Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgnfluen. Sidste nummer. Revideret"

Transkript

1 Døgnfluen Revideret Sidste nummer Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl i klubhuset på Dronningemaen 33. Medlemsblad for Svendborg Sportsfiskerforening Nr

2 2 Døgnfluen nr

3 Efterår. Man kan ikke undgå at se det, når man går der ude på kysten, efteråret er kommet. Fiskene der fanges, er begyndt at få farve, som også skoven farves i efteråret. Bladene falder af træerne og de nøgne grene, vil stå tilbage. Tangskove brunes, dør og løsrives fra deres sten og driver mod kysten. Kystfiskerne bliver færre og færre og snart vil mange lægge grejet på hylden for vinteren. Men det er som en spændt fjeder, der løsnes, når foråret, om nogle måneder, atter står for døren. Døgnfluen, foreningens blad gennem 20 år, har også nået sit efterår. Dette nummer er det sidste på tryk. Det er bekosteligt at udgive et trykt medie i dag, og vi er bare en, i en lang række af foreninger, der vælger at stoppe. Det er tid til årets generalforsamling. Der skal lyde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen, ikke mindst fordi det er her foreningens vigtigste beslutninger tages, men også for at give de frivillige og valgte tillidsfolk den opbakning der skal til, for at en forening kan leve, forny sig og skabe fremgang. Alternativt, gå i stå og sygne hen. Vel mødt til generalforsamlingen. Hold også øje med efterårets arrangementer, det første er fællesspisning 3. november. Klubaftener med hyggesnak og fremstilling af knive, net mm. suppleres med fluebinding i starten af det nye år. Og husk! De er derude, de store havørreder. Knæk og Bræk Preben Sørensen Døgnfluen: Udkommer 4 gange årligt: Oplag : 175 stk. Redaktion: Bladudvalget Foreningen adresse: Svendborg Sportsfiskerforening Dronningemaen Svendborg Hjemmeside: Forsiden: Ved Varde Å Side 2 og 19: Varde Å og Maegaards odde Varde Å og Workshop Foto: Preben Sørensen Carsten Lai Mads Johansen Døgnfluen nr

4 Døgnfluen. - sidste udgave. I hånden sidder du med sidste nummer af Svendborg Sportsfiskerforening s medlemsblad. De elektroniske medier vinder mere og mere indpas og med prisstigninger på porto og tryk, er valget ikke svær at tage. DØGNFLUEN udkom første gang i foråret 1993 og har gennemlevet en stor forvandling fra maskinskrevet, håndtegnet og sort/hvid til fuld elektronisk redigering og farver. Designet har varieret, men navnet DØGNFLUEN har bestået i alle 20 år og kunne måske være titlen på det elektroniske nyhedsbrev, der fremover, i samarbejde med hjemmesiden, vil være kontakten til medlemmerne. Alle udgaver findes indbundet i klubben. Redaktøren VVSSKÅRUP SMEDE-MASKINVÆRKSTED Aut. VVS-INSTALLATØR HANS ÅGE NIELSEN NYBORGVEJ 423 DK 5881 SKÅRUP TLF Certificeret solvarme installatør - Udfører solvarmeanlæg I samarbejde med 4 Døgnfluen nr

5 Tog til Spodsbjerg og fik et par flade. - dejlig sensommerdag på bæltet. 5 raske drenge, tog på tur med M/S Kirsten, ud fra Spodsbjerg, for at se om de kunne få et par flade. Og ja, der var mange små i starten. I spøg, blev vi enige om, at vi var havnet midt i en børnehave. Helt galt gik det, da Flemming fangede en af pædagogerne, vi frygtede det værste, at de små fulgte det gode eksempel, og bed på vores kroge. Skipper reddede dog situationen, da han valgte at skifte plads. Så kom det fart på feltet og rigtig mange flotte fisk røg i kurvene. Ud over de 5 mand fra klubben, var der yderligere 2 mand med. Tilsammen fangede vi tæt på 140 fladfisk, 3 hornfisk, 1 Ålekvabbe og 1 torsk (ca. 10 cm. Torben mente dog ikke den holdt målet, så satte den tøvende ud igen, det var jo trods alt dagens første fisk) Vi fik også en hilsen fra Leslie (resterne af den tropiske orkan der ramte Danmark fredag-lørdag) Vi blev vippet godt og grundigt, så på tabslisten måtte indføjes 2 knækkede stænger og en forfløjen kasket, foruden adskillige blå mærker. Der var dog ingen usportslig optræden med forfodring af fiskene. Midt på eftermiddagen blev kurset sat mod Spodsbjerg, med en hale af måger i kølvandet. Vel i havn, fik vi atter fast grund under fødderne. Det føltes dog som om, de i mellemtiden havde erstattet den faste bro, med en pontonbro. Tak til skipper og jer andre, for en rigtig dejlig dag på havet. Knæk og bræk, Preben Klubkonkurrencen vinderfisk på 2,6 kg. Sidste weekend blev foreningens årlige konkurrence afviklet. Der blev fisket lørdag og søndag. 15 tilmeldte deltagere kunne indveje 3 fisk over målet. Et lidt magert udbytte, når man tænker på hvad der berettes i medierne. 3 fisk = 3 præmier, så dommerens opgave var overskuelig og så således ud. 1. præmie: Gavekort til på kr gik til Nicolaj Andersen. 2600g. 2. præmie: Fjällräven ryg sæk gik til Preben Jensen. 910g. 3. præmie: Lacroose støvlet gik til Torben Albertsen. 800g. (renset) Præmiesponsor: Michaels Jagt & Fiskeri og SSF. Døgnfluen nr

6 Forslag til vedtægtsændringer, stillet af bestyrelsen. Ny ordlyd. 2: Person der er fyldt 10 år, men ikke 18, kan optages som juniormedlem. Person der er fyldt18 år, optages som seniormedlemmer. Flere personer, fra samme husstand, der ønsker at blive medlem, kan tegne et familiemedlemskab. Optagelse af juniormedlemmer kræver én forældres skriftlige samtykke. Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra aldersgrænsen. Indmeldelse sker hos kassereren eller på et sted valgt af bestyrelsen. Udelukkelse af foreningen kan foretages efter bestyrelsens bestemmelse. Et udelukket medlem kan dog begære udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling. Medlemmers børn og børnebørn til og med 9 år, må fiske gratis, i følge med medlemmet, men da de fisker på et medlemskort, må dennes kvote på hjemtagne fisk ikke overskrides. 6: Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i november måned. Medlemmernes eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen skal indvarsles 14 dage forud gennem hjemmeside, nyhedsmail og opslag i klubhuset. Indvarslingen skal indeholde en dagsorden. Stemmeret på generalforsamlingen har junior og seniormedlemmer, familiemedlemskaber har 1 stemme pr. person der er fyldt 10 år. Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle med mindst 8 dage og maks. 30 dage, ligesom 20% af medlemmerne, ved skriftlig begæring, kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indvarslet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. FÆLLESSPISNING. lørdag 3. november 2012 kl i klubhuset. Arrangementsudvalget inviterer medlemmer med ledsager, til fællesspisning i klubhuset, lørdag den 3. november 2012 kl Der serveres fiskeretter fra Bendixen og afsluttes med kaffe. Der kan købes vin, øl og vand. Prisen er kr pr. person. Tilmelding senest 31. oktober på opslag i klubhuset. Kun 35 pladser, så først til mølle... 6 Døgnfluen nr

7 El-fiskeri søndag den 18. nov v /Hesselager Hotel kl Så skal vi til det igen, vi el-fisker i Vormark stykket, som vi plejer. Vi mødes på P-pladsen ved Hesselager Hotel. Vi skal være ca. 15 mand, der bliver sat en seddel op i klubhuset, som I kan skrive jer på. Mvh. Vandplejeudvalget Torben Andersen. Bliv bruger -af foreningens hjemmeside. Der skal igen lyde en opfordring til at, tilmelde sig som bruger af hjemmesiden og få fuld adgang til alle sider. Der vil, med tiden, komme flere og flere sider som kun medlemmer, vil kunne læse. Lige nu er det, referater fra møder, resultater fra Klubmesterskabet, der kan følges løbende. Følg linket i menuen Medlemssider eller linket Registrer i boksen nederst på siden og udfyld alle felter med *, husk til sidst at taste Registrer Du modtager nu en mail, som du skal læse og følge dens anvisninger. Du modtager følgende en mail om, at du er registreret og kan logge ind på siden. Processen kan virke omstændig, men sikrer både bruger og hjemmeside mod misbrug. Opstår der problemer eller ønsker du hjælp til dette, tøv ikke med at kontakte mig på mobil , helst aften. Hjemmesideudvalget v /Preben Sørensen Døgnfluen nr

8 8 Døgnfluen nr

9 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Svendborg Sportsfiskerforening Onsdag 14. november 2012 kl Dagsorden ifølge vedtægterne. 1: Bestyrelsens beretning 2: Regnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge. 3: Budget og fastsættelse af kontingent for : Valg til bestyrelsen 5: Valg af 2 suppleanter 6: Valg af 2 revisor 7: Valg af 1 revisorsuppleant 8: Behandling af indkomne forslag 9: Valg af medlemmer til de faste udvalg 10: Uddeling af pokaler 11: Eventuelt Vedr. punkt 4 - På valg til bestyrelsen er: Carsten Pedersen - modtager genvalg Torben Andersen - modtager genvalg Nicolaj Andersen - modtager genvalg Vedr. punkt 5 - Valg af suppleanter: Stefan Madsen - modtager ikke genvalg Jacob Christiansen - modtager ikke genvalg Vedr. punkt 8 - Behandling af indkomne forslag: Der er af bestyrelsen fremsat 2 forslag til ændring af vedtægter. Det handler om 2 Medlemmerne og 6 Generalforsamlingen. Den fulde ordlyd af de fremsatte forslag kan ses andet sted i bladet. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen og behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftelig og formanden i hænde senest onsdag den 7. november 2012 med posten eller vedhæftet en mail på senest kl Vel mødt Preben Sørensen formand Døgnfluen nr

10 Bestyrelsens beretning for året Efter konstituering og uddelegering af ansvarsområder, tog bestyrelsen fat på arbejdet. Der blev lavet et Turprogram for Senior og Junior og første nummer af Døgnfluen udkom først i januar. Foreningens klubaftener holdt en kort jule-pause, efter en hyggelig juleafslutning. Og der kom gang i de flittige fluebindere, både mandag og tirsdag, i januar til marts. Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder, referater er tilgængelige på hjemmesiden, blot man logger ind på siden. Døgnfluen var til debat. Man var enige om at Klubblade er en uddøende race og at andre medier er mere in. Økonomisk er det også en belastning, da udgifter til bladets trykning og forsendelse udgør ca. kr ,00 og indtægter ved annoncer ca. kr. 4000,00 altså en direkte udgift på mellem kr ,00 Disse penge, tror vi på, kan bruges bedre, til at øgede aktiviteter uden kontingentstigning til følge. Beløbet kan øges, hvis vi kan fastholde annoncører, med annoncer på hjemmesiden. Foreningens hjemmeside, suppleret med nyhedsbreve via mail, vil i fremtiden stå for nyhedsstrømmen til og mellem medlemmerne. Bestyrelsen besluttede, at synliggørelse skulle være hovedindsatsområde for Midlerne hertil skulle være omtale i pressen og arrangementer der var synlige for Svendborgs borgere. Åbent Hus, Lystfiskeriet Dag og en Forenings Workshop i SG Hallen blev de tonangivende arrangementer og foreningen fik omtale i flere medier, omdelte selv flyer s og fik sat opslag op, rundt omkring i byen. Udbyttet i form af nye medlemmer var beskedent, men kan vise sig på længere sigt. Der vil også i fremtiden blive lagt vægt på synlighed i lokalområdet. Lystfiskeriet Dag og kommunens "Sommerskole" kunne være oplagte, men også et samarbejde med kommunens skoler, kunne være interessant. Dertil har foreningen indkøbt et "klassesæt" gode stænger med hjul og line, hvortil der fremstilles en praktisk opbevarings/tranport kasse. Hvis der er nogen der kunne tænke sig, at agere instruktører for nogle skolebørn og som ikke er hæmmet af et arbejde, opfordres de til at henvende sig til bestyrelsen. Vi ser synlighed i lokalområdet som væsentlig katalysator i hvervningen af nye medlemmer. Vandpleje-projekter vil nok også skabe bevågenhed i medierne. El fiskeriet sidste år tiltrak en del tilskuere. Foreningen er nu også repræsenteret i Svendborg Kommunes "Grønne Råd" Men også det sociale samvær i klubben onsdag aften, skal under lup i det nye år. Der er plads til forbedringer. Ikke de mange der kommer der fast eller jævnligt, men de medlemmer, vi kun ser ganske få gange eller slet ikke, vil vi gerne se lidt oftere. Skal det være foredrag, emneaftener eller noget helt andet. Vi vil prøve at få opklaret hvad medlemmerne ønsker. Helt sikkert er det, at Fluebinding, kommer på kalenderen til foråret, måske med hold både mandag og tirsdag. Antallet af medlemmer ved udgangen af funktionsåret er ca. 136 deraf er de 20 juniormedlemmer. Udvalgene: Tur og konkurrenceudvalg: Turprogrammet er afviklet ret succesfuldt til nu, men Æbelø turen blev lidt af en kastebold. I forbindelse med laksepræmieren i de vestjyske åer blev flyttet til 16. april, ville man flytte den, men havnede så i nogle helligdage. Ny dato blev fundet, og så valgte skipper at påsejle molen, så blev den tur aflyst. Aflyst blev også turen til Kolding Fjord, her på grund af for få tilmeldte. Øvrige ture er gennemført, men med meget svingende deltagerantal. Udvalget og bestyrelsen evaluerer løbende de afviklede arrangementer. Bl.a. weekenden med besøg fra Varde, har været drøftet, her kunne prisen være en faktor, både for de besøgende, men også for vore egne medlemmers deltagelse. Der skal måske ses på en alternativ måde, at afvikle dette arrangement. Fladfisketuren havde tilslutning af 4 senior og 1 juniormedlem, denne tur havde ikke kunnet løbe rundt, uden samarbejdet med Michaels Jagt & Fiskeri, da der skal 12 betalende deltagere til at dække turens pris, ved annoncerede deltagerpris. Turplanen for næste sæson kommer antageligt til at omfatte en tur til Norge, håber at en sådan tur lykkes, da det ikke lod sig gøre, at arrangere en foreningstur i år. Det har tidlige været et af foreningens Flagskibe. 10 Døgnfluen nr

11 Medlemmerne opfordres til at komme med input og forslag til ture, der kan få, flere til at deltage. Et succes kriterium/mål, kan være 20deltagere. Juniorudvalg: Juniorafdelingen har haft en forrygende sæson. Der er nu 20 juniormedlemmer, hvoraf de 5 er kommet til, den sidste måned. Tonni har som ny leder haft stor hjælp i Steen og Annette samt Morten og Mads, Morten har nu gennemført alle 4 af Forbundets instruktørkurser og Mads de 3. Anker er nyeste skud på stammen og har gennemført 1. kursus. Der skal også lyde en tak til de forældre der har været behjælpelig med transport af de unge mennesker. Juniorerne har deltaget aktivt i arbejdet ved Åbent Hus og Lystfiskeriets Dag og fungerede som instruktører, hvor de bandt fluer, hjalp helt nye lystfiskere tilrette og omdelte flyers. Anker og Emil har optrådte på live TV, i Ramasjang, hvor de gjorde god reklame for lystfiskeriet. Efter lidt kaos i turplanen først på sæsonen, faldt det meste på plads, der var deltagelse på fisketure sammen med senior, men også egne ture. En weekendtur til Guden Å, trak ikke så mange deltagere, som håbet og desværre heller ikke fisk. Ikke fordi der ikke var fisk, for der var lokal konkurrence samme weekend og der var en del fisk indvejet. Så nok bare sort uheld. Da det blev lyst nok og indtil for få uger siden, blev der fisket hver torsdag aften, kun afbrudt af sommerferien. Gennemsnitlig deltog 6-7 juniorer på disse ture. Jeg havde selv fornøjelsen af, at være med dem en torsdag aften. Nu er man startet på indendørssyslerne igen. Der laves net, støbes blink, bindes fluer og ikke mindst en hjemmelavet kniv hører til standard udstyret. Jeg var nede og kikke en torsdag, at se 14 unge mennesker i fuld sving, forældre i hyggelig snak over en kop kaffe og Steen og Tonni svare på spørgsmål om alt mellem himmel og jord, så er der noget ved at være formand. Næste generation af lystfiskere er på trapperne, trods de mange spændende tilbud der findes overalt og hvor man ikke engang behøver at bevæge sig ud i den friske luft. Næste sommer planlægges der en tur til Helge Åen i Sverige med 3 dages fiskeri, så det er måske allerede nu, at der skal startes en opsparing. Aktivitetsniveauet holdes højt med fisketure og grejfremstilling og Instruktøraspiranter opfordres til at tage næste trin. Så 2013 bliver endnu et år med fuld fart på. Vandplejeudvalg: I efteråret 2011 blev der elfisket efter en pause. Resultatet var overraskende godt, med mange store havørreder i åen. Hvad der er sket af skade på opgangen på længere sigt, vil vise sig i år og næste år, hvor den manglende generation skulle have været op og gyde. Der ses med spænding frem til næste el fiskeri, der allerede er den 18. november, så husk at melde jer til. Vandpleje Fyn var på besøg og fortalte om gydegrus og skjulesten, og gennemgik, især Stokkebækkens, tilstand, som selvreproducerende havørred å. Efterfølgende, blev der efter anbefaling af indsatsområder, lavet aftale med lodsejere, om et restaureringsprojekt. Der ventes nu kun på at Svendborg Kommune får tid til at godkende projektet. Der har været 2 mindre miljøpåvirkninger, som foreningen har kendskab til. Det ene var et gylleudslip, der blev inddæmmet til en mindre tilløbskanal. Det andet blev ikke endeligt konkluderet, men mistanken ligger ved sprøjtegift eller lignende lokaliseret til overfladepåvirkning, da bundfauna var intakt. Miljøvagten var involveret begge gange. Praktisk udvalg: Udvalget havde planlagt at færdiggøre klubhuset, med sokkelplader og omlægning af fliser ved indgang og sti til p-pladsen, men vådt vejr i foråret udsatte projektet, og stor arbejdsbyrde hos medlemmerne har til ikke muliggjort en færdiggørelse endnu. Fliser til projektet, har et af medlemmerne fået forærende, mod at hente dem. Man har også stået standby til Vandplejeudvalgets projekt. Blad, PR og hjemmesideudvalg: Det har været et spændende år, med meget arbejde i udvalget. Det hele var nyt for mig og fik lige et ekstra perspektiv, da jeg sagde ja til at fungere som formand for foreningen. Der er blevet udgivet 4 numre af 'Døgnfluen' og efter en bestyrelsesbeslutning tidligere på året, var det sidste årgang. Første nummer kom på gaden i foråret 1993, så bladet udkom i 20 år, som alle findes i foreningen i Døgnfluen nr

12 indbundet form frem til Beslutningen blev som tidligere berettet taget på baggrund af økonomiske betragtninger, men også arbejdsmæssige. Det er ikke blevet lettere at få medlemmerne til at skrive indlæg til bladet, i deres fortravlede hverdag, men der er også en mindre nyhedsværdi i et klubblad der kun udkommer 4 gange årligt. Internettet og brugen af hjemmesider giver muligheder som, ellers før i tiden, var forbeholdt dagbladene. Nyhederne kan bringes når de er nye. Det bringer os til Hjemmesiden, der udkom i ny form i efteråret. En tak skal lyde til Torben, som lavede foreningens første hjemmeside. Et stort arbejde er blevet lavet, men der er sket meget og metoden med HTML er i dag utidssvarende og besværlig at arbejde med. Derfor er der valgt et indholdsstyret system, hvor andre står for det systemmæssige, ganske gratis, så vi kan koncentrere os om indholdet og udseende. Resultatet er så det, man kan se i dag og som vil være under konstant udvikling. Med tiden vil der komme flere nye tiltag, eks. et Forum hvor medlemmerne kan skrive spørgsmål og få svar fra andre medlemmer, aftale ture og fælleskørsel, sælge og købe grej mm. Online tilmelding til arrangementer og ture. Online fangstrapportering og tilmelding til pokaldyster. Nyhedsbrev via mail, i stedet for bladet. Det kan være når der er vigtigt nyt og/ eller med faste intervaller. Nu skal vi så bare vænnes os til at bruge det aktivt. Hvis der skulle være nogen der er usikker på brugen eller har problemer med at få det til at virke, skal de ikke tøve med at henvende sig til mig. Alle medlemmer, er mere end velkommen, til at skrive indlæg til hjemmesiden eller komme med ideer til nyt indhold. Udvalget har også arbejdet aktivt på at skabe omtale af foreningen. Der har været omtale i aviser og lokalradio, som har taget vel imod pressemeddelelser og henvendelser. Det påtænkes fortsat i det nye år. Udvalget har haft et relativt stort forfald i løbet af året pga. sygdom og eksamen, så der er et ønske om flere medlemmer, der vil være med til at skabe foreningens informationsstrøm til medlemmer og medier. Det betyder ikke at der skal skrives og redigeres af alle, men også skabes ideer og inspiration, alle kan byde ind og ingen skal føle sig presset over lyst og evne. Der er plads til alle. Af opgaver i det nye år, er der især et, der i mine øjne, har høj prioritet. En ny præsentationsfolder. Foreningens kortmateriale over fiskevand, kan eventuelt digitaliseres og være tilgængelig på hjemmesiden, er en anden opgave. Arrangementsudvalg: Arrangementsudvalget er den nye dreng i klassen. Det har nok været lidt svært at finde sin plads blandt de øvrige arrangementer. Mandefald, har heller ikke gjort det nemmere, så der opfordres til at I overveje en plads i dette udvalg. Det er målsætningen at øge antallet af aktiviteter i den kommende sæson. Et godt arrangement med vinsmagning forgik i marts måned, Ole gav den virkelig gas, med sin viden om de serverede vine og lidt godt til gane manglede heller ikke. Stor tak til arrangørerne. Åbent Hus blev til med alles indsats, her blev der disket op med smagsprøver på røget og grillet fisk, samt kaffe og kage. Lørdag 3. november kl er der fællesspisning med ledsager og Bendixen skal levere fiskeretter, husk at melde jer til. Ideer til arrangementer modtages gerne. 12 Døgnfluen nr

13 Døgnfluen nr

14 14 Døgnfluen nr

15 Pokalkampen: SSF vs. VSF 2-0 Varde Å pokalen til Svendborg. Vores venskabsklub i Varde bød op til dans i returmatchen om venskabpokalen, denne gang Å pokalen. De troede sig måske sikre på sejr, for det var jo på hjemmebane, slaget skulle stå. Et volsomt regnvejr, i regionen om fredagen, udlignede dog odds, med høj vandstand, rivende strøm, drivende grøde og uklart vand. Meldingen lød, at der var set fisk, efterhånden som vi spredtes op og nedstrøms Sig Dambrug. Det blev Carste Rigger, der fik landet den første og, viste det sig, dagens eneste fisk. En flot og spejlblank havørred, en hanfisk på 3,5 kg. og 65 cm. Den blev fightet og landet trods en gruppe kanoer valgte at passere i dette kritiske øjeblik. Aftenen bød vanen tro på god mad, vin/øl og kun ganske få løgnehistorier (en del af denne sætning, er en af dem). Da whiskyflasken kom på bordet blev stemningen helt anderledes seriøs, der blev vurderet, lugtet og smagt og der var ingen fingre der lugtede af fisk, til at ødelægge billedet. Søndagen bød på faldende vandstand og mere klart vand, så vi tog tilbage til Sig, for at give det en chance til. Her havde Stefan kontakt med 2 fisk der dog slap med skrækken. Andre mærkede fisk, men ingen blev landet. Kl. 14 var der samling ved klubhuset og med kun en fisk var dommernes arbejdet let. Med meget tøven, lykkedes det Tommy at overrække pokalen til Carsten, der modtog det fortjente bifald. Fra Svendborg deltog 9 mand i felttoget til Varde og de 9 mand fra Varde, var ikke i stand til at modstå presset, og pokalkampens anden del, gik også til Svendborg. Vi siger tak til vennerne i Varde, for et godt arrangement og på gensyn i Knæk og Bræk. Preben Døgnfluen nr

16 TURPROGRAM 2012 Tur nr Stokkebækken Søndag d. 11. november 2012 Afgang kl fra klubhuset - hjemkomst sidst på eftermiddagen Tilmeldingsfrist: Onsdag d. 7. november på opslag i klubhuset. Tur ansvarlig: Sten Andersen Turen er også for junior, husk pris for kørsel ca. 20 kr. Tilmeldingsfrist: torsdag d. 8. november på opslag i klubhuset. 13. december 2012: Juleafslutning for senior Foreningen byder på Glögg og æbleskiver. Kom til en hyggelig aften i klubhuset 14. december 2012: Juleafslutning junior. Sodavand, æbleskiver og råhygge. Nye medlemmer, der ønskes velkommen. Marcus Christensen Eggertsvej 36 Svendborg Patrick Gervig Bendtsen Præstemarken Thurø 16 Døgnfluen nr

17 Ringe Pay and Play - Golf for alle! Gestelevvej 15, DK-5750 Ringe Tlf Døgnfluen nr

18 Bestyrelsen Formand Preben Sørensen Tværvej Svendborg Næstformand Lars Ellermann Sørupvej Svendborg Kasserer Carsten Pedersen Solvej 23 Tåsinge 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlem Torben Andersen Søvangen Gudme Bestyrelsesmedlem Tonni Johansen Løkkebyvej Tranekær Bestyrelsesmedlem Per Christiansen Søndergade Gudme Bestyrelsesmedlem Nicolaj Bech Andersen Søndergade Gudme Bestyrelsessuppleant Stefan Madsen Brydevej Svendborg Bestyrelsessuppleant Jacob Christiansen Skolevej Tved Faste udvalg Tur og konkurrence udvalg. Formand: Stefan Madsen. Nicolaj Bech Andersen, Preben Frederiksen, Tonni Johansen, Torben Albertsen, Steen Andersen, Morten Andersen, Mads Johansen. Junior udvalg. Formand: Tonni Johansen. Jacob Christiansen, Morten Andersen, Preben Frederiksen, Steen Andersen, Mads Johansen, Anker Sørensen. Vandpleje udvalg. Formand: Torben Andersen Nicolaj Bech Andersen, Johnni Rasmussen, Steen Andersen, Kurt Rasmussen, Lars Ellermann, Flemming Hansen, Jan Moses, Ole Kæmpe. Praktisk udvalg. Formand: Torben Andersen. Jan Moses, Kurt Rasmussen, Steen Andersen, Flemming Hansen, Kurt Lauritsen, Lars Ellermann, Preben Jensen, Ole Kæmpe. Blad, Hjemmeside og Pr udvalg. Formand: Preben Sørensen. Nicolaj Bech Andersen, Preben Frederiksen, Jacob Christiansen. Arrangements udvalg. Formand: Nicolaj Bech Andersen. Ole Rise, Jacob Christiansen, Mads Johansen, Morten Andersen. Husk! at melde adresseforandring til foreningen, Per Christiansen på og Danmarks Sportsfiskerforbund ( Sportsfiskeren) 18 Døgnfluen nr

19 Døgnfluen nr

20 LANGÅ TRYK

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere