Årsberetning 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013/2014"

Transkript

1 Årsberetning 2013/2014

2 Årsberetning 2013/2014 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: "Bølgen" i Københavns havn, der blev indviet i slutningen af september 2013, Ricky John Molly Forsidefoto: Ricky John Molloy Indhold 3 Indledning 5 Økonomi og politik 7 Branchens vilkår 8 Klima og energi 9 Arbejdsmarked, uddannelse og arbejdsmiljø 11 Udvikling af branchen 13 Dansk Byggeri internt 14 Økonomiske nøgletal 14 Dansk Byggeris bestyrelse pr. 16. maj 2013 Foto: Ditte Brøndum 2

3 Indledning Et år i krisens tegn. Det blev desværre endnu engang de ord, der beskriver det forgangne år. Selv om vi havde gavn af både kickstart, vækstpakke og Bolig- Job-ordning og sågar blev blæst omkuld af to kraftige storme blev heller ikke 2013 året, hvor situationen vendte for byggeog anlægsbranchen. Beskæftigelsen faldt og nybyggeriet landede historisk lavt. Vi må derfor acceptere, at det vil gå langsomt fremad, så længe krisen ikke vil slippe sit tag i den private sektor og sætte gang i forbruget. Der er stadig vanskeligt at få øje på et stemningsskift i økonomien, og det viser sig heller ikke for alvor i de hårde økonomiske nøgletal. For byggeriet handler det derfor om at afvente og håbe på en bedring generelt for erhvervslivet. interessen for kommunal erhvervsvenlighed op til kommunalvalget. Analysen bliver af embedsmænd, medier, politikere og andre organisationer opfattet som en seriøs analyse, der flytter på den politiske hverdag ude i kommunerne. I foråret 2014 blev der givet håndslag med 3F om en fornyelse af overenskomsterne på bygge- og anlægsområdet. Denne gang med en aftale der rækker tre år frem. Dansk Byggeri gik til forhandlingerne med et ønske om at styrke danske virksomheders konkurrenceevne, og vi endte med at få en aftale på plads, som viser den fornødne ansvarlighed i forhold til løntilbageholdenhed og fleksibilitet. 2 Vi ser frem til, at regeringens vækstpakke vil bidrage til at gøre dansk erhvervsliv mere konkurrencedygtigt og skabe grundlag for øget vækst og beskæftigelse. Dansk Byggeri har præsenteret et katalog med 18 konkrete forslag til indhold i vækstpakken for politikerne på Christiansborg. Vores forslag har netop først og fremmest fokus på de områder, som styrker erhvervslivets rammebetingelser generelt, så vi kan få økonomien op i gear. Også på andre områder, har Dansk Byggeri markeret sig politisk gennem året. Blandt andet har vores analyse af erhvervsvenligheden i kommunerne været en succes og var i efteråret med til at skærpe Lars Storr-Hansen Adm. direktør Martin Skou Heidemann Næstformand 3

4 Knap 280 unge deltog i 48 forskellige fag ved DM i Skills i Gigantium i Aalborg i januar. Uddannelseschef i Dansk Byggeri Jesper Juul Sørensen viste undervisningsminister Christine Antorini rundt ved arrangementet, der havde besøg af mere end tilskuere Foto Kirstine Mengel Ved havnen i Haderslev arbejder entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S i øjeblikket med at bygge den hidtil største skatepark i Nordeuropa. Når projektet står færdigt, vil der være m2 at boltre sig på fordelt på både indendørs og udendørs arealer. Foto Aske Muff 4

5 Økonomi og politik Den økonomiske situation i bygge- og anlægsbranchen Dansk økonomi har i flere år nærmest stået stille. Men nu peger de seneste prognoser i retning af stigende vækstrater i 2014 og Desværre er der dog heller ikke i år udsigt til, at den økonomiske vækst bliver stærk nok til at skabe en konjunkturbetinget fremgang i byggeriet. Udbedringerne efter stormene i 2013 har givet et løft i aktiviteten hen over vintermånederne og vil også kunne mærkes gennem hele 2014, dog med aftagende styrke. Dansk Byggeri skønner, at beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen vil stige i år med ca mand. BoligJob-ordningen ophører med årets udgang, og den aktivitet, der er afledt af vinterstormene i 2013 ebber også ud i løbet af året. Der er derfor udsigt til et fald i aktiviteten i 2015, på trods af nybyggeri af offentlige bygninger og renovering af almene boliger og offentlige bygninger. På nuværende tidspunkt skønner Dansk Byggeri, at der vil blive ca færre beskæftigede i Analysen har styrket Dansk Byggeris dialog med rådhusene og bliver af embedsmænd, medier, politikere og andre organisationer opfattet som en seriøs og dagsordensættende analyse. BoligJob-ordning Regeringen valgte sidste år at genindføre BoligJob-ordningen. Dansk Byggeri bidrog hertil med en betydelig indsats, blandt andet med dokumentation af, at ordningen skaber godt job årligt, hvoraf de er i bygge- og anlægsbranchen. Det er noget, der er med til at holde gang i beskæftigelsen i en tid, hvor krisen endnu ikke har sluppet sit tag. Hertil kommer en lang række positive følgevirkninger som mindre sort arbejde, flere praktikpladser samt en forbedret og mere grøn bygningsmasse. Boligejerne kan bruge ordningen i både 2013 og 2014, og den er udvidet til også at omfatte sommerhuse. Dansk Byggeri arbejder på, at ordningen forlænges og gerne gøres permanent. Politisk indflydelse Dansk Byggeri arbejder for at sikre de bedst mulige rammevilkår for branchens virksomheder. Vi mødes med politikere, rådgivere og embedsmænd på Christiansborg og i kommunerne og deltager i centrale råd og udvalg, og vi er en markant aktør i den offentlige debat. I året der er gået, har vi opnået flere markante sejre på det politiske område: Kommunernes erhvervsvenlighed Kommunerne spiller en afgørende rolle for, hvor nemt og attraktivt det er at drive virksomhed i Danmark. Derfor laver Dansk Byggeri hvert år en analyse af erhvervsvenligheden i kommunerne. Analysen har været en succes og var i efteråret med til at skærpe interessen for kommunal erhvervsvenlighed op til kommunalvalget. På baggrund af analysen kan vi blandt andet notere os, at rekordmange kommuner i år har sænket dækningsafgiften. Flere kommuner eksperimenterer med gratis byggesagsgebyr, og regeringen vil fra næste år indføre krav om betaling per timepris for byggesager. Flere kommuner har udvidet åbningstiderne på affaldspladserne, og flere arbejder på at etablere én samlet indgang for erhvervslivet. På udliciteringsområdet for vej og park er der sket den største stigning siden kommunalreformen. Arbejdsudleje Arbejdsudlejeskatten er en stor administrativ og økonomisk byrde for virksomheder, der gør brug af specialiseret udenlandsk arbejdskraft, herunder bygge- og anlægsbranchen. Skatten er skadelig for konkurrenceevnen og indebærer forskelsbehandling. Dansk Byggeri er i tæt dialog med både politikere og Skatteministeriet om reglerne, som heldigvis er blevet forbedret i foråret Dansk Byggeri arbejder fortsat på at rydde lovens gråzoner af vejen og minimere skadevirkningerne. Ideelt set så vi helst arbejdsudlejeskatten helt afskaffet. Regeringens strategi for mere vækst Regeringen har annonceret, at den vil komme med en vækstpakke, der blandt andet skal følge op på anbefalingerne fra Produktivitetskommissionen og forbedre den danske konkurrenceevne. Dansk Byggeri har udarbejdet et katalog med 18 konkrete forslag til det videre arbejde med vækstplanen og har præsenteret det for en række partier på Christiansborg. Samlet vurderes Dansk Byggeris forslag at øge beskæftigelsen med ca i 2014 og

6 Medarbejdere fra Arkil A/S på byggepladsen. Foto Arkil A/S arkiv 6

7 Branchens vilkår Kreditsituationen Kreditsituationen er stadig stram for mange virksomheder. Vi har set, at antallet af konkurser er blevet færre, men dem der har været, har til gengæld været markante. Den øgede garantistillelse, som offentlige bygherrer pålægger virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen, er med til at forværre virksomhedernes økonomiske situation. En ny finansieringsmodel for erhvervsobligationer, som skulle føre til yderligere udlån til små og mellemstore virksomheder, ser desværre ikke ud til at nå sit mål. For at der skal komme gang i ordningen er det nødvendigt, at staten er med til at stille garanti. Dansk Byggeri holder løbende møder med banker, garantiselskaber og de ansvarlige ministerier for at finde alternativer til garantistillelse og finansiering. handlet. Det har vist sig, at møderne er effektive til at sikre de overenskomstmæssige forhold på byggepladserne. Dansk Byggeri havde i 2013 ca. 250 sager om udenlandsk arbejdskraft. Langt de fleste sager løses på 48-timers mødet enten ved, at underentreprenøren overenskomstdækkes eller ved, at virksomheden retter op på eventuelle fejl og mangler i forhold til overenskomsterne. Et fåtal af sagerne bliver senere løst ved en faglig voldgift. Sociale klausuler Fra den 1. januar 2014 har det været reglen, at stat, regioner og kommuner enten skal indarbejde sociale klausuler om praktikpladser til lærlinge eller indgå en partnerskabsaftale om praktikpladser, efter den model som Dansk Byggeri har udviklet. Udenlandsk arbejdskraft Globaliseringen betyder ikke kun, at danske industrivirksomheder flytter til udlandet. Den betyder også, at udenlandske virksomheder kommer til Danmark, og det kan mærkes på konkurrencesituationen. Arbejdsklausuler De kommunale bygherrer opfordres i Kommuneaftalen for 2014 til at anvende arbejdsklausuler. Dansk Byggeri er naturligvis imod løndumping, men mener ikke, at kampen vindes ved at anvende arbejdsklausuler og indføre kædeansvar. Dansk Byggeri anerkender, at arbejdsklausuler er en politisk realitet. Dog frygter vi at se 98 forskellige regelsæt for arbejdsklausuler, som virksomhederne skal sætte sig ind i. For de virksomheder, der arbejder på tværs af kommunegrænserne, vil det betyde, at de skal dokumentere byggeriet vidt forskelligt afhængigt af, hvilken kommune de arbejder i. Kædeansvar Kædeansvar afholder mange små og mellemstore virksomheder fra at kunne deltage i kommunale bygge- og anlægsopgaver. Dansk Byggeri mener, at man i stedet for at indføre kædeansvar, bør lave et samarbejde mellem kommunerne og virksomhederne, hvor fokus er på, at medarbejderne på danske bygge- og anlægsopgaver får en løn, der ikke er mindre end overenskomstens mindsteniveau. 48-timersmøder Forholdene skal være i orden på danske bygge- og anlægsprojekter. Det sikrer det fagretslige system, herunder 48-timersmøderne, hvor sager med udenlandske firmaer hurtigt bliver be- Når der er knyttet sociale klausuler om lærlinge til et udbud, så skal virksomheden kunne dokumentere, at der er det antal lærlinge, som klausulen kræver på det konkrete byggeri. Det er ikke nok at have lærlinge i virksomheden. Sociale klausuler er bureaukratiske for både den offentlige udbyder og for virksomhederne. Dansk Byggeri anbefaler i stedet frivillige partnerskabsaftaler som alternativ. Dansk Byggeri er løbende i dialog med både kommuner og statslige bygherrer om brugen af sociale klausuler om lærlinge. Her lægger vi vægt på, at klausulerne om lærlinge indrettes, så de er så fleksible som muligt for virksomhederne at leve op til. Byggeriets fremtidige aftalesystem Byggeriets parter er blevet enige om, at der er behov for en revision af ABR 89, AB 92 og ABT 93. Siden tilblivelsen af aftaledokumenterne er der sket meget i forhold til byggeriets samarbejdsformer og processer. Der er også nye regler på vej fra EU i form af et nyt udbudsdirektiv. Revisionen af aftaledokumenterne er sat til at gå i gang i midten af 2014, og her forventer Dansk Byggeri at spille en central rolle i forhandlingen af aftalerne. Regeringen har nedsat et udvalg, hvor Dansk Byggeri er repræsenteret, som skal komme med forslag til en ny udbudslov. Loven skal indeholde reglerne fra det reviderede udbudsdirektiv og forventes at træde i kraft primo Den vil komme til at betyde, at udvælgelsen af, hvem der får lov at byde på opgaverne i fremtiden formentlig bliver nemmere, men at tildelingen af opgaver kan frygtes at blive mindre gennemskuelig. Det er noget, Dansk Byggeri vil arbejde for at ændre. 2 7

8 Klima og energi Ny klimalov Som led i regeringens nye klimalov skal der oprettes et klimaråd bestående af uafhængige eksperter, som skal rådgive regeringen om, hvordan Danmark lettest og billigst omstilles til et samfund uafhængigt af fossile brændsler. Dansk Byggeri har konkret foreslået, at minimum én af eksperterne i Klimarådet har kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeris Miljøudvalg Dansk Byggeri etablerede i 2013 et Miljøudvalg. Udvalget skal blandt andet have fokus på regeringens ressourcestrategi. Affald er ressourcer, som skal udnyttes bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Og farlige stoffer og materialer skal identificeres og sorteres fra. Der bliver derfor større fokus på at sortere affald allerede ved kilden fx i forbindelse med bygningsrenovering og nedrivning. Udvalget er i gang med at udarbejde en miljøpolitik, som forventes færdig i første halvår af Projekt BedreBolig Regeringen har afsat 50 millioner kroner over de næste tre år til projektet Bedre Bolig besparelsen betaler. Projektet skal introducere ideen om en samlet indgang, når boligejerne skal i gang med at energirenovere. Fra starten af januar har det været muligt for virksomheder i byggeriet at uddanne deres medarbejdere til at blive godkendte rådgivere under ordningen. Dansk Byggeri har været en aktiv medspiller i udviklingen af projektet. Grøn BoligJob ordning efter 2014 BoligJob-ordningen udløber med udgangen af Dansk Byggeri har som input til regeringens vækstpakke lanceret ideen om at fortsætte BoligJob-ordningen, eventuelt i en mere grøn udgave og med et større fradragsbeløb end den ordning, vi kender i dag. Regeringen introducerer i foråret en strategi for energirenovering af den bestående bygningsmasse. Her vil en grøn BoligJob-ordning være et oplagt initiativ, som vil motivere flere boligejere til at foretage energiforbedringer på boligen. 2 Tømrerfirmaet HM Larsen renoverer taget på det gamle rådhus i Rudkøbing på Langeland. Foto Alex Tran 8

9 Arbejdsmarked, uddannelse og arbejdsmiljø Regeringen nedsatte i 2013 et udvalg til at kulegrave beskæftigelsesindsatsen og komme med et bud på, hvordan indsatsen kan moderniseres. Udvalgets overordnede anbefaling var, at den nuværende beskæftigelsesindsats skal målrettes ikke bare de ledige, men også virksomhedernes behov for en professionel og effektiv jobformidling, hvilket Dansk Byggeri bakker op om. Reglerne for, hvornår og hvordan ledige skal være til rådighed for arbejdsmarkedet skal være klare og forståelige. Og udover, at jobcentrene skal have et bedre kendskab til udviklingen i byggeog anlægsbranchen, så skal de anerkende, at arbejdsmarkedet ikke stopper ved kommunegrænserne. Danmark er ét sammenhængende arbejdsmarked, og jobcentrene skal samarbejde på tværs for at skaffe virksomhederne den fornødne arbejdskraft. OK 2014 Dansk Byggeri og 3F er enige om en fornyelse af overenskomsterne på bygge- og anlægsområdet for ca medarbejdere. Der er denne gang tale om en treårig aftale. Dansk Byggeri gik til forhandlingerne med et ønske om øget fleksibilitet, der kan styrke danske virksomheders konkurrenceevne, mens lønmodtagersiden kom med ønsket om at udvide indsatsen mod social dumping. Det er med den indgåede aftale lykkedes at skabe resultater både i forhold til fleksibilitet og i forhold til bestemmelserne omkring social dumping. Forbedring af uddannelsesniveauet i branchen Det er afgørende for bygge- og anlægsbranchen, at vi kan tiltrække dygtige unge, der både kan bruge hovedet og hænderne. Den nye erhvervsskolereform er et skridt i den rigtige retning. For at blive optaget på en erhvervsuddannelse, skal eleverne fremover have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik med karakteren 2. Derudover er der lagt op til, at erhvervsuddannelserne i større udstrækning udbyder EUX, talentspor og højniveaufag. Politikerne har forstået, at det er nødvendigt at gøre en indsats, for at erhvervsuddannelserne kan genvinde et godt image. Det er nødvendigt at fokusere på udvikling og forbedring. Kvaliteten i undervisningen skal være høj for alle elever også de mange, der vælger at gennemføre en almindelig EUD. Dansk Byggeri bidrager til gennemførelsen af reformen og arbejder for, at samspillet mellem virksomheder, unge og skoler bliver optimalt. Ny videregående uddannelse til byggeri og anlæg I 2013 blev den toårige erhvervsakademiuddannelse byggekoordinator godkendt. Den henvender sig til erhvervsuddannede inden for byggeri og anlæg, som ønsker at læse videre. Uddannelsen har især fokus på styring, logistik og ledelse af byggeprocesser. Dansk Byggeri har været med til at udvikle uddannelsen, som udbydes på 6 erhvervsakademier fra august Praktikpladser i byggeriet I 2013 blev der indgået praktikpladsaftaler inden for byggeri og anlæg. Det er et fald på knap 15 % i forhold til Faldet skyldes de dårlige konjunkturer i byggeriet samt halveringen af praktikpladspræmien i Dansk Byggeri fortsætter indsatsen for at hjælpe flere unge til at få en læreplads i byggeriet. 21 af landets kommuner har nu valgt at indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri i stedet for at bruge sociale klausuler. Det har vist sig, at en koordineret fælles indsats virker og skaber praktikpladser. Fordelen ved partnerskabsaftalerne er også, at de får fat i al byggeaktiviteten i kommunen og ikke kun den, kommunalbestyrelsen sætter i gang. Det sikrer flere praktikpladser end sociale klausuler gør. I Dansk Byggeri er vi derfor glade for, at der i kommuneaftalen for 2014 er sket en sidestilling mellem de tvungne sociale klausuler og frivillige partnerskabsaftaler. Det viser, at det er muligt at finde lokale løsninger på praktikpladsproblemet. Knæk kurven med arbejdsulykker Der sker fortsat for mange arbejdsulykker på de danske byggepladser. I branchen er man derfor blevet enige om en handleplan for, hvordan ulykkeskurven i bygge- og anlægsbranchen kan knækkes, og Dansk Byggeri har indgået aktivt i arbejdet. Fokus er på at ændre de ansattes adfærd på pladserne og få sikkerheden ind allerede i projekteringsfasen. Og så skal branchens folk have styr på arbejdsmiljøet allerede i læretiden. I forbindelse med handlingsplanen er der sat gang i et projekt, der skal hjælpe erhvervsskolerne med at få styr på arbejdsmiljøet. Et andet projekt er en hotline rettet mod rådgiverne, som også skal have bedre styr på arbejdsmiljøet. Påbud fra Arbejdstilsynet Mange bygge- og anlægsvirksomheder har oplevet at modtage påbud fra Arbejdstilsynet. Dog har det vist sig, at flere påbud kan tilbagevises. Det er udtryk for, at flere virksomheder i branchen har fået styr på tingene, og at det godt kan betale sig at få vurderet sit påbud med hjælp fra Dansk Byggeri. For at sikre, at virksomhederne ikke står alene med hele ansvaret for arbejdsmiljøet, har Dansk Byggeri udarbejdet en vejledning om, hvad entreprenøren skal forvente sig og stille krav om til bygherrer og projekterende, når det gælder arbejdsmiljø. 2 9

10 Regeringen valgte sidste år at genindføre BoligJob-ordningen efter en ihærdig indsats fra Dansk Byggeri. Ordningen skaber godt job årligt, hvoraf de er i bygge- og anlægsbranchen. Foto Ricky John Molloy I regeringens nye ressourcestrategi er der lagt op til, at affald skal ses som en ressource og udnyttes bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Hos virksomheden Gamle Mursten renses dagligt mursten uden vand og kemikalier, hvilket sparer miljøet for unødig CO2. Foto Marie Holm Mathiasen 10

11 Udvikling af branchen Status på regeringens byggepolitiske strategi Regeringen har iværksat et omfattende arbejde med udvikling af en byggepolitisk strategi, der skal give konkrete bud på, hvordan byggebranchen geares til fremtiden. Der er blandt andet en række rammebetingelser, der skal justeres, så branchen kan fungere mere effektivt og produktivt. Dansk Byggeri har leveret input til strategiens fokusområder, som spænder fra effektivisering af byggesagsbehandling over gennemgang og fornyelse af byggeloven til modernisering af byggeriets aftalesystem. Værdibyg Branchesamarbejdet Værdibyg har i 2013 færdiggjort en række vejledninger, som skal understøtte mere effektive byggeprocesser. Vejledningerne er frit tilgængelige online og afspejler udviklingstendenserne, når det gælder videndeling og fx tidligt samarbejde med materialeleverandører og udførende virksomheder. I 2014 vil der være fokus på udvikling af vejledninger, der giver gode råd og anbefalinger om effektive samarbejdsprocesser i forhold til bygningsrenovering. Byggeriet på innovationsdagsorden Dansk Byggeri har igennem de senere år arbejdet for at få byggeriet mere centralt placeret i forhold til den offentlige forskning og innovation. Det er derfor positivt, at innovationsnetværket InnoByg i 2014, som Dansk Byggeri er en del af, har fået fornyet en fireårig bevilling til at arbejde videre med energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Også Teknologisk Institut, SBi og en række universiteter deltager i projektet. Som led i en reorganisering af den danske forskningsindsats blev Danmarks Innovationsfond etableret i Fonden skal årligt disponere 1,5 mia. kr. til forskning og innovation. En del af de nye innovationsaktiviteter organiseres i en række samfundspartnerskaber, hvor byggeriet skal etablere et partnerskab, der skal arbejde med bygningsrenovering i verdensklasse. Dansk Byggeri deltager i regi af Innobyg i arbejdet bag fonden. 2 Bedre Bundlinje 2.0 Det toårige udviklingsprojekt Bedre Bundlinje 2.0 blev påbegyndt i efteråret De deltagende virksomheder er nu i den afsluttende proces med individuelle udviklingsprogrammer, hvor mange har valgt procesoptimering som tema. Efter en evaluering vil resultaterne i form af erfaringer og en konkret værktøjskasse i løbet af 2014 blive stillet til rådighed for alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Projektet er initieret af Dansk Byggeri i samarbejde med 3F. Digitalisering i byggeriet Dansk Byggeri holdte for 3. år i træk en velbesøgt it-messe primo Fokus på messen var it-understøttelse af virksomhedernes drift. Ved messen var det muligt at se og afprøve itværktøjer specialdesignet til bygge- og anlægsbranchen. Messen holdes igen i Dansk Byggeri er med i udviklingsprojektet Cuneco i regi af Foreningen bips. I 2014 færdiggør Cuneco en række fælles standarder for bedre udveksling af data gennem alle byggeriets processer fra idéfase og projektering over udførelse til drift og vedligehold. Cuneco holder i løbet af året en række infomøder og netværksaktiviteter. De udviklede standarder sættes herefter i drift som produkter og ydelser i bips. 11

12 I bygge- og anlægsbranchen er man blevet enige om en handleplan for, hvordan ulykkeskurven kan knækkes, og Dansk Byggeri har indgået aktivt i arbejdet. Her er sikkerhedsudstyret i orden hos medarbejdere på projektet Ny Nørreport i København. Foto Ditte Brøndum 12

13 Dansk Byggeri internt Mod nye løsninger Efter en lang periode med krise og tilpasninger er det tid til at se fremad og fokusere på udvikling. Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en ny strategi, der skal gennemføres frem mod Den er opdelt i fem fokusområder, der hver for sig og i samspil angiver retningen for både det interne og eksterne arbejde. Internt skal vi sikre, at Dansk Byggeri bliver en endnu mere effektiv og professionel erhvervsorganisation, der formår at fastholde og udbygge medlemsbasen. På den eksterne front sætter strategien mål for, hvordan vi i endnu højere grad kan præge den politiske dagsorden og gøre det lønsomt at drive virksomhed ikke mindst i lyset af den øgede globale konkurrence. Mediedækning Dansk Byggeri har i året der er gået øget sin omtale i pressen betydeligt. PR-værdien nåede i 2013 op på 168 mio. kr., og vi har haft mere end artikler og indslag. Det svarer til ca. 30 artikler og indslag pr. dag. Halvdelen af al omtale foregår i dag på web. Og ser vi alene på radio og tv, har Dansk Byggeri i snit haft tv-indslag og knap 70 radioindslag om måneden. Årets vigtigste mediehistorier har for Dansk Byggeri været: I 2014 gentager vi den landsdækkende kampagne over for boligejerne og intensiverer indsatsen rettet mod medlemmerne. Målet er, at medlemmerne i højere grad markedsfører deres virksomhed med Byg Garanti, da det giver dem konkurrencefordele. Byggeriets Ankenævn Der indkom i alt 668 klagesager til Byggeriets Ankenævn i Det er en stigning på 10 % i forhold til Klager over tømrer- og snedkerarbejde udgør 42 % af sagerne. Sagerne omhandler hovedsageligt utætheder ved nye tage, opførelse af hele tilbygninger og afstand mellem lægter. Klager over murerarbejde udgør 25 % og omhandler typisk lægning af fliser og klinker og vådrumsmembraner. Klager over vinduer og yderdøre er med 10 % det tredjestørst repræsenterede fagområde. Her er klagepunkterne oftest utætheder grundet forkert montering. De fem nævn, der har afholdt 11 møder i løbet af året og dækker murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejde, har tilsammen afgjort 633 sager. Halvdelen af alle indkomne sager afvises som bevismæssigt uegnede til behandling i ankenævnet. Af de 318 sager, der er blevet realitetsbehandlet, fik forbrugerne i 82 % af tilfældene helt eller delvist medhold. 22 det historisk lave boligbyggeri 22 kreditklemmer og konkurser 22 kommunernes erhvervsvenlighed 22 praktikpladser, klausuler og partnering 22 udenlandsk arbejdskraft og arbejdsklausuler 22 energireform og solceller 22 BoligJob, skat og sort arbejde Medlemssituation og akkvisition Dansk Byggeri havde med udgangen af 2013 knapt medlemmer med en samlet lønsum på cirka 24 mia. kr. Akkvisitionsindsatsen blandt bygge- og anlægsvirksomheder resulterede i 2013 i 572 nye medlemmer. Bygge- og anlægsbranchens fortsat vanskelige situation med mange konkurser betød dog et svagt fald i medlemstallet i forhold til Regionssammenlægning Regionerne i Sydsjælland, Vestsjælland og Østsjælland besluttede på deres generalforsamling i november at slå sig sammen til én region for dermed at stå stærkere i regionen, som består af 15 kommuner. Det er blevet til Region Sjælland, og tømrermester Niels Moestrup blev valgt som formand for den nye region. Dermed har Dansk Byggeri en regionsstruktur med i alt 10 regioner. 2 Succesfuld kampagne for Byg Garanti Dansk Byggeri har i 2013 udviklet en ny, landsdækkende kampagne for Byg Garanti bestående af tv-spots, radiospots, trykte annoncer, bannerannoncer, søgemaskineoptimering og et nyt, responsivt design på byggaranti.dk. Kampagnen viste meget positive resultater i form af øget kendskab til Byg Garanti blandt boligejerne og øget tilfredshed med Byg Garanti blandt medlemmerne. 13

14 Økonomiske nøgletal Resultat 2013 Årets resultat efter skat udgør 16,7 mio. kr. mod 54,6 mio. kr. i 2012, der var påvirket positivt af avance ved salg af selskabet Byggeriets forsikringsservice a/s. Resultat før finansielle poster blev 0,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 5,9 mio. kr. Herudover er resultatet påvirket positivt af afkast på foreningens værdipapirbeholdning. Årets resultat anses i lyset af ovenstående som tilfredsstillende. Dansk Byggeris egenkapital udgør pr ,9 mio. kr., heraf 306,5 mio. kr. i Faglig Hjælpefond. Regnskab for 2013 Mio. kr Kontingentindtægter 111,8 116,0 Medlemsarrangementer 7,7 8,9 Andre driftsindtægter 42,7 38,0 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer -9,1-6,2 Konfliktstøtte -0,1-0,7 Andre eksterne omkostninger -63,1-58,8 Bruttoresultat 89,9 97,2 Personaleomkostninger -85,9-84,8 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -3,2-4,1 Strategiske projekter -0,5 0,0 Resultat af primær drift 0,3 8,3 Ordinært resultat efter skat i datterselskaber 1,3 30,2 Finansielle indtægter 21,7 26,0 Finansielle omkostninger -1,8-5,3 Resultat før skat 21,5 59,2 Skat af ordinært resultat -4,8-4,6 Årets resultat 16,7 54,6 Dansk Byggeris bestyrelse pr. 16. maj 2013 Fra venstre: Martin Skou Heidemann, Michael Ancher, Niels Peter Pretzmann, Morten Hansen, Jacob Skovgaard Knudsen, Claus Bering, Halldór Pall Ragnarsson, Klaus Kaae, Flemming Skøtt, Carsten Rokkjær, Jette Rohde og Michael Lund Kristensen. Foto Ricky John Molloy 14

15 Boligbyggeri i Sydhavnen i København set fra amagersiden. Foto Colorbox 15

16 Vi samler byggeri, anlæg og industri Vi samler byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med knap medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat og ikke mindst at yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen. Nørre Voldgade Postboks København K 2 Telefon Marts 2014

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Årsberetning 2012/2013

Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Årsberetning 2012/2013 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Bæredygtig Beton Prisen 2013, Rabalder Parken

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle Formandens beretning ved Murersektionens generalforsamling Fredag den 21. marts 2014 på Munkebjerg Hotel, Vejle 1 Indholdsfortegnelse: Indledning v/formanden side 3 Den økonomiske situation side 3 Kreditsituationen

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen.

Søren Tscherning, formand for Dansk Byggeri Hovedstaden bød velkommen til generalforsamlingen, og gik over til dagsordenen. Dansk Byggeri Hovedstaden Dokumentnr.: 379726 Referat af generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden torsdag, den 30. oktober 2014 på KolleKolle i Værløse. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri

9 Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2013/2014 2008/2009 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2013/2014 3 Formandens beretning 5 Uddannelse 6 Praktikpladssituationen 7 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou

Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou Notat Beretning ved Snedkersektionens generalforsamling 2015 v/ formand Mads Raaschou 19.02 2015 Dokumentnr.: 2171921 Indledning Jeg er glad for at kunne afholde denne beretning. Vi i bestyrelsen, synes

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark

Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 370 Offentligt Folketingets Erhvervs-,Vækst- og Eksportudvalgshøring Hvordan styrker vi ProduktionsDanmark 7. september, 2016 Niels B. Christiansen,

Læs mere

Referat 14. november 2016 J-nr.: /

Referat 14. november 2016 J-nr.: / Referat 14. november 2016 J-nr.: 87005 / 2349043 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 9. november 2016 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder.

Der er ingen tvivl om, at en genstart af BoligJob-ordningen er både en billig og effektiv måde at skabe job på særligt i de mindre virksomheder. TRÆSEKTIONENS GENERALFORSAMLNG 14. MARTS 2014 FORMANDEN BYDER VELKOMMEN 14. marts 2014 FORMANDENS BERETNING 2013 Jeg vil starte med en hurtig status hvor mange er vi? Ikke her i dag men hvor mange medlemmer

Læs mere

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen.

Der spås dog om, at fra 2012 vil det atter begynde at gå op ad bakke med arbejde igen. Dansk Byggeri - Kloaksektionen Formandens beretning: 2010-2011 2010 var et år hvor vinteren både startede og sluttede året, og oven i det havde vi eftervirkningen af finanskrisen, der alt i alt medførte

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814

Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen. 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Fra: Dansk Byggeri Til: Produktivitetskommissionen 28. februar 2013 Dokumentnr.: 238814 Regulering som er uhensigtsmæssig i en produktivitetssammenhæng 1. Myndighedskrav og myndighedsbehandling Regel Beskrivelse

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Referat 23. november 2015 J-nr.: /

Referat 23. november 2015 J-nr.: / Dansk Byggeri Nordsjælland Referat 23. november 2015 J-nr.: 87005 / 2247319 Referat fra generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Onsdag den 18. november 2015 på KolleKolle Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling

Notat Erhvervsklima-analyser. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Byggesagsbehandling HOLBÆK KOMMUNE Notat Erhvervsklima-analyser Dato: 22. september 2016 Sagsb.: JEM Dir.tlf.: 72 36 47 26 E-mail: jem@holb.dk Dansk Byggeri og Dansk Industri Dette notat vil gennemgå, hvilke muligheder der

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri

Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Tradium og Dansk Byggeri Randers Kommune indgik i efteråret 2012 en partnerskabsaftale med Tradium og Dansk Byggeri. Formålet med aftalen var: Flere

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter

Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter Denne pjece gennemgår byggeriet i hovedtræk. Branchens betydning som en af grundpillerne i dansk erhvervsliv. 2 2 Indhold 4 Byggeriets omfang og samfundsmæssige

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Notat 9. juni 2017 J-nr.: /

Notat 9. juni 2017 J-nr.: / Notat 9. juni 2017 J-nr.: 81855 / 2405050 Erhvervsvenligheden er steget blandt landets kommuner Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed måler i 2017 kommunerne på 31 parametre. Denne

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. store virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri store virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 5 Politisk indflydelse 6 Overenskomstdækning 7 Rådgivning 8 Netværk 9 Uddannelse

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund

Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund Vækst er forudsætning for velfærd - Et erhvervsvenligt Albertslund - Liberal Alliance Albertslund En forudsætning for, at vi har råd til velfærd er et aktivt erhvervsliv der kan tjene penge og skabe beskæftigelse.

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere