mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE nr årgang 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013"

Transkript

1 mejeristen nr årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14

2 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at vi til tider husker os selv på hvorfor vi er her. Landsbestyrelsen satte ord på disse spørgsmål for et par år siden, og de kan ikke fremhæves tit nok. DMF s identitet Vi organiserer mejeripersonale, hvor det enkelte medlem er i centrum. Vi arbejder for at styrke mejeristernes løn og arbejdsforhold, for på den måde at løfte alle ansatte i mejeribruget til et højere niveau. DMF s værdigrundlag DMF giver medlemmerne en professionel, troværdig og individuel behandling. DMF s valgte, medarbejdere og bestyrelse samarbejder dagligt på en ansvarsbevidst og social måde, for at varetage medlemmernes interesser. DMF lægger stor vægt på, at aftaler overholdes på en måde så ingen er i tvivl om, at DMF altid er loyal og ansvarsbevidst. I DMF lægger vi vægt på, at de valgtes og ansattes uddannelse er på forkant med udviklingen. Medlemmer der har faglig stolthed, lover godt for Danske Mejeristers Fagforening Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, lover godt for Danske Mejeristers Fagforening. Medlemstallet kom godt i gang i 2012, og dette er stort set fortsat lige siden. Tallene viser fremgang i 18 ud af de seneste 21 måneder der er opgjort, og i skrivende stund har DMF en fremgang i 2013 på over 5%. DMF har mange dygtige tillidsvalgte, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer ude i afdelingerne. Det er ikke mindst deres fortjeneste, at DMF kan holde denne flotte statistik. Det er super godt gået, og gør mig som jeres formand meget stolt. OK14 Kravene er samlet og debatteret blandt DMF s tillidsvalgte på delegeretmødet. Pt. er kravene ved at blive sammenskrevet med kravene fra NNF og 3F. Inde i bladet er der mere vedr. OK14, bl.a. en køreplan over de forventede forhandlinger. Feriefonden Bookingsystemet er oppe at køre, hvilket betyder at det allerede nu er muligt at leje fondens feriehuse på Kærneland. Med booking af feriehus via nettet, gøres der samtidig op med fortrinsretten. Fremover er det kun den billigere pris til forskel mellem DMF's medlemmer, set i forhold til Serviceforbundets øvrige medlemmer. Leje af feriehus er nu efter først til mølle princippet. Der er mere i forhold til Feriefonden inde i bladet. -Lars Gram Mødedato: Fredag d. 4. oktober kl Sted: Severin Middelfart Referent: Jonna Fokdal Kirkmand Emne: DMF s 25. delegeretmøde DMF-formand Lars Gram bød velkommen. Der deltog i delegeretmødet 27 delegerede, 8 afdelings gæster og 5 gæster. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter og stemmetællere. 2. Godkendelse af forretningsorden og diæter. 3. Landsbestyrelsens beretning. 4. Delegeretperiodens regnskab. 5. Forslag til vedtægtsændringer. 6. Generelle forslag. 7. Valg af formand/forretningsfører. Foreslået er genvalg af Lars Gram. 8. Valg af revisorer. Intern: LB foreslår genvalg af Jonna Kirkmand. Valg af int. suppleant: LB foreslår Claus Haugaard. Ekstern: LB foreslår genvalg af Revisionsinstituttet. 9. Feriefonden. a. Bestyrelsens beretning. b. Delegeretperiodens regnskab. c. Fremtidens feriefond. d. Valg D1. Delegeretmødet vælger 3 bestyrelsesmedl. + en suppleant D2. DMF s landsbestyrelse udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer 10. Afslutning Ad. 1. Lars Gram (LGr): Landsbestyrelsen (LB) foreslog Toni Rytkønen (TRy) Serviceforbundet og Arne Hansen afd. 902 som dirigenter. De blev valgt. TRy: takkede for valget. TRy: Konstaterede at delegeretmødet var lovlig indvarslet 3 måneder før afholdelse, i Mejeristen. Der er 27 stemmeberettigede og 13 gæster. Da alle har set dagordenen og har den på skrift er det unødvendig at læse den op. TRy: LB foreslog Jacob Lindgaard afd. 913, Kasper Jans-Pedersen afd. 910 og Morten Jensen afd. 927 som stemmetællere. De blev valgt. LB foreslog Jonna Fokdal Kirkmand som referent. Hun blev valgt. Ad. 2. LGr: LB foreslår at diæter fastsættes til kr ,-, stigende til kr ,- pr. 1.oktober Serviceforbundet udbetaler til kongressen et honorar på kr. 113,75, som er det beløb der kan udbetales skattefrit. LB foreslår at DMF gør det samme i forbindelse med delegeretmødet. Desuden takseres transport med statens takster pr. kørt km., eller tog, bro og flybilletter ved dokumentation. TRy: spørgsmål eller kommentarer? Henrik Børsen, Fyns afd.: henstiller til samkørsel. TRy: Hvis man ønsker ordet afleveres kort til dirigenten, og man tildeles ordet i den rækkefølge man begærer ordet.. Der indlægges passende pauser. Diæter og forretningsorden sættes til godkendelse. Diæter og forretningsorden godkendt. Ad.3. Den skriftlige beretning er udsendt til de delegerede i god tid inden delegeretmødet. Formanden aflagde den mundtlige beretning. Efterfølgende var der god spørgelyst og debat ind til beretningerne. TRy: kan beretningerne godkendes? Beretningerne blev enstemmigt godkendt. Ad. 4. Regnskabet er udsendt med den skriftlige beretning. TRy: er der spørgsmål til regnskabet? Kan regnskabet godkendes? Regnskab blev godkendt. 2 Mejeristen nr

3 Ad. 5. TRy: Der er indsendt flere forskellige forslag rettidige til vedtægtsændringer, som kan deles i 4 kategorier: fra LB som er redaktionelle ændringer, vedtægtsudvalg, Afd. 902 med henvisning + forslag der er flyttet til punkt 6 som generelle forslag. Da vedtægtsudvalget ikke opfylder de i 7 stk. 9 gældende regler, har LB besluttet at det er op til delegeretmødet at, beslutte om forslagene skal drøftes på delegeretmødet. Ole Madsen afd. 905: Dejligt at nogle mennesker mødes privat og snakker om DMF s vedtægter, men forslagene omhandler Lars Gram og ikke noget omkring vedtægter. Jeg vil foreslå at forkaste forslagene, og begære skriftlig afstemning. Jan Jensen afd. 928: Jeg tilslutter mig Oles forslag om forkastelse. Henrik Børsen afd. 950: Vil gerne se hvem er vedtægtsudvalget? Kent Jørgensen afd. 950: De forslag afd. 902 har indsendt stod i en pærevælling og ikke med -henvisning. Vedtægtsudvalget er 4 afdelinger som har været med til at drøfte vedtægter. Try: svar til Kent Jørgensen: Da det er en særskilt situation, er det delt i 2 forskellige ting og pt. drøftes kun forslagene fra vedtægtsudvalget som LB har besluttet. Afd. 902 forslag er bl.a. under punkt 6. Marc Schmidt afd. 901: Synes det er super ærgerligt at de ikke kan drøftes, da det for mig er en lille formalitet om det er afd.bestyrelse eller vedtægtsudvalg. TRy: skriftlig afstemning. Forkastelse = ja Gennemførelse = nej Afstemningsresultat: Ja 16 Nej 11 Vedtægtsudvalget's forslag kan ikke behandles. Forslagene til redaktionelle ændringer fra LB blev alle godkendt. Forslagene fra afd. 902 til 7 stk.5, 8 stk.2 og 8 stk.8. blev godkendt. TRy: alle vedtægtsændringer til samlet afstemning. Alle stemt for og ingen imod. Ad. 6. Forslag fra afd. 902 vedr. hvem og hvor mange der sidder med ved bordet når der forhandles overenskomst, trækkes af afdelingen. Forslag fra afd. 902 vedr. eventuelt udtrædelse af fællesoverenskomsten, skal træffes på et delegeretmøde og ikke blandt LB. Forslaget blev vedtaget, 26 for 1 imod. Ad. 7. TRy: Et enigt LB har foreslået genvalg af Lars Gram, er der andre kandidater? Lars er valgt. LGr: Mange tak for tilliden, og jeg vil gøre mit bedste for at leve op til tilliden. Ad. 8. TRy: Et enigt LB har forslået genvalg af Jonna Fokdal Kirkmand, er der andre forslag? Jonna er valgt. Et enigt LB har foreslået er Claus Haugaard, er der andre forslag? Claus er valgt. Et enigt LB har foreslået er Revisionsinstituttet, er der andre forslag? Revisionsinstituttet er valgt. Ad FERIEFONDEN a. Kent Jørgensen, Feriefondens formand fremlagde feriefondens bestyrelses beretning. Der var en god og livlig debat, hvor der bl.a. var stor ros til Bendt og Astrid for deres store indsats for at holde Kærneland. Største debat var dog vedr. fornuften og økonomien i Feriefonden og Kærneland. Beretningen godkendt. FROKOST b. TRy: kan regnskabet godkendes? Regnskab godkendt. c. Kent Jørgensen: Ud fra debatten til beretningen stilles følgende spørgsmål. Skal Kærneland sælges, og hvis ja er det så helt eller delvis? TRy: Skal der sælges ud af Kærneland. Enstemmigt vedtaget, ingen imod. LGr: Jeg læser stemningen fra formiddagens debat at, delvis salg er 4 eller 5 huse, og der skal tages hensyn til love/regler. Jan Hartvigsen afd. 913: Ikke delvis, alle ellers hjælper det ikke. Gunnar Madsen tidligere DMF formand: Det er en underlig situation vi står i nu i dag, I 1982 var største punkt på dagorden, hvor mange huse vi skulle bygge. Men med 3500 medlemmer, kan man godt se at med 650 medlemmer i dag, at det er svært. Det er ærgerligt men forståeligt. TRy: Skal Kærneland sælges helt eller delvis? 21 stemmer for at helt salg af Kærneland. Feriefondens bestyrelse skal i den kommende delegeretperiode arbejde på et helt frasalg af Kærneland. d. TR: D1. Foreslået: Henrik Børsen afd Marc Schmidt afd Lars Lund afd Kent Jørgensen afd Henrik, Marc og Kent blev valgt. Lars valgt som suppleant. Ad. 10. LGr: Den officielle del af delegeretmøde slut. Mange tak for input og indlæg under mødet. TRy: Arne og Jeg vil takke for god ro og orden. Debat omkring ungdomsarbejdet. Morten Jensen afd. 927: fremlagde en række tanker og idéer vedrørende et muligt fremtidigt ungdomsarbejde. Kent Jørgensen afd. 950: Skidegodt initiativ, men der skal være retningslinjer, lave et underudvalg under LB med Morten som tovholder. Henrik Børsen afd. 950: Synes det vil være en god ide at få lærlinge ind i afdelingsbestyrelserne med taleret, uden stemmeret. Evt. få mejerierne involveret, mentor til eleverne. Mogens Vorgod afd. 913: Kan godt lide udvalg til de unge, men vi skal også huske voksenlærlinge. Morten Jensen afd. 927: Voksenelever skal ikke glemmes, men de unge kan ikke huske LGr når han har været 1 time på Kold. Hvorimod voksenelever har udbytte af en snak med LGr. De unge skal være en kombination af DMF-formand, og en ung repræsentant for fagforeningen. Lars Lund afd. 902: TRy kan der søges penge til et ungdomsudvalg, det vil være banebrydende og vil du tage det med til Serviceforbundet? TRy: Der er jo kongres om 3 dage, en ide om DMF tog en snak med Serviceforbundet s ungdomsudvalg. Randi Kofod afd. 928: Jeg synes at det lægger op til de tillidsvalgte, at få noget i gang med ungdomsmedlemmerne, som kan præge dem. LGr: Tak til Morten for oplægget, og tak til jer andre for input. Jeg tror at LB synes at det er ok med et ungdomsudvalg, bestående af Morten Jensen afd. 927 og Torben Sørensen afd De vil arbejde med det som blev besluttet på LB i går: Ungdoms- arrangement som bliver til foråret. Kongressen i Serviceforbundet optager frisørerne i næste uge og de har en stor gruppe unge medlemmer, som der evt. kan laves noget tværfagligt med. 4 Mejeristen nr

4 2014 { OVERENSKOMST } { feriefonden } DMF s feriefond - Sæsonen 2014 Der åbnes allerede nu for booking af feriehuse i 2014 Så er det tid igen - OK14 Informationen i forbindelse med den kommende overenskomst forhandling, vil medlemmerne kunne finde på facebook, hjemmesiden og overenskomstaviser. På facebook og hjemmesiden vil DMF forsøge, at holde medlemmerne løbende orienteret op til og i forbindelse med forhandlingerne. Køreplanen: nov Forhandlingsudvalgene mødes (alle tre forbund) dec Udveksling af krav med arbejdsgiverne jan Forberedende OK14 forhandlinger (reserveret). Mejeriområdet kommer først rigtigt i gang når de store områder er færdige. Trækker det ud med Industriens og Transportens forhandlinger kan vores forhandlinger i sidste ende alle komme til at foregå i forligsinstitutionen. Når der forelægger et OK14 resultat: - Fremlæggelsesmøde med tillidsrepræsentanter af resultatet. - OK14 avisen udkommer. - Urafstemning. - Urafstemningen af OK14 resultatet kommer som vanligt til urafstemning blandt medlemmerne. Der vil i DMF være mulighed for at afgive sin stemme via internettet. DMF s forhandlingsudvalg: Jan Hartvigsen (FTR på Rødkærsbro Mejeri) Günther Mortensen (afd. form. Sønderjylland) Lars Lund (afdelingsformand i Nordjylland) Toni Rytkønen (forbundssekretær Serviceforb.) Lars Gram (formand i DMF) Forhandlingsudvalget vil arbejde seriøst på at leve op til hvad medlemmerne forventer. -Lars Gram Det nye bookingsystem giver Feriefonden mulighed for allerede nu at åbne for bestilling af sit feriehus til 2014 sæsonen. HUSK Der kan stadigvæk lejes feriehuse frem til nytåret 2013, og så åbner Feriefonden igen feriehusene fredag den 28. marts Bookingsystemet er bygget op således, at der betales og bekræftes med det samme. Ligeledes bliver det muligt at vælge hvilket hus der ønskes, og om det er med eller uden hund, eller om man ønsker flere huse eller om fælleshuset ønskes. Husk at alle medlemmer og ansatte i Serviceforbundet kan leje feriehus i DMF s Feriefond, og at det nu er efter først til mølle princippet. Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun få minutters gang fra Kærneland, stranden kaldes endda Kærneland strand. Delegeretmødet, det vil sige den øverste myndighed i Feriefonden, besluttede at Kærneland i den kommende delegeretperiode skal sælges. Tiden er løbet fra den stille og mere simple ferieform som der kan tilbydes på Kærneland, og da økonomien ikke længere kan bære, har et salg været uundgåelig. Det kommer formentlig til at tage mellem 1 3 år at klargøre Kærneland til et salg, hvilket giver alle os brugere af dette dejlige sted, chancen for at komme derned endnu. Feriefonden vil efter salg af Kærneland stadigvæk skulle tilbyde feriemuligheder til medlemmerne, men hvad det bliver vides naturligvis ikke endnu. Feriefondens nyvalgte bestyrelse får et stort arbejde, og mange svære beslutninger der skal træffes i de kommende år. Bestyrelsen består af Marc Schmidt (afd.901), Kent Jørgensen (afd.950) og Henrik Børsen (afd.950) der blev valgt på delegeretmødet, samt Jan S. Jensen (afd.928) og Lars Lund (afd.902) valgt af DMF s landsbestyrelse. Tilforordnet DMF landsformand Lars Gram. Feriefondens bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer (bilagskontrol) på førstkommende møde den 6. december Fremtidens feriefond 2014 bliver starten på enden af en epoke i Ferie- På Feriefondens vegne fonden og mejeristernes Forklaring virke med Kærneland til booking og -Lars af Gram vores feriehuse. dette dejlige sted på spidsen af Sydals. Når der er blevet klikket på Booking på vores hjemmeside. Kommer denne side frem. Det er denne side booking fremover skal foregå fra. Der kan bookes på vores hjemmeside eller på facebook Vælg NemID Ved at sætte flueben i feltet ved NemID 6 Mejeristen nr

5 { Messe } Landsmejeriudstillingen Landsmejeriudstillingen (LMU) nu kaldet Danish International Food Contest Årets messe i Herning er godt overstået, og Danske Mejeristers Fagforening ønsker hermed alle vindere og præmiemodtagere tillykke med de fine resultater. Specielt til de dygtige medarbejdere der fremstiller de præmierede produkter, cheferne har fået deres ros for :-). { NYHED } App til både iphone og Android Du kan nu hente en app til iphone og Android telefoner og følge med i nyheder fra DMF. Du downloader dem i de respektive app-stores. Søg på mejeristen. Jeg vil også lige benytte muligheden for at takke alle der lagde vejen forbi den stand DMF havde sammen med PensionDanmark, 3F, NNF og HK. Det er en fornøjelse at møde alle mejeriernes medarbejdere, heriblandt DMF's nuværende og nye medlemmer. To super gode dage, og DMF er naturligvis klar til Landsmejeriudstillingen igen næste år. Vinder af en uges ophold på Kærneland, blev Preben Olesen. -Lars Gram 5. februar 2014 på Kold College Mejeribrugets Dag FUTURE CHALLENGES UDFORDRINGER I DANSK MEJERIBRUG Produktudstilling Virksomhedsstande Foredrag Rundvisning på Kold College God mad fra Kolds kokkeelever Mejeribesøg Workshops 8 Mejeristen nr

6 { pension } { TR-Forum } Nu kan du både få behandlet skader, der er opstået på jobbet og i fritiden Din sundhedsordning i PensionDanmark bliver nu endnu bedre. Som noget nyt kan du også få behandlet skader, der er opstået i fritiden, fx som følge af en sportsskade eller et tungt løft. Behandlingerne foregår stadig hos enten en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut på et af mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. Prisen er fortsat kun 30 kr. om måneden, selvom du nu også får dækket skader opstået i fritiden. Du betaler fremover dog skat af de 30 kr., men du behøver ikke at gøre noget PensionDanmark indberetter beløbet til SKAT. Du booker tid på pension.dk/dinpension. Få hjælp med hurtig diagnose Som en del af sundhedsordningen har du også adgang til hurtig diagnose. Hurtig diagnose hjælper dig, hvis du er blevet henvist til en speciallæge fra din egen læge. Du får hjælp fra en sygeplejerske til hurtigt at finde og få booket tid hos en speciallæge. Når diagnosen er stillet, kan sygeplejersken også hjælpe med at finde den hurtigste behandlingstid i det offentlige sundhedssystem. Du kan ringe til Hurtig Diagnose på alle hverdage kl Læs mere på pension.dk/hurtigdiagnose. Medarbejdere tænker på pension Medarbejderne hos Arla Foods Arinco går op i at få en god alderdom og sætter ekstra penge fra overskudstimer ind på pensionskontoen, fortæller mejerist og formand for DMF Midt-Vest, Mogens Vorgod. Skal jeg have pengene ud som løn? Eller skal de ind på pensionsordningen? Det spørgsmål drøfter medarbejderne flittigt, når overskudstimerne bliver gjort op på Arla Foods Arinco. For her er pension nemlig noget, man går op i. Det oplever Mogens Vorgod, der er mejerist på virksomheden i Videbæk og desuden afdelingsformand for DMF Midt-Vest. Mit indtryk er, at der er interesse for pension, og at folk spekulerer på deres alderdom. Og det er også vigtigt. For det er mange penge, der sættes til side hver måned, og man skal holde øje med, hvordan det går med afkastet. Og her klarer PensionDanmark sig jo faktisk godt, siger Mogens Vorgod. Minister og Hjerne-Madsen På TR-Forum fortalte minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag desuden om regeringens planer på sundhedsområdet. Deltagerne fik en status på udviklingen inden for deres eget brancheområde. Og så rundede hjerneforsker Peter Lund Madsen TR-Forum af med at forklare, hvorfor pension traditionelt er et emne, som menneskehjerner har svært ved at forholde sig til. Sådan downloader du PensionDanmarks app Du aktiverer app en via din personlige side på pension.dk/dinegenpension, hvor du logger på med NemID. Her klikker du på Aktivér mobil og følger anvisningerne. På den måde hentes app en automatisk fra enten App Store eller Google Play. Sundhedsordningen er også for pensionister Som noget nyt kan pensionister nu også få fysioterapi, kiropraktik, massage og zoneterapi via PensionDanmark Sundhedsordning. Prisen er 30 kr. om måneden efter skat, og man skal ikke have penge op af lommen, da beløbet trækkes fra pensionsopsparingen. Tilmelding sker på pension.dk/dinpension, hvor man også booker tid til behandling. Det er også muligt at ringe på alle hverdage kl Interessen er på vej op Han deltog for nylig i PensionDanmarks årlige konference for tillidsrepræsentanter, TR-Forum, i Middelfart. Her kunne Mogens Vorgod høre, at Arla Foods Arinco ikke er den eneste arbejdsplads, hvor pension er kommet højere op på dagsordenen. I en ny undersøgelse fra PensionDanmark vurderer 54 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter, at interessen for pension de senere år er steget blandt kollegerne. Kun fire pct. oplever faldende interesse. I sit indlæg på TR-Forum forklarede adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark, den øgede interesse med, at selskabet forsøger at gøre pension nemt at gå til ved bl.a. at kommunikere via app og sms i stedet for lange breve. Netop app en betragter Mogens Vorgod som et godt middel til at øge pensionsinteressen blandt de unge på Arla Foods Arinco. For de går i mindre grad op i pension end deres ældre kolleger. 10 Mejeristen nr

7 Dimissionsfest for de nye mejerister September 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. 20 nåede slutmålene. Der var 21 mejerielever tilmeldt den afsluttende projekteksamen / svendeprøve. En dumpede ved svendeprøven september Karakterfordeling ved svendeprøven september 2013: Karakteren 00 = 1 stk. Karakteren 02 = 0 stk. Karakteren 4 = 7 stk. Karakteren 7 = 5 stk. Karakteren 10 = 5 stk. Karakteren 12 = 3 stk. Dir Hans Skjerning bød velkommen til dimissionen for de nye mejerister Aldersspredning har på dette hold været på 30 år, idet der har været mejerielever på holdet, som er født i 1963 og jævnt fordelt op til Gennemsnitsalderen på holdet var knap 30 år, hvilket er ret normalt. Holdet bestod af 7 piger og 14 drenge, 20 fra Danmark og 1 fra Island Beståede mejerister september Maja Kragh Andersen, Middelfart. Fremstilling af traditionel hvid ost. Arla Foods Gjesing Mejeri, Skanderborg, Arla Foods, Taulov Mejeri, Fredericia 2. Kirsten Malene Bitsch, Odense SV. Fremstilling af syrnet smør på kærne. Arla Foods Kruså Mejeri, Arla Foods Taulov Mejeri Fredericia 3. Muhamad Hassan Chahrour, Holstebro. Fremstilling af Svenbo i ostekar. Arla Foods Holstebro Flødeost. Arla Foods Hoco Mejeri, Holstebro 4. Gert Leonhard Christensen, Odense S. Fremstilling af traditionel hvid ost. Mammen Mejeri, afd. Haarby Lactosan A/S, Ringe 5. Kasper Gehlert, Holstebro. Fremstilling af IBS smør på kærne. Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods Holstebro Flødeost 6. Anja Skaarup Gyldenløve, Skanderborg. Fremstilling af traditionel hvid ost. Arla Foods Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods Brabrand Mejeri 7. Kim Hansen, Brædstrup Fremstilling af A384 Arla Foods Klovborg Mejeri, Arla Foods Gjesing Mejeri,Skanderborg 8. Per Aaroe Hansen, Aabenraa. Fremstilling af IBS smør på kærne. Arla Foods Kruså Mejeri, Naturmælk Tinglev 9. Søren Fischer Hansen, Kerteminde. Fremstilling af syrnet smør på kærne. Arla Foods Esbjerg Mejeri, Arla Foods Tistrup Mejeri, Arla Foods Birkum Ost, Odense SØ 10. Kristian Linddal Jensen, Støvring. Fremstilling af yoghurt på basis af UF-koncentreret mælk. Arla Foods Hirtshals Mejeri, Arla Foods Akafa Mejeri, Svenstrup J Lars Normann Bødker Jensen, Bjerringbro Fremstilling af en skorpefri fisket ost. Arla Foods Brabrand Mejeri, Arla Foods Rødkærsbro Mejeri 12. Simon Machon Kirkegaard, Viborg. Fremstilling af skummetmælkspulver. Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods Rødkærsbro Mejeri Peter Larsen, Roslev. Skumning af mælk i skummesalen. Thise Mejeri Roslev 14. Jens-Henri Vejrsø Nedergaard, Holstebro. Fremstilling af en skorpefri fisket ost. Arla Foods Holstebro Flødeost, Arla Foods Hoco Mejeri, Holstebro Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Melanie Marcher Nielsen Videbæk 15. Melanie Marcher Nielsen Videbæk Skumning af mælk i skummesalen Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk 12 Mejeristen nr

8 { fødselsdage } 60 år Den 22. december 2013 fylder Inge Klein, Kirkeforte 3, 6330 Padborg, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. 70 år Den 16. december 2013 fylder Poul Møller Nielsen, Rollosvej 1, 3600 Frederikssund, 70 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen 90 år Den 27. januar 2014 fylder Frede A. Dam, Tølløsevej 46, st,-110, 4340 Tølløse, 90 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. -Torben Madsen Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. -Günther Mortensen Den 25. december 2013 fylder Erna Bjerregaard, Bakkegårdsparken 38, 6630 Rødding, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening 65 år Den 10. januar 2014 fylder Rita Petersen, Slipskoven 15, 6340 Kruså, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. -Günther Mortensen Den 23. december 2013 fylder Jørn Olesen, Skolegade 3 A, 8723 Løsning, 65 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. -Martin Nybo Hansen -Jan Søndergaard Jensen 75 år Den 1. december 2013 fylder Gunnar Madsen, Bygden 46, 7100 Vejle, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dage -Kent Jørgensen Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Lennart Schram,Vinderup. Fremstilling af Svenbo i ostekar. Arla Foods Danmark Protein Viby J, Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods, Holstebro Flødeost 17. Amy Sinokelt, Ringsted. Fremstilling af A38 Arla Foods Bislev Mejeri Nibe, Arla Foods, Slagelse MejeriCenter 18. Tine Lillelund Sørensen, Fremstilling af skummetmælkspulver. Holstebro Arla Foods Holstebro Mejeri, Arla Foods Holstebro Flødeost 19. Heidi Munk Grouleff, Tjele. Fremstilling af is med to forskellige fedtindhold Arla Foods Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods, Hobro Mejeri Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist 2013 Maja Kragh Andersen, Middelfart, blev af projektvejlederne valgt som holdets fighter Design og produktion: aparte Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 11. februar (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 13. januar 2014) Nr. 4 November årgang 20. Bergsveinn Hjalti Magnusson, Island. Fremstilling af sødmælkspulver 14 Kim Hansen, Brædstrup, blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder 15

9 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. NB: Der er bookning på NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: sæt kryds Ønsker at leje feriehus i Kærneland I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den 16 Til hovedkontorets notering:

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 30. januar 2009 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 27. marts 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 26. marts 2010 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017 MEJERISTEN NR. 1 94. ÅRGANG 2017 Generalforsamlinger SIDE 10-16 Vi går efter tryghed uddannelse og balance SIDE 4-9 { FORMANDEN HAR ORDET } 773 løfter meget bedre i samlet flok Her i skrivende stund er

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

MEJERISTEN. De tester deres arbejdsplads. Årets TR 2015 SIDE 4-5 SIDE 6-10 NR. 3 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. De tester deres arbejdsplads. Årets TR 2015 SIDE 4-5 SIDE 6-10 NR. 3 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 3 92. ÅRGANG 2015 Årets TR 2015 SIDE 4-5 De tester deres arbejdsplads SIDE 6-10 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Fredag den 22. juni 2012, kl. 16.00 afholdtes repræsentantskabsmøde på selskabets kontor i Albanigade 44, Odense. Til stede var: Bestyrelsen: Formanden Mogens Lind Henning Jensen Øvrige medlemmer af repræsentantskabet:

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl

Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl Den 18. april 2017 Generalforsamling hos GF Sønderjylland på Gram Slotskro, Slotsvej 52, 6510 Gram, tirsdag den 18. april 2017 kl.18.30. Tilstede: Torben Skjødt, Gunnar Skjødt, Jørgen Larsen, Gunnar Hansen

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 28. august 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013

Det Grønne Område. Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Det Grønne Område Det Grønne Område Branchemøde del II TR-Forum 2013 Dagsorden 1 Udviklingen på brancheområdet 2 Redskaber til tillidsrepræsentanten 3 Valg af medlemsrepræsentant til branchebestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Nye mejerister juni 2008

Nye mejerister juni 2008 Nye mejerister juni 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister juni 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 27. juni 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund

Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund Boligselskabet Rosenvænget 72 Referat af repræsentantskabsmøde den 17. marts 2010 i Centerhuset, Højvang 2, Græse Bakkeby i Frederikssund 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010

BESLUTNINGREFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 BESLUTNINGREFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 3. juni 2010 Formand Søren Høgsberg bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæsterne på mødet. 1. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere