Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009"

Transkript

1 Nyborg Heldagsskole Kvalitetsrapport 2008/2009 1

2 Indhold Faktaoplysninger... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU... 4 Anvendte metoder... 4 Sammenfattende helhedsvurdering... 4 Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder... 5 Vurdering af den specialpædagogiske bistand... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vurdering af undervisningen i dansk som andetsprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. RAMMEBETINGELSER... 6 Gennemsnitlig udgift pr. elev... 6 Ressourcer til specialpædagogisk bistand... 6 Ressourcer til dansk som andetsprog... 6 Antal elever pr. klasse... 6 Antal elever pr. lærer... 6 Elevernes fravær... 6 Antal computere (under 5 år)... 6 Antal elever pr. nyere computer... 6 Ressourceforbrug til undervisningsmidler pr. elev... 6 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning... 6 Planlagte timer og gennemførte timer... 7 Linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer... 9 Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling PÆDAGOGISKE PROCESSER Indsatsområder 2007/ Skolens evalueringsplan Undervisningsmiljøvurdering Skole/hjemsamarbejde Elevplaner Specialpædagogisk bistand... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Dansk som andetsprog... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Den gode historie RESULTATER MV Karaktergivning i folkeskolens afgangsprøver... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse Oplysninger om hvordan elever, der har modtaget specialundervisning klarer sig... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Oplysninger om hvordan elever, der har modtaget undervisning i dansk som andetsprog klarer sig... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Visioner for skolen

3 Faktaoplysninger (1/9-tal) Nyborg Heldagsskole Ringvej 1C 5800 Tlf Hjemmeside: Skoleleder: Torben Juel Sørensen Afd.leder (Viceinspektør): Torben Hansen Afd.leder: Morten Lauritsen Afd.leder: Flemming Storm Sekretær: Annette Jeppesen Serviceleder: Johnny B. Nielsen Skolebestyrelsens formand: Linda Jensen Kort beskrivelse af skolen Klassetrin: klasse Antal elever:55 Årgang Antal spor Kort præsentation af skolen Nyborg Heldagsskole tager sig af 55 børn og deres familier i det østfynske område, Eleverne er i alderen fra 6-17 år. Børnene har skolefaglige, emotionelle adfærdsmæssige, motoriske og sociale problemer, og kan derfor ikke være i folkeskolens almindelige klasser. Mange af vore børn kommer fra socialt belastede familier, hvor hverdagen ofte er ustabil og præget af megen turbulens. Skolens personale udgøres af lærere, pædagoger, socialrådgiver, psykolog, ledelse samt teknisk personale. Personalets opgave er at give børnene undervisning, socialpædagogiske aktiviteter (social træning), en meningsfyldt fritid i trygge rammer samt at hjælpe familierne med deres problemer. Målet med indsatsen er, at eleverne vender tilbage til folkeskolen og at familierne normaliseres. 3

4 SAMMENFATTENDE VURDERING AF SKOLENS FAGLIGE NIVEAU Anvendte metoder Nyborg Heldagsskole anvender følgende evalueringsarenaer: Prøve- og testresultater Den gode historie Elevlogbøger Elevsamtaler Ugen der gik (ugens undervisning og aktiviteter vurderes af elever og lærere/pædagoger) Elevplaner Teamsamtaler MUS samtaler Storteamsmøder Morgensamling(Indskoling) Faglig og personlig supervision af eksterne supervisere Kollegial sparring Pædagogisk Servicetjek ( evaluering af skolens samlede virksomhed) Sammenfattende helhedsvurdering Vurderingen af skolens resultater bygger på Ledervurderingen, Trivselsundersøgelsen, Undervisningsmiljøvurderingen og antallet af udslusede elever. Samlet set har vi en meget velfungerende skole, hvilket klart fremgår af de nævnte undersøgelser. Det fremgår også af de samme undersøgelser i forhold til leder, personale og elever, at der er plads til forbedringer. I forbindelse med den kommunale sparerunde har vi fået rigtig mange positive mundtlige og skriftlige tilkendegivelse fra forældrene. Et forældrepar skriver følgende: Hej Torben! Vi beklager de besparelser der nu rammer jeres fremragende skole....mads har fortalt os, hvor besparelserne rammer hans dagligdag, og det må vi desværre tage til efterretning og så støtte op med alternative løsninger. Andre forældre har skrevet en historie om deres oplevelse af skolen. En af disse historier historien om Martin vil blive lagt ud på vores hjemmeside Endelig udsluser skolen i år 15 elever og det er et resultat vi kan være meget tilfredse med. 4

5 Vurdering af kommunalt besluttede indsatsområder God undervisning. Lærerne ved Nyborg Heldagsskole har haft en god proces i forhold til indsatsområdet. Konkret har lærerne udarbejdet deres bud på god undervisning på Nyborg Heldagsskole. Vi tillader os at henvise til vores hjemmeside, hvor der findes en detaljeret beskrivelse. Se De 5 personalepolitiske temaer (fortsat fra tidligere år) er Udbygge og videreudvikle Pædagogisk Servicetjek (Lean) Implementere det anerkendende menneskesyn i personalets indbyrdes relationer med fokus på forebyggelse og håndtering af stress Arbejde målrettet med nedbringelse af sygefraværet Skolens egne spilleregler (virksomhedskultur), supervision, efteruddannelse samt introduktion og fastholdelse af medarbejdere Arbejde med opdatering og udvikling af elektronisk personalehåndbog Der er bliver fortsat arbejdet godt med de 5 personalepolitiske temaer. I år har vi inddraget den udarbejdede Trivselsanalyse for personalet samt Ledervurderingen i arbejdet. 5

6 RAMMEBETINGELSER Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressourcer til specialpædagogisk bistand Ressourcer til dansk som andetsprog Antal elever pr. klasse Antal elever pr. lærer Elevernes fravær (Beregnes fra 1/9-31/5) Antal sygedage i gennemsnit pr. elev Antal dage med lovligt fravær i gennemsnit pr. elev Antal dage med ulovligt fravær i gennemsnit pr. elev Antal computere (under 5 år) Antal elever pr. nyere computer Ressourceforbrug til undervisningsmidler pr. elev Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning Kr kl kl. kl. 2,4 8,7 5,3 2,7 2,9 1,5 0,3 0,3 0,9 22 2,6 Kr. 1484,- 56% 6

7 Planlagte timer og gennemførte timer Timetal i fagene angives i timer á 60 min. på klassetrinnet. 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl. Dansk Planlagt Gennemført Engelsk Planlagt Gennemført Tysk/fransk Planlagt Gennemført Historie Planlagt Gennemført Kristendom Planlagt 60 37,5 37,5 37,5 37, Gennemført 60 37,5 37,5 37,5 37, Samfundsfag Planlagt Gennemført Matematik Planlagt Gennemført Natur/teknik Planlagt Gennemført Geografi Planlagt Gennemført Biologi Planlagt Gennemført Fysik/kemi Planlagt Gennemført Idræt Planlagt Gennemført

8 Musik Planlagt Gennemført Billedkunst Planlagt Gennemført Håndarbejde Planlagt 60 Gennemført 60 Sløjd Planlagt 90 Gennemført 90 Hjemkundskab Planlagt 90 Gennemført 90 Klassens tid Planlagt 30 22,5 22,5 22,5 22, Gennemført 30 22,5 22,5 22,5 22, Valgfag Planlagt Gennemført Lektioner i alt Planlagte lektioner i alt 7350 Gennemførte lektioner i alt 7350 Gennemførte lektioner i % 100 8

9 Dansk engelsk Tysk/ fransk historie kristendom samfundsfag matematik Natur/teknik geografi biologi Fysik/kemi idræt musik billedkunst håndarbejde sløjd Hjemkundskab Dansk som andetsprog Specialunder visning Linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer Lærerne underviser i skolen med forskellig grad af faglige kompetencer. Der kan være tale om linjefag, erhvervet fagkompetence gennem deltagelse i større kompetenceudviklingsforløb, eller mange års undervisningserfaring i faget. Læreruddannelsen har skiftet indhold, længde og karakter ad flere omgange og derfor tages følgende forhold med i vurderingen af tilsvarende kompetencer: minimum 5 års undervisningserfaring i faget deltagelse i længerevarende fagrelevante kurser desuden tages højde for om læreren har haft faget på grunduddannelsen Fag Antal klasser der undervises i følgende fag Hvor stor en del af disse klasser undervises af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (opgjort i %)

10 Midler anvendt til efteruddannelse eller kompetenceudvikling Gennemsnitligt timetal pr. lærer til efter/videreuddannelse 52 Gennemsnitlig udgift i kr. pr. lærer

11 PÆDAGOGISKE PROCESSER Indsatsområder 2007/2008. Indsatsområde Kort beskrivelse tidsperspektiv God Undervisning Med udgangspunkt i Mette Heldings materiale og oplæg, samt fællespædagogisk dag med Per Fibæk har skolens lærere haft en god proces. De fået udarbejdet en beskrivelse af, hvad God Undervisning er på Nyborg Heldagsskole De 5 personalepolitiske temaer Udbygge og videreudvikle Pædagogisk Servicetjek (Lean) Implementere det anerkendende menneskesyn i personalets indbyrdes relationer med fokus på forebyggelse og håndtering af stress Arbejde målrettet med nedbringelse af sygefraværet Skolens egne spilleregler (virksomhedskultur), supervision, efteruddannelse samt introduktion og fastholdelse af medarbejdere Arbejde med opdatering og udvikling af elektronisk personalehåndbog Proces er slut. Skal evalueres på lærermøde i efteråret Lus-kurser (stavning og skrivning) Alle skolens lærere 2008/2009 Fortsætter indtil videre PSV (Psyko Social Vurdering) Elevplan Alle Pædagoger har deltaget på kursus i PSV Alle pædagoger skal fra næste skoleår foretage PSV-testning af eleverne Forenkling og opdatering af elevplan på baggrund af tilbagemeldinger fra forældre og medarbejde Slut 2009 Slut? 11

12 Punkter til handleplan - Trivselsundersøgelse Lokaludvalget har besluttet at arbejde med følgende: Forudsigelighed Social støtte og feedback fra overordnede Tilfredshed med arbejdt Retfærdighed og respekt Udbrændthed Stress Nedbringelse af sygefraværet Skolens evalueringsplan Skolen har meget faste rutiner på dette område. Der udarbejdes 1 gang årligt en elevplan, hvor alle oplysninger er samlet og sendes til forældre og andre samarbejdsparter. Derudover har skole interne evalueringsformer både i personalegruppen og for eleverne. Personale: Pædagogisk servicetjek 1 gang årligt (inden skolestart i august) Supervision både i klasseteamet (pædagog/lærer) og afdelingsvis MUS- samtaler, en med afdelingslederen og en i makkerpar med skolens leder Samarbejdskonferencer afdelingsvis og i klasseteamet (pædagog/lærer) Eleverne: Nyborg Heldagsskole er en specialskole. Derfor anvender vi en lang række tests, der bruges til at afdække specifikke problemstillinger hos eleverne af både faglig og social karakter. Eleverne testes og evalueres på deres reelle faglige niveau og ikke på deres klassetrin, da de ofte er under eller over klassetrinnet. Målsætningen sættes individuelt og efter kompetencer og potentiale. Ugen der gik. Klassemøde i klasserne LUS(læseevalueringsskemaet) 2 gange årligt (før jul og før sommerferien) Læseprøver: DLB, OS, MiniSL, SL, IL,LÆS5, TL, hvor afkodning, læseforståelse og selvevaluering vurderes Staveprøver: ST2-9, testbatteriet, hvor stavningen og skrift vurderes Selvopfattelsesprøver PSV (Psyko Social Vurdering) 1 gang om året med start på 2. Klassetrin - forår Matematikprøver (MG2-9,FG4-9) 1 gang årlig Anvendelsen af materialer og diagnosticerende prøver bruges til at afdække elevernes kompetencer og svagheder. Det videre faglige og sociale arbejde baseres på en 12

13 kombination af den objektive og subjektive vurdering, som skal fremme elevens trivsel og læring. Den pædagogiske begrundelse for prøver og test hviler på at indsigt kan kvalificere indsatsten. Endelig har skolens deltaget i den kommunale Trivselsundersøgelse og Ledervurdering. Undervisningsmiljøvurdering Skolens undervisningsmiljøvurdering er fra Der skal udarbejdes en ny i Til undervisningsmiljøvurderingen er anvendt følgende skemaer fra DCUM: 1. Rundgangsskema til vurdering af uderum 2. Rundgangsskema til lokalevurdering 3. Hvordan har du det i skolen? Spørgeskema til de yngste elever i grundskolen. 4. Undervisningsmiljø. Spørgeskema til grundskolen Klasse Alle elever har udfyldt skema 3 eller 4. Klaserne har i fællesskab med klasselærer og kontaktpædagog udfyldt skema 1 og 2. Faste holdepunkter i skolens UMV: Det æstetiske undervisningsmiljø: Skolens personale holder et årligt lokaletjek inden sommerferien. Dermed kan skolen sikre, at lokalerne er i god stand og rare at være i. Servicelederen er ansvarlig for, at det nødvendige arbejde udføres. Det psykiske undervisningsmiljø: Da alle skolens elever har psykosociale problemer bliver der arbejdet meget målrettet med elevernes relationskompetencer. Der arbejdes i hverdagen med elevernes motivation, selvindsigt, håndtering af følelser,empati og sociale evner. Centrale arbejdspunkter i skolens hverdag er også konflikthåndtering og mobning. Det fysiske undervisningsmiljø: Undervisningslokaler og værksteder er indrettet på baggrund af elevernes særlige behov for skærmning og struktur. Eleverne har meget store koncentrationsvanskeligheder. Alle lokaler er indrettede med afskærmede arbejdspladser. Der kan derfor ikke laves de store ændringer i forhold til skolens indretning. Med udgangspunkt i undervisningsmiljøvurderingen fra 2007 er der udarbejdet en handleplan for elever og personale. Lokaludvalget og ledelsen er tovholdere i forhold til igangsætning, opfølgning og realisering af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper. Skolebestyrelsen har også deltaget aktivt i analysen af de indkomne svar på spørgematerialet og de er også meget aktive i forhold til at søge fondsmidler til nogle af de ønskede projekter. 13

14 Skole/hjemsamarbejde Skolen har nogle meget aktive forældre, der bakker godt op om skolen. Dette afspejles i skolebestyrelsen og skolens forældreforening. Der er en meget tæt og konstruktiv dialog med forældrene både i forhold til elevplanen og med at få sat struktur på elevernes hverdag både i hjemmet og i fritiden. Skolens forældre har også bakket massivt op i forhold til de voldsomme kommunale besparelser, der har ramt skolen i foråret. Skolebestyrelsen vil fortsat arbejde målrettet på at få genetableret familieafdelingen og få genindført, at elevernes pasningstilbud gives på Heldagsskolen og ikke på Borgeskovskolen. Elevplaner Der har også i dette skoleår været nedsat en elevplansarbejdsgruppe bestående af personale fra heldagsskolen og to repræsentanter fra PPR (Jens Sigaard og Tanja Vinsten).Med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra personalet og forældrene, er der foretaget en lang række forenklinger af elevplanen. Samtidig er der blevet udarbejdet en facitliste ( forståelsesmanuel) til de enkelte punkter i elevplanen. Der er ligeledes udarbejdet to spørgekataloger, der henholdsvis bruges til elev- og forældresamtalen.indholdet fra de nævnte samtaler bruges i elevplanen. Personale og forældre er meget tilfredse med resultatet af de nyreviderede elevplaner, der p.t. afprøves. Der skal i næste skoleår laves en ny evaluering af elevplanen. Elevplanen udarbejdes fra nu af en gang om året. Den gode historie I samarbejde med Pædagogisk konsulent Bodil Wang fra Skoleafdelingen og leder af PPR, Jens Sigaard, er Nyborg Heldagsskole i gang med et kommunalt udviklingsprojekt med støtte fra SATS-puljemidlerne. Projektet kører over 3 år og slutter i 2010 med en rapport, udarbejde af de tilknyttede følgeforskere. Formålet med projektet er at afprøve, om det kan lade sig gøre at overføre relevant teoretisk viden og relevante praksismetoder fra Heldagsskolen til folkeskolerne. Indsatsen sker med henblik på at nedbringe henvisningsfrekvensen, øge rummeligheden og styrke fagligheden. Der er indtil videre kommet rigtig mange positive tilbagemeldinger fra de skoler, der har deltaget i projektet. Særlig fremhæver mange af deltagerne den konkrete sparring omkring praksismetoder. Omvendt har Heldagsskolens personale fået et godt indblik i folkeskolernes hverdag. Det sidstnævnte har stor betydning, da eleverne fra Heldagsskolen skal tilbagesluses til folkeskolerne. Vi ser meget frem til den endelige rapport men vi har fortsat et år til at gøre os yderligere erfaringer 14

15 RESULTATER MV. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse 2 elever forlader Nyborg Heldagsskole. Den ene fortsætter på erhvervsskole og den anden tager 10. klasse på erhvervsskole. Visioner for skolen Nyborg Heldagsskole er som tidligere nævnt blevet ramt meget hårdt af de kommunale besparelser. Fra næste skoleår har skolen blandt andet måttet afskedige to familiebehandlere, med det resultat, at skolen nu står helt uden familiebehandling/rådgivning. Det er meget stort ønske, både fra forældre og personale, at få genetableret familieafdelingen. En heldagsskole er kendetegnet ved tre arbejdsfelter: Undervisning, socialpædagogiske aktiviteter og familiebehandling/rådgivning. Får skolen mulighed for at ansætte to familiebehandlere er det fortsat skolens ønske at kunne tilbyde følgende: Praktisk vejledning/arbejde i hjemmet med hensyn til at få sat struktur på måltider, rengøring, sengetider m.v. Støtte/rådgivning i hjemmet omkring familiens samspil konfliktløsning positivt samvær og aktiviteter Forældresamtaler om opdragelsesproblemer Støttesamtaler med forældre, der er usikre på at forstå barnets reaktion Samtaler om forældre/barn-relationen (ikke opdragelsesproblematik) Parsamtaler, hvor kerneproblematikken er konflikter mellem forældrene Støtte/rådgivning af skilsmisseforældre og børn/unge Familieterapi roller og mønstre, der styrer familiens indre liv Individuel terapi til forældre, som har personlige problemer Familiekurser for forældre til elever på alle klassetrin. Kursernes indhold kan fx være: undervisning af forældre i at forstå, udvikle, støtte og udfordre deres børn. Vi ønsker at udvikle et forebyggende familiekoncept, hvor hovedoverskriften er familiekurser for almindelige forældre fra børnehaver og folkeskoler. Det er et projekt vi ønsker at udvikle i samarbejde med vores familieafdeling i kommunen. Skolens øvrige visioner: Få mulighed for de samme åbningstider som de øvrige folkeskoler til hverdag og i ferierne Få afklaret skolens størrelse og fremtidige arbejdsopgaver Få SATS-projektet gjort permanent Få realiseret nogle af bygningsønskerne i vores store plan (sal til idræt, musik- og mødelokaler m.v.) Få oprettet en permanent madordning for alle skolens elever (morgenmad, frokost og eftermiddagsmad) 15

16 Få udbygget skolens sundhedspolitik for både elever og personale Få lavet en ny efteruddannelse i samarbejde med vores pædagogiske konsulent, Bodil Wang Få indkøbt Smartboard til samtlige klasselokaler Få udbygget brugen af online undervisningsprogrammer Få oprettet en udslusningsklasse med 10 elever 16

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning 4. TEMA: Centerklassen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Bækholmsk len Odense Kommune

Bækholmsk len Odense Kommune Bækholmsk len Odense Kommune 31. august 2006 Status på skolens evalueringskultur, august 2006 Baggrund: Bækholmskolen blev etableret august 2003 som Odense Kommunes heldagsskole for elever mellem 7-13

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12

Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2012 Ravnshøj Skole Kvalitetsrapport, skoleåret 2011-12 2 Indhold Beskrivelse af skolen... 3 Præsentation af skolen... 3 Skolens styrkeområder... 3 Andet om skolen... 3 Kommunale... 4 Øget integration

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere