KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde"

Transkript

1 KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

2 Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg Erhvervsområde den 9. september 2009 fremkom liste F, V og C med følgende mindretalsudtalelse i henhold til planlovens 24: Liste F, V og C ønsker ikke, at der gives tilladelse til bebyggelse med mere end maksimalt 6 etager, og en højde på 20 meter. Helhedsplan for Kirkebjerg Erhvervsområde Kirkebjerg - en levende bydel, Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan for Glostrup Kommune og Kommuneplantillæg nr. 9 til kommuneplan for Brøndby Kommune er vedtaget af Brøndby Kommunes kommunalbestyrelsen den 17. juni 2009 og af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelsen den 9. september Planen er offentliggjort den 28. oktober Helhedsplanen er udarbejdet af: Glostrup Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Brøndby Kommune, Teknisk Forvaltning NIRAS Konsulenterne A/S Fotos og kort: Glostrup og Brøndby Kommuner Tegninger: Steen Sørensen, Glostrup Kommune Layout: Glostrup Kommune Tryk: Formula A/S Udgivet af: Glostrup Kommune Brøndby Kommune Rådhusparken 2 Park Allé Glostrup 2605 Brøndby Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

3 Forord Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til levende bydel med plads til både boliger og erhverv. I dag er Kirkebjerg et traditionelt erhvervsområde, som dog er præget af den brancheglidning fra produktion- til videnerhverv, som har fundet sted i de københavnske erhvervsområder de senere år. Brancheglidningen har gjort, at vi synes, det er nødvendigt at revurdere områdets anvendelse, men samtidig rummer området også store potentialer, som gør, at en omdannelse er mulig. Nærheden til Glostrup Station og en kommende letbane gør eksempelvis, at tilgængeligheden til området er rigtig god, og det åbner også mulighed for en intensiv udnyttelse af området. Kommunegrænsen mellem Brøndby og Glostrup går igennem den nordlige del af Kirkebjerg, men det har vi valgt at se bort fra i planlægningen af området, for at opnå den bedste helhed. Helheden skal være til at se, for ellers bliver Kirkebjerg aldrig den levende bydel, som der ellers er potentiale for. Målsætningen har været at udarbejde en helhedsplan, der kan fremme områdets potentialer og sikre en fornuftig omdannelsesproces, og derfor har vi valgt at gå i dialog med områdets aktører, som skal have stor tak for deres deltagelse og engagement. Vi har fået et indblik i, hvilken vej vinden blæser og det håber vi helhedsplanen afspejler. Vi håber, at områdets aktører også ved implementeringen af planen vil deltage aktivt og være med til at sætte deres fingeraftryk på en helt ny bydel, som de var det i høringsperioden. Vi ser frem til det videre samarbejde, og glæder os til at se de første spændende projekter i bydelen. Mulighederne for Kirkebjerg er mange, og med helhedsplanen har vi kun fastlagt en række overordnede principper, som skal sikre kvaliteten og den røde tråd kreativiteten vil vi lade være op til de lokale aktører, så vi kan få skabt en moderne bydel med masser af liv og plads til at leve. Bolden er givet op kom og spil med! Ib Terp Borgmester Brøndby Kommune Søren Enemark Borgmester Glostrup Kommune 3

4 Kirkebjerg set fra oven

5 Indhold Kirkebjerg en levende bydel 7 En ny bydel anno En del af Hovedstadsområdet 10 En del af lokalområdet 12 Fra erhvervsområde til levende bydel 15 En attraktiv og levende bydel 16 Anvendelsesmulighederne 18 Centerformål ved Glostrup Station 20 Boligbebyggelse øst for Industrivej 22 Etageboliger og erhverv langs Industrivej 23 Butikker og erhverv langs Søndre Ringvej 24 Kontor og servicevirksomheder syd for Park Allé 25 Trafikstrukturen 26 Den grønne struktur 30 Handlingsplan for omdannelsen 32 Forhold til anden planlægning 34 Planmæssige forudsætninger 36 Kommuneplanrammer for Brøndby 36 Kommuneplanrammer for Glostrup 38 Bilag 41 Inddragelse af aktørerne 42 Området i dag 44 Miljørapport 46 Koordineringsgruppen 50 5

6 Kirkebjerg

7 - en levende bydel

8 Kirkebjerg - en ny bydel anno 2030 Kirkebjerg skal omdannes fra erhvervsområde til en attraktiv og levende bydel med både bolig og erhverv. Bydelen skal have en god sammenhæng til de omkringliggende byområder. Kirkebjerg anno 2030 er en livlig og moderne bydel med en blanding af boliger, erhverv og butikker. Den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed har, med god hjælp af letbanen, givet området et godt udgangspunkt for omdannelse til en mere intensiv erhvervsudnyttelse. Det er let at pendle til og fra de mange kontorarbejdspladser, som er opført i centerområdet ved Glostrup Station og i den øvrige bydel. Sammenhængen med Glostrup Bymidte er blevet forbedret med den nye bro over banen fra Nyvej til Godsbanevej. Forbindelsen, som markeres af en nyopført opsigtsvækkende 12 etagers bygning, er blevet en af de nye indgange til Kirkebjerg. Der er også skabt gode stiforbindelser fra de omkringliggende byområder ind i den nye bydel. Et særligt træk ved Kirkebjerg er kombinationen af de bebyggede områder og de tværgående og langsgående grønne træk. Det gør det let for fodgængere og cyklende at komme rundt ad de grønne stier i modsætning til bilister, som ankommer til Kirkebjergområdet fra enten Park Allé eller Stationsparken. Herfra er der god adgang til det blandede bolig- og erhvervsområde, som ligger langs Industrivej samt til boligområdet i den østlige del af Kirkebjerg. Kundeadgangen til de store butikker ud mod Søndre Ringvej er adskilt fra trafikken på Industrivej med en mindre parallelvej, som løber foran butikkerne. Parallelvejen betyder, at man til glæde for både de handlende og ansatte i bydelen kan komme fra butik til butik uden at skulle ud på Søndre Ringvej. Den attraktive beliggenhed ud mod Søndre Ringvej har betydet, at en række butikker med særligt pladskrævende varegrupper har etableret sig her. Kombinationen af disse butikker og de kontorbyggerier, der er bygget ovenpå, sikrer en optimal udnyttelse af området langs Søndre Ringvej, samtidig med at bebyggelsen med sine 6 etager fungerer som en støjafskærmning ind mod resten af Kirkebjerg. Tagarealerne ovenpå butikkerne, som ikke er optaget af kontorbyggerierne, er indrettet til tagterrasse, som benyttes af de ansatte i butikker og på kontorer. Bygningernes højde giver, sammen med overgangen til de blødere erhverv, mulighed for at kombinere boliger og erhverv i midten af bydelen og at placere boliger i den østlige del af området. Kombinationen af boliger og erhverv er også med til at skabe liv stort set døgnet rundt. Et af de markante langsgående grønne træk en af de tre grønne fingre er området langs Industrivej. Her er boliger og erhverv blandet og en karréstruktur på den vestlige side af vejen skærmer for støj fra Søndre Ringvej. I en af kontorbygningerne på Industrivej er den øverste etage udformet som en penthouseetage med eksklusive boliger. Boligerne optager kun en del af kontorets tag, så der er plads til tagterrasser med udgang direkte fra lejlighederne. I parkbåndet mod øst er der opført en attraktiv parkbebyggelse. Boligbebyggelsen på 3 og 6 etager ligger som en integreret del af det grønne bånd. Her er både plads til leg, ophold og bevægelse og blandingen af boliger og erhverv har sikret, at der er liv i bydelen hele dagen. Mange mennesker bruger de grønne parkbånd i nærheden af stationen eller området ved boligerne og den lille sø, enten fordi de er på vej mod stationen, har en pause fra arbejdet eller fordi de bor i området. Bevaringen af flere af de karakteristiske bygninger i området har styrket områdets særlige identitet, og det, at bygningerne og det grønne er flettet sammen, giver en rolig og harmonisk oplevelse. Så selv om der i omdannelsesperioden er blevet bygget mange nye bygninger med en spændende arkitektonisk udformning her i Kirkebjerg, har bydelen hele tiden bevaret sin integritet, samtidig med at oplevelsen af kreativitet og kvalitet har været kendetegnende hele vejen igennem omdannelsesprocessen. Den gode beliggenhed og den optimale udnyttelse af området sammen med de rekreative muligheder og blandingen af funktioner er med til, at netop 8

9 Visionen Kirkebjerg har det liv og den gode atmosfære som gør det attraktivt at arbejde, bo og opholde sig i bydelen. Omdannelsen nødvendighed eller mulighed? Visionen om et nyt Kirkebjerg og en omdannelse fra erhvervsområde til en bydel med både bolig og erhverv er opstået dels fordi en omdannelse er nødvendig, men også fordi Kirkebjerg rummer store potentialer. Omdannelsen er nødvendig, fordi der de senere år er sket store ændringer i hvilke typer af erhverv, der vælger at lokalisere sig i et erhvervsområde som Kirkebjerg. Kirkebjerg anno 2030 Flere og flere produktionsvirksomheder flytter til lande, hvor arbejdskraften er billigere end i Danmark, og i stedet flytter kontor- og videnvirksomheder ind i de ledige bygninger i erhvervsområderne. Derudover finder der også en brancheglidning sted, hvor virksomhedens produktionsdel flytter ud og kun vidensdelen bliver tilbage. De nye typer af videnvirksomheder stiller andre krav end de traditionelle produktionserhverv, fx til lokaler, tilgængelighed osv. Mange erhvervsområder er derfor allerede blevet omdannet, mens flere områder som Kirkebjerg i disse år står overfor en omdannelse. Omdannelsen af Kirkebjerg er også en oplagt mulighed. Området rummer mange muligheder, bl.a. pga. den centrale placering ved Glostrup Station og en kommende letbane, som giver en rigtig god tilgængelighed for både kommende ansatte og beboere i området. Nærheden til stationen giver også mulighed for at bygge tæt, og dermed kan der også, primært for grundejerne, være økonomisk incitament til at omdanne Kirkebjerg. Mulighederne er mange, og de vil blive beskrevet nærmere i de næste afsnit. Der vil både blive set på de muligheder, som beliggenheden i Hovedstadsområdet giver og de muligheder, som det at være en del af et eksisterende lokalområde giver. 9

10 Kirkebjerg - en del af Hovedstadsområdet Kirkebjerg ligger i Glostrup og Brøndby Kommuner, som er en del af Hovedstadsområdet. Det giver mange muligheder. Hovedstadsområdet har et mangfoldigt erhvervsliv, et kreativt miljø, en højtuddannet arbejdsstyrke, en effektiv offentlig servicesektor, landets største økonomiske aktivitet, en god infrastruktur og så er der tæt til grønne områder. Det er alt sammen med til, at Hovedstadsområdet er et attraktivt sted at bo, leve og drive virksomhed i. Infrastruktur Infrastrukturen i Hovedstadsområdet og på Vestegnen er veludbygget og velfungerende, og i forhold til Kirkebjerg er både Københavns lufthavn, Øresundsbroen, motorvejsnettet, S-tog, busser m.v. indenfor kort afstand. Med S-toget fra Glostrup Station er man på Københavns Hovedbanegård på ca. 17 minutter. Herfra er forbindelserne mange, både til andre S-tog og til Regional- og Intercitytog mod fx Malmø. Tager man S-toget fra Glostrup Station i den modsatte retning er man på Høje-Taastrup Station på ca. 9 min. Herfra kan man tage Regional- og Intercitytog mod bl.a. Sydsjælland, Fyn og Jylland. Turen fra Kirkebjerg til Københavns Lufthavn tager ca. et kvarter i bil, og fra Glostrup Station kan turen gøres med offentlige transportmidler på ca. 40 min. Kirkebjergs placering i Hovedstadsområdet 10

11 Mulighederne Det gør det eksempelvis nemt for udenlandske kunder at besøge en virksomhed i Kirkebjerg, og lige så nemt, hvis man selv skal på forretningsrejse. Med den faste forbindelse over Øresund, er Malmø kun ca. 35 minutters kørsel væk, og med toget fra Glostrup Station vil turen ca. tage en time. Den korte afstand kan altså gøre det attraktivt for svenskere eller svenskboende danskere at arbejde i Hovedstadsområdet, og dermed også i Kirkebjerg. Arbejdsstyrke Kirkebjergs stationsnære og centrale beliggenhed i Hovedstadsområdet er et stort aktiv, og det er Hovedstadsområdets arbejdsstyrke også. Hovedstadsområdet er Danmarks førende videnregion, med en veluddannet arbejdsstyrke. På landsplan har 26,8% en videregående uddannelse - 53% af danskere med en videregående uddannelse bor i Region Hovedstaden (www.regionh.dk). Hovedstadsområdet har endvidere en række erhvervsklynger, indenfor hvilke der er opnået særlig viden og kompetencer. Det drejer sig fx om: Informations- og kommunikations-teknologi, finansiel service, oplevelsesøkonomi, medicinal og medico m.v. Der kan opstå en synergieffekt, når en region specialiserer sig indenfor bestemte brancher, og undersøgelser har vist, at erhvervsklynger bidrager positivt til forskning og udvikling, økonomi og beskæftigelse samt innovation og iværksætteri, og det kan give konkurrencemæssige fordele globalt og nationalt. Hovedstadsområdet er derfor også en af verdens ti mest attraktive regioner for udenlandske investeringer (www.cbs.dk). Med s-toget kommer man hurtigt rundt i Hovedstadsområdet 11

12 Kirkebjerg - en del af lokalområdet Kirkebjerg er en del af et eksisterende lokalområde, som rummer potentialer. Kirkebjerg er stationsnært, og det medfører mulighed for en intensiv udnyttelse af arealerne. I overgangsperioden fra erhvervsområde til levende bydel, vil Kirkebjerg mangle nogle af de aktiver, som en eksisterende bydel har, som fx detailhandel, fritidstilbud m.v. I den periode og også efter omdannelsen, kan nærmiljøernes mange tilbud bruges. I naboområderne er der både skoler, daginstitutioner, bibliotek, musikskole, fitnesscentre, biograf m.v., som nye beboere kan få gavn af. Derudover er indkøbsmulighederne gode med dagligvarebutikker indenfor kort afstand og både Glostrup Storcenter og det nye indkøbscenter 2G shopping beliggende lige på den anden side af Glostrup Station. Glostrup Station og 2G shopping 12

13 Mulighederne Endvidere ligger der en række mindre butikker på Kirkebjerg Torv øst for Kirkebjerg. Et stationsnært område Områdets stationsnære beliggenhed giver mulighed for at udnytte området intensivt til fx kontorbyggeri. Indenfor en gangafstand af 600 meter fra Glostrup Station kan der etableres kontorbyggerier, som er større end 1500 etagemeter, større besøgsintensive institutioner, tæt boligbebyggelse samt butikker. Det er dog også muligt at planlægge for større kontorbyggerier over 1500 etagemeter i det stationsnære område i større afstand fra Glostrup station end 600 meter, men det forudsætter forskellige former for mobility management og regulering via parkeringsnormer, så der bliver incitament til at benytte offentlige transportmidler. Infrastruktur Infrastrukturen i Kirkebjerg er god. Der er kort afstand til Glostrup station, hvor der både kører S-tog, S-busser og busser. Afstanden til motorvejsnettet er ligeledes kort. Tilgængeligheden til området er derfor rigtig god og den bliver endnu bedre, for der er en letbane på vej, som er planlagt til at passere Kirkebjerg. Brøndby og Glostrup Kommune er sammen med 9 andre kommuner og Region Hovedstaden gået sammen i et udvalg for at etablere en letbane langs Ring 3. I december 2007 blev der underskrevet en hensigtserklæring og nedsat et samarbejdsforum, som blandt andet vil forsøge at få staten med i arbejdet om letbanen. 13

14 Fra erhvervsområde

15 til levende bydel

16 En attraktiv og levende bydel Helhedsplanen for Kirkebjerg skal sikre de kvalitative rammer for bydelen, men stadig give de enkelte grundejere mulighed for at opføre spændende byggerier. Helhedsplanen fastlægger derfor kun en struktur for området, som sikrer, at der kommer en sammenhæng mellem trafikken, det grønne, boligerne, kontorerne og butikkerne m.v. De kreative elementer, i form af eksempelvis arkitektonisk spændende bygninger, flotte pladser m.v., skal sammen med strukturen være med til at skabe det gode byliv, og det er netop det kreative, som kan være afgørende for, om man får lyst til at opholde sig i bydelen. Kirkebjerg skal være en funktionsblandet bydel, hvor der er liv både aften og dag. Derfor bliver der eksempelvis mulighed for i en del af området at blande boliger og erhverv. Det giver mulighed for at være kreativ, når bygningens udformning skal planlægges. Eksempelvis kan etagerne med erhverv være bredere end etagerne med boliger, og derved kan der på taget af den sidste etage med erhverv etableres en tagterrasse, som kan benyttes til friareal af beboerne. Ved stationen bliver der mulighed for at opføre et 12 etagers hus, som kan blive et vartegn for området. Dette hus vil blive markant for Kirkebjerg, og også for naboområderne, og derfor bliver bygningens arkitektoniske udtryk vigtigt. Mulighederne er mange, og det er netop kreativitet og kvalitet, som skal kendetegne Kirkebjerg. Frederiksberg Bymidte 16

17 Helhedsplanen Herlev 9 km Glostrup Bymidte Glostrup station København Centrum 17 min. Høje-Taastrup 9 min. Stationsparken Godsbanevej Glosemosevej Industrivej GLOSTRUP Industrisvinget Kirkebjerg Allé BRØNDBY Søndre Ringvej Industrivej Boligområde Boligområde Park Allé Park Allé Køge Bugt Strandpark 5 km Oversigtskort over Kirkebjerg 17

18 Anvendelses- mulighederne Den nye bydel vil blive forholdsvis tæt og høj, men dog stadig tilpasset de omkringliggende byområder. Bebyggelseshøjden i den nye bydel vil derfor variere fra et enkelt markant punkthus på 12 etager ved Glostrup station til 6 etager ved banen og mod Søndre Ringvej faldende til 3 etager mod områdets østlige afgrænsning. Bebyggelsesprocenten varierer tilsvarende fra 220 mod banen over 150 langs Søndre Ringvej til 100 i den østligste del af området. På den måde kan de centrale dele af det stationsnære område blive udnyttet bedst muligt, samtidig med at der tages hensyn til det eksisterende boligområde øst for Kirkebjerg. III IV I VII V II VIII VI Kirkebjergområdet deles op i 4 anvendelseskategorier, jf. figur 1: Centerformål Erhvervsformål Blandet erhvervs- og boligformål Boligformål IX X Området deles derudover op i 14 delområder, jf. figur 1, på baggrund af en ny grøn struktur for området. Opdelingen skal sikre, at der ikke opstår konflikter i omdannelsesperioden dette vil blive beskrevet yderligere i handlingsplanen, se side 32. Af de følgende afsnit vil det fremgå, hvilke anvendelser der er mulige i de forskellige dele af Kirkebjerg. XI XII XIII XIV Figur 1: Kirkebjerg inddelt i 4 anvendelseskategorier 18

19 Helhedsplanen Stationsnært område Kirkebjergs beliggenhed lige ved Glostrup Station medfører nogle anvendelsesmuligheder, som kun er mulige grundet den stationsnære beliggenhed. På figur 2 er vist det stationsnære kerneområde, som er dannet med udgangspunkt i et 600 meter cirkelslag - de matrikler, som berøres af cirklen indgår fuldt i det stationsnære kerneområde. Figur 2 viser endvidere den statitionsnære amøbeafgrænsning, som Glostrup og Brøndby kommuner har dannet ud fra et 1200 meter cirkelslag fra stationen. Byfunktioner som har en intensiv karakter skal placeres inden for det stationsnære område, og helst indenfor kerneområdet. Byfunktioner af intensiv karakter omfatter bl.a.: Kontor- og serviceerhverv (*) Beskæftigelsesintensive produktionserhverv Kulturinstitutioner Udstillings- og kongrescentre Større idrætsanlæg Multianvendelige anlæg til fritidsformål Hoteller Tæt boligbebyggelse (*) Kontorer over 1500 etagemeter kan som hovedregel kun placeres indenfor kerneområdet. Hvis de store kontorer skal lokaliseres i det stationsnære område, uden for kerneområdet, skal der arbejdes med supplerende virkemidler, som giver en trafiksituation svarende til en placering i kerneområdet (fx begrænset udbud af parkeringspladser, firmacykelordninger m.v.) Helhedsplanens delområde I, II, III og dele af delområde IV, Figur 2: Det stationsnære område ved Glostrup Station V, VII og VIII ligger inden for det stationsnære kerneområde, og der kan derfor uden videre placeres kontorer over 1500 etagemeter. I helhedsplanens øvrige delområder er det kun muligt at placere kontorer over 1500 etagemeter, hvis der som nævnt etableres forskellige former for mobility management og regulering via parkeringsnormer. Glostrup Station er udpeget som knudepunktsstation i Fingerplan 2007, og det betyder, at byfunktioner af regional karakter fortrinsvis skal placeres tæt ved denne station. Byfunktioner af regional karakter defineres som byfunktioner af intensiv karakter (se ovenfor), som henvender sig til et regionalt opland, som rækker ud over kommunen og nabokommunerne. 19

20 Centerformål ved Glostrup station Kirkebjergområdets nordligste del ligger meget centralt i forhold til Glostrup Station. Den stationsnære placering skal udnyttes til personintensive funktioner, og derfor kan denne del af Kirkebjerg anvendes til centerformål, dvs. både kontorer, administration, service, hotel, restaurant, uddannelse, kultur, detailhandel, bolig og lignende. Den brede anvendelse skal være med til at opnå visionen om en levende bydel, hvor man både kan bo, arbejde og leve. Bygningerne i området kan opføres med op til 6 etager, dog kan der langs med Glosemosevej kun bygges i 3 etager. Dette skyldes hensynet til de eksisterende villaer på den anden side af Glosemosevej. Ved at opføre bygninger i 6 etager ud mod jernbanen, kan der skabes en støjskærm, som kan komme de bagved liggende bygninger til gode. Da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde, kan der både i delområde I, II og III opføres kontorbyggerier over 1500 etagemeter. I området tænkes enkelte bygninger bevaret, fx L oréal bygningen, som ligger overfor rangerarealet. Bygningen fremstår i dag restaureret, og er meget markant for området. For at bygningen ikke skal miste sin betydning efter omdannelsen, skal kommende bygninger, som placeres tæt ved L oréal bygningen være minimum 6 meter lavere end den eksisterende bygning. For at skabe en endnu bedre tilgængelighed til området og en større sammenhæng med Glostrup Bymidte, kan der etableres en ny forbindelse over jernbanen, som kan forbinde Nyvej nord for banen med Godsbanevej syd for banen. Forbindelsen vil forbedre adgangen til Kirkebjergområdet, og det vil være en fordel for de pendlere, som benytter offentlig trafik for at komme til bydelen. Der kan opføres et 12 etagers hus ud mod jernbanen ved enden af Godsbanevej. Dette højhus tænkes at blive et vartegn for Kirkebjerg, og det vil samtidig markere overgangen fra Glostrup Bymidte til den nye bydel Kirkebjerg. I områdets sydligste del kan der etableres et tværgående grønt strøg, som både kan benyttes af de ansatte i virksomhederne og butikkerne, af offentligheden til Ny forbindelse over banen og et 12 etagers hus markerer indgangen til det nye Kirkebjerg 20

21 Helhedsplanen rekreative formål og til boligernes friarealer. De grønne strøg er en forudsætning for at sikre attraktiviteten i den tætte by. Rangerarealet Langs med jernbanen ligger DSB og Banestyrelsens rangerareal som en bred bræmme af jernbanespor. Arealet udgør ca m 2, som kan udnyttes til byudvikling. Den nuværende anvendelse er meget ekstensiv, og det er ærgerligt, da arealet med sin gode beliggenhed lige ved Glostrup Station har stort potentiale. En omdannelse af området til boliger, erhverv, butikker, offentlige formål og grønne områder kan skabe liv i lokalområdet og skabe en større bymæssig kvalitet og sammenhæng. DSB fremlagde i 2001 en vision for området, hvor der arbejdes med en intensiv udnyttelse af byggemulighederne på rangerarealet. Visionen er i dag ikke realiseret, men der bør arbejdes på, at de mange muligheder, som rangerarealet rummer, kan udnyttes til fulde. 21

22 Boligbebyggelse øst for Industrivej Kirkebjerg skal ikke bare være et erhvervsområde, men en bydel hvor man kan bo, leve og arbejde. Den østlige del af området, som grænser op til et eksisterende villakvarter, udlægges derfor til boligformål. Her kan der også placeres institutioner, der skal servicere områdets beboere. For at få en harmonisk overgang til villakvarteret øst for Kirkebjerg, må de nye boliger tættest på villakvarteret kun opføres i 3 etager. Bygningerne lægges som attraktiv parkbebyggelse i en del af den grønne struktur. I den resterende del af området, som ligger tættest på Industrivej, kan bygningerne opføres i 6 etager. 3 etagers punktbebyggelse ud mod villakvarteret og 6 etager øst for Industrivej I den sydlige del af området er der i dag en sø, som skal bevares, og sammen med den grønne struktur skal den både indgå i boligernes friarealer og være en del af et rekreativt offentligt område. Søen i den østlige del af Kirkebjerg 22

23 Helhedsplanen Etageboliger og erhverv langs Industrivej Området langs med Industrivej, som løber fra jernbanen mod nord til Park Allé mod syd, skal være et funktionsblandet område, hvor boliger blandes med kontorer, serviceerhverv og moderne produktionserhverv. Normalt kan traditionelle produktionsvirksomheder ikke forenes med boliger, men i dag findes der en række moderne produktionserhverv, som kan, fordi de har en meget ren og støjsvag produktion. Disse virksomheder, som fx kan være højteknologisk produktion, elektronikvirksomheder, bogbinderier, mindre trykkerier og laboratorier, holder sig alle inden for miljøklasse 1 og 2, og kan derfor fungere uden at genere de nye beboere i området. Blandingen af boliger og erhverv vil give området et liv, som vil blive understøttet af, at der er mulighed for at placere en dagligvarebutik på maksimalt 1000 m ² til områdets daglige forsyning. Dagligvarebutikken skal betjene de kommende beboere såvel som de ansatte i Kirkebjergs virksomheder, og det er tanken, at den skal placeres tæt på Park Allé. Området struktureres med karrébebyggelse i op til 6 etager langs med Industrivej. Mod det eksisterende boligområde på Kirkebjerg Allé kan der max bygges i en højde af 3 etager. De nye bebyggelser vil dels orientere sig mod Industrivej, så virksomhederne kan opnå en vis synlighed og dels mod de tværgående grønne strøg som friarealer for boligerne. De nye bebyggelser kan både udlægges til boligformål alene eller til kontor-, service og produktionsformål, men de to anvendelser kan også blandes, så der for eksempel er virksomheder i de første par etager og boliger i de øverste etager. Dele af området ligger inden for det stationsnære kerneområde ved Glostrup Station. Der kan derfor i dele af delområde IV, V, VII og VIII opføres kontorbyggerier over 1500 etagemeter. Fra Industrivej kommer man til den nye bebyggelse via sekundære veje. Det er interne fordelingsveje, der enten er udformet som bøjler eller som blinde stikveje. Fra de interne veje er der adgang til parkeringspladserne, som enten er placeret på terræn i gårdene eller under bebyggelsen. I denne del af Kirkebjerg har flere af bygningerne stor betydning for oplevelsen af området og for forståelsen af Kirkebjerg-områdets historie. Der er også flere eksempler på en fin og tidstypisk arkitektur, og en del af disse bygninger er værd at bevare. På billedet ses et typisk eksempel på en bevaringsværdig bygning. Detailhandel De to nederste afsnit om detailhandel er vedtaget af Brøndby Kommunalbestyrelse på mødet den 17. juni Afsnittene er ikke vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse på mødet den 9. september 2009, og Glostrup Kommune betragter derfor ikke afsnittene som en del af helhedsplanen. ICP har i foråret 2009 udarbejdet en detailhandelsanalyse for Brøndby Kommune. Detailhandelsanalysen konkluderer, at der er en markedsmæssig mulighed for et bydelscenter ved Søndre Ringvej/Park Allé, dvs. indenfor Kirkebjergområdet. Udlægget af et bydelscenter på m² vil indgå i forslag til kommuneplan Forslag til kommuneplan 2009 sendes i høring fra den 1. juli Glostrup Kommune har med vedtagelsen af helhedsplanen for Kirkebjerg ikke taget stilling til det varslede detailhandelsudlæg på 5000m². Glostrup Kommune vil i forbindelse med høringen af Brøndby Kommunes kommuneplan 2009 vurdere konsekvenserne for detailhandelen i Glostrup Bymidte og på den baggrund afgive høringssvar til Brøndby Kommune. Bevaringsværdig bygning 23

24 Butikker og erhverv langs Søndre Ringvej Langs Søndre Ringvej vil der blive mulighed for at placere detailhandel i form af butikker med salg af pladskrævende varegrupper. Det er meningen, at butikkerne kun skal udnytte stueetagen, og sandsynligvis vil de, ligesom i dag, hovedsageligt rumme møbelbutikker og bilforhandlere. Oven på butikkerne kan der etableres stangbebyggelse Butikker i stueetagen og kontorer i de resterende etager giver mulighed for at taget på butikken kan benyttes som tagterasse for de ansatte. til kontor-, service og moderne produktionserhverv i 5 etager. Ligesom i det blandede boligog erhvervsområde, er der tale om produktionserhverv, der ikke generer omgivelserne. Hverken butikker eller kontorerhverv er lige så støjfølsomme som boliger og kan derfor placeres ud mod Søndre Ringvej. Ved at bygge i en højde på 6 etager, kan bygningerne desuden udnyttes til at skærme for trafikstøj ind mod Industrivej til glæde for de bagved liggende boliger. Dele af området ligger inden for det stationsnære kerneområde ved Glostrup Station. Der kan derfor i dele af delområde IV og VII opføres kontorbyggerier over 1500 etagemeter. For at skabe den bedste kundeadgang til butikkerne skal der etableres en mindre parallelvej langs med Søndre Ringvej. Vejen skal anlægges mellem butikkerne og Søndre Ringvej, så kunderne kan køre direkte fra en butik til en anden uden først at skulle ud på den trafikerede Søndre Ringvej. Området foran butikkerne skal udover en parallelvej også benyttes til parkeringspladser til butikkernes kunder. Eksempel på parallelvej ved Kalvebod Brygge Kontorerne skal derimod have vejadgang fra Industrivej, og parkering til kontorbyggeriernes ansatte skal anlægges i gården bagved bygningen, enten på terræn eller i parkeringskælder. Ved på denne måde at sørge for at der er god kundeadgang til butikkerne, samtidig med at det kun er kontorerne, der har direkte vejadgang fra Industrivej, kan trafikmængden på Industrivej holdes nede, til fordel for de kommende beboere, som skal bo langs med vejen. I denne del af området er der to bygninger, der er værd at bevare. Det er både en forholdsvis ny kontorbygning lige syd for Park Allé (Park Allé 295) samt Brøndby fjernvarmeværk, som med sin forsyningsfunktion gør, at det ikke kan ændre anvendelse. 24

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød

Notat. Furesø Kommune FARUM ERHVERVSOMRÅDE. Forslag til vision. 27. maj NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Furesø Kommune Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 FARUM ERHVERVSOMRÅDE Forslag til vision 27. maj

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 4.1-6 Hotel på Lille Rådhusgade > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 3 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af ramme 4.1.013.C i Plandistrikt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 JUNI 2013 TILLÆG NR.10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FOR GLOSTRUP KOMMUNE Tillæg

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E

Kommuneplan Forslag til Tillæg 6 til. Omdannelse og byudvikling i Bykernen R Ø D OV R E KO M M U N E Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 Omdannelse og byudvikling i Bykernen Rammeområde 5F04 Rammeområde 5F06 Rammeområde 5F14 Rammeområde 5F15 Rammeområde 5F13 Rammeområde 5F12 Rammeområde 5F11 Rammeområde

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune -

KOMMUNEPLANTILLÆG. Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan Vedtaget Morsø Kommune - KOMMUNEPLANTILLÆG Kommuneplantillæg nr. 11 for Kommuneplan 2009-2021 Vedtaget 29.10.2012 Morsø Kommune - www.morsoe.dk ? Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen kan have baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune.

Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune. Følgebrev Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Rostigrunden Byrådet har vedtaget Lokalplan nr. 100 og det tilhørende Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune.

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport

Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Sammenhænge mellem byudvikling, lokalisering og transport Fingerplan 2007 og stationsnær lokalisering Jan Engell Arkitekt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet Region Skåne, Malmö, 29. februar 2008

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand.

Tillæg nr. 5. Kommuneplan Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Tillæg nr. 5 Rammeområde 28.F.02 Område til fritidsformål ved Handbjerg Strand. Rammeområde 18.O.03 Ændring af bestemmelserne for område til offentlige formål udkast HOLSTEBRO KOMMUNE Offentlig fremlæggelse

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg

B æks tien. Område. Kommuneplantillæg H olbæ k moto pv e j K a ller u B æks tien Område 3831 r v e je n Kommuneplantillæg Tillæg nr 19 til Kommuneplan 2014 U Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Hvis der i den mellemliggende

Læs mere

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv.

Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. Notat - Rammeændringer i KP16, som følge af Politik for Skanderborg Midtby mv. I arbejdet med Politik for Skanderborg midtby er det vurderet, at der kan byfortættes ved at bygge højere på udvalgte steder

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg tationsnære områder og stationsnære kerneområder Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune begge nu Furesø

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere