Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-778 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I DEN SENERE. TEGNINGER OG ILLUSTRATIONER I MANUALEN ER VEJLEDENDE, RET TIL ÆNDRING FORBEHOLDES. ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

2 OVERSIGT OVER DVD-AFSPILLEREN: TFT SKÆRM 2. HØJTTALERE 3. Knappen TFT ON/OFF (skærm) 4. Knappen PLAY/PAUSE (afspil/ pause) 5. Knappen NEXT & HURTIGT FREMAD 6. Knappen STOP 7. Knappen VOLUME+ 8. Knappen DVD/USB/SD 9. Knappen PILEKNAP OP 10. Knappen PILEKNAP HØJRE 11. Knappen OK 12. UDLØSER TIL DISKRUM 13. LÅGET OVER DISKRUMMET 14. Knappen PREV & HURTIGT TILBAGE 15. Knappen VOLUME- 16. Knappen SETUP 17. Knappen PILEKNAP VENSTRE 18. Knappen PILEKNAP NED 19. STRØMINDTAG 20. SD/MMC KORTLÆSER 21. Knappen POWER (tænd/ sluk) 22. A/V OUT TERMINAL 23. STIK TIL HOVEDTELEFONER 24. USB TERMINAL 25. INDBYGGET BATTERI 26. LADEINDIKATOR/ INFRARØD SENSOR TIL FJERNBETJENING / POWER INDIKATOR Fjernbetjeningen Tænd/ sluk SKÆRM & BRI/COL (lysstyrke/ farve) 2. Knappen TITLE 3. Knappen MENU 4. Knappen PREV & HURTIGT TILBAGE 5. Knappen NEXT & HURTIGT FREMAD 6. PILEKNAP OP 7. PILEKNAP VENSTRE 8. Knappen OK/PLAY/PAUSE (ok/ afspil/ pause) 9. NUMERISKE KNAPPER 10. Knappen PROGRAM/ANGLE (vinkel) 11. Knappen VOLUME- 12. Knappen MUTE (lyd fra) 13. Knappen SETUP (opsætning) 14. Knappen DISPLAY 15. Knappen STOP&USB/SD/MMC KORT 16. PILEKNAP HØJRE 17. PILEKNAP NED 18. Knappen SUBTITLE (undertekster) 19. Knappen AUDIO 20. Knappen SEARCH (søg) 21. Knappen REPEAT (gentag) 22. Knappen ZOOM/SLOW (zoom/ langsom gengivelse) 23. Knappen VOLUME+ 1

3 TILSLUTNING AF DVD-AFSPILLEREN TIL ANDRE ENHEDER Det anbefales, at du tilslutter afspilleren til et TV med multi-system. Sørg for, at både afspilleren og alle enheder, der skal tilsluttes (TV og forstærker), er slukkede, og stikket til netledningen taget ud af stikkontakten, inden du forbinder enhederne. Undlad at blokere ventilationsåbningerne på denne afspiller eller andre tilsluttede enheder og sørg for, at luften kan cirkulere frit omkring dem. Læs omhyggeligt følgende anvisninger, inden du tilslutter andre enheder. Vær opmærksom på farvekoderne, når du forbinder audioog videokabler, sæt det gule stik i den gule terminal, det røde stik i den røde terminal o.s.v. Hvis din model udelukkende leveres med RCA adapteren, har du desuden brug for et audio/video RCA kabel. Forbind den ene ende af RCA adapteren til afspilleren. Forbind dernæst audio/video RCA kablet til RCA adapteren og TV'et. Bemærk: AV kablet med minijack 3.5mm i diameter og 1.5cm længde er ikke kompatibelt med dette produkt. Det kræver et 1.8cm langt minijack stik. AUDIO R AUDIO L VIDEO IN AV AUDIO/VIDEO INPUT S-VIDEO A/V kabel YUV INPUT OPLADNING AF DET INDBYGGEDE BATTERI Afspilleren indeholder et genopladeligt lithium batteri. Kontrollér, at batteriet er opladet inden ibrugtagning. Hvis det ikke er, skal det oplades. Skub knappen power over på OFF og forbind adapterens ene stik til afspilleren og det andet til stikkontakten, så det indbyggede batteri kan oplades. Bemærk: 1. Batteriet kan kun oplades, når afspilleren er slukket. 2. Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, bør du stadig oplade det indbyggede batteri hver 3. måned. TILSLUTNING TIL EN BILADAPTER Biladapteren er designet med henblik på anvendelse i et køretøj med et 12V elektrisk system med negativ jord. ADVARSEL: Fjern adapteren fra stikket, når den ikke er i brug. Må ikke anvendes i 24V køretøjer. TV Til bilens cigarettænder (12V) FORSIGTIG: Afspilleren bør kun anvendes med den anbefalede biladapter. Hvis du anvender en anden biladapter, kan det beskadige afspilleren. Biladapteren er udelukkende beregnet til brug med denne afspiller. Undlad at anvende biladapteren med andre enheder. Af hensyn til trafiksikkerheden bør du aldrig betjene afspilleren eller se video, mens du fører et motorkøretøj. Sørg for, at afspilleren er sikkert fastgjort, så den ikke slynges rundt i bilen i tilfælde af en ulykke. Hvis cigarettænderstikket er snavset af aske eller støv, kan stikket blive varmt på grund af dårlig kontakt. Rengør stikket, inden du slutter afspilleren til. Efter brugen bør du tage stikket til biladapteren ud af både afspiller og cigarettænder. UDSKIFTNING AF SIKRING SIKRING POSITIV(+) KAPPE BEMÆRK: Smid ikke den positive (+) kappe ud, når du skifter sikringen. BETJENING KLARGØRING Tænd TV'et og indstil det til videokanalen. Tænd stereoanlægget, såfremt afspilleren er tilsluttet et sådant. KOM GODT I GANG 1. Skub knappen POWER til ON for at tænde afspilleren. 2. Tryk på knappen Open for at åbne diskrummet. 3. Læg en disk i afspilleren med labelsiden opad. 4. Luk diskrummet manuelt, hvorefter afspilningen automatisk starter. 5. Hvis der vises en menu på TV-skærmen, skal du trykke på pileknapperne eller indtaste det ønskede nummer med de numeriske knapper og dernæst trykke på knappen OK for at begynde afspilningen. INDSTILLING AF LYDSTYRKEN Tryk på knappen VOLUME +/-, når du vil skrue op eller ned for lyden. MUTE - LYD FRA Hvis du midlertidigt vil slå lyden fra uden at afbryde afspilningen, skal du trykke på denne knap. Tryk på knappen igen, når du vil slå lyden til. SPRING FREM ELLER TILBAGE Tryk på knappen PREV under afspilning, hvis du vil springe tilbage til foregående kapitel (DVD) eller skæring (CD). Tryk på knappen NEXT under afspilning, hvis du vil springe frem til næste kapitel (DVD) eller skæring (CD). JUSTERING AF LYSSTYRKE OG FARVE Tryk gentagne gange på knappen SCREEN ON/OFF&BRI/COL under afspilning, hvis du vil justerer henholdsvis lysstyrke og farve med pileknapperne højre og venstre. Tryk på knappen og hold den inde, når du til tænde eller slukke skærmen. 2

4 HURTIGT FREM/ TILBAGE Tryk på knappen F_FWD eller F_BWD og hold den inde under afspilning, hvis du vil søge hurtigt frem eller tilbage på disken ved 2x, 4x, 8x eller 20x normal hastighed. Tryk på knappen PLAY/PAUSE for at vende tilbage til normal afspilning. SÅDAN AFBRYDER DU AFSPILNINGEN Tryk på knappen STOP under afspilning, hvis du vil afbryde afspilningen. Afspilleren aktiverer funktionen Resume, der betyder, at du kan genoptage fra samme sted på disken. Tryk på knappen PLAY/PAUSE igen, hvis du vil genoptage afspilningen. Afspilleren fortsætter fra det sted på disken, du var kommet til. Hvis du åbner diskrummet eller trykker mere end én gang på knappen STOP, deaktiveres Resume, og du kan ikke længere gå direkte til samme sted igen. SLOW-MOTION AFSPILNING (DVD) Tryk gentagne gange på knappen SLOW under afspilning, hvis du vil afspille disken ved 1/2 normal hastighed. Hvert tryk på knappen sænker hastigheden yderligerer (ned til 1/7 normal hastighed). Tryk på knappen PLAY/PAUSE, når du vil vende tilbage til normal afspilning. GENTAGEFUNKTIONER Tryk på knappen REPEAT under afspilning, hvis du vil gentage et kapitel/en titel eller hele disken (gælder DVD), eller gentage en skæring eller alle skæringer (gælder CD), eller gentage et udsnit mellem to selvvalgte punkter (A-B). SØGNING EFTER ET PUNKT PÅ DISKEN 1. Tryk på knappen SEARCH under afspilning og markér den enhed, du vil søge efter (Titel, Kapitel eller Kapitel tid) ved hjælp af pileknapperne. 2. Indtast det ønskede nummer eller tidspunkt ved hjælp af de numeriske knapper. 3. Tryk på knappen OK for at bekræfte, hvorefter afspilning fra det valgte punkt eller tidspunkt starter. 4. Tryk på knappen SEARCH, når du vil lukke søgemenuen. PROGRAMAFSPILNING (OP TIL 16 PROGRAMPUNKTER) 1. Tryk på knappen PROGRAM under afspilning, hvorefter programmenuen vises på skærmen. 2. Tryk på pileknapperne og vælg en programplads i menuen. Indtast nummeret på den ønskede titel/ kapitel ved hjælp af de numeriske knapper. Fyld evt. andre programpladser på samme måde. Eksempel: Skæring 3, tryk på "3" Skæring 12, tryk på "1" og dernæst på "2" Skæring 21, tryk på "2" og dernæst på "1" 3. Start afspilning af programmet ved at vælge punktet PLAY i menuen. Tryk på knappen PROGRAM igen, hvis du vil afslutte oprettelse af program. 4. Hvis du vil ændre et punkt i programmet, skal du markere punktet ved hjælp af pileknapperne og indtaste det nye nummer. Punktet ændres. Hvis du vil slette alle punkter i programmet, skal du vælge punktet <CLEAR> i menuen og dernæst trykke på knappen OK på fjernbetjeningen. 5. Du kan også afslutte programmodus ved at slette alle programpunkter i menuen program. ZOOM AFSPILNING Tryk gentagne gange på knappen ZOOM, hvis du vil zoome ind på billedet til 2x, 3x og 4x normal størrelse og dernæst ud til 1/2x, 1/3x og 1/4x normal størrelse. Tryk en sidste gang på knappen, når faktor 1/4x er valgt, hvorefter billedet vender tilbage til normal størrelse. Mens der er zoomet ind, kan du bevæge dig rundt i billedudsnittet på skærmen ved hjælp af pileknapperne. OSD - ON SCREEN DISPLAYET Hvis du under afspilning trykker flere gange på knappen DISPLAY, vil du på skærmen kunne få vist en række forskellige oplysninger om afspilningen (aktuel disktype, titel nummer, kapitel nummer, forløben og resterende tid, sprog til lydspor, undertekster, multi-vinkel). ÆNDRING AF SPROG TIL LYDSPORET (KUN DVD) Det er muligt at ændre sproget på lydsporet til et andet end det, der er valgt i grundopsætningen (denne funktion kan dog kun anvendes, såfremt disken tilbyder lydspor på flere forskellige sprog). Tryk på knappen AUDIO under afspilning af DVD. Afspilleren skifter til næste lydspor i rækken og viser nummeret på skærmen. BEMÆRK: Hvis der ikke findes alternative lydspor på DVD'en, har denne knap ingen funktion. MULTI-VINKEL VISNING (KUN DVD) Tryk gentagne gange på knappen ANGLE, hvis du vil bladre gennem de tilgængelige vinkler og vælge den, du vil se. Bemærk: Denne funktion kan kun anvendes, hvis DVD'en indeholder scener optaget med multi-vinkel. ÆNDRING AF SPROG TIL UNDERTEKSTER (KUN DVD) Tryk gentagne gange på knappen SUBTITLE under afspilning af DVD, hvis du vil ændre sproget på underteksterne. Nummeret på det valgte sprog vises på skærmen; Når det ønskede sprog vises, skal du slippe knappen, hvorefter underteksterne vises på det valgte sprog. Bemærk: Denne funktion kan kun anvendes, hvis DVD'en tilbyder undertekster på flere sprog. TILBAGE TIL HOVEDMENUEN, AFSPILNING AF TITEL (DVD) Tryk på knappen MENU under afspilning, hvis du vil vende tilbage til hovedmenuen. Tryk på knappen TITLE for at afspille en titel. MPEG 4 AFSPILNING 1. Læg en MPEG 4 disk i afspilleren. På skærmen vises en medie-menu. Vælg den ønskede medietype (billed & video) ved hjælp af højre/ venstre pileknap og tryk på knappen OK for at bekræfte. Herefter vises en mappestruktur på TV-skærmen med en oversigt over filer på disken af den valgte type. 2. Vælg den ønskede mappe ved hjælp af pileknapperne og tryk på knappen OK for at bekræfte. 3. Filerne i mappen vises, og du kan nu vælge den ønskede fil ved hjælp af pileknapperne. Tryk på knappen OK for at starte afspilningen. 4. Tryk på knapperne NEXT og PREV, hvis du vil vælge fil direkte. 5. Tryk på knappen REPEAT, hvis du vil skifte afspilningsmodus. AFSPILNING AF KODAK PICTURE CD / JPEG CD Læg en Kodak picture CD/JPEG CD i afspilleren og vælg medietype billed ved hjælp af venstre/ højre pileknapper. Tryk på knappen OK for at bekræfte. 3

5 Afspilleren begynder automatisk afspilning af Slide show fra en Kodak Picture CD; Mapperne på en CD med JPEG billedfiler vises på TV-skærmen. Tryk på pileknapperne på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede mappe og tryk på knappen OK for at bekræfte. Filerne i mappen vises, og du kan nu vælge den ønskede billedfil ved hjælp af pileknapperne op/ ned på fjernbetjeningen. Tryk på knappen OK for at starte afspilningen. Der vises en miniature af billedet sammen med oplysninger om opløsning, filstørrelse og dato, når du peger på et filnavn. TILGÆNGELIGE FUNKTIONER MED KODAK PICTURE CD / JPEG CD 1. AFSPILNINGSFUNKTIONER Tryk på knappen REPEAT, hvis du vil ændre afspilningsfunktion. Tryk på knappen STOP under afspilning, hvis du vil vende tilbage til oversigten. 2. SPRING TIL NÆSTE/ FORRIGE BILLEDFIL Tryk på knappen NEXT, hvis du vil springe til næste billedfil, eller PREV, hvis du vil springe til forrige billedfil. 3. ROTÉR BILLEDET Tryk på HØJRE eller VENSTRE pileknap, hvis du vil rotere billedet på skærmen henholdsvis med eller mod uret. 4. VEND BILLEDET LODRET/ VANDRET Tryk på pileknap OP, hvis du vil vende billedet om den vandrette akse. Tryk på pileknap NED, hvis du vil vende billedet om den lodrette akse. 5. ZOOM IND/ UD PÅ BILLEDET Tryk gentagne gange på knappen ZOOM, hvis du vil ændre billedets zoomfaktor i rækkefølgen 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x og 1/4x den oprindelige billedstørrelse. Tryk på knappen endnu engang efter zoomfaktor 1/4x, hvorefter afspilleren vender tilbage til normal afspilning. Hvis billedet er forstørret på skærmen, kan du trykke på pileknapperne for at ændre det billedudsnit, der vises på skærmen. 6. VALG AF SLIDE SHOW OVERGANG Tryk på knappen PROGRAM under afspilning af slide show, hvis du vil bladre gennem de tilgængelige overgangseffekter og vælge én ud. AFSPILNING FRA EKSTERNT MEDIE (USB&SD/MMC KORT) Sådan klargøres afspilleren til afspilning fra eksternt medie 1. Skub knappen POWER ON/OFF over på ON. Sæt en USB-nøgle med mediefiler i afspillerens USB-port eller sæt et SD/MMC kort i kortlæseren. Når afspilleren har genkendt og læst USB-enhed eller SD/MMC kort, vises en medie-menu på skærmen, og du kan nu vælge den medietype, du vil se (billed, audio, video), ved at trykke på pileknap højre/ venstre. Tryk på knappen OK for at bekræfte. Afspilleren viser mappestrukturen på skærmen, og du kan vælge mapper og filer til afspilning ved hjælp af pileknapperne. 2. Tryk på knappen NEXT eller PREV, hvis du vil springe frem eller tilbage. Bemærk: Tryk på knappen STOP på fjernbetjeningen og hold den inde, eller tryk på knappen DVD/USB/SD på afspilleren for at vælge mellem USB, kort og disk med pileknapperne VENSTRE/HØJRE, bekræft dit valg ved at trykke på knappen OK. FORSIGTIG: Undgå stød fra statisk elektricitet ved aldrig at berøre USB-port og kortlæser under afspilningen. GRUNDINDSTILLINGER Med grundindstillingerne kan du skræddersy afspillerens opsætning. Når du har foretaget grundopsætningen, gemmes oplysningerne i afspillerens hukommelse, indtil du vælger at ændre dem. SÅDAN GENNEMFØRES GRUNDOPSÆTNINGEN 1. Tryk på knappen SETUP for at åbne menuen opsætning. 2. Markér med pileknapperne det punkt, du ønsker at indstille, hvorefter underpunkterne i den valgte menu vises på skærmen. Tryk igen på pileknapperne for at foretage din indstilling. Tryk på knappen OK for at bekræfte ændringen. 3. Tryk på pileknapperne, hvis du vil gå til et andet punkt i hovedmenuen. 4. Tryk på knappen SETUP for at lukke menuen opsætning. 1. OPSÆTNING AF SYSTEMET 1.1 TV SYSTEM - her vælger du TV-system. Vælg den indstilling, der svarer til det tilsluttede TV. 1.2 SCREEN SAVER - hvis afspilleren ikke anvendes i nogle minutter, vil et DVD-logo begynde at bevæge sig hen over skærmen. Dette sker for at beskytte skærmen. Valgmuligheder: On: Screen saver er slået til Off: Screen saver er slået fra 1.3 TV TYPE - her vælger du skærmformat. Vælg den indstilling, der passer til det tilsluttede TV. Valgmuligheder: 4:3PS : Normal Pan & Scan 4:3LB : Normal Letter Box 16:9 : 16:9 Wide Screen 1.4 PASSWORD - her indtastes koden, der låser systemet op. Fremgangsmåden er som følger: Åben punktet SYSTEM SETUP, vælg underpunktet PASSWORD ved hjælp af pileknap ned og tryk på pileknap højre for at åbne indtastningsboksen Indtast afspillerens kode, som er "0000", for at låse afspilleren op. Hvis du vil ændre koden, skal du herefter vælge indtastningsboksen igen, indtaste en anden firecifret kode efter eget valg og trykke på knappen OK for at bekræfte. Hvis du ændrer afspillerens kode, skal du i fremtiden låse den op med den nye kode Hvis du skulle glemme din kode, kan du altid anvende masterkoden, som er "8200", hvis du vil låse afspilleren op. BEMÆRK: Hvis du indtaster en forkert kode, mens afspilleren er låst op, låser afspilleren automatisk systemet. 1.5 RATING - Her kan du vælge rating for afspillerens børnesikring. Hvis du vil ændre ratingen, skal du først indtaste koden for at låse afspilleren op. Valgmuligheder: 1 KID SAFE / 2 G / 3 PG / 4 PG 13 / 5 PG-R / 6R / 7 NC-17 / 8 ADULT (alt kan afspilles) 1.6 DEFAULT - Vælg dette punkt, hvis du vil gendanne de oprindelige standardindstillinger. Valgmuligheder: RESTORE 2. LANGUAGE SETUP - SPROG 2.1 OSD LANGUAGE - Her vælges sproget til OSD displayet, der vises på skærmen. 2.2 AUDIO LANG - Her vælges det foretrukne sprog til lydsporet. (gælder kun DVD, understøttelse afhænger af disken). 2.3 SUBTITLE LANG - Her vælges det foretrukne sprog til underteksterne. (gælder kun DVD, understøttelse afhænger af disken). 4

6 2.4 MENU LANG - Her vælges det foretrukne sprog til menuerne. (gælder kun DVD, understøttelse afhænger af disken). 3. VIDEO SETUP - BILLED 3.1 BRIGHTNESS - her indstilles lysstyrken for skærmen. Valgmuligheder: 0/2/4/6/8/10/ CONTRAST - her indstilles kontrasten for skærmen. Valgmuligheder: 0/2/4/6/8/10/ HUE - her indstilles farvetonen for skærmen. Valgmuligheder: -6/-4/-2/0/+2/+4/ SATURATION - her indstilles farvemætningen for skærmen. Valgmuligheder: 0/2/4/6/8/10/12 4. SPEAKER SETUP - HØJTTALERE 4.1 DOWNMIX Valgmuligheder: LT/RT - Højre/Venstre mix modus STEREO - Vælg denne indstilling, hvis afspilleren ikke er tilsluttet en 5.1 surround-forstærker. KORREKT HÅNDTERING AF CD'ER Hold disken i kanten, så du ikke sætter fingeraftryk på selve disken. Fingeraftryk, snavs og ridser kan medføre lydudfald eller forvrænget lyd. Undlad at skrive på diskens labelside med kuglepen eller andre skriveredskaber. CD'er må ikke behandles med rensebenzin, fortynder eller antistatisk væske. Undlad at bøje eller tabe CD'er. Læg aldrig mere end én CD i afspilleren ad gangen. Tving ikke låget i, hvis disken ikke ligger korrekt i afspilleren. Opbevar altid CD'er i deres kassetter, når de ikke er i brug. FEJLFINDING Hvis din DVD-afspiller ikke fungerer korrekt, kan du prøve at løse problemet med anvisningerne i listen herunder, inden du sender afspilleren til reparation. Symptom Kontrollér følgende Der kan ikke tændes for afspilleren, eller den slukker pludseligt. Batteripakken sidder i afspilleren, men der kan ikke tændes for afspilleren, eller den slukker pludseligt. Fjernbetjeningen virker ikke. Ingen billede eller lyd. Ingen billede. Ingen lyd. Ingen billede og lyd. Forvrænget billede eller lyd. Kontrollér, at adapterens stik er sat korrekt og sikkert i både afspiller og stikkontakt. Sluk for strømmen og tænd igen. Kontrollér, at batteripakken er fuldt opladet. Hvis ikke, bør du oplade afspilleren. Kontrollér, at batteriet i fjernbetjeningen ligger korrekt i overensstemmelse med markeringerne for polaritet, "+" og "-". Batteriet kan være brugt op, erstat med et nyt. Sørg for at pege med fjernbetjeningen direkte imod den infrarøde modtager på DVD-afspilleren. Fjern evt. genstande, der blokerer passagen mellem fjernbetjening og infrarød modtager. Kontrollér, at A/V kablerne er korrekt og sikkert forbundet. Kontrollér, at disken i afspilleren er af typen DVD, DVD-RW eller AUDIO CD. Brug ikke CD'er, der er ridsede eller snavsede. Kontrollér, at disken ligger med labelsiden opad. DVD-afspillerens pick-up linse kan være snavset. Kontakt et servicecenter med henblik på rensning af linsen. Kontrollér, at TV'et er indstillet til VIDEO- eller AV-kanalen, hvis afspilleren er forbundet til et TV. Kontrollér, at der er tændt for LCD displayet. Kontrollér, at displaypanelet er åbent. Hvis det er lukket, kommer der ingen lyd ud af højttalerne. Kontrollér indstillingen for lydstyrke. Hvis lydstyrken er indstillet til 0, skal du skrue op for lyden. Kontrollér, om hovedtelefonerne er forbundet til terminalen mærket PHONES. Højttalerne er slået fra, hvis der er tilsluttet hovedtelefoner til afspilleren. Kontrollér, at batteriet ligger korrekt i afspilleren, og at adapteren er korrekt forbundet. Læg en CD uden buler og ridser i afspilleren. 5

7 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Undlad at udsætte afspilleren for dryp eller stænk og placer ikke væskefyldte beholdere, så som vaser, oven på apparatet. Eftersom AC/DC adapteren anvendes som hovedafbryder, skal der altid være nem adgang til den stikkontakt, adapteren er tilsluttet. Hvis du vil slukke helt for afspilleren, skal stikket til AC/DC adapteren tages ud af stikkontakten. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på afspilleren. Der skal altid være mindst 2 cm frirum rundt om afspilleren, således at den nødvendige ventilation kan finde sted. Undlad at dække afspillerens ventilationsåbninger med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner etc. Apparatet er designet med henblik på anvendelse i en tropisk og/eller tempereret klimazone. Tænk på miljøet, når du skaffer dig af med brugte batterier. FORSIGTIG: Eksplosionsfare, hvis batteriet lægges forkert i afspilleren. Batteriet bør udelukkende erstattes med et andet af samme eller tilsvarende type. Batteriet må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. Lytning via øre- eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre nedsat hørelse. Mærkaten med lovgivningsmæssige oplysninger findes i bunden af afspilleren. Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 6

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-779 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-745 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MTW-746 TWIN LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING GRUNDIGT, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-981 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG. Introduktion INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sikkerhedsanvisninger Oversigt over afspilleren Knapper og kontroller Skærmen Fjernbetjeningen Indholdet i pakken Tilslutning til strømkilden Sådan tilsluttes skærmen Sådan

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Denver MT-770 Page 0 Denver BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-770 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: PDV3370 LÆS MEDFØLGENDE BETJENINGSVEJLEDNING NØJE IGENNEM FØR TILSLUTNING OG IBRUGTAGNING. GEM VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG ILLUSTRATIONER OG GRAFIK

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MED 7" LCD MONITOR MODEL NR.: MTW-727 TWIN LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT OG SÆT DIG IND I BETJENINGEN, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. Gem denne vejledning, så du om

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

Indhold. Indhold. Introduktion. Tips til betjening. Digital Monokulær Natkikkert. Indhold DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 Indhold Indhold Digital Monokulær Natkikkert Model: Indhold Introduktion 3 Tips til betjening 4 Oversigt over kikkerten 5 7 Ilægning af batteri 7 Sådan tænder du 8 Sådan slukker du 8 Anvendelse som kikkert

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-20. Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. VR-20 Læs venligst denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-20

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4

Indholdsfortegnelse... 1. Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3. Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsoplysninger / Forholdsregler... 2-3 Knapper og kontroller - Master DVD afspiller... 4 Knapper og kontroller - Slave afspiller... 5 Knapper og kontroller

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 )

PDVD MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) PDVD-16907 MTK1389Q 方案 ( 带 EUP 说明书 ) BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-752C Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22.

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22. ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VRC-22 LÆSER NEDENSTÅENDE ADVARSLER OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DENVER VRC-22. Inden

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning DENVER VPL-120 Pladespiller i Transportkuffert LÆS OMHYGGELIGT VEJLEDNINGEN OG GEM DEN PÅ ET SIKKERT STED, SÅ DU KAN SLÅ OP I DEN DA-1 OVERSIGT 1. Lås 2. Støvlåg 3. Adapter - Brug

Læs mere

DVH-1020 Betjeningsvejledning

DVH-1020 Betjeningsvejledning DVH-1020 Betjeningsvejledning VIGTIGT Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, inden du tager DVD AFSPILLEREN i brug. Gem betjeningsvejledningen, så du kan slå op i den senere. Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768

DVD VCD CD MP3 JPG. Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 DVD VCD CD MP3 JPG Betjeningsvejledning BÆRBAR DVD AFSPILLER MP-768 Indhold: SIKKERHEDSOPLYSNINGER...01 FORHOLDSREGLER VED ANVENDELSE AF AFSPILLEREN...03 KONTROLLÉR TILBEHØRET...05 SPECIFIKATIONER...06

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse

DENVER DVD-802. Indholdsfortegnelse DENVER DVD-802 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1-2 Kapitel 1 Grundlæggende betjening... 3 1. Sådan tænder du for DVD-afspilleren... 3 2. Sådan lægger du en disk i afspilleren... 3 3. Sådan afspiller

Læs mere

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn  Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Kvikstartguide BFH-12 Sort Grøn WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Oplad fitness-armbåndet i 30 minutter inden brugen. Minimumskrav til din smartphone

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BETJENINGSVEJLEDNING MT-781 BÆRBAR DVD-AFSPILLER www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger CAUTION Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Vigtige sikkerhedsforanstaltninger RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOTOPEN Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning.

VR-21. Læs denne vejledning inden ibrugtagning. VR-21 Læs denne vejledning inden ibrugtagning. www.denver-electronics.com ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VR-21 LÆSER

Læs mere

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse

Menuen SETUP (opsætning) S14-S21. Indholdsfortegnelse BETJENINGSVEJLEDNING MTW-730TWIN Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse S1 Sikkerhedsoplysninger S2 Før du går i gang S3-S4 Knapper og kontroller S5-S7 Selve afspilleren S5 Fjernbetjeningen S6

Læs mere