STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI 2015"

Transkript

1 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Bygge & Anlæg Mikrovirksomheder Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 1

2 2

3 STATUSRAPPORT TIL ERHVERVSUDVALGET FOR VORDINGBORG ERHVERV A/S JUNI Erhvervsservice 5 2. Iværksætteri 6 3. Internationalisering/eksport 6 4. Tiltrækning af virksomheder 7 Logistik og transportsektoren 7 Virksomheder med stort pladsbehov 8 Bygge og Anlægsvirksomheder 8 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv 8 6. Orientering af projekter 9 Hotelanalyse 9 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Bygge & Anlæg Mikrovirksomheder Markedsføring Vordingborg Erhverv 11 Afholdte arrangementer: 12 Planlagte arrangementer: 12 3

4 Statusrapport til Erhvervsudvalget for Vordingborg Erhverv A/S juni 2015 Vordingborg Erhverv A/S og Vordingborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale. Der skal foreligge en afrapportering til det politiske udvalg til juni mødet. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har afholdt strategiseminar og vedtaget mission, vision og de strategiske målsætninger frem til 2017 for Vordingborg Erhverv A/S. Mission: Vordingborg Erhverv skal udvikle og drive aktiviteter og projekter, som understøtter erhvervslivet og fremmer erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. Vision: Gennem videndeling, netværksaktiviteter og en alsidig tilgang til erhvervsudvikling, skal Vordingborg Erhverv være det dynamiske samlingspunkt for skabelsen af de bedst mulige rammevilkår for vores virksomheder, så de kan udnytte de mange muligheder, som et blomstrende erhvervsliv og kommunens unikke position som forhaven mellem København, Hamborg og Berlin vil byde på i fremtiden. Strategiske målsætninger: Fastholdelse og tiltrækning af virksomheder Fastholdelse og skabelse af arbejdspladser Synliggørelse af Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. En fjerde primær målsætning er at forbedre kommunens placering i DI s årlige erhvervsklimaundersøgelse markant i samarbejde med Vordingborg Kommune. Denne prioritet skal ses som en underliggende faktor for alle vores aktiviteter, idet alt vi laver skal bidrage til at forbedre erhvervsklimaet og dermed også DI-placeringen. Strategidokument fremgår af bilag. Vordingborg Erhvervs orientering til udvalget vedrører perioden januar maj 2015, og tager udgangspunkt efter nedenstående model. 1. Erhvervsservice 2. Iværksætteri 3. Internationalisering/eksport 4. Tiltrækning af virksomheder 5. Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv, herunder Copenhangen Capacity og Væksthus Sjælland, Nabokommuner, 6. Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Økonomien omkring Vordingborg Erhverv behandles af Vordingborg Erhvervs bestyrelse. Som medlem af selskabets bestyrelse giver Erhvervsudvalgets formand en 4

5 orientering om økonomien i Vordingborg Erhverv til udvalgets medlemmer pa baggrund af udleverede regnskaber og bilag. 1. Erhvervsservice Erhvervsservicen har fra januar primært haft fokus på at behandle og servicere de indkomne henvendelser fra virksomheder i Vordingborg Kommune. Efter ansættelsen af den nye Erhvervsservicechef medio april er der nu også sat fuld fokus på en proaktiv/offensiv indsats, der rækker ud til virksomhederne. Denne tilgang er med til at synliggøre Vordingborg Erhvervs ydelser samt sikre en markant bredere eksponering. Effektmål: Øge kendskab til Vordingborg Erhvervs ydelser. Mindst 85% af virksomhederne skal være tilfredse eller meget tilfredse med Vordingborg Erhvervs ydelser. Aktiviteter: Opsætning og igangsætning af tilfredshedsmåling rettet mod virksomheder, der gør brug af vejledning og sparring, er gennemført. I praksis sendes en mail med et link til spørgeskemaet direkte til den relevante person, som har modtaget vejledningen. Antal gennemførte vejledninger af både etablerede virksomheder og iværksættere i 2015: 40 stk. Kommunikationsstrategien for erhvervsservicen og Vordingborg Erhvervs ydelser vil i høj grad udspringe af en digital strategi sammen med ny hjemmeside, herunder optimering af aktivitet på sociale medier og skærpelse af nyhedsbrevet med fokus på den gode virksomhedshistorie. En del af strategien er at skabe synergi mellem de forskellige medier. I januar var 0 virksomheder tilmeldt Vordingborg Erhvervs nyhedsbrev. Der er gennemført en ringekampagne fra en ekstern partner med kontakt til virksomheder i Vordingborg Kommune. I denne ringekampagne blev virksomhederne bl.a. inviteret til at modtage gratis sparring og vejledning hos Vordingborg Erhverv. Det samlede antal af virksomheder der takkede ja til tilbuddet: 144. Der er skabt et godt samarbejde med Sjællandske Medier, hvor Vordingborg Erhverv har tilbudt at agere kanal for gode og spændende virksomhedshistorier. Vordingborg Erhverv har eksempelvis selv lavet en artikel om en Vækstfabrikant til nyhedsbrevet. Denne historie har Vordingborg Erhverv sendt til Sjællandske, som inspireret heraf har skrevet en helsides artikel om Vækstfabrikken, Vækstfabrikanten, og Vordingborg Erhverv. 5

6 2. Iværksætteri Effektmål: Der etableres et netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune. Der oprettes en database over de virksomheder Vordingborg Erhverv har været i dialog med. Der skal afholdes løbende, kortere kursusforløb for Vordingborg Kommunes iværksættere. Vordingborg Kommune har indgået en aftale med Væksthus Sjælland om at videreudvikle Vækstfabrikken på Marienbergvej. Vordingborg Erhverv overtager Vordingborg Kommunes forpligtelser i projekt Vækstfabrik 2.0. Aktiviteter: Nyt CRM-system taget i brug, ESCRM udviklet af erhvervsstyrelsen. Vordingborg Erhverv har valgt dette CRM system, som også benyttes af Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv tilstræber at registrere så meget relevant som muligt om virksomhederne: Dialog med virksomhederne, vejledninger, forretningsplaner, produktinformationer, interesse for og deltagelse ved specifikke Vordingborg Erhverv arrangementer etc. Dette for i højere grad at indsamle data, som kan bruges til at målrette ydelser og arrangementer fra Vordingborg Erhverv. Netværk for mikrovirksomheder er en prioritet. Vordingborg Erhverv har fokus på at optimere netværket i Vordingborg Vækstfabrik, så iværksætterne kan gøre brug af hinanden og skabe tværfaglig synergi. Vi vil fokusere på at igangsætte temabaseret netværk, som vil løbe i afgrænsede perioder. Der er igangsat et arbejde med at undersøge og afdække behovet for et generelt netværk for mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune samt hvilken værdi, det vil bringe mikrovirksomhederne i kommunen. Dette forventes afdækket i løbet af juni. Vækstfabrikken udvides med fire nye spirrepladser i juni. 3 pladser blive tilknyttet Væksthus Sjællands Prøveforløb. Prøveforløbet vil modne de nye iværksættere og gøre dem klar til at flytte ind i Vækstfabrikken efter de ca. måneder. Den sidste plads tilknyttes studiemiljøet i samarbejde med ZBC. Dette for at knytte studiemiljøet og erhvervslivet tættere sammen og give studerende, der har ønske om at starte virksomhed indblik i, hvad det er. 3. Internationalisering/eksport Effektmål: Skabe et netværk af lokale eksportvirksomheder med det formål at øge antallet af eksportvirksomheder i Vordingborg Kommune. Der skal kunne spores en vækst i den samlede omsætning for de virksomheder, der deltager i netværket. 6

7 Aktiviteter: Efter dialog med flere virksomheder om eksport til eksempelvis til det tyske marked er der en velbegrundet skepsis angående virksomhedernes modenhed til dette. Derfor er Vordingborg Erhverv meget opmærksom på, at der ikke blot skal sættes fokus på at komme i gang med eksport, men også at mange virksomheder først skal i gang med en modningsproces, hvor der også sættes fokus på deres grundlæggende forretning. For at sikre dette, benytter Vordingborg Erhverv sig af samarbejdet med Væksthus Sjælland både ved brug af vækstkonsulenter og relevante arrangementer. ExportDirect er et projekt i samarbejde med Væksthus Sjælland og nabokommuner, der skal hjælpe virksomheder ind på det Tyske marked. Der afholdes et arrangement, som løber over to dage i september 2015 med fokus på eksport til Tyskland. For at finde de rette deltagere afholdes der i juli et formøde, hvor der kan inviteres bredt, og herfra kan rekrutteres de virksomheder, som skal deltage i september. De virksomheder, der vurderes relevante og som har behov for at indgå i en modningsproces, får tilknyttet en vækstkonsulent fra Væksthus Sjælland. Vordingborg Erhverv arbejder tillige for at få skabt relationer til tyske virksomheder. Ønsket er at få en eller flere tyske virksomheder med fokus på det danske marked til at flytte ind på Vordingborgs Vækstfabrik. Vordingborg Erhverv arbejder med at danne et eksportnetværk i Vordingborg Kommune og er i dialog med to virksomhedsledere, der i særdeleshed har markedskendskab til Tyskland og de baltiske lande. 4. Tiltrækning af virksomheder Efter drøftelser i bestyrelsen samt drøftelser med Copenhagen Capacity og rådgivende ingeniørfirmaer er det anbefalingerne, at der skal tages udgangspunkt i vores styrkepositioner og der skal være en tydelig profil omkring, hvad vi som kommune kan tilbyde og hvor vi adskiller os fra andre kommuner. Der har været en grundig proces med afklaring af fokus for virksomhedstiltrækning. Bestyrelsen for Vordingborg Erhverv har besluttet at der skal fokusres på tre forskellige områder: Logistik og transportsektoren Er især relevant for afkørsel 41. Analysearbejde er påbegyndt for at afdække hvilke brancher og serviceerhverv, der knytter sig til logistikbranchen og dens værdikæde. Herefter konsulteres virksomheder i branchen samt rådgivende virksomheder for at få input til, hvad vi konkret gør for at tiltrække logistikvirksomheder. Analysearbejde er påbegyndt for at vurdere, om der er behov for et transportcenter i Vordingborg. Til sidst kontaktes relevante virksomheder. 7

8 Virksomheder med stort pladsbehov Her kan især være tale om produktions- eller engros-virksomheder placeret i hovedstadsområdet med behov for meget plads og mindre behov for højtuddannet arbejdskraft. Der bliver, til brug for markedsføringen, udarbejdet en case på hvor meget en typisk mellemstor københavnsk virksomhed kan spare ved at flytte til kommunen. I samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomheder undersøges vigtige parametre for valg af hjemkommune. Til sidst igangsættes en direkte kampagne målrettet de virksomheder der vurderes at kunne drage fordel ved at flytte hertil fra København. Bygge og Anlægsvirksomheder Grundet de store anlægsprojekter i og omkring Vordingborg de næste år vurderes det, at der vil være mulighed for at tiltrække bygge & anlægsvirksomheder. En markedsanalyse foretages for at vurdere, hvor godt alle brancher er dækket i Vordingborg og om der er huller i markedet. Det undersøges hvilke faktorer, som påvirker anlægsvirksomheders valg af placering: Hvilke virksomheder vinder opgaver omkring Vordingborg? Med udgangspunkt i de foretagne analyser kontaktes virksomheder, der har vundet flere eller større opgaver i og omkring Vordingborg, med henblik på at drøfte flytning til Vordingborg. Aktiviteterne koordineres med Afkørsel Samarbejde mellem kommune og erhvervsliv Vordingborg Erhverv har et tæt samarbejde med Vordingborg Kommune, herunder direktionen, afdeling for Strategi og Implementering samt teknik- og miljøafdelingen i Langebæk, hvor direktøren for Vordingborg Erhverv deltager i møder med chefgruppen. Der er etableret samarbejde med Copenhagen Capacity i forbindelse med mulige virksomhedsemner, tiltrækning af virksomheder og i forbindelse med samarbejdet med Vordingborg Havn. Der er opbygget et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland i forbindelse med Vækstfabrikken samt den lokale og specialiserede erhvervsservice. Der er nedsat en styregruppe for Vækstfabrikken med medlemmer fra Væksthus Sjælland, Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv. Der er ligeledes etableret et tæt samarbejde med Væksthusets virksomhedskonsulener i forbindelse med aktiviteter som RaketVækst og internationalisering. Vordingborg Erhverv indgår i et samarbejde med nabokommunerne i regionen i Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland. Det er et samarbejde på flere forskellige 8

9 områder og om forskellige arrangementer. Vordingborg Erhverv har i løbet af april/maj måned besøgt Næstved-, Stevns- og Køge Kommune for at udveksle viden. Iværksætterforløbet, som afholdes i et samarbejde mellem Business Faxe, Næstved Erhverv og Vordingborg Erhverv, er et af de fælles projekter, der er aktuelt. Erhvervsfemme Region Sjælland består af: Business Faxe, Næstved Erhverv, Slagelse Erhvervscenter, Vordingborg Erhverv, Business LF, Kalundborg egnens Erhvervsråd, Sorø Erhverv, Roskilde Erhvervsforum, Stevns Erhvervsråd, Odsherreds Erhvervsråd og Holbæks Erhvervsforum. 6. Orientering af projekter Orientering af projekter bevilget af Erhvervsudvalget samt nye projekter og erhvervsinitiativer. Hotelanalyse Opgaven har ligget lidt stille under organisationsændringerne, men er nu i fremdrift igen. Formålet er at få vurderet mulighederne for at tiltrække et hotel til Vordingborg samt at påbegynde processen med at finde investor og developer. Der har været igangsat et researcharbejde om behovet for yderligere overnatningskapacitet i eller omkring Vordingborg By. Det er blevet besluttet at lade Nordic Hotel Consulting overtage opgave. I deres tilbud ligger en grundig analyse af det nuværende hotelmarked i området, den fremtidige udvikling og mulighederne for forskellige typer hoteller således at rapporten i sidste ende vil konkludere, om Vordingborg har behov for et hotel mere, samt komme med forslag til koncept for et sådant hotel. NHC er et meget stærkt brand i hotelverdenen og har en høj troværdighed blandt organisationer i og omkring hotelbranchen. Er rapporten positivt stemt over for et hotel i Vordingborg, vil man således stå væsentligt stærkere i arbejdet for at tiltrække et hotel til Vordingborg. Der har allerede på nuværende tidspunkt været afholdt møde med en dansk hotelkæde, der var positivt stemt overfor Vordingborg som en potentiel mulighed. Status: Projektet er i 2014 bevilliget kr. Projektet forventes afsluttet i sommeren 2015 og holdes indenfor budgettet. 9

10 Afkørsel 41 - Virksomhedstiltrækning Projektets formål er at trække virksomheder til Vordingborg, især til det byggemodnede, motorvejsnære erhvervsområde ved afkørsel 41. Dette projekt har ligeledes ligget stille grundet tidligere organisationsændringerne, men har nu et meget højt fokus. Status: Der er til Afkørsel 41 bevilliget i 2014, kr. Der er i 2014 forbrugt af projektmidlerne. Projektet er udspringer af erhvervshandleplanen og bevilliget af udvalget i april Bygge & Anlæg Opgaven har til formål at sikre Vordingborgs bygge & anlægsvirksomheder en andel i de større anlægsprojekter, der ligger i og omkring Vordingborg, de kommende mange år. Dette skal gøres ved at assistere lokale virksomheder med at opnå prækvalificering, med at samarbejde og med at søge efter relevante opgaver. Til formålet er indkøbt Byggefakta, et CRM-system der indeholder detaljerede og kontinuerligt opdaterede oplysninger om 85% af al byggeri i Danmark. Herudover arbejdes der med at ansætte en projektleder, som skal stå for den egentlige drift af projektet. Ansættelsesprocessen er i gang og forventes afsluttet inden sommerferien. Der har herudover været afholdt et arrangement i Køng med fokus på området, mens et stort arrangement på Vordingborg Kaserne for 200 deltagere ydermere vil sætte området på dagsordenen samt understrege den rolle, Vordingborg Erhverv kommer til at spille. Mikrovirksomheder Formålet med projektet er at skabe synlighed om Vordingborg Erhverv og Vordingborg som erhvervsvenlig kommune, herunder fokus på de gode erhvervshistorier. Det er ligeledes målsætningen at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S og erhvervsfremmesystemet overfor mirkovirksomheder i kommunen. Dette skal underbygge en offensiv indsats målrettet mod mikrovirksomheder med henblik på at understøtte vækst i omsætning og ansatte. Der er udarbejdet en database samt tilhørende kort over mikrovirksomheder, hvilket har styrket overblikket over, hvordan fordelingen af mirkovirksomheder i Vordingborg ser ud.

11 Indsatsen over for mikrovirksomheder er centreret omkring Vækstfabrikken, der pt. er et stort fokusområde for Vordingborg Erhverv og udvides med 4 iværksætterpladser placeret i Vordingborg Erhvervs lokaler. Der er en proces i gang med at definere, hvordan vi skaber et netværk, der giver værdi til deltagerne, og der har været dialog med en ekstern part, som var interesseret i samarbejde Alle nystartede virksomheder i kommunen bliver kontaktet af erhvervsservicechefen. Markedsføring Vordingborg Erhverv Formålet med projektet er at skabe synlighed omkring Vordingborg Erhverv A/S formål, ydelser og organisation, herunder især at skabe et tydeligt billede af Vordingborg Erhverv A/S rolle ift. Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening. Vordingborg Erhverv har fået udviklet en unik grafisk identitet Der udvikles ny hjemmeside, hvor valg af platform, opsætning og hosting sker i et samarbejde med ZBC og studerende på IT/medielinien. Der udarbejdes en platformstrategi for samspillet mellem hjemmesiden, linkedin, facebook og nyhedsbreve over for de forskellige målgrupper. Hjemmesiden er i skrivende stund under udvikling og forventes afsluttet sommer En ny medarbejder er blevet ansat på deltid til at kickstarte tilstedeværelse på sociale medier over de kommende måneder, samt til at levere indhold til hjemmesiden. En ringekampagne har kørt det har givet kontakt med 144 virksomheder og 4- doblet antallet af modtagere af vores nyhedsbrev, således at vi nu når over 600 virksomheder med vores nyhedsbreve. Der skal udarbejdes en visuel identitet, herunder profil- og præsentationsmateriale, der kan bruges i lokale, nationale og internationale sammenhænge, overfor potentielle virksomheder og samarbejdspartnere f.eks. i forbindelse med interreg-projekter, samarbejde med Tyskland, og tiltrækning af virksomheder. Vordingborg Erhverv A/S ønsker at skabe sig en synlig position overfor internationale - især tyske iværksættere, som ønsker at etablere sig i Danmark. Der vil være fokus på de muligheder, som opstår i forbindelse med den faste forbindelse til Femern samt på initiativer, der tager afsæt i Vækstfabrikken. Der skal være en konstant formidling af de gode erhvervshistorier fra Vordingborg Kommune, jf. Erhvervshandleplanen. Vordingborg Erhverv har eksempelvis formidlet historien om Erhvervshavnen som vækstmotor og deltagelse i Dual Ports. 11

12 Afholdte arrangementer: Den 22. april afholdt Vordingborg Erhverv i samarbejde med Køng Borgerforening et arrangement for lokale håndværksvirksomheder. Efter et interessant indlæg fra Asfaltsjakket ApS diskuterede de fremmødte forskellige aspekter omkring det at drive virksomhed inden for bygge- og anlægssektoren i Vordingborg Kommune. Arrangementet fik en omfangsrig og positiv dækning i såvel Dagbladet Sjællandske som Sydsjællands Tidende. Iværksætterforløb i samarbejde med Næstved Erhverv og Business Faxe: Blev afholdt i Næstved med 1-2 deltagere fra Vordingborg Kommune. Det drejede sig om 6 møder á 3,5 timer. Idet forløbet kun lige er afsluttet, er det endnu ikke blevet evalueret. Planlagte arrangementer: Erhvervsarrangement på Vordingborg Kaserne den 29. maj: Indlæg fra Vejdirektoratet, Banedanmark og transportministeren omkring opførelsen af den ny Storstrømsbro, de muligheder den repræsenterer for det lokale erhverv samt perspektiverne i anlægsprojektet. I skrivende stund ( ) er der 191 tilmeldinger til arrangementet naturligvis er langt størstedelen lokale virksomheder, men der er også flere repræsentanter fra virksomheder udenfor kommunen. RaketVækst i samarbejde med Væksthus Sjælland: Arrangementet vil finde sted. Til 12. juni på Johanneberg. Lige nu er der 4 virksomheder, som har bekræftet deres tilmelding (5 personer) og forventningen er, at det endelige antal deltagere bliver 8- virksomheder. ExportDirect i samarbejde med Væksthus Sjælland: Tilbage i marts fandt et indledende møde sted hos Business Faxe. Næste skridt er et infomøde den 2. juli forud for den såkaldte bootcamp (altså selve kursusforløbet), som vil finde sted den september. Iværksætterforløb, efteråret 2015: Identisk med det ovenfor beskrevne forløb, ud over at det i efteråret vil finde sted i Faxe med startdato den 9. september. Arrangement den 16. juni: Officiel åbning af den del af Vækstfabrikken, som fysisk vil være placeret hos Vordingborg Erhverv, hvor op til 4 iværksættere vil kunne få en kontorplads. Der arbejdes for nuværende på, at fastlægge formatet for et samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC. Både Væksthus Sjællands direktør Mads Kragh og ZBC s rektor Ann Descroix vil deltage ved arrangementet. 12

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd

Årsrapport 2010. Faxe Erhvervsråd, Erhvervshuset Grobund, Finlandsgade 29, Haslev. Faxe Erhvervsråd Faxe Erhvervsråd Årsrapport 2010 1 INDHOLD 1. FORMÅL MED ÅRSRAPPORTEN Side 3 2. RESUMÉ OG OVERBLIK 2.1. Samarbejdsaftalen med Faxe Kommune Side 3 2.2. Vision og mission 2009 2013 Side 3-4 2.3. Tilfredshedsmåling

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE

STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE STATUS PÅ FREMTIDENS ERHVERVSSERVICE Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland / EHSB / 26. oktober 2011 Indledning Med globaliseringsstrategien (2006) og strukturreformen (2007) skete der en omlægning af arbejdet

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstaftale Den direkte indsats Vækst i eksisterende iværksætteri Forslagsstiller Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR.

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014

Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 Evaluering af innovationsagentordningen i perioden 2010-2014 2015 Udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3544 6200 E-mail: fi@fi.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018

Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 Business Lolland-Falster Strategioplæg 2015-2018 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Udgangspunktet... 3 3.1. Hovedkonklusioner om erhvervsstrukturen på Lolland-Falster...

Læs mere