fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i klasse. og priser, og bestil på bestil på #1-2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010"

Transkript

1 # Lærervejledning Jorden rundt: 02 Introduktion / 03 Baggrund & Sæt scenen, og stil skarpt! / 06 Kopiside 1: Sæt scenen, og stil skarpt! / 07 Kopiside 2: Fik du fat i fakta? / 08 Kopiside 3: Fik du fat i fakta? / 09 Kopiside 4: Undersøg og overvej / 10 Kopiside 5: Undersøg og overvej / 11 Kopiside 6: Problemstillinger og dilemmaer / 12 Fag og mål Tegn abonnement Abonner på på Tegn ZAPP ZAPP abonnement på ZAPP Og få Aktuelle årligt globale fire temanumre Og få temanumre årligt med tilhørende fire globale tema numre globale til lærervejledning til undervisning (klassesætsabonnenter) Se lærer klasse. vejledninger til undervisning og priser, og i klasse. i Se lærer i bestil vejledninger på klasse. Se priser, og og priser, og bestil på bestil på fghanistan Kaos med en vis orden Lærervejledning zapp jorden rundt # / 1

2 INTRODUKTION KÆRE LÆRER Temaet for dette nummer af ZAPP er Afghanistan. Hvad er det for et land? Hvordan ser der ud? Hvordan er det at være ung og leve i landet? Hvordan er det gået landet i nyere tid? Hvorfor er der danske soldater i Afghanistan? Hvad handler Danmarks øvrige indsats om, og hvordan går det med genopbygningen af det afghanske samfund efter 30 års konflikt? Der er mange ting at fortælle, og derfor er magasinets sideantal øget fra 40 til 52 sider. Lærervejledningen her er også udvidet og er denne gang på 12 sider. Det betyder at der er blevet plads til to ekstra kopisider, mere baggrundsstof til læreren og vejledning til de enkelte kopisider. I lærervejledningen finder du forslag til at sætte ZAPP i spil i undervisningen og kommentarer til at bruge de følgende kopisider i samfundsfag, geografi og historie. Dette ZAPP-nummer er udgivet med støtte fra Udenrigsministeriet og udarbejdet i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets Afghanistan-enhed, Kontoret for stabilisering. Kopiside 1 / Sæt scenen, og stil skarpt! Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Inden I går i gang med at arbejde med ZAPP om Afghanistan, afklares elevernes forforståelse og klassens samlede viden om emnet. Denne kopiside kan anvendes igen når emnet skal afsluttes i klassen. Kopiside 2 / Fik du fat i fakta? Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord. Artiklerne i dette ZAPP indeholder ord og begreber som ikke alle elever umiddelbart kender og kan forklare. Kopisiden lægger op til at eleverne fordeler ordene imellem sig, undersøger dem og fremstiller en række faktaark der kan bruges som en vægordbog eller et vægleksikon i klassen. Kopiside 3 / Fik du fat i fakta? Afghanistan geografi, historie og samfund. Med udgangspunkt i to artikler og atlas, geografibøger, leksika samt relevante hjemmesider skal eleverne sætte sig ind i afghanernes historie, samfund og livsvilkår. Kopiside 4 / Undersøg og overvej Gå på opdagelse, og lav en folder. Kopisiden sætter klassen i gang med at undersøge de hjemmesider som omtales og anbefales i artiklerne i dette ZAPP. Som afslutning på arbejdet fremstiller eleverne foldere/flyere om hjemmesiderne og deres indhold. Kopiside 5 / Undersøg og overvej Krig i Afghanistan krigens regler. To artikler i ZAPP sættes i spil med uddrag af Den humanitære folkeret og FN-pagten. Kopiside 6 / Problemstillinger og dilemmaer Tre dilemmaer om Afghanistan, afghanerne og den danske indsats sættes til debat i klassen. Klassen forbereder sig i grupper ved at læse tekster med forskellige holdninger og værdigrundlag. På bagsiden er der uddrag fra Fælles Mål 2009 som opgaverne i denne lærervejledning stiler imod at opfylde. God fornøjelse med materialet! Torben Blankholm Lærer og forfatter til ZAPPs lærervejledning Afghanistan i undervisningen ZAPP jorden rundt # : Afghanistan Kurs mod Kabul Læs om temanummeret her: og find lærervejledning her: (ZAPP-lærervejledninger > Vælg tema > Kurs mod Kabul). Temanummeret er udsolgt, men spørg på skolebiblioteket eller det lokale CFU. ZAPP jorden rundt #1-2010: Afghanistan Kaos med en vis orden Dette materiale som består af 52 siders elevmagasin, denne lærervejleding og supplerende materiale på EMU om Afghanistan: (Grundskole > Lærere > Tværfagligt > Udviklingslandene > Aktuelle temaer > Afghanistan). Film om Afghanistan: Se punkt F 6) Dokumentarfilm side 5. 2 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

3 BAGGRUND ZAPP: Afghanistan Kaos med en vis orden Danmark er på niende år stærkt involveret i Afghanistan og har soldater udstationeret i en af landets farligste provinser, Helmand. Undervisningsmagasinet ZAPP jorden rundt udgav i 2003 temanummeret Afghanistan Kurs mod Kabul dette nummer er desværre udsolgt, men findes måske på dit skolebibliotek eller dit CFU. Med støtte fra Danida, Udenrigsministeriet har Mellemfolkeligt Samvirke//ActionAid Danmark fået mulighed for at lave det opfølgende nummer: Afghanistan Kaos med en vis orden. Fokus i det nye undervisningsmateriale er på den ene side at fortælle om landet, indbyggerne med fokus på unge, samfundet og historie. På den anden side handler det om baggrunden for og formålet med den danske indsats både den civile og militære. Danmark i Afghanistan Danmarks militære indsats i Afghanistan hviler på Folketingets mandat. Folketinget vedtog så sent som i 2008 at forstærke den militære indsats og at fordoble udviklingsbistanden. De vedtagne beslutningsforslag kan ses på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: (Indsatsen i Afghanistan > Indsats > Sikkerhedsindsatsen > Det danske militære bidrag > folketingsbeslutninger). Danmark indgår i den samlede ISAF-styrke (International Security Assistance Force) som er dannet på baggrund af FN-resolution 1386 af 20. december 2001 og for tiden ledes af NATO. Resolutionen kan sammen med tidligere resolutioner om Afghanistan læses på hjemmesiden for FN s Sikkerhedsråd: (Resolutions > All > Resolution 1386). Den civile indsats er defineret af et programoplæg som Udenrigsministeriet har fået godkendt i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde. Styrelsen er rådgivende for Udviklingsministeren med hensyn til gennemførelsen af det danske udviklingssamarbejde. Styrelsen er nedsat i henhold til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde. Læs mere på (Udviklingspolitik > Om Danida > Organisation > Styrelsen). Pengene til den civile indsats er taget ud af den samlede udviklingsbistand og er afsat i de årlige finanslove. Det strategiske grundlag er blevet justeret og ændret løbende. Den nugældende kan man læse i Strategi for den danske indsats i Afghanistan , som er godkendt af forligsparterne bag Afghanistan (alle partier undtagen SF og Enhedslisten, SF har udtalt at de er enige i strategien). Publikationen kan læses og downloades via Målene for den aktuelle danske indsats i Helmand-provinsen drøftes af forligspartierne hvert år og kan downloades samme sted. SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Kommentarer og vejledning til kopisiderne A / Sæt scenen, og stil skarpt! (Kopiside 1) Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Denne kopiside er tænkt til at bruges to gange: Inden klassen begynder at arbejde med ZAPP om Afghanistan, og når eleverne skal evaluere arbejdet. Første gang drejer det sig om at afklare klassens forforståelse og umiddelbare kendskab til emnet og landet. Kopisidens opgaver falder i tre dele: 1) Femten hurtige spørgsmål om landet, befolkningen, samfundet og historie samt om Danmarks relation til Afghanistan. Lad fx eleverne besvare spørgsmålene digitalt i et tekstdokument med en skriftstørrelse på mellem 25 og 35 punkt. Svarene klippes ud og samles på svar-plakater i klassen. Hvert spørgsmål skrives øverst på flip-over-papirer eller tilsvarende. Eleverne limer derefter deres svar på plakaterne som viser klassens samlede viden om emnet. 2) Eleverne beskriver deres indre billeder af Afghanistan med ord der taler til alle sanser: farver, lyde, dufte, bevægelser, varme/kulde, taktile indtryk, følelser mv. De skriver den endelige beskrivelse i en taleboble som sættes på opslagstavlen. 3) Da eleverne skal have fat i aviser, blade og internet, kan det være praktisk at bruge opgaverne som en hjemmeopgave. Artikler og billeder kan hænges op på opslagstavlen. Klip fra tv-nyheder og internet kan vises via storskærm. Til slut besvarer eleverne spørgsmålet: Hvad hører man om Afghanistan for tiden? Forslag: Eleverne skal skrive deres besvarelse som en speak til et 20-sekunders indslag Nyt fra Afghanistan i en tv-avis. B / Fik du fat i fakta? (Kopiside 2) Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord. Når eleverne har fået ZAPP uddelt og skal orientere sig i bladet, kan denne side bringes i spil. Lad klassen bladre og skrålæse i bladet. Man kan bede eleverne om at undersøge bladets indhold og beskrive det med tre til fire overskifter. Derefter udleveres Kopiside 2 med begreber, fagudtryk og svære ord, som alle er hentet fra dette ZAPP. De er samlet under seks overskrifter. Hvis klassen deles i seks grupper, kan hver gruppe få ordene under en af overskrifterne til at fordele imellem sig. Hver elev får som opgave at undersøge betydningen af deres ord/begreber, udarbejde et illustreret faktaark og forberede en tre til fem minutters mundtlig forklaring, som fremføres for klassen. Faktaarkene hænges på opslagstavlen og kan fungere som klassens leksikon om Afghanistan. Lærervejledning zapp jorden rundt # / 3

4 SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Eleverne kan finde forklaring på mange af ordene i dette ZAPP og kan desuden finde hjælp i opslagsværker på skolebiblioteket og internettet og så kan det være en god ide at opfordre eleverne til at dyrke deres personlige netværker: at spørge familie, venner, naboer og bekendte mv. C / Fik du fat i fakta? (Kopiside 3) Afghanistan geografi, historie og samfund. En traditionel opgave der sætter fokus på at skaffe eleverne viden om Afghanistans geografi, historie og samfundsforhold. Spørgsmålene kan besvares individuelt eller deles imellem seks grupper. Når eleverne i klassen har svaret eller har læst de andre gruppers svar på spørgsmålene, er det tid til at gå til opgave 7. Skriv en historie og at perspektivere stoffet til danske forhold. Ud over atlas kan eleverne finde gode opdaterede kort hos University of Texas: afghanistan.html og etnografiske kort: (Middle East > Afghanistan Maps > Thematic Maps > Afghanistan: Ethnolinguistic Groups 1997). Tidslinjen kan evt. hentes fra Udenrigsministeriets publikation Afghanistan hvorfor, hvordan og hvor længe side 5 og 7 (kan downloades på www. afghanistan.um.dk > publikationer). Arbejdet kan afsluttes med at indrette en afghansk dagligstue i klassen, lave og spise afghansk mad på afghansk (opskrifter på EMU). Hvis det er til at få fat i, kan man også lade eleverne prøve at gå med turban og burka. For at skabe den rette stemning kan man lade en eller flere grupper lave en diasserie med billeder fra Afghanistan: børn, voksne, familier, påklædning, boliger indvendigt, huse, byer, skoler, marker, landskaber dagligdag, krig og genopbygning. Diasserien kan køre på storskærm i klassen. Fotografier kan hentes på Aschehoughs leksikon og Polfoto på SkoDa på EMU: https://skoda.emu.dk, på udenrigsministeriets Afghanistan-portal www. afghanistan.um.dk/da (vælg: Nyheder & Media > Billeder) og fra FN s Mission i Afghanistan, UNAMA: com/photos/unama/. D / Undersøg og overvej (Kopiside 4) Hvad gemmer hjemmesiderne? Denne kopiside sætter de foreslåede hjemmesider fra ZAPP i spil i undervisningen sammen med de relevante artikler. Hjemmesiderne er af meget forskellig sværhedsgrad, tilgængelighed og omfang. De er samlet under fem tematiske overskrifter som kan undersøges af fem grupper elever. Bemærk at en del hjemmesider er på engelsk og kræver et vist sprogniveau for at give mening. Eventuelt kan hjemmesider på engelsk udelades. Når grupperne skal præsentere deres foldere og flyers, kan det ske ved at klassen indrettes som en markedsplads. Hver gruppe har en bod som består af et bord med foldere/flyers og et par computere med internetadgang. Man kan så gå fra bod til bod og lade sig overtale af bodens personale og de udstillede foldere til at klikke ind på nogle spændende hjemmesider. E / Undersøg og overvej (Kopiside 5) Krig i Afghanistan krigens regler. Hvis klassen har arbejdet med Kopiside 3, er det oplagt at inddrage den historiske tidslinje i forbindelse med denne opgave om krigens regler. Dansk Røde Kors har udgivet materialet Når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser, se sw33172.asp. Lad fx eleverne læse om reglerne for krig i elevbogen på side 33-40, FN-pagten på side 9 samt om FN s formål og konventioner på side 45 til 47. Eleverne kan desuden finde svar på opgaverne på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: um.dk/da. FN-pagten gav USA ret til at slå tilbage, fordi landet blev angrebet, og medlemskabet af NATO gjorde at de andre NATO-lande kunne/skulle gå med. Det var et problem at det i dette tilfælde ikke var et andet land som angreb, men en organisation som al Qaida. Den situation havde man ikke stået i tidligere. FN sanktionerede efterfølgende i resolution nr at en regering (Taliban) kunne være et lovligt mål for selvforsvar i kraft af manglende vilje eller evne til at bekæmpe trusler fra ikke-statslige aktører (al Qaida) som udgår fra deres territorium. Læs om grundlaget for Danmarks deltagelse i ISAF på side 3 i denne lærervejledning. F / Problemstillinger og dilemmaer (Kopiside 6) Krigen er vundet hvad så med freden? Tanken med denne kopiside er at lave et gruppearbejde som sætter en debat i gang i klassen og præsenterer nogle af de forskellige synsvinkler og meninger om Afghanistan og den internationale indsats. For at skærpe debatten i klassens Diskutorium får de forskellige grupper materialer med forskellige holdninger til deres forberedelse. Herunder er forslag til syv grupper. Hver gruppe skal repræsentere synspunkterne i deres materiale og ikke det de selv mener. Efterfølgende vil det være relevant at tale om forskellige typer materialers reliabilitet og validitet. Hver gruppe sætter sig ind i deres materiale og forbereder i fællesskab et indlæg på fem minutter til den indledende paneldebat. En fra gruppen vælges til at fremlægge/læse indlægget op. Desuden lægger gruppen strategi for og laver aftaler om hvordan de kan fremme deres synspunkter gennem spørgsmål og kommentarer i den efterfølgende debat. Alle nævnte avisartikler herunder kan søges frem med UNI-login via InfoMedia på SkoDa under EMU: https:// skoda.emu.dk/. Informations artikler kan hentes på 1) Det officielle Danmark Den danske indsats i Afghanistan Sammenfatning af regeringens strategi for den danske politiske, civile og militære indsats eller al- 4 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

5 SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! ternativt den mere letlæste Danmark i Afghanistan hvorfor, hvordan og hvor længe?. Begge kan downloades eller bestilles i trykt udgave via Efteråret 2010 udgiver Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet en film om den danske indsats i Afghanistan. Filmen kan til den tid downloades på (under Nyheder & Media). 2) Generel baggrundsviden fra P1 Radioudsendelsen Hvad laver Danmark i Afghanistan?. Birgitte Rahbek interviewer Søren Schmidt om forholdene i Afghanistan (ca. 50 min.). Den kan høres via asp. Udsendelsen kommer omkring både konfliktens baggrund, etniske konflikter, korruption, forhandling med Taliban og den militære strategi. 3) Kvinders rettigheder i afghanistan Dokumentarfilmen Vores lykkes fjender (2006) af Eva Mulvad. Filmen kan med UNI-login ses via dk. Desuden avisartiklen Hvad er det I gør ved mit land? fra Information (4. september 2009) og hjemmesiden Eventuelt kan følgende to vanskeligere tilgængelige artikler om kvinders rettigheder i Afghanistan inddrages: Pashtunerne er den muld, Taliban vokser af og kan blive kvalt i af Ulla Poulsen, Kristeligt Dagblad (24. februar 2009) om normerne i det pashtunske samfund, herunder synet på kvinder. Kronik: Kvindekamp for fred i Afghanistan, af afghanske Frestha Karimi, Berlingske Tidende (8. marts 2009) om at kvinder for at opnå ligeværdighed må sikres adgang til uddannelse, sundhedspleje og retfærdighed samt være synlige i politiske fora. 4) Medieomtale med kant om den danske indsats Avisartikler fra Politiken: Vigtige mål i Afghanistan blev ikke nået i 2009 (16. april 2010), Dansk hjælp er slået fejl i Afghanistan, Langt fra målsætningen i Helmand og Danskerne i Helmand gør en forskel trods modgang (alle tre fra 13. februar 2009) samt Mission Impossible? (26. oktober 2008). Artiklen Er Afghanistan værd at dø for? af Charlotte Aagaard, Information (11. november 2009) som slutter med 11 argumenter for at Danmark bliver i Afghanistan og 11 argumenter for at Danmark trækker sig ud. 5) Konfronterende synspunkter Frank Aaens (Enhedslisten) ordførertale ved Folketingets 1. behandling af forslag (B24) om styrkelse af Danmarks indsats i ISAF 4. november 2008: (Søg under Dokumentnummer: b24 og Samling: , klik under 1. behandling på Forhandlinger, herefter på Ordførertaler og Frank Aaen). Enhedslistens forslag (B69) om at trække Danmarks og NATO s tropper ud af Afghanistan med tilhørende bemærkninger oktober 2009: www. ft.dk (Søg under Dokumentnummer: b69 og Samling: ). Interview med Carsten Jensen i Information (31. december 2009): Fra nu af dør danske soldater i Afghanistan kun for at redde ansigt for politikerne. Websitet Leksikon for det 21. århundrede, (Søg på Afghanistan, og læs mindst afsnittet 1994 Taliban træder frem og 2001 USA invaderer Afghanistan, og se de fire tilhørende videoklip). Bemærk at websitet omtaler sig selv således: Tvivl på alt! Det er altid sejrherrerne, der skriver historien. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag. Nu gør vi en undtagelse! Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på siden Leksikonet rummer over opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. 6) Dokumentarfilm Dokumentarfilmen Armadillo af Janus Metz (spillefilmlængde, premiere sommeren 2010). I foromtalen af filmen fortæller instruktøren at den skildrer soldaternes fællesskab sat over for krigens kyniske mekanismer, og at den vil ændre danskernes syn på krigen. Artiklen Mellem helte og bødler (Ekko nr. 48, febuar-april 2010, www. ekkofilm.dk (Vælg: Interview)). Artikel i Politiken den 1. maj 2010: Hvad ville du selv have gjort som dansker i krig? 7) Dilemmaspil Global Conflicts: Afghanistan : www. globalconflicts.eu (spillet udgives i august 2010, spilletid: 45 min.). Lærere har mulighed for at prøve spillet gratis. Se priser på hjemmesiden. Om spillet hedder det bl.a.: Som spiller befinder du dig i en afghansk landsby. En skole er lige blevet brændt ned, og en mand kørt på hospitalet. Der er mange uafklarede spørgsmål, og det er din opgave at komme til bunds i sagen og forstå det større billede. Undervejs i spillet møder man en af landsbyens ældste, en ngo, en korrupt politichef, en mullah, en oberst fra ISAF samt en Taliban-kriger. Disse personer har hver deres syn på konflikten omkring skolen og på situationen i Afghanistan generelt.. Lærervejledning zapp jorden rundt # / 5

6 KOPISIDE 1 / SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Din klasse skal snart i gang med et emne om Afghanistan. Inden I begynder, skal du lige overveje hvad du på forhånd ved om landet og befolkningen? Besvar hvert spørgsmål så godt du kan. 1. Hvor ligger Afghanistan, og hvilke nabolande har landet? 2. Hvordan ser landskaberne ud, kort beskrevet? 3. Hvilke byer og floder kender du navne på? 4. Hvad ved du om afghansk politik? (styreform, valg, lovgivning osv.) 5. Hvad gør Danmark i Afghanistan? 6. Hvilke religioner er de mest almindelige i Afghanistan? 7. Hvilke sprog og befolkningsgrupper er de største? 8. Hvad ved du om afghansk kultur og traditioner? 9. Hvilke krige og konflikter har der været i Afghanistan i nyere tid? 10. Hvad ved du/har du hørt om skolegang i Afghanistan? 11. Hvordan ser det ud med ligestilling mellem kønnene? 12. Hvordan er børns og unges vilkår i landet? 13. Hvordan er forholdene omkring musik, film og tv/radio? 14. Hvad er nationalretten, og hvilken slags mad spiser man i øvrigt? 15. Hvilke film og bøger om Afghanistan eller hvor handlingen foregår i Afghanistan kender du? Dine indre billeder af Afghanistan? Hvis du lukker øjnene og tænker på Afghanistan, hvilke billeder dukker så op i din indre biograf? Hvordan ser huse og landskaber ud? Hvordan ser menneskene ud, og hvordan går de klædt? Hvordan ser byerne, gaderne, butikkerne, skolerne osv. ud? Hvad hører man om Afghanistan for tiden? Find artikler og billeder fra aviser, blade og internet om Afghanistan. Optag et indslag om Afghanistan fra tv-nyhederne eller fra en tv-stations hjemmeside. Sæt dig grundigt ind i artiklen eller tv-indslaget og baggrunden for historien. Få en forklaring på det du ikke forstår: Spørg nogle andre i klassen, dine forældre, dine lærere, eller slå det op i bøger og på internettet. Opgaverne her kan løses både før og efter at du har arbejdet med ZAPPs temanummer om Afghanistan. 6 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

7 KOPISIDE 2 / FIK DU FAT I FAKTA? Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord Materialer til besvarelse af denne opgave: Artiklen side 4-9: Afghanistan Kaos og en vis orden, opslagsværker på biblioteket og internettet, fremmedordbog, betydningsordbog og dit personlige netværk. Krig og borgerkrig i Afghanistan krig borgerkrig internt fordrevne selvmordsbomber Taliban Osama bin Laden al Qaida Taliban-krigere mujahidin-krigere Sovjetunionen Vesten Forkortelser og organisationer BNP FN UNICEF UNFPA WEP UNAMA NATO ISAF EUPOL NGO Human Rights Watch Asia Foundation DAARTT DACAAR ActionAid Den Danske Afghanistan Komité Svære ord aspirant betikkelse burka checkpoint daglejer forfatning forlig forsvarsminister katastrofehjælp klan kompensere konservative provinser/ konservativt styre kontroversielt korruption major mikrolån parlament spartansk strategi turban skoleuniform Skype skyper udviklingsbistand Religion islam Koranen koranskole Jihad, hellig krig martyr moske bederitual Allah Mullah Sharia, islamisk lov Afghansk ordbog baksheesh buzkashi kebab madrassa shura Folk og sprog pashtunere tadsjikere hazaraere usbekere turkmenere dari pashtu/pashto Lærervejledning zapp jorden rundt # / 7

8 KOPISIDE 3 / FIK DU FAT I FAKTA? Afghanistan geografi, historie og samfund Læs de to artikler: Vilde bjerge og barske stenørkener side og Hårdt arbejde i Kabuls gader side samt billedteksten nederst på side 38. Se desuden på Afghanistan-kortet side 4-5. Du skal også bruge et godt atlas, geografibøger samt Aschehoug leksikon på EMU: 1. Tegn dit eget kort over Afghanistan med nabolande Forklar i ord hvor Afghanistan ligger. Hvordan er forholdet mellem Afghanistan og nabolandene? Afmærk på kortet de største byer, bjergtoppe, floder, søer, ørkener mv. 2. Undersøg Afghanistans klima- og plantebælter Forklar med dine egne ord hvordan klima og plantevækst er, og sammenlign det med Danmarks klima og plantevækst. Brug nogle af specialkortene i dit atlas til at underbygge dine beskrivelser. Beskriv hvilke muligheder klimaet giver for befolkningen og for landmændene i afghanistan. Beskriv også nogle af de problemer og begrænsninger klimaet giver. 3. Undersøg Afghanistans råstoffer og naturresurser Hvilke erhverv er de vigtigste? Hvad eksporterer Afghanistan? Har Danmark samhandel med Afghanistan? 4. Fortæl om religioner og folkeslag i Afghanistan Hvilke religioner og folkeslag findes i landet? I hvilke områder bor de forskellige folk? 5. Skriv om skoler, fag, skolegang i Afghanistan Fortæl også om hvordan mulighederne for uddannelse er for piger og drenge, og hvorfor det er sådan. Hvordan var det under Taliban-styret, og hvordan er det i dag? 6. Tegn en tidslinje En tidslinje med de vigtigste årstal i Afghanistans historie. Skriv nogle små faktabokse om hvad der skete i de vigtige år. Sæt faktaboksene ind på tidslinjen, og tegn streger hen til de tilhørende årstal. 7. Skriv en historie Fortæl om forskelle og ligheder ved at være barn eller ung i Danmark og Afghanistan. Du må gerne skrive en fiktiv historie så længe den beretter om de virkelige livsvilkår i afghanistan og Danmark. 8 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

9 KOPISIDE 4 / UNDERSØG OG OVERVEJ Gå på opdagelse, og lav en folder I dette nummer af ZAPP er nævnt en masse hjemmesider. Dem skal du gå på opdagelse i eller tage på spiontogt til: Hvad kan man få svar på her? Hvilke emner og temaer? Er der gode billeder/videoklip (giv eksempler)? Hvordan er hjemmesiden udformet: layout, tekster, billeder, kort, grafer og videoer? Er den let at finde rundt på? Sprog? Sværhedsgrad? Hvem står bag hjemmesiden? Kan man stole på oplysningerne på hjemmesiden? Du skal tage notater, skærmdumps mv. Dem skal du bruge til at skrive og udforme en lille folder om hver hjemmeside. Folderen skal beskrive hjemmesiden og svare på de ovenstående spørgsmål. Folderen skal også indeholde Hjemmesidens top fem samt Redaktionens forslag til den hurtige og den grundige rundtur på hjemmesiden. Til slut en anmeldelse af hjemmesiden i ord og stjerner for samlet vurdering, indhold, layout og sværhedsgrad. Hjælp til genopbygning Læs Fakta: Det gør Danmark side 36-39, og kig på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: Konfliktens ofre Læs først artiklen Afghanistan Kaos med en vis orden side 4-9, og læs mere om UNAMA og konfliktens ofre på Militær og soldater Læs artiklen Der er langt fra Viby til Helmand side og Fakta om Camp Price side 36. Forsvarsministeriets hjemmeside: (> Tema > Afghanistan) ISAF (International Security Assistance Force) som ledes af NATO (North Atlantic Treaty Organization): (siden er ikke på dansk engelsk kan vælges) De fleste danske soldater bor uden for byen Gereshk. Læs mere på (under International Info > ISAF og under: Nyt og presse > ISAF). Danske organisationer i Afghanistan Læs Fakta: Det gør Danmark side DAARTT: (siden er på engelsk) og (> Det gør vi > Internationalt arbejde > Afghanistan) DACAAR: (siden er på engelsk) Danish Demining Group: (siden er på engelsk) Den Danske Afghanistan Komité: Mission Øst: Projekter for børn og unge Læs artiklen Skatere og fodboldtøser side Global Education through Sport: (siden er på engelsk) Det mobile minicirkus (klik på det danske flag for dansk tekst) Skateistan: (siden er på engelsk). Lærervejledning zapp jorden rundt # / 9

10 KOPISIDE 5 / UNDERSØG OG OVERVEJ Krig i Afghanistan krigens regler Læs artiklerne: Afghanistan Kaos med en vis orden side 4-9, Der er langt fra Viby til Helmand side og Det gør Danmark side Der findes en lang række regler for krige og interne konflikter. Det kalder man Den humanitære folkeret. Næsten alle verdens lande er medlem af FN (Forenede Nationer), som har vedtaget nogle regler om hvornår man må gå i krig, og hvordan soldater skal opføre sig under krig. Undersøg reglerne for krig få informationer til informationssøgningen fra din lærer. Krige og konflikter i Afghanistan 1800-tallet: Storbritannien : Invasion fra Sovjetunionen : Borgerkrig : Taliban-styre oktober: USA invaderer Afghanistan og tilkæmper sig magten i landet sammen med Nordalliancen som gennem flere år har kæmpet mod Taliban december: FN s Sikkerhedsråd vedtager resolution 1386 om indsættelse af en International Security Assistance Force (ISAF) januar: Folketinget vedtager et beslutningsforslag (B45) om dansk militær deltagelse i ISAF. Hvordan hænger det sammen? Hvad var baggrunden for at USA indledte en invasion af Afghanistan i oktober 2001? Hvilke internationale regler gav USA ret til at angribe Afghanistan i oktober 2001? Danmark beslutter i januar 2002 at gå med i ISAF. På hvilket grundlag og med hvilket formål? Hvilke danske partier stor bag beslutningen, og støtter partierne fortsat den danske indsats? Hvilke andre lande stiller tropper til ISAF? Er de alle sammen medlem af NATO? Hvad er NATO, og hvorfor leder NATO ISAF? Danmark yder også en indsats for at genopbygge Afghanistan. Hvornår er det besluttet, og med hvilket formål? Hvor mange soldater har Danmark i Afghanistan, og hvad er deres opgaver? Hvad er målsætningen for Danmarks indsats i Afghanistan lige nu? Hvor lang tid skal der være danske soldater i Afghanistan? 10 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

11 KOPISIDE 6 / PROBLEMSTILLINGER OG DILEMMAER Krigen er vundet hvad så med freden? Når du skal i gang med denne opgave, er det vigtigt at du har læst det meste af ZAPP og sat dig ind i andre materialer om Afghanistan. Situationen er at Danmark og danske soldater på niende år er i Afghanistan. Danmark og de 64 andre involverede lande står over for en lang række problemstillinger og dilemmaer. Et dilemma er en situation hvor man er nødt til at vælge mellem to eller flere ofte lige ubehagelige muligheder. Du og din gruppe skal sætte jer ind i det materiale I har fået udleveret af jeres lærer. Derefter skal I læse de tre dilemmaer herunder og tage stilling til dem ud fra den viden I har om Afghanistan og det materiale I lige har fået udleveret. Når alle grupper er klar, mødes I til en debat i klassens Diskutorium. Vælg en talsmand som kan præsentere jeres holdninger og argumenterne for dem. Forbered jer på at støtte jeres talsmand med indlæg og spørgsmål under den efterfølgende debat. Dilemma 1 Afghanistan har fået en ny demokratisk forfatning (grundlov). Den nye forfatning siger at menneskerettighederne skal overholdes, at kvinder og mænd har lige rettigheder, og at der er ytringsfrihed i landet. I praksis ser det anderledes ud: Kvinder bliver undertrykt. Vold i hjemmet er almindeligt. Enker har ingen rettigheder. Krigsforbrydere bliver ikke retsforfulgt. Piger bliver tvangsgift. Journalister skal være forsigtige, ellers bliver de truet og fængslet. Hvad skal der til for at få befolkningen til at tage forfatningen til sig og leve efter den? Hvordan kan kvinderne opnå flere rettigheder og respekt i samfundet? Skal Danmark blande sig i (forsøge at påvirke) hvordan afghanerne behandler kvinderne i deres samfund? Dilemma 2 Sammen med den afghanske regering og de andre 64 involverede lande har Danmark for længe siden vundet krigen militært i Afghanistan. Alligevel arbejder danske soldater på niende år på at vinde freden i et land der ligger næsten på den anden side af jorden. I de mere fredelige provinser går den danske økonomiske bistand til at hjælpe de afghanske myndigheder med at genopbygge samfundet at bygge broer, hospitaler og skoler. Taliban og andre grupper modarbejder denne indsats. De lægger pres på befolkningen, og jævnligt bliver danske soldater slået ihjel af fx vejsidebomber. Hvad skal Danmark og de andre internationale styrker under ledelse af NATO stille op? Er forhandling med Taliban en vej frem? Årsagen til at angribe Afghanistan var at fjerne al Qaida og fange Osama bin Laden. Al Qaida og Osama bin Laden er fordrevet fra Afghanistan. Hvornår mener I at Danmark henholdsvis ISAF-styrkerne skal forlade landet? Hvornår mener I at udviklingsbistanden kan stoppes? Dilemma 3 Hvilke muligheder har en demokratisk styreform i Afghanistan: et stammedelt og klanstyret muslimsk land, hvor mullahen ofte har mere at sige end myndighederne, og valgene er plaget af svindel, korruptionen er udbredt blandt embedsmænd og politi, og hvor analfabetisme er almindelig? Lærervejledning zapp jorden rundt # / 11

12 Afghanistan Kaos med en vis orden Dette udvidede nummer af ZAPP jorden rundt (# ) handler om Afghanistan og om Danmarks tilstedeværelse i landet. Afghanistans geografi, samfundsforhold og historie bliver behandlet, og der redegøres for Danmarks målsætning og strategi angående den militære indsats i og genopbygningen af Afghanistan. Gennem cases og en voxpop gives der indtryk af hvordan dagliglivet for unge påvirkes af krigen både i Afghanistan og i Danmark. Opgaverne og aktiviteterne i denne lærervejledning bringer artiklerne i ZAPP i spil i geografi, samfundsfag og historie. Den indeholder opgaver af forskellig sværhedsgrad og type. Der er spørgsmål som kan besvares ud fra artiklerne i ZAPP, der er opgaver som kræver at der søges viden andre steder, og der er debat- og diskussionsoplæg som set ud fra forskellige værdigrundlag konfronterer eleverne med nogle af temaets problemstillinger og dilemmaer. FAG OG MÅL Dette ZAPP, Afghanistan Kaos med en vis orden, sætter eleverne til at arbejde med en række slutmål for geografi, historie og samfundsfag fra Fælles Mål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kund skaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Uddrag af slutmål for geografi efter 9. klassetrin kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund anvende globus, kort herunder digitale kort og satellitbilleder samt elektroniske data som et arbejds redskab til at skabe overblik og sammenhæng læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse anvende et hensigtsmæssigt geo grafisk fagsprog Uddrag af slutmål for historie efter 9. klassetrin gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng. definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik Desuden kanon-punkt: 11. september Lærervejledning ZAPP jorden rundt # Maj 2010 ISBN Mellemfolkeligt Samvirke // ActionAid Danmark denmark Ansv. red. Kommunikationschef Vibeke Vinther Mellemfolkeligt Samvirke // ActionAid Danmark Fælledvej København N Telefon: Malalai: Jeg får tit dumme bemærkninger når jeg arbejder på gaden. De er især slemme til at drille når jeg ikke har sko på, siger gadepigen fra Kabul, som ikke har sine egne sko, men må dele med sine søstre. Afghanistan Kaos med en vis orden Uddrag af slutmål for samfundsfag efter 9. klassetrin anvende viden om forskellige politiske aktørers synspunkter og interesser til at forstå og forklare politiske udsagn i den offentlige debat reflektere over mediernes rolle som selvstændige udtryk i den politiske proces reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. vurdere sociale og kulturelle forskelles betydning for den globale sameksistens. indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder. Elektronisk udgave af denne lærervejledning kan down loades på Mellemfolkeligt Samvirke ms # Jorden rundt: Christian fra Danmark: der er Jo faktisk ikke krig dernede hele tiden. / abdul fra afghanistan: det bedste ville være At forhandle en freds AftAle med taliban. / roma fra afghanistan: Piger har også ret til At gå i skole... Tekst / lærervejledning Torben Blankholm Redaktør Bettina Gram / Korrektur Käthe Hauch / Grafisk tilrettelægning Frau Thornberg / Tryk Handy-Print A/S, Skive fotos: Forside: Christian Bjerregaard Jepsen Dette nummer af ZAPP jorden rundt er udgivet med støtte fra Udenrigsministeriet og udarbejdet i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets A fghanistan-enhed, Kontoret for stabilisering.

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Abuks historie. Side 10. Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn:

Abuks historie. Side 10. Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn: Abuks historie Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn: Alder nu: By: Familie: Alder da hun blev bortført: Hvor lang tid

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM)

LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) LÆRERVEJLEDNING NÅR KATASTROFEN RAMMER (FILM) Oplysningsfilm om katastrofer og Red Barnets arbejde. Filmen viser, hvordan katastrofer rammer børns liv både de naturskabte som tsunamien i Asien og hungersnød

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd.

aktiviteter De syv døddsynder LOCs tekster inddrages til at skabe et perspektiv til det moderne menneskes forhold til synd. Fag: Kultur og samfundsfag Hold: 14 Lærer: Lise Stadelund Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32-35 Give eksempler på, at en periodes

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

To Live and Skate Kabul klasse

To Live and Skate Kabul klasse To Live and Skate Kabul 6. 10. klasse Skateistan: To Live and Skate Kabul En film om projektet Skateistan i Afghanistan. Skateistan giver mange drenge og piger fra Kabul et frirum ved at undervise dem

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Denne guide er skrevet til dig, som skal køre rollespillet Det er MIT bibliotek! Det er et rollespil, som giver unge i udskolingsklasserne en bedre forståelse for, hvorfor biblioteket

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2015 LÆRINGSCENTRET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2015 LÆRINGSCENTRET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2015 LÆRINGSCENTRET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge ud

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP Gruppeopgave MÅL At eleverne bliver opmærksomme på og reflekterer over handlemuligheder i relation til digital mob - ning og chikane med sexistisk indhold. At eleverne arbejder

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Giv en kort karakteristik af Giancarlos (fx alder, udseende, fremtræden): Beskriv Giancarlos hverdag og problemer, inden han flygter fra Peru:

Giv en kort karakteristik af Giancarlos (fx alder, udseende, fremtræden): Beskriv Giancarlos hverdag og problemer, inden han flygter fra Peru: I skjul om Giancarlos hverdag i Peru og i Sverige Giv en kort karakteristik af Giancarlos (fx alder, udseende, fremtræden): Beskriv Giancarlos hverdag og problemer, inden han flygter fra Peru: Beskriv

Læs mere

fghanistan Kaos med en vis orden

fghanistan Kaos med en vis orden #1-2010 JORDEN RUNDT: CHRISTIAN FRA DANMARK: DER ER JO FAKTISK IKKE KRIG DERNEDE HELE TIDEN. / ABDUL FRA AFGHANISTAN: DET BEDSTE VILLE VÆRE AT FORHANDLE EN FREDS- AFTALE MED TALIBAN. / ROMA FRA AFGHANISTAN:

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Samfundsfag-undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9. klasse

Samfundsfag-undervisningsplan Årsplan 2015 & 2016 Klassetrin: 9. klasse Fagansvarlig: SRI/RRE Indhold Undervisningen vil foruden temaerne i skemaet indeholde: - Tur til Christiansborg med rundvisning og besøg på tilhørerpladserne. - Månedlige quizzer, hvori spørgsmål om den

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013

Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013 Årsplan for historie 9. klasse 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 Tidslinje gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk - At søge oplysninger i forskellige

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Afrika FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Afrika FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08-09 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsplan historie 9.klasse

Undervisningsplan historie 9.klasse Undervisningsplan historie 9.klasse (underviser: Stine Rødbro) Mål: Undervisningen i historie vil tage udgangspunkt i udviklings- og sammenhængsforståelse, kronologisk overblik og fortolkning og formidling.

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

Undervisningsplan 1617

Undervisningsplan 1617 Undervisningsplan 1617 Valgfag Samfundsfag Aktuel status Formål Politik Magt, beslutningsprocesser & demokrati Eleverne forventes fra 9. klasse at have gennemgået pensum og i tilstrækkelig grad have kompetencer

Læs mere

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE?

HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? 54 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 6: HVORDAN KAN MAN UNDGÅ, AT UNGE BEGYNDER AT RYGE? forebyggelse og kampagner www.op-i-røg.dk 55 Kapitel 6: Indhold Kapitlet giver et overblik

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Silkeborg Handelsskole HHX Samfundsfag C

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Handleplan for internationalisering på Arden Skole

Handleplan for internationalisering på Arden Skole Handleplan for internationalisering på Arden Skole Det har siden 2006 været et krav fra regeringens globaliseringsråd, at internationalisering er et indsatsområde i folkeskolen. I Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger...

Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Flere børn i skole Vi har brug for jeres hjælp til at finde nye, opfindsomme og brugbare løsninger... Hvem er UNICEF I dag er UNICEF verdens største hjælpeorganisation for børn. Vi arbejder med nødhjælp,

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag

Idékatalog. Børnekonventionens 24-års fødselsdag Idékatalog Børnekonventionens 24-års fødselsdag Til lærerne: Dette materiale er et oplæg til de klasser på 6.-9. klassetrin, som ønsker at fejre Børnekonventionens fødselsdag onsdag den 20. november 2013.

Læs mere

Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen

Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen Fagårsplan 2011/12 Kongeskærskolen Fag: Samfundsfag Klasse: 8C Lærer: Christina Cordua Thurmann Grundbog: Ind i samfundsfaget, grundbog A Tema / emne Uger Fællesmål arbejdsform Materiale/ Lokaler Evaluering

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse Periode Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering/Opfølgning Uge 33-36 Individ Fællesskab. - beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. - give eksempler på, hvordan

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Samfundsfag 8.a årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Hvad er samfundsfag? Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati give eksempler på brug

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere