Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser"

Transkript

1 Vejledning til oprettelse af spørgeskemaer i SurveyXact til digitale patientindkaldelser SKABELONER Når du opretter digitale spørgeskemaer i SurveyXact skal du tage udgangspunkt i den designskabelon, der er udarbejdet til patientskemaer i Region Midtjylland. Der er oprettet to skabeloner: én med de mest anvendte prædefinerede spørgsmål og én kun med en start- og en slutside. I har alle adgang til disse skabeloner i SurveyXact, når I trykker på 'Opret måling'. Skabelonerne hedder hhv.: Du kan frit vælge, hvilken af disse to, der passer bedst til den undersøgelse, du skal i gang med at lave. Derefter kan du frit tilføje og/eller slette spørgsmål, så det kommer til at indeholde præcis de spørgsmål, du ønsker. Bemærk Layoutet i skabelonerne er designet af en grafiker hos RegMidt, og skal følges for alle skemaer vedrørende digitale patientindkaldelser. Undgå derfor at ændre på layoutet i dine skemaer. OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA Spørgsmål tilføjes, slettes og ændres enten i Smart Designeren eller Avanceret Designer. Kopierer du spørgsmålsformuleringer fra f.eks. et Word dokument, er det en god idé først at kopiere det ind i NotePad og derfra videre ind i SurveyXact. Dermed nulstilles alle tekstformateringer, så vi sikrer, at skrifttype, skriftstørrelse osv. følger de layoutmæssige retningslinjer, der er defineret og lagt ind i skabelonerne for RegMidt spørgeskemaer i SurveyXact. Mens du opretter de skema, er det en god idé løbende at teste, hvordan patienten vil se spørgeskemaet. Det gøres ved nederst på siden under Spørgeskemafanen at åbne et testindtastningsvindue (uden baggrundsoplysninger). 1

2 Når et spørgeskema er færdigoprettet, mangler der kun to ting, før skemaet er klar til udsendelse via Doc2Mail: 1) Definere hvem der skal modtage en notifikationsmail hver gang en patient har gennemført en besvarelse af det pågældende spørgeskema 2) Kopiere links til hhv. papir- og digitale indkaldelsesbreve ind i MidtEPJ/BookPlan, hvor indkaldelsesbrev og spørgeskema flettes sammen med øvrige bilag og kontaktinformationer på den enkelte patient Herunder følger en nærmere forklaring af disse to processer. OPRETTELSE AF NOTIFIKATIONSMAIL En notifikationsmail sendes til rette vedkommende, når SurveyXact har registreret, at en ny besvarelse er gennemført af en patient. I notifikationsmailen vil der være et link til at downloade en PDF med patientens besvarelse. På nuværende tidspunkt skal denne PDF manuelt åbnes og arkiveres i MidtEPJ. Der arbejdes dog på en løsning, hvor patientbesvarelser automatisk vil blive arkiveret i MidtEPJ på Region Midtjyllands servere. Oprettelse af notifikationsmailen i SurveyXact skal gøres på to forskellige måder, afhængigt af om der er én eller flere, der skal modtage en mail med patientens besvarelse, når patienten har gennemført et spørgeskema. Én modtager Under fanebladet Spørgeskema vælges 'Avanceret' (underfanen Avanceret, ikke Avanceret Designer) / 'Notifikationer' / 'Besvarelse afsluttet' / 'Rediger'. Beskrivelsen kan ændres, men kan også sagtens blive stående som "Besvarelse afsluttet". 2

3 'Send en notifikationsmail, når' skal blive stående som "false". Mogens' mail skal bevares som modtager. Derudover skal den person, der skal forholde sig til patientbesvarelserne tilføjes som modtager. Det gøres ved at vælge 'Tilføj modtager' / 'Anden modtager' og skrive den pågældende adresse. Notifikationsmailen kan redigeres, hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at linket "Hent PDF" indgår i mailen, da det er det, der refererer til patientens besvarelse. 3

4 To eller flere modtagere Har man et skema, som deles mellem flere afdelinger, kan det være nyttigt, at notifikationsmailen kan sendes til flere forskellige personer. Modtageradressen skal derfor opsættes dynamisk. Bonusinformation Hver afdeling har sin egen brevskabelon i BookPlan. BookPlan sender informationer om en patient til SurveyXact, som bliver gemt i skemaets baggrundsvariable. Disse informationer er bl.a. Navn, CPRnummer, Afdeling, osv. Udover de variable, der er defineret i skemaskabelonerne i SurveyXact, er det muligt selv at definere yderligere baggrundsvariable i en måling. Disse variable skal tilføjes sidst i url'en i metadataene i BookPlan. Et eksempel på dette vises senere. I RegMidt skabelonen i SurveyXact er der oprettet 5 ekstra variable i baggrundsskemaet, der kan aktiveres, hvis der skal oprettes flere mailadresser på personer/afdelingspostkasser, som notifikationsmailen skal sendes til, når en patient har besvaret et skema. Disse har variabelnavnene: "modtag1", "modtag2", "modtag3", "modtag4", "modtag5". Skal der oprettes flere end 5 forskellige modtagere til notifikationsmailen, kan en af de 5 eksisterende variable kopieres i baggrundsskemaet. Husk i så fald at omdøbe Variabelnavnet til "modtag6" osv. Oprettelsen af notifikationsmailen til flere modtagere starter på samme måde som ved oprettelse af én notifikationsmail-modtager; vælg 'Avanceret' / 'Notifikationer' / 'Besvarelse afsluttet' / 'Rediger'. Beskrivelsen kan ændres, men kan også sagtens blive stående som "Besvarelse afsluttet". 'Send en notifikationsmail, når' skal blive stående som "false". Mogens' mail skal bevares som modtager. Herfra er processen anderledes end for én modtager. Udover Mogens' mail vælges 'Tilføj modtager' og 'Et spørgsmål indeholder modtagerens e- mailadresse'. 4

5 Hold musen over den lille trekant ved siden af 'Vælg variablen som indeholder adressen' og vælg 'background' og 'modtag1'. Denne refererer til variablen i baggrundsskemaet, og det er hertil at modtagerens mailadresse senere bliver koblet på. Sidstnævnte sker dog først i forbindelse med metadataopbygningen i BookPlan. Her aktiveres muligheden blot. På samme måde tilføjes en modtager 2 osv. afhængigt af, hvor mange forskellige modtagerpostkasser, der skal oprettes for det pågældende spørgeskema. Notifikationsmailen kan redigeres, hvis det ønskes. Det er dog vigtigt at linket "Hent PDF" indgår i mailen, da det er det, der refererer til patientens besvarelse. 5

6 INTERAKTION MELLEM SURVEYXACT OG BOOKPLAN Næste skridt er at kopiere links fra SurveyXact til MidtEPJ/BookPlan, så patientinformationerne derfra kan flettes sammen med spørgeskemaet. Til hvert spørgeskema i SurveyXact findes to unikke links til indkaldelsesbreve: ét til besvarelser på papir og ét til besvarelser digitalt. Forskellen på de to er: - Papir: på papirversionens første side henvises til det papirskema, der findes på de efterfølgende sider. Derudover er en unik webadresse samt en unik QR-kode, så respondenten kan vælge at svare digitalt. Papirbrevet printes fra PDF-format og sendes ud med posten. - Digital: brevet til digital besvarelse indeholder kun et unikt link til digital besvarelse. Brevet sendes til patientens personlige digitale postkasse. De to links findes i SurveyXact under fanen 'Dataindsamling'. Vælg herefter 'Distribution' / 'Selvoprettelse' (slå selvoprettelse til) / 'Brevskabelon'. De to links skal nu kopieres ind i en skabelon i BookPlan, hvor de sammensættes med de øvrige bilag, en patient skal modtage. Det kræver blot, at alle bilag er angivet i indkaldelsesbrevets metadata i BookPlan. Herefter printes det hele til Doc2Mail, der udsender alle bilag samlet - enten i et fysisk brev eller til personens digitale postkasse. Denne overordnede proces er skitseret i modellen her: 6

7 INDSÆT METADATA I BOOKPLAN Så snart de to links forlader SurveyXact, er de udenfor Rambølls ansvarsområde. Dette afsnit er lavet som et forsøg på at holde hele processen samlet. Der tages dog forbehold for forklaring og ændringer, der foregår i MidtEPJ/BookPlan/Doc2Mail. Her kan der i stedet refereres til RegMidts intranetside om Digitale indkaldelsesbreve: ng+af+indkaldelsesbreve En direkte vejledning til opsætning af brevskabeloner, så de passer til Doc2Mail findes her se punkt 5 side 9 for at gå direkte til afsnittet vedrørende SurveyXact: 20skabeloner.doc Find brevskabelon i BookPlan De to links fra SurveyXact skal indsættes samme sted i metadata opbygningen i MidtEPJ/BookPlan. Start med at logge på MidtEPJ. Vælg 'Booking' / 'Bookingmodul' og vælg din afdeling. 7

8 Vælg 'Opgaver' og find Brevskabelonerne. 8

9 Åbn Brevskabeloner ved at klikke på knappen med tre prikker. Vælg brevskabelon og klik på 'Ret'. Brevet åbner sig nu i OpenOffice. Gå til metadata-siden. Herfra er processen forskellig afhængig af, om der allerede er indsat metadata i brevskabelonen eller ej. Hvis der ikke er indsat metadata i brevskabelonen, skal det oprettes. 9

10 Indsæt metadata i brevskabelon (pkt. 2) Indsæt Sideskift sidst i brevskabelonen. Brug CTRL+RETUR. Herved dannes en ny, tom side. Kopiér nedenstående tekst ind på den tomme, sidste side i brevskabelonen. Brug CTRL+C og CTRL+V Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, } Bemærk, at teksten rummer flettefelter, der passer til BookPlan. Eksempler kan være: Linjen med "overskrift" er den tekst, der kommer til at stå i emnefeltet, når patienten modtager mailen i sin digitale postkasse. Bemærk her, at teksten efter kolon, indrammet i anførselstegn (markeret med gråt ovenfor) har en begrænsning på 64 karakterer. Står der mere end 64 karakterer, vil de sidste tegn ikke komme med. Det er derfor vigtigt, at tjekke dette, hvis du anvender flettefeltet [Afd_navn]. Alternativt kan du i stedet skrive afdelingsnavnet manuelt. Er afdelingsnavnet meget langt kan du også ændre i teksten "Indkaldelsesbrev fra". Du har nu indsat metadata i brevskabelonen. 10

11 Du bør nu kontrollere formatet på metadata, da der er krav til disse: - Filnavne og andre metadata må højst fylde én linje. Den enkelte kode-værdi må ikke rumme linjebrud. Du skal derfor ændre skrifttypen til lille font, efter du har skrevet en metadataværdi, f.eks. overskrift, hvis der er risiko for et linjebrud i teksten. Doc2Mail kan tolke små typer. - Anførselstegn eller komma, må ikke indgå i værdierne. Disse tegn er en del af syntaksen (skrivemåden) for metadata. - Værdien til koden Overskrift må ikke være på mere end 64 tegn, uanset skrifttype, heller ikke efter at flettekoden er erstattet med afdelingens navn Tilpas metadata, så de passer til indkaldelsesbrevet. De enkelte koder kan tilpasses til afdelingens behov i forhold til en bestemt skabelon. Eksempelvis kan man bestemme, at en bestemt type af indkaldelsesbrev normalt skal sendes som A-post, ved at ændre koden mailpriority. Der er tale om default-værdier, som sekretæren kan ændre i det enkelte brev. Jo bedre koderne passer til daglig praksis på afdelingen, jo færre ændringer skal sekretæren lave. De forskellige koder kan have de værdier, som fremgår af følgende oversigt: 11

12 Opsæt svarpostkasser via metadata (pkt. 3) Det er Region Midtjyllands politik, at borgeren skal kunne besvare digital post direkte fra eboks. Vi kan ikke forvente, at borgeren modtager digitale breve, hvis han ikke også kan svare digitalt. Standard-opsætningen af Doc2Mail giver hvert hospital en svarpostkasse i eboks, som er kædet til en hovedpostkasse i Region Midtjyllands post-system (Outlook). Alle hospitalets afdelinger deles om denne svarpostkasse. Den som administrerer hovedpostkassen sørger for, at svaret fra borgeren kommer frem til den rette modtager. Det svarer til Responsetype = 2 i metadata, jvf. oversigten ovenfor. Du kan ændre denne standard-svarpostkasse i Doc2Mail dialogen, men kun til andre hospitalers standard-postkasser, og det giver næppe mening. Brugervalgt svar betyder, at en afdeling kan styre borgernes svar direkte til en Outlook-postkasse (funktionspostkasse), som afdelingen selv administrerer. Brugervalgt svar kræver, at Regionssekretariatet opretter afdelingens svarpostkasse i eboks, samt ét eller flere emner, der er knyttet til denne postkasse, kobler denne eboks-postkasse til en Region Midtjylland-Outlook postkasse, og sender postkasseid og emneid til afdelingen Herefter skal afdelingen indsætte følgende koder i metadata i de relevante brevskabeloner: responsetype : 3, responseaddress : e-boks postkasse id, responsesubject : e-boks emne id, Disse tre linjer skal erstatte Responsetype = 2 Når borgeren besvarer brevet, går svaret i afdelingens Outlook-postkasse via eboks-postkassen. PostkasseID er knyttet til hospitaler/afdelinger. Du kan kun bruge et postkasseid, som er tilknyttet det hospital, hvor du arbejder, i relation til Doc2Mail. Linjen Certifikatfil under fanebladet Om Doc2Mail i Doc2Mail-dialogen viser, hvor Doc2Mail har dig registreret som bruger. Bemærk En afdeling i Horsens kan kun vælge postkasseid, som er knyttet til Hospitalsenheden Horsens. Hvis Doc2Mail returnerer fejlkode 2212 skyldes det, at brevskabelonen rummer en postkasseid, som ikke er gyldig dér, hvor brugeren arbejder. 12

13 Eksempel En bruger i Region Midtjyllands administration får fejlkode 2212, hvis han tester en brevskabelon med postkasseid fra Psykiatrien. Postkasse-id og emne-id for hospitaler/afdelinger i Region Midtjylland kan ses på valtning/vejledninger%20digital%20post/svarpo stkasser_rm.xls Kontakt Regionssekretariatet (Rune Bram Sørensen), hvis der skal oprettes flere postkasser eller -emner. Indsæt bilag som metadata i brevskabelonen (pkt. 4) I Doc2Mail kan du tilknytte faste bilag til indkaldelsesbrevet. Så behøver du ikke trække bilag ind i brevet fra Windows Stifinder, hver gang det sendes. Det kræver blot, at bilagene er angivet i brevets metadata. Hvis der ikke er indsat metadata i brevskabelonen, skal metadata oprettes som beskrevet tidligere. Indsæt de bilag, som skal tilknyttes Man kan angive, at et bilag skal sendes i enten papir- eller digitale breve - eller i alle breve. Der er nogle krav til skrivemåden, når man registrerer bilag i metadata: - Hvert bilag må kun fylde én linje. Teksten må ikke rumme linjebrud. Hvis filnavne eller webadresser er for lange, må man omformatere til en lille font. 1-2 punkt anbefales til lange web-adresser. Det er den eneste måde at undgå linjebrud i teksten. Man skriver naturligvis med normal font, når man opretter metadata. Når metadata er oprettet korrekt, skal man ændre fonten til 1-2 punkt. - Kun ét bilag pr linje - Hver linje (bilag) afsluttes med komma, - Backslash \ i filnavne skal altid skrives som \\ 13

14 Metadata kan se således ud, når man har registreret både stamkoder og bilagskoder: Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : false, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, form : alm brev, mailpriority : b, showreceipt : 1, printbilag : N:\\afdK\\indk_bilag\\generel_patient-info_RH_Randers.pdf, bilag : printbilag : printbilag : printbilag : https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprintservicepaper?c=q82ffgw91692&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id], digitalbilag : https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=q82ffgw91692&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id], } Bemærk Bemærk Bemærk Det har været nødvendigt at ændre de sidste 2 linjer til lille font (1 punkt) for at undgå linjebrud i teksten. Man skriver naturligvis med normal font, når man opretter metadata. Når metadata er oprettet korrekt, skal man ændre fonten til 1 punkt for at fjerne evt. linjebrud. Du kan kontrollere dine metadata ved at printe brevskabelonen til Doc2Mail. Der kommer fejlmeddelelser, så længe dine metadata ikke er i orden. Når der ikke kommer fejlmeddelelser, kan du klikke på Vis Forsendelse og se den færdige brevskabelon, inkl de bilag som der er linket til i metadata. Du skal undlade at klikke på SEND-knappen! 14

15 Alternativ skrivemåde for bilag Du kan skrive lange bilagsnavne på en alternativ måde, der tillader linjeskift, og samtidigt giver mulighed for en bilagstitel, der vises for borgeren i eboks Den alternative skrivemåde (syntaks) er følgende: bilag :{ titel : bilagets titel, placering :[ URL-del1, URL-del2, URL-del3, ]}, Metadata-værdien er sammensat af bilagets titel og URL. Titel og URL skal skrives mellem tuborg-parentes { } URL-delen kan deles over flere linjer, når linjerne skrives mellem skarp parentes [ ]. Du skal ikke bruge skarp parentes, hvis URL en ikke deles over flere linjer. URL kan deles på vilkårlige steder. Hver URL-del sættes i citationstegn og afsluttes med komma, Hver tuborg-parentes-slut i metadata-værdier over flere linjer skal efterfølges af komma,. Eksempel digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.cor, erespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_ho, s=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[op, g_brevtekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftal, ]}, Vedlæg spørgeskemaer fra SurveyXact (pkt. 5) SurveyXact danner som nævnt to web-adresser for hvert spørgeskema. Disse skal nu tilkobles metadata i BookPlan. - Papir: den ene webadresse indsættes i metadata med koden printbilag : Den udløser et papir-spørgeskema, der skal sendes til patienten sammen med indkaldelsesbrevet. - Digital: den anden web-adresse indsættes i metadata med koden digitalbilag : Hvis patienten får digital indkaldelse, trækker systemet et ark med et link til patientens digitale spørgeskema. 15

16 Web-adressen fra SurveyXact rummer en række flettekoder. De bliver erstattet med patient-cpr, navn, afdelingsnavn og andre data, når indkaldelsesbrevet dannes. Det sker automatisk, men betyder at metadatalinjen bliver forlænget i det enkelte brev, sammenlignet med længden af den samme linje i skabelonen. Vigtig info: 1. Ligesom før er det vigtigt at metadata med flettekoder bliver formateret med lille font (skriftstørrelse 1-2), så de ikke fylder mere end én linje, når flettefelter erstattes med data. 2. Links til printbilag skal ombrydes med Enter husk at gøre det i et ord så du kan se at der ikke bliver tilføjet eller fjernet et ekstra mellemrum eller bogstav. 3. Hver linje SKAL starte og slutte med anførselstegn og afsluttes med komma:.., 4. Ombryd linjerne så der er god plads til margen i højre side. Hvis margen bliver mindre vil linjerne mindskes og derved risikeres at de sidste og komma flyttes linket bliver da ødelagt. De to links fra SurveyXact kopieres hver for sig ind i metadataskabelonen. Her er det vigtigt at bemærke, at der er forskel på linkets afslutning afhængig af, om der er én eller flere, der skal modtage en notifikationsmail, når en patient afslutter en besvarelse. Én notifikationsmail-modtager Er der kun én modtagermail, og denne er sat op under Notifikationsmail i SurveyXact, skal der ikke gøres noget videre ved linket. Det kopieres blot ind efter metadata skabelonen i BookPlan. Det færdige metadata kan dermed ende med at se således ud (SurveyXact-integrationen er markeret med gråt): Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, printbilag :{ titel : Oplysningsskema, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespo, 16

17 ndentprintservicepaper?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[af, d_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, tekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id] ]}, digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus,.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_, hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, tekst]&mode_d=[mode_dato]&aft_id=[aftale_id] ]} } To eller flere notifikationsmail-modtagere Er der to eller flere forskellige modtagere til notifikationsmailen, skal denne information tilføjes sidst i de to links fra SurveyXact. Husk at flere modtagermail-variable skal være aktiveret under 'Notifikationsmails' i SurveyXact, for at disse kan tilføjes i metadata og en sammenfletning af informationerne kan ske i forbindelse med udsendelse til patienterne. Efter linket tilføjes "&" efterfulgt af variabelnavnet "modtag1" og "=" og mailadressen. Eksempelvis: Det kan dermed ende med at se således ud (SurveyXact-integrationen er markeret med gråt og e- mail-tilføjelsen er markeret med gult): Denne side fjernes ved udskrift til Doc2Mail. _Doc2Mail_metadata_ { addreturnaddress : False, overskrift : Indkaldelsesbrev fra [Afd_navn], accept :"1, cpr : [Pt_cpr], destination : EBOKSKMDPRINT, mailpriority : B, showreceipt : 1, responsetype : 2, printbilag :{ 17

18 titel : Oplysningsskema, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespo, ndentprintservicepaper?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_hos=[af, d_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, ]}, digitalbilag :{ titel : Oplysningsskema digitalt, placering :[ https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus,.web.pages.corerespondentprintservicedigital?c=1hyaasdt3p1n&afd_navn=[afd_navn]&afd_, hos=[afd_hospital]&cpr=[pt_cpr]&pt_navn=[pt_navn]&opg_bre=[opg_brev, ]} } På tilsvarende vis tilføjes mere metadata med tilhørende links med nye adresser, hvis der er flere modtagere. Når du er færdig med at sætte dine metadata ind i brevet klikker du på Gem og lukker brevet. Brevskabelonen er nu klar til at kunne sendes til patienten via Doc2Mail. Kontrollér formatet på metadata (pkt. 6) Når du har dannet metadata i en brevskabelon, kan du altid teste ved at printe/sende skabelonen til Doc2Mail. Så længe du får fejlmeddelelser, er der noget galt, og så må du undersøge dine metadata. Du skal læse de fejlmeddelelser, som Doc2Mail leverer. De antyder som regel, hvad der er galt. 18

19 Fejlmeddelelse i Doc2Mail-dialogen. Læg mærke til fejlteksten, som kommer, når du fører markøren over titlen på det bilag, som giver problemer. Ikonet til venstre for bilagstitlen rummer også information, når du fører musen over. Du skal huske følgende regler: Værdidelen i en metadatalinje må ikke gå over flere linjer. Linjebrud giver fejlmeddelelse, medmindre du bruger alternativ skrivemåde, jvf. afsnit 0 ovenfor. Du skal derfor ændre skrifttypen i metadata-værdien til lille font, hvis der er risiko for et linjebrud i teksten. Doc2Mail kan læse teksten, uanset hvilken font der er brugt. Anførselstegn er en del af skrivemåden (syntaksen) for metadata og må ikke indgå i en værdi i metadata. Du må f.eks. ikke skrive overskrift : Indkaldelse til koloskopi på kirurgisk afdeling ; Overskriftteksten må ikke være på mere end 64 tegn, heller ikke efter at flettekoden er erstattet med f.eks. et afdelingsnavn. Tekst ud over 64 tegn bliver ikke vist i eboks indbakke. Alle metadata-linjer skal afsluttes med komma. Alle metadata skal samles på én side. Du kan evt. mindske linjeafstanden, hvis det kniber med pladsen Metadata med bilag rummer de fleste fejlkilder, fordi der er mange krav til syntaksen. Hertil kommer at der kan gemme sig formateringskoder i teksten, der udløser fejl i Doc2Mail. Derfor er det en god idé at fjerne hyperlink og anden formatering i metadata, hvis Doc2Mail returnerer fejl. 19

20 Eksempel på fejltekst fra Doc2Mail JSON er det sprog, som metadata skrives i Du får info om, på hvilken linje i metadata fejlen ligger. Du starter med _Doc2Mail_metadata_, når du tæller linjer. Tomme linjer tæller med. Bemærk Du skal være opmærksom på, at dine kolleger, som bruger skabelonen i det daglige, efter at du har testet den, også kan få fejl. Det kan f.eks. ske, hvis en metadata linje bliver for lang, efter at flettefelter er erstattet med rigtig tekst. I den situation må du tilbage til brevskabelonen og formatere til lille font eller dele metadata over flere linjer, som det er beskrevet i afsnit 0. Returadresse i breve til fjernprint (pkt. 7) Breve til fjernprint skal have en returadresse, fordi der bruges standardkuverter uden påtrykt returadresse. Det er krav fra PostDanmark. Returadressen skal anbringes umiddelbart over modtageradressen, som det er vist i figuren på side 21. Det kan ske på to måder: Brevskabelon Returadressen skrives i brevskabelonen på det rigtige sted på siden. Det svarer til addreturnadress = false i metadata Denne metode anbefales og er standard på de fleste hospitaler, fordi det er hensigtsmæssigt at koble returadressen til brevskabelonen. 20

21 Placering af modtageradresse og returadresse i breve til fjernprint. Placeringen er bestemt af de rudekuverter som benyttes i Grafisk Service. Desuden skal brevet respektere de angivelser af margin m.v. som er vist. Det skyldes at der skal være plads til stregkoder, som styrer print og kuvertering. De sikrer, at der f.eks. ikke kommer to breve i samme kuvert. Doc2Mail Doc2Mail indsætter automatisk afsenderadresse. Det svarer til addreturnadress = true i metadata. Du kan selv definere returadressen i opsætning af Doc2Mail på din pc. Vælg START/AlleProgrammer/KMD/Doc2Mail/Konfigurer og angiv den ønskede returadresse. Bemærk: Returadressen er fælles for alle brugere af pågældende pc og for alle breve der sendes fra pc en. 21

22 UDSENDELSE VIA DOC2MAIL Med mindre andet er angivet skal Afleveringsstedet stå som "Forsøg først e-boks ellers KMDprint". Doc2Mail sørger nu for at distribuere indkaldelsesbrevet til patienten enten digitalt, hvis patienten har en digital postkasse, og ellers via sneglepost. 22

Vejledning til opsætning af spørgeskemaer i SurveyXact og metadata i BookPlan i forbindelse med digitale patientindkaldelser i Region Midtjylland

Vejledning til opsætning af spørgeskemaer i SurveyXact og metadata i BookPlan i forbindelse med digitale patientindkaldelser i Region Midtjylland Vejledning til opsætning af spørgeskemaer i SurveyXact og metadata i BookPlan i forbindelse med digitale patientindkaldelser i Region Midtjylland SKABELONER Når du opretter digitale spørgeskemaer i SurveyXact

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact

Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Øvelseshæfte Region Midtjylland Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Introduktion til SurveyXact Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1 2. Log på SurveyXact, opret organisation og ny

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

QUICKQUEST KOM GODT I GANG

QUICKQUEST KOM GODT I GANG QUICKQUEST KOM GODT I GANG SURVEYXACT 2014 Copyrightoplysninger Copyright 2014 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis), kopieres,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Inspirationsdag Brug af skolens sider

Inspirationsdag Brug af skolens sider Inspirationsdag Brug af skolens sider Lisbeth Jørgensen og Susanne Baunelund Jørgensen VEU konsulenter November 2012 Hvorfor bruge skolens sider? Overblik over tilmeldinger/indkaldelser/aflysninger Besparelse

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner

Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Integration til Doc2mail fra brevskabeloner Denne vejledning beskriver, hvordan brevskabeloner opbygges så de integrerer til Doc2mail på en så effektiv måde som muligt. Vejledningen er rettet mod ansatte

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2

1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 Revideret d. 16. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse (inden testen)... 2 1.1 Forudsætninger for at tage testen elektronisk... 2 1.2 Elevernes UNILogin... 2 1.3 Rambøll Sprog... 2 1.3.1 Sikre

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop

Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop Indhold Nemme skabeloner til brevudsendelse med Oracle BI Publisher Desktop... 1 Download og installation af Oracle BI Publisher Desktop...

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople

Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Eventsystem til klubben via BadmintonPeople Nu kan din klub via BadmintonPeople oprette og administrere egne events. Systemet giver dig mulighed for, at integrere modulerne med hjemmesiden, således tilmeldingerne

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

E-mail - Elektronisk post

E-mail - Elektronisk post E-mail - Elektronisk post Internettets elektroniske postsystem, e-mail, ligner i sin funktion og opbygning, det almindelige postvæsen meget. Den væsentligste forskel er hastigheden. Der går sjældent mere

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere