Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiske Indreguleringsventiler ASV"

Transkript

1 Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN DN 50 DN DN DN Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering af differenstryk i varme- og køleanlæg. Ved delbelastninger, hvor flowet reduceres af reguleringsventilen, udføres trykbegrænsningen fortsat og dermed også den dynamiske indregulering. Ved at anvende ASV undgås komplekse og tidskrævende indreguleringsmetoder. Dynamisk indregulering af systemet ved alle belastninger sparer energi og forbedrer klimakomfort og -regulering. Flowbegrænsning Flowbegrænsning etableres ved anvendelse af en trykregulator ASV i kombination med varme/ køleenhedens reguleringsventil. Flowbegrænsning for hver varme/køleenhed hindrer underflow på fjerne enheder og overflow på andre, hvilket sikrer effektiv pumpning. Flowbegrænsning opnås ved separat justering af hver reguleringssløjfe uden påvirkning af andre reguleringssløjfer. Lavere støjniveau Differenstrykbegrænsningen forhindrer, at trykket over reguleringsventilen øges ved delbelastninger, hvorved støjniveauet reduceres. (Dette er grunden til, at DIN 1830 kræver kontrol af differenstrykket ved delvis belastning). Reguleringsventilens autoritet Regulering af differenstrykket over reguleringsventilen betyder, at autoriteten er høj. Det medfører præcis og stabil regulering og sparer energi. Ingen indregulering Indregulering opnås ved at justere hvert stigrør individuelt uden at påvirke de andre, som følgelig resulterer i en indregulering. Ingen speciel indreguleringsmetode er nødvendig, således spares omkostningerne ved indregulering. Indregulering i zoner Ved at anvende ASV bliver det muligt at opdele rørsystemet i trykuafhængige zoner. Dette tillader gradvis tilslutning af zonerne til hovedledningen i nybygninger eller ved renoveringer uden yderligere indregulering. Det er ikke nødvendigt at foretage en ny idriftssættelse, hver gang systemet ændres, da indregulering af differenstrykket sker automatisk. ASV - PV ventiler fås i følgende tryk områder 5-25 kpa anvendes mest til zoner af radiatorer kpa anvendes til radiatorer, ventilationskonvektorer, kølebafler og lejlighedsunits kpa anvendes til lejlighedsunits og ventilationskonvektorer, samt kølebafler kpa anvendes til store enheder (airconditionanlæg, ventilationskonvektorer osv.). Brug af ASV-ventiler gør det muligt at optimere pumpetrykket, mens uafhængige trykzoner gør det muligt at holde høj autoritet på kontrolventilerne. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 1

2 Beskrivelse/ anvendelsesformål (fortsat) ASV-strengreguleringsventiler er udviklet til at sikre høj kvalitet i den automatiske indregulering vha: - en trykaflastet kegle, - en tilpasset membran til hver ventilstørrelse, der sikrer en høj ydelse uanset størrelse, - en fjeder med lineær karakteristik, der gør indstillingen af Δp nem. En 90 vinkel mellem alle servicefunktioner (afspærring, aftapning, indstilling, måling) sikrer nem adgang under alle installationsforhold. Alle ovennævnte egenskaber og funktioner er opnået ved små indbygningsstørrelser, så det er let at installere ASV, selv på meget begrænset plads. ASV-ventiler sikrer ikke kun trykregulering ved 100% belastninger, men også ved alle delbelastninger (hvorved kravene i DIN opfyldes). Ved at regulere trykket ved delbelastninger undgås de støjproblemer i termostatventiler til radiatorer, der ellers ofte forekoer i systemer uden differenstrykregulering. ASV-ventiler (DN 15-40) leveres i styroporemballage (EPS), der kan anvendes til isolering ved temperaturer op til 80 ºC. Ved højere temperaturer (op til 120 ºC) anvendes en isoleringskappe. ASV-ventiler i størrelserne DN leveres med et indvendigt gevind, mens DN 50 kun leveres med udvendigt gevind. Hvis der vælges udvendigt gevind, kan en gevind- eller svejsenippel leveres om tilbehør. Størrelserne DN leveres om flangeventiler. ASV-strengreguleringsventiler har indbyggede servicefunktioner som afspærring og aftapning. ASV-PV kan udstyres med nipler til flowmåling. I så fald skal målenipler bestilles separat og monteres på ventiler som følger: øverst på aftapningshanen (DN 15-50), på flangetilslutningen, før ventilen fyldes med vand (DN ). ASV-PV-ventiler skal monteres i returrøret saen med partnerventiler, der monteres i fremløbsrøret. Som partnerventil anbefales MSV-S/ASV-BD til størrelse DN og MSV-F2 til størrelse DN Valget af partner ventil afhænger af applikationstype ASV-BD MSV-S ASV-BD Fig. 1 Indstilling af ASV-PV = Δp stigstreng Fig. 2a Indstilling af ASV-PV = p stigstreng + p i Fig. 2b Indstilling af ASV-PV = p stigstreng + p i - Når forindstilling af vandmængden er muligt på varme/køleenheder (radiatorer o.l.), er der ikke behov for flowbegrænsning på stigstrengen. Derfor anvendes MSV-S fra DN 15 til DN 50 og MSV-F2 fra DN 65 til DN 100, hvor kapilarrøret monteret på MSV-F2 ventilens udløbsflange. Flowbegrænsning på stigstrengen er ikke muligt, men hele det regulerede tryk er tilgængeligt for stigstrengen. - Hvis der ikke er muligt at forindstille på varme/køleenhederne anvendes ASV-BD til størrelserne DN 15 -til DN 50 og MSV-F2 til størrelserne DN 65 -DN 100, hvor kapillarrøret monteret på MSV-F2 ventilens tilgangsside. En del af ASV-PV ventilens indstilligstryk bilver optaget af ASV-BD/MSV-F2 ventilen. ASV-BD kan bruges udenfor eller inde i sløjfen ved valg af hvilken målenippel der åbnes. Blå målenippel åbnes, hvis ASV-BD skal uden for sløjfen. I denne position kan flow verificeres (standard position). Rød målenippel åbnes, hvis ASV-BD skal inden for sløjfen. I denne position kan man indregulere og lave flow verifikation. 2 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

3 Beskrivelse/ anvendelsesformål (fortsat) ASV-BD ASV-BD ASV-BD Fig. 3 ASV i stigstreng/typisk opvarmningsapplikation (generelt eksempel) ASV-ventiler kan anvendes i radiatorvarmeanlæg til regulering af differenstrykket over stigstrenge. Flowet begrænses ved forindstilling af radiatorventilerne. Alternativt kan man forindstille flowet i stigestrengen ved brug af forindstillingsfunktionen på ASV-BD. Ud over balancering af anlægget sikrer ASV-PV ventilerne høj ventilautoritet over radiator termostatventilerne, hvilket giver præcis og stabil temperaturregulering. ASV-BD Fig. 4 ASV i manifold til gulvvarmeanlæg ASV-ventiler kan anvendes i gulvvarmeanlæg. For at begrænse flowet i hver sløjfe bør ventiler med en integreret flowbegrænsning eller forindstillingsfunktion anvendes saen med det konstante tryk, som en ASV-PV-ventil giver. Alternativt kan hele manifoldens flow begrænses ved at anvende indstillingsfunktionen på ASV- BD. ASV-PV-ventiler kan regulere differenstrykket inden for flere områder, hvis der er behov for forskellige differenstryk. På grund af deres beskedne størrelse er automatiske ASV-strengreguleringsventiler nee at installere i en vægmonteret kasse til en gulvvarmemanifold. Alternativt kan man forindstille flowet i stigestrengen ved brug af forindstillingsfunktionen på ASV-BD. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 3

4 Beskrivelse/ anvendelsesformål (fortsat) ASV-BD Fig. 5 ASV med ventilationskonvektor ASV-ventilerne kan anvendes i systemer med fan coils, strålevarme og varmlufttæpper for at opretholde automatisk vandbalance ved hjælp af automatisk differenstryk regulering, hvor flere enheder er koblet på sae streng. Konstant differenstryk i kombination med indregulerede kontrolventiler eller for eksempel ASV-BD, der indregulerer vandmængden. ASV-BD ASV-BD ASV-BD Fig. 6 Fjernvarmestation til lejlighed ASV automatiske strengreguleringsventiler kan også anvendes i andre applikationer. For eksempel kan ved regulering af differenstrykket, anvendes ASV for at undgå støjproblemer ved termostatstyrede radiatorventiler i mindre systemer. ASV kan anvendes i alle applikationer, hvor der er brug for en lille differenstryksregulator, f.eks. i en lille gulvmanifold eller en fjernvarmestation til lejlighed. I bygninger med fjernvarmestationer til lejligheder kan ASV-ventiler anvendes til sikker automatisk regulering ved hjælp af differenstryksregulering i stigrør/zoner. I fjernvarmestationer til lejligheder ændres trykforholdene, når der også forekoer sanitær vandopvarmning, saenlignet med situationer, hvor der kun er brug for varme. Ved at anvende ASV-PV-ventiler reguleres differenstrykket også under disse forhold. Konstant differenstryk kombineret med forindstillede reguleringsventiler (f.eks. ASV-BD) begrænser flowet. NB: ASV ventilernes maksimale differenstryk skal altid overholdes. 4 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

5 Dimensionering Gevind Flange Q min Q Q 10 kpa Fig. 7 Søjlediagram til dimensionering af ASV-ventiler ved p v = 10 kpa. Ønskes anden p v anvendes diagraerne fig A og fig. B i Appendixet ASV-PV ventilerne kan dimensioneres ud fra skemaet i fig. 7, der er baseret på et trykfald over ASV-PV ventilen på 10 kpa. Normalt vælges ASV-PV ventilerne i sae dimension som rørdimensionen. Partner ventilen MSV-S vælges i sae dimension som ASV-PV ventilen. Eksempel: Givet: Vandmængde 200 l/h, rør DN 15 Løsning: Den vandrette linje skærer søjlen for ventilstørrelsen DN 15, som derfor kan vælges som den ønskede størrelse. Se eksemplerne på side 12 og 13 for detaljeret dimensionering. Se diagraerne i Appendiks A for de forskellige p v (differenstryk over ventilen). Saenhæng mellem ventilstørrelse og rørstørrelse K v -værdier for de enkelte dimensioner blev fastsat for at dække et flowområde op til en hastighed på 0,8 m/s ved et differenstryk på 10 kpa over ventilen. Så længe vandets hastighed i røret er på 0,3-0,8 m/s, skal ventilens dimension svare til rørets dimension. Hvis der skal indreguleres på partnerventilen: Partnerventilen ASV-BD og MSV-F2 vælges, så k v -værdien overstiger 25% af k vs -værdien. Eksempel: 0,2 m 3 /h K V = = 0,89 m V 3 /h 0,05 bar K vs ASV-BD DN 15 = 3,00 m 3 /h >25% 0,89 m3 /h 3,00 m 3 /h = 30% SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 5

6 Bestilling ASV-PV-indreguleringsventil inkl. 1,5 m impulsledning (G 1/16 A), aftapningshane (G 3/4 A) og isoleringskappe Type DN k VS p-indstillingsområde Tilslutning m 3 /h kpa Best.-nr. VVS-nr Rp 1/2 003L Rp 3/4 003L Rp L Rp 11/4 003L Rp 11/2 003L Indvendigt gevind Rp 1/2 003L ISO 7/1 Rp 3/4 003L Rp L Rp 11/4 003L Rp 11/2 003L Rp 11/4 003L Rp 11/2 003L ASV-PV-indreguleringsventil inkl. 2,5 m impulsledning (G 1/16 A), aftapningshane (G 3/4 A) og adapter 003L8151 Type DN k VS m 3 /h Tilslutning Udvendigt gevind ISO 228/1 G 2 1/2 p-indstillingsområde kpa Best.-nr. VVS-nr Z Z Z Z ASV-PV-indreguleringsventil inkl. 2,5 m impulsledning (G 1/16 A), adapter 003Z0691 og 003L8151 Type DN k VS p-indstillingsområde Tilslutning m 3 /h kpa Best.-nr. VVS-nr Z Z Z Z Flange EN Z Z Z Z Z ASV-BD afspærrings- og indreguleringsventil multifunktionel partnerventil inkl. isoleringskappe (kugleafspærring, roterende målestation) Type k VS Indvendigt gevind DN Best.-nr. VVS-nr. (m 3 /h) (ISO 7/1) R p ½ 003Z R p ¾ 003Z R p 1 003Z R p 1¼ 003Z R p 1½ 003Z R p 2 003Z MSV-S partnerventil med afspærring og indvendigt gevind Type DN k VS m3 /h Afdræning Indvendigt gevind Best.-nr. VVS-nr. 15 3,0 0,3 R p ½ 003Z ,0 0,3 R p ¾ 003Z ,5 0,3 R p 1 003Z ,3 R p 1¼ 003Z ,3 R p 1½ 003Z VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

7 Bestilling (fortsat) Type DN k VS m 3 /h Afdræning Indvendig gevind Best.-nr. VVS-nr ,3 G 2¼ A 003Z4016 Tilbehør og reservedele Beskrivelse Koentarer/tilslutning Best.-nr. VVS-nr. Målestuds til differenstrykmåling (Rectus) Til aftapningshane 003L Aftapningshane Til ASV-PV (DN 15-50) 003L Impulsledning, med O-ringe 1,5 m 003L ,5 m 003Z m 003L Adapter til MSV-F2 for ASV-impulsledning 1) G ¼ - R ¼; G 1/16 003Z Nippel til tilslutning af impulsledning 2) G R ¼ 003L Nippel til tilslutning af impulsledning på andre ventiler (US-standard) G UNF - 2B 003L O-ring til impulsledning 3) L Adapter til MSV-S for ASV impulsledning G1/16 - R3/4 003Z0109 Forlængende målenipler til ASV-BD (DN15-50) 003Z3946 Indstillingshåndtag til ASV-BD (DN15-50) 003Z4652 PFM5000 måleapperat 10 bar uden telefon 003L8330 Indreguleringsskilt og strips 10 stk. 003Z4660 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4781 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4782 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4783 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4784 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4785 Isoleringskappe ASV-BD DN Z4786 1) Anbefales når MSV-F2 anvendes som partnerventil. Muliggør tilslutning af impulsledning fra ASV, mens målefunktionen bevares. 2) Anbefales når impulsledningen monteres direkte på røret. 3) Sæt med 10 stk. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 7

8 Tekniske data Type ASV-/P/PV ASV-BD/S Nominal diameter DN Maks. tryk 16 (PN 16) 20 bar Prøvetryk Differenstryk over ventil kpa ) ) Temperatur C Materialer i vandberørte dele: Ventil Messing GG 25 DZR messing Kegle (ASV-P/PV) DZR messing Rustfast stål Membran EPDM Fjeder Rustfast stål - 1) Bemærk, at det maksimalt tilladte differenstryk over ventilen på 150 kpa heller ikke må overskrides ved delvis belastning. 2) Bemærk, at det maksimalt tilladte differenstryk over ventilen på 250 kpa heller ikke må overskrides ved delvis belastning. Beskrivelse 1. Afspærringshåndtag 2. Spindel til indstilling af differenstryk 3. O-ring 4. Referencefjeder 5. Tilslutning af impulsledning 6. Membranelement 7. Reguleringsmembran 8. Trykaflastet ventilkegle 9. Ventilhus 10. Sæde n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) 1) Fig. 9 ASV-PV (DN 15-40) DN ) DN 32/40 kun Fabriksindstilling p-indstillingsområde (kpa) kpa ASV-PV er udviklet til at opretholde et konstant differenstryk over et stigrør. Trykket i returledningen påvirker, via en intern forbindelse og i kombination med referencefjederen, undersiden af reguleringsmembranen (7), mens trykket i fremløbsrøret påvirker oversiden via en impulsledning (5). På denne måde fastholder strengreguleringsventilen et justeret differenstryk på kpa. 8 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

9 Beskrivelse (fortsat) 1. Afspærringshåndtag 2. Spindel til indstilling af differenstryk 3. O-ring 4. Referencefjeder 5. Tilslutning af impulsledning 6. Membranelement 7. Reguleringsmembran 8. Trykaflastet ventilkegle 9. Ventilhus 10. Sæde n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) (kpa) Fabriksindstilling p-indstillingsområde (kpa) kpa DN 50 5 Fig. 10 ASV-PV (DN 50) ASV-PV er udviklet til at opretholde et konstant differenstryk. Trykket i returledningen påvirker, via en intern forbindelse og i kombination med referencefjederen (4), undersiden af reguleringsmembranen (7), mens trykket i fremløbsrøret påvirker oversiden via en impulsledning (5). På denne måde fastholder indreguleringsventilen det ønskede differenstryk. ASV-PV-ventilerne sælges i fire forskellige p-indstillingsområder. Ventilerne er fabriksindstillede til en defineret værdi som beskrevet i fabriksindstillingstabellen i fig. 9, 10 og 11. Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille det ønskede differenstryk: Med en 5 umbaconøgle drejes spindlen (2) for at ændre trykket på ASV-PV. Hvis spindelen drejes med uret, øges indstillingsværdien, hvis den drejes mod uret, reduceres værdien. Hvis indstillingsværdien er ukendt, drejes spindlen med uret til anslag. Derefter vil ASV-PV være indstillet på den højeste værdi inden for indstillingsområdet. Nu kan spindelen drejes et antal gange (n), som beskrevet i fig, 9-11, indtil det ønskede differenstryk nås. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 9

10 Konstruktion (fortsat) 1. Afspærringshåndtag 2. Spindel til indstilling af differenstryk 3. O-ring 4. Fladpakning 5. Referencefjeder 6. Tilslutning af impulsledning 7. Membranelement 8. Reguleringsmembran 9. Trykaflastet ventilkegle 10. Ventilhus 11. Sæde 12. Måletilslutninger lukket med prop 13. Ventilationsåbning DN Fabriksindstilling p-indstillingsområde (kpa) kpa n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) n (omdrejninger) (kpa) (kpa) (kpa) Fig. 11 ASV-PV (DN ) 10 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

11 Konstruktion (fortsat) 1. Ventilhus 2. Kugle 3. Kuglesæde 4. Støtteskrue 5. Drøvlebøsning 6. Lukkebøsning 7. Ventiltop 8. Spindelhoved 9. Spindel 10. Rotationslås 11. Drænstuds 12. Håndtag 13. Roterende målestation 14. Målenippel 15. Kapillarrørsforbindelse Fig. 11a ASV-BD DN Partnerventilerne ASV-BD/S skal anvendes saen med de automatiske indreguleringsventiler ASV-PV til at styre differenstrykket i stigstrengene. ASV-BD er en kombineret indregulerings og afspærringsventil med en række unikke features: Høje kv-værdier for små tryktab Partnerventilposition i eller uden for sløjfen (se side 2 for yderligere oplysninger), som vælges efter at ventilen er installeret under tryk Numerisk skala, synlig fra flere vinkler Nem lås af forindstilling Roterende målestation med indbyggede målenipler Indbygget aftapningshane med separat fremløbs/retur dræning Aftageligt håndhjul til let montering Åben/lukke indikator Kapillarrørsforbindelse Kapillarrøret skal være tilsluttet kapillarrørsforbindelsen (15). I arbejdsposition, skal en af måleniplerne være åben, mens den anden er lukket. Der er to mulige konfigurationer med partnerventil inden for eller uden for sløjfen. Det kan vælges ved at løsne henholdsvis den ene eller den anden målenippel: Partnerventil uden for sløjfen: Blå målenippel åbnes. I denne position kan flow verificeres (standard position). ASV-BD skal indstilles fuldt åben. Partnerventil inden for sløjfen: Rød målenippel åbnes. I denne position kan man indregulere og lave flow verifikation. Indregulering Brug følgende procedure: 3. Lås indstillingen ved at trykke håndtaget ned, indtil klik. 4. Hvis det er nødvendigt, mål flow ved hjælp af PFM5000 måleinstrument. Flowverifikation (i tilfælde ASV-BD anvendes uden for kontrolleret loop) Brug følgende procedure: 1. ASV-BD-indstillingen er indstillet til maksimal værdi. 2. Flow kan måles ved hjælp af PFM5000 måleinstrument. 3. Hvis trykfaldet over ventilen er for lavt til en sikker måling, ændres forindstillingen på ASV-BD til en lavere indstilling for at opnå et tilstrækkelig højt trykfald over ventilen. 4. Efter flowmåling, indstillingen tilbage til maksimumværdien, og lås den ved at trykke på håndtaget, indtil klik. Aftapning Brug følgende procedure til at dræne ASV-BD: 1. Luk åbnet målenippel. 2. Fjern kapillarrør. 3. Fjern adapteren. Sørg for, at aftapningshane er fastgjort med en skruenøgle, når adapteren er fjernet. 4. Blå nippel åbner udløbet, mens rød nippel åbner indløbet. Sørg for ikke at åbne mere end max. 3 omgange. Aftapningshane og nipler kan rotere til hvilken som helst position. Bemærk: Ved aftapning, altid at holde det sae eller højere statisk tryk på øverste del af ASV-PV membran. Derfor dræne altid fra returløb først og fjern kun kapillarrør efter returløb er tomt. Hvis dræning sker fra fremløb først, kan membranen blive beskadiget. 1. Når ventilen er åben, klik håndtaget klik op med grøn nøgle. Unbrakonøgle kan også anvendes. 2. Indstil krævet forindstilling. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

12 Konstruktion (fortsat) MSV-S 1. Ventilhus 2. Kugle 3. Kuglesøde 4. Støtteskrue 5. Shut off bush 6. Top 7. Dække til håndtag 8. Skrue til håndtag 9. Håndtag 10. Top til håndtag 11. Beskyttelsesdække 12. Drænskrue 12 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

13 Dimensionering eksempler MSV-S Δp a = Δp m + Δp r + Δp v Δp v Δp m Δp r Δp a Trykfald over PV Trykfald over MSV-S Nødvendigt tryk i stigstreng Tilgængeligt tryk i stigstreng Fig Eksempel Givet: Radiatorsystem med termostatventiler med forindstilling. Ønsket flow i stigstreng (Q): l/h Mindste tilgængelige tryk i stigstrengen (Δp a ) kpa Beregnet trykfald over stigstrengen ved det ønskede flow (Δp r ) kpa Ønsket: - Ventiltype - Ventilstørrelse Da radiatorventilerne er med forindstilling, vælges MSV-S. Da det ønskede trykfald over stigstrengen er 20 kpa, vælges ASV-PV. ASV-PV skal holde et tryk på 20 kpa over stigstrengen, hvilket betyder, at 50 kpa af 70 kpa ligger over ASV-PV og MSV-S ventilerne. Δp v + Δp m = Δp a - Δp r = = 50 kpa Vi antager, at størrelsen DN 25 er den korrekte i dette eksempel (vær opmærksom på, at begge ventiler skal have sae størrelse). Da MSV-S DN 25 skal være helt åben, beregnes trykfaldet med flg. ligning: 2. Eksempel Korrigering af flowet med differenstrykregulering. Givet: Målt flow i stigstrengen Q l/h ASV-PV-ventilens indstillingsværdi Δp r kpa Ønsket: Ny indstilling af ventilen for at øge flowet 10 %, Q 2 = l/h. Indstilling af ASV-PV-ventil: Når det er nødvendigt, kan reguleringstrykket justeres til en bestemt værdi (ASV-PV 5-25 kpa eller kpa). Ved at øge/reducere indstillingsværdien kan du justere flowet i stigstrengen, (En øgning på 100 % af reguleringstrykket øger flowet med 41 %) p = Q2 = p1 Q = kPa Hvis indstillingsværdien øges til 24 kpa, øges flowet med 10 % til l/h. 2 Q 1.5 pm = = = 0.14bar= 14 kpa Kv eller ved flg. aflæsning af diagraet i Appendiks A, fig. D: Træk en vandret linje fra 1,5 m 3 /h (~1,500 l/h) gennem den linje, der angiver størrelsen DN 25. Træk en lodret linje fra skæringspunktet for at aflæse trykfaldet på 14 kpa. Trykfaldet over ASV-PV-ventilen er derfor: Δp v = (Δp a - Δp r ) - Δp m = 50 kpa - 14 kpa = 36 kpa hvilket kan aflæses fra diagraet i Appendiks A, fig. A. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

14 Dimensionering eksempler (fortsat) ASV-BD MSV-F2 Fig. 15 Δp a = Δp i + Δp r + Δp v Δp v Trykfald over ASV-PV Δp i Trykfald over ASV-BD Δp o Trykfald i stigstreng, inkl. ASV-BD Δp a Tilgængeligt tryk i stigstreng Δp r Trykfald i stigstreng, ekskl. ASV-BD Fig. 16 Δp a = Δp i + Δp r + Δp v Δp v Trykfald over ASV-PV Δp i Trykfald over MSV-F2 Δp o Trykfald over stigstreng, inkl. MSV-F2 Δp a Trykfald over stigstreng Δp r Trykfald i stigstreng, ekskl. MSV-F2 3. Eksempel Flowbegrænsning med ASV-BD-ventil Flowbegrænsning med ASV-BD ventil. Givet: Ønsket flow i stigestreng (Q): l/h ASV-PV & ASV-BD (DN25) Indstillingsværdi på ASV-PV-ventilen ( P O ):. 10kPa Anslået trykfald over stigestrengen ved det ønskede flow ( P R ): 4 kpa Ønskes: Indstilling af ASV-BD for at opnå ønsket flow Løsning: ASV-BD placeres inden for trykregulatorens reguleringssløjfe ved at lukke for blå målenippel og åbne rød målenippel, så ASV-BD bliver gjort flow begrænsende (Som hovedregel medfører en 100% øgning af k v -værdien en 100% øgning af flowet). k v = Q = 0,880 P V 0,06 = 3,59 m 3 Resultatet kan aflæses fra diagraet i Appendiks A, fig. C. Uden anvendelse af ASV-BD vil flowet i forgreningsrøret, med en helt åben reguleringsventil være 62% højere og dermed resultere i overflow. Ved at justere håndtaget på ASV-BD til en indstilling mellem 3.3 og 3.4 (k v -værdi = 3,59) begrænser vi flowet til det ønskede 880 l/h. 4. Eksempel Lejlighedsunits Givet: Antal lejlighedsunits pr. stigstreng...5 Varmeeffekt pr. station kw Varmeeffekt for brugsvand pr. station kw Samtidighedsfaktor (kilde: TU Dresden) Ønsket flow i grenrøret (Q): l/h Mindste tilgængelige tryk i stigstrengen ( p a ) kpa Anslået trykfald over stigstrengen ved det ønskede flow ( p o ) kpa Ønsket: - Ventiltype - Ventilstørrelse. Til beregning af flowet i stigstrengen anvendes samtidighedsfaktoren, da forbrug af brugsvand er en midlertidig hændelse, der ikke finder sted samtidigt i alle lejligheder. Da vandet strøer gennem en varmeveksler, mens opvarmningen af brugsvand ikke er reguleret, skal det maksimale flow også begrænses. Da det ønskede trykfald over stigstrengen er 50 kpa, vælges ASV-PV med et trykområde på 0,35-0,75 bar (35-75 kpa). Da 80 kpa er tilgængelig for stigstrengen, skal p v være 30 kpa. p v = p a p o = = 30 kpa k Q Δp 6.4 v = = = v m /h For l/h vælges ventil ASV-PV, DN 50, enten ved ovennævnte beregning eller ved aflæsning af diagraet i Appendiks A, fig. B. Hvis det er nødvendigt at begrænse flowet i stigstrengen, anvendes ventilen MSV-F2. 14 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

15 Måling af flow og differenstryk ASV-BD er udstyret med to målenipler, således at differenstrykket over ventilen måles med Danfoss måleapparat eller andet måleudstyr. Ved hjælp af trykfaldskurven for ASV-BD (Appendiks A, fig D), kan det faktiske differenstryk over en ventil omdannes til flow. Bemærk: Bemærk: Ved måling af dimensioneret flow skal alle radiatorventiler være helt åbne (nominelt flow). Måling af differenstryk ( P r ) på tværs af stigrørs Monter en adapter (Danfoss best.nr. 003L8143) på ASV aftapningshane (DN15-50). Målingerne skal tages mellem måleniplen på partner ventil (ASV-BD/MSV-F2) på måleniplen ved ventilens udgang (efter flowpilen/blå nippel) og adapteren monteret på ASV-PV. Installation ASV-PV skal installeres i returledningen med flowet i den retning, der angives med pilen på ventilhuset. ASV-BD/MSV-S/MSV-F2 skal installeres i fremløbsrøret med flowet i den retning, der angives med pilen på ventilhuset. Impulsledningen skal installeres mellem ASV-BD/MSV-S/MSV-F2 og ASV-PV. Impulsledningen gennemskylles før installation. ASV-PV og ASV-BD skal desuden installeres i overensteelse med installationskravene. Trykprøvning Maks. prøvetryk bar Ved trykprøvning skal man sikre sig, at begge sider af membranen har sae statiske tryk, så trykregulatoren ikke beskadiges. Det indebærer, at impulsledningen skal være tilsluttet og eventuelle nåleventiler skal være åbne. Hvis ASV-PV DN15-50 installeres saen med ASV-BD/MSV-S skal begge ventiler være åbne eller lukkede, hvis impulsledningen monteres så ventilerne er udenfor sløjfen (begge ventiler skal stå i sae position). Hvis ventilerne er inden for sløjfen skal begge ventiler være åbne. Under denne indstilling (åbning eller lukning af ventilerne) skal du sørge for, at der aldrig er et lavere tryk på membranens overside for at undgå at beskadige den. Opstart I forbindelse med systemopstart ved åbning af afspærringsventilen på ASV-PV og partnerventilen sørges for, at begge sider af membranen har sae tryk, eller at der er et højere tryk på membranens overside. Hvis fyldning sker ved åbning af ASV-PV og partnerventilen, skal det sikres, at der er tryk på oversiden af membranen ved at åbne partnerventilen, inden ASV-PV åbnes. SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

16 Mål ASV-PV DN L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a ISO 7/1 b ISO 228/ Rp ½ G ¾ A Rp ¾ G 1 A Rp 1 G 1¼ A ) Rp 1¼ G 1½ A ) kpa indstillingsområde ) Rp 1½ G 1¾ A c ISO 228/1 G ¾ A Fig VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

17 Mål (fortsat) ASV-PV DN 50 p-indstillingsområde L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 b c kpa ISO 228/1 ISO 228/ G 21/2 G 3/4 A Fig. 18 ASV-PV DN L1 H1 H2 D1 D2 D SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

18 Mål (fortsat) H G1/4 S a L ASV-BD DN L H S a ISO 228/ G ½ G ¾ G G 1¼ G 1½ G 2 a Size (DN) ISO a () L () H () S () 15 G ½ G ¾ G G 1¼ G 1½ G Size (DN) ISO a () L () H () 15 G ¾A G 1A Fig VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

19 Appendiks A - Dimensioneringsdiagram Fig. A - Dimensioneringsdiagram, ASV-PV DN SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

20 Appendiks A - Dimensioneringsdiagram Fig. B - Dimensioneringsdiagram, ASV-PV DN VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

21 Appendiks A Ex Fig.C - Sizing diagram ASV-BD DN SMT/SI VD.A6.E3.01 Danfoss 06/

22 Udbudstekst 1. Trykdifferensventilen bør være til rådighed i DN Trykdifferensventilen bør være baseret på integreret membranelement. 3. Rækken af indstillelige differenstryk bør være 5-25kPa eller kpa i dimension DN og kpa, kpa eller kpa i dimension DN Indstillingen af trykforskel bør være med unbrakonøgle (DN 15-40) eller sokkel skal være skjult. 5. Trykforskellen indstilling skal være lineær (1 sving 1 kpa eller 1 omgang 2 kpa afhængig af dimension). 6. Trykforskelsintervallet bør være udskifteligt med fjederændring i dimension DN uden at tøe systemet. 7. Afspærringsfunktion bør være muligt med håndtag. 8. Aftapnings-funktion er behøvet for DN Temperaturområde bør være C ved DN og C ved DN Nominelt tryk bør være 16 bar med prøvetryk 25 bar. 11. Trykdifferensventilens emballering i DN skal indeholde impulsledning (min. 1,5 m) og EPS ventilisolering op til min. 80 C. Nominel diameter: Dimension: Indstillingsområde fra - til kpa Produceret af: Danfoss Type: ASV-PV Bestillingsnuer: 003L 22 VD.A6.E3.01 Danfoss 06/2013 SMT/SI

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-I ASV-M DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17 Indreguleringsventiler Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil 3.01 Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.)

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Beskrivelse AVP(-F) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv

STAD-R. Indreguleringsventiler DN med reduceret Kv STAD-R Indreguleringsventiler DN 15-25 med reduceret Kv IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-R STAD-R Manuel indreguleringsventil STAD-R med reduceret Kv værdier, som er yderst velegnet til brug i vandbårne

Læs mere

LENO MSV-BD ventiler til manuel indregulering

LENO MSV-BD ventiler til manuel indregulering LENO MSV-BD ventiler til manuel indregulering Beskrivelse LENO MSV-BD er et udvalg af ventiler til manuel indregulering af flow i varme-, køle- og varmtvandssystemer i boliger. LENO MSV-BD er en kombineret

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

Precision made easy. Ballorex Delta. Differenstrykregulator

Precision made easy. Ballorex Delta. Differenstrykregulator Precision made easy Ballorex Delta Differenstrykregulator Konstant differenstryk giver perfekt indregulering Precision made easy Ballorex Delta er en differenstrykregulator, som anvendes i varme- eller

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: - 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller - 3-vejs

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK 25-65 C kan kombineres med RAV-/8, VMT-/8, VMA og KOVM. RAVK 25-45 C kan

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulator AVDO

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Differenstrykregulatorer Overstrømningsregulator AVDO FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Kvikdimensionering af differenstrykregulatorer 4.01 AVPL til mindre anlæg.................. 4.02 AVP til middelstore anlæg............... 4.03 AIP til større anlæg....................

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning

BALLOREX Venturi 4.1 Indledning 4.1 Indledning 4.1.1 Indregulering af varme- og kølesystemer BROEN er en serie af statiske strengreguleringsventiler til indregulering af vandbaserede varme- og kølesystemer, for at sikre hydraulisk balance

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

DIFFERENSTRYKREGULATORER

DIFFERENSTRYKREGULATORER Differenstrykregulatorer Generelt om differenstryk 4.01-4.02 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05-4.06 AVP til større anlæg 4.07-4.08 AFP til store anlæg 4.09-4.10

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl

INDREGULERINGSVENTILER Til varme og køl Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.) 3.03 ASV-PV Stilbar Differenstrykregulator

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange

Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil, flange VF 3 3-vejs ventil, flange Datablad Sædeventiler (PN 16) VF 2 2-vejs ventil flange VF 3 3-vejs ventil flange Beskrivelse VF 2 VF 3 VF 2- og VF 3-ventilerne er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til de fleste varme- ventilations-

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Anvendelse Ligeløb, forniklet Vinkelløb, forniklet Sideløb, forniklet UK model, forniklet Ligeløb, forkromet Vinkelløb, forkromet Ligeløb, press-udførelse

Læs mere

Overstrømningsregulator

Overstrømningsregulator Generelt om differenstryk 4.01 Kvikdimensionering 4.03 AVPL til mindre anlæg 4.04 AVP til middelstore anlæg 4.05 AVP til større anlæg 4.07 AFP til store anlæg 4.09 Overstrømningsregulator AVDO 4.11 4.00

Læs mere

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ

2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ 2- og 3-vejs reguleringsventiler VRBZ Beskrivelse/Anvendelse * Slutmuffe og slutprop som tilbehør VRBZ 3 udv. VRBZ 3 & VRBZ 2* indv. VRBZ 2* udv. VRBZ er en reguleringsventil, der sikrer god kvalitet med

Læs mere

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Datablad Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Beskrivelse AVT / VG AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet primært til produktion

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse delse Datablad EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse Ligeløbsventil Til gevindrør og Vinkelløbsventil press-systemer, med Sideløbsventil selvtættende nippel UK-model Anvendelse

Læs mere

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes i tostrengsanlæg.

Læs mere

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator

Datablad AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP/VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator Anvendelse AFP/VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til anvendelse i større fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.

Læs mere

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling TRV-2, TRV-2S Radiatorventiler Med forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Dette er en ekstremt fl eksibel og yderst robust termostatventil, som hovedsageligt

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

FHV reguleringsventil

FHV reguleringsventil Anvendelse FHV-A giver mulighed for rumtemperaturstyring via en RA2000 termostat monteret på en RA ventil. FHV-reguleringsventiler er fleksible at anvende og nemme at installere i gulvvarmekredsløbet.

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

2-vejs ventiler VM 2, VB 2

2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Datablad 2-vejs ventiler VM 2, VB 2 Beskrivelse/ anvendelsesformål VM 2 VB 2 Ventilerne VM 2 og VB 2 med splitkarakteristik er udviklet til lang og problemfri ydelse under de mest krævende forhold i systemer

Læs mere

Styring af varmtvandsbeholdere

Styring af varmtvandsbeholdere Termostatventiler Oversigt over følere og ventiler 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV vinkelløb RA-DV sideløb højre & venstre RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i -rørs

Læs mere

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6

Indsatskatalog - Dynamiske strengreguleringsventiler Side1af6 Side1af6 Anvendelse Freses indsatser er specielt designet og fremstillet til automatisk regulering af varmeog kølekredsløb. De er en integreret del af Freses automatiske reguleringsventiler. Den dynamiske

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier

Thermostat K. med spiralformet dykrørsføler. Termostater Til temperaturregulering af medier Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Termostater Til temperaturregulering af medier IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Thermostat K med spiralformet dykrørsføler Thermostat K med spiralformet

Læs mere

Unik AFCteknologi. Her er Max

Unik AFCteknologi. Her er Max Unik AFCteknologi Her er Max For at udruge det sarte æg fra en skægagame, skal det opbevares ved en perfekt reguleret temperatur. Det ville normalt være en stor udfordring for en almindelig termostatventil.

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg FLOWRETT, TA-UNI Ventilsystemer Til 1-strengsanlæg IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Dette ventilsystem passer til de fl este radiatorer på markedet og

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. DK DEC 15 Side 1 af 7 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese OPTIMIZER - trykuafhængig indregulerings- og styregruppe for 4-rørssystemer. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 6 Anvendelse -regulatoren danner sammen med det tilhørende hydrauliksystem en komplet trykuafhængig motorventilgruppe til effektiv og energibesparende enkeltrums- eller centralreguleret energistyring

Læs mere

Differenstrykregulator AVP

Differenstrykregulator AVP Anvendelse AVP er en selvvirkende differenstrykregulator som lukker ved stigende differenstryk. AVP anvendes primært i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er forsynet med udvendigt gevind for tilslutning til

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Indreguleringsguide - dynamiske ventiler

Indreguleringsguide - dynamiske ventiler www.frese.eu Indreguleringsguide - dynamiske ventiler INDREGULERING Forindstil blot vandmængden... Ventilerne finder selv den hydrauliske balance uafhængigt af skiftende trykforhold i anlægget: Frese OPTIMA

Læs mere

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener

indregulering for at en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le i drifts- Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener P anvisningen indregulering for en Grønlandske bygningsreglement (11.2.4 le indreguleres dokumention i drifts- i Et der indreguleret til for indeklimaforhold støjgener I ultimo monogrammer til dansk billedmerialet

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus Fjernvarmeunit Frem- og returløb Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus FJERNVARMEUNITS TIL ENFAMILIEBOLIGER Varmt brugsvand Temperatur, trykfald og ydelse Vandtemperaturer skal

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

BESKRIVELSE KOMPONENTER GODKENDELSER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7021

BESKRIVELSE KOMPONENTER GODKENDELSER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7021 7021 BESKRIVELSE ISTR124 7021 Komplet kompakt højkapacitet parallelshunt med cirkulationspumpe, termostatventil med dykrørsføler for regulering af fremløbstemperatur, kontraventil og strengreguleringsventil

Læs mere

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med automatisk desinfektionsfunktion "B" * termometer er tilbehør Fig.

Læs mere

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer 1-strengsanlæg

FLOWRETT, TA-UNI. Ventilsystemer 1-strengsanlæg FLOWRETT, TA-UNI Ventilsystemer 1-strengsanlæg IMI TA / Termostater og radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Dette ventilsystem passer til de fleste radiatorer på markedet og er beregnet

Læs mere

Ventilhuse type RA-FN og RA-G til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-FN og RA-G til radiatortermostat RA 2000 til radiatortermostat RA 2000 Certficeret efter EN 215 RA-FN ligeløb RA-FN vinkelløb RA-FN UK-model RA-G ligeløb RA-G vinkelløb Anvendelse Ventilhuse type RA-FN Ventilhuse type RA-FN er beregnet til tostrengsanlæg

Læs mere

Til omvendt gennemstrømning. Radiatorventiler Med og uden forindstilling

Til omvendt gennemstrømning. Radiatorventiler Med og uden forindstilling Til omvendt gennemstrømning Radiatorventiler Med og uden forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Til omvendt gennemstrømning Til omvendt gennemstrømning Termostatventil med omvendt

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

Kugleventiler Type JiP til anboring

Kugleventiler Type JiP til anboring Beskrivelse Danfoss Anboringsventiler er beregnet til tilslutning af nye forbrugere til et eksisterende fjernvarmenet, der er i drift - uden at skulle afbryde varmeforsyningen. Herved spares der penge

Læs mere

FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse

FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse Produkter FED-IF med indbygget føler FED-FF med fjernføler FED-følerelementer anvendes i anlæg, hvor køleog varmekredse skal styres af én regulator.

Læs mere

Skifteventil Type DSV 1 og DSV 2

Skifteventil Type DSV 1 og DSV 2 Datablad Skifteventil Type DSV 1 og DSV 2 DSV 1 og DSV 2 er skifteventiler, som er designet til at opfylde alle krav til industrielle køleanlæg. DSV er designet specielt til brug i systemer med dobbelt

Læs mere

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC.

Konstruktion. Følervæske Glycerin ved skalaværdi -30 til 160ºC. Paraffin ved skalaværdi 140 til 280ºC. DK-1 Karakteristika Lukkekraft 200 N, 400 N og 800 N Selvvirkende Robust Pålidelig Temperaturområde 0ºC til 160ºC (-30 til 280 ºC kan leveres). Anvendelse Temperatoren, der består af en termostat og en

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatisk ventil AVTA. Teknisk brochure

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatisk ventil AVTA. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatisk ventil AVTA Teknisk brochure 2 IC.PD.500.A3.01-520B4053 Danfoss A/S 05-2010/ AC-SMC/mr Indhold Side Fordele............................................................................................4

Læs mere

Danfoss radiatortermostater

Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater Danfoss radiatortermostater førende i mere end 50 år... 1958 Det industrielle eventyr startede i 1943 og udvikler sig stadig Spiren til det industrielle Danfoss eventyr blev

Læs mere

Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler

Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler TA-FUS1ON-P Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler Trykuafhængige, kombinerede balancerings- og reguleringsventiler med uafhængig logaritmisk karakteristik IMI TA / Reguleringsventiler / TA-FUS1ON-P

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Armatec reduktionsventil LESER

Armatec reduktionsventil LESER Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15-100 40 max 300 C Stål, støbejern Anvendelse Til trykreduktion af damp. Højtryk max. 25 bar (o). Temperatur max. 300 C. Lavtryk 0,15-13 bar (se tabel

Læs mere

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare.

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige, nøjagtige og holdbare. Termostater M30 x 1,5 TRV 300 Termostater Trykhold & Vandbehandling Balancering & Regulering Termostatisk regulering ENGINEERING ADVANTAGE Disse termostater monteres på radiatorventiler og er pålidelige,

Læs mere

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring

Datablad til AVS varmeflade Temperaturstyring til AVS varmeflade Temperaturstyring TRW Anvendelse Øland temperaturstyringssæt TRW-K, TRW-R og TRW-I er en automatikserie, som er beregnet til styring af temperaturen i forbindelse med Ølands kanalvarmeflade

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere