At finde sted. Tønnes Bekker-Nielsen. Slaget ved Alesia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At finde sted. Tønnes Bekker-Nielsen. Slaget ved Alesia"

Transkript

1 At finde sted Slaget ved Alesia Tønnes Bekker-Nielsen Vi sad i en hus mellem Theben og Delfi, da Johan Schreiner kikkede til venstre ud ad vinduet, hurtigt orienterede sig i landskabet og bemærkede: Det var her Oedipus mødte sin far Laios og slag ham ihjel. Hvad enten man lærer Johan at kende som rejsefælle eller som historiker, opdager man snart dette gennemgående og inspirerende træk ved hans tilgang til fortiden: for Johan er historiske begivenheder ikke naget der hænder, eller indtræffer, eller sker. Historien finder sted. Selv myter finder et sted. Flere af Johans forskningsarbejder kredser om denne tematik og om det problem at historiske slag kan være forbavsende svære at lokalisere, fordi kildernes stedbeskrivelse ikke stemmer med landskabets udseende i dag. Cæsars sidste kamp mod gallerne fandt sted ved Alesia i 52 f. Kr. Hans beskrivelse af kamppladsen i Gallerkrigen (BG) afviger på nagle punkter fra stedets topografi i dag, men til alt held er beskrivelsen af slagets baggrund og geografiske kontekst i 7. bog af Gallerkrigen klar. Cæsar havde tilbragt vinteren 53/52 i ltalien, men måtte vende tilbage til Gallien ved udsigten til et gallisk o p rør (BG 7.2-6). Han indtog biturigernes hovedby Avaricum (BG ) og forsøgte en belejring af arvernernes by Gergovia, hvor Vercingetorix havde søgt tilflugt med sine tropper. Det lykkedes aldrig at indeslutte Gergovia fuldstændigt, og et overilet romersk stormløb blev slået tilbage med store tab (Cæsar, BG ; jf. Keppie 1984, der giver en analyse af slaget ved Gergovia). Efter Gergovia sammenkaldte Vercingetorix de galliske stormænd til et møde i aeduernes hovedby Bibracte, mens Cæsar gjorde klar til at føre sine tropper tilbage "til provinsen", dvs. til Gallia Narbonensis. "Det stod Cæsar klart at fjenden var ham overlegen med hensyn til rytteri, og at han ikke kunne ta nogen hjælp fra Provinsen, da alle veje dertil var spærret. Han sendte derfor bud over Rhinen til de germanske folk han havde pacificeret i løbet af de foregående år, og skaffede derfra både ryttere og letbevæbnede infanterister, der var vant til at kæmpe sammen med dem. Da de ankom, viste det sig, at deres heste ikke var særlig gode, og han lod da Germanerne bruge dem, der tilhørte militærtribunerne og andre officerer" (BG7.65).

2 154 TØNNES BEKKER-NIELSEN Vercingetorix sl og le jr ca. l O mil (15 km) fra Cæsars marchrute og herfra angreb hans rytteri den romerske kolonne på marchen "gennem lingonernes territorium på vej til sequanernes land" (BG 7.66). Takket være de germanske ryttere blev gallernes overfald slået tilbage, og i stedet forfulgte romerne nu Vercingetorix, der søgte tilflugt med sine folk i mandubiernes by (oppidum) Alesia. Allerede næste dag sl og Cæsar le jr ved Alesia, hvis topografi han beskriver i detaljer (BG7.69): "Byen Alesia lå meget højt på en bjergås, og det måtte på forhånd betragtes som umuligt at erobre den på anden måde end ved belejring. Nedenfor åsen løb der to floder, en på hver side. På vestsiden strakte sig en slette, der var omkring tre mil lang. På de andre sider og i kort afstand lå der andre højdedrag, der ikke var lavere end det som byen lå på. På østsiden lige under bymuren stod Gallernes styrker, og her havde de anlagt en grav og rejst et seks fod højt brysrværn. Den forskansning, som romerne begyndte at opføre, havde en omkreds på 11 mil. Der blev anlagt otte lejre, alle på fordelagtige punkter, og bygget 23 bastioner, hvor der blev holdt vagt dagen igennem med henblik på eventuelle pludselige angreb; om natten stod der også vagtposter og desuden hvert sted en stærk troppeafdeling, der kunne gribe ind med kort varsel." Trods de omfattende sikkerhedsforanstaltninger lykkedes det Vercingetorix at sende bud efter galliske forstærkninger, som i deres tur belejrede romerne fra ydersiden (BG ). Romerne var derfor nødt til at bygge en ny befæstningslinie til den modsatte side: "Han [Cæsar)!od grave en 20 fod bred grav med lodrette vægge; alle de andre forsvarsværker lagde han 400 passus længere tilbage... efter det åbne terræn kom to 15 fod brede grave... Bagved igen opførte han en tolv fod høj jordvold med palisadeværk. Hertil kom skærmtage, og ved sammenføjningen mellem jordvold og palisader ragede vældige gaffelformede grene frem, hvis formål var at gøre det vanskeligere at klatre op. Langs hele skansesystemet anbragte han tårne med 80 fods mellemrum." (BG7.72). Resten af historien er kort og brutal. Det lykkedes aldrig undsætningsstyrken at bryde gennem den romerske belejringsring udefra; det lykkedes heller ikke for Vercingetorix og hans indesluttede styrker at bryde ud. Gallerhøvdingen overgav sig til sidst, blev ført til Rom, fremvist i Cæsars triumftog - og henrettet. Biturigerne, arvernerne, aeduerne, lingonerne og sequanerne kender vi fra andre kilder. Biturigernes hovedby Avaricum er identisk med nutidens Bourges. Arvernerne boede i Auvergne og Gergovia lå lige syd for nutidens Clermont-Ferrand. Aeduerne beherskede det vestlige Bourgogne fra deres hovedby Bibracte i 800 meters højde på mont-beuvray vest for Autun. Lingonerne holdt til på sletten omkring Langres, sequanerne mod sydøst ved Besancon.

3 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 155 ))ETAILS DES TRAVAUX RO.MAINS A Al..ESIA Plm che 28 bb' cc dd' ee' ff' w~~~~ l Hm_l"lPlon.E.dittur,ru.eG;mmcii.relD.

4 156 TØNNES BEKKER-NIELSEN Og mandubierne? Udover i Cæsars Gallerkrig nævnes de hos Strabon (Geografien 4.2.3), der ikke giver nogen præcis angivelse af deres placering. Vi kan dog indkredse beliggenheden ud fra tre af Cæsars oplysninger: at romerne var på vej mod Gallia Narbonensis, at Vercingetorix samlede gallerne i Bibracte, og at romerne slag lejr ved Alesia allerede dagen efter overfaldet. Når Cæsar ville føre sine styrker fra lingonernes territorium ind i Romerriget, var den korteste og mest farbare vej gennem Saonedalen til Lugdunum (Lyon). Alesia må have ligget mellem Bibracte og Cæsars marchrute, højst en dagsmarch fra denne. Allerede omkring 1800 var man ved dette og lignende ræsonnementer nået til at placere Vercingetorix' angreb på Cæsars kolonner et sted syd for Langres og identificere stedet for Cæsars afgørende sejr med den lille by Alise-sainte-Reine i Bourgogne, nær Dijon. Navneligheden Alise- Alesia var o p lagt og identifikationen af Alise som Cæsars Alesia alment accepteret; den følges også af kejser Napoleon i hans posthumt publicerede oversigt over Cæsars kampagner (Napoleon 1836, 100). Imidlertid fremsatte Alphonse Delacroix i 1855 den tese, at Alesia i virkeligheden var identisk med Alaise cirka l 00 km øst-sydøst for Alise, nær Salins. I det herrens år 1855 var Frankrig atter et kejserdømme. I 1848 var Napoleons nevø, Louis Napoleon, blevet valgt til Frankrigs præsident; siden havde han gjort sig til diktator ved et statskup og med et overvældende flertal ladet sig vælge til Frankrigs kejser under navnet Napoleon Ill. Den nye kejser var historisk interesserer og blandt hans største forbilleder - udover naturligvis hans illustre onkel af samme navn- var en anden diktator og kejser, Julius Cæsar.

5 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 157 Napoleon Ill nedsatte et udvalg, "Commission de la Topographie de la Gaule", som blandt andet skulle fastslå hvor slaget ved Alesia havde fundet sted. Der var tre officielle kandidater: Alise-Sainte-Reine, Alaise og outsideren Izernore længere mod syd. lzernore kunne hurtigt udelukkes og kommissionen iværksatte 1861 udgravninger ved Alise-Sainte-Reine, samtidig med at en arkæologisk interesserer artilleriofficer, kaptajn Eugene de Stoffel, gravede ved Gergovia. I 1862 overtog Stoffel også ledelsen af udgravningerne ved Alise. Sine rapporter og en del af fundene sendte han til kejseren, som opbevarede dem i sine private gemakker i Tuilerierne (hvor de gik tabt efter kejserdømmets fald i september 1870). Som tak for sin arkæologiske indsats blev Stoffel forfremmet til oberstløjtnant og siden til fransk militærattache i Berlin. I terrænet omkring Alise-Sainte-Reine blev der i første omgang foretaget søgegravninger, og i 1864 fik udgraverne gevinst: en af søgegrøfterne skar gennem en vold og voldgrav bevaret under det moderne terræn. Dimensionerne af vold og grav svarede i store træk til beskrivelsen i Gallerkrigen (BG ). Året efter blev der opstillet en syv meter høj statue afvercingetorix på bakketoppen, til evigt minde om gallernes sidste kamp mod romerne. Selv om alle Stoffels udgravningspapirer ikke er bevaret, kender vi hans resultater gennem de meget detaljerede beskrivelser og tegninger i trebindsværket Histoire de jules Cesar, på dansk Julius Cæsars Historie, udkommet i årene på en række europæiske sprog. På titelbladet angives ingen forfatter, men forordet er underskrevet "Napoleon", og alle vidste at bogen var skrevet af den franske kejser - eller af en anden på hans vegne. Funder af befæstningsanlæggene ved Alise blev efterfulgt af flere udgravninger, der afslørede voldgrave og volde hvis dimensioner ligeledes stemte med Cæsar beskrivelse; dertil redskaber, keramik, våbenrester og mønter - både galliske og romerske mønter, hvoraf ingen kunne dateres senere end 52 f. Kr. Slaget om Alesia var dermed afgjort for anden gang. Eller var det? Omkring århundredeskiftet blev teorien om Alaise som oldtidens Alesia genoplivet af en parisisk universitetslærer, Georges Colomb ( ). I selve Alaise og på egnen omkring fik hans ord stor vægt gennem den prestige, der knyttede sig til en underviser ved Sorbonne. Arkæologer og historikere noterede sig dog at Colomb havde rang af adjunkt og at hans fag var botanik, ikke arkæologi. De l od sig absolut ikke overbevise af hans argumenter, hverken i L'enigme d'alesia (1922), eller den posthume La bataille d'alesia (1950). Colomb var en glimrende skribent- han skrev børnebøger og tegnede tegneserier under pseudonymet Christophe- og havde studerer tilstrækkelig militærhistorie til at vide at angreb er det bedste forsvar. Store dele afhans argumentation kredser om svagheder i det materiale der var fremlagt af topografikommissionen og i Julius Cæsars Historie. De

6 158 TøNNES BEKKER-NIELSEN arkæologiske fund fra Alise var svære at bortforklare, så Colomb koncentrerede sig om at påvise at beskrivelsen af landskabet hos Cæsar ikke stemte med den faktiske topografi ved Alise, men var forenelig med forholdene omkring Alaise. Colombs egen modtese havde sit udgangspunkt i navneligheden Alesia - Alaise. Var det ikke for denne, var der næppe nogen der havde fundet på at placere Cæsars Alesia i bjergene øst for floden Doubs. For det første skriver Cæsar at Vercingetorix' overfald fandt sted på marchen gennem lingonernes territorium, dvs. mere end en dagsmarch nord for Alaise. For det andet: hvis Vercingetorix angreb den romerske kolonne fra retningen af Bibracte, dvs. fra vest eller syd, giver det dårlig mening at han trækker sig tilbage mod øst. Colombs bøger vakte dog tilstrækkelig interesse på egnen til at der blev iværksat udgravninger ved Alaise i årene Resultaterne var nedslående: spredte middelalderlige husrester og løsfund, ingen volde, ingen grave og intet der kunne sættes i forbindelse med en romersk belejring. Der skulle gå mindre end ti år før Alesia-kontroversen brød ud igen. I 1962 var det en arkivar, Andre Berthier, som ud fra kortstudier havde rekonstrueret Cæsars marchrute, Vercingetorix' flugtrute og stedet for hans sidste kamp mod romerne: Chaux-des-Crotenay, ca. 50 km syd for Alaise nær den schweiziske grænse. At Alesia lå så langt mod øst kunne Berthier forklare ved at Cæsars tilbagetog til Gallia Narbonensis "gennem lingonernes territorium på vej til sequanerne" slet ikkesom alle havde troet- gik ad Saonedalen til Lyon, men tværs over Jurabjergene til Geneve. Det forekommer et besynderligt og risikabelt rutevalg, når Cæsar kunne være marcheret gennem den brede Saonedal hele vejen til Lyon. Fagfolk afskrev Berthier som en fantast, men kulturminister Andre Malraux lagde øre til hans teorier og fik udvirket både udgravningstilladelse, økonomisk støtte og en deling soldater som arbejdskraft. Udgravningerne ved Chaux-des-Crotenay førte til åben strid mellem ministeren på den ene side, fagvidenskaben på den anden. Som forsøg på et kompromis blev der nedsat et sagkyndigt udvalg til at gennemgå Berthiers sparsomme udgravningsresultater. Kommisionen konkluderede at intet i materialet talte for at Chaux-des-Crotenay skulle være Alesia (Adam 1988, ). Teorien om det alternative Alesia holdes fortsat i live af "lnstitut Vi tru ve", opkaldt efter den berømte romerske arkitekt Vitruvius (som faktisk gjorde tjeneste under Cæsar, omend vi ikke ved om han var med ved Alesia). Instituttet har adresse i Paris, men hovedparten af sine aktiviteter i la-chaux-des-crotenay. Da instituttet ikke har nogen udgravningstilladelse koncentrerer man sig om terrænstudier. Desuden har instituttets næstformand, latinlærerinden Antoinette Brenet, foretaget en kritisk genlæsning af Gallerkrigen og, efter hvad der oplyses på instituttets hjemmeside, afsløret talrige fejl i de foreliggende tekstkritiske udgaver og flere eksempler på at Cæsar bevidst har vildledt sine læsere.

7 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA Alesia-debatten har altid været et internt fransk anliggende. I modsætning til for eksempel Varus' nederlag i Saltus Teutoburgensis har udenlandske forskere ikke engageret sig i debatten, og internationalt har det gennem to hundrede år været accepteret, at Alise-sainte-Reine trods uoverensstemmelserne i topografien må være Cæsars Alesia. Alligevel bølger kampen videre på hjemmefronten, og i Frankrig betragter mange spørgsmålet som åbent, l skønt alle kategorier af kilder - arkæologi, epigrafik, beretning - klart taler for Alesia og imod både Alaise og Chaux-des-Crotenay. Sagen er at Alesia-debatten ikke - i hvert fald ikke længere - handler om historievidenskab, men om politik. Den handler om regionalpatriotisme og forholdet til den stærke stat, som er den franske nations kendemærke. Revolutionen var et opgør med l' ancien regimes kompleks af feudalt-regionale særinteresser, og lige siden har skiftende magthavere, republikanere som monarkister, set en stærk centralmagt som den eneste mulige garant for liberte, egalite, ftaternite og - som en logisk følge heraf- ethvert forsøg på regional identitetsdannelse2 som en trussel mod nationens integritet.3 Samtidig er der uden for de store byer stadig en stærk følelse af hjemhørighed, af et tilhørsforhold til byen, egnen og provinsen. En franskmands geografiske tilhørsforhold udtrykkes i daglig tale næsten altid ved provinsens navn: Bourgogne, Bretagne, Languedoc; men det er 200 år siden provinserne havde nogen formel eksistens. Ved revolutionen blev de afløst af departementer, der stadig udgør grundstammen i fransk administration, fra kommunestyre til postnumre og bilernes nummerplader. Det er ikke kun i Frankrig at forholdet mellem periferien og magtens centrum er vanskeligt. Tænk på forholdet mellem distrikterne og hovedstaden i Norge, eller på de vestlige delstater og den føderale regering i USA. En mistro til centralmagten kan komme til udtryk på mange måder, også som tvivl om regeringens videnskabelige resultater - mange amerikanere tror at månelandingen aldrig har fundet sted men var et svindelnummer iscenesat af regeringen og NASA.4 Napoleon Ills kejserdømme står i fransk bevidsthed som et klassisk eksempel på den stærke centralmagt og favoriseringen afparis i forhold til provinserne (begge dele inkarnerer i Napoleons handlekraftige præfekt for Seinedepartementet, Haussmann). Under kejserdømmet var der politisk censur, men angreb på topografikommissionen og den angiveligt ukendte forfatter til Histoire de jules Cesar kunne censuren selvsagt ikke forhindre. Efter republikkens genindførelse har der været frit spil for kritik afnapoleon Ill og hans styre. Det andet aspekt er forholdet provinserne imellem: mellem de to dele af det historiske Bourgogne (eller Burgund, som vi siger på dansk). Den vestlige del heraf udgør hertugdømmet Burgund. I sin storhedstid under hertugerne af Val o is-

8 160 TøNNES BEKKER-NIELSEN slægten kunne de burgundiske hertugers hof i Dijon måle sig med Europas kongehuse i pragt og rigdom. Den østlige del er grevskabet Burgund, la Comte de Bourgogneeller la Franche-Comte, det frie grevskab: "frit" i forhold til den franske krone fordi grevskabet, en rest aflothars arvepart ved rigsdelingen i Verdun 843, hørte under den tysk-romerske kejser. Franche-Comte har været den evindelige nummer to, skiftevis styret af fremmede herrer eller af hertugerne i Dijon. Hertugdømmet har altid haft hovedstaden, den indbringende flodskibsfart, de pragtfulde bygninger, de bedste vinmarker. Til overflod fik de også en historisk slagmark og en kolossalstatue af Vercingetorix. På den baggrund er det forståeligt at Delacroix, Colomb, Berthier og Brenet fandt et lydhørt publikum i Franche Comte. De tilbød en chance for revanche over de succesrige slægtninge i vest. At hele det etablerede - "parisiske" - apparat støtter Alise-Sainte-Reine og afviser Berthiers teorier har naturligvis kun yderligere styrket konspirationsteoretikernes forvisning om at de er undertrykt og forfulgt. Og med den arbejdsindsats og den prestige som både Vitruv-instituttet og Syam kommune (hvor Chaux-des-Crotenay ligger) har investeret i sagen- ja, så kan det vare længe endnu før det sidste slag om Alesia er afgjort. Noter I 1983 boede vores familie et par uger i landsbyen Faverney nær Vesoul. En aften, da vi kom hjem efter en lang udflugt, spurgte vores værtinde interesserer, hvor vi havde været. Vi svarede, at vi havde været i Dijon og på hjemvejen besøgt Alesia. "Nåh", replicerede værtinden, "det skal De nu ikke være sikker på!" Faverney ligger i Franche-Comte. 2 Bortset fra grænseregionen Alsace, hvor man af andre grunde accepterer en regional identitet, undervisning i minoritetssprog (tysk) mv. 3 For eksempel måtte Frankrig i første omgang opgive at ratificere Europarådets erklæring om minoritetssprogenes rettigheder (1992) da forfatningskommissionen havde erklæret den grundlovsstridig. 4 Teorien om "the great moon hoax" har efterhånden vundet så stor udbredelse, at NASA i 200 l fandt det nødvendigt at imødegå den, blandt andet med undervisningsmateriale til brug i grundskolen. Teorien er også taget o p i en tv-udsendelse ( Conspiracy Theory) og en film ( Capricorn One). Bibliografi Gaius Julius Cæsar, Gallerkrigen, på dansk ved Bo Grønbech. København: Borgen [EG] Adam, Jean-Pierre 1988 Le passe recompose. Chroniques darcheologie fantasque. Paris: Seuil. Bayle, Nadia 1987 "Contribution des officiers francais a l' etude archeologique du si te d'alesia'', Revue historique des armees, 167, Colomb, Georges 1922 L'enigme d'alesia. Lagny Colomb, Georges 1950 La bataille d'alesia. Lons-le-Saunier: Marque- Maillard.. Harmand, Jacques 1984 Vercingetorix. Paris: Fayard. Holm, Ulla 1993 Det franske Europa. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

9 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 161 Julius Cæsars Historie I-Ill, København: Delbanco. LeGall, Joe! 1963 Alesia, archeologie et histoire. Paris: Fayard. Napoleon 1836 Precis des Guerres de Cesar par Napoleon, ecrit par M. Marchand, a 11/e Sainte Helene, sous la dictee de l'empereur. Stuttgart: Metzler.

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Dion som kommunalpolitiker

Dion som kommunalpolitiker Dion som kommunalpolitiker Tønnes Bekker-Nielsen Dion af spillede flere forskellige roller i løbet af sit liv: som filosof, som taler og som kommunalpolitiker. Det sidste emne har måske ikke samme højtidelige

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN

VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ VIKINGETIDEN VINKLER PÅ IKINGETIDEN Redaktion: Mads Blom Mette Boritz Marie Broen Mads Danker Danielsen Karl-Johann Hemmersam Marlene Kramm Christian Vollmond Vinkler på vikingetiden Nationalmuseet

Læs mere

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander

DU STORE VERDEN. Af Troels Gollander ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DU STORE VERDEN Af Troels Gollander Dette er en pdf-fil med Du store verden Filen er stillet til rådighed for elever med læsevanskeligheder.

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Strabon om Sortehavet

Strabon om Sortehavet Strabon om Sortehavet Jan Willem Drijvers 1. Strabons person og værk Strabon er en af de mange græske og romerske forfattere hvis liv vi gerne ville have vidst mere om end vi faktisk gør (Niese 1878; Honigmann

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Danmark VAR noget særligt!

Danmark VAR noget særligt! Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede

Læs mere

Civil ulydighed. Kapitel 2

Civil ulydighed. Kapitel 2 Kapitel 2 Civil ulydighed Her vil du kun blive konfronteret med få hovedelementer, de kan blive en strømpil for, hvad man har gjort, og hvad man kan gøre mod overgreb, mod diskrimination og uret for med

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere