Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006-2007"

Transkript

1 Årsrapport

2 Euroinvestor kort fortalt Euroinvestor blev stiftet i 1997 af brødrene Jens og Søren Alminde og er et af Danmarks ældste Internetmedier. Euroinvestor.dk er Danmarks mest veludbyggede Investorportal med information om aktier, valuta, obligationer, investeringsforeninger, pension samt privat- og boligøkonomi. Euroinvestor.dk s månedlige brugere har adgang til mere end aktiekurser fra 11 aktiemarkeder. Med købet af boligportalen Boliga.dk er Euroinvestor nu også blandt Danmarks største uafhængige online medier med fokus på boligområdet. EuroInvestor leverer desuden online investor relations tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden herunder Nestle, Benetton, Statoil og Lundbeck - og er pioner indenfor dette område. Eksportandelen ligger på over 75 procent og har været stærkt stigende de seneste år. Euroinvestor har hovedkontor på Holmen i København samt er via samarbejdsaftaler repræsenteret med salgskontor i London som varetager dele af det internationale salg. Pr. 30. juni 2006 havde Euroinvestor 11 medarbejdere samt 3 fast-tilknyttede konsulenter. Euroinvestor er en sund forretning med en stærk økonomi Euroinvestor er noteret på Københavns Fondsbørs med Fondskoden og symbolnavnet EI. Euroinvestor havde pr. 30. juni 2007 en markedsværdi på DKK 293 mio

3 Indholdsfortegnelse Euroinvestor kort fortalt... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Kære aktionær /2007 i hovedtræk... 4 Forventningerne til 2007/ Hoved- og nøgletalsoversigt... 5 Ledelsesberetning... 6 Årsberetning 2006/ Regnskabsberetning... 7 Organisation og medarbejdere... 7 Forventninger til 2007/ Strategi og mål... 8 EuroInvestors produkter og services...11 Investorportal...11 Online Investor relations løsninger...13 Vision, mission og kultur...14 Risikoforhold...15 Corporate Governance...17 Aktionærforhold...19 Bestyrelsen...22 Ledelse...24 Ledelsespåtegning...25 Den uafhængige revisors påtegning...26 Koncern- og årsregnskab...27 Resultatopgørelse...27 Balance...28 Egenkapital...29 Pengestrømsopgørelse for koncernen...30 Noter...36 Euroinvestor har et stort forretningspotentiale Euroinvestor har en flad ledelsesstruktur med plads til kreativitet Euroinvestor har en 'first mover' kultur - 2 -

4 Kære aktionær På Euroinvestor.dk, danskernes foretrukne investorportal, voksede trafikken fra brugere i juni måned 2006 til godt brugere i juni 2007, en fremgang på 70 pct. Vi oplever samtidigt en stærk stigende interesse blandt annoncørerne for at bruge euroinvestor.dk som annoncemedie til at ramme en attraktiv og købedygtig målgruppe. Vi har i det seneste regnskabsår haft flere annoncører, flere annoncer og langt flere annoncevisninger, end vi nogensinde har haft før, hvilket årets rekordomsætning og resultat bekræfter. Samtidig benytter flere og flere af brugerne vores betalingstjenester på Euroinvestor Plus. Antallet af abonnenter voksede i det netop afsluttede regnskabsår med næsten 50 pct. til knapt betalende abonnenter. Indenfor forretningsområdet, levering af online investor relations produkter til børsnoterede selskaber, har vi også oplevet en solid kundetilgang. Ved udgangen af regnskabsåret servicerede vi således mere end 185 danske og internationale abonnementsbetalende selskaber. Den solide vækst i abonnementsindtægterne giver os et stabilt økonomisk råderum til at videreudvikle vores produkter, tjenester og portal. Euroinvestors forretning er stærk, og det kvitterede aktiemarkedet for ved at tegne nye aktier i virksomheden på rekordtid, da virksomheden åbnede for tegning og børsnotering i juni Vi takker for denne tillidserklæring og sætter alle sejl til for at leve op til markeds forventninger til vores udviklingspotentiale. Nicolai Frisch Erichsen Administrerende direktør Søren Alminde Bestyrelsesformand - 3 -

5 Ledelsesberetning 2006/2007 i hovedtræk Omsætning steg fra DKK 11,9 mio. i 2005/2006 (9 mdr. regnskab) til DKK 19,3 mio. i 2006/2007. Resultatet før skat steg fra DKK 8,2 mio. i 2005/2006 (9 mdr. regnskab) til DKK 10,5 mio. i 2006/2007. Resultatet forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 10,9 pct. Egenkapitalen steg fra DKK 7,3 mio. i 2005/2006 til DKK 40,9 mio. i 2006/2007. Den 6. juni 2007 udbød Euroinvestor nye aktier til en fast kurs på DKK 10,5. Udbuddet blev fuldtegnet på 5 minutter. Euroinvestor blev optaget til handel på Københavns Fondsbørs den 14. juni Nettoprovenuet fra emissionen i forbindelse med noteringen blev på i alt DKK 14,7 mio. Euroinvestor erhvervede den 26. juni pct. af selskabet Boliga Aps, der driver boligportalen Boliga.dk Portalen Euroinvestor.dk voksede fra brugere i juni 2006 til brugere i 2007 svarende til en år-til-år vækst på 70 pct. Tilsvarende voksede det samlede antal brugere på Euroinvestors internationale portaler fra i juni 2006 til i juni 2007 svarende til en år-til-år vækst på 98 pct. Forventningerne til 2007/2008 Euroinvestor forventer, at de positive konjunkturer fortsætter i 2007/2008 samt at en stadig stigende del af annoncørernes mediebudgetter allokeres til Internetmedierne herunder specielt segmenterede medier med en attraktiv målgruppe som den Euroinvestor har. Euroinvestor forventer at opruste på udviklingsområdet, hvilket vil skabe grundlag for lanceringen af en række nye tjenester i såvel Danmark som Europa og dermed forventeligt et øget antal brugere. Euroinvestor forventer på den baggrund en omsætning i 2007/2008 i niveauet DKK 24 mio., svarende til en vækst på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Resultatet før skat i 2007/2008 forventes i størrelsesordenen DKK 13 mio., svarende til en forventet vækst i resultatet før skat på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Udviklingen i antallet af abonnenter steg fra ultimo juni 2006 til ultimo juni En år-til-år vækst på 46 pct. På generalforsamlingen tirsdag den 9. oktober 2007 foreslår bestyrelsen at der ikke udbetales udbytte - 4 -

6 Hoved- og nøgletalsoversigt t.kr. 2006/ /06* 2004/ / /03 Hovedtal 12 måneder 9 måneder 12 måneder 12 måneder 12 måneder Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance 30. jun. 30-jun 30. sep. 30. sep. 30. sep. Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender m.v Likvider og værdipapirer Aktiver i alt Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten Pengestrøm til investeringsaktiviteten Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 91,4 91,2 81,3 62,3 75,5 EBIT-margin 51,2 66,0 18,8 9,4 10,9 Resultatgrad 54,5 67,9 16,9 8,8 10,2 Afkast af investeret kapital* 16,2 141,0 38,8 24,2 27,5 Egenkapitalforrentning * 10,9 42,3 12,9 11,2 28,3 Egenkapitalandel (soliditet) 82,0 66,0 54,8 54,5 45,8 Resultat per aktie (EPS) ** 0,43 2,33 0,36 0,18 0,16 Pris/Indtjening (P/E) 37 I/R I/R I/R I/R Kurs / Indre værdi (K/I) 7,1 I/R I/R I/R I/R Udbytte per aktie ** 0 0 0, Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede * Ved beregning af afkast af den investerede kapital og egenkapitalforrentning er der for 2005/06 taget højde for at regnskabsåret kun er 9 måneder. ** Ved beregning af resultat og udbytte er anvendt en aktiestørrelse på 1 kr. Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005"

7 Ledelsesberetning Årsberetning 2006/07 I 2006/2007 fortsatte Euroinvestor den positive udvikling på alle sine forretningsområder. Euroinvestors udviklingsteam har en stor del af æren for den flotte fremgang da udviklingsteamet via en engageret og fremsynet indsats har formået at skabe de tjenester som brugere, annoncører og samarbejdspartnere har efterspurgt. Online annoncering er i disse år inde i en meget markant udvikling. Ifølge FDIM - Foreningen af Danske Internet Medier - nåede omsætningen for bannere og partnerskaber i Danmark op på DKK 450,8 mio. i 2006 en vækst på 30 pct. i forhold til året før. Med en salgsvækst på mere end 30 pct. på Euroinvestor.dk det seneste år, har Euroinvestors salgsteam dermed formået at tage markedsandele. Ifølge FDIM voksede Euroinvestors danske investorportal - Euroinvestor.dk - fra brugere i juni 2006 til brugere i 2007 svarende til en år-til-år vækst på 70 pct. Tilsvarende voksede det samlede antal brugere på Euroinvestors internationale portaler fra i juni 2006 til i juni 2007 svarende til en år-til-år vækst på 98 pct. Trafikudvikling på Euroinvestor.dk mere retvisende billede af, hvor mange personer, der besøger et medie i løbet af en måned og tallene er direkte sammenlignelige med brugertal opgjort på fx TV og i dagbladene. Euroinvestor har som følge af den ændrede metode estimeret tidligere opgjorte brugertal, så de er sammenlignelige med den nye opgørelsesmetode. Ledelsen udtrykker stor tilfredshed med denne flotte trafikfremgang da det cementerer Euroinvestors position som markedsleder i Danmark inden for investering. Flere trykte danske mediers etablering af online finansnyhedsmedier i løbet af 2006/2007 har ifølge ledelsens vurdering ikke haft nogen negativ afsmittende effekt på Euroinvestor. Tværtimod har det været med til at øge danskernes interesse for aktier og investering, hvilket har haft en positiv effekt på brugen af Euroinvestors tjenester. Ny boligportal Euroinvestor erhvervede den 26. juni pct. af selskabet Boliga Aps, der driver boligportalen Boliga.dk. I forbindelse med købet blev to af de tre stiftere i Boliga ApS tilknyttet som fastansatte udviklere. Boliga.dk havde i juni ca brugere - ifølge FDIMs nye opgørelsesmetode. I forbindelse med købet meldte Euroinvestor ud, at antallet af brugere på Boliga.dk skal fordobles inden udgangen af Endvidere skal Boliga.dk s tjenester udrulles til resten af Europa som led i Euroinvestors europæiske ekspansion. Med købet af Boliga.dk har Euroinvestor skabt et solidt fodfæste på det attraktive marked for boligannoncering. Ifølge Gallup brugte de danske ejendomsmæglere i 2006 i alt 290 mio. kr. på annoncering af boliger. Heraf blev kun en meget lille andel. benyttet på annoncering på Internettet I maj 2007 lancerede Foreningen af Danske Internetmedier FDIM en ny metode til opgørelse af brugere på de danske internetmedier. Den nye metode sikrer et Baggrunden for den lave andel kan blandt andet forklares med høj grad af konservatisme i ejendomsmæglerbranchen, når det gælder markedsføring. Med købet af den uafhængige boligportal: - 6 -

8 Boliga.dk arbejder Euroinvestor målrettet på at påvirke Ejendomsmæglernes annoncevaner til at annoncere, hvor de får mest udbytte for annoncekronerne. Alene i juni 2006 leverede Boliga.dk via sin boligsøger mere end gratis besøg til ejendomsmæglernes egne boligsider. Regnskabsberetning Euroinvestors omsætning voksede til DKK 19,3 mio. Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde DKK 9,8 mio. mens resultat før skat voksede til DKK 10,5 mio. Resultatet har været positivt påvirket af de finansielle indtægter på DKK 0,6 mio. Euroinvestors EBIT-margin udgjorde 51,2 pct. i 2006/07. I året 2006/07 er Boliga ApS indregnet som associeret virksomhed. Boliga har ikke haft nogen driftspåvirkning på Euroinvestors resultat men udelukkende en balancemæssig påvirkning, da overtagelsestidspunktet var på årsdagen for afslutningen. For balancen har Euroinvestor haft en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på 10,9, og en soliditetsandel på 82,0 for 2006/07. Egenkapitalen udgør for koncernen DKK 41,0 mio. for 2006/07 mod DKK 7,3 mio. for 2005/06. På generalforsamlingen tirsdag den 9. oktober 2007 foreslår bestyrelsen at der ikke udbetales udbytte Omsætningsfordelingen mellem Euroinvestors to forretningsområder: Investorportal og Online Investor Relationsløsninger er uændret det seneste år. Begge områder er vokset med godt 60 pct. i forhold til regnskabsåret 2005/06 (9 mdr.) Omsætningsfordeling: Portal / IR DKK / / / /07 9 mdr. Andel 12 mdr. Andel Portal pct pct. IR pct pct. I alt pct pct. Baggrunden for stigningen på Portaldelen er en øget interesse blandt annoncørerne til at benytte Internetmedier med en fokuseret og attraktiv målgruppe, hvilket smitter positivt af på Euroinvestor.dk Euroinvestors fokus på at udvikle og tilbyde nye attraktive annonceformater, udvikling af nye tjenester for at tiltrække flere brugere samt fokus på at optimere kunderelationer via et nyt selvudviklet CRM og bannersystem, bidrog positivt til det forbedrede resultat før skat. Selskabet har i 2006/2007 udbygget sine portaler i specielt: Sverige (www.euroinvestor.se), Frankrig (www.euroinvestor.fr) Holland (www.euroinvestor.nl Italien (www.euroinvestor.it) Dette er sket via en kombination af opkøb af domæner samt etableringen af Euroinvestors analysemodel i Danmark kendt som Pengemaskinen på Europæisk plan Euroinvestors Online Investor Relations Team har det seneste år formået at tiltrække en række internationale børsnoterede selskaber som kunder. Euroinvestor har pr. 30. juni 2007 mere end 185 danske og internationale kunder. Organisation og medarbejdere Euroinvestor beskæftigede i alt 11 medarbejdere ved regnskabsårets afslutning samt 3 fast tilknyttede konsulenter. En fordobling af organisationen i forhold til året før. Euroinvestor foretog i løbet af året en række organisatoriske ændringer. Søren Alminde blev ny bestyrelsesformand mens Nicolai Frisch Erichsen blev udnævnt til administrerende direktør. Stifter Jens Alminde blev ny salgsdirektør mens Johnny J. Andersen blev IT- og udviklingschef med ansvar for Euroinvestors udviklingsteam

9 Forventninger til 2007/2008 Euroinvestor forventer, at den positive konjunkturudvikling fortsætter i 2007/2008. Selskabet venter også, at en stadig stigende del af annoncørernes mediebudgetter allokeres til Internetmedierne, herunder specielt segmenterede medier med en attraktiv målgruppe som den, Euroinvestor har. Euroinvestor forventer at opruste på udviklingsområdet, hvilket vil skabe grundlag for lanceringen af en række nye tjenester i såvel Danmark som Europa og dermed forventeligt et øget antal brugere. De internationale indholdstjenester vil være fokuseret omkring Euroinvestors investeringsspils-platform, der lanceres i efteråret 2007, samt etableringen af et investor community på tværs af landegrænser. Euroinvestor vil det kommende år desuden øge sit strategiske fokus på udvikling og salg af online Investor Relationsløsninger. Dette skal ske ved ansættelsen af en direktør for forretningsområdet samt tilknytte yderligere udviklingsmæssige resurser til vedligeholdelse og udvikling af online investor relationsløsninger. For at sikre tilstrækkelige udviklingsresurser arbejder Euroinvestor på, at etablere et samarbejde med et internationalt udviklingshus med udviklere i bl.a. Cairo. Euroinvestor opjusterer Euroinvestor forventer på den baggrund en omsætning i 2007/2008 i niveauet DKK 24 mio., svarende til en vækst på 24 pct. i forhold til 2006/2007. Dette er en opjustering i forhold til udmeldingerne i børsprospektet af 28. maj Her forventede Euroinvestor en omsætning i 2007/2008 på DKK 21,5 23 mio. Periodens resultat før skat forventes i størrelsesordenen DKK 12,5-13 mio., svarende til en forventet vækst i resultatet før skat på pct. i forhold til 2006/2007. Dette er ligeledes en opjustering i forhold til udmeldingerne i børsprospektet af 28. maj Strategi og mål Euroinvestor har de seneste år fokuseret på at skabe en bæredygtig Investorportal i Danmark. På kun få år har Euroinvestor formået at skabe sig en unik og markedsledende position i Danmark. Baggrunden er et kompetent udviklingsteam, der har været på forkant med udviklingen og formået at udvikle de tjenester, der har vist sig stor efterspørgsel efter. Med børsnoteringen af Euroinvestor, tilgangen af administrative ressourcer samt nye samarbejdsaftaler har Euroinvestor nu en økonomisk samt ledelses- og udviklingsmæssig kapicitet, der gør det muligt at øge fokus på at accelerere væksten i såvel Danmark, Skandinavien som resten af Europa. Portalforretningen i Danmark Euroinvestor betragter i dag Danmark som sit hjemmemarked, hvor målet er at fastholde og udbygge sin markedsledende position. På portal-delen ønsker Euroinvestor at fortsætte sin hidtidige strategi ved primært at tilbyde gratis indhold, og således sikre de besøgende nem adgang til relevant indhold. Sekundært ønsker Euroinvestor at tilbyde betalte indholdstjenester herunder løbende udbygge abonnementsbetalingen via Euroinvestor Plus - således at de besøgende, integreret i portalen, kan få nem og samlet adgang til vigtigt indhold det typisk ikke er muligt eller rentabelt at kunne tilbyde gratis

10 Euroinvestor vil: Fastholde og styrke sin position som markedsleder i Danmark inden for investeringsinformation på nettet. Udvide virksomhedens nuværende forretningsområder til at blive et fullservice medie inden for privatøkonomi specielt med øget fokus på boligøkonomi. Etablere partnerskaber med mediekoncerner for at opnå en højere penetration på det danske marked. Udviklingen inden for Internet, onlinemedier, de finansielle markeder og globalisering generelt foregår i et meget hurtigt tempo. Euroinvestor har igennem hele sin levetid været i stand til at være på forkant. Uanset udviklingen vil selskabet kontinuerligt søge at tilbyde de mest relevante tjenester og således fastholde og udvide antallet af brugere gennem at: organisere indholdet, således at der bibeholdes en god brugeroplevelse for de besøgende, samtidigt med at Euroinvestor i videst mulig omfang bliver i stand til konvertere trafik på portalerne til annoncesalg fremskaffe, organisere og skabe nye typer information, og herunder oprette nye del-portaler eventuelt under nye navne og URL er, og eventuelt strategiske partnerskaber udnytte og udvikle ny Internet/Webteknologi udvikle og understøtte nye typer af vidensdeling og brugerpublicering. Udenlandske markeder Euroinvestor ser et meget ensartet informationsbehov blandt private investorer i henholdsvis Danmark, Norden, Europa og globalt. Der er således store synergier i at udnytte Selskabets erfaringer fra den danske portaldrift til at skalere ud over resten af Europa. Det er derfor Selskabets strategi at bruge erfaringer og udviklede tjenester fra portaldriften i Danmark til at etablere lignende lokalt tilpassede portaler internationalt. Selskabets har udviklet og udvikler løbende en Investor-portalplatform, der giver høj grad af genbrug, og nem mulighed for at tilpasse til lokale forhold som sprog og lokale aktiemarkeder. I takt med at antallet af unikke brugere på de etablerede europæiske portaler gør det rentabelt at bearbejde det enkelte marked mere aktivt, er det Selskabets mål at allokerer yderligere ressourcer til den internationale ekspansion. Selskabet vil fortsætte sin internationalisering ved at: at lancere lokale portaler i 2 3 nye lande i primært Europa i løbet af 2007/08 anvende den eksisterende internationale investorportal-platform til at minimere omkostningerne ved etablering og drift videreudvikle den internationale investorportal-platform og således øge mængden og kvaliteten af indholdstjenesterne, herunder etablere en international investeringsspilsplatform indgå partnerskaber eller strategiske samarbejdsaftaler med lokale eller internationale online medier, således at trafiktilvæksten kan accelereres opkøbe en eller flere mindre lokale virksomheder eller dele heraf, hvis dette viser sig muligt over 1-5 år. Opkøbte virksomheder forventes at være mindre virksomheder der omsætter for årligt 1-10 MDKK på et marked Euroinvestor ønsker at gå ind i geografisk eller som kan accelerere en eksisterende satsning, eller tilføre ny teknologi - 9 -

11 Online investor relations-tjenester Euroinvestors strategi er at fungere som specialist og underleverandør af online investor realtions informationstjenester til børsnoterede selskaber globalt set. Euroinvestor har i dag mere end 185 abonnementsbetalende selskaber Euroinvestor vil i 2007/2008 øge sit strategiske fokus på udvikling og salg af online Investor Relationsløsninger. Dette skal ske ved ansættelsen af en direktør for forretningsområdet. Direktørens opgave vil blive at: fastholde og udvide forhandlersamarbejdet med Thomson Financials, der er verdens største totalleverandører af online investor relationsløsninger. skabe partnerskaber med nye leverandører Euroinvestor er en af Europas førende udbydere af online investor relations løsninger Øge det direkte salg til eksisterende og nye kunder Euroinvestor forventer desuden i 2007/2008 at øge resurserne til udviklingsteamet, der i dag udvikler og vedligeholder løsningerne. I samarbejde med den nye direktør skal udviklingsteamet forbedre Euroinvestors eksisterende produkt-palette samt lancere en række nye tillægsprodukter. Mere end 185 børsnoterede selskaber benytter Euroinvestors løsning

12 EuroInvestors produkter og services Annoncemulighederne på EuroInvestor tilpasses konstant for at sikre optimal synlighed og effekt. Som det eneste finansmedie kan EuroInvestor tilbyde Forside-ejerskab samt site-integrerede aftaler. EuroInvestor tilbyder desuden mulighed for indrykning af Topannoncer i formatet 728x90 samt Artikelbanner i formatet 300x250 og 240x400. I regnskabsåret 2007/2008 vil Euroinvestor tilbyde nye annonceformater. På findes yderligere information vedr. EuroInvestors annoncemuligheder Investorportal Aktier og investering Euroinvestor.dk er danskernes primære indgang til information om aktiemarkedet. aktiekursgrafer er egenudviklede og tilpasses løbende til brugernes krav. EuroInvestor er primært kendt for at private investorer mødes i EuroInvestors aktiedebat for at udveksle synspunkter og aktietips. I gennemsnit oprettes der i løbet af en dag knap indlæg, hvilket gør EuroInvestors aktiedebat til Danmarks absolut største. EuroInvestors Aktiedebat er i 2006 blevet suppleret med en BLOG-funktion, hvor brugerne kan oprette deres personlige BLOGS. Via EuroInvestors porteføljeprogram kan brugerne holde styr på deres løbende transaktioner samt sikrer overblikket over deres nuværende portefølje. Samlet har EuroInvestor mere end registrerede brugere som kan logge sig ind til porteføljeprogrammet eller deltage i aktiedebatten. I samarbejde med AktieUgebrevet har EuroInvestor etableret en aktieskole med nyttige råd og tips til nybegynderen samt den mindre erfarne investor. Aktieskolen skal sikre at brugerne får en række værktøjer til at optimere deres afkast på lang sigt. Af aktierelaterede tjenester tilbyder EuroInvestors desuden bl.a. Finanskalender og en modelportefølje, der over de seneste 8 år har genereret 32 pct. i gennemsnitligt årligt afkast. I samarbejde med Danmarks førende udbyder af nyhedsinformation RB Børsen - kan EuroInvestor brugere læse finansnyheder fra 7 morgen til 18 aften med 15 minutters forsinkelse (i realtid mod merbetaling). Desuden har EuroInvestors brugere adgang til Fondsbørsmeddelelser i realtid. EuroInvestor tilbyder adgang til aktiekursinformation fra 10 internationale børser. Samlet omfatter EuroInvestors aktiekursservice mere end børsnoterede selskaber. Aktiekurserne streames med 15 minutters forsinkelse (i realtid mod merbetaling). EuroInvestors

13 Livsstil - EuroInvestor Lifestyle EuroInvestor Lifestyle er Danmarks førende online magasin om luksus og liebhaveri. Kombineret med Euroinvestors etablerede medier inden for boligøkonomi under domænerne: Obligationskurser.dk og boligpriser.dk kan boligejerne holde sig opdateret om seneste nyt på boligmarkedet herunder renteudviklingen og låneomlægning Investeringsforeninger I samarbejde med Morningstar tilbyder EuroInvestor uafhængige analyser, ratings og nyheder om de danske investeringsforeninger. Her kan brugerne læse alt om drømmeboliger, karriere og luksusgoder I februar 2007 havde EuroInvestor Lifestyle mere end unikke besøgende, der tilsammen læste artikler om drømmeboliger, karriere og luksusgoder. Valutakurser Med valutakurser.dk har brugerne adgang til mere end 180 aktuelle valutakurser, valuta-omregner og valutakurser i realtid. Tjenesten findes på: Nyhedsbreve EuroInvestor udsender alle hverdage kl. 9 Dagens Aktiemarked til mere end modtagere. Hver søndag morgen udsendes desuden Danmarks største nyhedsbrev til private aktieinvestorer. Mere end er tilmeldt nyhedsbrevet. Tjenesten findes på Boligøkonomi Med købet af 51 pct. af boligportalen Boliga.dk har Euroinvestor i 2006/2007 øget sit fokus på at tilbyde danskerne informationer om boligøkonomi Samlet omfatter EuroInvestors nyhedsbrevs-service 5 nyhedsbreve inden for ejendomsinvestering, obligationsnyheder, valutakurs-nyheder og information om investeringsforeninger. I alt udgør -database mere end unikke -adresser. På Boliga.dk findes en avanceret boligsøgetjeneste samt relevant information til boligsøgende, herunder udviklingen i udbudspriser, liggetider og meget mere

14 Euroinvestor Plus Euroinvestor Plus er Euroinvestors abonnementstjeneste. Som abonnent har Euroinvestors brugere bl.a. adgang til aktiekurser i realtid, dagligt opdaterede aktieanbefalinger fra Euroinvestors analysemodeller samt et månedligt medlemsblad med fokus på opsparing og investering. Yderligere information om Euroinvestor Plus findes på plus.euroinvestor.dk Online Investor relations løsninger at udgøre i størrelsesorden DKK mio. årligt. Af kunder direkte kunder blandt danske børsnoterede selskaber kan nævnes Lundbeck, Vestas, Lifecycle Pharma og Alk Abello og senest D/S Norden, der i forbindelse med lanceringen af nyt Investor Relations site valgte Euroinvestor som leverandør. Internationalt fungerer Euroinvestor primært som underleverandør til full-service leverandører af online investor relations tjenester. Euroinvestor leverer online investor relations (IR) tjenester til børsnoterede selskaber i hele verden. Tjenesterne henvender sig til børsnoterede selskaber, der ønsker at integrere information om selskabets aktiekurs samt nyheder/meddelelser, peer group sammenligninger og forskellige beregningsmoduler på deres hjemmesider. Via samarbejds-partneren Thomson Financials, hoster Selskabet tjenester for blandt andet: Nestle (Schweiz), British Airways (UK), Portugal Telecom (Portugal) og Repsol-YPF (Spanien). Ifølge Thomson Financial (www.thomson.com 2006) har en AIMR undersøgelse vist at 96 pct. af de, investorer der besøger et selskabs website, efterspørger en aktuel aktiekurs og aktiekursgraf. Produkterne er globalt anvendelige, idet informationsbehovene blandt verdens børsnoterede selskaber på dette område er ensartede og markedets potentielle totale størrelse udgøres derfor af hele verdens børsnoterede selskaber. Ifølge World Federation of Exchanges (www.worldexchanges.org) er der ca børsnoterede selskaber globalt set. Det potentielle marked vurderes af Ledelsen til

15 Vision, mission og kultur Vision Det er Euroinvestors vision at blive den førende udbyder af online investeringsinformation til private investorer i primært Europa, for dermed at skabe en ensartet og samlet adgang til information og netværk af private investorer der udveksler synspunkter og erfaringer - også på tværs af landegrænserne. Mission Euroinvestor bidrager effektivt til at demokratisere adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed for privatpersoner. Et grundlæggende princip er, at, enkeltpersoners viden og synspunkter samlet set kan blive til værdifuld og unik information, der giver et bedre og mere nuanceret billede af det enkelte investeringsalternativ og markedet som helhed og baner vej for et bedre afkast - og derfor fungerer selskabet også som organisator af online-mødesteder og brugerpublicering, der netop sætter private investorer i stand til at hjælpe og uddanne hinanden. Euroinvestor bidrager også til at styrke informationsstrømmen til markedet gennem online investor relations services til børsnoterede virksomheder. Virksomhedskultur Euroinvestor fokuserer på at skabe en virksomhedskultur, hvor kvalitet, innovation, kreativitet og vækst er i centrum, og hvor medarbejderne kan udnytte hinandens individuelle kompetencer. Euroinvestor ønsker med et motiverende og medarbejderorienteret lederskab at skabe rammer for medarbejderne, der er baseret på åbenhed, tillid og samarbejde samt fokus på Euroinvestors vækst og indtjening. Det er Euroinvestors vision at blive den førende udbyder af online investeringsinformation til private investorer i primært Europa Euroinvestor bidrager effektivt til at demokratisere adgangen til information, der er relevant i investeringsøjemed for privatpersoner

16 Risikoforhold Euroinvestor er eksponeret for en række kommercielle, IT-relaterede og forsikringsbare risici, som alle har en fremtrædende plads i Selskabets risikostyring. Konkurrence Euroinvestor oplever stigende interesse fra såvel mediekoncerner som de danske dagblade om at tilbyde online investorinformation til den private investor. Desuden ser Euroinvestor en stigende konkurrence inden for Online investor relations-løsninger samt øget krav til disse services. Nye konkurrenter fra udlandet, som ønsker at indtage det danske marked, Euroinvestors primær marked, udgør også en væsentlig risikofaktor. Det danske marked er dog ikke stort i et europæisk perspektiv, så Euroinvestor forventer ikke at en konkurrent fra udlandet på nuværende tidspunkt ønsker at gå ind i det danske marked. Personale Euroinvestors forretningsudvikling skal først og fremmest drives af kompetente og engagerede medarbejdere. Selskabet er derfor sårbar over for udskiftning i personalet, specielt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet vanskeligere at tiltrække kvalificeret personale inden for især områderne salg og udvikling. Samarbejdsaftaler Euroinvestor er afhængig af samarbejdsaftaler med eksterne leverandører, hvorfor ændringer i aftaler samt forhold hos leverandører eller samarbejdspartnere kan udgøre en risiko på en række af Selskabets arbejdsområder. Euroinvestor har i dag samarbejdsaftaler med Ecovision vedr. levering af børsdata og RB Børsen vedr. levering af nyhedstjeneste. Euroinvestor tilstræber en god og tæt kontakt til sine leverandører, således at problemer kan imødegås i tide. Kunder Euroinvestors evne til at fastholde eksisterende kundekontrakter samt indgå nye kundeforhold er væsentlige parametre for at sikre Euroinvestors videre vækst. Euroinvestors evne til at opretholde et godt omdømme blandt kunderne samt levere høj kvalitet har hidtil været en væsentlig parameter for Euroinvestors succes. Euroinvestor har i dag samlet mere end 250 kunder, hvoraf de 10 største kunder og samarbejds-partnere udgør ca. 40 % af Euroinvestors samlede omsætning i regnskabsåret 2006/07. Selskabets omsætning og resultatudvikling vil i hvert fald forbigående komme under pres, hvis flere af disse kunder beslutter sig for at forlade selskabet inden for kort tid. Forsikringsdækning Selskabet har tegnet de lovpligtige og almindelige forsikringer og har en driftstabserstatning, der dækker op til DKK 8 mio. indenfor en 12 måneders periode, en skadesforsikring med en dækningssum på op til DKK 4 mio. samt en erhvervsansvarsforsikring, der dækker op til DKK 10 mio. Efter Euroinvestors opfattelse er selskabet tilstrækkeligt forsikret. IT-relaterede risici I forbindelse med Euroinvestors brug af teknologi er selskabet eksponeret for, at ITsystemer kan bryde ned, at data kan blive tabt, at hackere stjæler programkoder eller på anden måde obstruerer Euroinvestors udviklingsarbejde, samt at Euroinvestor udsættes for virusangreb, som kan forhindre Euroinvestors medarbejdere i at udføre deres arbejdsopgaver. Ved længerevarende nedbrud kan det betyde tab af omsætning samt mindre loyalitet hos brugerne. Euroinvestor forsøger løbende at imødekomme de itrelaterede risici ved konstant udbygning af serverpark samt sikring via backupsystemer

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S

Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Udbud af aktier i EuroInvestor.com A/S Prospekt dateret 22. maj 2007 Nærværende Prospekt er udarbejdet i forbindelse med børsnoteringen af EuroInvestor.com A/S på Københavns Fondsbørs samt et udbud ( Udbuddet

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Kim Mikkelsen på telefon +45 38 40 15 51. Meddelelse nr. 08/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. marts 2014 Meddelelse nr. 08/2014: Årsrapport 2013 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets årsrapport

Læs mere

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn:

SELSKABSINFORMATION. Generalforsamling. Navn: ÅRSRAPPORT 2013/14 1. OKTOBER 2013-30. SEPTEMBER 2014 SELSKABSINFORMATION Navn: REALIA A/S Adresse: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes den 22. januar 2015 kl. 10:00 på adressen Lyskær

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere