Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen"

Transkript

1 Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen kortlægger elevernes oplevelse af: - Det fysiske undervisningsmiljø Med spørgsmål omkring inventar, sikkerhed, lokaliteter, udearealer. - Det psykiske undervisningsmiljø Med spørgsmål omkring klassekammerater, lærerne, skolegang, undervisningen, mobning, drillerier. - Det æstetiske undervisningsmiljø Med spørgsmål omkring indeklima, oprydning, støj.

2 Der er udarbejdet tre forskellige spørgeskemaer, der retter sig mod henholdsvis: - Indskolingen: 0.Kl 3.Kl incl. C1 - Mellemtrinnet: 4.kl - 6.kl incl. C2.3 - Udskolingen: 7.kl - 9.kl På alle klassetrin har der været mulighed for oplæsning af spørgsmålene. Spørgeskemaerne er besvaret i skoletiden. Besvarelsesprocenten har været: - Indskolingen 99,67 % - Mellemtrinnet 73,53 % - En klasse har ikke besvaret - Udskolingen 69,23 % - En klasse har ikke besvaret Resultatet af undersøgelsen skildres grafisk og skriftligt. Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen fremstår med hver deres grafiske oversigt. Den skriftlige opsummering ses her nedenfor. Den er opdelt i en positiv og en mindre positiv del indenfor hvert afsnit indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. De tre forskellige undersøgelsesområder er markeret med farver. Fysisk, Psykisk og æstetisk undervisningsmiljø.

3 Det er positivet 76% sidder godt på stolen og ved bordet. 83% ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. 91% synes det er rart eller nogle gange rart at være i klassen. 56% synes der er legeredskaber nok udenfor. 77% synes at legepladserne er gode. 58% har altid nogle at lege med i frikvarterene, 38% har 75% har det godt med sine klassekammerater, 22% har 81% er glade for deres lærere, 14% er 78% kan få hjælp af læreren, når noget er svært, 14% kan 67% er glade for at gå i skole, 22% er 84% er glade for den klasse de går i, 12% er det nogle 29% synes det de laver i skolen er nemt, 61% synes det nogle gange er det. 81% føler at lærerne hjælper, når de bliver drillet. Indskolingens resultat Det er mindre positivt 64% kan nogle gange finde en voksen i frikvarterene. 42% synes ikke, at toiletterne er gode. 20% ved ikke eller tror ikke, at deres lærere er glade for dem. 50% bliver nogle gange drillet, så de bliver kede af det. 9% bliver det mange 38% har nogle gange været med til at drille andre, så de blev kede af det. 35% synes ikke der er ro, når læreren underviser, 48% synes der er ro nogle 33% kan være urolige i klassen, 36% er det nogle gange Besvarelserne fra indskolingen fortæller, at børnene er glade for at være i klassen. De sidder godt ved deres bord og på deres stol. Legepladserne er gode og ca. halvdelen synes, der er legeredskaber nok. Indskolingsbørnene har altid eller nogle gange nogen at være sammen med, - de har det godt med deres klassekammerater. Indskolingsbørnene er glade for at gå i skole, de er glade for deres lærere og de får hjælp, når noget er svært. Bliver de drillet får de også hjælp af deres lærer. Mindre positivt er det, at knap halvdelen ikke synes, at toiletterne er gode. Over halvdelen kan kun nogle gange finde en voksen i frikvarterene og halvdelen bliver nogle gange drillet, så de bliver kede af det. En tredjedel synes ikke, der er ro, når læreren underviser og en femtedel ved ikke eller tror ikke, at deres lærere er glade for dem.

4 Det er positivet 80% sidder godt ved deres bord i klassen. 99% ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. 62% synes der er rart i klassen, 34% synes der er rart nogle gang. 44% synes der er legeredskaber nok på skolen. 65% synes der er gode muligheder for at lege udenfor. 76% har altid nogle at være sammen med, 22% har det nogle 69% har det godt med sine klassekammerater, 29% har 64% har dagligt eller ofte kammerater med hjemme. 60% synes at deres lærere er gode til at lytte til dem, 35% synes de er 70% er glade for deres lærere, 25% er 79% kan få hjælp når noget er svært, 18% kan nogle 55% er glade for at gå i skole, 40% er 65% er glad for den klasse de går i, 23% er det nogle 33% synes ikke det de laver i skolen er svært, 63% synes det nogle gange er svært. 71% synes de får en god undervisning, 23% synes de nogle gange får det. 71% føler at lærerne vil hjælpe, hvis de er kede af det. 76% rydder op efter sig selv, når de har rodet i klassen, 20% gør Mellemtrinnets resultat Det er mindre positivt 50% får ondt i ryggen, når de sidder ved deres bord i timerne. 54% kan nogle gange finde en voksen i frikvarterene, 10% kan ikke finde nogle. 15% synes det nogle gange virker farligt at lege på legepladsen. 53% synes ikke at toiletforholdene er gode. 35% synes ikke, at der er legeredskaber nok på skolen og at legepladserne er gode. 12% kan føle sig ensom i klassen, 32% kan nogle 31% ved ikke om deres lærere er glade for dem, 3% tror ikke de er det og 15% mener de er 12% føler de har for mange lektier for, 55% føler 37% bliver nogle gange drillet, så de bliver kede af det. 8% har oplevet at deres lærere har drillet dem, så de er blevet kede af det. 37% har nogle gange drillet, så andre blev kede af det. 75% synes der er eller nogle gange er en dårlig lugt i klassen. 21% synes der er uro i klassen i timerne, 63% synes der er uro nogle 11% kan være urolige i klassen, 45% er det nogle

5 Besvarelserne fra mellemtrinnet fortæller, at børnene her har det godt med deres klassekammerater og altid har nogle at være sammen med i frikvartererne. Knap halvdelen synes, der er legeredskaber nok på skolen og over halvdelen synes, der er gode muligheder for at lege udenfor. De er glade eller nogle gange glade for at gå i skole og over halvdelen er glad for den klasse de går i og synes, der er rart i klassen. Bliver de kede af det føler de, at lærerne vil hjælpe. Undervisningen synes de er god og de synes ikke eller nogle gange ikke, at det de laver er svært. Mindre positivt er det, at halvdelen ikke synes, at toiletterne er gode, ligesom halvdelen får ondt i rygge, når de sidder ved deres bord i timerne. Trefjerdedel synes, der er eller nogle gange er en dårlig lugt i klassen. Lidt over halvdelen synes nogle gange der er uro i klassen. Over halvdelen kan kun nogle gange finde en voksen i frikvartererne og en tredjedel ved ikke om deres lærere er glade for dem. En tredjedel bliver nogle gange drillet, så de bliver kede af det og op mod halvdelen føler, at de har eller nogle gange har mange lektier for.

6 Det er positivet 70% sidder godt ved bordet i klassen. 99% ved hvad de skal gøre i tilfælde af brand. 49% synes der er rart i klassen, 38% synes det er det nogle gang. 78% synes der er muligheder for at lege indenfor i frikvarterene. 91% synes der er mulighed for at lege udenfor i frikvarterene. 100% synes der er plads nok eller nogle gange plads nok til overtøjet. 80% synes der er gode områder til at lave idræt på. 61% synes der er gode muligheder for at lege udenfor. 94% har altid nogle at være sammen med i frikvarterene, 6% har 75% har det godt med sine klassekammerater, 23% har 62% har dagligt eller ugentligt besøg fra klassen hjemme. 42% synes deres lærere er gode til at lytte til dem, 49% synes de er 49% synes deres lærere er gode til at undervise, 42% synes de er 40% er glad for deres lærere, 54% er 70% kan få hjælp af sine lærere, når noget er svært, 26% kan 47% er glade for at gå i skole, 42% er 63% er glad for deres klasse, 23% er 21% synes det de laver i skolen er nemt, 69% synes det nogle gange er nemt. 43% synes de får en god undervisning, 50% synes de Udskolingens resultat Det er mindre positivt 48% sidder ikke godt på sin stol i klassen. 44% synes ikke der er gode toiletter 9% føler sig ensom i klassen, 27% gør det nogle 35% ved ikke om deres lærere er glade for dem, 11% tror ikke de er det og 14% mener de er 23% føler de har og 48% føler de nogle gange har for mange lektier for. 7,5% har oplevet at deres lærere har drillet dem, så de er blevet kede af det. 16% har mange gange set andre blive drillet, så de blev kede af det, 66% har set 29% har drillet, så andre er blevet kede af det. 35% synes der tit er dårlig lugt i klassen, 45% synes der er 38% oplever at det tit roder i klassen, 53% oplever 11% rydder aldrig op efter dig selv, når de har rodet. 34% ved ikke eller mener ikke at der er regler i klassen for hvornår de må sige noget. 31% synes der er uro i klassen i timerne, 64% synes der er 26% kan være urolige i klassen, 41% er

7 nogle gange gør det. 95% bliver ikke tit drillet på skolen, så de bliver kede af det. 45% synes der er pænt ryddet op på gangarealerne 65% synes, at der er ryddet pænt op på udeområderne. 31% synes at lærerne er gode til at få ro i klassen, 48% synes de er Besvarelserne fra udskolingen fortæller, at legemulighederne såvel ude som inde bedømmes som gode. Bordene i klassen sidder man godt ved og der er rart eller nogle gange rart i klassen. Udskolingseleverne har altid nogle at være sammen med i frikvarterene, de har det godt med deres klassekammerater og de er også sammen udenfor skoletid. De er glade eller nogle gange glade for at gå i skole, det samme gælder deres forholdet til lærerene. Er noget svært, kan man få hjælp af sin lærer. Drillerier er stort set ikke registreret og lærerne er gode til eller nogle gange gode til at få ro i klassen. Mindre positivt er det, at knap halvdelen ikke sidder godt på deres stol og ikke synes, at toiletterne er gode. En tredjedel føler sig ensom eller nogle gange ensom, det samme antal er i tvivl om deres lærere er glade for dem. Over halvdelen føler at de nogle gange eller ofte har mange lektier for. Samlet vurdering: På Lundebakkeskolen er det positivt, at eleverne synes, at det er rart at være i klasseværelset. Eleverne er tilfredse med de indendørs fysiske rammer undtaget toiletforholdene. De yngste elever er mere tilfredse med legepladserne end de ældste, men de ældste er overvejende tilfredse med udearealerne. Opstår der brand, er eleverne store som små - ikke i tvivl om hvad de skal gøre. Langt størstedelen af eleverne har altid eller nogle gange nogle at være sammen med i frikvartrene, og de har det overvejende godt med deres klassekammerater. Eleverne er glade for deres lærere, de føler de kan få hjælp, når noget er svært. På Lundebakkeskolen er det mindre positivt, at eleverne ikke altid kan finde en voksen i frikvartererne og de synes ikke, der er legeredskaber nok. I timerne kan der være uro, når lærerne underviser. Nogle elever ved de har drillet, så andre er blevet kede af det og nogle elever tror ikke eller ved ikke om deres lærere er glade for dem. Samlet set er ca. 90% af Lundebakkeskolens elever glade for eller nogle gange glade for at gå i skole.

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12.

Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undervisningsmiløjvurderingen (UMV) på Produktionsskolen k-u-b-a i 2011/12. Undersøgelsen er lavet ved hjælp af et spørgeskema (bilag 1), som skolens elever besvarede i november/december 2011. En overvejende

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere