fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i klasse. og priser, og bestil på bestil på #1-2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fghanistan Kaos med en vis orden Tegn i 7.-10. klasse. og priser, og bestil på www.zapp.dk. bestil på www.zapp.dk. #1-2010"

Transkript

1 # Lærervejledning Jorden rundt: 02 Introduktion / 03 Baggrund & Sæt scenen, og stil skarpt! / 06 Kopiside 1: Sæt scenen, og stil skarpt! / 07 Kopiside 2: Fik du fat i fakta? / 08 Kopiside 3: Fik du fat i fakta? / 09 Kopiside 4: Undersøg og overvej / 10 Kopiside 5: Undersøg og overvej / 11 Kopiside 6: Problemstillinger og dilemmaer / 12 Fag og mål Tegn abonnement Abonner på på Tegn ZAPP ZAPP abonnement på ZAPP Og få Aktuelle årligt globale fire temanumre Og få temanumre årligt med tilhørende fire globale tema numre globale til lærervejledning til undervisning (klassesætsabonnenter) Se lærer klasse. vejledninger til undervisning og priser, og i klasse. i Se lærer i bestil vejledninger på klasse. Se priser, og og priser, og bestil på bestil på fghanistan Kaos med en vis orden Lærervejledning zapp jorden rundt # / 1

2 INTRODUKTION KÆRE LÆRER Temaet for dette nummer af ZAPP er Afghanistan. Hvad er det for et land? Hvordan ser der ud? Hvordan er det at være ung og leve i landet? Hvordan er det gået landet i nyere tid? Hvorfor er der danske soldater i Afghanistan? Hvad handler Danmarks øvrige indsats om, og hvordan går det med genopbygningen af det afghanske samfund efter 30 års konflikt? Der er mange ting at fortælle, og derfor er magasinets sideantal øget fra 40 til 52 sider. Lærervejledningen her er også udvidet og er denne gang på 12 sider. Det betyder at der er blevet plads til to ekstra kopisider, mere baggrundsstof til læreren og vejledning til de enkelte kopisider. I lærervejledningen finder du forslag til at sætte ZAPP i spil i undervisningen og kommentarer til at bruge de følgende kopisider i samfundsfag, geografi og historie. Dette ZAPP-nummer er udgivet med støtte fra Udenrigsministeriet og udarbejdet i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets Afghanistan-enhed, Kontoret for stabilisering. Kopiside 1 / Sæt scenen, og stil skarpt! Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Inden I går i gang med at arbejde med ZAPP om Afghanistan, afklares elevernes forforståelse og klassens samlede viden om emnet. Denne kopiside kan anvendes igen når emnet skal afsluttes i klassen. Kopiside 2 / Fik du fat i fakta? Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord. Artiklerne i dette ZAPP indeholder ord og begreber som ikke alle elever umiddelbart kender og kan forklare. Kopisiden lægger op til at eleverne fordeler ordene imellem sig, undersøger dem og fremstiller en række faktaark der kan bruges som en vægordbog eller et vægleksikon i klassen. Kopiside 3 / Fik du fat i fakta? Afghanistan geografi, historie og samfund. Med udgangspunkt i to artikler og atlas, geografibøger, leksika samt relevante hjemmesider skal eleverne sætte sig ind i afghanernes historie, samfund og livsvilkår. Kopiside 4 / Undersøg og overvej Gå på opdagelse, og lav en folder. Kopisiden sætter klassen i gang med at undersøge de hjemmesider som omtales og anbefales i artiklerne i dette ZAPP. Som afslutning på arbejdet fremstiller eleverne foldere/flyere om hjemmesiderne og deres indhold. Kopiside 5 / Undersøg og overvej Krig i Afghanistan krigens regler. To artikler i ZAPP sættes i spil med uddrag af Den humanitære folkeret og FN-pagten. Kopiside 6 / Problemstillinger og dilemmaer Tre dilemmaer om Afghanistan, afghanerne og den danske indsats sættes til debat i klassen. Klassen forbereder sig i grupper ved at læse tekster med forskellige holdninger og værdigrundlag. På bagsiden er der uddrag fra Fælles Mål 2009 som opgaverne i denne lærervejledning stiler imod at opfylde. God fornøjelse med materialet! Torben Blankholm Lærer og forfatter til ZAPPs lærervejledning Afghanistan i undervisningen ZAPP jorden rundt # : Afghanistan Kurs mod Kabul Læs om temanummeret her: og find lærervejledning her: (ZAPP-lærervejledninger > Vælg tema > Kurs mod Kabul). Temanummeret er udsolgt, men spørg på skolebiblioteket eller det lokale CFU. ZAPP jorden rundt #1-2010: Afghanistan Kaos med en vis orden Dette materiale som består af 52 siders elevmagasin, denne lærervejleding og supplerende materiale på EMU om Afghanistan: (Grundskole > Lærere > Tværfagligt > Udviklingslandene > Aktuelle temaer > Afghanistan). Film om Afghanistan: Se punkt F 6) Dokumentarfilm side 5. 2 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

3 BAGGRUND ZAPP: Afghanistan Kaos med en vis orden Danmark er på niende år stærkt involveret i Afghanistan og har soldater udstationeret i en af landets farligste provinser, Helmand. Undervisningsmagasinet ZAPP jorden rundt udgav i 2003 temanummeret Afghanistan Kurs mod Kabul dette nummer er desværre udsolgt, men findes måske på dit skolebibliotek eller dit CFU. Med støtte fra Danida, Udenrigsministeriet har Mellemfolkeligt Samvirke//ActionAid Danmark fået mulighed for at lave det opfølgende nummer: Afghanistan Kaos med en vis orden. Fokus i det nye undervisningsmateriale er på den ene side at fortælle om landet, indbyggerne med fokus på unge, samfundet og historie. På den anden side handler det om baggrunden for og formålet med den danske indsats både den civile og militære. Danmark i Afghanistan Danmarks militære indsats i Afghanistan hviler på Folketingets mandat. Folketinget vedtog så sent som i 2008 at forstærke den militære indsats og at fordoble udviklingsbistanden. De vedtagne beslutningsforslag kan ses på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: (Indsatsen i Afghanistan > Indsats > Sikkerhedsindsatsen > Det danske militære bidrag > folketingsbeslutninger). Danmark indgår i den samlede ISAF-styrke (International Security Assistance Force) som er dannet på baggrund af FN-resolution 1386 af 20. december 2001 og for tiden ledes af NATO. Resolutionen kan sammen med tidligere resolutioner om Afghanistan læses på hjemmesiden for FN s Sikkerhedsråd: (Resolutions > All > Resolution 1386). Den civile indsats er defineret af et programoplæg som Udenrigsministeriet har fået godkendt i Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde. Styrelsen er rådgivende for Udviklingsministeren med hensyn til gennemførelsen af det danske udviklingssamarbejde. Styrelsen er nedsat i henhold til Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde. Læs mere på (Udviklingspolitik > Om Danida > Organisation > Styrelsen). Pengene til den civile indsats er taget ud af den samlede udviklingsbistand og er afsat i de årlige finanslove. Det strategiske grundlag er blevet justeret og ændret løbende. Den nugældende kan man læse i Strategi for den danske indsats i Afghanistan , som er godkendt af forligsparterne bag Afghanistan (alle partier undtagen SF og Enhedslisten, SF har udtalt at de er enige i strategien). Publikationen kan læses og downloades via Målene for den aktuelle danske indsats i Helmand-provinsen drøftes af forligspartierne hvert år og kan downloades samme sted. SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Kommentarer og vejledning til kopisiderne A / Sæt scenen, og stil skarpt! (Kopiside 1) Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Denne kopiside er tænkt til at bruges to gange: Inden klassen begynder at arbejde med ZAPP om Afghanistan, og når eleverne skal evaluere arbejdet. Første gang drejer det sig om at afklare klassens forforståelse og umiddelbare kendskab til emnet og landet. Kopisidens opgaver falder i tre dele: 1) Femten hurtige spørgsmål om landet, befolkningen, samfundet og historie samt om Danmarks relation til Afghanistan. Lad fx eleverne besvare spørgsmålene digitalt i et tekstdokument med en skriftstørrelse på mellem 25 og 35 punkt. Svarene klippes ud og samles på svar-plakater i klassen. Hvert spørgsmål skrives øverst på flip-over-papirer eller tilsvarende. Eleverne limer derefter deres svar på plakaterne som viser klassens samlede viden om emnet. 2) Eleverne beskriver deres indre billeder af Afghanistan med ord der taler til alle sanser: farver, lyde, dufte, bevægelser, varme/kulde, taktile indtryk, følelser mv. De skriver den endelige beskrivelse i en taleboble som sættes på opslagstavlen. 3) Da eleverne skal have fat i aviser, blade og internet, kan det være praktisk at bruge opgaverne som en hjemmeopgave. Artikler og billeder kan hænges op på opslagstavlen. Klip fra tv-nyheder og internet kan vises via storskærm. Til slut besvarer eleverne spørgsmålet: Hvad hører man om Afghanistan for tiden? Forslag: Eleverne skal skrive deres besvarelse som en speak til et 20-sekunders indslag Nyt fra Afghanistan i en tv-avis. B / Fik du fat i fakta? (Kopiside 2) Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord. Når eleverne har fået ZAPP uddelt og skal orientere sig i bladet, kan denne side bringes i spil. Lad klassen bladre og skrålæse i bladet. Man kan bede eleverne om at undersøge bladets indhold og beskrive det med tre til fire overskifter. Derefter udleveres Kopiside 2 med begreber, fagudtryk og svære ord, som alle er hentet fra dette ZAPP. De er samlet under seks overskrifter. Hvis klassen deles i seks grupper, kan hver gruppe få ordene under en af overskrifterne til at fordele imellem sig. Hver elev får som opgave at undersøge betydningen af deres ord/begreber, udarbejde et illustreret faktaark og forberede en tre til fem minutters mundtlig forklaring, som fremføres for klassen. Faktaarkene hænges på opslagstavlen og kan fungere som klassens leksikon om Afghanistan. Lærervejledning zapp jorden rundt # / 3

4 SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Eleverne kan finde forklaring på mange af ordene i dette ZAPP og kan desuden finde hjælp i opslagsværker på skolebiblioteket og internettet og så kan det være en god ide at opfordre eleverne til at dyrke deres personlige netværker: at spørge familie, venner, naboer og bekendte mv. C / Fik du fat i fakta? (Kopiside 3) Afghanistan geografi, historie og samfund. En traditionel opgave der sætter fokus på at skaffe eleverne viden om Afghanistans geografi, historie og samfundsforhold. Spørgsmålene kan besvares individuelt eller deles imellem seks grupper. Når eleverne i klassen har svaret eller har læst de andre gruppers svar på spørgsmålene, er det tid til at gå til opgave 7. Skriv en historie og at perspektivere stoffet til danske forhold. Ud over atlas kan eleverne finde gode opdaterede kort hos University of Texas: afghanistan.html og etnografiske kort: (Middle East > Afghanistan Maps > Thematic Maps > Afghanistan: Ethnolinguistic Groups 1997). Tidslinjen kan evt. hentes fra Udenrigsministeriets publikation Afghanistan hvorfor, hvordan og hvor længe side 5 og 7 (kan downloades på www. afghanistan.um.dk > publikationer). Arbejdet kan afsluttes med at indrette en afghansk dagligstue i klassen, lave og spise afghansk mad på afghansk (opskrifter på EMU). Hvis det er til at få fat i, kan man også lade eleverne prøve at gå med turban og burka. For at skabe den rette stemning kan man lade en eller flere grupper lave en diasserie med billeder fra Afghanistan: børn, voksne, familier, påklædning, boliger indvendigt, huse, byer, skoler, marker, landskaber dagligdag, krig og genopbygning. Diasserien kan køre på storskærm i klassen. Fotografier kan hentes på Aschehoughs leksikon og Polfoto på SkoDa på EMU: https://skoda.emu.dk, på udenrigsministeriets Afghanistan-portal www. afghanistan.um.dk/da (vælg: Nyheder & Media > Billeder) og fra FN s Mission i Afghanistan, UNAMA: com/photos/unama/. D / Undersøg og overvej (Kopiside 4) Hvad gemmer hjemmesiderne? Denne kopiside sætter de foreslåede hjemmesider fra ZAPP i spil i undervisningen sammen med de relevante artikler. Hjemmesiderne er af meget forskellig sværhedsgrad, tilgængelighed og omfang. De er samlet under fem tematiske overskrifter som kan undersøges af fem grupper elever. Bemærk at en del hjemmesider er på engelsk og kræver et vist sprogniveau for at give mening. Eventuelt kan hjemmesider på engelsk udelades. Når grupperne skal præsentere deres foldere og flyers, kan det ske ved at klassen indrettes som en markedsplads. Hver gruppe har en bod som består af et bord med foldere/flyers og et par computere med internetadgang. Man kan så gå fra bod til bod og lade sig overtale af bodens personale og de udstillede foldere til at klikke ind på nogle spændende hjemmesider. E / Undersøg og overvej (Kopiside 5) Krig i Afghanistan krigens regler. Hvis klassen har arbejdet med Kopiside 3, er det oplagt at inddrage den historiske tidslinje i forbindelse med denne opgave om krigens regler. Dansk Røde Kors har udgivet materialet Når krigen raser regler, dilemmaer og konsekvenser, se sw33172.asp. Lad fx eleverne læse om reglerne for krig i elevbogen på side 33-40, FN-pagten på side 9 samt om FN s formål og konventioner på side 45 til 47. Eleverne kan desuden finde svar på opgaverne på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: um.dk/da. FN-pagten gav USA ret til at slå tilbage, fordi landet blev angrebet, og medlemskabet af NATO gjorde at de andre NATO-lande kunne/skulle gå med. Det var et problem at det i dette tilfælde ikke var et andet land som angreb, men en organisation som al Qaida. Den situation havde man ikke stået i tidligere. FN sanktionerede efterfølgende i resolution nr at en regering (Taliban) kunne være et lovligt mål for selvforsvar i kraft af manglende vilje eller evne til at bekæmpe trusler fra ikke-statslige aktører (al Qaida) som udgår fra deres territorium. Læs om grundlaget for Danmarks deltagelse i ISAF på side 3 i denne lærervejledning. F / Problemstillinger og dilemmaer (Kopiside 6) Krigen er vundet hvad så med freden? Tanken med denne kopiside er at lave et gruppearbejde som sætter en debat i gang i klassen og præsenterer nogle af de forskellige synsvinkler og meninger om Afghanistan og den internationale indsats. For at skærpe debatten i klassens Diskutorium får de forskellige grupper materialer med forskellige holdninger til deres forberedelse. Herunder er forslag til syv grupper. Hver gruppe skal repræsentere synspunkterne i deres materiale og ikke det de selv mener. Efterfølgende vil det være relevant at tale om forskellige typer materialers reliabilitet og validitet. Hver gruppe sætter sig ind i deres materiale og forbereder i fællesskab et indlæg på fem minutter til den indledende paneldebat. En fra gruppen vælges til at fremlægge/læse indlægget op. Desuden lægger gruppen strategi for og laver aftaler om hvordan de kan fremme deres synspunkter gennem spørgsmål og kommentarer i den efterfølgende debat. Alle nævnte avisartikler herunder kan søges frem med UNI-login via InfoMedia på SkoDa under EMU: https:// skoda.emu.dk/. Informations artikler kan hentes på 1) Det officielle Danmark Den danske indsats i Afghanistan Sammenfatning af regeringens strategi for den danske politiske, civile og militære indsats eller al- 4 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

5 SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! ternativt den mere letlæste Danmark i Afghanistan hvorfor, hvordan og hvor længe?. Begge kan downloades eller bestilles i trykt udgave via Efteråret 2010 udgiver Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet en film om den danske indsats i Afghanistan. Filmen kan til den tid downloades på (under Nyheder & Media). 2) Generel baggrundsviden fra P1 Radioudsendelsen Hvad laver Danmark i Afghanistan?. Birgitte Rahbek interviewer Søren Schmidt om forholdene i Afghanistan (ca. 50 min.). Den kan høres via asp. Udsendelsen kommer omkring både konfliktens baggrund, etniske konflikter, korruption, forhandling med Taliban og den militære strategi. 3) Kvinders rettigheder i afghanistan Dokumentarfilmen Vores lykkes fjender (2006) af Eva Mulvad. Filmen kan med UNI-login ses via dk. Desuden avisartiklen Hvad er det I gør ved mit land? fra Information (4. september 2009) og hjemmesiden Eventuelt kan følgende to vanskeligere tilgængelige artikler om kvinders rettigheder i Afghanistan inddrages: Pashtunerne er den muld, Taliban vokser af og kan blive kvalt i af Ulla Poulsen, Kristeligt Dagblad (24. februar 2009) om normerne i det pashtunske samfund, herunder synet på kvinder. Kronik: Kvindekamp for fred i Afghanistan, af afghanske Frestha Karimi, Berlingske Tidende (8. marts 2009) om at kvinder for at opnå ligeværdighed må sikres adgang til uddannelse, sundhedspleje og retfærdighed samt være synlige i politiske fora. 4) Medieomtale med kant om den danske indsats Avisartikler fra Politiken: Vigtige mål i Afghanistan blev ikke nået i 2009 (16. april 2010), Dansk hjælp er slået fejl i Afghanistan, Langt fra målsætningen i Helmand og Danskerne i Helmand gør en forskel trods modgang (alle tre fra 13. februar 2009) samt Mission Impossible? (26. oktober 2008). Artiklen Er Afghanistan værd at dø for? af Charlotte Aagaard, Information (11. november 2009) som slutter med 11 argumenter for at Danmark bliver i Afghanistan og 11 argumenter for at Danmark trækker sig ud. 5) Konfronterende synspunkter Frank Aaens (Enhedslisten) ordførertale ved Folketingets 1. behandling af forslag (B24) om styrkelse af Danmarks indsats i ISAF 4. november 2008: (Søg under Dokumentnummer: b24 og Samling: , klik under 1. behandling på Forhandlinger, herefter på Ordførertaler og Frank Aaen). Enhedslistens forslag (B69) om at trække Danmarks og NATO s tropper ud af Afghanistan med tilhørende bemærkninger oktober 2009: www. ft.dk (Søg under Dokumentnummer: b69 og Samling: ). Interview med Carsten Jensen i Information (31. december 2009): Fra nu af dør danske soldater i Afghanistan kun for at redde ansigt for politikerne. Websitet Leksikon for det 21. århundrede, (Søg på Afghanistan, og læs mindst afsnittet 1994 Taliban træder frem og 2001 USA invaderer Afghanistan, og se de fire tilhørende videoklip). Bemærk at websitet omtaler sig selv således: Tvivl på alt! Det er altid sejrherrerne, der skriver historien. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag. Nu gør vi en undtagelse! Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på siden Leksikonet rummer over opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. 6) Dokumentarfilm Dokumentarfilmen Armadillo af Janus Metz (spillefilmlængde, premiere sommeren 2010). I foromtalen af filmen fortæller instruktøren at den skildrer soldaternes fællesskab sat over for krigens kyniske mekanismer, og at den vil ændre danskernes syn på krigen. Artiklen Mellem helte og bødler (Ekko nr. 48, febuar-april 2010, www. ekkofilm.dk (Vælg: Interview)). Artikel i Politiken den 1. maj 2010: Hvad ville du selv have gjort som dansker i krig? 7) Dilemmaspil Global Conflicts: Afghanistan : www. globalconflicts.eu (spillet udgives i august 2010, spilletid: 45 min.). Lærere har mulighed for at prøve spillet gratis. Se priser på hjemmesiden. Om spillet hedder det bl.a.: Som spiller befinder du dig i en afghansk landsby. En skole er lige blevet brændt ned, og en mand kørt på hospitalet. Der er mange uafklarede spørgsmål, og det er din opgave at komme til bunds i sagen og forstå det større billede. Undervejs i spillet møder man en af landsbyens ældste, en ngo, en korrupt politichef, en mullah, en oberst fra ISAF samt en Taliban-kriger. Disse personer har hver deres syn på konflikten omkring skolen og på situationen i Afghanistan generelt.. Lærervejledning zapp jorden rundt # / 5

6 KOPISIDE 1 / SÆT SCENEN, OG STIL SKARPT! Hvad ved du, og hvad ved I om Afghanistan? Din klasse skal snart i gang med et emne om Afghanistan. Inden I begynder, skal du lige overveje hvad du på forhånd ved om landet og befolkningen? Besvar hvert spørgsmål så godt du kan. 1. Hvor ligger Afghanistan, og hvilke nabolande har landet? 2. Hvordan ser landskaberne ud, kort beskrevet? 3. Hvilke byer og floder kender du navne på? 4. Hvad ved du om afghansk politik? (styreform, valg, lovgivning osv.) 5. Hvad gør Danmark i Afghanistan? 6. Hvilke religioner er de mest almindelige i Afghanistan? 7. Hvilke sprog og befolkningsgrupper er de største? 8. Hvad ved du om afghansk kultur og traditioner? 9. Hvilke krige og konflikter har der været i Afghanistan i nyere tid? 10. Hvad ved du/har du hørt om skolegang i Afghanistan? 11. Hvordan ser det ud med ligestilling mellem kønnene? 12. Hvordan er børns og unges vilkår i landet? 13. Hvordan er forholdene omkring musik, film og tv/radio? 14. Hvad er nationalretten, og hvilken slags mad spiser man i øvrigt? 15. Hvilke film og bøger om Afghanistan eller hvor handlingen foregår i Afghanistan kender du? Dine indre billeder af Afghanistan? Hvis du lukker øjnene og tænker på Afghanistan, hvilke billeder dukker så op i din indre biograf? Hvordan ser huse og landskaber ud? Hvordan ser menneskene ud, og hvordan går de klædt? Hvordan ser byerne, gaderne, butikkerne, skolerne osv. ud? Hvad hører man om Afghanistan for tiden? Find artikler og billeder fra aviser, blade og internet om Afghanistan. Optag et indslag om Afghanistan fra tv-nyhederne eller fra en tv-stations hjemmeside. Sæt dig grundigt ind i artiklen eller tv-indslaget og baggrunden for historien. Få en forklaring på det du ikke forstår: Spørg nogle andre i klassen, dine forældre, dine lærere, eller slå det op i bøger og på internettet. Opgaverne her kan løses både før og efter at du har arbejdet med ZAPPs temanummer om Afghanistan. 6 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

7 KOPISIDE 2 / FIK DU FAT I FAKTA? Leksikon: Begreber, fagudtryk og svære ord Materialer til besvarelse af denne opgave: Artiklen side 4-9: Afghanistan Kaos og en vis orden, opslagsværker på biblioteket og internettet, fremmedordbog, betydningsordbog og dit personlige netværk. Krig og borgerkrig i Afghanistan krig borgerkrig internt fordrevne selvmordsbomber Taliban Osama bin Laden al Qaida Taliban-krigere mujahidin-krigere Sovjetunionen Vesten Forkortelser og organisationer BNP FN UNICEF UNFPA WEP UNAMA NATO ISAF EUPOL NGO Human Rights Watch Asia Foundation DAARTT DACAAR ActionAid Den Danske Afghanistan Komité Svære ord aspirant betikkelse burka checkpoint daglejer forfatning forlig forsvarsminister katastrofehjælp klan kompensere konservative provinser/ konservativt styre kontroversielt korruption major mikrolån parlament spartansk strategi turban skoleuniform Skype skyper udviklingsbistand Religion islam Koranen koranskole Jihad, hellig krig martyr moske bederitual Allah Mullah Sharia, islamisk lov Afghansk ordbog baksheesh buzkashi kebab madrassa shura Folk og sprog pashtunere tadsjikere hazaraere usbekere turkmenere dari pashtu/pashto Lærervejledning zapp jorden rundt # / 7

8 KOPISIDE 3 / FIK DU FAT I FAKTA? Afghanistan geografi, historie og samfund Læs de to artikler: Vilde bjerge og barske stenørkener side og Hårdt arbejde i Kabuls gader side samt billedteksten nederst på side 38. Se desuden på Afghanistan-kortet side 4-5. Du skal også bruge et godt atlas, geografibøger samt Aschehoug leksikon på EMU: 1. Tegn dit eget kort over Afghanistan med nabolande Forklar i ord hvor Afghanistan ligger. Hvordan er forholdet mellem Afghanistan og nabolandene? Afmærk på kortet de største byer, bjergtoppe, floder, søer, ørkener mv. 2. Undersøg Afghanistans klima- og plantebælter Forklar med dine egne ord hvordan klima og plantevækst er, og sammenlign det med Danmarks klima og plantevækst. Brug nogle af specialkortene i dit atlas til at underbygge dine beskrivelser. Beskriv hvilke muligheder klimaet giver for befolkningen og for landmændene i afghanistan. Beskriv også nogle af de problemer og begrænsninger klimaet giver. 3. Undersøg Afghanistans råstoffer og naturresurser Hvilke erhverv er de vigtigste? Hvad eksporterer Afghanistan? Har Danmark samhandel med Afghanistan? 4. Fortæl om religioner og folkeslag i Afghanistan Hvilke religioner og folkeslag findes i landet? I hvilke områder bor de forskellige folk? 5. Skriv om skoler, fag, skolegang i Afghanistan Fortæl også om hvordan mulighederne for uddannelse er for piger og drenge, og hvorfor det er sådan. Hvordan var det under Taliban-styret, og hvordan er det i dag? 6. Tegn en tidslinje En tidslinje med de vigtigste årstal i Afghanistans historie. Skriv nogle små faktabokse om hvad der skete i de vigtige år. Sæt faktaboksene ind på tidslinjen, og tegn streger hen til de tilhørende årstal. 7. Skriv en historie Fortæl om forskelle og ligheder ved at være barn eller ung i Danmark og Afghanistan. Du må gerne skrive en fiktiv historie så længe den beretter om de virkelige livsvilkår i afghanistan og Danmark. 8 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

9 KOPISIDE 4 / UNDERSØG OG OVERVEJ Gå på opdagelse, og lav en folder I dette nummer af ZAPP er nævnt en masse hjemmesider. Dem skal du gå på opdagelse i eller tage på spiontogt til: Hvad kan man få svar på her? Hvilke emner og temaer? Er der gode billeder/videoklip (giv eksempler)? Hvordan er hjemmesiden udformet: layout, tekster, billeder, kort, grafer og videoer? Er den let at finde rundt på? Sprog? Sværhedsgrad? Hvem står bag hjemmesiden? Kan man stole på oplysningerne på hjemmesiden? Du skal tage notater, skærmdumps mv. Dem skal du bruge til at skrive og udforme en lille folder om hver hjemmeside. Folderen skal beskrive hjemmesiden og svare på de ovenstående spørgsmål. Folderen skal også indeholde Hjemmesidens top fem samt Redaktionens forslag til den hurtige og den grundige rundtur på hjemmesiden. Til slut en anmeldelse af hjemmesiden i ord og stjerner for samlet vurdering, indhold, layout og sværhedsgrad. Hjælp til genopbygning Læs Fakta: Det gør Danmark side 36-39, og kig på Udenrigsministeriets Afghanistan-portal: Konfliktens ofre Læs først artiklen Afghanistan Kaos med en vis orden side 4-9, og læs mere om UNAMA og konfliktens ofre på Militær og soldater Læs artiklen Der er langt fra Viby til Helmand side og Fakta om Camp Price side 36. Forsvarsministeriets hjemmeside: (> Tema > Afghanistan) ISAF (International Security Assistance Force) som ledes af NATO (North Atlantic Treaty Organization): (siden er ikke på dansk engelsk kan vælges) De fleste danske soldater bor uden for byen Gereshk. Læs mere på (under International Info > ISAF og under: Nyt og presse > ISAF). Danske organisationer i Afghanistan Læs Fakta: Det gør Danmark side DAARTT: (siden er på engelsk) og (> Det gør vi > Internationalt arbejde > Afghanistan) DACAAR: (siden er på engelsk) Danish Demining Group: (siden er på engelsk) Den Danske Afghanistan Komité: Mission Øst: Projekter for børn og unge Læs artiklen Skatere og fodboldtøser side Global Education through Sport: (siden er på engelsk) Det mobile minicirkus (klik på det danske flag for dansk tekst) Skateistan: (siden er på engelsk). Lærervejledning zapp jorden rundt # / 9

10 KOPISIDE 5 / UNDERSØG OG OVERVEJ Krig i Afghanistan krigens regler Læs artiklerne: Afghanistan Kaos med en vis orden side 4-9, Der er langt fra Viby til Helmand side og Det gør Danmark side Der findes en lang række regler for krige og interne konflikter. Det kalder man Den humanitære folkeret. Næsten alle verdens lande er medlem af FN (Forenede Nationer), som har vedtaget nogle regler om hvornår man må gå i krig, og hvordan soldater skal opføre sig under krig. Undersøg reglerne for krig få informationer til informationssøgningen fra din lærer. Krige og konflikter i Afghanistan 1800-tallet: Storbritannien : Invasion fra Sovjetunionen : Borgerkrig : Taliban-styre oktober: USA invaderer Afghanistan og tilkæmper sig magten i landet sammen med Nordalliancen som gennem flere år har kæmpet mod Taliban december: FN s Sikkerhedsråd vedtager resolution 1386 om indsættelse af en International Security Assistance Force (ISAF) januar: Folketinget vedtager et beslutningsforslag (B45) om dansk militær deltagelse i ISAF. Hvordan hænger det sammen? Hvad var baggrunden for at USA indledte en invasion af Afghanistan i oktober 2001? Hvilke internationale regler gav USA ret til at angribe Afghanistan i oktober 2001? Danmark beslutter i januar 2002 at gå med i ISAF. På hvilket grundlag og med hvilket formål? Hvilke danske partier stor bag beslutningen, og støtter partierne fortsat den danske indsats? Hvilke andre lande stiller tropper til ISAF? Er de alle sammen medlem af NATO? Hvad er NATO, og hvorfor leder NATO ISAF? Danmark yder også en indsats for at genopbygge Afghanistan. Hvornår er det besluttet, og med hvilket formål? Hvor mange soldater har Danmark i Afghanistan, og hvad er deres opgaver? Hvad er målsætningen for Danmarks indsats i Afghanistan lige nu? Hvor lang tid skal der være danske soldater i Afghanistan? 10 / Lærervejledning zapp jorden rundt #1 2010

11 KOPISIDE 6 / PROBLEMSTILLINGER OG DILEMMAER Krigen er vundet hvad så med freden? Når du skal i gang med denne opgave, er det vigtigt at du har læst det meste af ZAPP og sat dig ind i andre materialer om Afghanistan. Situationen er at Danmark og danske soldater på niende år er i Afghanistan. Danmark og de 64 andre involverede lande står over for en lang række problemstillinger og dilemmaer. Et dilemma er en situation hvor man er nødt til at vælge mellem to eller flere ofte lige ubehagelige muligheder. Du og din gruppe skal sætte jer ind i det materiale I har fået udleveret af jeres lærer. Derefter skal I læse de tre dilemmaer herunder og tage stilling til dem ud fra den viden I har om Afghanistan og det materiale I lige har fået udleveret. Når alle grupper er klar, mødes I til en debat i klassens Diskutorium. Vælg en talsmand som kan præsentere jeres holdninger og argumenterne for dem. Forbered jer på at støtte jeres talsmand med indlæg og spørgsmål under den efterfølgende debat. Dilemma 1 Afghanistan har fået en ny demokratisk forfatning (grundlov). Den nye forfatning siger at menneskerettighederne skal overholdes, at kvinder og mænd har lige rettigheder, og at der er ytringsfrihed i landet. I praksis ser det anderledes ud: Kvinder bliver undertrykt. Vold i hjemmet er almindeligt. Enker har ingen rettigheder. Krigsforbrydere bliver ikke retsforfulgt. Piger bliver tvangsgift. Journalister skal være forsigtige, ellers bliver de truet og fængslet. Hvad skal der til for at få befolkningen til at tage forfatningen til sig og leve efter den? Hvordan kan kvinderne opnå flere rettigheder og respekt i samfundet? Skal Danmark blande sig i (forsøge at påvirke) hvordan afghanerne behandler kvinderne i deres samfund? Dilemma 2 Sammen med den afghanske regering og de andre 64 involverede lande har Danmark for længe siden vundet krigen militært i Afghanistan. Alligevel arbejder danske soldater på niende år på at vinde freden i et land der ligger næsten på den anden side af jorden. I de mere fredelige provinser går den danske økonomiske bistand til at hjælpe de afghanske myndigheder med at genopbygge samfundet at bygge broer, hospitaler og skoler. Taliban og andre grupper modarbejder denne indsats. De lægger pres på befolkningen, og jævnligt bliver danske soldater slået ihjel af fx vejsidebomber. Hvad skal Danmark og de andre internationale styrker under ledelse af NATO stille op? Er forhandling med Taliban en vej frem? Årsagen til at angribe Afghanistan var at fjerne al Qaida og fange Osama bin Laden. Al Qaida og Osama bin Laden er fordrevet fra Afghanistan. Hvornår mener I at Danmark henholdsvis ISAF-styrkerne skal forlade landet? Hvornår mener I at udviklingsbistanden kan stoppes? Dilemma 3 Hvilke muligheder har en demokratisk styreform i Afghanistan: et stammedelt og klanstyret muslimsk land, hvor mullahen ofte har mere at sige end myndighederne, og valgene er plaget af svindel, korruptionen er udbredt blandt embedsmænd og politi, og hvor analfabetisme er almindelig? Lærervejledning zapp jorden rundt # / 11

12 Afghanistan Kaos med en vis orden Dette udvidede nummer af ZAPP jorden rundt (# ) handler om Afghanistan og om Danmarks tilstedeværelse i landet. Afghanistans geografi, samfundsforhold og historie bliver behandlet, og der redegøres for Danmarks målsætning og strategi angående den militære indsats i og genopbygningen af Afghanistan. Gennem cases og en voxpop gives der indtryk af hvordan dagliglivet for unge påvirkes af krigen både i Afghanistan og i Danmark. Opgaverne og aktiviteterne i denne lærervejledning bringer artiklerne i ZAPP i spil i geografi, samfundsfag og historie. Den indeholder opgaver af forskellig sværhedsgrad og type. Der er spørgsmål som kan besvares ud fra artiklerne i ZAPP, der er opgaver som kræver at der søges viden andre steder, og der er debat- og diskussionsoplæg som set ud fra forskellige værdigrundlag konfronterer eleverne med nogle af temaets problemstillinger og dilemmaer. FAG OG MÅL Dette ZAPP, Afghanistan Kaos med en vis orden, sætter eleverne til at arbejde med en række slutmål for geografi, historie og samfundsfag fra Fælles Mål Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kund skaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Uddrag af slutmål for geografi efter 9. klassetrin kende vigtige navne som holdepunkt for et nationalt og globalt overblik beskrive og forholde sig til menneskers levevilkår i eget og andre samfund anvende globus, kort herunder digitale kort og satellitbilleder samt elektroniske data som et arbejds redskab til at skabe overblik og sammenhæng læse, forstå og vurdere informationer i faglige tekster anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse anvende et hensigtsmæssigt geo grafisk fagsprog Uddrag af slutmål for historie efter 9. klassetrin gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng. definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik Desuden kanon-punkt: 11. september Lærervejledning ZAPP jorden rundt # Maj 2010 ISBN Mellemfolkeligt Samvirke // ActionAid Danmark denmark Ansv. red. Kommunikationschef Vibeke Vinther Mellemfolkeligt Samvirke // ActionAid Danmark Fælledvej København N Telefon: Malalai: Jeg får tit dumme bemærkninger når jeg arbejder på gaden. De er især slemme til at drille når jeg ikke har sko på, siger gadepigen fra Kabul, som ikke har sine egne sko, men må dele med sine søstre. Afghanistan Kaos med en vis orden Uddrag af slutmål for samfundsfag efter 9. klassetrin anvende viden om forskellige politiske aktørers synspunkter og interesser til at forstå og forklare politiske udsagn i den offentlige debat reflektere over mediernes rolle som selvstændige udtryk i den politiske proces reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund. vurdere sociale og kulturelle forskelles betydning for den globale sameksistens. indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder. Elektronisk udgave af denne lærervejledning kan down loades på Mellemfolkeligt Samvirke ms # Jorden rundt: Christian fra Danmark: der er Jo faktisk ikke krig dernede hele tiden. / abdul fra afghanistan: det bedste ville være At forhandle en freds AftAle med taliban. / roma fra afghanistan: Piger har også ret til At gå i skole... Tekst / lærervejledning Torben Blankholm Redaktør Bettina Gram / Korrektur Käthe Hauch / Grafisk tilrettelægning Frau Thornberg / Tryk Handy-Print A/S, Skive fotos: Forside: Christian Bjerregaard Jepsen Dette nummer af ZAPP jorden rundt er udgivet med støtte fra Udenrigsministeriet og udarbejdet i tæt samarbejde med Udenrigsministeriets A fghanistan-enhed, Kontoret for stabilisering.

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater

lærervejledning når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser og konsekvenser for børnesoldater for regler børnesoldater lærervejledning når BØRN slås når BØRN for slås alvor for alvor regler og konsekvenser for regler børnesoldater og konsekvenser for børnesoldater d+ d+ Undervisningsmaterialet består af denne lærervejledning

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul

Udenrigsministeriets Kunstforening. Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL. People & Faces in Kabul Udenrigsministeriets Kunstforening Udstilling November & December 2012 FOTOGRAF CHRISTIAN RADIL People & Faces in Kabul Christian Radil er 33 år, og uddannet som fotograf fra Københavns Film & Fotoskole

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret

Invitation. Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Invitation Humanitært rum og militære operationer i perspektiv af menneskerettighederne og humanitær folkeret Et symposium organiseret af Institut for Menneskerettigheder, Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hjælp jeg skal skrive projektopgave!

Hjælp jeg skal skrive projektopgave! Hjælp jeg skal skrive projektopgave! Hvor finder jeg materialer og oplysninger hvis de overhovedet findes? NAVN KLASSE Hjælp - jeg skal skrive projektopgave! Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Model United Nations Climate Conference

Model United Nations Climate Conference Model United Nations Climate Conference Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-Forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1 Introduktion Model United Nations Climate Conference (MUNCC) er et rollespil

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

FOLKETINGSVALG OPGAVER

FOLKETINGSVALG OPGAVER FOLKETINGSVALG OPGAVER 1 Artikel: Alle partier har et bogstav Hvilket bogstav har Socialdemokraterne på stemmesedlen? Hvilket bogstav bruges normalt om Socialdemokraterne i aviserne? Hvorfor hedder den

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s.

talk Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. LÆRERVEJLEDNING talk KRIG I LIBANON: Klyngebombe forbrændte Muhammed Lad dine elever tage stilling til TORTUR s. 19 Er Tavshed Guld? burde Røde Kors råbe højere? s. 13 PROPAGANDA eller INFORMATION? Dine

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

BANKE, BANKE PÅ - HVEM SKAL MED I EU? LÆRERVEJLEDNING

BANKE, BANKE PÅ - HVEM SKAL MED I EU? LÆRERVEJLEDNING BANKE, BANKE PÅ - HVEM SKAL MED I EU? LÆRERVEJLEDNING INDHOLD Introduktion 4 Hvorfor arbejde med EU og EU s grænser? 5 Fælles Mål især om samfundsfag, historie og geografi 6 Faglig læsning 9 Sådan kan

Læs mere

JOINING HANDS FOR NEPAL

JOINING HANDS FOR NEPAL Oplysningsprojekt om fattige befolkningers adgang til læger og hospitaler Titel Syg? Så går man da bare til lægen! Formål: Formålet med projektet er at øge viden om adgangen til læge- og hospitalsbehandling

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Afghanistan - et mishandlet land

Afghanistan - et mishandlet land Afghanistan - et mishandlet land Udenlandsk indblanding i nyere tid Materiale: Søren Mørch og Anne Okkels Olsen "USA's nye verdensorden" Systime 2006, side 12-28, 117-120, 129-155, tekst 11, 19 og 20 Uddrag

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk. NATO i Afghanistan DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief NATO i Afghanistan Hvad kan vi lære af missionen, og er vi villige til at

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen

KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen KDA og FLYV Udfordringer i kommunikationen Hvordan skal vi kommunikere hvilke værktøjer har vi til rådighed? FLYV KDA-hjemmesiden Nyhedsmails Det aktive pressearbejde FLYV Fra opslagstavle til ægte magasin

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere