Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009"

Transkript

1 Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009 1

2 Indhold Faktaoplysninger... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU... 4 Anvendte metoder... 4 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder... 5 Vurdering af den specialpædagogiske bistand... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. RAMMEBETINGELSER... 6 Gennemsnitlig udgift pr. elev... 6 Ressourcer til specialpædagogisk bistand... 6 Ressourcer til dansk som andetsprog... 6 Antal elever pr. klasse... 6 Antal elever pr. lærer... 6 Elevernes fravær... 6 Antal computere (under 5 år)... 6 Antal elever pr. nyere computer... 6 Ressourceforbrug til undervisningsmidler pr. elev... 6 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning... 6 Planlagte timer og gennemførte timer... 7 Linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer... 9 Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling PÆDAGOGISKE PROCESSER Indsatsområder 2007/ Skolens evalueringsplan Undervisningsmiljøvurdering Skole/hjemsamarbejde Elevplaner Specialpædagogisk bistand... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk som andetsprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Den gode historie RESULTATER MV Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Oplysninger om hvordan elever, der har modtaget specialundervisning klarer sig... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Oplysninger om hvordan elever, der har modtaget undervisning i dansk som andetsprog klarer sig... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Visioner for skolen

3 Faktaoplysninger (1/9-tal) Nyborg Heldagsskole Ringvej 1C 5800 Tlf Hjemmeside: Skoleleder: Torben Juel Sørensen Afd.leder (Viceinspektør): Torben Hansen Afd.leder: Morten Lauritsen Afd.leder: Flemming Storm Sekretær: Annette Jeppesen Serviceleder: Johnny B. Nielsen Skolebestyrelsens formand: Linda Jensen Kort beskrivelse af skolen Klassetrin: klasse Antal elever:55 Årgang Antal spor Kort præsentation af skolen Nyborg Heldagsskole tager sig af 55 børn og deres familier i det østfynske område, Eleverne er i alderen fra 6-17 år. Børnene har skolefaglige, emotionelle adfærdsmæssige, motoriske og sociale problemer, og kan derfor ikke være i folkeskolens almindelige klasser. Mange af vore børn kommer fra socialt belastede familier, hvor hverdagen ofte er ustabil og præget af megen turbulens. Skolens personale udgøres af lærere, pædagoger, socialrådgiver, psykolog, ledelse samt teknisk personale. Personalets opgave er at give børnene undervisning, socialpædagogiske aktiviteter (social træning), en meningsfyldt fritid i trygge rammer samt at hjælpe familierne med deres problemer. Målet med indsatsen er, at eleverne vender tilbage til folkeskolen og at familierne normaliseres. 3

4 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU Anvendte metoder Nyborg Heldagsskole anvender følgende evalueringsarenaer: Prøve- og testresultater Den gode historie Elevlogbøger Elevsamtaler Ugen der gik (ugens undervisning og aktiviteter vurderes af elever og lærere/pædagoger) Elevplaner Teamsamtaler MUS samtaler Storteamsmøder Morgensamling(Indskoling) Faglig og personlig supervision af eksterne supervisere Kollegial sparring Pædagogisk Servicetjek ( evaluering af skolens samlede virksomhed) Sammenfattende helhedsvurdering Vurderingen af skolens resultater bygger på Ledervurderingen, Trivselsundersøgelsen, Undervisningsmiljøvurderingen og antallet af udslusede elever. Samlet set har vi en meget velfungerende skole, hvilket klart fremgår af de nævnte undersøgelser. Det fremgår også af de samme undersøgelser i forhold til leder, personale og elever, at der er plads til forbedringer. I forbindelse med den kommunale sparerunde har vi fået rigtig mange positive mundtlige og skriftlige tilkendegivelse fra forældrene. Et forældrepar skriver følgende: Hej Torben! Vi beklager de besparelser der nu rammer jeres fremragende skole....mads har fortalt os, hvor besparelserne rammer hans dagligdag, og det må vi desværre tage til efterretning og så støtte op med alternative løsninger. Andre forældre har skrevet en historie om deres oplevelse af skolen. En af disse historier historien om Martin vil blive lagt ud på vores hjemmeside Endelig udsluser skolen i år 15 elever og det er et resultat vi kan være meget tilfredse med. 4

5 Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder God undervisning. Lærerne ved Nyborg Heldagsskole har haft en god proces i forhold til indsatsområdet. Konkret har lærerne udarbejdet deres bud på god undervisning på Nyborg Heldagsskole. Vi tillader os at henvise til vores hjemmeside, hvor der findes en detaljeret beskrivelse. Se De 5 personalepolitiske temaer (fortsat fra tidligere år) er Udbygge og videreudvikle Pædagogisk Servicetjek (Lean) Implementere det anerkendende menneskesyn i personalets indbyrdes relationer med fokus på forebyggelse og håndtering af stress Arbejde målrettet med nedbringelse af sygefraværet Skolens egne spilleregler (virksomhedskultur), supervision, efteruddannelse samt introduktion og fastholdelse af medarbejdere Arbejde med opdatering og udvikling af elektronisk personalehåndbog Der er bliver fortsat arbejdet godt med de 5 personalepolitiske temaer. I år har vi inddraget den udarbejdede Trivselsanalyse for personalet samt Ledervurderingen i arbejdet. 5

6 RAMMEBETINGELSER Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressourcer til specialpædagogisk bistand Ressourcer til dansk som andetsprog Antal elever pr. klasse Antal elever pr. lærer Elevernes fravær (Beregnes fra 1/9-31/5) Antal sygedage i gennemsnit pr. elev Antal dage med lovligt fravær i gennemsnit pr. elev Antal dage med ulovligt fravær i gennemsnit pr. elev Antal computere (under 5 år) Antal elever pr. nyere computer Ressourceforbrug til undervisningsmidler pr. elev Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Kr kl kl. kl. 2,4 8,7 5,3 2,7 2,9 1,5 0,3 0,3 0,9 22 2,6 Kr. 1484,- 56% 6

7 Planlagte timer og gennemførte timer Timetal i fagene angives i timer á 60 min. på klassetrinnet. 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl. Dansk Planlagt Gennemført Engelsk Planlagt Gennemført Tysk/fransk Planlagt Gennemført Historie Planlagt Gennemført Kristendom Planlagt 60 37,5 37,5 37,5 37, Gennemført 60 37,5 37,5 37,5 37, Samfundsfag Planlagt Gennemført Matematik Planlagt Gennemført Natur/teknik Planlagt Gennemført Geografi Planlagt Gennemført Biologi Planlagt Gennemført Fysik/kemi Planlagt Gennemført Idræt Planlagt Gennemført

8 Musik Planlagt Gennemført Billedkunst Planlagt Gennemført Håndarbejde Planlagt 60 Gennemført 60 Sløjd Planlagt 90 Gennemført 90 Hjemkundskab Planlagt 90 Gennemført 90 Klassens tid Planlagt 30 22,5 22,5 22,5 22, Gennemført 30 22,5 22,5 22,5 22, Valgfag Planlagt Gennemført Lektioner i alt Planlagte lektioner i alt 7350 Gennemførte lektioner i alt 7350 Gennemførte lektioner i % 100 8

9 Dansk engelsk Tysk/ fransk historie kristendom samfundsfag matematik Natur/teknik geografi biologi Fysik/kemi idræt musik billedkunst håndarbejde sløjd Hjemkundskab Dansk som andetsprog Specialunder visning Linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer Lærerne underviser i skolen med forskellig grad af faglige kompetencer. Der kan være tale om linjefag, erhvervet fagkompetence gennem deltagelse i større kompetenceudviklingsforløb, eller mange års undervisningserfaring i faget. Læreruddannelsen har skiftet indhold, længde og karakter ad flere omgange og derfor tages følgende forhold med i vurderingen af tilsvarende kompetencer: minimum 5 års undervisningserfaring i faget deltagelse i længerevarende fagrelevante kurser desuden tages højde for om læreren har haft faget på grunduddannelsen Fag Antal klasser der undervises i følgende fag Hvor stor en del af disse klasser undervises af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (opgjort i %)

10 Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling Gennemsnitligt timetal pr. lærer til efter/videreuddannelse 52 Gennemsnitlig udgift i kr. pr. lærer

11 PÆDAGOGISKE PROCESSER Indsatsområder 2007/2008. Indsatsområde Kort beskrivelse tidsperspektiv God Undervisning Med udgangspunkt i Mette Heldings materiale og oplæg, samt fællespædagogisk dag med Per Fibæk har skolens lærere haft en god proces. De fået udarbejdet en beskrivelse af, hvad God Undervisning er på Nyborg Heldagsskole De 5 personalepolitiske temaer Udbygge og videreudvikle Pædagogisk Servicetjek (Lean) Implementere det anerkendende menneskesyn i personalets indbyrdes relationer med fokus på forebyggelse og håndtering af stress Arbejde målrettet med nedbringelse af sygefraværet Skolens egne spilleregler (virksomhedskultur), supervision, efteruddannelse samt introduktion og fastholdelse af medarbejdere Arbejde med opdatering og udvikling af elektronisk personalehåndbog Proces er slut. Skal evalueres på lærermøde i efteråret Lus-kurser (stavning og skrivning) Alle skolens lærere 2008/2009 Fortsætter indtil videre PSV (Psyko Social Vurdering) Elevplan Alle Pædagoger har deltaget på kursus i PSV Alle pædagoger skal fra næste skoleår foretage PSV-testning af eleverne Forenkling og opdatering af elevplan på baggrund af tilbagemeldinger fra forældre og medarbejde Slut 2009 Slut? 11

12 Punkter til handleplan - Trivselsundersøgelse Lokaludvalget har besluttet at arbejde med følgende: Forudsigelighed Social støtte og feedback fra overordnede Tilfredshed med arbejdt Retfærdighed og respekt Udbrændthed Stress Nedbringelse af sygefraværet Skolens evalueringsplan Skolen har meget faste rutiner på dette område. Der udarbejdes 1 gang årligt en elevplan, hvor alle oplysninger er samlet og sendes til forældre og andre samarbejdsparter. Derudover har skole interne evalueringsformer både i personalegruppen og for eleverne. Personale: Pædagogisk servicetjek 1 gang årligt (inden skolestart i august) Supervision både i klasseteamet (pædagog/lærer) og afdelingsvis MUS- samtaler, en med afdelingslederen og en i makkerpar med skolens leder Samarbejdskonferencer afdelingsvis og i klasseteamet (pædagog/lærer) Eleverne: Nyborg Heldagsskole er en specialskole. Derfor anvender vi en lang række tests, der bruges til at afdække specifikke problemstillinger hos eleverne af både faglig og social karakter. Eleverne testes og evalueres på deres reelle faglige niveau og ikke på deres klassetrin, da de ofte er under eller over klassetrinnet. Målsætningen sættes individuelt og efter kompetencer og potentiale. Ugen der gik. Klassemøde i klasserne LUS(læseevalueringsskemaet) 2 gange årligt (før jul og før sommerferien) Læseprøver: DLB, OS, MiniSL, SL, IL,LÆS5, TL, hvor afkodning, læseforståelse og selvevaluering vurderes Staveprøver: ST2-9, testbatteriet, hvor stavningen og skrift vurderes Selvopfattelsesprøver PSV (Psyko Social Vurdering) 1 gang om året med start på 2. Klassetrin - forår Matematikprøver (MG2-9,FG4-9) 1 gang årlig Anvendelsen af materialer og diagnosticerende prøver bruges til at afdække elevernes kompetencer og svagheder. Det videre faglige og sociale arbejde baseres på en 12

13 kombination af den objektive og subjektive vurdering, som skal fremme elevens trivsel og læring. Den pædagogiske begrundelse for prøver og test hviler på at indsigt kan kvalificere indsatsten. Endelig har skolens deltaget i den kommunale Trivselsundersøgelse og Ledervurdering. Undervisningsmiljøvurdering Skolens undervisningsmiljøvurdering er fra Der skal udarbejdes en ny i Til undervisningsmiljøvurderingen er anvendt følgende skemaer fra DCUM: 1. Rundgangsskema til vurdering af uderum 2. Rundgangsskema til lokalevurdering 3. Hvordan har du det i skolen? Spørgeskema til de yngste elever i grundskolen. 4. Undervisningsmiljø. Spørgeskema til grundskolen Klasse Alle elever har udfyldt skema 3 eller 4. Klaserne har i fællesskab med klasselærer og kontaktpædagog udfyldt skema 1 og 2. Faste holdepunkter i skolens UMV: Det æstetiske undervisningsmiljø: Skolens personale holder et årligt lokaletjek inden sommerferien. Dermed kan skolen sikre, at lokalerne er i god stand og rare at være i. Servicelederen er ansvarlig for, at det nødvendige arbejde udføres. Det psykiske undervisningsmiljø: Da alle skolens elever har psykosociale problemer bliver der arbejdet meget målrettet med elevernes relationskompetencer. Der arbejdes i hverdagen med elevernes motivation, selvindsigt, håndtering af følelser,empati og sociale evner. Centrale arbejdspunkter i skolens hverdag er også konflikthåndtering og mobning. Det fysiske undervisningsmiljø: Undervisningslokaler og værksteder er indrettet på baggrund af elevernes særlige behov for skærmning og struktur. Eleverne har meget store koncentrationsvanskeligheder. Alle lokaler er indrettede med afskærmede arbejdspladser. Der kan derfor ikke laves de store ændringer i forhold til skolens indretning. Med udgangspunkt i undervisningsmiljøvurderingen fra 2007 er der udarbejdet en handleplan for elever og personale. Lokaludvalget og ledelsen er tovholdere i forhold til igangsætning, opfølgning og realisering af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper. Skolebestyrelsen har også deltaget aktivt i analysen af de indkomne svar på spørgematerialet og de er også meget aktive i forhold til at søge fondsmidler til nogle af de ønskede projekter. 13

14 Skole/hjemsamarbejde Skolen har nogle meget aktive forældre, der bakker godt op om skolen. Dette afspejles i skolebestyrelsen og skolens forældreforening. Der er en meget tæt og konstruktiv dialog med forældrene både i forhold til elevplanen og med at få sat struktur på elevernes hverdag både i hjemmet og i fritiden. Skolens forældre har også bakket massivt op i forhold til de voldsomme kommunale besparelser, der har ramt skolen i foråret. Skolebestyrelsen vil fortsat arbejde målrettet på at få genetableret familieafdelingen og få genindført, at elevernes pasningstilbud gives på Heldagsskolen og ikke på Borgeskovskolen. Elevplaner Der har også i dette skoleår været nedsat en elevplansarbejdsgruppe bestående af personale fra heldagsskolen og to repræsentanter fra PPR (Jens Sigaard og Tanja Vinsten).Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra personalet og forældrene, er der foretaget en lang række forenklinger af elevplanen. Samtidig er der blevet udarbejdet en facitliste ( forståelsesmanuel) til de enkelte punkter i elevplanen. Der er ligeledes udarbejdet to spørgekataloger, der henholdsvis bruges til elev- og forældresamtalen.indholdet fra de nævnte samtaler bruges i elevplanen. Personale og forældre er meget tilfredse med resultatet af de nyreviderede elevplaner, der p.t. afprøves. Der skal i næste skoleår laves en ny evaluering af elevplanen. Elevplanen udarbejdes fra nu af en gang om året. Den gode historie I samarbejde med Pædagogisk konsulent Bodil Wang fra Skoleafdelingen og leder af PPR, Jens Sigaard, er Nyborg Heldagsskole i gang med et kommunalt udviklingsprojekt med støtte fra SATS-puljemidlerne. Projektet kører over 3 år og slutter i 2010 med en rapport, udarbejde af de tilknyttede følgeforskere. Formålet med projektet er at afprøve, om det kan lade sig gøre at overføre relevant teoretisk viden og relevante praksismetoder fra Heldagsskolen til folkeskolerne. Indsatsen sker med henblik på at nedbringe henvisningsfrekvensen, øge rummeligheden og styrke fagligheden. Der er indtil videre kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de skoler, der har deltaget i projektet. Særlig fremhæver mange af deltagerne den konkrete sparring omkring praksismetoder. Omvendt har Heldagsskolens personale fået et godt indblik i folkeskolernes hverdag. Det sidstnævnte har stor betydning, da eleverne fra Heldagsskolen skal tilbagesluses til folkeskolerne. Vi ser meget frem til den endelige rapport men vi har fortsat et år til at gøre os yderligere erfaringer 14

15 RESULTATER MV. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2 elever forlader Nyborg Heldagsskole. Den ene fortsætter på erhvervsskole og den anden tager 10. klasse på erhvervsskole. Visioner for skolen Nyborg Heldagsskole er som tidligere nævnt blevet ramt meget hårdt af de kommunale besparelser. Fra næste skoleår har skolen blandt andet måttet afskedige to familiebehandlere, med det resultat, at skolen nu står helt uden familiebehandling/rådgivning. Det er meget stort ønske, både fra forældre og personale, at få genetableret familieafdelingen. En heldagsskole er kendetegnet ved tre arbejdsfelter: Undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og familiebehandling/rådgivning. Får skolen mulighed for at ansætte to familiebehandlere er det fortsat skolens ønske at kunne tilbyde følgende: Praktisk vejledning/arbejde i hjemmet med hensyn til at få sat struktur på måltider, rengøring, sengetider m.v. Støtte/rådgivning i hjemmet omkring familiens samspil konfliktløsning positivt samvær og aktiviteter Forældresamtaler om opdragelsesproblemer Støttesamtaler med forældre, der er usikre på at forstå barnets reaktion Samtaler om forældre/barn-relationen (ikke opdragelsesproblematik) Parsamtaler, hvor kerneproblematikken er konflikter mellem forældrene Støtte/rådgivning af skilsmisseforældre og børn/unge Familieterapi roller og mønstre, der styrer familiens indre liv Individuel terapi til forældre, som har personlige problemer Familiekurser for forældre til elever på alle klassetrin. Kursernes indhold kan fx være: undervisning af forældre i at forstå, udvikle, støtte og udfordre deres børn. Vi ønsker at udvikle et forebyggende familiekoncept, hvor hovedoverskriften er familiekurser for almindelige forældre fra børnehaver og folkeskoler. Det er et projekt vi ønsker at udvikle i samarbejde med vores familieafdeling i kommunen. Skolens øvrige visioner: Få mulighed for de samme åbningstider som de øvrige folkeskoler til hverdag og i ferierne Få afklaret skolens størrelse og fremtidige arbejdsopgaver Få SATS-projektet gjort permanent Få realiseret nogle af bygningsønskerne i vores store plan (sal til idræt, musik- og mødelokaler m.v.) Få oprettet en permanent madordning for alle skolens elever (morgenmad, frokost og eftermiddagsmad) 15

16 Få udbygget skolens sundhedspolitik for både elever og personale Få lavet en ny efteruddannelse i samarbejde med vores pædagogiske konsulent, Bodil Wang Få indkøbt Smartboard til samtlige klasselokaler Få udbygget brugen af online undervisningsprogrammer Få oprettet en udslusningsklasse med 10 elever 16

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013

Kvalitetsrapport for. for skoleårene. 2011/2012 og 2012/2013 Kvalitetsrapport for for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 Acadre 13/6081 Indhold Skolens virke 2 1. Virke og rammer 2 2. De politisk udmeldte indsatsområder mål for mål 3 3. Selvvalgte indsatsområder

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere