Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Superbrugermanual. NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje"

Transkript

1 Superbrugermanual NOVAX 9.5 Den Kommunale Sundhedspleje

2 Indholdsfortegnelse 1 Superbruger hvad indebærer det? Opdateringer Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering Arbejdsfordeling mellem Sundhedsplejen, din IT-afdeling og NOVAX Genveje Kodestruktur Journalregistre Noteemner Valg af NSU-emne Årsag (Problematik) Kategorier Fraser Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder Edinburgh skemaet Ernæringstyper Etableringsundersøgelse Observationstrappen Vejledninger Motorisk undersøgelse Objektiv undersøgelse Standardregister Bruger Brugertyper Aktivitetstyper Distrikter Generelt Skabeloner og flettefelter Opret og rediger skabeloner Word skabeloner Liste med tilgængelige flettefelter Indsæt fletfelter i Worddokument Opret og rediger vedhæftningsskabeloner Gruppetyper Remindertyper Opmærksomhedstyper Samarbejdspartnere Institutioner Diagnoser Stamdata Lande Etnisk status Postdistrikter

3 5.3.4 Sprog Bor hos Forældremyndighed Civilstand Fødesteder Skole Skoletyper Skoler og klasser Skole stamdata Klasse skabelon Årgange Manuel oprykning Elevtyper Overfør ændringer til Klient Sundhedsvejen Systemfunktioner Brugeropsætning Hvad er en bruger? Licenser Opret ny bruger Fanebladet Generelt Fanen Kalender Fanen Rettigheder Fanen Sundhedsvejen Fanen Audiometer Audiometer via CITRIX Audiometer uden om Citrix Brugers adgangskode - nulstil andres adgangskode Indstillinger Generelt Faneblade Parameterstyring Mail Låsning af notat Rettigheder Ret cprnummer flet med eksisterende cprnummer Slet cpr-nummer Programmer Oprettelse af en ny genvej Kommunikation Elektronisk kommunikation Modtag fødselsanmeldelser, korrespondance og mails Fødselsmeddelelser Fødselsmeddelelse sendt til den forkerte kommune

4 Bedste arbejdsgang Korrespondancer og epikriser Mail fra Sundhedsvejen Afsend korrespondancer, journaler og mails Opret et korrespondancebrev Send journal til anden NOVAX kommune Afsend mail til Sundhedsvejen Afsend gruppenotater til Sundhedsvejen Fejl i Elektronisk kommunikation

5 1 Superbruger hvad indebærer det? Som superbruger har man særlige rettigheder til funktioner, som den øvrige sundhedspleje ikke har. En superbruger kan blandt andet vedligeholde journal- og standardregister og styre bruger og systemopsætningen af NOVAX, for eksempel kan superbrugeren oprettet et nyt noteemne, nulstille adgangskoder og andre superbrugeropgaver. Disse funktionaliteter er kun tilgængelige på NOVAX Server. Det er vigtigt at de ændringer du laver i systemet, sker i overensstemmelse med dine kollegaer. Derudover har superbrugeren en række opgaver i forhold til opdatering af NOVAX. Endelig er superbrugeren bindeled i formidlingen mellem sundhedsplejen og NOVAX. 1.1 Opdateringer I forbindelse med en opdatering af NOVAX sundhed systemet, er det superbrugeren der får information fra NOVAX og aftaler en dato for opdatering med IT afdelingen. Derudover hjælper en superbruger k sine kollegaer med at få tømt deres klienter på korrekt vis ved en opdatering. Hvad der skal gøres i forbindelse med en opdatering afhænger af, hvor omfangsrig den er, jeres lokale rettigheder på jeres compute, mængden af evt. datakonvertering. Som hovedregel skal der ved opdateringer altid regne med, at alle brugere skal være ude af systemet, mens opdateringen står på, og de skal alle inden opdateringen sørge for at tømme deres klienter, og importere oplysningerne til serveren, inden opdateringen sættes i gang. Gøres dette ikke, risikerer man at miste data, som kun er gemt på klienten. Vi skelner typisk mellem de store opdateringer af NOVAX systemet, som vi foretager én gang per år, og så de mindre opdateringer, som ofte blot retter nogle af de uforudsete uhensigtsmæssigheder, der er opstået i forbindelse med en stor opdatering. Når vi laver den årlige opdatering (som næste gang hedder NOVAX 10), sender vi materiale ud til vores kontaktpersoner i sundhedsplejen, hvilket ofte er superbrugere, ledende sundhedsplejersker og IT afdelingen. IT afdelingen får en tekniske beskrivelse af, hvordan de skal køre selve opdateringen, og superbrugeren skal på den anden side have information om, hvad han/hun skal foretage sig før og ikke mindst efter opdateringen. Derfor er det yderst vigtigt, at dette materiale læses grundigt. Og ved tvivlsspørgsmål skal NOVAX kontaktes Arbejdsopgaver i forbindelse med opdatering 1. Når man har modtaget mail fra NOVAX, om at en ny opdatering er tilgængelig, skal man kontakte IT afdelingen og aftale et tidspunkt for opdateringen. 2. Inden opdateringen, sikre at alle NOVAX brugere har tømt deres NOVAX Klient og indlæst data på NOVAX Server, inden opdateringen sættes i gang. Gøres dette ikke, risikerer man at miste data, som kun er gemt på NOVAX Klient. 3. Melde ud at man under opdateringen ikke må arbejde i NOVAX. 4. Videresende release notes til kollegaer. Release notes indeholder en forklaring til de ændringer, der er i NOVAX programmet. 5. Efter opdateringen, skal I hvis I anvender Klient, starte Klienten op først, så den bliver opdateret til samme version som NOVAX Server. 6. Skulle I opleve fejl efter en opdatering tage kontakt til IT afdelingen som har stået for opdateringen. IT afdelingen er herefter velkommen til at tage kontakt til NOVAX. 4

6 1.2 Arbejdsfordeling mellem Sundhedsplejen, din IT-afdeling og NOVAX. NOVAX Sundhed NOVAX er jeres systemleverandør, vi leverer fagprogrammet NOVAX Sundhed til jeres sundhedspleje, som jeres IT afdeling installerer på jeres computere. NOVAX yder support til NOVAX programmerne NOVAX Server, NOVAX Klient og Danmarksbørn og Sundhedsvejen.dk, derudover yder vi teknisk support til IT afdelingen i forhold til installering, vedligeholdelse og opdatering af NOVAX programmer. Har I problemer med andre programmer, netværksproblemer eller lignende skal I tage kontakt til jeres IT afdeling. Har problemet noget med NOVAX at gøre, er jeres IT afdeling velkommen til at kontakte os. IT afdelingen IT afdelingen er ansvarlig for at installere NOVAX systemet på jeres computere og vedligeholde NOVAX Sundheds tilkøbsmoduler. Hvis NOVAX systemet skal implementeres på en ny eller en eksisterende computer, skal I være opmærksomme på at følgende er installeret af IT afdelingen. 1. NOVAX klient skal installeres på Klient computeren. Dette skal gøres via den nyeste NOVAXklient.msi. (Dvs. NOVAX skal installeres på den enkelte computer) 2. Hvis I bruger integration til Oscilla audiometre, skal I orientere IT afdelingen, så programmet Audioconsole bliver installeret og integrationen konfigureres. 3. Integration til Outlook/Notes skal implementeres. Hvis I bruger Outlook/Notes Offline på jeres Klientprogram, skal I sikre jer, at IT afdelingen har installeret denne funktion. Hvis I bruger CITRIX er det vigtigt, at NOVAX og Outlook ligger på den samme server. Vi har sendt vejledningen Den gode implementeringsvejledning til sundhedsplejen og IT afdelingen, den kan fungere som en tjekliste, hvis man får ny computer, eller skifter styringssystem eksempelvis fra Windows 2003 til Windows 7. Superbrugeren bør tjekke, om de nødvendige programmer er installeret inden en ny computer tages i brug. Sundhedsplejen Hvilke opgaver du har som superbruger, er forskellig fra kommune til kommune, afhængig af hvor mange superbrugere I er, og arbejdsfordelingen i mellem jer. Dette r derfor vigtigt at I sundhedsplejen er enige om hvem der gør hvad. Vi anbefaler, at I minimum 2-3 superbrugere, så der altid er en superbruger tilgængelig i forbindelse med ferie eller sygdom. Superbrugerne skal sørge for vedligeholdelse af de brugerdefinerede indstillingerne i selve NOVAX programmet, oprettelse af nye brugere, herunder integrationen mellem Audioconsole og NOVAX se punkt 9.2.5, samt koordinere med IT afdelingen og sundhedsplejen i forbindelse af opdatering af NOVAX. 5

7 2 Genveje Disse genveje er generelle for alle brugere af NOVAX. F2 = Gem (Virker både i Info og hvis man fx skriver et notat under journaler) F5 = Blank vindue af. Står du i Familieindgang, skal du stå i feltet Barnets CPR for at blanke vinduet af. Står du i Brugeropsætning skal du stå i NOVAX Brugernavn. Shift + F2 = Slet. For at slette en post skal du stå i et redigeringsfelt. F4 = Åben register/ Indsæt frase Esc = Luk vindue Ctrl + S = Åbner de sidste 10 poster der er søgt frem, du skal stå i feltet Barnets CPR i familieindgangen, for at det virker. Tabulator = Flytter cursoren (musepilen) til det næste felt. Genveje med Ctrl + bogstav Ctrl + F: Genvej til Familieindgangen. Genvejen virker fra Reminderlisten og i journalerne dvs. fra Barnejournal, Skolejournal og Forælderjournal. Ctrl + I: Genvej til Barnets stamdata. Genvejen virker fra Familieindgangen, Barnejournal, Skolejournal og Forælderjournal. Ctrl + B: Genvej til Barnejournal. Genvejen virker fra Familieindgangen og Skolejournal. Ctrl + E: (E = Elever). Genvej til Skolejournal. Genvejen virker fra Familieindgangen, Barnejournal og Skolejournal. Ctrl + G: (G = Gravid) = Genvej til kvindes forælderjournal: Denne genvej kan fx bruges, hvis man vil fra en gravid kvindes Barnets stamdata til Forælderjournal. Ctrl + J = Går i biologisk mors forælderjournal fra Familieindgangen. Ctrl + P = Udskriv virker fra noter i journalerne og under Udskrifter. Ctrl + S = Viser de 10 sidste personer, der er søgt frem fra Familieindgangen. 6

8 Derudover kan du anvende knapperne [Barnejournal], [Familieindgang], [Skolejournal], [Journal], til at hoppe fra en journal til en anden, hvad enten du skal registrere oplysninger på barn eller forælder. Har du en liste med navne, hvad enten det er din distriktliste, terminsliste, reminderliste, klasseliste, gruppemedlemsliste eller Elektronisk kommunikation, kan du højreklikke og kommer ind i persons familieindgang. Skal du tilbage til listen, lukkes Familieindgangen ned, ved at klikke >Esc< på dit tastatur. 3 Kodestruktur I Journalregistre og Standardregistre skal man hver gang, man opretter et nyt emne, fx et nyt noteemne, bruge en kode. Koden styrer, hvilken rækkefølge brugerne ser emnerne, når de registerer. Når I opretter koderne, skal I være opmærksom på følgende: Koderne sorteres i følgende rækkefølge: tal (fra 1>9) efterfulgt af bogstaver A-Z. Feltet sorteres som tekst, og det er altså ikke tallets størrelse der er afgørende. Sorteringen går som følgende: 1, 12, 128, 2, 20, 21, 3, 38C, 38BC, A, A1, B, B3. Undgå følgende koder: Tallet 0 (Det regnes ikke for et tal, og kan blokere hele registret). AA, AE, AO da det opfattes som Å, Æ, Ø, og koderne derfor lægges nederst i listen. Generelt anbefaler vi, at I sørger for at lave god plads til tilføjelser, når I laver koder. 4 Journalregistre Journalregistrene er delt op i tre kategorier; Generelt der omfatter de registre, der gør sig gældende i børne, skole og forældrejournalen. Småbørn der omfatter de registre, der udelukkende har med børnejournalen at gøre. Skole - der omfatter de registre, der udelukkende har med skole at gøre. 7

9 4.1 Noteemner Journalregistre>Generelt>Noteemner. Her kan du tilføje, redigere og deaktivere noteemner, noteemnerne er delt op i tre modulfaner: Småbørn, Skole og Forældre. Det er vigtigt, at du står på den modulfane, du ønsker at oprette et noteemne til. Et nyt noteemne oprettes ved at vælge [Opret]. Ønsker du at redigere eller deaktivere et noteemne, klikkes [Rediger]. 8

10 Opret noteemne Du kan nu oprette et nyt noteemne. Du skal vælge en kode der ikke er anvendt før til et andet noteemne. Det er koden, der bestemmer hvilken rækkefølge noteemnerne vises. Du skal nu vælge noteemnets navn. Du skal nu vælge et NSU-emne, NSU-emnet kategorisere noteemner, så der kan trækkes sammenligneligt data på tværs af kommunerne. (NSU- emne er en forkortelse for et NOVAX term NSU = NOVAX Sund Udviklingsstandard) Du har nu mulighed for at bestemme om noteemnet skal vises i Vejledningsfanen Registreringsfanen og i Kalenderen, samt om noteemnet skal registreres som et besøg. Vælger du at vise noteemnet i Registreringsfanen(Småbørn) eller Undersøgelsesfanen (Skole), kan du nu vælge, hvilke knapper der skal aktiveres i fanen til det aktuelle noteemne. 9

11 4.1.1 Valg af NSU-emne Under Noteemne Småbørn kan man vælge mellem syv faste NSU emner. Hvilket NSU man skal vælge afhænger af, det givne noteemne. Som hovedregel skal man vide, at NSU-emnerne: Barselsbesøg, Etablering, Besøg og Behov, alle tæller som besøg i databasenmdanmarksbørn. NSU-emnet Etablering bruges om Etableringsbesøget, hvorimod NSU-emnet Besøg dækker øvrige besøg inden for servicerammen, Behov er, hvad der ligger uden for servicerammen i den givne kommune. NSU-emnet Konsulentfunktion henviser til aktiviteter, der ikke kan kobles til konkrete personnumre. Kan man ikke finde et relevant NSU-emne til noteemnet, kan man vælge NSU-emnet Andre. Vær opmærksom på, at NSU-emnerne er forskellige i de forskellige moduler (småbørn, skole, og forældre) og ligeledes forskellige under emnerne Årsager (jf. punkt 5.2) og Kategorier (jf. punkt. 5.3). Redigering af eksisterende noteemne Et noteemne kan redigeres, men man skal være påpasselig med at redigere navnet. Hvis man redigere i navnet, er det nye navn, der vil vises i journalen, også på notater, der allerede er lavet. Dette gælder også i Danmarksbørn. 10

12 Er noteemnerne ikke sammenlignelige, bør man i stedet deaktivere det gamle noteemne ved at sætte flueben i Bruges ikke og oprette et nyt noteemne. Du kan også redigere, hvor noteemnet skal vises og redigere hvilke knapper, der skal aktiveres i registreringsfanen til det aktuelle noteemne. Skal et noteemne deaktiveres sættes flueben i Bruges ikke. 4.2 Årsag (Problematik) Der er mulighed for at tilknytte to eller flere årsager til et eksisterende noteemne. Vælger du at oprette årsager til et noteemne, skal man vælge en af de tilknyttede årsager, når man anvender noteemnet i journalerne. 11

13 Opret årsag Du kan nu oprette en ny årsag. Under Kode vælges en kode, der ikke er anvendt før til en anden årsag. Det er koden, der bestemmer, hvilken rækkefølge årsagerne vises i journalerne. Under Navn skrives årsagens navn. Under Modul vælges, det modul årsagen er tilknyttet. Under Noteemne vælges NSU-emnet. NSU emnet kategoriserer noteemner, så der kan trækkes sammenligneligt data på tværs af kommunerne. Afslutningsvis trykkes [OK] 12

14 4.3 Kategorier Når man skriver et notat, kan man kategorisere personen/familien. Hvilken kategoriseringsform, der anvendes er op til den enkelte kommune. Nogle kategoriserer ikke, andre bruger Børnelinealen, Sundhedskorset eller en helt tredje model. Ønsker du at redigere eller deaktivere en eksisterende kategori, skal du klikke Rediger. Opret kategori Når du opretter en kategori, skal du vælge en kode, et navn og et NSU-emne. NSU-emnerne er opdelt således, at Kategori A anvendes til almindelige familier, Kategori B til de personer, der kræver lidt mere opmærksomhed osv. Du kan endvidere indsætte en forklaring til kategorien. 4.4 Fraser En frase er en tekst, man har oprettet i NOVAX. Typisk en tekst man ofte anvender som skabelon, når man skriver noter. I stedet for at skrive denne tekst igen og igen, kan man hente den frem i NOVAX ved at trykke F4, når man skriver sit notat og indsætte den. Gode argumenter for fraser Man sparer tid ved brugen af fraser Man kan oprette vejledningstekster som fraser. Herved sikres at alle modtager den samme vejledning Man kan anvende bogmærker i fraser og derved gøre dem personlige. 13

15 Man kan bruge fraser, når man laver gruppe og klassenotater. Du kan fra Journalregistre > Generelt > Fraser. se en oversigt over eksisterende fraser En frase er en tekst, man har oprettet i NOVAX. Typisk en fast tekst man ofte anvender, når man skriver noter. I stedet for at skrive denne tekst igen og igen, kan man hente den frem i NOVAX ved at højreklikke eller trykke F4, når man skriver sit notat og indsætte den. Tryk på knappen [Opret] for at lave en ny frase. Opret frase Når man skal oprette en frase er det en god ide at enige med sine kollegaere om frasens indhold. En frase er tilknyttet en bestemt modul. Først skal frasen have en Kode. Koden er valgfri og kan både bestå af tal og bogstaver. Fraserne vil blive sorteret efter koden. Herefter vælges Modul. Der kan vælges mellem Småbørn, Skole, Forældre og Alle. Modulet bestemmer, hvilken journal frasen skal være tilgængelig i. Vælges fx modulet Småbørn, kan frasen kun anvendes i Småbørnsjournalen. 14

16 Under Navn skal frasen navngives. Giv den et sigende navn, så alle ved hvad den dækker over. I tekstfeltet skriver du frasen, som du gerne vil have den til at se ud, når du efterfølgende indsætter den i et notat. Du har mulighed for at indsætte et bogmærke i tekstfeltet. Når du indsætter frasen i et notat, vil bogmærket %BARNFORNAVN% blive erstattet med eks. Mathilde. Du kan indsætte et bogmærke flere gange i en frase. Når du er færdig trykker du [Ok] og frasen er nu gemt og tilgængelig i NOVAX. Fortryder du undervejs kan du trykke på [Annuller]. NB: Undlad at kopiere fraser direkte ind fra andre dokumenter, hvor der bruges særlige tegn eller grafik. Man skal også undlade at bruge punktopstilling. 4.5 Spørgeskema Når du skal oprette et spørgeskema, skal du først oprette spørgeskemaet fra Journalregistre>Generelt>Spørgeskemaer>Spørgeskemaer, og derefter oprette spørgsmål og svar fra Journalregistre>Generelt>Spørgeskemaer >Spørgsmål og svarmuligheder. 15

17 Se Journalregistre>Generelt>Spørgeskemaer>spørgeskemaer Fra Spørgeskemaer kan du se de spørgeskemaer, der allerede er oprettet, samt oprette et spørgeskema. Ønsker du at redigere eller deaktivere et spørgeskema skal du gøre det fra [Rediger]. Opret spørgeskema Når du opretter et spørgeskema, skal du indtaste en kode, vælge i hvilket modul spørgeskemaet skal anvendes i, angive et navn og vælge en type. Der findes tre forskellige typer: Almindeligt spørgeskema, EPDS-skema eller Profilspørgeskema. Vælg den rigtige type: I skole og småbørnsmodulet skal man kun oprette profilspørgeskemaer. Det er kun den type, der er tilgængelige i småbørn og skolejournalen. I forældremodulet bør man kun oprette almindelige spørgeskemaer 16

18 4.5.1 Spørgsmål og svarmuligheder Fra Journalregistre > Generelt > Spørgsmål og svar kan du se en oversigt over spørgsmål og svar til et givent spørgeskema. Du skal først vælge, hvilket spørgeskema du ønsker at se spørgsmål til fra Vælg spørgeskema. Du kan se de tilknyttede et spørgsmål, i tabellen. Du kan også redigere og deaktivere eksisterende spørgsmål, svar og tilknyttede noteemner ved at vælge [Rediger]. Opret spørgsmål og spørgeskemaer Når man opretter spørgsmål til et spørgeskema, opretter man ét spørgsmål med tilhørende svarmuligheder ad gangen. Vælg hvilket spørgeskema du ønsker at tilknytte spørgsmål til fra Vælg spørgeskema 17

19 Når du opretter et nyt spørgsmål skal du indsætte nr. på både spørgsmål og svar, skrive spørgsmål og svarmuligheder, samt notere en evt. forklaring og tilknytte et eller flere noteemner (dette er kun muligt, hvis der er tale om et profilspørgeskema) Edinburgh skemaet Skal du redigere i spørgsmål til Edinburgh skemaet, er det kun tilladt at redigere i tekstyden i spørgsmål og svarmulighederne, samt i forklaringen. NB: Det er ikke tilladt at tilføje ekstra spørgsmål, eller ændre i scoren, da dette ødelægger jeres statstik i Danmarksbørn, eller give en misvisende score på de forældre der allerede har udfyldt EPDS skemaet i forvejen. For at se Poul Videbechs seneste oversættelse gå til Vær opmærksom på, at man ofte både skal ændre i spørgsmål og svarmuligheder NB: Hvis der er ikke er plads til spørgsmålet under feltet Spørgsmål kan man evt. sætte hele spørgsmålet ind under Forklaring. 18

20 4.6 Ernæringstyper Fra Journalregistre > Småbørn > Ernæringstyper vises oversigten over ernæringstyper. Ønsker du at redigere eller deaktivere en ernæringstype skal du klikke [Rediger]. 19

21 Opret ernæringstype Når du opretter en ernæringstype, skal du vælge en kode, et navn og et NSU-emne. Du kan endvidere indsætte en definition til ernæringstypen. Hvis du ikke længere ønsker at anvende en ernæringstype sættes flueben i Bruges ikke 4.7 Etableringsundersøgelse Fra Journalregistre > Småbørn > Etableringsundersøgelse vises de emner der er og har været tilknyttet etableringsundersøgelsen. Ønsker du at redigere eller deaktivere et etableringsemne skal du klikke [Rediger]. 20

22 Opret etableringsemne Når du opretter et etableringsemne, skal du vælge en kode og et navn, samt en evt. forklaring. Hvis du ikke længere ønsker at anvende et etableringsemne sættes flueben i Bruges ikke 21

23 4.8 Observationstrappen Fra Journalregistre > Småbørn > Observationstrappen kan du se en oversigt over emner i observationstrappen (udviklingstrappen). Ønsker du at deaktivere et emne, skal du markere det i den sidste kolonne Bruges ikke. Opret emne Ønsker du at oprette et nyt emne, skal du blot skrive det ind i tabellen med kode og navn og markere, hvilken levemåned barnet skal kunne det. Du kan redigere hvilke farver, der skal vises i skemaet i journalen. NB: Observationstrappen vises ikke længere på Sundhedsvejen. 22

24 4.9 Vejledninger Fra Journalregistre > Småbørn > Vejledninger kan du se en oversigt over vejledningstekster. Ønsker du at redigere eller deaktivere en vejledning skal du klikke [Rediger]. Opret vejledningstekst Når du opretter en vejledningstest, skal du vælge en kode og et navn. 23

25 4.10 Motorisk undersøgelse Fra Journalregistre >Skole > Motorisk undersøgelse kan du se en oversigt over motoriske emner. Ønsker du at redigere eller deaktivere et motorisk emne klik [Rediger]. Opret motorisk emne Når du opretter et motorisk emne, skal du vælge en kode og et navn. 24

26 4.11 Objektiv undersøgelse Fra Journalregistre >Skole > Objektiv undersøgelse kan du se en oversigt over objektive emner. Ønsker du at redigere eller deaktivere et objektiv emne skal du klikke [Rediger]. Opret objektiv emne Når du opretter et objektiv emne, skal du vælge en kode og et navn. 25

27 5 Standardregister Standardregister indeholder de registre, der ikke er tilknyttet til journalen. Registrene er opdelt i registre under Bruger, Generelt, Stamdata, Småbørn og Skole. 5.1 Bruger Under Bruger kan man redigere brugertyper, aktivitetstyper og distrikter Brugertyper Brugertyper anvendes til at definere, hvilken type bruger der er tale om, når du opretter en ny bruger. Her kan du se en oversigt over brugertyper. Ønsker du at redigere eller deaktivere en brugertype klik [Rediger]. Opret brugertype Når du opretter en ny brugertype, skal du vælge en kode og et navn og afslutte med [OK] 26

28 5.1.2 Aktivitetstyper Her kan du se en oversigt over aktivitetstyper: Ønsker du at redigere eller deaktivere en aktivitetstype, skal du klikke [Rediger]. Opret aktivitetstype Når du opretter en aktivitetstype, skal du vælge kode, navn og NSU-emne og en evt. forklaring Distrikter Her kan du se en oversigt over distrikter. Ønsker du også at se de deaktiverede distrikter, skal du sætte flueben i Vis alle. 27

29 Ønsker du at redigere eller deaktivere et distrikt, skal du klikke [Rediger]. Opret distrikt Når du opretter et distrikt, skal du vælge Kode, Navn og Type. 28

30 5.2 Generelt Under Standardregistre>Generelt kan man redigere og oprette i følgende registre: Skabeloner, Wordskabeloner, Vedhæftningsdokumenter, Gruppetyper, Remindertyper, Opmærksomhedstyper, Samarbejdspartnere, Institutioner og Diagnoser Skabeloner og flettefelter Der er 3 typer skabeloner i NOVAX. De kan oprettes og redigeres under: Standardregistre > Generelt > Skabeloner Standardregistre > Generelt > Wordskabeloner Standardregistre > Generelt > Vedhæftningsdokumenter En skabelon kan bruges, når du skal lave mødregruppeindkaldelser, skoleindkaldelser mv. En Wordskabelon bruges, hvis du ønsker at oprette breve til enkeltpersoner, hvor deres stamoplysninger skal hentes fra NOVAX. En vedhæftningsskabelon kan åbnes fra Vedhæftningsfanen. Flettefelterne kan anvendes i NOVAX, når I skal oprette nye skabeloner. For brug af skabeloner se Brugermanualen 29

31 Opret og rediger skabeloner Skabeloner anvendes, når man ønsker at flette personoplysninger på flere personer over i ét standardbrev. F.eks. hvis I ønsker at lave en mødregruppeindkaldelse til deltagerne i en mødregruppe. Se Standardregistre > Generelt > Skabeloner. Man kan oprette en ny skabelon fra et tomt Word dokument, klik på [Opret]. Navngiv skabelonen og klik [Åben skabelon]. Vær opmærksom på at navngivningen ikke må indeholde æ,ø,å eller mellemrum. Herefter åbnes et tomt Worddokument, hvor du har mulighed for at opsætte det, som du ønsker. Når du ønsker at indsætte et flettefelt, kan du med fordel kopiere dem fra listen over flettefelter. Man kan også oprette en skabelon fra et Word dokument, man allerede har skrevet i eller sat billeder ind i. Så skal man vælge knappen [Opret fra eksisterende fil]. 30

32 Herefter vælger du din fil fra den placering, hvor du har gemt den og klikker [Åbn]. Herefter navngives skabelonen og klik [Åben skabelon]. Vær opmærksom på at navngivningen ikke må indeholde æ,ø,å eller mellemrum. Herefter åbnes dit Worddokument, hvor du har mulighed for at indsætte de flettefelter, du ønsker. Når du ønsker at indsætte et flettefelt kan du med fordel kopiere dem fra dette dokument. NB: Det er muligt at anvende flere forskellige filtyper til skabeloner. Dog er flettefelter kun sat op til at virke med Microsoft Office Word. Redigere skabeloner Ønsker man at redigere en eksisterende skabelon, skal man dobbeltklikke eller højreklikke i skemaet med skabeloner. 31

33 Herefter klik på [Åben skabelon], og skabelonen bliver åbnet. Herefter åbnes skabelonen i word, og man kan lave de ønskede ændringer Word skabeloner Se Standardregistre > Generelt > Wordskabeloner. Word skabeloner anvendes, når man ønsker at flette oplysninger fra et notat over i et brev til en enkelt person. Brevet kan herefter sendes fra en af journalerne. 32

34 Man kan oprette en ny skabelon fra et tomt Word dokument ved at trykke på [Opret]. Navngiv skabelonen, og klik på [Åben skabelon]. Vær opmærksom på at navngivningen ikke må indeholde æ,ø,å eller mellemrum. Herefter åbnes et tomt Worddokument hvor du har mulighed for at opsætte det, som du ønsker. Når du ønsker at indsætte et flettefelt kan du med fordel kopiere dem fra dette dokument. Man kan også oprette en skabelon fra et Word dokument, man allerede har skrevet i eller sat billeder ind i. Så skal man vælge knappen [Opret fra eksisterende fil]. 33

35 Først vælger du din fil fra den placering, hvor du har gemt den. Herefter skal den navngives og klik på [Åben skabelon]. Vær opmærksom på at navngivningen ikke må indeholde æ,ø,å eller mellemrum. Herefter åbnes dit Word dokument, hvor du har mulighed for at indsætte de flettefelter, du ønsker. Når du ønsker at indsætte et flettefelt kan du med fordel kopiere dem fra dette dokument. Redigere Wordskabeloner Ønsker man at redigere en eksisterende Wordskabelon, skal man dobbeltklikke eller højreklikke i skemaet med skabeloner. 34

36 Herefter skal man klikke på [Åben skabelon], og skabelonen bliver åbnet. Herefter åbnes skabelonen i Word, og man kan lave de ønskede ændringer Liste med tilgængelige flettefelter De kan med fordel kopieres fra dette dokument. «BARNCPR» «BARNFORNAVN» «BARNEFTERNAVN» «BARNTELEFON» «BARNMOBIL» «BARNARBTLF» «BARNMAIL» «BARNADRESSE» «BARNSTEDNAVN» «BARNPOSTNR» «BARNBY» «BARNCOADRESSE» Barnets CPR-nummer Barnets fornavn Barnets efternavn Barnets fastnettelefon Barnets mobiltelefon Barnets arbejdstelefon Barnets adresse Barnets nuværende adresse Barnets adressestednavn Barnets postnummer Barnets by Barnets C/O adresse 35

37 «BARNDISTRIKT» «Barnansvshpl» «BARNSKOLE» «BARNKLASTRIN» «BARNKLASSPOR» «BARNKLASBETG» «MORCPR» «MORFORNAVN» «MOREFTERNAVN» «MORTELEFON» «MORMOBIL» «MORARBTLF» «MORMAIL» «MORADRESSE» «MORSTEDNAVN» «MORPOSTNR» «MORBY» «MORCOADRESSE» «MORDISTRIKT» «FARCPR» «FARFORNAVN» «FAREFTERNAVN» «FARTITEL» «FARTELEFON» «FARMOBIL» «FARARBTLF» «FARMAIL» Barnets distrikt Barnets ansvarshavende sundhedsplejerske Barnets skole Barnets klassetrin Barnets klassespor Barnets klassebetegnelse Mors CPR-nummer Mors fornavn Mors efternavn Mors fastnettelefon Mors mobiltelefon Mors arbejdstelefon Mors adresse Mors nuværende adresse Mors adressestednavn Mors postnummer Mors by Mors C/O adresse Mors distrikt Fars CPR-nummer Fars fornavn Fars efternavn Fars titel/stillingsbetegnelse Fars fastnettelefon Fars mobiltelefon Fars arbejdstelefon Fars adresse 36

38 «FARADRESSE» «FARSTEDNAVN» «FARPOSTNR» «FARBY» «FARCOADRESSE» «FARDISTRIKT» «PRIMCPR» «PRIMFORNAVN» «PRIMEFTERNAVN» Fars nuværende adresse Fars adressestednavn Fars postnummer Fars by Fars C/O adresse Fars distrikt Primær kontaktpersons CPR-nummer Primær kontaktpersons fornavn Primær kontaktpersons efternavn «PRIMTITEL» Primær stillingsbetegnelse kontaktpersons «PRIMTELEFON» «PRIMMOBIL» «PRIMARBTLF» «PRIMMAIL» «PRIMADRESSE» «PRIMSTEDNAVN» «PRIMPOSTNR» «PRIMBY» «PRIMCOADRESSE» «PRIMDISTRIKT» «DATO» «TIDSPUNKT» «VEDROERER» «MOEDESTED» «VARIGHED» «BRUGERNAVN» Primær kontaktpersons fastnettelefon Primær kontaktpersons mobiltelefon Primær kontaktpersons arbejdstelefon Primær kontaktpersons adresse Primær kontaktpersons nuværende adresse Primær kontaktpersons adressestednavn Primær kontaktpersons postnummer Primær kontaktpersons by Primær kontaktpersons C/O adresse Primær kontaktpersons distrikt Indkaldelsesdato Indkaldelsestidspunkt Indkaldelse vedrørende? Mødested for møde Aftalens varighed i minutter Bruger/Sundhedsplejerskes navn 37

39 «BRUGERTITEL» «BRUGERTLF» «BRUGERMAIL» «NOTATTEKST» «SAMABJNAVN» «SAMARBJADRESSE» «SAMARBJPOSTNR» «SAMARBJBY» «SAMARBTELEFON» «DELTAGERLISTE» Bruger/Sundhedsplejerskes titel Bruger/Sundhedsplejerskes telefonnummer Bruger/Sundhedsplejerskes mailadresse Notattekst (flettetekst i mødregruppe) Samarbejdspartners navn Samarbejdspartnersadresse Samarbejdspartner postnummer Samarbejdspartners by Samarbejdspartners telefonnummer Deltagere Indsæt fletfelter i Worddokument Du indsætter et flettefelt i Word ved at vælge Indsæt> Hurtig dele > Felt > Mergefield og skrive Fletnavn fx BARNCPR og afslutte med [OK] Når skabelonen er færdig skal du vælge Gem. Dokumentet vil nu automatisk blive gemt i jeres NOVAX skabelonmappe. Du skal sikre dig, at dokumentet bliver gemt med filtypen doc, da NOVAX ikke kan flette i andre filtyper. Du kan nu lukke Word ned. Skabelonen er gemt Opret og rediger vedhæftningsskabeloner En vedhæftningsskabelon kunne for eksempel være en skabelon til, hvordan I skal udforme jeres underretninger i kommunen. Så kan I anvende den hver gang, der skal skrives en underretning, og 38

40 derved sikrer I, at opbygningen ser ens ud hver gang. For at oprette en vedhæftningsskabelon, skal I åbne: Standardregistre > Generelt > Vedhæftningsdokumenter Her skal I trykke på knappen [Opret fra eksisterende fil], og vælge det Worddokument I ønsker at tage udgangspunkt i. Bemærk! Man kan ikke anvende flettefelter i Vedhæftningsskabeloner. Du skal nu finde dit dokument og klikke [Åbn]. Du skal nu navngive vedhæftningen, navnet må kun indeholde følgende karakter A-Z, a-z og 0-9. Rediger vedhæftninger: Når du redigere en vedhæftning, skal du vælge [Åben skabelon]. 39

41 Når du er færdig med at redigere din vedhæftning, skal du gemme dokumentet Gruppetyper Her vises en oversigt over gruppetyper: Ønsker du at redigere eller deaktivere en gruppetype, skal du klikke [Rediger]. Ønsker du at oprette en ny gruppetype, klik [Opret] Opret gruppetype Når du opretter en gruppetype, skal du vælge kode, beskrivelse og modul og gemme på [OK]. Hvis man eksempelvis ønsker at sende mødregruppeindkaldelse over Sundhedsvejen, er det en forudsætning, at man har oprettet en forældregruppe under modulet forældre. NB: Du skal være opmærksom på at det kun er grupper oprettet med modul småbørn og gruppetypen Mødregruppe, der vises på Sundhedsvejen. 40

42 5.2.3 Remindertyper Her vises en oversigt over remindertyper Ønsker du at redigere eller deaktivere en remindertype, skal du klikke [Rediger]. Ønsker du at oprette en ny remindertype klik på [Opret]. Opret remindertype Når man opretter en ny remindertype, skal man skrive en kode og navn og derpå klikke [OK] 41

43 5.2.4 Opmærksomhedstyper Her vises en oversigt over opmærksomhedstyper: Opret opmærksomhedstype Når man opretter en ny opmærksomhed, skal man vælge en Kode og en Beskrivelse og derefter trykke [OK] Samarbejdspartnere Her kan du se en oversigt over samarbejdspartnere: Tabellen er ofte meget lang, og man kan sortere ved at stille sig i Ydernr eller Navn og sortere i koderne og navn. 42

44 Det er ikke muligt at søge på et enkelt navn eller ydernr. Det er muligt, at den samme læge kan stå flere gange i tabellen, hvis hun fx har skiftet ydernr eller samarbejdspartner. Sundhedsplejen må selv oprette lokationsnummer og sætte flueben i, at samarbejdspartnerne anvender elektronisk kommunikation for at man kan sende elektronisk kommunikation til dem. Rediger samarbejdspartnere For at redigere en samarbejdspartnere klik [Rediger] Hvis man har det samme lægehus oprettet flere gange, kan man sætte flueben i Bruges ikke ved de forældede persondataindlæsninger. Nedenfor vises hvorledes en læge skal være oprettet for at man kan sende elektroniske korrespondancebreve. Bemærk at Lokationsnummer skal være udfyldt, og der skal være flueben i Anvender elektronisk kommunikation. 43

45 For en kommune er korrekt opsat, skal Kode, Navn, Lokationsnummer og Kommunekode være udfyldt, derudover skal der være flueben i Anvender elektronisk kommunikation og flueben i Vis som Kommune. 44

46 Nedenfor et eksempel på en kommune. Opret samarbejdspartnere For at oprette en samarbejdspartnere klik [Opret] udfyld derefter felterne. Hvis en læge skal oprettes, er det nødvendigt at udfylde Kode/ydernr. og de øvrige felter. Hvis I skal sende korrespondancebreve til lægen skal Lokationsnummer udfyldes, derudover skal der være flueben i Anvender elektronisk kommunikation. Har man ikke ydernr. eller lokationsnummer på Lægehuset, kan man kontakte lægen eller slå op på Det danske sundhedsdatanets hjemmeside her kan man få en liste med samtlige læger med lokationsnumre i Danmark. Fra hjemmesiden vælges: Koder/tabeller/ydere>Ydere/lokationsnumre>Lægepraksis i Danmark. Herefter vælges Excel ark over praktiserende læger. 45

47 Se vælg 1. Excel-format, lægepraksis.xls Det er muligt at filtrere informationerne i Excelarket. Vælg Data og Filtrer og søg eksempelvis på postnr. På eksemplet nedenfor er Postnr valgt. 46

48 Herefter kan man finde de nødvendige informationer og sætte dem ind i NOVAX: Hvis man vil tjekke informationerne om en kommune, er kommunerne på Medcoms hjemmeside. vælg Oversigt over Kommunernes lokationsnumre og kontaktpersoner Institutioner Her kan man se en oversigt over institutioner 47

49 Ønsker du at redigere eller deaktivere en institution, skal du dobbeltklikke på en institution. Ønsker du at oprette en ny institution, tryk [Opret] Opret institution Når du opretter en institution, skal du vælge en Kode og et Navn, derudover kan du notere telefonnummer, og en kontaktperson. Gem oplysningerne på [OK]. 48

50 5.2.7 Diagnoser Her kan du se en oversigt over diagnoser. Ønsker du at redigere en diagnose skal du dobbeltklikke på navnet eller klikke på [Rediger]. Ønsker du at oprette en ny diagnose, tryk [Opret]. 49

51 5.3 Stamdata Her gennemgås stamdata. Det er sjældent, man har behov for at redigere i disse stamdata eller oprette nye Lande Fra Standardregistre>Stamdata>Lande får du en oversigt over lande. Ønsker du at redigere eller deaktivere et land klik [Rediger] Ønsker du at oprette et nyt land klik [Opret]. 50

52 5.3.2 Etnisk status Her vises en oversigt over etniske statustyper. Man kan redigere etniske statustyper ved at klikke på [Rediger], en ny etnisk statustype kan oprettes på [Opret] Postdistrikter Her vises en oversigt over postdistrikter: Man kan redigere postdistrikter ved at klikke [Rediger], et nyt postdistrikt kan oprettes på [Opret]. 51

53 5.3.4 Sprog Her vises oversigten af sprog Man kan redigere sprog på [Rediger] og oprette et nyt sprog på [Opret]. 52

54 5.3.5 Bor hos Her kan man se en oversigt over Bor hos: Man kan redigere Bor hos på [Rediger] og oprette en ny Bor hos mulighed på [Opret] Forældremyndighed Her vises en oversigt med forældremyndighed. Man kan redigere forældremyndighed på [Rediger] og oprette en ny mulighed på [Opret]. 53

55 5.3.7 Civilstand Her kan du se en oversigt over civilstand. Ønsker du at redigere en civilstand, skal man dobbeltklik på navnet eller klik på [Rediger]. Tryk på [Opret] får at oprette en ny civilstand Fødesteder Her kan du se en oversigt over jeres fødesteder. Ønsker du at redigere et fødested, da dobbeltklik på navnet eller klik [Rediger]. Tryk på [Opret] får at oprette et nyt fødested. 54

56 5.4 Skole Fra Skole kan man redigere og oprette skoler og klasser, samt oprykke elever manuelt Skoletyper Se Standardregistre>Skole>Skoletyper. Her vises en oversigt med skoletyper. Skoletyper kan redigeres på [Rediger]. Ønsker man at oprette en ny skoletype klikkes [Opret]. Herefter udfyldes felterne og afslut med [OK]. 55

57 5.4.2 Skoler og klasser Se Standardregistre>Skole>Skoler og klasser. Her vises en oversigt over skoler. Ønsker du at redigere en skole, skal du dobbeltklikke på skolen eller klikke på [Rediger]. Når man kommer ind i vinduet Rediger skoler og klasser er der 4 faner; Skole stamdata, Klasseskabelon, Årgange og Manuel oprykning. Fanebladene Klasse skabelon, Årgange og Manuel oprykning, bruger man udelukkende, hvis man opretter skoler og klasser manuelt Skole stamdata Under Skole stamdata kan man redigere kontaktoplysninger, derudover kan man deaktivere en skole ved at sætte flueben i Bruges ikke. 56

58 Klasse skabelon Her vises en oversigt over oprettede klasser Man opretter et nyt klassetrin og spor ved at stille sig på en ny linje og indtaste klasse og klassespor. Gem på [OK]. Et klassetrin og spor kan slettes ved at højreklikke og vælge. Dette anvendes hvis der fx er indlæst fire 0 klasser, men der reelt kun er elever i den ene klasse. Man kan også sætte flueben i Bruges ikke, så figurerer klassetrinnet ikke længere, når sundhedsplejerskerne søger skolen frem under Skolejournal. 57

59 Årgange Her kan du se en oversigt over årgange/klasser for den pågældende skole. Du kan manuelt generere nye klasser til en ny årgang ved at trykke [Generer klasser]. For at du kan genere nye klasser, skal du først vælge en aktuel årgang i "Vælg årgang", systemet vil nu genere nye klasser ud fra klasseskabelonen. 58

60 Manuel oprykning Her kan du manuelt oprykke elever fra nuværende årgang til et nyt skoleår, ved at klikke [Opryk elever] Elevtyper Her kan du tilføje, redigere og deaktivere elevtyper. 59

61 Ønsker du at opretter en ny elevtype, vælg [Opret]. Ønsker du at redigere eller deaktivere en elevtype klik [Rediger]. 6 Overfør ændringer til Klient Hvis der er lavet ændringer i journalregistrene eller standardregistrene, skal man overføre standardregisteret til NOVAX Klient fra Kommunikation > Overfør standardregistre, så frem kommunen anvender NOVAX Klient. Du kan vælge mellem at overføre en lille pakke, der indeholder ændringer i journalregistrene og standardregistrene, som eks. et nyt noteemne, nye skoleklasser eller en stor pakke der også indeholder ændringer i diagnoseregisteret og vejnavnsregisteret. Ofte vil det være nok, at du overfører den lille pakke. Har man redigeret i en skabelon, skal man vælge at overføre Stor pakke. Når du har valgt, hvilken pakke du vil overføre, skal du klikke [Overfør]. Når pakken er dannet vil der kommer en besked om, at pakken er klar til at blive indlæst på NOVAX Klient. Du skal nu starte din NOVAX Klient for at få pakken indlæst. Det er nok, at en bruger vælger at overføre standardregistre til NOVAX Klient. Standardregisteret bliver automatisk indlæst når du starter din NOVAX Klient. 60

62 7 Sundhedsvejen Fra Sundhedsvejen>Opsætning>Mail ved start, kan I indstille de oplysninger, der gør sig gældende for den mail forældrene modtager, når de får en besked på Sundhedsvejen.dk. Fra fanen Barnets bog kan I indstille den tekst der står i Barnets bog, s. 17, på Sundhedsvejen.dk. 61

63 8 Systemfunktioner Fra Systemfunktioner har I mulighed for at styre en række af de helt grundlæggende indstillinger i jeres NOVAX system. Blandt de funktioner I oftest vil bruge er Brugers adgangskode, hvor du kan nulstille de kollegas adgangskode i tilfælde af, at hun har glemt den. 8.1 Brugeropsætning Når man skal oprette en ny bruger, eller ændre egenskaber og rettigheder for en eksisterende, skal I åbne vinduet under Systemfunktioner > Brugeropsætning. Nedenstående vindue vises: 62

64 Vinduet vil altid vise oplysninger om den bruger der er logget ind på computeren. Er man superbruger, har man mulighed for at redigere oplysninger om sig selv og andre. Er man ikke superbruger, har man kun læserettigheder og kun om sig selv Hvad er en bruger? I NOVAX er en bruger, en person der bruger systemet, ofte en sundhedsplejerske eller en administrativ medarbejder. Brugere kan være aktive og inaktive. En aktiv bruger har et log-in til NOVAX og en licens. En inaktiv bruger har tidligere haft en licens tilknyttet, men er nu inaktiveret. Alle brugere, nuværende og tidligere, gemmes i brugerdatabasen og bliver aldrig slettet Licenser Kommunen har et hvis antal licenser i NOVAX. Antallet af licenser af afhænger af hvor mange aktive brugere I er, og styrer det maksimale antal brugere, der kan arbejde i NOVAX. Har I behov for at oprette en ny bruger, skal I derfor tjekke licensantallet først. Dette gør I ved at klikke på Hjælp > Om NOVAX. Herefter vises nedenstående billede, hvor I kan se jeres licensantal. Er der ingen ledige licenser, kan I ikke oprette brugeren. Så skal I først tjekke, om der er nogle af de nuværende brugere, der står som aktive, men reelt ikke er det. Hvis det er tilfældet skal I inaktivere dem, for at få plads til den nye bruger. Har I ikke flere licenser til rådighed, skal I købe en ny licens, for at få brugeren oprettet i systemet. Kontakt NOVAX for oplysninger om priser Opret ny bruger Når du skal oprette en ny bruger, skal du være superbruger. Skal brugeren have et nyt distrikt, skal dette oprettes først i Standardregistre>Bruger>Distrikter. Se afsnit Skal brugeren overtage et eksisterende distrikt, er det vigtigt at distriktet slettes fra den bruger, der har distriktet i forvejen og at oplysningen opdateres på Sundhedsvejen. Dette gøres ved at finde 63

65 den bruger, der har distriktet i forvejen frem fra NOVAX Brugernavn [ ]. Du skal nu slette distriktet ved at taste på >Backspace<, mens du står i distriktsfeltet. Feltet er nu blankt. Du har også mulighed for at erstatte distriktet med et andet. Tast >F2< for at gemme oplysningen, gå nu til fanen Sundhedsvejen og tryk på [Opdater]. Distriktet er nu tilgængeligt for den nye bruger. Du er nu klar til oprette en ny bruger. Fra vinduet Brugeropsætning skal du trykke på [Ny bruger] og udfylde samtlige faneblade Fanebladet Generelt Fanebladet indeholder NOVAX brugerens stamdata, og grundlæggende indstillinger i NOVAX Du skal nu udfylde nedenstående vinduer. Værdier markeret med(*) er obligatoriske. *NOVAX Brugernavn: Dette er det brugernavn som brugeren får i NOVAX. Brugernavnet kan ikke ændres *Netværkslogin: Dette er det log-in som brugeren har fået i kommunen. Dette felt skal være udfyldt korrekt, da brugeren ellers ikke efterfølgende vil kunne logge på NOVAX Sundhed. 64

66 *Navn: Brugerens fulde navn Titel: Brugerens titel i kommunen *Brugertype: Vælg mellem brugertyperne Sundhedsplejerske, Administration, Kommunallæge og Andre. *Distrikt: Her skal I vælge det distrikt brugeren skal arbejde i. Alle skal have et distrikt. Hvis der er tale om en sekretær eller kommunallæge, skal I først oprette et distrikt i Standardregistre>Bruger>Distrikter, der hedder Administration eller Skole, og derefter sætte dem der i. Her skal I angive brugerens mailadresse. Denne bruges af NOVAX til at sende besked, når der i NOVAX Sundhed modtages mails fra Sundhedsvejen eller brugeren modtager elektronisk korrespondance fra læger og sygehuse. Telefon: Her angives brugerens telefonnummer. Dette nummer vises for familierne på Sundhedsvejen. *Aktivér brugerkonto: Sættes der flueben her, er brugeren aktiv og optager et licens. Ikke til stede: Aktiveres først i NOVAX Sundhed version 10. Modtage Hvis flueben her, så sendes der s til brugeren når der modtages mails fra Sundhedsvejen eller brugeren modtager elektronisk korrespondance fra læger og sygehuse. Modtag remindere: Hvis flueben her, så oprettes der remindere til brugeren når der modtages mails fra Sundhedsvejen eller brugeren modtager elektronisk korrespondance fra læger og sygehuse. 65

67 Vis reminderliste ved opstart: Her kan brugeren vælge om reminderlisten skal vises automatisk når NOVAX Sundhed startes op. NOVAX anbefaler at dette er slået til. Tjek Kom. Ved opstart: Notat- Standard skriftstørrelse: NOVAX tjekker om der ligger indgående kommunikation ved opstart af NOVAX. Virker ikke helt efter hensigten. Tilrettes i NOVAX Sundhed version 10. Her kan man vælge, hvilken skriftstørrelse brugeren ønsker at skrive sit notat med. Øvrige brugeroplysninger: Er der andre forhold der vedrører brugeren, kan det angives som fritekst i dette felt Fanen Kalender Fra fanen Kalender kan du styre brugerens opsætning af jeres kalendersystem. 66

68 Kalender Server: Ingen: Outlook direkte: Dette angiver hvorledes NOVAX skal tale sammen med kommunens kalendersystem, enten Outlook eller Notes, fra NOVAX Server. NOVAX sender ingen aftaler oprettet på NOVAX Server videre til kalendersystemet. NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen og opretter samtidig aftalen i Outlook. I skal være opmærksom på at aftaler oprettet af andre, ikke automatisk overføres til brugerens Outlook direkte, men sker via NOVAX kalender. Notes direkte: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen og opretter samtidig aftalen i Notes. I skal være opmærksom på at aftaler oprettet af andre, ikke automatisk overføres til brugerens Notes direkte, men sker via NOVAX kalender. Outlook via NOVAX kalender: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen. Fra NOVAX kalenderen kan aftalen på et senere tidspunkt overføres til Outlook. Notes via NOVAX kalender: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen. Fra NOVAX kalenderen kan aftalen på et senere tidspunkt overføres til Notes. Kalender Klient: Dette angiver, hvorledes NOVAX skal tale sammen med kommunens kalendersystem, enten Outlook eller Notes, fra NOVAX Klient Ingen: NOVAX sender ingen aftaler oprettet på NOVAX Klient videre til kalendersystemet. Outlook direkte: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen og opretter samtidig aftalen i Outlook. Notes direkte: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen og opretter samtidig aftalen i Notes. 67

69 Outlook via NOVAX kalender: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen. Fra NOVAX kalenderen kan aftalen på et senere tidspunkt overføres til Outlook. Notes via NOVAX kalender: NOVAX opretter aftalen i NOVAX kalenderen. Fra NOVAX kalenderen kan aftalen på et senere tidspunkt overføres til Notes. Visning af tekst i Outlook/Notes: Forside. Hvad vises i Outlook/Notes på forsiden af aftalen, hvis man har valgt :Fornavn, Efternavn og Angående. Visning af tekst i Outlook/Notes: Aftale. Hvad vises i Outlook/Notes når man åbner sin aftale i sit kalendersystem: Ikke overførte aftaler: Hvis I har valgt at aftaler skal overføres til Outlook/Notes via NOVAX kalenderen, kan I her angive hvilken farve aftalerne i NOVAX Kalenderen skal have, når de endnu ikke er overført til kommunens kalendersystem. 68

70 8.1.5 Fanen Rettigheder I fanen Rettigheder kan du styre om brugeren skal være almindelig sundhedsplejerske eller en superbruger, med dertilhørende rettigheder. Ny: Ved at klikke på [Ny] kan man tildele brugeren en rettighedsgruppe. NOVAX har oprettet to standardgrupper. Sundhedsplejerske og Superbruger. Kommunen har selv mulighed for at oprette deres egne grupper Fanen Sundhedsvejen Fra fanen Sundhedsvejen kan du styre om brugeren skal oprettes på Sundhedsvejen. Så brugeren kan modtage mails fra forældre via Sundhedsvejen. Er der sket ændringer i en eksisterende brugers distrikt, er det vigtigt at oplysningerne bliver opdateret på Sundhedsvejen. Så mails fra Sundhedsvejen adresseres til den rette sundhedsplejerske. 69

71 Opret bruger på Sundhedsvejen: Opdater allerede oprettet bruger: Hvis en nyoprettet bruger skal oprettes på Sundhedsvejen, så hun kan modtage mails fra Sundhedsvejen mm., skal I trykke på knappen [Opret] Er der ændret i brugerens informationer i fanen Generelt, siden hun er blevet oprettet, skal du klikke [Opdater] for at ændringerne bliver opdateret på Sundhedsvejen, eks. hvis en bruger har fået nyt distrikt, navn, tlf. nr., adresse eller lignende. Slet bruger på Sundhedsvejen: Hvis en bruger inaktiveres som bruger i NOVAX, skal I også slette hende fra Sundhedsvejen. For at slette hende skal I trykke på knappen [Slet]. 70

72 8.1.7 Fanen Audiometer Fra fanen Audiometer skal brugerens audiometer opsætning tilrettes/oprettes for at integrationen til brugerens Audioconsoleprogram fungerer. Opsætningen afhænger af, hvilket audiometer I anvender. Hvis I benytter Audioconsole, skal I gøre følgende: Når IT afdelingen har installeret et audioconsoleprogram på sundhedsplejerskens computer og sørget for, at der ligger en genvej på jeres skrivebord, er det superbrugerens opgave at sørge for den korrekte opsætning i NOVAX Vælg den aktuelle bruger i fanen Audiometer. Udfyld informationerne, så de passer til kommunens opsætning. 71

73 Under Kommunikation med audiometer udfyldes informationerne, så de passer til kommunens opsætning. Det første felt i Audioconsole fra installationsbibliotek udfyldes med destinationsstien til audiokonsolprogrammet. Kopier evt. fra Destination under Egenskaber for Audioconsole. Dette kræver adgang til brugerens skrivebord. Kopier evt. fra Destination under Egenskaber for Audioconsole. Dette kræver adgang til brugerens skrivebord. 72

74 Brugsanvisning til at kopiere direkte fra Egenskaber for Audioconsole Genvejen til Audioconsole findes på skrivebordet, man skal højreklikke på ikonet og vælge Egenskaber. Under Egenskaber skal man kopiere feltet Destination uden. Brug Ctrl +C. Sæt det ind i fanen Audiometer i feltet efter Audioconsole fra installationsbibliotek med Ctrl + V uden. 73

75 Audiometer via CITRIX Anvender i NOVAX via CITRIX skal de to sidste felter udfyldes. Felterne XML til Audioconsole og XML fra AudioConsole benyttes ved integration fra CITRIX. Her skal IT oplyse om stien til sundhedsplejens lokale drev i Citrix. Med lokalt drev, menes drevbetegnelsen på brugerens lokale drev via CITRIX (eks. X:\) Derudover skal IT afdelingen oplyse, hvilket styresystem kommunen bruger. Kommuner med styresystem Windows XP Feltet XML til Audioconsole : Udfyldes med følgende: (LOKALT DREV):\Documents and Settings\All Users\Application Data\AudioConsole\Patient_Data.xml Feltet XML fra Audioconsole : (LOKALT DREV):\Documents and Settings\All Users\Application Data\AudioConsole\Audiogram.xml Gem og Afslut indstillingerne ved at klikke på [OK]. 74

76 Kommuner med Windows 7 Feltet XML til Audioconsole : Udfyldes med følgende: (LOKALT DREV):\ProgramData\AudioConsole\Patient_Data.xml Feltet XML fra Audioconsole : (LOKALT DREV):\ProgramData\\AudioConsole\Audiogram.xml Gem og Afslut indstillingerne ved at klikke på [OK]. 75

77 Audiometer uden om Citrix Anvendes Audiometeret uden om Citrix skal I fra skrivebordet højreklikke på ikonet for audiometeret og vælge Egenskaber. I feltet Destination efter.exe, skal I sikre at der er, eller selv tilføje et mellemrum efterfulgt af xml. Så der står.3.3.2\audioconsole.exe xml. Og klik [Ok]. 76

78 8.2 Brugers adgangskode - nulstil andres adgangskode Under Systemfunktioner>Brugers adgangskode kan du nulstille en brugers adgangskode, hvis personen har glemt sin kode. Klik på Brugers adgangskode. Du skal nu vælge, hvilken bruger du ønsker at tildele en ny adgangskode. Klik på sundhedsplejersker ved at søge på hendes navn og afslut med [OK]. og find Den valgte sundhedsplejerske bliver derefter markeret, afslut med [OK]. Når det rigtige navn står under Bruger; klik på [Ny adgangskode]. Herefter vises beskeden: 77

79 Du skal nu klikke [Ja], for at bekræfte, at du vil tildele en ny adgangskode. Du vil nu få en firecifret kode, som du blot skal ignorere. Klik [OK] og adgangskoden er nulstillet. Nu skal du bede brugeren, om at åbne sin egen NOVAX Server. Når NOVAX åbnes, vil hun automatisk blive bedt om at oprette en ny adgangskode og gentage denne. Koden skal have mindst 8 karakterer, og den skal indeholde tal og minimum et stort og et lille bogstav. Afslut med [OK] Det er denne kode brugeren skal bruge på sin NOVAX Klient fremover. På NOVAX Server anvendes koden ikke til dagligt. 78

80 NB: Hvert halve år vil alle af sikkerhedsmæssige grunde blive bedt om at lave en ny kode på deres NOVAX Server. Hvis man selv gerne vil ændre sin kode, kan man altid gå i Hovedmenu>Ret adgangskode. Her er det dog en forudsætning, at man kan huske sin kode. Man må ikke anvende en kode der er brugt de seneste 5 gange. NB: Hvis en kommune ikke anvender single login, eller en brugers netværkslogin i brugeropsætning mangler eller er forkert, skal brugeren have den firecifrede kode. 8.3 Indstillinger Under indstillinger kan I styre hvordan systemet skal sættes op, opsætningen er gældene for hele Sundhedsplejen. Der er derfor vigtigt, at I er enige om hvilken indstilling I skal ha. En række af indstillingerne må I ikke pille ved Generelt Herfra kan I styre en række indstillinger. I MÅ IKKE ÆNDRE INDSTILLINGERNE i: Kommunenummer, Lokationsnummer og Kommunikationsbibliotek. Anvend Single login Single login betyder, at I kun skal anvende jeres adgangskode første gang I logger ind på NOVAX 79

81 Server. Derudover vil man hver halve år blive bedt om at ændre sin adgangskode på serveren. NB: Bruger man NOVAX Klient skal man altid anvende adgangskode til at logge ind på NOVAX Klient. Anvend Sundhedsvejen Er der flueben i Anvend Sundhedsvejen, anvender i Sundhedsvejen. Det kræver dog at I har tegnet abonnement på Sundhedsvejen. NB: I må ikke selv redigere dette felt. Anvend EDI-kommunikation EDI-kommunikation, muliggør at I kan modtage elektroniske epikriser og korrespondancebreve. NB: I må ikke selv redigere dette felt. Anvend XML-kommunikation XML-kommunikation, muliggør at I kan modtage elektroniske fødselsanmeldelser. NB: I må ikke selv redigere dette felt. Anvend preview ved udskrifter Farvemarkering ved reminder Ønsker I at se et preview af en udskrift, inden I vælger print skal I have flueben i Anvend preview, Her kan I bestemme hvilken farve reminderknappen på Familieindgangen skal lyse med, så fremt at der er en reminder på en eller flere af familiemedlemmerne Farvemarkering ved Opmærksomhed Her kan I bestemme hvilken farve opmærksomhedsknappen på Familieindgangen skal lyse med, så fremt at der er en opmærksomhed på en eller flere af familiemedlemmerne Farvemarkering ved dødsfald Microsoft Office Her kan I bestemme hvilken farve en død persons cpr-nummer skal have på Familieindgangen, så fremt at personen er markeret som død i NOVAX. For at jeres Word skabeloner kan anvendes til at generere indkaldelser og Word breve, er det vigtigt, at I sikrer at jeres version af Microsoft Office er indstillet korrekt. I skal vælge Microsoft Office 2000, hvis I kører en version fra før 2007, Anvender i Microsoft Office 2007 eller en senere udgave skal I vælge Microsoft Office

82 8.3.2 Faneblade Under faneblade kan I administrere, hvilke faneblade I vil have vist i Barne-, Skole- og Forældrejournalen. Hvis man ikke vil have et faneblad vist, klikke man blot i feltet og fjerner fluebenet og afslutter med [OK]. Man kan ikke ændre på rækkefølgen eller fanernes overskrift. Småbørn faneblade: 81

83 Skole faneblade: Forældre faneblade: 82

84 8.3.3 Parameterstyring Klik på og indsæt reminderkoden, du har modtaget fra NOVAX Support. 83

85 8.3.4 Mail Hvis man benytter Sundhedsvejen til afsendelse af mails, skal der være flueben i Brug Sundhedsvejen til afsendelse af mail. Mailadviseringsteksten som sundhedsplejerskerne modtager, når de har fået tildelt elektronisk korrespondance kan redigeres under Tekst Låsning af notat NOVAX er indstillet til at låse alle notater efter 3 dage, eller et interval bestemt af jeres ledende sundhedsplejerske. Ønskes en anden opsætning, skal den ledende sundhedsplejerske kontakte NOVAX support skriftligt. Er et notat låst, kan det ikke redigeres. Har et notat været redigeret, inden det blev låst kan man se notatets historik. Er et notat blevet slettet inden det blev låst, vises det ikke for brugere med sundhedsplejerske rettigheder. 84

86 8.4 Rettigheder Her kan man oprette nye rettighedsgrupper og redigere eksisterende grupper. Klik [Opret], hvis du vil oprette en ny rettighedsgruppe. Hvis en ny gruppe skal oprettes, skal man trykke på [Opret] eller højreklikke. Herefter udfyldes Gruppekode og Gruppe navn. Afslut med [OK]. Hvis man vil redigere en gruppe skal man dobbeltklikke eller højreklikke i skemaet.. 85

87 Derefter vælges hvilke rettigheder man vil redigere ved at markere rettigheden og højreklikke. Rettighederne er delt op i skrive/læse rettigheder og adgangsrettigheder: Skrive/læse rettigheder kan slettes, tilføjes eller redigeres. Hvorimod adgangsrettigheder til fx Kommunikation kun kan slettes eller gives. 86

88 Slettede notater Familieindgang>Barnejournal>Notater. Det er som udgangspunkt kun superbrugerne, der kan se slettede notater. Skal alle brugere kunne se slettede notater, skal rettighedsopsætningen ændres under Systemfunktioner>Rettigheder>Sundhedsplejerske>Rediger. De slettede noter vises ved at sætte flueben i Vis slettede notater i fanen Noter. NB: Alle brugere kan se historikken, hvis et notat har været redigeret. 8.5 Ret cprnummer flet med eksisterende cprnummer Her kan du rette et cpr-nummer. Det er også her, du kan flette to journaler sammen til en. Funktionaliteten anvendes i tilfælde af, at personer med et fiktivt cpr-nummer får et rigtigt cprnummer, eksempelvis hvis en flygtning får opholdstilladelse. NB: Før du går i gang; så udskriv journalen eller journalerne for en sikkerhedsskyld! Vær derudover opmærksom på, at alle oplysninger fra NOVAX Klient er overført til NOVAX Server. Dette skal gøres da stamdata ikke bliver overført, hvis man fletter journaler, derudover er det for at sikre data ved et pludseligt netnedbrud. Søg det fiktiv cprnummer frem fra [Ok]., derefter skriver man det nye cpr.nr. i feltet nedenfor. Klik Herefter får man pop up meddelelsen. Tjek en ekstra gang, at det er indtastet korrekt, hvis Ja klik [Ja] 87

89 Flet cprnummer med eksisterende cprnummer Hvis cprnummeret der rettes til allerede findes, bliver man automatisk spurgt om, man ønsker at flette. Derudover gøres man opmærksom på, at stamdataoplysninger ikke bliver flettet, derfor må man selv taste dem ind manuelt. Klik [Ja], og man får beskeden: Cpr.nr er nu rettet og flettet, husk selv at taste stamdata ind og tjekke om eventuelle vedhæftninger er overført til journalen med det gældende cpr-nummer. 8.6 Slet cpr-nummer Herfra kan man slette personer og alt data tilknyttet personen. Data på uvedkommende personer, kan komme ind i systemet, hvis I ved en fejl modtager elektronisk mail, der skulle være sendt til eksempelvis hjemmeplejen. Inden du sletter en person, bør du altid sikre dig, at personen ikke er tilknyttet et barn, der er i sundhedsplejen eller er gravid. Advarsel: Vær omhyggelig - når man sletter en persons cpr.nummer, slettes alt data i systemet. Fremgangsmåde: Find personens cpr-nummer ved at klikke på [ ] og klik [OK] 88

90 Ønsker du at slette personen, skal du bekræfte det ved at klikke [Ja] Svare du nej, har du mulighed for at vælge en ny person. 89

91 9 Programmer Fanen Programmer er jeres mulighed for at skabe hurtige genveje til de websider, dokumenter og programmer, I oftest bruger. Det er superbrugere, der kan redigere og oprette under denne menu, og I kan kun gøre det på NOVAX Server. Menuen kan dog tilgås fra både NOVAX Klient og NOVAX Server 9.1 Oprettelse af en ny genvej For at oprette en ny genvej til en webside, dokument eller et program, skal I vælge: Programmer > Rediger menu Så vises følgende vindue: Ønsker I at oprette en ny genvej, skal I taste oplysningerne ind. Herunder vises eksempler på hvad der skal indtastes for henholdsvis dokumenter, programmer og websider. Genvej til dokumenter Hvis I vil lave en genvej til et dokument, fx til en NOVAX manual eller en pjece, skal opsætningen udfyldes som følger: Menu navn udfyldes med et sigende navn og under Program fil skal I skrive stien til filen altså hvor den fysisk ligger på serveren. Det skal være en placering som alle NOVAX brugere har adgang til. Det er derfor mest hensigtsmæssig at I ligger filen/dokumentet på et drev, som alle har adgang til. 90

92 Genvej til Programmer Hvis I vil lave en genvej til et computerprogram, fx Word eller Outlook, skal opsætningen se således ud: Menu navn udfyldes med sigende navn, og i Program fil skal I skrive stien til programfilen altså den fil der eksekverer programmet. Det kræver at alle har programmet installeret det samme sted på deres computer, for at det virker for alle Genvej til websider Hvis I vil lave en genvej til en webside, skal opsætningen se således ud: Menu navn udfyldes med navn, og under Program fil, skal I skrive iexplore.exe. Under Argumenter skal I skrive adressen til websiden, fx her 91

93 Redigering af eksisterende genvej Skal en allerede oprettet genvej redigeres, vælges den ved at trykke på knappen med de 3 prikker ud for Menu navn. Herefter vælges i listen den genvej der ønskes redigeret: Herefter har I mulighed for at ændre på værdierne i de 3 felter. Klik [OK] for at gemme. Brug af genveje Ønsker man at benytte en genvej i NOVAX, skal man blot klikke på genvejen under fanebladet Programmer: 92

94 10 Kommunikation Fra menupunktet Kommunikation kan I tjekke jeres elektronisk kommunikation, danne en journalexport til en anden kommune, overføre journaler til NOVAX klient og hente data fra Klient, samt overføre de ændringer I laver i journal- og standardregistre til NOVAX Klient Elektronisk kommunikation I NOVAX har man mulighed for at sende meddelelser til andre samarbejdspartnere og systemer. Det er ikke alle systemer man kan sende til, og heller ikke alt man kan sende, men der er mange arbejdsfunktioner, der kan gøres nemmere end via papir og telefon. Post sendt via NOVAX, journaliseres i samme ombæring. Disse funktioner er som standard åbne for alle brugere, men de er medtaget i denne manual, da mange superbrugere har særlige opgaver angående elektronisk kommunikation. I nogle kommuner er det kun superbrugeren, der har adgang til vinduet Elektronisk kommunikation, og kan fordele posten videre til den enkelte sundhedsplejerske. Kommunikationstyper Hvad kan man sende og modtage i NOVAX Sundhed? Man kan modtage og sende en række forskellige epikriser fra/til læger og sygehuse. Desuden kan man modtage journaler fra andre NOVAX kommuner og mails fra Sundhedsvejen.dk Hvad kan modtages i NOVAX: Hvad kan sendes fra NOVAX: Fødselsanmeldelser (XML) Fødselsanmeldelser (Edifact) Korrespondancebreve Udskrivningsepikriser Ambulantepikriser NOVAX journaler Mails fra Sundhedsvejen.dk Korrespondancebreve NOVAX journaler Mails til Sundhedsvejen.dk For at kunne modtage poster i NOVAX er det nødvendigt, at afsenderen kender jeres lokationsnummer. Dette kan I se i NOVAX ved at gå i Systemfunktioner > Indstillinger>Generelt. For at I kan sende til en samarbejdspartner, sygehus eller læge, skal I have deres lokationsnummer. Dette kan I få oplyst ved at kontakte samarbejdspartneren. 93

95 Hvis I oplyser lokationsnummeret til en samarbejdspartner, kan de sende epikriser til jer. Husk at gøre dem opmærksom på, at de skal kalde jer evt. Børnesundhedsplejen, således de får jer adskilt fra ældreplejen. Vi har mange eksempler på at NOVAX Sundhed modtager epikriser på ældre mennesker, fordi læger og sygehuse får sendt dem til den forkerte modtager. Elektronisk Kommunikation - afsend og modtag korrespondance og mails NOVAX Sundhed håndterer automatisk al forsendelse af meddelelser. Fra Kommunikation > Elektronisk kommunikation kan du se al korrespondance til og fra Sundhedsplejen bliver modtaget og afsendt. Afsendelsen og modtagelse sker automatisk hver 10. minut. Har du vinduet Elektronisk kommunikation åben, bør du flere gange dagligt klikke [Opdater] for at holde dig ajour med om der modtaget nye poster. 94

96 Modtag fødselsanmeldelser, korrespondance og mails Epikriser I modtager i NOVAX Sundhed ligger under Indbakke > Modtaget. Journaler I har modtaget fra andre kommuner ligger i Indbakke > Modtaget. Mails I har modtaget i NOVAX ligger i Sundhedsvejen > Modtaget Fødselsmeddelelser Behandling af modtaget elektronisk fødselsmeddelelse. Fra Kommunikation> Elektronisk Kommunikation vises de modtagne poster. I dette tilfælde er der to fødselsmeddelelser. 95

97 Når en fødselsmeddelelse modtages, skal den tildeles til en bruger og godkendes. Marker fødselsmeddelsen i tabellen og højreklik; vælg Angiv status. I feltet Vælg bruger vælger man den, der skal have fødselsmeddelelsen og i feltet Vælg status vælg Godkend. 96

98 Når man har angivet status og valgt en bruger, bliver der automatisk dannet en reminder til brugeren og sendt en adviseringsmail til brugeren. NB: Mailen kan kun sendes, hvis brugerens mail er sat rigtig op i NOVAX. Se eksempler herunder (mailteksten og funktionalitet skal sættes op i NOVAX) Reminderen i Reminderlisten: Mail: Hvis man ikke angiver en bruger under status på en fødselsmeddelelse, og feltet Ansvarshavende sundhedsplejerske under kvindens stamdata er udfyldt, vil der hvis der i forvejen er angivet en ansvarshavende sundhedsplejerske på mor, vil den ansvarshavende Sundhedsplejerske automatisk blive sat ind. Dermed vil det være hende, der får en reminder og en -advisering om, at hun har modtaget elektronisk post. NB: Er der ikke angivet nogen bruger eller ansvarshavende sundhedsplejerske på mor, bliver der ikke genereret en reminder eller mail. Det er derfor meget vigtigt at I får angivet en bruger når I godkender fødselsanmeldelsen. Selve fødselsmeddelelsen ligger under barnejournalen [Graviditet/fødsel], og den ser sådan ud: 97

99 Man kan holde sig ajour med ny post ved at klikke [Opdater] eller åbne vinduet Elektronisk kommunikation igen. Hvis der bliver sendt en fødselsmeddelelse, som NOVAX ikke teknisk kan modtage, vil der automatisk blive sendt en negativ kvittering til fødestedet, der derefter vil forsøge at sende meddelelsen igen Fødselsmeddelelse sendt til den forkerte kommune. Har man fået en fødselsmeddelelse, der er sendt forkert skal man kontakte hospitalet telefonisk og orientere dem om, at den er sendt til den forkerte kommune. Vær opmærksom på at det kan være, at den fødende kvindes adresse ikke er opdateret, så tjek først evt. i KMD sagen, hvad kvindens adresse er. I skal ikke afvise meddelelsen, som vi tidligere har anbefalet. Derimod skal I godkende fødselsmeddelelsen og arkivere den. Hvis fødselsmeddelelsen ikke angår en borger i jeres kommune, skal I efterfølgende slette kvindens og det nyfødte barns cpr.nr i jeres system Bedste arbejdsgang I forhold til den bedste arbejdsgang i kommunen, der skal sikre at de rette personer får meddelelsen, anbefaler vi følgende: Det er bedst, hvis forholdsvis få brugere administrerer postkassen. Det kræver lidt øvelse at forstå funktionaliteten, hvorfor alle ikke behøver at lære det. Har I en administrativ bruger, er det ideelt opgaven ligger her. Det er muligt at sætte NOVAX op, så det udelukkende er superbrugere, der kan administrere postkassen. 98

100 Aftal med sundhedsplejerskerne at de sletter deres reminder om fødselsanmeldelse, når de har behandlet den. Reminderen ligger under Familieindgangen>Biologisk mors [Info] og kan slettes fra Reminderlisten, Familieindgangen og fra Biologisk mors [Info]. Gør I det på denne måde, kan I bruge Reminderlisten til at holde øje med at alle fødselsanmeldelser bliver ekspederet. Ligger der en fødselsanmeldelsesreminder, der er 2 dage gammel, kan det være sundhedsplejersken ikke har set den Korrespondancer og epikriser Behandling af modtaget korrespondancer Når I har modtaget korrespondance fra samarbejdspartnere og forældre, er oplysningerne allerede oprettet i NOVAX på journalen for den person, det drejer sig om. Næste skridt er at få adviseret den NOVAX Bruger, der skal tage sig af meddelelsen. NOVAX kan selv finde ud af det i nogle tilfælde, men for hovedparten af de modtagne forsendelser, skal I ind og advisere en bruger om, at der er kommet en meddelelse til dem. Herunder er nævnt, hvordan NOVAX reagerer og hvad der er Best practice at gøre som kommune, for at de rette mennesker får meddelelserne. Generelt gælder det, at det er bedst hvis forholdsvis få brugere administrerer postkassen. Det kræver lidt øvelse at forstå funktionaliteten, hvorfor alle ikke behøver at lære det. Har I en administrativ funktion, er det ideelt opgaven ligger her. Korrespondancebreve, Ambulantepikriser, Udskrivningsepikriser og fødselsanmeldelser For ovenstående meddelelser gælder at NOVAX IKKE adviserer nogen automatisk. Først når I som kommune har tildelt meddelelsen til en NOVAX bruger, notificeres denne bruger om meddelelsens eksistens. For at tildele en besked til en bruger skal I højreklikke på den og vælge Angiv status. Herefter vises vinduet Angiv status Vælg brugeren i dropdown menuen Vælg herefter status. Status kan være Godkend og Afvis. I skal altid godkende meddelelsen, med mindre I har modtaget en meddelelse, der skulle have været sendt til et andet system. 99

101 I kan godt godkende en meddelelse uden at sætte en bruger på. Men så vil NOVAX ikke advisere nogen om at der er kommet en meddelelse der kan læses i journalen. I kan godt tildele en meddelelse til en bruger uden at godkende den. Så vil NOVAX advisere brugeren, og brugeren vil kunne læse meddelelsen i journalen. Men når den ikke er godkendt har man ikke givet besked til afsendersystemet, om at meddelelsen er nået frem. Vær opmærksom at det I enkelte regioner er et krav, at man godkender fødselsmeddelelser. Tryk herefter [OK] Mail fra Sundhedsvejen Når det kommer til mails fra Sundhedsvejen, kan NOVAX selv finde ud af at advisere brugeren, om at der er kommet en besked de skal tage sig af. Der er altså ingen administrative opgaver forbundet med at modtage mails. Forælderen er oprettet på Sundhedsvejen med angivelse af sit cprnummer., navn og distrikt i NOVAX. Når forælderen sender en mail fra Sundhedsvejen medtager den disse oplysninger, når beskeden hentes ind i NOVAX. Da NOVAX nu kender distriktet, finder den sundhedsplejersken der har det pågældende distrikt og opretter automatisk en reminder til hende, samt sender en mail til hendes mailadresse. Herfra har hun mulighed for at lave et opslag i NOVAX og læse mailen under forælderens journal 10.5 Afsend korrespondancer, journaler og mails Epikriser, mails og journaler, der ligger Udbakke > Klar til afsendelse vil automatisk blive afsendt hvert 10. minut. Klik evt. [Opdater] for at holde dig ajour med afsendelse og modtagelse. Epikriser der er oprettet i NOVAX Sundhed ligger under Udbakke>Klar til afsendelse. Journalerexporter der er dannet ligger i Udbakke > Klar til afsendelse. Mails I har oprettet i NOVAX ligger i Sundhedsvejen >Klar til afsendelse. 100

102 10 minutter efter at en post er dannet vil man, hvis man trykker [Opdater] se, at posterne har flyttet sig fra Klar til afsendelse til Afs. ikke kvitteret, hvilket betyder de er afsendt, men endnu ikke læst ind i modtagersystemet. Når dette sker, vil de flytte sig fra til Afs. ikke kvitteret til Kvitteret. Journalexporter vil flytte sig til Afs. ikke kvitteret. I modtager ikke nogen kvittering på at modtageren har fået journalexporten. Mails har flyttet sig fra Sundhedsvejen > Udbakke >Klar til afsendelse til Sundhedsvejen > Udbakke > Afsendt Opret et korrespondancebrev I kan sende et notat som et korrespondancebrev/epikrise til en samarbejdspartner, der er oprettet i NOVAX med lokationsnummer. Alle typer notater, kan sendes som korrespondancebrev, både fra forældrejournaler, børnejournaler og skolejournaler. Under fanebladet Noter skal I højreklikke på det notat, I ønsker at sende. 101

103 Marker den modtager du vil sende notatet til og klik [OK]. Herefter vises følgende pop-up vindue, hvor man lige kan tjekke, om man har valgt den rigtige modtager. Hvis det er korrekt klikkes [Ja] 102

104 Epikrisen bliver nu oprettet og er klar til afsendelse. Klik [OK] NB: Hvis man vælger [Nej], kan man forsøge igen Send journal til anden NOVAX kommune Fra Kommunikation>Eksport journal til anden kommune sendes journaler til andre NOVAX kommuner Vælg CPR-nummer på den person, I ønsker at sende journalen på. I kan også medsende journaler på familiemedlemmer ved at sætte flueben ved dem. (dobbeltklik for at sætte fluebenet). Vælg kommunen i listen og marker at samtykket er OK. Spørgsmålet om samtykke er en reminder til jer om, at den del skal være i orden. Når alt er klart klikker I på knappen [OK], 103

105 Bekræft at oplysningerne er korrekte, ved at klikke [Ja], hvorefter NOVAX Sundhed pakker journalerne ned som en pakke, der kan sendes til den anden kommune. Når pakken er færdig, vises nedenstående vindue: 104

106 Herefter vil journalen blive afsendt til kommunen. Når en journal er pakket, vil der blive oprettet en note på hver enkelt person, hvis journal er sendt Afsend mail til Sundhedsvejen I kan sende en mail til alle forældre i NOVAX, som er oprettet på Sundhedsvejen. For at sende en mail til Sundhedsvejen skal forælderen være oprettet på Sundhedsvejen, fra forælderens [Info] Når I har skrevet et notat i Forældrejournalen, og kun her, kan den sendes som mail til Sundhedsvejen, hvor forældrene kan logge ind og læse den. I skal anvende noteemnet Udgående når I opretter notatet. Herefter skriver I mailen og klikker [OK] for at gemme den. Herefter får man pop-up vinduet. 105

107 Hvis du klikker [Ja] vil mailen blive afsendt inden for 10 minutter Vælges [Nej] kommer du tilbage til i fanen Noter Afsend gruppenotater til Sundhedsvejen Se Systemfunktioner>Hovedmenu>Grupper/klasser>Grupper/gruppenotat>Forældre Fra modulet Forældre, er det muligt at sende gruppenotater med emnet Udgående til Sundhedsvejen, så frem i fald at medlemmerne er oprettet på Sundhedsvejen. Hermed kan I sende mødregruppeindkaldelser ud via Sundhedsvejen.dk. Før man begynder skal følgende være på plads: Det er en forudsætning, at superbrugeren har oprettet den ønskede gruppetypen under Standardregister > Generelt > Gruppetyper med Modul: Forældre. Det er vigtigt, at mors eller fars adresse er oprettet på Sundhedsvejen, så mor bliver adviseret om, at der er kommet besked på Sundhedsvejen på hendes private . Dette gøres eller tjekkes fra mors [Info] i fanerne Kontakt og Sundhedsvejen. Selv om mors mailadresse står under Info>Kontakt bør man gå i fanen Sundhedsvejen og klikke Opret for at sikre sig, at Sundhedsvejen er opdateret med hendes mailadresse. Herefter går man i Hovedmenu > Grupper/klasser >Grupper og vælger fanebladet Forældre. Vælg nu [Opret] for at oprette gruppen, husk at bruge en unik kode, vi anbefaler dato samt initialer. I forhold til gruppenavn, kan man bruge den samme, som man har anvendt på Småbørnsgruppen. Hvis alle medlemmerne i gruppen er oprettet på Sundhedsvejen, skal man fra Grupper i fanen Forældre vælge [Vis/tilføj medlemmer] og [Gruppenotat] og afslutningsvis vælge noteemnet Udgående . Du kan nu indsætte din tekst (anvend evt. en frase), maks tegn, når du trykker [Ok], Skal du svare ja til at sende notatet til Sundhedsvejen. 106

108 Vær opmærksom på, at hvis I ønsker at indkalde til mødregrupper på ovenstående måde, er det stadig nødvendigt at oprette gruppen med modul Småbørn, med børnene som medlem for at gruppen vises i Barnets bog s. 17 på Sundhedsvejen Fejl i Elektronisk kommunikation Har I post der bliver liggende i Udbakke > Klar til afsendelse, og altså ikke bliver afsendt, er det meget vigtigt, at I tager kontakt til NOVAX Support. Har I mistanke om, at I har problemer med at modtage post, skal I øjeblikkelig tage kontakt til en NOVAX Support. 107

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet

Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet Brugervejledning UV-Specialvejledning EGU-modulet 1 1 Velkommen til UV-Specialvejledning... 3 2 EGU-modulet... 3 2.1 Sådan tilgås programmet... 3 3 Rettigheder... 4 3.1 Administratorrettigheder:... 4 3.2

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Brugervejledning Digital Post for administratorer

Brugervejledning Digital Post for administratorer Brugervejledning Digital Post for administratorer 1. Login Login til administrationsmodulet i Digital Post sker via Admin -knappen på forsiden. I login-billedet tastes det opgivne brugernavn og adgangskode

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste

TEA Hotline Eller Tabulex TEA-Privat Venteliste TEA Hotline 4676 1892 Eller support@tabulex.dk Tabulex TEA-Privat Venteliste Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 2 På ventelisten i fire trin... 3 Ændr og rediger data i ventelisten...

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra Edb-brugsen til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra Edb-brugsen til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra Edb-brugsen... 2

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning Lærerlogin

Vejledning Lærerlogin Vejledning Lærerlogin Opdateret 15. april 2013 Indhold Indledning... 3 Opsætning på ungdomsskolens hjemmeside... 4 Integrering i selve hjemmesiden... 4 Link... 5 Tildeling af adgangskoder... 6 Indhold...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

EGNE DOKUMENTER. Tilret dine egne dokumenter (gammel flet)

EGNE DOKUMENTER. Tilret dine egne dokumenter (gammel flet) EGNE DOKUMENTER Tilret dine egne dokumenter (gammel flet) INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret dit eget dokument 3 Tilret dit eget dokument 5 Send din mail til sælger 6 Oprettelse af bat filer (internethop)

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere