DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1"

Transkript

1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.0 OKTOBER 2016 SIDE 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Mærket er forbrugertestet Identitet og udformning Typografi til supplerende tekst, budskaber og fakta-tekster Grundlogo Grundlogo Frizone Korrekt brug af Grundlogoet Forkert brug af Grundlogoet Korrekt brug af grundlogo ved generel markedsføring Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Produktlogoerne Produktlogoerne Frizone Korrekt brug af produktlogoerne Forkert brug af produktlogoerne Anvendelse af produktlogoerne i tilknytning til et produkt Anvendelse af produktlogoerne uden tilknytning til et produkt Budskaber og fakta-tekster Kontakt Side 12 Grundlogoet animeret SIDE 2

3 INTRODUKTION Dyrevelfærdsmærket er Miljø- og Fødevareministeriets registrerede varemærke og består af et grundlogo se eksempel A samt tre produktlogoer se eksempel B. Dyrevelfærdsmærkets navn er "Bedre Dyrevelfærd". Fødevarestyrelsen har indsendt ansøgning om varemærkeregistrering af grundlogoet og de tre produktlogoer. Denne ansøgning er indsendt d. 11. oktober Designmanualen beskriver den korrekte anvendelse af Dyrevelfærdsmærkets visuelle design med udgangspunkt i alle tænkelige brugsscenarier. Dette for at sikre konsekvent og korrekt brug af designelementerne. Dyrevelfærdsmærket kan downloades gratis fra: Dyrevelfærdsmærket skal gøre det nemmere for forbrugerne at finde og vælge fødevarer, der er produceret under hensynstagen til dyrevelfærd. Der skelnes mellem tre niveauer af Dyrevelfærdmærket: 1 hjerte, 2 hjerter og 3 hjerter. Kravene for at få henholdvis 1, 2 eller 3 hjerter kan læses på Miljø- og Fødevareministeriet ejer Dyrevelfærdsmærket, der kun må anvendes i overensstemmelse med denne designmanual. Ingen afgifter eller gebyrer Det er gratis at anvende Dyrevelfærdsmærket, hvis reglerne om Dyrevelfærdsmærket og designmanualen er overholdt. Reglerne for Dyrevelfærdsmærket findes i Bekendtgørelsen om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød. A. Grundlogoet B. Produktlogoer SIDE 3

4 MÆRKET ER FORBRUGERTESTET Analysebureauet YouGov har i september 2016 gennemført en repræsentativ kvantitativ undersøgelse om danskernes holdning til Dyrevelfærdsmærket. Formålet med undersøgelsen var bl.a. at sikre, at forbrugerne kan afkode Dyrevelfærdsmærket herunder grundlogoet og de 3 produktlogoer. Den samlede undersøgelse kan rekvireres ved at kontakte Hovedpointer fra undersøgelsen Undersøgelsen viser, at det overordnede grundlogo og de 3 produktlogoer fungerer efter hensigten; forbrugerpanelet forbinder Dyrevelfærdsmærket med dyrevelfærd og forstår det umiddelbart. Undersøgelsen viser tillige, at afkodeligheden foregår hurtigt, og at panelet i øvrigt associerer logoet med noget positivt. Derudover forstår panelet gradueringerne via hjerterne i de enkelte produktlogoer. Gradueringen giver forbrugerne mulighed for at vælge dyrevelfærd til på forskellige niveauer afhængig af deres pengepung, modtagelighed og interesse for området. Undersøgelsen viser endvidere, at Dyrevelfærdsmærket forbindes med troværdighed og vækker tillid. Endelig udtrykker panelet villighed til at betale lidt mere for de dyrevelfærdsmærkede produkter. Konklusion og opfordring Undersøgelsen indikerer tydeligt, at Dyrevelfærdsmærket fungerer efter hensigten. Det er enkelt at afkode og efterlader forbrugeren med de rigtige indtryk. Det sandsynliggør, at Dyrevelfærdsmærket vil kunne skabe præference, berige produkterne og bidrage til bedre dyrevelfærd. Dette øger muligheden for at forvandle holdning til handling, når forbrugeren møder mærket på emballager og i køledisken. For det er jo ikke mindst på produkterne og i butikken, at slaget for bedre dyrevelfærd skal slås. SIDE 4

5 IDENTITET OG UDFORMNING Grundlogoet og de 3 produktlogoer er registrerede varemærker. De enkelte designelementer i henholdsvis grundlogoet og de 3 produktlogoer må ikke benyttes hver for sig eller kombineres på anden måde, end det er vist her. Grundlogoet og produktlogoernes proportioner og definitioner skal fastholdes, som vist i eksemplerne til højre, uanset størrelse. Farvekoder Grundlogoet og de 3 produktlogoer skal altid gengives i: CMYK: C:88 M:25 Y:64 K:10 Pantone: afhængigt af hvilket trykmateriale Dyrevelfærdsmærket skal trykkes på, anvendes der henholdsvis 3295 U (Uncoated) eller 3295 C (Coated) Grundlogoet Produktlogoer Grundlogoet og produktlogoerne kan begge downloades gratis herfra: HVID SORT Anvendes ved generisk markedsføring af Dyrevelfærdsmærket. Se regler herfor side 7. Anvendes på emballager og markedsføringsmateriale i direkte tilknytning til et mærket produkt. Se regler herfor side 13. SIDE 5

6 TYPOGRAFI TIL SUPPLERENDE TEKST, BUDSKABER OG FAKTA-TEKSTER Skrifttypen FISHMONGER CONDENSED SEMIBOLD er anvendt til at skrive "Bedre Dyrevelfærd" på grundlogoet og de 3 produktlogoer. For at sikre ensartethed i brugen af skrifttyper anvendes typografierne Arial Regular eller Arial Bold til supplerende tekst, budskaber og fakta-tekster. Andre skrifttyper til kampagnemateriale kan vælges efter aftale med Fødevarestyrelsen. FISHMONGER CONDENSED SEMIBOLD abcdefghijklmopqrstuvwxzæøå ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXZÆØÅ ! #%&/()=? ARIAL REGULAR abcdefghijklmopqrstuvwxzæøå ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXZÆØÅ ! #%&/()=? ARIAL BOLD abcdefghijklmopqrstuvwxzæøå ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXZÆØÅ ! #%&/()=? SIDE 6

7 GRUNDLOGO Grundlogoet anvendes ved markedsføring og generel reklame for produkter, der opfylder reglerne for Dyrevelfærdsmærket. Grundlogoet må ikke anvendes på fødevareemballager - læs mere s SIDE 7

8 GRUNDLOGO FRIZONE Der er defineret en frizone omkring grundlogoet. 1/10 Den røde ramme viser grundlogoets frizone. Der må ikke placeres anden information inden for denne frizone. Bredden af frizonen svarer til 1/10 af logoets højde. Der kan placeres tekst eller andre logoer lige op ad frizonen, dog under forudsætning af, at tekst og mærker ikke krænker Dyrevelfærdsmærkets koncept og intention. 10/10 Kontakt ved tvivl LOGO FRIZONE Tekst element Tekst element SIDE 8 Der kan placeres tekst eller andre logoer lige op ad frizonen, dog under forudsætning af, at tekst og mærker ikke krænker Dyrevelfærdsmærkets koncept og intention.

9 KORREKT BRUG AF GRUNDLOGOET Grundlogoet kan anvendes i 3 udgaver: Med grøn tekst, med hvid/negativ tekst eller uden farve/sort. Grundlogoet består af følgende elementer: - Ministeriets krone - Bedre Dyrevelfærd - De tre produktlogoer med henholdsvis 1, 2 og 3 hjerter Er baggrunden mørk eller har samme farve som grundlogoet (grøn eller sort), anvendes logoet med negativ/hvid tekst for at sikre, at logoet har den bedst mulige synlighed. Frizonen skal altid respekteres. Såfremt det er muligt, skal grundlogoet gengives i farver, dvs. pantone Sort bør kun anvendes, når der ikke anvendes farvetryk. Er baggrunden mørk eller har samme farve som grundlogoet (grøn eller sort), anvendes logoet med negativ/hvid tekst. Såfremt det er muligt skal grundlogoet gengives i farve, dvs. pantone Sort bør kun anvendes, når der ikke anvendes farvetryk. SIDE 9

10 FORKERT BRUG AF GRUNDLOGOET Minimumsstørrelse Grundlogoet skal have en højde på minimum 20 mm for at sikre optimal kvalitet på det trykte materiale. Logoet skal fremstå klart og tydeligt. Den, der anvender grundlogoet i markedsføring, er ansvarlig for at følge reglerne for korrekt brug af logoet. "Bedre Dyrevelfærd" må aldrig stå uden produktlogerne. Produktlogoerne må ikke sættes op i størrelse. Ligeledes må "Bedre Dyrevelfærd" heller ikke afvige i størrelsesforhold andet end det angivne. Logoet må ikke optræde på en mørk baggrund. Her skal udgaven med hvid/negativ tekst anvendes. 20 mm Der må ikke anvendes andre farver end de angivne, se s. 5. Der må ikke anvendes skygger bagved logoet for at sikre større synlighed. Grundlogoet skal have en højde på minimum 20 mm for at sikre optimal kvalitet på det trykte materiale. Logoet skal fremstå klart og tydeligt. SIDE 10 Der må ikke lægges en kant rundt om grundlogoet.

11 KORREKT BRUG AF GRUNDLOGO VED GENEREL MARKEDSFØRING Skiltning i butik: Generisk markedsføring af grundlogo i butik må kun finde sted i områder med mærkede produkter eksempelvis på loftskilte og lignende; se eksempel A Reklame- eller tilbudsavis og lignende: Hvis der gøres brug af grundlogoet, skal det på den angivne side kunne relateres til flere forskellige produkter, der bærer Dyrevelfærdsmærket. Desuden skal der vises en tydelig afgrænsning til øvrige produkter på den angivne side; se eksempel B og C. Generel markedsføring I alle øvrige sammenhænge kan grundlogoet anvendes, så længe reglerne i denne designmanual er opfyldt. A: Generisk markedsføring af logo i butik må kun finde sted i områder med mærkede produkter - eksempelvis loftskilte og lignende B: Hvis der gøres brug af grundlogoet, skal det på den angivne side kunne relateres til flere forskellige produkter, der bærer Dyrevelfærdsmærket C: Hvis der gøres brug af grundlogoet, skal der vises en tydelig afgrænsning til øvrige produkter på den angivne side. SIDE 11

12 GRUNDLOGOET ANIMERET Indgår grundlogoet i et tv-spot eller i lignende digitale sammenhænge, hvori det bliver animeret, skal det fremstå uden effekter, skygger el. lign. Med andre ord fremstår grundlogoet altid fladt. Grundlogoet fremstår altid fladt og uden skygger eller øvrige effekter. Derudover er det vigtigt, at logoet aldrig splittes og animeres frem i trin, men at logoet altid fremstår som én samlet enhed. Øvrige regler vedr. visning af grundlogoet skal også overholdes. SIDE 12

13 PRODUKTLOGOERNE Produktlogoerne må anvendes på selve fødevareemballagen eller på skiltning med direkte forbindelse til den mærkede fødevare, dog jf. side 19 om budskaber og fakta-tekster. Indgår produktlogoerne på materiale, hvorpå der ikke vises fødevarer, må de kun vises, såfremt grundlogoet fremstår som tydelig afsender af det pågældende materiale. Der skelnes mellem tre niveauer af dyrevelfærd: 1 hjerte, 2 hjerter, 3 hjerter. Reglerne for at få henholdvis 1, 2 eller 3 hjerter kan læses på Kontakt ved tvivl SIDE 13

14 PRODUKTLOGOERNE FRIZONE Der er defineret en frizone omkring de 3 produktlogoer. 1/10 Den røde ramme viser produktlogoets frizone. Der må ikke placeres anden information inden for denne frizone. Bredden af frizonen svarer til 1/10 af det enkelte produktlogos højde. Der kan placeres tekst eller andre logoer lige op ad frizonen, dog under forudsætning af, at tekst og mærker ikke krænker Dyrevelfærdsmærkets koncept og intention. 10/10 Kontakt ved tvivl LOGO Tekst element Tekst element SIDE 14 Der kan placeres tekst eller andre logoer lige op ad frizonen, dog under forudsætning af, at tekst og mærker ikke krænker Dyrevelfærdsmærkets koncept og intention.

15 KORREKT BRUG AF PRODUKTLOGOERNE Produktlogoerne kan anvendes i 2 udgaver: Med eller uden farve. Produktlogoerne består af 3 forskellige udgaver: - 1 udfyldt hjerte - 2 udfyldte hjerter - 3 udfyldte hjerter Såfremt det er muligt, skal produktlogoerne gengives i farver, dvs. pantone Sort bør kun anvendes, når der ikke anvendes farvetryk. Frizonen skal respekteres. Såfremt det er muligt, skal produktlogoerne gengives i farver, dvs. pantone Sort bør kun anvendes, når der ikke anvendes farvetryk. SIDE 15

16 FORKERT BRUG AF PRODUKTLOGOERNE Minimumsstørrelse Hvert enkelt produktlogo skal som minimum have en højde på 10 mm for at sikre optimal kvalitet på det trykte materiale. Logoet skal fremstå klart og tydeligt. Den, der anvender de tre produktlogoer, er ansvarlig for at følge reglerne for korrekt brug af logoerne. "Bedre Dyrevelfærd" må ikke gøres mindre ift. hjerterne. Den grønne kasse rundt om må ikke forstørres op eller gøres mindre ift. "Bedre Dyrevelfærd" og de 3 hjerter. Den hvide kasse må ikke fjernes. 10 mm Der må ikke anvendes andre farver end de angivne, se s. 5. Produktlogoerne skal som minimum have en højde på 10 mm. for at sikre optimal kvalitet på det trykte materiale. Logoet skal fremstå klart og tydeligt. Rammen rundt om logoet må ikke forstørres eller ændres i farven. Produktlogoerne må ikke beskæres, så rammen rundt om forsvinder. SIDE 16

17 ANVENDELSE AF PRODUKTLOGOERNE I TILKNYTNING TIL ET PRODUKT Produktlogoerne vist på hyldeforkant, skiltning og øvrig markedsføring Det er tilladt at bruge mærkningen på et hyldeforkantskilt, såfremt dette er placeret lige ved siden af produktet. Fødevarer med emballage Produktlogoet skal placeres på forsiden, men kan om nødvendigt placeres på bagsiden. Fødevarer uden emballage Fødevarer, der sælges uden indpakning, kan mærkes med produktlogoet via skiltning i umiddelbar nærhed af de produkter, som kan mærkes. Brug af produktlogoerne sammen med andre mærker Dyrevelfærdsmærket kan bruges sammen med andre mærkningsordninger, fx Økologi, Nøglehullet m.fl. Se reglerne for frizonen i forbindelse hermed på side LOGO LOGO EU-Ef Produktlogoerne må ikke fremstå mindre end andre mærkningsordninger. LOGO LOGO LOGO EU-Ef SIDE 17

18 ANVENDELSE AF PRODUKTLOGOERNE UDEN TILKNYTNING TIL ET PRODUKT Det er tilladt at anvende produktlogoerne på skiltning, i markedsføringsmaterialer, på digitale medier mv. uden tilknytning til et specifikt produkt, så længe følgende forhold er opfyldt: Produktlogoet må kun vises særskilt fra et tilknyttet produkt, såfremt grundlogo står på samme materiale og er tydelig afsender, og at det ikke er vist sammen med andre produkter, som ikke opfylder kravene for Dyrevelfærdsmærkningen. Grundlogoet og produktlogoerne må optræde sammen - uanset antallet af produktlogoer, se eksempel A. Undtagelser Det er i markedsføringsmaterialer tilladt at anvende de 3 produktlogoer - enkeltvis eller sammen - under forudsætning af, at de vises sammen med deres respektive budskaber og fakta-tekster. Se eksempel B og C. På side 19 findes information om budskaber og fakta-tekster i oversigtsskema. Man kan ikke udvælge enkelte faktatekster eller blot nøjes med budskabet for det enkelte produktlogo; alle informationer skal viderebringes som vist for hvert produktlogo, se side 19. Grundlogoet og produktlogerne må optræde sammen - uanset antallet af produktlogoer. Undtagelse 1: Brug af produktlogoerne uden brug af grundlogo er mulig, hvis alle 3 produktlogoer er samlet til stede og vises med deres respektive budskaber og fakta-tekster. Se oversigtskema side 19. Eksempel A BEDRE DYREVELFÆRD Eksempel B BEDRE DYREVELFÆRD Bedre dyrevelfærd 1. Fra fritgående søer 2. Krølle på halen/hele haler 3. Mere halm 4. Mere plads 5. Max 8 timers transport 6. Statsgodkendt kontrol Endnu bedre dyrevelfærd 1. Fra fritgående søer 2. Krølle på halen/hele haler 3. Endnu mere halm 4. Endnu mere plads 5. Max 8 timers transport 6. Statsgodkendt kontrol Meget bedre dyrevelfærd 1. Fra fritgående søer 2. Faring på friland 3. Krølle på halen 4. Meget mere halm 5. Meget mere plads 6. Udeareal 7. Max. 8 timers transport 8. Statsgodkendt kontrol Grundlogoet og produktlogoerne må optræde sammen - uanset antallet af produktmærker. Undtagelse 2: Brug af produktlogo uden brug af grundlogo er mulig, såfremt det vises med de respektive budskaber og fakta-tekster. Se oversigtskema side 19. Eksempel A Eksempel C BEDRE DYREVELFÆRD 1. Fra fritgående søer 2. Krølle på halen/hele haler 3. Mere halm 4. Mere plads 5. Max 8 timers transport SIDE 18

19 BUDSKABER OG FAKTA-TEKSTER Eksempel A Budskaber og fakta-tekster kan vises sammen med grundlogoet i markedsføringsmaterialer - som vist i eksempel A. Man kan ikke udvælge enkelte budskaber eller fakta-tekster; alle informationer skal viderebringes som vist i skemaet ved eksempel A. Se budskaber og fakta-tekster i forhold til produktlogoer på side 18. Budskaber - 1 Hjerte: Bedre dyrevelfærd - 2 Hjerter: Endnu bedre dyrevelfærd - 3 Hjerter: Meget bedre dyrevelfærd Fakta-tekster Der er defineret 6-8 fakta-tekster afhængig af antallet af hjerter, som kan anvendes til at forklare logoerne på markedsføringsmaterialer. Produktlogoerne Budskab Faktatekster 1 Hjerte Bedre dyrevelfærd 1. Fritgående søer 2. Krølle på halen 3. Mere halm 4. Mere plads 5. Max. 8 timers transport 6. Statsgodkendt kontrol 2 Hjerter 3 Hjerter Endnu bedre dyrevelfærd 1. Fritgående søer 2. Krølle på halen 3. Endnu mere halm 4. Endnu mere plads 5. Max. 8 timers transport 6.Statsgodkendt kontrol Meget bedre dyrevelfærd 1. Fritgående søer 2. Faring på friland 3. Krølle på halen 4. Meget mere halm 5. Meget mere plads 6. Udeareal 7. Max. 8 timers transport 8. Statsgodkendt kontrol Budskaber og fakta-tekster kan skaleres i størrelse efter behov. Typografien skal være Arial Regular eller Arial Bold. SIDE 19

20 KONTAKT Hvis du har spørgsmål, kontakt venligst SIDE 20

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1

DESIGN- MANUAL. Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 DESIGN- MANUAL Dyrevelfærdsmærket VERSION 1.1 FEBRUAR 2017 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Introduktion Side 14 Produktlogoerne Frizone Side 4 Mærket er forbrugertestet Side 15 Produktlogoer hældning

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

DYRENES BESKYTTELSE DYREVELFÆRDSMÆRKE DESIGNMANUAL VERSION 1.0 SEPTEMBER 2017 DYRENES BESKYTTELSE DYREVELFÆRDSMÆRKE DESIGNMANUAL VERSION 1.

DYRENES BESKYTTELSE DYREVELFÆRDSMÆRKE DESIGNMANUAL VERSION 1.0 SEPTEMBER 2017 DYRENES BESKYTTELSE DYREVELFÆRDSMÆRKE DESIGNMANUAL VERSION 1. 1 / 7 DYRENES BESKYTTELSE SEPTEMBER 2017 2 / 7 1. INTRODUKTION "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er et dyrevelfærdsmærke, ejet af Dyrenes Beskyttelse, der siden 1992 har arbejdet for flere produkter med

Læs mere

Markedsføringsmaterialer 2012-13: Kundskab

Markedsføringsmaterialer 2012-13: Kundskab Markedsføringsmaterialer 2012-13: Kundskab Det er meget vigtigt at anvendelse af Nøglehullet følger Bekendtgørelsen. Se derfor Bekendtgørelse nr 913 af 4. juli 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014. "Hvem er bedst til Nøglehullet?" Materialeoversigt

Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014. Hvem er bedst til Nøglehullet? Materialeoversigt Landsdækkende Nøglehulskampagne uge 18-20 2014 Generelt om kampagnen og faktaark Fødevarestyelsen gennemfører i uge 18-20 2014 en landsækkende forbrugerkampagne på arenaerne detail, spisesteder og på farten,

Læs mere

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen

Visuel identitet for Bygningsstyrelsen 6. september 2012 Visuel identitet for Bygningsstyrelsen Grundelementer Logo Bygningsstyrelsens logo består af krone, tredimensionelt element og navnetræk. Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

LogoGuide. Version

LogoGuide. Version LogoGuide Version 1.1 2017 Rejseplanen LogoGuide 2 Dette er Rejseplanens LogoGuide, som har til formål at sikre en sammenhængende og ensartet brug af logoet. Har du spørgsmål til guiden, er du mere end

Læs mere

Designmanual for Nøglehullet på Spisesteder

Designmanual for Nøglehullet på Spisesteder Designmanual for Nøglehullet på Spisesteder juli 2013 Indhold 1. Indledning 2 2. Nøglehullets identitet og udformning 3 3. Korrekt grafisk brug af Nøglehulssymbolerne 4 4. Markedsføring med spisestedslogo

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

M.OE. Designmanual Marts 2015 1. udgave

M.OE. Designmanual Marts 2015 1. udgave M.OE Designmanual Marts 2015 1. udgave Indholdfortegnelse Anvendelse 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

E U S Ø K O L O G I M Æ R K E

E U S Ø K O L O G I M Æ R K E EU S ØKOLOGIMÆRKE EU S ØKOLOGIMÆRKE INTRODUKTION To velkendte symboler danner grundlaget for EU-økologimærket: det europæiske flag EU s officielle symbol siden 1986 og et blad, der anvendes i en lang række

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv

Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Region Hovedstaden Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv Designguide til Region Hovedstadens Web- & online-tv INDHOLD Introduktion 1 Logoplacering 2 Filmens titel 3 Titler og afsenderlogo

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

DESIGNMANUAL AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB

DESIGNMANUAL AARHUS STUDENTERNES SVØMMEKLUB DESIGNMANUAL INTRODUKTION KÆRE BRUGERE AF DENNE DESIGNMANUAL Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i STUDENT- ERNES SVØMMEKLUBs designlinie. Den er ment og tænkt som en god vejledning

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Landsdækkende Nøglehulskampagne "Hvem er bedst til Nøglehullet?"

Landsdækkende Nøglehulskampagne Hvem er bedst til Nøglehullet? Landsdækkende Nøglehulskampagne 18-20 2014 "Hvem er bedst til Nøglehullet?" uge Målgruppe - ufaglærte og kortuddannede mænd 35+ Materialeoversigt Det er meget vigtigt at anvendelse af Nøglehullet følger

Læs mere

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9

GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 GUIDELINES TV 2 MASTERBRAND VERSION 0.9 INDHOLDSFORTEGNELSE 01.0 / DESIGNGUIDE 01.1 / VORES FAMILIE 01.2 / VISUELLE GRUNDSTEN 01.3 / GRUNDLOGO 01.3.1 / PLACERING 01.3.2 / GRUNDLOGO DON TS 01.4 / STORYLOGO

Læs mere

Indre Missions visuelle identitet Designmanual

Indre Missions visuelle identitet Designmanual Indre Missions visuelle identitet Designmanual Del-manual: logo Version 1.0 Introduktion Kære bruger af designmanualen Denne designmanual omhandler brug af logo og farver af Indre Missions designlinie.

Læs mere

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke

Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke Marts 2016 1. Generelt Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0

DESIGNGUIDE Designguide domea.dk Version 1.0 DESIGNGUIDE OM DOMEA 01 Domea er blandt Danmarks største bygge- og boligadministrationer. Vi administrerer ca. 42.000 almene boliger for vores kunder, som er ca. 100 almene boligorganisationer fordelt

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst

Indhold. 3 Logo. 4 Farver. 5 Logo i to farver. 6 Logo i én farve. 7 Logo med payoff. 8 Mærke som dekorativt element. 9 Logo sammen med tekst Designguide 3 Logo 4 Farver 5 Logo i to farver 6 Logo i én farve 7 Logo med payoff 8 Mærke som dekorativt element 9 Logo sammen med tekst 10 Typografi 11 Få mere information 2 Efterskolernes designguide

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

Intro. Miljø- og fødevareministeriet guidelines / grundelementer 2

Intro. Miljø- og fødevareministeriet guidelines / grundelementer 2 Grundelementer 1 Intro Intentionen med denne designguide er at introducere Miljø- og Fødevareministeriets designprogram, give retningslinjer for brug af grundelementerne på ministeriets og dets institutioners

Læs mere

Logo manual til Interreg-projekter

Logo manual til Interreg-projekter Logo-manualen 1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo og EU s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover beskriver manualen, hvilke muligheder

Læs mere

Logo manual til Interreg-projekter

Logo manual til Interreg-projekter Logo-manualen 1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo og EU s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover beskriver manualen, hvilke muligheder

Læs mere

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er:

Design manual for. Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Design manual for Lavet af Gruppe 3: Daniel Gade. Maj-britt Gierahn. Pia Skriver. Vejleder i projektet Space Networking anno 2013 er: Erhverv: Kirsten Kasch Kommunikation: Karen Malene Andreasen og Jens

Læs mere

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1 DESIGN MANUAL Det er vigtigt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et fælles ensartet og let genkendeligt design og layout, når vi henvender os til omverdenen. Derfor bør denne manual ses som en hjælp

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011

Brug af Bibliotekarforbundets logo. Designmanual August 2011 Brug af Bibliotekarforbundets logo Designmanual August 2011 I denne manual finder du oplysninger om: 1. Hvilket logo skal bruges? 2. Negativ eller positiv logo 3. Placering af logo 4. Hvilken teknisk udgave

Læs mere

INDHOLDS- FORTEGNELSE

INDHOLDS- FORTEGNELSE DESIGN- MANUAL INDHOLDS- FORTEGNELSE DESIGNMANUAL Tanker bag designet... 4 Logo... 5 APP logo... 6 Logovarianter... 7 Typografi... 8 Farvepalette... 12 DESIGNPROCESS Brainstorm... 13 Moodboard... 17 Værdigrid...

Læs mere

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014

Mums fordi mad skal smage godt. Design Manual. Marts 2014 Mums fordi mad skal smage godt Design Manual Marts 2014 Indhold Formål med manualen... 2 Grundelementer... 2 Mums navn og logo... 2 Logo til forretningsbrug... 3 Forskellige logoversioner... 4 Typografier...

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Februar 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

Designguide til Region Hovedstadens Web-TV

Designguide til Region Hovedstadens Web-TV Region Hovedstaden Designguide til Region Hovedstadens Web-TV September 2014 Introduktion Designguiden til Web-TV tager udgangspunkt i Region Hovedstadens designprogram. For at sikre et ensartet og gennemført

Læs mere

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0

Designmanual. Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Designmanual Bjarne Brønno 2014 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning Farver Typografi Billedstil Logo Branding Brandingmateriale 3 4 5 6 7 9 10 Indledning Dette er en designmanual til musiker Bjarne

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Designguide Det Konservative Folkeparti

Designguide Det Konservative Folkeparti Designguide Bomærke Logovarianter Farver Typografi Fotostil X X Designguide 2017 Version 1.2 Logo i bredformat Bomærke venstrestillet Bomærket X X Logo i bredformat Bomærke højrestillet Et bomærke er ikonet

Læs mere

DESIGNMANUAL. Designprincipper for konceptet: Eventyr på menuen

DESIGNMANUAL. Designprincipper for konceptet: Eventyr på menuen DESIGNMANUAL Designprincipper for konceptet: Eventyr på menuen INDHOLD Farver - Primær Farver - Sekundær Farver - Oversigt Udskrift Billedstil Skrifttype - Primær Skrifttype - Sekundær Priser Prisfremhævning

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

FAMILIE & MADVANER DESIGNGUIDE

FAMILIE & MADVANER DESIGNGUIDE FAMILIE & MADVANER DESIGNGUIDE VELKOMMEN Dennne guide har til formål at sikre en entydig præsentation og eksponering af den visuelle identitet for virksomheden En bid af Malou v. Marie-Louise Hannesbo

Læs mere

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april

11. Eksamens-opgave. Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april 11. Eksamens-opgave Grundlæggende Grafisk design Klaus Bjerager Mandag 18. april Agenda Opgave 8, gennemgang Eksamensopgave Lydfil på Bloggen fra møde med Marketing Manager Hassan Tidligere eksamensopgaver

Læs mere

BRUGERGUIDE PIKTOGRAMSYSTEM TIL AFFALDSSORTERING

BRUGERGUIDE PIKTOGRAMSYSTEM TIL AFFALDSSORTERING BRUGERGUIDE PIKTOGRAMSYSTEM TIL AFFALDSSORTERING 1 BRUGERGUIDE INDHOLD 1. INTRODUKTION 3 2. FRAKTIONER 4 3. DOWNLOAD AF PIKTOGRAMMER 5 Filer til download 5 Valg af filformat 6 Systemets opbygning 7 4.

Læs mere

BRUGERGUIDE PIKTOGRAMSYSTEM TIL AFFALDSSORTERING

BRUGERGUIDE PIKTOGRAMSYSTEM TIL AFFALDSSORTERING BRUGERGUIDE PIKTOGRAMSYSTEM TIL AFFALDSSORTERING 1 BRUGERGUIDE INDHOLD 1. INTRODUKTION 3 2. FRAKTIONER 4 3. DOWNLOAD AF PIKTOGRAMMER 5 Filer til download 5 Valg af filformat 6 Systemets opbygning 7 4.

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL

PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL PANSER & BRANDBILSMUSEET DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 4 TONE OF VOICE 5 LOGO 6 RESPEKTAFSTAND I LOGO 7 PLACERING AF LOGO 8 FARVER 9 FARVE PÅ LOGO 10 PRIMÆR FONT OVERSKRIFT 11 PRIMÆR FONT

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben

DESIGNPORTAL. Indhold. Grundelementer. Logo. Mærke til institutioner. Farver. Typografi. Frise designprincip. Kommunevåben Indhold Logo Mærke til institutioner Farver Typografi Frise designprincip Kommunevåben Kalundborg Kommunes nye designprogram består af byvåbnet fra det tidligere Kalundborg Kommune. Byvåbnet har gennemgået

Læs mere

Designmanual

Designmanual 11-3-2016 Designmanual Om Designmanualen På disse sider er Man-Freds beskrevet. Manualen her kan bruges til at finde standarden til designet af hele Man-Freds identitet på tværs af alle deres mediekanaler.

Læs mere

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps [Aller skrifttype til overskrift] [Korpsmærke - redesign] Udarbejdet primo 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget efter forslag fra Henning Aardestrup Version

Læs mere

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN 50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN GRAFISK VEJLEDNING Logo Logoet Logoets størrelse Respektafstand Anvendelse af farver i forbindelse med logoet Nationale sprogversioner Det er ikke tilladt

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL

BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL BRAND STRATEGI & DESIGN MANUAL Introduktion Brand strategi Design manual Spørgsmål og svar 2 Introduktion Vi er igang med at udvikle en klar strategi som skal give yderligere fordele til medlemmer, sponsorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9 Designmanual Indholdsfortegnelse Forord 2 Logo 3 Respektafstand 5 Farver 6 Typografi 7 Eksempler 9 1 Forord Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren s visuelle identitet. Dette forslag er lavet til

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang Designmanual af Mette Tang Indhold Logo Respektafstand...s. 4 Placering...s. 5 Størrelser...s. 6 På baggrunde...s. 7 Typografi Fonte...s. 9 Teksjustering...s. 10 På baggrunde...s. 11 Elementer Cirkler...s.

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014 designmanual konsultation.nu 1 Velkommen Velkommen til Konsultation.nu s designmanual. Manualen indeholder grafiske retningslinjer for logoet for Konsultation.nu. Med denne i hånden, er du i stand til

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse Kommuikations design synopsis Målene Case Hotel Oku er et nyt hotel som står og mangler en designmanual og en måde at brande deres navn på. Hotel Oku er et moderne hotel som gerne vil henvænde sig til

Læs mere

Grafisk Design beskrivelse

Grafisk Design beskrivelse Grafisk Design beskrivelse Opgave beskrivelse: Opgaven er en annonce, lavet for en Vikar og hjemmeservice Midtvest. Opgaven er et redesign af nogle roll-ups jeg tidligere har lavet for kunden som de ønskede

Læs mere

Indhold. Visuel fælles identitet Logoet - i et historisk perspektiv Logoet Jubilæumslogoerne Farveskalaer Skrifttyper / Fonts Kommunikationskanaler

Indhold. Visuel fælles identitet Logoet - i et historisk perspektiv Logoet Jubilæumslogoerne Farveskalaer Skrifttyper / Fonts Kommunikationskanaler Style Guide Indhold Visuel fælles identitet Logoet - i et historisk perspektiv Logoet Jubilæumslogoerne Farveskalaer Skrifttyper / Fonts Kommunikationskanaler s. 4 s. 5 s. 6 s. 8 s. 10 s. 14 s. 18 Udarbejdet

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet. December 2014

Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet. December 2014 Sorø Kommune Opdatering af visuel identitet December 2014 Sorø Kommunevåben Gentegning af våbenskjold med tydelige referencer til det oprindelige byvåben. Skjoldet fremstår i en farve (monokrom gengivelse)

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Lovtidende A. Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning Lovtidende A Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning I medfør af 17, stk. 1, 20, stk. 1, 21, stk. 1, 22 og 23, 37, stk. 1, 50 og 51 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012

Hotel Hans Egede. Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Hotel Hans Egede Designmanual (råskitseret) Version 0.7 / oktober 2012 Introduktion 1 Hotel Hans Egede ønsker ny grafisk design identitet, og har i den forbindelse forespurgt på et oplæg fra forskellige

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

Logo manual til Interreg-projekter

Logo manual til Interreg-projekter Logo manual til Interreg-projekter Logo-manualen 1 er et værktøj til dig som projektaktør, når du skal finde ud af, hvordan programmets logo og EU s støttehenvisning bruges og placeres korrekt. Derudover

Læs mere

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE

Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Birgitte Bremholm Persson MG21 svendeprøve 2015 MEDIEGRAFIKERSVENDEPRØVE Grafisk design Grafisk design l 3 Grafisk design l 4 Identitet til ny tøjbutik i form at logo, visitkort, paper bags, stickersmærker,

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014 DESIGNMANUAL 2014 Udgivet 28. maj 2014 FORORD Formålet med denne design manual er at fastlægge hvorledes Motivize fremstilles både grafisk and udtryksmæssigt. Med udgangspunkt i værdier som; motivation,

Læs mere

Skiltning. Fødevareregion Øst Kontrolafdeling Rødovre MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET GUIDELINES / SKILTE OG MÆRKNING

Skiltning. Fødevareregion Øst Kontrolafdeling Rødovre MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIET GUIDELINES / SKILTE OG MÆRKNING Skilte og mærkning Skiltning Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Rødovre Version 1 - Stort logo Designet med mulighed for at omrokere krone og navnetræks indbyrdes placering, for at optimere størrelsen

Læs mere

Designmanual PRINSES JULIANA JUNI 2015

Designmanual PRINSES JULIANA JUNI 2015 Designmanual JUNI 2015 Designmanual Brug af designmanual Designmanualen er udarbejdet, for at bibeholde Prinses Julianas retningslinjer for design på trykte- og digitale medier. Designmanualen er udarbejdet

Læs mere

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann designmanual Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann Indholdsfortegnelse Logo 4 Logo - variationer 5 Logo - respektafstand

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 385 Offentligt 8. april 2016 Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen samt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Vedr. ukorrekte og misvisende

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO

Retningslinjer for benyttelse af. Nationalpark Mols Bjerges LOGO Retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges LOGO Version 3 af 2. oktober 2012 Indholdsfortegnelse: Side Overordnede retningslinjer for benyttelse af Nationalpark Mols Bjerges logo 3 Retningslinjer

Læs mere

Designmanual. Version 1. 02-06/2013

Designmanual. Version 1. 02-06/2013 Designmanual Version 1. 02-06/2013 s designmanual indhold Indhold 2 Introduktion... 3 Kommunikationsunivers... 4 Konceptbeskrivelse...5 HVAD...5 HVEM...5 HVORDAN...5 HVOR...5 HVORNÅR...5 Konceptskitse...6

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere