Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009"

Transkript

1 Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009 1

2 Indhold Faktaoplysninger... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU... 4 Anvendte metoder... 4 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder... 5 Vurdering af den specialpædagogiske bistand... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. RAMMEBETINGELSER... 6 Gennemsnitlig udgift pr. elev... 6 Ressourcer til specialpædagogisk bistand... 6 Ressourcer til dansk som andetsprog... 6 Antal elever pr. klasse... 6 Antal elever pr. lærer... 6 Elevernes fravær... 6 Antal computere (under 5 år)... 6 Antal elever pr. nyere computer... 6 Ressourceforbrug til undervisningsmidler pr. elev... 6 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning... 6 Planlagte timer og gennemførte timer... 7 Linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer... 9 Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling PÆDAGOGISKE PROCESSER Indsatsområder 2007/ Skolens evalueringsplan Undervisningsmiljøvurdering Skole/hjemsamarbejde Elevplaner Specialpædagogisk bistand... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk som andetsprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Den gode historie RESULTATER MV Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Oplysninger om hvordan elever, der har modtaget specialundervisning klarer sig... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Oplysninger om hvordan elever, der har modtaget undervisning i dansk som andetsprog klarer sig... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Visioner for skolen

3 Faktaoplysninger (1/9-tal) Nyborg Heldagsskole Ringvej 1C 5800 Tlf Hjemmeside: Skoleleder: Torben Juel Sørensen Afd.leder (Viceinspektør): Torben Hansen Afd.leder: Morten Lauritsen Afd.leder: Flemming Storm Sekretær: Annette Jeppesen Serviceleder: Johnny B. Nielsen Skolebestyrelsens formand: Linda Jensen Kort beskrivelse af skolen Klassetrin: klasse Antal elever:55 Årgang Antal spor Kort præsentation af skolen Nyborg Heldagsskole tager sig af 55 børn og deres familier i det østfynske område, Eleverne er i alderen fra 6-17 år. Børnene har skolefaglige, emotionelle adfærdsmæssige, motoriske og sociale problemer, og kan derfor ikke være i folkeskolens almindelige klasser. Mange af vore børn kommer fra socialt belastede familier, hvor hverdagen ofte er ustabil og præget af megen turbulens. Skolens personale udgøres af lærere, pædagoger, socialrådgiver, psykolog, ledelse samt teknisk personale. Personalets opgave er at give børnene undervisning, socialpædagogiske aktiviteter (social træning), en meningsfyldt fritid i trygge rammer samt at hjælpe familierne med deres problemer. Målet med indsatsen er, at eleverne vender tilbage til folkeskolen og at familierne normaliseres. 3

4 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU Anvendte metoder Nyborg Heldagsskole anvender følgende evalueringsarenaer: Prøve- og testresultater Den gode historie Elevlogbøger Elevsamtaler Ugen der gik (ugens undervisning og aktiviteter vurderes af elever og lærere/pædagoger) Elevplaner Teamsamtaler MUS samtaler Storteamsmøder Morgensamling(Indskoling) Faglig og personlig supervision af eksterne supervisere Kollegial sparring Pædagogisk Servicetjek ( evaluering af skolens samlede virksomhed) Sammenfattende helhedsvurdering Vurderingen af skolens resultater bygger på Ledervurderingen, Trivselsundersøgelsen, Undervisningsmiljøvurderingen og antallet af udslusede elever. Samlet set har vi en meget velfungerende skole, hvilket klart fremgår af de nævnte undersøgelser. Det fremgår også af de samme undersøgelser i forhold til leder, personale og elever, at der er plads til forbedringer. I forbindelse med den kommunale sparerunde har vi fået rigtig mange positive mundtlige og skriftlige tilkendegivelse fra forældrene. Et forældrepar skriver følgende: Hej Torben! Vi beklager de besparelser der nu rammer jeres fremragende skole....mads har fortalt os, hvor besparelserne rammer hans dagligdag, og det må vi desværre tage til efterretning og så støtte op med alternative løsninger. Andre forældre har skrevet en historie om deres oplevelse af skolen. En af disse historier historien om Martin vil blive lagt ud på vores hjemmeside Endelig udsluser skolen i år 15 elever og det er et resultat vi kan være meget tilfredse med. 4

5 Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder God undervisning. Lærerne ved Nyborg Heldagsskole har haft en god proces i forhold til indsatsområdet. Konkret har lærerne udarbejdet deres bud på god undervisning på Nyborg Heldagsskole. Vi tillader os at henvise til vores hjemmeside, hvor der findes en detaljeret beskrivelse. Se De 5 personalepolitiske temaer (fortsat fra tidligere år) er Udbygge og videreudvikle Pædagogisk Servicetjek (Lean) Implementere det anerkendende menneskesyn i personalets indbyrdes relationer med fokus på forebyggelse og håndtering af stress Arbejde målrettet med nedbringelse af sygefraværet Skolens egne spilleregler (virksomhedskultur), supervision, efteruddannelse samt introduktion og fastholdelse af medarbejdere Arbejde med opdatering og udvikling af elektronisk personalehåndbog Der er bliver fortsat arbejdet godt med de 5 personalepolitiske temaer. I år har vi inddraget den udarbejdede Trivselsanalyse for personalet samt Ledervurderingen i arbejdet. 5

6 RAMMEBETINGELSER Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressourcer til specialpædagogisk bistand Ressourcer til dansk som andetsprog Antal elever pr. klasse Antal elever pr. lærer Elevernes fravær (Beregnes fra 1/9-31/5) Antal sygedage i gennemsnit pr. elev Antal dage med lovligt fravær i gennemsnit pr. elev Antal dage med ulovligt fravær i gennemsnit pr. elev Antal computere (under 5 år) Antal elever pr. nyere computer Ressourceforbrug til undervisningsmidler pr. elev Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Kr kl kl. kl. 2,4 8,7 5,3 2,7 2,9 1,5 0,3 0,3 0,9 22 2,6 Kr. 1484,- 56% 6

7 Planlagte timer og gennemførte timer Timetal i fagene angives i timer á 60 min. på klassetrinnet. 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl. Dansk Planlagt Gennemført Engelsk Planlagt Gennemført Tysk/fransk Planlagt Gennemført Historie Planlagt Gennemført Kristendom Planlagt 60 37,5 37,5 37,5 37, Gennemført 60 37,5 37,5 37,5 37, Samfundsfag Planlagt Gennemført Matematik Planlagt Gennemført Natur/teknik Planlagt Gennemført Geografi Planlagt Gennemført Biologi Planlagt Gennemført Fysik/kemi Planlagt Gennemført Idræt Planlagt Gennemført

8 Musik Planlagt Gennemført Billedkunst Planlagt Gennemført Håndarbejde Planlagt 60 Gennemført 60 Sløjd Planlagt 90 Gennemført 90 Hjemkundskab Planlagt 90 Gennemført 90 Klassens tid Planlagt 30 22,5 22,5 22,5 22, Gennemført 30 22,5 22,5 22,5 22, Valgfag Planlagt Gennemført Lektioner i alt Planlagte lektioner i alt 7350 Gennemførte lektioner i alt 7350 Gennemførte lektioner i % 100 8

9 Dansk engelsk Tysk/ fransk historie kristendom samfundsfag matematik Natur/teknik geografi biologi Fysik/kemi idræt musik billedkunst håndarbejde sløjd Hjemkundskab Dansk som andetsprog Specialunder visning Linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer Lærerne underviser i skolen med forskellig grad af faglige kompetencer. Der kan være tale om linjefag, erhvervet fagkompetence gennem deltagelse i større kompetenceudviklingsforløb, eller mange års undervisningserfaring i faget. Læreruddannelsen har skiftet indhold, længde og karakter ad flere omgange og derfor tages følgende forhold med i vurderingen af tilsvarende kompetencer: minimum 5 års undervisningserfaring i faget deltagelse i længerevarende fagrelevante kurser desuden tages højde for om læreren har haft faget på grunduddannelsen Fag Antal klasser der undervises i følgende fag Hvor stor en del af disse klasser undervises af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (opgjort i %)

10 Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling Gennemsnitligt timetal pr. lærer til efter/videreuddannelse 52 Gennemsnitlig udgift i kr. pr. lærer

11 PÆDAGOGISKE PROCESSER Indsatsområder 2007/2008. Indsatsområde Kort beskrivelse tidsperspektiv God Undervisning Med udgangspunkt i Mette Heldings materiale og oplæg, samt fællespædagogisk dag med Per Fibæk har skolens lærere haft en god proces. De fået udarbejdet en beskrivelse af, hvad God Undervisning er på Nyborg Heldagsskole De 5 personalepolitiske temaer Udbygge og videreudvikle Pædagogisk Servicetjek (Lean) Implementere det anerkendende menneskesyn i personalets indbyrdes relationer med fokus på forebyggelse og håndtering af stress Arbejde målrettet med nedbringelse af sygefraværet Skolens egne spilleregler (virksomhedskultur), supervision, efteruddannelse samt introduktion og fastholdelse af medarbejdere Arbejde med opdatering og udvikling af elektronisk personalehåndbog Proces er slut. Skal evalueres på lærermøde i efteråret Lus-kurser (stavning og skrivning) Alle skolens lærere 2008/2009 Fortsætter indtil videre PSV (Psyko Social Vurdering) Elevplan Alle Pædagoger har deltaget på kursus i PSV Alle pædagoger skal fra næste skoleår foretage PSV-testning af eleverne Forenkling og opdatering af elevplan på baggrund af tilbagemeldinger fra forældre og medarbejde Slut 2009 Slut? 11

12 Punkter til handleplan - Trivselsundersøgelse Lokaludvalget har besluttet at arbejde med følgende: Forudsigelighed Social støtte og feedback fra overordnede Tilfredshed med arbejdt Retfærdighed og respekt Udbrændthed Stress Nedbringelse af sygefraværet Skolens evalueringsplan Skolen har meget faste rutiner på dette område. Der udarbejdes 1 gang årligt en elevplan, hvor alle oplysninger er samlet og sendes til forældre og andre samarbejdsparter. Derudover har skole interne evalueringsformer både i personalegruppen og for eleverne. Personale: Pædagogisk servicetjek 1 gang årligt (inden skolestart i august) Supervision både i klasseteamet (pædagog/lærer) og afdelingsvis MUS- samtaler, en med afdelingslederen og en i makkerpar med skolens leder Samarbejdskonferencer afdelingsvis og i klasseteamet (pædagog/lærer) Eleverne: Nyborg Heldagsskole er en specialskole. Derfor anvender vi en lang række tests, der bruges til at afdække specifikke problemstillinger hos eleverne af både faglig og social karakter. Eleverne testes og evalueres på deres reelle faglige niveau og ikke på deres klassetrin, da de ofte er under eller over klassetrinnet. Målsætningen sættes individuelt og efter kompetencer og potentiale. Ugen der gik. Klassemøde i klasserne LUS(læseevalueringsskemaet) 2 gange årligt (før jul og før sommerferien) Læseprøver: DLB, OS, MiniSL, SL, IL,LÆS5, TL, hvor afkodning, læseforståelse og selvevaluering vurderes Staveprøver: ST2-9, testbatteriet, hvor stavningen og skrift vurderes Selvopfattelsesprøver PSV (Psyko Social Vurdering) 1 gang om året med start på 2. Klassetrin - forår Matematikprøver (MG2-9,FG4-9) 1 gang årlig Anvendelsen af materialer og diagnosticerende prøver bruges til at afdække elevernes kompetencer og svagheder. Det videre faglige og sociale arbejde baseres på en 12

13 kombination af den objektive og subjektive vurdering, som skal fremme elevens trivsel og læring. Den pædagogiske begrundelse for prøver og test hviler på at indsigt kan kvalificere indsatsten. Endelig har skolens deltaget i den kommunale Trivselsundersøgelse og Ledervurdering. Undervisningsmiljøvurdering Skolens undervisningsmiljøvurdering er fra Der skal udarbejdes en ny i Til undervisningsmiljøvurderingen er anvendt følgende skemaer fra DCUM: 1. Rundgangsskema til vurdering af uderum 2. Rundgangsskema til lokalevurdering 3. Hvordan har du det i skolen? Spørgeskema til de yngste elever i grundskolen. 4. Undervisningsmiljø. Spørgeskema til grundskolen Klasse Alle elever har udfyldt skema 3 eller 4. Klaserne har i fællesskab med klasselærer og kontaktpædagog udfyldt skema 1 og 2. Faste holdepunkter i skolens UMV: Det æstetiske undervisningsmiljø: Skolens personale holder et årligt lokaletjek inden sommerferien. Dermed kan skolen sikre, at lokalerne er i god stand og rare at være i. Servicelederen er ansvarlig for, at det nødvendige arbejde udføres. Det psykiske undervisningsmiljø: Da alle skolens elever har psykosociale problemer bliver der arbejdet meget målrettet med elevernes relationskompetencer. Der arbejdes i hverdagen med elevernes motivation, selvindsigt, håndtering af følelser,empati og sociale evner. Centrale arbejdspunkter i skolens hverdag er også konflikthåndtering og mobning. Det fysiske undervisningsmiljø: Undervisningslokaler og værksteder er indrettet på baggrund af elevernes særlige behov for skærmning og struktur. Eleverne har meget store koncentrationsvanskeligheder. Alle lokaler er indrettede med afskærmede arbejdspladser. Der kan derfor ikke laves de store ændringer i forhold til skolens indretning. Med udgangspunkt i undervisningsmiljøvurderingen fra 2007 er der udarbejdet en handleplan for elever og personale. Lokaludvalget og ledelsen er tovholdere i forhold til igangsætning, opfølgning og realisering af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper. Skolebestyrelsen har også deltaget aktivt i analysen af de indkomne svar på spørgematerialet og de er også meget aktive i forhold til at søge fondsmidler til nogle af de ønskede projekter. 13

14 Skole/hjemsamarbejde Skolen har nogle meget aktive forældre, der bakker godt op om skolen. Dette afspejles i skolebestyrelsen og skolens forældreforening. Der er en meget tæt og konstruktiv dialog med forældrene både i forhold til elevplanen og med at få sat struktur på elevernes hverdag både i hjemmet og i fritiden. Skolens forældre har også bakket massivt op i forhold til de voldsomme kommunale besparelser, der har ramt skolen i foråret. Skolebestyrelsen vil fortsat arbejde målrettet på at få genetableret familieafdelingen og få genindført, at elevernes pasningstilbud gives på Heldagsskolen og ikke på Borgeskovskolen. Elevplaner Der har også i dette skoleår været nedsat en elevplansarbejdsgruppe bestående af personale fra heldagsskolen og to repræsentanter fra PPR (Jens Sigaard og Tanja Vinsten).Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra personalet og forældrene, er der foretaget en lang række forenklinger af elevplanen. Samtidig er der blevet udarbejdet en facitliste ( forståelsesmanuel) til de enkelte punkter i elevplanen. Der er ligeledes udarbejdet to spørgekataloger, der henholdsvis bruges til elev- og forældresamtalen.indholdet fra de nævnte samtaler bruges i elevplanen. Personale og forældre er meget tilfredse med resultatet af de nyreviderede elevplaner, der p.t. afprøves. Der skal i næste skoleår laves en ny evaluering af elevplanen. Elevplanen udarbejdes fra nu af en gang om året. Den gode historie I samarbejde med Pædagogisk konsulent Bodil Wang fra Skoleafdelingen og leder af PPR, Jens Sigaard, er Nyborg Heldagsskole i gang med et kommunalt udviklingsprojekt med støtte fra SATS-puljemidlerne. Projektet kører over 3 år og slutter i 2010 med en rapport, udarbejde af de tilknyttede følgeforskere. Formålet med projektet er at afprøve, om det kan lade sig gøre at overføre relevant teoretisk viden og relevante praksismetoder fra Heldagsskolen til folkeskolerne. Indsatsen sker med henblik på at nedbringe henvisningsfrekvensen, øge rummeligheden og styrke fagligheden. Der er indtil videre kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de skoler, der har deltaget i projektet. Særlig fremhæver mange af deltagerne den konkrete sparring omkring praksismetoder. Omvendt har Heldagsskolens personale fået et godt indblik i folkeskolernes hverdag. Det sidstnævnte har stor betydning, da eleverne fra Heldagsskolen skal tilbagesluses til folkeskolerne. Vi ser meget frem til den endelige rapport men vi har fortsat et år til at gøre os yderligere erfaringer 14

15 RESULTATER MV. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2 elever forlader Nyborg Heldagsskole. Den ene fortsætter på erhvervsskole og den anden tager 10. klasse på erhvervsskole. Visioner for skolen Nyborg Heldagsskole er som tidligere nævnt blevet ramt meget hårdt af de kommunale besparelser. Fra næste skoleår har skolen blandt andet måttet afskedige to familiebehandlere, med det resultat, at skolen nu står helt uden familiebehandling/rådgivning. Det er meget stort ønske, både fra forældre og personale, at få genetableret familieafdelingen. En heldagsskole er kendetegnet ved tre arbejdsfelter: Undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og familiebehandling/rådgivning. Får skolen mulighed for at ansætte to familiebehandlere er det fortsat skolens ønske at kunne tilbyde følgende: Praktisk vejledning/arbejde i hjemmet med hensyn til at få sat struktur på måltider, rengøring, sengetider m.v. Støtte/rådgivning i hjemmet omkring familiens samspil konfliktløsning positivt samvær og aktiviteter Forældresamtaler om opdragelsesproblemer Støttesamtaler med forældre, der er usikre på at forstå barnets reaktion Samtaler om forældre/barn-relationen (ikke opdragelsesproblematik) Parsamtaler, hvor kerneproblematikken er konflikter mellem forældrene Støtte/rådgivning af skilsmisseforældre og børn/unge Familieterapi roller og mønstre, der styrer familiens indre liv Individuel terapi til forældre, som har personlige problemer Familiekurser for forældre til elever på alle klassetrin. Kursernes indhold kan fx være: undervisning af forældre i at forstå, udvikle, støtte og udfordre deres børn. Vi ønsker at udvikle et forebyggende familiekoncept, hvor hovedoverskriften er familiekurser for almindelige forældre fra børnehaver og folkeskoler. Det er et projekt vi ønsker at udvikle i samarbejde med vores familieafdeling i kommunen. Skolens øvrige visioner: Få mulighed for de samme åbningstider som de øvrige folkeskoler til hverdag og i ferierne Få afklaret skolens størrelse og fremtidige arbejdsopgaver Få SATS-projektet gjort permanent Få realiseret nogle af bygningsønskerne i vores store plan (sal til idræt, musik- og mødelokaler m.v.) Få oprettet en permanent madordning for alle skolens elever (morgenmad, frokost og eftermiddagsmad) 15

16 Få udbygget skolens sundhedspolitik for både elever og personale Få lavet en ny efteruddannelse i samarbejde med vores pædagogiske konsulent, Bodil Wang Få indkøbt Smartboard til samtlige klasselokaler Få udbygget brugen af online undervisningsprogrammer Få oprettet en udslusningsklasse med 10 elever 16

Nyborg Heldagsskoles kvalitetsrapport 2007/2008 Indhold

Nyborg Heldagsskoles kvalitetsrapport 2007/2008 Indhold Nyborg Heldagsskoles kvalitetsrapport 2007/2008 Indhold Faktaoplysninger... 2 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU... 3 Anvendte metoder... 3 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Vurdering

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1: Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Formålet med kapitlet er at få indblik i den kontekst skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere skolens profil. Kapitlet falder i tre dele: 1. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2012

Kvalitetsrapporten 2012 Kvalitetsrapporten 2012 - pixirapport - Mariagerfjord Kommunes Skolevæsen 1 Baggrund Hermed præsenteres Pixi-rapporten, som er en light-udgave af kvalitetsrapporten jf. beslutning i udvalget for børn og

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Horsebækskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning

Evaluering af skolens samlede undervisning Evaluering af skolens samlede undervisning Fokuspunkter for evalueringen Elevernes faglige udbytte af undervisningen Elevernes trivsel Evalueringsformer der benyttes på skolen 1. Folkeskolens prøver 2.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2016 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering.

Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. EVALUERINGSPLAN FOR RYSLINGE FRISKOLE Med denne evalueringsplan, ønsker vi på Ryslinge Friskole, at strukturere og opkvalificere vores daglige arbejde med evaluering. Evaluering er vores interne værktøj,

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning til skolerne Styrelsen for It og Læring Generel vejledning til skolerne Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Side 2 af 8 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Et sundt liv i Vallensbæk

Et sundt liv i Vallensbæk Et sundt liv i Vallensbæk Sunde vaner for alle Frugtordning nyt initiativ. Salg af frugt i 10frikvarter. 7. 8.klasserne står evt. for det. Fødselsdagspolitik/klassenstime frugt (indskolingen) Alkoholundervisning

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere