Psykisk APV 2012: Hvad kom der egentlig ud af det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk APV 2012: Hvad kom der egentlig ud af det?"

Transkript

1 Ph.d. på AU: Palle alene i verden? Ny undersøgelse s. 6-8 Psykisk APV 2012: Hvad kom der egentlig ud af det? Stikprøve s #2 apr Trist exit: Prikket efter 40 og 50 år på AU Fyringsrunde s Aarhus Universitets avis #2, årgang 2 april 2014 omnibus.au.dk»det er svært ikke at blive lidt imponeret, når man står og kigger på unge mennesker, som hujer, synger, klapper, drikker og det, der er værre. Man har næsten lyst til at sætte et TV 2-nummer på.«vi tæller ned med Monte Carlo og undertryk i flasken s Foto: Maria Randima

2 2 Omnibus april 2014 s. 6-8 læs i dette nummer:»au s ledelse gemmer sig bag juridiske spidsfindigheder«side 3 Fagforeninger er ikke imponerede af AU s håndtering af fyringsrunden. Ekspertgruppen har fokus på institutterne side 4-5 Gruppen undersøger, hvor det er gået galt med reorganiseringen af AU. Palle alene i verden eller en del af forskningsmiljøet? side 6-7 Ny undersøgelse om livet som ph.d.-studerende på AU. Det er hårdt, kan være stressende og ensomt. Men de fleste er tilfredse.»især i perioder, hvor jeg er usikker på retningen i mit projekt, kan jeg godt føle, at alle andre har styr på deres lort, og at jeg bare ikke kan finde ud af noget.«s Forskning er et håndværk side 8 Mere mesterlære, vejledning og bedre inklusion i forskningsmiljøet vil højne kvaliteten i ph.d.-forløb. Sidste planter på plads inden åbning af tropehus side 9 Hed havevandring i C.F. Møllers nye tropehus, der slår dørene op for nysgerrige 16. april. Prikket efter 40 og 50 år på AU side De har arbejdet på AU i henholdsvis 40 og 50 år. Nu har de begge fået et prik. Monte Carlo elsker AU side 12»Langt flottere end KU, færre hurtige typer end på SDU «Kapsejladsen er mere end bare en forårsdag i parken. Festforeningerne, der skal dyste ved årets Kapsejlads, har fintunet teknikken i flere måneder.»det handler om at danne undertryk i flasken«side 13 Discipliner som drej ti gange rundt om en øl og bund den på få sekunder trænes med ildhu i tiden op til Kapsejladsen. Hvad kom der ud af Psykisk APV 2012? side 14-16»I virkeligheden tror jeg ikke, der er kommet meget ud af det endnu.«vi vender ryggen til snyderiet side 17 Synspunkt af lektor, ph.d. Christian Waldstrøm om studerendes snyd og plagiat. s »Vi kommer til at vade i hval. Hvis I har ekstra sko med, så brug dem. Har I ikke, så tag plastikposer over dem, I har på. Og får I det på tøjet, så ser jeg gerne, at I er nøgne på turen tilbage, ellers får jeg en masse mas med at få lugten ud af bilen!okay, at studerende ikke kender Studenterrådet, hvis bare de kender deres fagråd«side Han bliver rødglødende, når Liverpool taber, har set samtlige afsnit af Sex and the City og lytter til P1. Mød den nye formand for Studenterrådet. Monkey Lips, sløve knive og ny viden ad libitum side Hvalforsker Peter Teglberg Madsen i kaskelothval til knæene på Henne Strand. Noter side 23 Kantineanmeldelse: Jævnt kedeligt, men reelt og hyggeligt side 24 Bollerne i karry var lidt for faste og carbonaraen fed og fad. Men stemningen var hyggelig og klog. kolofon omnibus.au.dk Omnibus udgives af Aarhus Universitet seks gange om året til universitetets studerende og ansatte. Omnibus har redaktionel frihed og redigeres uafhængigt af særinteresser hos nogen gruppe ved Aarhus Universitet. Redaktionen Vi modtager meget gerne input. Ring, skriv, eller kig forbi redaktionen: Omnibus Fuglesangs Allé 4, bygning D (2623), lokale D2a 8210 Aarhus V Telefon: Lotte Bilberg, (lobi) ansvarshavende redaktør Telefon: Mobil: Marie Groth Andersen, (mga) journalist Telefon: Mobil: Sara Rosenkilde Kristiansen, (srk) studenterskribent Foto Lars Kruse, fotograf Jesper Rais, fotograf Anders Trærup, fotografelev Maria Randima, fotografelev Design og layout Astrid Friis Reitzel, grafisk designer Korrektur Charlotte Boel, kommunikationsmedarbejder Oversættelse Peter Lambourne, oversætter Produktion vahle + nikolaisen Oplag ISSN Distribution Intern post på Aarhus Universitet. Den nyeste udgave af Omnibus kan findes i standere og kantiner overalt på universitetet. Annoncer Telefon: Mail: In English, please! Omnibus is published in English as a web-based newspaper. Just scan the code with your smartphone if you d like to read the newspaper in English. You can also find the English version at omnibus.au.dk/en

3 april 2014 Omnibus 3»AU s ledelse gemmer sig bag juridiske spidsfindigheder«fyringsrunde Fagforeninger og tillidsrepræsentanter har haft ringe vilkår for at hjælpe og rådgive medlemmerne. Processen har virket rodet og lukket i en grad, som fagforeningerne ikke har oplevet ved fyringsrunder på andre arbejdspladser. af Marie Groth Andersen AU s ledelse har spillet med usædvanligt lukkede kort i forløbet frem mod fyringsrunden, lyder kritikken fra Erik Swiatek, der er forbundssekretær i PROSA.»De ville ikke give tillidsrepræsentanterne navnene på de medarbejdere, der var påtænkt fyret. Det har gjort det svært for tillidsfolkene at forberede sig på fyringsrunden. I stort set alle andre fyringsrunder, som vi har været involveret i, har vi kunnet få det oplyst, så det er meget uhørt. Men AU-ledelsen gemmer sig bag juridiske spidsfindigheder.«den oplevelse deler faglig konsulent i HK Østjylland, Jytte Gaardsted.»Jeg er meget overrasket og forundret over den lukkethed, vi har mødt i forhandlingsforløbet og i processen,«siger hun. Charlotte Højby Løssl, der er chefkonsulent i DJØFs forhandlingsafdeling er enig. Hun har heller ikke tidligere oplevet, at tillidsrepræsentanterne ikke kunne få udleveret en liste over de medlemmer, som er påtænkt fyret, inden en partshøring. Pauvre fratrædelsesordninger Heller ikke AU s frivillige fratrædelsesordninger får mange roser med på vejen fra fagforeningerne.»jeg er ikke imponeret over fratrædelsesordningerne. Vi har rig erfaring fra blandt andet fyringsrunder hos SAS og CSC, og AU s ordninger er pauvre,«mener Erik Swiatek fra PROSA. Rodet proces Charlotte Højby Løssl fra DJØF peger på, at processen desuden har været unødig rodet.»forløbet op til fyringerne var forvirrende, det var svært at få klar besked fra ledelsen om de frivillige fratrædelsesordninger og seniorordningerne. Det skabte usikkerhed hos medlemmerne og gjorde det svært for vores tillidsrepræsentanter og os at rådgive dem,«siger hun og fortsætter:»også perioden efter, at partshøringsbrevene blev sendt, har været rodet. For eksempel er informationer om kompetenceudvikling kommet drypvis og på bagkant, og det har gjort vejledningsopgaven for vores tillidsrepræsentanter og os svær, og for de berørte medlemmer giver det stor bekymring.«omnibus har også forsøgt at få en kommentar fra Dansk Magisterforening, som tidligere ligeledes har kritiseret, at tillidsrepræsentanterne har haft ringe muligheder for at udføre deres hverv og har kaldt AU s fratrædelsesordninger for»meget lidt attraktive«. Men da fagforeningens konsulenter på interviewtidspunktet fortsat lå i forhandlinger med AU s ledelse, ønskede de ikke at udtale sig. Gade afviser kritik At AU har valgt ikke at udlevere navne på påtænkt afskedigede medarbejdere inden partshøringen, begrunder vicedirektør i AU HR, Louise Gade, således i en mail til Omnibus:»Det er sket ud fra et hensyn til den enkelte, til persondataregler og i samråd med Moderniseringsstyrelsen.«Hun understreger, at AU på anden vis har bestræbt sig på at støtte tillidsrepræsentanterne.»blandt andet fik tillidsrepræsentanterne op til udlevering af partshøringsbreve oplyst antal medarbejdere, der ville blive varslet afskediget, deres tjenestested og tidsrum, hvor de ville få udleveret partshøringsbrev.«louise Gade er heller ikke enig i fagforeningernes oplevelse af, at processen har været rodet.»jeg er ked af, hvis nogle opfatter processen som rodet. Vi har gjort meget ud af tilrettelæggelsen og kommunikationen om processen. Der har for eksempel løbende været møder med tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, og vi har oprettet en målrettet temaside om processen på hjemmesiden.«muligheden for at søge en frivillig fratrædelsesordning blev annonceret i december. Det mener Louise Gade ikke, der er noget at udsætte på.»i de færreste organisationer, som står overfor store besparelser, har man mere end en måneds frist til at søge en frivillig ordning. I forhold til seniorordning erkender jeg, at præsentationen kom lidt sent i forløbet, men det var udtryk for en forhandlingsproces.«mister studienævnene beslutningskompetence? AU forventer, at fremdriftsreformens krav om automatisk tilmelding til fag og prøver vil føre til en stor stigning i antallet af dispensationssager i studienævnene. Derfor har AU s uddannelsesbånd, der udvikler fælles rammer og strategier for AU s uddannelser, foreslået, at der åbnes mulighed for at delegere beslutningskompetence fra studienævnene til administrationen i rutinesager, hvor studienævnet har en fast praksis. Desuden har uddannelsesbåndet foreslået, at studieordningerne skal rumme mulighed for, at studerende kan tage på studieophold i udlandet eller i praktik i et semester og opnå 30 ECTS-points inden for det semester. For AU frygter, at færre studerende vil tage til udlandet eller i praktik, når kravet om automatisk tilmelding til fag og prøver svarende til 30 ECTS-points og kravet om obligatorisk merit træder i kraft. Både udlandsophold og praktik er ofte forbundet med tab af ECTS-points. Begge forslag har været i høring. Uddannelsesbåndet behandler nu de reviderede forslag, og i begyndelsen af april tager universitetsledelsen endeligt stilling til dem. (mga) Læs mere om fremdriftsreformen på AU her: studerende.au.dk søg på fremdriftsreform.

4 4 Omnibus april 2014 Ekspertgruppen har fokus på institutterne diagnose Den ekspertgruppe, som skal undersøge, hvor det er gået galt med reorganiseringen af universitetet, har institutterne som omdrejningspunkt for sin analyse. af Lotte Bilberg illustration: Louise Thrane Jensen» Institutterne er i centrum af vores undersøgelse. De står centralt i alle de forandringer, vi har været igennem, og de står centralt i relation til basisproduktionen; forskningen og undervisningen. Så det er naturligt, at vi har et stort fokus på dem,«siger professor Torben M. Andersen fra Institut for Økonomi, der er formand for ekspertgruppen. Alle institutledere interviewes Ekspertgruppen har som noget af det første samlet fire institutledere dels for at»få et overblik over situationen«, som Torben M. Andersen udtrykker det, dels for at forberede de spørgsmål, som vil blive stillet under interviews med samtlige institutledere på AU.»De fire institutledere repræsenterer forskellige typer af institutter og forskellige typer af fag. Der er meget stor forskel på, hvordan man er blevet påvirket af de forandringer, der er sket i forbindelse med omlægningerne, så den forskellighed er en vigtig vinkel for os,«fortæller Torben M. Andersen. Han forklarer videre, at ekspertgruppen især var interesseret i at høre de fire institutlederes syn på, hvordan samspillet mellem dem og de administrative enheder fungerer, og hvordan de håndterer den interne organisation, efter at flere institutter er blevet meget store enheder. Ekspertgruppen har ikke til opgave at lave en analyse af hele den faglige udviklingsproces, da problemanalysen»alene omhandler de organisatoriske og administrative forhold, da der er planlagt en internationalt uafhængig evaluering af hele den faglige udviklingsproces i 2016,«som det er formuleret i kommissoriet. Se på midlerne, ikke målene»man kan lidt firkantet sige, at ledelsen satte nogle mål for den faglige udviklingsproces, og den valgte nogle midler for at nå dem. Vi skal se på midlerne, men vi er ikke blevet bedt om at forholde os til målene.«hvad mener du om, at I ikke er blevet bedt om at analysere målene, når det samtidig er ekspertgruppens opgave at sikre»en forankring af den faglige udviklingsproces i organisationen«?»det er jo et klart mål i den faglige udviklingsproces, at for eksempel tværfagligheden skal styrkes. Vi kan godt lave nogle indikatorer på det punkt, men man kan reelt ikke tage stilling, fordi der er gået for kort tid. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan se på nogen ting af den type i vores analyse. Ledelsen har jo givet nogle klare begrundelser for organiseringen af for eksempel det administrative og det organisatoriske område i relation til udviklingsprocessen,«siger Torben M. Andersen. Er det hensigtsmæssigt? Om ledelsens begrundelser i forhold til det administrative uddyber professoren:»man har for eksempel sagt, at institutlederen kun skal koncentrere sig om den faglige ledelse. Er det det, der er sket? Og er det realistisk i de rammer, der er sat? Man kan også spørge: Hvor hensigtsmæssigt er det, at den faglige ledelse er adskilt fra den administrative ledelse? Svarene på de spørgsmål har selvfølgelig betydning for, hvad forskerne kan levere af forskning.«tværfagligt samarbejde? Torben M. Andersen forklarer videre om ledelsens begrundelser for størrelsen af institutterne efter reorganiseringen:»man kan spørge, om det kun var en smuk tanke, at store institutter fordrer tværfaglighed. Man kunne jo forestille sig, at det skaber så stor fremmedgørelse, at man søger mod den meget snævre gruppe i den store enhed. Det er et af de aspekter, vi allerede har fået øje på efter interviewet med de fire institutle-

5 april 2014 Omnibus 5 dere, og som vi formodentlig vil bygge ind i det spørgeskema, vi vil sende til forskerne.«han fortsætter:»jeg tror helt sikkert, at vi vil få meget forskellige svar, for vi ved allerede, at forandringerne har haft vidt forskellige konsekvenser på forskellige områder. Man kunne ud af APV en se, at der var en meget tæt sammenhæng mellem, hvordan forskerne var blevet påvirket af udviklingsprocessen, og om de vurderede den positivt eller negativt.«torben M. Andersen konkluderer:»at se på alt dette er ikke det samme som at tage stilling til de overordnede strategiske mål i den faglige udviklingsproces som sådan. Det er at tage stilling til, om den administration og den organisation, man har opbygget, rent faktisk understøtter målene. Hvis ikke det er tilfældet, er det selvfølgelig et problem.«men kan ekspertgruppen pege på løsninger på problemerne foreslå, at man kunne gøre A, eller man kunne gøre B?»Ja, og det er jeg da også sikker på, at den vil gøre, ellers skulle det da være første gang, en ekspertgruppe ikke benytter lejligheden til at komme med forslag,«griner Brian Bech Nielsen. Han fortsætter mere alvorligt:»ekspertgruppen skal, for nu at sige det ligeud, ikke ende med en ny 9. marts-rapport, for det kan vi ikke holde til som organisation. Vi er nødt til i første omgang at se på, hvordan vi får repareret vores maskine. Og først når den er repareret, giver det mening at gennemføre en international evaluering af målene med den faglige udviklingsproces. Derfor bliver det en proces i to trin.«hvor drastisk vil I gå til værks med ændringer inden for de rammer, som I har udstukket for ekspertgruppens interne analyse?»vi har problemer, som gør ondt og skal fakta International evaluering af AU i 2016 Universitetsledelsen har planer om en international evaluering af den faglige udviklingsproces i 2016.»Vi vil gerne have internationale eksperter til at se på os udefra for at svare på, om AU har nået de mål, som vi satte os i Har vi for eksempel fået et velfungerende samarbejde på tværs af organisationen, bidrager vi til løsningen af vigtige problemer for det omgivende samfund, og henter vi store forskningsbevillinger til universitetet i fornødent omfang?«som et relevant målepunkt i en international undersøgelse peger rektor på EU s støtteprogram for forskning og innovation Horizon 2020 med et samlet budget på 70,2 milliarder euro.»et parameter vil garanteret være, hvordan vi klarer os i det forskningsprogram, der kaldes Societal Challenges i Horizon 2020.«Universitetsledelsen har endnu ikke lagt sig fast på, hvem der skal forestå undersøgelsen. Ekspertgruppen skal, for nu at sige det ligeud, ikke ende med en ny 9. marts-rapport, for det kan vi ikke holde til som organisation. Alle medarbejdere og studerende får spørgeskemaer kort efter påske Ekspertgruppen spørger kort efter påske både studerende og medarbejdere om specifikke forhold knyttet til det organisatoriske og det administrative. Alle vil blive spurgt, men alle vil ikke få det samme spørgeskema. Gruppen er lige nu ved at finde ud af, hvilke spørgsmål den finder relevant at stille de forskellige målgrupper ud fra interviews med udvalgte repræsentanter for grupperne. Brian Bech Nielsen, rektor Rektor ser et par håndfulde problemstillinger Rektor Brian Bech Nielsen vil ikke pege på, hvilke problemer han finder er de største i forhold til at få orkestret til at spille bedre på AU. Men i den lytterunde, han var ude på kort før, han fik rektorkæden om halsen, opfangede han»et par håndfulde problemstillinger«, som han alle kan se adresseret i kommissoriet. Ekspertgruppen skal 1. juni aflevere en rapport til analysepanelet, som består af repræsentanter for medarbejdere og studerende på AU. Analysepanelet har derefter til opgave at kommentere ekspertgruppens rapport, inden panelet sender den til universitetsledelsen.»jeg forventer, at vi får et rigtig godt beslutningsgrundlag,«siger rektor Brian Bech Nielsen. Ekspertgruppen skal ikke komme med deciderede forslag til løsninger på problemerne. Hvordan skal det egentlig forstås?»vi har som ledelse en forpligtigelse til at komme med et udspil, og det, vi så kommer med, har vi selvfølgelig tænkt os at sende i høring på universitetet.«løses, og der vil blive taget de nødvendige midler i brug. På nuværende tidspunkt vil jeg ikke lægge mig fast på noget som helst, men jeg vil se meget omhyggeligt på det, der kommer fra ekspertgruppen.«hvornår er universitetsledelsen klar med sine beslutninger?»vi vil bestræbe os på at melde ud efter sommerferien. Det er muligt, at der er nogle beslutninger, der skal konfirmeres i bestyrelsen, så det skal også passe sammen med dens kalender.«på spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdere og studerende får mulighed for at læse ekspertgruppens rapport med analysegruppens kommentarer, svarer Brian Bech Nielsen:»Jeg skal først lige drøfte med analysegruppen, hvornår og hvordan ekspertgruppens rapport skal offentliggøres.«han fortsætter:»men jeg vil da finde det naturligt, at rapporten følger med som bilag i forbindelse med høringsprocessen.«hvordan ser det hele ud fra din pind?»vi lægger stor vægt på åbenhed, så alle er mere end velkomne til at skrive til os,«siger professor Torben M. Andersen. Flere har allerede sendt en mail til ekspertgruppen.»vi finder det ekstremt nyttigt at få mails, fordi det giver os et indtryk af, hvilke problemer der er generelle. Man må gerne skrive om meget konkrete ting, for det kan godt fortælle os noget om strukturelle problemer som for eksempel: Hvordan er det, systemet responderer på problemer? Hvad er det, medarbejderne står med, som de ikke aner, hvordan de skal få løst? Når vi afleverer vores rapport, vil det aldrig komme til at fremgå, hvem der har skrevet til os, så man skal ikke være bange for at blive genkendt som afsender af et budskab i den endelige rapport, siger Torben M. Andersen.«Ekspertgruppens mail: Ekspertgruppen skal koncentrere sig om tre problemområder Ekspertgruppen har i opdrag at kaste sig over tre problemfelter: nærværende ledelse, medarbejderes og studerendes mulighed for at blive inddraget i beslutninger og den administrative understøttelse af universitetet. Se ekspertgruppens kommissorium på medarbejdere.au.dk. Søg på»ekspertgruppe kommissorium«. Analysepanel og ekspertgruppe er præsenteret i Omnibus nr. 1 fra februar i år, som du finder under»arkiv«på omnibus.au.dk.

6 6 Omnibus april 2014 Palle alene i verden eller en del af forskningsmiljøet? Ph.d.-undersøgelse Ph.d.-forløbet er forbundet med faglig ensomhed og usikkerhed. Det kan være hårdt, men det er en del af livet som forsker, mener Jakob Sievers og Anne Peschel, der begge er ph.d.-studerende på AU. af Marie Groth Andersen foto: Jakob Sievers, Institut for Miljøvidenskab Jakob Sievers er ph.d.-studerende på Institut for Miljøvidenskab i Roskilde, hvor han forsker i CO2-udvekslingen mellem havis og atmosfære i Nordøstgrønland. Jakob Sievers anslår, at han har mellem 20 og 40 fagfæller på verdensplan. På AU er det kun ham og hans vejledere Lise Lotte Sørensen og lederen af Arctic Research Centre, Søren Rysgaard, der forsker lige netop i det felt. Dog har han flere AU-kolleger, der enten bruger lignende teknikker og måleudstyr eller forsker i arktiske forhold. Men den faglige ensomhed, som 16 procent af ph.d.- studerende på AU oplever, og som 40 procent af de ph.d.-studerende på Institut for Miljøvidenskab oplever, kender han udmærket.»i det daglige snakker jeg primært med forskere, der arbejder med de samme metoder som mig, men på andre områder. Så hvis jeg sidder og bakser med et problem, som handler specifikt om havis, er det svært for mig at få hjælp til at løse det.«ensomheden knytter sig kun til det faglige, han føler sig aldrig alene på arbejdspladsen.»vi er et lille institut. Her er færre folk, men man er tættere knyttet til hinanden. Det er lidt ligesom i en landsby.«at tænke som en forsker Selvom Jakob Sievers arbejdsuge snildt kan snige sig op over de 70 timer, føler han sig sjældent stresset. Men det gjorde han i begyndelsen af ph.d.-studiet.»der var en tid, hvor jeg ikke følte, at jeg kunne byde ind med noget og ikke kunne finde min plads. Jeg tror, det hang sammen med overgangen fra kandidatstudiet, hvor man arbejder meget rapportorienteret og bliver uddannet til at svare på spørgsmål frem for at stille dem. Forskning er en helt anden proces. Her handler det om at stille det gode og relevante spørgsmål, argumentere for, hvad det er vigtigt at få svar på, og så skaffe svaret. Det tog mig omkring to år at lære at tænke spørgsmålsorienteret.«selvom 13 procent af de ph.d.-studerende på AU føler sig meget stressede, har ingen ph.d.er på Institut for Miljøvidenskab i ph.d.-undersøgelsen givet udtryk for, at de er stressede.»vi ligger uden for byen, så folk kører herfra i ordentlig tid for at nå hjem, jeg møder sjældent andre her om aftenen. Og vi er heller ikke så mange ph.d.- studerende, så her er ikke ph.d.-forsvar så tit. Det tror jeg også spiller ind. Man kan godt få skabt et stort forventningspres til sig selv ved hele tiden at opleve andre ph.d.-studerende forsvare deres projekter.«usikkerheden rammer To et halvt år inde i ph.d.-studiet føler han sig hjemme i sit stof, men han oplever stadig momenter, hvor usikkerheden rammer.»man ser ph.d.er som dem, der ved

7 april 2014 Omnibus 7 Jakob Sievers er ph.d.-studerende på Institut for Miljøvidenskab og forsker i CO 2 -udvekslingen mellem havis og atmosfære. Det er der ikke mange, der forsker i, så han kender godt til den faglige ensomhed, som flere ph.d.-studerende har givet udtryk for i ph.d.-undersøgelsen. alt inden for deres felt, og de udtaler sig ofte på tv. Det er et stort ansvar, og jeg ved ikke, om jeg også kunne stille mig op på tv og udtale mig som ekspert på mit felt. Især i perioder, hvor jeg er usikker på retningen i mit projekt, kan jeg godt føle, at alle andre har styr på deres lort, og at jeg bare ikke kan finde ud af noget.«han har også bemærket, at hans usikkerhed tager til op til det ugentlige møde med hans vejleder.»når vi mødes hver uge, lægger det jo et pres på mig. Jeg skal kunne levere noget nyt, og det kan jeg godt mærke op til mødet. Men det får min vejleder ofte lagt en dæmper på i løbet af mødet.«nærmest en hobby På trods af pres, usikkerhed og faglig ensomhed føler Jakob Sievers sig privilegeret som ph.d.-studerende.»det er hårdt, og jeg arbejder meget mere end en gennemsnitsdansker, men jeg laver det, jeg gerne vil. Det er nærmest halvt hobby for mig, og jeg gør en forskel.«betragtes som studerende I kælderen under Institut for Marketing og Organisation sidder instituttets ph.d.-studerende samlet på den samme gang. Anne Peschel er én af dem. Hun stammer fra Tyskland og har været ph.d.-studerende på AU i godt et år. Hun er tilknyttet forskningscentret MAPP og forsker i forbrugeradfærd, blandt andet laver hun eksperimenter, hvor hun undersøger forbrugeres opfattelse af priser på fødevareprodukter. Hun er godt tilfreds med at være ph.d.-studerende på AU, møder glad på arbejde om morgenen og nyder selv at kunne bestemme, hvornår hun vil møde, eller om hun vil arbejde hjemme en dag. Når det er sagt, så kan et par ting blive bedre, mener hun. Blandt andet føler hun sig ikke altid respekteret som medforsker på instituttet.»det kunne godt blive bedre. I min forskningsgruppe ser vi hinanden som kolleger, men overordnet på instituttet er der en tendens til, at ph.d.er betragtes mere som studerende end som forskere, og vi bliver behandlet anderledes end de øvrige forskere. Vi skal for eksempel deltage i de obligatoriske kurser, selvom de ikke er relevante for vores forskning. Vi er alle sammen placeret på samme gang uden hensyn til, hvad vi forsker i. Og vi har netop fået loft over vores budget, så vi kun har kroner til at dække udgifter til rejser, konferencer, bøger, kurser med videre i løbet af de tre år som ph.d.-studerende.«hård tone I ph.d.-undersøgelsen boner instituttet også ud som et af de steder, hvor tonen er hård og negativ, og hvor miljøet er konkurrencepræget.»det er rigtigt, at tonen var ret hård tidligere. Men det har ændret sig, fordi flere ph.d.-studerende gjorde opmærksom på, at tonen ved midtvejsevalueringerne var unødigt hård. De ph.d.-studerende blev udspurgt om deres projekter på en meget direkte måde, som føltes nedladende. Fokus var på det negative frem for at være konstruktiv og fokusere på, hvad man kunne gøre bedre.«ensomhed er et vilkår Anne Peschel er ofte alene med sin forskning, for få arbejder eksperimentelt indenfor hendes forskningsfelt. Men ensomhed er ikke et problem for hende, det er et vilkår, når man forsker, mener hun.»ensomhed er en del af livet, når du er ved at gøre dig til specialist inden for et felt. Men der er altid nogen, du kan spørge. Måske sidder de ikke på samme universitet eller i samme land som dig. Men der må man jo bruge sit netværk og trække på de kolleger, man møder til konferencer.«ligesom 82 procent af de ph.d.- studerende på instituttet føler Anne Peschel sig usikker indimellem.»helt sikkert. Jeg tvivler på, om jeg ved nok om mit felt, og i perioder er jeg usikker på mit arbejde, men mine vejledere får mig som oftest tilbage på sporet.til gengæld er jeg sjældent stresset, og her spiller min tyske baggrund måske en rolle. For i Tyskland er det normalt at arbejde for en professor og undervise på instituttet. Det er det, du får din løn for, mens din forskning er noget, du laver i fritiden. Så jeg føler mig privilegeret over at blive betalt for at forske og at have tid til det.«overordnet på instituttet er der en tendens til, at ph.d.er betragtes mere som studerende end som forskere, og vi bliver behandlet anderledes end de øvrige forskere. Anne Peschel, ph.d.-studerende fakta Hvad viser undersøgelsen? Overordnet er de ph.d.-studerende på AU godt tilfredse med ph.d.-forløbet. Men ph.d.-studiet er også forbundet med usikkerhed, stress og ensomhed. I den forbindelse har det stor betydning for de ph.d.- studerendes trivsel at være en del af et kollegialt forskningsmiljø. Tilfredshed med forskningsmiljø 74 procent føler sig som en del af forskerfællesskabet her på stedet. 82 procent føler sig respekteret som medforskere. 89 procent giver udtryk for, at deres vejleder anerkender deres indsats. Tilfredsheden med forskningsmiljøet er især udtalt på ST og Health. På Arts og BSS oplever ph.d.- studerende derimod i højere grad, at forskningsmiljøet er konkurrencepræget, og at tonen er hård og negativ. Stress og ensomhed mest udtalt på BSS og Arts Ph.d.-studiet er også forbundet med følelsen af usikkerhed og stort arbejdspres. 13 procent oplever stærke stress-symptomer. 13 procent føler sig ensomme på arbejdspladsen. 16 procent føler sig alene med deres projekt og savner faglig sparring. 31 procent føler sig ofte udkørt. 59 procent føler sig tit usikre på, om det, de laver, er godt nok. Både stress og ensomhed er mest udtalt blandt ph.d.-studerende på Arts og BSS. Undervisning tager tid fra ph.d.-projekt De ph.d.-studerende oplever at bruge meget tid på det arbejde, de yder ved siden af deres forskning, blandt andet undervisning. 56 procent mener, at arbejdet har et omfang, der går ud over deres forskning. Omvendt tilkendegiver 85 procent, at arbejdet er lærerigt. Tilfredshed med vejledning AU s ph.d.-studerende er generelt godt tilfredse med deres vejleder. På både ST og Health er der tendens til, at vejleder er mere styrende end på BSS og Arts, hvor de studerende omvendt arbejder mere selvstændigt med deres projekt. Bruger ikke PhD Planner Selvom der er generel tilfredshed med vejledningen, så bruger kun halvdelen af de ph.d.-studerende den obligatoriske halvårsevaluering til at gøre status på projektet. Helt skidt ser det ud for det ph.d.- administrative system PhD Planner. Kun hver fjerde giver udtryk for, at de bruger planneren. På Health er det kun hver sjette, og på enkelte institutter bruges den slet ikke. Datagrundlag: I alt er spørgeskemaet bag undersøgelsen blevet sendt til ph.d.-studerende, hvoraf valgte at svare. Det giver en svarprocent på 79. Kilde: Kvalitet i ph.d.-forløb udarbejdet af Center for Undervisning og Læring på AU på foranledning af AU s Talentbånd. Læs hele undersøgelsen og rapporter for hvert hovedområde her:

8 8 Omnibus april 2014 Jakob Sievers, ph.d.-studerende på Institut for Miljøvidenskab Forskning er et håndværk Mesterlære De to forskere bag ph.d.- undersøgelsen er ikke i tvivl om, hvor AU bør sætte ind for at hæve kvaliteten af ph.d.-forløbene: bredere vejledning og integration i forskningsmiljøet. af Marie Groth Andersen foto: Jakob Sievers, Institut for Miljøvidenskab» Ph.d.-studiet er en proces, hvor man skal lære forskningshåndværket, at tænke som en forsker, at opøve forskningsmæssig dømmekraft. Ikke kun i forhold til de tekniske forskningsmæssige færdigheder, men også i forhold til at vurdere, hvad der er et godt projekt, og hvordan man begår sig i et forskningsmiljø. Det er en socialisering, der skal finde sted. Lidt a la mesterlæren,«siger Torben K. Jensen, der sammen med Gitte Wichmann-Hansen står bag ph.d.- undersøgelsen. Med i værkstedet For at den socialisering kan finde sted, skal den ph.d.-studerende være en del af forskningsmiljøet og dagligt omgås etablerede forskere, mener Torben K. Jensen.»For hvis ikke man går sammen med mester, så lærer man ikke nok. Det er jo møderne med seniorforskerne i dagligdagen, der betyder så meget. For eksempel at sidde sammen med en etableret forsker i ti timer i et fly på vej til konference. Eller at opleve andre forskere give kritik på hinandens projekter. At høre forskere skændes, når de lægger deres projekter frem for kolleger. Ph.d.-studerende skal med i værkstedet.«gitte Wichmann-Hansen er enig:»vi producerer ikke dygtige, selvstændige forskere ved at lade dem arbejde alene. Så producerer vi i stedet ensomme forskere. Og faglig og social ensomhed koster. Ph.d.- studiet er en hård skole, men det skal ikke være unødigt hårdt, for det koster på funktionaliteten og i sidste ende på kvaliteten af forskningen.«det faktum, at 16 procent af de ph.d.-studerende føler sig alene med deres projekt, er ifølge de to forskere et bevis på, at AU kan gøre det bedre.»det tal er for højt, det burde være nul. Det er hele meningen med vejledningen, at ensomhed ikke kan finde sted,«siger Torben K. Jensen. Bredere vejledning Vejledningen er ofte centreret snævert om faglige spørgsmål. Og med rette, mener Gitte Wichmann-Hansen.»Men det at tage en ph.d. rejser også mange andre spørgsmål: Hvordan forvalter man et treårigt projekt? Hvad med udlandsophold? Hvordan publicerer man sine resultater? Så der er behov for bredere vejledning. Det stiller krav til vejlederne, og det kræver, at AU satser på systematisk træning i den ikkefaglige vejledning.«hvad kan du selv gøre? Som ph.d.-studerende er du underlagt en skæv magtrelation, fordi du er så afhængig af din vejleder. Men der er flere ting, du kan gøre for at øge din trivsel: Undersøg, hvad man gør på andre institutter. Måske kan du blive inspireret. Bed om en studieplads i et livligt forskningsmiljø. Forsøg at sætte din vejledning i system. Har du brug for flere møder, så bed om det. Og lad dig ikke spise af med et nej og argumentet om, at et ph.d.-studie handler om at arbejde selvstændigt. Brug ph.d.-foreningerne. Opsøg andre ph.d.-studerende: Lav skrivegrupper, og giv hinanden feedback. Kilde: Gitte Wichmann-Hansen og Torben K. Jensen omnibus.au.dk»vi har sat gang i en proces «Sådan lyder svaret nærmest enstemmigt fra ph.d.-skolelederne på AU s fire hovedområder, da Omnibus spørger, hvordan de følger op på undersøgelsen. Indtil nu er det så som så med konkrete tiltag, men alle hovedområder vil stramme op på vejledningen. Læs de fire ph.d.-skolelederes svar på omnibus.au.dk Her kan du også læse ph.d.-foreningen AUPA s holdning til undersøgelsen.

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs

BibliotekaR. Fagmagasin. september 2012 LÆS OGSÅ. Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs BibliotekaR forbundets Fagmagasin september 2012 08 LÆS OGSÅ Skal vi frygte e-bøgerne? Mød bibliotekernes nye direktør Kom overspringshandlingerne til livs Axiell er garant for dansk udvikling og support

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste

Talenter er en mangelvare. Derfor fokuserer HR-afdelingerne på at fastholde og tiltrække de bedste Finansforbundets magasin nr. 3, 2006 Slut med røgsignaler Banker bejler til talenter BRFkredit erklærer sig totalt røgfri også på parkeringspladsen Sharia-lån måske på vej til Danmark De investeringslystne

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Sidste arbejdsdag hos Solae

Sidste arbejdsdag hos Solae hk bladet ØSTJYLLAND 1Ijanuar2013 FAVRSKOV NORDDJURS ODDER RANDERS SAMSØ SILKEBORG SKANDERBORG SYDDJURS AARHUS Rekordbeløb hentet hjem til medlemmerne: 69 mio. kr. i 2012 INDSTIK: GENERALFORSAMLINGER 2013

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2008 13 gode råd om et bedre psykisk arbejdsmiljø Forskerne har sammenfattet erfaringerne fra projektet i 13 gode råd, som virksomhederne kan bruge, når

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage

HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening HURRAAA... Vi fik arbejdsglæden tilbage 3:2008:September Tema: Anerkendende kultur: I gang

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi.

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009 Årets Marbjerg Mark Show!!!... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. EFTERÅR 2009 Studenterrådet samarbejder med dine faglige organisationer

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Man bliver blød af at være lægdommer

Man bliver blød af at være lægdommer # 1 APRIL 2010 Magasin for Danmarks Domstole Side 4: Man bliver blød af at være lægdommer Arthur Lind Hansen har været lægdommer i 16 år, men de mange sager om meningsløs vold, narko og pædofili har ikke

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik

Campus #16. Færdiguddannede søger studiejob. Populært med fleksibel barsel. Byens bedste klicheer. 26. okt 2009. Ukritisk journalistik Byens bedste klicheer Læs bagsiden Campus #16 26. okt 2009 Ukritisk journalistik Forskning er populært stof i medierne. Men hvorfor er forskningsjournalistik næsten aldrig kritisk? Videnskabsjournalister

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik 02/15 SOCIALRÅDGIVEREN Efter stress Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik Pisken er ikke den rette medicin Lavere ydelser

Læs mere

ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16

ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16 19 9. december 2010 TR FÅR ROS OG INDFLYDELSE ET KLAP PÅ SKULDEREN DEMOKRATIET TIL DEBAT DS MØDTES TIL REP 10 18 FAR OG BROR ER BIGBROTHER INDVANDRERPIGER OVERVÅGES TÆT 16 TAL TIL DIN PC INDTAL DIN JOURNAL

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN Menière-træf Mønsterbryder på efterskole Tema fart På HØreSAgeNS frivillige Som en fisk i vand! 2011 All Rights Reserved Phonak Danmark A/S Bibow Design Dyk ned

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere