KIRKE GÅRDEN Februar årgang 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE GÅRDEN Februar 2014 34. årgang 1"

Transkript

1 KIRKEGÅRDEN Februar årgang 1

2 Experience the difference R43 43 cm klippebredde Aluminiumsskjold Opsamler Spar kr JS63V 43 cm klippebredde Aluminiumsskjold Variabel hastighed Spar kr Run46 46 cm klippebredde Stålskjold Opsamler Spar kr. 782 NYHED Nu kr ekskl. moms Nu kr ekskl. moms Nu kr ekskl. moms NYHED NYHED Z cm klippebredde Effektiv EZtrak, ingen venderadius Enkel at arbejde med Spar kr Nu kr ekskl. moms X cm klippebredde Ergonomisk design Enkel og logisk betjening Spar kr Nu kr ekskl. moms Mejlby-Vilsgaard A/S 6210 Bredebro, Tlf Bramming, Tlf Redsted M, Tlf Nørager, Tlf Brønderslev, Tlf Midtjydsk Maskincenter A/S 8380 Trige, Tlf Viborg, Tlf Ole Mathiesen MaskinCenter A/S 8543 Hornslet, Tlf Herborg Smede- og Maskinforretning A/S 6920 Videbæk, Tlf Give, Tlf Lemvig, Tlf GMC 5260 Odense S, Tlf Glamsbjerg, Tlf Svendborg, Tlf Maskincenter Sjælland A/S 4300 Holbæk, Tlf Karise, Tlf Næstved, Tlf A/S Havdrup Maskinforretning 4622 Havdrup, Tlf Søllested Maskinforretning A/S 4920 Søllested, Tlf Nr. Alslev, Tlf Alle priser er ekskl. moms og gælder til og med den 30. juni 2014, eller så længe lager haves. Vi tager højde for evt. trykfejl. JohnDeere.com 1261

3 INDHOLD s. 04 Bregnet Kirkegård s. 10 Egelund og unik glaskunst s. 16 De tyske mindelunde i Danmark s. 24 Først og fremmest inspirator- og lidt diktator s. 28 Udviklingsplanen giver tryghed og ny skovafdeling s. 30 Raabjerg kirke og kirkegård s. 32 Temadag for krematorieforvaltningerne s. 36 Profil Lars-Jep Elleby s. 40 En god staude til kirkegården Cimicifuga s. 42 Paragraffen s. 44 Kort nyt s. 46 Kalender FORSIDE Nyborg Kirkegård og Vor Frue Kirke i vinterstemning. Billedet er fra den nye bog om Nyborg Kirkegårde, som du kan læse mere om inde i bladet. Foto: Anders Beck Larsen REDAKTION Redaktør: Lene Halkjær Jensen, Humlebæk Kirkegård Tlf Fax Redaktion: Jens Zorn Thorsen, Vejle Kirker og Kirkegårde Tommy Christensen, Svendborg Kirkegårde og Krematorium Jens Dejgaard Jensen, Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Tlf Jørn Skov Tønder Kirkegård Asger Christensen, Hørsholm Kirkegård Sekretariat: Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Hørsholm Kirkegård Tlf Fax Layout og tryk: Jello ApS Tlf Redaktionelt stof og annoncer til KIRKEGÅRDEN nr. 2, 2014 sendes til senest d. 20. marts 2014 Artiklernes indhold er ikke nødvendigvis et udtryk for Redaktionens, FDK s eller DKL s holdning.

4 S. 4 BREGNET KIRKEGÅRD Tekst, foto og illustrationer af Eivind Wad, Landskabsarkitekt MAA MDL, Indehaver af tegnestuen WAD landskabsarkitekter A/S Området omkring kirken bibeholdes i græs. I græsset anlægges grave til kister og urner. Gravminderne består af skulpturelt udformede granitsteler, som placeres i små skulpturgrupper omkring kirken. Befolkningstallet i Bregnet Sogn ved Rønde er stigende og kirkegården skal tilpasses det øgede behov for urnegravpladser. En ny helhedsplan for kirkegården skal sikre, at fremtidens behov kan imødekommes i driftsvenlige rammer. Kirkegårdens historiske udvikling Tæt omkring Bregnet kirke ligger den gamle middelalderlige kirkegård. Denne lille kirkegård har udgjort begravelses pladsen i Bregnet, helt fra den første trækirke blev opført på stedet ved kristendommes indførelse og op igennem middelalderen, til omkring 1880-erne, da kirkegården blev udvidet første gang mod vest med afdelingerne D, E, F, G og H. Middelalder kirkegården har formodentlig fra starten været omgivet af et jorddige, som senere er blevet udbygget til et stengærde. Mod syd er dette stendige bevaret. Mod vest findes resterne af stendigets bundsten i jorden. Senest konstateret i 2011 ved gravkastning. I 1930-erne er kirkegården udvidet igen, denne gang mod øst, med afdelingerne J, K og L, der i den nye helhedsplan udvikles til æblehave. I har kirkegårdsarkitekt Rud Nielsen, Horsens, udført en helhedsplan, ifølge hvilken de to nyeste afdelinger mod vest og øst skulle reguleres til mere regelmæssige øst- og vestvendte grave. Denne udformning har holdt sig til i dag. Rud Nielsens plan omfattede også en udvidelsesplan, omfattende et areal mod syd i hele den daværende kirkegårds udstrækning. Planen viser regelmæssige øst- og vestvendte grave i hele dette udvidelsesareal. Det fremgår også af denne plan at gravene lige syd for kirken skulle ligge i græs.

5 S. 5 MATERIALEGÅRD NY GRØN P-PLADS GRAVERHUS D SKOVFOGED BOLIG D TRADITIONELLE GRAVE F NYT STENDIGE GRAVSTELER I GRÆS A C GRAVSTELER I GRÆS J D TRADITIONELLE GRAVE D E BREGNET KIRKE C NYT STENDIGE NYT STENDIGE GRAVSTELER I GRÆS C K LAPIDARIUM ÆBLEHAVEN L NYT STENDIGE J GRÆSGRAVE M LAVENDELHAVEN O U U N TJØRNEHAVEN M GRÆSGRAVE Situationsplan, Bregnet Kirkegård I 1959 besluttede menighedsrådet at lukke for begravelser i området omkring kirken, (middelalderkirkegården) og lade området overgå til græs. Denne beslutning er nu ved at være gennemført. Der er nu 4 fredede gravsteder, 3-4 fredede gravmonumenter og 4-5 endnu ikke sløjfede grave. Denne frilægning af kirken har formentligt været et element i Rud Nielsens plan. Op igennem 1950-erne og -70-erne blev Rud Nielsens plan gennemført fra øst, til nogenlunde i flugt med kirkens kor. I 1980-erne ændrede menighedsrådet imidlertid kurs. Man følte formentlig at der skulle ske noget andet. Samtidig tog ligbrændingen til i omfang og det blev nødvendigt at anlægge urnegrave. Den daværende kirkeværge Skak Pedersen, Rønde, tegnede en løsning til udformning af et anlæg bestående af små individuelt indrettede urnegrave, anlagt i koncentriske cirkler omkring et korsformet stianlæg. Af dette anlæg er der nu anlagt to afdelinger. Mod øst blev der i 1995 anlagt endnu en urneafdeling, denne gang anlagt med græsplæne til nedsættelse af urner og kister med en mindeplade nedlagt i græsset. Disse urneafdelinger er nu ved at være 100 % i brug. Karakteristik af kirkegården Det helt centrale er kirkegårdens beliggenhed i det fredede herregårdslandskab i vestkanten af Ringelmose skov. Fra de højest beliggende dele af Rønde, er der udsigt ned over kirke og kirkegård til Kalø Vig og fra kirkegården er udsigt til Hestehaveskoven, Kalø Vig og Kalø slotsruin. På selve kirkegården er området omkring kirken stort set græs med nogle få fredede grave og markante gravsten og monumenter, som skal indgå i det fremtidige anlæg. De

6 S. 6 Æblehaven anlægges som en græsplæne med blomstrende æbletræer. I randen omkring lunden bibeholdes et større eller mindre antal traditionelle hæk omkransede kistegrave. øvrige afdelinger er hovedsageligt indrettet med såkaldte traditionelle øst og vest vendte hækomkransede grave; bortset fra de to nyeste urneafdelinger med små urnegrave i koncentriske cirkler og den lille græsafdeling mod sydøst. Man kan sige at i Rud Nielsens plan fra 1958, er indretningen rationel, klar og helt enkel. Med anlæggelsen af de to runde urneafdelinger har man fraveget denne klare plan. Bevaringsværdier Indsigten til og udsigten fra kirkegården, samt sammenhængen i den overordnede beplantning på kirkegården, med beplantningen i det omgivende landskab, er vigtig og skal nøje overvejes. Derefter er det først og fremmest den enkle hovedstruktur, med de delvist rumdannende afdelinger grupperet omkring kirken, de karaktergivende træer, rammen - i form af kampestensmure og stengærder - samt de relativt få registrerede gravsteder og graminder, der skal sikres bevarelse. Forandringsbehov Befolkningstallet i Bregnet sogn er stigende, idet der er sket og fortsat vil ske en markant udbygning med nye bydele i Ugelbølle, Følle og Rønde, på vestsiden af Kaløvig. Frem mod år 2022 skal der skaffes plads til 300 nye urnegravsteder med plads til 2 urner i hver og der skal nedlægges ca. 400 kistegravsteder. Der er ikke flere græsgrave og små individuelle urnegravsteder at tilbyde. Derfor skal der etableres nye områder til disse gravstedstyper. Disse behov vil kunne tilgodeses indenfor den eksisterende kirkegårds rammer, men frem mod år 2050 vil der blive behov for en ny udvidelse af kirkegården, idet befolkningstilvæksten forventes at fortsætte. Idet udviklingen hen imod en større andel bisættelser i Bregnet må forventes at fortsætte, vil der blive behov for færre traditionelle kistegrave, men flere urnegravsteder. Den øgede fokus på og interresse for naturværdierne i samfundet, giver sig på kirkegårdene til kende ved at flere ønsker at blive stedt til hvile i mere frodige naturagtige omgivelser, som f.eks. i skovbegravelser, askespredning over havet eller i andre naturområder. Skal den kristne begravelsesplads, som vi kender den idag, forsat have en appel i befolkningen, skal disse tendenser indarbejdes i udformningen af vore kirkegårde. Således også i Bregnet. Det øgede behov for selvfinansiering af kirkegårdsdriften er et andet element der skal tages hensyn til i indretningen. Den nye helhedsplan Målsætning: 1. Der skal være de nødvendige gravsteder til rådighed. 2. Tilvejebringe en grønnere, frodigere og mere naturinspireret kirkegårdsindretning. 3. Skabe en mere sammenhængende helhed i den arkitektoniske ide og udformning.

7 S. 7 Udviklingsplan for Bregnet Kirkegård: De aktuelle behov for tilpasning af kirkegården, kan tilgodeses indenfor den eksisterende kirkegårds rammer, men frem mod år 2050 vil der blive behov for en ny udvidelse af kirkegården, idet befolkningstilvæksten forventes at fortsætte. 4. Gangvenlige hårde grusbelægninger på stierne. 5. Indretninger der sigter imod en enklere vedligeholdelse. Den nye helhedsplan tager udgangspunkt i disse betragtninger og består af en række elementer der tilsigter at opfylde disse behov. Udviklingsplan: Hen imod år 2050 bliver der formentlig behov for en udvidelse af kirkegården igen. Det vil være naturligt at udvide kirkegården mod syd. Helhedsplanens elementer Græskirkegården, den gamle kirkegård - Afd. A-C Bregnet kirke ligger på en lille bakke. Terrænet falder mod øst, syd og vest. Denne lille bakke udgør den gamle middelalder kirkegård. Ideen er at genskabe denne kirkegård ved at genetablere de gamle stengærder mod vest og øst. Omkring kirken reetableres pikstensbelægningen og tæt omkring kirken anlægges græs. Kirkebakken bibeholdes i græs. I græsset anlægges grave til kister og urner. Gravminderne består af skulpturelt udformede granitsteler, som placeres i små skulpturgrupper omkring kirken. Det er tanken, efter skitser, at lade en stenhugger med kunstnerisk talent, fremstille tre til fire forskellige steler, for på den måde at skabe variation. Stelernes skriftside skal vende mod øst. Hækhaven, traditionelle kistegrave afdeling E, F og D mod vest Afdelingen mod vest bibeholdes med traditionelle kistegrave omkranset af Thuja hække. I afd. D, langs kirke-

8 S. 8 gårdsmuren, fases hækgravene ud. Der anlægges i stedet græs. Græsplænerne her anvendes til nedsættelse af urner og evt. kister, med mindre mindesten sat i græsset. Æblehaven afdeling L og K mod øst Her anlægges en æblelund. Centralt i afdelingen anlægges en græsplæne med blomstrende æbletræer. I randen omkring lunden bibeholdes et større eller mindre antal traditionelle hæk omkransede kistegrave. Mindestene i æblehaven er østvendte liggende i niveau med græsset og opretstående. Et bånd med græs og ege Nord for tjørnehavens forløb af rum fremkommer et bånd i græs. Her plantes enkelte solitære ege. I græsset nedsættes urner og kister med mindeplader i niveau med græsset. Skovafdelingen Bregnet kirkegård ligger i kanten af Ringelmose skov. Inde i skoven ligger en materiale og oplagsplads. Denne materialeplads nedlægges og pladsen skal overgå til skovkirkegård. Ligesom i hækhaven vest for kirken bevares thuja som gravstedshæk. Når thujaen bevares som hæk her, er det for at understrege disse to afdelingers historie. Tjørnehaven Hele den sydlige del af kirkegården organiseres med bøgehækomkransede rum, som beplantes med hvidtjørn. De hækomkransede grave inde i rummene bibeholdes, men kan / skal over tid forandres til en mere naturagtig indretning med stauder og vilde græsser og urter som beplantning på gravene. De to afdelinger, U, med koncentriske cirkler med urnegrave bibeholdes, men omkranses med et 80cm højt bøgepur. Dette gøres for at få de cirkelformede linier ind i et rektangulært rum, som de øvrige rum i afdelingen. Lavendelhaven Mod vest anlægges et nyt rum omkranset af 150 cm høje bøgehække. I bøgehækken indplantes taks der klippes til skulpturelle formationer. Der anlægges rabatter beplantet med lavendel og bunddækkende stauder til nedsættelse af urner og evt. enkelte kister. Gravminder sættes opretstående med inskriptionen vendt mod øst. Dette rum bliver et særligt punkt på kirkegården hvor man kan sidde afsondret og mindes. Materialepladsen Nord for graverbygningen etableres en ny materialeplads. Udvidelse af parkeringspladsen Nord for den eksisterende parkeringsplads etableres en ny plads til reserve parkering. Pladsen anlægges i græsarmering med opkørsel vest for graverbygningen. Beplantning på grave De traditionelle gravsteder indrettes i fremtiden med flere grønne planter, små blomstrende buske, stauder, græsser o. a. til erstatning for grus og bar jord. Hensigten er at erstatte gruset med grønne vækster og skabe en frodigere kirkegård, samt forenkle vedligeholdelsen. Stierne Flest mulige grusstier overgår til græs eller græsarmering. Hovedstierne bibeholdes med grus. Disse belægges efterhånden med en fast granitgrus til erstatning for de løsere perlesten. Herved får man fastere stier at færdes på og stierne skal ikke rives. Drift Hensigten er at skabe formgivning der tager højde for ændrede krav til vedligeholdelsesmetoder og forenkler driften. n Muld Spagnum Barkflis Træflis Topdressing Grus Granitskærver Levering med lastbil eller afhent selv Container udlejning - også i bigbags Slangerupvej Lynge Kirkegården_farve.indd 1 28/02/

9 Det var en forårsaften, jeg kyssede Marie her. Vi var lige fyldt 18. Hans LIVET ER NOGET SÆRLIGT. DET BØR DET SIDSTE FARVEL OGSÅ VÆRE. Begravelsen af ens nærmeste er den afsked, du vil huske resten af livet. Derfor er vores fornemmeste opgave at gøre denne stund højtidelig og smuk, på netop jeres måde. Hos Begravelse Danmark ved vi, at det er den lille omvej, der gør den store forskel.

10 S. 10 EGELUND OG UNIK GLASKUNST Tekst og foto af Casper Nicolai Khalik Pagh Vett, Landskabsarkitekt MDL, Odense Kommunale Kirkegårde Gravstederne i Egelunden på Korsløkke Kirkegård sælges som pakketilbud, dvs. incl. pleje og glasmonument. Ser vi rundt på vore kirkegårde er de karakteriserede ved stærke traditioner, også når det drejer sig om monumenterne. Sådan er det i hvert fald for Odense Kommunale Kirkegårde. Og selv om vi kan se sporadiske eksempler på nye tiltag, er det en langsommelig proces før de vinder indpas. Med ønsket om at være med til at præge udviklingen, inspirere borgerne og åbne for samarbejder på tværs af faggrænser, har vi, Kirkegårdskontoret i Odense Kommune, indgået samarbejde med den fynske glaskunstner, Ivan Boytler, om skabelsen af et nyt monument i glas. Samarbejdet er blevet til på baggrund af en nyligt åbnet monumentudstilling på Assistenskirkegården i Odense, hvor Ivan Boytler udstiller nogle af sine monumenter / gravminder. Ivan Boytler fremstiller unik glaskunst i sit værksted på Midtfyn, hvor han også viser sin kunst frem i eget galleri. Hans kunst er internationalt anerkendt og hans værker rummer alle en interessant og fængslende historie. Egelunden På Korsløkke Kirkegård, en af de kommunale kirkegårde i Odense, er der centralt på kirkegården en lille, ung egelund på cirka m2. Egelunden plejes som skov, hvor der tyndes i træerne så de på sigt udvikler sig til store,

11 S. 11 Glasmonumenterne er fremstillet af 2,5 cm. tykt, hærdet glas. Glasmonumenterne er den eneste tilladte markering og udsmykning af gravstederne. fuldkronede træer i en enkel skovbundsflora med græs og urter. Tre klippede græsstier giver mulighed for at gå gennem egelunden fra de omkransende veje. De senere år har vi haft et ønske om at anvende den lille egelund til aktiv kirkegård med urnegravsteder. Men det var først ved bekendtskabet med Ivan og hans glaskunst at der opstod harmoni i vore tanker om fremtiden for Egelunden som den siden er blevet navngivet. Egelundens træer og skovbund ville vi bevare uforstyrret. Den megen bevågenhed på begrebet skovkirkegård / skovbegravelse har også huseret i vores tanker. Idéer om at etablere nye gravsteder i harmoni med det grønne element har derfor præget vores ønsker for Egelunden. Ikke anonyme gravsteder, men heller ikke gravsteder med frit valg på alle hylder. Resultatet er blevet en skovbegravelsesplads, hvor der er lys og luft og god plads mellem gravstederne. Hvor Ivans smukke og enkle glasmonumenter indføjer sig mellem træerne uden at forstyrre skovmotivet. Gravstederne i Egelunden Som led i at bevare et uforstyrret skovmotiv, har det været naturligt at vi selv, Kirkegårdskontoret, påtager os den fortsatte pleje af området. Derfor sælges gravstederne som pakketilbud, alt inklusiv. Der er plads til fire urner i et gravsted og gravstedet kan fornyes. Borgeren / kunden betaler med andre ord for følgende ydelser i den 10 årige fredningsperiode: 1. Erhvervelse 2. Pleje af beplantning 3. Glasmonument Et gravsted inklusiv pleje, fremstilling og opsætning af glasmonument kan erhverves i 10 år for rundt regnet ,- kr. Dertil betales der separat for gravering af inskription, der udføres af Ivan selv, samt for urnenedsættelser i gravstedet. Gravering af første navn udføres sammen med glasmonumentet på Ivans værksted. Efterfølgende navne graveres på stedet uden at fjerne monumentet. På den måde vil gravstedsejeren altid have et intakt gravsted. Servitutten for gravstederne er meget styrende med henblik på at bevare dels egelundens beplantning, dels det enkle skovmotiv så roen sikres uden forstyrrende elemen-

12 S. 12 ter. Således må der fx ikke være anden form for udsmykning af hverken gravsted eller monument end de indgraverede navne og datoer på afdøde. Glasmonumentet Glasset, som monumenterne fremstilles af, er specielt hærdet glas, 2,5 cm tykt. Højden over terræn er 120 cm (totalhøjde 160 cm). Bredden er 60 cm og monumentet vejer 70 kg. Inskriptionen udføres i skrifttypen Monotype Corsiva, og er obligatorisk som alle øvrige ydelser på gravstederne. Den stramme form med afrundet top og fasede kanter fremstår aldeles smuk mellem træerne i al sin enkelhed. Særligt når man iagttager solens lys, der filtreres gennem træernes grene, brydes i glasset og flimrer over bundens græs og urter. Så smukt som at se lyset i kirkernes raffinerede glasmosaikker. Forventninger Det er et fælles ønske hos både os selv og Ivan Boytler, at den nye afdeling med glasmonumenterne må blive til glæde for borgerne. At de vil tage godt imod den og tage den til sig. Ikke på grund af et eventuelt salgspotentiale, men fordi det er et fælles ønske og uhyre interessant at være med til at skabe noget nyt og tilføre kirkegårdene nye værdier. Fordi det er berigende og sjovt og en personlig tilfredsstillelse at arbejde sammen med andre personer og faggrupper og i dette tilfælde opleve den kunstneriske tilgang og ildhu der ligger bag det at tænke og ville skabe noget smukt og unikt til glæde for andre. Når jeg oplever den sans for detaljen og det kunsthåndværk, der ligger i at skabe sådan et glasmonument, og når jeg oplever den stoflighed og effekt der er i et så enkelt og transparent materiale som glas, bliver glæden ved at se det færdige resultat blot endnu større. Og den håber jeg virkelig der er andre end jeg selv, der må opleve. Jeg synes det er et særdeles stilfuldt, elegant og smukt minde at sætte over et menneske! På Odense Kommunale Kirkegårdes hjemmeside (www. odense.dk) kan du hente en folder, der fortæller om Egelunden og Ivans glasmonumenter. Men den største oplevelse er det naturligvis at komme til kirkegården for at se Egelunden og føle på glasset. n Når det skal gøres nemt Avant 640: 24 km/t 280 cm løftehøjde 99 cm bred Avant har de helt små minilæssere på 530 Kg men også dem, der kan løfte 1400 Kg + Se mere end 100 forskellige redskaber på vores hjemmeside Køb redskaber online på Avant.dk Besøg vores 3500 m2 store showroom i Låsby AVANT DANMARK LÅSBY: HØRVE MASKINHANDEL A/S:

13 Et batteri. En lader. Passer til alle maskiner

14 S. 14 EN DØDGO KOP KAFFE Af Lene Halkjær Jensen, Det er blevet populært at åbne caféer på kirkegårdene i de tyske storbyer. Fra Neue Annenfriedhof i Dresden. Foto: Lene H. Jensen En ny trend er dukket op i Berlin og andre storbyer: Der åbnes caféer på kirkegårdene. Den første af sin slags i Berlin - Café Finovo - blev åbnet i 2006 på Alter St. Matthäus Kirchhof, som en kombination af et blomsterudsalg og en café. Man tænker altid på de afdøde siger caféens ejer men man burde også tænke lidt på dem der passer gravene og besøger kirkegården: De har både brug for noget at spise og drikke og for at komme på toilettet. Men vigtigst af alt er, at de har brug for et sted, hvor de kan tale sammen. Caféens gæster er da også en blanding af turister, pårørende og dem, der arbejder på kirkegården. Inventaret og servicet er et miskmask af genbrug; der både stammer fra dødsboer og andre overskydende ting, som er doneret af caféens gæster. Café Strauss ligger på Friedrichwerderscher Friedhof i Berlin. Her har en af de besøgende skrevet følgende i gæstebogen: Caféen skaber en vidunderlig forbindelse mellem de levendes verden og de døde. Det hjælper. Café Strauss åbnede i maj sidste år og er allerede blevet populær: Flere af de besøgende er begyndt at efterspørge gravpladser, der kan ses fra caféens terrasse. Der er planer om at åbne caféer på flere af Berlins andre kirkegårde. Der er dog regler, der skal overholdes, så man ikke forstyrrer freden og værdigheden på kirkegårdene: Der må ikke reklameres udenfor kirkegården og åbningstiderne skal følge kirkegårdens. Man kan finde kirkegårdscaféer i flere andre storbyer; bl.a. Wien og Hamborg. Kilde:

15 MEDLEMSSKAB 426 kr./md. 286 kr./md. efter skat Mange bække små... Hold på pengene skift a-kasse! Det er nemt at få råd til lidt mere. Meld dig ind i dag på ftf-a.dk, ring eller SMS medlem til 1980, så klarer vi alt det praktiske for dig... også kontakten til din nuværende a-kasse. SPAR 612 kr. Hvor meget kan du spare? SPAR 408 kr. SPAR 408 kr. BESPARELSE PR. ÅR. SKIFT FRA 3F TIL FTF-A SKIFT FRA KRIFA TIL FTF-A SKIFT FRA HK TIL FTF-A A-KASSE FOR ANSATTE PÅ KIRKEGÅRDE

16 S. 16 DE TYSKE MINDELUNDE I DANMARK Tekst: Lene Halkjær Jensen, Nogle af skibene med tyske flygtninge og soldater anløb havne på sydhavsøerne. Nordre Kirkegård i Nykøbing Falster rummer gravene for 364 flygtninge og 140 soldater. 34 danske kirkegårde rummer i dag en afdeling for de tyske flygtninge og soldater, der døde i Danmark i perioden under og efter den 2. Verdenskrig. Bag det faktum gemmer sig beretninger om et kæmpe arbejde og et omdiskuteret kapitel i Danmarkshistorien. I månederne frem mod befrielsen d. 5. maj 1945, ankom ca tyske flygtninge og næsten sårede tyske soldater til Danmark. Flygtningene var primært børn, kvinder og ældre mennesker og de fleste var i en elendig forfatning. Mange af dem overlevede ikke opholdet i Danmark og blev begravet på danske kirkegårde. I alt blev der begravet flygtninge og soldater i Danmark; oprindeligt fordelt på 475 kirkegårde. Soldaterne I krigens sidste måneder, blev sårede soldater fra østfronten evakueret til bl.a. Danmark. Den tyske værnemagt var ansvarlig for indkvarteringen og benyttede sig i første omgang af de tyske lazaretter, der allerede var indrettet i de beslaglagte danske bygninger. Efterhånden som tilstrømningen øgedes, blev også de danske sygehuse tvunget til at tage imod og behandle de sårede tyske soldater. Flygtningene Da de russiske tropper omkring årsskiftet rykkede frem mod de tyske områder i øst, måtte flere millioner tyskere flygte fra deres hjem. Mange flygtninge søgte mod de tyske østersøhavne og alt hvad der kunne

17 S. 17 flyde og sejle, blev inddraget i evakueringen. Som en følge af Hitlers befaling af d. 4. februar Til øjeblikkelig aflastning af transportsituationen i riget befaler jeg, at de folkefæller, som forbigående må føres tilbage fra rigets østområde, skal indkvarteres i riget og i Danmark måtte Danmark modtage et stort antal af disse flygtninge. Den 11. februar ankom det første skib med flygtninge og sårede soldater til Københavns Frihavn. Herefter gik det stærkt og i løbet af de kommende måneder, modtog også byerne i resten af landet et stort antal flygtninge, som både ankom med tog sydfra og fra København. Flugten over Østersøen Omkring 2,4 millioner tyske flygtninge og sårede soldater blev på få måneder evakueret via Østersøen til andre tyske havnebyer og til Danmark. Forholdene ombord på skibene var præget af sult, kulde og en voldsom trængsel. Flere skibe med flygtninge ombord, blev angrebet af russiske fly eller u-både og sænket. Nogle af historiens største skibskatastrofer fandt sted i Østersøen i denne periode og ca mistede livet i forsøget på at slippe væk fra krigens rædsler. Indkvartering Indtil befrielsen stod den tyske værnemagt for indkvarteringen og forplejningen af de mange flygtninge. De først ankomne blev indkvarteret i tyske militærlejre, hoteller og andre større bygninger, som tyskerne allerede havde beslaglagt. Fra dansk side nægtede man at være behjælpelig med indkvarteringen af flygtningene. I løbet af kort tid, beslaglagde den tyske værnemagt derfor også skoler, missionshuse og andre institutioner, hvor der hurtigt kunne skaffes plads til mange mennesker. Nogle steder måtte undervisningen af de danske skoleelever derfor foregå andre steder end i skolerne; bl.a. i kirkerne. I besættelsens første år blev de tyske soldater, officerer, sygeplejersker mv. fra den tyske værnemagt, der døde i Danmark, begravet på såkaldte æreskirkegårde (soldaterkirkegårde) i enten Frederikshavn, Esbjerg eller København. Den største massebegravelse i Danmark fandt sted på Kirkegården i Frederikshavn, da 245 druknede soldater fra det sænkede tyske troppetransportskib Pioner S/S blev begravet her. Foto: Erik Rasmussen. Danskernes indstilling Den generelle danske holdning til de tyske flygtninge var ikke positiv. I det illegale blad Information kunne man bl.a. læse flg. i april 1945: De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge. Indtil befrielsen kunne flygtningene bevæge sig frit omkring; fik lommepenge af den tyske værnemagt og kunne handle i danske butikker. Det gav selvsagt anledning til misstemning og konfrontationer, når besættelsesmagtens flygtede landsmænd krævede varer udleveret; uden hensyn til brug af rationeringsmærker og i nogle tilfælde uden betaling. Den høje dødelighed blandt de tyske flygtninge; især i perioden omkring befrielsen, vidner dog om, at mange var svækkede af de Det var ikke ualmindeligt, at de tyske krigsdøde blev begravet i massegrave. Foto fra det Kgl. Bibliotek.

18 S. 18 En del af de tyske flygtninge og sårede soldater var allerede døde ved ankomsten til Københavns Frihavn og blev begravet i København. Den største af de tyske mindelunde i Danmark ligger på Vestre Kirkegård i København, hvor der er begravet soldater og flygtninge. Foto: Vagn Andersen strabadser de havde oplevet under flugten, samt af de sygdomme og sår, de havde pådraget sig undervejs. Ydermere var der fra dansk side stor modstand mod at yde nogen form for hjælp til de syge og sårede tyskere. I et opråb fra Frihedsrådet i marts 1945 fremgår det bl.a.: angaaende Lægehjælpen til Flygtningene, er det slaaet uomtvistelig fast, at der ikke kan ydes nogen frivillig Hjælp til tyske Flygtninge, hverken af danske Læger, danske Myndigheder og Organisationer eller af det danske Folk. Heller ikke på kirkegårdene, var de tyske soldater og flygtninge velkomne; flere kirkegårde nægtede at tage imod de døde og enkelte fik endda ændret kirkegårdens vedtægter, så begravelse af tyskerne formelt kunne afvises. Danmark i 1945 I slutningen af 1945 udgjorde de tyske flygtninge ca. 5 % af befolkningstallet i Danmark. Umiddelbart efter befrielsen var der knap en halv million tyskere i Danmark: Besættelsesstyrkerne, flygtningene og de sårede soldater. Efter befrielsen Efter befrielsen d. 5. maj 1945 stod de danske myndigheder med ansvaret for flygtningene, der var fordelt på mere end forskellige, mere eller mindre interimistiske indkvarteringer. I fraværet af en dansk politistyrke, var det i første omgang frihedskæmperne, der varetog bevogtningen af flygtningene, som få dage efter befrielsen blev spærret inde, idet man mente de udgjorde både en sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig risiko. Helt frem til d. 24. juli 1945 regnede de danske myndigheder med en hurtig og samlet hjemsendelse af flygtningene. Forholdene i Tyskland gjorde det imidlertid umuligt og det stod efterhånden klart, at flygtningenes ophold i Danmark ville blive af længere varighed. For at få forholdene for danskerne normaliseret igen, var det nødvendigt at få ryddet de skoler osv., der var blevet beslaglagt af tyskerne til indkvartering af flygtninge. Flygtningene blev interneret i større lejre og ansvaret for deres bevogtning blev overdraget til Statens Civile Luftværn. Forplejningen udgjorde kun det nødvendige minimum og for alle danskere - undtagen dem der var tilknyttet lejrene - var det forbudt at have nogen form for kontakt eller samvær med de tyske flygtninge. Sygdomme og kaotiske forhold førte til mange dødsfald i perioden omkring befrielsen. Ved de større lejre blev der oprettet kirkegårde for flygtningene; andre steder blev de begravet på de lokale kirkegårde. Oksbøl-lejren Den største lejr var Oksbøl-lejren, som husede op mod flygtninge af gangen. De første flygtninge ankom hertil d. 21. februar Mens lejren var fuldt belagt, var den lille vestjyske stationsby Oksbøl, at regne som den sjettestørste by i Danmark. Omkring af de tyske flygtninge nåede at stifte bekendtskab med Oksbøl-lejren i løbet af deres ophold i Danmark; idet den også blev brugt som gennemgangslejr og opsamlingslejr, efterhånden som der kom gang i hjemsendelserne og andre flygtningelejre blev lukket ned. Lejren var i brug frem til d. 15. februar 1949, hvor de sidste tyske flygtninge forlod Danmark.

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT.

VÆRLØSE & HARESKOV MENIGHEDSRÅD VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1 VEDTÆGT FOR HARESKOV KIRKEGÅRD OG KIRKE VÆRLØSE KIRKEGÅRD. BALLERUP-FURESØ PROVSTI, FURESØ KOMMUNE, HELSINGØR STIFT. 1. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold. 1.1 Hareskov Kirkegård ejes af Hareskov kirke,

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1097,05

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Ry Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Ry kirke og bestyres af Ry menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1.092,68 1097,05 1103 Pleje

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Pleje og vedligehold. Momsbelagt

Pleje og vedligehold. Momsbelagt Pleje og vedligehold Momsbelagt 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1103 Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser Ja 1104 Pleje og vedligeholdelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet

4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet INDGÅET tr 5 l,, R. 2$!3 VEDTÆGT SØNDEHBOBG PBOVSTI for Sct. Marie Sogns kirkegård Sønderborg provsti. (Sønderborg Kommune) 1. Kirkegårdens ejes af Sct. Marie kirke og bestyres af Sct. Marie Sogns menighedsråd.

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere