BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indretning Isætning af batterier Opsætning af telefonen Indstilling af toneringer Indstilling af ur 7 2 Betjening Opkald Almindeligt opkald Notering før opkald Gentagekald Opkald fra hukommelsen Opkald fra Vis Nummer listen Besvarelse af et opkald Under samtale Medhør Indstilling af lydstyrke under samtale Mikrofonafbryder R - omstil Afslutning af en samtale Taletidsvisning 10 3 Hukommelsen Indkodning af nummer i hukommelsen Slette nummer i hukommelsen 11 4 Vis Nummer * Vis Nummer listen Slette et nummer fra Vis Nummer listen Slette hele Vis Nummer listen 13 5 EkstraServices og Duét BeskedSvar og DuétSvar * Banke-På * Vis Nummer Plus * Viderestilling * Spærring * 19 6 Opsætning af telefonen Kvikkald Tilpasning af samtalekvalitet Indstilling af displaykontrast Bykode Standard opsætning (Fabriksindstilling) 21 7 Tekniske data Rengøring Placering Udskiftning af frontplade 22 8 Problemløsning 23 2

3 Tillykke med den nye KIRK DELTA TRIO Med din nye KIRK DELTA telefon har du endnu flere muligheder end tidligere for at lette hverdagens behov for telefonering samt brug af services på telefonnettet. For at få det fulde udbytte af telefonens egenskaber anbefaler vi, at du læser denne vejledning igennem samtidig med, at du prøver de forskellige funktioner. Bemærk! Flere funktioner (mærket med *) virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende EkstraServices eller den indgår i din FavoritAftale. Du kan bestille EkstraServices og FavoritAftale i Tele Danmark Butikken eller hos Tele Danmarks Kundeservice på telefon Rigtig god fornøjelse. KIRK scantel A/S og Tele Danmark Produktet indeholder følgende: KIRK DELTA TRIO telefon inkl. skifergrå frontplade Telefonrør med spiralledning Apparatledning Batterier Betjeningsvejledning Nummerlabels KIRK DELTA TRIO er godkendt efter EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. CE-mærkningen indikerer overensstemmelse med ovenstående direktiv, lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og EMC direktivet 89/336/EEC. KIRK DELTA TRIO er designet til at fungere på følgende offentlige telefonnet (PSTN): Danmark Hvis produktet ønskes benyttet på andre netværk, kontakt da leverandøren af udstyret. Se overensstemmelseserklæring på 3

4 1 Indretning Symboler i display Der ligger besked på BeskedSvar eller DuétSvar Batterierne bør snart udskiftes Banke-På er slået til Telefonen er i programmeringstilstand Spærring er slået til Viderestilling er slået til Mikrofonen er afbrudt Højttaleren er slået til Tasterne mikr afbr Mikrofon til og fra R-omstil Omstilling til andet lokalnummer eller specielfunktion på telefonnettet slet Til sletning af numre ur Indstilling af ur og visning af tid og dato for nummer fra Vis Nummer liste gentag Gentagelse af det sidste manuelt indtastede telefonnummer indkod Til programmering af hukommelsen og indstillinger VIS Til Vis Nummer listen og til at se nummeret på den der banker på og Til bladning gennem Vis Nummer listen og til skift mellem første og anden del af lange numre VIP Specielt kortnummer M0 M9 Kortnummertaster 0-9, *, # Ciffertaster, * vises i display som og # vises i display som Til tilkobling af højttaleren Teknikboks Omskifter til forskellige opsætninger Funktion Omskifter nummer NR. 1 2 NR. 3 NR. 4 NR. 5 TILPASNING BY PABX TIL FRA FRA TIL TONERINGER TÆND SLUK TIL FRA RINGENIVEAU HØJ LAV TIL FRA RINGEMELODI "1" "2" TIL FRA 4

5 Teknikboks Display Dato og ur Lysdiode for Vis Nummer listen mikr afbr R-omstil slet ur gentag indkod VIS M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 VIP M8 M9 Udskiftelig frontplade Opkald og medhør Batteriboks Kortnummertaster Nummerlabel Lydstyrkeregulering Batteriskift 5

6 1.1 Isætning af batterier KIRK DELTA forsynes med de 3 medfølgende batterier af type LR06 (AA). Montering af batterierne er nødvendig for at telefonens hukommelses- og Vis Nummer faciliteter kan benyttes. Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk. Det anbefales at udskifte batterierne, når - symbolet vises i displayet. Ved normalt brug holder batterierne ca. 1 år. For at bevare telefonens hukommelse under batteriskift, er det nødvendigt at sætte telefonen i en strømbesparende tilstand. 1. Tag apparatledningen ud af vægstikket. 2. Tryk på indkod - tasten. 3. Tryk på * - tasten. - symbolet i displayet tændes. 4. Tryk på indkod - tasten. Displayet viser og telefonen er nu i den strømbesparende tilstand. 5. Udskift batterierne i løbet af 30 sekunder. 6. Tryk og hold indkod - tasten nedtrykket i 3 sekunder indtil uret vises i displayet. 7. Indstil uret igen, se afsnit 1.4. Advarsel! Telefonen skal frakobles telefonnettet før batteriskift. 1.2 Opsætning af telefonen 1. Isæt de medfølgende batterier. 2. Monter spiralledning fra telefonrøret i det nederste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 3. Monter den medfølgende apparatledning i det øverste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 4. Monter den anden ende af apparatledningen i vægstikket. 5. Afløft telefonrøret. Hvis der er klartone er telefonen klar til brug, ellers læs kapitel 8; Problemløsning. 6

7 1.3 Indstilling af toneringer Under dækslet til venstre for telefonrøret, kan du med omskifterne 3-5 slå toneringeren til og fra, vælge mellem 2 forskellige ringeniveauer og 2 forskellige ringemelodier. Omskifter nr. 3: TIL toneringeren slået til FRA toneringeren slået fra Omskifter nr. 4: TIL FRA højt ringeniveau lavt ringeniveau Omskifter nr. 5: TIL Ringemelodi 1 FRA Ringemelodi Indstilling af ur 2. Tryk på ur - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Benyt - tasten og - tasten for at indstille timetallet. 4. Tryk på ur - tasten. 5. Benyt - tasten og - tasten for at indstille minut tallet. 6. Tryk på ur - tasten. 7. Benyt - tasten og - tasten for at indstille dato. 8. Tryk på ur - tasten. 9. Benyt - tasten og - tasten for at indstille måned. 10. Tryk på indkod - tasten for at gemme og starte uret. 7

8 2 Betjening 2.1 Opkald Almindeligt opkald 1. Løft telefonrøret og afvent klartone. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. Eller 1. Tryk på - tasten og afvent klartone. - symbolet i displayet tændes. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. 3. Når kaldet besvares, løftes telefonrøret for at gennemføre samtalen. - symbolet i displayet slukkes Notering før opkald 1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte slet - tasten. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Telefonnummeret vil blive sendt efter en pause Gentagekald Telefonen gemmer automatisk det seneste manuelt kaldte telefonnummer. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på gentag - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller 1. Tryk på gentag - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. 8

9 2.1.4 Opkald fra hukommelsen Se også kapitel 6.1; Kvikkald. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller hvis kvikkald er slået fra 1. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. Eller hvis kvikkald er slået til 1. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og - symbolet i displayet tændes. Nummeret blive sendt efter en pause. 2. Når kaldet besvares, løftes telefonrøret for at gennemføre samtalen. - symbolet i displayet slukkes Opkald fra Vis Nummer listen Se også kapitel 4; Vis Nummer. 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i listen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. 2.2 Besvarelse af et opkald Se også kapitel 4; Vis Nummer. Opkaldet besvares ved at løfte telefonrøret. 2.3 Under samtale Medhør Flere kan lytte med over den indbyggede højttaler, hvis - tasten bliver aktiveret under samtale. Når medhør er aktiveret, er - symbolet i displayet tændt Indstilling af lydstyrke under samtale Lydstyrken i telefonrøret og højttaleren kan indstilles efter ønske på hjulet, som er placeret forrest på telefonens højre side. 9

10 2.3.3 Mikrofonafbryder Mikrofonen i telefonrøret kan afbrydes, så samtalepartneren ikke kan høre hvad der siges samtidig med, at det stadig er muligt at høre ham. 1. Tryk på mikr afbr - tasten. Mikrofonen i telefonrøret afbrydes og - symbolet i displayet tændes. 2. Tryk på mikr afbr - tasten. Mikrofonen i telefonrøret er atter tilsluttet og - symbolet i displayet slukkes R - omstil Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, benyttes R-omstil tasten til at stille om til et andet lokalnummer på omstillingsanlægget. Se vejledningen for anlægget. Er telefonen tilsluttet det offentlige telefonnet, benyttes R-omstil tasten til forskellige EkstraServices. 2.4 Afslutning af en samtale Samtalen afsluttes ved at lægge telefonrøret på Taletidsvisning Under samtale vises taletiden løbende. Hvis der trykkes på en tast, forsvinder taletiden kortvarigt. Hvis R-omstil - tasten benyttes, nulstilles taletiden. Efter endt samtale, vises den forbrugte taletid i 10 sekunder. 10

11 3 Hukommelsen Telefonen har en hukommelse med 11 numre der kan have op til 21 cifre. De indkodede numre eller tilhørende navne kan skrives på den medfølgende nummerlabel, der er placeret under frontpladen. 3.1 Indkodning af nummer i hukommelsen Det er muligt at indkode en 2 sekunders pause ved at benytte gentag - tasten. Pausen bliver vist i displayet som P. 2. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med slet - tasten. 4. Tryk på indkod - tasten for at gemme nummeret. - symbolet i displayet slukkes. 3.2 Slette nummer i hukommelsen 1. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Nummeret bliver vist i displayet. 2. Tryk på slet - tasten for at slette nummeret. 11

12 4 Vis Nummer * Med Tele Danmark Vis Nummer kan du se, hvem der ringer eller hvem der har ringet. Når telefonen modtager en opringning, vil der i displayet blive vist, hvilket nummer der ringes fra. Hvis nummeret ikke bliver overført, vil der i displayet eksempelvis stå: -InFo -nr UdLand Error vises, hvis den der ringer har hemmeligt nummer vises, hvis det ikke har været muligt at overføre nummeret vises, hvis det er et opkald fra udlandet vises, hvis der er opstået fejl under overførelse af nummeret Nummer eller information vil straks blive gemt i Vis Nummer listen. 4.1 Vis Nummer listen Telefonen har en liste for de seneste 30 forskellige indkomne kald. Numrene bliver gemt uanset om opkaldet bliver besvaret eller ej. Numrene bliver gemt med tidspunkt for sidste opkald og antal gange, der har været ringet fra nummeret siden der sidst blev kigget i listen. Hvis der er nye ubesvarede opkald i listen blinker lysdioden. Nummeret, som har ringet Antal gange der er ringet fra nummeret Dato og tidspunkt for det sidste opkald fra nummeret 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem listen. 3. Benyt ur - tasten for at se, hvornår opkaldet er modtaget. Tryk på ur - tasten igen for at komme tilbage til Vis Nummer listen. 4. Tryk på VIS - tasten for at forlade listen. 12

13 4.2 Slette et nummer fra Vis Nummer listen 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes. 3. Tryk to gange på slet - tasten for at slette nummeret. 4.3 Slette hele Vis Nummer listen 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Tryk og hold på slet - tasten indtil der i displayet skrives C-A. 3. Tryk på slet - tasten for at slette hele listen. 13

14 5 EkstraServices og Duét KIRK DELTA TRIO kan indstilles således, at du let kan betjene Tele Danmarks mest brugte EkstraServices og Duét. Betjeningskoderne til at slå disse EkstraServices til og fra er forprogrammeret i telefonen. Når en EkstraServices er slået til, tændes et symbol i telefonens display. Der er tre muligheder for at tilpasse telefonen. EkstraServices telefon: Fire af kortnummertasterne er forprogrammeret som følger: M0: Viderestilling til og fra M1: Banke-På til og fra M2: Spærring til og fra M3: Aflyt besked på BeskedSvar M4-M9: Anvendes som normale kortnummertaster Indstilling til EkstraServices telefon foretages således: 2. Tryk på 7 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tryk på indkod - tasten for at programmere M0 - M3. - symbolet i displayet slukkes. Den nummerlabel under frontpladen, som er mærket EkstraServices placeres over tasterne. Duét telefon: Fire af kortnummertasterne er forprogrammeret som følger: M0: DuétService M1: Banke-På til og fra M2: Spærring til og fra M3: Aflyt besked på DuétSvar M4-M9: Anvendes som normale kortnummertaster Indstilling til Duét telefon foretages således: 2. Tryk på 8 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tryk på indkod - tasten for at programmere M0 - M3. - symbolet i displayet slukkes. Den nummerlabel under frontpladen, som er mærket Duét placeres over tasterne. Normal telefon: Der er ingen speciel kodning. Fabriksindstillingen på KIRK DELTA TRIO er Normal telefon, se afsnit

15 5.1 BeskedSvar og DuétSvar * Med Tele Danmark BeskedSvar eller DuétSvar kan andre lægge en besked, hvis du er forhindret i at tage telefonen eller er optaget. Hvis der ligger besked til dig på BeskedSvar eller DuétSvar vil dette blive meddelt, når du afløfter telefonrøret. I KIRK DELTA TRIO tændes - symbolet i displayet, så du også kan se, at der ligger en besked. Når du har aflyttet en besked, slukkes - symbolet i displayet igen. Hvis - symbolet i displayet er tændt, blinker lysdioden også. Hvis du har indstillet telefonen til EkstraServices eller Duét telefon, skal du blot trykke på tasten Aflyt besked for at ringe op til telefonsvareren. Bemærk! Aflyt besked kan ikke benyttes, hvis apparatet er placeret under ISDN a/b adapter eller NTab. - symbolet bliver styret af din telefoncentral og derfor kan det f.eks. ved flytning af telefonen vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 3 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status. - symbolet i displayet slukkes. 15

16 5.2 Banke-På * Med Tele Danmark Banke-På kan du frit bruge din telefon, selvom du venter en vigtig samtale. Du kan hurtigt afslutte eller parkere den samtale, du er i gang med og derefter besvare det nye opkald. Et kort signal i telefonen gør dig opmærksom på, når der er en, der banker på. Du kan herefter afgøre, hvad du ønsker at gøre ved det nye kald. Afvise det nye kald 1. Tryk på R-omstil - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 0 - tasten og det ventende opkald får optagettone. Afslutte igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R-omstil - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 1 - tasten og den nye samtale kan føres. Parkere igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R-omstil - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 2 - tasten og den nye samtale kan føres. 3. Det er muligt at skifte mellem de to samtaler ved at trykke på R- omstil - tasten, afvente klartone og så trykke på 2 - tasten. Banke På slåes til på følgende måde: 1. Tast Banke-På. - symbolet i displayet tændes. Displayet viser 43 og nummeret bliver sendt. 2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 3. Læg telefonen på igen. Banke På slåes fra på følgende måde: 1. Tast Banke-På. - symbolet i displayet slukkes. Displayet viser 43 og nummeret bliver sendt. 2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 3. Læg telefonen på igen. Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Banke På funktionen, kan - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 5 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status på - symbolet. - symbolet i displayet slukkes. 16

17 5.3 Vis Nummer Plus * Med Tele Danmark Vis Nummer Plus kan du også se, hvem der prøver at ringe til dig, mens du er optaget på telefonen. Så kan du roligt tale med andre, selv om du venter et vigtigt opkald fra et af børnene eller fra en kollega. Et kort signal i telefonen gør dig opmærksom på, når der er en, der banker på. Se nummeret på den, der banker på 1. Tryk på VIS - tasten. Samtalen bliver kortvarigt afbrudt og nummeret bliver overført. Du kan herefter afgøre, hvad du ønsker at gøre ved det nye kald, se afsnit 5.2 Banke-På. 17

18 5.4 Viderestilling * Med Tele Danmark Viderestilling kan du automatisk viderestille alle opringninger til det nummer, hvor du er, f.eks. i sommerhuset eller til mobiltelefonen. Viderestilling slåes til på følgende måde: 1. Tast Viderestilling. Displayet viser 21 og nummeret bliver sendt. 2. Tast telefonnummeret, der ønskes viderestillet til og afslut med # - tasten. Nummeret kan evt. være indkodet på en kortnummertast. - symbolet i displayet tændes. 3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 4. Læg telefonen på igen. Viderestilling slåes fra på følgende måde: 1. Tast Viderestilling. - symbolet i displayet slukkes. Displayet viser 21 og nummeret bliver sendt. 2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 3. Læg telefonen på igen. Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Viderestilling, kan - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 4 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status på - symbolet. - symbolet i displayet slukkes. 18

19 5.5 Spærring * Med Tele Danmark spærring kan du spærre telefonlinien, så andre ikke kan ringe ud. Spærring slåes til på følgende måde: 1. Tast Spærring. Displayet viser 33 og nummeret bliver sendt. 2. Indtast din PIN-kode og afslut med # - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 4. Læg telefonen på igen. Spærring slåes fra på følgende måde: 1. Tast Spærring. Displayet viser 33 og nummeret bliver sendt. 2. Indtast din PIN-kode og afslut med # - tasten. - symbolet i displayet slukkes. 3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 4. Læg telefonen på igen. Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Spærring, kan - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 6 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status på - symbolet. - symbolet i displayet slukkes. 19

20 6 Opsætning af telefonen 6.1 Kvikkald Kvikkald er en automatisk opkaldsfunktion, der medfører, at ventetiden ved opkald er så kort som mulig. Du kan, men behøver ikke, løfte telefonrøret for at foretage et opkald. Telefonnummeret sendes automatisk, når en kortnummertast aktiveres, hvis kvikkald er slået til. Hvis kvikkald er slået fra, vises nummeret blot i displayet. Etablering og frakobling af kvikkald: 2. Tryk på 2 - tasten. - symbolet i displayet tændes og kvikkald funktionen skifter status. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status. - symbolet i displayet slukkes. 6.2 Tilpasning af samtalekvalitet Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et evt. omstillingsanlæg. Du kan om nødvendigt tilpasse lydkvaliteten med omskifter nr. 1 og nr. 2 under dækslet i telefonens venstre side. Normalt stilles omskifter nr. 1 i position TIL og omskifer nr. 2 i position FRA, men hvis du hører din egen tale kraftigt i telefonrøret, kan du skifte omskifter nr. 1 til FRA og omskifter nr. 2 til TIL. 6.3 Indstilling af displaykontrast Det er muligt at indstille displaykontrasten på din KIRK DELTA, så displaybilledet kan optimeres til det sted, hvor du har placeret din telefon. 2. Tryk på 0 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Benyt - tasten og - tasten for at justere kontrasten i displayet. 4. Tryk på indkod - tasten for at afslutte justeringen. - symbolet i displayet slukkes. 20

21 6.4 Bykode Hvis din KIRK DELTA er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal der ofte benyttes en bykode for opkald ud af huset. Er opkaldet fra hukommelsen og bykoden er indkodet, er det ikke nødvendigt at taste bykoden først. Indkodning af bykode (højst 3 cifre): 2. Tryk på 1 - tasten. - symbolet i displayet tændes og den aktuelle bykode vises. 3. Tast bykoden, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med slet - tasten. 4. Tryk på indkod - tasten for at gemme koden. - symbolet i displayet slukkes. Sletning af bykode: 2. Tryk på 1 - tasten. - symbolet i displayet tændes og den aktuelle bykode vises. 3. Tryk på indkod - tasten for at slette koden. - symbolet i displayet slukkes. 6.5 Standard opsætning (Fabriksindstilling) Der er en mulighed for at nulstille telefonen til en standardopsætning. Standardopsætningen giver følgende parametre: Hukommelse M0 - M9 Blank Hukommelse VIP Blank Gentagekald Blank Kvikkald FRA Ur :00 PABX kode Blank Betjeningskoder Normal telefon 2. Tryk på 9 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tryk på indkod - tasten for at bekræfte standard opsætning. 21

22 7 Tekniske data Strømforsyning Fra telefonnettet / batterier Batteritype LR06 (AA) Omgivelsestemperatur +5 C til +55 C Relativ fugtighed 5% til 90% 7.1 Rengøring Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand. Ved stærk tilsmudsning anvendes nogle få dråber ufortyndet rengøringsmiddel på en blød klud opvredet i vand. Benyt aldrig en tør klud, da den kan danne statisk elektricitet, som kan ødelægge telefonen. 7.2 Placering Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvende eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkning. 7.3 Udskiftning af frontplade mikr afbr R-omstil slet ur gentag indkod Nummerlabel til de indkodede telefonnumre Udskiftelig frontplade 22

23 8 Problemløsning Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bør du som det første følge dette punkt for at afhjælpe problemet. 1. Tag apparatledningen ud af vægstikket og fjern batterierne. Forbindelsen til telefonnettet og batterierne skal være fjernet i mere end 1 minut. 2. Efter afbrydelse i mere end 1 minut monteres batterierne på ny. Hvis batteri ikonet har været tændt i displayet, bør batterierne udskiftet til nye. Herefter etableres forbindelsen til telefonnettet igen. Problem Telefonen ringer ikke. Telefonen / mikrofonen er følsom over for omgivelsesstøj. Visse af telefonens funktioner kan ikke betjenes med telefonrøret pålagt. Der vises intet i displayet når telefonrøret er pålagt. Numre i Vis Nummer listen forsvinder. Diverse EkstraServices virker ikke. - symbolet i displayet lyser og der er ingen besked på BeskedSvar eller DuétSvar. - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret BankePå funktion. - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret Viderestilling. - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret Spærring. Andre fejl. Jeg har glemt min PIN-kode for Spærring Problemløsning Kontroller, at omskifter 3 under dækslet til venstre for telefonrøret står i position TIL. Se afsnit 6.2; Tilpasning af samtalekvalitet. Omskifteren placeres evt. i en anden position. Kontroller om batterierne er monteret eller om de eventuelt er afladte. Kontroller om batterierne er afladte eller ikke monterede. Telefonlinien har været afbrudt i forbindelse med flytning af telefonen eller fra centralen. Kontroller, om du abonnerer på den aktuelle EkstraService. Hvis du abonnerer på ISDN, kan betjeningen af EkstraServices foregå på en anden måde. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.1; BeskedSvar og DuétSvar. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.2; Banke-På. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.4; Viderestilling. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.5; Spærring. Kontroller, at frontpladen er korrekt monteret og at alle taster fungerer dvs. at de kan aktiveres og uhindret gå tilbage til udgangsposition Kontakt Tele Danmarks Kundeservice. Aflyt besked virker ikke Denne funktion virker ikke, hvis du benytter apparatet under ISDN a/b adapter eller NTab. Hvis telefonen stadig ikke virker og den er inden for garanti eller med serviceaftale, bedes du henvende dig hos din forhandler og medbringe købskvittering. 23

24 BAGSIDE VEJLEDNING DELTA TRIO Last page to be replaced by 4 colour print HD, ED 4

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen!

Version 1.32 2010. Servicemanual. Skal opbevares ved terminalen! Version 1.32 2010 Servicemanual Skal opbevares ved terminalen!! Før du ringer til support skal du prøve at løse dit problem, via denne servicemanual så du undgår unødige telefonopkald, mens kunderne venter..

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Nokia N85 Kom godt i gang

Nokia N85 Kom godt i gang Nokia N85 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5

Alt det du kan med din iphone. Bogen. Kim Krarup Andersen. Skrevet til ios 5 Alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone 3GS iphone 4 iphone 4s Bogen Skrevet til ios 5 iphone Bogen alt det du kan med din iphone Kim Krarup Andersen iphone Bogen alt det du kan med din

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere