Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:"

Transkript

1 Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: Fax: Sammen med din forsikring har du modtaget vilkår og betingelser, som skal være opfyldt før forsikringen dækker. Du bedes kontrollere din police og betingelser for de gældende vilkår og betingelser. Lønforsikringen dækker dog ikke, hvis du: Modtager din opsigelse eller bliver arbejdsløs inden for de første 90/360 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft. Ikke er tilmeldt jobcentret og står til fuld rådighed for det danske almindelige arbejdsmarked. Selv har sagt op. Har arbejdet som lønmodtager mindre end gennemsnitligt 16 timer pr. uge i en sammenhængende periode på 12 måneder umiddelbart før du blev ledig. Har kendskab til kommende arbejdsløshed ved tegning af forsikringen. Er ansat i en tidsbegrænset eller sæsonafhængig stilling. Er tilkendt fleksjob. Trin 2: Nødvendig dokumentation: Husk at vedlægge kopi af din opsigelse. Husk at vedlægge kopi af dato for tilmelding til jobcenter eller kopi af dit godkendelsesbrev fra A-kassen Ret til dagpenge. (Dette skal kun vedlægges hvis side 2 ikke udfyldt af din A-Kasse/Jobcenter). Husk at vedlægge kopi af lønsedler for de sidste 3 måneder. Husk, ønsker du at benytte JobTransfer venligst udfyld blanketten. Husk venligst at vedlægge alle de nødvendige dokumenter sammen med din anmeldelse. Ved at sende det hele samlet vil det hjælpe os med at vurdere dit krav så hurtigt som muligt og forhindre forsinkelser. Trin 3: Hvordan skal anmeldelsen udfyldes: Husk du skal sikre dig, at alle felter er udfyldt alle informationer er nødvendige for at sikre en hurtig sagsbehandling. Husk at underskrive samtykkeerklæringen uden din underskrift kan vi ikke påbegynde sagsbehandlingen. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Du har følgende muligheder for, at anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed til os: Du kan anmelde til os online på: Du kan sende anmeldelsen til os på følgende adresse: Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86b, 2605 Brøndby Du kan scanne anmeldelsen og sende den på til: Trin 5: Hvad sker der under sagsbehandlingen? Når vi har modtaget den udfyldte anmeldelse og dokumentation, vil vi behandle din anmeldelse og tildele sagen et sagsnummer, som du bedes oplyse ved alle hevendelser til Genworth Financial. Ud fra den dokumentation du har fremsendt, vil vi behandle din anmeldelse efter de gældende betingelser. Denne proces kan tage op til 14 dage. Hvis sagen anerkendes, vil vi oplyse hvor meget der vil blive udbetalt, hvornår og til hvem. Endvidere vil vi oplyse hvad der skal foretages af dig, for at udbetalingerne kan ske fremadrettet. Hvis vi ikke kan udbetale, vil vi forklare hvorfor. Hvis den fremsendte dokumentation er mangelfuld og der ikke kan træffes en afgørelse, eller hvis vi er nødt til at undersøge yderligere/bekræfte den indsendte dokumentation, vil vi skrive et brev til dig og forklare hvad der er påkrævet. Dette vil resultere i en forlænget sagsbehandling. 1

2 Der må IKKE sættes clips L.P Anmeldelse af Ufrivillig Arbejdsløshed: (SKAL udfyldes af dig selv) Personoplysninger: Postnr: Cpr-nummer: Seneste jobtitel: Mobilnr.: Oplysninger til brug for udbetaling: Pengeinstitut og afdeling: Reg.nr.: Konto nr.: Trækprocent (fremgår af din forskudsregistrering): Oplysninger om arbejdsforholdet: Ansættelsestype: Fastansat: Tidsbestemt ansættelse: Vikar: Flexjob: Andet: Din seneste arbejdsgiver navn: Antal ugentlige arbejdstimer: Blev du sagt op af arbejdsgiver: Ja: Nej: Sagde du selv op: Ja: Nej: Postnr.: Hvornår blev du ansat: Hvornår blev du bekendt med din opsigelse: Hvornår ophører/ophørte din din ansættelse: Oplysning om alle andre ansættelsesforhold du har haft i de seneste 12 måneder før du blev arbejdsløs: (Skal udfyldes) Arbejdsgivers navn: Arbejdsgivers adresse: Startdato: Slutdato: Timer pr. uge: Har du tidigere søgt om udbetaling fra denne forsikring:? Ja: Nej: Yderligere oplysninger: 2

3 Der må IKKE sættes clips Anmeldelse af bestilling af hjælp fra JobTransfer: (SKAL udfyldes af dig selv) Personoplysninger: Postnr: Cpr-nummer: Seneste Jobtitel: Mobilnr.: Oplysninger om arbejdsforholdet: Ansættelsestype: Fastansat: Tidsbestemt ansættelse: Vikar: Flexjob: Andet: Antal ugentlige arbejdstimer: Virksomhedsnavn: Blev du sagt op af arbejdsgiver: Ja: Nej: Sagde du selv op: Ja: Nej: Har du være fultidsbeskæftiget, uden afbrydelse, indenfor de seneste 12 måneder: Ja: Nej: Hvornår blev du ansat: Hvornår blev du bekendt med din opsigelse: Hvornår ophører/ophørte din din ansættelse: Har du været fuldtidsbeskæftiget, uden afbrydelser, indenfor de seneste 12 måneder: Ja: Nej: Sæt kryds ved ét af følgende udsagn: Jeg har adgang til Internettet på en PC i hjemmet Jeg har adgang til Internettet på en PC udenfor hjemmet Jeg har IKKE adgang til PC og Internettet : Har husket af vedlægge: Jeg har husket at vedlægge en kopi af min opsigelse. Jeg er indforstået med, at Genworth Financial videregiver ovennævnte oplysninger til JobTransfer, så jeg fra JobTransfer kan modtage rådgivning og hjælp til at finde nyt job. 3

4 Samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger Personoplysninger: (Skal udfyldes af dig) Cpr nummer: Hust at vedlægge følgende dokumentation: Kopi af din opsigelse. Kopi af tilmelding til Jobcenter eller kopi af dit godkendelsesbrev fra din A-kasse Ret til dapgpenge. Kopi af dine lønsedler for de sidste 3 måneder. Samtykke: Undertegnede, som er aktiv arbejdssøgende og står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, anmoder hermed om udbetaling af forsikringsydelse i henhold til gældende forsikringsbetingelser. Jeg erklærer på tro og love, at alle oplysninger i denne anmeldelse er korrekte,og accepterer, at Financial Insurance Company Limited og Financial Assurance Company Limited (Genworth Financial) kan kræve eventuelle ydelser tilbagebetalt, hvis jeg har afgivet urigtige oplysninger. Jeg giver Genworth Financial fuldmagt til på mine vegne at søge oplysninger hos min nuværende/tidligere arbejdsgiver, jobcenter, kommune, A-kasse m.m., der vil kunne bruges ved bedømmelsen af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at jeg for egen regning skal fremskaffe de af Genworth Financial forlangte dokumenter til vurdering af anmeldelsen. Jeg er indforstået med, at alle oplysninger i denne anmeldelse bliver lagret på datamedie, og brugt at Genworth Financial og andre selskaber i Genworth Financial koncernen indenfor EU og EØS til at behandle anmeldelsen. Genworth Financial er ansvarlig for opbevaring af data i henhold til gældende lovgivning. Hvis der forekommer fejl og mangler i dine personoplysninger og du ønsker rettelse af disse kan du kontakte Genworth Financial. Jeg bekræfter hermed på Tro og Love, at ovenstående oplysninger er korrekte, samt at jeg har læst og accepteret erklæringen/samtykke. Bekræft venligst din accept ved din underskrift: X Jeg accepterer hermed at Genworth Financial må bruge alt eletronisk kommunikation, inkl. , når der afsendes og modtages personlige data relateret til min sag. Dette omhandler ikke helbredsoplysninger og informationer om arbejdsforhold mellem Genworth Financial og andre personer og instanser nævnt i denne erklæring. 4

5 A-kasse/Jobcenter Denne del behøver du ikke at få udfyldt, hvis du vedlægger kopi af tilmelding til Jobcenter eller kopi af dit godkendelsesbrev fra din A-kasse Personoplysninger Forsikredes navn: Cpr nummer.: A-kasse/Jobenter eller kommunen (Udfyldes KUN hvis dokumentation for 1. ledighedsdag ikke er vedlagt) Har ovennævnte registreret sig som arbejdsløs? Ja: Nej: Hvis ja, dato for registrering: Er ovennævnte aktivt arbejdssøgende? Ja: Nej: Hvis nej, hvorfor: Her bedes A-kassen anføre din beregnede dagsløn jf. Beregnet dagsløn jf. 51 Arbejdsløshedsforsikringslovens 51(gennemsnitsløn) Kr.: Kontaktperson: Fax nr.: Stempel A-kasse/Jobcenter: 5

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark

Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Tilmelding til Gruppeliv - for medlemmer af Business Danmark Medlem - Personoplysninger Cpr-nr. Navn: Adresse Postnr. By Alder 18-30 år 31-45 år 46-59 år Jeg tilmelder mig gruppelivsaftalen, der er aftalt

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere