At finde sted. Tønnes Bekker-Nielsen. Slaget ved Alesia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At finde sted. Tønnes Bekker-Nielsen. Slaget ved Alesia"

Transkript

1 At finde sted Slaget ved Alesia Tønnes Bekker-Nielsen Vi sad i en hus mellem Theben og Delfi, da Johan Schreiner kikkede til venstre ud ad vinduet, hurtigt orienterede sig i landskabet og bemærkede: Det var her Oedipus mødte sin far Laios og slag ham ihjel. Hvad enten man lærer Johan at kende som rejsefælle eller som historiker, opdager man snart dette gennemgående og inspirerende træk ved hans tilgang til fortiden: for Johan er historiske begivenheder ikke naget der hænder, eller indtræffer, eller sker. Historien finder sted. Selv myter finder et sted. Flere af Johans forskningsarbejder kredser om denne tematik og om det problem at historiske slag kan være forbavsende svære at lokalisere, fordi kildernes stedbeskrivelse ikke stemmer med landskabets udseende i dag. Cæsars sidste kamp mod gallerne fandt sted ved Alesia i 52 f. Kr. Hans beskrivelse af kamppladsen i Gallerkrigen (BG) afviger på nagle punkter fra stedets topografi i dag, men til alt held er beskrivelsen af slagets baggrund og geografiske kontekst i 7. bog af Gallerkrigen klar. Cæsar havde tilbragt vinteren 53/52 i ltalien, men måtte vende tilbage til Gallien ved udsigten til et gallisk o p rør (BG 7.2-6). Han indtog biturigernes hovedby Avaricum (BG ) og forsøgte en belejring af arvernernes by Gergovia, hvor Vercingetorix havde søgt tilflugt med sine tropper. Det lykkedes aldrig at indeslutte Gergovia fuldstændigt, og et overilet romersk stormløb blev slået tilbage med store tab (Cæsar, BG ; jf. Keppie 1984, der giver en analyse af slaget ved Gergovia). Efter Gergovia sammenkaldte Vercingetorix de galliske stormænd til et møde i aeduernes hovedby Bibracte, mens Cæsar gjorde klar til at føre sine tropper tilbage "til provinsen", dvs. til Gallia Narbonensis. "Det stod Cæsar klart at fjenden var ham overlegen med hensyn til rytteri, og at han ikke kunne ta nogen hjælp fra Provinsen, da alle veje dertil var spærret. Han sendte derfor bud over Rhinen til de germanske folk han havde pacificeret i løbet af de foregående år, og skaffede derfra både ryttere og letbevæbnede infanterister, der var vant til at kæmpe sammen med dem. Da de ankom, viste det sig, at deres heste ikke var særlig gode, og han lod da Germanerne bruge dem, der tilhørte militærtribunerne og andre officerer" (BG7.65).

2 154 TØNNES BEKKER-NIELSEN Vercingetorix sl og le jr ca. l O mil (15 km) fra Cæsars marchrute og herfra angreb hans rytteri den romerske kolonne på marchen "gennem lingonernes territorium på vej til sequanernes land" (BG 7.66). Takket være de germanske ryttere blev gallernes overfald slået tilbage, og i stedet forfulgte romerne nu Vercingetorix, der søgte tilflugt med sine folk i mandubiernes by (oppidum) Alesia. Allerede næste dag sl og Cæsar le jr ved Alesia, hvis topografi han beskriver i detaljer (BG7.69): "Byen Alesia lå meget højt på en bjergås, og det måtte på forhånd betragtes som umuligt at erobre den på anden måde end ved belejring. Nedenfor åsen løb der to floder, en på hver side. På vestsiden strakte sig en slette, der var omkring tre mil lang. På de andre sider og i kort afstand lå der andre højdedrag, der ikke var lavere end det som byen lå på. På østsiden lige under bymuren stod Gallernes styrker, og her havde de anlagt en grav og rejst et seks fod højt brysrværn. Den forskansning, som romerne begyndte at opføre, havde en omkreds på 11 mil. Der blev anlagt otte lejre, alle på fordelagtige punkter, og bygget 23 bastioner, hvor der blev holdt vagt dagen igennem med henblik på eventuelle pludselige angreb; om natten stod der også vagtposter og desuden hvert sted en stærk troppeafdeling, der kunne gribe ind med kort varsel." Trods de omfattende sikkerhedsforanstaltninger lykkedes det Vercingetorix at sende bud efter galliske forstærkninger, som i deres tur belejrede romerne fra ydersiden (BG ). Romerne var derfor nødt til at bygge en ny befæstningslinie til den modsatte side: "Han [Cæsar)!od grave en 20 fod bred grav med lodrette vægge; alle de andre forsvarsværker lagde han 400 passus længere tilbage... efter det åbne terræn kom to 15 fod brede grave... Bagved igen opførte han en tolv fod høj jordvold med palisadeværk. Hertil kom skærmtage, og ved sammenføjningen mellem jordvold og palisader ragede vældige gaffelformede grene frem, hvis formål var at gøre det vanskeligere at klatre op. Langs hele skansesystemet anbragte han tårne med 80 fods mellemrum." (BG7.72). Resten af historien er kort og brutal. Det lykkedes aldrig undsætningsstyrken at bryde gennem den romerske belejringsring udefra; det lykkedes heller ikke for Vercingetorix og hans indesluttede styrker at bryde ud. Gallerhøvdingen overgav sig til sidst, blev ført til Rom, fremvist i Cæsars triumftog - og henrettet. Biturigerne, arvernerne, aeduerne, lingonerne og sequanerne kender vi fra andre kilder. Biturigernes hovedby Avaricum er identisk med nutidens Bourges. Arvernerne boede i Auvergne og Gergovia lå lige syd for nutidens Clermont-Ferrand. Aeduerne beherskede det vestlige Bourgogne fra deres hovedby Bibracte i 800 meters højde på mont-beuvray vest for Autun. Lingonerne holdt til på sletten omkring Langres, sequanerne mod sydøst ved Besancon.

3 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 155 ))ETAILS DES TRAVAUX RO.MAINS A Al..ESIA Plm che 28 bb' cc dd' ee' ff' w~~~~ l Hm_l"lPlon.E.dittur,ru.eG;mmcii.relD.

4 156 TØNNES BEKKER-NIELSEN Og mandubierne? Udover i Cæsars Gallerkrig nævnes de hos Strabon (Geografien 4.2.3), der ikke giver nogen præcis angivelse af deres placering. Vi kan dog indkredse beliggenheden ud fra tre af Cæsars oplysninger: at romerne var på vej mod Gallia Narbonensis, at Vercingetorix samlede gallerne i Bibracte, og at romerne slag lejr ved Alesia allerede dagen efter overfaldet. Når Cæsar ville føre sine styrker fra lingonernes territorium ind i Romerriget, var den korteste og mest farbare vej gennem Saonedalen til Lugdunum (Lyon). Alesia må have ligget mellem Bibracte og Cæsars marchrute, højst en dagsmarch fra denne. Allerede omkring 1800 var man ved dette og lignende ræsonnementer nået til at placere Vercingetorix' angreb på Cæsars kolonner et sted syd for Langres og identificere stedet for Cæsars afgørende sejr med den lille by Alise-sainte-Reine i Bourgogne, nær Dijon. Navneligheden Alise- Alesia var o p lagt og identifikationen af Alise som Cæsars Alesia alment accepteret; den følges også af kejser Napoleon i hans posthumt publicerede oversigt over Cæsars kampagner (Napoleon 1836, 100). Imidlertid fremsatte Alphonse Delacroix i 1855 den tese, at Alesia i virkeligheden var identisk med Alaise cirka l 00 km øst-sydøst for Alise, nær Salins. I det herrens år 1855 var Frankrig atter et kejserdømme. I 1848 var Napoleons nevø, Louis Napoleon, blevet valgt til Frankrigs præsident; siden havde han gjort sig til diktator ved et statskup og med et overvældende flertal ladet sig vælge til Frankrigs kejser under navnet Napoleon Ill. Den nye kejser var historisk interesserer og blandt hans største forbilleder - udover naturligvis hans illustre onkel af samme navn- var en anden diktator og kejser, Julius Cæsar.

5 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 157 Napoleon Ill nedsatte et udvalg, "Commission de la Topographie de la Gaule", som blandt andet skulle fastslå hvor slaget ved Alesia havde fundet sted. Der var tre officielle kandidater: Alise-Sainte-Reine, Alaise og outsideren Izernore længere mod syd. lzernore kunne hurtigt udelukkes og kommissionen iværksatte 1861 udgravninger ved Alise-Sainte-Reine, samtidig med at en arkæologisk interesserer artilleriofficer, kaptajn Eugene de Stoffel, gravede ved Gergovia. I 1862 overtog Stoffel også ledelsen af udgravningerne ved Alise. Sine rapporter og en del af fundene sendte han til kejseren, som opbevarede dem i sine private gemakker i Tuilerierne (hvor de gik tabt efter kejserdømmets fald i september 1870). Som tak for sin arkæologiske indsats blev Stoffel forfremmet til oberstløjtnant og siden til fransk militærattache i Berlin. I terrænet omkring Alise-Sainte-Reine blev der i første omgang foretaget søgegravninger, og i 1864 fik udgraverne gevinst: en af søgegrøfterne skar gennem en vold og voldgrav bevaret under det moderne terræn. Dimensionerne af vold og grav svarede i store træk til beskrivelsen i Gallerkrigen (BG ). Året efter blev der opstillet en syv meter høj statue afvercingetorix på bakketoppen, til evigt minde om gallernes sidste kamp mod romerne. Selv om alle Stoffels udgravningspapirer ikke er bevaret, kender vi hans resultater gennem de meget detaljerede beskrivelser og tegninger i trebindsværket Histoire de jules Cesar, på dansk Julius Cæsars Historie, udkommet i årene på en række europæiske sprog. På titelbladet angives ingen forfatter, men forordet er underskrevet "Napoleon", og alle vidste at bogen var skrevet af den franske kejser - eller af en anden på hans vegne. Funder af befæstningsanlæggene ved Alise blev efterfulgt af flere udgravninger, der afslørede voldgrave og volde hvis dimensioner ligeledes stemte med Cæsar beskrivelse; dertil redskaber, keramik, våbenrester og mønter - både galliske og romerske mønter, hvoraf ingen kunne dateres senere end 52 f. Kr. Slaget om Alesia var dermed afgjort for anden gang. Eller var det? Omkring århundredeskiftet blev teorien om Alaise som oldtidens Alesia genoplivet af en parisisk universitetslærer, Georges Colomb ( ). I selve Alaise og på egnen omkring fik hans ord stor vægt gennem den prestige, der knyttede sig til en underviser ved Sorbonne. Arkæologer og historikere noterede sig dog at Colomb havde rang af adjunkt og at hans fag var botanik, ikke arkæologi. De l od sig absolut ikke overbevise af hans argumenter, hverken i L'enigme d'alesia (1922), eller den posthume La bataille d'alesia (1950). Colomb var en glimrende skribent- han skrev børnebøger og tegnede tegneserier under pseudonymet Christophe- og havde studerer tilstrækkelig militærhistorie til at vide at angreb er det bedste forsvar. Store dele afhans argumentation kredser om svagheder i det materiale der var fremlagt af topografikommissionen og i Julius Cæsars Historie. De

6 158 TøNNES BEKKER-NIELSEN arkæologiske fund fra Alise var svære at bortforklare, så Colomb koncentrerede sig om at påvise at beskrivelsen af landskabet hos Cæsar ikke stemte med den faktiske topografi ved Alise, men var forenelig med forholdene omkring Alaise. Colombs egen modtese havde sit udgangspunkt i navneligheden Alesia - Alaise. Var det ikke for denne, var der næppe nogen der havde fundet på at placere Cæsars Alesia i bjergene øst for floden Doubs. For det første skriver Cæsar at Vercingetorix' overfald fandt sted på marchen gennem lingonernes territorium, dvs. mere end en dagsmarch nord for Alaise. For det andet: hvis Vercingetorix angreb den romerske kolonne fra retningen af Bibracte, dvs. fra vest eller syd, giver det dårlig mening at han trækker sig tilbage mod øst. Colombs bøger vakte dog tilstrækkelig interesse på egnen til at der blev iværksat udgravninger ved Alaise i årene Resultaterne var nedslående: spredte middelalderlige husrester og løsfund, ingen volde, ingen grave og intet der kunne sættes i forbindelse med en romersk belejring. Der skulle gå mindre end ti år før Alesia-kontroversen brød ud igen. I 1962 var det en arkivar, Andre Berthier, som ud fra kortstudier havde rekonstrueret Cæsars marchrute, Vercingetorix' flugtrute og stedet for hans sidste kamp mod romerne: Chaux-des-Crotenay, ca. 50 km syd for Alaise nær den schweiziske grænse. At Alesia lå så langt mod øst kunne Berthier forklare ved at Cæsars tilbagetog til Gallia Narbonensis "gennem lingonernes territorium på vej til sequanerne" slet ikkesom alle havde troet- gik ad Saonedalen til Lyon, men tværs over Jurabjergene til Geneve. Det forekommer et besynderligt og risikabelt rutevalg, når Cæsar kunne være marcheret gennem den brede Saonedal hele vejen til Lyon. Fagfolk afskrev Berthier som en fantast, men kulturminister Andre Malraux lagde øre til hans teorier og fik udvirket både udgravningstilladelse, økonomisk støtte og en deling soldater som arbejdskraft. Udgravningerne ved Chaux-des-Crotenay førte til åben strid mellem ministeren på den ene side, fagvidenskaben på den anden. Som forsøg på et kompromis blev der nedsat et sagkyndigt udvalg til at gennemgå Berthiers sparsomme udgravningsresultater. Kommisionen konkluderede at intet i materialet talte for at Chaux-des-Crotenay skulle være Alesia (Adam 1988, ). Teorien om det alternative Alesia holdes fortsat i live af "lnstitut Vi tru ve", opkaldt efter den berømte romerske arkitekt Vitruvius (som faktisk gjorde tjeneste under Cæsar, omend vi ikke ved om han var med ved Alesia). Instituttet har adresse i Paris, men hovedparten af sine aktiviteter i la-chaux-des-crotenay. Da instituttet ikke har nogen udgravningstilladelse koncentrerer man sig om terrænstudier. Desuden har instituttets næstformand, latinlærerinden Antoinette Brenet, foretaget en kritisk genlæsning af Gallerkrigen og, efter hvad der oplyses på instituttets hjemmeside, afsløret talrige fejl i de foreliggende tekstkritiske udgaver og flere eksempler på at Cæsar bevidst har vildledt sine læsere.

7 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA Alesia-debatten har altid været et internt fransk anliggende. I modsætning til for eksempel Varus' nederlag i Saltus Teutoburgensis har udenlandske forskere ikke engageret sig i debatten, og internationalt har det gennem to hundrede år været accepteret, at Alise-sainte-Reine trods uoverensstemmelserne i topografien må være Cæsars Alesia. Alligevel bølger kampen videre på hjemmefronten, og i Frankrig betragter mange spørgsmålet som åbent, l skønt alle kategorier af kilder - arkæologi, epigrafik, beretning - klart taler for Alesia og imod både Alaise og Chaux-des-Crotenay. Sagen er at Alesia-debatten ikke - i hvert fald ikke længere - handler om historievidenskab, men om politik. Den handler om regionalpatriotisme og forholdet til den stærke stat, som er den franske nations kendemærke. Revolutionen var et opgør med l' ancien regimes kompleks af feudalt-regionale særinteresser, og lige siden har skiftende magthavere, republikanere som monarkister, set en stærk centralmagt som den eneste mulige garant for liberte, egalite, ftaternite og - som en logisk følge heraf- ethvert forsøg på regional identitetsdannelse2 som en trussel mod nationens integritet.3 Samtidig er der uden for de store byer stadig en stærk følelse af hjemhørighed, af et tilhørsforhold til byen, egnen og provinsen. En franskmands geografiske tilhørsforhold udtrykkes i daglig tale næsten altid ved provinsens navn: Bourgogne, Bretagne, Languedoc; men det er 200 år siden provinserne havde nogen formel eksistens. Ved revolutionen blev de afløst af departementer, der stadig udgør grundstammen i fransk administration, fra kommunestyre til postnumre og bilernes nummerplader. Det er ikke kun i Frankrig at forholdet mellem periferien og magtens centrum er vanskeligt. Tænk på forholdet mellem distrikterne og hovedstaden i Norge, eller på de vestlige delstater og den føderale regering i USA. En mistro til centralmagten kan komme til udtryk på mange måder, også som tvivl om regeringens videnskabelige resultater - mange amerikanere tror at månelandingen aldrig har fundet sted men var et svindelnummer iscenesat af regeringen og NASA.4 Napoleon Ills kejserdømme står i fransk bevidsthed som et klassisk eksempel på den stærke centralmagt og favoriseringen afparis i forhold til provinserne (begge dele inkarnerer i Napoleons handlekraftige præfekt for Seinedepartementet, Haussmann). Under kejserdømmet var der politisk censur, men angreb på topografikommissionen og den angiveligt ukendte forfatter til Histoire de jules Cesar kunne censuren selvsagt ikke forhindre. Efter republikkens genindførelse har der været frit spil for kritik afnapoleon Ill og hans styre. Det andet aspekt er forholdet provinserne imellem: mellem de to dele af det historiske Bourgogne (eller Burgund, som vi siger på dansk). Den vestlige del heraf udgør hertugdømmet Burgund. I sin storhedstid under hertugerne af Val o is-

8 160 TøNNES BEKKER-NIELSEN slægten kunne de burgundiske hertugers hof i Dijon måle sig med Europas kongehuse i pragt og rigdom. Den østlige del er grevskabet Burgund, la Comte de Bourgogneeller la Franche-Comte, det frie grevskab: "frit" i forhold til den franske krone fordi grevskabet, en rest aflothars arvepart ved rigsdelingen i Verdun 843, hørte under den tysk-romerske kejser. Franche-Comte har været den evindelige nummer to, skiftevis styret af fremmede herrer eller af hertugerne i Dijon. Hertugdømmet har altid haft hovedstaden, den indbringende flodskibsfart, de pragtfulde bygninger, de bedste vinmarker. Til overflod fik de også en historisk slagmark og en kolossalstatue af Vercingetorix. På den baggrund er det forståeligt at Delacroix, Colomb, Berthier og Brenet fandt et lydhørt publikum i Franche Comte. De tilbød en chance for revanche over de succesrige slægtninge i vest. At hele det etablerede - "parisiske" - apparat støtter Alise-Sainte-Reine og afviser Berthiers teorier har naturligvis kun yderligere styrket konspirationsteoretikernes forvisning om at de er undertrykt og forfulgt. Og med den arbejdsindsats og den prestige som både Vitruv-instituttet og Syam kommune (hvor Chaux-des-Crotenay ligger) har investeret i sagen- ja, så kan det vare længe endnu før det sidste slag om Alesia er afgjort. Noter I 1983 boede vores familie et par uger i landsbyen Faverney nær Vesoul. En aften, da vi kom hjem efter en lang udflugt, spurgte vores værtinde interesserer, hvor vi havde været. Vi svarede, at vi havde været i Dijon og på hjemvejen besøgt Alesia. "Nåh", replicerede værtinden, "det skal De nu ikke være sikker på!" Faverney ligger i Franche-Comte. 2 Bortset fra grænseregionen Alsace, hvor man af andre grunde accepterer en regional identitet, undervisning i minoritetssprog (tysk) mv. 3 For eksempel måtte Frankrig i første omgang opgive at ratificere Europarådets erklæring om minoritetssprogenes rettigheder (1992) da forfatningskommissionen havde erklæret den grundlovsstridig. 4 Teorien om "the great moon hoax" har efterhånden vundet så stor udbredelse, at NASA i 200 l fandt det nødvendigt at imødegå den, blandt andet med undervisningsmateriale til brug i grundskolen. Teorien er også taget o p i en tv-udsendelse ( Conspiracy Theory) og en film ( Capricorn One). Bibliografi Gaius Julius Cæsar, Gallerkrigen, på dansk ved Bo Grønbech. København: Borgen [EG] Adam, Jean-Pierre 1988 Le passe recompose. Chroniques darcheologie fantasque. Paris: Seuil. Bayle, Nadia 1987 "Contribution des officiers francais a l' etude archeologique du si te d'alesia'', Revue historique des armees, 167, Colomb, Georges 1922 L'enigme d'alesia. Lagny Colomb, Georges 1950 La bataille d'alesia. Lons-le-Saunier: Marque- Maillard.. Harmand, Jacques 1984 Vercingetorix. Paris: Fayard. Holm, Ulla 1993 Det franske Europa. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

9 AT FINDE STED: SLAGET VED ALESIA 161 Julius Cæsars Historie I-Ill, København: Delbanco. LeGall, Joe! 1963 Alesia, archeologie et histoire. Paris: Fayard. Napoleon 1836 Precis des Guerres de Cesar par Napoleon, ecrit par M. Marchand, a 11/e Sainte Helene, sous la dictee de l'empereur. Stuttgart: Metzler.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf.

Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf. Historiefagligt arbejdsark til Stx og hf. Intro Velkommen til udstillingen Den romerske forbindelse. Hvem var romerne? Hvem var germanerne? Hvilke kontakter havde de med hinanden? Hvilken viden havde de

Læs mere

EMU Kultur og læring

EMU Kultur og læring EMU Kultur og læring Forsvar, slotte og herregårde Mennesket har altid forsøgt at beskytte sig mod ydre fare. Gruppens sikkerhed har været højt prioriteret. Ansvaret har traditionelt været lagt i hænderne

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Titel Danmark og Romerriget i tiden omkring år 0. Elevgruppe Formål 3. 6. klassetrin. Formålet med emnet er, at eleverne får: Viden om stammesamfundet i Danmark i Jernalderen.

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at...

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: 729 Nu falmer skoven, 598 O, Gud du ved og kender, 52 Du, Herre Krist, 613 Herre du vandrer, 438 Hellig, hellig, 477 Som korn, 730 Vi pløjed og

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia.

LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kære medlem Du og din ledsager inviteres hermed til foreningens arrangement i Fredericia. Med følgende program: LØRDAG DEN 16. September 2017 Byvandring i fredericia & Rundtur på volden i Fredericia. Kl.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen.

Indholdsfortegnelse. Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Indholdsfortegnelse Side 1 indeholder Indledningen, De andre borge og Udgravningen. Side 2 indeholder Trelleborgenes formål og Gravpladsen. Side 3 indeholder Husene, Stolpehullerne og Borgens forsvar.

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

EVENT 2014. Kejser Augustus. Magt og Fred. Projektbeskrivelse

EVENT 2014. Kejser Augustus. Magt og Fred. Projektbeskrivelse EVENT 2014 Kejser Augustus Magt og Fred Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse Eventen Kejser Augustus magt og fred... 2 Hvornår og hvor?... 2 Kejser Augustus... 3 Eventens arbejdskomite.... 4 Eventens

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

verden på fransk verdenslitteratur 4 Aarhus Universitetsforlag

verden på fransk verdenslitteratur 4 Aarhus Universitetsforlag verden på fransk verden på fransk verdenslitteratur 4 Aarhus Universitetsforlag Verden på fransk Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2015 Tilrettelægning og omslag: Jørgen Sparre Redaktører af dette

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Hvorfor taler vi ikke latin i dag?

Hvorfor taler vi ikke latin i dag? Hvorfor taler vi ikke latin i dag? 19. september 2013 Latin var engang et sprog, der blev talt i store dele af Europa. Så hvorfor og hvordan forsvandt det, og hvad har vi tilbage af det i dag? Det svarer

Læs mere

Napoleons historie fortalt med mønter

Napoleons historie fortalt med mønter Napoleons historie fortalt med mønter Af Franck Petersson. rigs mest kendte konge, Louis XIV. Napoleons far var af lavadelen, og Napoleon var nr. 4 i en børnefl ok på 11, hvoraf tre døde som små. Heraf

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin

Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Lærervejledning: Skolemateriale til 4.-6. og 7.-9. klassetrin Besøg på Kroppedal Museum Fyrsten fra Ishøj Temaer i udstillingen Det foreliggende skolemateriale kan bruges som forberedelse til et besøg

Læs mere

Kryptologi og RSA. Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk)

Kryptologi og RSA. Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) Kryptologi og RSA Jonas Lindstrøm Jensen (jonas@imf.au.dk) 1 Introduktion Der har formodentlig eksisteret kryptologi lige så længe, som vi har haft et sprog. Ønsket om at kunne sende beskeder, som uvedkommende

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 1 9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Carola Lehmann: "Mickey Mouse på sigtekornet" 5. maj 2007

Carola Lehmann: Mickey Mouse på sigtekornet 5. maj 2007 Carola Lehmann: "Mickey Mouse på sigtekornet" 5. maj 2007 Carola Lehmann står i Turbinehallernes lounge i kælderetagen. Modsat mange andre der har optrådt der, står hun ikke i én af vægnicherne, men har

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet. Mvh Redaktionen Store feltherrer

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

KURSUS PROGRAM MAJ 2017

KURSUS PROGRAM MAJ 2017 KURSUS PROGRAM MAJ 2017 ALMENE KURSER BEGYNDER- TIL MELLEMNIVEAU A1-B1 Bliv bedre til at udtrykke dig mundtligt og skriftligt og få indblik i fransk kultur og samfund. Alle lektioner varer 45 minutter.

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. april 2017 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 176 * 447 * 449 * 57 * 192 * 208 * 209 LL: 403 * 220 * 200

Læs mere

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift

Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Pressekonference med senator Bob Graham 7. januar 2015: Afklassificer de 28 sider! Fuldt dansk udskrift Senator Bob Graham: Jeg vil gerne takke Walter og Steve kongresmedlemmerne Jones og Lynch for deres

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 2. påskedag 408 Nu ringer alle klokker 222 Opstanden er den Herre Krist 234 Som forårssolen 241 Tag det sorte kors fra graven Nadververs 478 v. 4 af Han står

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset

Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset KORSETS OPHØJELSE Sankt Helena og historien om hvordan hun fandt Korset Efter Jesu død på Golgata forsvandt korset fra det sted, hvor Jesus blev korsfæstet. Da de jødiske ledere så de mange mirakler som

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133

Åbent samråd om realkredit og likviditetskrav (LCR) Tid og sted: Tors. 15. maj, kl. 14:30. Lokale 1-133 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 351 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Åbent samråd

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere