Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer"

Transkript

1 Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler, at jobcentrene og a-kasserne/organisationerne inden for FTFområdet styrker samarbejdet. Temaerne for koncepterne er: 1. Ledige på mangelområder skal hurtigt i job 2. Sygemeldte skal fastholdes 3. Ledige fleksjobbere skal i arbejde FTF og KL anbefaler, at koncepterne udmøntes i lokale samarbejder. Denne ramme indeholder elementer, der kan indgå i lokale samarbejdsaftaler mellem de enkelte jobcentre og a-kasserne/organisationerne inden for FTF-området, for at udmønte KL/FTF udmeldingen. Fælles retningslinjer og vilkår for lokale samarbejdsaftaler De enkelte temaer har det fælles vilkår, at der ikke sker ændringer af jobcentrenes eller a-kassernes myndighedsopgaver. De er tænkt som et supplement til jobcentrenes og a-kassernes/organisationernes opgavevaretagelse og som supplement eller erstatning for allerede indgåede aftaler. Samarbejdsaftalerne er frivillige og beror på dialog og samarbejde. Samarbejdsaftalernes løbetid fastsættes af de lokale samarbejdsparter og det aftales, hvorledes evt. opsigelse af aftalen skal foregå. For alle typer samarbejdsaftaler gælder, at de ikke kan tilsidesætte gældende lovgivning eller fagretslige regler og aftaler. Samarbejdets organisering og evaluering Kontaktform mellem de lokale parter beskrives. Er der fx mulighed for gensidigt at stille faste kontaktpersoner til rådighed? Endvidere beskrives eventuelle initiativer til øvrige samarbejdsaktiviteter som fx dannelse af netværk, mødeaktiviteter mv. Det fremgår også hvor hyppigt aftalerne skal evalueres med henblik på evt. revision. Udveksling af personlige oplysninger Jobcentre, a-kasser og faglige organisationer skal i alle tilfælde sikre, med henvisning til forvaltningslovens regler, at sygemeldte har givet skriftligt samtykke til samarbejdet herunder specielt ved videregivelse af oplysninger. Notat Side 1

2 1. Ledige på mangelområder skal hurtigt i job På mange af FTF-områderne er der mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt med et samarbejde mellem jobcentrene og a-kasserne om en tidlig indsats. Samarbejdet skal udnytte a-kassernes branchekendskab i jobformidlingen og bidrage til tilvejebringelse af aktive forløb med relevant opkvalificering og et klart fokus på job. De ledige skal hurtigst muligt i job. For de ledige, der har behov, skal der senest i forbindelse med 3 måneders samtalen i jobcenteret iværksættes et aktivt tilbud. Aftalen omfatter forsikrede ledige FTF ere med op til 3 måneders ledighed på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det bør i samarbejdsaftalen konkret aftales, hvilke faggrupper, der er omfattet. For de ledige under 30 år skal der være særligt fokus på ordinær beskæftigelse inden 3 måneder inden for mangelområderne A-kassens opgaver A-kassen yder en tidlig forstærket indsats gennem screening hvor der foretages en individuel vurdering af den lediges beskæftigelsespotentiale indenfor mangelområdet et intensiveret kontaktforløb med hyppig kontakt og opfølgning på aftaler, mål og aktiviteter en intensiv jobformidling en rådighedsvurdering i hele forløbet vurdering af behov for aktive tilbud og udarbejdelse af udkast til jobplaner tilbud om at bidrage til en virksomhedsrettet indsats med fokus på job og eventuelt fremskaffelse af løntilskudsjob, virksomhedspraktik m.v. kontakt til jobcentrene om ledige, der ikke forventes at kunne returnere til fagområdet Jobcenterets opgaver jobcenteret vurderer a-kassens udkast til jobplan og iværksætter tilbud Om tilbud A-kassen lægger i udarbejdelsen af udkast til jobplaner vægt på at anvende korte målrettede opkvalificeringsforløb, virksomhedspraktik, løntilskud samt kombinationer heraf. Notat Side 2

3 2. Sygemeldte skal fastholdes Arbejde og sygdom behøver ikke at være hinandens modsætninger. Det afhænger af årsagen til en sygemelding og den enkeltes oplevelse af, hvilke konsekvenser sygdommen har for arbejdsevnen. Sygdom er ikke altid en entydig størrelse med en klar lægefaglig diagnose og behandling. Ofte er uarbejdsdygtighed begrundet i sammenhængende og komplicerede faktorer, hvor det kan være vanskeligt at få en hurtig afklaring af helbredssituationen. Derfor er parterne enig om, at indsatsen skal tilpasses på grundlag af den sygemeldtes forudsætninger og behov samt den sygemeldtes helbredstilstand og ressourcer. Parterne har den fælles opfattelse, at en tidlig og kvalificeret opfølgning og kontakt med sygemeldte, fremmer en hurtig tilbagevenden til arbejde eller at forsikrede ledige igen kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. At faglige organisationer og a-kasser medvirker til at sygemeldte genvinder arbejdsevnen så hurtigt som muligt med henblik på at de kan fastholde tilknytningen til deres arbejdsplads og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Aftalen omfatter især sygemeldte, der har risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Indhold A-kasserne afholder personlig samtale efter 4 uger, med sygemeldte forsikrede ledige, jf. sygedagpengelovens 7c. Aftalen kan fx indeholde: Samarbejdsvilkår for videregivelse af oplysninger a-kasser og jobcentre imellem A - kassen kan inddrages i jobcenterets vurdering af, hvorvidt en jobplan kan fortsættes som en opfølgningsplan A-kasser og faglige organisationer inddrages i jobcenterets opfølgningsindsats, jf. sygedagpengelovens 15, 16 og 17. Aftalen kan fx indeholde: I risikosager orienteres faglig organisation om jobcenterets helhedsvurdering af den sygemeldtes konkrete behov for behandling, indsats efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering, jf. sygedagpengelovens 15. Faglig organisation inddrages i udarbejdelsen og udmøntningen af jobcenterets opfølgningsplan, jf. sygedagpengelovens 16. Faglig organisation/tr medvirker til at fremme gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen og understøtter, at den sygemeldte har kontakt med arbejdspladsen under sygefraværet, jf. sygedagpengelovens 17. A-kassen inddrages i risikosager for sygemeldte i beskæftigelse, hvor det, efter dialog mellem den sygemeldte, jobcenteret og den faglige organisation, er blevet afdækket, at den sygemeldte bedst kan genvinde sin arbejdsevne ved jobskift. Herudover kan den faglige organisation og jobcenteret drøfte muligheder for fastholdelse af sygemeldte gennem brug af de sociale kapitler i overenskomster. Notat Side 3

4 Så vidt det er muligt, kontakter jobcenteret den faglige organisation i alle sygedagpengesager, hvor der er risiko for, at den sygemeldte får frataget sine sygedagpenge. Dette med henblik på, at den faglige organisation hurtigst muligt kan medvirke til en positiv løsning af problemstillingen. Notat Side 4

5 3. Ledige fleksjobbere skal i arbejde Modtagere af ledighedsydelse er kvalificeret til at bidrage med arbejdskraft på FTFarbejdspladser i den udstrækning arbejdsopgaverne i et fleksjob matcher den enkeltes arbejdsevne. Det har stor betydning for den enkeltes livskvalitet at få mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet på trods af nedsat arbejdsevne. At nedbringe ledigheden for modtagere af ledighedsydelse og fremme livskvaliteten for personer med nedsat arbejdsevne gennem deltagelse på arbejdsmarkedet. Alle modtagere af ledighedsydelse på FTF-områder. Indhold Efter den første individuelle jobsamtale i kontaktforløbet, kan jobcenteret kontakte den faglige organisation/a-kassen med henblik på hurtigst muligt at finde et fleksjob, hvor arbejdsopgaver matcher den pågældendes arbejdsevne. Faglig organisation/a-kasse kan inddrages i den lediges ret til selvvalg af 6 ugers uddannelse, når jobmålet ligger indenfor pågældendes hidtidige fagområde. De lokale samarbejdsparter skal være opmærksomme på, at modtagerne af ledighedsydelse ikke er medlemmer af a-kasserne. Derfor skal der i samarbejdsaftalerne tages stilling til spørgsmålet om betaling for a-kassens ydelser. Notat Side 5

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1

Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Eksempelsamling: Kravspecifikationer Appendix 1 Udbudsportalen.dk August 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Eksempelsamling kravspecifikationer... 5 2. Århus Kommune... 9 2.1 Indledning... 9 2.1.1 Baggrund

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere