Parlamentarisk beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parlamentarisk beretning 2011-2012"

Transkript

1 Parlamentarisk beretning MEP Søren Søndergaards parlamentariske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den oktober 2012 Søren ved europæisk fagbevægelses demonstration mod finanspagten i Bruxelles i foråret

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning s. 3 II. De politiske indsatsområder i EU-parlamentet s. 3 Krisen i EU s. 3 Social dumping og velfærdsforringelser s. 4 Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge s. 5 EU-budgettet s. 5 EU i verden s. 6 Det danske EU-formandskab s. 7 III. Andre aktiviteter i EU-parlamentet s. 8 GUE/NGL-gruppen s. 8 Adfærdskodeks for MEP erne s. 8 Spørgsmål til Kommissionen og Rådet s. 9 Besøgsture og besøgsgrupper s. 9 IV. Andre aktiviteter i Danmark s. 10 Kampagner s. 10 Offentlige møder og konferencer s. 10 Forretningsudvalget s. 10 V. Presse, hjemmeside og Facebook s. 10 VI. Placering i parlamentet s. 11 VII. Tak til Sydkontoret s. 11 VIII. Afslutning klar til nye udfordringer s. 12 2

3 PARLAMENTSBERETNING 2012 I. Indledning Det forløbne år har været næsten ufatteligt. Da vi gik ind i det, var krisen i EU dyb. Men i dag er den endnu dybere. Det betyder ikke, at EU falder sammen af sig selv. Men det betyder, at vores opgave som socialt bevidste og internationalt engagerede EUmodstandere er vigtigere end nogensinde. De mange demonstrationer mod nedskæringspolitiken i f.eks. Grækenland, Spanien, Portugal og senest Frankrig taler for sig selv der er ikke folkelig opbakning til EU s økonomiske politik, som kaster krisens byrder over på almindelige mennesker i form af asociale nedskæringer, lønnedgang og arbejdsløshed. Men EU-eliten er ikke parat til at lytte til borgerne. Den har i stedet valgt at skubbe demokratiet til side med økonomiske håndfæstninger og teknokrat-regeringer i Grækenland og Italien. Det er vores opgave både i EU-parlamentet og i den offentlige debat, at sige fra overfor afmonteringen af demokratiet, og at kræve at medlemsstaterne selv kan bestemme deres økonomiske politik. Samtidigt bruger EU-tilhængerne krisen, som påskud til at komme med nye vidtgående forslag om mere magt til EU. Som eksempel kan nævnes erklæringen fra de 11 udenrigsministre, der kalder sig the Future of Europe Group. Erklæringen foreslår bl.a. en Europa-hær, direkte valg af en EU-præsident og at fremtidens traktatændringer skal vedtages af et såkaldt superkvalificeret-flertal i stedet for med enstemmighed. Et andet eksempel er udspillet fra EU-præsident Herman Van Rompuy, som efter planen skal vedtages på topmødet til december. Det EU, som vi har kendt i de forløbne år, er på vej i graven og noget endnu mere centralistisk er ved at tage form. Det kommende år bliver derfor en udfordring, fordi mange store beslutninger vil blive forsøgt presset ned om ørerne på den europæiske befolkning. II. De politiske indsatsområder i EU-parlamentet Krisen i EU Krisen i EU har også sat sit præg på kontorets arbejde siden sidste landsmøde. Kontoret har arbejdet intensivt med de mange nye initiativer om økonomisk styring i EU og diverse 3

4 redningsplaner for bankerne og euroen, herunder det europæiske semester, den såkaldte two-pack, Vækst- og beskæftigelsespagten, bankunionen og selvfølgelig Finanspagten. Alle initiativerne har det til fælles, at de overfører mere magt til EU. Finanspagten, som lægger snævre rammer om EU-landenes økonomier, betyder f.eks. at medlemslandene kan blive straffet med bøder eller andre sanktioner, hvis de ikke lever op til kravene. Et andet eksempel er forslaget om en europæisk bankunion, der skal vedtages inden nytår. Første skridt på vejen bliver, at Den Europæiske Centralbank skal føre tilsyn med eurozonens banker. Det svarer til at lade ræven vogte gæs. Den Europæiske Centralbank er en institution udenfor reel demokratiske kontrol, og som har været med til at stille milliarder af euro til rådighed i garantier og støtte til de europæiske banker til en historisk lav rente - uden nogen betingelser om, at pengene skulle gå til realøkonomien for eksempel i form af billige lån til borgerne. Disse emner fylder meget på kontoret i Bruxelles. Og kontoret har skrevet indlæg til aviser og hjemmesiden om initiativerne, og jeg har skrevet blogs og deltaget i en række debatmøder og TV-debatter. Derudover deltog kontoret aktivt i Folkebevægelsens kampagne for en folkeafstemning om Finanspagten. Men selvom vores underskriftindsamling var en succes, så fik vi - som bekendt - ikke en folkeafstemning. Denne systematiske insisteren på at holde befolkningen uden for indflydelse på EUpolitikken er ikke alene et formelt demokratisk problem. Den manglende vilje til at diskutere EU hindrer også en nødvendig afklaring af Danmarks placering i en verden under hastig forandring. Dette spørgsmål bliver ikke mindre relevant fremover. EU s krisepoliti er slået fejl og kun én ting står klart: EU-elitens svar på krisen er et endnu mere centralistisk EU. Det har været, og vil derfor blive ved med at være, en stor opgave, at kæmpe imod at EU tiltager sig mere magt over medlemsstaterne og deres økonomiske politik. Social dumping og velfærdsforringelser EU s krisepolitik betyder, at vi har sat endnu mere fokus på social dumping og velfærdsforringelser. Vi har blandet os i debatten om den EU-dikterede nedskæringspolitik. Både hvad angår de kriseramte eurolande og EU s indflydelse på de såkaldte reformer i Danmark. Kontoret skriver også jævnligt indlæg til hjemmesiden og til Folkebevægelsens Faglig Nyhedsbrev om EU-forslag, som har betydning for faglige og sociale rettigheder. En af de vigtige sager, vi har arbejdet med, er Kommissionens såkaldte Monti II-forslag. Forslaget skulle afklare forholdet mellem på den ene side de økonomiske friheder i EUtraktaten og på den anden side de sociale og faglige rettigheder, herunder strejkeretten. Men forslaget ville medføre en indskrænkning i strejkeretten. Derfor pressede bl.a. jeg på, 4

5 for at Danmark skulle afvise forslaget. Heldigvis har folketinget sammen med 18 andre nationale parlamenter vendt tommelfingeren nedad med henvisning til nærhedsprincippet. Dermed har forslaget fået et såkaldt "gult kort", hvilket forpligter Kommissionen til at tage forslaget op til fornyet overvejelse. Dette betyder dog ikke, at Kommissionen vil stoppe med at underminere konfliktretten eller de faglige rettigheder. Kontoret arbejder med talrige andre sager (bl.a. jernbaneliberalisering, anerkendelsesdirektivet, revisionen af udstationeringsdirektivet, og det europæiske semester), hvor Kommissionen, gennem indre markedslovgivningen og krisepolitikken, presser hårdt tilkæmpede rettigheder. Endeligt samarbejder kontoret med en række faglige organisationer om konkrete sager. Eksempelvis har vi igennem de sidste to år samarbejdet med 3F i Kastrup lufthavn om, at sætte partikelforurening i lufthavne på dagsorden. I øjeblikket arbejder vi med at organisere en større konference i Bruxelles om emnet i januar Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge Krisen har afsløret nye former for - og skabt nye muligheder for - organiseret kriminalitet. For eksempel er det kommet frem, at en række store banker har været involveret i rentemanipulation (Libor-skandalen) og hvidvaskning af penge (HSBC-skandalen). Jeg har valgt at opprioritere arbejdet med organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge og har derfor accepteret en plads i et særligt udvalg (CRIM), som blev nedsat i april. Samtidigt er jeg fortsat meget aktiv i EU-parlamentets Budgetkontroludvalg, der fokuserer på, hvordan EU forvalter skatteborgernes penge. I udvalget har jeg bl.a. taget initiativ til en undersøgelse af, hvordan organiseret kriminalitet misbruger EU-midler. Åbenhed og gennemsigtighed er vigtige instrumenter i kampen mod organiseret kriminalitet, svindel, korruption og magtmisbrug. Derfor arbejder kontoret hele tiden med at fremme denne dagsorden i EU. Jeg har i forlængelse heraf stillet en række forslag om beskyttelse af whistleblowers i EU-systemet, og i marts organiserede kontoret en udstilling om whistleblowers i EU-parlamentet. EU-budgettet Spørgsmål om hvordan EU forvalter skatteborgernes penge er ikke blevet mindre aktuelt med de igangværende forhandlinger om EU s rammebudget for , den såkaldte MFF. Kommissionen og EU-parlamentet ønsker mange flere penge til EU, hvilket møder modstand i en del medlemslande. Derfor har ideen om, at EU skal have flere egne indtægter fået medvind i de to institutioner. De skal komme fra en omlægning af momsen, en ny flyafgift og introduktionen af en finansiel transaktionsskat. Flere regeringer har 5

6 allerede meldt ud at de ikke ønsker skatten, herunder Danmark, men meget tyder på, at den kan blive etableret som et forstærket samarbejde mellem tilhængerlandene. Jeg er imod, at EU skal have flere egne indtægter. Det betyder nemlig, at Unionens institutioner bliver mindre afhængige af bevillinger fra medlemsstaterne. Konsekvensen vil være, at institutionerne fjerner sig yderligere fra medlemsstaternes demokratiske kontrol. Det er også af den grund, at jeg er imod det konkrete forslag til en finansiel transaktionsskat, da forslaget primært handler om at fylde EU s slukne kasse. Til gengæld vil jeg godt støtte en finansiel transaktionsskat, hvor indtægterne tilfalder de enkelte lande og hvor indtægterne f.eks. kan bruges til at finansiere bekæmpelse af fattigdom og klimaforandringer. Men en sådan skat behøver man ikke et EU for at indføre. Den kan bare indføres af de lande, som vil være med og det uanset om de er EU-lande eller ej. Som i de foregående år har kontoret også beskæftiget sig med, hvordan EU-budgettet bliver brugt. Dels har jeg som sædvanligt stillet en række ændringsforslag til budgettet, som sigter på at fjerne de mest skadelige ting, så som tobaksstøtte og tilskud til transport af levende dyr. Dels er jeg fortsat aktiv i kampagnen mod det såkaldte rejsecirkus til Strasbourg. Sidste år lykkedes det mig, sammen med en række andre MEP er, at få vedtaget et forslag i EU-parlamentet om at samle to Strasbourg-sessioner i én uge i oktober. Dermed ville det traktat-fæstede rejsecirkus blive reduceret en smugle til gavn for både skatteborgerne og miljøet. Beslutningen blev dog straks anfægtet af Frankrig, som bragte sagen for EUdomstolen. I sidste måned kom generaladvokaten med sin vurdering, og i følge den, er EUparlamentets beslutning om at samle to sessioner i én uge, et brud på traktatforpligtigelsen. Generaladvokatens udtalelse er ikke bindende, men giver en guide til de argumenter, som EU-domstolen kunne bruge i sin endelige dom. EU i verden Kontoret prioriterer fortsat højt at sætte fokus på EU's rolle i verden. Det er netop under henvisning til, at EU skulle spille en særlig progressiv rolle i verden til forskel fra USA og Kina, at EU-tilhængerne mener, at unionssamarbejdet er helt nødvendigt. Men gang på gang ser vi, at EU kun har én interesse i omverden: sin egen! Det er jagten på mere profit og adgangen til naturressourcer og energi, som er dominerende for EU's forhold til omverden - ikke mindst når de gælder de fattigste lande. Det er umuligt at hævde, at det handler om partnerskab, fattigdomsbekæmpelse eller hensynet til miljøet, når EU's fiskeriflåde tømmer Afrikas have for fisk og efterlader millioner af lokale arbejdsløse langs kysten. Derfor arbejder jeg løbende sammen med 6

7 organisationer, der støtter de afrikanske kystfiskeres ret til havets ressourcer og kæmper imod EU's fiskeripolitik. Det kan heller ikke have været menneskerettighederne, der var i fokus, da EU for nylig indgik en frihandelsaftale med styret i Colombia. Colombia er det land i verden hvor der begås flest overgreb og drab på fagforeningsfolk. Over aktivister er blevet dræbt for at være fagligt organiseret. Frihandelsaftalen er en blåstempling af Colombias lemfældige omgang med de fundamentale rettigheder, og derfor vil jeg stemme imod aftalen til vinter, når parlamentet skal ratificere aftalen. Sammen med jer og tusinder af andre borgere har jeg kæmpet for at få taget ACTA af bordet. Det lykkedes, hvilket er godt nyt for alle der ønsker ytringsfrihed på internettet og muligheden for billig medicin til alvorligt syge i udviklingsverden. Det var en sejr for borgerne og en fiasko for det danske EU-formandskab, som stod i spidsen for EU's deltagelse i ACTA. Men vi bør stadig holde øje med ACTA, for EU er i gang med at forhandle nye handelsaftaler med lande som Canada og Indien, hvor partnere forsøger at snige ACTA ind gennem bagdøren. Det er ikke kun på internettet at EU ønsker overvågning af borgerne, det gælder også, når vi rejser med fly. I april godkendte EU-parlamentet en såkaldt PNR-aftale med USA om omfattende anvendelse og overførsel af europæiske flypassagers personlige oplysninger til den amerikanske sikkerhedstjeneste, Homeland Security. Aftalen har på papiret til formål at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, men tillader reelt, at de personlige oplysninger bruges af de amerikanske myndigheder i forbindelse med enhver påstand om kriminelle handlinger, som ifølge amerikansk lovgivning kan straffes med mere end tre års fængsel. Den aftale stemte jeg selvfølgelig imod, men flertallet i parlamentet syntes desværre, at det var okay at give USA uhæmmet adgang til EU-borgernes oplysninger. Kontoret vil i det kommende år især fokusere på to ting. Den første ting er reformen af EU s landbrugsstøtte. Landbrugsstøtten er til stor skade for det globale syd fordi den ødelægger muligheden for at udvikle en lokal fødevareproduktion i nogle af verdens fattigste lande. Den anden ting er EU s udviklingsfond (EDF). Jeg er blevet valgt til at være EU-parlamentets ordfører for godkendelsen af 2011 regnskabet for udviklingsfonden og det vil jeg bl.a. bruge til at sætte fokus på hvordan EU agerer i verden. Det danske EU-formandskab Endelig var 2012 året, hvor Danmark sad for bordenden i 6 måneder. I sit program havde det danske formandskab lovet at væksten og en højere beskæftigelse skal tilbage i Europa men det løfte blev ikke indfriet. Tværtimod er der i dag over 25 millioner 7

8 arbejdsløse i EU og den Vækst og job-pagt, som Rådet vedtog under formandskabet, har ikke engang nogen konkret målsætning om hvor meget arbejdsløsheden skal nedbringes. Derudover er det oven i købet kommet frem, at omkring halvdelen af den bunke penge, som er afsat stadig ikke er brugt, og ingen ved tilsyneladende helt, hvor de befinder sig. Det danske formandskab var også en skuffelse fordi det ikke pressede på for danske mærkesager såsom åbenhed og gennemsigtighed, men blot gennemførte EU s program. Det så vi f.eks. i forhold til spørgsmålet om åbenhed om Rådets regnskab. Jeg havde ellers taget spørgsmålet op på et møde med medlemmer af folketingets Europaudvalg, og de gav klar opbakning i kampen for åbenhed og parlamentarisk kontrol med Rådets udgifter. Alligevel var det danske formandskab ikke villig til at svare på EUparlamentets spørgsmål og udviste faktisk mindre åbenhed end det svenske formandskab for et par år siden. Derfor har jeg og det øvrige Budgetkontroludvalg besluttet, at afvise Rådets regnskab for III. Andre aktiviteter i EU-parlamentet GUE/NGL-gruppen I Folketinget har hver parlamentariker en række rettigheder såsom retten til at tale og stille forslag. Sådan er det ikke i EU-parlamentet. Tværtimod er det de politiske grupper, som har rettighederne. Derfor er det stort set umuligt at fungere i EU-parlamentet uden en gruppe. Jeg er derfor tilknyttet GUE/NGL-gruppen i EU-parlamentet. Tilknytningen giver en lang række fordele, f.eks. i form af det samarbejde vi har i NGL om forberedelsen af afstemningerne i Strasbourg. Men den betyder selvfølgelig også, at vi har en række opgaver, og at vi bruger tid på at få samarbejdet i gruppen til at fungere. Gruppen skiftede formand i foråret og i den forbindelse deltog jeg i arbejdet med at finde et kompromis, som hele gruppen kunne leve med. Kontoret har også brugt en del kræfter på at organiserer en studietur til København i forbindelse med det danske EU-formandskab. Det er praksis i EU-parlamentet, at de politiske grupper én gang hvert halve år tager på studietur til et andet medlemsland, for at lære noget om forholdene der. Adfærdskodeks for MEP'erne En anden sag som jeg har brugt kræfter på er et adfærdskodeks for EU-parlamentarikerne. Sidste år blev tre fremtrædende MEPere afsløret i korruption. Mod en klækkelig betaling fra en engelsk avis forklædt som finanslobbyister havde de accepteret at stille 8

9 ændringsforslag om en lempeligere regulering af finansindustrien. Sagen vakte stort postyr i EU-parlamentet. Især fordi det viste sig, at de tre afslørede kun var toppen af isbjerget. Sagen har bl.a. været behandlet i Udvalget for Konstitutionelle Anliggender (AFCO), hvor jeg har arbejdet med sagen som ordfører for gruppen. Til sidst lykkedes det at få vedtaget et nyt adfærdskodeks for EU-parlamentets medlemmer, som efter min mening et positivt skridt fremad. For selvfølgelig er det godt, at det ikke længere er acceptabelt at være korrupt! Det burde vel næsten give sig selv. Men træerne vokser jo ikke ind i himlen. Der er stadig langt til, at der er fuld åbenhed omkring lobbyisters samarbejde med MEPere for at påvirke beslutningsprocessen. I det vedtagne adfærdskodeks er der f.eks. en række steder, som vil åbne op for ukontrollable smuthuller. Det gælder f.eks. reglen om, at man først skal opgive lønnede aktiviteter, hvis det samlede beløb overstiger euro på et år. Derfor forsøgte jeg og andre at få bl.a. dette punkt strammet op således, at alle lønnede aktiviteter uden undtagelse skal oplyses. Det kan jo ikke være særlig svært, da man vel må gå ud fra, at disse indtægter alligevel bliver oplyst til de nationale skattemyndigheder. Men det var der ikke stemning for blandt MEPerne og ændringsforslaget blev stemt ned. Blandt andre aktiviteter i parlamentet kan nævnes: Spørgsmål til Kommissionen og Rådet Som medlem af EU-parlamentet har jeg mulighed for at stille spørgsmål til Kommissionen eller Rådet. Det svarer til 20 spørgsmål i folketinget bortset fra, at man kun har lov til et stille ét prioriteret spørgsmål om måneden, dvs. et spørgsmål, hvor der skal svares indenfor en rimelig tidsfrist. Jeg har benyttet denne mulighed og stillet en række spørgsmål. Spørgsmål og svar kan findes på linket nedenfor og på min hjemmeside. &language=da&startvalue=0 Besøgsture og besøgsgrupper Som medlem af EU-parlamentet har jeg ret til at modtage 110 besøgene om året med tilskud fra EU. I det forløbne år er disse pladser blevet udnyttet gennem rejser organiseret af Folkebevægelsen og af oplysningsforbundet DEO. Vi har intensiveret samarbejdet med DEO, da det er en god måde at få kontakt til nye grupper, som vi kan fortælle om Folkebevægelsen og om vores arbejde i EU-parlamentet. Der er dog fortsat mulighed for at gennemføre rejser, hvor vi selv står for hele indholdet og det vil bl.a. ske i marts 2013, hvor vi vil gennemføre en tur for et halvt hundrede medlemmer af Folkebevægelsen, herunder den nyvalgte Landsledelse. 9

10 Som i de foregående år har vi haft mulighed for at mødes med en lang række delegationer og grupper, som har besøgt Bruxelles, herunder fagforeninger og udviklingsorganisationer. Og så selvfølgelig en masse besøgsgrupper fra et bredt udsnit af danske uddannelsesinstitutioner. IV. Andre aktiviteter i Danmark Kampagner Kontorets indsats i forhold til kampagneaktiviteter har været koncentreret om forårets kampagne for en folkeafstemning om finanstraktaten. Offentlige møder og konferencer Ud over møderne i Bruxelles og Strasbourg deltager jeg også i en lang række møder og konferencer rundt omkring i Danmark. De fleste er i et bredere regi, men mange er også i regi af Folkebevægelsen. Det er meget sjældent, at der er en uge, hvor jeg ikke på vegne af Folkebevægelsen deltager i et eller flere arrangementer i Danmark. Forretningsudvalget For mig er arbejdet i EU-parlamentet ikke et mål i sig selv, men i høj grad et redskab til at opbygge Folkebevægelsen som en levende og stærk organisation. Derfor har jeg også prioriteret samarbejdet med Folkebevægelsens ledelse meget højt og jeg har deltaget i alle Landsledelses- og Forretningsudvalgs-møder, som har været afholdt i perioden. V. Presse, hjemmeside og Facebook Vi arbejder fortsat på at styrke vores hjemmeside Nyt fra EU-fronten er nu en integreret del af vores daglige informationsarbejde og målsætningen er fortsat at udbrede oplysninger om EU, som ellers ikke fremgår af den danske presse, og at alle EU-interesserede kan få noget ud af nyhederne. Arbejdet foregår i samarbejde med den presseansvarlige i København og "Nyt fra EUfronten" er også en integreret del af Folkebevægelsens hjemmeside. Udover "Nyt fra EU-fronten" udgør min ugentlige blog også en fast del af hjemmesiden. Bloggen kan derudover læses på Modkrafts hjemmeside og hver tirsdag i Dagbladet Arbejderen. 10

11 Derudover har jeg, som noget nyt, fået en klumme på Politikens hjemmeside. Samtidig har jef fortsat en fast klumme i MetroXpress og leverer regelmæssige blog-indlæg til Altingets hjemmeside. I forhold til de sociale medier, så har jeg styrket min indsats på Facebook, hvor jeg laver én til to EU-relevante statusopdateringer om ugen samt lægger min blog op. Antallet af tilsluttede på min Facebook-side er i løbet af det sidste år blevet fordoblet fra ca til Det øvrige pressearbejde har mest bestået i indlæg til aviserne, pressemeddelelser samt henvendelser til udvalgte journalister med interessante sager. Selv om krisen i EU har ført til mere omtale i pressen, så må det forsat konstateres, at hverken Folkebevægelsen eller bevægelsens medlem af EU-parlamentet har den allerstørste interesse i dansk presse. VI. Placering i parlamentet I EU-parlamentet er jeg fortsat medlem af Udvalget for Konstitutionelle Anliggender (AFCO) og medlem af Budgetkontroludvalget (CONT) samt suppleant til Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). Derudover er jeg, som tidligere nævnt, blevet medlem af det særlige udvalg for Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge (CRIM) Ud over de fire udvalg, så er jeg bl.a. medlem af delegationen til EØS-landene. Det giver en god mulighed for at følge udviklingen i de europæiske lande udenfor EU, f.eks. Norge og Island. I forhold til Island er jeg medlem af den inter-parlamentariske delegation, hvilket har givet mulighed for at besøge Island og holde kontakt med nogle af de mange gode EUmodstandere i landet. VII. Tak til Sydkontoret Når jeg igen i år har kunnet nå så relativt vidt omkring, så skyldes det ene og alene, at Bruxelles-kontoret eller Syd-kontoret, som de kalder det oppe nordpå er befolket af nogle hamrende dygtige medarbejdere, som altid er klar til at give den en ekstra skalle. Det gælder både de praktikanter, som har fulgt os i det forløbne år derfor tak til Oskar og Jens (frem til årsskiftet 2011/12), Runa og Mette (frem til sommeren 2012) og senest til Michael og Magnus, som skal være sammen med os frem til årsskiftet 2012/13. 11

12 Og det gælder ikke mindste den faste stab, som i den forløbne periode har bestået af Mette, Maj og Henrik. Uden deres indsats - og overbærenhed havde meget set anderledes ud! Fremover kommer vi til at savne Mette. Efter mere end10 år i Folkebevægelsens tjeneste har Mette pr. 1. oktober fået en fast stilling i selve parlamentet. Jeg siger tak til Mette for hendes store indsats og ønsker hende al det bedste fremover! VIII. Afslutning klar til nye udfordringer Hvordan vil arbejdet komme til at se ud det kommende år? Egentlig synes jeg, at det er svært at sige. Krisen i EU er så dyb, at det kan gå flere veje. Men uanset hvordan det kommer til at gå, så vil vi være en del af det og forsøge at påvirke det med udgangspunkt i Folkebevægelsens holdninger. Vi er klar til nye udfordringer! Søren Søndergaard MEP for Folkebevægelsen mod EU Bruxelles, den 15. oktober

Parlamentarisk beretning

Parlamentarisk beretning Parlamentarisk beretning MEP Søren Søndergaards parlamentariske beretning - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Parlamentarisk beretning 2012-2013 I. INDLEDNING I år fyldte

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Politisk beretning

Politisk beretning Politisk beretning 2011-2012 Landsledelsens politiske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 Folkebevægelsen markerer kravet om afstemning om finanspagten

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 29. april 2014 Europa-Parlamentet: Nationale parlamenter skal være medspillere

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A

10080/17 jn/bmc/lao/hsm 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en, de) Interinstitutionel sag: 2015/0287 (COD) 10080/17 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok. nr.: 9901/17 + ADD

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011.

2. Baggrund Forslaget til forordning blev modtaget i engelsk sprogversion den 19. oktober 2011. Dansk sprogversion forelå den 26. oktober 2011. Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0659 Bilag 1 Offentligt Notat 22. november 2011 INT/AKJ Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Gældskrisen og Fremtidens EU

Gældskrisen og Fremtidens EU Gældskrisen og Fremtidens EU Oplæg ved Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Undervisningskonference om EU s fremtid organiseret af Oplysningsforbundet DEO Onsdag den 10. september 2012 Aarhus Universitet,

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget Info-note - I 20 Offentlig

Europaudvalget Info-note - I 20 Offentlig Europaudvalget Info-note - I 20 Offentlig Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den dec 7, 2004 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Oprettelsen af en parlamentarisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Danmark og EU i Europa

Danmark og EU i Europa Mels Ersbøll og Jens Bostrup A 338939 Danmark og EU i Europa Gyldendal Indhold Forord 9 I. Danmark i den Europæiske Union 2S. maj - hvad stemmer vi om? Af Niels Ersbøll 13 Enten - eller 13 Spørg først

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

udtalelse til Kommissionen. Fagudvalgene står for den indledende substansbehandling af et forslag.

udtalelse til Kommissionen. Fagudvalgene står for den indledende substansbehandling af et forslag. Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 33 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Indenrigsudvalget, Kulturudvalget, Erhvervs-,

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Brexit konsekvenser for UK og EU

Brexit konsekvenser for UK og EU Center for Europæisk Politik Brexit konsekvenser for UK og EU Marlene Wind, Professor, centerleder Center for Europæisk Politik & Professor, icourts Juridisk Fakultet begge Københavns Universitet Dias

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 124 Offentligt 2. februar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. april 2016 (OR. en) 7949/16 ADD 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DRS 6 COMPET 156 ECOFIN 289 FISC 53 CODEC 461

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 22. maj 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Aftale muligvis på vej mellem Europa-Parlamentet og Rådet om 4- pakken:

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere