Handlingsplan. - virkeliggørelse af Byrådets Turismestrategi. Rev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan. - virkeliggørelse af Byrådets Turismestrategi. Rev. 11.1.2010"

Transkript

1 Handlingsplan - virkeliggørelse af Byrådets Turismestrategi Rev

2 Denne handlingsplan bygger på de mål og indsatsområder, der er formuleret i s turismestrategi, der blev vedtaget af Byrådet den I strategien er målene formuleret således: Turismen skal bygge på styrkepositionerne Vesterhavet, fjordene, naturen, kulturen, kulturmiljøerne og Holstebro by. Derfor skal vi både iscenesætte det vi allerede har og udvikle nyt inden for disse områder. Medvirke til at udvikle turismeerhvervet gennem samarbejde med erhvervslivet, turismeerhvervet, organisationer, attraktioner, kulturinstitutioner og andre turismedestinationer. Medvirke til at øge viden og kompetence i turisterhvervet. Sæsonen skal forlænges, så der kommer turister hele året, men især om foråret og efteråret. De digitale medier bruges allerede og skal fremover bruges i stigende omfang. Fremover vil der fortsat især blive satset på tyskere, danskere, hollændere, nordmænd, øvrige europæere. Inden for disse nationaliteter skal der især satses på børnefamilier, gæster over 50 år og erhvervsturister. Projekterne skal medvirke til, at vi når vores mål. Og det kan kun ske i et tæt samarbejde mellem kommune, turistforeninger, nationale og regionale turismeorganisationer, andre kommuner, turismeerhverv og erhvervslivet i øvrigt. Hvert projekt fremmes ved at sætte det bedste hold. Der er meget stor forskel på projekterne. Nogle fremstår stadig som ideer andre er ved at blive realiseret i praksis og skal evalueres og evt. videreudvikles eller måske afvikles. Nummereringen af projekterne er kronologisk i henhold til turismestrategien og ikke udtryk for en prioritering. 2

3 Oplevelser og produktudvikling Nr. Projekt Handling Samarbejdspartnere og projektleder 1. Skovcenter Etablering af et velkomstcenter til Herning og r, - naturcenter i Borbjerg naturen LAG Holstebro og Herning, Skov- Nørreskov Etablering af yderligere og Naturstyrelsen Midtjylland, - gøre det lettere at få gode publikumsfaciliteter (f.eks. borgerforeninger, private investorer oplevelser, der både rummer skovlegeplads, grillplads, krop og hjerne og at fremme orienteringsløb, vandreruter, Projektleder: Dorte Storper, sundhed og fritidsliv hele legeplads) året. 2. Naturcentre, adgang til større naturområder og etablering af publikumsfaciliteter - til glæde for befolkning og turister - gøre det nemmere for turister og borgere at komme ud i naturen og gøre det mere attraktivt at være der. Kortlægning og kvalitetsvurdering af eksisterende naturcentre i og tæt på kommunen samt større naturparker m.v. i landsdelen Kortlægning af de interessante naturområder. Fokus på muligheder i den østlige del af kommunen med Hjerl Hede som en naturlig del. Kortlægning af adgangsforholdene til naturcentre og naturområder Kortlægning af markedsføringen af eksisterende naturcentre og naturområder Vurdering af mulighederne for synergi Etablering af tværgående vandreog cykelruter med fokus på formidling af kultur- og naturhistorie Etablering af naturstier, ridestier, skiltning, borde, bænke, Herning og r, LAG Holstebro og Herning, Skovog Naturstyrelsen Midtjylland og Vestjylland, Nissum Fjord Netværket, turistforeninger, grønne interesseorganisationer. Projektleder: Ekstern Arbejdets fremdrift og tidsplan Der arbejdes allerede i dag på etablering af et naturcenter i Borbjerg Nørreskov. Arbejdet fortsættes. Skal påbegynd primo Kortlægningsdelen løses sammen med projekt 12 Sjove, sunde sommerhuse 3

4 lejrpladser, toiletter m.v. 3. Fuglelivet - øge kendskabet til det rige fugleliv ved Nissum Fjord, Geddal Enge/Sdr. Lem Vig og Ulfborg Plantage - forbedre mulighederne for at opleve det Kortlægning af interessante fuglelokaliteter Samarbejde med gruppe 2 og 10 om adgangen til områderne etablering af faciliteter Markedsføring, LAG Holstebro, Nissum Fjord netværket, Dansk Ornitologisk Forening, nabokommuner, og TGV s projekt 100 sunde oplevelser Projektleder: TGV s projekt 100 sunde oplevelser 4. Lystfiskeri - gøre vandløbene, hav og fjord attraktive for lystfiskere i ind- og udland Kortlægning af relevante vandløb og fiskevande Pakker for både éndagsture og længere ophold Markedsføring, private parter, LAG Holstebro, Lystfiskerforeninger, nabokommuner, og TGV s projekt 100 sunde oplevelser Projekt fiskeguide er igangsat.. TGV s projekt 100 sunde oplevelser 5. Kanoturisme - øge antallet af kanoturister på Storåen - øge antallet af kanoturister på tværs af Jylland 6. Golf - bedre udnyttelse af områdets mange golfbaner samt skabelse af synergieffekter Videreudvikling af oplevelserne langs Storåen med bl.a. digital formidling og flere overnatningsmuligheder (bygge videre på seneste projekt Martin og Ketil ). Støtte udviklingen af kanoturismen på tværs af Jylland Mulighed for udvidelse af antal kanoer Webbaseret - bookingsystem Pakker for både éndagsture og længere ophold (se også projekt 19) Markedsføring Projektleder: Per Jensen, Holstebro Turistforening, Kommuner i Region Midtjylland og Midtjysk Turisme. Projektleder: Golfklub Storaadalen, Holstebro Golfklub,, turistforeningerne Projektleder:

5 7. Pilgrimsvandringer - øge brugen af og kendskabet til pilgrimsruterne 8. Jyllandsslaget 1916 etablering af monument og mindepark over verdens største søslag 9. Limfjorden som turistmål - produktudvikle og markedsføre Limfjordsområdet som turistmål gennem Netværk Limfjorden 10. Kulturmiljøer - øge kendskabet til og oplevelsen af kulturmiljøerne 11. Fødevarer og sundhed - turister skal have lettere adgang til at købe et lokalt/regionalt måltid - skabe arbejdspladser også inden for turismeerhvervet Markedsføring af de eksisterende pilgrimsruter (bl.a. teaser) Pakkeløsninger med overnatning, bespisning m.v. Et kunstnerisk mindesmærke En mindepark Et monument Arbejde for at der til stadighed er en repræsentant for området i bestyrelsen for Netværk Limfjorden Bakke op om netværkets projekter Bakke op om udviklingen af markedsføringskoncepter og medvirke til markedsføringen Kortlægning af de mest interessante kulturmiljøer Kortlægning af adgangsforholdene Markedsføring Fortsat deltage i projektet Vestjyske Fødevareoplevelser med kobling af turisme og fødevareerhvervet Deltage i megasatsningen Foodlife, hvor der skabes produkter og serviceydelser i krydsfeltet mellem fødevarer og sundhed Kærestemad Fiskeriet kommer til byen Royal pakker 12. Sjove sunde sommerhuse Udvidelse af projektet fra med flere huse, og større, Menigheder, Fodslaw, Overnatningssteder og spisesteder Projektleder: Der etableres selvejende institution til varetagelse af fremdriften. Evt. kommunal repræsentation af kommunaldirektør. Netværk Limfjorden, Limfjordskommunerne, Vinderup Turistforening, Holstebro kommune Projektleder: Netværk Limfjorden, Holstebro Museum, turistforeningerne Projektleder: Niels Henrik Ross Pedersen (alle), Foodlife organisationen. Nr. Vosborg. Flere aktører Ulfborg Feriehusudlejning, Midtjysk Turisme, Kører selvstædigt Kører løbende 2011 Kører

6 13. TGV s 100 sunde oplevelser - udvikling af temabaserede oplevelsesprodukter i TGV s område inddragelse af natur Kommercialiseringskoncept til udvikles til alle sommerhusudlejeres brug Videreudvikling af de igangsatte temaer: vandring, fugle og lystfiskeri. Deltage i udvikling af nye temaer Projektleder: Tommas Hansen, Ulfborg Feriehusudlejning I/S TGV,, turistforeninger og turistaktører Projektleder: Vinni Dam, TGV (se punkterne 3 og 4) 14. Nr. Vosborg - skabe et forretningskoncept for kvalitetsoplevelser i Vestjylland Anvisning af nye veje i udviklingen af turisme- og oplevelsesprodukter i krydsfeltet mellem turisme, fødevarer, natur og kunst Nr. Vosborg m.fl. Projektleder: Ekstern/Helle Skaarup Kører 15. Hjerl Hedes Frilandsmuseum - øge antallet af besøgende med fokus på aktiv medvirken og anvendelse af moderne teknologi 16. Oplevelser og events i bymiljøet samt udvikling af pakker til busturister og éndagsturister - tiltrække borgere og turister til byens butikker og attraktioner med en helhedsoplevelse for øje (pakkeløsning) Udviklingsproces med anvendelse af metoder til brugerdreven innovation Når enkeltvirksomheder og organisationer planlægger arrangementer skal de, når det er relevant, arbejde (helhedsorienteret) sammen med virksomheder og organisationer, så hele byen får glæde af gæsterne og gæsterne får en helhedsoplevelse. Shopping, bymiljø, kultur, natur, og rundvisninger (kvalitet, tilgængeligt, nemt) Hjerl Hedes Frilandsmuseum,, Midtjysk Turisme. Alexandra Instituttet, Animationsskolen, VIA Turistforeningerne, Holstebro Kommune, Holstebro Handelsstandsforening, aktører i bymiljøet, Holstebro Kunstmuseum, busselskaber Projektleder: Holstebro Turistforening Udvikling af koncept i. Ideseminar i december 2009 Ses i sammenhæng med Holstebro Partnerskab Der arbejdes på en intropakke til buschauffører som opfølgning på etablering af holdepladser Se endvidere punkt 19 6

7 17. Etablering af et guidekorps i Holstebro 18. Etablering af marked i Holstebro - for at tiltrække borgere og turister til byen - understøtte lokale fødevareproducenter og kunsthåndværkere Evt. bookingsystem Turisterne skal - evt. mod betaling - kunne guides rundt i byen af engagerede guider med stort lokalkendskab Markedet der første gang løb af stablen 2009 skal videreføres en gang om ugen fra. Vægten lægges primært på lokale/regionale fødevarer sekundært på kunsthåndværk Ansættelse af stadepladsvicevært Verdensmarked (tidl. Basar) Holstebro Turistforening, Holstebro Kunstmuseum, Holstebro kommune Projektleder: Holstebro Turistforening, små fødevareproducenter, kunsthåndværkere, Holstebro Handelsstandsforening. Der laves en selvstændig organisering. Projektleder: Rasmus Byskov. Er i gang opstart med første marked i maj. 19. Bedre parkeringsmuligheder for busser og autocampere - for at tiltrække flere gæster i buser og autocampere Der etableres et passende antal p- pladser for busser med mulighed for parkering i et antal timer, så gæsterne kan stå af og stige på det samme sted Der etableres et passende antal p- pladser for autocampere evt. med servicefaciliteter for spildevand og mulighed for el-tilslutning Markedsføring, busselskaberne, Handelsstandsforeningen, restauratører m.fl. Projektleder: Per Jensen, Kører - se endvidere punkt 16 7

8 Formidling og markedsføring 20. Det gode værtskab - så turister og befolkning bliver modtaget professionelt af al frontpersonale 21. Overordnet markedsføring - så kommer på landkortet og er attraktiv for gæster i ind- og udland 22. Tematisk markedsføring - i forbindelse med større begivenheder og events, så der skabes synergi 23. Digital markedsføring - så behovene for turistinfo og dialog med turisten kan tilgodeses via en række forskellige digitale kanaler Kortlægning af uddannelsesbehov Kendskab til lokalområdet og dets turismeaktiviteter Kendskab til turisternes behov Sprog og formidling Web Hvervning Turistgruppens Vestjyllands magasiner DVD sammen med sommerhusudlejere Annoncering i tidsskrifter og aviser Messer Tematisk markedsføring Pressekontakt Tilrettelæggelse af markedsføringsplan sammen med aktørerne i de enkelte begivenheder og events (se også projekt 16) Kortlægning af hvad vi har i dag Web Mobiltelefoni Blogs, Youtube, Google Maps Sociale netværk (f.eks. Facebook) Søgemaskineoptimering GPS-optimering Infostandere SMS ved skulpturerne i byen Lokal-TV Turistforum,, VIA Projektleder: Projektleder: Niels Sparvath Alle aktører, Turistforeningerne, Turistaktørerne Projektleder: ekstern evt. Alex Würtz Der er iværksat et projekt med detailhandlere og VIA Yderligere projekter skal iværksættes i Der udarbejdes en markedsføringsplan primo Der udarbejdes en markedsføringsplan primo samt løbende når lejligheden byder sig Infostandere arbejdet fortsætter små projekter sættes i gang med det sammen + koncept og udviklingstrend 8

9 24. Lokal markedsføring - så turisten får en et samlet præsentation af tilbuddene i kommunen og på egnen 25. Brochurehylder - placeres på overnatningssteder, museer, attraktioner m.v., så turisten over alt i kommunen kan tage materialer i skrift og billeder om interessante turist-emner Der skal ske en høj grad af erhvervsinvolvering i den lokale markedsføring Såfremt det er hensigtsmæssigt kan de også ske i samarbejde med nabodestinationer Kortlægning af eksisterende brochurehylder i Holstebro og vinderupområdet Der skal laves en plan for placering af et antal brochurehylder hos en række overnatningssteder, museer, attraktioner m.v. Planen skal indeholde retningslinjer for driften (opfyldning, oprydning, opdatering) samt budget for etablering og drift. Turistforeningerne, Turistaktørerne (afhængig af turismeorganisering) Turistforeningerne. Holstebro Kommune, turistaktører Projektleder: Niels Sparvath, Kører Udvikling af turismen og erhvervet 26. Temamøder og fyraftensmøder - med kompetenceudvikling af aktørerne for øje - netværksdannelse - afklaring af behovene for kompetenceudvikling 27. Forretningsudvikling - kompetenceudviklingsforløb Kommunen eller andre ville arrangere fyraftensmøder eller lignende, hvor restauratører, attraktioner, overnatningssteder m.fl. kunne mødes, høre fælles oplæg og drøfte ting af fælles interesse. Iværksætteri, forretningsplan, marked og kunder, produktudvikling, Turistforum, turistaktører, foreninger Projektleder: Niels Sparvath, Holstebro kommune Midtjysk Turisme, Turistgruppen Vestjylland, Nordvestjysk To gange årligt fra foråret 9

10 for aktører (erhverv) inden for områderne 28. Fysisk planlægning og bymiljø - fokus på funktioner og kvaliteten af de områder turisterne færdes i 29. Turismestatistikker - hvem er gæsten? - hvor er gæsten? - hvorfor er gæsten her og lige nu? 30. Attraktioner med fyrtårnspotentiale - til masseturisme 31. Erhvervsturisme - inden for målgrupperne erhvervsbesøgende, familier og skoleklasser innovationsværktøjer, medarbejderog kompetenceudvikling samt finansiering og støtteordninger. Kontakt til aktørerne, NER og Væksthus Midtjylland om tilbud til turistaktørerne Holstebro kommunes politik for smukt og funktionelt bymiljø fortsættes Analyse af potentielle turistmæssige knudepunkter Analyse af de eksisterende sommerhusområder, deres kvaliteter og udviklingsmuligheder Analyse af, hvilke turister der kommer til kommunen, hvor mange kommer der, hvorfor de kommer de, på hvilke tidspunkter de kommer, hvordan overnatter de, hvad de laver og hvad de mangler de. Spørgeskemaundersøgelser og andre kvalitative metoder kan indgå Fortløbende have et blik for hvilke attraktioner der kan udvikles til fyrtårne. Eks. Hjerl Hedes Frilandsmuseum, Strandingsmuseet Sct. George, Thorsminde, Naturcentret i Borbjerg Nørreskov, Handbjerg Marina Analyse af områdets styrkepositioner vedvarende energi, landbrug & fødevarer samt kysten & naturen er de centrale elementer i den turismerelaterede Erhvervsråd, Væksthus Midtjylland Projektleder: Niels Sparvath Projektleder: Niels Sparvath, Midtjysk Turisme, TGV, VisitDenmark Projektleder: Niels Sparvath, turistforeningerne, attraktionerne Climate Circle, Greenbelt Denmark,, Turistforeningerne, erhvervsvirksomheder, forsyningsvirksomheder og anlæg Løbende Løbende Delvis i gang. Analyse i. 10

11 innovation. Der skal i innovationsprocessen nytænkes og udvikles koncepter hvor også shopping, kunst, underholdning, forlystelsesparker, museer, sportsarenaer og områdets konsumentbrands (f.eks. B&O og Arla) skal drage nytte af den øgede turisme. 32. Badesikkerhed Ansøgning om livreddertårn Udvikling af sikker strand ved Thorsminde Samarbejde med Midt og Vestjyllands politi Samarbejde med Rådet for større badesikkerhed LAG, Midtjysk Turisme. Ekstern projektleder.. Midt og Vestjyllands Politi. Kommuner. TrygFonden. Friluftsrådet. Projektleder: Niels Sparvath

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme

Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Handlingsplan for Vesthimmerlands turisme Præsentation Indhold Indledning, baggrund og proces s. 3-6 Turismen i Vesthimmerland s. 7 20 Fremtidsvision og de første skridt s. 21-27 Produktkatalog s. 28-50

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs

Læs mere

Turisme. Politik for Hedensted Kommune

Turisme. Politik for Hedensted Kommune Turisme Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner og mål...5 3. Status...9 4. Målgrupper...12 5. Indsatsområder...14 6. Arbejdsform... 18 Udarbejdet af Kultur & Erhverv

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune

Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Bæredygtig turisme Verdensarv som løftestang for hele Stevns kommune Turismepolitisk redegørelse for Stevns Kommune 2015 mod 2020 Det strategiske fundament tager sit udgangspunkt i Stevns kommunes turismemæssige

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22 " # $ #$ % & & $'(()

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere