Spørgeskemaer i SkoleIntra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaer i SkoleIntra"

Transkript

1 Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012

2

3 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor kan spørgeskemaer bruges i systemet??...4 Import/eksport...4 Konkret eksempel i LærerIntra...5 Opret spørgeskema...5 Spørgeskemaet besvares...7 Resultatet...8 Betinget optælling...10 Udskriv spørgeskemaundersøgelsens resultat...11 At bruge resultatet f.eks. diagrammerne...11 Hvem har svaret og er besvarelserne anonyme?...12 Konkret eksempel i ElevIntra elever til elever...12 Opret spørgeskema...13 Offentliggørelse af spørgeskemaet...14 Eleven udfylder spørgeskemaet...15 Resultatet, at bruge resultatet og hvem har svaret?...15 Specielt for ForældreIntra...15 Hvorfor bruge spørgeskemaer?...16 Fra ledelse til ansatte/elever/forældre...16 Fra lærer til lærer...16 Fra lærer til elev...16 Fra elev til elev...17 Fra forvaltning til ansatte via FællesNet...17 Afrunding...17 Side [3] af [20]

4 Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra! Spørgeskemaværktøjet er kun tilgængeligt, hvis skolen råder over elevintra-modulet. Dette skyldes følgende: LærerIntras spørgeskemaværktøj deler databaser med ElevIntras spørgeskemamodul. Det kan derfor kun anvendes, hvis skolen også bruger ElevIntra. 1 Spørgeskemaer i SkoleIntra Her er tale om et stærkt værktøj, som tilmed er nemt tilgængeligt! Hvor kan spørgeskemaer bruges i systemet?? I SkoleIntra kan man benytte værktøjer på flere niveauer: Ledelse lærere (LærerIntra) Lærer elev (ElevIntra) Lærer lærer (LærerIntra på skolen og FællesNet ved større undersøgelser) Elev elev (ElevIntra) Skole forældre (ForældreIntra) Forvaltning lærere/ansatte (FællesNet) Dobbelt- eller enkeltpile indikerer, om f.eks. elever kan lave spørgeskemaer til lærere (det kan de ikke!) Import/eksport I systemet er indbygget en mulighed for at hente (importere) spørgeskemaer lavet af andre ligesom det er muligt at eksportere egne spørgeskemaer, så andre skoler kan have glæde af dem! Nyt spørgeskema Importer spørgeskema Betinget optælling Se statistik for denne undersøgelse Egenskaber Rediger Deltagere Eksporter Nulstil svar Slet Eksport-/importfiler er af typen.zip normalvis et pakket format. Filerne skal ikke pakkes ud før brug!! 1 Kopieret fra Hjælp -funktionen i SkoleIntra Side [4] af [20]

5 Konkret eksempel i LærerIntra I LærerIntra kan oprettes spørgeskemaundersøgelser til lærere (ansatte), til forældre og elever eller måske til udvalgte fra disse målgrupper! Opret spørgeskema Så dukker en oversigt op over de forskellige spørgeskemaundersøgelser! Man kan se: Titel, forfatter, målgruppe og hvor resultatet vises! Nyt spørgeskema Importer spørgeskema Deltagere Nulstil svar Se statistik for denne undersøgelse Egenskaber Rediger Eksporter Slet Nyt er betinget optælling - mere om det senere, når der kigges på resultater og muligheder for optælling! Side [5] af [20]

6 Vælg nu at oprette et nyt spørgeskema Titel Beskriv indholdet Hvem skal modtage spørgeskemaet? Kodeord så er adgangen til redigering begrænset Svarperiode? Hvor skal resultatet være synligt? ( Skoleporten = visning på klasseforside!) Hvornår tilgængelig? Klik på Tilføj spørgsmål Nu skal spørgsmålene oprettes bemærk muligheden for fritekst og Autofyld svar Side [6] af [20]

7 Spørgeskemaet besvares Den enkelte vil nu modtage en besked på Min forside (og bl.a. derfor er det en god ide at opfordre kolleger/elever osv. til at starte på Min forside ved login). Klikker man på linket, åbnes spørgeskemaet og besvarelsen kan begynde en advarsel dukker op: NB! Undgå alt for mange spørgsmål specielt til elever! 1 time virker umiddelbart som lang tid, men... Til slut klikkes NB! Når man har klikket Gem svar, har man ikke længere adgang til spørgeskemaet har man lavet fejl, skal forfatteren nulstille besvarelsen!! Side [7] af [20]

8 Resultatet Resultatet kan aflæses f.eks. i LærerIntra (det kommer an på, hvor resultatet offentliggøres jvnf. indstillingerne v. oprettelsen). Forfatteren kan altid se statistikker på egne undersøgelser via Værktøj - Evaluering Spørgeskemaundersøgelser. NB! Man kan skjule resultatet for andre end forfatteren ved ikke at vælge et sted for offentliggørelse! På den måde kan man vente med at offentliggøre til hele undersøgelsen er overstået! For at se resultatet, klikkes enten på undersøgelsens titel eller ved at klikke på (resultatet er det samme!) Her får man et hurtigt overblik over undersøgelsens resultat! Side [8] af [20]

9 Vil man gerne have en mere grafisk oversigt, klikkes på det lille ikon til venstre for spørgsmålet: Resultatet: Har man benyttet sig af muligheden for fritekst-svar, vil disse også fremgå af oversigten: Side [9] af [20]

10 Betinget optælling En ny funktion er muligheden for betinget optælling Et eksempel: Her er det således muligt at sortere ud fra en konkret sammenhæng mellem spørgsmål og svar! I ovenstående eksempel vil man kunne få at vide, hvor mange der har valgt svarmulighed 1 i forhold til det konkrete spørgsmål: Her er så valt samme spørgsmål men svarmulighed 6 : Side [10] af [20]

11 Udskriv spørgeskemaundersøgelsens resultat En udskrivning udskriver blot overskriften lagkagediagrammer og tekst-svar kommer ikke med! At bruge resultatet f.eks. diagrammerne Der er meget nemt at anvende sine resultater f.eks. i et tekstbehandlingsdokument. For at bruge et af lagkagediagrammerne skal man blot åbne diagrammet, højreklikke på det og vælge Kopier. Herefter kan diagrammet indsættes i tekstbehandlingsprogrammet. På den måde kan man udnytte undersøgelsens resultater på en enkel måde! Vil man gerne bruge grafik fra oversigten, f.eks. anbefaler vi, at man bruger programmet MWSNAP til at snuppe billedet fra skærmen. Programmet er helt gratis og meget enkelt at anvende. På findes en manual til programmet, ligesom programmet findes på skolekonsulenternes gratis DVD 2! 2 Se mere på Side [11] af [20]

12 Hvem har svaret og er besvarelserne anonyme? Når man arbejder med værktøjet, kan man løbende følge med i besvarelserne. Man kan ikke se, hvad den enkelte har svaret, og dermed er undersøgelsen anonym. Til gengæld kan man se en liste over de mulige deltagere og se, hvem der har svaret p.t. Klik på ud for den enkelte undersøgelse. NB! Klikker man på navnet på en af de, der har besvaret undersøgelsen, kan man slette deres svar! Dermed kan de starte forfra på spørgeskemaet! Dette kan være nødvendigt, når en lærer kommer til at klikke GEM for tidligt!! Konkret eksempel i ElevIntra elever til elever Eleverne kan på samme enkle måde lave spørgeskemaundersøgelser til andre elever på skolen. NB! Det er vigtigt at vide, at læreren skal godkende offentliggørelse af en spørgeskemaundersøgelse, før den kan iværksættes. Dvs. eleverne kan gøre alt forarbejdet men andre ser ikke spørgeskemaet, før læreren har godkendt det! Side [12] af [20]

13 Opret spørgeskema Eleven logger sig på ElevIntra og vælger Under punktet findes Eleven kan nu se en oversigt over klassens egne undersøgelser og andre offentliggjorte undersøgelser! Vælg nu at oprette et nyt spørgeskema Bemærk, at eleverne ikke har så mange valgmuligheder som læreren har ved oprettelse! Bl.a. kan spørgeskemaet udelukkende sendes til andre elever. Når indstillingerne er valgt, er eleven klar til at tilføje spørgsmål: Side [13] af [20]

14 Eleverne kan ikke bruge autoudfyldte svarmuligheder de skal altså selvstændigt skrive de forskellige svarmuligheder. Der er ligeledes heller ikke mulighed for at vælge tekstfelt som svarmulighed. Når testens spørgsmål er skrevet, er spørgeskemaet klar til at blive offentliggjort. Offentliggørelse af spørgeskemaet Så er det læreren, der skal på banen et spørgeskema fra elev til elev kræver godkendelse af læreren, før undersøgelsen kan iværksættes. Læreren logger sig på ElevIntra og vælger den pågældende klasse. Side [14] af [20]

15 Eleven udfylder spørgeskemaet Når eleven logger sig på ElevIntra, vil der på Min forside være et link til undersøgelsen. Et klik på linket vil åbne spørgeskemaet: NB! Undgå alt for mange spørgsmål specielt til elever! 1 time virker umiddelbart som lang tid, men... Nu besvarer eleven spørgsmålene og afslutter med Gem svar. Når der er klikket Gem svar, kan eleven ikke længere ændre svarene. Forfatteren kan dog nulstille svarene! Resultatet, at bruge resultatet og hvem har svaret? Resultatet kan ses der, hvor læreren har valgt offentliggørelse! Fremgangsmåden med hensyn til brug af grafik etc. er den samme, som vi så i LærerIntra! Endelig er det også her muligt at se, hvem der har besvaret men ikke at se deres svar! Specielt for ForældreIntra Side [15] af [20]

16 Hvorfor bruge spørgeskemaer? I dagens Danmark bruges spørgeskemaer i meget vid udstrækning. Man bliver ringet op af analyseinstitutter, man får tilsendt quick-polls i mailboxen, hjemmesider møder os med små undersøgelser (pop-ups), der er ofte hurtige spørgsmål på avisernes hjemmesider osv. Dokumentation og synliggørelse er efterspurgt! I SkoleIntra har man muligheden for at bruge spørgeskemaer både kreativt i undervisningen og mere administrativt tænk f.eks. på projektopgaver for eleverne eller APV/UMV fra ledelsen. En faldgrube kan være, at man får lavet alt for mange spørgeskemaer på skolen! Skal redskabet bruges, kan det være på sin plads med en snak på pæd. råd omkring anvendelsen. Man skal ikke have en ny rundspørge ved hver indlogning på SkoleIntra!!! Vi vil prøve at liste en række muligheder op for de forskellige grupper!! Fra ledelse til ansatte/elever/forældre ArbejdsPladsVurdering grafer m.m. kan bruges direkte UndervisningsMiljøVurdering grafer m.m. kan bruges direkte Tilfredshedsundersøgelser Evalueringer f.eks. af større arrangementer Input til større projekter Forespørgsler omkring efteruddannelse etc. Fra lærer til lærer Undersøgelser i forbindelse med efteruddannelse Behovsanalyser (f.eks. fra it-vejleder/bibliotekar) Planlægning af arrangementer, f.eks. julefrokost :) Fra lærer til elev Spørgeskemaer kan være med til at påpege nogle af mulighederne i ElevIntra og dermed give eleverne lyst og interesse! Evalueringer af forløb f.eks. af lejrskoler, projektopgaver, emneuger etc. Planlægning af arrangementer Side [16] af [20]

17 Fra elev til elev Når eleverne selv skal fremstille disse spørgeskemaer, bliver de stillet over for en udfordring. Dels skal der sammensættes en række gode spørgsmål, dels skal modtagergruppen vælges og materialet skal ramme plet. Endelig skal eleverne forholde sig til det indkomne datamateriale! I forhold til selvstændige opgaver kan fremstilling af et spørgeskema bl.a. være med til at forhindre elevernes formålsløse, timelange surf på nettet efter mere eller mindre brugbart materiale. En rundspørge blandt ligesindede vil ofte give meget konkrete og brugbare resultater! Elevrådet kan få overblik over elevernes mening om diverse områder Projektopgaver kan kaste lys over selv små områder/spørgsmål og giver konkret og målrettede data Fra forvaltning til ansatte via FællesNet Større rundspørger blandt de ansatte på skolerne f.eks. fra biblioteks- og itkonsulenter, fra forvaltningen som helhed etc. Tilfredshedsundersøgelser Skemaer kan sendes til udvalgte grupper f.eks. kun ledelsen på skolerne Afrunding Spørgeskemaer kan bruges til mangt og meget og brugt med omtanke kan man tilmed få brugbare data ud af anstrengelserne. Værktøjet er ekstremt nemt at mestre og modtageren vil opleve besvarelsen som enkel. Der er for os at se tale om et godt og stærkt redskab! God fornøjelse med spørgeskemaer! Side [17] af [20]

18 Noter

19 Noter

20

Hjemmesider i ElevIntra

Hjemmesider i ElevIntra Hjemmesider i ElevIntra Lav hjemmesider med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hjemmesider i ElevIntra...4 Fordele i ElevIntras hjemmesideeditor...4 Ulemper i ElevIntras hjemmesideeditor...4

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012

ElevIntras værktøjer. En gennemgang af udvalgte værktøjer. Version: August 2012 ElevIntras værktøjer En gennemgang af udvalgte værktøjer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Værktøjer i ElevIntra...4 Læsekontrakt...4 Motionskontrakt...7 Faglig læsning...10 Tip en tekst...12 Gæt

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

FællesNettet som ressource

FællesNettet som ressource FællesNettet som ressource Brug jeres FællesNet som kommunal ressource Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er FællesNettet?...4 FællesNettet som kommunal ressource!...4 Facts om Tønder Kommunes

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

SkolePorten i SkoleIntra

SkolePorten i SkoleIntra SkolePorten i SkoleIntra Bliv dus med din hjemmeside Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Bliv dus med Skoleporten!...4 Alibi eller aktiv for skolen?...4 Overordnede betragtninger...4 Design...4 Aktualitet...4

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Lynx IWB-software. IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler. Version: August 2013

Lynx IWB-software. IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler. Version: August 2013 Lynx IWB-software IWB-software til brug på alle typer interaktive tavler Version: August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er Lynx?...5 Få fat på softwaren...5 Lynx via RDP...6 Brugerfladen...7 Terminologi...7

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014

SMATH. Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System. Version: November 2014 SMATH Et gratis CAS-værktøj til din matematikundervisning Computer Algebra System Version: November 2014 Indholdsfortegnelse Hvad er SMATH?...5 Hent programmet eller kør direkte i browser...5 Udgangspunkt

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere