Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data."

Transkript

1 Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik. Projektpartnerne ønsker således med et CO 2 -regnskab først og fremmest at kunne fremvise, hvor stor en CO 2 -besparelse der opnås som følge af de indsatser, der iværksættes lokalt for at fremme cykeltrafikken i den enkelte kommune. Dvs. hvor meget CO 2 er der sparet i kommunen ved, at borgerne bruger cyklen frem for et andet CO 2 -producerende transportmiddel. Derudover evaluerer og synliggør CO2-regnskabet også kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet, idet det indeholder mange andre nøgletal for cykeltrafikken end CO2-besparelser. Endvidere giver et CO2-regnskab kommunen mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner. Processen Udarbejdelse af CO 2 -regnskaber i Cykler uden grænser tager udgangspunkt i følgende proces: Udvælg Indsaml Analysér og præsentér Offentliggør 1 Udvælg Da et af de centrale formål med CO 2 -regnskabet er at sammenligne nøgletal og følge udviklingen fra år til år er det vigtigt, at man fra starten danner sig et overblik over hvilke, man vil indsamle og præsentere i sit CO 2 -regnskab. I Cykler uden grænser opereres der med to sæt de obligatoriske, som alle partnere som minimum skal indsamle, som omhandler dels en undersøgelse af borgernes transportvaner og tilfredshed med kommunen som cykelby, dels en række om cykeltrafikken - samt frivillige lokale, som hver partner kan vælge at indsamle. Borgerundersøgelse Projektrådgiverne har med sparring fra en følgegruppe bestående af repræsentanter fra projektpartnerne udviklet et internetbaseret spørgeskemamodul vedr. borgernes transportvaner og tilfredshed med og brug af cykel.

2 Data for cykeltrafik I Danmark laves der nationalt via DTU de såkaldte Transportvaneundersøgelser (TU-), hvor hver kommune kan købe for lokal modal split, turlængder, hyppighed osv. Data er baseret på interviews med et udsnit af borgerne. Data for det forudgående år er tilgængelige i løbet af foråret. Cykler uden grænser har lavet en aftale med DTU om fælles indkøb af for de 4 danske projektpartnere. Datakategori Indhold Indsamles via Borgerundersøgelse* Socio-demografiske Pendling Generelle transportvaner Cykelvaner Alternativer til cykel Motivationer og drivkræfter Tilfredshed Brug af cykelhjelm Cykeltrafik Cykeltrafik Infrastruktur Trafiksikkerhed Modal split cyklens andel af ture Modalsplit ture under 5 km Modal split transport til arbejde/uddannelse Gennemsnitlig turlængde Gennemsnitligt antal ture Antal cyklister på udvalgte, centrale lokaliteter (de samme fra år til år) Omfang af cykelstinettet Antal offentlige cykelparkeringspladser Antal ulykker med cyklister opgjort efter politirapporter kategoriseret efter Let tilskadekomne, Alvorlige tilskadekomne samt Døde. Internetbaseret spørgeskema modul (Se vedhæftede spørgeskema) TU- Kommunens egne opgørelser Kommunens egne opgørelser Typisk politi og skadestue * Hvis de enkelte projektpartnere ønsker at stille flere spørgsmål til deres borgere, er der mod en merydelse mulighed for at tilpasse borgerundersøgelsen til de lokale behov og ønsker. 2 Eksempler på yderligere, som hver partner kan vælge at indsamle lokalt: Borgerundersøgelse o Benyttet transportmiddel til/fra arbejde udover cyklen o Brug af cykellygter Infrastruktur: o Kvalitet og udnyttelsesgrad af cykelparkering o Antal servicefaciliteter for cyklisterne (vandposter, luftpumper osv.) o Andre foranstaltninger til forbedring af infrastrukturen Cyklistulykker: o Type, aldersgrupper, ulykkesstederne osv. o Opgørelse af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden

3 Skolevejsundersøgelse o Modalsplit børns transport til skole o Børns brug af cykelhjelm Data for cykeltyveri Antal cykelhandlere og cykelværksteder Antal cykelturister, der har besøgt kommunen CO 2 -udledning fra trafikken generelt i kommunen Økonomiske besparelser ved fremme af cyklisme (fx Sundhedsøkonomi) Osv., osv. Indsaml Når man har besluttet hvilke, der skal med i CO 2 -regnskabet, er næste skridt at finde ud af, hvordan de forskellige kan indhentes. Data fra borgerundersøgelsen På baggrund af det fælles internetbaserede spørgeskemamodul om borgernes transportvaner og tilfredshed med og brug af cykel, gennemfører projektrådgiverne en spørgeskemaundersøgelse for hver af de deltagende kommuner. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres blandt en stikprøve af tilfældigt, udvalgte borgere over 16 år udtrukket fra de enkelte kommuners folkeregistre. 3 Udtræk til stikprøven sker enten ved at kommunen sender en liste med borgere over 16 år fra deres respektive folkeregistre eller alternativt ved at de enkelte kommuner modtager en vejledning i, hvordan dette gøres. En stikprøvestørrelse på ca borgere vil være at anbefale, da det erfaringsmæssigt giver ca. 300 besvarelser. Når stikprøven er udvalgt, udsendes der et brev til disse borgere gerne underskrevet af borgmesteren hvor borgeren opfordres til at svare på et spørgeskema på Internettet. Der udarbejdes en skabelon til brevet, som efterfølgende tilpasses og distribueres lokalt. Brevet vil indeholde oplysninger om: Formålet med undersøgelsen Tydelig angivelse af web-adresse, hvor undersøgelsen gennemføres At man kun kan deltage én gang Hvornår der er svarfrist Hvilke præmier man evt. kan vinde ved at deltage. Borgere, der ikke har adgang til nettet, kan rekvirere skemaet på papir samt frankeret svarkuvert. Projektmedarbejderne i de enkelte kommuner taster derefter de indkomne skemaer ind.

4 For at højne svarprocenten og tilskynde borgerne til at svare på spørgeskemaet anbefales det at præmiere dem, som deltager enten ved at give en gave til alle eller ved udlodning af præmier via lodtrækning. Data for cykeltrafik TU- for de 4 danske projektpartnere for 2010 og 2011 indhentes i hhv. foråret 2011 og I forbindelse med de lokale cyklisttællinger skal det besluttes, hvor, hvornår og hvordan der skal tælles. Det er vigtigt, at man sørger for at indsamles på samme måde hvert år, så er sammenlignelige. I Danmark har Vejdirektoratet udarbejdet Vejledning i manuelle trafiktællinger. Infrastruktur Hvis ikke kommunen allerede ligger inde med for den lokale cykelinfrastruktur, må man arrangere, at der bliver målt og talt. Sørg evt. for, at de bliver lavet interne procedurer for, hvordan informationer om udvidelser af stinettet samt opstilling af yderligere cykelparkering eller servicefaciliteter løbende opsamles ét sted. Trafiksikkerhed Ulykkesstatistik er i løbet af foråret tilgængelige for det forudgående år. Data opsamles typisk af politiet, men nogle steder findes der også skadestue. 4 Analysér & præsentér Når alle er indhentet, skal analyseres og præsenteres i et samlet CO 2 -regnskab for cykeltrafikken. Projektrådgiverne leverer udtræk af alle rå fra spørgeskemaundersøgelsen i excel-format til videre bearbejdning og analyse til hver kommune samt en beregning af CO 2 besparelsen som følge af indsatserne til fremme af cykeltrafik (dvs. hvor meget CO 2 er der sparet i kommunen ved, at borgerne bruger cyklen frem for et andet CO 2 -producerende transportmiddel). Besparelsen udregnes på følgende vis: Sparet CO 2 = antal km cyklet * sparet CO 2 /km cyklet Sparet CO 2 /km cyklet = alternativ turlængde * CO 2 /km kørt med alternativt transportmiddel (CO 2 -koefficienten vil være afhængig af hvilket transportmiddel, der alternativt ville være brugt) Det er vigtigt, at den enkelte kommune gør sig følgende overvejelser: Hvem er den primære målgruppe for CO 2 -regnskabet? Hvem er de sekundære målgrupper?

5 Hvordan skal præsenteres for den primære målgruppe medie (web, publikation, kombination, avis), form, sprog osv.? Skal andre medier inddrages? Hvem skal udarbejde det endelige CO 2 -regnskab? Skal CO 2 -regnskabet politisk vedtages eller er det blot til orientering? Offentliggør I forbindelse med offentliggørelsen af CO 2 -regnskabet for cykeltrafikken er det en god idé at lave en PR-strategi: Hvornår skal CO 2 -regnskabet offentliggøres? Hvordan skal CO 2 -regnskabet offentliggøres? Hvem skal inddrages i offentliggørelsen? Hvordan sikres det, at politikere, kommunens ansatte og borgerne kender til indholdet af CO 2 -regnskabet? Hvordan skal CO 2 -regnskabet bruges det kommende år? Tidsplan: Udarbejdelse af CO 2 -regnskab for Udvælgelse af Planlægning og gennemførelse af borgerundersøgelse Planlægning af indsamling af øvrige Indsamling af øvrige Analyse, kommentering og præsentation af Offentliggørelse af CO 2 -regnskab Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN talknuser Oversigt over forløbet Forløbet kan variere alt efter, om du vælger, at eleverne skal arbejde med et eller to emner, og om du vælger innovations-delen til eller fra. Nedenfor skitseres et forløb

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Spar penge med data fra FLIS

Spar penge med data fra FLIS Spar penge med data fra FLIS Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem Tjekliste: 7 spørgsmål kommunen kan stille sig selv for at skabe økonomiske besparelser ved datakøb med FLIS FLIS er ikke kun et

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV)

Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Overvågning af virksomhedernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde (VOV) Thomas Fløcke, Hans Sønderstrup-Andersen, Christian Roepstorff, Kim Lyngby Mikkelsen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

VIDENCENTER FOR GRØN IT. Vejledning om øget anvendelse af videomøder i staten

VIDENCENTER FOR GRØN IT. Vejledning om øget anvendelse af videomøder i staten VIDENCENTER FOR GRØN IT Vejledning om øget anvendelse af videomøder i staten Februar 2012 Business case for øget anvendelse af Vejledning om øget anvendelse af videomøder i statendeomøder i staten Publikationen

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014

Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb. Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Miljøprojekt nr. 1593, 2014 Titel: Analyse af metoder til monitorering af samfundsansvar i offentlige indkøb Redaktion: Martin

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere