fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i klasse. og priser, og bestil på bestil på #1-2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010"

Transkript

1 # Lærervejledning Jorden rundt: 02 Introduktion / 03 Baggrund & Sæt scenen, og stil skarpt! / 06 Kopiside 1: Sæt scenen, og stil skarpt! / 07 Kopiside 2: Fik du fat i fakta? / 08 Kopiside 3: Fik du fat i fakta? / 09 Kopiside 4: Undersøg og overvej / 10 Kopiside 5: Undersøg og overvej / 11 Kopiside 6: Problemstillinger og dilemmaer / 12 Fag og mål Tegn abonnement Abonner på på Tegn ZAPP ZAPP abonnement på ZAPP Og få Aktuelle årligt globale fire temanumre Og få temanumre årligt med tilhørende fire globale tema numre globale til lærervejledning til undervisning (klassesætsabonnenter) Se lærer klasse. vejledninger til undervisning og priser, og i klasse. i Se lærer i bestil vejledninger på klasse. Se priser, og og priser, og bestil på bestil på fghanistan Kaos med en vis orden Lærervejledning zapp jorden rundt # / 1

2 INTRODUKTION KÆRE LÆRER Temaet for dette nummer af ZAPP er Afghanistan. Hvad er det for et land? Hvordan ser der ud? Hvordan er det at være ung og leve i landet? Hvordan er det gået landet i nyere tid? Hvorfor er der danske soldater i Afghanistan? Hvad handler Danmarks øvrige indsats om, og hvordan går det med genopbygningen af det afghanske samfund efter 30 års konflikt? Der er mange ting at fortælle, og derfor er magasinets sideantal øget fra 40 til 52 sider. Lærervejledningen her er også udvidet og er denne gang på 12 sider. Det betyder at der er blevet plads til to ekstra kopisider, mere baggrundsstof til læreren og vejledning til de enkelte kopisider. I lærervejledningen finder du forslag til at sætte ZAPP i spil i undervisningen og kommentarer til at bruge de følgende kopisider i samfundsfag, geografi og historie. Dette ZAPP-nummer er udgivet med støtte fra Udenrigsministeriet og udarbejdet i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets Afghanistan-enhed, Kontoret for stabilisering. Kopiside 1 / Sæt scenen, og stil skarpt! Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Inden I går i gang med at arbejde med ZAPP om Afghanistan, afklares elevernes forforståelse og klassens samlede viden om emnet. Denne kopiside kan anvendes igen når emnet skal afsluttes i klassen. Kopiside 2 / Fik du fat i fakta? Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord. Artiklerne i dette ZAPP indeholder ord og begreber som ikke alle elever umiddelbart kender og kan forklare. Kopisiden lægger op til at eleverne fordeler ordene imellem sig, undersøger dem og fremstiller en række faktaark der kan bruges som en vægordbog eller et vægleksikon i klassen. Kopiside 3 / Fik du fat i fakta? Afghanistan geografi, historie og samfund. Med udgangspunkt i to artikler og atlas, geografibøger, leksika samt relevante hjemmesider skal eleverne sætte sig ind i afghanernes historie, samfund og livsvilkår. Kopiside 4 / Undersøg og overvej Gå på opdagelse, og lav en folder. Kopisiden sætter klassen i gang med at undersøge de hjemmesider som omtales og anbefales i artiklerne i dette ZAPP. Som afslutning på arbejdet fremstiller eleverne foldere/flyere om hjemmesiderne og deres indhold. Kopiside 5 / Undersøg og overvej Krig i Afghanistan krigens regler. To artikler i ZAPP sættes i spil med uddrag af Den humanitære folkeret og FN-pagten. Kopiside 6 / Problemstillinger og dilemmaer Tre dilemmaer om Afghanistan, afghanerne og den danske indsats sættes til debat i klassen. Klassen forbereder sig i grupper ved at læse tekster med forskellige holdninger og værdigrundlag. På bagsiden er der uddrag fra Fælles Mål 2009 som opgaverne i denne lærervejledning stiler imod at opfylde. God fornøjelse med materialet! Torben Blankholm Lærer og forfatter til ZAPPs lærervejledning Afghanistan i undervisningen ZAPP jorden rundt # : Afghanistan Kurs mod Kabul Læs om temanummeret her: og find lærervejledning her: (ZAPP-lærervejledninger > Vælg tema > Kurs mod Kabul). Temanummeret er udsolgt, men spørg på skolebiblioteket eller det lokale CFU. ZAPP jorden rundt #1-2010: Afghanistan Kaos med en vis orden Dette materiale som består af 52 siders elevmagasin, denne lærervejleding og supplerende materiale på EMU om Afghanistan: (Grundskole > Lærere > Tværfagligt > Udviklingslandene > Aktuelle temaer > Afghanistan). Film om Afghanistan: Se punkt F 6) Dokumentarfilm side 5. 2 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

3 BAGGRUND ZAPP: Afghanistan Kaos med en vis orden Danmark er på niende år stærkt involveret i Afghanistan og har soldater udstationeret i en af landets farligste provinser, Helmand. Undervisningsmagasinet ZAPP jorden rundt udgav i 2003 temanummeret Afghanistan Kurs mod Kabul dette nummer er desværre udsolgt, men findes måske på dit skolebibliotek eller dit CFU. Med støtte fra Danida, Udenrigsministeriet har Mellemfolkeligt Samvirke//ActionAid Danmark fået mulighed for at lave det opfølgende nummer: Afghanistan Kaos med en vis orden. Fokus i det nye undervisningsmateriale er på den ene side at fortælle om landet, indbyggerne med fokus på unge, samfundet og historie. På den anden side handler det om baggrunden for og formålet med den danske indsats både den civile og militære. Danmark i Afghanistan Danmarks militære indsats i Afghanistan hviler på Folketingets mandat. Folketinget vedtog så sent som i 2008 at forstærke den militære indsats og at fordoble udviklingsbistanden. De vedtagne beslutningsforslag kan ses på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: (Indsatsen i Afghanistan > Indsats > Sikkerhedsindsatsen > Det danske militære bidrag > folketingsbeslutninger). Danmark indgår i den samlede ISAF-styrke (International Security Assistance Force) som er dannet på baggrund af FN-resolution 1386 af 20. december 2001 og for tiden ledes af NATO. Resolutionen kan sammen med tidligere resolutioner om Afghanistan læses på hjemmesiden for FN s Sikkerhedsråd: (Resolutions > All > Resolution 1386). Den civile indsats er defineret af et programoplæg som Udenrigsministeriet har fået godkendt i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde. Styrelsen er rådgivende for Udviklingsministeren med hensyn til gennemførelsen af det danske udviklingssamarbejde. Styrelsen er nedsat i henhold til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde. Læs mere på (Udviklingspolitik > Om Danida > Organisation > Styrelsen). Pengene til den civile indsats er taget ud af den samlede udviklingsbistand og er afsat i de årlige finanslove. Det strategiske grundlag er blevet justeret og ændret løbende. Den nugældende kan man læse i Strategi for den danske indsats i Afghanistan , som er godkendt af forligsparterne bag Afghanistan (alle partier undtagen SF og Enhedslisten, SF har udtalt at de er enige i strategien). Publikationen kan læses og downloades via Målene for den aktuelle danske indsats i Helmand-provinsen drøftes af forligspartierne hvert år og kan downloades samme sted. SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Kommentarer og vejledning til kopisiderne A / Sæt scenen, og stil skarpt! (Kopiside 1) Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Denne kopiside er tænkt til at bruges to gange: Inden klassen begynder at arbejde med ZAPP om Afghanistan, og når eleverne skal evaluere arbejdet. Første gang drejer det sig om at afklare klassens forforståelse og umiddelbare kendskab til emnet og landet. Kopisidens opgaver falder i tre dele: 1) Femten hurtige spørgsmål om landet, befolkningen, samfundet og historie samt om Danmarks relation til Afghanistan. Lad fx eleverne besvare spørgsmålene digitalt i et tekstdokument med en skriftstørrelse på mellem 25 og 35 punkt. Svarene klippes ud og samles på svar-plakater i klassen. Hvert spørgsmål skrives øverst på flip-over-papirer eller tilsvarende. Eleverne limer derefter deres svar på plakaterne som viser klassens samlede viden om emnet. 2) Eleverne beskriver deres indre billeder af Afghanistan med ord der taler til alle sanser: farver, lyde, dufte, bevægelser, varme/kulde, taktile indtryk, følelser mv. De skriver den endelige beskrivelse i en taleboble som sættes på opslagstavlen. 3) Da eleverne skal have fat i aviser, blade og internet, kan det være praktisk at bruge opgaverne som en hjemmeopgave. Artikler og billeder kan hænges op på opslagstavlen. Klip fra tv-nyheder og internet kan vises via storskærm. Til slut besvarer eleverne spørgsmålet: Hvad hører man om Afghanistan for tiden? Forslag: Eleverne skal skrive deres besvarelse som en speak til et 20-sekunders indslag Nyt fra Afghanistan i en tv-avis. B / Fik du fat i fakta? (Kopiside 2) Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord. Når eleverne har fået ZAPP uddelt og skal orientere sig i bladet, kan denne side bringes i spil. Lad klassen bladre og skrålæse i bladet. Man kan bede eleverne om at undersøge bladets indhold og beskrive det med tre til fire overskifter. Derefter udleveres Kopiside 2 med begreber, fagudtryk og svære ord, som alle er hentet fra dette ZAPP. De er samlet under seks overskrifter. Hvis klassen deles i seks grupper, kan hver gruppe få ordene under en af overskrifterne til at fordele imellem sig. Hver elev får som opgave at undersøge betydningen af deres ord/begreber, udarbejde et illustreret faktaark og forberede en tre til fem minutters mundtlig forklaring, som fremføres for klassen. Faktaarkene hænges på opslagstavlen og kan fungere som klassens leksikon om Afghanistan. Lærervejledning zapp jorden rundt # / 3

4 SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Eleverne kan finde forklaring på mange af ordene i dette ZAPP og kan desuden finde hjælp i opslagsværker på skolebiblioteket og internettet og så kan det være en god ide at opfordre eleverne til at dyrke deres personlige netværker: at spørge familie, venner, naboer og bekendte mv. C / Fik du fat i fakta? (Kopiside 3) Afghanistan geografi, historie og samfund. En traditionel opgave der sætter fokus på at skaffe eleverne viden om Afghanistans geografi, historie og samfundsforhold. Spørgsmålene kan besvares individuelt eller deles imellem seks grupper. Når eleverne i klassen har svaret eller har læst de andre gruppers svar på spørgsmålene, er det tid til at gå til opgave 7. Skriv en historie og at perspektivere stoffet til danske forhold. Ud over atlas kan eleverne finde gode opdaterede kort hos University of Texas: afghanistan.html og etnografiske kort: (Middle East > Afghanistan Maps > Thematic Maps > Afghanistan: Ethnolinguistic Groups 1997). Tidslinjen kan evt. hentes fra Udenrigsministeriets publikation Afghanistan hvorfor, hvordan og hvor længe side 5 og 7 (kan downloades på www. afghanistan.um.dk > publikationer). Arbejdet kan afsluttes med at indrette en afghansk dagligstue i klassen, lave og spise afghansk mad på afghansk (opskrifter på EMU). Hvis det er til at få fat i, kan man også lade eleverne prøve at gå med turban og burka. For at skabe den rette stemning kan man lade en eller flere grupper lave en diasserie med billeder fra Afghanistan: børn, voksne, familier, påklædning, boliger indvendigt, huse, byer, skoler, marker, landskaber dagligdag, krig og genopbygning. Diasserien kan køre på storskærm i klassen. Fotografier kan hentes på Aschehoughs leksikon og Polfoto på SkoDa på EMU: https://skoda.emu.dk, på udenrigsministeriets Afghanistan-portal www. afghanistan.um.dk/da (vælg: Nyheder & Media > Billeder) og fra FN s Mission i Afghanistan, UNAMA: com/photos/unama/. D / Undersøg og overvej (Kopiside 4) Hvad gemmer hjemmesiderne? Denne kopiside sætter de foreslåede hjemmesider fra ZAPP i spil i undervisningen sammen med de relevante artikler. Hjemmesiderne er af meget forskellig sværhedsgrad, tilgængelighed og omfang. De er samlet under fem tematiske overskrifter som kan undersøges af fem grupper elever. Bemærk at en del hjemmesider er på engelsk og kræver et vist sprogniveau for at give mening. Eventuelt kan hjemmesider på engelsk udelades. Når grupperne skal præsentere deres foldere og flyers, kan det ske ved at klassen indrettes som en markedsplads. Hver gruppe har en bod som består af et bord med foldere/flyers og et par computere med internetadgang. Man kan så gå fra bod til bod og lade sig overtale af bodens personale og de udstillede foldere til at klikke ind på nogle spændende hjemmesider. E / Undersøg og overvej (Kopiside 5) Krig i Afghanistan krigens regler. Hvis klassen har arbejdet med Kopiside 3, er det oplagt at inddrage den historiske tidslinje i forbindelse med denne opgave om krigens regler. Dansk Røde Kors har udgivet materialet Når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser, se sw33172.asp. Lad fx eleverne læse om reglerne for krig i elevbogen på side 33-40, FN-pagten på side 9 samt om FN s formål og konventioner på side 45 til 47. Eleverne kan desuden finde svar på opgaverne på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: um.dk/da. FN-pagten gav USA ret til at slå tilbage, fordi landet blev angrebet, og medlemskabet af NATO gjorde at de andre NATO-lande kunne/skulle gå med. Det var et problem at det i dette tilfælde ikke var et andet land som angreb, men en organisation som al Qaida. Den situation havde man ikke stået i tidligere. FN sanktionerede efterfølgende i resolution nr at en regering (Taliban) kunne være et lovligt mål for selvforsvar i kraft af manglende vilje eller evne til at bekæmpe trusler fra ikke-statslige aktører (al Qaida) som udgår fra deres territorium. Læs om grundlaget for Danmarks deltagelse i ISAF på side 3 i denne lærervejledning. F / Problemstillinger og dilemmaer (Kopiside 6) Krigen er vundet hvad så med freden? Tanken med denne kopiside er at lave et gruppearbejde som sætter en debat i gang i klassen og præsenterer nogle af de forskellige synsvinkler og meninger om Afghanistan og den internationale indsats. For at skærpe debatten i klassens Diskutorium får de forskellige grupper materialer med forskellige holdninger til deres forberedelse. Herunder er forslag til syv grupper. Hver gruppe skal repræsentere synspunkterne i deres materiale og ikke det de selv mener. Efterfølgende vil det være relevant at tale om forskellige typer materialers reliabilitet og validitet. Hver gruppe sætter sig ind i deres materiale og forbereder i fællesskab et indlæg på fem minutter til den indledende paneldebat. En fra gruppen vælges til at fremlægge/læse indlægget op. Desuden lægger gruppen strategi for og laver aftaler om hvordan de kan fremme deres synspunkter gennem spørgsmål og kommentarer i den efterfølgende debat. Alle nævnte avisartikler herunder kan søges frem med UNI-login via InfoMedia på SkoDa under EMU: https:// skoda.emu.dk/. Informations artikler kan hentes på 1) Det officielle Danmark Den danske indsats i Afghanistan Sammenfatning af regeringens strategi for den danske politiske, civile og militære indsats eller al- 4 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

5 SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! ternativt den mere letlæste Danmark i Afghanistan hvorfor, hvordan og hvor længe?. Begge kan downloades eller bestilles i trykt udgave via Efteråret 2010 udgiver Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet en film om den danske indsats i Afghanistan. Filmen kan til den tid downloades på (under Nyheder & Media). 2) Generel baggrundsviden fra P1 Radioudsendelsen Hvad laver Danmark i Afghanistan?. Birgitte Rahbek interviewer Søren Schmidt om forholdene i Afghanistan (ca. 50 min.). Den kan høres via asp. Udsendelsen kommer omkring både konfliktens baggrund, etniske konflikter, korruption, forhandling med Taliban og den militære strategi. 3) Kvinders rettigheder i afghanistan Dokumentarfilmen Vores lykkes fjender (2006) af Eva Mulvad. Filmen kan med UNI-login ses via dk. Desuden avisartiklen Hvad er det I gør ved mit land? fra Information (4. september 2009) og hjemmesiden Eventuelt kan følgende to vanskeligere tilgængelige artikler om kvinders rettigheder i Afghanistan inddrages: Pashtunerne er den muld, Taliban vokser af og kan blive kvalt i af Ulla Poulsen, Kristeligt Dagblad (24. februar 2009) om normerne i det pashtunske samfund, herunder synet på kvinder. Kronik: Kvindekamp for fred i Afghanistan, af afghanske Frestha Karimi, Berlingske Tidende (8. marts 2009) om at kvinder for at opnå ligeværdighed må sikres adgang til uddannelse, sundhedspleje og retfærdighed samt være synlige i politiske fora. 4) Medieomtale med kant om den danske indsats Avisartikler fra Politiken: Vigtige mål i Afghanistan blev ikke nået i 2009 (16. april 2010), Dansk hjælp er slået fejl i Afghanistan, Langt fra målsætningen i Helmand og Danskerne i Helmand gør en forskel trods modgang (alle tre fra 13. februar 2009) samt Mission Impossible? (26. oktober 2008). Artiklen Er Afghanistan værd at dø for? af Charlotte Aagaard, Information (11. november 2009) som slutter med 11 argumenter for at Danmark bliver i Afghanistan og 11 argumenter for at Danmark trækker sig ud. 5) Konfronterende synspunkter Frank Aaens (Enhedslisten) ordførertale ved Folketingets 1. behandling af forslag (B24) om styrkelse af Danmarks indsats i ISAF 4. november 2008: (Søg under Dokumentnummer: b24 og Samling: , klik under 1. behandling på Forhandlinger, herefter på Ordførertaler og Frank Aaen). Enhedslistens forslag (B69) om at trække Danmarks og NATO s tropper ud af Afghanistan med tilhørende bemærkninger oktober 2009: www. ft.dk (Søg under Dokumentnummer: b69 og Samling: ). Interview med Carsten Jensen i Information (31. december 2009): Fra nu af dør danske soldater i Afghanistan kun for at redde ansigt for politikerne. Websitet Leksikon for det 21. århundrede, (Søg på Afghanistan, og læs mindst afsnittet 1994 Taliban træder frem og 2001 USA invaderer Afghanistan, og se de fire tilhørende videoklip). Bemærk at websitet omtaler sig selv således: Tvivl på alt! Det er altid sejrherrerne, der skriver historien. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag. Nu gør vi en undtagelse! Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på siden Leksikonet rummer over opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. 6) Dokumentarfilm Dokumentarfilmen Armadillo af Janus Metz (spillefilmlængde, premiere sommeren 2010). I foromtalen af filmen fortæller instruktøren at den skildrer soldaternes fællesskab sat over for krigens kyniske mekanismer, og at den vil ændre danskernes syn på krigen. Artiklen Mellem helte og bødler (Ekko nr. 48, febuar-april 2010, www. ekkofilm.dk (Vælg: Interview)). Artikel i Politiken den 1. maj 2010: Hvad ville du selv have gjort som dansker i krig? 7) Dilemmaspil Global Conflicts: Afghanistan : www. globalconflicts.eu (spillet udgives i august 2010, spilletid: 45 min.). Lærere har mulighed for at prøve spillet gratis. Se priser på hjemmesiden. Om spillet hedder det bl.a.: Som spiller befinder du dig i en afghansk landsby. En skole er lige blevet brændt ned, og en mand kørt på hospitalet. Der er mange uafklarede spørgsmål, og det er din opgave at komme til bunds i sagen og forstå det større billede. Undervejs i spillet møder man en af landsbyens ældste, en ngo, en korrupt politichef, en mullah, en oberst fra ISAF samt en Taliban-kriger. Disse personer har hver deres syn på konflikten omkring skolen og på situationen i Afghanistan generelt.. Lærervejledning zapp jorden rundt # / 5

6 KOPISIDE 1 / SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Din klasse skal snart i gang med et emne om Afghanistan. Inden I begynder, skal du lige overveje hvad du på forhånd ved om landet og befolkningen? Besvar hvert spørgsmål så godt du kan. 1. Hvor ligger Afghanistan, og hvilke nabolande har landet? 2. Hvordan ser landskaberne ud, kort beskrevet? 3. Hvilke byer og floder kender du navne på? 4. Hvad ved du om afghansk politik? (styreform, valg, lovgivning osv.) 5. Hvad gør Danmark i Afghanistan? 6. Hvilke religioner er de mest almindelige i Afghanistan? 7. Hvilke sprog og befolkningsgrupper er de største? 8. Hvad ved du om afghansk kultur og traditioner? 9. Hvilke krige og konflikter har der været i Afghanistan i nyere tid? 10. Hvad ved du/har du hørt om skolegang i Afghanistan? 11. Hvordan ser det ud med ligestilling mellem kønnene? 12. Hvordan er børns og unges vilkår i landet? 13. Hvordan er forholdene omkring musik, film og tv/radio? 14. Hvad er nationalretten, og hvilken slags mad spiser man i øvrigt? 15. Hvilke film og bøger om Afghanistan eller hvor handlingen foregår i Afghanistan kender du? Dine indre billeder af Afghanistan? Hvis du lukker øjnene og tænker på Afghanistan, hvilke billeder dukker så op i din indre biograf? Hvordan ser huse og landskaber ud? Hvordan ser menneskene ud, og hvordan går de klædt? Hvordan ser byerne, gaderne, butikkerne, skolerne osv. ud? Hvad hører man om Afghanistan for tiden? Find artikler og billeder fra aviser, blade og internet om Afghanistan. Optag et indslag om Afghanistan fra tv-nyhederne eller fra en tv-stations hjemmeside. Sæt dig grundigt ind i artiklen eller tv-indslaget og baggrunden for historien. Få en forklaring på det du ikke forstår: Spørg nogle andre i klassen, dine forældre, dine lærere, eller slå det op i bøger og på internettet. Opgaverne her kan løses både før og efter at du har arbejdet med ZAPPs temanummer om Afghanistan. 6 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

7 KOPISIDE 2 / FIK DU FAT I FAKTA? Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord Materialer til besvarelse af denne opgave: Artiklen side 4-9: Afghanistan Kaos og en vis orden, opslagsværker på biblioteket og internettet, fremmedordbog, betydningsordbog og dit personlige netværk. Krig og borgerkrig i Afghanistan krig borgerkrig internt fordrevne selvmordsbomber Taliban Osama bin Laden al Qaida Taliban-krigere mujahidin-krigere Sovjetunionen Vesten Forkortelser og organisationer BNP FN UNICEF UNFPA WEP UNAMA NATO ISAF EUPOL NGO Human Rights Watch Asia Foundation DAARTT DACAAR ActionAid Den Danske Afghanistan Komité Svære ord aspirant betikkelse burka checkpoint daglejer forfatning forlig forsvarsminister katastrofehjælp klan kompensere konservative provinser/ konservativt styre kontroversielt korruption major mikrolån parlament spartansk strategi turban skoleuniform Skype skyper udviklingsbistand Religion islam Koranen koranskole Jihad, hellig krig martyr moske bederitual Allah Mullah Sharia, islamisk lov Afghansk ordbog baksheesh buzkashi kebab madrassa shura Folk og sprog pashtunere tadsjikere hazaraere usbekere turkmenere dari pashtu/pashto Lærervejledning zapp jorden rundt # / 7

8 KOPISIDE 3 / FIK DU FAT I FAKTA? Afghanistan geografi, historie og samfund Læs de to artikler: Vilde bjerge og barske stenørkener side og Hårdt arbejde i Kabuls gader side samt billedteksten nederst på side 38. Se desuden på Afghanistan-kortet side 4-5. Du skal også bruge et godt atlas, geografibøger samt Aschehoug leksikon på EMU: 1. Tegn dit eget kort over Afghanistan med nabolande Forklar i ord hvor Afghanistan ligger. Hvordan er forholdet mellem Afghanistan og nabolandene? Afmærk på kortet de største byer, bjergtoppe, floder, søer, ørkener mv. 2. Undersøg Afghanistans klima- og plantebælter Forklar med dine egne ord hvordan klima og plantevækst er, og sammenlign det med Danmarks klima og plantevækst. Brug nogle af specialkortene i dit atlas til at underbygge dine beskrivelser. Beskriv hvilke muligheder klimaet giver for befolkningen og for landmændene i afghanistan. Beskriv også nogle af de problemer og begrænsninger klimaet giver. 3. Undersøg Afghanistans råstoffer og naturresurser Hvilke erhverv er de vigtigste? Hvad eksporterer Afghanistan? Har Danmark samhandel med Afghanistan? 4. Fortæl om religioner og folkeslag i Afghanistan Hvilke religioner og folkeslag findes i landet? I hvilke områder bor de forskellige folk? 5. Skriv om skoler, fag, skolegang i Afghanistan Fortæl også om hvordan mulighederne for uddannelse er for piger og drenge, og hvorfor det er sådan. Hvordan var det under Taliban-styret, og hvordan er det i dag? 6. Tegn en tidslinje En tidslinje med de vigtigste årstal i Afghanistans historie. Skriv nogle små faktabokse om hvad der skete i de vigtige år. Sæt faktaboksene ind på tidslinjen, og tegn streger hen til de tilhørende årstal. 7. Skriv en historie Fortæl om forskelle og ligheder ved at være barn eller ung i Danmark og Afghanistan. Du må gerne skrive en fiktiv historie så længe den beretter om de virkelige livsvilkår i afghanistan og Danmark. 8 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

9 KOPISIDE 4 / UNDERSØG OG OVERVEJ Gå på opdagelse, og lav en folder I dette nummer af ZAPP er nævnt en masse hjemmesider. Dem skal du gå på opdagelse i eller tage på spiontogt til: Hvad kan man få svar på her? Hvilke emner og temaer? Er der gode billeder/videoklip (giv eksempler)? Hvordan er hjemmesiden udformet: layout, tekster, billeder, kort, grafer og videoer? Er den let at finde rundt på? Sprog? Sværhedsgrad? Hvem står bag hjemmesiden? Kan man stole på oplysningerne på hjemmesiden? Du skal tage notater, skærmdumps mv. Dem skal du bruge til at skrive og udforme en lille folder om hver hjemmeside. Folderen skal beskrive hjemmesiden og svare på de ovenstående spørgsmål. Folderen skal også indeholde Hjemmesidens top fem samt Redaktionens forslag til den hurtige og den grundige rundtur på hjemmesiden. Til slut en anmeldelse af hjemmesiden i ord og stjerner for samlet vurdering, indhold, layout og sværhedsgrad. Hjælp til genopbygning Læs Fakta: Det gør Danmark side 36-39, og kig på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: Konfliktens ofre Læs først artiklen Afghanistan Kaos med en vis orden side 4-9, og læs mere om UNAMA og konfliktens ofre på Militær og soldater Læs artiklen Der er langt fra Viby til Helmand side og Fakta om Camp Price side 36. Forsvarsministeriets hjemmeside: (> Tema > Afghanistan) ISAF (International Security Assistance Force) som ledes af NATO (North Atlantic Treaty Organization): (siden er ikke på dansk engelsk kan vælges) De fleste danske soldater bor uden for byen Gereshk. Læs mere på (under International Info > ISAF og under: Nyt og presse > ISAF). Danske organisationer i Afghanistan Læs Fakta: Det gør Danmark side DAARTT: (siden er på engelsk) og (> Det gør vi > Internationalt arbejde > Afghanistan) DACAAR: (siden er på engelsk) Danish Demining Group: (siden er på engelsk) Den Danske Afghanistan Komité: Mission Øst: Projekter for børn og unge Læs artiklen Skatere og fodboldtøser side Global Education through Sport: (siden er på engelsk) Det mobile minicirkus (klik på det danske flag for dansk tekst) Skateistan: (siden er på engelsk). Lærervejledning zapp jorden rundt # / 9

10 KOPISIDE 5 / UNDERSØG OG OVERVEJ Krig i Afghanistan krigens regler Læs artiklerne: Afghanistan Kaos med en vis orden side 4-9, Der er langt fra Viby til Helmand side og Det gør Danmark side Der findes en lang række regler for krige og interne konflikter. Det kalder man Den humanitære folkeret. Næsten alle verdens lande er medlem af FN (Forenede Nationer), som har vedtaget nogle regler om hvornår man må gå i krig, og hvordan soldater skal opføre sig under krig. Undersøg reglerne for krig få informationer til informationssøgningen fra din lærer. Krige og konflikter i Afghanistan 1800-tallet: Storbritannien : Invasion fra Sovjetunionen : Borgerkrig : Taliban-styre oktober: USA invaderer Afghanistan og tilkæmper sig magten i landet sammen med Nordalliancen som gennem flere år har kæmpet mod Taliban december: FN s Sikkerhedsråd vedtager resolution 1386 om indsættelse af en International Security Assistance Force (ISAF) januar: Folketinget vedtager et beslutningsforslag (B45) om dansk militær deltagelse i ISAF. Hvordan hænger det sammen? Hvad var baggrunden for at USA indledte en invasion af Afghanistan i oktober 2001? Hvilke internationale regler gav USA ret til at angribe Afghanistan i oktober 2001? Danmark beslutter i januar 2002 at gå med i ISAF. På hvilket grundlag og med hvilket formål? Hvilke danske partier stor bag beslutningen, og støtter partierne fortsat den danske indsats? Hvilke andre lande stiller tropper til ISAF? Er de alle sammen medlem af NATO? Hvad er NATO, og hvorfor leder NATO ISAF? Danmark yder også en indsats for at genopbygge Afghanistan. Hvornår er det besluttet, og med hvilket formål? Hvor mange soldater har Danmark i Afghanistan, og hvad er deres opgaver? Hvad er målsætningen for Danmarks indsats i Afghanistan lige nu? Hvor lang tid skal der være danske soldater i Afghanistan? 10 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

11 KOPISIDE 6 / PROBLEMSTILLINGER OG DILEMMAER Krigen er vundet hvad så med freden? Når du skal i gang med denne opgave, er det vigtigt at du har læst det meste af ZAPP og sat dig ind i andre materialer om Afghanistan. Situationen er at Danmark og danske soldater på niende år er i Afghanistan. Danmark og de 64 andre involverede lande står over for en lang række problemstillinger og dilemmaer. Et dilemma er en situation hvor man er nødt til at vælge mellem to eller flere ofte lige ubehagelige muligheder. Du og din gruppe skal sætte jer ind i det materiale I har fået udleveret af jeres lærer. Derefter skal I læse de tre dilemmaer herunder og tage stilling til dem ud fra den viden I har om Afghanistan og det materiale I lige har fået udleveret. Når alle grupper er klar, mødes I til en debat i klassens Diskutorium. Vælg en talsmand som kan præsentere jeres holdninger og argumenterne for dem. Forbered jer på at støtte jeres talsmand med indlæg og spørgsmål under den efterfølgende debat. Dilemma 1 Afghanistan har fået en ny demokratisk forfatning (grundlov). Den nye forfatning siger at menneskerettighederne skal overholdes, at kvinder og mænd har lige rettigheder, og at der er ytringsfrihed i landet. I praksis ser det anderledes ud: Kvinder bliver undertrykt. Vold i hjemmet er almindeligt. Enker har ingen rettigheder. Krigsforbrydere bliver ikke retsforfulgt. Piger bliver tvangsgift. Journalister skal være forsigtige, ellers bliver de truet og fængslet. Hvad skal der til for at få befolkningen til at tage forfatningen til sig og leve efter den? Hvordan kan kvinderne opnå flere rettigheder og respekt i samfundet? Skal Danmark blande sig i (forsøge at påvirke) hvordan afghanerne behandler kvinderne i deres samfund? Dilemma 2 Sammen med den afghanske regering og de andre 64 involverede lande har Danmark for længe siden vundet krigen militært i Afghanistan. Alligevel arbejder danske soldater på niende år på at vinde freden i et land der ligger næsten på den anden side af jorden. I de mere fredelige provinser går den danske økonomiske bistand til at hjælpe de afghanske myndigheder med at genopbygge samfundet at bygge broer, hospitaler og skoler. Taliban og andre grupper modarbejder denne indsats. De lægger pres på befolkningen, og jævnligt bliver danske soldater slået ihjel af fx vejsidebomber. Hvad skal Danmark og de andre internationale styrker under ledelse af NATO stille op? Er forhandling med Taliban en vej frem? Årsagen til at angribe Afghanistan var at fjerne al Qaida og fange Osama bin Laden. Al Qaida og Osama bin Laden er fordrevet fra Afghanistan. Hvornår mener I at Danmark henholdsvis ISAF-styrkerne skal forlade landet? Hvornår mener I at udviklingsbistanden kan stoppes? Dilemma 3 Hvilke muligheder har en demokratisk styreform i Afghanistan: et stammedelt og klanstyret muslimsk land, hvor mullahen ofte har mere at sige end myndighederne, og valgene er plaget af svindel, korruptionen er udbredt blandt embedsmænd og politi, og hvor analfabetisme er almindelig? Lærervejledning zapp jorden rundt # / 11

12 Afghanistan Kaos med en vis orden Dette udvidede nummer af ZAPP jorden rundt (# ) handler om Afghanistan og om Danmarks tilstedeværelse i landet. Afghanistans geografi, samfundsforhold og historie bliver behandlet, og der redegøres for Danmarks målsætning og strategi angående den militære indsats i og genopbygningen af Afghanistan. Gennem cases og en voxpop gives der indtryk af hvordan dagliglivet for unge påvirkes af krigen både i Afghanistan og i Danmark. Opgaverne og aktiviteterne i denne lærervejledning bringer artiklerne i ZAPP i spil i geografi, samfundsfag og historie. Den indeholder opgaver af forskellig sværhedsgrad og type. Der er spørgsmål som kan besvares ud fra artiklerne i ZAPP, der er opgaver som kræver at der søges viden andre steder, og der er debat- og diskussionsoplæg som set ud fra forskellige værdigrundlag konfronterer eleverne med nogle af temaets problemstillinger og dilemmaer. FAG OG MÅL Dette ZAPP, Afghanistan Kaos med en vis orden, sætter eleverne til at arbejde med en række slutmål for geografi, historie og samfundsfag fra Fælles Mål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kund skaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Uddrag af slutmål for geografi efter 9. klassetrin kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund anvende globus, kort herunder digitale kort og satellitbilleder samt elektroniske data som et arbejds redskab til at skabe overblik og sammenhæng læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse anvende et hensigtsmæssigt geo grafisk fagsprog Uddrag af slutmål for historie efter 9. klassetrin gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng. definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik Desuden kanon-punkt: 11. september Lærervejledning ZAPP jorden rundt # Maj 2010 ISBN Mellemfolkeligt Samvirke // ActionAid Danmark denmark Ansv. red. Kommunikationschef Vibeke Vinther Mellemfolkeligt Samvirke // ActionAid Danmark Fælledvej København N Telefon: Malalai: Jeg får tit dumme bemærkninger når jeg arbejder på gaden. De er især slemme til at drille når jeg ikke har sko på, siger gadepigen fra Kabul, som ikke har sine egne sko, men må dele med sine søstre. Afghanistan Kaos med en vis orden Uddrag af slutmål for samfundsfag efter 9. klassetrin anvende viden om forskellige politiske aktørers synspunkter og interesser til at forstå og forklare politiske udsagn i den offentlige debat reflektere over mediernes rolle som selvstændige udtryk i den politiske proces reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. vurdere sociale og kulturelle forskelles betydning for den globale sameksistens. indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder. Elektronisk udgave af denne lærervejledning kan down loades på Mellemfolkeligt Samvirke ms # Jorden rundt: Christian fra Danmark: der er Jo faktisk ikke krig dernede hele tiden. / abdul fra afghanistan: det bedste ville være At forhandle en freds AftAle med taliban. / roma fra afghanistan: Piger har også ret til At gå i skole... Tekst / lærervejledning Torben Blankholm Redaktør Bettina Gram / Korrektur Käthe Hauch / Grafisk tilrettelægning Frau Thornberg / Tryk Handy-Print A/S, Skive fotos: Forside: Christian Bjerregaard Jepsen Dette nummer af ZAPP jorden rundt er udgivet med støtte fra Udenrigsministeriet og udarbejdet i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets A fghanistan-enhed, Kontoret for stabilisering.

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af Inge Helle og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Til læreren................................................................. 4 Fælles Mål 2009............................................................

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere