Jungshoved Nr. 2 Maj 2010 Årgang 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 2 Maj 2010 Årgang 6"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 2 Maj 2010 Årgang 6

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (3)... 6 Planter på Jungshoved (7)... 7 Lokalrådet... 8 JIF Formandsberetning JIF Svømning Jungshoved Forsamlingshus Pensionistforeningen Børn i Bønsvig for ca. 70 år siden Jungshoved omkring år Krybskytter.. 16 Fugle på Jungshoved Badet og Brødet. Thorvaldsen Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Praktiske oplysninger Kirke. Arrangementer Kirken og arkitekten Juletræsfesten JIF Fastelavn En arbejdsplads på Jungshoved (17) Stafetten (12) Åbent hus på Jungshoved Skole Med sneplov Jungshoved rundt JIF s historie Brugsen Jungshoved kalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Jette Lind Martinsen Tlf.: Deadline for indlæg til næste nummer: 1. juli 2010 Forsidefoto: Frede Jørgensen Tegninger: Lise Jacobsen Opsætning: Frede Jørgensen Støt bladet Kontonummer: Årsabonnement: 75 kr. Henvendelse til Knud Jacobsen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer og omdeles medio februar, maj, august og november. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Kære læsere Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommet skrev Jeppe Aakjær i 1911 (og Carl Nielsen skrev melodien i 1915). Og det gælder år efter år, at den kommer viben. At vinteren ender, markerne grønnes, og bøgen springer ud. Selvom vinteren i år var længere, end hvad vi har været vant til at mange år, kan man se på de følgende sider, at der alligevel har været gang i aktiviteterne på Jungshoved: Lokalrådet har arbejdet støt og roligt, stiudvalget er kommet godt i gang. Juletræsfest, dilettant, fastelavn og åbent hus på skolen fortælles der også om. Og endelig kunne redaktøren (omsider) komme ud og køre sneplov! To udenbys skribenter har bidraget til dette nummer af bladet. Museumsinspektør Margrethe Floryan fra Thorvaldsens Museum, som gæstede Jungshoved kirke i forbindelse med festgudstjenesten 7. marts, skriver spændende om Thorvaldsen på Jungshoved, og arkitekt Peter Bering skriver detaljeret og interessant om kirkens restaurering. Vi siger mange tak! Som omtalt i forrige nummer, omdeles bladet nu med Postdanmark, hvilket ser ud til at fungere fint. Skulle der være problemer nogen steder, hører vi i redaktionen gerne om det. Ligeledes er der flyttet lidt om på tidspunkterne for udsendelse af bladet. Så husk, at deadline for stof til næste nummer er allerede 1. juli 2010! Redaktionen ønsker alle en rigtig god og lang sommer! Redaktionen KONTAKT: Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Per Sellebjerg Pensionistforeningen Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Forsamlingshuset Morten B. Andersen Brugsen Niels Poulsen Lokalrådets hjemmeside JIF s hjemmeside Sognets hjemmeside 3

4 I dagene 25. maj maj kan man igen komme af med alt sit storskrald på hele Jungshoved. * Husbåde er blevet populære. Nu har Stenstrup Gadekær også fået én. Den er stadig ubeboet, men en altid pålidelig kilde fortæller, at et ægtepar har vist nogen interesse. Vi følger sagen. * Nu er d e t f o r å r. Det kan man vel regne med eller kan man nu det? Følgende beretning kan godt bringe én lidt i tvivl: Ernst Jensen, Stavreby Strandvej er født d. 25. maj Ernsts forældre boede den gang i Roneklint Skov. Da Ernsts mor skulle føde, blev jordmoderen tilkaldt, men da denne nåede til Lundegård, forhindrede en kraftig snestorm hende i at køre længere. Ernsts far måtte spænde hesten for kanen og køre til Lundegård for at hente jordemoderen og bringe hende gennem snedriverne til sin fødende hustru. Alt endte lykkeligt og godt, og efter 3 dage var sneen igen smeltet og foråret vendt tilbage. * Stiudvalget, nedsat af lokalrådet, inviterede lodsejere og andre interesserede til møde i Jungshoved skole 9. marts. Mødet havde 12 positive deltagere. Der blev talt om eksisterende vandreture og evt. udbygninger af disse ture, om nye ture i det åbne land og om muligheder og vanskeligheder i forbindelse med etablering af et stisystem. Udvalget mødes igen 12. april. * 4

5 Igen i år arrangerer Strandjagtforeningen i samarbejde med Amatørfiskerne hornfisketur fra Stavreby Havn. Det er torsdag 13. maj kl (ved dårligt vejr 15. maj). Pris 35 kr. pr. stang, børn under 14 år gratis. * Den 12. juni kl finder Strandjagtforeningens årlige fugleskydning sted. Stedet for fugleskydningen oplyses senere. * Morten Larsen fra Strandjagtforeningen fortæller, at Degneholmen igen i dette forår får besøg af en flok boergeder, som skal hjælpe med at holde vegetationen på holmen nede. * Sidste år fortalte Kirsten Hansen, Jungshoved, her i bladet om alt det affald, hun fandt på sine gåture på Jungshoved. Kirsten opfordrede folk til at holde op med at smide deres affald i naturen. Søndag 18. april indkaldte Lokalrådet til affaldsindsamling på Jungshoved. I næste nummer fortæller vi, hvordan det gik, og om Kirstens opfordring har virket. * Sidste forår blomstrede hele Jungshoved med nylagte krokus og påskeliljer. Straks sneen var væk i år foldede et blomstertæppe sig ud igen. Et mirakel! Knud Jacobsen, Stenstrup J I F SOMMERFEST Husk vores årlige sommerfest! I år foregår sommerfesten den 17. juli kl. 13 Der vil være fodbold- og landliggerstævne. Fest om aftenen med spisning 3 slags kød m/tilbehør, samt musik. Pris: kr. 125,00 for aftenfesten, ved forudgående tilmelding. Ved tilmelding til aftenfesten på dagen: kr. 150,00. Tilmelding til Maj Britt: eller Jette:

6 Ud vil jeg! Ud! (3) Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: At hugge brænde Så er det igen forår, og jeg er for mindst 16. gang begyndt af lave brænde i skoven. Hvert eneste år glæder jeg mig til at starte. Er der noget smukkere end at være i en skov! Selv om det har været lidt svært at komme i gang i år på grund af al sneen, er det lykkedes alligevel. Jeg glædede mig igen til at se de forskellige fugle derude. Jeg har oplevet en fasanhane, der bestemt ikke kunne lide traktoren. Den for på den, hver gang den så den. I år er der en meget smuk sort hane, der også er lidt sur på mig. Jeg tror, jeg går på dens territorium. Det er, som om hanerne har delt det imellem sig. Jeg nyder også at se, når dyrene kommer tæt på. Der var et år, hvor der var et par dyr, der tit stod og kiggede på mig, når jeg savede. Det er også hyggeligt, når vi, der går i nærheden af hinanden, i en pause kan få en sludder og en enkelt øl. Ja, det var lidt om min tid i skoven. Og det brænde, jeg laver, har vi stor glæde af hele næste vinter. Det er godt at putte i kakkelovnen. Henning Andersen Stavreby CYKELTUR PÅ JUNGSHOVED VI CYKLER HVER TORSDAG KL FRA SKOLEN. CYKLER EN HYGGETUR PÅ CA.15 KM. DET HAR VI NU GJORT I 12 ÅR. DER ER PLADS TIL FLERE, HVIS DU HAR LYST. MED VENLIG HILSEN, IDA 6

7 Når skovens anemoner er afblomstrede, og bøgen er sprunget ud, så lyser de gule kodriver op mange steder i skovbunden, på overdrev og ved grøfter. Planten hører til kodriverfamilien Primuláceae. Det latinske navn leder os hen på slægtskabet mellem den vilde kodriver og havens primula. Den vilde kodriver findes på Jungshoved i to arter, som begge har gule blomster. Det er fladkravet kodriver, Prímula elátior, og hulkravet kodriver, Prímula véris (vårens første). Den mest almindelige på Jungshoved er fladkravet kodriver, som stortrives i halvøens kalkrige morænejord. Den har sin nordgrænse i det sydøstlige Danmark og er sjælden i det øvrige land. Hulkravet kodriver vokser derimod i hele landet undtagen på de magre jorder i Jylland. Kodriver hed tidligere kodrøbel, Fladkravet kodriver, Prímula elátior Planter på Jungshoved (7) Kodriver Hulkravet kodriver, Prímula véris 7 måske i betydningen kopatte, vist efter blomsternes stilling. Mange bruger også navnet hanekam om planten. De nikkende blomster har også ledt tanken hen på et nøgleknippe og givet planten navne som Maries himmerigsnøgler, nøgleblomster og Sankt Peders urt (St. Peder, som jo passer godt på himmerigets nøgler). Kodriver er en gammel lægeplante. Den indeholder stoffet saponin, som har en slimløsende og vanddrivende virkning. Stoffet er i større mængder giftigt, og planten ædes derfor ikke af kvæget. Kodriverens blomster, der er meget duftende og honningrige, har været anvendt til fremstilling af vin. (Kilde: Danmarks vilde Planter, Politikens Forlag Fotos fra Wikipedia) Knud Jacobsen, Stenstrup

8 Uddrag af referat fra borgermødet 18. januar 2010 Lokalrådets formand, Maria Garde Hansen, orienterede om de sager, lokalrådet har arbejdet med i løbet af 2009 bl.a.: Indsigelser/bemærkninger til Kommuneplanen, lukning af daghjemmet for demente på Jungshoved Skole, Bøndernes Egehoved, herunder opsætning af skilt og adgangsforhold, Nærdemokratimodellen 2010, statslig pulje til renovering eller nedrivning af faldefærdige avls- og driftsbygninger mv., revurdering af miljøgodkendelser af Nygård og Lynggård, ansøgning om kursus-/ selskabslokaler i Stavreby, etablering af naturstier på Jungshoved samt en del andre henvendelser. Efterfølgende blev de igangværende sager belyst nærmere. Lokalrådets formand orienterede om, at lokalrådet har rykket miljøudvalget for svar i sagen med skiltning og renovering af Bøndernes Egehoved. Maria Garde Hansen orienterede endvidere om sagen med indretning af kursus-/selskabslokaler i Stavreby, ligesom der efterfølgende var en del debat herom. Lokalrådet kan efterfølgende oplyse, at sagen nu behandles i Naturklagenævnet. Formand for styregruppen for Jungshoved Skole, lokalrådsmedlem Lise Jacobsen, orienterede om stiprojektet, der p.t. er i gang på Jungshoved. Der er nedsat et stiudvalg, og der er afholdt tre møder i dette udvalg, ligesom det næste møde blev afholdt på Jungshoved Skole i marts måned. Der er indsamlet oplysninger fra et tilsvarende, men nu afsluttet, projekt på Avnø og Svinø. Herefter orienterede aftenens gæst, Klaus Larsen, om projektet med anlæg af nye stier i områderne omkring Svinø og Avnø. Stierne er etableret af landmændene bag Foreningen Køng Sogns Natursti og Skov- og Naturstyrelsen som et projekt under Spor i Landskabet. Udgangspunktet var naturgenopretning og kursusaktiviteter for omkring 40 ejendomme ved Svinø og omegn. Foreningen fandt særligt seværdige lokaliteter som udgangspunkt for stiføringerne herefter planlægning af stier, ideer mv. sammen med lodsejerne. Budgettet for hele projektet var på kr., og det blev finansieret via offentlige midler, LAG og fonde (Spor i Land- 8

9 skabet). Projektet har været en succes med besøgende det første år. Nærmere beskrivelse kan findes i folderen: SPORENE PÅ SVINØ OG AVNØ. Eventuel kontakt til: Klaus Larsen foreningen: Køng Sogns Natursti. Jungshoved Lokalråd takker i denne forbindelse for et godt indlæg fra aftenens gæst Klaus Larsen. OBS: Gik du glip af dette borgermøde, eller har du lyst til at læse hele referatet fra mødet, kan du finde det på Jungshoved Lokalråds hjemmeside under menupunktet: lokalråd og dernæst referater fra lokalrådsmøder. Tilmeld dig gratis på mailinglisten: Har du lyst til at få informationer om, hvad der rør sig i Jungshoved, kommende borgermøder, mv., kan du gratis tilmelde dig Jungshoved Lokalråds mailingliste. Tilmelding kan ske enten via Jungshoveds hjemmeside eller på et af de kommende borgermøder. På gensyn. Venlig hilsen Jungshoved Lokalråd Kommende generalforsamling: Vi håber at se mange af Jungshoveds borgere til en hyggelig aften på den kommende generalforsamling i Jungshoved Lokalråd. Dato: 1. juni 2010 Tid: kl Sted: Jungshoved Skole Programmet følger senere. Der vil sædvanen tro være gratis kaffe, te, sodavand og kage til de fremmødte. Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, kan gøre det på følgende måde: - ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli Brugsen i Jungshoved - ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke - ved at indsætte et beløb på vores konto nr i Møns Bank, Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kassen i banken!! så brug netbank). På forhånd tak 9

10 Jungshoved Idrætsforening Formandens beretning fra JIF s generalforsamling 24. februar 2010 Som alle ved, brændte hallen sidste år i påsken, men desværre brændte den ikke helt ned. I starten ville hallen være åben igen til efterårsferien, senere først på året 2010, men nu er der gået næsten et år, og først nu har man fundet ud af, at hallen skal rives ned, og en ny skal op. Dog skal udenomsarealerne bestå. Forsikringen skal betale genhusning og kørsel det første år, så vi har fået oplyst, at sæsonen slutter den 15. april for de forskellige sportsgrene, der benytter Bosei. På stående fod ved vi endnu ikke, hvordan det ser ud med at benytte Bosei, indtil hallen gerne skulle stå klar til efteråret. Vi har været så uheldige at få badmintontider fredag aften, så vi har mistet flere spillere desværre. Kørsel til Bosei med basketspillerne har fungeret fint, men der har vi også mister spillere. I år blev den del af netmedia som vi har brugt meget lang tid på at køre ind desværre lukket, så vi stod i sensommeren uden hjælp til opkrævning af kontingent. Gode råd var dyre, men vi har selv fået oprettet hotmail og nyt kontingentsystem, så fremover bliver kontingent opkrævet via mail, og det ser ud til at fungere fint. Vi mangler dog stadig at få noget ind, men det skal nok komme. Nu til det positive. Badmintonspillerne nåede at afholde stævne, inden hallen brændte. Vi havde 9 basketdrenge til CUP-turnering i Hjørring i påsken, og de havde en fantastisk tur takket være træner Anders og far Hans Henrik. Sommerfesten blev holdt lørdag i uge 28, i strålende vejr og med masser af aktive mennesker. En god dag. Kulturdagen foregik desværre i regn og rusk. Jette havde ellers inviteret til åben have, hvor det var muligt at købe Jettes lækre kage og kaffe, men det måtte flyttes til klubhuset Traktortrækket foregik i september i vanligt vejr høj sol masser af tilskuere og traktorer og gang i salget. En rigtig god weekend. Telefonbøgerne blev uddelt med hiv og sving. Folk står desværre ikke i kø for at køre, men det giver en god gevinst til klubben. Aflevering af flasker ved klubhuset går strygende. I år blev der afhentet 31 paller. Sidst i januar i år holdt vi stort svømmestævne på Bosei, vi havde selv 40 svømmere med fra JIF. En stor dag for mange af vores unge svømmere. Fastelavn blev holdt på skolen. Desværre faldt dagen sammen med star- 10

11 ten af vinterferien, der kom 16 børn, men de børn der var der havde en hyggelig eftermiddag. Vi har haft stor oprydning i klubhuset, dejligt med et altid ryddet og rent hus. Det er en fornøjelse! Til sidst tusind tak til alle, som hjælper til, når vi kalder, og tak til alle trænere for jeres store arbejde. Majbritt Forårssæsonen synger på sidste vers. Men det har været et fint forår. Der har været fyldt op på holdene og heldigvis også trænere til alle hold. Søndag afholdt Jungshoved Idrætsforening i samarbejde med DGI et mikrostævne på Bosei. Højskolen Bosei havde velvilligt stillet svømmehallen til rådighed. Der deltog godt og vel 100 svømmere, hvoraf de 40 kom fra JIF. Derudover var der en masse tilskuere, så der var liv og glade dage i svømmehallen den eftermiddag. JIF's svømmere efter medaljeoverrækkelse. Nyt fra svømmeafdelingen 11 Det er et stævne for letøvede og begyndere, så der var en del, der deltog i et svømmestævne for første gang. Stævnet forløb godt. Der var en god stemning i hallen, og alle havde en god eftermiddag. Majbritt, svømmeudvalgsformanden, havde sørget for, at der blev etableret en lille kiosk med salg af frugt, slik, kaffe og vand, hvilket var en stor succes. Vi var så heldige, at der var forældre og søskende til vore svømmere, som tog sig af selve salget i kiosken. Andre forældre deltog som tidtagere ved stævnet. Det er rart med så god en opbakning. Stævnet sluttede af med medaljeoverrækkelse, hvor der var medalje til alle svømmere. Søndag var der atter mikrostævne, denne gang i Haslev. JIF tog af sted med 13 svømmere, 3 trænere og en håndfuld forældre. Svømmerne gik virkelig til

12 den, og de fleste satte personlige rekorder. Svømmerne klarede sig også fint i forhold til de øvrige klubber, JIF's svømmere i Haslev Haslev, Maribo og Rønnede. Endnu en gang var der medalje til alle. Forårssæsonen slutter traditionen tro af med distancesvømning, og den sidste gang vil der være badedyr. Den nye sæson forventes at starte op i uge 35, den Vi takker for denne sæson og håber på gensyn til august. Specielt en stor tak til vore trænere og bassinvagter for deres store indsats og gode humør. Connie Dalsgaard J I F Volleyball Vi har plads til dig, og vi spiller frem til og med maj. Vi starter igen i september. Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl Ønsket er, at der er nogle flere, der vil spille. Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt. Det går ikke vildt til, vi er både herrer og damer i alderen år. Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se, hvordan vi har det. Eller ring til Max fra JIF. Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i Præstø. Med venlig hilsen JIF/Max, tlf eller Flasker og aviser Det går godt med indlevering af flasker, og det takker vi mange gange for! Vi ved godt, at rammerne står højere end før, men vi skal havde 7 rammer i højden, så der er blevet lavet en trappe. Det gik rigtig godt sidste år, det blev til 31 paller, og det har givet ca. 200 kr. pr. palle. Takker for god indlevering! Mvh JIF/Max 12

13 Så fik vi afviklet vores årlige dilettant, der foregik 20. og 24. marts. Den 20. startede vi om eftermiddagen med generalprøve, som forløb rigtig godt. Herefter spillede vi om aftenen for et veloplagt og dejligt medlevende publikum, hvilket jo bevirkede, at samtlige aktører gav den en ekstra skalle, herligt, herligt. Efterfølgende var der bal med musik leveret af Ole og Ole, som spillede for et danseivrigt publikum. I det hele taget en vellykket dag med ca. 100 mennesker til de 2 forestillinger. Onsdag den 24. spillede vi så igen. Denne gang var der kaffebord, hvor aktørerne gik ned og drak kaffe samen med publikum mellem 2. og 3. akt. Jungshoved Forsamlingshus Igen var der velbesøgt, og igen var folk utrolig medlevende, så igen havde vi en god aften. I år havde vi en debutant, Maja Andersen, som bor på Jungshoved Mølle. Hvor er det skønt, når der er nogle unge lokale mennesker, som vil være med. Jeg har bedt Maja om at skrive et par ord om det at have været med. Vi andre har nydt hendes altid gode humør, når vi øvede. Vores instruktør var også ny, det var Rikke Borch. Rikke var med til at spille sidste år, men havde lyst til at instruere i år. Det gjorde hun godt og vil gerne tage en tørn til næste år. Nu håber vi, at de mennesker, der henvendte sig til Rikke lørdag aften og gav tilsagn om, at de gerne vil prøve at spille, holder fast ved deres ord. Det ville jo være dejligt, om vi kunne få et hold af nye og unge mennesker, så vi andre kunne trække os lidt tilbage. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til aktørerne, men også til dem der i princippet ikke har noget med huset at gøre, men alligevel gav en hånd med, da der var brug for det. Nu kan vi så begynde at tænke på vores årlige loppemarked, som afholdes den 10. juli. Har I ting til loppemarkedet, så ring på tlf eller for evt. afhentning. Men husk, at vi tager ikke hårde hvi- 13

14 devarer, gamle fjernsyn eller printere. På forhånd tak. P.B.V. Tonny Vang O Jeg fik lyst til at være med til dilettant, da jeg så stykket forrige år. Jeg har været glad for at være med i årets dilettantstykke og håber at få lov til at deltage igen til næste år. Det har været rigtig sjovt og spændende, og man får mulighed for at møde og være sammen med folk, som man normalt ikke snakker så meget med. Jeg mener, at dilettant er vigtig for et lokalsamfund som Jungshoved, da det skaber et fællesskab. Et andet fællesskab, end der er til daglig. Fællesskabet består bl.a. også i den tilbagemelding, man får fra de personer, der valgte at deltage i arrangementet. Ikke kun dem, som har været med på scenen eller bag alt arbejdet, men dem som har siddet på publikumsrækkerne. For selvom man synes, at det har været sjovt og hyggeligt, er det altid rart, når man ikke er alene om dette. Maja S. Andersen Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Foreningen har afholdt fastelavnsfest med tøndeslagning, hvilket alle morede sig med. Vi var 45 deltagere til en festlig og fornøjelig dag. Der var 2 tønder, én til damerne og én til herrerne. Flere af deltagerne havde pyntet sig. Vi har også haft vores årlige bowlingtur til Vordingborg, vi fik rørt kroppen og lattermusklerne. Efter 2 timers bowl var vi trætte og sultne, og vi sluttede med spisning. Gymnastikken er slut nu, vi har været ca. 20 personer i gennemsnit, hvilket er flot. Tak for vinteren til alle gymnasterne. Hyggeeftermiddagene er også slut, men der har været pænt besøg hver tirsdag, har nydt godt af de eftermiddage. Nu er vi så i gang med at spille petanque udendørs. 14

15 I sommer har vi 2 ture på programmet. Tirsdag d. 15. juni går turen til Skipperkroen ved Mullerup, hvor vi skal spise. Derefter køres til Landbomuseet på Birkendegård ved Kalundborg, hvor vi kan se, hvordan landbofamilierne boede i gamle dage samt gamle redskaber. Der nyder vi kaffen, inden turen går hjem. Søndag d. 8. til og med torsdag d. 12. august går turen til Prag. Vi skal bl.a. besøge Theresienstadt, den gamle by i Prag, sejle på Moldau med spisning, se et vandorgel, på vinsmagning m.m. Alle ønskes en god og varm sommer af Bestyrelsen Børn i Bønsvig for ca. 70 år siden Geert fortæller, at han boede i Bønsvig, fra han var ca. 5 år til han var 40 år. Dengang var der rigtig mange børn i Bønsvig. Martins havde 4 Otto 2 August Jørgensen 2 Hans Nielsen 2 Bernhards ca. 6 Kaspers 1 Bugtorps 1 Karls 2 Hans Mortensen 4 Marius ca. 10 Gudmundsen 3 Kyhn ca. 6 Julius 1 I alt ca. 44 børn, i dag er der 5 børn. Dengang var der 23 huse og gårde i Bønsvig. Lodshuset lå ved vandet, lodsen skulle lodse skibe gennem Bøgestrømmen. De fleste havde lodder ude ved Stodderstubben, det der i dag hedder Bønsvig strand. Det sidste lod blev Skolebillede fra Jungshoved Skole ca Billedet er udlånt af Geert Petersen.. Geert står i 1. række yderst til venstre. 15 solgt fra, da Geert var godt 10 år, det er der, hvor Ida og Palle bor i dag. Geert mener, at der dengang var 4 forskellige købmænd i Bønsvig. Hvis der er nogen der vil korrigere eller komme med tilføjelser, er de velkomne. Dette er, som Geert husker det. Geert Petersen

16 Jungshoved omkring år 1700 Krybskytterne i Jungshoved I anden del af beretningerne om Jungshoved omkring år 1700 vil jeg i denne artikel skrive om krybskytteriet, der har været meget udbredt i sognet. En af vores kulørte, lokale krybskytter var figuren Ib i Gøngehøvdingen. Han fremstilles meget sympatisk i romanen, og det er ikke utænkeligt, at der var udbredt forståelse for den ulovlige jagt. Krybskytteriet skal ses i lyset af udbredt fattigdom, ofte fejlslagen høst og mangel på føde m.m. Dengang var krybskytteriet forbundet med strenge domme, og med livet som indsats. Set med vores brille var den retfærdige sagsbehandling meget lemfældig, og i særdeleshed hård. I min søgen på oplysninger om Jungshoved er det lykkedes at få en kopi af M. S. P. Repholz: Beskrivelse over Baroniet Stampenborg (Nysø) fra Bogen rummer mange beskrivelser af Jungshoved, der dengang var en væsentlig del af Nysøs besiddelser. Forfatteren, Repholz, beskriver detaljeret baroniets besiddelser og områdets topografi. Han kommer også lidt ind på sognets sædelighed og flid, der beskrives 16 således: I tiden fra 1761 og frem til 1820 er Jungshoved af de sogne på Sjælland, hvor sædernes forbedring er gået mest frem. Repholz beskriver, at sognet sammen med Nyord havde en gunstig beliggenhed, hvad angår strandhugst, krybskytterier og endda røverier. Gamle mænd kan berette om beboernes ringe agtelse for retten, især i skovene og over for skibbrudne. Bissekræmmere, der vovede sig derud, kunne ikke vide sig sikre i sognet. Vold og så endda mord forekom jævnligt. Sognebørnene beskrives dog nu (i 1820) som udmærkede agerdyrkere, havedyrkere og husmænd, der på rettelig vis betaler deres skat. En del af sognets børn har, efter tjenesten i marinen, ladet sig hyre på koffardi-fartøjer (handelsskibe). En del af husmændene drev fiskeri ved siden af landbruget. Dengang, som nu, skete dette ikke uden beklagelser. Repholz skriver således: Nogle Huusmænd og Indsiddere besatte sig med Fiskerie, dog drives dette ikke med saa stor Fordeel, som Sognets Beliggenhed giver Leilighed til. Vandene ere temmelig flade, de give Aborrer, Flyndre, Aal og stun-

17 dom Giedder. Af den sidste Slags Fisk fangedes aarligen en Deel førend Krigen begyndte Mange formode, at Skydningen fra Roneklints Batterie af det derværende svære Skyts har fordrevet dem. Krybskytteriets omfang understreges i bogen: For To Hundrede Aar Siden, som artiklen her tager sit udgangspunkt i. Her beskrives flere sager om krybskytteri, der ender på birketinget i Jungshoved. Jungshoved var en del af de kongelige vildtbaner og det bedste var; indtil 1706 boede skovridder Folsach hele to mil fra Øen, nemlig i Lundby. Det blev der dog forsøgt rådet bod på ved at lade Skovridder Karl Schrøder tage bolig i Enegård, hvor han kunne bevogte indgangen til Øen. Inden da, i 1688, berettes der om skyderi både nat og dag, og der var også fundet mange skudte dyr, både hjorte og råer, men vildttyvene var der ingen der så. Jungshoved, med dens kyster på tre sider, gjorde det ikke nemt for den nye skovridder i Enegård. Der berettes om flere krybskytter, der tog vandvejen. En taktik, der efter sigende har været brugt mange år efter. Jens Øster fra Stavreby stod frem på birketinget i 1688 og vidnede: at engang i den forløbne Sommer kom Lars Skaanings Sønner af Viemose til ham og beklagede sig, at nogen havde stjaalet deres Hjulbøsse, som lå indsvøbt i Sejl i deres Baad ved Stranden. Men hvor de havde ligget, og om de havde jaget med Ulovlighed, kunne (turde?) han ikke sige; thi han vidste det ikke. Der blev efterfølgende holdt godt øje med Viemosekarlene; men de hyttede sig vel og kom aldrig igen efter nogen Bøsse. I vinteren 1714 pågribes Skytte Bo Hemmingsen fra Lindersvold, efter at være kommet sejlende til Øen fra nord sammen med to kammerater, der dog når at slippe væk. Det kunne ikke bevises, at skytterne havde nedlagt noget vildt, så de slipper med en bøde på 60 lod sølv og desuden at skulle betale for sagens omkostninger. Bo Skytte skal desuden betale for den tid, han sad i tårnet i Vordingborg. I 1690 får de mange sager om vildttyveri lensherre (og overkammerherre) Von Plessen til at beordre: At alle Bøsser og Skydevaaben skulle vare samlede og ophængte i Vaabenhuset (i kirken). Få år efter er det alligevel galt igen: Den 26. september 1695 står Søren Andersen frem på birketinget for at vidne: Forleden Søndag kørte jeg på vej til Roskilde Marked, og da mødte jeg Peder Haagensen, som før har boet i Even, komme kørende på Monsjør Lavrsen til Nysøs Agre. Midt på vognen, der var så smal, at to ikke kunne sidde på samme sæde, sad en tyk mand i graa kjol, en mand som han ikke kendte. Peder Haagensen var også iført en graa Kjol, og han havde en Kabusse, som han havde slaget ned over Ansigtet. Søren hilste på dem, og de takkede. Hestene, de havde spændt for Vog- 17

18 nen, er de samme som nu paa Tinget staar. Herefter er det Niels Ebbesen fra Ambæk, der skal vidne. Niels kan fortælle, at han den samme søndag ved elleve-tiden ligeledes havde mødt Peder Haagensen, der kom kørende op ad vor Gade og holdt udenfor mit. Jeg spurgte da: Hvor kommer I fra? Fra Kjøbenhavn, svarede de, vi ville høre os for efter Egeplanker. Niels rådede dem til at køre til Bønsvig eller Roneklint. Den fremmede, der kaldte sig Kristen, foregav, at han skulle bygge et skib. Kristen var en stor høj Karl, tyk under Øjnene. Han talte med jydsk Maal. Efter et krus øl og efter at have fået ild på piben kørte Peder, den anden gik. Niels Ebbesens pige havde samme dag været i kirke, da hun sammen med flere andre var på vej hjem, hørtes skud. Da hun senere samme dag var ude for at skulle flytte hestene: saa hun tvende Karle gaaendes op fra Storesøen og gik op ad Fjællebroen på Ambæk Mark. Og den ene gik og tog forvejen for den anden. Skovridder Folsach vidner også på tinget, at han samme dag var på vildtbanen sammen med sin ven Jens Nielsen fra Bårse. De fulgte et vognspor fra Ammendrup Lillemark ud til skovene på Jungshoved. De mistede sporet ved Østerbro i Præstø. Derefter red de mod Brydemosen, hvor de hørte skud. På den anden side af skoven fandt de et par heste og en vogn efterladt. I vognen fandtes en råbuk i en sæk, en grå hat og en lille økse. Herefter beordrer skovridder Folsach, at alle både i sognet skulle lægges ud fra stranden, alle heste skulle holdes inde og ydermere skulle alle mænd og karle stille op i kæde langs strandene. Ved tusmørketide sås Peder Haagensen komme gående fra Skibbinge Hestehave og over strandsletten mod Præstø til. han gik det stærkeste, han kunde, og han havde intet eller nogen med sig. Her blev han så pågrebet og derefter ført til tårnet i Vordingborg, hvor han efter fjorten dage bliver ført frem på tinge. Som forsvarer mødte Monsjør Jørgen Klemmesen fra Gisselfeld, da Peder sad på en af godsets gårde. Han lader hurtigt forstå, at de gerne må beholde Peder Haagensen, men at godsejeren gerne vil have de to heste og vogn med tilbage, da de tilhørte godsets gård. Det giver tinget ham ret i, og godsejeren forlader tinget, og dermed står Peder uden forsvarer. Peder bliver efterfølgende spurgt om, hvem han havde med sig på den ulovlige jagt. Kristen Bollesen fra Vester Egede, svarede han. Hvem skød dyret? Kristen, svarede Peder. Hvem kom den i sækken? 18

19 Kristen, jeg holdt sækken, mens Kristen lod Bukken i; men der vi saa Skovridderne, løb vi alt hvad vi orkede Var der nogen, der havde bedt Jer om at skyde dyret? Nej! De havde ej tænkt sig at skyde; men Aarsagen var, han skulle hente en Vorned, Anders Lavrsen fra Skibinge, og han bad da Skytten Kristen i Vester Egede følge med; og som da alle vare i Kirke, kørte de ad Jungshoved Ø til for at købe Hjuleger, da var det, at den galne tanke kom over os at skyde Bukken der stod i Buskene. Den følgende dag møder Kristen Bollesens stifsøn (stedsøn) op på tinget, og han kan fortælle, at Kristen var rejst til Jylland, og derfor ikke kunne møde på tinge. I øvrigt mente stifsønnen, at man ikke skulle stole på Peder Haagensens forklaring. Tinget når frem til følgende afgørelse: Peder Haagensen kan vel ikke overbevises om at have drevet Krybskytteri, men efter egen bekendelse har han været med; saa dømmes han til Jærn og Arbejde på Bremerholmen på livstid. Og omkostningerne må han betale. Vil han appellere? Nej svarer fangen. Jeg haver ingen Midler at stævne for, jeg ved kun at indskyde mig under den høje Øvrigheds Naade. Tingets udgifter og opholdet på tårnet i Vordingborg havde kostet 8 rdl. 2 mark og 14 skilling. Peder ejede dog ikke mere end det, han staar og gaar i. Godsejeren på Gisselfeld tog derimod alt, hvad der var på gården i Hyllede, og derefter måtte Peder modtage sin dom. Skytten Kristen Bollesen, den anden deltager, og grangiveligt ham, der skød bukken, dømmes kun til at afgive alt sit bodslod. Men for ham gik det senere helt anderledes. Det tyder på, at han efter rejsen til Jylland, da uvejret var ovre, vendte tilbage til Sydsjælland. Ifølge kirkebøgerne boede han, efter krybskytteri sagen var afsluttet, flere år i Vester Egede. I 1713, altså 18 år efter sagen om krybskytteriet på Jungshoved, kan man læse i Vester Egedes kirkebog: Den 9. maj begravet Kristen Bollesen Skytte, som druknede i Klemen Møllers Aa henne ved Aversi, da han skulle rejse til Ringsted med nogle soldater at levere. Herefter kommer præsten med en usædvanlig tilføjelse: men hvorledes rettelig er tilgaaet, er ikke bleven mig kundgjort. Kunne det tænkes, at de soldater, der skulle leveres til tjeneste, havde haft en finger med i drukningen? og var det ikke, fordi jeg var så pæn en borger så kunne jeg fristes til at ønske det! Det er svært at forstå, at han kunne slippe godt fra det, set i forhold til straffen for Peder Haagensen. Henrik Hansen, marts 2010 Illustrationerne er af Poul Steffensen fra Gøngehøvdingen af Carit Etlar 19

20 En af forårets første sangfugle, der kan høres, er lærken - sanglærken er dens korrekte navn. Den er samtidig vores eneste almindelige ynglende lærkeart. Den kan høres allerede fra sidst i februar, men i år, hvor vinteren var rimelig lang, blev det marts, før den for alvor kunne høres. Sanglærken er en hårdfør trækfugl. Den trækker kun væk i de allermørkeste og kolde måneder, fra november til februar. Det er dog ikke selve kulden, der gør det risikabelt at blive, men derimod risikoen for et tykt lag af sne, der gør det umuligt at komme ned til ukrudt og græsfrø, som er dens vigtigste vinterføde. Reden anbringes oftest ude midt på marken, langt fra buske og træer, hvor rovfugle og krager har deres udkigspost. Ligesom viben foretrækker sanglærken at yngle helt ude i det åbne land. Der bruger den strategien med at have udsyn og kunne opdage fare i god tid. Ligesom eksempelvis de små hønsefugle agerhøns og vagtler kan sanglærken dukke sig og løbe væk i vegetationen ved fare. Efter en sangflugt lander sanglærken ikke direkte på redestedet, men løber derhen. I skrivende stund, som er ultimo marts, er det den mest dominerende sangstemme her i det åbne land. I maj måned, når dette læses, er der travlhed med afkommet, og her er det oftest Fugle på Jungshoved 20 kun i de sene aftentimer og tidlige morgentimer, at sanglærken synger kraftigt. På denne tid er det den første stemme, der høres om morgen, eller rettere sagt natten, for sidst i maj måned kan den starte allerede ved tiden! Sanglærkens føde består en stor del af året af frø, men i ynglesæsonen er det oftest insekter, der indtages og udelukkende som foder til ungerne. Det kan ofte være svært at finde nok insekter i en veldrevet kornmark, og derfor søger sanglærken ofte ud i randområderne efter føde. Ude i det vilde græs er der, hvor de finder størstedelen af deres føde, også i yngletiden. Sådanne områder skrumper desværre ind i disse år. Enge der gror til, markskel der bliver sløjfet, vejrabatter der bliver smallere og smallere og brakmarker der ophører, er årsager, der også for sanglærken gør det sværere at trives. Sanglærken er dog som bekendt stadigvæk et meget almindeligt syn i det danske agerland, også på Foto: Helge Sørensen Sanglærke

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere