Produktionsrådgiver planteavl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionsrådgiver planteavl"

Transkript

1 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får du faglige og metodiske oplæg, som du diskuterer og træner på kursusdage og hos dine kunder. Det hele forankres med evaluering af rådgivningsrapport, produktbeskrivelse og inddragelse af din leder. Tid og sted Modul 1: september 2013 (Hotel VejleFjord) Modul 2: oktober 2013 (Koldkærgård Konferencecenter eller tilsvarende) Modul 3: X. november 2013 (individuel træning hos kunde) Modul 4: januar 2014 (Hotel Vejle- Fjord). Deltagelse af leder d. 29. januar. Se mere om VejleFjord på Målgruppe Kurset henvender sig til planteavlskonsulenter. Udbytte Landmændene efterspørger udfordring brug af sammenligningstal og faglig viden i bestræbelserne på at klare sig bedre. Kurset giver dig det rådgivningsmetodiske håndværk fokus på sammenligningstal forståelse for personprofiler nyeste viden om udvalgte faglige emner. Det hele trænes hos tre af dine egne kunder og afsluttes med rådgivningsrapport og evaluering. Efter kurset kan du: Planlægge og gennemføre rådgivningsforløb med fokus på at udnytte bedrifternes potentiale og forbedre økonomien i produktionen. Indhold Vi arbejder med: Rådgivningsmetoder Personprofiler Skriftlighed og opfølgning Sammenligningstal Forbedringspotentialer Udvalgte faglige emner Træning hos kunderne Rådgivningsrapporter Produktbeskrivelser Inddragelse af leder Evaluering af rådgivningen Test af viden Undervisningsform Foredrag, diskussioner i grupper og plenum, øvelser og træning i praksis.

2 Undervisere, der er ansvarlige for kursusmoduler Michael Højholdt, VFL Planteproduktion (kursusleder) Heidi Hundrup Rasmussen, VFL Akademiet Jørgen Kroer, VFL Akademiet Søren Kolind Hvid, VFL Planteproduktion Undervisere inden for specifikke emner DLBR-ledere og -rådgivere, der på en levende og inspirerende måde kan omsætte teori til praksis. Fagspecialister fra VFL. Eksterne specialister uden for DLBR. Pris Uddannelsen koster kr. (ekskl. moms) pr. deltager (ved 12 deltagere). Ved mere end 12 deltagere reduceres prisen kr. betales inden kursusstart kr. betales pr og kr. betales umiddelbart efter kursets afslutning. Kontakt Fagligt ansvarlig: Michael Højholdt, Specialkonsulent, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Mail: tlf Før kursusstart: Som forberedelse til kurset skal følgende aktiviteter gennemføres: 1. Aftale med tre landmænd, som du kan anvende som case, og hvor du kan gennemføre rådgivningsforløb. 2. Rådgivningsforløbene skal som udgangspunkt gennemføres med fakturering, dog skal landmanden være villig til at medvirke ved evaluering af rådgivningsforløbet (telefonsamtale, interview eller spørgeskema) og være indstillet på, at der deltager en flue på væggen ved rådgivningsbesøg (en underviser på én af de tre bedrifter, evt. en intern kollega på de to øvrige). 3. Udarbejdelse af DiSC-profil. Du skal udfylde profilen og modtager inden kurset begynder en rapport. På selve kurset får du en tilbagemelding fra en certificeret DiSC-konsulent. 4. Udfyldelse af effektkort i samarbejde med din leder. Effektkortet giver dig overblik over, hvad du vil opnå med uddannelsen, og hvad der skal til for, at det efterfølgende lykkes i praksis. 5. Din leder skal bidrage til effektkort og deltage d. 29. januar Nærværende program er foreløbigt. Tilmelding Tilmelding online. Tilmelding er bindende fra d. 19. august Tilmeldingsfrist d. 30. august Arrangør VFL, Planteproduktion Side 2 af 9

3 Modul 1: Tirsdag d onsdag d. 25. september 2013 Hotel VejleFjord Rådgivningsmetoder, personprofiler, salg og tværfagligt samarbejde. Tirsdag d. 24. september 2013 Heidi Hundrup Rasmussen og Michael Højholdt er ansvarlig for dagens gennemførelse, og de forestår en del af undervisningen. Der forventes endvidere at være undervisning ved DLBR-rådgivere og fagspecialister fra VFL. Kl. 09: Introduktion til uddannelsen Velkommen Deltagerpræsentation Forventninger fra effektkortene Kl. 10: Undervisningens metoder og indhold Overblik over uddannelsens moduler, undervisere og det samlede forløb Undervisningsmetoder Krav til læring og dokumentation Anvendte værktøjer og skabeloner Kl. 11: Rådgivningsmetoder Elementerne i god rådgivning Brug af trumfkort Erfaringer fra praksis Kl. 15: Sæt Trumf på Spil dine kort rigtigt i aktuelle rådgivningssituationer Træn med andre kursister - gruppeøvelser Kl. 19: Tværfaglig rådgivning Hvordan spiller planteavlsrådgivningen sammen med de andre fagområder? Eksempler på tværfaglig rådgivning Erfaringer fra praksis sådan gør vi i XX rådgivningsvirksomhed Hvad kan vi gøre for at øge det tværfaglige samarbejde - både i kursusforløbet og bagefter? Side 3 af 9

4 Onsdag d. 25. september 2013 Jørgen Kroer og Michael Højholdt er ansvarlig for dagens gennemførelse, og de forestår en del af undervisningen. Der forventes endvidere at være undervisning ved ekstern specialist og DLBR-rådgiver. Kl. 09: DiSC-profiler og anvendelse i rådgivningen Oplæg om DiSC-profiler Gruppeøvelser Individuel tilbagemelding Kl. 12: Kundesegmentering og salg Segmentering af kunder hvorfor og hvordan Relationsskabende salg Brug salgstanken i rådgivningen Gruppeøvelser Kl. 15: Opsamling på Modul 1 Hvad har vi lært? Hvordan holder vi fast i det aktiviteter og netværk Hvad skal der ske næste gang? Side 4 af 9

5 Modul 2: Tirsdag d onsdag d. 30. oktober 2013 Koldkærgård Konferencecenter Tirsdag d. 29. oktober 2013 Sammenligningstal og den faglige værktøjskasse. Michael Højholdt og Søren Kolind Hvid er ansvarlig for dagens gennemførelse, og de forestår en del af undervisningen. Der forventes endvidere at være undervisning ved DLBR-rådgivere og fagspecialister fra VFL. Kl. 09: Introduktion til modulet Siden sidst Programsatte punkter Forventninger mv. Kl. 10: Årsrapporten og sammenligningstal Sådan konteres omkostninger vedr. mark Hvor findes de relevante poster i regnskabet Hvad betyder tallene, og hvor sikre er de? Hvordan finder jeg rundt i årsrapporter, der ikke er lavet i Ø90? Kl. 12: Årsrapporten og sammenligningstal - fortsat Din Bundlinje Mark Benchmark Business Check Kl.13: Find og brug sammenligningstal Find de relevante sammenligningstal for dine tre ejendomme Hvad er niveauerne hvad bør de være? Find forbedringsmuligheder og indsatsområder for bedrifterne Opstil handlingsplaner Kl.16: Videre med sammenligningstal Fordele, ulemper, forbehold og følsomhedsanalyser Ophæng til bedriftens strategi Scenarieberegninger på baggrund af sammenligningstal, v/ planteavlsrådgiver NN Kl. 19: Resultater fremlægges og diskuteres Gruppebaseret feedback Mangler vi oplysninger for at komme helt i mål? Side 5 af 9

6 Onsdag d. 30. oktober 2013 Kursisterne vælger mellem to spor: 1. Grovfoder og 2. Salgsafgrøder. Kursisterne får mulighed for inden kursusdagen via mail, Survey X-act eller lignende at foreslå faglige emner, som skal danne rammen for undervisningen. Eksempler på faglige emner: Maskinøkonomi, transportomkostninger og logistik Det nyeste inden for dyrkning af grovfoder Det nyeste inden for dyrkning af salgsafgrøder Jordbearbejdning Teknik til tørring og lagring Andre emner Michael Højholdt er ansvarlig for dagens gennemførelse. Når de faglige emner er valgt, vil underviserne blive udpeget. Det kan være eksterne specialister, DLBR-rådgivere og fagspecialister fra VFL. Kl. 09: Intro til udvalgte faglige emner Inddeling i to spor: 1. Grovfoder og 2. Salgsafgrøder Introduktion til dagen Kl. 09:30 2.8a Kl. 09:30 2.8b Faglige oplæg og diskussioner inden for Grovfoder Der vil i alle dagens oplæg være fokus på rådgivningssituationen Hvad der skal vides? Hvor viden findes? Hvilke sammenligningstal, der er relevante inden for fagområdet? Hvordan man bruger denne viden i rådgivningen? Faglige oplæg og diskussioner inden for Salgsafgrøder Der vil i alle dagens oplæg være fokus på rådgivningssituationen Hvad der skal vides? Hvor viden findes? Hvilke sammenligningstal, der er relevante inden for fagområdet? Hvordan man bruger denne viden i rådgivningen? Kl. 14: Introduktion til Modul 3: Individuel træning hos egen kunde Hvad indeholder træningen? Hvem gør hvad? Kollegial vejledning og feedback Aftaler om gennemførelse Kl. 15: Opsamling på Modul 2 Hvad har vi lært? Hvordan holder vi det faglige og det metodiske i luften ved træningen? Husk fælles netværk Træning i modul 3 og efterfølgende opgave skal forberedes Modul 4 skal forberedes Side 6 af 9

7 Modul 3: November 2013 Træning hos egen kunde Individuel træning hos egen kunde. Heidi Hundrup Rasmussen og Michael Højholdt er ansvarlig for dette modul. Når kursisten gennemfører rådgivningsbesøget hos kunden, deltager enten Heidi Hundrup Rasmussen eller Michael Højholdt som fluen på væggen og giver efter besøget feedback til kursisten. Der gives feedback på ét besøg, og der skal gennemføres i alt mindst tre besøg som afrapporteres til kursusledelsen med besøgsrapporter og handlingsplan. Kl. 09: Formøde om rådgivningsbesøg Hvilken profil er kunden og du selv? Hvad er målet for rådgivningsbesøget? Gennemgang af dagsorden for mødet Kørsel til kunde Kl. 10: Gennemførelse af rådgivningsbesøg Du gennemfører rådgivningsbesøg med fokus på følgende emner: Kunder og rådgiverprofil Faglige værktøjer grov- og detailanalyser Målsætninger for bedrift og for rådgivning Skriftlighed og ansvarsfordeling Aftaler og mulighed for opfølgning Kundens signaler Kl. 12: Feedback og debriefing Kørsel til kontor Arbejdsfrokost Forberedelse af feedback Forberedelse af rådgivningsrapport Feedback på rådgivningsbesøget Kl. 14: Rådgivningsrapport Første udkast skrives og sendes senest kl. 16 til kursusledelsen. Side 7 af 9

8 Modul 4: Tirsdag d onsdag d. 29. januar 2014 Hotel VejleFjord Rådgivningsrapport, produktbeskrivelse, ledelse og forankring. Tirsdag d. 28. januar 2014 Heidi Hundrup Rasmussen og Michael Højholdt er ansvarlig for dagens gennemførelse, og de forestår en del af undervisningen. Der forventes endvidere at være undervisning ved ekstern specialist og fagspecialister fra VFL. Kl. 09: Introduktion til modul 4 Indhold på modulet Rådgivningsrapporter Produktbeskrivelse Evaluering Kl. 10: Rådgivningsrapporter Præsentation af rådgivningsrapporter Stærke eksempler Forbedringspunkter Feedback og egen opfølgning på rapport Kl. 14: Produktbeskrivelse Definer dit produkt til kunderne Forbered salget Lav en præsentation heraf - baseret på hele kursets indhold. Der vil undervejs være mulighed for at sparre med underviserne. Kl. 19: Netværk for produktionsrådgivere Det er godt at have nogen at sparre med om produktionsrådgivning også efter kurset er slut Netværksskabende aktivitet! Side 8 af 9

9 Onsdag d. 29. januar 2014 Kursisten og dennes leder deltager denne dag. Jørgen Kroer, Heidi Hundrup Rasmussen og Michael Højholdt er ansvarlig for dagens gennemførelse. Der forventes endvidere at deltage andre undervisere. Kl. 09: Ledelse og produktionsrådgivning deltagelse af kursister og ledere Indlæg om Ledelse af produktionsrådgivere Budget og salg Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Hvem har ansvaret, hvis det er delt? Hvordan spiller planteavlsrådgivningen sammen med de andre fagområder? Kl. 10:00 14: Der gennemføres tre sideløbende sessioner. Hver kursist og dennes leder kommer igennem alle tre sessioner. 4.6 a Ledelse og produktionsrådgivning deltagelse af kursist og leder Kursist og leder laver individuel planlægning af: Budget og salg MUS Hvem har ansvaret, hvis det er delt? Hvordan spiller planteavlsrådgivningen sammen med de andre fagområder? 4.6 b Rådgivningsrapport og produktbeskrivelse deltagelse af kursist, leder og underviser Kursisten præsenterer forbedringspunkter i rådgivningsrapporten. Underviseren giver kursisten feedback, og der aftales fokusområder ved kommende rådgivningsbesøg. Kursisten fremlægger det produkt og den salgsmetode, som vedkommende vil præsentere til kunderne. Underviser og leder giver feedback til kursisten. 4.6 c Handlingsplan deltagelse af kursist og leder med mulighed for sparring med underviser Fokusområder i de kommende seks måneder der udarbejdes en handlingsplan Opfølgning på det effektkort, der blev udfyldt før kursets start Deltagelse i netværk om produktionsrådgivning Kl. 14: Afslutning og evaluering Evaluering mv. - Tak for denne gang! Side 9 af 9

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

raintroduktion til Kollegial Vejledning

raintroduktion til Kollegial Vejledning raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Der har længe i Speditionsbranchen været et ønske om at skabe et generelt kompetenceløft blandt branchens medlemmer og medarbejdere. Dette for at

Læs mere