Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser"

Transkript

1 Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser SKABELONER Når du opretter digitale spørgeskemaer i SurveyXact skal du tage udgangspunkt i den designskabelon, der er udarbejdet til patientskemaer i Region Midtjylland. Der er oprettet to skabeloner: én med de mest anvendte prædefinerede spørgsmål og én kun med en start- og en slutside. I har alle adgang til disse skabeloner i SurveyXact, når I trykker på 'Opret måling'. Skabelonerne hedder hhv.: Du kan frit vælge, hvilken af disse to, der passer bedst til den undersøgelse, du skal i gang med at lave. Derefter kan du frit tilføje og/eller slette spørgsmål, så det kommer til at indeholde præcis de spørgsmål, du ønsker. Bemærk Layoutet i skabelonerne er designet af en grafiker hos RegMidt, og skal følges for alle skemaer vedrørende digitale patientindkaldelser. Undgå derfor at ændre på layoutet i dine skemaer. OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA Spørgsmål tilføjes, slettes og ændres enten i Smart Designeren eller Avanceret Designer. Kopierer du spørgsmålsformuleringer fra f.eks. et Word dokument, er det en god idé først at kopiere det ind i NotePad og derfra videre ind i SurveyXact. Dermed nulstilles alle tekstformateringer, så vi sikrer, at skrifttype, skriftstørrelse osv. følger de layoutmæssige retningslinjer, der er defineret og lagt ind i skabelonerne for RegMidt spørgeskemaer i SurveyXact. Mens du opretter de skema, er det en god idé løbende at teste, hvordan patienten vil se spørgeskemaet. Det gøres ved nederst på siden under Spørgeskemafanen at åbne et testindtastningsvindue (uden baggrundsoplysninger). 1

2 Når et spørgeskema er færdigoprettet, mangler der kun to ting, før skemaet er klar til udsendelse via Doc2Mail: 1) Definere hvem der skal modtage en notifikationsmail hver gang en patient har gennemført en besvarelse af det pågældende spørgeskema 2) Kopiere links til hhv. papir- og digitale indkaldelsesbreve ind i MidtEPJ/BookPlan, hvor indkaldelsesbrev og spørgeskema flettes sammen med øvrige bilag og kontaktinformationer på den enkelte patient Herunder følger en nærmere forklaring af disse to processer. OPRETTELSE AF NOTIFIKATIONSMAIL En notifikationsmail sendes til rette vedkommende, når SurveyXact har registreret, at en ny besvarelse er gennemført af en patient. I notifikationsmailen vil der være et link til at downloade en PDF med patientens besvarelse. På nuværende tidspunkt skal denne PDF manuelt åbnes og arkiveres i MidtEPJ. Der arbejdes dog på en løsning, hvor patientbesvarelser automatisk vil blive arkiveret i MidtEPJ på Region Midtjyllands servere. Oprettelse af notifikationsmailen i SurveyXact skal gøres på to forskellige måder, afhængigt af om der er én eller flere, der skal modtage en mail med patientens besvarelse, når patienten har gennemført et spørgeskema. Én modtager Under fanebladet Spørgeskema vælges 'Avanceret' (underfanen Avanceret, ikke Avanceret Designer) / 'Notifikationer' / 'Besvarelse afsluttet' / 'Rediger'. Beskrivelsen kan ændres, men kan også sagtens blive stående som "Besvarelse afsluttet". 2

3 'Send en notifikationsmail, når' skal blive stående som "false". Mogens' mail skal bevares som modtager. Derudover skal den person, der skal forholde sig til patientbesvarelserne tilføjes som modtager. Det gøres ved at vælge 'Tilføj modtager' / 'Anden modtager' og skrive den pågældende adresse. Notifikationsmailen kan redigeres, hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at linket "Hent PDF" indgår i mailen, da det er det, der refererer til patientens besvarelse. 3

4 To eller flere modtagere Har man et skema, som deles mellem flere afdelinger, kan det være nyttigt, at notifikationsmailen kan sendes til flere forskellige personer. Modtageradressen skal derfor opsættes dynamisk. Bonusinformation Hver afdeling har sin egen brevskabelon i BookPlan. BookPlan sender informationer om en patient til SurveyXact, som bliver gemt i skemaets baggrundsvariable. Disse informationer er bl.a. Navn, CPRnummer, Afdeling, osv. Udover de variable, der er defineret i skemaskabelonerne i SurveyXact, er det muligt selv at definere yderligere baggrundsvariable i en måling. Disse variable skal tilføjes sidst i url'en i metadataene i BookPlan. Et eksempel på dette vises senere. I RegMidt skabelonen i SurveyXact er der oprettet 5 ekstra variable i baggrundsskemaet, der kan aktiveres, hvis der skal oprettes flere mailadresser på personer/afdelingspostkasser, som notifikationsmailen skal sendes til, når en patient har besvaret et skema. Disse har variabelnavnene: "modtag1", "modtag2", "modtag3", "modtag4", "modtag5". Skal der oprettes flere end 5 forskellige modtagere til notifikationsmailen, kan en af de 5 eksisterende variable kopieres i baggrundsskemaet. Husk i så fald at omdøbe Variabelnavnet til "modtag6" osv. Oprettelsen af notifikationsmailen til flere modtagere starter på samme måde som ved oprettelse af én notifikationsmail-modtager; vælg 'Avanceret' / 'Notifikationer' / 'Besvarelse afsluttet' / 'Rediger'. Beskrivelsen kan ændres, men kan også sagtens blive stående som "Besvarelse afsluttet". 'Send en notifikationsmail, når' skal blive stående som "false". Mogens' mail skal bevares som modtager. Herfra er processen anderledes end for én modtager. Udover Mogens' mail vælges 'Tilføj modtager' og 'Et spørgsmål indeholder modtagerens e- mailadresse'. 4

5 Hold musen over den lille trekant ved siden af 'Vælg variablen som indeholder adressen' og vælg 'background' og 'modtag1'. Denne refererer til variablen i baggrundsskemaet, og det er hertil at modtagerens mailadresse senere bliver koblet på. Sidstnævnte sker dog først i forbindelse med metadataopbygningen i BookPlan. Her aktiveres muligheden blot. På samme måde tilføjes en modtager 2 osv. afhængigt af, hvor mange forskellige modtagerpostkasser, der skal oprettes for det pågældende spørgeskema. Notifikationsmailen kan redigeres, hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at linket "Hent PDF" indgår i mailen, da det er det, der refererer til patientens besvarelse. 5

6 INTERAKTION MELLEM SURVEYXACT OG BOOKPLAN Næste skridt er at kopiere links fra SurveyXact til MidtEPJ/BookPlan, så patientinformationerne derfra kan flettes sammen med spørgeskemaet. Til hvert spørgeskema i SurveyXact findes to unikke links til indkaldelsesbreve: ét til besvarelser på papir og ét til besvarelser digitalt. Forskellen på de to er: - Papir: på papirversionens første side henvises til det papirskema, der findes på de efterfølgende sider. Derudover er en unik webadresse samt en unik QR-kode, så respondenten kan vælge at svare digitalt. Papirbrevet printes fra PDF-format og sendes ud med posten. - Digital: brevet til digital besvarelse indeholder kun et unikt link til digital besvarelse. Brevet sendes til patientens personlige digitale postkasse. De to links findes i SurveyXact under fanen 'Dataindsamling'. Vælg herefter 'Distribution' / 'Selvoprettelse' (slå selvoprettelse til) / 'Brevskabelon'. De to links skal nu kopieres ind i en skabelon i BookPlan, hvor de sammensættes med de øvrige bilag, en patient skal modtage. Det kræver blot, at alle bilag er angivet i indkaldelsesbrevets metadata i BookPlan. Herefter printes det hele til Doc2Mail, der udsender alle bilag samlet - enten i et fysisk brev eller til personens digitale postkasse. Denne overordnede proces er skitseret i modellen her: 6

7 INDSÆT METADATA I BOOKPLAN Så snart de to links forlader SurveyXact, er de udenfor Rambølls ansvarsområde. Dette afsnit er lavet som et forsøg på at holde hele processen samlet. Der tages dog forbehold for forklaring og ændringer, der foregår i MidtEPJ/BookPlan/Doc2Mail. Her kan der i stedet refereres til RegMidts intranetside om Digitale indkaldelsesbreve: ng+af+indkaldelsesbreve En direkte vejledning til opsætning af brevskabeloner, så de passer til Doc2Mail findes her se punkt 5 side 9 for at gå direkte til afsnittet vedrørende SurveyXact: 20skabeloner.doc Find brevskabelon i BookPlan De to links fra SurveyXact skal indsættes samme sted i metadata opbygningen i MidtEPJ/BookPlan. Start med at logge på MidtEPJ. Vælg 'Booking' / 'Bookingmodul' og vælg din afdeling. 7

8 Vælg 'Opgaver' og find Brevskabelonerne. 8

9 Åbn Brevskabeloner ved at klikke på knappen med tre prikker. Vælg brevskabelon og klik på 'Ret'. Brevet åbner sig nu i OpenOffice. Gå til metadata-siden. Herfra er processen forskellig afhængig af, om der allerede er indsat metadata i brevskabelonen eller ej. Hvis der ikke er indsat metadata i brevskabelonen, skal det oprettes. 9

10 Indsæt metadata i brevskabelon (pkt. 2) Indsæt Sideskift sidst i brevskabelonen. Brug CTRL+RETUR. Herved dannes en ny, tom side. Kopiér nedenstående tekst ind på den tomme, sidste side i brevskabelonen. Brug CTRL+C og CTRL+V Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, } Bemærk, at teksten rummer flettefelter, der passer til BookPlan. Eksempler kan være: Linjen med "overskrift" er den tekst, der kommer til at stå i emnefeltet, når patienten modtager mailen i sin digitale postkasse. Bemærk her, at teksten efter kolon, indrammet i anførselstegn (markeret med gråt ovenfor) har en begrænsning på 64 karakterer. Står der mere end 64 karakterer, vil de sidste tegn ikke komme med. Det er derfor vigtigt, at tjekke dette, hvis du anvender flettefeltet [Afd_navn]. Alternativt kan du i stedet skrive afdelingsnavnet manuelt. Er afdelingsnavnet meget langt kan du også ændre i teksten "Indkaldelsesbrev fra". Du har nu indsat metadata i brevskabelonen. 10

11 Du bør nu kontrollere formatet på metadata, da der er krav til disse: - Filnavne og andre metadata må højst fylde én linje. Den enkelte kode-værdi må ikke rumme linjebrud. Du skal derfor ændre skrifttypen til lille font, efter du har skrevet en metadataværdi, f.eks. overskrift, hvis der er risiko for et linjebrud i teksten. Doc2Mail kan tolke små typer. - Anførselstegn eller komma, må ikke indgå i værdierne. Disse tegn er en del af syntaksen (skrivemåden) for metadata. - Værdien til koden Overskrift må ikke være på mere end 64 tegn, uanset skrifttype, heller ikke efter at flettekoden er erstattet med afdelingens navn Tilpas metadata, så de passer til indkaldelsesbrevet. De enkelte koder kan tilpasses til afdelingens behov i forhold til en bestemt skabelon. Eksempelvis kan man bestemme, at en bestemt type af indkaldelsesbrev normalt skal sendes som A-post, ved at ændre koden mailpriority. Der er tale om default-værdier, som sekretæren kan ændre i det enkelte brev. Jo bedre koderne passer til daglig praksis på afdelingen, jo færre ændringer skal sekretæren lave. De forskellige koder kan have de værdier, som fremgår af følgende oversigt: 11

12 Opsæt svarpostkasser via metadata (pkt. 3) Det er Region Midtjyllands politik, at borgeren skal kunne besvare digital post direkte fra eboks. Vi kan ikke forvente, at borgeren modtager digitale breve, hvis han ikke også kan svare digitalt. Standard-opsætningen af Doc2Mail giver hvert hospital en svarpostkasse i eboks, som er kædet til en hovedpostkasse i Region Midtjyllands post-system (Outlook). Alle hospitalets afdelinger deles om denne svarpostkasse. Den som administrerer hovedpostkassen sørger for, at svaret fra borgeren kommer frem til den rette modtager. Det svarer til Responsetype = 2 i metadata, jvf. oversigten ovenfor. Du kan ændre denne standard-svarpostkasse i Doc2Mail dialogen, men kun til andre hospitalers standard-postkasser, og det giver næppe mening. Brugervalgt svar betyder, at en afdeling kan styre borgernes svar direkte til en Outlook-postkasse (funktionspostkasse), som afdelingen selv administrerer. Brugervalgt svar kræver, at Regionssekretariatet opretter afdelingens svarpostkasse i eboks, samt ét eller flere emner, der er knyttet til denne postkasse, kobler denne eboks-postkasse til en Region Midtjylland-Outlook postkasse, og sender postkasseid og emneid til afdelingen Herefter skal afdelingen indsætte følgende koder i metadata i de relevante brevskabeloner: responsetype : 3, responseaddress : e-boks postkasse id, responsesubject : e-boks emne id, Disse tre linjer skal erstatte Responsetype = 2 Når borgeren besvarer brevet, går svaret i afdelingens Outlook-postkasse via eboks-postkassen. PostkasseID er knyttet til hospitaler/afdelinger. Du kan kun bruge et postkasseid, som er tilknyttet det hospital, hvor du arbejder, i relation til Doc2Mail. Linjen Certifikatfil under fanebladet Om Doc2Mail i Doc2Mail-dialogen viser, hvor Doc2Mail har dig registreret som bruger. Bemærk En afdeling i Horsens kan kun vælge postkasseid, som er knyttet til Hospitalsenheden Horsens. Hvis Doc2Mail returnerer fejlkode 2212 skyldes det, at brevskabelonen rummer en postkasseid, som ikke er gyldig dér, hvor brugeren arbejder. 12

13 Eksempel En bruger i Region Midtjyllands administration får fejlkode 2212, hvis han tester en brevskabelon med postkasseid fra Psykiatrien. Postkasse-id og emne-id for hospitaler/afdelinger i Region Midtjylland kan ses på valtning/vejledninger%20digital%20post/svarpo stkasser_rm.xls Kontakt Regionssekretariatet (Rune Bram Sørensen), hvis der skal oprettes flere postkasser eller -emner. Indsæt bilag som metadata i brevskabelonen (pkt. 4) I Doc2Mail kan du tilknytte faste bilag til indkaldelsesbrevet. Så behøver du ikke trække bilag ind i brevet fra Windows Stifinder, hver gang det sendes. Det kræver blot, at bilagene er angivet i brevets metadata. Hvis der ikke er indsat metadata i brevskabelonen, skal metadata oprettes som beskrevet tidligere. Indsæt de bilag, som skal tilknyttes Man kan angive, at et bilag skal sendes i enten papir- eller digitale breve - eller i alle breve. Der er nogle krav til skrivemåden, når man registrerer bilag i metadata: - Hvert bilag må kun fylde én linje. Teksten må ikke rumme linjebrud. Hvis filnavne eller webadresser er for lange, må man omformatere til en lille font. 1-2 punkt anbefales til lange web-adresser. Det er den eneste måde at undgå linjebrud i teksten. Man skriver naturligvis med normal font, når man opretter metadata. Når metadata er oprettet korrekt, skal man ændre fonten til 1-2 punkt. - Kun ét bilag pr linje - Hver linje (bilag) afsluttes med komma, - Backslash \ i filnavne skal altid skrives som \\ 13

14 Metadata kan se således ud, når man har registreret både stamkoder og bilagskoder: Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : false, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, form : alm brev, mailpriority : b, showreceipt : 1, printbilag : N:\\afdK\\indk_bilag\\generel_patient-info_RH_Randers.pdf, bilag : printbilag : printbilag : printbilag : https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprintservicepaper?c=q82ffgw91692&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id], digitalbilag : https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=q82ffgw91692&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id], } Bemærk Bemærk Bemærk Det har været nødvendigt at ændre de sidste 2 linjer til lille font (1 punkt) for at undgå linjebrud i teksten. Man skriver naturligvis med normal font, når man opretter metadata. Når metadata er oprettet korrekt, skal man ændre fonten til 1 punkt for at fjerne evt. linjebrud. Du kan kontrollere dine metadata ved at printe brevskabelonen til Doc2Mail. Der kommer fejlmeddelelser, så længe dine metadata ikke er i orden. Når der ikke kommer fejlmeddelelser, kan du klikke på Vis Forsendelse og se den færdige brevskabelon, inkl de bilag som der er linket til i metadata. Du skal undlade at klikke på SEND-knappen! 14

15 Alternativ skrivemåde for bilag Du kan skrive lange bilagsnavne på en alternativ måde, der tillader linjeskift, og samtidigt giver mulighed for en bilagstitel, der vises for borgeren i eboks Den alternative skrivemåde (syntaks) er følgende: bilag :{ titel : bilagets titel, placering :[ URL-del1, URL-del2, URL-del3, ]}, Metadata-værdien er sammensat af bilagets titel og URL. Titel og URL skal skrives mellem tuborg-parentes { } URL-delen kan deles over flere linjer, når linjerne skrives mellem skarp parentes [ ]. Du skal ikke bruge skarp parentes, hvis URL en ikke deles over flere linjer. URL kan deles på vilkårlige steder. Hver URL-del sættes i citationstegn og afsluttes med komma, Hver tuborg-parentes-slut i metadata-værdier over flere linjer skal efterfølges af komma,. Eksempel digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.cor, erespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_ho, s=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[op, g_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftal, ]}, Vedlæg spørgeskemaer fra SurveyXact (pkt. 5) SurveyXact danner som nævnt to web-adresser for hvert spørgeskema. Disse skal nu tilkobles metadata i BookPlan. - Papir: den ene webadresse indsættes i metadata med koden printbilag : Den udløser et papir-spørgeskema, der skal sendes til patienten sammen med indkaldelsesbrevet. - Digital: den anden web-adresse indsættes i metadata med koden digitalbilag : Hvis patienten får digital indkaldelse, trækker systemet et ark med et link til patientens digitale spørgeskema. 15

16 Web-adressen fra SurveyXact rummer en række flettekoder. De bliver erstattet med patient-cpr, navn, afdelingsnavn og andre data, når indkaldelsesbrevet dannes. Det sker automatisk, men betyder at metadatalinjen bliver forlænget i det enkelte brev, sammenlignet med længden af den samme linje i skabelonen. Vigtig info: 1. Ligesom før er det vigtigt at metadata med flettekoder bliver formateret med lille font (skriftstørrelse 1-2), så de ikke fylder mere end én linje, når flettefelter erstattes med data. 2. Links til printbilag skal ombrydes med Enter husk at gøre det i et ord så du kan se at der ikke bliver tilføjet eller fjernet et ekstra mellemrum eller bogstav. 3. Hver linje SKAL starte og slutte med anførselstegn og afsluttes med komma:.., 4. Ombryd linjerne så der er god plads til margen i højre side. Hvis margen bliver mindre vil linjerne mindskes og derved risikeres at de sidste og komma flyttes linket bliver da ødelagt. De to links fra SurveyXact kopieres hver for sig ind i metadataskabelonen. Her er det vigtigt at bemærke, at der er forskel på linkets afslutning afhængig af, om der er én eller flere, der skal modtage en notifikationsmail, når en patient afslutter en besvarelse. Én notifikationsmail-modtager Er der kun én modtagermail, og denne er sat op under Notifikationsmail i SurveyXact, skal der ikke gøres noget videre ved linket. Det kopieres blot ind efter metadata skabelonen i BookPlan. Det færdige metadata kan dermed ende med at se således ud (SurveyXact-integrationen er markeret med gråt): Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, printbilag :{ titel : Oplysningsskema, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespo, 16

17 ndentprintservicepaper?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[af, d_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, tekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id] ]}, digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus,.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_, hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, tekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id] ]} } To eller flere notifikationsmail-modtagere Er der to eller flere forskellige modtagere til notifikationsmailen, skal denne information tilføjes sidst i de to links fra SurveyXact. Husk at flere modtagermail-variable skal være aktiveret under 'Notifikationsmails' i SurveyXact, for at disse kan tilføjes i metadata og en sammenfletning af informationerne kan ske i forbindelse med udsendelse til patienterne. Efter linket tilføjes "&" efterfulgt af variabelnavnet "modtag1" og "=" og mailadressen. Eksempelvis: Det kan dermed ende med at se således ud (SurveyXact-integrationen er markeret med gråt og e- mail-tilføjelsen er markeret med gult): Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, printbilag :{ 17

18 titel : Oplysningsskema, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespo, ndentprintservicepaper?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[af, d_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, ]}, digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus,.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_, hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, ]} } På tilsvarende vis tilføjes mere metadata med tilhørende links med nye adresser, hvis der er flere modtagere. Når du er færdig med at sætte dine metadata ind i brevet klikker du på Gem og lukker brevet. Brevskabelonen er nu klar til at kunne sendes til patienten via Doc2Mail. Kontrollér formatet på metadata (pkt. 6) Når du har dannet metadata i en brevskabelon, kan du altid teste ved at printe/sende skabelonen til Doc2Mail. Så længe du får fejlmeddelelser, er der noget galt, og så må du undersøge dine metadata. Du skal læse de fejlmeddelelser, som Doc2Mail leverer. De antyder som regel, hvad der er galt. 18

19 Fejlmeddelelse i Doc2Mail-dialogen. Læg mærke til fejlteksten, som kommer, når du fører markøren over titlen på det bilag, som giver problemer. Ikonet til venstre for bilagstitlen rummer også information, når du fører musen over. Du skal huske følgende regler: Værdidelen i en metadatalinje må ikke gå over flere linjer. Linjebrud giver fejlmeddelelse, medmindre du bruger alternativ skrivemåde, jvf. afsnit 0 ovenfor. Du skal derfor ændre skrifttypen i metadata-værdien til lille font, hvis der er risiko for et linjebrud i teksten. Doc2Mail kan læse teksten, uanset hvilken font der er brugt. Anførselstegn er en del af skrivemåden (syntaksen) for metadata og må ikke indgå i en værdi i metadata. Du må f.eks. ikke skrive overskrift : Indkaldelse til koloskopi på kirurgisk afdeling ; Overskriftteksten må ikke være på mere end 64 tegn, heller ikke efter at flettekoden er erstattet med f.eks. et afdelingsnavn. Tekst ud over 64 tegn bliver ikke vist i eboks indbakke. Alle metadata-linjer skal afsluttes med komma. Alle metadata skal samles på én side. Du kan evt. mindske linjeafstanden, hvis det kniber med pladsen Metadata med bilag rummer de fleste fejlkilder, fordi der er mange krav til syntaksen. Hertil kommer at der kan gemme sig formateringskoder i teksten, der udløser fejl i Doc2Mail. Derfor er det en god idé at fjerne hyperlink og anden formatering i metadata, hvis Doc2Mail returnerer fejl. 19

20 Eksempel på fejltekst fra Doc2Mail JSON er det sprog, som metadata skrives i Du får info om, på hvilken linje i metadata fejlen ligger. Du starter med _Doc2Mail_metadata_, når du tæller linjer. Tomme linjer tæller med. Bemærk Du skal være opmærksom på, at dine kolleger, som bruger skabelonen i det daglige, efter at du har testet den, også kan få fejl. Det kan f.eks. ske, hvis en metadata linje bliver for lang, efter at flettefelter er erstattet med rigtig tekst. I den situation må du tilbage til brevskabelonen og formatere til lille font eller dele metadata over flere linjer, som det er beskrevet i afsnit 0. Returadresse i breve til fjernprint (pkt. 7) Breve til fjernprint skal have en returadresse, fordi der bruges standardkuverter uden påtrykt returadresse. Det er krav fra PostDanmark. Returadressen skal anbringes umiddelbart over modtageradressen, som det er vist i figuren på side 21. Det kan ske på to måder: Brevskabelon Returadressen skrives i brevskabelonen på det rigtige sted på siden. Det svarer til addreturnadress = false i metadata Denne metode anbefales og er standard på de fleste hospitaler, fordi det er hensigtsmæssigt at koble returadressen til brevskabelonen. 20

21 Placering af modtageradresse og returadresse i breve til fjernprint. Placeringen er bestemt af de rudekuverter som benyttes i Grafisk Service. Desuden skal brevet respektere de angivelser af margin m.v. som er vist. Det skyldes at der skal være plads til stregkoder, som styrer print og kuvertering. De sikrer, at der f.eks. ikke kommer to breve i samme kuvert. Doc2Mail Doc2Mail indsætter automatisk afsenderadresse. Det svarer til addreturnadress = true i metadata. Du kan selv definere returadressen i opsætning af Doc2Mail på din pc. Vælg START/AlleProgrammer/KMD/Doc2Mail/Konfigurer og angiv den ønskede returadresse. Bemærk: Returadressen er fælles for alle brugere af pågældende pc og for alle breve der sendes fra pc en. 21

22 UDSENDELSE VIA DOC2MAIL Med mindre andet er angivet skal Afleveringsstedet stå som "Forsøg først e-boks ellers KMDprint". Doc2Mail sørger nu for at distribuere indkaldelsesbrevet til patienten enten digitalt, hvis patienten har en digital postkasse, og ellers via sneglepost. 22

Vejledning til opsætning af spørgeskemaer i SurveyXact og metadata i BookPlan i forbindelse med digitale patientindkaldelser i Region Midtjylland

Vejledning til opsætning af spørgeskemaer i SurveyXact og metadata i BookPlan i forbindelse med digitale patientindkaldelser i Region Midtjylland Vejledning til opsætning af spørgeskemaer i SurveyXact og metadata i BookPlan i forbindelse med digitale patientindkaldelser i Region Midtjylland SKABELONER Når du opretter digitale spørgeskemaer i SurveyXact

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en masseforsendelse til digital post i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren. Anbefales

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

DIPO Brugermanual Side 1 af 31 DIPO brugermanual for Region Syddanmark Version 1.2 03-03-2015

DIPO Brugermanual Side 1 af 31 DIPO brugermanual for Region Syddanmark Version 1.2 03-03-2015 DIPO Brugermanual Side 1 af 31 Indledning... 4 Kom godt i gang - Optimal hverdag i DIPO... 6 DIPO brugergrænsefladen Overblik... 6 Faneblade... 6 Afdelingsvalg... 6 Brevoversigts-tællere... 6 Brevoversigten...

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard Introduktion til SurveyXact Gitte Damgaard Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Log på SurveyXact og opret din egen måling... 2 2 OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA... 4 2.1

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail Indledning Masseflet giver mulighed for at flette flere enslydende breve til flere forskellige personer og i dette tilfælde sende brevene via Doc2Mail (dvs. via

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre

Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre Indhold Kom i gang med dynamictemplate fra Acadre... 1 1. Opret et brev... 1 1.1 Skriv brevet/indsæt en frase... 3 1.2 Opret en lokal profil... 7 2. Klargør brevet

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Målrettet lovpligtig information til patienter

Målrettet lovpligtig information til patienter Målrettet lovpligtig information til patienter Bookplan Update 25. august 2016 Chefstrateg Mogens Engsig-Karup www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Digitale indkaldelser: Fordele og ulemper 2. Patientinformation

Læs mere

Vejledning i masseudsendelser af Digital Post

Vejledning i masseudsendelser af Digital Post Vejledning i masseudsendelser af Digital Post Masseudsendelser med Digital Post er en specialopgave, og den normale AU-skabelon til Digital Post kan ikke umiddelbart benyttes til denne type forsendelser.

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

EGNE DOKUMENTER. Tilret dine egne dokumenter (gammel flet)

EGNE DOKUMENTER. Tilret dine egne dokumenter (gammel flet) EGNE DOKUMENTER Tilret dine egne dokumenter (gammel flet) INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret dit eget dokument 3 Tilret dit eget dokument 5 Send din mail til sælger 6 Oprettelse af bat filer (internethop)

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SurveyXact funktionalitetsoversigt Version 6.3

SurveyXact funktionalitetsoversigt Version 6.3 SurveyXact funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om SurveyXact Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Brevskabeloner ved anvendelse af den fællesoffentlige

Brevskabeloner ved anvendelse af den fællesoffentlige Brevskabeloner ved anvendelse af den fællesoffentlige fjernprintløsning Denne vejledning er rettet mod projektledere samt administratorer, der har ansvar for tilretning af brevskabeloner. Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Vejledning til vedligehold af

Vejledning til vedligehold af Vejledning til vedligehold af www.ajsport.dk Udarbejdet af Helle M. Klausen Indhold Sådan logger du på... 2 Sådan logger du af... 2 Hvad er ikke tilladt under vedligehold af www.ajsport.dk?... 2 Kan www.ajsport.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 I GANG MED SURVEY XACT... 4 FIND RUNDT I SURVEY XACT... 4 Overskrifter inden for en måling... 5 LAV EN NY MÅLING/ ET NYT SPØRGESKEMA...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere