Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13"

Transkript

1 Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø Kort om VUC Aarhus på Samsø 2. Undervisningsaktiviteter i Samarbejdsprojekter i Kort om Samsø og om VUC-afdelingens betydning i lokalsamfundet 5. Det kommende skoleår 1 Kort om VUC Aarhus på Samsø August 2013 er det 35 år siden der første gang blev udbudt hf-undervisning på VUC Samsø. Hf-undervisningen har i dette skoleår været varetaget af 1 lærer bosiddende på Samsø og 4 rejselærere. AVU-undervisning, ordblindeundervisning og ordblindetest varetages af 3 lokale lærere. På kontoret er vi to medarbejdere. Hanne Stensvig er sekretær med 16 ugentlige timer, og har også anden ansættelse ved siden af. Cecilia Andersen, der varetager inspektorfunktion (12 timer / uge), har en ansættelse med vekslende opgaver som studievejleder, tutor, dansklærer på AVU og hf, samt underviser for ordblinde. VUC ligger i Tranebjerg midt på øen, i lokaler på 2. sal over folkeskolens SFO. Vi har 2 velfungerende og hyggelige undervisningslokaler og et it-lokale. Et tilbagevendende problem er dog, at vi ikke har handicapvenlige adgangsforhold, og at bygningens karakter og beliggenhed gør det meget dyrt og næsten umuligt at etablere. Bygningen ejes af Samsø kommune, VUC betaler ,12 kr. i husleje. Fra 2012 bevilgedes et årligt tilskud til denne husleje på kr. fra Samsø kommune. På hold hvor der er kørestolsbrugere eller andre gangbesværede må vi leje lokale (pt. Dansk som andetsprog der foregår på det nybyggede plejehjem). 1

2 2 Undervisningsaktiviteter i skoleåret I dette skoleår har i alt 106 personer deltaget på et af VUC s hold. Det svarer til i alt 156 holdtilmeldinger. 6 almene hf-hold: Matematik, Biologi, Kemi og Psykologi på C-niveau, samt Engelsk og Billedkunst på B-niveau. Alle tilrettelagt som helårsfag. 2 almene AVU-hold i it-g 2 AVU fagelementer i Dansk som andetsprog G 2 undervisningsforløb for ordblinde, for i alt 4 personer 6 ordblindetest og 9 FVU-test med opfølgende samtaler HF Antal hf-kursister sammenlignet med de to foregående år Fuldtidsstuderende HF-studerende med 1-3 fag Udmeldt i løbet af skoleåret I alt tilmeldte I indeværende skoleår er 8 personer blevet udmeldt fra hf, heraf 2 fuldtidsstuderende. Årsagerne til frafaldet var arbejds- og familiemæssige forhold (5) eller psykiske vanskeligheder (3). Aldersfordeling på hf i Gennemfører hele forløbet Udmeldt i løbet af skoleåret år 7 personer 1 person år år år

3 19 personer 8 personer Tilmeldte i alt på hf 27 personer Kommentarer Antallet af kursister på VUC på Samsø er som bekendt faldet siden ændringen i betalingsreglerne. Tidligere havde vi ofte 4 hf-fagelementer (hvor deltagerne fortrinsvis var pensionister og personer med videregående uddannelse). Men de senere år har vi kun kunnet oprette 5-6 hf-fag hvert skoleår. I praksis betyder det, at vi veksler mellem de samme to grupper af obligatoriske enkeltfag, suppleret af lidt skiftende valgfag. Dvs. fagudbuddet muliggør at man gennemfører hf-eksamen på 2 år, og i år afslutter to kursister eksamen efter 2 år. Men generelt ser det ud til at målgruppen har brug for mere tid for at kunne gennemføre af alle fag. Da der hvert år er usikkerhed omkring holdoprettelser, annoncerer vi fortsat med et tilbud hvor en hel hf-eksamen kan tages på 3 år, og med det forbehold at enkelte fag evt. skal læses på Flex. Virtuel undervisning har ofte været drøftet for at begrænse undervisernes rejseudgifter. Og i år er halvdelen af lektionerne i Engelsk B så blevet afviklet som virtuel undervisning. Der har været normal undervisning 4,5 lektioner en dag om ugen, og én dag har kursisterne været samlet på VUC, mens læreren hjemmefra via mail har stillet opgaver til både gruppearbejde og individuelt arbejde. Besvarelser skrives i Google docs, hvor læreren ser med i kursisternes skriveproces og giver feedback undervejs. Kursisterne kan kommunikere med læreren på mail og Skype i hele undervisningstiden. Kursisterne har accepteret det at skulle arbejde på denne måde, og faktisk syntes det var en sjov udfordring. Men trods det har ordningen ikke fungeret optimalt. Holdets evalueringer har vist stor frustration over at skulle håndtere organisering af gruppearbejdet selvstændigt. Det har været svært for dem at arbejde konstruktivt i situationen (f.eks. disciplinere sig til at træne mundtlig engelsk) uden at der var en lærer til stede. For kursister der netop er startet på en ungdomsuddannelse og endnu ikke er studievante, eller kursister der har svært ved faget er det en meget stor en udfordring. 3

4 AVU og OBU Antal tilmeldte på AVU og OBU 2 AVU-hold i it 41 personer 2 AVU-fagelementer i DSA 34 personer Ordblinde 4 Kommentarer Undervisning på AVU og FVU niveau udbydes med start i august og januar, og Dansk som andetsprog og IT er der altid søgning til. De senere år har vi haft et samarbejde med Jobcentret i perioden januar-april, hvor der er en relativt stor sæsonledighed på Samsø, hvilket har resulteret i flere AVU-fagelementer. Men trods ledighed har vi kun haft et it-hold i det regi i år. Dansk som andetsprog har også haft lidt mindre søgning, da der er knap så mange udenlandske medarbejdere på øen i øjeblikket, og i øvrigt næsten udelukkende østeuropæere. Som noget nyt har vi netop sammensat et tilbud af erhvervsrettede kurser til øens virksomheder, i lighed med aktiviteterne under VUC Erhverv på VUC Aarhus. Holdene er fagelementer, dvs. at indholdet skal ligge inden for pensum i fagene på AVU eller hf. I dette tilfælde er det AVU Samarbejde og kommunikation og it G: Kommunikation og trivsel på arbejdspladsen Optimer dit digitale kontor Webanalyse og søgemaskineoptimering få det meste ud af dit site på nettet Facebook promover din virksomhed gratis Den ny tilrettelæggelsesform har gjort det muligt for virksomhederne at rekvirere undervisning (AVU: 900 kr. / lektion og hf kr. / lektion) med det omfang og antal deltagere de ønsker. Med dette initiativ håber vi at kunne tiltrække nye brugere til VUC. 4

5 3 Samarbejdsprojekter i D. 30. november 2012 blev der afholdt et informationsarrangement på virksomheden Samsø Grønt om FVU og andre uddannelsestilbud, et samarbejde mellem 3f, Jobcentret, Arbejdsmarkedskontoret, VUC og flere uddannelsesinstitutioner i VEU-Center Østjylland. 5 personer blev efterfølgende FVU-screenede, men altså ikke tilstrækkeligt mange til at oprette et FVU-hold. VUC Aarhus på Samsø indgår også i et nystartet projekt for ledige unge i Samsø kommune. Fra ansøgningen: På Samsø er der ud af den samlede ledighedsgruppe en procentuel meget stor bruttogruppe af unge uden tilstrækkelig almen uddannelse eller kompetencegivende uddannelse. Der var i 2012 og er også i 2013 ca. 50 unge ledige under 30 år på kommunal forsørgelse, mange af disse har også andre problemer end ledighed. Som ø-kommune og udkantskommune har Samsø nogle særlige udfordringer, herunder lang afstand til uddannelsesinstitutioner. De unge som ikke er uddannelsesparate og / eller kommer fra hjem med svag arbejdsidentitet, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse har en særlig udfordring, da ungdomsmiljøet forsvinder de årige forlader øen og kommer derefter kun hjem på eller når de er i erhvervsuddannelsesforløb. Dvs. jævnaldrende positive rollemodeller er ikke længere nærværende. Samsø kommune har ikke produktionsskoler eller andre lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner, hvor de unge kan komme til at snuse til eller afprøve forskellige fag eller erhvervsområder. Når en ung afslutter et forløb i utide har det oftest mange negative konsekvenser, og start på ny uddannelse vil ofte medføre at der skal overvindes flere barrierer end blot ny afklaring til andet fag, de skal endnu en gang forlade øen. For unge med psykisk sygdom synes afstand til uddannelsesinstitution uoverkommelig. Projektets formål er at få alle unge i gang med virksomhedspraktik og / eller uddannelse. Det skal ske via koordineret samarbejde og stærke partnerskaber med lokale virksomheder. Deltagere i projektet er 3f / Arbejdsmarkedskontoret, Handelsstandsforeningen, LBR Samsø, Brdr. Kjeldahl I/S, Hjemmeplejen i Samsø kommune, Den jydske håndværkerskole, Jordbrugets uddannelsescenter og VUC Samsø. Udover projektleder deltager fra kommunen sagsbehandlere, mentorer og UU-vejleder, og medarbejder fra Sundhedsafdelingen vedr. kost og motion, samt misbrugsproblemer. Projektet finansieres af bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen samt af LBR Samsø og Samsø kommune. De forventede uddannelsesforløb ventes etableret inden for det almene område og i erhvervsuddannelsesregi. Indtil nu har vi på VUC testet 5 af de unge i FVU-Dansk, og vi regner med at 5

6 oprette et hold efter sommerferien. Uddannelsesforberedelse vægtes højt, og det er målet, at 30 % af de unge i projektet starter i ordinær uddannelse i VUC er repræsenteret af Cecilia Andersen i følgende lokale sammenhænge: Den lokale LAG-bestyrelse. Samsø indgår sammen med Læsø og Ærø i en Lokal Aktions-Gruppe, (www.oe-lag.dk) -én ud af de 57 LAG er i hele landet. Formålet er at medvirke til udvikling af landdistrikter og fiskeriområder og bestyrelsen behandler ansøgninger om puljemidler fra Fødevareministeriet og EU til projekter vedr. bosætning, nye arbejdspladser og livskvalitet på øerne. Dialoggruppe i regi af projektet KompetenceMidt II, med medvirken af konsulent Aage Krogsdal fra VEU-Center Østjylland, samt 3f, Arbejdsmarkedskontoret, Samsø kommune, Erhvervsudviklingskontoret og VUC. Formålet er at afklare behovet for og igangsætte uddannelse og efteruddannelse for faglærte og ufaglærte. Et nyoprettet Innovationsråd i Samsø Kommune, der bl.a. skal arbejde med revidering af Samsø kommunes Erhvervsudviklingsstrategi for VUC s betydning i lokalsamfundet VUC-afdelingen har i al sin lidenhed stor betydning for lokalsamfundet. Dels af de samme grunde som VUC er vigtigt andre steder, men i særlig grad fordi der ikke er andre kompetencegivende uddannelsesmuligheder på Samsø, og rent praktisk er det stort set ikke muligt at tage en fuldtidsuddannelse på fastlandet, hvis det kræver daglig tilstedeværelse. Der er mange lavtuddannede på Samsø, og det er vigtigt at der er adgang til grundlæggende uddannelse, ikke mindst i perioder med høj ledighed. Fagpakkerne, der via 4 hf-fag giver adgang til udvalgte videregående uddannelser, har f.eks. været brugt af mange. De seneste år har vi set flere helt unge fra Samsø, der er droppet ud af ungdomsuddannelser, og som på VUC på Samsø kan få en ny start eller evt. færdiggøre hvad de var i gang med. Det er efterhånden muligt at tage en del videregående uddannelser som netbaseret uddannelse, hvilket absolut er en stor fordel i udkantsområder som Samsø. Hf-Flex er jo også én af dem. Men mange kursister, der f.eks. ikke har brugt deres uddannelse længe, eller først skal tage de 6

7 adgangsgivende fag, giver udtryk for at det er meget afgørende i forhold til overhovedet at komme i gang og at blive uddannelsesparat at man først kan indgå i en egentlig undervisningssammenhæng. Opkvalificering mht. basale it-kompetencer er stadig nødvendigt. Det kan vi se på den vedholdende interesse for VUC s it-undervisning, ikke mindst i f. m. nye krav til borgerne om at kommunikation med det offentlige i stigende grad skal foregå via computeren. Danskundervisning for udlændinge og test og undervisning for ordblinde udbydes kun af VUC. Kort om den aktuelle situation på Samsø Befolkningstallet på Samsø har desværre været faldende de seneste mange år. Der bor nu ca personer på øen, hvilket er et fald på omkring 800 på 10 år. Årsagerne er mange, og lignende forhold ses som bekendt i mange andre udkantsområder i perioden. Der er forskellige politiske holdninger til, hvad der kan få øen tilbage ind i en positiv udvikling, men alle er enige om at færgerne er afgørende. Derfor er en ny færgehavn til Sjællandsfærgen ved at blive etableret, det vil forkorte sejltiden til 1 time og 15 minutter. En privat initiativgruppe arbejder også på oprettelse af hurtig færgeforbindelse fra Mårup til Aarhus, et stort ønske hos mange, men vanskeligt at realisere og projektet er ikke i havn. Et andet infrastruktur-initiativ (også baseret på frivilliges know-how og indsats) er foreningen Samsø Bredbånds etablering af hurtig og billig bredbåndsforbindelse ude på hele øen. Manglende eller svigtende dækning har været et stort problem. Og så kan man stille spørgsmålet om hvorvidt kommunesammenlægning med Aarhus er på banen igen i den politiske debat op mod kommunalvalget til efteråret? Ingen af de politiske partier har endnu meldt klart ud om dette emne. 5 Det kommende skoleår Der er pt. 6 tilmeldte fuldtidsstuderende på hf. Vi arbejder med den dispensation, at vi kan starte hfhold med 12 deltagere. Bl.a. på baggrund af at kommunen nu gør en stor indsats for at vejlede unge ledige i retning af uddannelse, mener vi at der er gode chancer for at oprette de fag, vi udbyder. Via FVU-testene kommer mange til opfølgende, individuelle samtaler og bliver præsenteret for VUC s tilbud. 7

8 Afslutningsvis skal det lige nævnes at i år slår antallet af kursister der afslutter en fuld hf-eksamen alle rekorder! 7 bliver færdige med deres hf-eksamen på Samsø, og endnu en af vores kursister fra sidste år får eksamen i Odense. Og én person afslutter de 4 fag i en fagpakke. Alle undtagen én er unge, der skal bruge hf til fortsat uddannelse. På vegne af Cecilia Andersen på VUC Samsø, Susanne Dombernowsky 8

VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR

VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR VUC Århus på Samsø har pt. ca. samme niveau af aktiviteter som på samme tidspunkt i foregående skoleår, 2009-10. Hvis planlagte kurser i foråret bliver

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats

Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Personbeskyttelse og -eskorte. En analyse af jobområdet Læse, skrive og regnefærdigheder hos voksne ledige Analyse af jobcentres, andre aktørers og a kassers indsats Marts 2011 Side 1 Mærsk Nielsen HR

Læs mere

Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540

Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540 Årsskrift 2012 Hovedog nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning inden for: Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Gymnasiale suppleringskurser (GSK) Ordblindeundervisning

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSPLAN 2013 FOR AOF CENTER MIDTJYLLAND AOF Center Midtjylland Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg INDHOLDSFORTEGNELSE Centeropgaver... 3 Værdier for AOF Center Midtjylland... 4 Samarbejde med AOF s grundorganisationer...

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret

Læs mere