STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015"

Transkript

1 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Bygge & Anlæg Mikrovirksomheder Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 1

2 2

3 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Bygge & Anlæg Mikrovirksomheder Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 3

4 Statusrapport til Erhvervsudvalget for Vordingborg Erhverv A/S juni 2015 Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale. Der skal foreligge en afrapportering til det politiske udvalg til juni mødet. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har afholdt strategiseminar og vedtaget mission, vision og de strategiske målsætninger frem til 2017 for Vordingborg Erhverv A/S. Mission: Vordingborg Erhverv skal udvikle og drive aktiviteter og projekter, som understøtter erhvervslivet og fremmer erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. Vision: Gennem videndeling, netværksaktiviteter og en alsidig tilgang til erhvervsudvikling, skal Vordingborg Erhverv være det dynamiske samlingspunkt for skabelsen af de bedst mulige rammevilkår for vores virksomheder, så de kan udnytte de mange muligheder, som et blomstrende erhvervsliv og kommunens unikke position som forhaven mellem København, Hamborg og Berlin vil byde på i fremtiden. Strategiske målsætninger: Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder Fastholdelse og skabelse af arbejdspladser Synliggørelse af Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. En fjerde primær målsætning er at forbedre kommunens placering i DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse markant i samarbejde med Vordingborg Kommune. Denne prioritet skal ses som en underliggende faktor for alle vores aktiviteter, idet alt vi laver skal bidrage til at forbedre erhvervsklimaet og dermed også DI-placeringen. Strategidokument fremgår af bilag. Vordingborg Erhvervs orientering til udvalget vedrører perioden januar maj 2015, og tager udgangspunkt efter nedenstående model. 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, herunder Copenhangen Capacity og Væksthus Sjælland, Nabokommuner, 6. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Økonomien omkring Vordingborg Erhverv behandles af Vordingborg Erhvervs bestyrelse. Som medlem af selskabets bestyrelse giver Erhvervsudvalgets formand en 4

5 orientering om økonomien i Vordingborg Erhverv til udvalgets medlemmer pa baggrund af udleverede regnskaber og bilag. 1. Erhvervsservice Erhvervsservicen har fra januar primært haft fokus på at behandle og servicere de indkomne henvendelser fra virksomheder i Vordingborg Kommune. Efter ansættelsen af den nye Erhvervsservicechef medio april er der nu også sat fuld fokus på en proaktiv/offensiv indsats, der rækker ud til virksomhederne. Denne tilgang er med til at synliggøre Vordingborg Erhvervs ydelser samt sikre en markant bredere eksponering. Effektmål: Øge kendskab til Vordingborg Erhvervs ydelser. Mindst 85% af virksomhederne skal være tilfredse eller meget tilfredse med Vordingborg Erhvervs ydelser. Aktiviteter: Opsætning og igangsætning af tilfredshedsmåling rettet mod virksomheder, der gør brug af vejledning og sparring, er gennemført. I praksis sendes en mail med et link til spørgeskemaet direkte til den relevante person, som har modtaget vejledningen. Antal gennemførte vejledninger af både etablerede virksomheder og iværksættere i 2015: 40 stk. Kommunikationsstrategien for erhvervsservicen og Vordingborg Erhvervs ydelser vil i høj grad udspringe af en digital strategi sammen med ny hjemmeside, herunder optimering af aktivitet på sociale medier og skærpelse af nyhedsbrevet med fokus på den gode virksomhedshistorie. En del af strategien er at skabe synergi mellem de forskellige medier. I januar var 0 virksomheder tilmeldt Vordingborg Erhvervs nyhedsbrev. Der er gennemført en ringekampagne fra en ekstern partner med kontakt til virksomheder i Vordingborg Kommune. I denne ringekampagne blev virksomhederne bl.a. inviteret til at modtage gratis sparring og vejledning hos Vordingborg Erhverv. Det samlede antal af virksomheder der takkede ja til tilbuddet: 144. Der er skabt et godt samarbejde med Sjællandske Medier, hvor Vordingborg Erhverv har tilbudt at agere kanal for gode og spændende virksomhedshistorier. Vordingborg Erhverv har eksempelvis selv lavet en artikel om en Vækstfabrikant til nyhedsbrevet. Denne historie har Vordingborg Erhverv sendt til Sjællandske, som inspireret heraf har skrevet en helsides artikel om Vækstfabrikken, Vækstfabrikanten, og Vordingborg Erhverv. 5

6 2. Iværksætteri Effektmål: Der etableres et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Der oprettes en database over de virksomheder Vordingborg Erhverv har været i dialog med. Der skal afholdes løbende, kortere kursusforløb for Vordingborg Kommunes iværksættere. Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland om at videreudvikle Vækstfabrikken på Marienbergvej. Vordingborg Erhverv overtager Vordingborg Kommunes forpligtelser i projekt Vækstfabrik 2.0. Aktiviteter: Nyt CRM-system taget i brug, ESCRM udviklet af erhvervsstyrelsen. Vordingborg Erhverv har valgt dette CRM system, som også benyttes af Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv tilstræber at registrere så meget relevant som muligt om virksomhederne: Dialog med virksomhederne, vejledninger, forretningsplaner, produktinformationer, interesse for og deltagelse ved specifikke Vordingborg Erhverv arrangementer etc. Dette for i højere grad at indsamle data, som kan bruges til at målrette ydelser og arrangementer fra Vordingborg Erhverv. Netværk for mikrovirksomheder er en prioritet. Vordingborg Erhverv har fokus på at optimere netværket i Vordingborg Vækstfabrik, så iværksætterne kan gøre brug af hinanden og skabe tværfaglig synergi. Vi vil fokusere på at igangsætte temabaseret netværk, som vil løbe i afgrænsede perioder. Der er igangsat et arbejde med at undersøge og afdække behovet for et generelt netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune samt hvilken værdi, det vil bringe mikrovirksomhederne i kommunen. Dette forventes afdækket i løbet af juni. Vækstfabrikken udvides med fire nye spirrepladser i juni. 3 pladser blive tilknyttet Væksthus Sjællands Prøveforløb. Prøveforløbet vil modne de nye iværksættere og gøre dem klar til at flytte ind i Vækstfabrikken efter de ca. måneder. Den sidste plads tilknyttes studiemiljøet i samarbejde med ZBC. Dette for at knytte studiemiljøet og erhvervslivet tættere sammen og give studerende, der har ønske om at starte virksomhed indblik i, hvad det er. 3. Internationalisering/eksport Effektmål: Skabe et netværk af lokale eksportvirksomheder med det formål at øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune. Der skal kunne spores en vækst i den samlede omsætning for de virksomheder, der deltager i netværket. 6

7 Aktiviteter: Efter dialog med flere virksomheder om eksport til eksempelvis til det tyske marked er der en velbegrundet skepsis angående virksomhedernes modenhed til dette. Derfor er Vordingborg Erhverv meget opmærksom på, at der ikke blot skal sættes fokus på at komme i gang med eksport, men også at mange virksomheder først skal i gang med en modningsproces, hvor der også sættes fokus på deres grundlæggende forretning. For at sikre dette, benytter Vordingborg Erhverv sig af samarbejdet med Væksthus Sjælland både ved brug af vækstkonsulenter og relevante arrangementer. ExportDirect er et projekt i samarbejde med Væksthus Sjælland og nabokommuner, der skal hjælpe virksomheder ind på det Tyske marked. Der afholdes et arrangement, som løber over to dage i september 2015 med fokus på eksport til Tyskland. For at finde de rette deltagere afholdes der i juli et formøde, hvor der kan inviteres bredt, og herfra kan rekrutteres de virksomheder, som skal deltage i september. De virksomheder, der vurderes relevante og som har behov for at indgå i en modningsproces, får tilknyttet en vækstkonsulent fra Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv arbejder tillige for at få skabt relationer til tyske virksomheder. Ønsket er at få en eller flere tyske virksomheder med fokus på det danske marked til at flytte ind på Vordingborgs Vækstfabrik. Vordingborg Erhverv arbejder med at danne et eksportnetværk i Vordingborg Kommune og er i dialog med to virksomhedsledere, der i særdeleshed har markedskendskab til Tyskland og de baltiske lande. 4. Tiltrækning af virksomheder Efter drøftelser i bestyrelsen samt drøftelser med Copenhagen Capacity og rådgivende ingeniørfirmaer er det anbefalingerne, at der skal tages udgangspunkt i vores styrkepositioner og der skal være en tydelig profil omkring, hvad vi som kommune kan tilbyde og hvor vi adskiller os fra andre kommuner. Der har været en grundig proces med afklaring af fokus for virksomhedstiltrækning. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har besluttet at der skal fokusres på tre forskellige områder: Logistik og transportsektoren Er især relevant for afkørsel 41. Analysearbejde er påbegyndt for at afdække hvilke brancher og serviceerhverv, der knytter sig til logistikbranchen og dens værdikæde. Herefter konsulteres virksomheder i branchen samt rådgivende virksomheder for at få input til, hvad vi konkret gør for at tiltrække logistikvirksomheder. Analysearbejde er påbegyndt for at vurdere, om der er behov for et transportcenter i Vordingborg. Til sidst kontaktes relevante virksomheder. 7

8 Virksomheder med stort pladsbehov Her kan især være tale om produktions- eller engros-virksomheder placeret i hovedstadsområdet med behov for meget plads og mindre behov for højtuddannet arbejdskraft. Der bliver, til brug for markedsføringen, udarbejdet en case på hvor meget en typisk mellemstor københavnsk virksomhed kan spare ved at flytte til kommunen. I samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomheder undersøges vigtige parametre for valg af hjemkommune. Til sidst igangsættes en direkte kampagne målrettet de virksomheder der vurderes at kunne drage fordel ved at flytte hertil fra København. Bygge og Anlægsvirksomheder Grundet de store anlægsprojekter i og omkring Vordingborg de næste år vurderes det, at der vil være mulighed for at tiltrække bygge & anlægsvirksomheder. En markedsanalyse foretages for at vurdere, hvor godt alle brancher er dækket i Vordingborg og om der er huller i markedet. Det undersøges hvilke faktorer, som påvirker anlægsvirksomheders valg af placering: Hvilke virksomheder vinder opgaver omkring Vordingborg? Med udgangspunkt i de foretagne analyser kontaktes virksomheder, der har vundet flere eller større opgaver i og omkring Vordingborg, med henblik på at drøfte flytning til Vordingborg. Aktiviteterne koordineres med Afkørsel Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Vordingborg Erhverv har et tæt samarbejde med Vordingborg Kommune, herunder direktionen, afdeling for Strategi og Implementering samt teknik- og miljøafdelingen i Langebæk, hvor direktøren for Vordingborg Erhverv deltager i møder med chefgruppen. Der er etableret samarbejde med Copenhagen Capacity i forbindelse med mulige virksomhedsemner, tiltrækning af virksomheder og i forbindelse med samarbejdet med Vordingborg Havn. Der er opbygget et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland i forbindelse med Vækstfabrikken samt den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der er nedsat en styregruppe for Vækstfabrikken med medlemmer fra Væksthus Sjælland, Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv. Der er ligeledes etableret et tæt samarbejde med Væksthusets virksomhedskonsulener i forbindelse med aktiviteter som RaketVækst og internationalisering. Vordingborg Erhverv indgår i et samarbejde med nabokommunerne i regionen i Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland. Det er et samarbejde på flere forskellige 8

9 områder og om forskellige arrangementer. Vordingborg Erhverv har i løbet af april/maj måned besøgt Næstved-, Stevns- og Køge Kommune for at udveksle viden. Iværksætterforløbet, som afholdes i et samarbejde mellem Business Faxe, Næstved Erhverv og Vordingborg Erhverv, er et af de fælles projekter, der er aktuelt. Erhvervsfemme Region Sjælland består af: Business Faxe, Næstved Erhverv, Slagelse Erhvervscenter, Vordingborg Erhverv, Business LF, Kalundborg egnens Erhvervsråd, Sorø Erhverv, Roskilde Erhvervsforum, Stevns Erhvervsråd, Odsherreds Erhvervsråd og Holbæks Erhvervsforum. 6. Orientering af projekter Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Hotelanalyse Opgaven har ligget lidt stille under organisationsændringerne, men er nu i fremdrift igen. Formålet er at få vurderet mulighederne for at tiltrække et hotel til Vordingborg samt at påbegynde processen med at finde investor og developer. Der har været igangsat et researcharbejde om behovet for yderligere overnatningskapacitet i eller omkring Vordingborg By. Det er blevet besluttet at lade Nordic Hotel Consulting overtage opgave. I deres tilbud ligger en grundig analyse af det nuværende hotelmarked i området, den fremtidige udvikling og mulighederne for forskellige typer hoteller således at rapporten i sidste ende vil konkludere, om Vordingborg har behov for et hotel mere, samt komme med forslag til koncept for et sådant hotel. NHC er et meget stærkt brand i hotelverdenen og har en høj troværdighed blandt organisationer i og omkring hotelbranchen. Er rapporten positivt stemt over for et hotel i Vordingborg, vil man således stå væsentligt stærkere i arbejdet for at tiltrække et hotel til Vordingborg. Der har allerede på nuværende tidspunkt været afholdt møde med en dansk hotelkæde, der var positivt stemt overfor Vordingborg som en potentiel mulighed. Status: Projektet er i 2014 bevilliget kr. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2015 og holdes indenfor budgettet. 9

10 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Projektets formål er at trække virksomheder til Vordingborg, især til det byggemodnede, motorvejsnære erhvervsområde ved afkørsel 41. Dette projekt har ligeledes ligget stille grundet tidligere organisationsændringerne, men har nu et meget højt fokus. Status: Der er til Afkørsel 41 bevilliget i 2014, kr. Der er i 2014 forbrugt af projektmidlerne. Projektet er udspringer af erhvervshandleplanen og bevilliget af udvalget i april Bygge & Anlæg Opgaven har til formål at sikre Vordingborgs bygge & anlægsvirksomheder en andel i de større anlægsprojekter, der ligger i og omkring Vordingborg, de kommende mange år. Dette skal gøres ved at assistere lokale virksomheder med at opnå prækvalificering, med at samarbejde og med at søge efter relevante opgaver. Til formålet er indkøbt Byggefakta, et CRM-system der indeholder detaljerede og kontinuerligt opdaterede oplysninger om 85% af al byggeri i Danmark. Herudover arbejdes der med at ansætte en projektleder, som skal stå for den egentlige drift af projektet. Ansættelsesprocessen er i gang og forventes afsluttet inden sommerferien. Der har herudover været afholdt et arrangement i Køng med fokus på området, mens et stort arrangement på Vordingborg Kaserne for 200 deltagere ydermere vil sætte området på dagsordenen samt understrege den rolle, Vordingborg Erhverv kommer til at spille. Mikrovirksomheder Formålet med projektet er at skabe synlighed om Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. Det er ligeledes målsætningen at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S og erhvervsfremmesystemet overfor mirkovirksomheder i kommunen. Dette skal underbygge en offensiv indsats målrettet mod mikrovirksomheder med henblik på at understøtte vækst i omsætning og ansatte. Der er udarbejdet en database samt tilhørende kort over mikrovirksomheder, hvilket har styrket overblikket over, hvordan fordelingen af mirkovirksomheder i Vordingborg ser ud.

11 Indsatsen over for mikrovirksomheder er centreret omkring Vækstfabrikken, der pt. er et stort fokusområde for Vordingborg Erhverv og udvides med 4 iværksætterpladser placeret i Vordingborg Erhvervs lokaler. Der er en proces i gang med at definere, hvordan vi skaber et netværk, der giver værdi til deltagerne, og der har været dialog med en ekstern part, som var interesseret i samarbejde Alle nystartede virksomheder i kommunen bliver kontaktet af erhvervsservicechefen. Markedsføring Vordingborg Erhverv Formålet med projektet er at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S formål, ydelser og organisation, herunder især at skabe et tydeligt billede af Vordingborg Erhverv A/S rolle ift. Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Erhverv har fået udviklet en unik grafisk identitet Der udvikles ny hjemmeside, hvor valg af platform, opsætning og hosting sker i et samarbejde med ZBC og studerende på IT/medielinien. Der udarbejdes en platformstrategi for samspillet mellem hjemmesiden, linkedin, facebook og nyhedsbreve over for de forskellige målgrupper. Hjemmesiden er i skrivende stund under udvikling og forventes afsluttet sommer En ny medarbejder er blevet ansat på deltid til at kickstarte tilstedeværelse på sociale medier over de kommende måneder, samt til at levere indhold til hjemmesiden. En ringekampagne har kørt det har givet kontakt med 144 virksomheder og 4- doblet antallet af modtagere af vores nyhedsbrev, således at vi nu når over 600 virksomheder med vores nyhedsbreve. Der skal udarbejdes en visuel identitet, herunder profil- og præsentationsmateriale, der kan bruges i lokale, nationale og internationale sammenhænge, overfor potentielle virksomheder og samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med interreg-projekter, samarbejde med Tyskland, og tiltrækning af virksomheder. Vordingborg Erhverv A/S ønsker at skabe sig en synlig position overfor internationale - især tyske iværksættere, som ønsker at etablere sig i Danmark. Der vil være fokus på de muligheder, som opstår i forbindelse med den faste forbindelse til Femern samt på initiativer, der tager afsæt i Vækstfabrikken. Der skal være en konstant formidling af de gode erhvervshistorier fra Vordingborg Kommune, jf. Erhvervshandleplanen. Vordingborg Erhverv har eksempelvis formidlet historien om Erhvervshavnen som vækstmotor og deltagelse i Dual Ports. 11

12 Afholdte arrangementer: Den 22. april afholdt Vordingborg Erhverv i samarbejde med Køng Borgerforening et arrangement for lokale håndværksvirksomheder. Efter et interessant indlæg fra Asfaltsjakket ApS diskuterede de fremmødte forskellige aspekter omkring det at drive virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren i Vordingborg Kommune. Arrangementet fik en omfangsrig og positiv dækning i såvel Dagbladet Sjællandske som Sydsjællands Tidende. Iværksætterforløb i samarbejde med Næstved Erhverv og Business Faxe: Blev afholdt i Næstved med 1-2 deltagere fra Vordingborg Kommune. Det drejede sig om 6 møder á 3,5 timer. Idet forløbet kun lige er afsluttet, er det endnu ikke blevet evalueret. Planlagte arrangementer: Erhvervsarrangement på Vordingborg Kaserne den 29. maj: Indlæg fra Vejdirektoratet, Banedanmark og transportministeren omkring opførelsen af den ny Storstrømsbro, de muligheder den repræsenterer for det lokale erhverv samt perspektiverne i anlægsprojektet. I skrivende stund ( ) er der 191 tilmeldinger til arrangementet naturligvis er langt størstedelen lokale virksomheder, men der er også flere repræsentanter fra virksomheder udenfor kommunen. RaketVækst i samarbejde med Væksthus Sjælland: Arrangementet vil finde sted. Til 12. juni på Johanneberg. Lige nu er der 4 virksomheder, som har bekræftet deres tilmelding (5 personer) og forventningen er, at det endelige antal deltagere bliver 8- virksomheder. ExportDirect i samarbejde med Væksthus Sjælland: Tilbage i marts fandt et indledende møde sted hos Business Faxe. Næste skridt er et infomøde den 2. juli forud for den såkaldte bootcamp (altså selve kursusforløbet), som vil finde sted den september. Iværksætterforløb, efteråret 2015: Identisk med det ovenfor beskrevne forløb, ud over at det i efteråret vil finde sted i Faxe med startdato den 9. september. Arrangement den 16. juni: Officiel åbning af den del af Vækstfabrikken, som fysisk vil være placeret hos Vordingborg Erhverv, hvor op til 4 iværksættere vil kunne få en kontorplads. Der arbejdes for nuværende på, at fastlægge formatet for et samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC. Både Væksthus Sjællands direktør Mads Kragh og ZBC s rektor Ann Descroix vil deltage ved arrangementet. 12

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 02. december 2015. 15:00 Sluttidspunkt 15:45. Mødetidspun kt. Lokale 2, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 02. december 2015. 15:00 Sluttidspunkt 15:45. Mødetidspun kt. Lokale 2, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:00 Sluttidspunkt 15:45 Lokale 2, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S til Erhvervsudvalg og bestyrtelsen for Vordingborg Erhverv A/S november 2015

Afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S til Erhvervsudvalg og bestyrtelsen for Vordingborg Erhverv A/S november 2015 Afrapportering fra Vordingborg Erhverv A/S til Erhvervsudvalg og bestyrtelsen for Vordingborg Erhverv A/S november 2015 Afrapporteringen er udarbejdet til Vordingborg Erhvervs bestyrelse og Erhvervsudvalget.

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland

Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Bilag: Oversigt over oprettelse af fora som erstatning for LBR i kommunerne i region Sjælland Faxe Etablerede 1/1-2015 et nyt forum. Det kom dog aldrig i gang da visse fagforbund ikke ville deltage, hvis

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice.

Opretholdelse af nuværende niveau for erhvervsservice. Redegørelse for budgetudvidelser 2016-2019 - Erhverv Med vedtagelsen af den nye Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 og Handlingsplan 2015-2018 er der skabt et politisk og administrativt fundament

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen

Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen Fremlæggelse af strategi og handlingsplan 2016 / 2017 ved bestyrelsesmedlem Torben Johansen VISION Næstved Erhvervsforening vil være en stærk, samlende organisation for erhvervslivet I Næstved Kommune

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Aftale omkring drift af Vækstfabrikken Ringsted

Aftale omkring drift af Vækstfabrikken Ringsted Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg Tlf.: 55353035 www.vaekstfabrikken.dk trr@vhsj.dk Mobil 53727188 6. april.2016 Aftale omkring drift af Vækstfabrikken Ringsted 1. Parterne Mellem Ringsted Kommune

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. januar 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Martin Leider Olsen, Laura Sø, Thorbjørn

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE

PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE PROJEKTBESKRIVELSE IMPLEMENTERING AF MAKERSPACE DAGTILBUD OG UNDERVISNING NOVEMBER 2016 Projekttype: Implementeringsprojekt. Baggrund og kort beskrivelse af projektet: Projektet udspringer af en ansøgning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere