Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4"

Transkript

1 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m

2 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 3 PLANLÆGNING... 3 MEDIALABS SYSTEMUDVIKLINGSMETODE... 3 MÅLGRUPPE... 5 KOMMUNIKATIONSMODEL... 5 FORMIDLING... 5 KRAV TIL PROGRAM... 6 HVORDAN TESTER MAN VORES KRAV?... 6 KERNEPROBLEM... 6 LØSNING AF KERNEPROBLEM... 6 DOKUMENTATION AF PROGRAMMET... 7 INDLEDNINGEN... 7 DOKUMENTATIONEN... 7 Brugergrænsefladen... 7 Beregningerne BRUGER TEST KONKLUSION... 12

3 Formål Formålet med dette projekt er at lave et læringsprogram, som henvender sig til en bestem målgruppe som vi definer. Programmet skal kunne gøre følende ting/ting der skal gøres igennem forløbet. Ved hjælp af programmet som vi programmer, skal en bestemt målgruppe få kendskab til matematisk formler. I gennem projektet skal vi bruge RTG-MediaLabs systemudviklingsmetode, for at udvikle vores program. Planlægning For at kunne planlæge, vores arbejde igennem dette projekt, skal vi lave en tidsplan, for at få et flov i vores arbejde igennem projektet, derud over vil det være en ide at man bruge Medilabs systemudviklingsmetode, for at kunne lave programmet som vi vil lave. Medialabs systemudviklingsmetode Her under kan man se hvordan MediaLabs systemudviklingsmetode er, når det er afbildet grafisk. En vigtig ting ved MediaLabs systemudviklingsmetode er at man aldrig opfatter et produkt helt perfekt og færdig. Men der udover tager den også højde for at man på et tidspunkt er nød

4 til at stoppe, den iterative udvikling af et produkt. Da der er en grænse for hvad person der udvikler og de samarbejdes partnere der er i projektet/produktet, har afsat af tid til dette. Der er fem ting der bliver gentaget, for hver gang der bliver lavet en ny prototype, disse fem punkter er Iterationsplanlægning, Kravspecifikation og testspecifikation, Design, Implementering og Test. En anden ting der er vigtig ved MediaLabs metode, er at det arbejde der bliver lavet skal dokumenteres igennem processen, ved at publicer martialle på internettet (på elevens StudieWeb ), hvor der bliver redegjort for projektet, dette kan gøres ved forskellige former at formidlings metoder f.eks. video, pod cast eller en rapport, på den måde skal læseren kunne følge med i den udvikling der sker i arbejdes processen. For at vende tilbage til det diagram der er lavet oven for, er der nogle under punkter som jeg vil beskrive her, og hvad de enkelte punkter går ud på. Indledende aktivitet For at kunne starte et projekt, er der nogle ting der skal være på plads inden man kan starte dette. F.eks. skal man vide hvad man skal arbejde med, derfor skal der laves en projektbeskrivelse, samt en planlægning over hvad man skal havde lavet igennem projektet. Inden man kan gå til næste trin i diagrammet, skal man først have problemet beskrevet, der ud over skal der defineres en målgruppe, samt et løsningsforsalg. En anden god ting er at få lavet en tidsplan/resurseplan over, hvilke ting der skal laves og hvem der er ansvarlig for de forskellige ting igennem projektet. Iterationsplanlægning Her planlæges hvilken kommunikation og tekniske ting, man skal havde fokus på i projektet, for at kunne lave iterationen. Kravspecifikation og Testspecifikation Her skrives de krav, som skal opfyldes, ud fra de valgte user stories Der ud over skal der ned skrives hvordan testproceduren skal være, når man skal afprøve programmet ud fra de krav der er stillet. Design Design implementering af funktionaliteten det behøves for de krav der er stillet. Det kan ex være i python hvordan brugeren af programmet skal kunne læse en tekstfil. Her skal man så sætte sig ind i de kommandoer der skal til for at brugeren kan gøre dette. Er der tale om design af brugergrænseflade går det ud på hvordan brugeren skal kunne finde rundt i programmet. Et eksempel kunne være at menuen skal programmeres på en bestemt måde eller at når man klikker på et punkt skal der komme en tekstfil op til læseren. Altså et design til hvordan programmet fungerer. Tager vi et andet eksempel med en bruger der i en webshop ønsker at slette sin ordre skal webshoppen være designet med sådan en funktion at brugeren kan komme til at slette ordren. Gestaltlovene går også ind under design med hvordan tingene skal sættes op så brugeren kan finde rundt. Med målgruppe bruges gestaltlovene også. Det kan være forskelligt hvilke gestaltlove der passer til de forskellige typer mennesker.

5 Implementering Her bliver det design man er kommet frem til gjort til virkelighed ved hjælp af udviklingsværktøjer. Det er den her fase hvor mange programmerer programmet og får det sat op som man ønsker det. Test Her gennemføres testprocedureren, for var ned skrevet i punktet Kravspecifikation og Test. For hver af de krav der er stillit, skal der anføres om dette punkt er bestået eller ikke bestået. Her udover skal der dokumenteres, for gennemførelsen af testen og laves opgørelse af de resultater man fik igennem testen. Afsluttende aktiviteter Her skal de resultat som man har fået igennem projektet opgørels, samt hvilken erfaringer man har fået af projektet. Målgruppe Vi har besluttet at vores målgruppe, skal være elever der går i skole og er ved at lære at bruge forskellige matematiske formler, som fx arealet af en cirkel, eller hvordan man beregner omkredsen af cirkelen. Selve programmet skal således lære dem at bruge forskellige formelder. Da dette er et læringsprogram der skal henvende sig til skoleelever der går 7. og 9. klasser. Disse elever er i gennemsnit år. Denne gruppe af mennesker vil generelt have et ungdommeligt og moderne syn på IT og teknologi. Da dette program skal kunne udregne geometriske beregninger mm. Kommunikationsmodel Til at komme ud til vores målgruppe vælger vi at lave en hjemmeside fordi den kan komme ud til mange og der kan laves en download hvor de nemt kan få programmet ned på deres computer. Derudover bruger stort set alle i den alder computer så vi vil ramme de fleste. En ide kunne være at lave en facebook side og dele den ud så når de unge er på facebook vil vores navn på programmet komme frem på deres facebook væg. På den måde vil de blive oplyst om programmet og gå ind og kigge mere på det for at finde ud af hvad det er. Formidling Eftersom vores målgruppe er årige skole elever skal programmet være formidlet på en sådan måde at de let kan forstå og finde rundt i det. Vi har ved alle beregninger en beskrivelse

6 af dem i et sprog de forstår. Selve brugergrænsefladen er også sat meget overskuelig op med billeder af de forskellige ting så hvis de skulle være i tvivl om hvad for eksempel geometri er kan de se på billedet og se at det har noget med cirkler og firkanter at gøre. Krav til program For at kunne lave programmet har vi nogle krav til selv programmet. At programmet kan regne geomatikst formler som cirkler, trekanter og firkanter. At programmet har en lav svar tid, på 1 sekund. Programmet skal være nemt at bruge, derud over skal der være nemt at naviger rundt i programmet. Programmet skal komme med er rigtigt resultat, når den har regnet et udtryk. Igennem programmet skal der viusaliseres geomatiske figurer, der viser geomatiske ting som cirkler, trekanter mm. Programmet skal programmeres igennem programmet Microsoft Visual Basic. Hvordan tester man vores krav? Hvordan vil vi så test vores program. Man kan tjekke om det resultat som programmet kommer ud med, passer over ens med det man har regnet med en andet programmel. For at se hvor lang svar tid ens program har, kan man tage et stopur og måle hvor lang tid der går. For at finde ud af om programmet er til at naviger rundt, kan man lave nogle bruger test, hvor brugerne kommer med der holdning til hvordan programmet er mm. Kerneproblem Folkeskole elever bruger meget tid på at finde formlerne og finde ud af hvordan man bruger dem. Løsning af kerneproblem At lave et program med formlerne som derudover også beskriver dem og hjælper dem til at udregne det de skal bruge formlerne til.

7 Dokumentation af programmet Indledningen Vi vil i dette afsnit dokumentere kodningen af vores program således du vil kunne genskabe programmet. Dokumentationen Brugergrænsefladen Da vi startede forholdte vi os til vores målgruppe analyse samt den brainstorm vi lavede. Vi har valgt at benytte Visual Basic til udviklingen af vores program. Når man starter et projekt i Visual Basic starter man med en form samt den tilhørende kode. Koden definere vi har med en Form at gøre. Vi skulle danne brugergrænsefladen til vores program og havde lavet nogle billeder så vi havde noget vi kunne forholde os til. Vi begyndte at indsætte nogle knapper og tilføje koden, således vi kan åbne et nyt vindue samt skjule det som vi startede med.

8 Altså således: I koden kan man se kommandoen der skal eksekvere Click kommandoen her: Handles Button1_Click Herunder beder vi programmet eksekvere kommandoen ved at bede den åbne en anden form, i det første tilfælde er det Form2, dette gøres med koden Form2.Show() For at der pludselig ikke er 2 vinduer beder vi den også skjule den Form knappen er knyttet til, altså Form1 det gør vi ved at skrive Hide() Det samme gøres, når vi laver en tilbageknap på det vindue der bliver åbnet der er koden blot Form1.Show() Hide() Den er dog knyttet til en anden knap. Denne kode er den samme i alle de Forms vi laver. På brugergrænsefladen indsatte vi alle de knapper vi skulle bruge. For at finde ud af det kiggede vi i en formelsamling der passede til den målgruppe vi har altså 7-10 klasseselever. Foruden der lavede vi 2 knapper, én der ville sende brugeren videre til vores website samt en anden der senere hen vil fungere som en knap der kan opdatere programmet. Altså ser koden

9 nu således ud: Selve designet på brugergrænsefladen udviklede sig i takt med koden. Vi havde billederne at tage udgangspunkt i, som vi også benyttede til at danne grundlag for vores knapper samt baggrundsbilleder. Selve brugergrænsefladen endte med at se således ud og have en størrelse på 1050 x 600. Baggrunden i formen er ændret ved at markere Formen og gå ud i egenskaber

10 og vælge en fil. Alle knappernes indstillinger er blevet ændret, da de ellers ville have en hvid kant hele vejen rundt. Vi har for at ændre dette kigget i egenskaberne for hver knap. Baggrundsbilledet er ændret ved at vælge en fil i feltet BackgroundImage. Vi har ændret FlatStyle fra Standard til Popup, da dette fjerne den hvide kant og giver en fin kant når man holder musen over den. Beregningerne Vores beregninger af programmet er lidt mere kompliceret kodningsmæssigt. Vi var overbevist om vi gerne ville gøre således at den automatisk skrev resultat når man blot indtastede noget i TextBox en. Dette krævede altså en kommando der hed TextChanged. Dette ses bl.a. i koden nedenfor, hvor TextBox en afhænger af kommandoen TextChanged.

11 Det ses i koden at vi har defineret pi da det skal benyttes i beregningerne. Herefter definerer vi en String ved navn strcira, jeg sætter dette i forbindelse med dette inputfeltet (TextBox en) lig med denne string da vi gerne vil have den til at konvertere teksten i boksen til en string. Herefter har jeg defineret CirA som et decimal. Formlen for areal af en cirkel skrives nu ind som kode, det ses af. CirA = Val(strCirA) * Val(strCirA) * pi Altså det samme som. Som nævnt definerede jeg TextBox en som en string og nu bruger jeg så Val-function da den tager det første tal som skrives ind og tager ikke højden for resten. Dvs. hvis jeg skriver: - 23pdps Tager den altså kun højde for 23 - pdsb23 Tager den altså ikke højde for noget af det dette er et ugyldigt input da tallet ikke står først. Herefter sætter jeg CirA lig med den label der skal vise resultatet. Altså: CirResA.Text = FormatNumber(CirA, 2) Den skal derfor afrunde til 2 decimaler, derved er resultatet ud fra inputtet beregnet. Designet for den side ser således ud bestående af et inputfelt (TextBox en) og en label der viser resultaterne (Label med navnet 0,00). Som sagt afhænger denne del af et felt. Dvs. hvis der ændres noget ændrer den også resultatet med det samme. Hvis den skal afhænge af 2 felter skal den samme kode blot skrives som en kode til begge felter se blot billedet herunder.

12 Bruger test I fremtiden har vi tænkt os at sende programmet ud til en folkeskole klasse hvor de så kan prøve at bruge det i en uge i skolen. Efter den uge vil vi så sende dem et spørgeskema med nogle spørgsmål som vi så håber på at de vil svarer på. Ud fra de svar vil vi så tilpasse programmet så det bliver indrettet efter dem hvis der skulle være fejl eller andet. Skulle de have kommentarer til forbedringer vil vi også kunne lave dem så programmet passer bedre til dem. Konklusion Det har lykkedes os ud fra Medialabs systemudviklingsmetode at udvikle et program der kan lære folkeskoleelever at beregne arealet af en cirkel, en firkant og en trekant. Når de beregner det har vi fået den til at udregne resultatet med det samme når de indtaster nogle værdier i tekstfelterne. Det har ikke lykkedes os at leve op til de krav vi stillede til programmet endnu da programmet er langsomt og ikke opfylder at det skal loade på under 1 sekund. Men vi fik det programmeret i Visual Basic som vores ene krav var og har fået lavet et design af programmet der er let at navigerer rundt i. Programmet er ikke færdigt endnu men geometridelen er tæt på at være færdig. Brugertest mangler stadig at blive gjort hos en folkeskoleklasse men det er planen i fremtiden at gøre.

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Læringsprogram. Lommeregner ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Læringsprogram Lommeregner Programmering Malte Fibiger, Rasmus Ketelsen, Nicojal Jensen og Leon Bøgelund, Klasse 3.36 04-12-2012 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 Problemformulering...

Læs mere

Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006

Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006 Asger Munk Ballegaard Side 1 15-12-2006 Trivial Square Computerspil og HCI Projekt i Service og kommunikation Roskilde HTX 2006 Asger Munk Ballegaard Afleveret den 15/12 2006 Side 1 af 18 Asger Munk Ballegaard

Læs mere

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason 2011 Et læringsprogram It læringsprojekt Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen Vejleder: Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt

Programmering C Eksamensprojekt Programmering C Eksamensprojekt Triangle Solver Emil Christian Lynegaard 3.6i HTX Roskilde Programmering C Journal http://www.rtgkom.dk/~emilcl10/exam/index.html 1 13. Maj 2013 1 Både HTML/CSS/JavaScript

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej

Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund. Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Niclas Ritz Dennis René Lucas Claus Gadegaard Højlund MMD 1. semester B Emne: Pba. i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi Antal anslag: 20.640 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej Vejledere:

Læs mere

Eksamensprojekt. Webshop. Roskilde HTX Klasse 3.4 Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C

Eksamensprojekt. Webshop. Roskilde HTX Klasse 3.4 Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C Eksamensprojekt Webshop Roskilde HTX Vejleder: Karl G. Bjarnasson Fag: Informationsteknologi B og Programmering C Lars Thomsen 20-05-2010 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Problemanalyse... 3 2.1)

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere