At finde sted. Tønnes Bekker-Nielsen. Slaget ved Alesia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At finde sted. Tønnes Bekker-Nielsen. Slaget ved Alesia"

Transkript

1 At finde sted Slaget ved Alesia Tønnes Bekker-Nielsen Vi sad i en hus mellem Theben og Delfi, da Johan Schreiner kikkede til venstre ud ad vinduet, hurtigt orienterede sig i landskabet og bemærkede: Det var her Oedipus mødte sin far Laios og slag ham ihjel. Hvad enten man lærer Johan at kende som rejsefælle eller som historiker, opdager man snart dette gennemgående og inspirerende træk ved hans tilgang til fortiden: for Johan er historiske begivenheder ikke naget der hænder, eller indtræffer, eller sker. Historien finder sted. Selv myter finder et sted. Flere af Johans forskningsarbejder kredser om denne tematik og om det problem at historiske slag kan være forbavsende svære at lokalisere, fordi kildernes stedbeskrivelse ikke stemmer med landskabets udseende i dag. Cæsars sidste kamp mod gallerne fandt sted ved Alesia i 52 f. Kr. Hans beskrivelse af kamppladsen i Gallerkrigen (BG) afviger på nagle punkter fra stedets topografi i dag, men til alt held er beskrivelsen af slagets baggrund og geografiske kontekst i 7. bog af Gallerkrigen klar. Cæsar havde tilbragt vinteren 53/52 i ltalien, men måtte vende tilbage til Gallien ved udsigten til et gallisk o p rør (BG 7.2-6). Han indtog biturigernes hovedby Avaricum (BG ) og forsøgte en belejring af arvernernes by Gergovia, hvor Vercingetorix havde søgt tilflugt med sine tropper. Det lykkedes aldrig at indeslutte Gergovia fuldstændigt, og et overilet romersk stormløb blev slået tilbage med store tab (Cæsar, BG ; jf. Keppie 1984, der giver en analyse af slaget ved Gergovia). Efter Gergovia sammenkaldte Vercingetorix de galliske stormænd til et møde i aeduernes hovedby Bibracte, mens Cæsar gjorde klar til at føre sine tropper tilbage "til provinsen", dvs. til Gallia Narbonensis. "Det stod Cæsar klart at fjenden var ham overlegen med hensyn til rytteri, og at han ikke kunne ta nogen hjælp fra Provinsen, da alle veje dertil var spærret. Han sendte derfor bud over Rhinen til de germanske folk han havde pacificeret i løbet af de foregående år, og skaffede derfra både ryttere og letbevæbnede infanterister, der var vant til at kæmpe sammen med dem. Da de ankom, viste det sig, at deres heste ikke var særlig gode, og han lod da Germanerne bruge dem, der tilhørte militærtribunerne og andre officerer" (BG7.65).

2 154 TØNNES BEKKER-NIELSEN Vercingetorix sl og le jr ca. l O mil (15 km) fra Cæsars marchrute og herfra angreb hans rytteri den romerske kolonne på marchen "gennem lingonernes territorium på vej til sequanernes land" (BG 7.66). Takket være de germanske ryttere blev gallernes overfald slået tilbage, og i stedet forfulgte romerne nu Vercingetorix, der søgte tilflugt med sine folk i mandubiernes by (oppidum) Alesia. Allerede næste dag sl og Cæsar le jr ved Alesia, hvis topografi han beskriver i detaljer (BG7.69): "Byen Alesia lå meget højt på en bjergås, og det måtte på forhånd betragtes som umuligt at erobre den på anden måde end ved belejring. Nedenfor åsen løb der to floder, en på hver side. På vestsiden strakte sig en slette, der var omkring tre mil lang. På de andre sider og i kort afstand lå der andre højdedrag, der ikke var lavere end det som byen lå på. På østsiden lige under bymuren stod Gallernes styrker, og her havde de anlagt en grav og rejst et seks fod højt brysrværn. Den forskansning, som romerne begyndte at opføre, havde en omkreds på 11 mil. Der blev anlagt otte lejre, alle på fordelagtige punkter, og bygget 23 bastioner, hvor der blev holdt vagt dagen igennem med henblik på eventuelle pludselige angreb; om natten stod der også vagtposter og desuden hvert sted en stærk troppeafdeling, der kunne gribe ind med kort varsel." Trods de omfattende sikkerhedsforanstaltninger lykkedes det Vercingetorix at sende bud efter galliske forstærkninger, som i deres tur belejrede romerne fra ydersiden (BG ). Romerne var derfor nødt til at bygge en ny befæstningslinie til den modsatte side: "Han [Cæsar)!od grave en 20 fod bred grav med lodrette vægge; alle de andre forsvarsværker lagde han 400 passus længere tilbage... efter det åbne terræn kom to 15 fod brede grave... Bagved igen opførte han en tolv fod høj jordvold med palisadeværk. Hertil kom skærmtage, og ved sammenføjningen mellem jordvold og palisader ragede vældige gaffelformede grene frem, hvis formål var at gøre det vanskeligere at klatre op. Langs hele skansesystemet anbragte han tårne med 80 fods mellemrum." (BG7.72). Resten af historien er kort og brutal. Det lykkedes aldrig undsætningsstyrken at bryde gennem den romerske belejringsring udefra; det lykkedes heller ikke for Vercingetorix og hans indesluttede styrker at bryde ud. Gallerhøvdingen overgav sig til sidst, blev ført til Rom, fremvist i Cæsars triumftog - og henrettet. Biturigerne, arvernerne, aeduerne, lingonerne og sequanerne kender vi fra andre kilder. Biturigernes hovedby Avaricum er identisk med nutidens Bourges. Arvernerne boede i Auvergne og Gergovia lå lige syd for nutidens Clermont-Ferrand. Aeduerne beherskede det vestlige Bourgogne fra deres hovedby Bibracte i 800 meters højde på mont-beuvray vest for Autun. Lingonerne holdt til på sletten omkring Langres, sequanerne mod sydøst ved Besancon.

3 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 155 ))ETAILS DES TRAVAUX RO.MAINS A Al..ESIA Plm che 28 bb' cc dd' ee' ff' w~~~~ l Hm_l"lPlon.E.dittur,ru.eG;mmcii.relD.

4 156 TØNNES BEKKER-NIELSEN Og mandubierne? Udover i Cæsars Gallerkrig nævnes de hos Strabon (Geografien 4.2.3), der ikke giver nogen præcis angivelse af deres placering. Vi kan dog indkredse beliggenheden ud fra tre af Cæsars oplysninger: at romerne var på vej mod Gallia Narbonensis, at Vercingetorix samlede gallerne i Bibracte, og at romerne slag lejr ved Alesia allerede dagen efter overfaldet. Når Cæsar ville føre sine styrker fra lingonernes territorium ind i Romerriget, var den korteste og mest farbare vej gennem Saonedalen til Lugdunum (Lyon). Alesia må have ligget mellem Bibracte og Cæsars marchrute, højst en dagsmarch fra denne. Allerede omkring 1800 var man ved dette og lignende ræsonnementer nået til at placere Vercingetorix' angreb på Cæsars kolonner et sted syd for Langres og identificere stedet for Cæsars afgørende sejr med den lille by Alise-sainte-Reine i Bourgogne, nær Dijon. Navneligheden Alise- Alesia var o p lagt og identifikationen af Alise som Cæsars Alesia alment accepteret; den følges også af kejser Napoleon i hans posthumt publicerede oversigt over Cæsars kampagner (Napoleon 1836, 100). Imidlertid fremsatte Alphonse Delacroix i 1855 den tese, at Alesia i virkeligheden var identisk med Alaise cirka l 00 km øst-sydøst for Alise, nær Salins. I det herrens år 1855 var Frankrig atter et kejserdømme. I 1848 var Napoleons nevø, Louis Napoleon, blevet valgt til Frankrigs præsident; siden havde han gjort sig til diktator ved et statskup og med et overvældende flertal ladet sig vælge til Frankrigs kejser under navnet Napoleon Ill. Den nye kejser var historisk interesserer og blandt hans største forbilleder - udover naturligvis hans illustre onkel af samme navn- var en anden diktator og kejser, Julius Cæsar.

5 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 157 Napoleon Ill nedsatte et udvalg, "Commission de la Topographie de la Gaule", som blandt andet skulle fastslå hvor slaget ved Alesia havde fundet sted. Der var tre officielle kandidater: Alise-Sainte-Reine, Alaise og outsideren Izernore længere mod syd. lzernore kunne hurtigt udelukkes og kommissionen iværksatte 1861 udgravninger ved Alise-Sainte-Reine, samtidig med at en arkæologisk interesserer artilleriofficer, kaptajn Eugene de Stoffel, gravede ved Gergovia. I 1862 overtog Stoffel også ledelsen af udgravningerne ved Alise. Sine rapporter og en del af fundene sendte han til kejseren, som opbevarede dem i sine private gemakker i Tuilerierne (hvor de gik tabt efter kejserdømmets fald i september 1870). Som tak for sin arkæologiske indsats blev Stoffel forfremmet til oberstløjtnant og siden til fransk militærattache i Berlin. I terrænet omkring Alise-Sainte-Reine blev der i første omgang foretaget søgegravninger, og i 1864 fik udgraverne gevinst: en af søgegrøfterne skar gennem en vold og voldgrav bevaret under det moderne terræn. Dimensionerne af vold og grav svarede i store træk til beskrivelsen i Gallerkrigen (BG ). Året efter blev der opstillet en syv meter høj statue afvercingetorix på bakketoppen, til evigt minde om gallernes sidste kamp mod romerne. Selv om alle Stoffels udgravningspapirer ikke er bevaret, kender vi hans resultater gennem de meget detaljerede beskrivelser og tegninger i trebindsværket Histoire de jules Cesar, på dansk Julius Cæsars Historie, udkommet i årene på en række europæiske sprog. På titelbladet angives ingen forfatter, men forordet er underskrevet "Napoleon", og alle vidste at bogen var skrevet af den franske kejser - eller af en anden på hans vegne. Funder af befæstningsanlæggene ved Alise blev efterfulgt af flere udgravninger, der afslørede voldgrave og volde hvis dimensioner ligeledes stemte med Cæsar beskrivelse; dertil redskaber, keramik, våbenrester og mønter - både galliske og romerske mønter, hvoraf ingen kunne dateres senere end 52 f. Kr. Slaget om Alesia var dermed afgjort for anden gang. Eller var det? Omkring århundredeskiftet blev teorien om Alaise som oldtidens Alesia genoplivet af en parisisk universitetslærer, Georges Colomb ( ). I selve Alaise og på egnen omkring fik hans ord stor vægt gennem den prestige, der knyttede sig til en underviser ved Sorbonne. Arkæologer og historikere noterede sig dog at Colomb havde rang af adjunkt og at hans fag var botanik, ikke arkæologi. De l od sig absolut ikke overbevise af hans argumenter, hverken i L'enigme d'alesia (1922), eller den posthume La bataille d'alesia (1950). Colomb var en glimrende skribent- han skrev børnebøger og tegnede tegneserier under pseudonymet Christophe- og havde studerer tilstrækkelig militærhistorie til at vide at angreb er det bedste forsvar. Store dele afhans argumentation kredser om svagheder i det materiale der var fremlagt af topografikommissionen og i Julius Cæsars Historie. De

6 158 TøNNES BEKKER-NIELSEN arkæologiske fund fra Alise var svære at bortforklare, så Colomb koncentrerede sig om at påvise at beskrivelsen af landskabet hos Cæsar ikke stemte med den faktiske topografi ved Alise, men var forenelig med forholdene omkring Alaise. Colombs egen modtese havde sit udgangspunkt i navneligheden Alesia - Alaise. Var det ikke for denne, var der næppe nogen der havde fundet på at placere Cæsars Alesia i bjergene øst for floden Doubs. For det første skriver Cæsar at Vercingetorix' overfald fandt sted på marchen gennem lingonernes territorium, dvs. mere end en dagsmarch nord for Alaise. For det andet: hvis Vercingetorix angreb den romerske kolonne fra retningen af Bibracte, dvs. fra vest eller syd, giver det dårlig mening at han trækker sig tilbage mod øst. Colombs bøger vakte dog tilstrækkelig interesse på egnen til at der blev iværksat udgravninger ved Alaise i årene Resultaterne var nedslående: spredte middelalderlige husrester og løsfund, ingen volde, ingen grave og intet der kunne sættes i forbindelse med en romersk belejring. Der skulle gå mindre end ti år før Alesia-kontroversen brød ud igen. I 1962 var det en arkivar, Andre Berthier, som ud fra kortstudier havde rekonstrueret Cæsars marchrute, Vercingetorix' flugtrute og stedet for hans sidste kamp mod romerne: Chaux-des-Crotenay, ca. 50 km syd for Alaise nær den schweiziske grænse. At Alesia lå så langt mod øst kunne Berthier forklare ved at Cæsars tilbagetog til Gallia Narbonensis "gennem lingonernes territorium på vej til sequanerne" slet ikkesom alle havde troet- gik ad Saonedalen til Lyon, men tværs over Jurabjergene til Geneve. Det forekommer et besynderligt og risikabelt rutevalg, når Cæsar kunne være marcheret gennem den brede Saonedal hele vejen til Lyon. Fagfolk afskrev Berthier som en fantast, men kulturminister Andre Malraux lagde øre til hans teorier og fik udvirket både udgravningstilladelse, økonomisk støtte og en deling soldater som arbejdskraft. Udgravningerne ved Chaux-des-Crotenay førte til åben strid mellem ministeren på den ene side, fagvidenskaben på den anden. Som forsøg på et kompromis blev der nedsat et sagkyndigt udvalg til at gennemgå Berthiers sparsomme udgravningsresultater. Kommisionen konkluderede at intet i materialet talte for at Chaux-des-Crotenay skulle være Alesia (Adam 1988, ). Teorien om det alternative Alesia holdes fortsat i live af "lnstitut Vi tru ve", opkaldt efter den berømte romerske arkitekt Vitruvius (som faktisk gjorde tjeneste under Cæsar, omend vi ikke ved om han var med ved Alesia). Instituttet har adresse i Paris, men hovedparten af sine aktiviteter i la-chaux-des-crotenay. Da instituttet ikke har nogen udgravningstilladelse koncentrerer man sig om terrænstudier. Desuden har instituttets næstformand, latinlærerinden Antoinette Brenet, foretaget en kritisk genlæsning af Gallerkrigen og, efter hvad der oplyses på instituttets hjemmeside, afsløret talrige fejl i de foreliggende tekstkritiske udgaver og flere eksempler på at Cæsar bevidst har vildledt sine læsere.

7 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA Alesia-debatten har altid været et internt fransk anliggende. I modsætning til for eksempel Varus' nederlag i Saltus Teutoburgensis har udenlandske forskere ikke engageret sig i debatten, og internationalt har det gennem to hundrede år været accepteret, at Alise-sainte-Reine trods uoverensstemmelserne i topografien må være Cæsars Alesia. Alligevel bølger kampen videre på hjemmefronten, og i Frankrig betragter mange spørgsmålet som åbent, l skønt alle kategorier af kilder - arkæologi, epigrafik, beretning - klart taler for Alesia og imod både Alaise og Chaux-des-Crotenay. Sagen er at Alesia-debatten ikke - i hvert fald ikke længere - handler om historievidenskab, men om politik. Den handler om regionalpatriotisme og forholdet til den stærke stat, som er den franske nations kendemærke. Revolutionen var et opgør med l' ancien regimes kompleks af feudalt-regionale særinteresser, og lige siden har skiftende magthavere, republikanere som monarkister, set en stærk centralmagt som den eneste mulige garant for liberte, egalite, ftaternite og - som en logisk følge heraf- ethvert forsøg på regional identitetsdannelse2 som en trussel mod nationens integritet.3 Samtidig er der uden for de store byer stadig en stærk følelse af hjemhørighed, af et tilhørsforhold til byen, egnen og provinsen. En franskmands geografiske tilhørsforhold udtrykkes i daglig tale næsten altid ved provinsens navn: Bourgogne, Bretagne, Languedoc; men det er 200 år siden provinserne havde nogen formel eksistens. Ved revolutionen blev de afløst af departementer, der stadig udgør grundstammen i fransk administration, fra kommunestyre til postnumre og bilernes nummerplader. Det er ikke kun i Frankrig at forholdet mellem periferien og magtens centrum er vanskeligt. Tænk på forholdet mellem distrikterne og hovedstaden i Norge, eller på de vestlige delstater og den føderale regering i USA. En mistro til centralmagten kan komme til udtryk på mange måder, også som tvivl om regeringens videnskabelige resultater - mange amerikanere tror at månelandingen aldrig har fundet sted men var et svindelnummer iscenesat af regeringen og NASA.4 Napoleon Ills kejserdømme står i fransk bevidsthed som et klassisk eksempel på den stærke centralmagt og favoriseringen afparis i forhold til provinserne (begge dele inkarnerer i Napoleons handlekraftige præfekt for Seinedepartementet, Haussmann). Under kejserdømmet var der politisk censur, men angreb på topografikommissionen og den angiveligt ukendte forfatter til Histoire de jules Cesar kunne censuren selvsagt ikke forhindre. Efter republikkens genindførelse har der været frit spil for kritik afnapoleon Ill og hans styre. Det andet aspekt er forholdet provinserne imellem: mellem de to dele af det historiske Bourgogne (eller Burgund, som vi siger på dansk). Den vestlige del heraf udgør hertugdømmet Burgund. I sin storhedstid under hertugerne af Val o is-

8 160 TøNNES BEKKER-NIELSEN slægten kunne de burgundiske hertugers hof i Dijon måle sig med Europas kongehuse i pragt og rigdom. Den østlige del er grevskabet Burgund, la Comte de Bourgogneeller la Franche-Comte, det frie grevskab: "frit" i forhold til den franske krone fordi grevskabet, en rest aflothars arvepart ved rigsdelingen i Verdun 843, hørte under den tysk-romerske kejser. Franche-Comte har været den evindelige nummer to, skiftevis styret af fremmede herrer eller af hertugerne i Dijon. Hertugdømmet har altid haft hovedstaden, den indbringende flodskibsfart, de pragtfulde bygninger, de bedste vinmarker. Til overflod fik de også en historisk slagmark og en kolossalstatue af Vercingetorix. På den baggrund er det forståeligt at Delacroix, Colomb, Berthier og Brenet fandt et lydhørt publikum i Franche Comte. De tilbød en chance for revanche over de succesrige slægtninge i vest. At hele det etablerede - "parisiske" - apparat støtter Alise-Sainte-Reine og afviser Berthiers teorier har naturligvis kun yderligere styrket konspirationsteoretikernes forvisning om at de er undertrykt og forfulgt. Og med den arbejdsindsats og den prestige som både Vitruv-instituttet og Syam kommune (hvor Chaux-des-Crotenay ligger) har investeret i sagen- ja, så kan det vare længe endnu før det sidste slag om Alesia er afgjort. Noter I 1983 boede vores familie et par uger i landsbyen Faverney nær Vesoul. En aften, da vi kom hjem efter en lang udflugt, spurgte vores værtinde interesserer, hvor vi havde været. Vi svarede, at vi havde været i Dijon og på hjemvejen besøgt Alesia. "Nåh", replicerede værtinden, "det skal De nu ikke være sikker på!" Faverney ligger i Franche-Comte. 2 Bortset fra grænseregionen Alsace, hvor man af andre grunde accepterer en regional identitet, undervisning i minoritetssprog (tysk) mv. 3 For eksempel måtte Frankrig i første omgang opgive at ratificere Europarådets erklæring om minoritetssprogenes rettigheder (1992) da forfatningskommissionen havde erklæret den grundlovsstridig. 4 Teorien om "the great moon hoax" har efterhånden vundet så stor udbredelse, at NASA i 200 l fandt det nødvendigt at imødegå den, blandt andet med undervisningsmateriale til brug i grundskolen. Teorien er også taget o p i en tv-udsendelse ( Conspiracy Theory) og en film ( Capricorn One). Bibliografi Gaius Julius Cæsar, Gallerkrigen, på dansk ved Bo Grønbech. København: Borgen [EG] Adam, Jean-Pierre 1988 Le passe recompose. Chroniques darcheologie fantasque. Paris: Seuil. Bayle, Nadia 1987 "Contribution des officiers francais a l' etude archeologique du si te d'alesia'', Revue historique des armees, 167, Colomb, Georges 1922 L'enigme d'alesia. Lagny Colomb, Georges 1950 La bataille d'alesia. Lons-le-Saunier: Marque- Maillard.. Harmand, Jacques 1984 Vercingetorix. Paris: Fayard. Holm, Ulla 1993 Det franske Europa. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

9 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 161 Julius Cæsars Historie I-Ill, København: Delbanco. LeGall, Joe! 1963 Alesia, archeologie et histoire. Paris: Fayard. Napoleon 1836 Precis des Guerres de Cesar par Napoleon, ecrit par M. Marchand, a 11/e Sainte Helene, sous la dictee de l'empereur. Stuttgart: Metzler.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård

Anne og Pascal Guignet ved deres Vingård Inde i et af de Franske vin hjerter ejer og driver Anne & Pascal Guignet en vingård på 9 hektar. Nærmere bestemt er vi i Juliénas en lille kommune med appellation, som et af de bedste vindistrikter i Beaujolais.

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Ugebrev. Studietur til Normandiet. Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014

Ugebrev. Studietur til Normandiet. Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014 Ugebrev Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014 Studietur til Normandiet Udklædt som teenageturister infiltrerede omkring 90 allierede spioner i den forgangne uge området omkring Normandiets strande

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II

B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II http://www.vestmuseum.dk/museumsforening/kalundborg_arkæologiforening.aspx B17-BOMBEFLYET MAD MONEY II Arkæologiforeningens vigtigste opgave er at støtte Kalundborg Museum arkæologisk, men det gør absolut

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

nationalstaternes tid i europa

nationalstaternes tid i europa nationalstaternes tid i europa Lektion 8: Napoleon 3. af Frankrig Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Napoleons magtovertagelse 4. Napoleons indenrigs- og udenrigspolitik 5. Napoleon 3.s

Læs mere

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver.

Materialet forsøger at aktivere elevernes forforståelse for fransk sprog og kultur i form af oplysninger, spil og opgaver. Til fransklæreren Kære fransklærer! Dette materiale kan du bruge til at præsentere fransk som 2. eller 3. fremmedsprog for eleverne i 5., 6 eller 7. klasse inden de vælger om de vil have fransk. Mange

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM Illerup Ådal - fjendens ansigt Skolemateriale udarbejdet til Moesgård Museums udstilling om offerfundet fra Illerup ådal 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM MOESGÅRD MUSEUM Indhold 1. Det store slag... 2 2. Hvad

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S

SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S SALG AF TIMESHARE AKTIE I CHÂTEAU D AZANS A/S LEJLIGHED BELIGGENDE I DOLE, FRANKRIG Hovedstaden er Besancon. Regionen grænser mod øst mod Schweiz. Mod syd strækker regionen Rhone-Alpes sig. Mod nord møder

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld!

SPECIALREJSER. Det danske landbrugs Rejsebureau. Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! SPECIALREJSER Det danske landbrugs Rejsebureau Rejsebrev juni 2009 Rejser for folk med rødder i den danske muld! Mange og usædvanlige rejser! 2009-2010 Solen skinner nattergalen er kommet til Djursland,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Anne og Pascal Guignet s private bolig samt lager

Anne og Pascal Guignet s private bolig samt lager Anne og Pascal Guignet s private bolig samt lager Inde i et af de Franske vin hjerter ejer og driver Anne & Pascal Guignet en vingård på 9 hektar. Nærmere bestemt er vi i Juliénas en lille kommune med

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by!

LØRDAG 2. APRIL. Os og vores værter, Rachel og Mattias. Down-town Canberra, en mennesketom by! LØRDAG 2. APRIL I den her weekend skal vi til Canberra og besøge Rachel og Mattias, som jeg boede sammen med i Århus (se desuden 26. februar). De arbejder begge på Canberra Universitet Rachel som phd-studerende

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere