Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006-2007"

Transkript

1 Årsrapport

2 Euroinvestor kort fortalt Euroinvestor blev stiftet i 1997 af brødrene Jens og Søren Alminde og er et af Danmarks ældste Internetmedier. Euroinvestor.dk er Danmarks mest veludbyggede Investorportal med information om aktier, valuta, obligationer, investeringsforeninger, pension samt privat- og boligøkonomi. Euroinvestor.dk s månedlige brugere har adgang til mere end aktiekurser fra 11 aktiemarkeder. Med købet af boligportalen Boliga.dk er Euroinvestor nu også blandt Danmarks største uafhængige online medier med fokus på boligområdet. EuroInvestor leverer desuden online investor relations tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden herunder Nestle, Benetton, Statoil og Lundbeck - og er pioner indenfor dette område. Eksportandelen ligger på over 75 procent og har været stærkt stigende de seneste år. Euroinvestor har hovedkontor på Holmen i København samt er via samarbejdsaftaler repræsenteret med salgskontor i London som varetager dele af det internationale salg. Pr. 30. juni 2006 havde Euroinvestor 11 medarbejdere samt 3 fast-tilknyttede konsulenter. Euroinvestor er en sund forretning med en stærk økonomi Euroinvestor er noteret på Københavns Fondsbørs med Fondskoden og symbolnavnet EI. Euroinvestor havde pr. 30. juni 2007 en markedsværdi på DKK 293 mio

3 Indholdsfortegnelse Euroinvestor kort fortalt... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Kære aktionær /2007 i hovedtræk... 4 Forventningerne til 2007/ Hoved- og nøgletalsoversigt... 5 Ledelsesberetning... 6 Årsberetning 2006/ Regnskabsberetning... 7 Organisation og medarbejdere... 7 Forventninger til 2007/ Strategi og mål... 8 EuroInvestors produkter og services...11 Investorportal...11 Online Investor relations løsninger...13 Vision, mission og kultur...14 Risikoforhold...15 Corporate Governance...17 Aktionærforhold...19 Bestyrelsen...22 Ledelse...24 Ledelsespåtegning...25 Den uafhængige revisors påtegning...26 Koncern- og årsregnskab...27 Resultatopgørelse...27 Balance...28 Egenkapital...29 Pengestrømsopgørelse for koncernen...30 Noter...36 Euroinvestor har et stort forretningspotentiale Euroinvestor har en flad ledelsesstruktur med plads til kreativitet Euroinvestor har en 'first mover' kultur - 2 -

4 Kære aktionær På Euroinvestor.dk, danskernes foretrukne investorportal, voksede trafikken fra brugere i juni måned 2006 til godt brugere i juni 2007, en fremgang på 70 pct. Vi oplever samtidigt en stærk stigende interesse blandt annoncørerne for at bruge euroinvestor.dk som annoncemedie til at ramme en attraktiv og købedygtig målgruppe. Vi har i det seneste regnskabsår haft flere annoncører, flere annoncer og langt flere annoncevisninger, end vi nogensinde har haft før, hvilket årets rekordomsætning og resultat bekræfter. Samtidig benytter flere og flere af brugerne vores betalingstjenester på Euroinvestor Plus. Antallet af abonnenter voksede i det netop afsluttede regnskabsår med næsten 50 pct. til knapt betalende abonnenter. Indenfor forretningsområdet, levering af online investor relations produkter til børsnoterede selskaber, har vi også oplevet en solid kundetilgang. Ved udgangen af regnskabsåret servicerede vi således mere end 185 danske og internationale abonnementsbetalende selskaber. Den solide vækst i abonnementsindtægterne giver os et stabilt økonomisk råderum til at videreudvikle vores produkter, tjenester og portal. Euroinvestors forretning er stærk, og det kvitterede aktiemarkedet for ved at tegne nye aktier i virksomheden på rekordtid, da virksomheden åbnede for tegning og børsnotering i juni Vi takker for denne tillidserklæring og sætter alle sejl til for at leve op til markeds forventninger til vores udviklingspotentiale. Nicolai Frisch Erichsen Administrerende direktør Søren Alminde Bestyrelsesformand - 3 -

5 Ledelsesberetning 2006/2007 i hovedtræk Omsætning steg fra DKK 11,9 mio. i 2005/2006 (9 mdr. regnskab) til DKK 19,3 mio. i 2006/2007. Resultatet før skat steg fra DKK 8,2 mio. i 2005/2006 (9 mdr. regnskab) til DKK 10,5 mio. i 2006/2007. Resultatet forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 10,9 pct. Egenkapitalen steg fra DKK 7,3 mio. i 2005/2006 til DKK 40,9 mio. i 2006/2007. Den 6. juni 2007 udbød Euroinvestor nye aktier til en fast kurs på DKK 10,5. Udbuddet blev fuldtegnet på 5 minutter. Euroinvestor blev optaget til handel på Københavns Fondsbørs den 14. juni Nettoprovenuet fra emissionen i forbindelse med noteringen blev på i alt DKK 14,7 mio. Euroinvestor erhvervede den 26. juni pct. af selskabet Boliga Aps, der driver boligportalen Boliga.dk Portalen Euroinvestor.dk voksede fra brugere i juni 2006 til brugere i 2007 svarende til en år-til-år vækst på 70 pct. Tilsvarende voksede det samlede antal brugere på Euroinvestors internationale portaler fra i juni 2006 til i juni 2007 svarende til en år-til-år vækst på 98 pct. Forventningerne til 2007/2008 Euroinvestor forventer, at de positive konjunkturer fortsætter i 2007/2008 samt at en stadig stigende del af annoncørernes mediebudgetter allokeres til Internetmedierne herunder specielt segmenterede medier med en attraktiv målgruppe som den Euroinvestor har. Euroinvestor forventer at opruste på udviklingsområdet, hvilket vil skabe grundlag for lanceringen af en række nye tjenester i såvel Danmark som Europa og dermed forventeligt et øget antal brugere. Euroinvestor forventer på den baggrund en omsætning i 2007/2008 i niveauet DKK 24 mio., svarende til en vækst på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Resultatet før skat i 2007/2008 forventes i størrelsesordenen DKK 13 mio., svarende til en forventet vækst i resultatet før skat på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Udviklingen i antallet af abonnenter steg fra ultimo juni 2006 til ultimo juni En år-til-år vækst på 46 pct. På generalforsamlingen tirsdag den 9. oktober 2007 foreslår bestyrelsen at der ikke udbetales udbytte - 4 -

6 Hoved- og nøgletalsoversigt t.kr. 2006/ /06* 2004/ / /03 Hovedtal 12 måneder 9 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance 30. jun. 30-jun 30. sep. 30. sep. 30. sep. Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender m.v Likvider og værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 91,4 91,2 81,3 62,3 75,5 EBIT-margin 51,2 66,0 18,8 9,4 10,9 Resultatgrad 54,5 67,9 16,9 8,8 10,2 Afkast af investeret kapital* 16,2 141,0 38,8 24,2 27,5 Egenkapitalforrentning * 10,9 42,3 12,9 11,2 28,3 Egenkapitalandel (soliditet) 82,0 66,0 54,8 54,5 45,8 Resultat per aktie (EPS) ** 0,43 2,33 0,36 0,18 0,16 Pris/Indtjening (P/E) 37 I/R I/R I/R I/R Kurs / Indre værdi (K/I) 7,1 I/R I/R I/R I/R Udbytte per aktie ** 0 0 0, Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede * Ved beregning af afkast af den investerede kapital og egenkapitalforrentning er der for 2005/06 taget højde for at regnskabsåret kun er 9 måneder. ** Ved beregning af resultat og udbytte er anvendt en aktiestørrelse på 1 kr. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005"

7 Ledelsesberetning Årsberetning 2006/07 I 2006/2007 fortsatte Euroinvestor den positive udvikling på alle sine forretningsområder. Euroinvestors udviklingsteam har en stor del af æren for den flotte fremgang da udviklingsteamet via en engageret og fremsynet indsats har formået at skabe de tjenester som brugere, annoncører og samarbejdspartnere har efterspurgt. Online annoncering er i disse år inde i en meget markant udvikling. Ifølge FDIM - Foreningen af Danske Internet Medier - nåede omsætningen for bannere og partnerskaber i Danmark op på DKK 450,8 mio. i 2006 en vækst på 30 pct. i forhold til året før. Med en salgsvækst på mere end 30 pct. på Euroinvestor.dk det seneste år, har Euroinvestors salgsteam dermed formået at tage markedsandele. Ifølge FDIM voksede Euroinvestors danske investorportal - Euroinvestor.dk - fra brugere i juni 2006 til brugere i 2007 svarende til en år-til-år vækst på 70 pct. Tilsvarende voksede det samlede antal brugere på Euroinvestors internationale portaler fra i juni 2006 til i juni 2007 svarende til en år-til-år vækst på 98 pct. Trafikudvikling på Euroinvestor.dk mere retvisende billede af, hvor mange personer, der besøger et medie i løbet af en måned og tallene er direkte sammenlignelige med brugertal opgjort på fx TV og i dagbladene. Euroinvestor har som følge af den ændrede metode estimeret tidligere opgjorte brugertal, så de er sammenlignelige med den nye opgørelsesmetode. Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med denne flotte trafikfremgang da det cementerer Euroinvestors position som markedsleder i Danmark inden for investering. Flere trykte danske mediers etablering af online finansnyhedsmedier i løbet af 2006/2007 har ifølge ledelsens vurdering ikke haft nogen negativ afsmittende effekt på Euroinvestor. Tværtimod har det været med til at øge danskernes interesse for aktier og investering, hvilket har haft en positiv effekt på brugen af Euroinvestors tjenester. Ny boligportal Euroinvestor erhvervede den 26. juni pct. af selskabet Boliga Aps, der driver boligportalen Boliga.dk. I forbindelse med købet blev to af de tre stiftere i Boliga ApS tilknyttet som fastansatte udviklere. Boliga.dk havde i juni ca brugere - ifølge FDIMs nye opgørelsesmetode. I forbindelse med købet meldte Euroinvestor ud, at antallet af brugere på Boliga.dk skal fordobles inden udgangen af Endvidere skal Boliga.dk s tjenester udrulles til resten af Europa som led i Euroinvestors europæiske ekspansion. Med købet af Boliga.dk har Euroinvestor skabt et solidt fodfæste på det attraktive marked for boligannoncering. Ifølge Gallup brugte de danske ejendomsmæglere i 2006 i alt 290 mio. kr. på annoncering af boliger. Heraf blev kun en meget lille andel. benyttet på annoncering på Internettet I maj 2007 lancerede Foreningen af Danske Internetmedier FDIM en ny metode til opgørelse af brugere på de danske internetmedier. Den nye metode sikrer et Baggrunden for den lave andel kan blandt andet forklares med høj grad af konservatisme i ejendomsmæglerbranchen, når det gælder markedsføring. Med købet af den uafhængige boligportal: - 6 -

8 Boliga.dk arbejder Euroinvestor målrettet på at påvirke Ejendomsmæglernes annoncevaner til at annoncere, hvor de får mest udbytte for annoncekronerne. Alene i juni 2006 leverede Boliga.dk via sin boligsøger mere end gratis besøg til ejendomsmæglernes egne boligsider. Regnskabsberetning Euroinvestors omsætning voksede til DKK 19,3 mio. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde DKK 9,8 mio. mens resultat før skat voksede til DKK 10,5 mio. Resultatet har været positivt påvirket af de finansielle indtægter på DKK 0,6 mio. Euroinvestors EBIT-margin udgjorde 51,2 pct. i 2006/07. I året 2006/07 er Boliga ApS indregnet som associeret virksomhed. Boliga har ikke haft nogen driftspåvirkning på Euroinvestors resultat men udelukkende en balancemæssig påvirkning, da overtagelsestidspunktet var på årsdagen for afslutningen. For balancen har Euroinvestor haft en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 10,9, og en soliditetsandel på 82,0 for 2006/07. Egenkapitalen udgør for koncernen DKK 41,0 mio. for 2006/07 mod DKK 7,3 mio. for 2005/06. På generalforsamlingen tirsdag den 9. oktober 2007 foreslår bestyrelsen at der ikke udbetales udbytte Omsætningsfordelingen mellem Euroinvestors to forretningsområder: Investorportal og Online Investor Relationsløsninger er uændret det seneste år. Begge områder er vokset med godt 60 pct. i forhold til regnskabsåret 2005/06 (9 mdr.) Omsætningsfordeling: Portal / IR DKK / / / /07 9 mdr. Andel 12 mdr. Andel Portal pct pct. IR pct pct. I alt pct pct. Baggrunden for stigningen på Portaldelen er en øget interesse blandt annoncørerne til at benytte Internetmedier med en fokuseret og attraktiv målgruppe, hvilket smitter positivt af på Euroinvestor.dk Euroinvestors fokus på at udvikle og tilbyde nye attraktive annonceformater, udvikling af nye tjenester for at tiltrække flere brugere samt fokus på at optimere kunderelationer via et nyt selvudviklet CRM og bannersystem, bidrog positivt til det forbedrede resultat før skat. Selskabet har i 2006/2007 udbygget sine portaler i specielt: Sverige (www.euroinvestor.se), Frankrig (www.euroinvestor.fr) Holland (www.euroinvestor.nl Italien (www.euroinvestor.it) Dette er sket via en kombination af opkøb af domæner samt etableringen af Euroinvestors analysemodel i Danmark kendt som Pengemaskinen på Europæisk plan Euroinvestors Online Investor Relations Team har det seneste år formået at tiltrække en række internationale børsnoterede selskaber som kunder. Euroinvestor har pr. 30. juni 2007 mere end 185 danske og internationale kunder. Organisation og medarbejdere Euroinvestor beskæftigede i alt 11 medarbejdere ved regnskabsårets afslutning samt 3 fast tilknyttede konsulenter. En fordobling af organisationen i forhold til året før. Euroinvestor foretog i løbet af året en række organisatoriske ændringer. Søren Alminde blev ny bestyrelsesformand mens Nicolai Frisch Erichsen blev udnævnt til administrerende direktør. Stifter Jens Alminde blev ny salgsdirektør mens Johnny J. Andersen blev IT- og udviklingschef med ansvar for Euroinvestors udviklingsteam

9 Forventninger til 2007/2008 Euroinvestor forventer, at den positive konjunkturudvikling fortsætter i 2007/2008. Selskabet venter også, at en stadig stigende del af annoncørernes mediebudgetter allokeres til Internetmedierne, herunder specielt segmenterede medier med en attraktiv målgruppe som den, Euroinvestor har. Euroinvestor forventer at opruste på udviklingsområdet, hvilket vil skabe grundlag for lanceringen af en række nye tjenester i såvel Danmark som Europa og dermed forventeligt et øget antal brugere. De internationale indholdstjenester vil være fokuseret omkring Euroinvestors investeringsspils-platform, der lanceres i efteråret 2007, samt etableringen af et investor community på tværs af landegrænser. Euroinvestor vil det kommende år desuden øge sit strategiske fokus på udvikling og salg af online Investor Relationsløsninger. Dette skal ske ved ansættelsen af en direktør for forretningsområdet samt tilknytte yderligere udviklingsmæssige resurser til vedligeholdelse og udvikling af online investor relationsløsninger. For at sikre tilstrækkelige udviklingsresurser arbejder Euroinvestor på, at etablere et samarbejde med et internationalt udviklingshus med udviklere i bl.a. Cairo. Euroinvestor opjusterer Euroinvestor forventer på den baggrund en omsætning i 2007/2008 i niveauet DKK 24 mio., svarende til en vækst på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Dette er en opjustering i forhold til udmeldingerne i børsprospektet af 28. maj Her forventede Euroinvestor en omsætning i 2007/2008 på DKK 21,5 23 mio. Periodens resultat før skat forventes i størrelsesordenen DKK 12,5-13 mio., svarende til en forventet vækst i resultatet før skat på pct. i forhold til 2006/2007. Dette er ligeledes en opjustering i forhold til udmeldingerne i børsprospektet af 28. maj Strategi og mål Euroinvestor har de seneste år fokuseret på at skabe en bæredygtig Investorportal i Danmark. På kun få år har Euroinvestor formået at skabe sig en unik og markedsledende position i Danmark. Baggrunden er et kompetent udviklingsteam, der har været på forkant med udviklingen og formået at udvikle de tjenester, der har vist sig stor efterspørgsel efter. Med børsnoteringen af Euroinvestor, tilgangen af administrative ressourcer samt nye samarbejdsaftaler har Euroinvestor nu en økonomisk samt ledelses- og udviklingsmæssig kapicitet, der gør det muligt at øge fokus på at accelerere væksten i såvel Danmark, Skandinavien som resten af Europa. Portalforretningen i Danmark Euroinvestor betragter i dag Danmark som sit hjemmemarked, hvor målet er at fastholde og udbygge sin markedsledende position. På portal-delen ønsker Euroinvestor at fortsætte sin hidtidige strategi ved primært at tilbyde gratis indhold, og således sikre de besøgende nem adgang til relevant indhold. Sekundært ønsker Euroinvestor at tilbyde betalte indholdstjenester herunder løbende udbygge abonnementsbetalingen via Euroinvestor Plus - således at de besøgende, integreret i portalen, kan få nem og samlet adgang til vigtigt indhold det typisk ikke er muligt eller rentabelt at kunne tilbyde gratis

10 Euroinvestor vil: Fastholde og styrke sin position som markedsleder i Danmark inden for investeringsinformation på nettet. Udvide virksomhedens nuværende forretningsområder til at blive et fullservice medie inden for privatøkonomi specielt med øget fokus på boligøkonomi. Etablere partnerskaber med mediekoncerner for at opnå en højere penetration på det danske marked. Udviklingen inden for Internet, onlinemedier, de finansielle markeder og globalisering generelt foregår i et meget hurtigt tempo. Euroinvestor har igennem hele sin levetid været i stand til at være på forkant. Uanset udviklingen vil selskabet kontinuerligt søge at tilbyde de mest relevante tjenester og således fastholde og udvide antallet af brugere gennem at: organisere indholdet, således at der bibeholdes en god brugeroplevelse for de besøgende, samtidigt med at Euroinvestor i videst mulig omfang bliver i stand til konvertere trafik på portalerne til annoncesalg fremskaffe, organisere og skabe nye typer information, og herunder oprette nye del-portaler eventuelt under nye navne og URL er, og eventuelt strategiske partnerskaber udnytte og udvikle ny Internet/Webteknologi udvikle og understøtte nye typer af vidensdeling og brugerpublicering. Udenlandske markeder Euroinvestor ser et meget ensartet informationsbehov blandt private investorer i henholdsvis Danmark, Norden, Europa og globalt. Der er således store synergier i at udnytte Selskabets erfaringer fra den danske portaldrift til at skalere ud over resten af Europa. Det er derfor Selskabets strategi at bruge erfaringer og udviklede tjenester fra portaldriften i Danmark til at etablere lignende lokalt tilpassede portaler internationalt. Selskabets har udviklet og udvikler løbende en Investor-portalplatform, der giver høj grad af genbrug, og nem mulighed for at tilpasse til lokale forhold som sprog og lokale aktiemarkeder. I takt med at antallet af unikke brugere på de etablerede europæiske portaler gør det rentabelt at bearbejde det enkelte marked mere aktivt, er det Selskabets mål at allokerer yderligere ressourcer til den internationale ekspansion. Selskabet vil fortsætte sin internationalisering ved at: at lancere lokale portaler i 2 3 nye lande i primært Europa i løbet af 2007/08 anvende den eksisterende internationale investorportal-platform til at minimere omkostningerne ved etablering og drift videreudvikle den internationale investorportal-platform og således øge mængden og kvaliteten af indholdstjenesterne, herunder etablere en international investeringsspilsplatform indgå partnerskaber eller strategiske samarbejdsaftaler med lokale eller internationale online medier, således at trafiktilvæksten kan accelereres opkøbe en eller flere mindre lokale virksomheder eller dele heraf, hvis dette viser sig muligt over 1-5 år. Opkøbte virksomheder forventes at være mindre virksomheder der omsætter for årligt 1-10 MDKK på et marked Euroinvestor ønsker at gå ind i geografisk eller som kan accelerere en eksisterende satsning, eller tilføre ny teknologi - 9 -

11 Online investor relations-tjenester Euroinvestors strategi er at fungere som specialist og underleverandør af online investor realtions informationstjenester til børsnoterede selskaber globalt set. Euroinvestor har i dag mere end 185 abonnementsbetalende selskaber Euroinvestor vil i 2007/2008 øge sit strategiske fokus på udvikling og salg af online Investor Relationsløsninger. Dette skal ske ved ansættelsen af en direktør for forretningsområdet. Direktørens opgave vil blive at: fastholde og udvide forhandlersamarbejdet med Thomson Financials, der er verdens største totalleverandører af online investor relationsløsninger. skabe partnerskaber med nye leverandører Euroinvestor er en af Europas førende udbydere af online investor relations løsninger Øge det direkte salg til eksisterende og nye kunder Euroinvestor forventer desuden i 2007/2008 at øge resurserne til udviklingsteamet, der i dag udvikler og vedligeholder løsningerne. I samarbejde med den nye direktør skal udviklingsteamet forbedre Euroinvestors eksisterende produkt-palette samt lancere en række nye tillægsprodukter. Mere end 185 børsnoterede selskaber benytter Euroinvestors løsning

12 EuroInvestors produkter og services Annoncemulighederne på EuroInvestor tilpasses konstant for at sikre optimal synlighed og effekt. Som det eneste finansmedie kan EuroInvestor tilbyde Forside-ejerskab samt site-integrerede aftaler. EuroInvestor tilbyder desuden mulighed for indrykning af Topannoncer i formatet 728x90 samt Artikelbanner i formatet 300x250 og 240x400. I regnskabsåret 2007/2008 vil Euroinvestor tilbyde nye annonceformater. På findes yderligere information vedr. EuroInvestors annoncemuligheder Investorportal Aktier og investering Euroinvestor.dk er danskernes primære indgang til information om aktiemarkedet. aktiekursgrafer er egenudviklede og tilpasses løbende til brugernes krav. EuroInvestor er primært kendt for at private investorer mødes i EuroInvestors aktiedebat for at udveksle synspunkter og aktietips. I gennemsnit oprettes der i løbet af en dag knap indlæg, hvilket gør EuroInvestors aktiedebat til Danmarks absolut største. EuroInvestors Aktiedebat er i 2006 blevet suppleret med en BLOG-funktion, hvor brugerne kan oprette deres personlige BLOGS. Via EuroInvestors porteføljeprogram kan brugerne holde styr på deres løbende transaktioner samt sikrer overblikket over deres nuværende portefølje. Samlet har EuroInvestor mere end registrerede brugere som kan logge sig ind til porteføljeprogrammet eller deltage i aktiedebatten. I samarbejde med AktieUgebrevet har EuroInvestor etableret en aktieskole med nyttige råd og tips til nybegynderen samt den mindre erfarne investor. Aktieskolen skal sikre at brugerne får en række værktøjer til at optimere deres afkast på lang sigt. Af aktierelaterede tjenester tilbyder EuroInvestors desuden bl.a. Finanskalender og en modelportefølje, der over de seneste 8 år har genereret 32 pct. i gennemsnitligt årligt afkast. I samarbejde med Danmarks førende udbyder af nyhedsinformation RB Børsen - kan EuroInvestor brugere læse finansnyheder fra 7 morgen til 18 aften med 15 minutters forsinkelse (i realtid mod merbetaling). Desuden har EuroInvestors brugere adgang til Fondsbørsmeddelelser i realtid. EuroInvestor tilbyder adgang til aktiekursinformation fra 10 internationale børser. Samlet omfatter EuroInvestors aktiekursservice mere end børsnoterede selskaber. Aktiekurserne streames med 15 minutters forsinkelse (i realtid mod merbetaling). EuroInvestors

13 Livsstil - EuroInvestor Lifestyle EuroInvestor Lifestyle er Danmarks førende online magasin om luksus og liebhaveri. Kombineret med Euroinvestors etablerede medier inden for boligøkonomi under domænerne: Obligationskurser.dk og boligpriser.dk kan boligejerne holde sig opdateret om seneste nyt på boligmarkedet herunder renteudviklingen og låneomlægning Investeringsforeninger I samarbejde med Morningstar tilbyder EuroInvestor uafhængige analyser, ratings og nyheder om de danske investeringsforeninger. Her kan brugerne læse alt om drømmeboliger, karriere og luksusgoder I februar 2007 havde EuroInvestor Lifestyle mere end unikke besøgende, der tilsammen læste artikler om drømmeboliger, karriere og luksusgoder. Valutakurser Med valutakurser.dk har brugerne adgang til mere end 180 aktuelle valutakurser, valuta-omregner og valutakurser i realtid. Tjenesten findes på: Nyhedsbreve EuroInvestor udsender alle hverdage kl. 9 Dagens Aktiemarked til mere end modtagere. Hver søndag morgen udsendes desuden Danmarks største nyhedsbrev til private aktieinvestorer. Mere end er tilmeldt nyhedsbrevet. Tjenesten findes på Boligøkonomi Med købet af 51 pct. af boligportalen Boliga.dk har Euroinvestor i 2006/2007 øget sit fokus på at tilbyde danskerne informationer om boligøkonomi Samlet omfatter EuroInvestors nyhedsbrevs-service 5 nyhedsbreve inden for ejendomsinvestering, obligationsnyheder, valutakurs-nyheder og information om investeringsforeninger. I alt udgør -database mere end unikke -adresser. På Boliga.dk findes en avanceret boligsøgetjeneste samt relevant information til boligsøgende, herunder udviklingen i udbudspriser, liggetider og meget mere

14 Euroinvestor Plus Euroinvestor Plus er Euroinvestors abonnementstjeneste. Som abonnent har Euroinvestors brugere bl.a. adgang til aktiekurser i realtid, dagligt opdaterede aktieanbefalinger fra Euroinvestors analysemodeller samt et månedligt medlemsblad med fokus på opsparing og investering. Yderligere information om Euroinvestor Plus findes på plus.euroinvestor.dk Online Investor relations løsninger at udgøre i størrelsesorden DKK mio. årligt. Af kunder direkte kunder blandt danske børsnoterede selskaber kan nævnes Lundbeck, Vestas, Lifecycle Pharma og Alk Abello og senest D/S Norden, der i forbindelse med lanceringen af nyt Investor Relations site valgte Euroinvestor som leverandør. Internationalt fungerer Euroinvestor primært som underleverandør til full-service leverandører af online investor relations tjenester. Euroinvestor leverer online investor relations (IR) tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden. Tjenesterne henvender sig til børsnoterede selskaber, der ønsker at integrere information om selskabets aktiekurs samt nyheder/meddelelser, peer group sammenligninger og forskellige beregningsmoduler på deres hjemmesider. Via samarbejds-partneren Thomson Financials, hoster Selskabet tjenester for blandt andet: Nestle (Schweiz), British Airways (UK), Portugal Telecom (Portugal) og Repsol-YPF (Spanien). Ifølge Thomson Financial (www.thomson.com 2006) har en AIMR undersøgelse vist at 96 pct. af de, investorer der besøger et selskabs website, efterspørger en aktuel aktiekurs og aktiekursgraf. Produkterne er globalt anvendelige, idet informationsbehovene blandt verdens børsnoterede selskaber på dette område er ensartede og markedets potentielle totale størrelse udgøres derfor af hele verdens børsnoterede selskaber. Ifølge World Federation of Exchanges (www.worldexchanges.org) er der ca børsnoterede selskaber globalt set. Det potentielle marked vurderes af Ledelsen til

15 Vision, mission og kultur Vision Det er Euroinvestors vision at blive den førende udbyder af online investeringsinformation til private investorer i primært Europa, for dermed at skabe en ensartet og samlet adgang til information og netværk af private investorer der udveksler synspunkter og erfaringer - også på tværs af landegrænserne. Mission Euroinvestor bidrager effektivt til at demokratisere adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed for privatpersoner. Et grundlæggende princip er, at, enkeltpersoners viden og synspunkter samlet set kan blive til værdifuld og unik information, der giver et bedre og mere nuanceret billede af det enkelte investeringsalternativ og markedet som helhed og baner vej for et bedre afkast - og derfor fungerer selskabet også som organisator af online-mødesteder og brugerpublicering, der netop sætter private investorer i stand til at hjælpe og uddanne hinanden. Euroinvestor bidrager også til at styrke informationsstrømmen til markedet gennem online investor relations services til børsnoterede virksomheder. Virksomhedskultur Euroinvestor fokuserer på at skabe en virksomhedskultur, hvor kvalitet, innovation, kreativitet og vækst er i centrum, og hvor medarbejderne kan udnytte hinandens individuelle kompetencer. Euroinvestor ønsker med et motiverende og medarbejderorienteret lederskab at skabe rammer for medarbejderne, der er baseret på åbenhed, tillid og samarbejde samt fokus på Euroinvestors vækst og indtjening. Det er Euroinvestors vision at blive den førende udbyder af online investeringsinformation til private investorer i primært Europa Euroinvestor bidrager effektivt til at demokratisere adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed for privatpersoner

16 Risikoforhold Euroinvestor er eksponeret for en række kommercielle, IT-relaterede og forsikringsbare risici, som alle har en fremtrædende plads i Selskabets risikostyring. Konkurrence Euroinvestor oplever stigende interesse fra såvel mediekoncerner som de danske dagblade om at tilbyde online investorinformation til den private investor. Desuden ser Euroinvestor en stigende konkurrence inden for Online investor relations-løsninger samt øget krav til disse services. Nye konkurrenter fra udlandet, som ønsker at indtage det danske marked, Euroinvestors primær marked, udgør også en væsentlig risikofaktor. Det danske marked er dog ikke stort i et europæisk perspektiv, så Euroinvestor forventer ikke at en konkurrent fra udlandet på nuværende tidspunkt ønsker at gå ind i det danske marked. Personale Euroinvestors forretningsudvikling skal først og fremmest drives af kompetente og engagerede medarbejdere. Selskabet er derfor sårbar over for udskiftning i personalet, specielt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet vanskeligere at tiltrække kvalificeret personale inden for især områderne salg og udvikling. Samarbejdsaftaler Euroinvestor er afhængig af samarbejdsaftaler med eksterne leverandører, hvorfor ændringer i aftaler samt forhold hos leverandører eller samarbejdspartnere kan udgøre en risiko på en række af Selskabets arbejdsområder. Euroinvestor har i dag samarbejdsaftaler med Ecovision vedr. levering af børsdata og RB Børsen vedr. levering af nyhedstjeneste. Euroinvestor tilstræber en god og tæt kontakt til sine leverandører, således at problemer kan imødegås i tide. Kunder Euroinvestors evne til at fastholde eksisterende kundekontrakter samt indgå nye kundeforhold er væsentlige parametre for at sikre Euroinvestors videre vækst. Euroinvestors evne til at opretholde et godt omdømme blandt kunderne samt levere høj kvalitet har hidtil været en væsentlig parameter for Euroinvestors succes. Euroinvestor har i dag samlet mere end 250 kunder, hvoraf de 10 største kunder og samarbejds-partnere udgør ca. 40 % af Euroinvestors samlede omsætning i regnskabsåret 2006/07. Selskabets omsætning og resultatudvikling vil i hvert fald forbigående komme under pres, hvis flere af disse kunder beslutter sig for at forlade selskabet inden for kort tid. Forsikringsdækning Selskabet har tegnet de lovpligtige og almindelige forsikringer og har en driftstabserstatning, der dækker op til DKK 8 mio. indenfor en 12 måneders periode, en skadesforsikring med en dækningssum på op til DKK 4 mio. samt en erhvervsansvarsforsikring, der dækker op til DKK 10 mio. Efter Euroinvestors opfattelse er selskabet tilstrækkeligt forsikret. IT-relaterede risici I forbindelse med Euroinvestors brug af teknologi er selskabet eksponeret for, at ITsystemer kan bryde ned, at data kan blive tabt, at hackere stjæler programkoder eller på anden måde obstruerer Euroinvestors udviklingsarbejde, samt at Euroinvestor udsættes for virusangreb, som kan forhindre Euroinvestors medarbejdere i at udføre deres arbejdsopgaver. Ved længerevarende nedbrud kan det betyde tab af omsætning samt mindre loyalitet hos brugerne. Euroinvestor forsøger løbende at imødekomme de itrelaterede risici ved konstant udbygning af serverpark samt sikring via backupsystemer

17 Økonomiske konjunkturer Euroinvestor har siden 1997 vist vækst hvert år og samtidig udvist positive resultater siden 2002/2003. Det er Euroinvestors hensigt og forventning at fortsætte denne positive udvikling. Ændringer i de økonomiske konjunkturer, der vil medføre en afmatning i annonceringen på Internettet, kan få en negativ effekt for Euroinvestor. Euroinvestor har vist vækst hvert år siden 1997 Markante fald på aktiemarkedet kan ligeledes få en negativt afsmittende effekt på danskernes interesse for opsparing, investering og privatøkonomi og dermed påvirke brugen af Euroinvestors tjenester. For at nedbringe Euroinvestors afhængighed af udviklingen på aktiemarkedet, fokuserer Euroinvestor i sin strategi på at udvide sine forretningsområder til at omfatte alle relevante områder inden for privatøkonomi herunder investering, pension, opsparing og bolig - samt livsstil. Valutafluktuationer Euroinvestor afholder primært sine omkostninger og modtager sine indtægter i DKK. Dog gennemføres nogle transaktioner i EUR og USD. Euroinvestor har udvist positive resultater siden 2002/2003 Eksponeringen i USD var i regnskabsåret 2006/07 under 5 pct. af den samlede omsætning. Da DKK kursen er fastlåst overfor EUR, vil kun små valutakursudsving over for EUR forekomme. Risici forbundet med handel i EUR er derfor begrænset. Euroinvestor forventer at fortsætte den positive udvikling

18 Corporate Governance Euroinvestors bestyrelse vurderer løbende udviklingen i selskabets corporate governance, blandt andet på baggrund af OMX Københavns Fondsbørs anbefalinger. Euroinvestor lever op til langt de fleste anbefalinger, men har på visse områder valgt en anden praksis. Investor relations Euroinvestors aktionærer og investorer, der følger selskabets udvikling, skal have let og omkostningsfri adgang til information om selskabet. Euroinvestor opdaterer derfor løbende selskabets hjemmeside og andre elektroniske kommunikationskanaler, der er rette mod det finansielle marked. Euroinvestor har blandt andet oprettet et Investor Relation afsnit på Selskabets website: Euroinvestors informationsmaterialer udarbejdes på dansk. Der er etableret interne regler, der sikrer, at selskabets oplysningsforpligtelser overholdelse. Arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion Bestyrelsen har til opgave at fastlægge Euroinvestors strategi og de overordnede retningslinjer for selskabets ledelse. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at drøfte selskabets udvikling og for at justere i de overordnede målsætninger i det nødvendige omfang. På et af årets bestyrelsesmøder behandles selskabets budget. Euroinvestors bestyrelse har ikke nedsat stående udvalg. Direktionen har til opgave at implementere den valgte strategi inden for bestyrelsens retningslinjer. Direktionen fremlægger månedsregnskaber for bestyrelsen umiddelbart efter månedens afslutning. Selskabets aktiestruktur Euroinvestor har kun én aktieklasse. Selskabet har ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger af nogen art. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at følge Euroinvestors udvikling vil Bestyrelsen på generalforsamlingen sikre en dybdegående gennemgang af Euroinvestors opnåede resultater i det forløbne år og samtidig give et godt indblik i de markedstendenser, som har præget det seneste år. Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet om dette. Euroinvestor vil i så stor udstrækning som muligt kommunikere via eller anden elektronisk post for at sikre en hurtig og enkel metode. Bestyrelsen De fire bestyrelsesmedlemmer er alle eksterne og generalforsamlingsvalgte. To af bestyrelsesmedlemmerne opfylder OMX Københavns Fondsbørs anbefalinger om uafhængighed. De to øvrige har enten været direktør i selskabet (Søren Alminde) eller er rådgiver for selskabet (Claus Abildstrøm). Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Arbejdende bestyrelsesformand Der er indgået en 1-årig konsulentaftale med bestyrelsesformanden, der forpligter formanden til at stille sin arbejdskraft til rådighed for Euroinvestor. Konsulentaftalens ydelser omfatter varetagelse af den overordnede strategiske udvikling og relaterede aktiviteter i forbindelse med Euroinvestors internationale ekspansion. Warranttildeling til bestyrelsen Bestyrelsen har til hensigt at benytte incitamentsprogrammer i aflønningen af medlemmerne i form af warrantstildelinger. Bestyrelsen finder dette i Euroinvestors interesse i forbindelse med gennemførelsen af den planlagte ekspansive strategi. Euroinvestor har ikke ydet Selskabets ledelse fordele af nogen art, og har ikke indgået aftaler af nogen anden art end de

19 her nævnte. Der er tildelt i alt warrants til bestyrelsen. Vederlag til direktionen Direktionen er i regnskabsåret 2006/07 (3 personer) aflønnet med samlet DKK For 2007/2008 (2 personer) forventes aflønningen at udgøre DKK Euroinvestor blev noteret den 14. juni 2007 på Københavns Fondsbørs Der er tildelt warrants til den administrerende direktør. Forretningsmæssigt samarbejde og interessekonflikter Euroinvestor har som nævnt ovenfor en rådgivningsaftale med det advokatfirma, som bestyrelsesmedlem Claus Abildstrøm er partner i. Ellers er der ikke noget forretningsmæssigt samarbejde mellem selskabet og direktionen eller mellem selskabet og de enkelte medlemmer af bestyrelsen eller de virksomheder, de i andre sammenhænge repræsenterer. Skulle der blive behov for et sådant samarbejde, vil selskabet sikre, at der udarbejdes et aftalegrundlag på markedsvilkår, og at eventuel inhabilitet drøftes og håndteres, således at den inhabile ikke deltager i forhandlinger eller på anden måde kan tilgodese sig selv. Det er Euroinvestors mål, at aktiekursen repræsenterer en fair værdiansættelse af selskabet Risikostyring Selskabet har med sin månedlige økonomiske rapportering til bestyrelsen sikret et godt overblik over Euroinvestors udvikling og vil løbende udvikle en række interne nøgletal for at følge udviklingen på specifikke områder for at sikre at den aktuelle risikoprofil kendes. Revision Bestyrelsen vurderer en gang årligt inden indkaldelse til generalforsamling revisors uafhængighed og kompetence. Kun efter særskilt anmodning yder revisor andet end de egentlige revisionsydelser. Overtagelsesforsøg Ved et offentligt overtagelsestilbud vil bestyrelsen indkalde generalforsamlingen for at tage stilling hertil. Euroinvestor ønsker at skabe en åben og direkte dialog med alle sine interessenter

20 Aktionærforhold Investor relations politik Som den første Internetvirksomhed i Danmark blev Euroinvestor i juni 2007 noteret på Københavns Fondsbørs. Det er Euroinvestors mål, at aktiekursen repræsenterer en fair værdiansættelse af selskabet. Dette mål fremmes ved løbende at give rettidig, præcis og relevant information om selskabets forretningsmæssige tiltag, strategi, resultater og forventninger. Euroinvestor ønsker at skabe en åben og direkte dialog med alle sine interessenter. På Euroinvestors Investor Relations-område har alle adgang til regnskabsmeddelelser, fondsbørsmeddelelser, finanskalender, aktiekursinformation samt investorpræsentationer. Desuden deltager ledelsen løbende i investor-debatter med eksisterende og potentielle investorer på samt afholder løbende møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. Kontakt til investorer Nicolai Frisch Erichsen Administrerende direktør Telefon: (+45) Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital er DKK fordelt på stk. aktier á nominelt 1 kr. Bemyndigelse Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til aktier á nominelt kr. 1,00 i forbindelse med opkøb af virksomheder. Hvis de nye aktier udstedes som betaling for overtagelse af en virksomhed, skal forhøjelsen kunne ske på anden måde end ved kontant indbetaling. Bemyndigelsens nærmere bestemmelser fremgår af selskabets vedtægter. Bemyndigelsen gælder indtil 1. marts Bestyrelsen er bemyndiget til i en periode på 5 år, dvs. indtil 1. marts 2012, at udstede op til nominelt kr aktietegningsoptioner (warrants) til bestyrelse, direktion og medarbejdere. Disse warrants giver indehaverne ret til at tegne nominelt kr aktier à DKK 1,00 til markedskursen. Bemyndigelsen kan udnyttes ad en eller flere gange efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår. Antallet af udstedte men endnu ikke udnyttede aktietegningsoptioner fremgår af selskabets årsrapport. Bestyrelsen er i samme periode bemyndiget til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr og at ændre selskabets vedtægter, som påkrævet som følge af udnyttelsen af bemyndigelsen i 8.3 og i forbindelse med tegning af aktier ved udnyttelse af tegningsoptionerne. Euroinvestors stamdata Aktiekapital Antal aktier Nominel stykstørrelse 1 Aktieklasser 1 Stemmeretsbegrænsning Ingen OMX Københavns Handelsbørs Fondsbørs Handelssymbol EI Fondskode / ISIN DK Den Nordiske Børs Nordic Small Cap

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere