University of London EXAMINATION FOR INTERNAL STUDENTS. For The Following Qualification:-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "University of London EXAMINATION FOR INTERNAL STUDENTS. For The Following Qualification:-"

Transkript

1 UNIVERSITY COLLEGE LONDON University of London EXAMINATION FOR INTERNAL STUDENTS For The Following Qualification:- B.A. Scand. Studs. SC4111: A Scandinavian Language (Advanced)-Danish COURSE CODE : SCAN4111 UNIT VALUE : 0.50 DATE : 18-MAY-04 TIME : TIME ALLOWED : 3 Hours 04-C University College London TURN OVER

2 Answer ALL. questions. A. (25 %) Read the following article and answer questions 1-2 below in your Answer Book. 68 i vores sj~el Danskerne griner og tr~ekker p~ skuldrene ad hippierne i de nye danske film 'Fede tider' og 'Det store flip', men de hat selv en kraftig rem af hippie-huden. Hos ingen andre folkeslag i verden er der s~_ meget kulturarv fra 'Summer of Love' i 1968 som i Danmark Mens r~,bene i Paris' gader og gigantiske Vietnamdemonstrationer i Washington ikke efterlod s~_ dybe aftryk fra ungdomsoprcret i henholdsvis fransk og amerikansk kultur, s'~ gik det anderledes i Danmark. De stra~bsomme fra de store danske ungdoms~rgange, der i 1968 sad og flettede hvide t~eer i parkerne, blev nemlig i de efterf lgende ~r ansat isaer i den offentlige administration og i uddannelsessystemet. Her hat de bevaret nogle af hovedtankerne fia 1968 'Summer of Love', der i dag - n~sten 30 ~.r efter - stadig har markante fingeraftryk p'~ det meste af danskernes hverdag. - Danskemes hverdag indeholder masser af gods fra ungdomsopr~ret - langt mere end vi ser i udlandet, siger etnograf Anne - Vi ser det pfi overfladen ved, at Christiania, -lejre og ~rlige arrangementer eksempelvis i Faelledparken stadig eksisterer. Og mange af votes daglige omgangsformer stammer ogsfi fra 1968, siger hun. Det mest markante og gennemtraengende er, at danskerne efter 1968 blev s~ uformelle. Uformelt er per definition i Danmark bedre end det formelle. - Deter bedre at hedde Kurt end at hedde hr. Jensen. Alle situationer vil vi gerne gcre uformelle - det finder vi mere positivt, mere hyggeligt, siger Anne Den danske afslappethed og uformelle omgangsform giver sig dog ofte udslag i opfcrsel, som i udlandet bliver betragtet som uopdragenhed. - Eksempelvis pr~esenterer mange danskere ikke hinanden til selskaber. Kommer en gaest til et selskab, hvor vedkommende kun kender v~ertsparret, risikerer g~esten ikke at la~re andre af gaesterne at kende. I hvert fald er det muligt, at man selv mfi gcre det opscgende arbejde. Det falder franskm~end, som jeg kender mest til, for brystet, siger Anne Lighedsprincipper Mange danskere forsfftr formelle hilsener og at pr~esentere hinanden som borgerlig overfladiskhed. Man f ler sig hjemme, n~r man kommer ind i andres hjem - det siger kulturarven fra 68. De fleste formelle ritualer har ungdomsoprcret taget livet af, siger Anne Men de er ved at genopstfi. Ungdommen skriger efter ritualer, efter livsregler. Det er blomsterbcrnenes bern, der i mangel p5 de normer og ritualer, som deres for~eldre gjorde op med, r~ekker tilbage i tiden. SCAN 4111 I TURN OVER

3 De unge vii for eksempel giftes, og det skal kunne maerkes. Det er reed ritualer for fulde sejl - kjole, kirke og kage, siger Anne - Og de unge melder sig til militaertjeneste i langt h0jere grad end tidligere. De begynder at gfi til kampsport, hvor der er meget faste og strenge ritualer, siger Anne De unge kan ikke lide norml0sheden, hvor alting flyder, mener Anne Unge i dag er ellers opdraget af 68-generationen. Og de ahnindelige opdragelsesprincipper i Danmark er dybt preeget af ungdomsoprorernes holdning til deres medmennesker. At staten mgttte overtage en del af ansvaret for landets b0rns opdragelse blev f0dt under ungdomsopr0ret, og i dag bruger danske born flere timer i b0rnehaver, vuggestuer og skolefritidsordning end born i andre lande. Uffe Osterggtrd, professor i europa:isk civilisation ved Center for Kulturforskning ved Aarhus Universitet, siger om danske b0rns hippie-praegede opdragelse: - I Danmark mere end i andre lande betragtes b0rnene p~ lige fod med de voksne. De er ligeva~rdige mennesker, som foraeldrene sp0rger til rgtds om alting, og hvis mening ta~ller. B0rnene betragtes som ligevaerdige med voksne - et lighedsprincip sore grupper af danskere allerede hyldede i 30erne, men sore radikalt slog igennem i 68. Derfor har vi i folkeskolen elever, som stiller sp0rgsm'alstegn ved laererens beslutninger og ikke blot parerer ordrer. I Danmark er der en generel ulyst til at ud0ve magt over andre mennesker - sglledes ogs~ over sine born. Sgdedes mener Uffe Osterg~rd, at hippie-moralen hat skabt et ligeva~rd, som ikke kun er positivt. B0rnene bliver for hurtigt voksne, for de far fia barnsben ansvar sore voksne. Derfor ser vi unge pa 14 &r va~lte d0ddmkne rundt i gaderne - voksne udenpfi, born indeni, siger Uffe Osterggird. I ~rene efter 68 troede de unge, at de kunne nedbryde magtforholdene i samfundet ved at aendre pk de ydre signaler. Der skulle ikke va~re forskel pgt h0j og lay, alle skulle ggt ens kla~dt, k0re i samme bil og drikke samme vin. - Kontorchef eller piccolo, ingen skulle kunne se forskel. I dag set vi stadig h0j sore lav p'a AmtsgSrden trippe rundt i kinasko, cowboybukser og sweatshirt, siger Anne - Men det virker ikke. Det har 68-generationen fundet ud af. De sidder selv p'a magten nu og ved, at attituderne blot skjuler de reelle magtforhold, som stadig er uanfa~gtede, siger Anne Seksuel frig~relse Ellers handlede detjo selvf lgelig mest om sex i Isa~r kvindernes sex og lyst. Kvindernes seksuelle frig0relse, fremvisen af attributter og provokerende t0jstil var langt mere provokerende end de senere revolution~ere paroler. Det var ikke blot provokerende for ~eldre og mere borgerlige unge - det var skra~mmende. Det var mere forbudt at bolle og va~re langh~ret end at ville vende samfundet p~ vrangen. Det var blandt andet af den grund, at ungdomsoprcret fik s~ stor gennemslagskraft i Norden og i Storbritannien. Syd for Rhinen har befolkningen altid haft et mere naturligt forhold til sex - ungdomsopr0ret var ikke s~ stor en begivenhed i Italien. - Kvindernes seksuelle frigcrelse var det store gennembrud. Vores ambition er et naturligt forhold til sex, som per definition er sundt, sore grcntsager er sunde. I Sydeuropa er sex mere en kunstart - noget man er dygtig til og iscenesa~tter, siger Anne Da mange af 68erne fra universiteterne og andre hcjere la~reanstalter hurtigt overtog stillingerne i undervisningssystemet, er det pra~get af ungdomsopr0rets SCAN CONTINUED

4 lighedsideer i dag. Deter ikke tilf~eldigt, at folkeskolens l~erere og deres fagforening stadig k~emper imod karakterer og niveaudeling af eleverne. - I uddannelsessystemet har man den dag i dag en dyb modvilje mod hierarkier, imod at udstille forskelle. Det skal v~ere ligheds-hyggeligt, siger Anne - Mange folkeskolela~rere og gymnasiela~rere er imod karakterer, og ogs~ pa universitetsniveau har karakterer en odios klang. Lzererne vil skabe lighed ved ikke at gore opmzerksom p'gt forskellene mellem elever og studerende. Men forskellene er der alligevel. Der kommer ikke lighed ud af det, men deter forbudt at pege pg~ forskellene, siger Anne Fundamentalt hat 68 ogs~ giver danskerne en tro p~, at tingene kan ~endres. Utilfredsstillende samfundsforhold er ikke statiomere men kan ~endres af politikere og gr~esr0dder. Forurening, uddannelsessystem, klassesamfundet, sociale forhold- alt kan zendres, og ingen er f0dt ind i en bestemt livsbane. - Tidligere var budskabet 'skomager bliv ved din l~est', fortaeller Anne - Danskerne kunne for 68 d~rligt forestille sig en forbedring hverken for sig selv eller for samfundet. Tingene var, som de var, nu kan alt laves om, siger Anne I I m o d a u t o r i t e t e r Anne Knudsen mener, at 68er-holdningen har en del af skylden for politikernes dsrlige renomm6 i dag. De ~endrer nemlig ikke sfi meget tingene til det bedre, sore -- befolkningen tror, de sagtens kan.,_ - Politikere bliver sk~eldt ud for ikke at ~endre, hvad de ingen indflydelse har p'~. De m~ straks standse forureningen, sende de arbejdslcse i arbejde og 'sende flere penge'. Mange har fra 68 en fornemmelse af, at politikere er onde mennesker - de har en skjult dagsorden eller vii af en eller anden grund ikke ~endre tingene, siger Anne Vores skepsis og mangel p~. tro p~, autoriteter er efterhgmden ogs~ fcrt over p~ sundhedsv~esnet. L~eger har ikke den status, som de havde engang. Mange danskere,~. tror ikke p'~ l~egerne. ~:~ - Efter folk hat v~eret til l~egen, styrter de afsted til kaffegrums-lzesning, siger Anne L~egerne advarer mod druk, fedme og rygning, men alle tre ting er accelererende i Danmark - som et af de fa steder i verden. Fra skolealderen bombarderer l~eger og sundhedsforskere os med propaganda mod vores mest usunde vaner. - Deter virkeligt godt g~et, at vi forts~etter rood stadig mere usund levevis. Vores manglende respekt for autoriteter ligger dybt, siger Anne 68 betcd oplcsning af 50ernes traditionelle boform. Far, mot og born i hus med have var ikke l~engere en uomg~engelig made at organisere sit liv pgt. Kollektiver og bofmllesskaber skcd frem overalt, og far, mor og born havde i det mindste f~ellesspisning en gang om ugen med naboerne. Danmark er det eneste land, hvor ikke kun studerende kan bo i kollektiv, siger Uffe Ostergard. I de kommende &r trot jeg rigtig mange mldre vil flytte sammen. I Norge og Sverige kan de tmnke den tanke, i Amsterdam kan det i enkelte tilfmlde ske, men i Danmark trot jeg, at vi vil se rigtig mange ~eldre-kollektiver, siger Uffe Ostergard. SCAN TURN OVER

5 . Text comprehension. Write a summary of the text in English (ca. 500 words).. Vocabulary. Explain in Danish the following words and expressions (underlined in the text): (a) at tr~ekke p'~ skuldrene ad (line!) (b) stra~bsom (line 8) (c) at give sig udslag i (line 23) (d) p~ lige fod med (line 53) (e) at hylde (line 56) (f) at stifle sporgsm~.lstegn ved (line 57) (g) en modvilje (line 92) (h) en livsbane (line 102) (i) uomg~engelig (line 128) (j) et ~eldre-kollektiv (line 135) B. (25 %) Translate the following passage into Danish in your Answer Book. The newspapers were filled with international crises. They were beginning to have a hypnotizing effect. But I was not completely hypnotized: I had decided to see her as little as possible until the term ended and then, whether I was going to America or not, to disappear from town without leaving any trace. It takes two to tango and it takes two to avoid a meeting if the two in question live not much more than a mile apart. Never before had I beeri so intensely aware of trying to make time pass. Sometimes I felt like a man in control of his own destiny, sometimes as though I was being hunted by both her and Hitler in conjunction. One evening I was sitting peacefully in the garden outside my lodgings, reading some essays. At the other end of the garden the landlady's niece was working with the flowerbeds. Occasionally one of us would stop what we were doing and cough. This was because smoke was blowing over us from a bonfire in a neighbouring garden. It was always the same. There were so many gardens that one could never hope to sit in SCAN CONTINUED

6 one's garden for more than an hour without somebody getting the idea of lighting a bonfire. I was just completing the reading of the last of the rather appalling essays when I heard someone come into the garden. I turned around and saw Steve. 'I'm sorry to bother you, but I really could do with your advice', he said and sat down on the step near my chair. C. (50%) Write an essay in Danish on ONE of the following topics: 1. Diskuter ungdomsoprcrets p virkning af det britiske samfund. 2. Diskuter positive og negative sider ved at flytte tilet land reed en kultur som er forskellig fra ens egen. 3. Hvilke krav bor man stille til en god skole? 4. Er kunst vigtigt? 5. I hvilken udstra~kning skal det kollektive bestemme over individet? 6. Globalisering - votes undergang eller redning? 7. "Deter synd for menneskene." 8. Er fedme selvforskyldt? 9. Kan det betale sig for britere at l~ere fremmedsprog? % SCAN END OF PAPER

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling.

Vråshington Post. Gadekunst i Vrå. Is it worth fighting for a man. Living the music dream. Another kind of traveling. Vråshington Post 12. december 2014 Another kind of traveling Homoseksualitet Is it worth fighting for a man Fra succes til at være ingenting Living the music dream 10 fede opskrifter Gadekunst i Vrå færdselsulykke,

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

DECEMBER 2013. Johan Bülow

DECEMBER 2013. Johan Bülow DECEMBER 2013 Johan Bülow Det er ikke sjovt at sidde i banken og skrive under på, at du skal lave en lakridsfabrik til 3,5 millioner som 23-årig. Men jeg var villig til at ofre ALT. REAKTION REAKTION 2

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

Ifølge brugerne selv

Ifølge brugerne selv STOFINDTAGELSESRUMMET Ifølge brugerne selv Den første brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til Københavns Stofindtagelsesrum Pauline Hagensen 2013 [ H A L M T O R V E T 9 D, K B H. V ] Indhold 1. Baggrund...

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole

ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole ÅRSSKRIFT 2014 Ågård Efterskole INDHOLD ÅRSSKRIFT 2014 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Ågård Efterskole Kirsten Storgaard & Ole Sørensen Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

TOLERANCE. Immanuels KIRKEN

TOLERANCE. Immanuels KIRKEN Immanuels KIRKEN Din Kirke September - Oktober 2010 TOLERANCE LÆS OM: Et intolerant samfund -Danmark? Hvad hvis Jesus kom tilbage som... Ingen fryd som skadefryd Tolerant eller bare ligeglad Tolerancen

Læs mere

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng 1 Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng Jacob Thøgersen Dansk Sprognævn 1. Indledning Jeg er blevet bedt om at skrive om forholdet mellem interviewer

Læs mere

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used.

Årsbrev 2013 Annual Letter 2013. Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Årsbrev 2013 Annual Letter 2013 Sorry for my English don t blame Google Translate I had used. Hvad er der sket i året 2013? What happened in the year 2013? Alting har ikke været lige godt, men det kan

Læs mere

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do

Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down Resourceful New Danes. ... Volunteering Imagine what a full grocery bag can do Kvinde 2. Årgang 2013 ISSN 2245-814X til Kvinde FRIENDS VINDER INITIATIVPRISEN 2013 FRIENDS Wins the Initiative Award 2013 DEN omvendte INTEGRATION Ressourcefyldte nydanskere... Integration Upside Down

Læs mere

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1

Se mere: Glenn Becks hovedtale og de øvrige taler ved Restore Honor Rally kan ses i deres fulde længde på http://www.c-spanvideo.org/program/295231-1 Titel Den amerikanske tradition i nye klæder Manchet Protestmarcher, udklædninger og plakater, der viser Obama med Hitler-overskæg. Den amerikanske højrefløjsbevægelse Tea Party Movement har de seneste

Læs mere

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling

Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling F O A f a g o g a r b e j d e Au pair i Danmark: Billig arbejdskraft eller kulturel udveksling En undersøgelse af au pair-ordningen i Danmark med særligt fokus på filippinske migranter foretaget af ph.d.

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Videospil folkebiblioteket. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. Bacheloropgave. 24-05-2012 klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Videospil folkebiblioteket fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM. Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014.

UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM. Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014. UDELUKNING AF DANSKE EXPAT UNGE I DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM Online spørgeskemaundersøgelse oktober-december 2014 Silke Pedersen DET FORTABTE POTENTIALE WHO WHAT HOW WHERE WHY ENGAGE Deltagere Problem-

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Virtuel Socialisering

Virtuel Socialisering Virtuel Socialisering Med udgangspunkt i det danske SOCOM- community Peter Erikstrup og Simon Lüdeking, BDMD ITU 2009 ANSLAG: 38,060 07/12/09 Abstract We have chose to write about the game SOCOM our target

Læs mere

Skole og uddannelse i Tranquebars fiskersamfund

Skole og uddannelse i Tranquebars fiskersamfund Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Skole og uddannelse i Tranquebars fiskersamfund JULIE BØNNELYCKE Nr. 6, 2009 Tranquebar Initiativets Skriftserie, nr. 6, 2009 Nationalmuseet og Julie Bønnelycke

Læs mere

Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog : Aage Salling (1908-80) og engelskfaget

Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog : Aage Salling (1908-80) og engelskfaget Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog : Aage Salling (1908-80) og engelskfaget Af Arne Juul Den 30. marts 1939 var der forældremøde på Holte Gymnasium. Emnet var Hvordan skaber man

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere