KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde"

Transkript

1 KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

2 Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg Erhvervsområde den 9. september 2009 fremkom liste F, V og C med følgende mindretalsudtalelse i henhold til planlovens 24: Liste F, V og C ønsker ikke, at der gives tilladelse til bebyggelse med mere end maksimalt 6 etager, og en højde på 20 meter. Helhedsplan for Kirkebjerg Erhvervsområde Kirkebjerg - en levende bydel, Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan for Glostrup Kommune og Kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan for Brøndby Kommune er vedtaget af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelsen den 17. juni 2009 og af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelsen den 9. september Planen er offentliggjort den 28. oktober Helhedsplanen er udarbejdet af: Glostrup Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning NIRAS Konsulenterne A/S Fotos og kort: Glostrup og Brøndby Kommuner Tegninger: Steen Sørensen, Glostrup Kommune Layout: Glostrup Kommune Tryk: Formula A/S Udgivet af: Glostrup Kommune Brøndby Kommune Rådhusparken 2 Park Allé Glostrup 2605 Brøndby Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

3 Forord Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til levende bydel med plads til både boliger og erhverv. I dag er Kirkebjerg et traditionelt erhvervsområde, som dog er præget af den brancheglidning fra produktion- til videnerhverv, som har fundet sted i de københavnske erhvervsområder de senere år. Brancheglidningen har gjort, at vi synes, det er nødvendigt at revurdere områdets anvendelse, men samtidig rummer området også store potentialer, som gør, at en omdannelse er mulig. Nærheden til Glostrup Station og en kommende letbane gør eksempelvis, at tilgængeligheden til området er rigtig god, og det åbner også mulighed for en intensiv udnyttelse af området. Kommunegrænsen mellem Brøndby og Glostrup går igennem den nordlige del af Kirkebjerg, men det har vi valgt at se bort fra i planlægningen af området, for at opnå den bedste helhed. Helheden skal være til at se, for ellers bliver Kirkebjerg aldrig den levende bydel, som der ellers er potentiale for. Målsætningen har været at udarbejde en helhedsplan, der kan fremme områdets potentialer og sikre en fornuftig omdannelsesproces, og derfor har vi valgt at gå i dialog med områdets aktører, som skal have stor tak for deres deltagelse og engagement. Vi har fået et indblik i, hvilken vej vinden blæser og det håber vi helhedsplanen afspejler. Vi håber, at områdets aktører også ved implementeringen af planen vil deltage aktivt og være med til at sætte deres fingeraftryk på en helt ny bydel, som de var det i høringsperioden. Vi ser frem til det videre samarbejde, og glæder os til at se de første spændende projekter i bydelen. Mulighederne for Kirkebjerg er mange, og med helhedsplanen har vi kun fastlagt en række overordnede principper, som skal sikre kvaliteten og den røde tråd kreativiteten vil vi lade være op til de lokale aktører, så vi kan få skabt en moderne bydel med masser af liv og plads til at leve. Bolden er givet op kom og spil med! Ib Terp Borgmester Brøndby Kommune Søren Enemark Borgmester Glostrup Kommune 3

4 Kirkebjerg set fra oven

5 Indhold Kirkebjerg en levende bydel 7 En ny bydel anno En del af Hovedstadsområdet 10 En del af lokalområdet 12 Fra erhvervsområde til levende bydel 15 En attraktiv og levende bydel 16 Anvendelsesmulighederne 18 Centerformål ved Glostrup Station 20 Boligbebyggelse øst for Industrivej 22 Etageboliger og erhverv langs Industrivej 23 Butikker og erhverv langs Søndre Ringvej 24 Kontor og servicevirksomheder syd for Park Allé 25 Trafikstrukturen 26 Den grønne struktur 30 Handlingsplan for omdannelsen 32 Forhold til anden planlægning 34 Planmæssige forudsætninger 36 Kommuneplanrammer for Brøndby 36 Kommuneplanrammer for Glostrup 38 Bilag 41 Inddragelse af aktørerne 42 Området i dag 44 Miljørapport 46 Koordineringsgruppen 50 5

6 Kirkebjerg

7 - en levende bydel

8 Kirkebjerg - en ny bydel anno 2030 Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til en attraktiv og levende bydel med både bolig og erhverv. Bydelen skal have en god sammenhæng til de omkringliggende byområder. Kirkebjerg anno 2030 er en livlig og moderne bydel med en blanding af boliger, erhverv og butikker. Den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed har, med god hjælp af letbanen, givet området et godt udgangspunkt for omdannelse til en mere intensiv erhvervsudnyttelse. Det er let at pendle til og fra de mange kontorarbejdspladser, som er opført i centerområdet ved Glostrup Station og i den øvrige bydel. Sammenhængen med Glostrup Bymidte er blevet forbedret med den nye bro over banen fra Nyvej til Godsbanevej. Forbindelsen, som markeres af en nyopført opsigtsvækkende 12 etagers bygning, er blevet en af de nye indgange til Kirkebjerg. Der er også skabt gode stiforbindelser fra de omkringliggende byområder ind i den nye bydel. Et særligt træk ved Kirkebjerg er kombinationen af de bebyggede områder og de tværgående og langsgående grønne træk. Det gør det let for fodgængere og cyklende at komme rundt ad de grønne stier i modsætning til bilister, som ankommer til Kirkebjergområdet fra enten Park Allé eller Stationsparken. Herfra er der god adgang til det blandede bolig- og erhvervsområde, som ligger langs Industrivej samt til boligområdet i den østlige del af Kirkebjerg. Kundeadgangen til de store butikker ud mod Søndre Ringvej er adskilt fra trafikken på Industrivej med en mindre parallelvej, som løber foran butikkerne. Parallelvejen betyder, at man til glæde for både de handlende og ansatte i bydelen kan komme fra butik til butik uden at skulle ud på Søndre Ringvej. Den attraktive beliggenhed ud mod Søndre Ringvej har betydet, at en række butikker med særligt pladskrævende varegrupper har etableret sig her. Kombinationen af disse butikker og de kontorbyggerier, der er bygget ovenpå, sikrer en optimal udnyttelse af området langs Søndre Ringvej, samtidig med at bebyggelsen med sine 6 etager fungerer som en støjafskærmning ind mod resten af Kirkebjerg. Tagarealerne ovenpå butikkerne, som ikke er optaget af kontorbyggerierne, er indrettet til tagterrasse, som benyttes af de ansatte i butikker og på kontorer. Bygningernes højde giver, sammen med overgangen til de blødere erhverv, mulighed for at kombinere boliger og erhverv i midten af bydelen og at placere boliger i den østlige del af området. Kombinationen af boliger og erhverv er også med til at skabe liv stort set døgnet rundt. Et af de markante langsgående grønne træk en af de tre grønne fingre er området langs Industrivej. Her er boliger og erhverv blandet og en karréstruktur på den vestlige side af vejen skærmer for støj fra Søndre Ringvej. I en af kontorbygningerne på Industrivej er den øverste etage udformet som en penthouseetage med eksklusive boliger. Boligerne optager kun en del af kontorets tag, så der er plads til tagterrasser med udgang direkte fra lejlighederne. I parkbåndet mod øst er der opført en attraktiv parkbebyggelse. Boligbebyggelsen på 3 og 6 etager ligger som en integreret del af det grønne bånd. Her er både plads til leg, ophold og bevægelse og blandingen af boliger og erhverv har sikret, at der er liv i bydelen hele dagen. Mange mennesker bruger de grønne parkbånd i nærheden af stationen eller området ved boligerne og den lille sø, enten fordi de er på vej mod stationen, har en pause fra arbejdet eller fordi de bor i området. Bevaringen af flere af de karakteristiske bygninger i området har styrket områdets særlige identitet, og det, at bygningerne og det grønne er flettet sammen, giver en rolig og harmonisk oplevelse. Så selv om der i omdannelsesperioden er blevet bygget mange nye bygninger med en spændende arkitektonisk udformning her i Kirkebjerg, har bydelen hele tiden bevaret sin integritet, samtidig med at oplevelsen af kreativitet og kvalitet har været kendetegnende hele vejen igennem omdannelsesprocessen. Den gode beliggenhed og den optimale udnyttelse af området sammen med de rekreative muligheder og blandingen af funktioner er med til, at netop 8

9 Visionen Kirkebjerg har det liv og den gode atmosfære som gør det attraktivt at arbejde, bo og opholde sig i bydelen. Omdannelsen nødvendighed eller mulighed? Visionen om et nyt Kirkebjerg og en omdannelse fra erhvervsområde til en bydel med både bolig og erhverv er opstået dels fordi en omdannelse er nødvendig, men også fordi Kirkebjerg rummer store potentialer. Omdannelsen er nødvendig, fordi der de senere år er sket store ændringer i hvilke typer af erhverv, der vælger at lokalisere sig i et erhvervsområde som Kirkebjerg. Kirkebjerg anno 2030 Flere og flere produktionsvirksomheder flytter til lande, hvor arbejdskraften er billigere end i Danmark, og i stedet flytter kontor- og videnvirksomheder ind i de ledige bygninger i erhvervsområderne. Derudover finder der også en brancheglidning sted, hvor virksomhedens produktionsdel flytter ud og kun vidensdelen bliver tilbage. De nye typer af videnvirksomheder stiller andre krav end de traditionelle produktionserhverv, fx til lokaler, tilgængelighed osv. Mange erhvervsområder er derfor allerede blevet omdannet, mens flere områder som Kirkebjerg i disse år står overfor en omdannelse. Omdannelsen af Kirkebjerg er også en oplagt mulighed. Området rummer mange muligheder, bl.a. pga. den centrale placering ved Glostrup Station og en kommende letbane, som giver en rigtig god tilgængelighed for både kommende ansatte og beboere i området. Nærheden til stationen giver også mulighed for at bygge tæt, og dermed kan der også, primært for grundejerne, være økonomisk incitament til at omdanne Kirkebjerg. Mulighederne er mange, og de vil blive beskrevet nærmere i de næste afsnit. Der vil både blive set på de muligheder, som beliggenheden i Hovedstadsområdet giver og de muligheder, som det at være en del af et eksisterende lokalområde giver. 9

10 Kirkebjerg - en del af Hovedstadsområdet Kirkebjerg ligger i Glostrup og Brøndby Kommuner, som er en del af Hovedstadsområdet. Det giver mange muligheder. Hovedstadsområdet har et mangfoldigt erhvervsliv, et kreativt miljø, en højtuddannet arbejdsstyrke, en effektiv offentlig servicesektor, landets største økonomiske aktivitet, en god infrastruktur og så er der tæt til grønne områder. Det er alt sammen med til, at Hovedstadsområdet er et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed i. Infrastruktur Infrastrukturen i Hovedstadsområdet og på Vestegnen er veludbygget og velfungerende, og i forhold til Kirkebjerg er både Københavns lufthavn, Øresundsbroen, motorvejsnettet, S-tog, busser m.v. indenfor kort afstand. Med S-toget fra Glostrup Station er man på Københavns Hovedbanegård på ca. 17 minutter. Herfra er forbindelserne mange, både til andre S-tog og til Regional- og Intercitytog mod fx Malmø. Tager man S-toget fra Glostrup Station i den modsatte retning er man på Høje-Taastrup Station på ca. 9 min. Herfra kan man tage Regional- og Intercitytog mod bl.a. Sydsjælland, Fyn og Jylland. Turen fra Kirkebjerg til Københavns Lufthavn tager ca. et kvarter i bil, og fra Glostrup Station kan turen gøres med offentlige transportmidler på ca. 40 min. Kirkebjergs placering i Hovedstadsområdet 10

11 Mulighederne Det gør det eksempelvis nemt for udenlandske kunder at besøge en virksomhed i Kirkebjerg, og lige så nemt, hvis man selv skal på forretningsrejse. Med den faste forbindelse over Øresund, er Malmø kun ca. 35 minutters kørsel væk, og med toget fra Glostrup Station vil turen ca. tage en time. Den korte afstand kan altså gøre det attraktivt for svenskere eller svenskboende danskere at arbejde i Hovedstadsområdet, og dermed også i Kirkebjerg. Arbejdsstyrke Kirkebjergs stationsnære og centrale beliggenhed i Hovedstadsområdet er et stort aktiv, og det er Hovedstadsområdets arbejdsstyrke også. Hovedstadsområdet er Danmarks førende videnregion, med en veluddannet arbejdsstyrke. På landsplan har 26,8% en videregående uddannelse - 53% af danskere med en videregående uddannelse bor i Region Hovedstaden (www.regionh.dk). Hovedstadsområdet har endvidere en række erhvervsklynger, indenfor hvilke der er opnået særlig viden og kompetencer. Det drejer sig fx om: Informations- og kommunikations-teknologi, finansiel service, oplevelsesøkonomi, medicinal og medico m.v. Der kan opstå en synergieffekt, når en region specialiserer sig indenfor bestemte brancher, og undersøgelser har vist, at erhvervsklynger bidrager positivt til forskning og udvikling, økonomi og beskæftigelse samt innovation og iværksætteri, og det kan give konkurrencemæssige fordele globalt og nationalt. Hovedstadsområdet er derfor også en af verdens ti mest attraktive regioner for udenlandske investeringer (www.cbs.dk). Med s-toget kommer man hurtigt rundt i Hovedstadsområdet 11

12 Kirkebjerg - en del af lokalområdet Kirkebjerg er en del af et eksisterende lokalområde, som rummer potentialer. Kirkebjerg er stationsnært, og det medfører mulighed for en intensiv udnyttelse af arealerne. I overgangsperioden fra erhvervsområde til levende bydel, vil Kirkebjerg mangle nogle af de aktiver, som en eksisterende bydel har, som fx detailhandel, fritidstilbud m.v. I den periode og også efter omdannelsen, kan nærmiljøernes mange tilbud bruges. I naboområderne er der både skoler, daginstitutioner, bibliotek, musikskole, fitnesscentre, biograf m.v., som nye beboere kan få gavn af. Derudover er indkøbsmulighederne gode med dagligvarebutikker indenfor kort afstand og både Glostrup Storcenter og det nye indkøbscenter 2G shopping beliggende lige på den anden side af Glostrup Station. Glostrup Station og 2G shopping 12

13 Mulighederne Endvidere ligger der en række mindre butikker på Kirkebjerg Torv øst for Kirkebjerg. Et stationsnært område Områdets stationsnære beliggenhed giver mulighed for at udnytte området intensivt til fx kontorbyggeri. Indenfor en gangafstand af 600 meter fra Glostrup Station kan der etableres kontorbyggerier, som er større end 1500 etagemeter, større besøgsintensive institutioner, tæt boligbebyggelse samt butikker. Det er dog også muligt at planlægge for større kontorbyggerier over 1500 etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra Glostrup station end 600 meter, men det forudsætter forskellige former for mobility management og regulering via parkeringsnormer, så der bliver incitament til at benytte offentlige transportmidler. Infrastruktur Infrastrukturen i Kirkebjerg er god. Der er kort afstand til Glostrup station, hvor der både kører S-tog, S-busser og busser. Afstanden til motorvejsnettet er ligeledes kort. Tilgængeligheden til området er derfor rigtig god og den bliver endnu bedre, for der er en letbane på vej, som er planlagt til at passere Kirkebjerg. Brøndby og Glostrup Kommune er sammen med 9 andre kommuner og Region Hovedstaden gået sammen i et udvalg for at etablere en letbane langs Ring 3. I december 2007 blev der underskrevet en hensigtserklæring og nedsat et samarbejdsforum, som blandt andet vil forsøge at få staten med i arbejdet om letbanen. 13

14 Fra erhvervsområde

15 til levende bydel

16 En attraktiv og levende bydel Helhedsplanen for Kirkebjerg skal sikre de kvalitative rammer for bydelen, men stadig give de enkelte grundejere mulighed for at opføre spændende byggerier. Helhedsplanen fastlægger derfor kun en struktur for området, som sikrer, at der kommer en sammenhæng mellem trafikken, det grønne, boligerne, kontorerne og butikkerne m.v. De kreative elementer, i form af eksempelvis arkitektonisk spændende bygninger, flotte pladser m.v., skal sammen med strukturen være med til at skabe det gode byliv, og det er netop det kreative, som kan være afgørende for, om man får lyst til at opholde sig i bydelen. Kirkebjerg skal være en funktionsblandet bydel, hvor der er liv både aften og dag. Derfor bliver der eksempelvis mulighed for i en del af området at blande boliger og erhverv. Det giver mulighed for at være kreativ, når bygningens udformning skal planlægges. Eksempelvis kan etagerne med erhverv være bredere end etagerne med boliger, og derved kan der på taget af den sidste etage med erhverv etableres en tagterrasse, som kan benyttes til friareal af beboerne. Ved stationen bliver der mulighed for at opføre et 12 etagers hus, som kan blive et vartegn for området. Dette hus vil blive markant for Kirkebjerg, og også for naboområderne, og derfor bliver bygningens arkitektoniske udtryk vigtigt. Mulighederne er mange, og det er netop kreativitet og kvalitet, som skal kendetegne Kirkebjerg. Frederiksberg Bymidte 16

17 Helhedsplanen Herlev 9 km Glostrup Bymidte Glostrup station København Centrum 17 min. Høje-Taastrup 9 min. Stationsparken Godsbanevej Glosemosevej Industrivej GLOSTRUP Industrisvinget Kirkebjerg Allé BRØNDBY Søndre Ringvej Industrivej Boligområde Boligområde Park Allé Park Allé Køge Bugt Strandpark 5 km Oversigtskort over Kirkebjerg 17

18 Anvendelses- mulighederne Den nye bydel vil blive forholdsvis tæt og høj, men dog stadig tilpasset de omkringliggende byområder. Bebyggelseshøjden i den nye bydel vil derfor variere fra et enkelt markant punkthus på 12 etager ved Glostrup station til 6 etager ved banen og mod Søndre Ringvej faldende til 3 etager mod områdets østlige afgrænsning. Bebyggelsesprocenten varierer tilsvarende fra 220 mod banen over 150 langs Søndre Ringvej til 100 i den østligste del af området. På den måde kan de centrale dele af det stationsnære område blive udnyttet bedst muligt, samtidig med at der tages hensyn til det eksisterende boligområde øst for Kirkebjerg. III IV I VII V II VIII VI Kirkebjergområdet deles op i 4 anvendelseskategorier, jf. figur 1: Centerformål Erhvervsformål Blandet erhvervs- og boligformål Boligformål IX X Området deles derudover op i 14 delområder, jf. figur 1, på baggrund af en ny grøn struktur for området. Opdelingen skal sikre, at der ikke opstår konflikter i omdannelsesperioden dette vil blive beskrevet yderligere i handlingsplanen, se side 32. Af de følgende afsnit vil det fremgå, hvilke anvendelser der er mulige i de forskellige dele af Kirkebjerg. XI XII XIII XIV Figur 1: Kirkebjerg inddelt i 4 anvendelseskategorier 18

19 Helhedsplanen Stationsnært område Kirkebjergs beliggenhed lige ved Glostrup Station medfører nogle anvendelsesmuligheder, som kun er mulige grundet den stationsnære beliggenhed. På figur 2 er vist det stationsnære kerneområde, som er dannet med udgangspunkt i et 600 meter cirkelslag - de matrikler, som berøres af cirklen indgår fuldt i det stationsnære kerneområde. Figur 2 viser endvidere den statitionsnære amøbeafgrænsning, som Glostrup og Brøndby kommuner har dannet ud fra et 1200 meter cirkelslag fra stationen. Byfunktioner som har en intensiv karakter skal placeres inden for det stationsnære område, og helst indenfor kerneområdet. Byfunktioner af intensiv karakter omfatter bl.a.: Kontor- og serviceerhverv (*) Beskæftigelsesintensive produktionserhverv Kulturinstitutioner Udstillings- og kongrescentre Større idrætsanlæg Multianvendelige anlæg til fritidsformål Hoteller Tæt boligbebyggelse (*) Kontorer over 1500 etagemeter kan som hovedregel kun placeres indenfor kerneområdet. Hvis de store kontorer skal lokaliseres i det stationsnære område, uden for kerneområdet, skal der arbejdes med supplerende virkemidler, som giver en trafiksituation svarende til en placering i kerneområdet (fx begrænset udbud af parkeringspladser, firmacykelordninger m.v.) Helhedsplanens delområde I, II, III og dele af delområde IV, Figur 2: Det stationsnære område ved Glostrup Station V, VII og VIII ligger inden for det stationsnære kerneområde, og der kan derfor uden videre placeres kontorer over 1500 etagemeter. I helhedsplanens øvrige delområder er det kun muligt at placere kontorer over 1500 etagemeter, hvis der som nævnt etableres forskellige former for mobility management og regulering via parkeringsnormer. Glostrup Station er udpeget som knudepunktsstation i Fingerplan 2007, og det betyder, at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis skal placeres tæt ved denne station. Byfunktioner af regional karakter defineres som byfunktioner af intensiv karakter (se ovenfor), som henvender sig til et regionalt opland, som rækker ud over kommunen og nabokommunerne. 19

20 Centerformål ved Glostrup station Kirkebjergområdets nordligste del ligger meget centralt i forhold til Glostrup Station. Den stationsnære placering skal udnyttes til personintensive funktioner, og derfor kan denne del af Kirkebjerg anvendes til centerformål, dvs. både kontorer, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, detailhandel, bolig og lignende. Den brede anvendelse skal være med til at opnå visionen om en levende bydel, hvor man både kan bo, arbejde og leve. Bygningerne i området kan opføres med op til 6 etager, dog kan der langs med Glosemosevej kun bygges i 3 etager. Dette skyldes hensynet til de eksisterende villaer på den anden side af Glosemosevej. Ved at opføre bygninger i 6 etager ud mod jernbanen, kan der skabes en støjskærm, som kan komme de bagved liggende bygninger til gode. Da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde, kan der både i delområde I, II og III opføres kontorbyggerier over 1500 etagemeter. I området tænkes enkelte bygninger bevaret, fx L oréal bygningen, som ligger overfor rangerarealet. Bygningen fremstår i dag restaureret, og er meget markant for området. For at bygningen ikke skal miste sin betydning efter omdannelsen, skal kommende bygninger, som placeres tæt ved L oréal bygningen være minimum 6 meter lavere end den eksisterende bygning. For at skabe en endnu bedre tilgængelighed til området og en større sammenhæng med Glostrup Bymidte, kan der etableres en ny forbindelse over jernbanen, som kan forbinde Nyvej nord for banen med Godsbanevej syd for banen. Forbindelsen vil forbedre adgangen til Kirkebjergområdet, og det vil være en fordel for de pendlere, som benytter offentlig trafik for at komme til bydelen. Der kan opføres et 12 etagers hus ud mod jernbanen ved enden af Godsbanevej. Dette højhus tænkes at blive et vartegn for Kirkebjerg, og det vil samtidig markere overgangen fra Glostrup Bymidte til den nye bydel Kirkebjerg. I områdets sydligste del kan der etableres et tværgående grønt strøg, som både kan benyttes af de ansatte i virksomhederne og butikkerne, af offentligheden til Ny forbindelse over banen og et 12 etagers hus markerer indgangen til det nye Kirkebjerg 20

21 Helhedsplanen rekreative formål og til boligernes friarealer. De grønne strøg er en forudsætning for at sikre attraktiviteten i den tætte by. Rangerarealet Langs med jernbanen ligger DSB og Banestyrelsens rangerareal som en bred bræmme af jernbanespor. Arealet udgør ca m 2, som kan udnyttes til byudvikling. Den nuværende anvendelse er meget ekstensiv, og det er ærgerligt, da arealet med sin gode beliggenhed lige ved Glostrup Station har stort potentiale. En omdannelse af området til boliger, erhverv, butikker, offentlige formål og grønne områder kan skabe liv i lokalområdet og skabe en større bymæssig kvalitet og sammenhæng. DSB fremlagde i 2001 en vision for området, hvor der arbejdes med en intensiv udnyttelse af byggemulighederne på rangerarealet. Visionen er i dag ikke realiseret, men der bør arbejdes på, at de mange muligheder, som rangerarealet rummer, kan udnyttes til fulde. 21

22 Boligbebyggelse øst for Industrivej Kirkebjerg skal ikke bare være et erhvervsområde, men en bydel hvor man kan bo, leve og arbejde. Den østlige del af området, som grænser op til et eksisterende villakvarter, udlægges derfor til boligformål. Her kan der også placeres institutioner, der skal servicere områdets beboere. For at få en harmonisk overgang til villakvarteret øst for Kirkebjerg, må de nye boliger tættest på villakvarteret kun opføres i 3 etager. Bygningerne lægges som attraktiv parkbebyggelse i en del af den grønne struktur. I den resterende del af området, som ligger tættest på Industrivej, kan bygningerne opføres i 6 etager. 3 etagers punktbebyggelse ud mod villakvarteret og 6 etager øst for Industrivej I den sydlige del af området er der i dag en sø, som skal bevares, og sammen med den grønne struktur skal den både indgå i boligernes friarealer og være en del af et rekreativt offentligt område. Søen i den østlige del af Kirkebjerg 22

23 Helhedsplanen Etageboliger og erhverv langs Industrivej Området langs med Industrivej, som løber fra jernbanen mod nord til Park Allé mod syd, skal være et funktionsblandet område, hvor boliger blandes med kontorer, serviceerhverv og moderne produktionserhverv. Normalt kan traditionelle produktionsvirksomheder ikke forenes med boliger, men i dag findes der en række moderne produktionserhverv, som kan, fordi de har en meget ren og støjsvag produktion. Disse virksomheder, som fx kan være højteknologisk produktion, elektronikvirksomheder, bogbinderier, mindre trykkerier og laboratorier, holder sig alle inden for miljøklasse 1 og 2, og kan derfor fungere uden at genere de nye beboere i området. Blandingen af boliger og erhverv vil give området et liv, som vil blive understøttet af, at der er mulighed for at placere en dagligvarebutik på maksimalt 1000 m ² til områdets daglige forsyning. Dagligvarebutikken skal betjene de kommende beboere såvel som de ansatte i Kirkebjergs virksomheder, og det er tanken, at den skal placeres tæt på Park Allé. Området struktureres med karrébebyggelse i op til 6 etager langs med Industrivej. Mod det eksisterende boligområde på Kirkebjerg Allé kan der max bygges i en højde af 3 etager. De nye bebyggelser vil dels orientere sig mod Industrivej, så virksomhederne kan opnå en vis synlighed og dels mod de tværgående grønne strøg som friarealer for boligerne. De nye bebyggelser kan både udlægges til boligformål alene eller til kontor-, service og produktionsformål, men de to anvendelser kan også blandes, så der for eksempel er virksomheder i de første par etager og boliger i de øverste etager. Dele af området ligger inden for det stationsnære kerneområde ved Glostrup Station. Der kan derfor i dele af delområde IV, V, VII og VIII opføres kontorbyggerier over 1500 etagemeter. Fra Industrivej kommer man til den nye bebyggelse via sekundære veje. Det er interne fordelingsveje, der enten er udformet som bøjler eller som blinde stikveje. Fra de interne veje er der adgang til parkeringspladserne, som enten er placeret på terræn i gårdene eller under bebyggelsen. I denne del af Kirkebjerg har flere af bygningerne stor betydning for oplevelsen af området og for forståelsen af Kirkebjerg-områdets historie. Der er også flere eksempler på en fin og tidstypisk arkitektur, og en del af disse bygninger er værd at bevare. På billedet ses et typisk eksempel på en bevaringsværdig bygning. Detailhandel De to nederste afsnit om detailhandel er vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse på mødet den 17. juni Afsnittene er ikke vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse på mødet den 9. september 2009, og Glostrup Kommune betragter derfor ikke afsnittene som en del af helhedsplanen. ICP har i foråret 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Brøndby Kommune. Detailhandelsanalysen konkluderer, at der er en markedsmæssig mulighed for et bydelscenter ved Søndre Ringvej/Park Allé, dvs. indenfor Kirkebjergområdet. Udlægget af et bydelscenter på m² vil indgå i forslag til kommuneplan Forslag til kommuneplan 2009 sendes i høring fra den 1. juli Glostrup Kommune har med vedtagelsen af helhedsplanen for Kirkebjerg ikke taget stilling til det varslede detailhandelsudlæg på 5000m². Glostrup Kommune vil i forbindelse med høringen af Brøndby Kommunes kommuneplan 2009 vurdere konsekvenserne for detailhandelen i Glostrup Bymidte og på den baggrund afgive høringssvar til Brøndby Kommune. Bevaringsværdig bygning 23

24 Butikker og erhverv langs Søndre Ringvej Langs Søndre Ringvej vil der blive mulighed for at placere detailhandel i form af butikker med salg af pladskrævende varegrupper. Det er meningen, at butikkerne kun skal udnytte stueetagen, og sandsynligvis vil de, ligesom i dag, hovedsageligt rumme møbelbutikker og bilforhandlere. Oven på butikkerne kan der etableres stangbebyggelse Butikker i stueetagen og kontorer i de resterende etager giver mulighed for at taget på butikken kan benyttes som tagterasse for de ansatte. til kontor-, service og moderne produktionserhverv i 5 etager. Ligesom i det blandede boligog erhvervsområde, er der tale om produktionserhverv, der ikke generer omgivelserne. Hverken butikker eller kontorerhverv er lige så støjfølsomme som boliger og kan derfor placeres ud mod Søndre Ringvej. Ved at bygge i en højde på 6 etager, kan bygningerne desuden udnyttes til at skærme for trafikstøj ind mod Industrivej til glæde for de bagved liggende boliger. Dele af området ligger inden for det stationsnære kerneområde ved Glostrup Station. Der kan derfor i dele af delområde IV og VII opføres kontorbyggerier over 1500 etagemeter. For at skabe den bedste kundeadgang til butikkerne skal der etableres en mindre parallelvej langs med Søndre Ringvej. Vejen skal anlægges mellem butikkerne og Søndre Ringvej, så kunderne kan køre direkte fra en butik til en anden uden først at skulle ud på den trafikerede Søndre Ringvej. Området foran butikkerne skal udover en parallelvej også benyttes til parkeringspladser til butikkernes kunder. Eksempel på parallelvej ved Kalvebod Brygge Kontorerne skal derimod have vejadgang fra Industrivej, og parkering til kontorbyggeriernes ansatte skal anlægges i gården bagved bygningen, enten på terræn eller i parkeringskælder. Ved på denne måde at sørge for at der er god kundeadgang til butikkerne, samtidig med at det kun er kontorerne, der har direkte vejadgang fra Industrivej, kan trafikmængden på Industrivej holdes nede, til fordel for de kommende beboere, som skal bo langs med vejen. I denne del af området er der to bygninger, der er værd at bevare. Det er både en forholdsvis ny kontorbygning lige syd for Park Allé (Park Allé 295) samt Brøndby fjernvarmeværk, som med sin forsyningsfunktion gør, at det ikke kan ændre anvendelse. 24

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen

Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen Strategi for udvikling af erhvervsområderne på Vestegnen TVÆRBANEN Højt prioriteret trafikprojekt RING 5 Højt prioriteret trafikprojekt Sep. 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en fælles strategi? 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge

Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge 1.B.1 Ørnekærs Vænge, Vibeholms Vænge og Pilegårds Vænge Boligområde Bebyggelsesprocent 30 1½ etage 8,5 m Boligformål Åben lav parcelhuse Lokalplaner

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE

10-04-2013 AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE AREALUDLÆG TIL BYFORMÅL - SLAGELSE Rummelighed Med denne kommuneplan er der en fremtidig rummelighed til nye boligområder i Slagelse by på 1500 boliger. Tidselbjerget i nordbyen er det største samlede

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere