DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE"

Transkript

1 DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1

2 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen, bliver det med den ledige, der vælger, hvad der skal tales om, hvilken vejledning, man ønsker, og hvilken kontaktform med a-kassen, der er mest relevant. medfører derfor en del ændringer for din a-kasse. Denne håndbog beskriver, hvilke trin du skal igennem for at indføre. Håndbogen er en skabelon med ting, I skal have for øje ved indførelsen af, og som I herefter kan tilpasse til netop jeres a-kasse. Du kan altid læse mere på hjemmesiden net, hvor alle råd og information om er samlet. AK-Samvirke Nørre Farimagsgade København K Tlf Til at begynde med skal den nye organisering og de ændrede arbejdsgange koordineres. Det kan f.eks. gøres ved at oprette en projektgruppe og afholde interne workshops. Målsætning. Det er en god idé at gøre sig klart, hvad målet med indførelsen af i netop din a-kasse er. På den måde kan I hele tiden holde øje med, om I er på rette vej. Tilpas. A-kasser er forskellige, og derfor er det vigtigt fra start at fokusere på, hvad skal indeholde hos jer. Tænk over spørgsmål som: Hvordan ser jeres medlemmer ud? Hvad har de behov for? Hvad er ikke relevant? Projektgruppe. I kan internt i a-kassen oprette en projektgruppe med en repræsentant fra alle de områder i a-kassen, der bliver en del af projektet. Det kan f.eks. være dig som leder sammen en IT-medarbejder, en administrativ medarbejde, en konsulent, en kommunikationsmedarbejder og en call center-medarbejder. Formålet med projektgruppen er, at alle de nye arbejdsgange koordineres blandt de personer, der bliver berørt. Erfaringer fra flere a-kasser viser, at en sådan gruppe kan lette det daglige koordinerende arbejde. Workshops. Når I skal udvikle de nye tilbud til medlemmerne, kan det være en god idé at afholde en workshop med medarbejderne. Det er medarbejderne, der har den daglige kontakt med de ledige, og dermed også dem, der har den bedste føling med, hvad de ledige efterspørger. På workshoppen kan I tale om emner som: Hvordan skal vejledninger se ud? Hvor lang tid skal de forskellige samtaler vare? Hvad skal de indeholde? Hvilke jobstøtteaktiviteter efterspørger de ledige? Ved at involvere medarbejderne i at udvikle tilbuddene føler de fra start ejerskab over de nye arbejdsgange og deler tankegangen omkring. 2 3

3 HVORDAN SKAL MIN ORGANISATION TILPASSES? SELVBOOKING At indføre medfører store ændringer for din a-kasse. Fra at være jer, der bestemte, hvornår og hvordan den ledige skulle være i kontakt med jer, er det nu den ledige, der i højere grad sætter dagsordenen. Det kræver planlægning og overblik over medarbejdernes ressourcer og de lediges behov. Få et overblik over ressourcer. Til at starte med kan det være svært at overskue, hvor mange aktiviteter I skal tilbyde medlemmerne. Et godt udgangspunkt er at danne sig et billede af, hvor mange ledige der, pga. tremåneders-kravet, hver uge skal være i kontakt med jer. Herefter kan I tilføje det antal samtaler, I har ressourcer til. Derudover skal I foretage en vurdering af, hvilke tilbud, I tror, medlemmerne vil benytte sig mest af. Tilpas løbende. På baggrund af det indledende skøn af, hvilke tilbud og hvor mange medlemmerne vil benytte sig af, er det nødvendigt løbende at tilpasse det. Visse tilbud interesserer ikke medlemmerne, og andre er meget efterspurgte. Medlemmernes interesser kan også ændre sig, eller også kan medlemsskaren ændre sig. I skal derfor være parate til at justere de planer, I indledningsvis lagde. skal gøre den lediges kontakt med a-kassen lettere og mere fleksibel. Den enkelte ledige skal have indflydelse på tidspunktet for samtalen med a-kassen og typen af samtale. Derfor skal den ledige selv kunne booke sig ind på samtaler og andre aktiviteter i a-kassen digitalt uden først at være indkaldt. Hvis I ikke allerede har et digitalt bookingsystem i jeres a-kasse, skal I have det. Hvis I allerede har et digitalt booking-system, skal I tage højde for, at udvider omfanget og typen af møder, der kan bookes af den ledige online. I skal i jeres bookingsystem afsætte et tilstrækkeligt antal mødetider, så der bliver reel mulighed for booking af forskellige tider, valg af konsulent eller vejleder og mødeindhold. Den ledige skal i bookingsystemet også kunne flytte tidspunktet for en allerede booket samtale indtil et antal dage før samtalen. Afsæt en medarbejder til planlægning. Flere a-kasser har haft gode erfaringer med at afsætte en medarbejder til udelukkende at tage sig af planlægning af medarbejdernes tid og medlemmernes ønsker. Det kan være en medarbejder, der holder styr på medarbejdernes kalendere og samtidig følger med i medlemmernes booking. Alle medarbejdere kan så mødes f.eks. en gang om ugen, hvor den planlæggende medarbejder redegør for, hvor der mangler tider, og hvem der muligvis kan hjælpe til. 4 5

4 ÆNDRING AF SAMTALENS RAMMER JEG HAVDE SOM LEDER IKKE PÅ FORHÅND DEFINERET, HVAD DER SKULLE VÆRE I DEN GODE SAMTALE. DET SKULLE MEDARBEJDERNE FYLDE I. DET HAR VÆRET MEGET BEFORDRENDE, AT DE HAR VÆRET MED I HELE PROCESSEN LEDER I A-KASSE. Med ændres rammerne for a-kassens samtale med den ledige. Den enkelte ledige skal have mulighed for at få de samtaler, som den pågældende har ønske om og behov for, og samtalerne skal kunne holdes fleksibelt. I skal derfor tilpasse: Mængden af samtaler. Den ledige skal selv kunne bestemme antallet af samtaler med a-kassen. I skal dog være opmærksomme på, at der skal holdes et minimum af samtaler. Første samtale skal holdes inden tre ugers ledighed, mens anden samtale skal holdes senest efter tre måneders ledighed. Herefter skal der som minimum holdes en samtale hver 3. måned. Samtalens form. Den ledige skal selv kunne bestemme samtalekontaktformen. Der skal dog være tale om personlig interaktiv samtalekontakt (personligt fremmøde, webcam/skype eller telefon). Er den ledige omfattet af en mindre intensiv indsats, eller deltager den ledige i et aktivt tilbud, vil samtalerne fortsat kunne holdes ved kontakt på anden vis, f.eks. via eller ved brev. 6 7

5 ÆNDRING AF SAMTALENS INDHOLD JOBSTØTTEAKTIVITETER Med ændres indholdet af a-kassens samtale med den ledige også. Den enkelte ledige skal have indflydelse på, hvem pågældende taler med, og hvad der tales om. I skal derfor tilpasse: Valg af konsulent. Den ledige skal som led i booking af samtaler selv kunne vælge, hvilken vejleder eller konsulent samtalen skal holdes med. Det kan f.eks. gøres ved, at I lægger profiler af jeres medarbejdere op i bookingsystemet, så den ledige kan vælge en medarbejder efter kompetencer og faglighed. Formålet er at matche medarbejderne bedre med den enkelte ledige. Valg af indhold. Den ledige skal selv kunne bestemme indholdet i samtalerne ved at vælge et eller flere overordnede emner for samtalen (blandt flere foruddefinerede) i forbindelse med bookingen, f.eks. Coaching, Jobmuligheder, Jobsøgning, Uddannelsesmuligheder, Sporskifte eller Generel vejledning. Den ledige skal herudover have mulighed for at angive nærmere ønsker til samtalens indhold. På den måde får medarbejderne bedre mulighed for at forberede sig på samtalen. Den enkelte ledige skal have mulighed for at melde sig til jobstøtteaktiviteter. I skal derfor, udover samtalerne, tilbyde nogle jobstøtteaktiviteter. Det må gerne være gruppebaserede aktiviteter. Aktiviteterne kan f.eks. være: Karriererådgivning, Netværk og sparring eller Hjælp til jobsøgning. Det kan være temamøder om at skrive CV, håndtering af stress, vejledning i de digitale muligheder hos a-kassen og meget andet. Flere a-kasser afholdt, da de skulle indføre, workshops for deres medarbejdere, hvor medarbejderne kom med forslag til aktiviteter og i fællesskab udviklede tilbuddene til de ledige. Medarbejderne har oftest en god fornemmelse for, hvad de ledige efterspørger. Erfaringer fra de a-kasser, der allerede har indført, viser, at der er et par udfordringer, som det er værd at være opmærksom på: Vær omstillingsparat. Det tager tid at tilpasse jobstøtteaktiviteterne til de lediges ønsker og behov. I starten må I derfor prøve jer frem. Efterspørgslen vil løbende blive ændret, og det er derfor vigtigt at tilpasse jeres udbud af jobstøtteaktiviteter herefter. Kommuniker. Det er vigtigt at kommunikere til medlemmerne, hvilke jobstøtteaktiviteter, I nu tilbyder dem. Flere a-kasser erfarede, at de ledige ikke tilmeldte sig jobstøtteaktiviteterne førend medarbejderne begyndte at gøre opmærksom på dem i samtalerne. Det er også en god idé at fortælle om aktiviteterne i mails eller anden kommunikation til den ledige. 8 9

6 JOBLOG MED DEN GODE SAMTALE HAR JEG FÅET LANGT MERE ENGAGE- REDE ANSATTE. DE KAN NU FOR- FØLGE DERES EGNE INTERESSER OG UDVIKLER SIG DAGLIGT, OG DERES ØGEDE ARBEJDSGLÆDE VAR TIL AT FÅ ØJE PÅ FRA FØRSTE DAG LEDER I A-KASSE. Når I indfører, skal I også oprette en joblog, hvis I ikke allerede har en sådan, som den ledige kan udfylde digitalt. Den ledige skal løbende føre joblog som dokumentation for sin jobsøgning. I jobloggen skriver den ledige, hvad vedkommende søger af jobs, men det er også muligt at notere andre jobfremmende aktiviteter, som den ledige har deltaget i. I jobloggen skal den ledige bl.a. registrere, hvilke job, der er søgt, datoer for de søgte jobs, ansøgningsform og oplysninger om arbejdsgiveren, dvs. dennes navn og adresse. Erfaringer fra nogle a-kasser viser, at de ledige ofte ved indførelsen af skal huskes på at udfylde jobloggen inden en samtale. Det er nemlig vigtigt for effekten af, at jobloggen udfyldes. Den sikrer, at samtalerne kan omhandle den lediges fremtid, fordi de formelle krav er klaret inden selve samtalen. Jobloggen erstatter Plan for jobsøgning, og den danner grundlaget for rådighedsvurderingen og sikrer, at medarbejderen inden en samtale har et overblik over, om den lediges jobsøgning lever op til kravene. Medarbejderen har også inden samtalen en god fornemmelse af, hvordan den lediges situation er, og har derfor mulighed for at forberede sig. Det er befordrende for samtalen. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at de ledige skal udfylde jobloggen og at I evt. skal bruge tid på at informere de ledige om vigtigheden af at udfylde jobloggen inden samtalen

7 DEN FÆLLES AFTALE lægger op til, at samtalerne skal fokusere på fremtiden i stedet for at kontrollere fortiden. Der skal derfor i forbindelse med hver samtale laves en kort skriftlig aftale, som fastlægger, hvad der skal ske frem til næste samtale, og hvem der gør hvad. Herudover er der ingen formkrav til aftalen. Aftalen kan f.eks. gå ud på, at den ledige fortsætter i samme spor eller breder sin jobsøgning ud, eller at a-kassen ser et par af den lediges ansøgninger igennem med henblik på videre sparring. Aftalen kan også gå ud på, at den ledige melder sig til én eller flere af a-kassens jobstøtteaktiviteter. Det kan også aftales, at næste samtale skal ligge tidligere end minimumskontakten tilsiger. Ligesom det kan aftales, at den ledige skal booke sig til en samtale med et bestemt indhold eller til en samtale, hvor kontaktformen f.eks. er personligt fremmøde. Hvordan gør jeg mine medarbejdere klar til ændringerne? Medarbejderne er afgørende for, om bliver en succes. Og det kræver noget af dine medarbejdere at indføre Den Gode Samtale. De har måske udført deres arbejde på samme måde i mange år, og det kan derfor måske være overvældende pludselig at få vendt op og ned på hverdagen. Herunder kan du finde gode råd til, hvordan du klæder dine medarbejdere bedst muligt på til forandringerne. Motivationen er altafgørende. er et begejstringsprojekt, og det kræver, at alle er motiverede fra top til bund. Alle i a-kassen skal ville. Forsøg derfor at motiver dine medarbejdere helt fra start. Ikke en spareøvelse. er ikke en spareøvelse, og derfor er det vigtigt, at ressourcerne i a-kassen bliver fordelt rigtigt, og at der er nok af dem. Nogle gange kræver det måske nye kompetencer, og at der bliver ansat nye/flere medarbejdere. Læg vægt på de nye muligheder. Når du fortæller medarbejderne om, er det en god idé at lægge vægt på de muligheder, medarbejderne får for at bringe mange forskellige kompetencer i spil. Medarbejderne kan med udvikle de ekspertiser, de hver især har, og i højere grad fokusere på deres individuelle interesser. Vær tidligt ude. At ændre kulturer tager tid. Involver derfor dine medarbejdere tidligt i planerne om. De behøver ikke at kende til alle de tekniske detaljer og planlægningsmæssige dele af indførelsen, men et kort indledende oplæg, der opridser de overordnede forandringer og tidsplanen herfor, kan være med til at udrydde en eventuel usikkerhed

8 Inddrag. Når I skal udvikle de nye tilbud til medlemmerne, kan det være en god idé at afholde en workshop med medarbejderne. Det er oftest medarbejderne, der har den daglige kontakt med de ledige, og dermed også dem, der har den bedste føling med, hvad de ledige efterspørger. Uddan medarbejderne. Mange af dine medarbejdere har formodentlig mange af de kompetencer, de får brug for i Den Gode Samtale. I visse tilfælde skal det opfriskes, og andre skal måske lære om forskellige teknikker fra start. Det er derfor en god idé at tilbyde kurser og uddannelse til dine medarbejdere. Det kunne f.eks. være i coaching, fremlæggelse eller noget helt tredje. I kan også anvende sidemandsoplæring, hvor en medarbejder, der f.eks. er stærk i coaching, kan oplære kollegaerne. Afstem forventninger og udvis tillid. Gør klart for dine medarbejdere, hvad der forventes af dem i. På den måde undgås misforståelser og utryghed. Fortæl dine medarbejdere, at du har tillid til, at de kan løfte opgaven. Kommuniker løbende. For at sikre en god kommunikation og vidensdeling mellem dig og dine medarbejdere og medarbejderne imellem, er det gavnligt at holde jævnlige møder, hvor i evaluerer Den Gode Samtale og taler om, hvordan I synes, det går. Erfaringerne kan bruges til løbende at udvikle i netop jeres a-kasse. Øv jer. Flere a-kasser har haft succes med at øve de nye samtaleformer via rollespil, hvor medarbejderne skiftes til at spille henholdsvis medarbejderen og den ledige. At øve samtalen flere gange inden går i gang kan fjerne usikkerhed, og I kan i fællesskab finde frem til den bedste måde at varetage i jeres a-kasse. Opstil standarder. Med kan den ledige booke sig ind på samtaler om f.eks. CV eller Interviewteknik. Erfaringen fra flere a-kasser er, at medarbejderne i starten godt kan være usikre på, om de kan udfylde disse samtaler på tilstrækkelig vis. Det kan derfor være en god idé evt. i samarbejde med medarbejderne at udvikle en række standarder for, hvad en sådan samtale skal indeholde i overordnede termer. Det kan nemlig være rart for medarbejderne at have et papir at støtte sig til, når de skal i gang. Det mindsker også usikkerheden blandt medarbejderne omkring, hvorvidt de kan finde ud af at varetage de nye tilbud

9 AK-Samvirke Nørre Farimagsgade København K Tlf

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser

jobrettede samtaler Håndbog i Lovgivning Kender du typen? Borgerprofiler: - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Håndbog i jobrettede samtaler - inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser Du er som jobkonsulent en af deltagerne, men du er også den, der på et helt verordnet plan kan tage ansvar for rækken

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Samtaler i a-kassen T E K N I K E R N E S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 1 November 2014 Indhold Samtaler i a-kassen.. 4 Jobstøtteaktiviteter... 5 Jobskema (joblog)... 6 Samtaletyper... 7 Hjælp

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere