Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 11. oktober 2007 Mødetidspunkt.: Kl Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde) Referent: Carsten Hauge Indkaldte: Jens Peter Jensen (JPJ) Michael Andersen (MA) Jens Nielsen (JN) Inge Petersen (IP) Henning Dam (HD) Jens Hviid (JH) Lars Gregersen (LG) Carsten Hauge (CH) Martinus Nygaard (MN) Tina Krarup (TK) Poul Thomadsen (PT) Preben Haubro (PH) Vibeke T. Olesen fra Midtdjurs Skytteforening deltager som observatør i forb. m. lederuddannelse Fraværende: Inge Petersen (P) Tina Krarup (TK) Poul Thomadsen (PT) Preben Haubro (PH) Dagsorden: Referat: 01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser. JPJ starter mødet med at præsentere Vibeke T Olesen som deltager i dagens bestyrelsesmøde som et led i hendes lederuddannelse. Vibeke fortæller kort om hendes oplevelser på uddannelsen ind til videre og opsummere det videre forløb af uddannelsen. Der er ikke nogen tilføjelser til dagsordnen. 02. Møde med Erik B. Laursen og Kari Lindholm efter deres anmodning grundet JPJs brev til medlemmer af PR/Informationsudvalget om samarbejdsproblemer i udvalget. Kari og Erik havde forespurgt om de måtte deltage på dagens bestyrelsesmøde for at fremlægge deres version af problematikkerne i PR udvalget for bestyrelsen, dette har bestyrelsen naturligvis sagt god for. Det kunne dog konstateres at de ikke mødte op eller meldte afbud. Bestyrelsen er indstillet på at give dem mulighed for at fremlægge deres version ved en senere lejlighed. Der skal sendes regninger ud til de foreninger der har modtaget amtsbladet pr. post i Til dette er det nødvendigt at få den adresseliste som der er blevet sendt ud fra, JPJ kontakter Kari Lindholm for at få denne tilsendt.

2 Det sidste nye nummer af amtsbladet er udsendt, JPJ har haft kontakt til Morten som ejer samsøposten og aftalt at han fortsætter resten af 2007 som der oprindeligt var aftalt. JPJ er af den opfattelse at det vil være tilrådeligt at fortsætte med at benytte samsøposten til at trykke bladet, da det har vist sig at være en god pris vi får det til, samt er Morten villig til at strække sig langt for at beholde ordren. MA forespørger på reklamer i bladet, om der foreligger nogen kontrakter med de enkelte annoncører, JH oplyser at Danske Bank vil trække sig som annoncør i bladet. det bliver PR udvalgets opgave at kortlægge hvilke reklamer der skal køre videre i 2008 og om der foreligger nogle kontrakter. 03. Godkendelse af referat fra B-møde den 23. august Godkendelse af næste mødedato den 29. november 2007 kl i Hadsten og dato for B-møde/r inden årsmødet i marts PH ligger inde med det referat der allerede er blevet underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer der har meldt afbud, men da han også har meldt afbud er det ikke muligt for bestyrelsen at godkende referatet. Bestyrelsen godkender næste møde til d. 29. november 2007 kl JPJ oplyser at budgetter for 2008 fra de enkelte udvalg skal ligge klar til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen beslutter at afholde møde d. 7. februar 2008 for at gøre klar til årsmødet. JPJ oplyser at DDS afholder årsmøde d februar 2008 i Vingsted, bestyrelsen vedtager at alle bestyrelsesmedlemmer, med partner, skal have tilbud om at deltage i årsmødet, da dette har været praksis før i tiden i både Randers og Århus. 05. Dato og sted for årsmødet i DDS Østjylland, der skal afholdes inden Godkendelse af låne/tilskudsansøgninger: - Godkendelse af andre ansøgninger: DDS Østjyllands årsmøde bliver d. 9. marts Mødet starter kl med kaffe, til middag serveres der buffet, i stil med forrige årsmøde. JPJ foreslår at bruge ELRO arena (Randershallen) i stedet for sløjfen, da det er billigere og at forholdene er lige så gode. Bestyrelsen vedtager at prøve ELRO arena, så frem den er ledig. JPJ er ikke bekendt med nogen ansøgninger.

3 07. Orientering om principper samt beløbsstørrelse ved overførsel af midler fra DDS Østjylland til Støtteforeningen for de 2 skydebaneforeninger v/ JPJ, PH, MN og HD. JPJ orientere kort om hvad beløbsstørrelsen blev og hvordan alle parter blev enige om at udregne det. Beløbsstørrelsen som overføres til støtteforeningen bliver ca. 2,4 million inkl. afkast. Beløbet bliver snarrest overført og alle parter er blevet enige om udregningen af beløbet. 08. Orientering fra forretningsudvalget: JPJ: - 1. bestyrelsesmøde i Støtteforeningen til de 2 skydebaneforeninger på Vestereng Møde med vores advokat Kim Hvam i sagen vedr. den tidligere forretningsfører i ÅAS. - Extraordinært bestyrelsesmøde i DDS Østjylland i Skibby. - DGI årsmøde og repræsentation fra DDS Østjylland. MA + PH: - Status vedr. beklædning til bestyrelsesog udvalgsmedlemmer i DDS Østjylland. - Møde med DGI Østjylland om fremtidig samarbejdsaftale til afløsning for tidligere assorcieringsaftale. JN + IP: - Pokaler og proportioner for disse ved DDS Østjyllands årsmøde. - Orientering om aktivitetspokaler. - Pokalbog og a jourføring af denne HD: JPJ er blevet valgt som formand af den nye støtteforening, dog på den betingelse at formandsposten fremover vil gå på skift mellem de 2 formænd for skydebaneforeningerne. Vedr. den tidligere forretningsfører-sagen, er der indkaldt til retsmøde d. 20. februar 2008, restmødet bliver i byretten, men med 3 dommere som man kan efter de nye regler. Der ligger P.T. ingen domsafsigelser på det område af ligestillingsloven, derfor er sagen en principsag for vedkommendes fagforening og de vil muligvis køre sagen hele vejen gennem restsystemet, DDS Østjylland er, i samråd med advokat Kim Hvam, blevet enige om at tilbyde et forlig på kr. Det ekstraordinære bestyrelsesmøde forløb godt, dog kunne Erik og Kari ikke deltage i mødet, det var derved at de fik mulighed for at deltage i dette bestyrelsesmøde. Samsø posten er interesserede i at fortsætte med at trykke amtsbladet i JH mener at beslutningen om hvor bladet trykket ligger ved PR udvalget, da det er dem der har mandat til at vælge hvor de vil have trykt bladet. Der var ingen repræsentanter fra DDS Østjylland ved DGI årsmødet, dette har DDS udtrykt deres utilfredshed med. JPJ har forklaret DDS at det skyldes at vi i amtet har rigeligt at se til selv med sammenlægningen og derfor ikke har kunnet stille med nogen. LG foreslår at vi skal deltage med mindst en repræsentant til næste år, da vi ønsker et større samarbejde med DGI. Vedr. beklædning er der udsendt kasketter til alle skytter der har deltaget på amtsholdt, dem til seniorskytterne kom dog for sent ud, dette er lidt beklageligt. Beklædning til bestyrelsen og udvalgene bliver 1 stk. fleece jakke, 1 stk. polo shirt og 1 stk. T- shirt.

4 Der bliver kun logo på fronten, samt navn, der er fravalgt at påskrive udvalg, da dette jo kan ændre sig fra år til år. Størrelser er blevet sendt tilbage til PH så ordner han bestillingen snarrest, hvis det ikke allerede er gjort. Der er afholdt et møde med DGI vedr. en fremtidig samarbejdsaftale, oplægget bliver: Der udveksles referater af bestyrelsesmøder mellem DGI- og DDS Østjylland. Begge organisationer får ret til en repræsentant ved hinandens årsmøder. Instruktør løn og kørsel bliver betalt hvis vi ønsker at gøre brug af DGI s uddannede instruktører. Vi kan gøre brug af hinandens erfaringer med foreningsseminarer, da DGI har brugt dette koncept i mange år. Tilmed har DGI stor indflydelse i kommunen, da de flere gange har trådt til for at hjælpe med den idrætspolitiske lilje i det gamle Randers kommune og ved sammenlægningen. MA foreslår at gøre brug af DGI s foreningskonsulenter til Rosenholm skytteforening, da de har forespurgt på et møde med amtet for at få mere aktivitet i foreningen. LG oplyser at han har en aftale med Assentoft skytteforening om at komme ud og få styr på deres våbenregistrering. Det er bestyrelsens hensigt at komme rundt til de foreninger der ikke er ret aktive. JN og IP har kortlagt hvilke ikke aktivitets pokaler der vil kører videre i DDS Østjylland, følgende pokaler vil blive uddelt til årsmødet: Sølvpokalen fra RAS kører videre, denne pokal kan alle indstille til. Lederpokalen fra ÅAS kører videre, denne uddeles til en leder i en forening. Ny Ungdomspokal, denne pokal uddeles til en der har lavet et godt arbejde med unge skytter. Ny Formandspokal, denne pokal uddeles af formanden for DDS Ø til hvem han ønsker. Der er en pokal mere på vej, en foreningspokal som uddeles til en forening som har vist fremgang. Riffel og Pistol har max 5 pokaler hver som uddeles til årsmødet, hvert udvalgt skal kortlægge hvilke pokaler de ønsker. De øvrige 4 aktivitetsudvalg kan også fremkomme med ønsker om pokaler til uddeling på årsmødet

5 Fremefter skal pokalbogen ajourføres fra år til år, med hvem der har modtaget pokalerne, dette gøres af forretningsføren. 09. Orienteringer fra forretningsfører PH: - Overførsel af økonomiske midler fra DDS Østjylland til Støtteforeningen for skydebaneforeningerne Vestereng og Århus den Driftsregnskab. - Regnskab for 2007 i forhold til budget. - Likviditet. - Budget for Budget for aktivitetsudvalg for 2008, og hvad er der økonomi til at betale af indskud m.m. - Budgetansvarlighed. - Tidsfrister for bestilling af medaljer, gavekort m.m. - Bortkommen projektor. JPJ omdeler kontoraftalen mellem DGI- og DDS Østjylland, aftalen har ikke kunnet opfyldes helt, da det fysisk ikke var muligt at få telefon og internet igennem DGI s net. Regnskaber er blevet gjort op, DGI har givet os en meget large ordning, de regningen er noget mindre end hvad var forventet. Bestyrelsen godkender afregningen til DGI Østjylland. JPJ orientere kort om likviditeten til næste år. Budgetterne skal skæres lidt ned, da vi kan risikere at skulle betale i Birgittesagen. Vi er dog nød til at se tiden an og se hvordan sagen falder ud. Fremover vil bestyrelsen ikke bruge så lang tid på regnskab, derfor vil HD snakke sammen med PH og blive enige om hvad der skal med på bestyrelsesmøderne og hvad der bare skal kører under forretningsføreren. Den bortkomne projektor er stadig ikke dukket op, der er P.T. ingen der ved hvor den er. JPJ vil forespørge DGI Østjylland om der skulle være en af dem der har lånt den. 10. Geværudvalg: udvalget 15 m sæson. c: Manglende amtshold til DM og fremtidig udtagelse af disse og manglende individuel deltagelse ved DM samt evaluering af udesæsonen. d: Skoleskydning. e: Tildeling af Hevring skydeterræn i Alle finaler er blevet afviklet, der har været lidt problemer med afviklingen af 50 meter finalen, den blev dog afviklet tilfredsstillende med stor hjælp fra folkene fra Randers skyttekreds. Der manglede et amtshold til DM, pga. amtssammenlægningerne koster det ikke amtet noget i år, men JPJ understreger at det ikke må ske igen, da det vil koste amtet for mange penge i tilskud. Aktiviteterne til den kommende indendørs sæson er på plads. Der var ingen tilmeldinger til mødet om skoleskydning, de foreninger der har haft skoleskydning før, kører det selv igen i år. Vi har fået tildelt 2 datoer i hevring til terrænskydning, terrænudvalget har planlagt skydninger de 2 datoer.

6 11. Pistoludvalg: udvalget 15 m sæson. c: DM deltagelse og evaluering af udesæson. d: Debatmøde den i Dalgas om pistolskydning for unge. e: Tildeling af Hevring skydeterræn i Der er blevet afholdt amtsmesterskab i pistolterræn, LG orientere om selve afholdelsen af terrænskydningen, der er skrevet en artikel i Randers amtsavis om amtsmesterskabet. De kommende aktiviteter er på plads til indendørs sæsonen. Der var stor tilslutning til årets amtsmesterskaber udendørs. Skytter fra DDS Østjylland har vundet rigtig mange medaljer ved årets DMer, der står folk fra pistolklubberne øverst på skamlerne mange steder. MA kommenterer at succeskriteriet for amtets amtsmesterskaber er blevet opfyldt, da amtets ønske var at hæve betydningen af det at blive amtsmester. Det må siges at være lykkedes med den store tilslutning der har været til amtsmesterskabernes finaler. LG ønsker at lave en børneweekend og en voksenweekend med ekstra træning til skytter. De tildelte datoer i hevring er blevet udfyldt af stævner, LG ønsker dog at få en ekstra dag i terrænet der oppe hvor der kan laves træning i terrænskydning. 12. Ungdomsudvalg: udvalget. c: Projekt UNG d: 13. Uddannelsesudvalg: udvalget. c: Orientering fra møde den 5. september 07 i uddannelsesregion Midt i Dalgas. d: e: Udvalget har planlagt en unge weekend i skytternes hus d. 16. til 18. november 2007 Datoer for projekt ung samlinger er planlagt, de er sendt ud til foreningerne og lagt på hjemmesiden. Der er planlagt 2 stk. træner 1 kurser, et på pistol og et på riffel og der ser ud til at der er rigeligt med tilmeldinger til at gennemfører kurserne. Uddannelsesudvalget vil prøve at få gang i de gamle amtsinstruktører igen. Der vil blive planlagt et aftenkursus i økonomi for foreningsledere, hvor Poul Thomadsen vil fortælle om erfaringer med økonomistyring i foreninger. Udvalget var til orienteringsmøde i Dalgas, 4 ud af de 11 personer der var mødt op var fra DDS Østjylland. Mødet gik blandt andet ud på om ressource personerne skal fortsætte. Der er nogle kurser der ligger ud over amtets kapacitet så som mental træning og coatching.

7 Amtet vil dog forsøge at stå for disse kurser med hjælp fra Vingsted. 14. PR/Informationsudvalg: udvalget. c: Status for amtsblad for DDS Østjylland. d: Koordinering med øvrige udvalg bladstof, hjemmeside m.m. e: Orientering fra DDS aktivitetsmøde i Vingsted. f: Udvalgets evt. deltagelse i fællesmøderne for DGI og DDS i landsstævneforum for L2009. TK og Gerda deltog i PR udvalgsmøde i Vingsted, JPJ orientere om mødet, PR udvalget fik nogle gode fif om opsætning af bladet samt kontakt til DDS, så de har mulighed for at få billeder fra div. DDS stævner. 15. IT-udvalg: b: Orientering om hjemmesiden og arbejdet med denne. c: Status for KAP, SP m.m. 16. DDS Østjyllands formandsmøde/foreningsmøde den 11. november 2007 i ELRO arena i Randers (Randershallen) m.h.t. udvalgenes rolle. Specielt bestyrelsens holdning til amtsbladet Kuglefangets fremtid. Afbud fra PT, ingen orientering. MA foreslår at lave gruppearbejde på en halv time, vedr. kuglefanget og vision og mission. MA uddeler et oplæg til spørgsmål og opfordrer alle i bestyrelsen til at komme med flere spørgsmål hvis de har nogen. LG oplyser at det vil kunne give en masse brok og det vil tage lang tid. Tanken med gruppearbejdet er at de skal vælge en til at fremlægge deres tanker, og der får de kun 2 minutter til, der vil derfor ikke være mulighed for debat, det skulle derfor ikke tage meget længere. JPJ oplyser at alle udvalgspersoner bør komme hvis de kan, udover udvalgspersoner må hver forening stille med 2 personer. 17. Hvordan går det i DDS Østjylland og hvorledes fungerer vores udvalg? MA foreslår at sende spørgeskemaer ud til alle udvalgsmedlemmer for at finde ud af om udvalgene fungere, så vi ikke risikere det samme med andre udvalg, som skete med PR udvalget. Det vil være som en tilfredshedsundersøgelse. MA opfordre udvalgene til at komme med flere spørgsmål de mener skal med. LG forklare problematikken med at udvalgspersonerne vil kunne besvare spørgsmålene anonymt. JH er enig med LG i at det vil give flere problematikker.

8 LG og JH mener at udvalgsformændene skal stå for omdelingen og indsamlinger af besvarelser. MA revurderer og laver et nyt oplæg til et evt. spørgeskema. 18. Eventuelt. JPJ orientere om stillingen som forretningsfører, PH har sammen med sit afbud til dagens bestyrelsesmøde også meddelt at han ønsker at fratræde sin stilling snarrest og senest ved årsskiftet. Der skal derfor findes en ny forretningsfører til den 1/ Bestyrelsen er enig om, at der skal opslås en fuldtidsstilling. Der skal findes en person som er villig til at tage timer udover de normale arbejdstimer, da der vil være nogle sene møder samt weekendarbejde ved kurser og årsmøder. Samtidig er det vigtigt at finde en person som kan være ansat i mange år frem. JPJ har foreløbigt modtaget 2 uopfordrede ansøgninger. Bestyrelsen beslutter at det er FU der har størst kompetence til at ansætte en ny forretningsfører, derfor vil den endelige beslutning ligge ved FU. Der skal kortlægges hvad der lægges mest vægt på ved en ny forretningsfører, er der kendskab til økonomi eller kendskab til DDS organisationen. Der skal laves et stillingsopslag hurtigst muligt, da stillingen mindst skal være opslået i 14 dage. FU bestræber sig på at have nogle kandidater som de vil anbefale klar til næste B-møde. Bestyrelsen foreslår at slå stillingen op på Jobnet, i jyllandsposten, i Randers amtsavis, i amtsbladet og på hjemmesiden. Evt. kan man opslå stillingen på DGI s hjemmeside.

9 Referat fra bestyrelsesmødet godkendes: Jens Peter Jensen Michael Andersen Jens Nielsen Inge Petersen Henning Dam Jens Hviid Lars Gregersen Carsten Hauge Martinus Nygaard Tina Krarup Poul Thomadsen

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 5. sep. Mødetidspunkt: kl. 18:30 Mødessted : Mødelokalet i Hadsten Indkaldt af: FU Ordstyrer: Carl Aage Sørensen (CAS) Mødetype: Bestyrelsesmøde (B-møde)

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011.

: Kl. 1830. Jens Peter Jensen (JPJ) referent. 170810. Fastholdes. Torsdag JPJ: Den. udsendelse af. sparsomt med. offentliggøres og uden at. for 2011. Referat FU-møde Mødedag...: Torsdag den 16. september 20100 Mødetidspunkt. : Kl. 1830 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype:

Læs mere

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten

Referat til FU-møde. Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Referat til FU-møde Mødedag...: 4. november 2010 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Mødessted : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ) Mødetype: Forretningsudvalg

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere