MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING"

Transkript

1 MIDTVEJSKONFERENCE I NETVÆRKET FOR ENERGIRENOVERING

2 DAGENS PROGRAM 09:30-09:45 Velkomst v. Dorte Nøhr Andersen, vicedirektør i Energistyrelsen 09:45-10:00 Præsentation analysen om overholdelse af bygningsreglementet v. Kirsten Gram-Hanssen, seniorforsker, SBi 10:00-10:15 Præsentation af incitament og virkemiddel analysen v. Ole Michael Jensen, seniorforsker, SBi 10:15-11:00 Analysecaféer 11:00-11:50 Præsentation af netværksgruppernes delresultater Grp. 1: Enfamiliehuse v. Vagn Holk Lauridsen Grp. 2: Etageboliger v. Lars Axelsen Grp. 3: Offentlige bygninger v. Niels Carsten Bluhme 11:50-12:20 Pause og stående frokost Omkring hovedtrappen på 1. og 2. sal.

3 DAGENS PROGRAM 12:20-12:55 Præsentation af netværksgruppernes delresultater Grp. 4: Erhvervsbygninger v. Torben Christensen Grp. 5: Finansiering og økonomi v. Christian Michaelsen Grp. 6: Innovation og grøn erhvervsudvikling v. Birgitte F. D. Stang 13:10-13:55 Netværksgruppecaféer Netværksgrupperne er i hver sin café repræsenteret ved gruppens koordinator og redaktør(er). Konferencens øvrige deltagere fordeler sig på de seks netværksgrupper, og får herved mulighed for at kommentere på de præsenterede resultater og udpege særlige behov for koordinering. 13:55-14:15 Proces frem mod afslutningskonferencen v. Mette Odgaard Mylin, kontorchef i Energistyrelsen 14:15-14:30 Tak for i dag Forfriskning og networking

4 VELKOMMEN Dorte Nøhr Andersen Vicedirektør i Energistyrelsen

5 STRATEGI FOR ENERGIRENOVERING en åben proces

6 ARBEJDENDE NETVÆRKSGRUPPER initiativer

7 ANALYSER - Fremtidssikring af komponentkrav - Incitamenter og virkemidler - Efterlevelse af bygningsreglementet - Sammenhæng mellem energimærke og salgspris - Model for adfærdens effekt for energiforbruget - Erfaringer med energirenovering Endeligt færdig i april - Indeklimaforhold ved energirenovering Endeligt færdig i april - Potentiale analyse

8 FORMÅLET MED KONFERENCEN BRUTTOINITIATIV-KATALOG

9 EN AFGØRENDE INDSATS

10 EFTERLEVELSE AF BR10

11 Overholdelse af krav i bygningsreglementet Netværket for energi renovering, 6 februar 2013 Kirsten Gram-Hanssen, Statens Byggeforskningsinstitut

12 Hvad jeg vil tale om Problemstillingen Indkredsning af opgaven Metoden Resultaterne Konklusion og anbefalinger Toke Haunstrup Christensen, Jesper Ole Jensen, Kirsten Gram-Hanssen

13 Problemstilling - BR10 om energieffektivisering ved renovering Energi renoveringer gøres mest fornuftigt når man alligevel skal renovere bygningen Derfor er det også et krav i BR10, medmindre beregninger viser det ikke er rentabelt Men bliver reglementet overholdt?

14 Indkredsning af opgaven Mange bygningstyper og bygningsejere Vælge ud fra: Væsentlighed størst energipotentiale Sandsynlighed der hvor vi tror problemet er størst Vigtige bygningsejere også det offentlige Derfor: Fokus på parcelhuse og kommunale bygninger særligt tagrenoveringer

15 Metoden Potentielt ulovlig adfærd - følsomt emne Kvalitative interview anonymitet Telefon, face-to-face, fokusgruppe Nøglepersoner (7) Håndværkere (24) Parcelhusejere (9) Kommuner (11) Strategiske valg af informanter og generalisering ud fra kvalitative data

16 Resultater Håndværkernes kendskab Kendskab til reglementet kun 7 ud af 24 som kender rentabilitetskravet Tommelfinger regler mm Isoleringstykkelser Rentabilitets skøn (3-7 år vs. 40 år) Vi har interviewet de håndværkere der må formodes at vide mest om dette!

17 Resultater Håndværkernes praksis Der gennemføres efterisolering ved de fleste renoveringer (ca. 75%) Stigende interesse for energi renovering blandt boligejere Alle håndværkere kender problemstillingen med at en kunde fravælger en rentabel efterisolering (ca % af alle renoveringer) Primært et problem blandt parcelhusejere men også eks. fra kommuner og virksomheder

18 Resultater Parcelhusejernes begrundelser for ikke at isolere Økonomi: Manglende interesse for og tro på besparelsen Ældre og boligejere som regner med at sælge snart, mener det er spild Manglende finansiering/lånemulighed Andet: Mangler fokus på energi Æstetik og lokalplaner Prisforhandling og isolering

19 Resultater kommunernes kendskab Kommunerne kender generelt reglerne Byggesagsafdelingerne kender lovgivningen bedst ofte samarbejder de med ejendomsafdelingerne Nogle oplever dog at kravene befinder sig i en gråzone særligt rentabilitetsberegningerne

20 Resultater kommunernes praksis 50% af kommunerne efterisolerer altid, resten kun i 50% af renoveringerne Når der ikke isoleres er det i overensstemmelse med BR10 oftest fordi det ikke er rentabelt Lav fjernvarmepris Tidligere isoleret ca mm

21 Resultater kommunernes begrundelser Når der isoleres: Fordi man skal En del af den kommunale strategi og fordi man mener det er fornuftigt, også selv om det ikke er rentabelt eller er et BR10 krav Frivillige aftaler omkring CO2, energi m.m. Når der ikke isoleres: Lav fjernvarmepris og tidligere isoleret Byggeteknisk svært og dermed dyrt BR10 krav blev for dyrt, så fremfor at renovere lavede man en lappeløsning Arkitektur

22 Konklusion Skøn: % af alle renoveringer bliver der ikke samtidigt efterisoleret Særligt et problem blandt parcelhuse, men også eks. fra kommuner og virksomheder Kendskabet til BR10 på dette område blandt boligejere og håndværkere er ikke så stort Begrundelserne blandt bygningsejere er ofte økonomi, og evt. kombineret med byggetekniske og æstetiske problemstillinger Virker BR10: ja og nej!

23 Anbefaling Forenkling af reglerne Formidling af reglerne særligt til håndværkerne og private boligejere Ikke at stramme lovgivningen eller kontrollen Afklaring af juridisk ansvar

24 INCITAMENTER OG VIRKEMIDLER

25 Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Midtvejskonference, 6. februar 2013

26 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Kampagner Hjemmesider Brochurer Information Kurser Workshops Hotlines Helpdesk -hjælp Demonstration Demo-projekter Åben-hus Messer Engagement Naboskabsaftaler Kommunal assistance Præmiering Prisuddeling Feedback Energimærketjek Bygningstjek Vejledning Håndværkerråd Pakkeløsninger Arkitekthjælp Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Tvungen opsparing Finansielle ord. Tilskudsordninger Billige lån ESCO-ordninger Feed-in tariffer Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

27 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Oplysning Information Kampagner Kurser Hjemmesider Workshops Brochurer Hotlines Helpdesk -hjælp Demonstration Demo-projekter Åben-hus Messer Engagement Naboskabsaftaler Kommunal assistance Rådgivning Præmiering Feedback Prisuddeling Energimærketjek Bygningstjek Vejledning Håndværkerråd Pakkeløsninger Arkitekthjælp Lovkrav Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Tvungen opsparing Økonomiske virkemidler Finansielle ord. Tilskudsordninger Billige lån ESCO-ordninger Feed-in tariffer Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

28 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Røgelse Information Kampagner Kurser Hjemmesider Workshops Brochurer Hotlines Helpdesk -hjælp Demonstration Demo-projekter Åben-hus Messer Engagement Naboskabsaftaler Kommunal assistance Sød musik Præmiering Feedback Prisuddeling Energimærketjek Bygningstjek Vejledning Håndværkerråd Pakkeløsninger Arkitekthjælp Pisk Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Tvungen opsparing Tilskudsordninger Feed-in tariffer Gulerod Finansielle ord. Billige lån ESCO-ordninger Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

29 Virkemidler Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Oplysning Information Kampagner Kurser Hjemmesider Workshops Brochurer Hotlines Helpdesk -hjælp Interventionsstrategier Rådgivning Lovkrav Demonstration Engagement Præmiering Feedback Vejledning Demo-projekter Åben-hus Messer Naboskabsaftaler Prisuddeling Energimærketjek Håndværkerråd Kommunal assistance Bygningstjek Pakkeløsninger Lovgivningskrav Bygningskrav Komponentkrav Arkitekthjælp Tvungen opsparing Økonomiske virkemidler Finansielle ord. Tilskudsordninger Billige lån ESCO-ordninger Feed-in tariffer Fondsmidler Green Deal Skatteordninger Skattefradrag Energiafgifter

30 Virkemidler Virkemidler Oplysning Rådgivning Lovkrav Økonomiske virkemidler Incitamenter Barrierer Kr. Energibesparelser Forbrugsreduktion Bygningsrenovering

31 Energispareadfærd Samfundsmæssig ramme Socioøkonomi Incitament Motivation Mulighed Opportunity Kunnen Ability Bygningskarakteristik Energispareadfærd Forbrugsreduktion Bygningsrenovering

32 Hvem skal nu betale? Klima-gevinst Miljø-gevinst Beskæftigelses-gevinst BORGER Ejendomsværdi-gevinst Økonomisk gevinst SAMFUND Indsats Indsats Energibesparelsesgevinsten Komfortgevinst Symbolværdi-gevinst

33 Målgrupper EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

34 Staten selv EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

35 Staten selv EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

36 Staten selv EU Staten selv Staten Målgrupper Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Private husejere

37 Almene boligselskaber Grønt regnskab EU Staten Målgrupper Staten selv Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Virkemidler Virkemidler Målgrupper Tvungen opsparing Kommenen gennem selv Landsbyggefonden Strategiske netværk Private husejere Private husejere ESCO Fra Urbanplanen Energibesparelser Forbrugsreduktion Bygningsrenovering

38 Kommunerne selv ESCO EU Staten selv Optimeret drift Staten Lindevangsskollen Frederiksberg Integreret vedligehold Målgrupper Virkemidler EMOstyring Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber 35,0 30,0 Private husejere % 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Virkemidler Målgrupper Kommenen selv Energimærker kommunale bygninger Strategiske netværk Private husejere A1 A2 B C D E F G Eksisterende energimærke Potentiel energimærke

39 Strategiske netværk Ubrudt forsyningskæde ESCO-light i Middelfart EU Staten Målgrupper Staten selv Energiselskaber Kommuner Alm. boligselskaber Private husejere HusetsEnergi.dk i Ringkøbing-Skjern ProjectZero i Sønderborg Virkemidler Virkemidler Målgrupper 2100nu Østerbro Kommenen selv Strategiske netværk Private husejere Energibyen Frederikshavn Renoveringsopgaver for 75 mio. kr. t Den enkelte husejer har i gennemsnit investeret Årlig besparelse på 4,9 GWh Årlige CO2-reduktioner på ton. Mange arbejdspladser er fasthold i Sønderborgområdedt

40 ANALYSECAFÈER Potentiale analyse > RUM 9-1.sal v. Kim B. Wittchen, SBi Fremtidssikring af komponentkrav > RUM 10-1.sal v. Lone Hedegaard Mortensen, SBi Incitamenter og virkemidler > LILLE SAL - 2.sal v. Ole Michael Jensen, SBi Efterlevelse af bygningsreglementet > BALKONSAL - 2.sal v. Kirsten Gram-Hanssen, SBi Sammenhæng ml. energimærke og salgspris > SALON A - Stueplan v. Jesper Kragh, SBi. Model for adfærdens effekt for energiforbruget > SALON F - 1.sal v. Jørgen Rosen, SBi. Erfaringer med energirenovering > STORE SAL - 2.sal v. Jakob Laustsen, Niras. Indeklimaforhold ved energirenovering > KAJSAL - 2.sal v. Thomas Witterseh, TI.

41 ANALYSECAFÉERNES PLACERING

42 GRUPPERNES DELRESULTATER

43 GRUPPE 1, 2 OG 3

44 NETVÆRKSGRUPPE 1 Enfamiliehuse - fritstående, kæde- og rækkehuse, sommerhuse v. Vagn Holk Lauridsen - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

45 OVERORDNEDE OVERVEJELSER

46 6 INDSATSOMRÅDER 1. Vidensløft til boligejerne (10) Ensartede budskaber fra centralt sted - fælles informationsplatform Værktøjer der bringer viden om renovering, energi, finansiering og økonomi, sammenholdt med geografisk bosætning og livsfaser skal forbedre incitament og beslutningsproces hos husejeren. 2. Uddannelse (9) En kontinuerlig/vedvarende vidensopbygning gennem hele værdikæden fra producent- rådgiver- udførende-energiforbruger er nødvendig hvis de nationale mål skal nås. 3. Lovgivning, kontrol og krav (9) Det er afgørende at undersøge, om der er forhold i lovgivningen, som forhindrer gennemførelsen af energirenoveringsprojekter, eller om der på anden måde vil kunne etableres lovgivningsmæssige greb, der sikre energibesparelser i den bygningsmassen.

47 INDSATSOMRÅDER 4. Finansiering og økonomiske incitamenter (9) Der er behov for en bredere vifte af finansieringsformer og økonomiske incitamenter, - stor fokus på sikkerhed for energirenoveringseffekten. 5. Indeklima (5) Aktiv stillingtagen til indeklima og komfort skal bringes på dagsorden hos forbrugerne Indeklima- og energiløsninger skal integreres og tilpasses specifikke bygningstyper Indeklimakrav og lovkrav til bygningsautomatik 6. Pakkeløsninger (3). Det er afgørende at energirenovering er så nemt som muligt for alle. Specifikke bygningstyper og husejersegmenter Kobling til finansiering via handlingsplan - personlig tilpasset rådgivning

48 INDSATSOMRÅDE 1 Vidensløft til boligejer Ensartede budskaber fra centralt sted Skabe en fælles platform Boligejernes videns center for indeklima og energirenovering for kommunikation til boligejerne, som dels skal sikre en ensartet og sammenlignelig kommunikation og dels skal sikre at der er en fælles platform som industrien kan levere informationer til. National strategi og bygningsatlas En national renoveringsstrategi eksemplificeret gennem et nationalt bygningsatlas. Der tages overordnet stilling til bosætning, fortætning og nedrivnings områder Beskrivelse af bygningstyper med forslag til energirenovering økonomi m.m. Husets servicebog Husets servicebog er et værktøj som indeholdende alle oplysninger der er relateret til den pågældende bygning En servicebog skal følge bygningen ved ejerskifte Positivlister, produktlister Forbrugerne har brug for at kunne identificere og differentiere forskellige løsninger, produkter og koncepter. Derfor skal der udvikles en række positivlister for produkter og teknologier, ligesom Go Energi-mærket for udvalgte produkter genetableres i en ny ordning, der bygger på dynamiske og ambitiøse lister, der sikrer innovation.

49 INDSATSOMRÅDE 2 Uddannelse Bankrådgivere Energirenovering - Totaløkonomi og værdiskabelse Journalister Journalister for boligblade, livstilmagasiner m.m. bør have øget kendskab til bagvedliggende prioriteter gennem kendskab til det nye bygningsatlas, BR eksempelsamling, Videncenter for energibesparelser og lignede tiltag. Byggevareforhandlere Opkvalificer uddannelsen og viden hos byggevarer forhandlere der ofte fungerer som rådgiver for gør det selv folket Rådgivere og udførende - livscyklus for produkter og bygninger Der udvikles og undervises i forenklede LCA værktøjer til brug ved renovering og nøglematerialer udvælges. Fokus på Miljøbelastningen af de tilførte materialer, samt gevinsten ved at genbruge de miljøtunge bygningsdele i forhold til en nedrivning og genopbygning. Eftersyn af uddannelser Det afklares om uddannelsesplaner på de forskellige uddannelser og efteruddannelsestilbud er opdateret i forhold til vidensbehovet. Et fagligt eftersyn identificerer behov for opdateret viden

50 INDSATSOMRÅDE [3] Lovgivning kontrol og krav Anmeldelsespligt Byggeanmeldelsespligt i forhold til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, der jf. BR10 kap. 7.4 udløser krav om energiforbedringer Energimærket øget anvendelse og værdi Obligatorisk for alle boliger. Opdateres og fornyes hvert 10 år, Det udvides med rådgivning for boligejerne Materialevalg - ressourceforbrugsopgørelser LCA krav [Ressourcer forbrugt i forhold til besparelsen (LCA) opgørelse over den totale miljøpåvirkning målt over 50 år efter EU CEN standart. Differentieret bygningsreglement for eksisterende bygninger der indføres en differentiering over for det eksisterende byggeri mht. mål og løsninger, der står over for en større eller mindre energi -bygningsrenovering. Det differentierede bygningsreglement bør sammenkobles til digital byggesagsbehandling. Krav ved låntagning statsgaranterede lån, der ligger mellem 80 og 100 % af ejendommes værdi efter dokumenteret energirenovering. Statsgarantien medfører lavere marginal til realkredit/bank og dermed gøres rentabilitet/tilbagebetalingstid af investeringen mere interessant..

51 INDSATSOMRÅDE 4 Økonomiske incitamenter Fjernvarmetarif En justering af fjernvarmetariffen, så den faste andel af varmeregningen nedsættes, kan i høj grad øge forbrugernes incitament til at spare på energien. Bygningskonto En andel af energispareafgiften på el hensættes på individuelle bygningskonti, som bygningsejeren kan benytte til energirenoveringer. Indførelse af grøn ejendomsskat Provenuneutral grøn ejendomsbeskatning i lighed med bilbeskatning. Bygninger beskattes i forhold til energistandarden, med laveste ejendomsbeskatning til lavest energiforbrug. Energimærket benyttes til beskatningsgrundlag. Energirenoverings-tilskudsordning Indføring af en ny grøn støtteordning på 500 mio. kr. årligt til energirenovering. Ordningen vil både bidrage til at nå energiog klimamål, øge beskæftigelsen og modvirke sort arbejde. Finansiering af statsligt provenutab Provenutabet som følge af renoveringsstrategien skal inddrages som et centralt element i den undersøgelse af tilskudsog afgiftssystemet, som er aftalt i energiforliget fra marts 2012

52 INDSATSOMRÅDE 5 Indeklima Kommunikationsstrategi for indeklima Formidlingen skal være klar og præcis, så boligejerne får den nødvendige viden og bliver opmærksom på, om de har problemer i boligen, som der bør handles på. Krav til indeklima i forbindelse med energirenovering Energi bruges primært til at regulere indeklimaet, som har betydning for menneskers sundhed og velvære. Derfor skal indeklimaet i renoverede bygninger bringes på niveau med nybyggeri. Der indføres minimumskrav i det differentierede bygningsreglement, og der etableres en indeklimamærkning i forbindelse med energimærkning. Kompetenceløft hos aktørerne vedr. indeklima ifm. energirenovering [Udvikling af simple visualiseringsprogrammer integreres i undervisning om indeklimaforhold, med det formål at rådgivere skal kunne bruge værktøjerne til rådgivning af boligejerne. Kortlægning af boligtyper og brugertyper der matcher hvilke løsninger for godt indeklima ifm. energirenovering Konsekvenserne af typiske energirenoveringsløsninger i de forskellige bygningstyper skal udredes og løsninger skal indgå i det foreslåede bygningsatlas. Hvordan sikres indeklimaet. Lovkrav til Bygningsautomatik

53 INDSATSOMRÅDE 6 Pakkeløsninger Standardisering af materialer og løsninger til de forskellige boligtyper Identificering af de mest potentielle bygningstyper og etablering af en målrettet udvikling af koncepter og pakkeløsninger til disse bygningstyper. Etablering af en fond med en årlig ramme på 10 mio. kr. Udvikling og markedsmodning af mindst 50 løsninger inden Kan indgå i Bygningsatlas. Kobling mellem finansiering og renovering- handlingsplan Etablering af pakkeløsninger for pengeinstitutter og uvildige energirådgivere/bygningssagkyndige om rådgivning til boligejere. Ved låneoptag til energioptimering/ombygning eller renovering af boliger bør der ligge en handlingsplan for energioptimeringen til grund for låneoptaget. Personlig tilpasset rådgivning om pakkeløsninger Kortlægning af standardiseret pakkeløsninger. Samt prissætning Mini-pakker koncentreret om løsningerne målrettet kundens behov, med udgangspunkt i den samlede handlingsplan.

54 INITIATIVERNES 5 GRUPPE- RINGER FREMADRETTET Værktøjer Lovgivning Kompetencer Økonomiske incitamenter Analyser

55 TAK

56 NETVÆRKSGRUPPE 2 Etageboliger (lejer,ejer), andelsboliger og almene boliger v. Lars Axelsen - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

57 OVERORDNEDE OVERVEJELSER Nye og mere kendte initiativer Opdeling i bygningssegmenter: Almene boliger Privat udlejning Ejer- og andelsboliger

58 INDSATSOMRÅDER 1. Viden og kompetencer inkl. NEB 19 initiativer Bedre viden og beslutningsgrundlag for bygherrer ifm. energirenovering Uddannelse og kompetence hos driftsfolk og beboere 2. Renoveringsløsninger inkl. NEB 27 initiativer Tekniske foranstaltninger Ændrede krav til byggeriet og lovgivningsmæssige rammer 3. Motivation af ejere/lejere inkl. NEB 22 initiativer Informationsindsats om de bløde fordele ved energirenovering Forbedret uddannelse og opstilling af minimumskrav og checklister Incitamentsskabende tarifsystemer, afsætning af puljer til indsatsen i bygninger mm.

59 GRUPPERING AF INITIATIVER 1. Rammebetingelser og inspiration Initiativer der gør en forskel så en energirenovering overvejes og igangsættes 2. Beslutningsproces Initiativer der hjælper til konkretisering af energirenoveringsprojektet 3. Udførelsesfase Initiativer der forbedre selve udførelsen og slutresultatet af energirenoveringen 4. Drift Initiativer der gør driften mere energieffektiv

60 1. RAMMEBETINGELSER OG INSPIRATION: PISK OG GULEROD Krav i Bygningsreglementet Absolutte krav til energieffektivitet frem mod 2050, (almen 34) Genindførelse af byggesagsbehandling (inkl. efterlevelse fra ejer-andelsgruppen), (almen 18) Energikrav i BR til ruder og brandspjæld m.fl., (almen 21) Dynamisk prisstruktur for fjernvarmen, (almen 27) Information og viden Vidensportal, organisering af platforme (ejer-andel 1) Viden og kompetencer i bestyrelsen (ejer-andel 6) Bokvalitetsmæssige problemer Større fokus på bløde værdier som drivkraft for renoveringer med energispareeffekt, (almen 31)

61 2. BESLUTNINGSPROCES : Rådgivningskompetence til beslutningstager Vejledning af ejere og lejere om beslutninger og adfærd. Rådgivning om energirenoveringer ved grøn byfornyelse (privat 4) Motivering af ejer- og andelsbestyrelser til øget grad af energioptimering af bygningerne, (ejer-andel 13) Økonomiske rammebetingelser Udredning og anbefaling af mulige aftaleformer mellem lejere og ejere i privat udlejning i forbindelse med grøn byfornyelse, (privat 15) og Varig løsning på paradoksproblemet, (privat 21) Udvikling af en ESCO lignende model til det private udlejningsmarked, (privat 19) Energiopsparing via CO2-afgift og energispareforpligtelse tilknyttet ejendommen, (ejer-andel 14) Helhedstænkning og NEB De bløde fordele og risici ved energirenovering (almen 8) Helhedsorienteret energirenovering fase 2 (privat 3) Implementering/udbredelse af totalværdimodel i en byggeproces, (ejer-andel 12)

62 3. UDFØRELSESFASE: Udvikling og anvendelse af tekniske løsninger Hvidbog for mobile isoleringssystemer til vinduer og glasfacader, (almen 10) Indvendig isolering, (privat 7) Udvikling af udvendig efterisolering med fokus på god arkitektur og præfabrikation, (privat 10) Energiproducerende byggekomponenter, (privat 13) Metode Projekteringsmodel til robuste løsninger, (privat 12) Præfabrikerede løsninger Præfabrikerede bærende lysning, (almen 16)

63 4. DRIFT: Uddannelse af driftsfolk og brugere Teknisk uddannelse af de blå mænd (almen 3) Synliggørelse af energiforbrug Synliggørelse og benchmarking af energiforbrug (privat 1) Intelligent, individuel styreboks af varme, ventilation, vand, el osv., (privat 9) Webbaseret drift & videnplan, brug af EMO (ejer-andel 3) Viden om bygningens standard Indførelse af Bygningens Bog /energiplan (almen 2)

64 TAK

65 NETVÆRKSGRUPPE 3 Offentlige bygninger - stat, region og kommuner - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

66 ENERGIBESPARELSER I OFFENTLIGE BYGNINGER Niels Carsten Bluhme Direktør for miljø og teknik i Albertslund Formand for KTC faggruppe for klima, energi og ressourcer

67 FOKUSPUNKTER Behov for at reducere overkapacitet grundet demografiske ændringer Styring og administration bør centraliseres og professionaliseres Behov for politisk godkendte ejerstrategier med løbende opfølgning på forbrug Alle forbrugsdata bør være tilgængelige på en enkel måde Brug for bedre sammenhæng ml. strategisk energiplanlægning og energispareindsatsen

68 INDSATSOMRÅDER Ejerstrategi Strategi og styring 4 initiativer Data og nøgletal 6 initiativer Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 4 initiativer Uddannelse og forskning 2 initiativer Finansiering 1 initiativer

69 INDSATSOMRÅDE 1: Ejerstrategi Strategi og styring 1. Ændring af den statslige styring af kommunernes og regionernes udgifter 2. Bedre organisation af ejendomsopgaver i kommuner, regioner og stat 3. Tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet 4. Energikrav til privat lejemål anvendt til offentlige formål

70 INDSATSOMRÅDE 2: Ejerstrategi Data og nøgletal 5. Anvendelse af bygningsrelaterede data 6. Samling af syn i et helhedsorienteret syn, hvor resultater registres i samme database ny tekst 7. Energiselskaber fremskynder offentliggørelse af energiforbrug på OIS

71 INDSATSOMRÅDE 2: Ejerstrategi Data og nøgletal 8. Smart måling 9. Opgørelse af energiforbrug efter ensartede retningslinjer i offentlige bygninger 10. Nøgletal og statistik for energirenovering

72 INDSATSOMRÅDE 3: Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 11. Målbare niveauer for energirenovering 12. Nyt koncept for energirenovering med resultater i praksis 13. Konsekvent brug af commissioning i det offentlige 14. Demonstration af og krav til de gode løsninger og den helhedsorienteret proces ved energirenoveringer

73 INDSATSOMRÅDE 4: Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 15. Kompetenceudvikling af bygherrer og ejendomsvirksomheder 16. Forskning i energirenovering og bæredygtig facilities management, som understøtter initiativer om energirenovering i offentlige anvendte bygninger

74 INDSATSOMRÅDE 5: Helhedsorienteret energirenovering Rammer for energirenovering 18. Ændret anvendelse af energiselskabernes energisparemidler

75 TAK

76 PAUSE OG STÅENDE FROKOST

77 PAUSE STÅENDE FROKOST OMKRING HOVEDTRAPPEN PÅ 1. OG 2. SAL

78 GRUPPE 4, 5 OG 6

79 NETVÆRKSGRUPPE 4 Erhvervsbygninger v. Torben Christensen - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING Midtvejskonference 6. februar 2013

80 OVERORDNEDE OVERVEJELSER

81 INDSATSOMRÅDER Bygningens potentialer 8 initiativer Initiativerne tager udgangspunkt i, at bygningen og den tilknyttede energiforsyning i sig selv har et indbygget potentiale for optimering. Men det kræver en kortlægning heraf på bygningsniveau, en udvidelse af mulighederne for at potentialet kan udnyttes og krav om at det så rent faktisk sker. Adfærd og incitamenter 8 initiativer Initiativerne tager udgangspunkt i, at motivationen til forandring er økonomisk betinget. Initiativerne fokuserer derfor på at tilvejebringe økonomiske drivere gennem strukturændringer og Finansieringsformer med anden rollefordeling end den hidtil gældende.

82 INDSATSOMRÅDE 1: Bygningens potentialer Initiativ 1: Bygningsklassifikation Initiativet skal forbedre bygningsstandarden gennem et klassifikationssystem med indbyggede incitamenter for såvel bygningsejere som samfundet som helhed. Klassifikationssystemet skal bygge videre på, forbedre og samkøre allerede eksisterende registre. Initiativ 2: Differentieret bygningsreglement om funktionskrav ift. energirenovering Initiativet skal tilvejebringe et differentieret bygningsreglement på energiområdet for eksisterende bygninger, således at dette i højere grad tager hensyn til diversiteten i den eksisterende bygningsmasse. Samtidigt skal mere fokus på funktionskrav fremme helhedstænkning i energirenoveringsprojekter. Initiativ 3: Dagslysrenovering Initiativet er rettet mod at skærpe bygningsreglementet mht. dagslysoptimering i eksisterende bygninger. Ved at balancere dagslysindtaget i eksisterende bygninger laves det bedst mulige og varige udgangspunkt for et lavere energiforbrug uden brug af teknologi. Initiativ 4: Analyse af (for) højt energiforbrug i nye bygninger Der er, mod forventning, er et meget højt energiforbrug i de nyopførte kontorbygninger. Målet med initiativet er derfor at få afdækket, hvad der er årsagen hertil og få udarbejdet en strategi, der kan imødegå årsagerne til dette.

83 INDSATSOMRÅDE 1: Bygningens potentialer Initiativ 5: Genanvendelse af overskudsvarme Der er et stort uudnyttet potentiale for anvendelse af overskudsvarme fra processer og genindvinding af rumvarme i erhvervsbygninger. Der foreslås en informationsaktivitet, der formidler konkret viden kombineret med repræsentative cases. Som incitament foreslås en generel nedsættelse af energiafgifterne hos de virksomheder, der udnytter overskudvarme. Initiativ 6: Lavtemperaturfjernvarme Dette initiativ har til formål at udrede det energibesparende potentiale ved lavtemperaturfjernvarme for at bane vejen for at implementeringen af denne omstilling af varmeforsyningen. Initiativ 7: Fjernkøling til erhvervsbygninger Initiativet skal fremme etableringen af store centrale fjernkølingscentraler med tilhørende fjernkølingsnet, samt gøre det attraktivt at implementere denne køleform i erhvervsbygninger. Initiativ 8: Energi symbiose Initiativet er rettet mod at fremtidssikre energiforsyningen til/fra bygninger gennem intelligente smart grids og vekselvirkning mellem centrale og decentrale energileverandører

84 INDSATSOMRÅDE 2: Adfærd og incitamenter Initiativ 1: Benchmarking af energiforbrug Initiativet skal tilvejebringe det datagrundlag, der kan identificere og kvalificere energibesparelser i bygningstekniske installationer- fra belysning til ventilation og køling - fordelt på brancher og teknologier og om muligt på bygningsstørrelser. Initiativ 2: ESCO-modellen i erhvervsbygninger Gennem kommunikation, formidling og best practice sharing skal dette initiativ fremme implementering af ESCO-konceptet som en brugbar finansieringsmodel til opnåelse af energibesparelser i erhvervsbygninger. Initiativ 3: Attraktive lån til energiforbedringer Initiativet skal sikre erhvervsvirksomheder en mulighed for at optage lavtforrentede (2 %), allokerede lån til energiforbedringer af bygninger, der danner ramme om virksomhedernes hovedaktivitet. Långiver kan være staten, energiselskaberne eller en fond med midler fra energiselskabernes opkrævede midler til energispareforanstaltninger. Initiativ 4: Stramning af energicirkulære Initiativet foreslår en stramning af energicirkulærets krav til energimærke på lejemål som udlejes til staten (energicirkulærets 11) med henblik på at staten går foran i efterspørgslen efter energieffektive lejemål.

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING

NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING NETVÆRKSGRUPPERNES GRUNDKATALOG APRIL 2013 156 KONKRETE FORSLAG TIL INITIATIVER TIL FREMME AF ENERGIRENOVERING 1 Indledning - Netværksgruppernes Grundkatalog Realiseringen af regeringens mål om, at energiforsyningen

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger

Introduktion. HANDLINGSPLAN Energirenovering af lejeboliger HANDLINGSPLAN ENERGIRENOVERING AF LEJEBOLIGER OKTOBER 2010 ALMENNET BYGHERREFORENINGEN EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Introduktion 150 ejere og administratorer af almene og private udlejningsboliger mødtes

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering

Videncenter for energibesparelser i bygninger. En evaluering Videncenter for energibesparelser i bygninger En evaluering 22-02-2012 Udarbejdet af: Mikael Togeby, Sirid Sif Bundgaard og Anders E. Larsen Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Pisk eller gulerod? Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Selskabet for Grøn Teknologi Gå-hjem-møde/generalforsamling, 11. marts 2013 Ålborg Universitets

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats

Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Sådan fremmes energibesparelser i bygninger - En fokuseret energispareindsats Juni 2009 Indhold

Læs mere

Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger

Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Incitamenter og virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger Ole Michael Jensen Midtvejskonference, 6. februar 2013 Synliggørelse Måleraflæsning Forbrugs-apps Oplysning Information Kampagner

Læs mere

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen CASA Delrapport 4 Projektprogram

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter BYGHERREFORENINGEN OG GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND Udarbejdet for Bygherreforeningen

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter

HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING. Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter HVIDBOG OM BYGNINGSRENOVERING Et overblik over den eksisterende viden og de væsentligste studier af renoveringseffekter B Y G H E R R E F O R E N I N G E N O G G R U N D E J E R N E S I N V E S T E R I

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere