Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiske Indreguleringsventiler ASV"

Transkript

1 Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN DN 50 DN DN DN Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering af differenstryk i varme- og køleanlæg. Ved delbelastninger, hvor flowet reduceres af reguleringsventilen, udføres trykbegrænsningen fortsat og dermed også den dynamiske indregulering. Ved at anvende ASV undgås komplekse og tidskrævende indreguleringsmetoder. Dynamisk indregulering af systemet ved alle belastninger sparer energi og forbedrer klimakomfort og -regulering. Flowbegrænsning Flowbegrænsning etableres ved anvendelse af en trykregulator ASV i kombination med varme/ køleenhedens reguleringsventil. Flowbegrænsning for hver varme/køleenhed hindrer underflow på fjerne enheder og overflow på andre, hvilket sikrer effektiv pumpning. Flowbegrænsning opnås ved separat justering af hver reguleringssløjfe uden påvirkning af andre reguleringssløjfer. Lavere støjniveau Differenstrykbegrænsningen forhindrer, at trykket over reguleringsventilen øges ved delbelastninger, hvorved støjniveauet reduceres. (Dette er grunden til, at DIN 1830 kræver kontrol af differenstrykket ved delvis belastning). Reguleringsventilens autoritet Regulering af differenstrykket over reguleringsventilen betyder, at autoriteten er høj. Det medfører præcis og stabil regulering og sparer energi. Ingen indregulering Indregulering opnås ved at justere hvert stigrør individuelt uden at påvirke de andre, som følgelig resulterer i en indregulering. Ingen speciel indreguleringsmetode er nødvendig, således spares omkostningerne ved indregulering. Indregulering i zoner Ved at anvende ASV bliver det muligt at opdele rørsystemet i trykuafhængige zoner. Dette tillader gradvis tilslutning af zonerne til hovedledningen i nybygninger eller ved renoveringer uden yderligere indregulering. Det er ikke nødvendigt at foretage en ny idriftssættelse, hver gang systemet ændres, da indregulering af differenstrykket sker automatisk. ASV - PV ventiler fås i følgende tryk områder 5-25 kpa anvendes mest til zoner af radiatorer kpa anvendes til radiatorer, ventilationskonvektorer, kølebafler og lejlighedsunits kpa anvendes til lejlighedsunits og ventilationskonvektorer, samt kølebafler kpa anvendes til store enheder (airconditionanlæg, ventilationskonvektorer osv.). Brug af ASV-ventiler gør det muligt at optimere pumpetrykket, mens uafhængige trykzoner gør det muligt at holde høj autoritet på kontrolventilerne. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 1

2 Beskrivelse/ anvendelsesformål (fortsat) ASV-strengreguleringsventiler er udviklet til at sikre høj kvalitet i den automatiske indregulering vha: - en trykaflastet kegle, - en tilpasset membran til hver ventilstørrelse, der sikrer en høj ydelse uanset størrelse, - en fjeder med lineær karakteristik, der gør indstillingen af Δp nem. En 90 vinkel mellem alle servicefunktioner (afspærring, aftapning, indstilling, måling) sikrer nem adgang under alle installationsforhold. Alle ovennævnte egenskaber og funktioner er opnået ved små indbygningsstørrelser, så det er let at installere ASV, selv på meget begrænset plads. ASV-ventiler sikrer ikke kun trykregulering ved 100% belastninger, men også ved alle delbelastninger (hvorved kravene i DIN opfyldes). Ved at regulere trykket ved delbelastninger undgås de støjproblemer i termostatventiler til radiatorer, der ellers ofte forekoer i systemer uden differenstrykregulering. ASV-ventiler (DN 15-40) leveres i styroporemballage (EPS), der kan anvendes til isolering ved temperaturer op til 80 ºC. Ved højere temperaturer (op til 120 ºC) anvendes en isoleringskappe. ASV-ventiler i størrelserne DN leveres med et indvendigt gevind, mens DN 50 kun leveres med udvendigt gevind. Hvis der vælges udvendigt gevind, kan en gevind- eller svejsenippel leveres om tilbehør. Størrelserne DN leveres om flangeventiler. ASV-strengreguleringsventiler har indbyggede servicefunktioner som afspærring og aftapning. ASV-PV kan udstyres med nipler til flowmåling. I så fald skal målenipler bestilles separat og monteres på ventiler som følger: øverst på aftapningshanen (DN 15-50), på flangetilslutningen, før ventilen fyldes med vand (DN ). ASV-PV-ventiler skal monteres i returrøret saen med partnerventiler, der monteres i fremløbsrøret. Som partnerventil anbefales MSV-S/ASV-BD til størrelse DN og MSV-F2 til størrelse DN Valget af partner ventil afhænger af applikationstype ASV-BD MSV-S ASV-BD Fig. 1 Indstilling af ASV-PV = Δp stigstreng Fig. 2a Indstilling af ASV-PV = p stigstreng + p i Fig. 2b Indstilling af ASV-PV = p stigstreng + p i - Når forindstilling af vandmængden er muligt på varme/køleenheder (radiatorer o.l.), er der ikke behov for flowbegrænsning på stigstrengen. Derfor anvendes MSV-S fra DN 15 til DN 50 og MSV-F2 fra DN 65 til DN 100, hvor kapilarrøret monteret på MSV-F2 ventilens udløbsflange. Flowbegrænsning på stigstrengen er ikke muligt, men hele det regulerede tryk er tilgængeligt for stigstrengen. - Hvis der ikke er muligt at forindstille på varme/køleenhederne anvendes ASV-BD til størrelserne DN 15 -til DN 50 og MSV-F2 til størrelserne DN 65 -DN 100, hvor kapillarrøret monteret på MSV-F2 ventilens tilgangsside. En del af ASV-PV ventilens indstilligstryk bilver optaget af ASV-BD/MSV-F2 ventilen. ASV-BD kan bruges udenfor eller inde i sløjfen ved valg af hvilken målenippel der åbnes. Blå målenippel åbnes, hvis ASV-BD skal uden for sløjfen. I denne position kan flow verificeres (standard position). Rød målenippel åbnes, hvis ASV-BD skal inden for sløjfen. I denne position kan man indregulere og lave flow verifikation. 2 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

3 Beskrivelse/ anvendelsesformål (fortsat) ASV-BD ASV-BD ASV-BD Fig. 3 ASV i stigstreng/typisk opvarmningsapplikation (generelt eksempel) ASV-ventiler kan anvendes i radiatorvarmeanlæg til regulering af differenstrykket over stigstrenge. Flowet begrænses ved forindstilling af radiatorventilerne. Alternativt kan man forindstille flowet i stigestrengen ved brug af forindstillingsfunktionen på ASV-BD. Ud over balancering af anlægget sikrer ASV-PV ventilerne høj ventilautoritet over radiator termostatventilerne, hvilket giver præcis og stabil temperaturregulering. ASV-BD Fig. 4 ASV i manifold til gulvvarmeanlæg ASV-ventiler kan anvendes i gulvvarmeanlæg. For at begrænse flowet i hver sløjfe bør ventiler med en integreret flowbegrænsning eller forindstillingsfunktion anvendes saen med det konstante tryk, som en ASV-PV-ventil giver. Alternativt kan hele manifoldens flow begrænses ved at anvende indstillingsfunktionen på ASV- BD. ASV-PV-ventiler kan regulere differenstrykket inden for flere områder, hvis der er behov for forskellige differenstryk. På grund af deres beskedne størrelse er automatiske ASV-strengreguleringsventiler nee at installere i en vægmonteret kasse til en gulvvarmemanifold. Alternativt kan man forindstille flowet i stigestrengen ved brug af forindstillingsfunktionen på ASV-BD. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 3

4 Beskrivelse/ anvendelsesformål (fortsat) ASV-BD Fig. 5 ASV med ventilationskonvektor ASV-ventilerne kan anvendes i systemer med fan coils, strålevarme og varmlufttæpper for at opretholde automatisk vandbalance ved hjælp af automatisk differenstryk regulering, hvor flere enheder er koblet på sae streng. Konstant differenstryk i kombination med indregulerede kontrolventiler eller for eksempel ASV-BD, der indregulerer vandmængden. ASV-BD ASV-BD ASV-BD Fig. 6 Fjernvarmestation til lejlighed ASV automatiske strengreguleringsventiler kan også anvendes i andre applikationer. For eksempel kan ved regulering af differenstrykket, anvendes ASV for at undgå støjproblemer ved termostatstyrede radiatorventiler i mindre systemer. ASV kan anvendes i alle applikationer, hvor der er brug for en lille differenstryksregulator, f.eks. i en lille gulvmanifold eller en fjernvarmestation til lejlighed. I bygninger med fjernvarmestationer til lejligheder kan ASV-ventiler anvendes til sikker automatisk regulering ved hjælp af differenstryksregulering i stigrør/zoner. I fjernvarmestationer til lejligheder ændres trykforholdene, når der også forekoer sanitær vandopvarmning, saenlignet med situationer, hvor der kun er brug for varme. Ved at anvende ASV-PV-ventiler reguleres differenstrykket også under disse forhold. Konstant differenstryk kombineret med forindstillede reguleringsventiler (f.eks. ASV-BD) begrænser flowet. NB: ASV ventilernes maksimale differenstryk skal altid overholdes. 4 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

5 Dimensionering Gevind Flange Q min Q Q 10 kpa Fig. 7 Søjlediagram til dimensionering af ASV-ventiler ved p v = 10 kpa. Ønskes anden p v anvendes diagraerne fig A og fig. B i Appendixet ASV-PV ventilerne kan dimensioneres ud fra skemaet i fig. 7, der er baseret på et trykfald over ASV-PV ventilen på 10 kpa. Normalt vælges ASV-PV ventilerne i sae dimension som rørdimensionen. Partner ventilen MSV-S vælges i sae dimension som ASV-PV ventilen. Eksempel: Givet: Vandmængde 200 l/h, rør DN 15 Løsning: Den vandrette linje skærer søjlen for ventilstørrelsen DN 15, som derfor kan vælges som den ønskede størrelse. Se eksemplerne på side 12 og 13 for detaljeret dimensionering. Se diagraerne i Appendiks A for de forskellige p v (differenstryk over ventilen). Saenhæng mellem ventilstørrelse og rørstørrelse K v -værdier for de enkelte dimensioner blev fastsat for at dække et flowområde op til en hastighed på 0,8 m/s ved et differenstryk på 10 kpa over ventilen. Så længe vandets hastighed i røret er på 0,3-0,8 m/s, skal ventilens dimension svare til rørets dimension. Hvis der skal indreguleres på partnerventilen: Partnerventilen ASV-BD og MSV-F2 vælges, så k v -værdien overstiger 25% af k vs -værdien. Eksempel: 0,2 m 3 /h K V = = 0,89 m V 3 /h 0,05 bar K vs ASV-BD DN 15 = 3,00 m 3 /h >25% 0,89 m3 /h 3,00 m 3 /h = 30% SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 5

6 Bestilling ASV-PV-indreguleringsventil inkl. 1,5 m impulsledning (G 1/16 A), aftapningshane (G 3/4 A) og isoleringskappe Type DN k VS p-indstillingsområde Tilslutning m 3 /h kpa Best.-nr. VVS-nr Rp 1/2 003L Rp 3/4 003L Rp L Rp 11/4 003L Rp 11/2 003L Indvendigt gevind Rp 1/2 003L ISO 7/1 Rp 3/4 003L Rp L Rp 11/4 003L Rp 11/2 003L Rp 11/4 003L Rp 11/2 003L ASV-PV-indreguleringsventil inkl. 2,5 m impulsledning (G 1/16 A), aftapningshane (G 3/4 A) og adapter 003L8151 Type DN k VS m 3 /h Tilslutning Udvendigt gevind ISO 228/1 G 2 1/2 p-indstillingsområde kpa Best.-nr. VVS-nr Z Z Z Z ASV-PV-indreguleringsventil inkl. 2,5 m impulsledning (G 1/16 A), adapter 003Z0691 og 003L8151 Type DN k VS p-indstillingsområde Tilslutning m 3 /h kpa Best.-nr. VVS-nr Z Z Z Z Flange EN Z Z Z Z Z ASV-BD afspærrings- og indreguleringsventil multifunktionel partnerventil inkl. isoleringskappe (kugleafspærring, roterende målestation) Type k VS Indvendigt gevind DN Best.-nr. VVS-nr. (m 3 /h) (ISO 7/1) R p ½ 003Z R p ¾ 003Z R p 1 003Z R p 1¼ 003Z R p 1½ 003Z R p 2 003Z MSV-S partnerventil med afspærring og indvendigt gevind Type DN k VS m3 /h Afdræning Indvendigt gevind Best.-nr. VVS-nr. 15 3,0 0,3 R p ½ 003Z ,0 0,3 R p ¾ 003Z ,5 0,3 R p 1 003Z ,3 R p 1¼ 003Z ,3 R p 1½ 003Z VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

7 Bestilling (fortsat) Type DN k VS m 3 /h Afdræning Indvendig gevind Best.-nr. VVS-nr ,3 G 2¼ A 003Z4016 Tilbehør og reservedele Beskrivelse Koentarer/tilslutning Best.-nr. VVS-nr. Målestuds til differenstrykmåling (Rectus) Til aftapningshane 003L Aftapningshane Til ASV-PV (DN 15-50) 003L Impulsledning, med O-ringe 1,5 m 003L ,5 m 003Z m 003L Adapter til MSV-F2 for ASV-impulsledning 1) G ¼ - R ¼; G 1/16 003Z Nippel til tilslutning af impulsledning 2) G R ¼ 003L Nippel til tilslutning af impulsledning på andre ventiler (US-standard) G UNF - 2B 003L O-ring til impulsledning 3) L Adapter til MSV-S for ASV impulsledning G1/16 - R3/4 003Z0109 Forlængende målenipler til ASV-BD (DN15-50) 003Z3946 Indstillingshåndtag til ASV-BD (DN15-50) 003Z4652 PFM5000 måleapperat 10 bar uden telefon 003L8330 Indreguleringsskilt og strips 10 stk. 003Z4660 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4781 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4782 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4783 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4784 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4785 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4786 1) Anbefales når MSV-F2 anvendes som partnerventil. Muliggør tilslutning af impulsledning fra ASV, mens målefunktionen bevares. 2) Anbefales når impulsledningen monteres direkte på røret. 3) Sæt med 10 stk. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 7

8 Tekniske data Type ASV-/P/PV ASV-BD/S Nominal diameter DN Maks. tryk 16 (PN 16) 20 bar Prøvetryk Differenstryk over ventil kpa ) ) Temperatur C Materialer i vandberørte dele: Ventil Messing GG 25 DZR messing Kegle (ASV-P/PV) DZR messing Rustfast stål Membran EPDM Fjeder Rustfast stål - 1) Bemærk, at det maksimalt tilladte differenstryk over ventilen på 150 kpa heller ikke må overskrides ved delvis belastning. 2) Bemærk, at det maksimalt tilladte differenstryk over ventilen på 250 kpa heller ikke må overskrides ved delvis belastning. Beskrivelse 1. Afspærringshåndtag 2. Spindel til indstilling af differenstryk 3. O-ring 4. Referencefjeder 5. Tilslutning af impulsledning 6. Membranelement 7. Reguleringsmembran 8. Trykaflastet ventilkegle 9. Ventilhus 10. Sæde n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) 1) Fig. 9 ASV-PV (DN 15-40) DN ) DN 32/40 kun Fabriksindstilling p-indstillingsområde (kpa) kpa ASV-PV er udviklet til at opretholde et konstant differenstryk over et stigrør. Trykket i returledningen påvirker, via en intern forbindelse og i kombination med referencefjederen, undersiden af reguleringsmembranen (7), mens trykket i fremløbsrøret påvirker oversiden via en impulsledning (5). På denne måde fastholder strengreguleringsventilen et justeret differenstryk på kpa. 8 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

9 Beskrivelse (fortsat) 1. Afspærringshåndtag 2. Spindel til indstilling af differenstryk 3. O-ring 4. Referencefjeder 5. Tilslutning af impulsledning 6. Membranelement 7. Reguleringsmembran 8. Trykaflastet ventilkegle 9. Ventilhus 10. Sæde n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) (kpa) Fabriksindstilling p-indstillingsområde (kpa) kpa DN 50 5 Fig. 10 ASV-PV (DN 50) ASV-PV er udviklet til at opretholde et konstant differenstryk. Trykket i returledningen påvirker, via en intern forbindelse og i kombination med referencefjederen (4), undersiden af reguleringsmembranen (7), mens trykket i fremløbsrøret påvirker oversiden via en impulsledning (5). På denne måde fastholder indreguleringsventilen det ønskede differenstryk. ASV-PV-ventilerne sælges i fire forskellige p-indstillingsområder. Ventilerne er fabriksindstillede til en defineret værdi som beskrevet i fabriksindstillingstabellen i fig. 9, 10 og 11. Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille det ønskede differenstryk: Med en 5 umbaconøgle drejes spindlen (2) for at ændre trykket på ASV-PV. Hvis spindelen drejes med uret, øges indstillingsværdien, hvis den drejes mod uret, reduceres værdien. Hvis indstillingsværdien er ukendt, drejes spindlen med uret til anslag. Derefter vil ASV-PV være indstillet på den højeste værdi inden for indstillingsområdet. Nu kan spindelen drejes et antal gange (n), som beskrevet i fig, 9-11, indtil det ønskede differenstryk nås. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 9

10 Konstruktion (fortsat) 1. Afspærringshåndtag 2. Spindel til indstilling af differenstryk 3. O-ring 4. Fladpakning 5. Referencefjeder 6. Tilslutning af impulsledning 7. Membranelement 8. Reguleringsmembran 9. Trykaflastet ventilkegle 10. Ventilhus 11. Sæde 12. Måletilslutninger lukket med prop 13. Ventilationsåbning DN Fabriksindstilling p-indstillingsområde (kpa) kpa n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) Fig. 11 ASV-PV (DN ) 10 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

11 Konstruktion (fortsat) 1. Ventilhus 2. Kugle 3. Kuglesæde 4. Støtteskrue 5. Drøvlebøsning 6. Lukkebøsning 7. Ventiltop 8. Spindelhoved 9. Spindel 10. Rotationslås 11. Drænstuds 12. Håndtag 13. Roterende målestation 14. Målenippel 15. Kapillarrørsforbindelse Fig. 11a ASV-BD DN Partnerventilerne ASV-BD/S skal anvendes saen med de automatiske indreguleringsventiler ASV-PV til at styre differenstrykket i stigstrengene. ASV-BD er en kombineret indregulerings og afspærringsventil med en række unikke features: Høje kv-værdier for små tryktab Partnerventilposition i eller uden for sløjfen (se side 2 for yderligere oplysninger), som vælges efter at ventilen er installeret under tryk Numerisk skala, synlig fra flere vinkler Nem lås af forindstilling Roterende målestation med indbyggede målenipler Indbygget aftapningshane med separat fremløbs/retur dræning Aftageligt håndhjul til let montering Åben/lukke indikator Kapillarrørsforbindelse Kapillarrøret skal være tilsluttet kapillarrørsforbindelsen (15). I arbejdsposition, skal en af måleniplerne være åben, mens den anden er lukket. Der er to mulige konfigurationer med partnerventil inden for eller uden for sløjfen. Det kan vælges ved at løsne henholdsvis den ene eller den anden målenippel: Partnerventil uden for sløjfen: Blå målenippel åbnes. I denne position kan flow verificeres (standard position). ASV-BD skal indstilles fuldt åben. Partnerventil inden for sløjfen: Rød målenippel åbnes. I denne position kan man indregulere og lave flow verifikation. Indregulering Brug følgende procedure: 3. Lås indstillingen ved at trykke håndtaget ned, indtil klik. 4. Hvis det er nødvendigt, mål flow ved hjælp af PFM5000 måleinstrument. Flowverifikation (i tilfælde ASV-BD anvendes uden for kontrolleret loop) Brug følgende procedure: 1. ASV-BD-indstillingen er indstillet til maksimal værdi. 2. Flow kan måles ved hjælp af PFM5000 måleinstrument. 3. Hvis trykfaldet over ventilen er for lavt til en sikker måling, ændres forindstillingen på ASV-BD til en lavere indstilling for at opnå et tilstrækkelig højt trykfald over ventilen. 4. Efter flowmåling, indstillingen tilbage til maksimumværdien, og lås den ved at trykke på håndtaget, indtil klik. Aftapning Brug følgende procedure til at dræne ASV-BD: 1. Luk åbnet målenippel. 2. Fjern kapillarrør. 3. Fjern adapteren. Sørg for, at aftapningshane er fastgjort med en skruenøgle, når adapteren er fjernet. 4. Blå nippel åbner udløbet, mens rød nippel åbner indløbet. Sørg for ikke at åbne mere end max. 3 omgange. Aftapningshane og nipler kan rotere til hvilken som helst position. Bemærk: Ved aftapning, altid at holde det sae eller højere statisk tryk på øverste del af ASV-PV membran. Derfor dræne altid fra returløb først og fjern kun kapillarrør efter returløb er tomt. Hvis dræning sker fra fremløb først, kan membranen blive beskadiget. 1. Når ventilen er åben, klik håndtaget klik op med grøn nøgle. Unbrakonøgle kan også anvendes. 2. Indstil krævet forindstilling. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

12 Konstruktion (fortsat) MSV-S 1. Ventilhus 2. Kugle 3. Kuglesøde 4. Støtteskrue 5. Shut off bush 6. Top 7. Dække til håndtag 8. Skrue til håndtag 9. Håndtag 10. Top til håndtag 11. Beskyttelsesdække 12. Drænskrue 12 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

13 Dimensionering eksempler MSV-S Δp a = Δp m + Δp r + Δp v Δp v Δp m Δp r Δp a Trykfald over PV Trykfald over MSV-S Nødvendigt tryk i stigstreng Tilgængeligt tryk i stigstreng Fig Eksempel Givet: Radiatorsystem med termostatventiler med forindstilling. Ønsket flow i stigstreng (Q): l/h Mindste tilgængelige tryk i stigstrengen (Δp a ) kpa Beregnet trykfald over stigstrengen ved det ønskede flow (Δp r ) kpa Ønsket: - Ventiltype - Ventilstørrelse Da radiatorventilerne er med forindstilling, vælges MSV-S. Da det ønskede trykfald over stigstrengen er 20 kpa, vælges ASV-PV. ASV-PV skal holde et tryk på 20 kpa over stigstrengen, hvilket betyder, at 50 kpa af 70 kpa ligger over ASV-PV og MSV-S ventilerne. Δp v + Δp m = Δp a - Δp r = = 50 kpa Vi antager, at størrelsen DN 25 er den korrekte i dette eksempel (vær opmærksom på, at begge ventiler skal have sae størrelse). Da MSV-S DN 25 skal være helt åben, beregnes trykfaldet med flg. ligning: 2. Eksempel Korrigering af flowet med differenstrykregulering. Givet: Målt flow i stigstrengen Q l/h ASV-PV-ventilens indstillingsværdi Δp r kpa Ønsket: Ny indstilling af ventilen for at øge flowet 10 %, Q 2 = l/h. Indstilling af ASV-PV-ventil: Når det er nødvendigt, kan reguleringstrykket justeres til en bestemt værdi (ASV-PV 5-25 kpa eller kpa). Ved at øge/reducere indstillingsværdien kan du justere flowet i stigstrengen, (En øgning på 100 % af reguleringstrykket øger flowet med 41 %) p = Q2 = p1 Q = kPa Hvis indstillingsværdien øges til 24 kpa, øges flowet med 10 % til l/h. 2 Q 1.5 pm = = = 0.14bar= 14 kpa Kv eller ved flg. aflæsning af diagraet i Appendiks A, fig. D: Træk en vandret linje fra 1,5 m 3 /h (~1,500 l/h) gennem den linje, der angiver størrelsen DN 25. Træk en lodret linje fra skæringspunktet for at aflæse trykfaldet på 14 kpa. Trykfaldet over ASV-PV-ventilen er derfor: Δp v = (Δp a - Δp r ) - Δp m = 50 kpa - 14 kpa = 36 kpa hvilket kan aflæses fra diagraet i Appendiks A, fig. A. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

14 Dimensionering eksempler (fortsat) ASV-BD MSV-F2 Fig. 15 Δp a = Δp i + Δp r + Δp v Δp v Trykfald over ASV-PV Δp i Trykfald over ASV-BD Δp o Trykfald i stigstreng, inkl. ASV-BD Δp a Tilgængeligt tryk i stigstreng Δp r Trykfald i stigstreng, ekskl. ASV-BD Fig. 16 Δp a = Δp i + Δp r + Δp v Δp v Trykfald over ASV-PV Δp i Trykfald over MSV-F2 Δp o Trykfald over stigstreng, inkl. MSV-F2 Δp a Trykfald over stigstreng Δp r Trykfald i stigstreng, ekskl. MSV-F2 3. Eksempel Flowbegrænsning med ASV-BD-ventil Flowbegrænsning med ASV-BD ventil. Givet: Ønsket flow i stigestreng (Q): l/h ASV-PV & ASV-BD (DN25) Indstillingsværdi på ASV-PV-ventilen ( P O ):. 10kPa Anslået trykfald over stigestrengen ved det ønskede flow ( P R ): 4 kpa Ønskes: Indstilling af ASV-BD for at opnå ønsket flow Løsning: ASV-BD placeres inden for trykregulatorens reguleringssløjfe ved at lukke for blå målenippel og åbne rød målenippel, så ASV-BD bliver gjort flow begrænsende (Som hovedregel medfører en 100% øgning af k v -værdien en 100% øgning af flowet). k v = Q = 0,880 P V 0,06 = 3,59 m 3 Resultatet kan aflæses fra diagraet i Appendiks A, fig. C. Uden anvendelse af ASV-BD vil flowet i forgreningsrøret, med en helt åben reguleringsventil være 62% højere og dermed resultere i overflow. Ved at justere håndtaget på ASV-BD til en indstilling mellem 3.3 og 3.4 (k v -værdi = 3,59) begrænser vi flowet til det ønskede 880 l/h. 4. Eksempel Lejlighedsunits Givet: Antal lejlighedsunits pr. stigstreng...5 Varmeeffekt pr. station kw Varmeeffekt for brugsvand pr. station kw Samtidighedsfaktor (kilde: TU Dresden) Ønsket flow i grenrøret (Q): l/h Mindste tilgængelige tryk i stigstrengen ( p a ) kpa Anslået trykfald over stigstrengen ved det ønskede flow ( p o ) kpa Ønsket: - Ventiltype - Ventilstørrelse. Til beregning af flowet i stigstrengen anvendes samtidighedsfaktoren, da forbrug af brugsvand er en midlertidig hændelse, der ikke finder sted samtidigt i alle lejligheder. Da vandet strøer gennem en varmeveksler, mens opvarmningen af brugsvand ikke er reguleret, skal det maksimale flow også begrænses. Da det ønskede trykfald over stigstrengen er 50 kpa, vælges ASV-PV med et trykområde på 0,35-0,75 bar (35-75 kpa). Da 80 kpa er tilgængelig for stigstrengen, skal p v være 30 kpa. p v = p a p o = = 30 kpa k Q Δp 6.4 v = = = v m /h For l/h vælges ventil ASV-PV, DN 50, enten ved ovennævnte beregning eller ved aflæsning af diagraet i Appendiks A, fig. B. Hvis det er nødvendigt at begrænse flowet i stigstrengen, anvendes ventilen MSV-F2. 14 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

15 Måling af flow og differenstryk ASV-BD er udstyret med to målenipler, således at differenstrykket over ventilen måles med Danfoss måleapparat eller andet måleudstyr. Ved hjælp af trykfaldskurven for ASV-BD (Appendiks A, fig D), kan det faktiske differenstryk over en ventil omdannes til flow. Bemærk: Bemærk: Ved måling af dimensioneret flow skal alle radiatorventiler være helt åbne (nominelt flow). Måling af differenstryk ( P r ) på tværs af stigrørs Monter en adapter (Danfoss best.nr. 003L8143) på ASV aftapningshane (DN15-50). Målingerne skal tages mellem måleniplen på partner ventil (ASV-BD/MSV-F2) på måleniplen ved ventilens udgang (efter flowpilen/blå nippel) og adapteren monteret på ASV-PV. Installation ASV-PV skal installeres i returledningen med flowet i den retning, der angives med pilen på ventilhuset. ASV-BD/MSV-S/MSV-F2 skal installeres i fremløbsrøret med flowet i den retning, der angives med pilen på ventilhuset. Impulsledningen skal installeres mellem ASV-BD/MSV-S/MSV-F2 og ASV-PV. Impulsledningen gennemskylles før installation. ASV-PV og ASV-BD skal desuden installeres i overensteelse med installationskravene. Trykprøvning Maks. prøvetryk bar Ved trykprøvning skal man sikre sig, at begge sider af membranen har sae statiske tryk, så trykregulatoren ikke beskadiges. Det indebærer, at impulsledningen skal være tilsluttet og eventuelle nåleventiler skal være åbne. Hvis ASV-PV DN15-50 installeres saen med ASV-BD/MSV-S skal begge ventiler være åbne eller lukkede, hvis impulsledningen monteres så ventilerne er udenfor sløjfen (begge ventiler skal stå i sae position). Hvis ventilerne er inden for sløjfen skal begge ventiler være åbne. Under denne indstilling (åbning eller lukning af ventilerne) skal du sørge for, at der aldrig er et lavere tryk på membranens overside for at undgå at beskadige den. Opstart I forbindelse med systemopstart ved åbning af afspærringsventilen på ASV-PV og partnerventilen sørges for, at begge sider af membranen har sae tryk, eller at der er et højere tryk på membranens overside. Hvis fyldning sker ved åbning af ASV-PV og partnerventilen, skal det sikres, at der er tryk på oversiden af membranen ved at åbne partnerventilen, inden ASV-PV åbnes. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

16 Mål ASV-PV DN L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a ISO 7/1 b ISO 228/ Rp ½ G ¾ A Rp ¾ G 1 A Rp 1 G 1¼ A ) Rp 1¼ G 1½ A ) kpa indstillingsområde ) Rp 1½ G 1¾ A c ISO 228/1 G ¾ A Fig VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

17 Mål (fortsat) ASV-PV DN 50 p-indstillingsområde L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 b c kpa ISO 228/1 ISO 228/ G 21/2 G 3/4 A Fig. 18 ASV-PV DN L1 H1 H2 D1 D2 D SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

18 Mål (fortsat) H G1/4 S a L ASV-BD DN L H S a ISO 228/ G ½ G ¾ G G 1¼ G 1½ G 2 a Size (DN) ISO a () L () H () S () 15 G ½ G ¾ G G 1¼ G 1½ G Size (DN) ISO a () L () H () 15 G ¾A G 1A Fig VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

19 Appendiks A - Dimensioneringsdiagram Fig. A - Dimensioneringsdiagram, ASV-PV DN SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

20 Appendiks A - Dimensioneringsdiagram Fig. B - Dimensioneringsdiagram, ASV-PV DN VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

21 Appendiks A Ex Fig.C - Sizing diagram ASV-BD DN SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

22 Udbudstekst 1. Trykdifferensventilen bør være til rådighed i DN Trykdifferensventilen bør være baseret på integreret membranelement. 3. Rækken af indstillelige differenstryk bør være 5-25kPa eller kpa i dimension DN og kpa, kpa eller kpa i dimension DN Indstillingen af trykforskel bør være med unbrakonøgle (DN 15-40) eller sokkel skal være skjult. 5. Trykforskellen indstilling skal være lineær (1 sving 1 kpa eller 1 omgang 2 kpa afhængig af dimension). 6. Trykforskelsintervallet bør være udskifteligt med fjederændring i dimension DN uden at tøe systemet. 7. Afspærringsfunktion bør være muligt med håndtag. 8. Aftapnings-funktion er behøvet for DN Temperaturområde bør være C ved DN og C ved DN Nominelt tryk bør være 16 bar med prøvetryk 25 bar. 11. Trykdifferensventilens emballering i DN skal indeholde impulsledning (min. 1,5 m) og EPS ventilisolering op til min. 80 C. Nominel diameter: Dimension: Indstillingsområde fra - til kpa Produceret af: Danfoss Type: ASV-PV Bestillingsnuer: 003L 22 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

Styring af varmtvandsbeholdere

Styring af varmtvandsbeholdere Termostatventiler Oversigt over følere og ventiler 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

Danfoss radiatortermostater

Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater førende i mere end 50 år... 1958 Det industrielle eventyr startede i 1943 og udvikler sig stadig Spiren til det industrielle Danfoss eventyr blev

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Danfoss radiatortermostater

Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater førende i mere end 50 år... Det industrielle eventyr startede i 1943 og udvikler sig stadig Spiren til det industrielle Danfoss eventyr blev lagt

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 5 214 545 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator

Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Ventilserie V2001 Ligeløbsventil V2001 med pneumatisk ell. elektrisk aktuator Anvendelse Reguleringsventil til maskinbygning og fabriksanlæg. Til flydende medier samt damp. Størrelse DN 15 til DN 100 Tryktrin

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder 85.000 VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk DANFOSS VVS-GUIDE

Læs mere

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk.

Vinkler 90 PE100 SDR11 = PN 16 Dimension Enhed H Z Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm stk. mm mm kode nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. Vinkler 90 63 58 58 108 L 1072507 077701067 477701067 C5-1-2 139,00 75 28 73 127 L 1075338 077701079 477701079 C5-1-2 188,00 90 20 82 154 L 1052093 077701094 477701094 C5-1-2 243,00 110 15 91 153 L 1033653

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Modulerende reg.ventiler PN16

Modulerende reg.ventiler PN16 9 Modulerende reg.ventiler PN med magnetisk motor for brugsvand med stillingsregulering og stillingstilbagemelding MB...GY... Reguleringsventiler med magnetisk motor til modulerende regulering af brugsvand

Læs mere

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S5 BRANDSPJÆLD FD40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S5 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FD40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FD40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjældplade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Regulering og konceptløsninger

Regulering og konceptløsninger Regulering og konceptløsninger jarne ndreasen ydronic ollege @ UILINONTROL NMRK Medlemsmøde nr. 39 T ydronic ollege 1 Valg af reguleringsventil Kvs Ventil N og Kvs vælges ofte på baggrund af tommelfingerregler

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

4.1 Plademonterede trykventiler 4.1.10 Trykbegrænsningsventiler

4.1 Plademonterede trykventiler 4.1.10 Trykbegrænsningsventiler 4 Trykventiler 4.1 Plademonterede trykventiler 4.1.10 Trykbegrænsningsventiler 4.2 Rørmonterede trykventiler 4.2.10 Trykbegrænsningsventiler, ECT- og C-175-serien 4.3 Sandwichmonterede trykventiler 4.3.10

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Bilag 1 Dimensionerings temperatur for varmeinstallationer Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Dimensionerings-temperatur for varmt brugsvandsanlæg Maksimal fjernvarme

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk

7/S6 BRANDSPJÆLD FDC40. v 2.5 (dk) www.khvent.dk 7/S6 v 2.5 (dk) BRANDSPJÆLD FDC40 www.khvent.dk BRANDSPJÆLD FDC40 Anvendes til isolering af rørgennemføringer mellem brandsektioner. Brandspjæld består af kabinet, brand-resistent spjæld plade og udløsningsmekanisme.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere