Afbestillingsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbestillingsforsikring"

Transkript

1 Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes en sygdomsafbestillingsforsikring for deltagerne i arrangementet. Forsikringspræmien udgør DKK 60,- pr. person og giver ret til at få alle betalte beløb tilbagebetalt ( dog refunderes selve forsikringspræmien ikke ) Sygdomsafbestillingsforsikring skal altid tegnes samtidig med at rejsen bestilles. En afbestilling, der er omfattet af forsikringen, skal ske straks efter forsikringsbegivenhedens indtræden og inden deltagelsen i arrangementet påbegyndes. Forsikringe dækker, lægedokumenteret akut sygdom, ulykke m.v., der inden afrejse opstår hos den forsikrede eller blandt dennes nærmeste familie. 2.0 Forsikringens omfang 2.1 Forsikringen dækker, såfremt den forsikrede ikke kan påbegynde rejsearrangementet på grund af død, eller akut sygdom/tilskadekomst, som er opstået efter forsikringens tegning og som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det der kan sidestilles hermed hos den forsikrede selv eller hos: a. ægtefælle eller samlever(ske) (fast samlivsforhold) b. forældre eller svigerforældre c. børn, børnebørn eller svigerbørn d. søskende e e. bedsteforældre f. svigerinde eller svoger g. rejseledsager, d.v.s. en person, der har købt en tilsvarende rejse med det formål at gennemføre rejsen med forsikrede, og som selv er dækket af en afbestillingsforsikring tegnet gennem DFDS Seaways/Tryg Forsikring. Maksimalt 6 forsikrede personer kan afbestille som rejseledsager. 2.2 Forsikringen dækker tillige, hvis det ved politirapport eller lignende kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse, og efter forsikringen er tegnet, er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i den forsikredes privatbolig eller private virksomhed, og meddelelse herom er givet til DFDS Seaways inden afrejse. 2.3 Forsikringen dækker ikke, såfremt sygdommen, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved tegningen af forsikringen, og at den forsikrede med rimelighed kunne forvente, at sygdomstilstandens udvikling ville kunne føre til en afbestilling af rejsen. 2.4 Forsikringen dækker ikke, såfremt skaden er dækket af en anden forsikring. 3.0 I tilfælde af, at rejsen afbestilles i henhold til forsikringens bestemmelser, skal DFDS Seaways senest 10 dage efter afbestillingen modtage lægeerklæring og/eller anden nødvendig dokumentation vedrørende den person eller forsikringsbegivenhed, som afbestillingen skyldes. Ved afbestilling på grund af sygdom eller skade forbeholder DFDS Seaways sig ret til for egen regning at kræve ekstra undersøgelse gennem selskabets læge.

2 45-dages reglen gældende for 8-30 personer: Afbestillingsregler for grupper Til og med 45 dage før ankomst hele arrangementet afbestilles vederlagsfrit. Efter 45 dage og til og med 30 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af Efter 30 dage og til og med 15 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 25% af Efter 15 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af Efter 5 dage og til og med 3 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille 5% af det endelige bestilte arrangement. Ved no-show og forsinket ankomst har DFDS Seaways krav på en erstatning svarende til fuld pris på 60-dages reglen gældende for personer: Til og med 60 dage før ankomst kan hele arrangementet afbestilles vederlagsfrit. Efter 60 dage og til og med 40 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af Efter 40 dage og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 25% af Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af Efter 10 dage og til og med 5 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille 5% af Ved no-show og forsinket ankomst har DFDS Seaways krav på en erstatning svarende til fuld pris på

3 90-dages reglen gældende for personer: Til og med 90 dage før ankomst kan hele arrangementet afbestilles vederlagsfrit. Efter 90 dage og til og med 60 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af Efter 60 dage og til og med 30 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 25% af Efter 30 dage og til og med 15 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af Efter 15 dage og til og med 7 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille 5% af Ved no-show og forsinket ankomst DFDS Seaways krav på en erstatning svarende til fuld pris på 120-dages reglen gældende for 120+ personer: Til og med 120 dage før ankomst kan hele arrangementet afbestilles vederlagsfrit. Efter 120 dage og til og med 80 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 50% af Efter 80 dage og til og med 40 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 25% af Efter 40 og til og med 20 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille op til 10% af Efter 20 dage og til og med 10 dage før ankomst kan bureauet vederlagsfrit afbestille 5% af Ved no-show og forsinket har DFDS Seaways krav på en erstatning svarende til fuld pris på

4 Cancellation Insurance Cancellation insurance in the event of acute sickness, accident. As cancellation owing to acute sickness, accident etc. does not exempt the participants from payment, it is recommended to take out sickness cancellation insurance for the participants in the arrangement. The insurance premium is DKK 60.- person, and it entitles participants to receive repayment of all amounts paid (however, the insurance premium itself is not repaid). The sickness cancellation insurance should always be taken out simultaneously with booking the travel. A cancellation covered by insurance shall be effected immediately after occurrence of the insured event and before participation in the arrangement starts. The insurance covers acute sickness documented by a doctor, accidents etc. arising prior to departure and affecting the insured person or his immediate family. 2.0 Scope of the insurance 2.1 The insurance covers if the insured person is unable to commence the travel arrangements because of death or acute sickness/injury arising after taking out the insurance and requiring hospitalisation, prescribed bed rest or similar event in relation to the insured person himself or his: a. spouse or partner (permanent cohabitation) b. parents or parents-in-law c. children, grand children or children-in-law d. brothers and sisters e. grand parents f. sister-in-law or brother-in-law g. travel companion, i.e. a person who has purchased a comparable travel with the aim of conducting the travel together with the insured person and who himself is covered by a travel insurance taken out via DFDS Seaways/Tryg Forsikring. A maximum of 6 insured persons can cancel as travel participants. 2.2 The insurance also covers if by police report or the like it can be documented that immediately prior to departure, and after the policy was taken out, considerable damage has occurred due to fire or burglary at the insured person's private residence or private company, and notice to this effect has been submitted to DFDS Seaways prior to departure. 2.3 The insurance does not cover if the sickness causing the cancellation existed when taking out the insurance and the insured person could reasonably expect that the development of the state of sickness could result in cancellation of the travel. 2.4 The insurance does not cover if the damage is covered by another insurance. 3.0 In the event that the travel is cancelled in conformity with the provisions of the insurance, DFDS Seaways shall within 10 days of cancellation receive a medical certificate and/or other necessary documentation regarding the person or the insured event causing the cancellation. In the event of cancellation owing to sickness or damage, DFDS Seaways reserves the right, at its own costs, to require extra examination performed by the company s doctor.

5 The 45-day rule applies to 8-30 persons: Cancellation Rights for Groups Up to and including 45 days before arrival, the whole arrangement can be cancelled free of charge. After 45 days and up to and including 30 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 50% of the ordered arrangement. After 30 days and up to and including 15 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 25% of the ordered arrangement. After 15 days and up to and including 5 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 10% of the ordered arrangement. After 5 days and up to and including 3 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 5% of the ordered arrangement. In the event of no show or late arrival, DFDS Seaways is entitled to compensation equal to The 60-day rule applies to persons: Up to and including 60 days before arrival, the whole arrangement can be cancelled free of charge. After 60 days and up to and including 40 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 50% of the ordered arrangement. After 40 days and up to and including 20 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 25% of the ordered arrangement. After 20 days and up to and including 10 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 10% of the ordered arrangement. After 10 days and up to and including 5 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 5% of the final ordered arrangement. In the event of no show or late arrival, DFDS Seaways is entitled to compensation equal to

6 The 90-day rule applies to persons: Up to and including 90 days before arrival, the whole arrangement can be cancelled free of charge. After 90 days and up to and including 60 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 50% of the final ordered arrangement. After 30 days and up to and including 15 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 25% of the final ordered arrangement. After 30 days and up to and including 15 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 10% of the final ordered arrangement. After 15 days and up to and including 7 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 5% of the final ordered arrangement. In the event of no show or late arrivals, DFDS Seaways is entitled to compensation equal to The 120-day rule applies to 120+ persons: Up to and including 120 days before arrival, the whole arrangement can be cancelled free of charge. After 120 days and up to and including 80 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 50% of the final ordered arrangement. After 80 days and up to and including 40 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 25% of the final ordered arrangement. After 40 days and up to and including 20 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 10% of the final ordered arrangement. After 20 days and up to and including 10 days before arrival, the agency may free of charge cancel up to 5% of the final ordered arrangement. In the event of no show or late arrivals, DFDS Seaways is entitled to compensation equal to

Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009

Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009 Click here for English Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009 Indholdsfortegnelse: Afbestillingsforsikring CZA-87-121 pr. 1.

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse.

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring

Bemærk. 23.1 Nogle praktiske oplysninger. 23. Ferierejseforsikring Bemærk Dette er forsikringsvilkårene for rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Det er ikke sikkert, at rejseforsikringen i de trykte forsikringsvilkår du har, har samme nummerrækkefølge, som svarer

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING hjemtransport (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HJEMTRANSPORT (EU/EØS) FORSIKRINGSBETINGELSER 145 Gyldig

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

E n v e r d e n a f o p l e v e l s e r

E n v e r d e n a f o p l e v e l s e r E n v e r d e n a f o p l e v e l s e r Skirejser Australien/New Zealand Studie-/aktivrejser Rundrejser Firmarejser USA/Canada Storbyrejser Safarirejser Spa Wellness Krydstogter Eksotiske rejser Disney

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v.

Rejsens pris Rejseprisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter m.v. Vilkår og rejsebetingelser gældende fra 1.2.2011 Salg af pakkerejser Ruby Rejser er som turoperatør sælger af pakkerejser, ligesom vi formidler en række produkter som formidlere for en række transportselskaber.

Læs mere

Sydbank A/S Rejseforsikring

Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank A/S Rejseforsikring Sydbank MasterCard Business Classic Police nr. 69-100005 Vilkår nr. 69-05 Gældende fra juli 2005 1. 2. 3. 4. Hvem er dækket af forsikringen? Side 4 Hvornår træder forsikringen

Læs mere

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870

Flex Business erhvervsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Flex Business erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 870 Indholdsfortegnelse: Afsnit A - Fællesbetingelser Side 3 Afsnit

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere