Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013."

Transkript

1 Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl. Afbud: Pia Øxenberg Hansen Ad 1 og 2: Godkendelse af dagsorden og referat fra foregående møde Begge dele godkendt. Ad 3 og 4: Orientering vedr. det årlige møde november 2012 for censorformandskaber samt Uddannelsesministeriets spørgeskema vedr. tværfaglighed og internationalisering Mariane og Anders, der deltog i mødet, orienterede om indtryk herfra. Referatet fra mødet var udsendt til orientering. Det umiddelbart vigtigste emne på mødet var Uddannelsesministeriets ønske vedr. inddragelse af overvejelser og information om tværfaglighed og internationalisering i alle censorformandskabers årsberetning Ministeriet havde udarbejdet en slags instruks til censorformandskaberne herom, jf. notatet Skabelon for temaerne for 2013 Tværfaglighed og Internationalisering, der er vedlagt som bilag (særskilt dokument) til dette referat. Det blev aftalt, at Anders pr. mail indhenter input fra uddannelseslederne vedr. besvarelse af ministeriets spørgsmål. Dette input sammen med bemærkninger i censorrapporterne vil udgøre grundlaget for afsnit om hhv. tværfaglighed og internationalisering i Årsberetningen. Anders udarbejder som sædvanlig udkast til Årsberetning og tager initiativ til indhentning af input fra uddannelsesledere inden eller lige efter sommerferien. Ad 5: Generelle kvalifikationskrav vedrørende censorer Det blev aftalt, at det senest anvendte stillingsopslag skal justeres/ revideres. Det blev aftalt, at Anders pr. mail indhenter input herom fra uddannelsesledere, Mariane og Jette. På basis heraf udarbejder Anders et udkast til justeret stillingsopslag, der drøftes på næste møde i censorformandskabet. En konkret censoransøgning fra Vivi Abben blev drøftet. Konklusionen blev, at Vivi indstilles til beskikkelse. 1

2 Ad 6: Justeret censoransøgningsskema Det nuværende ansøgningsskema er på flere punkter ikke helt tidssvarende og tilstrækkelig præcist. De oplysninger, som censorerne skal indtaste i Censorsekretariatets system, og som udspringer af den skabelon, som blev udarbejdet af censorformandskabet, indeholder antagelig de informationer, der er nødvendige for at tage stilling til en censors kvalifikationer. Anders undersøger via kontakt til Professionshøjskolernes Censorsekretariat de praktiske forhold omkring anvendelse af deres system i forbindelse med censoransøgninger og censorformandskabets behandling af disse. Ad 7: Overgang til censorallokering via Professionshøjskolernes Censorsekretariat. Status vedr. censorregistreringen pr. 13. marts er følgende, jf. mail fra Censorsekretariatet: Der er nu lukket for registrering af censorer. Der var 191 censorer på jeres censorliste. 172 har registreret sig på hjemmesiden til Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed heraf 68 til Bachelor of Global Nutrition and Health. (Vi har ringet til 25 censorer i sidste uge der var 7 vi ikke kunne træffe.) Følgende ønsker at stoppe som censor og har ikke registreret sig: Anders Enevold Christensen, Ulla Hardt og Ryan Godsk Larsen Kirsten Palmvang har ikke registreret sig, da hun ikke mener hun skal bruge tid på det, når hun er godkendt som censor. Orla Zinck har ikke registreret sig. Han skrev: Jeg har i en årrække været censor. Det er med bekymring jeg har fulgt den stigende bureaukratisering og med det i har sendt mht. udfyldelse af diverse skemaer er målet nået. Jeg melder jeg pas - det gider jeg simpelthen ikke at deltage i. Lise Nersting har ikke registreret sig. Har ikke tid pt.vivianna Lambrecht Nyroos er død. Censorsekretariatet har foretaget en optælling af, hvorledes de registrerede censorer fordeler sig efter moduler (se næste side): 2

3 Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Antal registrerede censorer på følgende: Bachelorprojekt Modul 14: 157 Basisuddannelsen Modul 3: 81 Basisuddannelsen Modul 6: 108 Klinisk Diætetik Modul 11 KD: 48 Klinisk Diætetik Modul 8 KD: 49 Ledelse, fødevare og service Modul 11 LFS: 65 Ledelse, fødevare og service Modul 8 LFS: 64 Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Modul 11 SFF: 121 Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Modul 8 SFF: 130 Bachelor of Global Nutrition and Health Antal registrerede censorer på følgende: Bachelor Thesis, Module 14: 65 Life Style & Health Education, Module 11/12 LHE: 43 Life Style & Health Education, Module 5/6 LHE: 48 Module 10: 51 Module 4: 40 Public Health Nutrition and Food Policy, Module 11/12 PHNFP: 40 Public Health Nutrition and Food Policy, Module 5/6 PHNFP: 34 Det forventes, at bestillingen af censorer via Censorsekretariatet kan starte snart. Nærmere information vil antagelig blive udsendt fra Censorsekretariatet inden for kort tid. Ad 8: Hjemmeside for censorformandskabet En del censorformandskaber har en hjemmeside, som der er adgang til via Censorsekretariatets hjemmeside. Hjemmesiden oprettes og vedligeholdes af Censorsekretariatet i samarbejde med formandskaberne. Formandskabet for Ernæring og Sundhed bør også have en hjemmeside, som bl.a. kan indeholde vejledning til censorer mv. Anders udarbejder en plan for oprettelse og indhold af en sådan hjemmeside med henblik på nærmere drøftelse på næste møde i censorformandskabet. 3

4 Ad 9: Eksaminatorberetning Begrebet Eksaminatorberetning blev drøftet. Fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat er modtaget information om to eksempler på sådanne beretninger: Spørgsmål til eksaminatorrapport til Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling lyder: 1. Kommentarer og vurdering vedr. censors kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder (jf. prøvebek.) 2. Kommentarer og vurderinger vedr. censors viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagerne situation og behov (jf. prøvebek.) 3. Kommentarer og vurderinger vedr. censors bidrag til at sikre eksaminanderne en ensartet og retfærdig behandling samt en pålidelig bedømmelse i overensstemmelse med gældende regler (jf. prøvebek.) 4. Kommentarer og vurderinger vedr. enighed af bedømmelse, og om voteringen var fair og velargumenteret (jf. karakterbek.) Spørgsmål til eksaminatorrapport til Pædagoguddannelsen lød: 1. Faget: Kommentarer og vurdering vedr. censors kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder (jf. prøvebek.) 2. Profession; Kommentarer og vurdering vedr. censors viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov (jf. prøvebek.) 3. Eksaminander: Kommentarer og vurdering vedr. censors bidrag til at sikre eksaminanderne en ensartet og retfærdig behandling samt en pålidelig bedømmelse i overensstemmelse med gældende regler (jf. prøvebek.) 4. Votering: Kommentarer og vurdering vedr. voteringsprocedurernes hensigtsmæssighed i f.t. målevaluering (jf. karakterbek.) Ved alle spørgsmål findes der en evaluering 1 til 5, hvor 1 er Utilfredsstillende og 5 er Yderst tilfredsstillende. Det blev aftalt, at Anders udsender et udkast til eksaminatorberetning, som vi kan anvende som grundlag for erfaringsopsamling vedr. allokering via Censorsekretariatet. Ad 10. Næste møde Næste møde blev aftalt til tirsdag den 24. september 2013 kl på Professionshøjskolen Metropol. På dagsordenen er bl.a. a) Overgangen til allokering via Censorsekretariatet, hidtidige erfaringer, jf. pkt. 9 ovenfor b) Formulering af generelle kvalifikationskrav vedr. rekruttering af censorer til afløsning af formuleringerne i det eksisterende stillingsopslag, der hidtil har været 4

5 udgangspunktet, jf. pkt. 5 ovenfor c) Censoransøgninger via Censorsekretariat, praktisk fremgangsmåde, jf. pkt. 6 ovenfor. d) Hjemmeside for censorformandskabet, jf. pkt. 8 ovenfor. 5

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Jeanette Lefevre Jensen, Julie Fabritius, Jan Petersen (uden afbud) 1. Referat fra trepartsmøde... 2. 2. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Onsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 (inkl. trepartsmøde fra 13:00 14:00) Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: UCSJ, Campus

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Møde i formandskabet for FUHA

Møde i formandskabet for FUHA Dorte Jeppesen, Danske Regioner, Simon Heidemann, TL, næstformand, Lotte Meilstrup, FOA, 2. næstformand cc. John Steffensen, sekretariatet Møde i formandskabet for FUHA Dato: 9. marts 2011 Sagsbehandler:

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt

Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Kontrolvejledningens bilag - samlet oversigt Bilag 1: Vejledning om audit - God praksis ved forberedelse og gennemførelse af audit i fødevarevirksomheder Bilag 2: Vejledning om kontrol i forbindelse med

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: 17. juni 2015 23. Bestyrelsesmøde nr. 88 i BO-VEST Onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge Allan Nielsen,

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere