Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret"

Transkript

1 Døgnfluen Revideret Sidste nummer Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl i klubhuset på Dronningemaen 33. Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr

2 2 Døgnfluen nr

3 Efterår. Man kan ikke undgå at se det, når man går der ude på kysten, efteråret er kommet. Fiskene der fanges, er begyndt at få farve, som også skoven farves i efteråret. Bladene falder af træerne og de nøgne grene, vil stå tilbage. Tangskove brunes, dør og løsrives fra deres sten og driver mod kysten. Kystfiskerne bliver færre og færre og snart vil mange lægge grejet på hylden for vinteren. Men det er som en spændt fjeder, der løsnes, når foråret, om nogle måneder, atter står for døren. Døgnfluen, foreningens blad gennem 20 år, har også nået sit efterår. Dette nummer er det sidste på tryk. Det er bekosteligt at udgive et trykt medie i dag, og vi er bare en, i en lang række af foreninger, der vælger at stoppe. Det er tid til årets generalforsamling. Der skal lyde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen, ikke mindst fordi det er her foreningens vigtigste beslutninger tages, men også for at give de frivillige og valgte tillidsfolk den opbakning der skal til, for at en forening kan leve, forny sig og skabe fremgang. Alternativt, gå i stå og sygne hen. Vel mødt til generalforsamlingen. Hold også øje med efterårets arrangementer, det første er fællesspisning 3. november. Klubaftener med hyggesnak og fremstilling af knive, net mm. suppleres med fluebinding i starten af det nye år. Og husk! De er derude, de store havørreder. Knæk og Bræk Preben Sørensen Døgnfluen: Udkommer 4 gange årligt: Oplag : 175 stk. Redaktion: Bladudvalget Foreningen adresse: Svendborg Sportsfiskerforening Dronningemaen Svendborg Hjemmeside: Forsiden: Ved Varde Å Side 2 og 19: Varde Å og Maegaards odde Varde Å og Workshop Foto: Preben Sørensen Carsten Lai Mads Johansen Døgnfluen nr

4 Døgnfluen. - sidste udgave. I hånden sidder du med sidste nummer af Svendborg Sportsfiskerforening s medlemsblad. De elektroniske medier vinder mere og mere indpas og med prisstigninger på porto og tryk, er valget ikke svær at tage. DØGNFLUEN udkom første gang i foråret 1993 og har gennemlevet en stor forvandling fra maskinskrevet, håndtegnet og sort/hvid til fuld elektronisk redigering og farver. Designet har varieret, men navnet DØGNFLUEN har bestået i alle 20 år og kunne måske være titlen på det elektroniske nyhedsbrev, der fremover, i samarbejde med hjemmesiden, vil være kontakten til medlemmerne. Alle udgaver findes indbundet i klubben. Redaktøren VVSSKÅRUP SMEDE-MASKINVÆRKSTED Aut. VVS-INSTALLATØR HANS ÅGE NIELSEN NYBORGVEJ 423 DK 5881 SKÅRUP TLF Certificeret solvarme installatør - Udfører solvarmeanlæg I samarbejde med 4 Døgnfluen nr

5 Tog til Spodsbjerg og fik et par flade. - dejlig sensommerdag på bæltet. 5 raske drenge, tog på tur med M/S Kirsten, ud fra Spodsbjerg, for at se om de kunne få et par flade. Og ja, der var mange små i starten. I spøg, blev vi enige om, at vi var havnet midt i en børnehave. Helt galt gik det, da Flemming fangede en af pædagogerne, vi frygtede det værste, at de små fulgte det gode eksempel, og bed på vores kroge. Skipper reddede dog situationen, da han valgte at skifte plads. Så kom det fart på feltet og rigtig mange flotte fisk røg i kurvene. Ud over de 5 mand fra klubben, var der yderligere 2 mand med. Tilsammen fangede vi tæt på 140 fladfisk, 3 hornfisk, 1 Ålekvabbe og 1 torsk (ca. 10 cm. Torben mente dog ikke den holdt målet, så satte den tøvende ud igen, det var jo trods alt dagens første fisk) Vi fik også en hilsen fra Leslie (resterne af den tropiske orkan der ramte Danmark fredag-lørdag) Vi blev vippet godt og grundigt, så på tabslisten måtte indføjes 2 knækkede stænger og en forfløjen kasket, foruden adskillige blå mærker. Der var dog ingen usportslig optræden med forfodring af fiskene. Midt på eftermiddagen blev kurset sat mod Spodsbjerg, med en hale af måger i kølvandet. Vel i havn, fik vi atter fast grund under fødderne. Det føltes dog som om, de i mellemtiden havde erstattet den faste bro, med en pontonbro. Tak til skipper og jer andre, for en rigtig dejlig dag på havet. Knæk og bræk, Preben Klubkonkurrencen vinderfisk på 2,6 kg. Sidste weekend blev foreningens årlige konkurrence afviklet. Der blev fisket lørdag og søndag. 15 tilmeldte deltagere kunne indveje 3 fisk over målet. Et lidt magert udbytte, når man tænker på hvad der berettes i medierne. 3 fisk = 3 præmier, så dommerens opgave var overskuelig og så således ud. 1. præmie: Gavekort til på kr gik til Nicolaj Andersen. 2600g. 2. præmie: Fjällräven ryg sæk gik til Preben Jensen. 910g. 3. præmie: Lacroose støvlet gik til Torben Albertsen. 800g. (renset) Præmiesponsor: Michaels Jagt & Fiskeri og SSF. Døgnfluen nr

6 Forslag til vedtægtsændringer, stillet af bestyrelsen. Ny ordlyd. 2: Person der er fyldt 10 år, men ikke 18, kan optages som juniormedlem. Person der er fyldt18 år, optages som seniormedlemmer. Flere personer, fra samme husstand, der ønsker at blive medlem, kan tegne et familiemedlemskab. Optagelse af juniormedlemmer kræver én forældres skriftlige samtykke. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra aldersgrænsen. Indmeldelse sker hos kassereren eller på et sted valgt af bestyrelsen. Udelukkelse af foreningen kan foretages efter bestyrelsens bestemmelse. Et udelukket medlem kan dog begære udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling. Medlemmers børn og børnebørn til og med 9 år, må fiske gratis, i følge med medlemmet, men da de fisker på et medlemskort, må dennes kvote på hjemtagne fisk ikke overskrides. 6: Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i november måned. Medlemmernes eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage forud gennem hjemmeside, nyhedsmail og opslag i klubhuset. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden. Stemmeret på generalforsamlingen har junior og seniormedlemmer, familiemedlemskaber har 1 stemme pr. person der er fyldt 10 år. Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle med mindst 8 dage og maks. 30 dage, ligesom 20% af medlemmerne, ved skriftlig begæring, kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indvarslet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. FÆLLESSPISNING. lørdag 3. november 2012 kl i klubhuset. Arrangementsudvalget inviterer medlemmer med ledsager, til fællesspisning i klubhuset, lørdag den 3. november 2012 kl Der serveres fiskeretter fra Bendixen og afsluttes med kaffe. Der kan købes vin, øl og vand. Prisen er kr pr. person. Tilmelding senest 31. oktober på opslag i klubhuset. Kun 35 pladser, så først til mølle... 6 Døgnfluen nr

7 El-fiskeri søndag den 18. nov v /Hesselager Hotel kl Så skal vi til det igen, vi el-fisker i Vormark stykket, som vi plejer. Vi mødes på P-pladsen ved Hesselager Hotel. Vi skal være ca. 15 mand, der bliver sat en seddel op i klubhuset, som I kan skrive jer på. Mvh. Vandplejeudvalget Torben Andersen. Bliv bruger -af foreningens hjemmeside. Der skal igen lyde en opfordring til at, tilmelde sig som bruger af hjemmesiden og få fuld adgang til alle sider. Der vil, med tiden, komme flere og flere sider som kun medlemmer, vil kunne læse. Lige nu er det, referater fra møder, resultater fra Klubmesterskabet, der kan følges løbende. Følg linket i menuen Medlemssider eller linket Registrer i boksen nederst på siden og udfyld alle felter med *, husk til sidst at taste Registrer Du modtager nu en mail, som du skal læse og følge dens anvisninger. Du modtager følgende en mail om, at du er registreret og kan logge ind på siden. Processen kan virke omstændig, men sikrer både bruger og hjemmeside mod misbrug. Opstår der problemer eller ønsker du hjælp til dette, tøv ikke med at kontakte mig på mobil , helst aften. Hjemmesideudvalget v /Preben Sørensen Døgnfluen nr

8 8 Døgnfluen nr

9 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl Dagsorden ifølge vedtægterne. 1: Bestyrelsens beretning 2: Regnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge. 3: Budget og fastsættelse af kontingent for : Valg til bestyrelsen 5: Valg af 2 suppleanter 6: Valg af 2 revisor 7: Valg af 1 revisorsuppleant 8: Behandling af indkomne forslag 9: Valg af medlemmer til de faste udvalg 10: Uddeling af pokaler 11: Eventuelt Vedr. punkt 4 - På valg til bestyrelsen er: Carsten Pedersen - modtager genvalg Torben Andersen - modtager genvalg Nicolaj Andersen - modtager genvalg Vedr. punkt 5 - Valg af suppleanter: Stefan Madsen - modtager ikke genvalg Jacob Christiansen - modtager ikke genvalg Vedr. punkt 8 - Behandling af indkomne forslag: Der er af bestyrelsen fremsat 2 forslag til ændring af vedtægter. Det handler om 2 Medlemmerne og 6 Generalforsamlingen. Den fulde ordlyd af de fremsatte forslag kan ses andet sted i bladet. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftelig og formanden i hænde senest onsdag den 7. november 2012 med posten eller vedhæftet en mail på senest kl Vel mødt Preben Sørensen formand Døgnfluen nr

10 Bestyrelsens beretning for året Efter konstituering og uddelegering af ansvarsområder, tog bestyrelsen fat på arbejdet. Der blev lavet et Turprogram for Senior og Junior og første nummer af Døgnfluen udkom først i januar. Foreningens klubaftener holdt en kort jule-pause, efter en hyggelig juleafslutning. Og der kom gang i de flittige fluebindere, både mandag og tirsdag, i januar til marts. Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder, referater er tilgængelige på hjemmesiden, blot man logger ind på siden. Døgnfluen var til debat. Man var enige om at Klubblade er en uddøende race og at andre medier er mere in. Økonomisk er det også en belastning, da udgifter til bladets trykning og forsendelse udgør ca. kr ,00 og indtægter ved annoncer ca. kr. 4000,00 altså en direkte udgift på mellem kr ,00 Disse penge, tror vi på, kan bruges bedre, til at øgede aktiviteter uden kontingentstigning til følge. Beløbet kan øges, hvis vi kan fastholde annoncører, med annoncer på hjemmesiden. Foreningens hjemmeside, suppleret med nyhedsbreve via mail, vil i fremtiden stå for nyhedsstrømmen til og mellem medlemmerne. Bestyrelsen besluttede, at synliggørelse skulle være hovedindsatsområde for Midlerne hertil skulle være omtale i pressen og arrangementer der var synlige for Svendborgs borgere. Åbent Hus, Lystfiskeriet Dag og en Forenings Workshop i SG Hallen blev de tonangivende arrangementer og foreningen fik omtale i flere medier, omdelte selv flyer s og fik sat opslag op, rundt omkring i byen. Udbyttet i form af nye medlemmer var beskedent, men kan vise sig på længere sigt. Der vil også i fremtiden blive lagt vægt på synlighed i lokalområdet. Lystfiskeriet Dag og kommunens "Sommerskole" kunne være oplagte, men også et samarbejde med kommunens skoler, kunne være interessant. Dertil har foreningen indkøbt et "klassesæt" gode stænger med hjul og line, hvortil der fremstilles en praktisk opbevarings/tranport kasse. Hvis der er nogen der kunne tænke sig, at agere instruktører for nogle skolebørn og som ikke er hæmmet af et arbejde, opfordres de til at henvende sig til bestyrelsen. Vi ser synlighed i lokalområdet som væsentlig katalysator i hvervningen af nye medlemmer. Vandpleje-projekter vil nok også skabe bevågenhed i medierne. El fiskeriet sidste år tiltrak en del tilskuere. Foreningen er nu også repræsenteret i Svendborg Kommunes "Grønne Råd" Men også det sociale samvær i klubben onsdag aften, skal under lup i det nye år. Der er plads til forbedringer. Ikke de mange der kommer der fast eller jævnligt, men de medlemmer, vi kun ser ganske få gange eller slet ikke, vil vi gerne se lidt oftere. Skal det være foredrag, emneaftener eller noget helt andet. Vi vil prøve at få opklaret hvad medlemmerne ønsker. Helt sikkert er det, at Fluebinding, kommer på kalenderen til foråret, måske med hold både mandag og tirsdag. Antallet af medlemmer ved udgangen af funktionsåret er ca. 136 deraf er de 20 juniormedlemmer. Udvalgene: Tur og konkurrenceudvalg: Turprogrammet er afviklet ret succesfuldt til nu, men Æbelø turen blev lidt af en kastebold. I forbindelse med laksepræmieren i de vestjyske åer blev flyttet til 16. april, ville man flytte den, men havnede så i nogle helligdage. Ny dato blev fundet, og så valgte skipper at påsejle molen, så blev den tur aflyst. Aflyst blev også turen til Kolding Fjord, her på grund af for få tilmeldte. Øvrige ture er gennemført, men med meget svingende deltagerantal. Udvalget og bestyrelsen evaluerer løbende de afviklede arrangementer. Bl.a. weekenden med besøg fra Varde, har været drøftet, her kunne prisen være en faktor, både for de besøgende, men også for vore egne medlemmers deltagelse. Der skal måske ses på en alternativ måde, at afvikle dette arrangement. Fladfisketuren havde tilslutning af 4 senior og 1 juniormedlem, denne tur havde ikke kunnet løbe rundt, uden samarbejdet med Michaels Jagt & Fiskeri, da der skal 12 betalende deltagere til at dække turens pris, ved annoncerede deltagerpris. Turplanen for næste sæson kommer antageligt til at omfatte en tur til Norge, håber at en sådan tur lykkes, da det ikke lod sig gøre, at arrangere en foreningstur i år. Det har tidlige været et af foreningens Flagskibe. 10 Døgnfluen nr

11 Medlemmerne opfordres til at komme med input og forslag til ture, der kan få, flere til at deltage. Et succes kriterium/mål, kan være 20deltagere. Juniorudvalg: Juniorafdelingen har haft en forrygende sæson. Der er nu 20 juniormedlemmer, hvoraf de 5 er kommet til, den sidste måned. Tonni har som ny leder haft stor hjælp i Steen og Annette samt Morten og Mads, Morten har nu gennemført alle 4 af Forbundets instruktørkurser og Mads de 3. Anker er nyeste skud på stammen og har gennemført 1. kursus. Der skal også lyde en tak til de forældre der har været behjælpelig med transport af de unge mennesker. Juniorerne har deltaget aktivt i arbejdet ved Åbent Hus og Lystfiskeriets Dag og fungerede som instruktører, hvor de bandt fluer, hjalp helt nye lystfiskere tilrette og omdelte flyers. Anker og Emil har optrådte på live TV, i Ramasjang, hvor de gjorde god reklame for lystfiskeriet. Efter lidt kaos i turplanen først på sæsonen, faldt det meste på plads, der var deltagelse på fisketure sammen med senior, men også egne ture. En weekendtur til Guden Å, trak ikke så mange deltagere, som håbet og desværre heller ikke fisk. Ikke fordi der ikke var fisk, for der var lokal konkurrence samme weekend og der var en del fisk indvejet. Så nok bare sort uheld. Da det blev lyst nok og indtil for få uger siden, blev der fisket hver torsdag aften, kun afbrudt af sommerferien. Gennemsnitlig deltog 6-7 juniorer på disse ture. Jeg havde selv fornøjelsen af, at være med dem en torsdag aften. Nu er man startet på indendørssyslerne igen. Der laves net, støbes blink, bindes fluer og ikke mindst en hjemmelavet kniv hører til standard udstyret. Jeg var nede og kikke en torsdag, at se 14 unge mennesker i fuld sving, forældre i hyggelig snak over en kop kaffe og Steen og Tonni svare på spørgsmål om alt mellem himmel og jord, så er der noget ved at være formand. Næste generation af lystfiskere er på trapperne, trods de mange spændende tilbud der findes overalt og hvor man ikke engang behøver at bevæge sig ud i den friske luft. Næste sommer planlægges der en tur til Helge Åen i Sverige med 3 dages fiskeri, så det er måske allerede nu, at der skal startes en opsparing. Aktivitetsniveauet holdes højt med fisketure og grejfremstilling og Instruktøraspiranter opfordres til at tage næste trin. Så 2013 bliver endnu et år med fuld fart på. Vandplejeudvalg: I efteråret 2011 blev der elfisket efter en pause. Resultatet var overraskende godt, med mange store havørreder i åen. Hvad der er sket af skade på opgangen på længere sigt, vil vise sig i år og næste år, hvor den manglende generation skulle have været op og gyde. Der ses med spænding frem til næste el fiskeri, der allerede er den 18. november, så husk at melde jer til. Vandpleje Fyn var på besøg og fortalte om gydegrus og skjulesten, og gennemgik, især Stokkebækkens, tilstand, som selvreproducerende havørred å. Efterfølgende, blev der efter anbefaling af indsatsområder, lavet aftale med lodsejere, om et restaureringsprojekt. Der ventes nu kun på at Svendborg Kommune får tid til at godkende projektet. Der har været 2 mindre miljøpåvirkninger, som foreningen har kendskab til. Det ene var et gylleudslip, der blev inddæmmet til en mindre tilløbskanal. Det andet blev ikke endeligt konkluderet, men mistanken ligger ved sprøjtegift eller lignende lokaliseret til overfladepåvirkning, da bundfauna var intakt. Miljøvagten var involveret begge gange. Praktisk udvalg: Udvalget havde planlagt at færdiggøre klubhuset, med sokkelplader og omlægning af fliser ved indgang og sti til p-pladsen, men vådt vejr i foråret udsatte projektet, og stor arbejdsbyrde hos medlemmerne har til ikke muliggjort en færdiggørelse endnu. Fliser til projektet, har et af medlemmerne fået forærende, mod at hente dem. Man har også stået standby til Vandplejeudvalgets projekt. Blad, PR og hjemmesideudvalg: Det har været et spændende år, med meget arbejde i udvalget. Det hele var nyt for mig og fik lige et ekstra perspektiv, da jeg sagde ja til at fungere som formand for foreningen. Der er blevet udgivet 4 numre af 'Døgnfluen' og efter en bestyrelsesbeslutning tidligere på året, var det sidste årgang. Første nummer kom på gaden i foråret 1993, så bladet udkom i 20 år, som alle findes i foreningen i Døgnfluen nr

12 indbundet form frem til Beslutningen blev som tidligere berettet taget på baggrund af økonomiske betragtninger, men også arbejdsmæssige. Det er ikke blevet lettere at få medlemmerne til at skrive indlæg til bladet, i deres fortravlede hverdag, men der er også en mindre nyhedsværdi i et klubblad der kun udkommer 4 gange årligt. Internettet og brugen af hjemmesider giver muligheder som, ellers før i tiden, var forbeholdt dagbladene. Nyhederne kan bringes når de er nye. Det bringer os til Hjemmesiden, der udkom i ny form i efteråret. En tak skal lyde til Torben, som lavede foreningens første hjemmeside. Et stort arbejde er blevet lavet, men der er sket meget og metoden med HTML er i dag utidssvarende og besværlig at arbejde med. Derfor er der valgt et indholdsstyret system, hvor andre står for det systemmæssige, ganske gratis, så vi kan koncentrere os om indholdet og udseende. Resultatet er så det, man kan se i dag og som vil være under konstant udvikling. Med tiden vil der komme flere nye tiltag, eks. et Forum hvor medlemmerne kan skrive spørgsmål og få svar fra andre medlemmer, aftale ture og fælleskørsel, sælge og købe grej mm. Online tilmelding til arrangementer og ture. Online fangstrapportering og tilmelding til pokaldyster. Nyhedsbrev via mail, i stedet for bladet. Det kan være når der er vigtigt nyt og/ eller med faste intervaller. Nu skal vi så bare vænnes os til at bruge det aktivt. Hvis der skulle være nogen der er usikker på brugen eller har problemer med at få det til at virke, skal de ikke tøve med at henvende sig til mig. Alle medlemmer, er mere end velkommen, til at skrive indlæg til hjemmesiden eller komme med ideer til nyt indhold. Udvalget har også arbejdet aktivt på at skabe omtale af foreningen. Der har været omtale i aviser og lokalradio, som har taget vel imod pressemeddelelser og henvendelser. Det påtænkes fortsat i det nye år. Udvalget har haft et relativt stort forfald i løbet af året pga. sygdom og eksamen, så der er et ønske om flere medlemmer, der vil være med til at skabe foreningens informationsstrøm til medlemmer og medier. Det betyder ikke at der skal skrives og redigeres af alle, men også skabes ideer og inspiration, alle kan byde ind og ingen skal føle sig presset over lyst og evne. Der er plads til alle. Af opgaver i det nye år, er der især et, der i mine øjne, har høj prioritet. En ny præsentationsfolder. Foreningens kortmateriale over fiskevand, kan eventuelt digitaliseres og være tilgængelig på hjemmesiden, er en anden opgave. Arrangementsudvalg: Arrangementsudvalget er den nye dreng i klassen. Det har nok været lidt svært at finde sin plads blandt de øvrige arrangementer. Mandefald, har heller ikke gjort det nemmere, så der opfordres til at I overveje en plads i dette udvalg. Det er målsætningen at øge antallet af aktiviteter i den kommende sæson. Et godt arrangement med vinsmagning forgik i marts måned, Ole gav den virkelig gas, med sin viden om de serverede vine og lidt godt til gane manglede heller ikke. Stor tak til arrangørerne. Åbent Hus blev til med alles indsats, her blev der disket op med smagsprøver på røget og grillet fisk, samt kaffe og kage. Lørdag 3. november kl er der fællesspisning med ledsager og Bendixen skal levere fiskeretter, husk at melde jer til. Ideer til arrangementer modtages gerne. 12 Døgnfluen nr

13 Døgnfluen nr

14 14 Døgnfluen nr

15 Pokalkampen: SSF vs. VSF 2-0 Varde Å pokalen til Svendborg. Vores venskabsklub i Varde bød op til dans i returmatchen om venskabpokalen, denne gang Å pokalen. De troede sig måske sikre på sejr, for det var jo på hjemmebane, slaget skulle stå. Et volsomt regnvejr, i regionen om fredagen, udlignede dog odds, med høj vandstand, rivende strøm, drivende grøde og uklart vand. Meldingen lød, at der var set fisk, efterhånden som vi spredtes op og nedstrøms Sig Dambrug. Det blev Carste Rigger, der fik landet den første og, viste det sig, dagens eneste fisk. En flot og spejlblank havørred, en hanfisk på 3,5 kg. og 65 cm. Den blev fightet og landet trods en gruppe kanoer valgte at passere i dette kritiske øjeblik. Aftenen bød vanen tro på god mad, vin/øl og kun ganske få løgnehistorier (en del af denne sætning, er en af dem). Da whiskyflasken kom på bordet blev stemningen helt anderledes seriøs, der blev vurderet, lugtet og smagt og der var ingen fingre der lugtede af fisk, til at ødelægge billedet. Søndagen bød på faldende vandstand og mere klart vand, så vi tog tilbage til Sig, for at give det en chance til. Her havde Stefan kontakt med 2 fisk der dog slap med skrækken. Andre mærkede fisk, men ingen blev landet. Kl. 14 var der samling ved klubhuset og med kun en fisk var dommernes arbejdet let. Med meget tøven, lykkedes det Tommy at overrække pokalen til Carsten, der modtog det fortjente bifald. Fra Svendborg deltog 9 mand i felttoget til Varde og de 9 mand fra Varde, var ikke i stand til at modstå presset, og pokalkampens anden del, gik også til Svendborg. Vi siger tak til vennerne i Varde, for et godt arrangement og på gensyn i Knæk og Bræk. Preben Døgnfluen nr

16 TURPROGRAM 2012 Tur nr Stokkebækken Søndag d. 11. november 2012 Afgang kl fra klubhuset - hjemkomst sidst på eftermiddagen Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 7. november på opslag i klubhuset. Tur ansvarlig: Sten Andersen Turen er også for junior, husk pris for kørsel ca. 20 kr. Tilmeldingsfrist: torsdag d. 8. november på opslag i klubhuset. 13. december 2012: Juleafslutning for senior Foreningen byder på Glögg og æbleskiver. Kom til en hyggelig aften i klubhuset 14. december 2012: Juleafslutning junior. Sodavand, æbleskiver og råhygge. Nye medlemmer, der ønskes velkommen. Marcus Christensen Eggertsvej 36 Svendborg Patrick Gervig Bendtsen Præstemarken Thurø 16 Døgnfluen nr

17 Ringe Pay and Play - Golf for alle! Gestelevvej 15, DK-5750 Ringe Tlf Døgnfluen nr

18 Bestyrelsen Formand Preben Sørensen Tværvej Svendborg Næstformand Lars Ellermann Sørupvej Svendborg Kasserer Carsten Pedersen Solvej 23 Tåsinge 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Søvangen Gudme Bestyrelsesmedlem Tonni Johansen Løkkebyvej Tranekær Bestyrelsesmedlem Per Christiansen Søndergade Gudme Bestyrelsesmedlem Nicolaj Bech Andersen Søndergade Gudme Bestyrelsessuppleant Stefan Madsen Brydevej Svendborg Bestyrelsessuppleant Jacob Christiansen Skolevej Tved Faste udvalg Tur og konkurrence udvalg. Formand: Stefan Madsen. Nicolaj Bech Andersen, Preben Frederiksen, Tonni Johansen, Torben Albertsen, Steen Andersen, Morten Andersen, Mads Johansen. Junior udvalg. Formand: Tonni Johansen. Jacob Christiansen, Morten Andersen, Preben Frederiksen, Steen Andersen, Mads Johansen, Anker Sørensen. Vandpleje udvalg. Formand: Torben Andersen Nicolaj Bech Andersen, Johnni Rasmussen, Steen Andersen, Kurt Rasmussen, Lars Ellermann, Flemming Hansen, Jan Moses, Ole Kæmpe. Praktisk udvalg. Formand: Torben Andersen. Jan Moses, Kurt Rasmussen, Steen Andersen, Flemming Hansen, Kurt Lauritsen, Lars Ellermann, Preben Jensen, Ole Kæmpe. Blad, Hjemmeside og Pr udvalg. Formand: Preben Sørensen. Nicolaj Bech Andersen, Preben Frederiksen, Jacob Christiansen. Arrangements udvalg. Formand: Nicolaj Bech Andersen. Ole Rise, Jacob Christiansen, Mads Johansen, Morten Andersen. Husk! at melde adresseforandring til foreningen, Per Christiansen på og Danmarks Sportsfiskerforbund ( Sportsfiskeren) 18 Døgnfluen nr

19 Døgnfluen nr

20 LANGÅ TRYK

Døgnfluen. Turprogram 2012

Døgnfluen. Turprogram 2012 Døgnfluen Turprogram 2012 Side 2: Julearrangement Side 5: Juniorer på el fiskeri Side 15: Fluebinding Side 18: Bestyrelse og udvalg Side 6: Referat fra Generalforsamling Side 9: Turprogrammer Side 16:

Læs mere

Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 3. 2012

Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 3. 2012 Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 3. 2012 2 Døgnfluen nr. 3 2012 Så gik den sommer. Nu har de fleste overstået sommerferien. Igen en af de somre vi vil snakke om, masser af regn

Læs mere

Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 4. 2011

Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 4. 2011 Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 4. 2011 Formanden har ordet Døgnfluen: Udkommer 4 gange årligt: Oplag : 275 stk. Redaktion: Bladudvalget Torben Rasmussen E-mail tras@mail123.dk

Læs mere

Døgnfluen. Revideret Turprogram 2012. Revideret

Døgnfluen. Revideret Turprogram 2012. Revideret Døgnfluen Revideret Turprogram 2012 Revideret Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 2. 2012 2 Døgnfluen nr. 2 2012 Forår. Viben er kommet og et sted i Danmark ligger et storkepar på æg, det

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 2. 2011

Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 2. 2011 Døgnfluen Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr. 2. 2011 . Vardetur Døgnfluen: Udkommer 4 gange årligt: Oplag : 275 stk. Redaktion: Bladudvalget Torben Rasmussen E-mail tras@mail123.dk Foreningen:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk

Bestyrelsen. Suppleanter. Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk. Martin Bjærre Nielsen 40 62 32 82 martinb@os.dk Bestyrelsen Formand Søren Nielsen 20 77 25 73 jsbn@mail.dk Næstformand Kenn Schmidt-Sørensen 40 54 20 05 kenn.smit@mail.tele.dk Kasserer Morten Nielsen 49 11 19 66 dkmni@coloplast.com Sekretær Holger Hansen

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Medlemsblad for Fyns Trolling Klub FTK Debataften 6.september 2017 Til vor første klubaften efter sommerferien, var temaet DEBATAFTEN. Der var fremmødt

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015

Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Odsherred civile Hundeførerforening Nytårsbrev 2014-2015 Kære medlemmer Disse linjer færdiggøres her hvor vi har taget hul på et helt ubrugt år, hvor den nye kalender for 2015 tages i brug og års hjulet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere