Versionsbrev. LUDUS Web version Den 21. oktober J.nr V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11"

Transkript

1 Versionsbrev LUDUS Web version Den 21. oktober 2011 J.nr V CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf , fax , CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang Fremgangsmåde for ibrugtagning Opdatering Nyinstallation Ændringer og rettelser Generelt... 6 Ny hjemmeside til brugerne... 6 Artikler med aktuelle tips til lærere og kursister/elever... 6 Spørgeskema... 6 Større anonymitet ved rækkefølgelister i forbindelse med prøver... 7 Nyheder fra konferencer rettet Administration... 7 Masseafslutning af sager... 7 Sms til administrative medarbejdere... 7 Ny kørsel: Opdater fravær i LUDUS... 8 Filtre ved varsling rettet... 8 Afslut varsler rettet og ændret Lærer... 8 Studieplaner og undervisningsbeskrivelser nyprogrammeret... 8 Redigering af materialelisten... 9 Rettelse i forbindelse med individuelle frister for skriftligt arbejde... 9 Fagevaluering med smileyer... 9 Fraværsregistrering på smartphone Kursist Valg af studieretning Underskrift ved valg af fag til flerfaglige prøver Vægtning af karakterer på kursisters karakterblad System Nyt menupunkter og faneblade UNI Login Versionstjek Opdater fraværsregistrering i LUDUS er flyttet Øvrige rettelser Pauser kan registreres med to decimaler Fejl rettet ved frigivelse af valgfag Beskeder udløser ikke advarselstrekant i fraværsoversigten under Moduler Særligt om SU SU-indberetning - enkeltfagskursister Fejl ved skift af personnummer Den 21. oktober 2011 Side 2 af 13

3 1. Leverancens omfang Der skal hentes og afvikles en enkelt fil fra vores hjemmeside, jf. vejledningen i afsnit 2 nedenfor. Adressen er: under menuen Løsninger Studieadministration LUDUS Download LUDUS Web. Den 21. oktober 2011 Side 3 af 13

4 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning Læs eventuelt den generelle vejledning Installations- og konfigurationsvejledning for LUDUS Web, som ligger i vejledningsmappen på vores hjemmeside, og følg anvisningerne nedenfor. 2.1 Opdatering 1. Versionen kræver at skolen anvender LUDUS version eller senere. 2. JAVA skal på serveren være opdateret til version 1.6.0_u22 eller nyere (vælg 32-bit-version eller 64-bit-version svarende til valget af LUDUS Webinstallation nedenfor). 3. Stop servicen LUDUS Web. 4. Hent LUDUS Web fra denne internetadresse: csc.scandihealth.dk/a_ludus/download_ludus_web.htm. Der findes 2 forskellige installationsfiler til hhv. 32-bits-maskiner og 64-bitsmaskiner. Det er vigtigt at afvikle den rigtige version. Bemærk kravene til ledig hukommelse på serveren. For 64-bit-versionen kræves der 3 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web, mens kravet for 32-bit-versionen er 1 GB. Installationsprogrammet finder den hidtil benyttede mappe og foreslår at anvende denne dette skal normalt blot godkendes. 5. Ved afslutningen af opdateringen åbnes et konfigurationsvindue. a. Her vises de aktuelt anvendte værdier for databaseserverens navn eller IP-nummer, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Normalt godkendes bare. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres. b. Her vises den aktuelt anvendte værdi for dokumentserverens navn samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. Normalt godkendes bare. c. Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en anden værdi. d. Angiv, om der skal være adgang til den særlige mobil-applikation. Dette tilvalg lægger beslag på en licens til databasen, hvilket betyder, at antallet af samtidige brugere, der kan være logget på LUDUS (kerne), er én mindre end hidtil. e. Til sidst er det muligt at skifte fra det aktuelt benyttede SSL-certifikat til et andet. Normalt bør man undlade at skifte. 6. Start servicen LUDUS Web. Der er indført versionstjek mellem LUDUS Web og LUDUS-databasen. Hvis databasens version er en anden, end LUDUS Web forventer, starter servicen ikke, og der skrives en fejlmeddelelse i LU- DUSWeb.log. 7. Bemærk: Når servicen starter efter opdatering til LUDUS Web , vil der blive afviklet en særlig opdatering på grund af ændringerne i sammenhængen Den 21. oktober 2011 Side 4 af 13

5 mellem skemabrikker og forløbsbeskrivelser. Denne opdatering kan vare et par timer, og systemet vil i denne periode være langsomt for alle brugere. Det anbefales derfor, at opdateringen foretages på et tidspunkt, hvor der ikke forventes stor aktivitet. 2.2 Nyinstallation 1. Versionen kræver at skolen anvender LUDUS version eller senere 2. JAVA skal på serveren være opdateret til version 1.6.0_u22 eller nyere (vælg 32-bit-version eller 64-bit-version svarende til valget af LUDUS Webinstallation nedenfor). 3. Hent LUDUS Web fra denne internetadresse: csc.scandihealth.dk/a_ludus/download_ludus_web.htm. Der findes 2 forskellige installationsfiler til hhv. 32-bits-maskiner og 64-bitsmaskiner. Det er vigtigt at afvikle den rigtige version. Installationsprogrammet foreslår en standardmappe til installationen, men man kan vælge en anden. Bemærk kravene til ledig hukommelse på serveren. For 64-bit-versionen kræves der 3 GB ledig RAM til rådighed for LUDUS Web, mens kravet for 32- bit-versionen er 1 GB. 4. Ved afslutningen af installationen åbnes et konfigurationsvindue. a. Angiv databaseserverens navn eller IP-nummer, samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og databaseserveren. Værdien VUC for databasens navn må ikke ændres. b. Angiv navnet på dokumentserveren samt et portnummer til kommunikationen mellem webserveren og dokumentserveren. c. Godkend grænsen på 20 MB for dokumenters størrelse, eller indtast en anden værdi. d. Angiv, om der skal være adgang til den særlige mobil-applikation. Dette tilvalg lægger beslag på en licens til databasen, hvilket betyder, at antallet af samtidige brugere, der kan være logget på LUDUS (kerne), er én mindre end hidtil. e. Til sidst er det muligt at angive, om man ønsker at benytte det SSLcertifikat, som kan genereres automatisk, eller man ønsker at benytte et separat indkøbt SSL-certifikat. 5. Start servicen LUDUS Web. Hvis databasens version er en anden, end LU- DUS Web forventer, starter servicen ikke, og der skrives en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log. Den 21. oktober 2011 Side 5 af 13

6 3. Ændringer og rettelser 3.1 Generelt Ny hjemmeside til brugerne Vores interne hjemmeside har fået nyt udseende, hvor vi sætter fokus på aktuelle emner og aktiviteter fra CSC. Således vil brugerne lettere kunne holde sig opdateret med nye tiltag eller kursustilbud fra CSC. Alle tidligere vejledninger og anden support, som var tilgængelig på den gamle kundeside, vil fortsat være tilgængeligt på siden under punktet "Hjælp og Support". Vores interne hjemmeside tilgås via LUDUS Web efter login: Menu >> Om LUDUS Web >> Produktinformation. Artikler med aktuelle tips til lærere og kursister/elever Ved siden af knappen til onlinehjælp er der tilføjet en ny knap, som giver adgang til artikler, der præsenterer nye funktioner og generelle tips til henholdsvis kursister og lærere. Administrative medarbejdere ser samme tips som lærerne. Artiklerne er en del af onlinehjælpen. Spørgeskema Der stilles nu et spørgeskema til rådighed for både lærere, kursister og administrative medarbejdere i et nyt menupunkt Spørgeskema. For at oprette spørgeskemaer kræves det, at man har adgang til menupunktet, men de udvalgte respondenter får en besked, hvorfra der er direkte adgang til spørgeskemaet. De opsamlede svar kan eksporteres til Excel. Den 21. oktober 2011 Side 6 af 13

7 Større anonymitet ved rækkefølgelister i forbindelse med prøver Der er foretaget nogle ændringer ved rækkefølgelister og trækningsoplysninger, så der ikke unødvendigt afsløres navne på kursister, som ikke har givet tilladelse til at videregive informationer. Dels vises rækkefølgelister og trækningsoplysninger nu kun for administrative medarbejdere og de involverede kursister og lærere (herunder censor). Dels vises de pågældende kursisters navne ikke på andre kursisters lister - der står i stedet "vises ikke". Ændringen gælder for både eksamen og interne prøver. Nyheder fra konferencer rettet Der er rettet en fejl, som på nogle skoler har bevirket, at indlæg blev vist under nyheder hos brugere, der ikke var medlem af de konferencer, hvor indlæggene var valgt. Der vises nu udelukkende nyheder fra konferencer, som brugeren er medlem af. 3.2 Administration Masseafslutning af sager Administrative medarbejdere har nu i menupunktet Sager fået et værktøj, som kan benyttes til at afslutte samtlige udvalgte sager på én gang. I harmonikamenuen ved venstre kant benyttes nederste bjælke Søg i alle sager, hvorefter man fremsøger sager oprettet inden for en angivet periode med mulighed for forskellige filtre, bl.a. afdeling, fagtype og sagstype. Alle fremsøgte sager kan derefter lukkes på én gang. En typisk anvendelse vil være lukning af alle sager fra et afsluttet skoleår. Sms til administrative medarbejdere Der er nu i LUDUS indført et særligt felt til administrative medarbejderes mobiltelefonnummer. Hvis dette felt er udfyldt, kan den sms-funktion, der er knyttet til administrative medarbejderes Send besked, også benyttes til disse medarbejdere. Hidtil har det herfra kun været muligt at sende sms til kursister og lærere. Den 21. oktober 2011 Side 7 af 13

8 Ny kørsel: Opdater fravær i LUDUS Denne kørsel har hidtil været at finde i systembrugerens menupunkt Oprydning, hvor den hed Opdater fraværsregistrering i LUDUS. Hvis skolen oplever, at fravær (eller fremmøde), der er registreret i LUDUS Web, ikke ses korrekt i LUDUS, kan denne kørsel afhjælpe problemet. Kørslen kan sættes til at opdatere et antal uger tilbage i tiden. Da afvikling af kørslen tager ret lang tid, anbefaler vi kun at vælge det nødvendige antal uger. Filtre ved varsling rettet Der er rettet fejl ved to filtre på fanebladet Varselgrænser på Avanceret søgning i menupunktet Kursist. Det er de to filtre Medtag ikke kursister med GULT (hhv. RØDT) varsel på samme modul. Fejlen fandtes ikke i selve fremsøgningen, men i effektueringen af det varsel, man var i færd med at give. Ved fremsøgning til et varsel undlod fremsøgningen godt nok at se på moduler, hvor kursisten i forvejen havde GULT (hhv. RØDT) varsel men hvis kursisten blev valgt frem på basis af fravær på et andet modul, blev kursisten alligevel varslet på de udeladte moduler, hvis fraværet var stort nok. Afslut varsler rettet og ændret Der er foretaget flere ændringer ved funktionen Afslut varsler, som tidligere kun kunne benyttes sammen med et bestemt faneblad i Avanceret søgning. Nu kan funktionen bruges på samtlige udvalgte kursister, uanset hvordan de er fremsøgt, og man skal under brugen tage stilling til, om man vil have afsluttet alle varsler eller kun alle gule varsler eller kun alle røde varsler. Som hidtil lægges der samtidig en sagsakt i forbindelse med hver afslutning. Samtidig er der lavet en rettelse, så afsluttede sager nu i alle sammenhænge betragtes som afsluttede med det samme. Nogle steder blev sager først betragtet som afsluttede efter den følgende midnat. 3.3 Lærer Studieplaner og undervisningsbeskrivelser nyprogrammeret Der er foretaget store ændringer i menupunktet Studieplaner. Lærerteams og administrative medarbejdere har fået mulighed for at udarbejde en egentlig beskrivelse af planerne for den kommende periode, og de kan udvælge centrale moduler til særlig Den 21. oktober 2011 Side 8 af 13

9 visning. For at LUDUS Web kan give denne adgang til lærerteams, skal lærerne være tildelt rollen Temleder eller Team i LUDUS kernesystem under Koder Klasser. På fanebladet Undervisningsbeskrivelse i menupunktet Moduler er det nu blevet muligt at planlægge flere undervisningsforløb, som overlapper tidsmæssigt med samme eller forskellige lærere tilknyttet. Ved aflysning af undervisning flyttes lektioner ikke længere fuldautomatisk. Læreren skal både ved aflysninger og ved oprettelse af ekstra skemabrikker benytte værktøjet Placer lektioner, som er stærkt forbedret. Læs nærmere i onlinehjælpen til fanebladet. Brugerfladen er ændret på en del punkter, så det blandt andet er blevet hurtigere at gemme lektier. Der er desuden sørget for, at lektier og vedhæftning af dokumenter nu er beskyttet også for de skemabrikker, der ikke er knyttet til forløb. Ny funktionalitet vil blive tilføjet ved næste ordinære programudsendelse. Redigering af materialelisten Der er tilføjet et faneblad Materialeoversigt i menupunktet Moduler, hvor man kan redigere det materiale, som er benyttet til et undervisningsmodul. Udover almindelig redigering af titel m.v., kan man angive, om materialet for tiden skal vises, når man giver lektier for. Det er muligt at flette flere materialeangivelser, som i virkeligheden er samme materiale. Denne situation kan fx opstå, hvis skolen benytter BOSS og læreren selv opretter materialer, som automatisk oprettes på basis af oplysninger i BOSS. Rettelse i forbindelse med individuelle frister for skriftligt arbejde Der er foretaget en ændring, så LUDUS Web nu tillader elektronisk aflevering indtil midnat efter den valgte dato. Hidtil har LUDUS Web afvist elektronisk aflevering fra midnat før datoen. Fagevaluering med smileyer I forbindelse med studiebogens fagevalueringer er der nu tilføjet mulighed for at supplere teksten med en smiley. Man kan angive en rød, gul eller grøn smiley for henholdsvis det mundtlige standpunkt, det skriftlige standpunkt og studieaktiviteten. Man kan også undlade at benytte smileyer. Den 21. oktober 2011 Side 9 af 13

10 Fraværsregistrering på smartphone Lærere kan nu registrere (fuldt) fravær for kursister på den særlige LUDUS Webadgang til smartphone, som tilgås på den sædvanlige adresse med tilføjelse af /mobil (se eventuelt afsnit 5 i versionsbrevet til LUDUS Web version ). 3.4 Kursist Valg af studieretning Studieretninger vises nu anderledes. Hvis der er angivet betegnelse for en studieretningen, vises denne i stedet for det mere tekniske navn. Underskrift ved valg af fag til flerfaglige prøver Kursister kan nu selv udskrive en blanket med deres elektronisk udførte valg af fag til flerfaglige prøver, så de kan underskrive og aflevere blanketten til administrationen. Vægtning af karakterer på kursisters karakterblad Alle flerfaglige prøver står nu med niveauangivelsen ingen i menupunktet Kursist på fanebladet Karakterer Karakterer. Almen Studieforberedelse indgår nu i beregningen af gennemsnittet med vægten 2, så en eventuel intern karakter indgår realistisk i beregningen af forventet gennemsnit. 3.5 System Nyt menupunkter og faneblade Systembrugeren kan nu give adgang til menupunktet Spørgeskema. Adgangen gives til de relevante lærergrupper og administrative grupper via fanebladet Brugergrupper under Brugeradministration, mens adgangen for kursister etableres under Menukonfiguration. Der er desuden oprettet et nyt faneblad Materialeoversigt i menupunktet Moduler. Det kan tildeles såvel lærere som kursister og administrative medarbejdere. Den 21. oktober 2011 Side 10 af 13

11 UNI Login Det er nu muligt at etablere UNI Login til LUDUS Web. Læs nærmere om fremgangsmåden i Tips & tricks nr. 64, som ligger på LUDUS kundenet. For at finde denne vejledning, kan man logge på LUDUS Web og foretage følgende række menuvalg: Menu >> Om LUDUS Web >> Produktinformation >> Hjælp og support >> Tips & tricks. Versionstjek Fra og med LUDUS Web version kontrollerer LUDUS Web ved opstart, at databasens version passer med versionen af LUDUS Web. Hvis versionen ikke passer, starter LUDUS Web ikke, og der skrives en fejlmeddelelse i LUDUSWeb.log. Opdater fraværsregistrering i LUDUS er flyttet Den første af oprydningerne under menupunktet Oprydning er nu flyttet, så den nu i stedet afvikles i det administrative menupunkt Kørsler. Den er samtidig ændret en smule, så man kan angive et antal uger, der skal ryddes op for. 3.6 Øvrige rettelser Pauser kan registreres med to decimaler Den pause, man kan angive på en skemabrik, gemmes nu med 2 decimaler. Fejl rettet ved frigivelse af valgfag LUDUS Web håndterer nu udmeldelse af en elev mellem afslutning af en valgperiode og frigivelse af valgfagene korrekt, så der ikke udløses intern fejl. Beskeder udløser ikke advarselstrekant i fraværsoversigten under Moduler. På fanebladet Fraværsoversigt i menupunktet Moduler vises en 'advarselstrekant' som ikon, hvis kursisten har ikke afsluttede sager i sin sagsmappe (via dette ikon kan Den 21. oktober 2011 Side 11 af 13

12 man se kursistens sagsmappe i en dialog). Der er rettet en fejl, så ikonet ikke fremkommer blot på grund af beskeder (som naturligvis ikke vises). Den 21. oktober 2011 Side 12 af 13

13 4. Særligt om SU SU-indberetning - enkeltfagskursister Der er rettet tre fejl i forbindelse med indskrivning af enkeltfagskursister: o Kursister med lange kursistuddannelser i LUDUS, som først sent i uddannelsen opfylder timetalskravet, blev fremsøgt til indsendelse med en fejlagtig SU startdato langt tilbage i tiden. Nu fremsøges de med en startdato, der passer med, hvornår de opfylder timetalskravet. o Enkelte kursister blev fejlagtigt fremsøgt til indsendelse med en SU periode, selv om de ikke opfylder timetalskravet. Dette er nu rettet. o Enkelte kursister, der var indberettet korrekt til US2000, kunne pludselig blive fremsøgt med en Indskrivning Ret, der flyttede SU startdatoen tilbage i tiden. Dette sker ikke mere. Fejl ved skift af personnummer Der er rettet en fejl, som kunne optræde, hvis en kursist skiftede personnummer. SUfremsøgningen blev ikke færdig-afviklet. Fejlen havde indflydelse både i menupunktet Kørsler (Fremsøg SU-indberetning) og menupunktet SU-indberetning (fremsøgning af kursister til indsendelse) Den 21. oktober 2011 Side 13 af 13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.4 Den 5. juli 2012 J.nr. 4004-V0980-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Lectio hjælp vejledning

Lectio hjælp vejledning Lectio Lectio hjælp vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Denne

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vejledning Webtilmelding

Vejledning Webtilmelding Vejledning Webtilmelding Opdateret 1.juni 2012 Indhold Indledning... 3 Oprettelse af licenser... 3 Webtilmelding... 3 Websync... 4 Elevprofiler... 5 Oprettelse af elevprofil på hjemmesiden... 6 Oprettelse

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii.

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere