mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE nr årgang 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013"

Transkript

1 mejeristen nr årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14

2 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at vi til tider husker os selv på hvorfor vi er her. Landsbestyrelsen satte ord på disse spørgsmål for et par år siden, og de kan ikke fremhæves tit nok. DMF s identitet Vi organiserer mejeripersonale, hvor det enkelte medlem er i centrum. Vi arbejder for at styrke mejeristernes løn og arbejdsforhold, for på den måde at løfte alle ansatte i mejeribruget til et højere niveau. DMF s værdigrundlag DMF giver medlemmerne en professionel, troværdig og individuel behandling. DMF s valgte, medarbejdere og bestyrelse samarbejder dagligt på en ansvarsbevidst og social måde, for at varetage medlemmernes interesser. DMF lægger stor vægt på, at aftaler overholdes på en måde så ingen er i tvivl om, at DMF altid er loyal og ansvarsbevidst. I DMF lægger vi vægt på, at de valgtes og ansattes uddannelse er på forkant med udviklingen. Medlemmer der har faglig stolthed, lover godt for Danske Mejeristers Fagforening Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, lover godt for Danske Mejeristers Fagforening. Medlemstallet kom godt i gang i 2012, og dette er stort set fortsat lige siden. Tallene viser fremgang i 18 ud af de seneste 21 måneder der er opgjort, og i skrivende stund har DMF en fremgang i 2013 på over 5%. DMF har mange dygtige tillidsvalgte, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer ude i afdelingerne. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at DMF kan holde denne flotte statistik. Det er super godt gået, og gør mig som jeres formand meget stolt. OK14 Kravene er samlet og debatteret blandt DMF s tillidsvalgte på delegeretmødet. Pt. er kravene ved at blive sammenskrevet med kravene fra NNF og 3F. Inde i bladet er der mere vedr. OK14, bl.a. en køreplan over de forventede forhandlinger. Feriefonden Bookingsystemet er oppe at køre, hvilket betyder at det allerede nu er muligt at leje fondens feriehuse på Kærneland. Med booking af feriehus via nettet, gøres der samtidig op med fortrinsretten. Fremover er det kun den billigere pris til forskel mellem DMF's medlemmer, set i forhold til Serviceforbundets øvrige medlemmer. Leje af feriehus er nu efter først til mølle princippet. Der er mere i forhold til Feriefonden inde i bladet. -Lars Gram Mødedato: Fredag d. 4. oktober kl Sted: Severin Middelfart Referent: Jonna Fokdal Kirkmand Emne: DMF s 25. delegeretmøde DMF-formand Lars Gram bød velkommen. Der deltog i delegeretmødet 27 delegerede, 8 afdelings gæster og 5 gæster. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter og stemmetællere. 2. Godkendelse af forretningsorden og diæter. 3. Landsbestyrelsens beretning. 4. Delegeretperiodens regnskab. 5. Forslag til vedtægtsændringer. 6. Generelle forslag. 7. Valg af formand/forretningsfører. Foreslået er genvalg af Lars Gram. 8. Valg af revisorer. Intern: LB foreslår genvalg af Jonna Kirkmand. Valg af int. suppleant: LB foreslår Claus Haugaard. Ekstern: LB foreslår genvalg af Revisionsinstituttet. 9. Feriefonden. a. Bestyrelsens beretning. b. Delegeretperiodens regnskab. c. Fremtidens feriefond. d. Valg D1. Delegeretmødet vælger 3 bestyrelsesmedl. + en suppleant D2. DMF s landsbestyrelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer 10. Afslutning Ad. 1. Lars Gram (LGr): Landsbestyrelsen (LB) foreslog Toni Rytkønen (TRy) Serviceforbundet og Arne Hansen afd. 902 som dirigenter. De blev valgt. TRy: takkede for valget. TRy: Konstaterede at delegeretmødet var lovlig indvarslet 3 måneder før afholdelse, i Mejeristen. Der er 27 stemmeberettigede og 13 gæster. Da alle har set dagordenen og har den på skrift er det unødvendig at læse den op. TRy: LB foreslog Jacob Lindgaard afd. 913, Kasper Jans-Pedersen afd. 910 og Morten Jensen afd. 927 som stemmetællere. De blev valgt. LB foreslog Jonna Fokdal Kirkmand som referent. Hun blev valgt. Ad. 2. LGr: LB foreslår at diæter fastsættes til kr ,-, stigende til kr ,- pr. 1.oktober Serviceforbundet udbetaler til kongressen et honorar på kr. 113,75, som er det beløb der kan udbetales skattefrit. LB foreslår at DMF gør det samme i forbindelse med delegeretmødet. Desuden takseres transport med statens takster pr. kørt km., eller tog, bro og flybilletter ved dokumentation. TRy: spørgsmål eller kommentarer? Henrik Børsen, Fyns afd.: henstiller til samkørsel. TRy: Hvis man ønsker ordet afleveres kort til dirigenten, og man tildeles ordet i den rækkefølge man begærer ordet.. Der indlægges passende pauser. Diæter og forretningsorden sættes til godkendelse. Diæter og forretningsorden godkendt. Ad.3. Den skriftlige beretning er udsendt til de delegerede i god tid inden delegeretmødet. Formanden aflagde den mundtlige beretning. Efterfølgende var der god spørgelyst og debat ind til beretningerne. TRy: kan beretningerne godkendes? Beretningerne blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Regnskabet er udsendt med den skriftlige beretning. TRy: er der spørgsmål til regnskabet? Kan regnskabet godkendes? Regnskab blev godkendt. 2 Mejeristen nr

3 Ad. 5. TRy: Der er indsendt flere forskellige forslag rettidige til vedtægtsændringer, som kan deles i 4 kategorier: fra LB som er redaktionelle ændringer, vedtægtsudvalg, Afd. 902 med henvisning + forslag der er flyttet til punkt 6 som generelle forslag. Da vedtægtsudvalget ikke opfylder de i 7 stk. 9 gældende regler, har LB besluttet at det er op til delegeretmødet at, beslutte om forslagene skal drøftes på delegeretmødet. Ole Madsen afd. 905: Dejligt at nogle mennesker mødes privat og snakker om DMF s vedtægter, men forslagene omhandler Lars Gram og ikke noget omkring vedtægter. Jeg vil foreslå at forkaste forslagene, og begære skriftlig afstemning. Jan Jensen afd. 928: Jeg tilslutter mig Oles forslag om forkastelse. Henrik Børsen afd. 950: Vil gerne se hvem er vedtægtsudvalget? Kent Jørgensen afd. 950: De forslag afd. 902 har indsendt stod i en pærevælling og ikke med -henvisning. Vedtægtsudvalget er 4 afdelinger som har været med til at drøfte vedtægter. Try: svar til Kent Jørgensen: Da det er en særskilt situation, er det delt i 2 forskellige ting og pt. drøftes kun forslagene fra vedtægtsudvalget som LB har besluttet. Afd. 902 forslag er bl.a. under punkt 6. Marc Schmidt afd. 901: Synes det er super ærgerligt at de ikke kan drøftes, da det for mig er en lille formalitet om det er afd.bestyrelse eller vedtægtsudvalg. TRy: skriftlig afstemning. Forkastelse = ja Gennemførelse = nej Afstemningsresultat: Ja 16 Nej 11 Vedtægtsudvalget's forslag kan ikke behandles. Forslagene til redaktionelle ændringer fra LB blev alle godkendt. Forslagene fra afd. 902 til 7 stk.5, 8 stk.2 og 8 stk.8. blev godkendt. TRy: alle vedtægtsændringer til samlet afstemning. Alle stemt for og ingen imod. Ad. 6. Forslag fra afd. 902 vedr. hvem og hvor mange der sidder med ved bordet når der forhandles overenskomst, trækkes af afdelingen. Forslag fra afd. 902 vedr. eventuelt udtrædelse af fællesoverenskomsten, skal træffes på et delegeretmøde og ikke blandt LB. Forslaget blev vedtaget, 26 for 1 imod. Ad. 7. TRy: Et enigt LB har foreslået genvalg af Lars Gram, er der andre kandidater? Lars er valgt. LGr: Mange tak for tilliden, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til tilliden. Ad. 8. TRy: Et enigt LB har forslået genvalg af Jonna Fokdal Kirkmand, er der andre forslag? Jonna er valgt. Et enigt LB har foreslået er Claus Haugaard, er der andre forslag? Claus er valgt. Et enigt LB har foreslået er Revisionsinstituttet, er der andre forslag? Revisionsinstituttet er valgt. Ad FERIEFONDEN a. Kent Jørgensen, Feriefondens formand fremlagde feriefondens bestyrelses beretning. Der var en god og livlig debat, hvor der bl.a. var stor ros til Bendt og Astrid for deres store indsats for at holde Kærneland. Største debat var dog vedr. fornuften og økonomien i Feriefonden og Kærneland. Beretningen godkendt. FROKOST b. TRy: kan regnskabet godkendes? Regnskab godkendt. c. Kent Jørgensen: Ud fra debatten til beretningen stilles følgende spørgsmål. Skal Kærneland sælges, og hvis ja er det så helt eller delvis? TRy: Skal der sælges ud af Kærneland. Enstemmigt vedtaget, ingen imod. LGr: Jeg læser stemningen fra formiddagens debat at, delvis salg er 4 eller 5 huse, og der skal tages hensyn til love/regler. Jan Hartvigsen afd. 913: Ikke delvis, alle ellers hjælper det ikke. Gunnar Madsen tidligere DMF formand: Det er en underlig situation vi står i nu i dag, I 1982 var største punkt på dagorden, hvor mange huse vi skulle bygge. Men med 3500 medlemmer, kan man godt se at med 650 medlemmer i dag, at det er svært. Det er ærgerligt men forståeligt. TRy: Skal Kærneland sælges helt eller delvis? 21 stemmer for at helt salg af Kærneland. Feriefondens bestyrelse skal i den kommende delegeretperiode arbejde på et helt frasalg af Kærneland. d. TR: D1. Foreslået: Henrik Børsen afd Marc Schmidt afd Lars Lund afd Kent Jørgensen afd Henrik, Marc og Kent blev valgt. Lars valgt som suppleant. Ad. 10. LGr: Den officielle del af delegeretmøde slut. Mange tak for input og indlæg under mødet. TRy: Arne og Jeg vil takke for god ro og orden. Debat omkring ungdomsarbejdet. Morten Jensen afd. 927: fremlagde en række tanker og idéer vedrørende et muligt fremtidigt ungdomsarbejde. Kent Jørgensen afd. 950: Skidegodt initiativ, men der skal være retningslinjer, lave et underudvalg under LB med Morten som tovholder. Henrik Børsen afd. 950: Synes det vil være en god ide at få lærlinge ind i afdelingsbestyrelserne med taleret, uden stemmeret. Evt. få mejerierne involveret, mentor til eleverne. Mogens Vorgod afd. 913: Kan godt lide udvalg til de unge, men vi skal også huske voksenlærlinge. Morten Jensen afd. 927: Voksenelever skal ikke glemmes, men de unge kan ikke huske LGr når han har været 1 time på Kold. Hvorimod voksenelever har udbytte af en snak med LGr. De unge skal være en kombination af DMF-formand, og en ung repræsentant for fagforeningen. Lars Lund afd. 902: TRy kan der søges penge til et ungdomsudvalg, det vil være banebrydende og vil du tage det med til Serviceforbundet? TRy: Der er jo kongres om 3 dage, en ide om DMF tog en snak med Serviceforbundet s ungdomsudvalg. Randi Kofod afd. 928: Jeg synes at det lægger op til de tillidsvalgte, at få noget i gang med ungdomsmedlemmerne, som kan præge dem. LGr: Tak til Morten for oplægget, og tak til jer andre for input. Jeg tror at LB synes at det er ok med et ungdomsudvalg, bestående af Morten Jensen afd. 927 og Torben Sørensen afd De vil arbejde med det som blev besluttet på LB i går: Ungdoms- arrangement som bliver til foråret. Kongressen i Serviceforbundet optager frisørerne i næste uge og de har en stor gruppe unge medlemmer, som der evt. kan laves noget tværfagligt med. 4 Mejeristen nr

4 2014 { OVERENSKOMST } { feriefonden } DMF s feriefond - Sæsonen 2014 Der åbnes allerede nu for booking af feriehuse i 2014 Så er det tid igen - OK14 Informationen i forbindelse med den kommende overenskomst forhandling, vil medlemmerne kunne finde på facebook, hjemmesiden og overenskomstaviser. På facebook og hjemmesiden vil DMF forsøge, at holde medlemmerne løbende orienteret op til og i forbindelse med forhandlingerne. Køreplanen: nov Forhandlingsudvalgene mødes (alle tre forbund) dec Udveksling af krav med arbejdsgiverne jan Forberedende OK14 forhandlinger (reserveret). Mejeriområdet kommer først rigtigt i gang når de store områder er færdige. Trækker det ud med Industriens og Transportens forhandlinger kan vores forhandlinger i sidste ende alle komme til at foregå i forligsinstitutionen. Når der forelægger et OK14 resultat: - Fremlæggelsesmøde med tillidsrepræsentanter af resultatet. - OK14 avisen udkommer. - Urafstemning. - Urafstemningen af OK14 resultatet kommer som vanligt til urafstemning blandt medlemmerne. Der vil i DMF være mulighed for at afgive sin stemme via internettet. DMF s forhandlingsudvalg: Jan Hartvigsen (FTR på Rødkærsbro Mejeri) Günther Mortensen (afd. form. Sønderjylland) Lars Lund (afdelingsformand i Nordjylland) Toni Rytkønen (forbundssekretær Serviceforb.) Lars Gram (formand i DMF) Forhandlingsudvalget vil arbejde seriøst på at leve op til hvad medlemmerne forventer. -Lars Gram Det nye bookingsystem giver Feriefonden mulighed for allerede nu at åbne for bestilling af sit feriehus til 2014 sæsonen. HUSK Der kan stadigvæk lejes feriehuse frem til nytåret 2013, og så åbner Feriefonden igen feriehusene fredag den 28. marts Bookingsystemet er bygget op således, at der betales og bekræftes med det samme. Ligeledes bliver det muligt at vælge hvilket hus der ønskes, og om det er med eller uden hund, eller om man ønsker flere huse eller om fælleshuset ønskes. Husk at alle medlemmer og ansatte i Serviceforbundet kan leje feriehus i DMF s Feriefond, og at det nu er efter først til mølle princippet. Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun få minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland strand. Delegeretmødet, det vil sige den øverste myndighed i Feriefonden, besluttede at Kærneland i den kommende delegeretperiode skal sælges. Tiden er løbet fra den stille og mere simple ferieform som der kan tilbydes på Kærneland, og da økonomien ikke længere kan bære, har et salg været uundgåelig. Det kommer formentlig til at tage mellem 1 3 år at klargøre Kærneland til et salg, hvilket giver alle os brugere af dette dejlige sted, chancen for at komme derned endnu. Feriefonden vil efter salg af Kærneland stadigvæk skulle tilbyde feriemuligheder til medlemmerne, men hvad det bliver vides naturligvis ikke endnu. Feriefondens nyvalgte bestyrelse får et stort arbejde, og mange svære beslutninger der skal træffes i de kommende år. Bestyrelsen består af Marc Schmidt (afd.901), Kent Jørgensen (afd.950) og Henrik Børsen (afd.950) der blev valgt på delegeretmødet, samt Jan S. Jensen (afd.928) og Lars Lund (afd.902) valgt af DMF s landsbestyrelse. Tilforordnet DMF landsformand Lars Gram. Feriefondens bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer (bilagskontrol) på førstkommende møde den 6. december Fremtidens feriefond 2014 bliver starten på enden af en epoke i Ferie- På Feriefondens vegne fonden og mejeristernes Forklaring virke med Kærneland til booking og -Lars af Gram vores feriehuse. dette dejlige sted på spidsen af Sydals. Når der er blevet klikket på Booking på vores hjemmeside. Kommer denne side frem. Det er denne side booking fremover skal foregå fra. Der kan bookes på vores hjemmeside eller på facebook Vælg NemID Ved at sætte flueben i feltet ved NemID 6 Mejeristen nr

5 { Messe } Landsmejeriudstillingen Landsmejeriudstillingen (LMU) nu kaldet Danish International Food Contest Årets messe i Herning er godt overstået, og Danske Mejeristers Fagforening ønsker hermed alle vindere og præmiemodtagere tillykke med de fine resultater. Specielt til de dygtige medarbejdere der fremstiller de præmierede produkter, cheferne har fået deres ros for :-). { NYHED } App til både iphone og Android Du kan nu hente en app til iphone og Android telefoner og følge med i nyheder fra DMF. Du downloader dem i de respektive app-stores. Søg på mejeristen. Jeg vil også lige benytte muligheden for at takke alle der lagde vejen forbi den stand DMF havde sammen med PensionDanmark, 3F, NNF og HK. Det er en fornøjelse at møde alle mejeriernes medarbejdere, heriblandt DMF's nuværende og nye medlemmer. To super gode dage, og DMF er naturligvis klar til Landsmejeriudstillingen igen næste år. Vinder af en uges ophold på Kærneland, blev Preben Olesen. -Lars Gram 5. februar 2014 på Kold College Mejeribrugets Dag FUTURE CHALLENGES UDFORDRINGER I DANSK MEJERIBRUG Produktudstilling Virksomhedsstande Foredrag Rundvisning på Kold College God mad fra Kolds kokkeelever Mejeribesøg Workshops 8 Mejeristen nr

6 { pension } { TR-Forum } Nu kan du både få behandlet skader, der er opstået på jobbet og i fritiden Din sundhedsordning i PensionDanmark bliver nu endnu bedre. Som noget nyt kan du også få behandlet skader, der er opstået i fritiden, fx som følge af en sportsskade eller et tungt løft. Behandlingerne foregår stadig hos enten en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut på et af mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. Prisen er fortsat kun 30 kr. om måneden, selvom du nu også får dækket skader opstået i fritiden. Du betaler fremover dog skat af de 30 kr., men du behøver ikke at gøre noget PensionDanmark indberetter beløbet til SKAT. Du booker tid på pension.dk/dinpension. Få hjælp med hurtig diagnose Som en del af sundhedsordningen har du også adgang til hurtig diagnose. Hurtig diagnose hjælper dig, hvis du er blevet henvist til en speciallæge fra din egen læge. Du får hjælp fra en sygeplejerske til hurtigt at finde og få booket tid hos en speciallæge. Når diagnosen er stillet, kan sygeplejersken også hjælpe med at finde den hurtigste behandlingstid i det offentlige sundhedssystem. Du kan ringe til Hurtig Diagnose på alle hverdage kl Læs mere på pension.dk/hurtigdiagnose. Medarbejdere tænker på pension Medarbejderne hos Arla Foods Arinco går op i at få en god alderdom og sætter ekstra penge fra overskudstimer ind på pensionskontoen, fortæller mejerist og formand for DMF Midt-Vest, Mogens Vorgod. Skal jeg have pengene ud som løn? Eller skal de ind på pensionsordningen? Det spørgsmål drøfter medarbejderne flittigt, når overskudstimerne bliver gjort op på Arla Foods Arinco. For her er pension nemlig noget, man går op i. Det oplever Mogens Vorgod, der er mejerist på virksomheden i Videbæk og desuden afdelingsformand for DMF Midt-Vest. Mit indtryk er, at der er interesse for pension, og at folk spekulerer på deres alderdom. Og det er også vigtigt. For det er mange penge, der sættes til side hver måned, og man skal holde øje med, hvordan det går med afkastet. Og her klarer PensionDanmark sig jo faktisk godt, siger Mogens Vorgod. Minister og Hjerne-Madsen På TR-Forum fortalte minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag desuden om regeringens planer på sundhedsområdet. Deltagerne fik en status på udviklingen inden for deres eget brancheområde. Og så rundede hjerneforsker Peter Lund Madsen TR-Forum af med at forklare, hvorfor pension traditionelt er et emne, som menneskehjerner har svært ved at forholde sig til. Sådan downloader du PensionDanmarks app Du aktiverer app en via din personlige side på pension.dk/dinegenpension, hvor du logger på med NemID. Her klikker du på Aktivér mobil og følger anvisningerne. På den måde hentes app en automatisk fra enten App Store eller Google Play. Sundhedsordningen er også for pensionister Som noget nyt kan pensionister nu også få fysioterapi, kiropraktik, massage og zoneterapi via PensionDanmark Sundhedsordning. Prisen er 30 kr. om måneden efter skat, og man skal ikke have penge op af lommen, da beløbet trækkes fra pensionsopsparingen. Tilmelding sker på pension.dk/dinpension, hvor man også booker tid til behandling. Det er også muligt at ringe på alle hverdage kl Interessen er på vej op Han deltog for nylig i PensionDanmarks årlige konference for tillidsrepræsentanter, TR-Forum, i Middelfart. Her kunne Mogens Vorgod høre, at Arla Foods Arinco ikke er den eneste arbejdsplads, hvor pension er kommet højere op på dagsordenen. I en ny undersøgelse fra PensionDanmark vurderer 54 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter, at interessen for pension de senere år er steget blandt kollegerne. Kun fire pct. oplever faldende interesse. I sit indlæg på TR-Forum forklarede adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, den øgede interesse med, at selskabet forsøger at gøre pension nemt at gå til ved bl.a. at kommunikere via app og sms i stedet for lange breve. Netop app en betragter Mogens Vorgod som et godt middel til at øge pensionsinteressen blandt de unge på Arla Foods Arinco. For de går i mindre grad op i pension end deres ældre kolleger. 10 Mejeristen nr

7 Dimissionsfest for de nye mejerister September 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. 20 nåede slutmålene. Der var 21 mejerielever tilmeldt den afsluttende projekteksamen / svendeprøve. En dumpede ved svendeprøven september Karakterfordeling ved svendeprøven september 2013: Karakteren 00 = 1 stk. Karakteren 02 = 0 stk. Karakteren 4 = 7 stk. Karakteren 7 = 5 stk. Karakteren 10 = 5 stk. Karakteren 12 = 3 stk. Dir Hans Skjerning bød velkommen til dimissionen for de nye mejerister Aldersspredning har på dette hold været på 30 år, idet der har været mejerielever på holdet, som er født i 1963 og jævnt fordelt op til Gennemsnitsalderen på holdet var knap 30 år, hvilket er ret normalt. Holdet bestod af 7 piger og 14 drenge, 20 fra Danmark og 1 fra Island Beståede mejerister september Maja Kragh Andersen, Middelfart. Fremstilling af traditionel hvid ost. Arla Foods Gjesing Mejeri, Skanderborg, Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia 2. Kirsten Malene Bitsch, Odense SV. Fremstilling af syrnet smør på kærne. Arla Foods Kruså Mejeri, Arla Foods Taulov Mejeri Fredericia 3. Muhamad Hassan Chahrour, Holstebro. Fremstilling af Svenbo i ostekar. Arla Foods Holstebro Flødeost. Arla Foods Hoco Mejeri, Holstebro 4. Gert Leonhard Christensen, Odense S. Fremstilling af traditionel hvid ost. Mammen Mejeri, afd. Haarby Lactosan A/S, Ringe 5. Kasper Gehlert, Holstebro. Fremstilling af IBS smør på kærne. Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods Holstebro Flødeost 6. Anja Skaarup Gyldenløve, Skanderborg. Fremstilling af traditionel hvid ost. Arla Foods Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods Brabrand Mejeri 7. Kim Hansen, Brædstrup Fremstilling af A384 Arla Foods Klovborg Mejeri, Arla Foods Gjesing Mejeri,Skanderborg 8. Per Aaroe Hansen, Aabenraa. Fremstilling af IBS smør på kærne. Arla Foods Kruså Mejeri, Naturmælk Tinglev 9. Søren Fischer Hansen, Kerteminde. Fremstilling af syrnet smør på kærne. Arla Foods Esbjerg Mejeri, Arla Foods Tistrup Mejeri, Arla Foods Birkum Ost, Odense SØ 10. Kristian Linddal Jensen, Støvring. Fremstilling af yoghurt på basis af UF-koncentreret mælk. Arla Foods Hirtshals Mejeri, Arla Foods Akafa Mejeri, Svenstrup J Lars Normann Bødker Jensen, Bjerringbro Fremstilling af en skorpefri fisket ost. Arla Foods Brabrand Mejeri, Arla Foods Rødkærsbro Mejeri 12. Simon Machon Kirkegaard, Viborg. Fremstilling af skummetmælkspulver. Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods Rødkærsbro Mejeri Peter Larsen, Roslev. Skumning af mælk i skummesalen. Thise Mejeri Roslev 14. Jens-Henri Vejrsø Nedergaard, Holstebro. Fremstilling af en skorpefri fisket ost. Arla Foods Holstebro Flødeost, Arla Foods Hoco Mejeri, Holstebro Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Melanie Marcher Nielsen Videbæk 15. Melanie Marcher Nielsen Videbæk Skumning af mælk i skummesalen Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk 12 Mejeristen nr

8 { fødselsdage } 60 år Den 22. december 2013 fylder Inge Klein, Kirkeforte 3, 6330 Padborg, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. 70 år Den 16. december 2013 fylder Poul Møller Nielsen, Rollosvej 1, 3600 Frederikssund, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen 90 år Den 27. januar 2014 fylder Frede A. Dam, Tølløsevej 46, st,-110, 4340 Tølløse, 90 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. -Günther Mortensen Den 25. december 2013 fylder Erna Bjerregaard, Bakkegårdsparken 38, 6630 Rødding, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening 65 år Den 10. januar 2014 fylder Rita Petersen, Slipskoven 15, 6340 Kruså, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. -Günther Mortensen Den 23. december 2013 fylder Jørn Olesen, Skolegade 3 A, 8723 Løsning, 65 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. -Martin Nybo Hansen -Jan Søndergaard Jensen 75 år Den 1. december 2013 fylder Gunnar Madsen, Bygden 46, 7100 Vejle, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dage -Kent Jørgensen Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Lennart Schram,Vinderup. Fremstilling af Svenbo i ostekar. Arla Foods Danmark Protein Viby J, Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods, Holstebro Flødeost 17. Amy Sinokelt, Ringsted. Fremstilling af A38 Arla Foods Bislev Mejeri Nibe, Arla Foods, Slagelse MejeriCenter 18. Tine Lillelund Sørensen, Fremstilling af skummetmælkspulver. Holstebro Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods Holstebro Flødeost 19. Heidi Munk Grouleff, Tjele. Fremstilling af is med to forskellige fedtindhold Arla Foods Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods, Hobro Mejeri Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist 2013 Maja Kragh Andersen, Middelfart, blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter Design og produktion: aparte Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 11. februar (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 13. januar 2014) Nr. 4 November årgang 20. Bergsveinn Hjalti Magnusson, Island. Fremstilling af sødmælkspulver 14 Kim Hansen, Brædstrup, blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder 15

9 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. NB: Der er bookning på NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: sæt kryds Ønsker at leje feriehus i Kærneland I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den 16 Til hovedkontorets notering:

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 3 - september 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold

3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Indhold Ny formand Lager og transport Nyt liv 3F Als 7. årgang Nr. 1 2011 3F Als Nyt udgives af: 3F Als, Nørreled 29, Guderup 6430 Nordborg udkommer i marts, juni, september og december. Redaktionen: Eva Christensen

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere