Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret"

Transkript

1 Døgnfluen Revideret Sidste nummer Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl i klubhuset på Dronningemaen 33. Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr

2 2 Døgnfluen nr

3 Efterår. Man kan ikke undgå at se det, når man går der ude på kysten, efteråret er kommet. Fiskene der fanges, er begyndt at få farve, som også skoven farves i efteråret. Bladene falder af træerne og de nøgne grene, vil stå tilbage. Tangskove brunes, dør og løsrives fra deres sten og driver mod kysten. Kystfiskerne bliver færre og færre og snart vil mange lægge grejet på hylden for vinteren. Men det er som en spændt fjeder, der løsnes, når foråret, om nogle måneder, atter står for døren. Døgnfluen, foreningens blad gennem 20 år, har også nået sit efterår. Dette nummer er det sidste på tryk. Det er bekosteligt at udgive et trykt medie i dag, og vi er bare en, i en lang række af foreninger, der vælger at stoppe. Det er tid til årets generalforsamling. Der skal lyde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen, ikke mindst fordi det er her foreningens vigtigste beslutninger tages, men også for at give de frivillige og valgte tillidsfolk den opbakning der skal til, for at en forening kan leve, forny sig og skabe fremgang. Alternativt, gå i stå og sygne hen. Vel mødt til generalforsamlingen. Hold også øje med efterårets arrangementer, det første er fællesspisning 3. november. Klubaftener med hyggesnak og fremstilling af knive, net mm. suppleres med fluebinding i starten af det nye år. Og husk! De er derude, de store havørreder. Knæk og Bræk Preben Sørensen Døgnfluen: Udkommer 4 gange årligt: Oplag : 175 stk. Redaktion: Bladudvalget Foreningen adresse: Svendborg Sportsfiskerforening Dronningemaen Svendborg Hjemmeside: Forsiden: Ved Varde Å Side 2 og 19: Varde Å og Maegaards odde Varde Å og Workshop Foto: Preben Sørensen Carsten Lai Mads Johansen Døgnfluen nr

4 Døgnfluen. - sidste udgave. I hånden sidder du med sidste nummer af Svendborg Sportsfiskerforening s medlemsblad. De elektroniske medier vinder mere og mere indpas og med prisstigninger på porto og tryk, er valget ikke svær at tage. DØGNFLUEN udkom første gang i foråret 1993 og har gennemlevet en stor forvandling fra maskinskrevet, håndtegnet og sort/hvid til fuld elektronisk redigering og farver. Designet har varieret, men navnet DØGNFLUEN har bestået i alle 20 år og kunne måske være titlen på det elektroniske nyhedsbrev, der fremover, i samarbejde med hjemmesiden, vil være kontakten til medlemmerne. Alle udgaver findes indbundet i klubben. Redaktøren VVSSKÅRUP SMEDE-MASKINVÆRKSTED Aut. VVS-INSTALLATØR HANS ÅGE NIELSEN NYBORGVEJ 423 DK 5881 SKÅRUP TLF Certificeret solvarme installatør - Udfører solvarmeanlæg I samarbejde med 4 Døgnfluen nr

5 Tog til Spodsbjerg og fik et par flade. - dejlig sensommerdag på bæltet. 5 raske drenge, tog på tur med M/S Kirsten, ud fra Spodsbjerg, for at se om de kunne få et par flade. Og ja, der var mange små i starten. I spøg, blev vi enige om, at vi var havnet midt i en børnehave. Helt galt gik det, da Flemming fangede en af pædagogerne, vi frygtede det værste, at de små fulgte det gode eksempel, og bed på vores kroge. Skipper reddede dog situationen, da han valgte at skifte plads. Så kom det fart på feltet og rigtig mange flotte fisk røg i kurvene. Ud over de 5 mand fra klubben, var der yderligere 2 mand med. Tilsammen fangede vi tæt på 140 fladfisk, 3 hornfisk, 1 Ålekvabbe og 1 torsk (ca. 10 cm. Torben mente dog ikke den holdt målet, så satte den tøvende ud igen, det var jo trods alt dagens første fisk) Vi fik også en hilsen fra Leslie (resterne af den tropiske orkan der ramte Danmark fredag-lørdag) Vi blev vippet godt og grundigt, så på tabslisten måtte indføjes 2 knækkede stænger og en forfløjen kasket, foruden adskillige blå mærker. Der var dog ingen usportslig optræden med forfodring af fiskene. Midt på eftermiddagen blev kurset sat mod Spodsbjerg, med en hale af måger i kølvandet. Vel i havn, fik vi atter fast grund under fødderne. Det føltes dog som om, de i mellemtiden havde erstattet den faste bro, med en pontonbro. Tak til skipper og jer andre, for en rigtig dejlig dag på havet. Knæk og bræk, Preben Klubkonkurrencen vinderfisk på 2,6 kg. Sidste weekend blev foreningens årlige konkurrence afviklet. Der blev fisket lørdag og søndag. 15 tilmeldte deltagere kunne indveje 3 fisk over målet. Et lidt magert udbytte, når man tænker på hvad der berettes i medierne. 3 fisk = 3 præmier, så dommerens opgave var overskuelig og så således ud. 1. præmie: Gavekort til på kr gik til Nicolaj Andersen. 2600g. 2. præmie: Fjällräven ryg sæk gik til Preben Jensen. 910g. 3. præmie: Lacroose støvlet gik til Torben Albertsen. 800g. (renset) Præmiesponsor: Michaels Jagt & Fiskeri og SSF. Døgnfluen nr

6 Forslag til vedtægtsændringer, stillet af bestyrelsen. Ny ordlyd. 2: Person der er fyldt 10 år, men ikke 18, kan optages som juniormedlem. Person der er fyldt18 år, optages som seniormedlemmer. Flere personer, fra samme husstand, der ønsker at blive medlem, kan tegne et familiemedlemskab. Optagelse af juniormedlemmer kræver én forældres skriftlige samtykke. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra aldersgrænsen. Indmeldelse sker hos kassereren eller på et sted valgt af bestyrelsen. Udelukkelse af foreningen kan foretages efter bestyrelsens bestemmelse. Et udelukket medlem kan dog begære udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling. Medlemmers børn og børnebørn til og med 9 år, må fiske gratis, i følge med medlemmet, men da de fisker på et medlemskort, må dennes kvote på hjemtagne fisk ikke overskrides. 6: Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i november måned. Medlemmernes eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage forud gennem hjemmeside, nyhedsmail og opslag i klubhuset. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden. Stemmeret på generalforsamlingen har junior og seniormedlemmer, familiemedlemskaber har 1 stemme pr. person der er fyldt 10 år. Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle med mindst 8 dage og maks. 30 dage, ligesom 20% af medlemmerne, ved skriftlig begæring, kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indvarslet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. FÆLLESSPISNING. lørdag 3. november 2012 kl i klubhuset. Arrangementsudvalget inviterer medlemmer med ledsager, til fællesspisning i klubhuset, lørdag den 3. november 2012 kl Der serveres fiskeretter fra Bendixen og afsluttes med kaffe. Der kan købes vin, øl og vand. Prisen er kr pr. person. Tilmelding senest 31. oktober på opslag i klubhuset. Kun 35 pladser, så først til mølle... 6 Døgnfluen nr

7 El-fiskeri søndag den 18. nov v /Hesselager Hotel kl Så skal vi til det igen, vi el-fisker i Vormark stykket, som vi plejer. Vi mødes på P-pladsen ved Hesselager Hotel. Vi skal være ca. 15 mand, der bliver sat en seddel op i klubhuset, som I kan skrive jer på. Mvh. Vandplejeudvalget Torben Andersen. Bliv bruger -af foreningens hjemmeside. Der skal igen lyde en opfordring til at, tilmelde sig som bruger af hjemmesiden og få fuld adgang til alle sider. Der vil, med tiden, komme flere og flere sider som kun medlemmer, vil kunne læse. Lige nu er det, referater fra møder, resultater fra Klubmesterskabet, der kan følges løbende. Følg linket i menuen Medlemssider eller linket Registrer i boksen nederst på siden og udfyld alle felter med *, husk til sidst at taste Registrer Du modtager nu en mail, som du skal læse og følge dens anvisninger. Du modtager følgende en mail om, at du er registreret og kan logge ind på siden. Processen kan virke omstændig, men sikrer både bruger og hjemmeside mod misbrug. Opstår der problemer eller ønsker du hjælp til dette, tøv ikke med at kontakte mig på mobil , helst aften. Hjemmesideudvalget v /Preben Sørensen Døgnfluen nr

8 8 Døgnfluen nr

9 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl Dagsorden ifølge vedtægterne. 1: Bestyrelsens beretning 2: Regnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge. 3: Budget og fastsættelse af kontingent for : Valg til bestyrelsen 5: Valg af 2 suppleanter 6: Valg af 2 revisor 7: Valg af 1 revisorsuppleant 8: Behandling af indkomne forslag 9: Valg af medlemmer til de faste udvalg 10: Uddeling af pokaler 11: Eventuelt Vedr. punkt 4 - På valg til bestyrelsen er: Carsten Pedersen - modtager genvalg Torben Andersen - modtager genvalg Nicolaj Andersen - modtager genvalg Vedr. punkt 5 - Valg af suppleanter: Stefan Madsen - modtager ikke genvalg Jacob Christiansen - modtager ikke genvalg Vedr. punkt 8 - Behandling af indkomne forslag: Der er af bestyrelsen fremsat 2 forslag til ændring af vedtægter. Det handler om 2 Medlemmerne og 6 Generalforsamlingen. Den fulde ordlyd af de fremsatte forslag kan ses andet sted i bladet. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftelig og formanden i hænde senest onsdag den 7. november 2012 med posten eller vedhæftet en mail på senest kl Vel mødt Preben Sørensen formand Døgnfluen nr

10 Bestyrelsens beretning for året Efter konstituering og uddelegering af ansvarsområder, tog bestyrelsen fat på arbejdet. Der blev lavet et Turprogram for Senior og Junior og første nummer af Døgnfluen udkom først i januar. Foreningens klubaftener holdt en kort jule-pause, efter en hyggelig juleafslutning. Og der kom gang i de flittige fluebindere, både mandag og tirsdag, i januar til marts. Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder, referater er tilgængelige på hjemmesiden, blot man logger ind på siden. Døgnfluen var til debat. Man var enige om at Klubblade er en uddøende race og at andre medier er mere in. Økonomisk er det også en belastning, da udgifter til bladets trykning og forsendelse udgør ca. kr ,00 og indtægter ved annoncer ca. kr. 4000,00 altså en direkte udgift på mellem kr ,00 Disse penge, tror vi på, kan bruges bedre, til at øgede aktiviteter uden kontingentstigning til følge. Beløbet kan øges, hvis vi kan fastholde annoncører, med annoncer på hjemmesiden. Foreningens hjemmeside, suppleret med nyhedsbreve via mail, vil i fremtiden stå for nyhedsstrømmen til og mellem medlemmerne. Bestyrelsen besluttede, at synliggørelse skulle være hovedindsatsområde for Midlerne hertil skulle være omtale i pressen og arrangementer der var synlige for Svendborgs borgere. Åbent Hus, Lystfiskeriet Dag og en Forenings Workshop i SG Hallen blev de tonangivende arrangementer og foreningen fik omtale i flere medier, omdelte selv flyer s og fik sat opslag op, rundt omkring i byen. Udbyttet i form af nye medlemmer var beskedent, men kan vise sig på længere sigt. Der vil også i fremtiden blive lagt vægt på synlighed i lokalområdet. Lystfiskeriet Dag og kommunens "Sommerskole" kunne være oplagte, men også et samarbejde med kommunens skoler, kunne være interessant. Dertil har foreningen indkøbt et "klassesæt" gode stænger med hjul og line, hvortil der fremstilles en praktisk opbevarings/tranport kasse. Hvis der er nogen der kunne tænke sig, at agere instruktører for nogle skolebørn og som ikke er hæmmet af et arbejde, opfordres de til at henvende sig til bestyrelsen. Vi ser synlighed i lokalområdet som væsentlig katalysator i hvervningen af nye medlemmer. Vandpleje-projekter vil nok også skabe bevågenhed i medierne. El fiskeriet sidste år tiltrak en del tilskuere. Foreningen er nu også repræsenteret i Svendborg Kommunes "Grønne Råd" Men også det sociale samvær i klubben onsdag aften, skal under lup i det nye år. Der er plads til forbedringer. Ikke de mange der kommer der fast eller jævnligt, men de medlemmer, vi kun ser ganske få gange eller slet ikke, vil vi gerne se lidt oftere. Skal det være foredrag, emneaftener eller noget helt andet. Vi vil prøve at få opklaret hvad medlemmerne ønsker. Helt sikkert er det, at Fluebinding, kommer på kalenderen til foråret, måske med hold både mandag og tirsdag. Antallet af medlemmer ved udgangen af funktionsåret er ca. 136 deraf er de 20 juniormedlemmer. Udvalgene: Tur og konkurrenceudvalg: Turprogrammet er afviklet ret succesfuldt til nu, men Æbelø turen blev lidt af en kastebold. I forbindelse med laksepræmieren i de vestjyske åer blev flyttet til 16. april, ville man flytte den, men havnede så i nogle helligdage. Ny dato blev fundet, og så valgte skipper at påsejle molen, så blev den tur aflyst. Aflyst blev også turen til Kolding Fjord, her på grund af for få tilmeldte. Øvrige ture er gennemført, men med meget svingende deltagerantal. Udvalget og bestyrelsen evaluerer løbende de afviklede arrangementer. Bl.a. weekenden med besøg fra Varde, har været drøftet, her kunne prisen være en faktor, både for de besøgende, men også for vore egne medlemmers deltagelse. Der skal måske ses på en alternativ måde, at afvikle dette arrangement. Fladfisketuren havde tilslutning af 4 senior og 1 juniormedlem, denne tur havde ikke kunnet løbe rundt, uden samarbejdet med Michaels Jagt & Fiskeri, da der skal 12 betalende deltagere til at dække turens pris, ved annoncerede deltagerpris. Turplanen for næste sæson kommer antageligt til at omfatte en tur til Norge, håber at en sådan tur lykkes, da det ikke lod sig gøre, at arrangere en foreningstur i år. Det har tidlige været et af foreningens Flagskibe. 10 Døgnfluen nr

11 Medlemmerne opfordres til at komme med input og forslag til ture, der kan få, flere til at deltage. Et succes kriterium/mål, kan være 20deltagere. Juniorudvalg: Juniorafdelingen har haft en forrygende sæson. Der er nu 20 juniormedlemmer, hvoraf de 5 er kommet til, den sidste måned. Tonni har som ny leder haft stor hjælp i Steen og Annette samt Morten og Mads, Morten har nu gennemført alle 4 af Forbundets instruktørkurser og Mads de 3. Anker er nyeste skud på stammen og har gennemført 1. kursus. Der skal også lyde en tak til de forældre der har været behjælpelig med transport af de unge mennesker. Juniorerne har deltaget aktivt i arbejdet ved Åbent Hus og Lystfiskeriets Dag og fungerede som instruktører, hvor de bandt fluer, hjalp helt nye lystfiskere tilrette og omdelte flyers. Anker og Emil har optrådte på live TV, i Ramasjang, hvor de gjorde god reklame for lystfiskeriet. Efter lidt kaos i turplanen først på sæsonen, faldt det meste på plads, der var deltagelse på fisketure sammen med senior, men også egne ture. En weekendtur til Guden Å, trak ikke så mange deltagere, som håbet og desværre heller ikke fisk. Ikke fordi der ikke var fisk, for der var lokal konkurrence samme weekend og der var en del fisk indvejet. Så nok bare sort uheld. Da det blev lyst nok og indtil for få uger siden, blev der fisket hver torsdag aften, kun afbrudt af sommerferien. Gennemsnitlig deltog 6-7 juniorer på disse ture. Jeg havde selv fornøjelsen af, at være med dem en torsdag aften. Nu er man startet på indendørssyslerne igen. Der laves net, støbes blink, bindes fluer og ikke mindst en hjemmelavet kniv hører til standard udstyret. Jeg var nede og kikke en torsdag, at se 14 unge mennesker i fuld sving, forældre i hyggelig snak over en kop kaffe og Steen og Tonni svare på spørgsmål om alt mellem himmel og jord, så er der noget ved at være formand. Næste generation af lystfiskere er på trapperne, trods de mange spændende tilbud der findes overalt og hvor man ikke engang behøver at bevæge sig ud i den friske luft. Næste sommer planlægges der en tur til Helge Åen i Sverige med 3 dages fiskeri, så det er måske allerede nu, at der skal startes en opsparing. Aktivitetsniveauet holdes højt med fisketure og grejfremstilling og Instruktøraspiranter opfordres til at tage næste trin. Så 2013 bliver endnu et år med fuld fart på. Vandplejeudvalg: I efteråret 2011 blev der elfisket efter en pause. Resultatet var overraskende godt, med mange store havørreder i åen. Hvad der er sket af skade på opgangen på længere sigt, vil vise sig i år og næste år, hvor den manglende generation skulle have været op og gyde. Der ses med spænding frem til næste el fiskeri, der allerede er den 18. november, så husk at melde jer til. Vandpleje Fyn var på besøg og fortalte om gydegrus og skjulesten, og gennemgik, især Stokkebækkens, tilstand, som selvreproducerende havørred å. Efterfølgende, blev der efter anbefaling af indsatsområder, lavet aftale med lodsejere, om et restaureringsprojekt. Der ventes nu kun på at Svendborg Kommune får tid til at godkende projektet. Der har været 2 mindre miljøpåvirkninger, som foreningen har kendskab til. Det ene var et gylleudslip, der blev inddæmmet til en mindre tilløbskanal. Det andet blev ikke endeligt konkluderet, men mistanken ligger ved sprøjtegift eller lignende lokaliseret til overfladepåvirkning, da bundfauna var intakt. Miljøvagten var involveret begge gange. Praktisk udvalg: Udvalget havde planlagt at færdiggøre klubhuset, med sokkelplader og omlægning af fliser ved indgang og sti til p-pladsen, men vådt vejr i foråret udsatte projektet, og stor arbejdsbyrde hos medlemmerne har til ikke muliggjort en færdiggørelse endnu. Fliser til projektet, har et af medlemmerne fået forærende, mod at hente dem. Man har også stået standby til Vandplejeudvalgets projekt. Blad, PR og hjemmesideudvalg: Det har været et spændende år, med meget arbejde i udvalget. Det hele var nyt for mig og fik lige et ekstra perspektiv, da jeg sagde ja til at fungere som formand for foreningen. Der er blevet udgivet 4 numre af 'Døgnfluen' og efter en bestyrelsesbeslutning tidligere på året, var det sidste årgang. Første nummer kom på gaden i foråret 1993, så bladet udkom i 20 år, som alle findes i foreningen i Døgnfluen nr

12 indbundet form frem til Beslutningen blev som tidligere berettet taget på baggrund af økonomiske betragtninger, men også arbejdsmæssige. Det er ikke blevet lettere at få medlemmerne til at skrive indlæg til bladet, i deres fortravlede hverdag, men der er også en mindre nyhedsværdi i et klubblad der kun udkommer 4 gange årligt. Internettet og brugen af hjemmesider giver muligheder som, ellers før i tiden, var forbeholdt dagbladene. Nyhederne kan bringes når de er nye. Det bringer os til Hjemmesiden, der udkom i ny form i efteråret. En tak skal lyde til Torben, som lavede foreningens første hjemmeside. Et stort arbejde er blevet lavet, men der er sket meget og metoden med HTML er i dag utidssvarende og besværlig at arbejde med. Derfor er der valgt et indholdsstyret system, hvor andre står for det systemmæssige, ganske gratis, så vi kan koncentrere os om indholdet og udseende. Resultatet er så det, man kan se i dag og som vil være under konstant udvikling. Med tiden vil der komme flere nye tiltag, eks. et Forum hvor medlemmerne kan skrive spørgsmål og få svar fra andre medlemmer, aftale ture og fælleskørsel, sælge og købe grej mm. Online tilmelding til arrangementer og ture. Online fangstrapportering og tilmelding til pokaldyster. Nyhedsbrev via mail, i stedet for bladet. Det kan være når der er vigtigt nyt og/ eller med faste intervaller. Nu skal vi så bare vænnes os til at bruge det aktivt. Hvis der skulle være nogen der er usikker på brugen eller har problemer med at få det til at virke, skal de ikke tøve med at henvende sig til mig. Alle medlemmer, er mere end velkommen, til at skrive indlæg til hjemmesiden eller komme med ideer til nyt indhold. Udvalget har også arbejdet aktivt på at skabe omtale af foreningen. Der har været omtale i aviser og lokalradio, som har taget vel imod pressemeddelelser og henvendelser. Det påtænkes fortsat i det nye år. Udvalget har haft et relativt stort forfald i løbet af året pga. sygdom og eksamen, så der er et ønske om flere medlemmer, der vil være med til at skabe foreningens informationsstrøm til medlemmer og medier. Det betyder ikke at der skal skrives og redigeres af alle, men også skabes ideer og inspiration, alle kan byde ind og ingen skal føle sig presset over lyst og evne. Der er plads til alle. Af opgaver i det nye år, er der især et, der i mine øjne, har høj prioritet. En ny præsentationsfolder. Foreningens kortmateriale over fiskevand, kan eventuelt digitaliseres og være tilgængelig på hjemmesiden, er en anden opgave. Arrangementsudvalg: Arrangementsudvalget er den nye dreng i klassen. Det har nok været lidt svært at finde sin plads blandt de øvrige arrangementer. Mandefald, har heller ikke gjort det nemmere, så der opfordres til at I overveje en plads i dette udvalg. Det er målsætningen at øge antallet af aktiviteter i den kommende sæson. Et godt arrangement med vinsmagning forgik i marts måned, Ole gav den virkelig gas, med sin viden om de serverede vine og lidt godt til gane manglede heller ikke. Stor tak til arrangørerne. Åbent Hus blev til med alles indsats, her blev der disket op med smagsprøver på røget og grillet fisk, samt kaffe og kage. Lørdag 3. november kl er der fællesspisning med ledsager og Bendixen skal levere fiskeretter, husk at melde jer til. Ideer til arrangementer modtages gerne. 12 Døgnfluen nr

13 Døgnfluen nr

14 14 Døgnfluen nr

15 Pokalkampen: SSF vs. VSF 2-0 Varde Å pokalen til Svendborg. Vores venskabsklub i Varde bød op til dans i returmatchen om venskabpokalen, denne gang Å pokalen. De troede sig måske sikre på sejr, for det var jo på hjemmebane, slaget skulle stå. Et volsomt regnvejr, i regionen om fredagen, udlignede dog odds, med høj vandstand, rivende strøm, drivende grøde og uklart vand. Meldingen lød, at der var set fisk, efterhånden som vi spredtes op og nedstrøms Sig Dambrug. Det blev Carste Rigger, der fik landet den første og, viste det sig, dagens eneste fisk. En flot og spejlblank havørred, en hanfisk på 3,5 kg. og 65 cm. Den blev fightet og landet trods en gruppe kanoer valgte at passere i dette kritiske øjeblik. Aftenen bød vanen tro på god mad, vin/øl og kun ganske få løgnehistorier (en del af denne sætning, er en af dem). Da whiskyflasken kom på bordet blev stemningen helt anderledes seriøs, der blev vurderet, lugtet og smagt og der var ingen fingre der lugtede af fisk, til at ødelægge billedet. Søndagen bød på faldende vandstand og mere klart vand, så vi tog tilbage til Sig, for at give det en chance til. Her havde Stefan kontakt med 2 fisk der dog slap med skrækken. Andre mærkede fisk, men ingen blev landet. Kl. 14 var der samling ved klubhuset og med kun en fisk var dommernes arbejdet let. Med meget tøven, lykkedes det Tommy at overrække pokalen til Carsten, der modtog det fortjente bifald. Fra Svendborg deltog 9 mand i felttoget til Varde og de 9 mand fra Varde, var ikke i stand til at modstå presset, og pokalkampens anden del, gik også til Svendborg. Vi siger tak til vennerne i Varde, for et godt arrangement og på gensyn i Knæk og Bræk. Preben Døgnfluen nr

16 TURPROGRAM 2012 Tur nr Stokkebækken Søndag d. 11. november 2012 Afgang kl fra klubhuset - hjemkomst sidst på eftermiddagen Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 7. november på opslag i klubhuset. Tur ansvarlig: Sten Andersen Turen er også for junior, husk pris for kørsel ca. 20 kr. Tilmeldingsfrist: torsdag d. 8. november på opslag i klubhuset. 13. december 2012: Juleafslutning for senior Foreningen byder på Glögg og æbleskiver. Kom til en hyggelig aften i klubhuset 14. december 2012: Juleafslutning junior. Sodavand, æbleskiver og råhygge. Nye medlemmer, der ønskes velkommen. Marcus Christensen Eggertsvej 36 Svendborg Patrick Gervig Bendtsen Præstemarken Thurø 16 Døgnfluen nr

17 Ringe Pay and Play - Golf for alle! Gestelevvej 15, DK-5750 Ringe Tlf Døgnfluen nr

18 Bestyrelsen Formand Preben Sørensen Tværvej Svendborg Næstformand Lars Ellermann Sørupvej Svendborg Kasserer Carsten Pedersen Solvej 23 Tåsinge 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Søvangen Gudme Bestyrelsesmedlem Tonni Johansen Løkkebyvej Tranekær Bestyrelsesmedlem Per Christiansen Søndergade Gudme Bestyrelsesmedlem Nicolaj Bech Andersen Søndergade Gudme Bestyrelsessuppleant Stefan Madsen Brydevej Svendborg Bestyrelsessuppleant Jacob Christiansen Skolevej Tved Faste udvalg Tur og konkurrence udvalg. Formand: Stefan Madsen. Nicolaj Bech Andersen, Preben Frederiksen, Tonni Johansen, Torben Albertsen, Steen Andersen, Morten Andersen, Mads Johansen. Junior udvalg. Formand: Tonni Johansen. Jacob Christiansen, Morten Andersen, Preben Frederiksen, Steen Andersen, Mads Johansen, Anker Sørensen. Vandpleje udvalg. Formand: Torben Andersen Nicolaj Bech Andersen, Johnni Rasmussen, Steen Andersen, Kurt Rasmussen, Lars Ellermann, Flemming Hansen, Jan Moses, Ole Kæmpe. Praktisk udvalg. Formand: Torben Andersen. Jan Moses, Kurt Rasmussen, Steen Andersen, Flemming Hansen, Kurt Lauritsen, Lars Ellermann, Preben Jensen, Ole Kæmpe. Blad, Hjemmeside og Pr udvalg. Formand: Preben Sørensen. Nicolaj Bech Andersen, Preben Frederiksen, Jacob Christiansen. Arrangements udvalg. Formand: Nicolaj Bech Andersen. Ole Rise, Jacob Christiansen, Mads Johansen, Morten Andersen. Husk! at melde adresseforandring til foreningen, Per Christiansen på og Danmarks Sportsfiskerforbund ( Sportsfiskeren) 18 Døgnfluen nr

19 Døgnfluen nr

20 LANGÅ TRYK

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Bestyrelsen? Formand: Niels Bo Sørensen Hjedsbækvej 470, Sønderup 9541 Suldrup Tlf. 6094 3688 Kasserer: Michael Amstrup Haverslevvej 4 9530

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Se vores spændende turprogram for 2014 MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Se vores spændende turprogram for 2014 40 Copyrights 2014 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2014 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk

www.alsiskekystfiskere.dk www.sjsk.dk www.alsfly.dk www.vandplejen-ana.dk 28. årgang nr. 2 april 2012 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Foredrag med Klaus Balleby Logo-konkurrence

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 1 2011

cardinalen Cardinalen nr. 1 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 1 F e b r u a r 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 1 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 23 årg.

Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Forside: Ole Ganderup med gedde på 3,9 kg fanget under isfiskeri på Tissø Se mere i artiklen på side 14. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a.

www.syddanske.dk Inde i bladet finder du bl.a. 29. årgang nr. 2 april 2013 Syddanske Lystfiskere Alsiske Kystfiskere Sønderjyllands Småbådsklub Alsiske Fluefiskere Als-Flyderne Inde i bladet finder du bl.a. Forårskonkurrencen 2013 Fluefiskekonkurrence

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø)

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) (Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) www.farumlf.dk info@farumlf.dk Formand Ole Gammelmark Blankager 11 2620 Albertslund : 4364 0273 / 2968 6125 @: ole@farumlf.dk Kasserer Steffen Faisst

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere