WorkBook v8 opdateringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WorkBook v8 opdateringsdokument"

Transkript

1 Indledning WorkBook version 8 indeholder en lang række markante ændringer i forhold til den Access-baserede version 7. Vi anbefaler kraftigt at nærværende dokument, som beskriver de væsentligste af disse ændringer, gennemgås meget grundigt før en opdatering. Ligeledes gælder det sidste afsnit i dokumentet, som omhandler de features fra V7, som p.t. ikke er konverteret til V8 og måske heller aldrig bliver det. De væsentligste ændringer kan opsummeres som følger og er beskrevet i hvert deres afsnit nedenfor: Teknik og intro 100% webbaseret løsning Redesignet brugerflade og menustruktur Rapportlayout og baggrundsgrafik Generelle funktionaliteter Indstillinger nu samlet ét sted Brugerrettigheder Nye godkendelsesflows Ny opfølgningsliste Dimensionsopsætning Blogs CRM/pipeline funktionaliteter Nyt CRM/pipeline modul Projektrelaterede funktionaliteter Prislister Job egenskaber ny sidebar i job-menuen Job detailbeskrivelser Samlefakturaer Nye visninger i ressourcestyringen Ny opgaveliste Finansrelaterede funktionaliteter Ændringer i bilagsstyringen Udlægsregistrering 100% webbaseret løsning I version 8 kan samtlige funktioner i WorkBook uden videre tilgås fra de fleste desktop-browsere. Det kræver kun installation af Microsofts Silverlight-plugin, som ofte allerede vil være installeret på browseren. Den nye teknologi åbner for en række muligheder. Ud over at jeres medarbejdere ikke længere er geografisk bundet til computerne på jeres adresse og at WorkBook uden problemer kan benyttes fra Maccomputere, betyder det også at selve installationen ikke længere behøver at være placeret hos jer selv. For et overkommeligt månedligt gebyr kan vi ordne alt det tekniske for jer, og eliminere behovet for at I selv vedligeholder en server. I vil få udleveret et særskilt dokument der beskriver denne hosting-løsning i flere detaljer. Hvis dokumenthåndtering er sat op kan filer trækkes ind i applikationen med den effekt at dokumentet bliver lagret på filserveren:

2 Redesignet brugerflade og menustruktur Menustrukturen i WorkBook er lavet grundlæggende om. Stort set alle funktioner er nu samlet i overordnede kategorier som repræsenteres af ikoner yderst til venstre i skærmbilledet (se den blå ring i nedenstående screenshot). Menuerne er ovenfra og ned: To-do Timer og materialer (som også rummer kørsels- og udlægsregistrering. Disse to punkter svarer tilsammen til Todo-bogen i v7) Pipeline Management (som også rummer CRM-funktionalitet) Ressourcer (svarende til ressourcebogen i v7) Jobs (svarende til jobbogen i v7) Ressourceplanlægning (delvist svarende til ugeplanen i v7) Finans & Administration Indstillinger Blog Hvert af disse overordnede menupunkter åbner en sidebar (orange ring) som enten indeholder en liste over undermenuer eller (som i eksemplet, hvor det er jobbogen der vises) en række filtreringsmuligheder. Denne sidebar kan skjules og genfindes ved klik på den aktive modulknap. Øverst til højre i skærmbilledet (gul ring) findes genveje til en række hyppigt anvendte funktioner: Det grønne Refresh-ikon bruges til at gennemtvinge en opdatering af det aktuelle skærmbillede. Den svarer til at trykke F9 i version 7 af WorkBook. Printer-ikonet åbner en sidebar med rapporter den er åben i eksemplet nedenfor (grøn ring). Ligesom i version 7 viser menuen altid kun de rapporter der er relevante for det aktuelle skærmbillede. Ansigts-ikonet åbner en praktisk sidebar med en liste over virksomhedens medarbejdere. Det sidste ikon viser antallet af aktuelle opfølgningspunkter dette gennemgås i detaljer senere i dokumentet.

3 Er der flere selskaber i jeres WorkBook, skal I være opmærksomme på at man nu vælger det aktive selskab i forbindelse med login. For at skifte selskab skal man trykke på den blå knap nederst i højre hjørne (rød ring). Det røde ikon til højre for denne knap bruges til at logge ud af programmet. Rapportlayout og baggrundsgrafik Det er ikke muligt at videreføre det kundetilpassede layout på rekvisitioner, prisoverslag og fakturaer fra v7 til v8. Det er derfor et selvstændigt punkt i forbindelse med opdatering til v8 at det tidligere layout retableres manuelt i v8. Det gøres i samarbejde med jeres WorkBook partner, idet I ikke selv har adgang til det værktøj, hvor rapporterne kan redigeres. I modsætning til v7 er det nu muligt at definere flere forskellige layouts til eksempelvis fakturarapporten (jfr. ovenfor). Det er således muligt at definere et specielt fakturalayout til brug for en enkelt kunde. Retablering af layouts fra v7 og etablering af eventuelle sprogvarianter er indeholdt u/b i opdateringen. Hvis der ønskes yderligere layouts herudover vil der blive faktureret efter forbrug. BEMÆRK det kan ikke garanteres, at rapportlayouts fra v7 kan videreføres fuldstændig identisk i v8. Du skal som kunde selv producere ny baggrundsgrafik til v8. Det er heligvis en meget mere simpel proces end i v7. Der skal således blot laves en.png-fil i A4 format (300 DPI) 2480x3508 pixel. Send den til jeres WorkBook partner, som lægger den ind i WorkBook. Indstillinger nu samlet ét sted Stort set alle former for indstillinger og opsætning er i v8 samlet i en menu ved navn Indstillinger. Dette gælder også størstedelen af hvad der i v7 blev benævnt Stamdata. Den væsentligste undtagelse fra dette princip er at kundeopsætning også kan findes i ressource-menuen under fanebladet Opsætning som svarer til fanebladet Stamdata i v7. Stamdata for kreditorer, debitorer og finanskonti vedligeholdes desuden fortsat i de respektive menuer til

4 administration af disse, og altså ikke i menuen Indstillinger. Endelig skal det bemærkes at menupunktet Basisindstillinger i v8 er omdøbt til Systemvariabler. Selve menuen rummer i sagens natur en meget lang række undermenuer. Disse er forsøgt opdelt i overskuelige overskrifter, som det fremgår af screenshottet til venstre nedenfor. Det er dog også muligt at søge efter et bestemt menupunkt vha. søgebjælken øverst i menuen. Søgningen vil filtrere menuen så der kun vises menupunkter der indeholder den indtastede tekststreng. Screenshottet til højre viser et eksempel på en sådan søgning. Brugerrettigheder I v7 var der mange forskellige menuer der på forskellig vis regulerede brugernes adgang til forskellige dele af systemet. Med undtagelse af nogle få basisindstillinger som er videreført, er alle denne type indstillinger i v8 samlet i et enkelt menupunkt og gjort rollebaseret. Interfacet til opsætning af adgangsroller ser således ud:

5 Her kan defineres forskellige roller, og for hver rolle kan der defineres præcist hvilke dele af systemet der skal være adgang til. Boksen nederst til venstre viser hvilke medarbejdere der er koblet til den pågældende rolle. Dette kan redigeres i det næste faneblad, som ser således ud:

6 I skal være opmærksom på følgende punkter omkring funktionaliteten af adgangsrollerne: Tildeling af både brugertyper og adgangsroller til medarbejdere kan udelukkende foretages under adgangsrolleopsætningen, og altså ikke under punktet medarbejderindstillinger. Brugertypen Systemadministrator har altid adgang til alle dele af WorkBook. Denne adgang kan ikke begrænses, og det er således ikke relevant at oprette adgangsroller til denne brugertype. Brugertypen Projektadministrator kan gives adgang til samtlige systemets funktioner med selve adgangsrolleopsætningen som eneste undtagelse. Dette er en væsentlig forbedring fra v7, hvor adskilllige funktioner udelukkende var forbeholdt systemadministratorer. Brugertypen Timeseddelbruger har en række begrænsninger i hvilke dele af systemet der kan gives adgang til. Disse begrænsninger vil fremgå af interfacet. Hver adgangsrolle er koblet til en bestemt brugertype, og kan således kun tildeles medarbejdere der har denne brugertype. Hver medarbejder kan kun tildeles én adgangsrolle. Efter opdateringen vil WorkBook automatisk oprette og tildele roller der svarer nogenlunde til jeres gamle indstillinger, så der vil ikke nødvendigvis være behov for at foretage nogen ændringer. Vi anbefaler alligevel at I gennemser rollerne og medarbejderlisten, især hvis adgangsbegrænsning er vigtigt for jer. Nye godkendelsesflows I v8 introduceres nye og langt mere fleksible og avancerede muligheder for opsætning af godkendelsesflows i WorkBook. Det er således muligt at operere med mange samtidige regler for godkendelse inkl. prioritering af reglerne. Hvis Projektleder eksempelvis er prioritet 1 på godkendelse af kreditorbilag ser prioritet 2-godkendere ikke bilaget før projektlederen har godkendt det. Opsætningen af de forskellige godkendelsesflows findes her:

7 Sammenhængen mellem godkendelsesflow i v8 og v7 kan skitseres således: v8 Generelle godkendelsesindstillinger Udlægsafregningsgodkendelse Materialegodkendelse Kørselsgodkendelse Godkendelse af kreditorfaktura Salgsfakturagodkendelse Prisoverslagsgodkendelse Rekvisitionsgodkendelse Kassekladdegodkendelse Opret godkendelse af finanskonto Opret debitorgodkendelse Opret kreditorgodkendelse v7 Svarer til de regler som i v7 kunne sættes op under Ressourcebog/Selskaber/Stamdata/Godkendelse Afløser Godk. udlæg som kunne sættes op på den enkelte medarbejder NYT Afløser Godk. kørsel som kunne sættes op på den enkelte medarbejder Afløser opsætningen i Bilagsstyring/Medarbejder beløbsgodkendelse NYT (i v7 kunne kundeansvarlig sættes på som generel godkender) NYT (i v7 kunne kundeansvarlig sættes på som generel godkender) Fandtes i opsætningen i Bilagsstyring/Medarbejder beløbsgodkendelse NYT NYT NYT NYT I v7 kunne en systemadministrator godkende kreditorbilag på vegne af andre brugere dette kan ikke lade sig gøre i v8. Idet der er tale om en markant ændring af strukturen i forhold til v7 anbefales det at gennemgå opsætningen nøje efter opdatering til v8. Ny opfølgningsliste Opfølgningslisten fra Todo bogen i v7 findes nu i dette ikon i øverste højre hjørne. Opfølgningspunkterne er inddelt i 4 kategorier:

8 Tallet i det røde ikon angiver summen af opfølgningspunkter i kategorierne Opfølgning påkrævet og Opfølgning foreslås : De bagvedstående tal i parentes angiver, hvor mange elementer, der findes under hver opfølgningspunkt. Fra version (ultimo januar 2012) åbnes opfølgningslisten automatisk, når man logger på. Pop-up som kom hver halve time i v7 findes ikke længere. Dimensionsopsætning Blogs Den nye blog-feature kan sammenlignes med fanebladet Noter i jobbogen i v7, men der er tale om langt mere avanceret funktionalitet.

9 Hver eneste job og ressource (af alle typer, dvs. kunder, medarbejdere, leverandører etc.) har automatisk sin egen blog en slags opslagstavle hvor der kan skrives indlæg. Hvert af disse indlæg kan efterfølgende kommenteres. Ved skrivning af indlæg og kommentarer er det muligt at anvende såkaldte rich text -features, altså fx fed eller kursiveret tekst, farver, hyperlinks, indlejrede billeder mv. For at tilgå den blog der hører til et job eller en ressource, skal du blot navigere til Blog-fanebladet i enten job- eller ressourcemenuen. Her har du mulighed for at se og kommentere de hidtidige indlæg samt at oprette et nyt indlæg. Indlæg kan tildeles såkaldte tags, dvs. nøgleord som hjælper med at identificere indlæggets emne eller indhold så de let kan genfindes ved søgning.. Selve blog-menuen til venstre giver et overblik over blog-indlæg på tværs af systemet. Du kan se en oversigt over de 50 nyeste indlæg eller søge i samtlige blog-indlæg. Endvidere er der en genvej til din personlige blog, altså den blog der hører til dig som medarbejderressource. De følgende screenshots illustrerer de ovennævnte funktionaliteter.

10 Nyt CRM/pipeline modul I v7 fandtes en række CRM-funktionaliteter i ressourcebogen. I v8 er disse videreført og udvidet og udskilt i sit eget selvstændige modul. Det nye modul trækker på fællesmængden af Kunder og NewBizz emner fra ressourcebogen og indeholder følgende muligheder: 1. Udvidet styring af historiske og fremtidige salgsaktiviteter. 2. Pipeline styring med mulighed for mange detaljer, dimensioner og konvertering til job.

11 3. Mange flere detaljer på kontaktpersoner inkl. de velkendte interessekoder. 4. Avanceret udsøgning af emner og kontaktpersoner på mange forskellige dimensioner og kriterier. 5. Illustration af samlet pipeline eksempelvis i Gantt-form.

12 Prislister Dette er et af de punkter der er ændret mest fundamenalt siden version 7. Det nye design giver langt mere fleksible muligheder for at definere priser ud fra forskellige kriterier, samt at definere undtagelser på fx jobeller medarbejderniveau. Sidst men ikke mindst er det nu muligt at definere prislister i fremmed valuta. Interfacet til den overordnede administration af prislister ser ud som vist: Her er det muligt at oprette, redigere, slette, kopiere og deaktivere prislister. I sidebar en til højre i billedet kan det styres hvilke kunder der benytter den aktuelt valgte prisliste. Hvis hakket fjernes for en given kunde, vil prislisten ikke være mulig at vælge på den pågældende kundes jobs. Det er således muligt at lave prislister der enten er tilgængelige for alle kunder, udvalgte kunder eller kun en enkelt kunde. Det næste faneblad styrer opsætningen af den prisliste der er valgt i det første faneblad. Interfacet ser således ud:

13 For at sikre maksimal fleksibilitet er prislistens opsætning baseret på regler med indbyrdes prioritet. Alle prislister skal have en regel af typen Basispris, som fungerer som fallback-værdi hvis ingen andre regler passer. Herudover er der mulighed for at definere regler ud fra enten arbejdsart, medarbejderens afdeling, medarbejderens stilling, medarbejderens selskab eller en specifik medarbejder. Er der konflikt mellem to regler (fx hvis der er lavet en regel for arbejdsart 120 samt en regel for medarbejderen Jens Hansen, og Jens Hansen så registrerer tid på arbejdsart 120) vil det være den regel der har først prioritet der afgør salgsprisen. Dette kan virke kompliceret, men det er fortsat muligt at lave helt simple prislister faktisk endnu simplere end i v7. Tag fx følgende eksempel, som angiver at salgsprisen altid er 1200, undtagen for arbejdsarten Project manager hvor det er 1600: Dette kan altså gøres med kun to linier i modsætning til v7, hvor det var nødvendigt at definere de 1200,- enkeltvis for hver eneste arbejdsart. Systemet giver også mulighed for meget avancerede prisliste-strukturer, som fx denne:

14 Her er der defineret en standardpris for hver enkelt arbejdsart. Det vil altså som udgangspunkt være arbejdsarten der afgør prisen, med mindre: Medarbejderen tilhører selskabet BlackBird Company så er det 200 EUR med mindre: Medarbejderen tilhører afdelingen Management så er det 140 EUR med mindre: Medarbejderen er Charles Carter eller Donna Hernandez så er det 160 EUR Dette er naturligvis et tænkt eksempel, men det skal illustrere den enorme dynamik som de nye indstillinger rummer. Ved opdatering konverteres jeres eksisterende prislister automatisk til det nye format hvilket i praksis vil sige at der defineres en regel for hver enkelt arbejdsart, da prislister i v7 næsten altid var defineret ud fra arbejdsarter kun få kunder baserer deres priser på medarbejdere i v7. Det er således ikke nødvendigt at gøre noget aktivt efter opdateringen, men I kan formentlig få inspiration af de nye features til at gøre jeres prislisteopsætning mere nuanceret. Vi anbefaler uanset hvad at I kigger opsætningen igennem og verificerer at data ser korrekte ud. Job egenskaber ny sidebar i job-menuen En vigtig ny feature i job-menuen er en sidebar der viser diverse egenskaber for det aktuelt valgte job. Sidebar en åbnes og lukkes ved at klikke på den med rødt markerede knap i nedenstående screenshot. Den er tilgængelig uanset hvilket faneblad der er aktivt. Sidebar en indeholder en række af de informationer der tidligere fremgik af Status-fanebladet, men indeholder derudover en række funktioner og informationer som ikke fandtes i v7.

15 Sidebar en har følgende underpunkter: Jobelementer Dette er en slags portal til al relevant information om jobbet. Du får et hurtigt overblik over hvad jobbet indeholder af fx produktionsplaner, prisoverslag, fakturaer, rekvisitioner, blogindlæg mv. Menuen er desuden en genvej til nem navigation klik fx på et prisoverslag, og WorkBook bringer dig automatisk til Pris-fanebladet og vælger det prisoverslag du klikkede på.

16 Faktureringsindstillinger Her er tale om helt nye indstillinger med funktionalitet som ikke fandtes i v7. Det er muligt at angive et princip for fakturering af bestemte typer omkostninger eksempelvis at det skal ske til kostpris eller til en fast pris pr. enhed, eller at det slet ikke må faktureres. Indstillingerne har effekt når der genereres data til en faktura ud fra fx jobbets forbrug. Indstillingerne overstyrer de salgspriser der er registreret på selve forbrugsposterne. Ønsker du mere detaljeret vejledning i brugen af disse indstillinger, bedes du kontakte en WorkBookkonsulent. Grafer Dette faneblad viser grafer med relevante informationer om jobbets rentabilitet og fremdrift. Nedenstående eksempel viser en sammenligning af hhv. allokerede og registrerede timer for hvert af jobbets team-medlemmer. Fanebladet vil løbende blive udvidet med flere relevante grafikker.

17 Grundlæggende jobindstillinger, Finans & Administrative indstillinger, Intercompany-indstillinger, Dimensionsindstillinger og Team-indstillinger Alle disse punkter er videreførte v7-funktioner som tidligere fandtes under Status-fanebladet. Deres formål og funktionalitet er stort set uændret. Job detailbeskrivelser Detailbeskrivelser hedder i v8 blot Beskrivelser. Funktionaliteten er stort set uændret, men der er en vigtig designmæssig ændring: I v7 skulle man i værktøjslinien vælge den aktive detailbeskrivelse, hvorefter linierne på denne beskrivelse blev vist i grid et forneden. I v8 vises alle detailbeskrivelser i grid et, og de kan så enkeltvis foldes ud for at vise linierne. Nedenstående screenshot viser et job med to beskrivelser som begge er foldet ud.

18 Samlefakturaer Den mere og mere anvendte mulighed for samlefakturering af flere jobs er videreført i v8, men i en ny og forbedret udgave, hvor tidligere begrænsninger er fjernet. Det er således nu muligt at: Lave flere underfakturaer på det samme job. At lave en samlefaktura med blandede fakturatyper på underfakturaerne, herunder delfakturaer (var tidligere begrænset til kun slutfakturaer). Et job kan indeholde både underfakturaer og sine egne fakturaer. Her ses skærmbilledet, hvor jobs til samlefakturering udvælges: Nye visninger i ressourcestyringen Den grundlæggende struktur omkring bookning af ressourcer på opgaver er uændret i v8.

19 Visuelt intuitive overbliksvisninger og fleksible muligheder for at arbejde videre med bookningerne er et område, som vil få meget opmærksomhed i v8. Herunder ses et eksempel på en ny visning, som giver et detaljeret dag-for-dag overblik over medarbejders bookninger de næste 28 dage. Ny opgaveliste I lighed med ressourcestyringen vil funktionalitet vedr. Opgaver ( tasks ) også blive opgraderet i v8. Fra version (ultimo januar 2012) introduceres således en ny og udvidet opgaveliste med følgende nye features: 1. Valgfri gruppering af opgaver. 2. Timeregistrering direkte på opgaver. 3. Se dokumenter, billeder og mails som projektlederen har knyttet til opgaven. 4. Se antal af bookede timer til dags dato og se andre bookede ressourcer. Det vil således være muligt for en standard bruger at udføre alle de centrale handlinger via ét og samme skærmbillede. Det vil også være muligt at booke egne opgaver. Opgavelisten vil også blive stillet til rådighed for projektledere på tværs af alle medarbejdere med henblik på hurtigt at kunne udsøge eksempelvis: - Opgaver færdiggjort i går eller inden for den seneste uge - Opgaver, som skal færdiggøres senest i morgen - Opgaver som er foran eller bagud på forbrugt tid

20 Ændringer i bilagsstyringen Den grundlæggende struktur i bilagsstyringen med indtastning af bilag som sendes ud til godkendelse og siden hen bogføres via projektposteringer er videreført uændret fra v7. Med følgende forbedringer: 1. Ankomstregistrering og Registreringskladde fra v7 er smeltet sammen til ét interface. 2. Fanebladet Administration fra v7 er fjernet og findes i stedet som filtreringsmuligheder i højre side af skærmbilledet. 3. Fanebladet Medarbejder beløbsgodkendelse fra v7 er flyttet væk fra bilagsstyringen. 4. Der kan registreres på beholdningskonti på fuldstændig samme vis som kreditorbilag. 5. Bilagsfiler kan knyttes til bilag uafhængigt af bilagsnavn (skulle være identisk til bilagsnummeret i v7). 6. Ikke længere nødvendigt at lukke bilag før afsendelse (idet bilagsfilen ikke længere flyttes på dette tidspunkt i processen). 7. Mere præcise bilagsnummerforslag. Det er muligt at vedhæfte bilagsfiler manuelt til det enkelte bilag, hvorefter man evt. selv skal sørge for at den oprindelige fil slettes/fjernes, således at bilaget ikke registreres igen. Det er desuden muligt at opsætte en såkaldt HotFolder hvor bilag kan dumpes. WorkBook vil derefter løbende tømme denne hotfolder, arkivere filerne og klargøre tilsvarende bilag med bilagsnummer til videre behandling i bilagsstyringen. HotFolder-funktionaliteten erstatter det tidligere såkaldte VouchTool. Den nye funktionalitet skulle gerne udgøre en forbedring dog skal I være opmærksomme på at HotFolder-agenten ikke stempler bilagsnummeret i selve PDF-filen, sådan som VouchTool gjorde. Udlægsregistrering Vi har tilstræbt at gøre udlægsregistrering simplere for både brugere og administratorer. Ud fra dette princip har vi fortaget følgende ændringer:

21 1. De såkaldte Udlægsafregningstyper fra v7 findes ikke længere. I stedet skal medarbejderen blot angive en arbejdsart, hvorefter moms mv. udregnes efter nøjagtig samme principper som for almindelige leverandørbilag. Bemærk at dette muligvis kan give jer anledning til at revidere jeres liste over arbejdsarter for at sikre at de nødvendige muligheder er til stede. 2. Medarbejderen skal ikke længere først oprette en udlægsafregning og give den en titel, men kan blot begynde at indtaste. Når indtastningerne godkendes, sørger WorkBook selv for at oprette et bilag i bilagsstyringen. Medarbejderen kan nu vedhæfte et bilag til sin udgiftssregistrering eksempelvis et billede/scan taget med en mobiltelefon. Ved at sætte en økonomimedarbejder på som generel godkender på alle udægsregistreringer kan opnås den fordel, at momsbehandling kan gennemgås og eventuelt korrigeres før udlægget bliver sendt videre til bogføring. Bemærk at den enkelte bruger ikke vil kunne se historik på tidligere udlægsafregninger foretaget i version 7 af WorkBook (med mindre disse er indtastet i den tidlige Silverlight-version som fulgte med version 7.043). Denne historik vil dog naturligvis fortsat findes i form af de bilag som udlægsafregningerne har resulteret i. Features som ikke er videreført fra V7 Der følger en liste over funktioner og features som fandtes i version 7, men som ikke er videreført til den nye version. For mange af punkterne på listen gælder det at de samme behov kan opfyldes ved anden funktionalitet. Skulle der være punkter som I vurderer som kritiske, anbefaler vi derfor at I kontakter os for at tage en nærmere dialog om jeres behov. Med stor sandsynlighed vil vi kunne anvise en løsning der ikke forhindrer en opdatering. Listen er som følger: Tjeklister Stadevurderinger Automatiske reguleringer De fleste agenter Forbrugsopsamling og printgodkendelse Brugerdefinerede jobværdier Publication library Udskrivning af labelark Udvidet rapportopsætning Brugerdefineret rapportoversættelse Ad hoc script-eksekvering og databasebackup Job-noter

22 Brugerdefinerede grid-layouts WorkBook Analyzer og WorkBook Dashboards Afstemningsbogen Finansrapporteringsgrupper (ikke at forveksle med Rapportgruppeopsætning i finansopsætningen, som er videreført) Automatisk oprunding af prisoverslagslinier Mulighed for afsendelse af rapporter via mail-program, fx Outlook. Rapporter kan fortsat afsendes direkte fra WorkBook, enten til den tiltænkte modtager eller alternativt til brugerens egen mail (således at den kan viderebehandles i brugerens normale mailprogram). Listen nævner kun større features og funktioner der er bortfaldet. Herudover er der lavet mange mindre funktionalitetsændringer hist og her, hvoraf det vil være for omfattende at liste samtlige i dette dokument. Vi opfordrer kraftigt til at I afprøver den demo-version som vi stiller til rådighed for jer inden opdateringen, så I er sikret mod ubehagelige overraskelser. Skulle I alligevel efter opdateringen opdage ændringer som har væsentlig indflydelse på jeres arbejdsgange og som ikke er nævnt i dette dokument, tager vi en konstruktiv dialog og forsøger at nå frem til en løsning. De mest almindelige rapporter fra v7 er videreført i version 8, men ikke alle. Hvis der er specifikke rapporter som I ikke kan undvære, bedes I benytte den omtalte demo-version til at verificere at disse rapporter også findes i den nye version. Endelig er det vigtigt at gøre opmærksom på at eventuel specialudviklet funktionalitet ikke automatisk opdateres. Har I programmer, agenter, funktioner eller Excel-dataeksporter som er udviklet specielt til jer, er det derfor nødvendigt at vi tager en nærmere dialog om hvad det kræver at tilrette disse til den nye version, hvis relevant.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

CRM Partner quick guide 2013

CRM Partner quick guide 2013 CRM Partner quick guide 2013 Dette er en quick guide til Partners brug af CRM version 2013 via webinterface. Outlook klienten er fejlfyldt og kan derfor ikke anbefales. Arbejdsgang fra salgsmulighed til

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

I beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser

I beskrivelsen betegnes alle typer af layouts, som faktura, med mindre det er specifikt for en af de andre typer afsendelser Layout for faktura Proceduren er: En simpel opsætning af faktura, Layout for faktura (hvis man ønsker at komme i gang her og nu) Oprette en Layoutgruppe der benyttes på valgte debitorer Oprette E-mail-opsætning

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk

Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk Dansk Cardiologisk Selskab Arbejdsgruppefunktioner på cardio.dk ARBEJDSGRUPPESIDE 1 2 4 1. Arbejdsgruppetitel (låst) 2. Medlemsoversigt (autogenereret) 3. Opslagstavle der kan udfyldes af nukleus 5 4.

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4

Pronestor Room. Modul 4. At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8. Booker / Sekretær Mine indstillinger Side 4.4 Modul 4 At bruge Pronestor Room Side 4.0 4.8 Facility manager / Administrator Bookings (Facility manager) Side 4.1 o Opret møder og bookinger o Redigér møder o Lås møder o Ordresøgning og historik o Rapporter

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter

Team Planner. Projekter. Indhold: 3 - Projerkter Projekter Indhold: Projekter generelt...3.2 Oprettelse af projekt...3.2 Master- og SubProjects...3.3 Oprettelse af SupProjects...3.5 Kundeteam...3.5 Tekniske data...3.5 Forespørgsler, rekvisitioner...3.6

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

1. Der er mulighed for at opsætte et filter, og filtrer efter dato, kontonummer, adresse etc

1. Der er mulighed for at opsætte et filter, og filtrer efter dato, kontonummer, adresse etc Debitorposteringer Debitor Rapporter Posteringer I posteringer, kan du se en oversigt over alle de posteringer, du har foretaget. Lokalmenu for Posteringer Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for Posteringer

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk

AU Timeløn. Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk AU Timeløn Vejledning til godkendelse (godkender rolle) TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 2.3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet for, at give dig

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Administrator Version 1.2 Dalux Field Brugermanual Administration Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error! Bookmark not defined.

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere