Projektstyring med MindView 3 BE. Kursussite: k.dk/mv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstyring med MindView 3 BE. Kursussite: www.plan k.dk/mv"

Transkript

1 Projektstyring med MindView 3 BE Kursussite: k.dk/mv

2 Printvenlig side for Hurtigt igang med MindMap Page 1 of 2 Hurtigt i gang med MindMap Tryk MindView-knappen Vælg Ny Vælg en mapvisning Højreklik på Emne I genvejsmenuen ser du at du kan klare det meste af arbejdet ved brug af taster og genvejstaster Opgave Forestil dig at du vil renovere dit køkken. Du laver brainstorm med din mand - som et mindmap: Opret et nyt mindmap Markér Emne Tast F2 for at redigere tekste Rediger tekst Tast Enter for at afslutte redigering Tast Enter for at oprette en gren Tast F2 for at redigere tekste Rediger tekst for Idé Tast Enter for at afslutte redigering

3 Printvenlig side for Hurtigt igang med MindMap Page 2 of 2 Tast Insert for at oprette en undergren Tast F2 for at redigere tekste Rediger tekst for Idé Tast Enter for at afslutte redigering Anvend piletaster for at navigere rundt i mappet Tast F11 for at indsætte en tekstnote i en Idé Tast Shift + Enter for at oprette en overgren Hold musen nede på en gren og træk for at flytte den til en anden placering Fortsæt på den måde til du har et overblik over de mange forskellige opgaver (indkøb, rengøring, forberedelse til malearbejdet, håndværkerassistance osv.)

4 Printvenlig side for emne Page 1 of 4 Aktiver projektstyring Vælg fanen Opgave-/tidslinjeoplysninger (1) Tryk Aktiver projektstyring (2) Herved fremkommer en advarsel. Bemærk at opgaver kun kan indsættes på arbejdsdage. Nye projekter baseres på Standardkalenderen, der defineres under MindView-indstillinger (se under MindVieW-knappen). I standardkalenderen er lørdag-søndag ikke arbejdsdage og der er frokostpause fra Tryk OK Du skal først vælge projektets startdato. Vælg Projektoplysninger Vælg Projektets startdato (1) Vælg en dato (2) Tryk OK

5 Printvenlig side for emne Page 2 of 4 I dette ferieprojekt har du brug for at speciel projektkalender. Vælg Projektkalender Tryk Projektkalender Vælg alle hverdage ved at trække med musen fra m til f (1) Tryk Ryd (2)

6 Printvenlig side for emne Page 3 of 4 Vælg alle hverdage og lørdag ved at trække med musen fra m til l (1) Skriv 8 og 18 for arbejdstid Tryk OK Nu er du igen i boksen Indstillinger for projektkalender Skriv timer pr. dag, uge, måned (1) Projektkalenderen afviger fra standardkalenderen. Måske den er rar at have til en anden gang der skal udføres et projekt i en ferie Tryk Projektkalender (2) Tryk Eksporter kalender

7 Printvenlig side for emne Page 4 of 4 Navngiv kalenderfilen (1) Tryk Gem (2) Tryk OK i de følgende 2 bokse Når du skal bruge kalenderen i et tilsvarende projekt, skal du på tilsvarende måde importere kalenderen. Se evt.: FeriearbejdsKalender.xml Tryk Mindview-knappen Tryk Gem

8 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 1 of 8 Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Projektet ses i øjeblikket som MindMap, der består af grene og undergrene. Vælg fanen Vis Tryk Gantt (CTRL+Skift+6) Gantt-visningen består af følgende elementer: Gannt-oversigten Gant kortet I Gannt-oversigten ses grene og undergrene som opgaver og underopgaver

9 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 2 of 8 I Gannt-oversigten kan du: tilføje opgaver hæve/sænke opgavers niveauer sammenkæde opgaver via valg af foregående opgave knytte ressourcer til opgaver ændre rækkefølgen af opgaver (dette kun af visuelle grunde, da det er starttidspunkter for opgaver der reelt bestemmer rækkefølge. Mere om det senere) ændre opgavers varighed/start/slut I eksemplet er varigheden 0,8 dag?.?-tegnet angiver at det er en anslået værdi. (Normalt er den anslåede værdi 1 dag?, men i dette projekt er arbejdsdagen udvidet til 10 timer) Vaske loft står nederst under Rengøring, det skal af visuelle grunde anbringes øverst. Træk feltet Vaske loft opad indtil der fremkommer en sort lodret pil op som vist Slip musen

10 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 3 of 8 Træk de øvrige felter i gruppe, så rækkefølgen ser logisk ud Hov, du har glemt at vinduet også trænger til maling og derfor skal de også slibes Marker opgaven Slibe overflader (1) Vælg fanen Ganttværktøjer Tryk Underopgave (2) (eller tast Insert)

11 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 4 of 8 Herved fremkommer en ny opgaveidé Ret teksten til Vinduesrammer Marker opgaven Male træværk Tast Insert Ret teksten til Vinduesrammer Det ser nu ud til at der er temmelig meget malerarbejde. Det vil nok være en god idé at samle det i én opgave med tilhørende underopgaver. Marker rod-

12 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 5 of 8 opgaven Køkkenrenovering (1) Vælg fanen Ganttværktøjer Tryk Opgave (2) (eller tast Enter) (Bemærk: Det er ikke ligegyldigt om du vælger kommandoen Opgave eller du taster Enter. Opgave giver en Idé nederst i listen, Enter giver den øverst i listen. Dette forhold har dog ingen praktisk betydning for projektstyringen) Ret teksten Idé til Male Marker Male Træk feltet Male opad indtil der fremkommer en sort lodret pil op som vist Slip musen

13 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 6 of 8 Nu er opgaven Male anbragt over alle maleopgaver, men på samme niveau. Du skal nu sørge for at de enkelte maleopgaver bliver underordnet Male. Hold CTRL nede Klik i opgaverne Male loft, Male vægge, Male træværk Herved markeres de 3 opgaver Vælg fanen Ganttværktøjer Tryk Ryk ind (Alt+Skift+højrepil) Her ses at Male nu er en opgave på niveau med Montere lamper... Det ses endnu tydeligere ved at se projektet som Mind Map Tast CTRL + Skift + 1 (skifter til Mind Map visning)

14 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 7 of 8 Tast CTRL + Skift + 6 (skifter til Gantt visning) Tast CTRL + Skift + 6 (skifter til Gantt visning) Nu kommer du pludselig i tanke om, at der også skal installeres en opvaskemaskine. Det kræver besøg af eksterne ressourcer, VVS-installatør og elektriker. Desuden skal der monteres ny vask, vandlås og blandingsbatteri. Konen vil løbende udføre kontrol med arbejdet som du løbende må følge op på. Opret (som beskrevet ovenfor) opgaverne: VVS-installation El-installation Købe opvaskemaskine, vask, vandlås og blandingsbatteri Kontrol/Opfølgning Gantt-oversigten skal nu se ud som vist. Hent evt. Køkkenrenovering1.zip

15 Printvenlig side for Rækkefølge og niveauer i Gantt-oversigt Page 8 of 8

16 Printvenlig side for AngivOpgaversVarighed Page 1 of 3 Angiv opgavers varighed En opgaves varighed er fastlagt ud fra varigheden af dens underopgaver. Som standard anslår MindView en varighed til 1 dag, under forudsætning af en standardarbejdsdag på 8 timer.? angiver at værdien er anslået. Marker et felt under varighed for en underopgave Skriv et tidsrum Tast Enter Tast Pil ned Skriv varighed for næste opgave Tidsrum kan angives i: dage fx 2d (2 dage) timer fx 0,5t (½ time) minutter fx 20m (20 minutter) Skriv varigheder for alle opgaver undtagen for Kontrol/Opfølgning Det er let at skrive varighederne, hvis du starter med at markere et felt, skriver tal og enhed, taster ENTER og derefter PIL NED, og fortsætter på denne måde.

17 Printvenlig side for AngivOpgaversVarighed Page 2 of 3 Her ses opgaver i Gantt-oversigt og Gantt-kort. Tast evt. CTRL + + et par gange for at forstørre visningen i Gannt-kortet. Se evt. Køkkenrenovering2.zip Gantt-kortet består af to typer vandrette bjælker. Længden af bjælken angiver varigheden af en opgaven. Det er dig der bestemmer start og varighed af en opgave eller slut og varighed af en opgave. Angiver varigheden af projekt eller en opgave med underopgaver. En opgave af denne type kaldes en Sumopgave. Sumopgavers start, slut og varighed kan ikke defineres manuelt, da disse parametre alene er defineret ud fra underopgavernes. I stedet for at taste. CTRL + + for at forstørre visningen i Gannt-kortet kan du: Højreklikke på tidsskalaen (1) Vælg Tidsskala...(2) Vælg enheder Timer

18 Printvenlig side for AngivOpgaversVarighed Page 3 of 3 Vælg enheder 30 Minutter Tryk OK

19 Printvenlig side for emne Page 1 of 5 Tider, rækkefølge og relationer Projektets starttidspunkt (eller sluttidspunkt) er tidligere fastlagt under Projektoplysninger (AktiverProjektstyring) Du kan ikke fastlægge tidspunkter for opgaver, der har underopgaver. Derfor er det fristende at fastlægge starttidspunkter for de enkelte underopgaver. Det er (som vi senere skal forstå) ikke særlig hensigtsmæssigt. I stedet bør du styre projektet ved at sammenkæde opgaverne på en logisk og hensigtsmæssig måde. Vi taler således om relative tidsangivelser vs. absolutte tidsangivelser. I dette projekt er det fx en selvfølge, at malerarbejdet først iværksættes, når fladerne er rengjorte, tørre og evt. glatslebne. Her er der altså opgaver, der følger logisk efter hinanden og der kan være nødvendige forskydninger i deres udførelse. Det er her at Gannt-kortet viser sin styrke. Ved indkøb af materialer skal du handle i den rækkefølge, der passer med forretningernes placeringer. Rengøringsmidlerne køber du i supermarkedet på vej til byggemarkedet, hvor du først kommer til malerafdelingen. Opgave 5 skal altså udføres før opgave 3 som skal udføres før opgave 4. (Transporttiden indregnes i opgaverne) Det kan være svært at styre musen, hvis bjælkerne i Gantt-korten er meget korte. Tast CTRL + + (evt. et par gange) Herved forstørres billedet (CTRL + - forminsker) Anbring markøren i bjælken for Rengøringsmidler Træk lodret opad til den opgave, der skal løses som den næste (der fremkommer en markør, der indikerer at der er ved at blive dannet en sammenkædning af opgaver) Slip musen Her ses sammenkædningen af de to opgaver.

20 Printvenlig side for emne Page 2 of 5 Sammenkæd på tilsvarende måde opgave 3 og 4 Forbindelserne mellem de tre opgaver er eksempler på Afslutningtil-Start-relationer. En Afslutning-til-Start-relation er den mest almindelige form for sammenkædning af opgaver. Efter indkøbene skal du i gang med afmontering af lamper mv. Anbring markøren i bjælken for sumopgaven Købe materialer Træk lodret nedad til den opgaven Afmontere lamper, greb... Slip musen Nu følger Afmontere lamper, greb... efter indkøbene Tast CTRL + - for at formindske billedet Sammenkæd opgaven Afmontere lamper, greb... med sumopgaven Rengøring Sammenkæd rengøringsopgaverne fra loftet og nedad til gulvet. Sammenkæd sumopgaven Rengøring med sumopgaven Slibe overflader

21 Printvenlig side for emne Page 3 of 5 Man bør normalt ikke slibe våde overflader. Derfor er det nødvendigt at indføre en forsinkelse på 2 timer af opgaven Slibe overflader. Højreklik på forbindelsen Vælg Rediger forbindelse Vælg Rediger forbindelse Skriv 2t i feltet Mellemliggende (1) Tryk OK (2)

22 Printvenlig side for emne Page 4 of 5 Her ses at arbejdet først kan fortsætte næste dag. Sammenkæd slibearbejde og malerarbejde til en logisk rækkefølge Se evt. Køkkenrenovering3.zip

23 Printvenlig side for emne Page 5 of 5 Det næste du skal se på er opgaver for de eksterne ressourcer, VVS-manden og elektrikeren, og de følgende opgaver. De to håndværkere skal bestilles til bestemte tidspunkter i forvejen. Disse tidspunkter kan ikke uden videre flyttes. Det giver betingelser i Gantt-kortet. Se Betingelse og milepæl

24 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 1 of 8 Betingelse, milepæl, forsinkelse og forspring Du skal nu se på opgaver for de eksterne ressourcer, VVS-manden og elektrikeren, og de følgende opgaver. De to håndværkere skal bestilles til bestemte tidspunkter i forvejen. Begge håndværkere giver tilsagn om at deres arbejde kan udføres på 2 timer. Elektrikeren kan komme d. 21/ kl. 10. VVS-manden kan også komme og udføre rørarbejdet d. 21/ klokken 10, men han skal være færdig ½ time tidligere end elektrikeren, for at elektrikeren kan udføre el-tilslutningen af opvaskemaskinen. Disse forhold ligger fast. Det giver betingelser i Gantt-kortet. Det er nærliggende at løse disse betingelser ved låse starttidspunkterne for de to håndværkers besøg. Men hvad nu hvis hele tidsplanen skrider. Så skal starttidspunkterne for begge håndværker rettes hver især. Det er derfor mere elegant at rejse en milepæl og bruge den som udgangspunkt for de sammenkædede senere hændelser. Marker opgaven Montere lamper... Tast Enter Herved fremkommer en ny idé Skriv Klar til installationer Teksten indikerer at dette ikke er en opgave, men en milepæl i projektet Dobbeltklik på bjælken Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Vælg startdato (1) Afmærk Marker opgave som milepæl (2) Bemærk at en milepæl har varigheden nul!

25 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 2 of 8 Her ses en lille del af Ganttdiagrammet stærkt komprimeret. Milepælen ses til højre (1) Til venstre (2) ses en indikator for den begrænsning, at milepælen er sat for et bestemt tidspunkt. Milepælen kan bruges som anker for de eksterne ressourcers (VVSmandens og elektrikerens) opgaver. Dobbeltklik på bjælken for VVSinstallation Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Vælg fanen Foregående opgaver (1) Vælg i rullelisten Klar til installationer (2)

26 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 3 of 8 Da arbejdsdagen starter klokken 8:00 og VVS-manden først kan komme kl 10:00 skal der indføres en forsinkelse for denne opgave. Skriv 2t i feltet Mellemliggende... (1) Tryk OK (2) Bemærk feltet Foregående opg..., der skal læses: " Den foregående opgave er opgave 25 med en Afslutning-til- Start-relation med en forsinkelse på 2 timer. Hermed er VVS-installatørens besøg

27 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 4 of 8 fikseret i forhold til milepælen. Dobbeltklik på bjælken for Elinstallation Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Vælg fanen Foregående opgaver (1) Vælg i rullelisten VVSinstallation (2) Elektrikeren skal føre kabler frem til opvaskemaskinen og montere en stikdåse. Det kan han gøre sideløbende med at VVS-manden udfører rørarbejdet. Men han kan først færdiggøre tilslutningen, når VVS-manden er færdig. Derfor er relationen mellem de to opgaver en Afslutning-til-Start-relation med en forspring på 1½ time. Skriv -1,5t i feltet Mellemliggende... Tryk OK

28 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 5 of 8 Bemærk feltet Foregående opg..., der skal læses: " Den foregående opgave er opgave 26 med en Afslutning-til- Start-relation med et forspring på 1½ time. Her ses et udsnit af Ganttdiagrammet, der viser en ASrelation med forspring. Indkøb af opvaskemaskine, vask, vandlås og blandingsbatteri skal nødvendigvis være afsluttet før VVSmandens montering af disse dele, men indkøbene er ikke relateret til nogen af de øvrige opgaver. Du ønsker ikke, at disse ting skal stå og fylde op længere end nødvendigt. Derfor har du brug for en Start-til- Afslutning-relation mellem milepælen Klar til installationer og opgaven Købe opvaske... Dobbeltklik på bjælken for Købe opvaske... Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger. Vælg fanen Foregående opgaver) Vælg i rullelisten Klar til installationer (1) Vælg i rullelisten Start-til-Afslutning (SA) (2) Tryk OK

29 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 6 of 8 Her ses et udsnit af Gantt-diagrammet, der viser en SA-relation. SA-relationer forekommer sjældent. Du vil selv montere lamper, men dette arbejde bør foregå i samarbejde med elektrikeren. Dette er et eksempel på en Start-til-Start-relation (SS-relation) Dobbeltklik på bjælken for Montere lamper... Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger. Vælg fanen Foregående opgaver (1) Vælg i rullelisten El-installation (2) Vælg i rullelisten Start-til-Start (SS) (3) Tryk OK Her ses et udsnit af Ganttdiagrammet, der viser en SSrelation. Opgaven Kontrol/Opfølgning er et samarbejde mellem din kone og dig. Din kone skal løbende kontrollerer det udførte malerarbejde, og du udbedrer fejl og mangler. Kontrollen ophører, når du er færdig med udbedringer, og udbedringsarbejdet er færdigt, når kontrolløren er tilfreds. Derfor slutter de to opgaver samtidig. Dette er en Afslutning-til-Afslutning-relation (AA). Denne opgave kan først starte, når du er færdig med at male loftet.

30 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 7 of 8 En nærmere inspektion (CTRL + + flere gange) af Gantt-diagrammet viser, at Male Loft skal være afsluttet 18/10 kl. 17:30, og alt malearbejde skal være afsluttet 20/10 kl. 13:30. Dvs. at med 10 timers arbejdsdage er der 16 timer til Kontrol/Opfølgning. Ret 1 dag? til 16 t (1) Dobbeltklik på bjælken for Kontro/Opfølgni...(2) Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Vælg fanen Foregående opgaver Vælg i rullelisten Male loft (1) Vælg i rullelisten Afslutning-til-Start (AS) (2) Vælg i rullelisten Male (3) Vælg i rullelisten Afslutning-til-Afslutning (AA) (4) Tryk OK (5) Her ses et udsnit af Gantt-diagrammet, der viser både en AS-relation og en AA-relation til samme opgave. Her ses den samlede Gannt-oversigt for projektet:

31 Printvenlig side for Betingelse og milepæl Page 8 of 8 Se evt. Køkkenrenovering4.zip

32 Printvenlig side for Problemer og begrænsninger Page 1 of 3 Problemer, deadline og betingelser Nu opstår der problemer. VVS-manden meddeler, at han er blevet forhindret og først kan komme samme tid dagen efter det aftalte. Elektrikeren kan heldigvis også komme denne lørdag! Begrænsningen på milepælen Klar til installation må altså ændres. Dobbeltklik på ikonen for betingelsen på milepælen Klar til installationer Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Ret start dato til Tryk OK Her ses at milepælen er flyttet et døgn frem. Hvis du åbner Boksen Opgaveoplysninger ved at dobbeltklikke på milepælen og lukker ved at trykke OK, springer milepælen automatisk frem til arbejdsdagens begyndelse: Der kommer gæster d. 22/10 om aftenen. Derfor skal der ryddes op og sættes på plads i god tid før madlavningen. Det giver en betingelse - du må hellere sætte en deadline for hele projektet. Du afsætter 8 timer til denne opgave. Marker opgaven Kontrol/Opfølgning Tast Enter

33 Printvenlig side for Problemer og begrænsninger Page 2 of 3 Herved fremkommer en ny idé Skriv Rydde op/sætte på plads (1) Skriv 8t i feltet Varighed (2) Dobbeltklik på bjælken for Rydde op/sætte på plads Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Vælg Betingelsestype Afslut senest (1) Vælg Deadline: (2) Vælg Betingelsesdato: (3) Vælg fanen Foregående opgaver (1) Vælg i rullelisten Montere lamper, greb og hængsler (2) Bemærk ikonen ved siden af begrænsningen, som indikerer et muligt problem. Den grønne pil angiver deadline. Uh, gæsterne kommer kl. 19:00. (Der er muligvis en fejl i MindView. Når man gemmer denne fil og åbner den igen, har opgaven og milepælen flyttet sig til den 21/ )

34 Printvenlig side for Problemer og begrænsninger Page 3 of 3 Alternativt kan man fjerne begrænsningen og lave en normal Afslutning-til-Start-relation med et forspring på 5½ time. Se evt. Køkkenrenovering5.zip

35 Printvenlig side for Projektressourcer Page 1 of 4 Projektressourcer Nu skal du tildele ressourcer til de enkelte opgaver. Ressourcer kan være medarbejdere, håndværkere, konsulenter, materialer, værktøj, lokaler osv. Marker opgaven VVSinstallation Vælg fanen Opgave- /tidslinjeoplysninger (1) Tryk Ressourceknappen (2) Herved fremkommer boksen Opgaveoplysninger Skriv navn for ressourcen for opgaven VVSinstallation (1) Tryk OK (2) Fortsæt på denne

36 Printvenlig side for Projektressourcer Page 2 of 4 måde med at tildele ressourcer for hver enkelt opgave: Både personer, værktøj og materialer Bemærk, at du kan vælge ressourcer i den globale projektressourceliste. Bemærk, at du kan markere flere opgaver og derefter tilskrive fælles ressourcer Du kan eksportere dette projekts ressourcer til et andet projekt. Vælg fanen Ganntværktøjer gruppen Projekt Tryk Projektressourcer (1) Herved fremkommer boksen projektressourcer

37 Printvenlig side for Projektressourcer Page 3 of 4 Tryk Eksporter (2) Vælg placering og angiv et filnavn Tryk Gem Se evt. Ressourcer.xml og Køkkenrenovering6.zip Når du skal bruge ressourcelisten i et tilsvarende projekt, skal du på tilsvarende måde

38 Printvenlig side for Projektressourcer Page 4 of 4 importere ressourcelisten.

39 Printvenlig side for Budget Page 1 of 4 Forbered budget Nu skal du tildele udgifter til de enkelte opgaver. Det er mest overskueligt at udføre dette i MindMap-visning Tast CTRL+Skift+1 (Skifter til MindMap-visning) Vælg fanen Beregning (1) Marker rodopgaven Køkenrenovering (2) Tryk Indstillinger (3) Herved fremkommer boksen Standardværdier og formater Marker feltet Navn Skriv Maling mv. Dobbeltklik i feltet Standardværdi (1) Klik på Σ Herved indsættes formlen Sum Fortsæt på denne måde med at tildele navne for grupper af udgifter (1)

40 Printvenlig side for Budget Page 2 of 4 Tryk OK (2) I mindmappet ses, at standardnavne for udgifter nu findes for alle opgaver. Nu er det let at tildele udgifter for de opgaver, der har udgifter. Marker opgaven Maling (1) Klik i feltet Værdi ud for Maling mv. (2) Fortsæt på denne måde med at indskrive udgifter for alle opgaver med udgifter. Bemærk at udgifterne summeres i de overordnede opgaver

41 Printvenlig side for Budget Page 3 of 4 Du kan vise flere informationer eller skjule informationer. Marker opgaven Maling (1)

42 Printvenlig side for Budget Page 4 of 4 Se evt.: Køkkenrenovering7.zip

43 Printvenlig side for emne Page 1 of 1 Grad af fuldførelse Efterhånden som arbejdet skrider frem skal du angive graden af fuldførelse. Tast CTRL+Skift+6 (Skifter til Gannt-visning) Vælg fanen Opgave-/tidslinjeoplysninger (1) Angiv Fuldførelse (2) Bemærk indikatorerne for fuldførelse. Du kan også ændre på graden af fuldførelse ved at trække inde i bjælken

44 Printvenlig side for emne Page 1 of 2 Projektrapport Vælg fanen Gantt Gantt-værktøjer Tryk Projektrapporter Vælg en placering - fx Skrivebord (1) Tryk Opret ny mappe (2) Tryk OK (3) Der oprettes en mappe. Rapporten fremstilles som en websider.

45 Printvenlig side for emne Page 2 of 2 Index.html er startsiden. Dobbeltklik på Index.html Så er rapporten klar til gennemsyn. Hele mappen kan evt. uploades til en webserver.

46 Printvenlig side for Videre arbejde Page 1 of Videre arbejde Undersøg Ganntdiagrammet for huller Studér Kritisk vej Optimer designet Eksporter til Word, PowerPoint

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder.

Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. OUTLOOK: Kalender Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge kalenderen i Outlook til at planlægge aftaler, begivenheder og møder. Kalenderen kan fx gøre dig opmærksom på, at du har en aftale inden for den næste

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Data til konfiguration

Data til konfiguration Data til konfiguration Server: Url: Gensidig godkendelse: EXCAU001.au.local mail.ucl.dk msstd:mail.ucl.dk Page 1 of 7 Konfigurer en profil Tryk Start Vælg Kontrolpanel Dobbeltklik på Post (eller Mail)

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer

Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer Vejledning til oprettelse af Skole-konferencer 6. udgave, oktober 2008 Tilpasset FirstClass version 9.106, dansk 2 1 Om Skole-konferencer... 5 2 Indledning... 6 3 Oprettelse af hovedkonference... 7 3.1

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere