Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser"

Transkript

1 Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser SKABELONER Når du opretter digitale spørgeskemaer i SurveyXact skal du tage udgangspunkt i den designskabelon, der er udarbejdet til patientskemaer i Region Midtjylland. Der er oprettet to skabeloner: én med de mest anvendte prædefinerede spørgsmål og én kun med en start- og en slutside. I har alle adgang til disse skabeloner i SurveyXact, når I trykker på 'Opret måling'. Skabelonerne hedder hhv.: Du kan frit vælge, hvilken af disse to, der passer bedst til den undersøgelse, du skal i gang med at lave. Derefter kan du frit tilføje og/eller slette spørgsmål, så det kommer til at indeholde præcis de spørgsmål, du ønsker. Bemærk Layoutet i skabelonerne er designet af en grafiker hos RegMidt, og skal følges for alle skemaer vedrørende digitale patientindkaldelser. Undgå derfor at ændre på layoutet i dine skemaer. OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA Spørgsmål tilføjes, slettes og ændres enten i Smart Designeren eller Avanceret Designer. Kopierer du spørgsmålsformuleringer fra f.eks. et Word dokument, er det en god idé først at kopiere det ind i NotePad og derfra videre ind i SurveyXact. Dermed nulstilles alle tekstformateringer, så vi sikrer, at skrifttype, skriftstørrelse osv. følger de layoutmæssige retningslinjer, der er defineret og lagt ind i skabelonerne for RegMidt spørgeskemaer i SurveyXact. Mens du opretter de skema, er det en god idé løbende at teste, hvordan patienten vil se spørgeskemaet. Det gøres ved nederst på siden under Spørgeskemafanen at åbne et testindtastningsvindue (uden baggrundsoplysninger). 1

2 Når et spørgeskema er færdigoprettet, mangler der kun to ting, før skemaet er klar til udsendelse via Doc2Mail: 1) Definere hvem der skal modtage en notifikationsmail hver gang en patient har gennemført en besvarelse af det pågældende spørgeskema 2) Kopiere links til hhv. papir- og digitale indkaldelsesbreve ind i MidtEPJ/BookPlan, hvor indkaldelsesbrev og spørgeskema flettes sammen med øvrige bilag og kontaktinformationer på den enkelte patient Herunder følger en nærmere forklaring af disse to processer. OPRETTELSE AF NOTIFIKATIONSMAIL En notifikationsmail sendes til rette vedkommende, når SurveyXact har registreret, at en ny besvarelse er gennemført af en patient. I notifikationsmailen vil der være et link til at downloade en PDF med patientens besvarelse. På nuværende tidspunkt skal denne PDF manuelt åbnes og arkiveres i MidtEPJ. Der arbejdes dog på en løsning, hvor patientbesvarelser automatisk vil blive arkiveret i MidtEPJ på Region Midtjyllands servere. Oprettelse af notifikationsmailen i SurveyXact skal gøres på to forskellige måder, afhængigt af om der er én eller flere, der skal modtage en mail med patientens besvarelse, når patienten har gennemført et spørgeskema. Én modtager Under fanebladet Spørgeskema vælges 'Avanceret' (underfanen Avanceret, ikke Avanceret Designer) / 'Notifikationer' / 'Besvarelse afsluttet' / 'Rediger'. Beskrivelsen kan ændres, men kan også sagtens blive stående som "Besvarelse afsluttet". 2

3 'Send en notifikationsmail, når' skal blive stående som "false". Mogens' mail skal bevares som modtager. Derudover skal den person, der skal forholde sig til patientbesvarelserne tilføjes som modtager. Det gøres ved at vælge 'Tilføj modtager' / 'Anden modtager' og skrive den pågældende adresse. Notifikationsmailen kan redigeres, hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at linket "Hent PDF" indgår i mailen, da det er det, der refererer til patientens besvarelse. 3

4 To eller flere modtagere Har man et skema, som deles mellem flere afdelinger, kan det være nyttigt, at notifikationsmailen kan sendes til flere forskellige personer. Modtageradressen skal derfor opsættes dynamisk. Bonusinformation Hver afdeling har sin egen brevskabelon i BookPlan. BookPlan sender informationer om en patient til SurveyXact, som bliver gemt i skemaets baggrundsvariable. Disse informationer er bl.a. Navn, CPRnummer, Afdeling, osv. Udover de variable, der er defineret i skemaskabelonerne i SurveyXact, er det muligt selv at definere yderligere baggrundsvariable i en måling. Disse variable skal tilføjes sidst i url'en i metadataene i BookPlan. Et eksempel på dette vises senere. I RegMidt skabelonen i SurveyXact er der oprettet 5 ekstra variable i baggrundsskemaet, der kan aktiveres, hvis der skal oprettes flere mailadresser på personer/afdelingspostkasser, som notifikationsmailen skal sendes til, når en patient har besvaret et skema. Disse har variabelnavnene: "modtag1", "modtag2", "modtag3", "modtag4", "modtag5". Skal der oprettes flere end 5 forskellige modtagere til notifikationsmailen, kan en af de 5 eksisterende variable kopieres i baggrundsskemaet. Husk i så fald at omdøbe Variabelnavnet til "modtag6" osv. Oprettelsen af notifikationsmailen til flere modtagere starter på samme måde som ved oprettelse af én notifikationsmail-modtager; vælg 'Avanceret' / 'Notifikationer' / 'Besvarelse afsluttet' / 'Rediger'. Beskrivelsen kan ændres, men kan også sagtens blive stående som "Besvarelse afsluttet". 'Send en notifikationsmail, når' skal blive stående som "false". Mogens' mail skal bevares som modtager. Herfra er processen anderledes end for én modtager. Udover Mogens' mail vælges 'Tilføj modtager' og 'Et spørgsmål indeholder modtagerens e- mailadresse'. 4

5 Hold musen over den lille trekant ved siden af 'Vælg variablen som indeholder adressen' og vælg 'background' og 'modtag1'. Denne refererer til variablen i baggrundsskemaet, og det er hertil at modtagerens mailadresse senere bliver koblet på. Sidstnævnte sker dog først i forbindelse med metadataopbygningen i BookPlan. Her aktiveres muligheden blot. På samme måde tilføjes en modtager 2 osv. afhængigt af, hvor mange forskellige modtagerpostkasser, der skal oprettes for det pågældende spørgeskema. Notifikationsmailen kan redigeres, hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at linket "Hent PDF" indgår i mailen, da det er det, der refererer til patientens besvarelse. 5

6 INTERAKTION MELLEM SURVEYXACT OG BOOKPLAN Næste skridt er at kopiere links fra SurveyXact til MidtEPJ/BookPlan, så patientinformationerne derfra kan flettes sammen med spørgeskemaet. Til hvert spørgeskema i SurveyXact findes to unikke links til indkaldelsesbreve: ét til besvarelser på papir og ét til besvarelser digitalt. Forskellen på de to er: - Papir: på papirversionens første side henvises til det papirskema, der findes på de efterfølgende sider. Derudover er en unik webadresse samt en unik QR-kode, så respondenten kan vælge at svare digitalt. Papirbrevet printes fra PDF-format og sendes ud med posten. - Digital: brevet til digital besvarelse indeholder kun et unikt link til digital besvarelse. Brevet sendes til patientens personlige digitale postkasse. De to links findes i SurveyXact under fanen 'Dataindsamling'. Vælg herefter 'Distribution' / 'Selvoprettelse' (slå selvoprettelse til) / 'Brevskabelon'. De to links skal nu kopieres ind i en skabelon i BookPlan, hvor de sammensættes med de øvrige bilag, en patient skal modtage. Det kræver blot, at alle bilag er angivet i indkaldelsesbrevets metadata i BookPlan. Herefter printes det hele til Doc2Mail, der udsender alle bilag samlet - enten i et fysisk brev eller til personens digitale postkasse. Denne overordnede proces er skitseret i modellen her: 6

7 INDSÆT METADATA I BOOKPLAN Så snart de to links forlader SurveyXact, er de udenfor Rambølls ansvarsområde. Dette afsnit er lavet som et forsøg på at holde hele processen samlet. Der tages dog forbehold for forklaring og ændringer, der foregår i MidtEPJ/BookPlan/Doc2Mail. Her kan der i stedet refereres til RegMidts intranetside om Digitale indkaldelsesbreve: ng+af+indkaldelsesbreve En direkte vejledning til opsætning af brevskabeloner, så de passer til Doc2Mail findes her se punkt 5 side 9 for at gå direkte til afsnittet vedrørende SurveyXact: 20skabeloner.doc Find brevskabelon i BookPlan De to links fra SurveyXact skal indsættes samme sted i metadata opbygningen i MidtEPJ/BookPlan. Start med at logge på MidtEPJ. Vælg 'Booking' / 'Bookingmodul' og vælg din afdeling. 7

8 Vælg 'Opgaver' og find Brevskabelonerne. 8

9 Åbn Brevskabeloner ved at klikke på knappen med tre prikker. Vælg brevskabelon og klik på 'Ret'. Brevet åbner sig nu i OpenOffice. Gå til metadata-siden. Herfra er processen forskellig afhængig af, om der allerede er indsat metadata i brevskabelonen eller ej. Hvis der ikke er indsat metadata i brevskabelonen, skal det oprettes. 9

10 Indsæt metadata i brevskabelon (pkt. 2) Indsæt Sideskift sidst i brevskabelonen. Brug CTRL+RETUR. Herved dannes en ny, tom side. Kopiér nedenstående tekst ind på den tomme, sidste side i brevskabelonen. Brug CTRL+C og CTRL+V Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, } Bemærk, at teksten rummer flettefelter, der passer til BookPlan. Eksempler kan være: Linjen med "overskrift" er den tekst, der kommer til at stå i emnefeltet, når patienten modtager mailen i sin digitale postkasse. Bemærk her, at teksten efter kolon, indrammet i anførselstegn (markeret med gråt ovenfor) har en begrænsning på 64 karakterer. Står der mere end 64 karakterer, vil de sidste tegn ikke komme med. Det er derfor vigtigt, at tjekke dette, hvis du anvender flettefeltet [Afd_navn]. Alternativt kan du i stedet skrive afdelingsnavnet manuelt. Er afdelingsnavnet meget langt kan du også ændre i teksten "Indkaldelsesbrev fra". Du har nu indsat metadata i brevskabelonen. 10

11 Du bør nu kontrollere formatet på metadata, da der er krav til disse: - Filnavne og andre metadata må højst fylde én linje. Den enkelte kode-værdi må ikke rumme linjebrud. Du skal derfor ændre skrifttypen til lille font, efter du har skrevet en metadataværdi, f.eks. overskrift, hvis der er risiko for et linjebrud i teksten. Doc2Mail kan tolke små typer. - Anførselstegn eller komma, må ikke indgå i værdierne. Disse tegn er en del af syntaksen (skrivemåden) for metadata. - Værdien til koden Overskrift må ikke være på mere end 64 tegn, uanset skrifttype, heller ikke efter at flettekoden er erstattet med afdelingens navn Tilpas metadata, så de passer til indkaldelsesbrevet. De enkelte koder kan tilpasses til afdelingens behov i forhold til en bestemt skabelon. Eksempelvis kan man bestemme, at en bestemt type af indkaldelsesbrev normalt skal sendes som A-post, ved at ændre koden mailpriority. Der er tale om default-værdier, som sekretæren kan ændre i det enkelte brev. Jo bedre koderne passer til daglig praksis på afdelingen, jo færre ændringer skal sekretæren lave. De forskellige koder kan have de værdier, som fremgår af følgende oversigt: 11

12 Opsæt svarpostkasser via metadata (pkt. 3) Det er Region Midtjyllands politik, at borgeren skal kunne besvare digital post direkte fra eboks. Vi kan ikke forvente, at borgeren modtager digitale breve, hvis han ikke også kan svare digitalt. Standard-opsætningen af Doc2Mail giver hvert hospital en svarpostkasse i eboks, som er kædet til en hovedpostkasse i Region Midtjyllands post-system (Outlook). Alle hospitalets afdelinger deles om denne svarpostkasse. Den som administrerer hovedpostkassen sørger for, at svaret fra borgeren kommer frem til den rette modtager. Det svarer til Responsetype = 2 i metadata, jvf. oversigten ovenfor. Du kan ændre denne standard-svarpostkasse i Doc2Mail dialogen, men kun til andre hospitalers standard-postkasser, og det giver næppe mening. Brugervalgt svar betyder, at en afdeling kan styre borgernes svar direkte til en Outlook-postkasse (funktionspostkasse), som afdelingen selv administrerer. Brugervalgt svar kræver, at Regionssekretariatet opretter afdelingens svarpostkasse i eboks, samt ét eller flere emner, der er knyttet til denne postkasse, kobler denne eboks-postkasse til en Region Midtjylland-Outlook postkasse, og sender postkasseid og emneid til afdelingen Herefter skal afdelingen indsætte følgende koder i metadata i de relevante brevskabeloner: responsetype : 3, responseaddress : e-boks postkasse id, responsesubject : e-boks emne id, Disse tre linjer skal erstatte Responsetype = 2 Når borgeren besvarer brevet, går svaret i afdelingens Outlook-postkasse via eboks-postkassen. PostkasseID er knyttet til hospitaler/afdelinger. Du kan kun bruge et postkasseid, som er tilknyttet det hospital, hvor du arbejder, i relation til Doc2Mail. Linjen Certifikatfil under fanebladet Om Doc2Mail i Doc2Mail-dialogen viser, hvor Doc2Mail har dig registreret som bruger. Bemærk En afdeling i Horsens kan kun vælge postkasseid, som er knyttet til Hospitalsenheden Horsens. Hvis Doc2Mail returnerer fejlkode 2212 skyldes det, at brevskabelonen rummer en postkasseid, som ikke er gyldig dér, hvor brugeren arbejder. 12

13 Eksempel En bruger i Region Midtjyllands administration får fejlkode 2212, hvis han tester en brevskabelon med postkasseid fra Psykiatrien. Postkasse-id og emne-id for hospitaler/afdelinger i Region Midtjylland kan ses på valtning/vejledninger%20digital%20post/svarpo stkasser_rm.xls Kontakt Regionssekretariatet (Rune Bram Sørensen), hvis der skal oprettes flere postkasser eller -emner. Indsæt bilag som metadata i brevskabelonen (pkt. 4) I Doc2Mail kan du tilknytte faste bilag til indkaldelsesbrevet. Så behøver du ikke trække bilag ind i brevet fra Windows Stifinder, hver gang det sendes. Det kræver blot, at bilagene er angivet i brevets metadata. Hvis der ikke er indsat metadata i brevskabelonen, skal metadata oprettes som beskrevet tidligere. Indsæt de bilag, som skal tilknyttes Man kan angive, at et bilag skal sendes i enten papir- eller digitale breve - eller i alle breve. Der er nogle krav til skrivemåden, når man registrerer bilag i metadata: - Hvert bilag må kun fylde én linje. Teksten må ikke rumme linjebrud. Hvis filnavne eller webadresser er for lange, må man omformatere til en lille font. 1-2 punkt anbefales til lange web-adresser. Det er den eneste måde at undgå linjebrud i teksten. Man skriver naturligvis med normal font, når man opretter metadata. Når metadata er oprettet korrekt, skal man ændre fonten til 1-2 punkt. - Kun ét bilag pr linje - Hver linje (bilag) afsluttes med komma, - Backslash \ i filnavne skal altid skrives som \\ 13

14 Metadata kan se således ud, når man har registreret både stamkoder og bilagskoder: Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : false, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, form : alm brev, mailpriority : b, showreceipt : 1, printbilag : N:\\afdK\\indk_bilag\\generel_patient-info_RH_Randers.pdf, bilag : printbilag : printbilag : printbilag : https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprintservicepaper?c=q82ffgw91692&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id], digitalbilag : https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=q82ffgw91692&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id], } Bemærk Bemærk Bemærk Det har været nødvendigt at ændre de sidste 2 linjer til lille font (1 punkt) for at undgå linjebrud i teksten. Man skriver naturligvis med normal font, når man opretter metadata. Når metadata er oprettet korrekt, skal man ændre fonten til 1 punkt for at fjerne evt. linjebrud. Du kan kontrollere dine metadata ved at printe brevskabelonen til Doc2Mail. Der kommer fejlmeddelelser, så længe dine metadata ikke er i orden. Når der ikke kommer fejlmeddelelser, kan du klikke på Vis Forsendelse og se den færdige brevskabelon, inkl de bilag som der er linket til i metadata. Du skal undlade at klikke på SEND-knappen! 14

15 Alternativ skrivemåde for bilag Du kan skrive lange bilagsnavne på en alternativ måde, der tillader linjeskift, og samtidigt giver mulighed for en bilagstitel, der vises for borgeren i eboks Den alternative skrivemåde (syntaks) er følgende: bilag :{ titel : bilagets titel, placering :[ URL-del1, URL-del2, URL-del3, ]}, Metadata-værdien er sammensat af bilagets titel og URL. Titel og URL skal skrives mellem tuborg-parentes { } URL-delen kan deles over flere linjer, når linjerne skrives mellem skarp parentes [ ]. Du skal ikke bruge skarp parentes, hvis URL en ikke deles over flere linjer. URL kan deles på vilkårlige steder. Hver URL-del sættes i citationstegn og afsluttes med komma, Hver tuborg-parentes-slut i metadata-værdier over flere linjer skal efterfølges af komma,. Eksempel digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.cor, erespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_ho, s=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[op, g_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftal, ]}, Vedlæg spørgeskemaer fra SurveyXact (pkt. 5) SurveyXact danner som nævnt to web-adresser for hvert spørgeskema. Disse skal nu tilkobles metadata i BookPlan. - Papir: den ene webadresse indsættes i metadata med koden printbilag : Den udløser et papir-spørgeskema, der skal sendes til patienten sammen med indkaldelsesbrevet. - Digital: den anden web-adresse indsættes i metadata med koden digitalbilag : Hvis patienten får digital indkaldelse, trækker systemet et ark med et link til patientens digitale spørgeskema. 15

16 Web-adressen fra SurveyXact rummer en række flettekoder. De bliver erstattet med patient-cpr, navn, afdelingsnavn og andre data, når indkaldelsesbrevet dannes. Det sker automatisk, men betyder at metadatalinjen bliver forlænget i det enkelte brev, sammenlignet med længden af den samme linje i skabelonen. Vigtig info: 1. Ligesom før er det vigtigt at metadata med flettekoder bliver formateret med lille font (skriftstørrelse 1-2), så de ikke fylder mere end én linje, når flettefelter erstattes med data. 2. Links til printbilag skal ombrydes med Enter husk at gøre det i et ord så du kan se at der ikke bliver tilføjet eller fjernet et ekstra mellemrum eller bogstav. 3. Hver linje SKAL starte og slutte med anførselstegn og afsluttes med komma:.., 4. Ombryd linjerne så der er god plads til margen i højre side. Hvis margen bliver mindre vil linjerne mindskes og derved risikeres at de sidste og komma flyttes linket bliver da ødelagt. De to links fra SurveyXact kopieres hver for sig ind i metadataskabelonen. Her er det vigtigt at bemærke, at der er forskel på linkets afslutning afhængig af, om der er én eller flere, der skal modtage en notifikationsmail, når en patient afslutter en besvarelse. Én notifikationsmail-modtager Er der kun én modtagermail, og denne er sat op under Notifikationsmail i SurveyXact, skal der ikke gøres noget videre ved linket. Det kopieres blot ind efter metadata skabelonen i BookPlan. Det færdige metadata kan dermed ende med at se således ud (SurveyXact-integrationen er markeret med gråt): Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, printbilag :{ titel : Oplysningsskema, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespo, 16

17 ndentprintservicepaper?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[af, d_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, tekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id] ]}, digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus,.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_, hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, tekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id] ]} } To eller flere notifikationsmail-modtagere Er der to eller flere forskellige modtagere til notifikationsmailen, skal denne information tilføjes sidst i de to links fra SurveyXact. Husk at flere modtagermail-variable skal være aktiveret under 'Notifikationsmails' i SurveyXact, for at disse kan tilføjes i metadata og en sammenfletning af informationerne kan ske i forbindelse med udsendelse til patienterne. Efter linket tilføjes "&" efterfulgt af variabelnavnet "modtag1" og "=" og mailadressen. Eksempelvis: Det kan dermed ende med at se således ud (SurveyXact-integrationen er markeret med gråt og e- mail-tilføjelsen er markeret med gult): Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, printbilag :{ 17

18 titel : Oplysningsskema, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespo, ndentprintservicepaper?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[af, d_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, ]}, digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus,.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_, hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, ]} } På tilsvarende vis tilføjes mere metadata med tilhørende links med nye adresser, hvis der er flere modtagere. Når du er færdig med at sætte dine metadata ind i brevet klikker du på Gem og lukker brevet. Brevskabelonen er nu klar til at kunne sendes til patienten via Doc2Mail. Kontrollér formatet på metadata (pkt. 6) Når du har dannet metadata i en brevskabelon, kan du altid teste ved at printe/sende skabelonen til Doc2Mail. Så længe du får fejlmeddelelser, er der noget galt, og så må du undersøge dine metadata. Du skal læse de fejlmeddelelser, som Doc2Mail leverer. De antyder som regel, hvad der er galt. 18

19 Fejlmeddelelse i Doc2Mail-dialogen. Læg mærke til fejlteksten, som kommer, når du fører markøren over titlen på det bilag, som giver problemer. Ikonet til venstre for bilagstitlen rummer også information, når du fører musen over. Du skal huske følgende regler: Værdidelen i en metadatalinje må ikke gå over flere linjer. Linjebrud giver fejlmeddelelse, medmindre du bruger alternativ skrivemåde, jvf. afsnit 0 ovenfor. Du skal derfor ændre skrifttypen i metadata-værdien til lille font, hvis der er risiko for et linjebrud i teksten. Doc2Mail kan læse teksten, uanset hvilken font der er brugt. Anførselstegn er en del af skrivemåden (syntaksen) for metadata og må ikke indgå i en værdi i metadata. Du må f.eks. ikke skrive overskrift : Indkaldelse til koloskopi på kirurgisk afdeling ; Overskriftteksten må ikke være på mere end 64 tegn, heller ikke efter at flettekoden er erstattet med f.eks. et afdelingsnavn. Tekst ud over 64 tegn bliver ikke vist i eboks indbakke. Alle metadata-linjer skal afsluttes med komma. Alle metadata skal samles på én side. Du kan evt. mindske linjeafstanden, hvis det kniber med pladsen Metadata med bilag rummer de fleste fejlkilder, fordi der er mange krav til syntaksen. Hertil kommer at der kan gemme sig formateringskoder i teksten, der udløser fejl i Doc2Mail. Derfor er det en god idé at fjerne hyperlink og anden formatering i metadata, hvis Doc2Mail returnerer fejl. 19

20 Eksempel på fejltekst fra Doc2Mail JSON er det sprog, som metadata skrives i Du får info om, på hvilken linje i metadata fejlen ligger. Du starter med _Doc2Mail_metadata_, når du tæller linjer. Tomme linjer tæller med. Bemærk Du skal være opmærksom på, at dine kolleger, som bruger skabelonen i det daglige, efter at du har testet den, også kan få fejl. Det kan f.eks. ske, hvis en metadata linje bliver for lang, efter at flettefelter er erstattet med rigtig tekst. I den situation må du tilbage til brevskabelonen og formatere til lille font eller dele metadata over flere linjer, som det er beskrevet i afsnit 0. Returadresse i breve til fjernprint (pkt. 7) Breve til fjernprint skal have en returadresse, fordi der bruges standardkuverter uden påtrykt returadresse. Det er krav fra PostDanmark. Returadressen skal anbringes umiddelbart over modtageradressen, som det er vist i figuren på side 21. Det kan ske på to måder: Brevskabelon Returadressen skrives i brevskabelonen på det rigtige sted på siden. Det svarer til addreturnadress = false i metadata Denne metode anbefales og er standard på de fleste hospitaler, fordi det er hensigtsmæssigt at koble returadressen til brevskabelonen. 20

21 Placering af modtageradresse og returadresse i breve til fjernprint. Placeringen er bestemt af de rudekuverter som benyttes i Grafisk Service. Desuden skal brevet respektere de angivelser af margin m.v. som er vist. Det skyldes at der skal være plads til stregkoder, som styrer print og kuvertering. De sikrer, at der f.eks. ikke kommer to breve i samme kuvert. Doc2Mail Doc2Mail indsætter automatisk afsenderadresse. Det svarer til addreturnadress = true i metadata. Du kan selv definere returadressen i opsætning af Doc2Mail på din pc. Vælg START/AlleProgrammer/KMD/Doc2Mail/Konfigurer og angiv den ønskede returadresse. Bemærk: Returadressen er fælles for alle brugere af pågældende pc og for alle breve der sendes fra pc en. 21

22 UDSENDELSE VIA DOC2MAIL Med mindre andet er angivet skal Afleveringsstedet stå som "Forsøg først e-boks ellers KMDprint". Doc2Mail sørger nu for at distribuere indkaldelsesbrevet til patienten enten digitalt, hvis patienten har en digital postkasse, og ellers via sneglepost. 22

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3

Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 Vers. 01 Oktober 2010 REDAKTØRMANUAL TYPO3 INDHOLD 1. LÆR SYSTEMET AT KENDE... 1 Kort introduktion... 1 Menuen... 2 Sidetræet... 3 Indholdet... 4 Forsiden, Forum og Beboermappe... 4 Sådan finder du rundt

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Zite3 med moduler. Brugervejledning

Zite3 med moduler. Brugervejledning Zite3 4.0 VestNet A/S Zite3 med moduler Brugervejledning V ERSION 4.0 S EPTEMB ER 2003 03 Information om kredshjemmeside Kredssiderne er nu lagt på Nettet. Du kan finde din via hjemmesidens side med lokalkredse

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere