BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indretning Isætning af batterier Opsætning af telefonen Indstilling af toneringer Indstilling af ur 7 2 Betjening Opkald Almindeligt opkald Notering før opkald Gentagekald Opkald fra hukommelsen Opkald fra Vis Nummer listen Besvarelse af et opkald Under samtale Medhør Indstilling af lydstyrke under samtale Mikrofonafbryder R - omstil Afslutning af en samtale Taletidsvisning 10 3 Hukommelsen Indkodning af nummer i hukommelsen Slette nummer i hukommelsen 11 4 Vis Nummer * Vis Nummer listen Slette et nummer fra Vis Nummer listen Slette hele Vis Nummer listen 13 5 EkstraServices og Duét BeskedSvar og DuétSvar * Banke-På * Vis Nummer Plus * Viderestilling * Spærring * 19 6 Opsætning af telefonen Kvikkald Tilpasning af samtalekvalitet Indstilling af displaykontrast Bykode Standard opsætning (Fabriksindstilling) 21 7 Tekniske data Rengøring Placering Udskiftning af frontplade 22 8 Problemløsning 23 2

3 Tillykke med den nye KIRK DELTA TRIO Med din nye KIRK DELTA telefon har du endnu flere muligheder end tidligere for at lette hverdagens behov for telefonering samt brug af services på telefonnettet. For at få det fulde udbytte af telefonens egenskaber anbefaler vi, at du læser denne vejledning igennem samtidig med, at du prøver de forskellige funktioner. Bemærk! Flere funktioner (mærket med *) virker kun, hvis du abonnerer på den tilhørende EkstraServices eller den indgår i din FavoritAftale. Du kan bestille EkstraServices og FavoritAftale i Tele Danmark Butikken eller hos Tele Danmarks Kundeservice på telefon Rigtig god fornøjelse. KIRK scantel A/S og Tele Danmark Produktet indeholder følgende: KIRK DELTA TRIO telefon inkl. skifergrå frontplade Telefonrør med spiralledning Apparatledning Batterier Betjeningsvejledning Nummerlabels KIRK DELTA TRIO er godkendt efter EU-direktivet 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. CE-mærkningen indikerer overensstemmelse med ovenstående direktiv, lavspændingsdirektivet 73/23/EEC og EMC direktivet 89/336/EEC. KIRK DELTA TRIO er designet til at fungere på følgende offentlige telefonnet (PSTN): Danmark Hvis produktet ønskes benyttet på andre netværk, kontakt da leverandøren af udstyret. Se overensstemmelseserklæring på 3

4 1 Indretning Symboler i display Der ligger besked på BeskedSvar eller DuétSvar Batterierne bør snart udskiftes Banke-På er slået til Telefonen er i programmeringstilstand Spærring er slået til Viderestilling er slået til Mikrofonen er afbrudt Højttaleren er slået til Tasterne mikr afbr Mikrofon til og fra R-omstil Omstilling til andet lokalnummer eller specielfunktion på telefonnettet slet Til sletning af numre ur Indstilling af ur og visning af tid og dato for nummer fra Vis Nummer liste gentag Gentagelse af det sidste manuelt indtastede telefonnummer indkod Til programmering af hukommelsen og indstillinger VIS Til Vis Nummer listen og til at se nummeret på den der banker på og Til bladning gennem Vis Nummer listen og til skift mellem første og anden del af lange numre VIP Specielt kortnummer M0 M9 Kortnummertaster 0-9, *, # Ciffertaster, * vises i display som og # vises i display som Til tilkobling af højttaleren Teknikboks Omskifter til forskellige opsætninger Funktion Omskifter nummer NR. 1 2 NR. 3 NR. 4 NR. 5 TILPASNING BY PABX TIL FRA FRA TIL TONERINGER TÆND SLUK TIL FRA RINGENIVEAU HØJ LAV TIL FRA RINGEMELODI "1" "2" TIL FRA 4

5 Teknikboks Display Dato og ur Lysdiode for Vis Nummer listen mikr afbr R-omstil slet ur gentag indkod VIS M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 VIP M8 M9 Udskiftelig frontplade Opkald og medhør Batteriboks Kortnummertaster Nummerlabel Lydstyrkeregulering Batteriskift 5

6 1.1 Isætning af batterier KIRK DELTA forsynes med de 3 medfølgende batterier af type LR06 (AA). Montering af batterierne er nødvendig for at telefonens hukommelses- og Vis Nummer faciliteter kan benyttes. Spændingen på de monterede batterier overvåges elektronisk. Det anbefales at udskifte batterierne, når - symbolet vises i displayet. Ved normalt brug holder batterierne ca. 1 år. For at bevare telefonens hukommelse under batteriskift, er det nødvendigt at sætte telefonen i en strømbesparende tilstand. 1. Tag apparatledningen ud af vægstikket. 2. Tryk på indkod - tasten. 3. Tryk på * - tasten. - symbolet i displayet tændes. 4. Tryk på indkod - tasten. Displayet viser og telefonen er nu i den strømbesparende tilstand. 5. Udskift batterierne i løbet af 30 sekunder. 6. Tryk og hold indkod - tasten nedtrykket i 3 sekunder indtil uret vises i displayet. 7. Indstil uret igen, se afsnit 1.4. Advarsel! Telefonen skal frakobles telefonnettet før batteriskift. 1.2 Opsætning af telefonen 1. Isæt de medfølgende batterier. 2. Monter spiralledning fra telefonrøret i det nederste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 3. Monter den medfølgende apparatledning i det øverste stik i telefonens venstre side. Når stikket sættes rigtigt i, kan man høre et klik. 4. Monter den anden ende af apparatledningen i vægstikket. 5. Afløft telefonrøret. Hvis der er klartone er telefonen klar til brug, ellers læs kapitel 8; Problemløsning. 6

7 1.3 Indstilling af toneringer Under dækslet til venstre for telefonrøret, kan du med omskifterne 3-5 slå toneringeren til og fra, vælge mellem 2 forskellige ringeniveauer og 2 forskellige ringemelodier. Omskifter nr. 3: TIL toneringeren slået til FRA toneringeren slået fra Omskifter nr. 4: TIL FRA højt ringeniveau lavt ringeniveau Omskifter nr. 5: TIL Ringemelodi 1 FRA Ringemelodi Indstilling af ur 2. Tryk på ur - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Benyt - tasten og - tasten for at indstille timetallet. 4. Tryk på ur - tasten. 5. Benyt - tasten og - tasten for at indstille minut tallet. 6. Tryk på ur - tasten. 7. Benyt - tasten og - tasten for at indstille dato. 8. Tryk på ur - tasten. 9. Benyt - tasten og - tasten for at indstille måned. 10. Tryk på indkod - tasten for at gemme og starte uret. 7

8 2 Betjening 2.1 Opkald Almindeligt opkald 1. Løft telefonrøret og afvent klartone. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. Eller 1. Tryk på - tasten og afvent klartone. - symbolet i displayet tændes. 2. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist i displayet. 3. Når kaldet besvares, løftes telefonrøret for at gennemføre samtalen. - symbolet i displayet slukkes Notering før opkald 1. Tast telefonnummeret. Det indtastede nummer vil blive vist. Det er muligt at slette cifre ved at benytte slet - tasten. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Telefonnummeret vil blive sendt efter en pause Gentagekald Telefonen gemmer automatisk det seneste manuelt kaldte telefonnummer. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på gentag - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller 1. Tryk på gentag - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. 8

9 2.1.4 Opkald fra hukommelsen Se også kapitel 6.1; Kvikkald. 1. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Afvent klartone. 2. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og sendt straks. Eller hvis kvikkald er slået fra 1. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet. 2. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. Eller hvis kvikkald er slået til 1. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Telefonnummeret vil blive vist i displayet og - symbolet i displayet tændes. Nummeret blive sendt efter en pause. 2. Når kaldet besvares, løftes telefonrøret for at gennemføre samtalen. - symbolet i displayet slukkes Opkald fra Vis Nummer listen Se også kapitel 4; Vis Nummer. 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde det ønskede nummer i listen. 3. Løft telefonrøret eller tryk på - tasten. Nummeret vil blive sendt efter en pause. 2.2 Besvarelse af et opkald Se også kapitel 4; Vis Nummer. Opkaldet besvares ved at løfte telefonrøret. 2.3 Under samtale Medhør Flere kan lytte med over den indbyggede højttaler, hvis - tasten bliver aktiveret under samtale. Når medhør er aktiveret, er - symbolet i displayet tændt Indstilling af lydstyrke under samtale Lydstyrken i telefonrøret og højttaleren kan indstilles efter ønske på hjulet, som er placeret forrest på telefonens højre side. 9

10 2.3.3 Mikrofonafbryder Mikrofonen i telefonrøret kan afbrydes, så samtalepartneren ikke kan høre hvad der siges samtidig med, at det stadig er muligt at høre ham. 1. Tryk på mikr afbr - tasten. Mikrofonen i telefonrøret afbrydes og - symbolet i displayet tændes. 2. Tryk på mikr afbr - tasten. Mikrofonen i telefonrøret er atter tilsluttet og - symbolet i displayet slukkes R - omstil Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, benyttes R-omstil tasten til at stille om til et andet lokalnummer på omstillingsanlægget. Se vejledningen for anlægget. Er telefonen tilsluttet det offentlige telefonnet, benyttes R-omstil tasten til forskellige EkstraServices. 2.4 Afslutning af en samtale Samtalen afsluttes ved at lægge telefonrøret på Taletidsvisning Under samtale vises taletiden løbende. Hvis der trykkes på en tast, forsvinder taletiden kortvarigt. Hvis R-omstil - tasten benyttes, nulstilles taletiden. Efter endt samtale, vises den forbrugte taletid i 10 sekunder. 10

11 3 Hukommelsen Telefonen har en hukommelse med 11 numre der kan have op til 21 cifre. De indkodede numre eller tilhørende navne kan skrives på den medfølgende nummerlabel, der er placeret under frontpladen. 3.1 Indkodning af nummer i hukommelsen Det er muligt at indkode en 2 sekunders pause ved at benytte gentag - tasten. Pausen bliver vist i displayet som P. 2. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tast telefonnummeret, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med slet - tasten. 4. Tryk på indkod - tasten for at gemme nummeret. - symbolet i displayet slukkes. 3.2 Slette nummer i hukommelsen 1. Tryk på M0 - M9 eller VIP - tasten. Nummeret bliver vist i displayet. 2. Tryk på slet - tasten for at slette nummeret. 11

12 4 Vis Nummer * Med Tele Danmark Vis Nummer kan du se, hvem der ringer eller hvem der har ringet. Når telefonen modtager en opringning, vil der i displayet blive vist, hvilket nummer der ringes fra. Hvis nummeret ikke bliver overført, vil der i displayet eksempelvis stå: -InFo -nr UdLand Error vises, hvis den der ringer har hemmeligt nummer vises, hvis det ikke har været muligt at overføre nummeret vises, hvis det er et opkald fra udlandet vises, hvis der er opstået fejl under overførelse af nummeret Nummer eller information vil straks blive gemt i Vis Nummer listen. 4.1 Vis Nummer listen Telefonen har en liste for de seneste 30 forskellige indkomne kald. Numrene bliver gemt uanset om opkaldet bliver besvaret eller ej. Numrene bliver gemt med tidspunkt for sidste opkald og antal gange, der har været ringet fra nummeret siden der sidst blev kigget i listen. Hvis der er nye ubesvarede opkald i listen blinker lysdioden. Nummeret, som har ringet Antal gange der er ringet fra nummeret Dato og tidspunkt for det sidste opkald fra nummeret 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at bladre igennem listen. 3. Benyt ur - tasten for at se, hvornår opkaldet er modtaget. Tryk på ur - tasten igen for at komme tilbage til Vis Nummer listen. 4. Tryk på VIS - tasten for at forlade listen. 12

13 4.2 Slette et nummer fra Vis Nummer listen 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Benyt - tasten og - tasten til at finde nummeret i listen, som skal slettes. 3. Tryk to gange på slet - tasten for at slette nummeret. 4.3 Slette hele Vis Nummer listen 1. Tryk på VIS - tasten. Det sidst modtagne telefonnummer vil blive vist i displayet. 2. Tryk og hold på slet - tasten indtil der i displayet skrives C-A. 3. Tryk på slet - tasten for at slette hele listen. 13

14 5 EkstraServices og Duét KIRK DELTA TRIO kan indstilles således, at du let kan betjene Tele Danmarks mest brugte EkstraServices og Duét. Betjeningskoderne til at slå disse EkstraServices til og fra er forprogrammeret i telefonen. Når en EkstraServices er slået til, tændes et symbol i telefonens display. Der er tre muligheder for at tilpasse telefonen. EkstraServices telefon: Fire af kortnummertasterne er forprogrammeret som følger: M0: Viderestilling til og fra M1: Banke-På til og fra M2: Spærring til og fra M3: Aflyt besked på BeskedSvar M4-M9: Anvendes som normale kortnummertaster Indstilling til EkstraServices telefon foretages således: 2. Tryk på 7 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tryk på indkod - tasten for at programmere M0 - M3. - symbolet i displayet slukkes. Den nummerlabel under frontpladen, som er mærket EkstraServices placeres over tasterne. Duét telefon: Fire af kortnummertasterne er forprogrammeret som følger: M0: DuétService M1: Banke-På til og fra M2: Spærring til og fra M3: Aflyt besked på DuétSvar M4-M9: Anvendes som normale kortnummertaster Indstilling til Duét telefon foretages således: 2. Tryk på 8 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tryk på indkod - tasten for at programmere M0 - M3. - symbolet i displayet slukkes. Den nummerlabel under frontpladen, som er mærket Duét placeres over tasterne. Normal telefon: Der er ingen speciel kodning. Fabriksindstillingen på KIRK DELTA TRIO er Normal telefon, se afsnit

15 5.1 BeskedSvar og DuétSvar * Med Tele Danmark BeskedSvar eller DuétSvar kan andre lægge en besked, hvis du er forhindret i at tage telefonen eller er optaget. Hvis der ligger besked til dig på BeskedSvar eller DuétSvar vil dette blive meddelt, når du afløfter telefonrøret. I KIRK DELTA TRIO tændes - symbolet i displayet, så du også kan se, at der ligger en besked. Når du har aflyttet en besked, slukkes - symbolet i displayet igen. Hvis - symbolet i displayet er tændt, blinker lysdioden også. Hvis du har indstillet telefonen til EkstraServices eller Duét telefon, skal du blot trykke på tasten Aflyt besked for at ringe op til telefonsvareren. Bemærk! Aflyt besked kan ikke benyttes, hvis apparatet er placeret under ISDN a/b adapter eller NTab. - symbolet bliver styret af din telefoncentral og derfor kan det f.eks. ved flytning af telefonen vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 3 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status. - symbolet i displayet slukkes. 15

16 5.2 Banke-På * Med Tele Danmark Banke-På kan du frit bruge din telefon, selvom du venter en vigtig samtale. Du kan hurtigt afslutte eller parkere den samtale, du er i gang med og derefter besvare det nye opkald. Et kort signal i telefonen gør dig opmærksom på, når der er en, der banker på. Du kan herefter afgøre, hvad du ønsker at gøre ved det nye kald. Afvise det nye kald 1. Tryk på R-omstil - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 0 - tasten og det ventende opkald får optagettone. Afslutte igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R-omstil - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 1 - tasten og den nye samtale kan føres. Parkere igangværende samtale og besvare det nye kald 1. Tryk på R-omstil - tasten og afvent klartone. 2. Tryk på 2 - tasten og den nye samtale kan føres. 3. Det er muligt at skifte mellem de to samtaler ved at trykke på R- omstil - tasten, afvente klartone og så trykke på 2 - tasten. Banke På slåes til på følgende måde: 1. Tast Banke-På. - symbolet i displayet tændes. Displayet viser 43 og nummeret bliver sendt. 2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 3. Læg telefonen på igen. Banke På slåes fra på følgende måde: 1. Tast Banke-På. - symbolet i displayet slukkes. Displayet viser 43 og nummeret bliver sendt. 2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 3. Læg telefonen på igen. Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Banke På funktionen, kan - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 5 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status på - symbolet. - symbolet i displayet slukkes. 16

17 5.3 Vis Nummer Plus * Med Tele Danmark Vis Nummer Plus kan du også se, hvem der prøver at ringe til dig, mens du er optaget på telefonen. Så kan du roligt tale med andre, selv om du venter et vigtigt opkald fra et af børnene eller fra en kollega. Et kort signal i telefonen gør dig opmærksom på, når der er en, der banker på. Se nummeret på den, der banker på 1. Tryk på VIS - tasten. Samtalen bliver kortvarigt afbrudt og nummeret bliver overført. Du kan herefter afgøre, hvad du ønsker at gøre ved det nye kald, se afsnit 5.2 Banke-På. 17

18 5.4 Viderestilling * Med Tele Danmark Viderestilling kan du automatisk viderestille alle opringninger til det nummer, hvor du er, f.eks. i sommerhuset eller til mobiltelefonen. Viderestilling slåes til på følgende måde: 1. Tast Viderestilling. Displayet viser 21 og nummeret bliver sendt. 2. Tast telefonnummeret, der ønskes viderestillet til og afslut med # - tasten. Nummeret kan evt. være indkodet på en kortnummertast. - symbolet i displayet tændes. 3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 4. Læg telefonen på igen. Viderestilling slåes fra på følgende måde: 1. Tast Viderestilling. - symbolet i displayet slukkes. Displayet viser 21 og nummeret bliver sendt. 2. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 3. Læg telefonen på igen. Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Viderestilling, kan - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 4 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status på - symbolet. - symbolet i displayet slukkes. 18

19 5.5 Spærring * Med Tele Danmark spærring kan du spærre telefonlinien, så andre ikke kan ringe ud. Spærring slåes til på følgende måde: 1. Tast Spærring. Displayet viser 33 og nummeret bliver sendt. 2. Indtast din PIN-kode og afslut med # - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 4. Læg telefonen på igen. Spærring slåes fra på følgende måde: 1. Tast Spærring. Displayet viser 33 og nummeret bliver sendt. 2. Indtast din PIN-kode og afslut med # - tasten. - symbolet i displayet slukkes. 3. Afvent stemmen, der siger, at ordren er registreret. 4. Læg telefonen på igen. Hvis du benytter en anden telefon til betjening af Spærring, kan - symbolet i KIRK DELTA TRIO vise forkert. Symbolet ændres på følgende måde: 2. Tryk på 6 - tasten. - symbolet i displayet tændes og - symbolet skifter visning. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status på - symbolet. - symbolet i displayet slukkes. 19

20 6 Opsætning af telefonen 6.1 Kvikkald Kvikkald er en automatisk opkaldsfunktion, der medfører, at ventetiden ved opkald er så kort som mulig. Du kan, men behøver ikke, løfte telefonrøret for at foretage et opkald. Telefonnummeret sendes automatisk, når en kortnummertast aktiveres, hvis kvikkald er slået til. Hvis kvikkald er slået fra, vises nummeret blot i displayet. Etablering og frakobling af kvikkald: 2. Tryk på 2 - tasten. - symbolet i displayet tændes og kvikkald funktionen skifter status. 3. Tryk på indkod - tasten for at gemme den nye status. - symbolet i displayet slukkes. 6.2 Tilpasning af samtalekvalitet Samtalekvaliteten afhænger af telefonens placering i forhold til telefoncentralen eller et evt. omstillingsanlæg. Du kan om nødvendigt tilpasse lydkvaliteten med omskifter nr. 1 og nr. 2 under dækslet i telefonens venstre side. Normalt stilles omskifter nr. 1 i position TIL og omskifer nr. 2 i position FRA, men hvis du hører din egen tale kraftigt i telefonrøret, kan du skifte omskifter nr. 1 til FRA og omskifter nr. 2 til TIL. 6.3 Indstilling af displaykontrast Det er muligt at indstille displaykontrasten på din KIRK DELTA, så displaybilledet kan optimeres til det sted, hvor du har placeret din telefon. 2. Tryk på 0 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Benyt - tasten og - tasten for at justere kontrasten i displayet. 4. Tryk på indkod - tasten for at afslutte justeringen. - symbolet i displayet slukkes. 20

21 6.4 Bykode Hvis din KIRK DELTA er tilsluttet et omstillingsanlæg, skal der ofte benyttes en bykode for opkald ud af huset. Er opkaldet fra hukommelsen og bykoden er indkodet, er det ikke nødvendigt at taste bykoden først. Indkodning af bykode (højst 3 cifre): 2. Tryk på 1 - tasten. - symbolet i displayet tændes og den aktuelle bykode vises. 3. Tast bykoden, der skal gemmes. Det er muligt at slette forkerte cifre med slet - tasten. 4. Tryk på indkod - tasten for at gemme koden. - symbolet i displayet slukkes. Sletning af bykode: 2. Tryk på 1 - tasten. - symbolet i displayet tændes og den aktuelle bykode vises. 3. Tryk på indkod - tasten for at slette koden. - symbolet i displayet slukkes. 6.5 Standard opsætning (Fabriksindstilling) Der er en mulighed for at nulstille telefonen til en standardopsætning. Standardopsætningen giver følgende parametre: Hukommelse M0 - M9 Blank Hukommelse VIP Blank Gentagekald Blank Kvikkald FRA Ur :00 PABX kode Blank Betjeningskoder Normal telefon 2. Tryk på 9 - tasten. - symbolet i displayet tændes. 3. Tryk på indkod - tasten for at bekræfte standard opsætning. 21

22 7 Tekniske data Strømforsyning Fra telefonnettet / batterier Batteritype LR06 (AA) Omgivelsestemperatur +5 C til +55 C Relativ fugtighed 5% til 90% 7.1 Rengøring Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand. Ved stærk tilsmudsning anvendes nogle få dråber ufortyndet rengøringsmiddel på en blød klud opvredet i vand. Benyt aldrig en tør klud, da den kan danne statisk elektricitet, som kan ødelægge telefonen. 7.2 Placering Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvende eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkning. 7.3 Udskiftning af frontplade mikr afbr R-omstil slet ur gentag indkod Nummerlabel til de indkodede telefonnumre Udskiftelig frontplade 22

23 8 Problemløsning Hvis produktet ikke fungerer korrekt, bør du som det første følge dette punkt for at afhjælpe problemet. 1. Tag apparatledningen ud af vægstikket og fjern batterierne. Forbindelsen til telefonnettet og batterierne skal være fjernet i mere end 1 minut. 2. Efter afbrydelse i mere end 1 minut monteres batterierne på ny. Hvis batteri ikonet har været tændt i displayet, bør batterierne udskiftet til nye. Herefter etableres forbindelsen til telefonnettet igen. Problem Telefonen ringer ikke. Telefonen / mikrofonen er følsom over for omgivelsesstøj. Visse af telefonens funktioner kan ikke betjenes med telefonrøret pålagt. Der vises intet i displayet når telefonrøret er pålagt. Numre i Vis Nummer listen forsvinder. Diverse EkstraServices virker ikke. - symbolet i displayet lyser og der er ingen besked på BeskedSvar eller DuétSvar. - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret BankePå funktion. - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret Viderestilling. - symbolet i displayet lyser, men der er ikke etableret Spærring. Andre fejl. Jeg har glemt min PIN-kode for Spærring Problemløsning Kontroller, at omskifter 3 under dækslet til venstre for telefonrøret står i position TIL. Se afsnit 6.2; Tilpasning af samtalekvalitet. Omskifteren placeres evt. i en anden position. Kontroller om batterierne er monteret eller om de eventuelt er afladte. Kontroller om batterierne er afladte eller ikke monterede. Telefonlinien har været afbrudt i forbindelse med flytning af telefonen eller fra centralen. Kontroller, om du abonnerer på den aktuelle EkstraService. Hvis du abonnerer på ISDN, kan betjeningen af EkstraServices foregå på en anden måde. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.1; BeskedSvar og DuétSvar. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.2; Banke-På. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.4; Viderestilling. Symbolet nulstilles, se afsnit 5.5; Spærring. Kontroller, at frontpladen er korrekt monteret og at alle taster fungerer dvs. at de kan aktiveres og uhindret gå tilbage til udgangsposition Kontakt Tele Danmarks Kundeservice. Aflyt besked virker ikke Denne funktion virker ikke, hvis du benytter apparatet under ISDN a/b adapter eller NTab. Hvis telefonen stadig ikke virker og den er inden for garanti eller med serviceaftale, bedes du henvende dig hos din forhandler og medbringe købskvittering. 23

24 BAGSIDE VEJLEDNING DELTA TRIO Last page to be replaced by 4 colour print HD, ED 4

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN

Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Bilag 1b. Gensalg Tillægsprodukter, PSTN Tillægsprodukter til PSTN... 2 Banke På... 2 Fast Modtager... 4 Kortnummervalg... 5 Automatisk Vækning... 6 Privat Notering... 7 Forstyr Ikke... 9 Samtaleskift...

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere