STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015"

Transkript

1 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Bygge & Anlæg Mikrovirksomheder Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 1

2 2

3 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Bygge & Anlæg Mikrovirksomheder Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 3

4 Statusrapport til Erhvervsudvalget for Vordingborg Erhverv A/S juni 2015 Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale. Der skal foreligge en afrapportering til det politiske udvalg til juni mødet. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har afholdt strategiseminar og vedtaget mission, vision og de strategiske målsætninger frem til 2017 for Vordingborg Erhverv A/S. Mission: Vordingborg Erhverv skal udvikle og drive aktiviteter og projekter, som understøtter erhvervslivet og fremmer erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. Vision: Gennem videndeling, netværksaktiviteter og en alsidig tilgang til erhvervsudvikling, skal Vordingborg Erhverv være det dynamiske samlingspunkt for skabelsen af de bedst mulige rammevilkår for vores virksomheder, så de kan udnytte de mange muligheder, som et blomstrende erhvervsliv og kommunens unikke position som forhaven mellem København, Hamborg og Berlin vil byde på i fremtiden. Strategiske målsætninger: Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder Fastholdelse og skabelse af arbejdspladser Synliggørelse af Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. En fjerde primær målsætning er at forbedre kommunens placering i DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse markant i samarbejde med Vordingborg Kommune. Denne prioritet skal ses som en underliggende faktor for alle vores aktiviteter, idet alt vi laver skal bidrage til at forbedre erhvervsklimaet og dermed også DI-placeringen. Strategidokument fremgår af bilag. Vordingborg Erhvervs orientering til udvalget vedrører perioden januar maj 2015, og tager udgangspunkt efter nedenstående model. 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, herunder Copenhangen Capacity og Væksthus Sjælland, Nabokommuner, 6. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Økonomien omkring Vordingborg Erhverv behandles af Vordingborg Erhvervs bestyrelse. Som medlem af selskabets bestyrelse giver Erhvervsudvalgets formand en 4

5 orientering om økonomien i Vordingborg Erhverv til udvalgets medlemmer pa baggrund af udleverede regnskaber og bilag. 1. Erhvervsservice Erhvervsservicen har fra januar primært haft fokus på at behandle og servicere de indkomne henvendelser fra virksomheder i Vordingborg Kommune. Efter ansættelsen af den nye Erhvervsservicechef medio april er der nu også sat fuld fokus på en proaktiv/offensiv indsats, der rækker ud til virksomhederne. Denne tilgang er med til at synliggøre Vordingborg Erhvervs ydelser samt sikre en markant bredere eksponering. Effektmål: Øge kendskab til Vordingborg Erhvervs ydelser. Mindst 85% af virksomhederne skal være tilfredse eller meget tilfredse med Vordingborg Erhvervs ydelser. Aktiviteter: Opsætning og igangsætning af tilfredshedsmåling rettet mod virksomheder, der gør brug af vejledning og sparring, er gennemført. I praksis sendes en mail med et link til spørgeskemaet direkte til den relevante person, som har modtaget vejledningen. Antal gennemførte vejledninger af både etablerede virksomheder og iværksættere i 2015: 40 stk. Kommunikationsstrategien for erhvervsservicen og Vordingborg Erhvervs ydelser vil i høj grad udspringe af en digital strategi sammen med ny hjemmeside, herunder optimering af aktivitet på sociale medier og skærpelse af nyhedsbrevet med fokus på den gode virksomhedshistorie. En del af strategien er at skabe synergi mellem de forskellige medier. I januar var 0 virksomheder tilmeldt Vordingborg Erhvervs nyhedsbrev. Der er gennemført en ringekampagne fra en ekstern partner med kontakt til virksomheder i Vordingborg Kommune. I denne ringekampagne blev virksomhederne bl.a. inviteret til at modtage gratis sparring og vejledning hos Vordingborg Erhverv. Det samlede antal af virksomheder der takkede ja til tilbuddet: 144. Der er skabt et godt samarbejde med Sjællandske Medier, hvor Vordingborg Erhverv har tilbudt at agere kanal for gode og spændende virksomhedshistorier. Vordingborg Erhverv har eksempelvis selv lavet en artikel om en Vækstfabrikant til nyhedsbrevet. Denne historie har Vordingborg Erhverv sendt til Sjællandske, som inspireret heraf har skrevet en helsides artikel om Vækstfabrikken, Vækstfabrikanten, og Vordingborg Erhverv. 5

6 2. Iværksætteri Effektmål: Der etableres et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Der oprettes en database over de virksomheder Vordingborg Erhverv har været i dialog med. Der skal afholdes løbende, kortere kursusforløb for Vordingborg Kommunes iværksættere. Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland om at videreudvikle Vækstfabrikken på Marienbergvej. Vordingborg Erhverv overtager Vordingborg Kommunes forpligtelser i projekt Vækstfabrik 2.0. Aktiviteter: Nyt CRM-system taget i brug, ESCRM udviklet af erhvervsstyrelsen. Vordingborg Erhverv har valgt dette CRM system, som også benyttes af Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv tilstræber at registrere så meget relevant som muligt om virksomhederne: Dialog med virksomhederne, vejledninger, forretningsplaner, produktinformationer, interesse for og deltagelse ved specifikke Vordingborg Erhverv arrangementer etc. Dette for i højere grad at indsamle data, som kan bruges til at målrette ydelser og arrangementer fra Vordingborg Erhverv. Netværk for mikrovirksomheder er en prioritet. Vordingborg Erhverv har fokus på at optimere netværket i Vordingborg Vækstfabrik, så iværksætterne kan gøre brug af hinanden og skabe tværfaglig synergi. Vi vil fokusere på at igangsætte temabaseret netværk, som vil løbe i afgrænsede perioder. Der er igangsat et arbejde med at undersøge og afdække behovet for et generelt netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune samt hvilken værdi, det vil bringe mikrovirksomhederne i kommunen. Dette forventes afdækket i løbet af juni. Vækstfabrikken udvides med fire nye spirrepladser i juni. 3 pladser blive tilknyttet Væksthus Sjællands Prøveforløb. Prøveforløbet vil modne de nye iværksættere og gøre dem klar til at flytte ind i Vækstfabrikken efter de ca. måneder. Den sidste plads tilknyttes studiemiljøet i samarbejde med ZBC. Dette for at knytte studiemiljøet og erhvervslivet tættere sammen og give studerende, der har ønske om at starte virksomhed indblik i, hvad det er. 3. Internationalisering/eksport Effektmål: Skabe et netværk af lokale eksportvirksomheder med det formål at øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune. Der skal kunne spores en vækst i den samlede omsætning for de virksomheder, der deltager i netværket. 6

7 Aktiviteter: Efter dialog med flere virksomheder om eksport til eksempelvis til det tyske marked er der en velbegrundet skepsis angående virksomhedernes modenhed til dette. Derfor er Vordingborg Erhverv meget opmærksom på, at der ikke blot skal sættes fokus på at komme i gang med eksport, men også at mange virksomheder først skal i gang med en modningsproces, hvor der også sættes fokus på deres grundlæggende forretning. For at sikre dette, benytter Vordingborg Erhverv sig af samarbejdet med Væksthus Sjælland både ved brug af vækstkonsulenter og relevante arrangementer. ExportDirect er et projekt i samarbejde med Væksthus Sjælland og nabokommuner, der skal hjælpe virksomheder ind på det Tyske marked. Der afholdes et arrangement, som løber over to dage i september 2015 med fokus på eksport til Tyskland. For at finde de rette deltagere afholdes der i juli et formøde, hvor der kan inviteres bredt, og herfra kan rekrutteres de virksomheder, som skal deltage i september. De virksomheder, der vurderes relevante og som har behov for at indgå i en modningsproces, får tilknyttet en vækstkonsulent fra Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv arbejder tillige for at få skabt relationer til tyske virksomheder. Ønsket er at få en eller flere tyske virksomheder med fokus på det danske marked til at flytte ind på Vordingborgs Vækstfabrik. Vordingborg Erhverv arbejder med at danne et eksportnetværk i Vordingborg Kommune og er i dialog med to virksomhedsledere, der i særdeleshed har markedskendskab til Tyskland og de baltiske lande. 4. Tiltrækning af virksomheder Efter drøftelser i bestyrelsen samt drøftelser med Copenhagen Capacity og rådgivende ingeniørfirmaer er det anbefalingerne, at der skal tages udgangspunkt i vores styrkepositioner og der skal være en tydelig profil omkring, hvad vi som kommune kan tilbyde og hvor vi adskiller os fra andre kommuner. Der har været en grundig proces med afklaring af fokus for virksomhedstiltrækning. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har besluttet at der skal fokusres på tre forskellige områder: Logistik og transportsektoren Er især relevant for afkørsel 41. Analysearbejde er påbegyndt for at afdække hvilke brancher og serviceerhverv, der knytter sig til logistikbranchen og dens værdikæde. Herefter konsulteres virksomheder i branchen samt rådgivende virksomheder for at få input til, hvad vi konkret gør for at tiltrække logistikvirksomheder. Analysearbejde er påbegyndt for at vurdere, om der er behov for et transportcenter i Vordingborg. Til sidst kontaktes relevante virksomheder. 7

8 Virksomheder med stort pladsbehov Her kan især være tale om produktions- eller engros-virksomheder placeret i hovedstadsområdet med behov for meget plads og mindre behov for højtuddannet arbejdskraft. Der bliver, til brug for markedsføringen, udarbejdet en case på hvor meget en typisk mellemstor københavnsk virksomhed kan spare ved at flytte til kommunen. I samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomheder undersøges vigtige parametre for valg af hjemkommune. Til sidst igangsættes en direkte kampagne målrettet de virksomheder der vurderes at kunne drage fordel ved at flytte hertil fra København. Bygge og Anlægsvirksomheder Grundet de store anlægsprojekter i og omkring Vordingborg de næste år vurderes det, at der vil være mulighed for at tiltrække bygge & anlægsvirksomheder. En markedsanalyse foretages for at vurdere, hvor godt alle brancher er dækket i Vordingborg og om der er huller i markedet. Det undersøges hvilke faktorer, som påvirker anlægsvirksomheders valg af placering: Hvilke virksomheder vinder opgaver omkring Vordingborg? Med udgangspunkt i de foretagne analyser kontaktes virksomheder, der har vundet flere eller større opgaver i og omkring Vordingborg, med henblik på at drøfte flytning til Vordingborg. Aktiviteterne koordineres med Afkørsel Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Vordingborg Erhverv har et tæt samarbejde med Vordingborg Kommune, herunder direktionen, afdeling for Strategi og Implementering samt teknik- og miljøafdelingen i Langebæk, hvor direktøren for Vordingborg Erhverv deltager i møder med chefgruppen. Der er etableret samarbejde med Copenhagen Capacity i forbindelse med mulige virksomhedsemner, tiltrækning af virksomheder og i forbindelse med samarbejdet med Vordingborg Havn. Der er opbygget et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland i forbindelse med Vækstfabrikken samt den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der er nedsat en styregruppe for Vækstfabrikken med medlemmer fra Væksthus Sjælland, Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv. Der er ligeledes etableret et tæt samarbejde med Væksthusets virksomhedskonsulener i forbindelse med aktiviteter som RaketVækst og internationalisering. Vordingborg Erhverv indgår i et samarbejde med nabokommunerne i regionen i Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland. Det er et samarbejde på flere forskellige 8

9 områder og om forskellige arrangementer. Vordingborg Erhverv har i løbet af april/maj måned besøgt Næstved-, Stevns- og Køge Kommune for at udveksle viden. Iværksætterforløbet, som afholdes i et samarbejde mellem Business Faxe, Næstved Erhverv og Vordingborg Erhverv, er et af de fælles projekter, der er aktuelt. Erhvervsfemme Region Sjælland består af: Business Faxe, Næstved Erhverv, Slagelse Erhvervscenter, Vordingborg Erhverv, Business LF, Kalundborg egnens Erhvervsråd, Sorø Erhverv, Roskilde Erhvervsforum, Stevns Erhvervsråd, Odsherreds Erhvervsråd og Holbæks Erhvervsforum. 6. Orientering af projekter Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Hotelanalyse Opgaven har ligget lidt stille under organisationsændringerne, men er nu i fremdrift igen. Formålet er at få vurderet mulighederne for at tiltrække et hotel til Vordingborg samt at påbegynde processen med at finde investor og developer. Der har været igangsat et researcharbejde om behovet for yderligere overnatningskapacitet i eller omkring Vordingborg By. Det er blevet besluttet at lade Nordic Hotel Consulting overtage opgave. I deres tilbud ligger en grundig analyse af det nuværende hotelmarked i området, den fremtidige udvikling og mulighederne for forskellige typer hoteller således at rapporten i sidste ende vil konkludere, om Vordingborg har behov for et hotel mere, samt komme med forslag til koncept for et sådant hotel. NHC er et meget stærkt brand i hotelverdenen og har en høj troværdighed blandt organisationer i og omkring hotelbranchen. Er rapporten positivt stemt over for et hotel i Vordingborg, vil man således stå væsentligt stærkere i arbejdet for at tiltrække et hotel til Vordingborg. Der har allerede på nuværende tidspunkt været afholdt møde med en dansk hotelkæde, der var positivt stemt overfor Vordingborg som en potentiel mulighed. Status: Projektet er i 2014 bevilliget kr. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2015 og holdes indenfor budgettet. 9

10 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Projektets formål er at trække virksomheder til Vordingborg, især til det byggemodnede, motorvejsnære erhvervsområde ved afkørsel 41. Dette projekt har ligeledes ligget stille grundet tidligere organisationsændringerne, men har nu et meget højt fokus. Status: Der er til Afkørsel 41 bevilliget i 2014, kr. Der er i 2014 forbrugt af projektmidlerne. Projektet er udspringer af erhvervshandleplanen og bevilliget af udvalget i april Bygge & Anlæg Opgaven har til formål at sikre Vordingborgs bygge & anlægsvirksomheder en andel i de større anlægsprojekter, der ligger i og omkring Vordingborg, de kommende mange år. Dette skal gøres ved at assistere lokale virksomheder med at opnå prækvalificering, med at samarbejde og med at søge efter relevante opgaver. Til formålet er indkøbt Byggefakta, et CRM-system der indeholder detaljerede og kontinuerligt opdaterede oplysninger om 85% af al byggeri i Danmark. Herudover arbejdes der med at ansætte en projektleder, som skal stå for den egentlige drift af projektet. Ansættelsesprocessen er i gang og forventes afsluttet inden sommerferien. Der har herudover været afholdt et arrangement i Køng med fokus på området, mens et stort arrangement på Vordingborg Kaserne for 200 deltagere ydermere vil sætte området på dagsordenen samt understrege den rolle, Vordingborg Erhverv kommer til at spille. Mikrovirksomheder Formålet med projektet er at skabe synlighed om Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. Det er ligeledes målsætningen at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S og erhvervsfremmesystemet overfor mirkovirksomheder i kommunen. Dette skal underbygge en offensiv indsats målrettet mod mikrovirksomheder med henblik på at understøtte vækst i omsætning og ansatte. Der er udarbejdet en database samt tilhørende kort over mikrovirksomheder, hvilket har styrket overblikket over, hvordan fordelingen af mirkovirksomheder i Vordingborg ser ud.

11 Indsatsen over for mikrovirksomheder er centreret omkring Vækstfabrikken, der pt. er et stort fokusområde for Vordingborg Erhverv og udvides med 4 iværksætterpladser placeret i Vordingborg Erhvervs lokaler. Der er en proces i gang med at definere, hvordan vi skaber et netværk, der giver værdi til deltagerne, og der har været dialog med en ekstern part, som var interesseret i samarbejde Alle nystartede virksomheder i kommunen bliver kontaktet af erhvervsservicechefen. Markedsføring Vordingborg Erhverv Formålet med projektet er at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S formål, ydelser og organisation, herunder især at skabe et tydeligt billede af Vordingborg Erhverv A/S rolle ift. Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Erhverv har fået udviklet en unik grafisk identitet Der udvikles ny hjemmeside, hvor valg af platform, opsætning og hosting sker i et samarbejde med ZBC og studerende på IT/medielinien. Der udarbejdes en platformstrategi for samspillet mellem hjemmesiden, linkedin, facebook og nyhedsbreve over for de forskellige målgrupper. Hjemmesiden er i skrivende stund under udvikling og forventes afsluttet sommer En ny medarbejder er blevet ansat på deltid til at kickstarte tilstedeværelse på sociale medier over de kommende måneder, samt til at levere indhold til hjemmesiden. En ringekampagne har kørt det har givet kontakt med 144 virksomheder og 4- doblet antallet af modtagere af vores nyhedsbrev, således at vi nu når over 600 virksomheder med vores nyhedsbreve. Der skal udarbejdes en visuel identitet, herunder profil- og præsentationsmateriale, der kan bruges i lokale, nationale og internationale sammenhænge, overfor potentielle virksomheder og samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med interreg-projekter, samarbejde med Tyskland, og tiltrækning af virksomheder. Vordingborg Erhverv A/S ønsker at skabe sig en synlig position overfor internationale - især tyske iværksættere, som ønsker at etablere sig i Danmark. Der vil være fokus på de muligheder, som opstår i forbindelse med den faste forbindelse til Femern samt på initiativer, der tager afsæt i Vækstfabrikken. Der skal være en konstant formidling af de gode erhvervshistorier fra Vordingborg Kommune, jf. Erhvervshandleplanen. Vordingborg Erhverv har eksempelvis formidlet historien om Erhvervshavnen som vækstmotor og deltagelse i Dual Ports. 11

12 Afholdte arrangementer: Den 22. april afholdt Vordingborg Erhverv i samarbejde med Køng Borgerforening et arrangement for lokale håndværksvirksomheder. Efter et interessant indlæg fra Asfaltsjakket ApS diskuterede de fremmødte forskellige aspekter omkring det at drive virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren i Vordingborg Kommune. Arrangementet fik en omfangsrig og positiv dækning i såvel Dagbladet Sjællandske som Sydsjællands Tidende. Iværksætterforløb i samarbejde med Næstved Erhverv og Business Faxe: Blev afholdt i Næstved med 1-2 deltagere fra Vordingborg Kommune. Det drejede sig om 6 møder á 3,5 timer. Idet forløbet kun lige er afsluttet, er det endnu ikke blevet evalueret. Planlagte arrangementer: Erhvervsarrangement på Vordingborg Kaserne den 29. maj: Indlæg fra Vejdirektoratet, Banedanmark og transportministeren omkring opførelsen af den ny Storstrømsbro, de muligheder den repræsenterer for det lokale erhverv samt perspektiverne i anlægsprojektet. I skrivende stund ( ) er der 191 tilmeldinger til arrangementet naturligvis er langt størstedelen lokale virksomheder, men der er også flere repræsentanter fra virksomheder udenfor kommunen. RaketVækst i samarbejde med Væksthus Sjælland: Arrangementet vil finde sted. Til 12. juni på Johanneberg. Lige nu er der 4 virksomheder, som har bekræftet deres tilmelding (5 personer) og forventningen er, at det endelige antal deltagere bliver 8- virksomheder. ExportDirect i samarbejde med Væksthus Sjælland: Tilbage i marts fandt et indledende møde sted hos Business Faxe. Næste skridt er et infomøde den 2. juli forud for den såkaldte bootcamp (altså selve kursusforløbet), som vil finde sted den september. Iværksætterforløb, efteråret 2015: Identisk med det ovenfor beskrevne forløb, ud over at det i efteråret vil finde sted i Faxe med startdato den 9. september. Arrangement den 16. juni: Officiel åbning af den del af Vækstfabrikken, som fysisk vil være placeret hos Vordingborg Erhverv, hvor op til 4 iværksættere vil kunne få en kontorplads. Der arbejdes for nuværende på, at fastlægge formatet for et samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC. Både Væksthus Sjællands direktør Mads Kragh og ZBC s rektor Ann Descroix vil deltage ved arrangementet. 12

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING

TILLÆG TIL SLUTEVALUERING TILLÆG TIL SLUTEVALUERING DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid TILLÆG TIL KOMPETENCEFABRIKKENS SLUTEVALUERING AF JULI 2014 Udgivet med støtte fra Den Europæiske Socialfond

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:

Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Vordingborg som. erhvervskommune

Vordingborg som. erhvervskommune Vordingborg som erhvervskommune Kald os bare en dårlig taber! Vi kommer aldrig til at samle på sidstepladser i Vordingborg Kommune. Vi har de sidste fem år ligget nederst i feltet i Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere