Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? 4. Spred den gode nyhed 5. Eksempler på politikker 6. Redskaber Interessentanalyse Brugerundersøgelse Negativ brainstorm Infokasse Anbefalinger til en mad- og måltidspolitik

2 Forord Fødevareministeriet og Kræftens Bekæmpelse ønsker med idékataloget hvorfor og hvordan at sætte fokus på børns sundhed. Børns sundhed og velfærd er først og fremmest et forældreansvar. Men det er også et fælles ansvar. At sikre en bedre sundhed forudsætter, at vi alle den enkelte, familien, daginstitutioner og skoler, kommuner, amter og staten erkender vort ansvar og handler derudfra. Kommunerne kan støtte op om forældrenes og de kommunale institutioners bestræbelser på at sikre børnene sunde mad- og måltidsvaner ved at udarbejde en overordnet kostpolitik for deres institutioner. Skoler og daginstitutioner kan sætte gang i debatten om sund mad blandt forældre, lærere og børn ved at udarbejde en mad- og måltidspolitik for skolen, som kan føre til, at alle bliver mere bevidste om betydningen af sunde mad- og måltidsvaner, og at der etableres en madordning dér, hvor den ikke allerede findes. Selvom danske børn og unge altovervejende er sunde og raske, viser Fødevaredirektoratets kostundersøgelser, at mange børn spiser for meget slik og drikker for meget sodavand. Samtidig spiser børn og unge ikke nok frugt og grønt. Det er en udvikling, der skal vendes, og her kan en mad- og måltidspolitik på skolen gøre en forskel. Idékataloget hvorfor og hvordan er ment som en løftestang i arbejdet med at udforme en brugbar politik. En del skoler har allerede udarbejdet en politik for, hvordan skolen forholder sig til mad og slik i skoletiden. Et udpluk af de erfaringer er med i materialet i form af citater fra elever, lærere og andre involverede. Det er mit håb, at idékataloget for alvor kan sætte skub i arbejdet med mad- og måltidspolitikker på skolerne rundt om i landet. De mange citater her i idékataloget viser jo, at det giver stof til eftertanke og en masse aktiviteter, når arbejdet er i gang. Jeg vil gerne takke de skoler, som har bidraget med deres erfaringer. De viser, at der ikke er én måde at lave en politik på, men at en god mad- og måltidspolitik bliver til i et samarbejde mellem alle involverede. Også tak til Kræftens Bekæmpelse for samarbejdet, tak til Skole og Samfund, Fyns Amt, især Modelprojekt Børn, Mad og Bevægelse, samt Kommunernes Landsforening, som alle har bidraget med inspirerende diskussioner og kommentering af materialet. Fødevareminister Mariann Fischer Boel

3 Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Hvorfor en madog måltidspolitik?

4 1 Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Mange børn og unge spiser for meget sukker og for lidt frugt og grønt, viser Fødevaredirektoratets landsdækkende kostundersøgelse Dette bekræftes også af de henvendelser fra skoler, som Fødevaredirektoratets Rejsehold dagligt modtager. Både forældre, lærere og ledelse henvender sig, fordi de ønsker hjælp til at forbedre maden og måltiderne på skolerne. De oplever problemer med, at nogle elever drikker for meget sodavand, ikke spiser morgenmad eller køber deres frokost på pizzeria. Lærerne er også bekymrede for, at dårlige madvaner påvirker elevernes koncentration. Rejseholdet anbefaler i første omgang, at skolen appellerer til de aktører, som har ansvaret for maden og måltiderne. Ansvaret kan nemlig ikke entydigt placeres hos enten forældre, skole, kommune eller andre. Løsningen må derfor være, at der sættes gang i debatten, og alle i fællesskab beslutter, hvordan man kommer videre. Fordelen ved en politik er, at man får snakket tingene ordentligt igennem. Hvis man kun kaster sig over det praktiske, er det let at miste overblikket. Souschef Jeg synes, det er vigtigt med en politik, fordi der er så mange fristelser i dag, og det kræver meget disciplin af den enkelte. Derfor er det godt at vide noget om sukker og fedt. Elev, medlem af elevråd og kantineudvalg Arbejdet med en mad- og måltidspolitik kan give gode løsninger på de problemer, der er på skolen. F.eks. ved at sætte aktiviteter i gang som: Sunde alternativer til de madpakker, som forældre gerne vil slippe for i en travl hverdag, f.eks. en madordning. Attraktive alternativer til de madpakker, der ikke bliver spist, fordi de er for kedelige. En skolefrugtordning. Undervisning om mad og måltider. Bedre rammer for måltiderne, f.eks. hvad angår tid og indretning af lokaler. Vi ved godt, at det er vores opgave at undervise børnene. Men vi ved også, at der er nogle forudsætninger, der skal til, og en af dem er, at børnene har den energi, der skal til, så deres krop og hjerne kan fungere. Derfor er vi nødt til at forholde os til den del af virkeligheden også. Skoleleder Udformningen af en mad- og måltidspolitik kan derfor give fordele for alle skolens aktører, herunder elever, forældre og lærere. Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er en fælles vedtaget og nedskrevet målsætning om børnenes mad og måltider, mens de er i skole. Politikken skal redegøre for, hvordan skolen forholder sig til den mad, der tilbydes og spises i skolen. Den skal sætte rammerne for måltiderne på skolen. Mad- og måltidspolitikken kan også sætte fokus på, hvordan mad og måltider kan komme til udtryk i undervisningen. 1 1

5 Fordelene kan være, at politikken: Synliggør, hvilke mål og ideer skolen har for mad og måltider. Sikrer, at det hele ikke falder fra hinanden, hvis en igangsætter forlader projektet. Giver skolen et klarere image og viser omgivelserne, at den er aktiv på det område i børnenes hverdag. Gør det lettere at foreslå forbedringer og iværksætte dem. Sikrer, at alle parter får mulighed for at forholde sig til, hvilke rammer skolens elever skal have for maden og måltiderne. Vi har fået køleskabe til elevernes madpakker, efter at vi fik vedtaget vores mad- og måltidspolitik. Hjemkundskabslærer En kostpolitik er god at have, hvis man skal tage stilling til madordninger eller lignende. For hvis man så ikke er enig, er det en god anledning til at få det diskuteret, så det ikke bare er én person, der bestemmer. Skoleleder En mad- og måltidspolitik gør det nemmere at arbejde mere systematisk og grundigt i forhold til de problemer og ønsker, der er på skolen. Hvis f.eks. en sodavandsautomat fjernes, fordi eleverne ikke skal drikke sodavand i skoletiden, er det ikke altid nok at fjerne automaten. Det er selvfølgelig et vigtigt skridt på vejen, men der skal etableres en sund erstatning for sodavandsautomaten. Beslut, om der i stedet skal tilbydes isvand, en mælkeordning, salg af juice i skoleboden osv. Gerne i dialog med eleverne, og det er fint, hvis undervisningen også støtter op. Ellers kan resultatet let blive, at eleverne bare går i kiosken eller selv medbringer deres sodavand. Baggrund for idékataloget Når Fødevaredirektoratet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse vælger at sætte fokus på mad- og måltidspolitik, er det for at få skabt opmærksomhed om de vilkår, børnene bydes i løbet af de mange timer på skolen. Vi arbejder også med børnenes bordskik, for alle elever har det ikke nødvendigvis med hjemmefra. Det er en del af dannelsen, som vi også arbejder med. Skoleleder Jamen, med en madordning så slipper jeg jo for at stå hver morgen og snitte, skrælle og lave fire madpakker!. Forælder 1 2

6 På Fødevaredirektoratets hotline beder mange om hjælp til, hvordan man kan fremme processen med at få udformet skolens madog måltidspolitik. Idékataloget er udarbejdet for at give konkret inspiration og redskaber til at gå i gang. Der er ideer til, hvordan processen kan overskues, og hvordan de relevante aktører kan inddrages i arbejdet. Der er fokus på, hvordan det sikres, at politikken kommer til at gøre en forskel, hvordan den forbliver aktiv, og hvordan de gode historier udbredes til aktører både på og uden for skolen. Gennem hele idékataloget indgår erfaringer fra skoler, der har arbejdet med mad- og måltidspolitikker, og en række cases og citater giver et indblik i de oplevelser og erfaringer, disse skoler har haft. Materialet byder også på forskellige eksempler på mad- og måltidspolitikker. Afsnittet Redskaber, som findes til sidst i idékataloget, indeholder forskellige arbejdsredskaber, der kan lette processen. Derudover indeholder det henvisninger til, hvor der kan hentes flere oplysninger om emnet. Mad og måltider favner bredere end kost Gennem hele idékataloget bruges betegnelsen mad- og måltidspolitik og ikke kostpolitik, som ellers er en udbredt betegnelse i skoler, kommuner og institutioner. Mad og måltider handler ikke kun om selve maden, men også om de fysiske, tidsmæssige og sociale rammer, børnene har til at spise maden i. Ved at arbejde bredt med mad og måltider oplever eleverne også maden og måltiderne som en helhed, og det kan medvirke til at styrke deres maddannelse og deres kompetencer til at vælge sundt. 1 3

7 Kom i gang Kom i gang

8 2 Kom i gang Arbejdet med en mad- og måltidspolitik kan starte på mange forskellige måder, men det vigtige er at gøre arbejdet overskueligt. Der er mange hensyn at tage ligesom vilkårene varierer fra skole til skole, f.eks. geografisk og økonomisk. Ofte er det en eller ganske få personer, som finder sammen om at gøre noget ved de utilfredsstillende forhold omkring mad og måltider. For dem er det første skridt at få sammensat en arbejdsgruppe. Måske er der allerede et par stykker, som det vil være oplagt at spørge, men det er ikke sikkert, at kredsen bliver stor og sammensat nok. Det er nemmere at løfte i flok, og en bred faglig sammensætning giver flere berøringsflader i skole- og lokalmiljøet. En eller to ildsjæle kan som regel ikke løfte opgaverne alene, viser erfaringerne. Interessentanalysen er et redskab, som kan bruges til at få styr på persongalleriet omkring skolen. Den hjælper med at få overblik over alle aktørerne, der har interesse i, at børnene får noget ordentligt at spise, mens de er i skole og i SFO. Hvilken viden bidrager de forskellige aktører med, og hvornår i processen kan de inddrages? Det er spørgsmål, som interessentanalysen skal give svar på. Samtidig kan den bruges til at finde ud af, hvornår aktørerne skal inddrages i arbejdet: Om det er i arbejdsgruppen eller i det efterfølgende arbejde, deres indsats vil gavne mest. Endelig kan interessentanalysen bruges til at få øje på eventuel modstand, så det er muligt at arbejde konstruktivt med denne. Det styrker sagen at kende holdningerne i begge lejre. Det sunde valg skal være det lette valg, står der i vores kostpolitik. Derfor skal det sunde valg fås i kantinen. Frem for at gå de 100 meter hen til købmanden og købe de dårlige ting. Nogle af børnene er kræsne, og jeg strækker mig langt, så alle børnene kan få noget, der lever op til vores kostpolitik. Køkkenleder Medlemmerne i gruppen fik alle lov til at sige deres mening. Skoleinspektøren om, hvad der kunne lade sig gøre. Forældrene om, hvad de synes deres børn skulle spise. Lærerne om undervisningen. Så var der mig, der kendte mit køkken og vidste, hvad der kunne laves i det. Sundhedsplejersken kunne også spæde lidt til. Både med gode ideer og om, hvad der rører sig ude hos børnene, både blandt de tykke og de tynde. Eleverne, det er jo ligesom dem, det drejer sig om, de var med for at sige, hvad de godt kunne tænke sig. Skolebodsansvarlig Læs mere om interessentanalysen under Redskaber. Hvad gør andre? se Redskaber Aktører omkring skolen Følgende afsnit giver en kort præsentation af de vigtigste fag- og persongrupper omkring skolen. Det kan tjene som inspiration til, hvem der skal være med i arbejdsgruppen. Skolebestyrelse Skolebestyrelsen træffer afgørelser om alle mål, rammer og principper på skolen. Derfor er det er en forudsætning at have skolebestyrelsens opbakning og godkendelse, hvis mad- og måltidspolitikken skal føre til aktiviteter og forandringer på skolen. Initiativet til arbejdet med politikken kan opstå i selve skolebestyrelsen, som kan indgå aktivt i arbejdsgruppen. Grunden til, at jeg tog det op i skolebestyrelsen, var at bodens udbud var for dårligt. Hvis man som forældre giver børnene penge med til frokost, skal man kunne gøre det med god samvittighed. Hvis vi overhovedet skal have en skolebod, så skal den sælge noget ordentligt. Forælder i skolebestyrelse 2 1

9 Skoleledelse Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. Derfor er det særdeles vigtigt at få skolelederens opbakning. Det pædagogiske personale Gennem den daglige kontakt med eleverne har lærere og pædagoger bedst føling med elevernes sundhed og trivsel. De er derfor oplagte sparringspartnere, når der skal ideer på bordet til, hvordan politikken kan omsættes til konkrete aktiviteter. Samtidig kan lærerne sikre, at undervisningen og andre pædagogiske tiltag kan kobles til politikken. Vi havde en viceinspektør, som turde satse. Vi var to lærere, der fik 120 timer om året til at få det løbet i gang, og han ansatte en kvalificeret køkkenleder. Hans opbakning gjorde det nemmere at sælge varen til de andre lærerkolleger. Lærer Min erfaring siger mig, at lærergruppen skal med, hvis det skal blive til en del af skolen. Ellers arbejder du bare ude i din lille niche. Sundhedsplejerske Indgangen til det pædagogiske personale kan f.eks. være det Pædagogiske Råd. Elever Eleverne står selvfølgelig i centrum. De er de nærmeste til at sætte ord på deres behov og ønsker omkring maden og måltiderne på skolen. Eleverne er repræsenterede i skolebestyrelsen, men inddrages ofte via elevrådet. Forældre Alle forældre interesserer sig for deres børns kost og trivsel. Det gælder om, at flest mulige forældre får lejlighed til aktivt at deltage i arbejdet med at få udformet politikken. Ved større ændringer er det desuden en fordel at vide, om en større gruppe forældre f.eks. bakker op om en ny madordning. Køkkenfagligt personale Skoler med en madordning har ofte ansat en køkkenfaglig medarbejder, eller de har indgået en aftale med et eksternt køkken med eget køkkenpersonale. Disse ansatte sælger ofte også maden og har derfor god kontakt med eleverne. De ved også, hvad der kan tilberedes i køkkenet, og har en viden om mad, som kan være nyttig til udformning af politikken. For eleverne handler det ikke om et stykke papir, men om, hvad de kan gå over og købe. Eleverne har været med hele vejen, f.eks. i sammensætningen af maden, indholdet i sandwichene osv., og vi har fået masser af positive tilbagemeldinger. Sundhedsplejerske Det handlede om, at spisepausen skulle være en rolig stund. Den diskussion ville forældrene gerne have i skolebestyrelsen, og en af dem gik ind i arbejdsgruppen for at få netop det aspekt med ind i politikken. Konstitueret leder Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i arbejdsgruppen, og det ville jeg selvfølgelig gerne, eftersom det vedrører mit arbejde. Der var stor forståelse for, at det også skulle fungere med mig og den tid, jeg har til rådighed. Skolebodsansvarlig 2 2

10 Servicepersonale Pedellen og rengøringspersonalet kan spille en vigtig praktisk rolle, når en politik skal blive til konkrete aktiviteter. Der er flere eksempler på, at køkkenpersonale arbejder fifty/fifty med mad og rengøring, eller at pedellen er involveret i en frugt- eller mælkeordning. Skolefritidsordningen (SFO) Det er en god idé at koordinere mad- og måltidsaktiviteterne på skolen med SFO. Så kan madtilbuddet over hele dagen varieres og kombineres på den bedste måde. Her i SFO'en har vi også omlagt vores mad, så den er så sund som muligt og passer til den nye politik. Børnene får ingen saft eller kage. De får tilbudt mælk og vand. SFO-leder Sundhedsplejersken Skolens sundhedsplejerske arbejder med den basale sundhed og trivsel blandt skolens elever. Sundhedsplejersken kan skaffe sundhedsfaglig dokumentation for arbejdet med mad- og måltidspolitikken. Måske har sundhedsplejersken allerede erfaring med madog måltidspolitik fra andre skoler, og sundhedsplejersken kan også være bindeled til et tværfagligt sundhedsudvalg på rådhuset, hvis det findes. Skoletandplejen Skoletandplejen er opmærksom på mad og drikke, da begge dele påvirker børnenes tænder. Ofte er skoletandplejen initiativtagere på området og ser en direkte sammenhæng mellem mad- og måltidspolitikken og det tandsundhedsfremmende arbejde. Andre aktører i kommunen Andre kommunale profiler er f.eks. den kommunale børne-ungelæge, kostkonsulenter eller pædagogiske konsulenter. De er ofte placeret i kommunens sundheds- eller børneungeforvaltning og ved derfor, om kommunen har en kostpolitik, og om der er mulighed for at få økonomisk støtte til projektet. Ved at tage afsæt i en kommunal politik kan skolen arbejde med de samme målsætninger og måske genbruge noget af det indledende arbejde. Det var skolebestyrelsen, der kom med forslaget om en arbejdsgruppe. Vi arbejdede i forvejen med fokus på overvægt og motion. Vi hoppede med og var glade for henvendelsen. Det er oplagt for os at gå ud og snakke om kost og få ændret noget, der ikke fungerer. Sundhedsplejerske Som tandlæge ser jeg resultatet af sukkermisbrug og for meget syre i de populære drikke som juice og sodavand. Især hvis de har en flaske på sig, som de kan drikke af over længere tid. Også gennem vingummi, som mange børn spiser i store mængder. Derfor skal vi voksne have holdninger til mad ved at give børnene nogle ordentlige sunde tilbud i løbet af de mange timer i skolen og SFO. Skoletandlæge medlem af kantineudvalget Der kan også være inspiration at hente hos f.eks. naboskoler, som allerede har en mad- og måltidspolitik. 2 3

11 Arbejdsmetoder Med interessentanalysen har initiativtagerne skaffet sig et overblik over alle aktørerne omkring skolen. Nu drejer det sig om at få bragt nogle mennesker sammen, som har lyst til at arbejde for sagen. Næste punkt på dagsordenen kan være en invitation til en temaaften om mad- og måltidspolitikken på skolen. Temaaften Formålet med en temaaften er, at alle får lejlighed til at debattere ideer og synspunkter i en interesseret kreds. Her vil det også være oplagt at rekruttere medlemmer til arbejdsgruppen. Der kan afholdes store temaaftener med flere aktører ad gangen eller flere aftener, hvor mindre grupper deltager. En velforberedt temaaften er en langsigtet investering, da det er en fordel at få så mange som muligt engageret så tidligt som muligt. Det gør det også lettere at få opbakning til aktiviteterne senere i forløbet. For ikke at lave dobbeltarbejde, så husk at bruge de input, der kommer frem på en temaaften. Det er rart for deltagerne efterfølgende at få et sammendrag af aftenens resultater, og hvilke aktiviteter der er sat i gang, f.eks. på en hjemmeside eller opslået på en central opslagstavle. Et stormøde er en god måde til at få udbredt ejerskabet af en kommende politik til mange personer, så det ikke bare bliver til papirudgaven, som ingen bruger. Souschef Via skolebestyrelsen havde vi en aften om kost og sundhed. Her fik vi forældrenes holdninger, og de afspejler vel meget godt de forskellige holdninger, som vi også har blandt lærerne og børnene. Nogle synes, at tingene skal ligge i meget faste rammer, og de virker måske lidt frelste. Andre siger, jamen herre gud, lad dem købe en sodavand og et stykke slik i kantinen. Hvis det betyder, at kantinen så kan løbe rundt, og at alle elever har mulighed for at få noget sundt. Nu handler det om at finde en rimelig balance. Souschef Forslag til en temaaften: Prøv på forhånd at få mange forskellige til at give et lille oplæg på mødet. Brug aktørlisten fra interessentanalysen som huskeseddel, så alle kommer med. Inviter nogle udefra til at fortælle om deres erfaringer. Pas på, at der ikke skabes større forventninger, end hvad der er realistisk. Overvej at bruge Negativ brainstorm på mødet. Se under Redskaber. Fremlæg evt. resultaterne fra en brugerundersøgelse. Brugerundersøgelse Brugerundersøgelser er gode til at give svar på konkrete problemstillinger. De kan bruges som oplæg til en temaaften eller til arbejdsgruppen. De kan give input til diskussionen om, hvilke behov mad- og måltidspolitikken skal imødekomme, og hvilke aktiviteter man skal sætte i gang. En brugerundersøgelse kan være en simpel håndsoprækning i udvalgte klasser eller et spørgeskema, som eksempelvis besvares af elever og/eller forældre. Vi lavede en undersøgelse blandt eleverne, hvor de kunne krydse af, om de havde fået morgenmad osv. Den viste, at de små spiste morgenmad, og at de havde madpakke og frugt med. Det begyndte at gå galt i 6. klasse. Mange havde ikke spist morgenmad. Og mange af dem fik først noget at spise, når de gik ned i centeret. Forælder i skolebestyrelse Hvad gør andre? se Redskaber Se eksempler på spørgeskemaer under Redskaber. 2 4

12 Et besøg af Fødevaredirektoratets Rejsehold Nordregaardsskolen i Tårnby vil gerne oprette en madordning, og forældrebestyrelsen har indkaldt til møde og sat Rejseholdet på dagsordnen. Omkring 30 forældre er mødt op. Skolen har allerede besluttet at få et eksternt firma til at levere mad til skolekantinen. De venter bare på kommunens tilladelse. Formålet med Rejseholdets besøg er at få de fremmødte forældre til at debattere, hvilke ændringer i hverdagen en madordning kan medføre. Fødevaredirektoratets Rejsehold har kufferten fyldt med ideer, facts og informationer. Mad- og måltidspolitik problemer med børns kostvaner og sund mad, står der på den første overhead. På mødet diskuterer forældre, lærere og Rejsehold livligt, og både fordele og ulemper ved en madordning bliver vendt. Nogle forældre er glade for at slippe for at smøre madpakker, mens andre synes, det er vigtigere at forlænge spisepausen. Rejseholdets besøg giver ideer til, hvordan skole og forældre kan blive enige om kravene til madordningen, og hvordan den skal fungere. Skolen havde læst om Fødevaredirektoratets Rejsehold på og kontaktede Rejseholdet på hotlinen

13 Politikken bliver til Politikken bliver til

14 3 Politikken bliver til Det kan måske virke lidt vidtløftigt at skulle formulere en politik om noget så dagligdags som mad og måltider. Gevinsten er klare målsætninger, og at andre bedre kan forstå, hvad det er, man vil. Det bliver også nemmere at holde fast i både mål og principper, når de er udviklet i fællesskab. Hvad skal med? Skoler er forskellige med hensyn til elevsammensætning, størrelse og ressourcer, og det vil naturligvis afspejle sig i mad- og måltidspolitikken. Den vil derfor altid variere, og der kan ikke gives en endelig opskrift på, hvad en politik skal indeholde. Men der er en række centrale spørgsmål, som er gode at forholde sig til, når der arbejdes med indholdet i en mad- og måltidspolitik. Følgende spørgsmål kan bruges som inspiration: At nedskrive sine aktiviteter er på alle områder en stor hjælp både for at blive klog på, hvad man i forvejen foretager sig, og for at forbedre de muligheder, der er. På vores skole sælger vi mad, og vi vil gerne gøre udvalget bedre. Vi arbejder med sundhed i undervisningen, og det skal også gøres bedre. Faktisk udbygger vi det, vi har i forvejen, ved at formalisere og skrive ned, hvordan vores verden ser ud, og hvordan vi gerne vil have, den skal ændre sig fremover. Souschef Baggrund Hvad er formålet med mad- og måltidspolitikken? Hvilke mål vil man nå ved at arbejde med mad og måltider? Er det udelukkende bespisning, eller er der også pædagogiske mål med arbejdet? Hvor mange økonomiske og tidsmæssige ressourcer er der mulighed for at bruge på arbejdet med mad- og måltidspolitikken? Er der behov for konsulenthjælp eller kurser? Ansvar Hvem har ansvaret for mad- og måltidspolitikken? Hvem har ansvaret for de forskellige mad- og måltidsaktiviteter, som politikken resulterer i? Måltidet Hvilke krav og ønsker er der til de fysiske, tidsmæssige og sociale rammer for måltiderne? Hvor skal maden spises? Hvordan skal spiseområdet indrettes? Skal der opstilles køleskabe til madpakkerne? Hvem spiser sammen, og skal der være voksne til stede? Hvor lang tid skal eleverne have til at spise i? Hvordan får eleverne viden om vigtigheden af socialt samvær under måltidet? 3 1

15 Mad og drikke Hvilken mad og drikke skal eleverne tilbydes, hvordan og hvornår? Skal der oprettes en kantine, en bod, eller skal maden leveres udefra? Hvilke ernærings- og smagsmæssige krav er der til mad og drikke? Skal der sælges både kolde og varme retter? Skal der sælges fastfood, kage og saftevand? Skal der være adgang til koldt drikkevand? Skal der arbejdes for en frugtordning? Skal der tages særlige hensyn til børn på diæt og børn fra andre kulturer? Hvem skal tilberede og have ansvaret for udvalget af mad og drikke? Skal eleverne inddrages i en eventuel madordning? Er der ønsker til elevernes medbragte mad og evt. til morgenmad? Hvordan får eleverne viden om og handlekompetence mht. sund mad og drikke? Skal der sættes fokus på sund mad og drikke i undervisningen? Anbefalinger til en mad- og måltidspolitik Under Redskaber findes anbefalinger til en mad- og måltidspolitik. De er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Fødevaredirektoratet og en række forskere. Anbefalingerne stammer fra publikationen Mad og måltider en fælles investering i sundhed og trivsel, udgivet af Sundhedsstyrelsen i Hvad gør andre? se Redskaber Der kan hentes mere hjælp til politikkens indhold under Redskaber. Infokassen indeholder en række henvisninger og links til organisationer, materialer og forskellige hjælpeforanstaltninger. Se også eksempler på politikker. 3 2

16 Hvordan opbygges indholdet? Som hjælp til at komme rundt om alle centrale forhold i mad- og måltidspolitikken er nedenstående punkter opstillet. Punkterne giver inspiration til en systematisk opbygning af politikken. Derved bliver det nemmere at rette indsatsen mod de faktiske problemer. Status og baggrund Mål Aktiviteter Succeskriterier Evaluering og justering Beskriv status og baggrund Opstil et mål Evaluer og juster mål og aktiviteter Beskriv tilhørende aktiviteter Beskriv succeskriterierne for at nå målet Status og baggrund Status- og baggrundsafsnittet i politikken er en indledning og en oversigt over de nuværende aktiviteter. Det kan f.eks. være en mangelfuld madordning eller et ønske om bedre undervisning om mad og sundhed. Status og baggrund skal besvare spørgsmålene: Vi blev inspireret af forskelligt materiale og havde haft mange drøftelser. Så vi havde en idé om, hvad det var, vi ville. Vores formål poppede i hvert fald meget hurtigt op, og når man først har det, ja, så er man jo sporet ind. Sundhedsplejerske Hvorfor udarbejde en mad- og måltidspolitik? Hvem skal udarbejde politikken? Bygger politikken på et eget initiativ eller på et krav fra kommunen? Hvilken litteratur, resultater fra en brugerundersøgelse og inspiration fra en temaaften m.m. ligger til grund for politikken? 3 3

17 Mål Man kan ikke score uden at have et mål. Derfor er det vigtigt at beslutte, hvad skolen vil opnå, hvis arbejdet med børnenes mad og måltider skal blive en succes. Hvad er problemet, hvad skal forandres, hvordan når vi dertil, og hvordan skal vi følge op? Jo mere konkret målene formuleres, jo nemmere er de at bruge i det videre arbejde. Overvej også, om antal og omfang af målene er realistiske i forhold til tid, ressourcer og muligheder på skolen. Eksempler på målformulering: Uddrag af kostpolitik for Korshøjskolen, Harridslev: At skolen skaber rammerne for en kantine, hvor eleverne sikres mulighed for at kunne købe sunde spise- og drikkevarer til den billigst mulige pris. At skolens rammer inviterer til, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som et naturligt, værdifuldt samlingspunkt. At skolen arbejder bevidst på en fælles forståelse af sund/usund mad blandt elever, lærere, forældre og samarbejdspartnere. Vi startede med en hurtig undersøgelse af, hvem der havde madpakker med, og hvem der købte i kantinen. Den viste, at det ville være vanskeligt at fange de store elever. Vi har nogle skarpe konkurrenter liggende lige i nærheden, som tilbyder fastfood til lave priser, og det kan vi ikke hamle op med. Derfor blev vi enige om at satse på de mindste klasser i håbet om, at de bliver på skolen, når de engang får lov til at gå ud i spisefrikvarterene. Sundhedsplejerske Uddrag af kostpolitik for Rungsted Skole: Vi vil på Rungsted Skole gerne medvirke til og samarbejde med hjemmene om, at vores elever får en viden om sund kost. Aktiviteter Næste skridt er at beskrive de aktiviteter, der skal sættes i gang for at opfylde målene. Eksempler på formulering af aktiviteter: Uddrag af kostpolitik for Rungsted Skole: På motionsdagen skal de første to lektioner handle om sund kost, evt. spises en energirigtig morgenmad i klasserne. På forældremødet hvert år snakkes der om madpakker og spisepauser. Kontaktforældrene står for oplæg. Det skal i lærergruppen diskuteres, hvordan man på de forskellige klassetrin får spisepausen til at forløbe så roligt og hyggeligt som muligt. 10-frikvarteret skal omdøbes til frugtkvarteret i alle afdelinger. Uddrag af kostpolitik for Munkekærskolen, Solrød Strand: At børnene har mulighed for at opbevare deres mad på køl. At børnene har adgang til frisk vand. At en lærer spiser sammen med børnene og samtidig fungerer som rollemodel. At differentiere priserne, så knap så sunde varer sælges med større avance. 3 4

18 Efter at mål og aktiviteter er skrevet ned, er det en god idé at opstille en tidsramme for projekternes gennemførelse samt at fordele arbejdsopgaverne, så der bliver sat navne og ansigter på ansvaret. Tag også stilling til, hvor lang levetid arbejdsgruppen skal have, hvornår projekt mad- og måltidspolitik kan køre over i driftsfasen, og hvem der så skal varetage de forskellige opgaver. Succeskriterier Næste punkt er opstilling af succeskriterier. De skal definere, hvad der skal til, før et mål er nået. Derfor skal de altid være konkrete og målbare. Succeskriterier er også en hjælp til at foretage en efterfølgende evaluering og justering af mad- og måltidspolitikken. Succeskriterierne kan være både kvantitative og kvalitative, og de kan måles gennem spørgeskemaer og observationer i hverdagen. Ofte er det en fordel at kombinere metoderne. F.eks. kan det være et mål at imødekomme sultne og uoplagte børn om formiddagen. Derfor etableres en frugtordning. Som succeskriterium er det dog ikke tilstrækkeligt, at et antal børn benytter ordningen. Lærerne er også nødt til at observere, om børnene rent faktisk er mindre sultne og mere oplagte til at deltage i undervisningen. Vi mærker en effekt på vores elever. Vi har ikke mange sodavandsdrikkere, fordi der er isterninger i vandkander, og de står fremme. Vi fik et tilskud fra en privat fond til en isterningmaskine. Elevrådet er holdt op med at fremsende den årlige ansøgning om tilladelse til at opstille sodavandsautomat og er blevet aktiv med hensyn til miljøet i kantinen og køkulturen. Hjemkundskabslærer og medlem af skolebestyrelsen Eksempler på succeskriterier: Flere elever benytter madordningen. Færre elever køber frokost uden for skolen. Omsætningen i kantinen øges. Salget af frugt og grønt i kantinen stiger. Flere undervisningstimer omkring mad og sundhed. Børnene deltager mere aktivt i undervisningen. Evaluering og justering Det er en god idé, at politikken også beskriver, hvordan og hvornår den bliver holdt ved lige og opdateret, og hvem der har ansvaret for det. Det er en naturlig ting at stoppe op og give politikken et serviceeftersyn for at tjekke, om der er behov for at justere og stramme op. De opstillede succeskriterier er et godt udgangspunkt for evalueringen. Vælg de metoder, der egner sig bedst til at måle succeskriterierne. F.eks. kan tilfredshed med ændringer i en madordning evalueres med et spørgeskema til forældre og elever. En mundtlig evaluering på møder med elever, forældre, lærere og skolebestyrelse er også en mulighed. Vær opmærksom på, at hvis det drejer sig om en ønsket ændring f.eks. ændringer i salget af bestemte produkter kræver det, at man har et mål for salget, inden ændringerne foretages. Der er altid et eller andet madproblem i alle klasserne, så der er behov for politikken. Men den skal jo revideres, for den skal følge med udviklingen. Sundhedsplejerske Nye lærere, elever, forældre, anbefalinger, kommunale krav og retningslinjer kan også spille en rolle og skabe behov for justeringer af politikken. 3 5

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE

BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Side 1 Ballerup Kommune November 2007 Borgerpanelet om: Vision 2020 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET BORGERPANELETS HOLDNINGER TIL VISION 2020 ANDEN UNDERSØGELSE Udarbejdet af Promonitor Den 14. november

Læs mere

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune

- for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune - for eleverne i folkeskolen i Århus Kommune Kolofon Forord Tekst: Birgitte Kierkegaard, Risskov Skole Jørgen Hulgaard, Søndervangskolen Peter Eie Christensen, Børn og Unge- Lægeordningen Jon Arnfred,

Læs mere

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller 1 Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Baggrund for tiltaget... 3 3.0 Formål... 3 4.0 Tiltaget... 4 4.1 `Sundere mad i haller... 4 4.2 Beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet

Mad på arbejde. - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Mad på arbejde - Metode, forløb og evaluering af projektet Udarbejdet af: Anne Lassen, Danmarks Fødevareforskning (design, kvantitativ evaluering,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015

Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015 Mad- og Måltidspolitik for Humble Skoles integrerede institution 2014-2015 Side 1 Udarbejdet af Projekt Nærvær i Nærmiljøet, september 2014 i samarbejde med en gruppe af repræsentanter fra Humble skoles

Læs mere

Sund og nem eftermiddagsmad

Sund og nem eftermiddagsmad Sund og nem eftermiddagsmad Projekt i Vestermarkskolens SFO Inspiration til forandring af mad og måltidskultur i SFO er Udarbejdet af Hanne Hauger Maria Mægbæk Schønau 2010 Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner, s.3 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL FOLKESUNDHEDS- PROGRAMMET 1999-2008 I N D H O L D L E D E R Tema: Folkesundhedsprogram 1999-2008 Leder Vil fastholde det lange perspektiv

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Håndbog om sunde skolekantiner et tiltag i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik Håndbogen om sunde skolekantiner er forankret i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik, hvor

Læs mere

Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune

Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune Kortlægning af sundhedsaktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. 0 Indledning 4 2.0 Formål og metode 4 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere