MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING"

Transkript

1 MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING

2 DAGENS PROGRAM 09:30-09:45 Velkomst v. Dorte Nøhr Andersen, vicedirektør i Energistyrelsen 09:45-10:00 Præsentation analysen om overholdelse af bygningsreglementet v. Kirsten Gram-Hanssen, seniorforsker, SBi 10:00-10:15 Præsentation af incitament og virkemiddel analysen v. Ole Michael Jensen, seniorforsker, SBi 10:15-11:00 Analysecaféer 11:00-11:50 Præsentation af netværksgruppernes delresultater Grp. 1: Enfamiliehuse v. Vagn Holk Lauridsen Grp. 2: Etageboliger v. Lars Axelsen Grp. 3: Offentlige bygninger v. Niels Carsten Bluhme 11:50-12:20 Pause og stående frokost Omkring hovedtrappen på 1. og 2. sal.

3 DAGENS PROGRAM 12:20-12:55 Præsentation af netværksgruppernes delresultater Grp. 4: Erhvervsbygninger v. Torben Christensen Grp. 5: Finansiering og økonomi v. Christian Michaelsen Grp. 6: Innovation og grøn erhvervsudvikling v. Birgitte F. D. Stang 13:10-13:55 Netværksgruppecaféer Netværksgrupperne er i hver sin café repræsenteret ved gruppens koordinator og redaktør(er). Konferencens øvrige deltagere fordeler sig på de seks netværksgrupper, og får herved mulighed for at kommentere på de præsenterede resultater og udpege særlige behov for koordinering. 13:55-14:15 Proces frem mod afslutningskonferencen v. Mette Odgaard Mylin, kontorchef i Energistyrelsen 14:15-14:30 Tak for i dag Forfriskning og networking

4 VELKOMMEN Dorte Nøhr Andersen Vicedirektør i Energistyrelsen

5 STRATEGI FOR ENERGIRENOVERING en åben proces

6 ARBEJDENDE NETVÆRKSGRUPPER initiativer

7 ANALYSER - Fremtidssikring af komponentkrav - Incitamenter og virkemidler - Efterlevelse af bygningsreglementet - Sammenhæng mellem energimærke og salgspris - Model for adfærdens effekt for energiforbruget - Erfaringer med energirenovering Endeligt færdig i april - Indeklimaforhold ved energirenovering Endeligt færdig i april - Potentiale analyse

8 FORMÅLET MED KONFERENCEN BRUTTOINITIATIV-KATALOG

9 EN AFGØRENDE INDSATS

10 EFTERLEVELSE AF BR10

11 Overholdelse af krav i bygningsreglementet Netværket for energi renovering, 6 februar 2013 Kirsten Gram-Hanssen, Statens Byggeforskningsinstitut

12 Hvad jeg vil tale om Problemstillingen Indkredsning af opgaven Metoden Resultaterne Konklusion og anbefalinger Toke Haunstrup Christensen, Jesper Ole Jensen, Kirsten Gram-Hanssen

13 Problemstilling - BR10 om energieffektivisering ved renovering Energi renoveringer gøres mest fornuftigt når man alligevel skal renovere bygningen Derfor er det også et krav i BR10, medmindre beregninger viser det ikke er rentabelt Men bliver reglementet overholdt?

14 Indkredsning af opgaven Mange bygningstyper og bygningsejere Vælge ud fra: Væsentlighed størst energipotentiale Sandsynlighed der hvor vi tror problemet er størst Vigtige bygningsejere også det offentlige Derfor: Fokus på parcelhuse og kommunale bygninger særligt tagrenoveringer

15 Metoden Potentielt ulovlig adfærd - følsomt emne Kvalitative interview anonymitet Telefon, face-to-face, fokusgruppe Nøglepersoner (7) Håndværkere (24) Parcelhusejere (9) Kommuner (11) Strategiske valg af informanter og generalisering ud fra kvalitative data

16 Resultater Håndværkernes kendskab Kendskab til reglementet kun 7 ud af 24 som kender rentabilitetskravet Tommelfinger regler mm Isoleringstykkelser Rentabilitets skøn (3-7 år vs. 40 år) Vi har interviewet de håndværkere der må formodes at vide mest om dette!

17 Resultater Håndværkernes praksis Der gennemføres efterisolering ved de fleste renoveringer (ca. 75%) Stigende interesse for energi renovering blandt boligejere Alle håndværkere kender problemstillingen med at en kunde fravælger en rentabel efterisolering (ca % af alle renoveringer) Primært et problem blandt parcelhusejere men også eks. fra kommuner og virksomheder

18 Resultater Parcelhusejernes begrundelser for ikke at isolere Økonomi: Manglende interesse for og tro på besparelsen Ældre og boligejere som regner med at sælge snart, mener det er spild Manglende finansiering/lånemulighed Andet: Mangler fokus på energi Æstetik og lokalplaner Prisforhandling og isolering

19 Resultater kommunernes kendskab Kommunerne kender generelt reglerne Byggesagsafdelingerne kender lovgivningen bedst ofte samarbejder de med ejendomsafdelingerne Nogle oplever dog at kravene befinder sig i en gråzone særligt rentabilitetsberegningerne

20 Resultater kommunernes praksis 50% af kommunerne efterisolerer altid, resten kun i 50% af renoveringerne Når der ikke isoleres er det i overensstemmelse med BR10 oftest fordi det ikke er rentabelt Lav fjernvarmepris Tidligere isoleret ca mm

21 Resultater kommunernes begrundelser Når der isoleres: Fordi man skal En del af den kommunale strategi og fordi man mener det er fornuftigt, også selv om det ikke er rentabelt eller er et BR10 krav Frivillige aftaler omkring CO2, energi m.m. Når der ikke isoleres: Lav fjernvarmepris og tidligere isoleret Byggeteknisk svært og dermed dyrt BR10 krav blev for dyrt, så fremfor at renovere lavede man en lappeløsning Arkitektur

22 Konklusion Skøn: % af alle renoveringer bliver der ikke samtidigt efterisoleret Særligt et problem blandt parcelhuse, men også eks. fra kommuner og virksomheder Kendskabet til BR10 på dette område blandt boligejere og håndværkere er ikke så stort Begrundelserne blandt bygningsejere er ofte økonomi, og evt. kombineret med byggetekniske og æstetiske problemstillinger Virker BR10: ja og nej!

23 Anbefaling Forenkling af reglerne Formidling af reglerne særligt til håndværkerne og private boligejere Ikke at stramme lovgivningen eller kontrollen Afklaring af juridisk ansvar

24 INCITAMENTER OG VIRKEMIDLER

25 Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Midtvejskonference, 6. februar 2013

26 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Kampagner Hjemmesider Brochurer Information Kurser Workshops Hotlines Helpdesk -hjælp Demonstration Demo-projekter Åben-hus Messer Engagement Naboskabsaftaler Kommunal assistance Præmiering Prisuddeling Feedback Energimærketjek Bygningstjek Vejledning Håndværkerråd Pakkeløsninger Arkitekthjælp Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Tvungen opsparing Finansielle ord. Tilskudsordninger Billige lån ESCO-ordninger Feed-in tariffer Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

27 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Oplysning Information Kampagner Kurser Hjemmesider Workshops Brochurer Hotlines Helpdesk -hjælp Demonstration Demo-projekter Åben-hus Messer Engagement Naboskabsaftaler Kommunal assistance Rådgivning Præmiering Feedback Prisuddeling Energimærketjek Bygningstjek Vejledning Håndværkerråd Pakkeløsninger Arkitekthjælp Lovkrav Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Tvungen opsparing Økonomiske virkemidler Finansielle ord. Tilskudsordninger Billige lån ESCO-ordninger Feed-in tariffer Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

28 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Røgelse Information Kampagner Kurser Hjemmesider Workshops Brochurer Hotlines Helpdesk -hjælp Demonstration Demo-projekter Åben-hus Messer Engagement Naboskabsaftaler Kommunal assistance Sød musik Præmiering Feedback Prisuddeling Energimærketjek Bygningstjek Vejledning Håndværkerråd Pakkeløsninger Arkitekthjælp Pisk Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Tvungen opsparing Tilskudsordninger Feed-in tariffer Gulerod Finansielle ord. Billige lån ESCO-ordninger Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

29 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Oplysning Information Kampagner Kurser Hjemmesider Workshops Brochurer Hotlines Helpdesk -hjælp Interventionsstrategier Rådgivning Lovkrav Demonstration Engagement Præmiering Feedback Vejledning Demo-projekter Åben-hus Messer Naboskabsaftaler Prisuddeling Energimærketjek Håndværkerråd Kommunal assistance Bygningstjek Pakkeløsninger Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Arkitekthjælp Tvungen opsparing Økonomiske virkemidler Finansielle ord. Tilskudsordninger Billige lån ESCO-ordninger Feed-in tariffer Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

30 Virkemidler Virkemidler Oplysning Rådgivning Lovkrav Økonomiske virkemidler Incitamenter Barrierer Kr. Energibesparelser Forbrugsreduktion Bygningsrenovering

31 Energispareadfærd Samfundsmæssig ramme Socioøkonomi Incitament Motivation Mulighed Opportunity Kunnen Ability Bygningskarakteristik Energispareadfærd Forbrugsreduktion Bygningsrenovering

32 Hvem skal nu betale? Klima-gevinst Miljø-gevinst Beskæftigelses-gevinst BORGER Ejendomsværdi-gevinst Økonomisk gevinst SAMFUND Indsats Indsats Energibesparelsesgevinsten Komfortgevinst Symbolværdi-gevinst

33 Målgrupper EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

34 Staten selv EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

35 Staten selv EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

36 Staten selv EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

37 Almene boligselskaber Grønt regnskab EU Staten Målgrupper Staten selv Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Tvungen opsparing Kommenen gennem selv Landsbyggefonden Strategiske netværk Private husejere Private husejere ESCO Fra Urbanplanen Energibesparelser Forbrugsreduktion Bygningsrenovering

38 Kommunerne selv ESCO EU Staten selv Optimeret drift Staten Lindevangsskollen Frederiksberg Integreret vedligehold Målgrupper Virkemidler EMOstyring Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber 35,0 30,0 Private husejere % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Energimærker kommunale bygninger Strategiske netværk Private husejere A1 A2 B C D E F G Eksisterende energimærke Potentiel energimærke

39 Strategiske netværk Ubrudt forsyningskæde ESCO-light i Middelfart EU Staten Målgrupper Staten selv Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Private husejere HusetsEnergi.dk i Ringkøbing-Skjern ProjectZero i Sønderborg Virkemidler Virkemidler Målgrupper 2100nu Østerbro Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Energibyen Frederikshavn Renoveringsopgaver for 75 mio. kr. t Den enkelte husejer har i gennemsnit investeret Årlig besparelse på 4,9 GWh Årlige CO2-reduktioner på ton. Mange arbejdspladser er fasthold i Sønderborgområdedt

40 ANALYSECAFÈER Potentiale analyse > RUM 9-1.sal v. Kim B. Wittchen, SBi Fremtidssikring af komponentkrav > RUM 10-1.sal v. Lone Hedegaard Mortensen, SBi Incitamenter og virkemidler > LILLE SAL - 2.sal v. Ole Michael Jensen, SBi Efterlevelse af bygningsreglementet > BALKONSAL - 2.sal v. Kirsten Gram-Hanssen, SBi Sammenhæng ml. energimærke og salgspris > SALON A - Stueplan v. Jesper Kragh, SBi. Model for adfærdens effekt for energiforbruget > SALON F - 1.sal v. Jørgen Rosen, SBi. Erfaringer med energirenovering > STORE SAL - 2.sal v. Jakob Laustsen, Niras. Indeklimaforhold ved energirenovering > KAJSAL - 2.sal v. Thomas Witterseh, TI.

41 ANALYSECAFÉERNES PLACERING

42 GRUPPERNES DELRESULTATER

43 GRUPPE 1, 2 OG 3

44 NETVÆRKSGRUPPE 1 Enfamiliehuse - fritstående, kæde- og rækkehuse, sommerhuse v. Vagn Holk Lauridsen - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

45 OVERORDNEDE OVERVEJELSER

46 6 INDSATSOMRÅDER 1. Vidensløft til boligejerne (10) Ensartede budskaber fra centralt sted - fælles informationsplatform Værktøjer der bringer viden om renovering, energi, finansiering og økonomi, sammenholdt med geografisk bosætning og livsfaser skal forbedre incitament og beslutningsproces hos husejeren. 2. Uddannelse (9) En kontinuerlig/vedvarende vidensopbygning gennem hele værdikæden fra producent- rådgiver- udførende-energiforbruger er nødvendig hvis de nationale mål skal nås. 3. Lovgivning, kontrol og krav (9) Det er afgørende at undersøge, om der er forhold i lovgivningen, som forhindrer gennemførelsen af energirenoveringsprojekter, eller om der på anden måde vil kunne etableres lovgivningsmæssige greb, der sikre energibesparelser i den bygningsmassen.

47 INDSATSOMRÅDER 4. Finansiering og økonomiske incitamenter (9) Der er behov for en bredere vifte af finansieringsformer og økonomiske incitamenter, - stor fokus på sikkerhed for energirenoveringseffekten. 5. Indeklima (5) Aktiv stillingtagen til indeklima og komfort skal bringes på dagsorden hos forbrugerne Indeklima- og energiløsninger skal integreres og tilpasses specifikke bygningstyper Indeklimakrav og lovkrav til bygningsautomatik 6. Pakkeløsninger (3). Det er afgørende at energirenovering er så nemt som muligt for alle. Specifikke bygningstyper og husejersegmenter Kobling til finansiering via handlingsplan - personlig tilpasset rådgivning

48 INDSATSOMRÅDE 1 Vidensløft til boligejer Ensartede budskaber fra centralt sted Skabe en fælles platform Boligejernes videns center for indeklima og energirenovering for kommunikation til boligejerne, som dels skal sikre en ensartet og sammenlignelig kommunikation og dels skal sikre at der er en fælles platform som industrien kan levere informationer til. National strategi og bygningsatlas En national renoveringsstrategi eksemplificeret gennem et nationalt bygningsatlas. Der tages overordnet stilling til bosætning, fortætning og nedrivnings områder Beskrivelse af bygningstyper med forslag til energirenovering økonomi m.m. Husets servicebog Husets servicebog er et værktøj som indeholdende alle oplysninger der er relateret til den pågældende bygning En servicebog skal følge bygningen ved ejerskifte Positivlister, produktlister Forbrugerne har brug for at kunne identificere og differentiere forskellige løsninger, produkter og koncepter. Derfor skal der udvikles en række positivlister for produkter og teknologier, ligesom Go Energi-mærket for udvalgte produkter genetableres i en ny ordning, der bygger på dynamiske og ambitiøse lister, der sikrer innovation.

49 INDSATSOMRÅDE 2 Uddannelse Bankrådgivere Energirenovering - Totaløkonomi og værdiskabelse Journalister Journalister for boligblade, livstilmagasiner m.m. bør have øget kendskab til bagvedliggende prioriteter gennem kendskab til det nye bygningsatlas, BR eksempelsamling, Videncenter for energibesparelser og lignede tiltag. Byggevareforhandlere Opkvalificer uddannelsen og viden hos byggevarer forhandlere der ofte fungerer som rådgiver for gør det selv folket Rådgivere og udførende - livscyklus for produkter og bygninger Der udvikles og undervises i forenklede LCA værktøjer til brug ved renovering og nøglematerialer udvælges. Fokus på Miljøbelastningen af de tilførte materialer, samt gevinsten ved at genbruge de miljøtunge bygningsdele i forhold til en nedrivning og genopbygning. Eftersyn af uddannelser Det afklares om uddannelsesplaner på de forskellige uddannelser og efteruddannelsestilbud er opdateret i forhold til vidensbehovet. Et fagligt eftersyn identificerer behov for opdateret viden

50 INDSATSOMRÅDE [3] Lovgivning kontrol og krav Anmeldelsespligt Byggeanmeldelsespligt i forhold til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der jf. BR10 kap. 7.4 udløser krav om energiforbedringer Energimærket øget anvendelse og værdi Obligatorisk for alle boliger. Opdateres og fornyes hvert 10 år, Det udvides med rådgivning for boligejerne Materialevalg - ressourceforbrugsopgørelser LCA krav [Ressourcer forbrugt i forhold til besparelsen (LCA) opgørelse over den totale miljøpåvirkning målt over 50 år efter EU CEN standart. Differentieret bygningsreglement for eksisterende bygninger der indføres en differentiering over for det eksisterende byggeri mht. mål og løsninger, der står over for en større eller mindre energi -bygningsrenovering. Det differentierede bygningsreglement bør sammenkobles til digital byggesagsbehandling. Krav ved låntagning statsgaranterede lån, der ligger mellem 80 og 100 % af ejendommes værdi efter dokumenteret energirenovering. Statsgarantien medfører lavere marginal til realkredit/bank og dermed gøres rentabilitet/tilbagebetalingstid af investeringen mere interessant..

51 INDSATSOMRÅDE 4 Økonomiske incitamenter Fjernvarmetarif En justering af fjernvarmetariffen, så den faste andel af varmeregningen nedsættes, kan i høj grad øge forbrugernes incitament til at spare på energien. Bygningskonto En andel af energispareafgiften på el hensættes på individuelle bygningskonti, som bygningsejeren kan benytte til energirenoveringer. Indførelse af grøn ejendomsskat Provenuneutral grøn ejendomsbeskatning i lighed med bilbeskatning. Bygninger beskattes i forhold til energistandarden, med laveste ejendomsbeskatning til lavest energiforbrug. Energimærket benyttes til beskatningsgrundlag. Energirenoverings-tilskudsordning Indføring af en ny grøn støtteordning på 500 mio. kr. årligt til energirenovering. Ordningen vil både bidrage til at nå energiog klimamål, øge beskæftigelsen og modvirke sort arbejde. Finansiering af statsligt provenutab Provenutabet som følge af renoveringsstrategien skal inddrages som et centralt element i den undersøgelse af tilskudsog afgiftssystemet, som er aftalt i energiforliget fra marts 2012

52 INDSATSOMRÅDE 5 Indeklima Kommunikationsstrategi for indeklima Formidlingen skal være klar og præcis, så boligejerne får den nødvendige viden og bliver opmærksom på, om de har problemer i boligen, som der bør handles på. Krav til indeklima i forbindelse med energirenovering Energi bruges primært til at regulere indeklimaet, som har betydning for menneskers sundhed og velvære. Derfor skal indeklimaet i renoverede bygninger bringes på niveau med nybyggeri. Der indføres minimumskrav i det differentierede bygningsreglement, og der etableres en indeklimamærkning i forbindelse med energimærkning. Kompetenceløft hos aktørerne vedr. indeklima ifm. energirenovering [Udvikling af simple visualiseringsprogrammer integreres i undervisning om indeklimaforhold, med det formål at rådgivere skal kunne bruge værktøjerne til rådgivning af boligejerne. Kortlægning af boligtyper og brugertyper der matcher hvilke løsninger for godt indeklima ifm. energirenovering Konsekvenserne af typiske energirenoveringsløsninger i de forskellige bygningstyper skal udredes og løsninger skal indgå i det foreslåede bygningsatlas. Hvordan sikres indeklimaet. Lovkrav til Bygningsautomatik

53 INDSATSOMRÅDE 6 Pakkeløsninger Standardisering af materialer og løsninger til de forskellige boligtyper Identificering af de mest potentielle bygningstyper og etablering af en målrettet udvikling af koncepter og pakkeløsninger til disse bygningstyper. Etablering af en fond med en årlig ramme på 10 mio. kr. Udvikling og markedsmodning af mindst 50 løsninger inden Kan indgå i Bygningsatlas. Kobling mellem finansiering og renovering- handlingsplan Etablering af pakkeløsninger for pengeinstitutter og uvildige energirådgivere/bygningssagkyndige om rådgivning til boligejere. Ved låneoptag til energioptimering/ombygning eller renovering af boliger bør der ligge en handlingsplan for energioptimeringen til grund for låneoptaget. Personlig tilpasset rådgivning om pakkeløsninger Kortlægning af standardiseret pakkeløsninger. Samt prissætning Mini-pakker koncentreret om løsningerne målrettet kundens behov, med udgangspunkt i den samlede handlingsplan.

54 INITIATIVERNES 5 GRUPPE- RINGER FREMADRETTET Værktøjer Lovgivning Kompetencer Økonomiske incitamenter Analyser

55 TAK

56 NETVÆRKSGRUPPE 2 Etageboliger (lejer,ejer), andelsboliger og almene boliger v. Lars Axelsen - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

57 OVERORDNEDE OVERVEJELSER Nye og mere kendte initiativer Opdeling i bygningssegmenter: Almene boliger Privat udlejning Ejer- og andelsboliger

58 INDSATSOMRÅDER 1. Viden og kompetencer inkl. NEB 19 initiativer Bedre viden og beslutningsgrundlag for bygherrer ifm. energirenovering Uddannelse og kompetence hos driftsfolk og beboere 2. Renoveringsløsninger inkl. NEB 27 initiativer Tekniske foranstaltninger Ændrede krav til byggeriet og lovgivningsmæssige rammer 3. Motivation af ejere/lejere inkl. NEB 22 initiativer Informationsindsats om de bløde fordele ved energirenovering Forbedret uddannelse og opstilling af minimumskrav og checklister Incitamentsskabende tarifsystemer, afsætning af puljer til indsatsen i bygninger mm.

59 GRUPPERING AF INITIATIVER 1. Rammebetingelser og inspiration Initiativer der gør en forskel så en energirenovering overvejes og igangsættes 2. Beslutningsproces Initiativer der hjælper til konkretisering af energirenoveringsprojektet 3. Udførelsesfase Initiativer der forbedre selve udførelsen og slutresultatet af energirenoveringen 4. Drift Initiativer der gør driften mere energieffektiv

60 1. RAMMEBETINGELSER OG INSPIRATION: PISK OG GULEROD Krav i Bygningsreglementet Absolutte krav til energieffektivitet frem mod 2050, (almen 34) Genindførelse af byggesagsbehandling (inkl. efterlevelse fra ejer-andelsgruppen), (almen 18) Energikrav i BR til ruder og brandspjæld m.fl., (almen 21) Dynamisk prisstruktur for fjernvarmen, (almen 27) Information og viden Vidensportal, organisering af platforme (ejer-andel 1) Viden og kompetencer i bestyrelsen (ejer-andel 6) Bokvalitetsmæssige problemer Større fokus på bløde værdier som drivkraft for renoveringer med energispareeffekt, (almen 31)

61 2. BESLUTNINGSPROCES : Rådgivningskompetence til beslutningstager Vejledning af ejere og lejere om beslutninger og adfærd. Rådgivning om energirenoveringer ved grøn byfornyelse (privat 4) Motivering af ejer- og andelsbestyrelser til øget grad af energioptimering af bygningerne, (ejer-andel 13) Økonomiske rammebetingelser Udredning og anbefaling af mulige aftaleformer mellem lejere og ejere i privat udlejning i forbindelse med grøn byfornyelse, (privat 15) og Varig løsning på paradoksproblemet, (privat 21) Udvikling af en ESCO lignende model til det private udlejningsmarked, (privat 19) Energiopsparing via CO2-afgift og energispareforpligtelse tilknyttet ejendommen, (ejer-andel 14) Helhedstænkning og NEB De bløde fordele og risici ved energirenovering (almen 8) Helhedsorienteret energirenovering fase 2 (privat 3) Implementering/udbredelse af totalværdimodel i en byggeproces, (ejer-andel 12)

62 3. UDFØRELSESFASE: Udvikling og anvendelse af tekniske løsninger Hvidbog for mobile isoleringssystemer til vinduer og glasfacader, (almen 10) Indvendig isolering, (privat 7) Udvikling af udvendig efterisolering med fokus på god arkitektur og præfabrikation, (privat 10) Energiproducerende byggekomponenter, (privat 13) Metode Projekteringsmodel til robuste løsninger, (privat 12) Præfabrikerede løsninger Præfabrikerede bærende lysning, (almen 16)

63 4. DRIFT: Uddannelse af driftsfolk og brugere Teknisk uddannelse af de blå mænd (almen 3) Synliggørelse af energiforbrug Synliggørelse og benchmarking af energiforbrug (privat 1) Intelligent, individuel styreboks af varme, ventilation, vand, el osv., (privat 9) Webbaseret drift & videnplan, brug af EMO (ejer-andel 3) Viden om bygningens standard Indførelse af Bygningens Bog /energiplan (almen 2)

64 TAK

65 NETVÆRKSGRUPPE 3 Offentlige bygninger - stat, region og kommuner - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

66 ENERGIBESPARELSER I OFFENTLIGE BYGNINGER Niels Carsten Bluhme Direktør for miljø og teknik i Albertslund Formand for KTC faggruppe for klima, energi og ressourcer

67 FOKUSPUNKTER Behov for at reducere overkapacitet grundet demografiske ændringer Styring og administration bør centraliseres og professionaliseres Behov for politisk godkendte ejerstrategier med løbende opfølgning på forbrug Alle forbrugsdata bør være tilgængelige på en enkel måde Brug for bedre sammenhæng ml. strategisk energiplanlægning og energispareindsatsen

68 INDSATSOMRÅDER Ejerstrategi Strategi og styring 4 initiativer Data og nøgletal 6 initiativer Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 4 initiativer Uddannelse og forskning 2 initiativer Finansiering 1 initiativer

69 INDSATSOMRÅDE 1: Ejerstrategi Strategi og styring 1. Ændring af den statslige styring af kommunernes og regionernes udgifter 2. Bedre organisation af ejendomsopgaver i kommuner, regioner og stat 3. Tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet 4. Energikrav til privat lejemål anvendt til offentlige formål

70 INDSATSOMRÅDE 2: Ejerstrategi Data og nøgletal 5. Anvendelse af bygningsrelaterede data 6. Samling af syn i et helhedsorienteret syn, hvor resultater registres i samme database ny tekst 7. Energiselskaber fremskynder offentliggørelse af energiforbrug på OIS

71 INDSATSOMRÅDE 2: Ejerstrategi Data og nøgletal 8. Smart måling 9. Opgørelse af energiforbrug efter ensartede retningslinjer i offentlige bygninger 10. Nøgletal og statistik for energirenovering

72 INDSATSOMRÅDE 3: Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 11. Målbare niveauer for energirenovering 12. Nyt koncept for energirenovering med resultater i praksis 13. Konsekvent brug af commissioning i det offentlige 14. Demonstration af og krav til de gode løsninger og den helhedsorienteret proces ved energirenoveringer

73 INDSATSOMRÅDE 4: Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 15. Kompetenceudvikling af bygherrer og ejendomsvirksomheder 16. Forskning i energirenovering og bæredygtig facilities management, som understøtter initiativer om energirenovering i offentlige anvendte bygninger

74 INDSATSOMRÅDE 5: Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 18. Ændret anvendelse af energiselskabernes energisparemidler

75 TAK

76 PAUSE OG STÅENDE FROKOST

77 PAUSE STÅENDE FROKOST OMKRING HOVEDTRAPPEN PÅ 1. OG 2. SAL

78 GRUPPE 4, 5 OG 6

79 NETVÆRKSGRUPPE 4 Erhvervsbygninger v. Torben Christensen - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

80 OVERORDNEDE OVERVEJELSER

81 INDSATSOMRÅDER Bygningens potentialer 8 initiativer Initiativerne tager udgangspunkt i, at bygningen og den tilknyttede energiforsyning i sig selv har et indbygget potentiale for optimering. Men det kræver en kortlægning heraf på bygningsniveau, en udvidelse af mulighederne for at potentialet kan udnyttes og krav om at det så rent faktisk sker. Adfærd og incitamenter 8 initiativer Initiativerne tager udgangspunkt i, at motivationen til forandring er økonomisk betinget. Initiativerne fokuserer derfor på at tilvejebringe økonomiske drivere gennem strukturændringer og Finansieringsformer med anden rollefordeling end den hidtil gældende.

82 INDSATSOMRÅDE 1: Bygningens potentialer Initiativ 1: Bygningsklassifikation Initiativet skal forbedre bygningsstandarden gennem et klassifikationssystem med indbyggede incitamenter for såvel bygningsejere som samfundet som helhed. Klassifikationssystemet skal bygge videre på, forbedre og samkøre allerede eksisterende registre. Initiativ 2: Differentieret bygningsreglement om funktionskrav ift. energirenovering Initiativet skal tilvejebringe et differentieret bygningsreglement på energiområdet for eksisterende bygninger, således at dette i højere grad tager hensyn til diversiteten i den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal mere fokus på funktionskrav fremme helhedstænkning i energirenoveringsprojekter. Initiativ 3: Dagslysrenovering Initiativet er rettet mod at skærpe bygningsreglementet mht. dagslysoptimering i eksisterende bygninger. Ved at balancere dagslysindtaget i eksisterende bygninger laves det bedst mulige og varige udgangspunkt for et lavere energiforbrug uden brug af teknologi. Initiativ 4: Analyse af (for) højt energiforbrug i nye bygninger Der er, mod forventning, er et meget højt energiforbrug i de nyopførte kontorbygninger. Målet med initiativet er derfor at få afdækket, hvad der er årsagen hertil og få udarbejdet en strategi, der kan imødegå årsagerne til dette.

83 INDSATSOMRÅDE 1: Bygningens potentialer Initiativ 5: Genanvendelse af overskudsvarme Der er et stort uudnyttet potentiale for anvendelse af overskudsvarme fra processer og genindvinding af rumvarme i erhvervsbygninger. Der foreslås en informationsaktivitet, der formidler konkret viden kombineret med repræsentative cases. Som incitament foreslås en generel nedsættelse af energiafgifterne hos de virksomheder, der udnytter overskudvarme. Initiativ 6: Lavtemperaturfjernvarme Dette initiativ har til formål at udrede det energibesparende potentiale ved lavtemperaturfjernvarme for at bane vejen for at implementeringen af denne omstilling af varmeforsyningen. Initiativ 7: Fjernkøling til erhvervsbygninger Initiativet skal fremme etableringen af store centrale fjernkølingscentraler med tilhørende fjernkølingsnet, samt gøre det attraktivt at implementere denne køleform i erhvervsbygninger. Initiativ 8: Energi symbiose Initiativet er rettet mod at fremtidssikre energiforsyningen til/fra bygninger gennem intelligente smart grids og vekselvirkning mellem centrale og decentrale energileverandører

84 INDSATSOMRÅDE 2: Adfærd og incitamenter Initiativ 1: Benchmarking af energiforbrug Initiativet skal tilvejebringe det datagrundlag, der kan identificere og kvalificere energibesparelser i bygningstekniske installationer- fra belysning til ventilation og køling - fordelt på brancher og teknologier og om muligt på bygningsstørrelser. Initiativ 2: ESCO-modellen i erhvervsbygninger Gennem kommunikation, formidling og best practice sharing skal dette initiativ fremme implementering af ESCO-konceptet som en brugbar finansieringsmodel til opnåelse af energibesparelser i erhvervsbygninger. Initiativ 3: Attraktive lån til energiforbedringer Initiativet skal sikre erhvervsvirksomheder en mulighed for at optage lavtforrentede (2 %), allokerede lån til energiforbedringer af bygninger, der danner ramme om virksomhedernes hovedaktivitet. Långiver kan være staten, energiselskaberne eller en fond med midler fra energiselskabernes opkrævede midler til energispareforanstaltninger. Initiativ 4: Stramning af energicirkulære Initiativet foreslår en stramning af energicirkulærets krav til energimærke på lejemål som udlejes til staten (energicirkulærets 11) med henblik på at staten går foran i efterspørgslen efter energieffektive lejemål.

Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Midtvejskonference, 6. februar 2013 Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Oplysning Information Kampagner

Læs mere

Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Selskabet for Grøn Teknologi Gå-hjem-møde/generalforsamling, 11. marts 2013 Ålborg Universitets

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet 16. marts 2011 Hvad kan der spares? Hvordan kan der spares? Hvilke

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Seminar om BR10. Velkommen til: -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger Energitjenesten i samarbejde med: IDA Konstruktørforeningen AaU Velkommen til: Seminar om BR10 -Med særligt fokus på barrierer og muligheder for at få gennemført energibesparelser i eksisterende bygninger

Læs mere

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer DTU, 20. November 2013 InnoBYG Esmir Maslesa Videnskabelig assistent DTU Management Engineering Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være?

Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Ugens Tilbud: 1 stk.energirenovering af enfamiliehus Hvor svært kan det være? Debatoplæg om, hvordan

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

Barrierer og incitamenter Hvordan fremmes energibesparelser i eksisterende bygninger, herunder lejeboliger

Barrierer og incitamenter Hvordan fremmes energibesparelser i eksisterende bygninger, herunder lejeboliger Barrierer og incitamenter Hvordan fremmes energibesparelser i eksisterende bygninger, herunder lejeboliger Ole Michael Jensen Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Ålborg Universitet Temadag og reduktion

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013

Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013 Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation Axelborg 20. november 2013 Tema Session III I. Virksomhederne i byggebranchen skal geares til lønsom vækst Samlet udfordring og underfordringer (fra

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013

BEDRE BOLIG. Opstartsmøde for de 9 første kommuner. 4. december 2013 BEDRE BOLIG Opstartsmøde for de 9 første kommuner 4. december 2013 Dagsorden 11.00-11.15 Velkomst og præsentation 11.15-11.45 Indhold i BedreBolig-ordningen Baggrund og introduktion Strategi for lancering

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE

GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE GRØN BOLIGKONTRAKT MÅLGRUPPEANALYSE Indhold 1. OM UNDERSØGELSEN 2. HOVEDKONKLUSIONER 3. GENNEMFØRTE ENERGIFORBEDRINGER 4. FREMTIDIGE ENERGIPROJEKTER 5. RÅDGIVNING BEHOV OG HOLDNINGER 6. SAMLET OVERBLIK

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger

Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Ejendomsforeningen Danmark 15. september 2008 Forslag til reduktion af energiforbruget i bygninger Den globale opvarmning er på dagsordenen. Forbruget af fossile brændsler på verdensplan er fortsat stigende.

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/12 16-01-2012

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

CONCITO: Tænk vækstpakke og energibesparelser i bygninger

CONCITO: Tænk vækstpakke og energibesparelser i bygninger 4. marts 2009 CONCITO: Tænk vækstpakke og energibesparelser i bygninger sammen Det danske samfund står over for store udfordringer med at mindske udledningen af CO2. Både på kort sigt frem til 2020, hvor

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Modul 1: Barrierer for energibesparelser

Modul 1: Barrierer for energibesparelser Modul 1: Nyt køkken?? Har du tænkt på dit CO2-regnskab? Hvor meget kan der spares?...2 Barrierer...3 Overvindelse af barrierer...5 I betragtning af hvor store energibesparelser, der kan opnås ved at renovere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere