KIRKE GÅRDEN Februar årgang 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE GÅRDEN Februar 2014 34. årgang 1"

Transkript

1 KIRKEGÅRDEN Februar årgang 1

2 Experience the difference R43 43 cm klippebredde Aluminiumsskjold Opsamler Spar kr JS63V 43 cm klippebredde Aluminiumsskjold Variabel hastighed Spar kr Run46 46 cm klippebredde Stålskjold Opsamler Spar kr. 782 NYHED Nu kr ekskl. moms Nu kr ekskl. moms Nu kr ekskl. moms NYHED NYHED Z cm klippebredde Effektiv EZtrak, ingen venderadius Enkel at arbejde med Spar kr Nu kr ekskl. moms X cm klippebredde Ergonomisk design Enkel og logisk betjening Spar kr Nu kr ekskl. moms Mejlby-Vilsgaard A/S 6210 Bredebro, Tlf Bramming, Tlf Redsted M, Tlf Nørager, Tlf Brønderslev, Tlf Midtjydsk Maskincenter A/S 8380 Trige, Tlf Viborg, Tlf Ole Mathiesen MaskinCenter A/S 8543 Hornslet, Tlf Herborg Smede- og Maskinforretning A/S 6920 Videbæk, Tlf Give, Tlf Lemvig, Tlf GMC 5260 Odense S, Tlf Glamsbjerg, Tlf Svendborg, Tlf Maskincenter Sjælland A/S 4300 Holbæk, Tlf Karise, Tlf Næstved, Tlf A/S Havdrup Maskinforretning 4622 Havdrup, Tlf Søllested Maskinforretning A/S 4920 Søllested, Tlf Nr. Alslev, Tlf Alle priser er ekskl. moms og gælder til og med den 30. juni 2014, eller så længe lager haves. Vi tager højde for evt. trykfejl. JohnDeere.com 1261

3 INDHOLD s. 04 Bregnet Kirkegård s. 10 Egelund og unik glaskunst s. 16 De tyske mindelunde i Danmark s. 24 Først og fremmest inspirator- og lidt diktator s. 28 Udviklingsplanen giver tryghed og ny skovafdeling s. 30 Raabjerg kirke og kirkegård s. 32 Temadag for krematorieforvaltningerne s. 36 Profil Lars-Jep Elleby s. 40 En god staude til kirkegården Cimicifuga s. 42 Paragraffen s. 44 Kort nyt s. 46 Kalender FORSIDE Nyborg Kirkegård og Vor Frue Kirke i vinterstemning. Billedet er fra den nye bog om Nyborg Kirkegårde, som du kan læse mere om inde i bladet. Foto: Anders Beck Larsen REDAKTION Redaktør: Lene Halkjær Jensen, Humlebæk Kirkegård Tlf Fax Redaktion: Jens Zorn Thorsen, Vejle Kirker og Kirkegårde Tommy Christensen, Svendborg Kirkegårde og Krematorium Jens Dejgaard Jensen, Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Tlf Jørn Skov Tønder Kirkegård Asger Christensen, Hørsholm Kirkegård Sekretariat: Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Hørsholm Kirkegård Tlf Fax Layout og tryk: Jello ApS Tlf Redaktionelt stof og annoncer til KIRKEGÅRDEN nr. 2, 2014 sendes til senest d. 20. marts 2014 Artiklernes indhold er ikke nødvendigvis et udtryk for Redaktionens, FDK s eller DKL s holdning.

4 S. 4 BREGNET KIRKEGÅRD Tekst, foto og illustrationer af Eivind Wad, Landskabsarkitekt MAA MDL, Indehaver af tegnestuen WAD landskabsarkitekter A/S Området omkring kirken bibeholdes i græs. I græsset anlægges grave til kister og urner. Gravminderne består af skulpturelt udformede granitsteler, som placeres i små skulpturgrupper omkring kirken. Befolkningstallet i Bregnet Sogn ved Rønde er stigende og kirkegården skal tilpasses det øgede behov for urnegravpladser. En ny helhedsplan for kirkegården skal sikre, at fremtidens behov kan imødekommes i driftsvenlige rammer. Kirkegårdens historiske udvikling Tæt omkring Bregnet kirke ligger den gamle middelalderlige kirkegård. Denne lille kirkegård har udgjort begravelses pladsen i Bregnet, helt fra den første trækirke blev opført på stedet ved kristendommes indførelse og op igennem middelalderen, til omkring 1880-erne, da kirkegården blev udvidet første gang mod vest med afdelingerne D, E, F, G og H. Middelalder kirkegården har formodentlig fra starten været omgivet af et jorddige, som senere er blevet udbygget til et stengærde. Mod syd er dette stendige bevaret. Mod vest findes resterne af stendigets bundsten i jorden. Senest konstateret i 2011 ved gravkastning. I 1930-erne er kirkegården udvidet igen, denne gang mod øst, med afdelingerne J, K og L, der i den nye helhedsplan udvikles til æblehave. I har kirkegårdsarkitekt Rud Nielsen, Horsens, udført en helhedsplan, ifølge hvilken de to nyeste afdelinger mod vest og øst skulle reguleres til mere regelmæssige øst- og vestvendte grave. Denne udformning har holdt sig til i dag. Rud Nielsens plan omfattede også en udvidelsesplan, omfattende et areal mod syd i hele den daværende kirkegårds udstrækning. Planen viser regelmæssige øst- og vestvendte grave i hele dette udvidelsesareal. Det fremgår også af denne plan at gravene lige syd for kirken skulle ligge i græs.

5 S. 5 MATERIALEGÅRD NY GRØN P-PLADS GRAVERHUS D SKOVFOGED BOLIG D TRADITIONELLE GRAVE F NYT STENDIGE GRAVSTELER I GRÆS A C GRAVSTELER I GRÆS J D TRADITIONELLE GRAVE D E BREGNET KIRKE C NYT STENDIGE NYT STENDIGE GRAVSTELER I GRÆS C K LAPIDARIUM ÆBLEHAVEN L NYT STENDIGE J GRÆSGRAVE M LAVENDELHAVEN O U U N TJØRNEHAVEN M GRÆSGRAVE Situationsplan, Bregnet Kirkegård I 1959 besluttede menighedsrådet at lukke for begravelser i området omkring kirken, (middelalderkirkegården) og lade området overgå til græs. Denne beslutning er nu ved at være gennemført. Der er nu 4 fredede gravsteder, 3-4 fredede gravmonumenter og 4-5 endnu ikke sløjfede grave. Denne frilægning af kirken har formentligt været et element i Rud Nielsens plan. Op igennem 1950-erne og -70-erne blev Rud Nielsens plan gennemført fra øst, til nogenlunde i flugt med kirkens kor. I 1980-erne ændrede menighedsrådet imidlertid kurs. Man følte formentlig at der skulle ske noget andet. Samtidig tog ligbrændingen til i omfang og det blev nødvendigt at anlægge urnegrave. Den daværende kirkeværge Skak Pedersen, Rønde, tegnede en løsning til udformning af et anlæg bestående af små individuelt indrettede urnegrave, anlagt i koncentriske cirkler omkring et korsformet stianlæg. Af dette anlæg er der nu anlagt to afdelinger. Mod øst blev der i 1995 anlagt endnu en urneafdeling, denne gang anlagt med græsplæne til nedsættelse af urner og kister med en mindeplade nedlagt i græsset. Disse urneafdelinger er nu ved at være 100 % i brug. Karakteristik af kirkegården Det helt centrale er kirkegårdens beliggenhed i det fredede herregårdslandskab i vestkanten af Ringelmose skov. Fra de højest beliggende dele af Rønde, er der udsigt ned over kirke og kirkegård til Kalø Vig og fra kirkegården er udsigt til Hestehaveskoven, Kalø Vig og Kalø slotsruin. På selve kirkegården er området omkring kirken stort set græs med nogle få fredede grave og markante gravsten og monumenter, som skal indgå i det fremtidige anlæg. De

6 S. 6 Æblehaven anlægges som en græsplæne med blomstrende æbletræer. I randen omkring lunden bibeholdes et større eller mindre antal traditionelle hæk omkransede kistegrave. øvrige afdelinger er hovedsageligt indrettet med såkaldte traditionelle øst og vest vendte hækomkransede grave; bortset fra de to nyeste urneafdelinger med små urnegrave i koncentriske cirkler og den lille græsafdeling mod sydøst. Man kan sige at i Rud Nielsens plan fra 1958, er indretningen rationel, klar og helt enkel. Med anlæggelsen af de to runde urneafdelinger har man fraveget denne klare plan. Bevaringsværdier Indsigten til og udsigten fra kirkegården, samt sammenhængen i den overordnede beplantning på kirkegården, med beplantningen i det omgivende landskab, er vigtig og skal nøje overvejes. Derefter er det først og fremmest den enkle hovedstruktur, med de delvist rumdannende afdelinger grupperet omkring kirken, de karaktergivende træer, rammen - i form af kampestensmure og stengærder - samt de relativt få registrerede gravsteder og graminder, der skal sikres bevarelse. Forandringsbehov Befolkningstallet i Bregnet sogn er stigende, idet der er sket og fortsat vil ske en markant udbygning med nye bydele i Ugelbølle, Følle og Rønde, på vestsiden af Kaløvig. Frem mod år 2022 skal der skaffes plads til 300 nye urnegravsteder med plads til 2 urner i hver og der skal nedlægges ca. 400 kistegravsteder. Der er ikke flere græsgrave og små individuelle urnegravsteder at tilbyde. Derfor skal der etableres nye områder til disse gravstedstyper. Disse behov vil kunne tilgodeses indenfor den eksisterende kirkegårds rammer, men frem mod år 2050 vil der blive behov for en ny udvidelse af kirkegården, idet befolkningstilvæksten forventes at fortsætte. Idet udviklingen hen imod en større andel bisættelser i Bregnet må forventes at fortsætte, vil der blive behov for færre traditionelle kistegrave, men flere urnegravsteder. Den øgede fokus på og interresse for naturværdierne i samfundet, giver sig på kirkegårdene til kende ved at flere ønsker at blive stedt til hvile i mere frodige naturagtige omgivelser, som f.eks. i skovbegravelser, askespredning over havet eller i andre naturområder. Skal den kristne begravelsesplads, som vi kender den idag, forsat have en appel i befolkningen, skal disse tendenser indarbejdes i udformningen af vore kirkegårde. Således også i Bregnet. Det øgede behov for selvfinansiering af kirkegårdsdriften er et andet element der skal tages hensyn til i indretningen. Den nye helhedsplan Målsætning: 1. Der skal være de nødvendige gravsteder til rådighed. 2. Tilvejebringe en grønnere, frodigere og mere naturinspireret kirkegårdsindretning. 3. Skabe en mere sammenhængende helhed i den arkitektoniske ide og udformning.

7 S. 7 Udviklingsplan for Bregnet Kirkegård: De aktuelle behov for tilpasning af kirkegården, kan tilgodeses indenfor den eksisterende kirkegårds rammer, men frem mod år 2050 vil der blive behov for en ny udvidelse af kirkegården, idet befolkningstilvæksten forventes at fortsætte. 4. Gangvenlige hårde grusbelægninger på stierne. 5. Indretninger der sigter imod en enklere vedligeholdelse. Den nye helhedsplan tager udgangspunkt i disse betragtninger og består af en række elementer der tilsigter at opfylde disse behov. Udviklingsplan: Hen imod år 2050 bliver der formentlig behov for en udvidelse af kirkegården igen. Det vil være naturligt at udvide kirkegården mod syd. Helhedsplanens elementer Græskirkegården, den gamle kirkegård - Afd. A-C Bregnet kirke ligger på en lille bakke. Terrænet falder mod øst, syd og vest. Denne lille bakke udgør den gamle middelalder kirkegård. Ideen er at genskabe denne kirkegård ved at genetablere de gamle stengærder mod vest og øst. Omkring kirken reetableres pikstensbelægningen og tæt omkring kirken anlægges græs. Kirkebakken bibeholdes i græs. I græsset anlægges grave til kister og urner. Gravminderne består af skulpturelt udformede granitsteler, som placeres i små skulpturgrupper omkring kirken. Det er tanken, efter skitser, at lade en stenhugger med kunstnerisk talent, fremstille tre til fire forskellige steler, for på den måde at skabe variation. Stelernes skriftside skal vende mod øst. Hækhaven, traditionelle kistegrave afdeling E, F og D mod vest Afdelingen mod vest bibeholdes med traditionelle kistegrave omkranset af Thuja hække. I afd. D, langs kirke-

8 S. 8 gårdsmuren, fases hækgravene ud. Der anlægges i stedet græs. Græsplænerne her anvendes til nedsættelse af urner og evt. kister, med mindre mindesten sat i græsset. Æblehaven afdeling L og K mod øst Her anlægges en æblelund. Centralt i afdelingen anlægges en græsplæne med blomstrende æbletræer. I randen omkring lunden bibeholdes et større eller mindre antal traditionelle hæk omkransede kistegrave. Mindestene i æblehaven er østvendte liggende i niveau med græsset og opretstående. Et bånd med græs og ege Nord for tjørnehavens forløb af rum fremkommer et bånd i græs. Her plantes enkelte solitære ege. I græsset nedsættes urner og kister med mindeplader i niveau med græsset. Skovafdelingen Bregnet kirkegård ligger i kanten af Ringelmose skov. Inde i skoven ligger en materiale og oplagsplads. Denne materialeplads nedlægges og pladsen skal overgå til skovkirkegård. Ligesom i hækhaven vest for kirken bevares thuja som gravstedshæk. Når thujaen bevares som hæk her, er det for at understrege disse to afdelingers historie. Tjørnehaven Hele den sydlige del af kirkegården organiseres med bøgehækomkransede rum, som beplantes med hvidtjørn. De hækomkransede grave inde i rummene bibeholdes, men kan / skal over tid forandres til en mere naturagtig indretning med stauder og vilde græsser og urter som beplantning på gravene. De to afdelinger, U, med koncentriske cirkler med urnegrave bibeholdes, men omkranses med et 80cm højt bøgepur. Dette gøres for at få de cirkelformede linier ind i et rektangulært rum, som de øvrige rum i afdelingen. Lavendelhaven Mod vest anlægges et nyt rum omkranset af 150 cm høje bøgehække. I bøgehækken indplantes taks der klippes til skulpturelle formationer. Der anlægges rabatter beplantet med lavendel og bunddækkende stauder til nedsættelse af urner og evt. enkelte kister. Gravminder sættes opretstående med inskriptionen vendt mod øst. Dette rum bliver et særligt punkt på kirkegården hvor man kan sidde afsondret og mindes. Materialepladsen Nord for graverbygningen etableres en ny materialeplads. Udvidelse af parkeringspladsen Nord for den eksisterende parkeringsplads etableres en ny plads til reserve parkering. Pladsen anlægges i græsarmering med opkørsel vest for graverbygningen. Beplantning på grave De traditionelle gravsteder indrettes i fremtiden med flere grønne planter, små blomstrende buske, stauder, græsser o. a. til erstatning for grus og bar jord. Hensigten er at erstatte gruset med grønne vækster og skabe en frodigere kirkegård, samt forenkle vedligeholdelsen. Stierne Flest mulige grusstier overgår til græs eller græsarmering. Hovedstierne bibeholdes med grus. Disse belægges efterhånden med en fast granitgrus til erstatning for de løsere perlesten. Herved får man fastere stier at færdes på og stierne skal ikke rives. Drift Hensigten er at skabe formgivning der tager højde for ændrede krav til vedligeholdelsesmetoder og forenkler driften. n Muld Spagnum Barkflis Træflis Topdressing Grus Granitskærver Levering med lastbil eller afhent selv Container udlejning - også i bigbags Slangerupvej Lynge Kirkegården_farve.indd 1 28/02/

9 Det var en forårsaften, jeg kyssede Marie her. Vi var lige fyldt 18. Hans LIVET ER NOGET SÆRLIGT. DET BØR DET SIDSTE FARVEL OGSÅ VÆRE. Begravelsen af ens nærmeste er den afsked, du vil huske resten af livet. Derfor er vores fornemmeste opgave at gøre denne stund højtidelig og smuk, på netop jeres måde. Hos Begravelse Danmark ved vi, at det er den lille omvej, der gør den store forskel.

10 S. 10 EGELUND OG UNIK GLASKUNST Tekst og foto af Casper Nicolai Khalik Pagh Vett, Landskabsarkitekt MDL, Odense Kommunale Kirkegårde Gravstederne i Egelunden på Korsløkke Kirkegård sælges som pakketilbud, dvs. incl. pleje og glasmonument. Ser vi rundt på vore kirkegårde er de karakteriserede ved stærke traditioner, også når det drejer sig om monumenterne. Sådan er det i hvert fald for Odense Kommunale Kirkegårde. Og selv om vi kan se sporadiske eksempler på nye tiltag, er det en langsommelig proces før de vinder indpas. Med ønsket om at være med til at præge udviklingen, inspirere borgerne og åbne for samarbejder på tværs af faggrænser, har vi, Kirkegårdskontoret i Odense Kommune, indgået samarbejde med den fynske glaskunstner, Ivan Boytler, om skabelsen af et nyt monument i glas. Samarbejdet er blevet til på baggrund af en nyligt åbnet monumentudstilling på Assistenskirkegården i Odense, hvor Ivan Boytler udstiller nogle af sine monumenter / gravminder. Ivan Boytler fremstiller unik glaskunst i sit værksted på Midtfyn, hvor han også viser sin kunst frem i eget galleri. Hans kunst er internationalt anerkendt og hans værker rummer alle en interessant og fængslende historie. Egelunden På Korsløkke Kirkegård, en af de kommunale kirkegårde i Odense, er der centralt på kirkegården en lille, ung egelund på cirka m2. Egelunden plejes som skov, hvor der tyndes i træerne så de på sigt udvikler sig til store,

11 S. 11 Glasmonumenterne er fremstillet af 2,5 cm. tykt, hærdet glas. Glasmonumenterne er den eneste tilladte markering og udsmykning af gravstederne. fuldkronede træer i en enkel skovbundsflora med græs og urter. Tre klippede græsstier giver mulighed for at gå gennem egelunden fra de omkransende veje. De senere år har vi haft et ønske om at anvende den lille egelund til aktiv kirkegård med urnegravsteder. Men det var først ved bekendtskabet med Ivan og hans glaskunst at der opstod harmoni i vore tanker om fremtiden for Egelunden som den siden er blevet navngivet. Egelundens træer og skovbund ville vi bevare uforstyrret. Den megen bevågenhed på begrebet skovkirkegård / skovbegravelse har også huseret i vores tanker. Idéer om at etablere nye gravsteder i harmoni med det grønne element har derfor præget vores ønsker for Egelunden. Ikke anonyme gravsteder, men heller ikke gravsteder med frit valg på alle hylder. Resultatet er blevet en skovbegravelsesplads, hvor der er lys og luft og god plads mellem gravstederne. Hvor Ivans smukke og enkle glasmonumenter indføjer sig mellem træerne uden at forstyrre skovmotivet. Gravstederne i Egelunden Som led i at bevare et uforstyrret skovmotiv, har det været naturligt at vi selv, Kirkegårdskontoret, påtager os den fortsatte pleje af området. Derfor sælges gravstederne som pakketilbud, alt inklusiv. Der er plads til fire urner i et gravsted og gravstedet kan fornyes. Borgeren / kunden betaler med andre ord for følgende ydelser i den 10 årige fredningsperiode: 1. Erhvervelse 2. Pleje af beplantning 3. Glasmonument Et gravsted inklusiv pleje, fremstilling og opsætning af glasmonument kan erhverves i 10 år for rundt regnet ,- kr. Dertil betales der separat for gravering af inskription, der udføres af Ivan selv, samt for urnenedsættelser i gravstedet. Gravering af første navn udføres sammen med glasmonumentet på Ivans værksted. Efterfølgende navne graveres på stedet uden at fjerne monumentet. På den måde vil gravstedsejeren altid have et intakt gravsted. Servitutten for gravstederne er meget styrende med henblik på at bevare dels egelundens beplantning, dels det enkle skovmotiv så roen sikres uden forstyrrende elemen-

12 S. 12 ter. Således må der fx ikke være anden form for udsmykning af hverken gravsted eller monument end de indgraverede navne og datoer på afdøde. Glasmonumentet Glasset, som monumenterne fremstilles af, er specielt hærdet glas, 2,5 cm tykt. Højden over terræn er 120 cm (totalhøjde 160 cm). Bredden er 60 cm og monumentet vejer 70 kg. Inskriptionen udføres i skrifttypen Monotype Corsiva, og er obligatorisk som alle øvrige ydelser på gravstederne. Den stramme form med afrundet top og fasede kanter fremstår aldeles smuk mellem træerne i al sin enkelhed. Særligt når man iagttager solens lys, der filtreres gennem træernes grene, brydes i glasset og flimrer over bundens græs og urter. Så smukt som at se lyset i kirkernes raffinerede glasmosaikker. Forventninger Det er et fælles ønske hos både os selv og Ivan Boytler, at den nye afdeling med glasmonumenterne må blive til glæde for borgerne. At de vil tage godt imod den og tage den til sig. Ikke på grund af et eventuelt salgspotentiale, men fordi det er et fælles ønske og uhyre interessant at være med til at skabe noget nyt og tilføre kirkegårdene nye værdier. Fordi det er berigende og sjovt og en personlig tilfredsstillelse at arbejde sammen med andre personer og faggrupper og i dette tilfælde opleve den kunstneriske tilgang og ildhu der ligger bag det at tænke og ville skabe noget smukt og unikt til glæde for andre. Når jeg oplever den sans for detaljen og det kunsthåndværk, der ligger i at skabe sådan et glasmonument, og når jeg oplever den stoflighed og effekt der er i et så enkelt og transparent materiale som glas, bliver glæden ved at se det færdige resultat blot endnu større. Og den håber jeg virkelig der er andre end jeg selv, der må opleve. Jeg synes det er et særdeles stilfuldt, elegant og smukt minde at sætte over et menneske! På Odense Kommunale Kirkegårdes hjemmeside (www. odense.dk) kan du hente en folder, der fortæller om Egelunden og Ivans glasmonumenter. Men den største oplevelse er det naturligvis at komme til kirkegården for at se Egelunden og føle på glasset. n Når det skal gøres nemt Avant 640: 24 km/t 280 cm løftehøjde 99 cm bred Avant har de helt små minilæssere på 530 Kg men også dem, der kan løfte 1400 Kg + Se mere end 100 forskellige redskaber på vores hjemmeside Køb redskaber online på Avant.dk Besøg vores 3500 m2 store showroom i Låsby AVANT DANMARK LÅSBY: HØRVE MASKINHANDEL A/S:

13 Et batteri. En lader. Passer til alle maskiner

14 S. 14 EN DØDGO KOP KAFFE Af Lene Halkjær Jensen, Det er blevet populært at åbne caféer på kirkegårdene i de tyske storbyer. Fra Neue Annenfriedhof i Dresden. Foto: Lene H. Jensen En ny trend er dukket op i Berlin og andre storbyer: Der åbnes caféer på kirkegårdene. Den første af sin slags i Berlin - Café Finovo - blev åbnet i 2006 på Alter St. Matthäus Kirchhof, som en kombination af et blomsterudsalg og en café. Man tænker altid på de afdøde siger caféens ejer men man burde også tænke lidt på dem der passer gravene og besøger kirkegården: De har både brug for noget at spise og drikke og for at komme på toilettet. Men vigtigst af alt er, at de har brug for et sted, hvor de kan tale sammen. Caféens gæster er da også en blanding af turister, pårørende og dem, der arbejder på kirkegården. Inventaret og servicet er et miskmask af genbrug; der både stammer fra dødsboer og andre overskydende ting, som er doneret af caféens gæster. Café Strauss ligger på Friedrichwerderscher Friedhof i Berlin. Her har en af de besøgende skrevet følgende i gæstebogen: Caféen skaber en vidunderlig forbindelse mellem de levendes verden og de døde. Det hjælper. Café Strauss åbnede i maj sidste år og er allerede blevet populær: Flere af de besøgende er begyndt at efterspørge gravpladser, der kan ses fra caféens terrasse. Der er planer om at åbne caféer på flere af Berlins andre kirkegårde. Der er dog regler, der skal overholdes, så man ikke forstyrrer freden og værdigheden på kirkegårdene: Der må ikke reklameres udenfor kirkegården og åbningstiderne skal følge kirkegårdens. Man kan finde kirkegårdscaféer i flere andre storbyer; bl.a. Wien og Hamborg. Kilde:

15 MEDLEMSSKAB 426 kr./md. 286 kr./md. efter skat Mange bække små... Hold på pengene skift a-kasse! Det er nemt at få råd til lidt mere. Meld dig ind i dag på ftf-a.dk, ring eller SMS medlem til 1980, så klarer vi alt det praktiske for dig... også kontakten til din nuværende a-kasse. SPAR 612 kr. Hvor meget kan du spare? SPAR 408 kr. SPAR 408 kr. BESPARELSE PR. ÅR. SKIFT FRA 3F TIL FTF-A SKIFT FRA KRIFA TIL FTF-A SKIFT FRA HK TIL FTF-A A-KASSE FOR ANSATTE PÅ KIRKEGÅRDE

16 S. 16 DE TYSKE MINDELUNDE I DANMARK Tekst: Lene Halkjær Jensen, Nogle af skibene med tyske flygtninge og soldater anløb havne på sydhavsøerne. Nordre Kirkegård i Nykøbing Falster rummer gravene for 364 flygtninge og 140 soldater. 34 danske kirkegårde rummer i dag en afdeling for de tyske flygtninge og soldater, der døde i Danmark i perioden under og efter den 2. Verdenskrig. Bag det faktum gemmer sig beretninger om et kæmpe arbejde og et omdiskuteret kapitel i Danmarkshistorien. I månederne frem mod befrielsen d. 5. maj 1945, ankom ca tyske flygtninge og næsten sårede tyske soldater til Danmark. Flygtningene var primært børn, kvinder og ældre mennesker og de fleste var i en elendig forfatning. Mange af dem overlevede ikke opholdet i Danmark og blev begravet på danske kirkegårde. I alt blev der begravet flygtninge og soldater i Danmark; oprindeligt fordelt på 475 kirkegårde. Soldaterne I krigens sidste måneder, blev sårede soldater fra østfronten evakueret til bl.a. Danmark. Den tyske værnemagt var ansvarlig for indkvarteringen og benyttede sig i første omgang af de tyske lazaretter, der allerede var indrettet i de beslaglagte danske bygninger. Efterhånden som tilstrømningen øgedes, blev også de danske sygehuse tvunget til at tage imod og behandle de sårede tyske soldater. Flygtningene Da de russiske tropper omkring årsskiftet rykkede frem mod de tyske områder i øst, måtte flere millioner tyskere flygte fra deres hjem. Mange flygtninge søgte mod de tyske østersøhavne og alt hvad der kunne

17 S. 17 flyde og sejle, blev inddraget i evakueringen. Som en følge af Hitlers befaling af d. 4. februar Til øjeblikkelig aflastning af transportsituationen i riget befaler jeg, at de folkefæller, som forbigående må føres tilbage fra rigets østområde, skal indkvarteres i riget og i Danmark måtte Danmark modtage et stort antal af disse flygtninge. Den 11. februar ankom det første skib med flygtninge og sårede soldater til Københavns Frihavn. Herefter gik det stærkt og i løbet af de kommende måneder, modtog også byerne i resten af landet et stort antal flygtninge, som både ankom med tog sydfra og fra København. Flugten over Østersøen Omkring 2,4 millioner tyske flygtninge og sårede soldater blev på få måneder evakueret via Østersøen til andre tyske havnebyer og til Danmark. Forholdene ombord på skibene var præget af sult, kulde og en voldsom trængsel. Flere skibe med flygtninge ombord, blev angrebet af russiske fly eller u-både og sænket. Nogle af historiens største skibskatastrofer fandt sted i Østersøen i denne periode og ca mistede livet i forsøget på at slippe væk fra krigens rædsler. Indkvartering Indtil befrielsen stod den tyske værnemagt for indkvarteringen og forplejningen af de mange flygtninge. De først ankomne blev indkvarteret i tyske militærlejre, hoteller og andre større bygninger, som tyskerne allerede havde beslaglagt. Fra dansk side nægtede man at være behjælpelig med indkvarteringen af flygtningene. I løbet af kort tid, beslaglagde den tyske værnemagt derfor også skoler, missionshuse og andre institutioner, hvor der hurtigt kunne skaffes plads til mange mennesker. Nogle steder måtte undervisningen af de danske skoleelever derfor foregå andre steder end i skolerne; bl.a. i kirkerne. I besættelsens første år blev de tyske soldater, officerer, sygeplejersker mv. fra den tyske værnemagt, der døde i Danmark, begravet på såkaldte æreskirkegårde (soldaterkirkegårde) i enten Frederikshavn, Esbjerg eller København. Den største massebegravelse i Danmark fandt sted på Kirkegården i Frederikshavn, da 245 druknede soldater fra det sænkede tyske troppetransportskib Pioner S/S blev begravet her. Foto: Erik Rasmussen. Danskernes indstilling Den generelle danske holdning til de tyske flygtninge var ikke positiv. I det illegale blad Information kunne man bl.a. læse flg. i april 1945: De skal ikke mærke den ringeste medynk, og de skal vide, at som de selv har redt, skal de komme til at ligge. Indtil befrielsen kunne flygtningene bevæge sig frit omkring; fik lommepenge af den tyske værnemagt og kunne handle i danske butikker. Det gav selvsagt anledning til misstemning og konfrontationer, når besættelsesmagtens flygtede landsmænd krævede varer udleveret; uden hensyn til brug af rationeringsmærker og i nogle tilfælde uden betaling. Den høje dødelighed blandt de tyske flygtninge; især i perioden omkring befrielsen, vidner dog om, at mange var svækkede af de Det var ikke ualmindeligt, at de tyske krigsdøde blev begravet i massegrave. Foto fra det Kgl. Bibliotek.

18 S. 18 En del af de tyske flygtninge og sårede soldater var allerede døde ved ankomsten til Københavns Frihavn og blev begravet i København. Den største af de tyske mindelunde i Danmark ligger på Vestre Kirkegård i København, hvor der er begravet soldater og flygtninge. Foto: Vagn Andersen strabadser de havde oplevet under flugten, samt af de sygdomme og sår, de havde pådraget sig undervejs. Ydermere var der fra dansk side stor modstand mod at yde nogen form for hjælp til de syge og sårede tyskere. I et opråb fra Frihedsrådet i marts 1945 fremgår det bl.a.: angaaende Lægehjælpen til Flygtningene, er det slaaet uomtvistelig fast, at der ikke kan ydes nogen frivillig Hjælp til tyske Flygtninge, hverken af danske Læger, danske Myndigheder og Organisationer eller af det danske Folk. Heller ikke på kirkegårdene, var de tyske soldater og flygtninge velkomne; flere kirkegårde nægtede at tage imod de døde og enkelte fik endda ændret kirkegårdens vedtægter, så begravelse af tyskerne formelt kunne afvises. Danmark i 1945 I slutningen af 1945 udgjorde de tyske flygtninge ca. 5 % af befolkningstallet i Danmark. Umiddelbart efter befrielsen var der knap en halv million tyskere i Danmark: Besættelsesstyrkerne, flygtningene og de sårede soldater. Efter befrielsen Efter befrielsen d. 5. maj 1945 stod de danske myndigheder med ansvaret for flygtningene, der var fordelt på mere end forskellige, mere eller mindre interimistiske indkvarteringer. I fraværet af en dansk politistyrke, var det i første omgang frihedskæmperne, der varetog bevogtningen af flygtningene, som få dage efter befrielsen blev spærret inde, idet man mente de udgjorde både en sundhedsmæssig og sikkerhedsmæssig risiko. Helt frem til d. 24. juli 1945 regnede de danske myndigheder med en hurtig og samlet hjemsendelse af flygtningene. Forholdene i Tyskland gjorde det imidlertid umuligt og det stod efterhånden klart, at flygtningenes ophold i Danmark ville blive af længere varighed. For at få forholdene for danskerne normaliseret igen, var det nødvendigt at få ryddet de skoler osv., der var blevet beslaglagt af tyskerne til indkvartering af flygtninge. Flygtningene blev interneret i større lejre og ansvaret for deres bevogtning blev overdraget til Statens Civile Luftværn. Forplejningen udgjorde kun det nødvendige minimum og for alle danskere - undtagen dem der var tilknyttet lejrene - var det forbudt at have nogen form for kontakt eller samvær med de tyske flygtninge. Sygdomme og kaotiske forhold førte til mange dødsfald i perioden omkring befrielsen. Ved de større lejre blev der oprettet kirkegårde for flygtningene; andre steder blev de begravet på de lokale kirkegårde. Oksbøl-lejren Den største lejr var Oksbøl-lejren, som husede op mod flygtninge af gangen. De første flygtninge ankom hertil d. 21. februar Mens lejren var fuldt belagt, var den lille vestjyske stationsby Oksbøl, at regne som den sjettestørste by i Danmark. Omkring af de tyske flygtninge nåede at stifte bekendtskab med Oksbøl-lejren i løbet af deres ophold i Danmark; idet den også blev brugt som gennemgangslejr og opsamlingslejr, efterhånden som der kom gang i hjemsendelserne og andre flygtningelejre blev lukket ned. Lejren var i brug frem til d. 15. februar 1949, hvor de sidste tyske flygtninge forlod Danmark.

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret. Vejledning Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former for kisteog urnegravsteder, der forefindes på kirkegården ved Grindsted Kirke. Efter forudgående aftale vil besigtigelse og vejledning

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Kirkegårdskontoret: 86 27 78 68 mandag-fredag kl. 9-12 Kirkegårdsleder: Thomas Brevik tcb@km.dk 40 12 30 10 træffetid tirsdage 9-12.30,

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Begravelser og gravsteder

Begravelser og gravsteder Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Indhold Begravelser

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD 1 2 Balle Kirkegård Balle Kirkegård består af 2 afdelinger: Den gamle afdeling, omkring kirken, er traditionelt anlagt med gravsteder, der er indhegnet med stedsegrønne

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Hermed en kort orientering om de forskellige former for gravsteder på kirkegården, samt vedtægter m.m. Efter forudgående aftale vil besigtigelse

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet. Hørup kirkegård Denne folder giver et overblik over Hørup kirkegård og gennemgår de forskellige gravstedsformer på kirkegården, med henblik på at du kan træffe det bedst mulige valg for dig og din familie.

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Ny skovafdeling på en mindre kirkegård Torpen Kirkegård har omdannet randplantning til urneafdeling med skovstemning Humlebæk Sogn 9.434 indbyggere heraf er ca. 74 % medlem af folkekirken Humlebæk Kirkegård

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

GUNDSLEV KIRKEGÅRD FALSTER PROVSTI

GUNDSLEV KIRKEGÅRD FALSTER PROVSTI GUNDSLEV KIRKEGÅRD FALSTER PROVSTI Beskrivelse af Gundslev kirkegård eksisterende forhold omkring gravsteder i dag, samt oplæg til den fremtidige udvikling af Gundslev kirkegård. Begrundelse for denne

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser...

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G Indholdsfor tegnelse Introduktion INTRODUKTION Side 2 GRAVSTEDSTYPER Side 3-5 OVRSIGTSKORT Side 6-7 Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Brønderslev Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Ø. Brønderslev kirkegård, Brønderslev provsti, Brønderslev kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Ø. Brønderslev kirke

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

anlæg og pasning af gravsted

anlæg og pasning af gravsted anlæg og pasning af gravsted Foto: Lars Gundersen Foto: Lars Gundersen anlæg og pasning af gravsted Når du har valgt et gravsted, skal du tage stilling til, hvordan anlægget skal se ud. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Gravsteder sundby kirkegård

Gravsteder sundby kirkegård Gravsteder sundby kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Sundby Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Korup Kirke Kirkegårdsregulativ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Udvalget for Korup Kirkegård... 3 2. Ordensregler / Bestemmelser... 4 3. Diverse øvrige bestemmelser

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Esbjerg Kommunes kirkegårde

Esbjerg Kommunes kirkegårde Esbjerg Kommunes kirkegårde Behovsanalyse for gravsteder 2014-2073 Dato: 12. august 2014; Rev.: 4. september 2014 Om langsigtede beregninger Behovsvurderinger for begravelsesplads er forbundet med en del

Læs mere

Udviklingsplan for Hjulby kirkegård

Udviklingsplan for Hjulby kirkegård Udviklingsplan for Hjulby kirkegård Marts 2014 Indhold Arbejdsgruppen... 2 Faktuelle oplysninger om kirkegården:... 3 Beskrivelse af det nuværende landskab:... 4 Forslag til helhedsplan... 5 Bevaringsværdige

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vinding Sogn Provsti: Vejle Kommune: Vejle Stift: Haderslev A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vinding Sogn kirke og bestyres af Vinding Sogns menighedsråd.

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald NR 40779 I RELATION TIL FKB: 2676 praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 13. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Vejledning ved valg af gravsteder

Vejledning ved valg af gravsteder Vejledning ved valg af gravsteder Valg af nyt gravsted Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte. I første omgang de rent praktiske, som bedemandsforretningerne kan tage sig af.

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m.

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Løsning kirkegård Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Begravelsesformer Fredningsperioder Kister25 år, urner 10 år.( Egetræ's kister har dobbelt

Læs mere

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift

Vedtægt. for. Them og Brande kirkegårde. Silkeborg kommune. under. Silkeborg provsti. Århus Stift Vedtægt for Them og Brande kirkegårde i Silkeborg kommune under Silkeborg provsti i Århus Stift A Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegårdene ejes af henholdsvis Them og Brande kirker og bestyres af

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd.

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Munkebo Kommune: Kerteminde Provsti: Kerteminde Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Munkebo kirke og bestyres af Munkebo menighedsråd. 1 2 1. Kirkegårdens

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd.

KIRKEGÅRDSVEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD. Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. KIRKEGÅRDSVEDTÆGT for Kirkegård: Ørbæk Kommune: Nyborg Provsti: Nyborg Fyens Stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Kirkegården ejes af Ørbæk kirke og bestyres af Ørbæk menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 D. Takster Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 Version 2 Taksterne gælder for en fredningstid for kister på 25 år og for urner 10 år. Taksterne er fastsat af Holbæk Provsti

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Ølby-Asp-Fousing Provsti: Struer Kommune: Struer Stift: Viborg A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegårdene ejes af Ølby, Asp ogfousing kirker og bestyres af Ølby-Asp-Fousing

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift

VEDTÆGT. for. X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift Forslag til vedtægt for kirkegård med graver Ringsted kommune.doc VEDTÆGT for X-Købing Kirkegård Ringsted-Sorø Provsti Ringsted Kommune Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

- Døden en del af hverdagen

- Døden en del af hverdagen HVOR DER ER LIV ER DER DØD - Døden en del af hverdagen Alternativ 2 - Det store, moderne gravplassarealet Problemstilling: Hva gir den store gravplassen identitet, styrke og kvalitet Heterotopier er steder,

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti Kirkegårdstakster Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere