Jungshoved Nr. 2 Maj 2010 Årgang 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jungshoved Nr. 2 Maj 2010 Årgang 6"

Transkript

1 Jungshoved Nr. 2 Maj 2010 Årgang 6

2 INDHOLD Løst og fast... 4 Ud vil jeg! Ud! (3)... 6 Planter på Jungshoved (7)... 7 Lokalrådet... 8 JIF Formandsberetning JIF Svømning Jungshoved Forsamlingshus Pensionistforeningen Børn i Bønsvig for ca. 70 år siden Jungshoved omkring år Krybskytter.. 16 Fugle på Jungshoved Badet og Brødet. Thorvaldsen Kirkenyt. Gudstjenester Kirkenyt. Praktiske oplysninger Kirke. Arrangementer Kirken og arkitekten Juletræsfesten JIF Fastelavn En arbejdsplads på Jungshoved (17) Stafetten (12) Åbent hus på Jungshoved Skole Med sneplov Jungshoved rundt JIF s historie Brugsen Jungshoved kalender REDAKTION Knud Jacobsen, ansvarshavende Tlf.: Hanne Rasmussen Tlf.: Merete Siegumfeldt Tlf.: Jette Lind Martinsen Tlf.: Deadline for indlæg til næste nummer: 1. juli 2010 Forsidefoto: Frede Jørgensen Tegninger: Lise Jacobsen Opsætning: Frede Jørgensen Støt bladet Kontonummer: Årsabonnement: 75 kr. Henvendelse til Knud Jacobsen Synspunkter i bladet står for forfatterens egen regning og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg. Læserindlæg skal afleveres inden deadline og kan være skrevet i hånden, på skrivemaskine eller på pc. Indlæg skrevet på pc behøver ikke have et særligt format. Billeder til indlæg skal være forsynet med tilladelse fra ophavsrettens indehaver. Bladet udkommer i ca. 800 eksemplarer og omdeles medio februar, maj, august og november. Bladet udgives af Jungshoved Menighedsråd, Jungshoved Idrætsforening, Jungshoved Lokalråd og Styregruppen for Jungshoved Skole. Tryk: Nordfalster Bogtrykkeri 2

3 Kære læsere Nu er dagen fuld af sang, og nu er viben kommet skrev Jeppe Aakjær i 1911 (og Carl Nielsen skrev melodien i 1915). Og det gælder år efter år, at den kommer viben. At vinteren ender, markerne grønnes, og bøgen springer ud. Selvom vinteren i år var længere, end hvad vi har været vant til at mange år, kan man se på de følgende sider, at der alligevel har været gang i aktiviteterne på Jungshoved: Lokalrådet har arbejdet støt og roligt, stiudvalget er kommet godt i gang. Juletræsfest, dilettant, fastelavn og åbent hus på skolen fortælles der også om. Og endelig kunne redaktøren (omsider) komme ud og køre sneplov! To udenbys skribenter har bidraget til dette nummer af bladet. Museumsinspektør Margrethe Floryan fra Thorvaldsens Museum, som gæstede Jungshoved kirke i forbindelse med festgudstjenesten 7. marts, skriver spændende om Thorvaldsen på Jungshoved, og arkitekt Peter Bering skriver detaljeret og interessant om kirkens restaurering. Vi siger mange tak! Som omtalt i forrige nummer, omdeles bladet nu med Postdanmark, hvilket ser ud til at fungere fint. Skulle der være problemer nogen steder, hører vi i redaktionen gerne om det. Ligeledes er der flyttet lidt om på tidspunkterne for udsendelse af bladet. Så husk, at deadline for stof til næste nummer er allerede 1. juli 2010! Redaktionen ønsker alle en rigtig god og lang sommer! Redaktionen KONTAKT: Jungshoved Lokalråd Maria Garde Hansen Jungshoved Menighedsråd Bente Wermuth Styregruppen for Jungshoved Skole Lise Jacobsen Vicevært for skolen Niels Holger Wermuth Jungshoved Idrætsforening Majbritt Nielsen Strandjagtforeningen Per Sellebjerg Pensionistforeningen Karen Carlsson Amatørfiskeforeningen Gert Jensen Forsamlingshuset Morten B. Andersen Brugsen Niels Poulsen Lokalrådets hjemmeside JIF s hjemmeside Sognets hjemmeside 3

4 I dagene 25. maj maj kan man igen komme af med alt sit storskrald på hele Jungshoved. * Husbåde er blevet populære. Nu har Stenstrup Gadekær også fået én. Den er stadig ubeboet, men en altid pålidelig kilde fortæller, at et ægtepar har vist nogen interesse. Vi følger sagen. * Nu er d e t f o r å r. Det kan man vel regne med eller kan man nu det? Følgende beretning kan godt bringe én lidt i tvivl: Ernst Jensen, Stavreby Strandvej er født d. 25. maj Ernsts forældre boede den gang i Roneklint Skov. Da Ernsts mor skulle føde, blev jordmoderen tilkaldt, men da denne nåede til Lundegård, forhindrede en kraftig snestorm hende i at køre længere. Ernsts far måtte spænde hesten for kanen og køre til Lundegård for at hente jordemoderen og bringe hende gennem snedriverne til sin fødende hustru. Alt endte lykkeligt og godt, og efter 3 dage var sneen igen smeltet og foråret vendt tilbage. * Stiudvalget, nedsat af lokalrådet, inviterede lodsejere og andre interesserede til møde i Jungshoved skole 9. marts. Mødet havde 12 positive deltagere. Der blev talt om eksisterende vandreture og evt. udbygninger af disse ture, om nye ture i det åbne land og om muligheder og vanskeligheder i forbindelse med etablering af et stisystem. Udvalget mødes igen 12. april. * 4

5 Igen i år arrangerer Strandjagtforeningen i samarbejde med Amatørfiskerne hornfisketur fra Stavreby Havn. Det er torsdag 13. maj kl (ved dårligt vejr 15. maj). Pris 35 kr. pr. stang, børn under 14 år gratis. * Den 12. juni kl finder Strandjagtforeningens årlige fugleskydning sted. Stedet for fugleskydningen oplyses senere. * Morten Larsen fra Strandjagtforeningen fortæller, at Degneholmen igen i dette forår får besøg af en flok boergeder, som skal hjælpe med at holde vegetationen på holmen nede. * Sidste år fortalte Kirsten Hansen, Jungshoved, her i bladet om alt det affald, hun fandt på sine gåture på Jungshoved. Kirsten opfordrede folk til at holde op med at smide deres affald i naturen. Søndag 18. april indkaldte Lokalrådet til affaldsindsamling på Jungshoved. I næste nummer fortæller vi, hvordan det gik, og om Kirstens opfordring har virket. * Sidste forår blomstrede hele Jungshoved med nylagte krokus og påskeliljer. Straks sneen var væk i år foldede et blomstertæppe sig ud igen. Et mirakel! Knud Jacobsen, Stenstrup J I F SOMMERFEST Husk vores årlige sommerfest! I år foregår sommerfesten den 17. juli kl. 13 Der vil være fodbold- og landliggerstævne. Fest om aftenen med spisning 3 slags kød m/tilbehør, samt musik. Pris: kr. 125,00 for aftenfesten, ved forudgående tilmelding. Ved tilmelding til aftenfesten på dagen: kr. 150,00. Tilmelding til Maj Britt: eller Jette:

6 Ud vil jeg! Ud! (3) Forskellige måder at færdes på i Jungshoveds skønne natur: At hugge brænde Så er det igen forår, og jeg er for mindst 16. gang begyndt af lave brænde i skoven. Hvert eneste år glæder jeg mig til at starte. Er der noget smukkere end at være i en skov! Selv om det har været lidt svært at komme i gang i år på grund af al sneen, er det lykkedes alligevel. Jeg glædede mig igen til at se de forskellige fugle derude. Jeg har oplevet en fasanhane, der bestemt ikke kunne lide traktoren. Den for på den, hver gang den så den. I år er der en meget smuk sort hane, der også er lidt sur på mig. Jeg tror, jeg går på dens territorium. Det er, som om hanerne har delt det imellem sig. Jeg nyder også at se, når dyrene kommer tæt på. Der var et år, hvor der var et par dyr, der tit stod og kiggede på mig, når jeg savede. Det er også hyggeligt, når vi, der går i nærheden af hinanden, i en pause kan få en sludder og en enkelt øl. Ja, det var lidt om min tid i skoven. Og det brænde, jeg laver, har vi stor glæde af hele næste vinter. Det er godt at putte i kakkelovnen. Henning Andersen Stavreby CYKELTUR PÅ JUNGSHOVED VI CYKLER HVER TORSDAG KL FRA SKOLEN. CYKLER EN HYGGETUR PÅ CA.15 KM. DET HAR VI NU GJORT I 12 ÅR. DER ER PLADS TIL FLERE, HVIS DU HAR LYST. MED VENLIG HILSEN, IDA 6

7 Når skovens anemoner er afblomstrede, og bøgen er sprunget ud, så lyser de gule kodriver op mange steder i skovbunden, på overdrev og ved grøfter. Planten hører til kodriverfamilien Primuláceae. Det latinske navn leder os hen på slægtskabet mellem den vilde kodriver og havens primula. Den vilde kodriver findes på Jungshoved i to arter, som begge har gule blomster. Det er fladkravet kodriver, Prímula elátior, og hulkravet kodriver, Prímula véris (vårens første). Den mest almindelige på Jungshoved er fladkravet kodriver, som stortrives i halvøens kalkrige morænejord. Den har sin nordgrænse i det sydøstlige Danmark og er sjælden i det øvrige land. Hulkravet kodriver vokser derimod i hele landet undtagen på de magre jorder i Jylland. Kodriver hed tidligere kodrøbel, Fladkravet kodriver, Prímula elátior Planter på Jungshoved (7) Kodriver Hulkravet kodriver, Prímula véris 7 måske i betydningen kopatte, vist efter blomsternes stilling. Mange bruger også navnet hanekam om planten. De nikkende blomster har også ledt tanken hen på et nøgleknippe og givet planten navne som Maries himmerigsnøgler, nøgleblomster og Sankt Peders urt (St. Peder, som jo passer godt på himmerigets nøgler). Kodriver er en gammel lægeplante. Den indeholder stoffet saponin, som har en slimløsende og vanddrivende virkning. Stoffet er i større mængder giftigt, og planten ædes derfor ikke af kvæget. Kodriverens blomster, der er meget duftende og honningrige, har været anvendt til fremstilling af vin. (Kilde: Danmarks vilde Planter, Politikens Forlag Fotos fra Wikipedia) Knud Jacobsen, Stenstrup

8 Uddrag af referat fra borgermødet 18. januar 2010 Lokalrådets formand, Maria Garde Hansen, orienterede om de sager, lokalrådet har arbejdet med i løbet af 2009 bl.a.: Indsigelser/bemærkninger til Kommuneplanen, lukning af daghjemmet for demente på Jungshoved Skole, Bøndernes Egehoved, herunder opsætning af skilt og adgangsforhold, Nærdemokratimodellen 2010, statslig pulje til renovering eller nedrivning af faldefærdige avls- og driftsbygninger mv., revurdering af miljøgodkendelser af Nygård og Lynggård, ansøgning om kursus-/ selskabslokaler i Stavreby, etablering af naturstier på Jungshoved samt en del andre henvendelser. Efterfølgende blev de igangværende sager belyst nærmere. Lokalrådets formand orienterede om, at lokalrådet har rykket miljøudvalget for svar i sagen med skiltning og renovering af Bøndernes Egehoved. Maria Garde Hansen orienterede endvidere om sagen med indretning af kursus-/selskabslokaler i Stavreby, ligesom der efterfølgende var en del debat herom. Lokalrådet kan efterfølgende oplyse, at sagen nu behandles i Naturklagenævnet. Formand for styregruppen for Jungshoved Skole, lokalrådsmedlem Lise Jacobsen, orienterede om stiprojektet, der p.t. er i gang på Jungshoved. Der er nedsat et stiudvalg, og der er afholdt tre møder i dette udvalg, ligesom det næste møde blev afholdt på Jungshoved Skole i marts måned. Der er indsamlet oplysninger fra et tilsvarende, men nu afsluttet, projekt på Avnø og Svinø. Herefter orienterede aftenens gæst, Klaus Larsen, om projektet med anlæg af nye stier i områderne omkring Svinø og Avnø. Stierne er etableret af landmændene bag Foreningen Køng Sogns Natursti og Skov- og Naturstyrelsen som et projekt under Spor i Landskabet. Udgangspunktet var naturgenopretning og kursusaktiviteter for omkring 40 ejendomme ved Svinø og omegn. Foreningen fandt særligt seværdige lokaliteter som udgangspunkt for stiføringerne herefter planlægning af stier, ideer mv. sammen med lodsejerne. Budgettet for hele projektet var på kr., og det blev finansieret via offentlige midler, LAG og fonde (Spor i Land- 8

9 skabet). Projektet har været en succes med besøgende det første år. Nærmere beskrivelse kan findes i folderen: SPORENE PÅ SVINØ OG AVNØ. Eventuel kontakt til: Klaus Larsen foreningen: Køng Sogns Natursti. Jungshoved Lokalråd takker i denne forbindelse for et godt indlæg fra aftenens gæst Klaus Larsen. OBS: Gik du glip af dette borgermøde, eller har du lyst til at læse hele referatet fra mødet, kan du finde det på Jungshoved Lokalråds hjemmeside under menupunktet: lokalråd og dernæst referater fra lokalrådsmøder. Tilmeld dig gratis på mailinglisten: Har du lyst til at få informationer om, hvad der rør sig i Jungshoved, kommende borgermøder, mv., kan du gratis tilmelde dig Jungshoved Lokalråds mailingliste. Tilmelding kan ske enten via Jungshoveds hjemmeside eller på et af de kommende borgermøder. På gensyn. Venlig hilsen Jungshoved Lokalråd Kommende generalforsamling: Vi håber at se mange af Jungshoveds borgere til en hyggelig aften på den kommende generalforsamling i Jungshoved Lokalråd. Dato: 1. juni 2010 Tid: kl Sted: Jungshoved Skole Programmet følger senere. Der vil sædvanen tro være gratis kaffe, te, sodavand og kage til de fremmødte. Læsere, der vil støtte bladet økonomisk, kan gøre det på følgende måde: - ved at lægge et beløb i den røde pengekasse i Dagli Brugsen i Jungshoved - ved at lægge et beløb i bladbøssen i våbenhuset i Jungshoved Kirke - ved at indsætte et beløb på vores konto nr i Møns Bank, Præstø (banken opkræver 20 kr. i gebyr, hvis man indsætter direkte ved kassen i banken!! så brug netbank). På forhånd tak 9

10 Jungshoved Idrætsforening Formandens beretning fra JIF s generalforsamling 24. februar 2010 Som alle ved, brændte hallen sidste år i påsken, men desværre brændte den ikke helt ned. I starten ville hallen være åben igen til efterårsferien, senere først på året 2010, men nu er der gået næsten et år, og først nu har man fundet ud af, at hallen skal rives ned, og en ny skal op. Dog skal udenomsarealerne bestå. Forsikringen skal betale genhusning og kørsel det første år, så vi har fået oplyst, at sæsonen slutter den 15. april for de forskellige sportsgrene, der benytter Bosei. På stående fod ved vi endnu ikke, hvordan det ser ud med at benytte Bosei, indtil hallen gerne skulle stå klar til efteråret. Vi har været så uheldige at få badmintontider fredag aften, så vi har mistet flere spillere desværre. Kørsel til Bosei med basketspillerne har fungeret fint, men der har vi også mister spillere. I år blev den del af netmedia som vi har brugt meget lang tid på at køre ind desværre lukket, så vi stod i sensommeren uden hjælp til opkrævning af kontingent. Gode råd var dyre, men vi har selv fået oprettet hotmail og nyt kontingentsystem, så fremover bliver kontingent opkrævet via mail, og det ser ud til at fungere fint. Vi mangler dog stadig at få noget ind, men det skal nok komme. Nu til det positive. Badmintonspillerne nåede at afholde stævne, inden hallen brændte. Vi havde 9 basketdrenge til CUP-turnering i Hjørring i påsken, og de havde en fantastisk tur takket være træner Anders og far Hans Henrik. Sommerfesten blev holdt lørdag i uge 28, i strålende vejr og med masser af aktive mennesker. En god dag. Kulturdagen foregik desværre i regn og rusk. Jette havde ellers inviteret til åben have, hvor det var muligt at købe Jettes lækre kage og kaffe, men det måtte flyttes til klubhuset Traktortrækket foregik i september i vanligt vejr høj sol masser af tilskuere og traktorer og gang i salget. En rigtig god weekend. Telefonbøgerne blev uddelt med hiv og sving. Folk står desværre ikke i kø for at køre, men det giver en god gevinst til klubben. Aflevering af flasker ved klubhuset går strygende. I år blev der afhentet 31 paller. Sidst i januar i år holdt vi stort svømmestævne på Bosei, vi havde selv 40 svømmere med fra JIF. En stor dag for mange af vores unge svømmere. Fastelavn blev holdt på skolen. Desværre faldt dagen sammen med star- 10

11 ten af vinterferien, der kom 16 børn, men de børn der var der havde en hyggelig eftermiddag. Vi har haft stor oprydning i klubhuset, dejligt med et altid ryddet og rent hus. Det er en fornøjelse! Til sidst tusind tak til alle, som hjælper til, når vi kalder, og tak til alle trænere for jeres store arbejde. Majbritt Forårssæsonen synger på sidste vers. Men det har været et fint forår. Der har været fyldt op på holdene og heldigvis også trænere til alle hold. Søndag afholdt Jungshoved Idrætsforening i samarbejde med DGI et mikrostævne på Bosei. Højskolen Bosei havde velvilligt stillet svømmehallen til rådighed. Der deltog godt og vel 100 svømmere, hvoraf de 40 kom fra JIF. Derudover var der en masse tilskuere, så der var liv og glade dage i svømmehallen den eftermiddag. JIF's svømmere efter medaljeoverrækkelse. Nyt fra svømmeafdelingen 11 Det er et stævne for letøvede og begyndere, så der var en del, der deltog i et svømmestævne for første gang. Stævnet forløb godt. Der var en god stemning i hallen, og alle havde en god eftermiddag. Majbritt, svømmeudvalgsformanden, havde sørget for, at der blev etableret en lille kiosk med salg af frugt, slik, kaffe og vand, hvilket var en stor succes. Vi var så heldige, at der var forældre og søskende til vore svømmere, som tog sig af selve salget i kiosken. Andre forældre deltog som tidtagere ved stævnet. Det er rart med så god en opbakning. Stævnet sluttede af med medaljeoverrækkelse, hvor der var medalje til alle svømmere. Søndag var der atter mikrostævne, denne gang i Haslev. JIF tog af sted med 13 svømmere, 3 trænere og en håndfuld forældre. Svømmerne gik virkelig til

12 den, og de fleste satte personlige rekorder. Svømmerne klarede sig også fint i forhold til de øvrige klubber, JIF's svømmere i Haslev Haslev, Maribo og Rønnede. Endnu en gang var der medalje til alle. Forårssæsonen slutter traditionen tro af med distancesvømning, og den sidste gang vil der være badedyr. Den nye sæson forventes at starte op i uge 35, den Vi takker for denne sæson og håber på gensyn til august. Specielt en stor tak til vore trænere og bassinvagter for deres store indsats og gode humør. Connie Dalsgaard J I F Volleyball Vi har plads til dig, og vi spiller frem til og med maj. Vi starter igen i september. Vi spiller på Klosternakkeskolen onsdag kl Ønsket er, at der er nogle flere, der vil spille. Vi spiller på motionsplan og har det hyggeligt. Det går ikke vildt til, vi er både herrer og damer i alderen år. Har det interesse, så kom og få en spilleaften ud af det og se, hvordan vi har det. Eller ring til Max fra JIF. Vi håber, der er flere, som har lyst at komme og spille, da vi kun har volley i JIF i Præstø. Med venlig hilsen JIF/Max, tlf eller Flasker og aviser Det går godt med indlevering af flasker, og det takker vi mange gange for! Vi ved godt, at rammerne står højere end før, men vi skal havde 7 rammer i højden, så der er blevet lavet en trappe. Det gik rigtig godt sidste år, det blev til 31 paller, og det har givet ca. 200 kr. pr. palle. Takker for god indlevering! Mvh JIF/Max 12

13 Så fik vi afviklet vores årlige dilettant, der foregik 20. og 24. marts. Den 20. startede vi om eftermiddagen med generalprøve, som forløb rigtig godt. Herefter spillede vi om aftenen for et veloplagt og dejligt medlevende publikum, hvilket jo bevirkede, at samtlige aktører gav den en ekstra skalle, herligt, herligt. Efterfølgende var der bal med musik leveret af Ole og Ole, som spillede for et danseivrigt publikum. I det hele taget en vellykket dag med ca. 100 mennesker til de 2 forestillinger. Onsdag den 24. spillede vi så igen. Denne gang var der kaffebord, hvor aktørerne gik ned og drak kaffe samen med publikum mellem 2. og 3. akt. Jungshoved Forsamlingshus Igen var der velbesøgt, og igen var folk utrolig medlevende, så igen havde vi en god aften. I år havde vi en debutant, Maja Andersen, som bor på Jungshoved Mølle. Hvor er det skønt, når der er nogle unge lokale mennesker, som vil være med. Jeg har bedt Maja om at skrive et par ord om det at have været med. Vi andre har nydt hendes altid gode humør, når vi øvede. Vores instruktør var også ny, det var Rikke Borch. Rikke var med til at spille sidste år, men havde lyst til at instruere i år. Det gjorde hun godt og vil gerne tage en tørn til næste år. Nu håber vi, at de mennesker, der henvendte sig til Rikke lørdag aften og gav tilsagn om, at de gerne vil prøve at spille, holder fast ved deres ord. Det ville jo være dejligt, om vi kunne få et hold af nye og unge mennesker, så vi andre kunne trække os lidt tilbage. Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til aktørerne, men også til dem der i princippet ikke har noget med huset at gøre, men alligevel gav en hånd med, da der var brug for det. Nu kan vi så begynde at tænke på vores årlige loppemarked, som afholdes den 10. juli. Har I ting til loppemarkedet, så ring på tlf eller for evt. afhentning. Men husk, at vi tager ikke hårde hvi- 13

14 devarer, gamle fjernsyn eller printere. På forhånd tak. P.B.V. Tonny Vang O Jeg fik lyst til at være med til dilettant, da jeg så stykket forrige år. Jeg har været glad for at være med i årets dilettantstykke og håber at få lov til at deltage igen til næste år. Det har været rigtig sjovt og spændende, og man får mulighed for at møde og være sammen med folk, som man normalt ikke snakker så meget med. Jeg mener, at dilettant er vigtig for et lokalsamfund som Jungshoved, da det skaber et fællesskab. Et andet fællesskab, end der er til daglig. Fællesskabet består bl.a. også i den tilbagemelding, man får fra de personer, der valgte at deltage i arrangementet. Ikke kun dem, som har været med på scenen eller bag alt arbejdet, men dem som har siddet på publikumsrækkerne. For selvom man synes, at det har været sjovt og hyggeligt, er det altid rart, når man ikke er alene om dette. Maja S. Andersen Nyt fra Jungshoved Pensionistforening Foreningen har afholdt fastelavnsfest med tøndeslagning, hvilket alle morede sig med. Vi var 45 deltagere til en festlig og fornøjelig dag. Der var 2 tønder, én til damerne og én til herrerne. Flere af deltagerne havde pyntet sig. Vi har også haft vores årlige bowlingtur til Vordingborg, vi fik rørt kroppen og lattermusklerne. Efter 2 timers bowl var vi trætte og sultne, og vi sluttede med spisning. Gymnastikken er slut nu, vi har været ca. 20 personer i gennemsnit, hvilket er flot. Tak for vinteren til alle gymnasterne. Hyggeeftermiddagene er også slut, men der har været pænt besøg hver tirsdag, har nydt godt af de eftermiddage. Nu er vi så i gang med at spille petanque udendørs. 14

15 I sommer har vi 2 ture på programmet. Tirsdag d. 15. juni går turen til Skipperkroen ved Mullerup, hvor vi skal spise. Derefter køres til Landbomuseet på Birkendegård ved Kalundborg, hvor vi kan se, hvordan landbofamilierne boede i gamle dage samt gamle redskaber. Der nyder vi kaffen, inden turen går hjem. Søndag d. 8. til og med torsdag d. 12. august går turen til Prag. Vi skal bl.a. besøge Theresienstadt, den gamle by i Prag, sejle på Moldau med spisning, se et vandorgel, på vinsmagning m.m. Alle ønskes en god og varm sommer af Bestyrelsen Børn i Bønsvig for ca. 70 år siden Geert fortæller, at han boede i Bønsvig, fra han var ca. 5 år til han var 40 år. Dengang var der rigtig mange børn i Bønsvig. Martins havde 4 Otto 2 August Jørgensen 2 Hans Nielsen 2 Bernhards ca. 6 Kaspers 1 Bugtorps 1 Karls 2 Hans Mortensen 4 Marius ca. 10 Gudmundsen 3 Kyhn ca. 6 Julius 1 I alt ca. 44 børn, i dag er der 5 børn. Dengang var der 23 huse og gårde i Bønsvig. Lodshuset lå ved vandet, lodsen skulle lodse skibe gennem Bøgestrømmen. De fleste havde lodder ude ved Stodderstubben, det der i dag hedder Bønsvig strand. Det sidste lod blev Skolebillede fra Jungshoved Skole ca Billedet er udlånt af Geert Petersen.. Geert står i 1. række yderst til venstre. 15 solgt fra, da Geert var godt 10 år, det er der, hvor Ida og Palle bor i dag. Geert mener, at der dengang var 4 forskellige købmænd i Bønsvig. Hvis der er nogen der vil korrigere eller komme med tilføjelser, er de velkomne. Dette er, som Geert husker det. Geert Petersen

16 Jungshoved omkring år 1700 Krybskytterne i Jungshoved I anden del af beretningerne om Jungshoved omkring år 1700 vil jeg i denne artikel skrive om krybskytteriet, der har været meget udbredt i sognet. En af vores kulørte, lokale krybskytter var figuren Ib i Gøngehøvdingen. Han fremstilles meget sympatisk i romanen, og det er ikke utænkeligt, at der var udbredt forståelse for den ulovlige jagt. Krybskytteriet skal ses i lyset af udbredt fattigdom, ofte fejlslagen høst og mangel på føde m.m. Dengang var krybskytteriet forbundet med strenge domme, og med livet som indsats. Set med vores brille var den retfærdige sagsbehandling meget lemfældig, og i særdeleshed hård. I min søgen på oplysninger om Jungshoved er det lykkedes at få en kopi af M. S. P. Repholz: Beskrivelse over Baroniet Stampenborg (Nysø) fra Bogen rummer mange beskrivelser af Jungshoved, der dengang var en væsentlig del af Nysøs besiddelser. Forfatteren, Repholz, beskriver detaljeret baroniets besiddelser og områdets topografi. Han kommer også lidt ind på sognets sædelighed og flid, der beskrives 16 således: I tiden fra 1761 og frem til 1820 er Jungshoved af de sogne på Sjælland, hvor sædernes forbedring er gået mest frem. Repholz beskriver, at sognet sammen med Nyord havde en gunstig beliggenhed, hvad angår strandhugst, krybskytterier og endda røverier. Gamle mænd kan berette om beboernes ringe agtelse for retten, især i skovene og over for skibbrudne. Bissekræmmere, der vovede sig derud, kunne ikke vide sig sikre i sognet. Vold og så endda mord forekom jævnligt. Sognebørnene beskrives dog nu (i 1820) som udmærkede agerdyrkere, havedyrkere og husmænd, der på rettelig vis betaler deres skat. En del af sognets børn har, efter tjenesten i marinen, ladet sig hyre på koffardi-fartøjer (handelsskibe). En del af husmændene drev fiskeri ved siden af landbruget. Dengang, som nu, skete dette ikke uden beklagelser. Repholz skriver således: Nogle Huusmænd og Indsiddere besatte sig med Fiskerie, dog drives dette ikke med saa stor Fordeel, som Sognets Beliggenhed giver Leilighed til. Vandene ere temmelig flade, de give Aborrer, Flyndre, Aal og stun-

17 dom Giedder. Af den sidste Slags Fisk fangedes aarligen en Deel førend Krigen begyndte Mange formode, at Skydningen fra Roneklints Batterie af det derværende svære Skyts har fordrevet dem. Krybskytteriets omfang understreges i bogen: For To Hundrede Aar Siden, som artiklen her tager sit udgangspunkt i. Her beskrives flere sager om krybskytteri, der ender på birketinget i Jungshoved. Jungshoved var en del af de kongelige vildtbaner og det bedste var; indtil 1706 boede skovridder Folsach hele to mil fra Øen, nemlig i Lundby. Det blev der dog forsøgt rådet bod på ved at lade Skovridder Karl Schrøder tage bolig i Enegård, hvor han kunne bevogte indgangen til Øen. Inden da, i 1688, berettes der om skyderi både nat og dag, og der var også fundet mange skudte dyr, både hjorte og råer, men vildttyvene var der ingen der så. Jungshoved, med dens kyster på tre sider, gjorde det ikke nemt for den nye skovridder i Enegård. Der berettes om flere krybskytter, der tog vandvejen. En taktik, der efter sigende har været brugt mange år efter. Jens Øster fra Stavreby stod frem på birketinget i 1688 og vidnede: at engang i den forløbne Sommer kom Lars Skaanings Sønner af Viemose til ham og beklagede sig, at nogen havde stjaalet deres Hjulbøsse, som lå indsvøbt i Sejl i deres Baad ved Stranden. Men hvor de havde ligget, og om de havde jaget med Ulovlighed, kunne (turde?) han ikke sige; thi han vidste det ikke. Der blev efterfølgende holdt godt øje med Viemosekarlene; men de hyttede sig vel og kom aldrig igen efter nogen Bøsse. I vinteren 1714 pågribes Skytte Bo Hemmingsen fra Lindersvold, efter at være kommet sejlende til Øen fra nord sammen med to kammerater, der dog når at slippe væk. Det kunne ikke bevises, at skytterne havde nedlagt noget vildt, så de slipper med en bøde på 60 lod sølv og desuden at skulle betale for sagens omkostninger. Bo Skytte skal desuden betale for den tid, han sad i tårnet i Vordingborg. I 1690 får de mange sager om vildttyveri lensherre (og overkammerherre) Von Plessen til at beordre: At alle Bøsser og Skydevaaben skulle vare samlede og ophængte i Vaabenhuset (i kirken). Få år efter er det alligevel galt igen: Den 26. september 1695 står Søren Andersen frem på birketinget for at vidne: Forleden Søndag kørte jeg på vej til Roskilde Marked, og da mødte jeg Peder Haagensen, som før har boet i Even, komme kørende på Monsjør Lavrsen til Nysøs Agre. Midt på vognen, der var så smal, at to ikke kunne sidde på samme sæde, sad en tyk mand i graa kjol, en mand som han ikke kendte. Peder Haagensen var også iført en graa Kjol, og han havde en Kabusse, som han havde slaget ned over Ansigtet. Søren hilste på dem, og de takkede. Hestene, de havde spændt for Vog- 17

18 nen, er de samme som nu paa Tinget staar. Herefter er det Niels Ebbesen fra Ambæk, der skal vidne. Niels kan fortælle, at han den samme søndag ved elleve-tiden ligeledes havde mødt Peder Haagensen, der kom kørende op ad vor Gade og holdt udenfor mit. Jeg spurgte da: Hvor kommer I fra? Fra Kjøbenhavn, svarede de, vi ville høre os for efter Egeplanker. Niels rådede dem til at køre til Bønsvig eller Roneklint. Den fremmede, der kaldte sig Kristen, foregav, at han skulle bygge et skib. Kristen var en stor høj Karl, tyk under Øjnene. Han talte med jydsk Maal. Efter et krus øl og efter at have fået ild på piben kørte Peder, den anden gik. Niels Ebbesens pige havde samme dag været i kirke, da hun sammen med flere andre var på vej hjem, hørtes skud. Da hun senere samme dag var ude for at skulle flytte hestene: saa hun tvende Karle gaaendes op fra Storesøen og gik op ad Fjællebroen på Ambæk Mark. Og den ene gik og tog forvejen for den anden. Skovridder Folsach vidner også på tinget, at han samme dag var på vildtbanen sammen med sin ven Jens Nielsen fra Bårse. De fulgte et vognspor fra Ammendrup Lillemark ud til skovene på Jungshoved. De mistede sporet ved Østerbro i Præstø. Derefter red de mod Brydemosen, hvor de hørte skud. På den anden side af skoven fandt de et par heste og en vogn efterladt. I vognen fandtes en råbuk i en sæk, en grå hat og en lille økse. Herefter beordrer skovridder Folsach, at alle både i sognet skulle lægges ud fra stranden, alle heste skulle holdes inde og ydermere skulle alle mænd og karle stille op i kæde langs strandene. Ved tusmørketide sås Peder Haagensen komme gående fra Skibbinge Hestehave og over strandsletten mod Præstø til. han gik det stærkeste, han kunde, og han havde intet eller nogen med sig. Her blev han så pågrebet og derefter ført til tårnet i Vordingborg, hvor han efter fjorten dage bliver ført frem på tinge. Som forsvarer mødte Monsjør Jørgen Klemmesen fra Gisselfeld, da Peder sad på en af godsets gårde. Han lader hurtigt forstå, at de gerne må beholde Peder Haagensen, men at godsejeren gerne vil have de to heste og vogn med tilbage, da de tilhørte godsets gård. Det giver tinget ham ret i, og godsejeren forlader tinget, og dermed står Peder uden forsvarer. Peder bliver efterfølgende spurgt om, hvem han havde med sig på den ulovlige jagt. Kristen Bollesen fra Vester Egede, svarede han. Hvem skød dyret? Kristen, svarede Peder. Hvem kom den i sækken? 18

19 Kristen, jeg holdt sækken, mens Kristen lod Bukken i; men der vi saa Skovridderne, løb vi alt hvad vi orkede Var der nogen, der havde bedt Jer om at skyde dyret? Nej! De havde ej tænkt sig at skyde; men Aarsagen var, han skulle hente en Vorned, Anders Lavrsen fra Skibinge, og han bad da Skytten Kristen i Vester Egede følge med; og som da alle vare i Kirke, kørte de ad Jungshoved Ø til for at købe Hjuleger, da var det, at den galne tanke kom over os at skyde Bukken der stod i Buskene. Den følgende dag møder Kristen Bollesens stifsøn (stedsøn) op på tinget, og han kan fortælle, at Kristen var rejst til Jylland, og derfor ikke kunne møde på tinge. I øvrigt mente stifsønnen, at man ikke skulle stole på Peder Haagensens forklaring. Tinget når frem til følgende afgørelse: Peder Haagensen kan vel ikke overbevises om at have drevet Krybskytteri, men efter egen bekendelse har han været med; saa dømmes han til Jærn og Arbejde på Bremerholmen på livstid. Og omkostningerne må han betale. Vil han appellere? Nej svarer fangen. Jeg haver ingen Midler at stævne for, jeg ved kun at indskyde mig under den høje Øvrigheds Naade. Tingets udgifter og opholdet på tårnet i Vordingborg havde kostet 8 rdl. 2 mark og 14 skilling. Peder ejede dog ikke mere end det, han staar og gaar i. Godsejeren på Gisselfeld tog derimod alt, hvad der var på gården i Hyllede, og derefter måtte Peder modtage sin dom. Skytten Kristen Bollesen, den anden deltager, og grangiveligt ham, der skød bukken, dømmes kun til at afgive alt sit bodslod. Men for ham gik det senere helt anderledes. Det tyder på, at han efter rejsen til Jylland, da uvejret var ovre, vendte tilbage til Sydsjælland. Ifølge kirkebøgerne boede han, efter krybskytteri sagen var afsluttet, flere år i Vester Egede. I 1713, altså 18 år efter sagen om krybskytteriet på Jungshoved, kan man læse i Vester Egedes kirkebog: Den 9. maj begravet Kristen Bollesen Skytte, som druknede i Klemen Møllers Aa henne ved Aversi, da han skulle rejse til Ringsted med nogle soldater at levere. Herefter kommer præsten med en usædvanlig tilføjelse: men hvorledes rettelig er tilgaaet, er ikke bleven mig kundgjort. Kunne det tænkes, at de soldater, der skulle leveres til tjeneste, havde haft en finger med i drukningen? og var det ikke, fordi jeg var så pæn en borger så kunne jeg fristes til at ønske det! Det er svært at forstå, at han kunne slippe godt fra det, set i forhold til straffen for Peder Haagensen. Henrik Hansen, marts 2010 Illustrationerne er af Poul Steffensen fra Gøngehøvdingen af Carit Etlar 19

20 En af forårets første sangfugle, der kan høres, er lærken - sanglærken er dens korrekte navn. Den er samtidig vores eneste almindelige ynglende lærkeart. Den kan høres allerede fra sidst i februar, men i år, hvor vinteren var rimelig lang, blev det marts, før den for alvor kunne høres. Sanglærken er en hårdfør trækfugl. Den trækker kun væk i de allermørkeste og kolde måneder, fra november til februar. Det er dog ikke selve kulden, der gør det risikabelt at blive, men derimod risikoen for et tykt lag af sne, der gør det umuligt at komme ned til ukrudt og græsfrø, som er dens vigtigste vinterføde. Reden anbringes oftest ude midt på marken, langt fra buske og træer, hvor rovfugle og krager har deres udkigspost. Ligesom viben foretrækker sanglærken at yngle helt ude i det åbne land. Der bruger den strategien med at have udsyn og kunne opdage fare i god tid. Ligesom eksempelvis de små hønsefugle agerhøns og vagtler kan sanglærken dukke sig og løbe væk i vegetationen ved fare. Efter en sangflugt lander sanglærken ikke direkte på redestedet, men løber derhen. I skrivende stund, som er ultimo marts, er det den mest dominerende sangstemme her i det åbne land. I maj måned, når dette læses, er der travlhed med afkommet, og her er det oftest Fugle på Jungshoved 20 kun i de sene aftentimer og tidlige morgentimer, at sanglærken synger kraftigt. På denne tid er det den første stemme, der høres om morgen, eller rettere sagt natten, for sidst i maj måned kan den starte allerede ved tiden! Sanglærkens føde består en stor del af året af frø, men i ynglesæsonen er det oftest insekter, der indtages og udelukkende som foder til ungerne. Det kan ofte være svært at finde nok insekter i en veldrevet kornmark, og derfor søger sanglærken ofte ud i randområderne efter føde. Ude i det vilde græs er der, hvor de finder størstedelen af deres føde, også i yngletiden. Sådanne områder skrumper desværre ind i disse år. Enge der gror til, markskel der bliver sløjfet, vejrabatter der bliver smallere og smallere og brakmarker der ophører, er årsager, der også for sanglærken gør det sværere at trives. Sanglærken er dog som bekendt stadigvæk et meget almindeligt syn i det danske agerland, også på Foto: Helge Sørensen Sanglærke

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Juni-september 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Juni-september 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER Juni-september 2015 Jungshoved 35 Allerslev 1. s. e. trin. 7. jun. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren 2. s. e. trin. 14. jun. 9.00 10.30 3. s. e. trin. 21. jun. 10.30 9.00 Sankthans 23.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Jungshoved Allerslev Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September-december 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September-december 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER September-december 2016 Jungshoved 29 Allerslev 15. s. e. trin. 4. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 16. s. e. trin. 11. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 17. s. e. trin. 18. sep.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk

Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk Halling Posten Årgang 6 nr. 25 omdeles til alle i Halling www.hallingby.dk Nyt fra Halling Forsamlingshus side 2 Bestyrelsen & Redaktion side 2 Fastelavnssoldat side 3 Fastelavnsfest side 3 Generalforsamling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere