Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006-2007"

Transkript

1 Årsrapport

2 Euroinvestor kort fortalt Euroinvestor blev stiftet i 1997 af brødrene Jens og Søren Alminde og er et af Danmarks ældste Internetmedier. Euroinvestor.dk er Danmarks mest veludbyggede Investorportal med information om aktier, valuta, obligationer, investeringsforeninger, pension samt privat- og boligøkonomi. Euroinvestor.dk s månedlige brugere har adgang til mere end aktiekurser fra 11 aktiemarkeder. Med købet af boligportalen Boliga.dk er Euroinvestor nu også blandt Danmarks største uafhængige online medier med fokus på boligområdet. EuroInvestor leverer desuden online investor relations tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden herunder Nestle, Benetton, Statoil og Lundbeck - og er pioner indenfor dette område. Eksportandelen ligger på over 75 procent og har været stærkt stigende de seneste år. Euroinvestor har hovedkontor på Holmen i København samt er via samarbejdsaftaler repræsenteret med salgskontor i London som varetager dele af det internationale salg. Pr. 30. juni 2006 havde Euroinvestor 11 medarbejdere samt 3 fast-tilknyttede konsulenter. Euroinvestor er en sund forretning med en stærk økonomi Euroinvestor er noteret på Københavns Fondsbørs med Fondskoden og symbolnavnet EI. Euroinvestor havde pr. 30. juni 2007 en markedsværdi på DKK 293 mio

3 Indholdsfortegnelse Euroinvestor kort fortalt... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Kære aktionær /2007 i hovedtræk... 4 Forventningerne til 2007/ Hoved- og nøgletalsoversigt... 5 Ledelsesberetning... 6 Årsberetning 2006/ Regnskabsberetning... 7 Organisation og medarbejdere... 7 Forventninger til 2007/ Strategi og mål... 8 EuroInvestors produkter og services...11 Investorportal...11 Online Investor relations løsninger...13 Vision, mission og kultur...14 Risikoforhold...15 Corporate Governance...17 Aktionærforhold...19 Bestyrelsen...22 Ledelse...24 Ledelsespåtegning...25 Den uafhængige revisors påtegning...26 Koncern- og årsregnskab...27 Resultatopgørelse...27 Balance...28 Egenkapital...29 Pengestrømsopgørelse for koncernen...30 Noter...36 Euroinvestor har et stort forretningspotentiale Euroinvestor har en flad ledelsesstruktur med plads til kreativitet Euroinvestor har en 'first mover' kultur - 2 -

4 Kære aktionær På Euroinvestor.dk, danskernes foretrukne investorportal, voksede trafikken fra brugere i juni måned 2006 til godt brugere i juni 2007, en fremgang på 70 pct. Vi oplever samtidigt en stærk stigende interesse blandt annoncørerne for at bruge euroinvestor.dk som annoncemedie til at ramme en attraktiv og købedygtig målgruppe. Vi har i det seneste regnskabsår haft flere annoncører, flere annoncer og langt flere annoncevisninger, end vi nogensinde har haft før, hvilket årets rekordomsætning og resultat bekræfter. Samtidig benytter flere og flere af brugerne vores betalingstjenester på Euroinvestor Plus. Antallet af abonnenter voksede i det netop afsluttede regnskabsår med næsten 50 pct. til knapt betalende abonnenter. Indenfor forretningsområdet, levering af online investor relations produkter til børsnoterede selskaber, har vi også oplevet en solid kundetilgang. Ved udgangen af regnskabsåret servicerede vi således mere end 185 danske og internationale abonnementsbetalende selskaber. Den solide vækst i abonnementsindtægterne giver os et stabilt økonomisk råderum til at videreudvikle vores produkter, tjenester og portal. Euroinvestors forretning er stærk, og det kvitterede aktiemarkedet for ved at tegne nye aktier i virksomheden på rekordtid, da virksomheden åbnede for tegning og børsnotering i juni Vi takker for denne tillidserklæring og sætter alle sejl til for at leve op til markeds forventninger til vores udviklingspotentiale. Nicolai Frisch Erichsen Administrerende direktør Søren Alminde Bestyrelsesformand - 3 -

5 Ledelsesberetning 2006/2007 i hovedtræk Omsætning steg fra DKK 11,9 mio. i 2005/2006 (9 mdr. regnskab) til DKK 19,3 mio. i 2006/2007. Resultatet før skat steg fra DKK 8,2 mio. i 2005/2006 (9 mdr. regnskab) til DKK 10,5 mio. i 2006/2007. Resultatet forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 10,9 pct. Egenkapitalen steg fra DKK 7,3 mio. i 2005/2006 til DKK 40,9 mio. i 2006/2007. Den 6. juni 2007 udbød Euroinvestor nye aktier til en fast kurs på DKK 10,5. Udbuddet blev fuldtegnet på 5 minutter. Euroinvestor blev optaget til handel på Københavns Fondsbørs den 14. juni Nettoprovenuet fra emissionen i forbindelse med noteringen blev på i alt DKK 14,7 mio. Euroinvestor erhvervede den 26. juni pct. af selskabet Boliga Aps, der driver boligportalen Boliga.dk Portalen Euroinvestor.dk voksede fra brugere i juni 2006 til brugere i 2007 svarende til en år-til-år vækst på 70 pct. Tilsvarende voksede det samlede antal brugere på Euroinvestors internationale portaler fra i juni 2006 til i juni 2007 svarende til en år-til-år vækst på 98 pct. Forventningerne til 2007/2008 Euroinvestor forventer, at de positive konjunkturer fortsætter i 2007/2008 samt at en stadig stigende del af annoncørernes mediebudgetter allokeres til Internetmedierne herunder specielt segmenterede medier med en attraktiv målgruppe som den Euroinvestor har. Euroinvestor forventer at opruste på udviklingsområdet, hvilket vil skabe grundlag for lanceringen af en række nye tjenester i såvel Danmark som Europa og dermed forventeligt et øget antal brugere. Euroinvestor forventer på den baggrund en omsætning i 2007/2008 i niveauet DKK 24 mio., svarende til en vækst på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Resultatet før skat i 2007/2008 forventes i størrelsesordenen DKK 13 mio., svarende til en forventet vækst i resultatet før skat på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Udviklingen i antallet af abonnenter steg fra ultimo juni 2006 til ultimo juni En år-til-år vækst på 46 pct. På generalforsamlingen tirsdag den 9. oktober 2007 foreslår bestyrelsen at der ikke udbetales udbytte - 4 -

6 Hoved- og nøgletalsoversigt t.kr. 2006/ /06* 2004/ / /03 Hovedtal 12 måneder 9 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance 30. jun. 30-jun 30. sep. 30. sep. 30. sep. Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender m.v Likvider og værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 91,4 91,2 81,3 62,3 75,5 EBIT-margin 51,2 66,0 18,8 9,4 10,9 Resultatgrad 54,5 67,9 16,9 8,8 10,2 Afkast af investeret kapital* 16,2 141,0 38,8 24,2 27,5 Egenkapitalforrentning * 10,9 42,3 12,9 11,2 28,3 Egenkapitalandel (soliditet) 82,0 66,0 54,8 54,5 45,8 Resultat per aktie (EPS) ** 0,43 2,33 0,36 0,18 0,16 Pris/Indtjening (P/E) 37 I/R I/R I/R I/R Kurs / Indre værdi (K/I) 7,1 I/R I/R I/R I/R Udbytte per aktie ** 0 0 0, Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede * Ved beregning af afkast af den investerede kapital og egenkapitalforrentning er der for 2005/06 taget højde for at regnskabsåret kun er 9 måneder. ** Ved beregning af resultat og udbytte er anvendt en aktiestørrelse på 1 kr. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005"

7 Ledelsesberetning Årsberetning 2006/07 I 2006/2007 fortsatte Euroinvestor den positive udvikling på alle sine forretningsområder. Euroinvestors udviklingsteam har en stor del af æren for den flotte fremgang da udviklingsteamet via en engageret og fremsynet indsats har formået at skabe de tjenester som brugere, annoncører og samarbejdspartnere har efterspurgt. Online annoncering er i disse år inde i en meget markant udvikling. Ifølge FDIM - Foreningen af Danske Internet Medier - nåede omsætningen for bannere og partnerskaber i Danmark op på DKK 450,8 mio. i 2006 en vækst på 30 pct. i forhold til året før. Med en salgsvækst på mere end 30 pct. på Euroinvestor.dk det seneste år, har Euroinvestors salgsteam dermed formået at tage markedsandele. Ifølge FDIM voksede Euroinvestors danske investorportal - Euroinvestor.dk - fra brugere i juni 2006 til brugere i 2007 svarende til en år-til-år vækst på 70 pct. Tilsvarende voksede det samlede antal brugere på Euroinvestors internationale portaler fra i juni 2006 til i juni 2007 svarende til en år-til-år vækst på 98 pct. Trafikudvikling på Euroinvestor.dk mere retvisende billede af, hvor mange personer, der besøger et medie i løbet af en måned og tallene er direkte sammenlignelige med brugertal opgjort på fx TV og i dagbladene. Euroinvestor har som følge af den ændrede metode estimeret tidligere opgjorte brugertal, så de er sammenlignelige med den nye opgørelsesmetode. Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med denne flotte trafikfremgang da det cementerer Euroinvestors position som markedsleder i Danmark inden for investering. Flere trykte danske mediers etablering af online finansnyhedsmedier i løbet af 2006/2007 har ifølge ledelsens vurdering ikke haft nogen negativ afsmittende effekt på Euroinvestor. Tværtimod har det været med til at øge danskernes interesse for aktier og investering, hvilket har haft en positiv effekt på brugen af Euroinvestors tjenester. Ny boligportal Euroinvestor erhvervede den 26. juni pct. af selskabet Boliga Aps, der driver boligportalen Boliga.dk. I forbindelse med købet blev to af de tre stiftere i Boliga ApS tilknyttet som fastansatte udviklere. Boliga.dk havde i juni ca brugere - ifølge FDIMs nye opgørelsesmetode. I forbindelse med købet meldte Euroinvestor ud, at antallet af brugere på Boliga.dk skal fordobles inden udgangen af Endvidere skal Boliga.dk s tjenester udrulles til resten af Europa som led i Euroinvestors europæiske ekspansion. Med købet af Boliga.dk har Euroinvestor skabt et solidt fodfæste på det attraktive marked for boligannoncering. Ifølge Gallup brugte de danske ejendomsmæglere i 2006 i alt 290 mio. kr. på annoncering af boliger. Heraf blev kun en meget lille andel. benyttet på annoncering på Internettet I maj 2007 lancerede Foreningen af Danske Internetmedier FDIM en ny metode til opgørelse af brugere på de danske internetmedier. Den nye metode sikrer et Baggrunden for den lave andel kan blandt andet forklares med høj grad af konservatisme i ejendomsmæglerbranchen, når det gælder markedsføring. Med købet af den uafhængige boligportal: - 6 -

8 Boliga.dk arbejder Euroinvestor målrettet på at påvirke Ejendomsmæglernes annoncevaner til at annoncere, hvor de får mest udbytte for annoncekronerne. Alene i juni 2006 leverede Boliga.dk via sin boligsøger mere end gratis besøg til ejendomsmæglernes egne boligsider. Regnskabsberetning Euroinvestors omsætning voksede til DKK 19,3 mio. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde DKK 9,8 mio. mens resultat før skat voksede til DKK 10,5 mio. Resultatet har været positivt påvirket af de finansielle indtægter på DKK 0,6 mio. Euroinvestors EBIT-margin udgjorde 51,2 pct. i 2006/07. I året 2006/07 er Boliga ApS indregnet som associeret virksomhed. Boliga har ikke haft nogen driftspåvirkning på Euroinvestors resultat men udelukkende en balancemæssig påvirkning, da overtagelsestidspunktet var på årsdagen for afslutningen. For balancen har Euroinvestor haft en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 10,9, og en soliditetsandel på 82,0 for 2006/07. Egenkapitalen udgør for koncernen DKK 41,0 mio. for 2006/07 mod DKK 7,3 mio. for 2005/06. På generalforsamlingen tirsdag den 9. oktober 2007 foreslår bestyrelsen at der ikke udbetales udbytte Omsætningsfordelingen mellem Euroinvestors to forretningsområder: Investorportal og Online Investor Relationsløsninger er uændret det seneste år. Begge områder er vokset med godt 60 pct. i forhold til regnskabsåret 2005/06 (9 mdr.) Omsætningsfordeling: Portal / IR DKK / / / /07 9 mdr. Andel 12 mdr. Andel Portal pct pct. IR pct pct. I alt pct pct. Baggrunden for stigningen på Portaldelen er en øget interesse blandt annoncørerne til at benytte Internetmedier med en fokuseret og attraktiv målgruppe, hvilket smitter positivt af på Euroinvestor.dk Euroinvestors fokus på at udvikle og tilbyde nye attraktive annonceformater, udvikling af nye tjenester for at tiltrække flere brugere samt fokus på at optimere kunderelationer via et nyt selvudviklet CRM og bannersystem, bidrog positivt til det forbedrede resultat før skat. Selskabet har i 2006/2007 udbygget sine portaler i specielt: Sverige (www.euroinvestor.se), Frankrig (www.euroinvestor.fr) Holland (www.euroinvestor.nl Italien (www.euroinvestor.it) Dette er sket via en kombination af opkøb af domæner samt etableringen af Euroinvestors analysemodel i Danmark kendt som Pengemaskinen på Europæisk plan Euroinvestors Online Investor Relations Team har det seneste år formået at tiltrække en række internationale børsnoterede selskaber som kunder. Euroinvestor har pr. 30. juni 2007 mere end 185 danske og internationale kunder. Organisation og medarbejdere Euroinvestor beskæftigede i alt 11 medarbejdere ved regnskabsårets afslutning samt 3 fast tilknyttede konsulenter. En fordobling af organisationen i forhold til året før. Euroinvestor foretog i løbet af året en række organisatoriske ændringer. Søren Alminde blev ny bestyrelsesformand mens Nicolai Frisch Erichsen blev udnævnt til administrerende direktør. Stifter Jens Alminde blev ny salgsdirektør mens Johnny J. Andersen blev IT- og udviklingschef med ansvar for Euroinvestors udviklingsteam

9 Forventninger til 2007/2008 Euroinvestor forventer, at den positive konjunkturudvikling fortsætter i 2007/2008. Selskabet venter også, at en stadig stigende del af annoncørernes mediebudgetter allokeres til Internetmedierne, herunder specielt segmenterede medier med en attraktiv målgruppe som den, Euroinvestor har. Euroinvestor forventer at opruste på udviklingsområdet, hvilket vil skabe grundlag for lanceringen af en række nye tjenester i såvel Danmark som Europa og dermed forventeligt et øget antal brugere. De internationale indholdstjenester vil være fokuseret omkring Euroinvestors investeringsspils-platform, der lanceres i efteråret 2007, samt etableringen af et investor community på tværs af landegrænser. Euroinvestor vil det kommende år desuden øge sit strategiske fokus på udvikling og salg af online Investor Relationsløsninger. Dette skal ske ved ansættelsen af en direktør for forretningsområdet samt tilknytte yderligere udviklingsmæssige resurser til vedligeholdelse og udvikling af online investor relationsløsninger. For at sikre tilstrækkelige udviklingsresurser arbejder Euroinvestor på, at etablere et samarbejde med et internationalt udviklingshus med udviklere i bl.a. Cairo. Euroinvestor opjusterer Euroinvestor forventer på den baggrund en omsætning i 2007/2008 i niveauet DKK 24 mio., svarende til en vækst på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Dette er en opjustering i forhold til udmeldingerne i børsprospektet af 28. maj Her forventede Euroinvestor en omsætning i 2007/2008 på DKK 21,5 23 mio. Periodens resultat før skat forventes i størrelsesordenen DKK 12,5-13 mio., svarende til en forventet vækst i resultatet før skat på pct. i forhold til 2006/2007. Dette er ligeledes en opjustering i forhold til udmeldingerne i børsprospektet af 28. maj Strategi og mål Euroinvestor har de seneste år fokuseret på at skabe en bæredygtig Investorportal i Danmark. På kun få år har Euroinvestor formået at skabe sig en unik og markedsledende position i Danmark. Baggrunden er et kompetent udviklingsteam, der har været på forkant med udviklingen og formået at udvikle de tjenester, der har vist sig stor efterspørgsel efter. Med børsnoteringen af Euroinvestor, tilgangen af administrative ressourcer samt nye samarbejdsaftaler har Euroinvestor nu en økonomisk samt ledelses- og udviklingsmæssig kapicitet, der gør det muligt at øge fokus på at accelerere væksten i såvel Danmark, Skandinavien som resten af Europa. Portalforretningen i Danmark Euroinvestor betragter i dag Danmark som sit hjemmemarked, hvor målet er at fastholde og udbygge sin markedsledende position. På portal-delen ønsker Euroinvestor at fortsætte sin hidtidige strategi ved primært at tilbyde gratis indhold, og således sikre de besøgende nem adgang til relevant indhold. Sekundært ønsker Euroinvestor at tilbyde betalte indholdstjenester herunder løbende udbygge abonnementsbetalingen via Euroinvestor Plus - således at de besøgende, integreret i portalen, kan få nem og samlet adgang til vigtigt indhold det typisk ikke er muligt eller rentabelt at kunne tilbyde gratis

10 Euroinvestor vil: Fastholde og styrke sin position som markedsleder i Danmark inden for investeringsinformation på nettet. Udvide virksomhedens nuværende forretningsområder til at blive et fullservice medie inden for privatøkonomi specielt med øget fokus på boligøkonomi. Etablere partnerskaber med mediekoncerner for at opnå en højere penetration på det danske marked. Udviklingen inden for Internet, onlinemedier, de finansielle markeder og globalisering generelt foregår i et meget hurtigt tempo. Euroinvestor har igennem hele sin levetid været i stand til at være på forkant. Uanset udviklingen vil selskabet kontinuerligt søge at tilbyde de mest relevante tjenester og således fastholde og udvide antallet af brugere gennem at: organisere indholdet, således at der bibeholdes en god brugeroplevelse for de besøgende, samtidigt med at Euroinvestor i videst mulig omfang bliver i stand til konvertere trafik på portalerne til annoncesalg fremskaffe, organisere og skabe nye typer information, og herunder oprette nye del-portaler eventuelt under nye navne og URL er, og eventuelt strategiske partnerskaber udnytte og udvikle ny Internet/Webteknologi udvikle og understøtte nye typer af vidensdeling og brugerpublicering. Udenlandske markeder Euroinvestor ser et meget ensartet informationsbehov blandt private investorer i henholdsvis Danmark, Norden, Europa og globalt. Der er således store synergier i at udnytte Selskabets erfaringer fra den danske portaldrift til at skalere ud over resten af Europa. Det er derfor Selskabets strategi at bruge erfaringer og udviklede tjenester fra portaldriften i Danmark til at etablere lignende lokalt tilpassede portaler internationalt. Selskabets har udviklet og udvikler løbende en Investor-portalplatform, der giver høj grad af genbrug, og nem mulighed for at tilpasse til lokale forhold som sprog og lokale aktiemarkeder. I takt med at antallet af unikke brugere på de etablerede europæiske portaler gør det rentabelt at bearbejde det enkelte marked mere aktivt, er det Selskabets mål at allokerer yderligere ressourcer til den internationale ekspansion. Selskabet vil fortsætte sin internationalisering ved at: at lancere lokale portaler i 2 3 nye lande i primært Europa i løbet af 2007/08 anvende den eksisterende internationale investorportal-platform til at minimere omkostningerne ved etablering og drift videreudvikle den internationale investorportal-platform og således øge mængden og kvaliteten af indholdstjenesterne, herunder etablere en international investeringsspilsplatform indgå partnerskaber eller strategiske samarbejdsaftaler med lokale eller internationale online medier, således at trafiktilvæksten kan accelereres opkøbe en eller flere mindre lokale virksomheder eller dele heraf, hvis dette viser sig muligt over 1-5 år. Opkøbte virksomheder forventes at være mindre virksomheder der omsætter for årligt 1-10 MDKK på et marked Euroinvestor ønsker at gå ind i geografisk eller som kan accelerere en eksisterende satsning, eller tilføre ny teknologi - 9 -

11 Online investor relations-tjenester Euroinvestors strategi er at fungere som specialist og underleverandør af online investor realtions informationstjenester til børsnoterede selskaber globalt set. Euroinvestor har i dag mere end 185 abonnementsbetalende selskaber Euroinvestor vil i 2007/2008 øge sit strategiske fokus på udvikling og salg af online Investor Relationsløsninger. Dette skal ske ved ansættelsen af en direktør for forretningsområdet. Direktørens opgave vil blive at: fastholde og udvide forhandlersamarbejdet med Thomson Financials, der er verdens største totalleverandører af online investor relationsløsninger. skabe partnerskaber med nye leverandører Euroinvestor er en af Europas førende udbydere af online investor relations løsninger Øge det direkte salg til eksisterende og nye kunder Euroinvestor forventer desuden i 2007/2008 at øge resurserne til udviklingsteamet, der i dag udvikler og vedligeholder løsningerne. I samarbejde med den nye direktør skal udviklingsteamet forbedre Euroinvestors eksisterende produkt-palette samt lancere en række nye tillægsprodukter. Mere end 185 børsnoterede selskaber benytter Euroinvestors løsning

12 EuroInvestors produkter og services Annoncemulighederne på EuroInvestor tilpasses konstant for at sikre optimal synlighed og effekt. Som det eneste finansmedie kan EuroInvestor tilbyde Forside-ejerskab samt site-integrerede aftaler. EuroInvestor tilbyder desuden mulighed for indrykning af Topannoncer i formatet 728x90 samt Artikelbanner i formatet 300x250 og 240x400. I regnskabsåret 2007/2008 vil Euroinvestor tilbyde nye annonceformater. På findes yderligere information vedr. EuroInvestors annoncemuligheder Investorportal Aktier og investering Euroinvestor.dk er danskernes primære indgang til information om aktiemarkedet. aktiekursgrafer er egenudviklede og tilpasses løbende til brugernes krav. EuroInvestor er primært kendt for at private investorer mødes i EuroInvestors aktiedebat for at udveksle synspunkter og aktietips. I gennemsnit oprettes der i løbet af en dag knap indlæg, hvilket gør EuroInvestors aktiedebat til Danmarks absolut største. EuroInvestors Aktiedebat er i 2006 blevet suppleret med en BLOG-funktion, hvor brugerne kan oprette deres personlige BLOGS. Via EuroInvestors porteføljeprogram kan brugerne holde styr på deres løbende transaktioner samt sikrer overblikket over deres nuværende portefølje. Samlet har EuroInvestor mere end registrerede brugere som kan logge sig ind til porteføljeprogrammet eller deltage i aktiedebatten. I samarbejde med AktieUgebrevet har EuroInvestor etableret en aktieskole med nyttige råd og tips til nybegynderen samt den mindre erfarne investor. Aktieskolen skal sikre at brugerne får en række værktøjer til at optimere deres afkast på lang sigt. Af aktierelaterede tjenester tilbyder EuroInvestors desuden bl.a. Finanskalender og en modelportefølje, der over de seneste 8 år har genereret 32 pct. i gennemsnitligt årligt afkast. I samarbejde med Danmarks førende udbyder af nyhedsinformation RB Børsen - kan EuroInvestor brugere læse finansnyheder fra 7 morgen til 18 aften med 15 minutters forsinkelse (i realtid mod merbetaling). Desuden har EuroInvestors brugere adgang til Fondsbørsmeddelelser i realtid. EuroInvestor tilbyder adgang til aktiekursinformation fra 10 internationale børser. Samlet omfatter EuroInvestors aktiekursservice mere end børsnoterede selskaber. Aktiekurserne streames med 15 minutters forsinkelse (i realtid mod merbetaling). EuroInvestors

13 Livsstil - EuroInvestor Lifestyle EuroInvestor Lifestyle er Danmarks førende online magasin om luksus og liebhaveri. Kombineret med Euroinvestors etablerede medier inden for boligøkonomi under domænerne: Obligationskurser.dk og boligpriser.dk kan boligejerne holde sig opdateret om seneste nyt på boligmarkedet herunder renteudviklingen og låneomlægning Investeringsforeninger I samarbejde med Morningstar tilbyder EuroInvestor uafhængige analyser, ratings og nyheder om de danske investeringsforeninger. Her kan brugerne læse alt om drømmeboliger, karriere og luksusgoder I februar 2007 havde EuroInvestor Lifestyle mere end unikke besøgende, der tilsammen læste artikler om drømmeboliger, karriere og luksusgoder. Valutakurser Med valutakurser.dk har brugerne adgang til mere end 180 aktuelle valutakurser, valuta-omregner og valutakurser i realtid. Tjenesten findes på: Nyhedsbreve EuroInvestor udsender alle hverdage kl. 9 Dagens Aktiemarked til mere end modtagere. Hver søndag morgen udsendes desuden Danmarks største nyhedsbrev til private aktieinvestorer. Mere end er tilmeldt nyhedsbrevet. Tjenesten findes på Boligøkonomi Med købet af 51 pct. af boligportalen Boliga.dk har Euroinvestor i 2006/2007 øget sit fokus på at tilbyde danskerne informationer om boligøkonomi Samlet omfatter EuroInvestors nyhedsbrevs-service 5 nyhedsbreve inden for ejendomsinvestering, obligationsnyheder, valutakurs-nyheder og information om investeringsforeninger. I alt udgør -database mere end unikke -adresser. På Boliga.dk findes en avanceret boligsøgetjeneste samt relevant information til boligsøgende, herunder udviklingen i udbudspriser, liggetider og meget mere

14 Euroinvestor Plus Euroinvestor Plus er Euroinvestors abonnementstjeneste. Som abonnent har Euroinvestors brugere bl.a. adgang til aktiekurser i realtid, dagligt opdaterede aktieanbefalinger fra Euroinvestors analysemodeller samt et månedligt medlemsblad med fokus på opsparing og investering. Yderligere information om Euroinvestor Plus findes på plus.euroinvestor.dk Online Investor relations løsninger at udgøre i størrelsesorden DKK mio. årligt. Af kunder direkte kunder blandt danske børsnoterede selskaber kan nævnes Lundbeck, Vestas, Lifecycle Pharma og Alk Abello og senest D/S Norden, der i forbindelse med lanceringen af nyt Investor Relations site valgte Euroinvestor som leverandør. Internationalt fungerer Euroinvestor primært som underleverandør til full-service leverandører af online investor relations tjenester. Euroinvestor leverer online investor relations (IR) tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden. Tjenesterne henvender sig til børsnoterede selskaber, der ønsker at integrere information om selskabets aktiekurs samt nyheder/meddelelser, peer group sammenligninger og forskellige beregningsmoduler på deres hjemmesider. Via samarbejds-partneren Thomson Financials, hoster Selskabet tjenester for blandt andet: Nestle (Schweiz), British Airways (UK), Portugal Telecom (Portugal) og Repsol-YPF (Spanien). Ifølge Thomson Financial (www.thomson.com 2006) har en AIMR undersøgelse vist at 96 pct. af de, investorer der besøger et selskabs website, efterspørger en aktuel aktiekurs og aktiekursgraf. Produkterne er globalt anvendelige, idet informationsbehovene blandt verdens børsnoterede selskaber på dette område er ensartede og markedets potentielle totale størrelse udgøres derfor af hele verdens børsnoterede selskaber. Ifølge World Federation of Exchanges (www.worldexchanges.org) er der ca børsnoterede selskaber globalt set. Det potentielle marked vurderes af Ledelsen til

15 Vision, mission og kultur Vision Det er Euroinvestors vision at blive den førende udbyder af online investeringsinformation til private investorer i primært Europa, for dermed at skabe en ensartet og samlet adgang til information og netværk af private investorer der udveksler synspunkter og erfaringer - også på tværs af landegrænserne. Mission Euroinvestor bidrager effektivt til at demokratisere adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed for privatpersoner. Et grundlæggende princip er, at, enkeltpersoners viden og synspunkter samlet set kan blive til værdifuld og unik information, der giver et bedre og mere nuanceret billede af det enkelte investeringsalternativ og markedet som helhed og baner vej for et bedre afkast - og derfor fungerer selskabet også som organisator af online-mødesteder og brugerpublicering, der netop sætter private investorer i stand til at hjælpe og uddanne hinanden. Euroinvestor bidrager også til at styrke informationsstrømmen til markedet gennem online investor relations services til børsnoterede virksomheder. Virksomhedskultur Euroinvestor fokuserer på at skabe en virksomhedskultur, hvor kvalitet, innovation, kreativitet og vækst er i centrum, og hvor medarbejderne kan udnytte hinandens individuelle kompetencer. Euroinvestor ønsker med et motiverende og medarbejderorienteret lederskab at skabe rammer for medarbejderne, der er baseret på åbenhed, tillid og samarbejde samt fokus på Euroinvestors vækst og indtjening. Det er Euroinvestors vision at blive den førende udbyder af online investeringsinformation til private investorer i primært Europa Euroinvestor bidrager effektivt til at demokratisere adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed for privatpersoner

16 Risikoforhold Euroinvestor er eksponeret for en række kommercielle, IT-relaterede og forsikringsbare risici, som alle har en fremtrædende plads i Selskabets risikostyring. Konkurrence Euroinvestor oplever stigende interesse fra såvel mediekoncerner som de danske dagblade om at tilbyde online investorinformation til den private investor. Desuden ser Euroinvestor en stigende konkurrence inden for Online investor relations-løsninger samt øget krav til disse services. Nye konkurrenter fra udlandet, som ønsker at indtage det danske marked, Euroinvestors primær marked, udgør også en væsentlig risikofaktor. Det danske marked er dog ikke stort i et europæisk perspektiv, så Euroinvestor forventer ikke at en konkurrent fra udlandet på nuværende tidspunkt ønsker at gå ind i det danske marked. Personale Euroinvestors forretningsudvikling skal først og fremmest drives af kompetente og engagerede medarbejdere. Selskabet er derfor sårbar over for udskiftning i personalet, specielt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet vanskeligere at tiltrække kvalificeret personale inden for især områderne salg og udvikling. Samarbejdsaftaler Euroinvestor er afhængig af samarbejdsaftaler med eksterne leverandører, hvorfor ændringer i aftaler samt forhold hos leverandører eller samarbejdspartnere kan udgøre en risiko på en række af Selskabets arbejdsområder. Euroinvestor har i dag samarbejdsaftaler med Ecovision vedr. levering af børsdata og RB Børsen vedr. levering af nyhedstjeneste. Euroinvestor tilstræber en god og tæt kontakt til sine leverandører, således at problemer kan imødegås i tide. Kunder Euroinvestors evne til at fastholde eksisterende kundekontrakter samt indgå nye kundeforhold er væsentlige parametre for at sikre Euroinvestors videre vækst. Euroinvestors evne til at opretholde et godt omdømme blandt kunderne samt levere høj kvalitet har hidtil været en væsentlig parameter for Euroinvestors succes. Euroinvestor har i dag samlet mere end 250 kunder, hvoraf de 10 største kunder og samarbejds-partnere udgør ca. 40 % af Euroinvestors samlede omsætning i regnskabsåret 2006/07. Selskabets omsætning og resultatudvikling vil i hvert fald forbigående komme under pres, hvis flere af disse kunder beslutter sig for at forlade selskabet inden for kort tid. Forsikringsdækning Selskabet har tegnet de lovpligtige og almindelige forsikringer og har en driftstabserstatning, der dækker op til DKK 8 mio. indenfor en 12 måneders periode, en skadesforsikring med en dækningssum på op til DKK 4 mio. samt en erhvervsansvarsforsikring, der dækker op til DKK 10 mio. Efter Euroinvestors opfattelse er selskabet tilstrækkeligt forsikret. IT-relaterede risici I forbindelse med Euroinvestors brug af teknologi er selskabet eksponeret for, at ITsystemer kan bryde ned, at data kan blive tabt, at hackere stjæler programkoder eller på anden måde obstruerer Euroinvestors udviklingsarbejde, samt at Euroinvestor udsættes for virusangreb, som kan forhindre Euroinvestors medarbejdere i at udføre deres arbejdsopgaver. Ved længerevarende nedbrud kan det betyde tab af omsætning samt mindre loyalitet hos brugerne. Euroinvestor forsøger løbende at imødekomme de itrelaterede risici ved konstant udbygning af serverpark samt sikring via backupsystemer

17 Økonomiske konjunkturer Euroinvestor har siden 1997 vist vækst hvert år og samtidig udvist positive resultater siden 2002/2003. Det er Euroinvestors hensigt og forventning at fortsætte denne positive udvikling. Ændringer i de økonomiske konjunkturer, der vil medføre en afmatning i annonceringen på Internettet, kan få en negativ effekt for Euroinvestor. Euroinvestor har vist vækst hvert år siden 1997 Markante fald på aktiemarkedet kan ligeledes få en negativt afsmittende effekt på danskernes interesse for opsparing, investering og privatøkonomi og dermed påvirke brugen af Euroinvestors tjenester. For at nedbringe Euroinvestors afhængighed af udviklingen på aktiemarkedet, fokuserer Euroinvestor i sin strategi på at udvide sine forretningsområder til at omfatte alle relevante områder inden for privatøkonomi herunder investering, pension, opsparing og bolig - samt livsstil. Valutafluktuationer Euroinvestor afholder primært sine omkostninger og modtager sine indtægter i DKK. Dog gennemføres nogle transaktioner i EUR og USD. Euroinvestor har udvist positive resultater siden 2002/2003 Eksponeringen i USD var i regnskabsåret 2006/07 under 5 pct. af den samlede omsætning. Da DKK kursen er fastlåst overfor EUR, vil kun små valutakursudsving over for EUR forekomme. Risici forbundet med handel i EUR er derfor begrænset. Euroinvestor forventer at fortsætte den positive udvikling

18 Corporate Governance Euroinvestors bestyrelse vurderer løbende udviklingen i selskabets corporate governance, blandt andet på baggrund af OMX Københavns Fondsbørs anbefalinger. Euroinvestor lever op til langt de fleste anbefalinger, men har på visse områder valgt en anden praksis. Investor relations Euroinvestors aktionærer og investorer, der følger selskabets udvikling, skal have let og omkostningsfri adgang til information om selskabet. Euroinvestor opdaterer derfor løbende selskabets hjemmeside og andre elektroniske kommunikationskanaler, der er rette mod det finansielle marked. Euroinvestor har blandt andet oprettet et Investor Relation afsnit på Selskabets website: Euroinvestors informationsmaterialer udarbejdes på dansk. Der er etableret interne regler, der sikrer, at selskabets oplysningsforpligtelser overholdelse. Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion Bestyrelsen har til opgave at fastlægge Euroinvestors strategi og de overordnede retningslinjer for selskabets ledelse. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at drøfte selskabets udvikling og for at justere i de overordnede målsætninger i det nødvendige omfang. På et af årets bestyrelsesmøder behandles selskabets budget. Euroinvestors bestyrelse har ikke nedsat stående udvalg. Direktionen har til opgave at implementere den valgte strategi inden for bestyrelsens retningslinjer. Direktionen fremlægger månedsregnskaber for bestyrelsen umiddelbart efter månedens afslutning. Selskabets aktiestruktur Euroinvestor har kun én aktieklasse. Selskabet har ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger af nogen art. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at følge Euroinvestors udvikling vil Bestyrelsen på generalforsamlingen sikre en dybdegående gennemgang af Euroinvestors opnåede resultater i det forløbne år og samtidig give et godt indblik i de markedstendenser, som har præget det seneste år. Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet om dette. Euroinvestor vil i så stor udstrækning som muligt kommunikere via eller anden elektronisk post for at sikre en hurtig og enkel metode. Bestyrelsen De fire bestyrelsesmedlemmer er alle eksterne og generalforsamlingsvalgte. To af bestyrelsesmedlemmerne opfylder OMX Københavns Fondsbørs anbefalinger om uafhængighed. De to øvrige har enten været direktør i selskabet (Søren Alminde) eller er rådgiver for selskabet (Claus Abildstrøm). Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Arbejdende bestyrelsesformand Der er indgået en 1-årig konsulentaftale med bestyrelsesformanden, der forpligter formanden til at stille sin arbejdskraft til rådighed for Euroinvestor. Konsulentaftalens ydelser omfatter varetagelse af den overordnede strategiske udvikling og relaterede aktiviteter i forbindelse med Euroinvestors internationale ekspansion. Warranttildeling til bestyrelsen Bestyrelsen har til hensigt at benytte incitamentsprogrammer i aflønningen af medlemmerne i form af warrantstildelinger. Bestyrelsen finder dette i Euroinvestors interesse i forbindelse med gennemførelsen af den planlagte ekspansive strategi. Euroinvestor har ikke ydet Selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de

19 her nævnte. Der er tildelt i alt warrants til bestyrelsen. Vederlag til direktionen Direktionen er i regnskabsåret 2006/07 (3 personer) aflønnet med samlet DKK For 2007/2008 (2 personer) forventes aflønningen at udgøre DKK Euroinvestor blev noteret den 14. juni 2007 på Københavns Fondsbørs Der er tildelt warrants til den administrerende direktør. Forretningsmæssigt samarbejde og interessekonflikter Euroinvestor har som nævnt ovenfor en rådgivningsaftale med det advokatfirma, som bestyrelsesmedlem Claus Abildstrøm er partner i. Ellers er der ikke noget forretningsmæssigt samarbejde mellem selskabet og direktionen eller mellem selskabet og de enkelte medlemmer af bestyrelsen eller de virksomheder, de i andre sammenhænge repræsenterer. Skulle der blive behov for et sådant samarbejde, vil selskabet sikre, at der udarbejdes et aftalegrundlag på markedsvilkår, og at eventuel inhabilitet drøftes og håndteres, således at den inhabile ikke deltager i forhandlinger eller på anden måde kan tilgodese sig selv. Det er Euroinvestors mål, at aktiekursen repræsenterer en fair værdiansættelse af selskabet Risikostyring Selskabet har med sin månedlige økonomiske rapportering til bestyrelsen sikret et godt overblik over Euroinvestors udvikling og vil løbende udvikle en række interne nøgletal for at følge udviklingen på specifikke områder for at sikre at den aktuelle risikoprofil kendes. Revision Bestyrelsen vurderer en gang årligt inden indkaldelse til generalforsamling revisors uafhængighed og kompetence. Kun efter særskilt anmodning yder revisor andet end de egentlige revisionsydelser. Overtagelsesforsøg Ved et offentligt overtagelsestilbud vil bestyrelsen indkalde generalforsamlingen for at tage stilling hertil. Euroinvestor ønsker at skabe en åben og direkte dialog med alle sine interessenter

20 Aktionærforhold Investor relations politik Som den første Internetvirksomhed i Danmark blev Euroinvestor i juni 2007 noteret på Københavns Fondsbørs. Det er Euroinvestors mål, at aktiekursen repræsenterer en fair værdiansættelse af selskabet. Dette mål fremmes ved løbende at give rettidig, præcis og relevant information om selskabets forretningsmæssige tiltag, strategi, resultater og forventninger. Euroinvestor ønsker at skabe en åben og direkte dialog med alle sine interessenter. På Euroinvestors Investor Relations-område har alle adgang til regnskabsmeddelelser, fondsbørsmeddelelser, finanskalender, aktiekursinformation samt investorpræsentationer. Desuden deltager ledelsen løbende i investor-debatter med eksisterende og potentielle investorer på samt afholder løbende møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. Kontakt til investorer Nicolai Frisch Erichsen Administrerende direktør Telefon: (+45) Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital er DKK fordelt på stk. aktier á nominelt 1 kr. Bemyndigelse Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til aktier á nominelt kr. 1,00 i forbindelse med opkøb af virksomheder. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Bemyndigelsens nærmere bestemmelser fremgår af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen gælder indtil 1. marts Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, dvs. indtil 1. marts 2012, at udstede op til nominelt kr aktietegningsoptioner (warrants) til bestyrelse, direktion og medarbejdere. Disse warrants giver indehaverne ret til at tegne nominelt kr aktier à DKK 1,00 til markedskursen. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets årsrapport. Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i 8.3 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne. Euroinvestors stamdata Aktiekapital Antal aktier Nominel stykstørrelse 1 Aktieklasser 1 Stemmeretsbegrænsning Ingen OMX Københavns Handelsbørs Fondsbørs Handelssymbol EI Fondskode / ISIN DK Den Nordiske Børs Nordic Small Cap

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

K/S ASGAARD HOLBÆK. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den K/S ASGAARD HOLBÆK Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2013 Søren Stensdal Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere