Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Målgrupper Løsningsrum Projektformål Metode til effektmåling Succeskriterier Leverancer Aktiviteter Grænseflader... 8 Bilag 1: Løsningsrum... 9 Pulsoximeter... 9 KOL Plejeplan... 9 Kommunikationsredskab... 9 Bilag 2: Effektmåling Spørgeskema Bilag 3: Undervisningsmateriale Bilag 4: Kommunikationsmateriale

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER Greve Kommune Kontaktperson: Niels Kisku, Velfærdsteknologi- og IT-Projektkonsulent Telefon: Mail: Guldborgsund Kommune Kontaktperson: Didde Hornshøj, Projektkoordinator Telefon: Mail: Holbæk Kommune Kontaktperson: Pia Nørgaard, Hjemmesygeplejerske Telefon: Mail: Kalundborg Kommune Kontaktperson: Inge Jekes, Udviklingssygeplejerske Telefon: Mail: Køge Kommune Kontaktperson: Christina Thanning, Teamleder Telefon: Mail: Lolland Kommune Kontaktperson: Helle Sztuk, Kvalitets- og Udviklingskonsulent Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Ladan Rezai, Konsulent Telefon: Mail: Slagelse Kommune Kontaktperson: Bitten Beyer, Distriktsleder Telefon: Mail: Solrød Kommune Kontaktperson: Kirsten Bjerregaard Andersen, Ældrechef Telefon: Mail: Sorø Kommune Kontaktperson: Bente Kristensen, Projektsygeplejerske Telefon: Mail: Stevns Kommune Kontaktperson: Tine Gylling, Teamleder Telefon: Mail: VelfærdsInnovation Sjælland Kontaktpersoner: Trine Jensen, Projektkonsulent, tlf , Hasse Petersen, Projektleder, tlf , 3

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Dette er en beskrivelse af projektet Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen. Den har til formål at udstikke rammen for gennemførsel af et forløbsstudie af anvendelse af projektets løsningsrum i de deltagende kommuner. Projektbeskrivelsen blev udarbejdet i den indledende planlægningsfase. Resultatet af arbejdet i planlægningsfasen fremgår af bilagene. 2.1 Baggrund for projektet Fælles for alle kommuner i Region Sjælland er, at de arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for KOL området, herunder aktiviteter i forbindelse med KOL-forløbsprogrammet. Igangsættelse af dette projekt bygger på erfaringer fra Solrød Kommune. Solrød Kommune har i en årrække udmærket sig ved at have en relativ lav genindlæggelsesprocent af borgere med KOL sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Hertil kommer, at hjemmesygeplejen i Solrød har oplevet, at anvendelse af pulsoximeter har støttet medarbejderne i opgaven med at berolige borgere i angstsituationer samt medvirket til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i et par enkelte situationer. På baggrund af erfaringerne fra Solrød Kommune blev det i regi af VelfærdsInnovation Sjælland besluttet at invitere de 17 kommuner i Region Sjælland til et tværkommunalt samarbejde omkring opkvalificering af hjemmesygeplejen i situationer, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt. 11 kommuner valgte at indgå i dette samarbejde: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved, Slagelse, Solrød, Sorø og Stevns. 2.2 Målgrupper Medarbejdere Inklusionskriterier: Sygeplejersker SOSU assistenter (hos nogle af de deltagende kommuner) Borgere Inklusionskriterier: Borgere med moderat til meget svær KOL 1 Borgere med KOL, der modtager sygeplejeydelser Eksklusionskriterier: Borgere med KOL samt demens eller anden sygdom som umuliggør deltagelse 1 Moderat: 50 % <FEV1< 80 %, Svær: 30 % <FEV1< 50 %, Meget svær: FEV1< 30 % eller FEV1 <50 % og respirationssvigt (Kilde: Region Sjælland, forløbsprogram KOL) 4

5 2.3 Løsningsrum Projektets løsningsrum blev endeligt defineret på en løsningsworkshop med deltagelse af de 11 kommuner, praktiserende læger, sygeplejersker fra lungeambulatorier, hjemmesygeplejen, KOL sygeplejersker og Danmarks Lungeforening. Løsningsrummet inkluderer: 1. Pulsoximeter som arbejdsredskab til hjemmesygeplejen 2. KOL plejeplan (handle-/plejeplan) for alle borgere med moderat til meget svær KOL, evt. inklusiv behandlingsplan fra praktiserende læge 3. Kommunikationsredskab (eks. ISBAR) til understøttelse af dialog mellem hjemmesygepleje og praktiserende læge/vagtlæge Se Bilag 1 for yderligere oplysninger omkring løsningsrummet. 2.4 Projektformål Projektets overordnede formål er at opkvalificere medarbejdere i hjemmesygeplejen i situationer, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt. Der er blevet arbejdet ud fra følgende tre delmål: 1. Skabe bedre arbejdsvilkår for hjemmesygeplejerske/sosu assistent ved at give medarbejdere bedre handlemuligheder i situationen, hvor en borger med KOL oplever akut forværring 2. Skabe tryghed og serviceforbedring for borgere med moderat til meget svær KOL 3. Skabe besparelse for kommuner gennem reduktion i antallet af uhensigtsmæssige (gen) indlæggelser af borgere med KOL 2.5 Metode til effektmåling Delmål 1: Medarbejdere Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse (kvalitativ evaluering) blandt relevante medarbejdere i hjemmesygeplejen omkring anvendelse af løsningsrummet som led i forløbsstudiet. Spørgeskemaet udsendes i slutningen af forløbsstudiet. I spørgeskemaundersøgelsen skal medarbejderne forholde sig til en række udsagn, herunder: om medarbejderne kan håndtere brugen af pulsoximeter og vurdere og handle på målingen om medarbejderne har en kvalificeret dialog med regionale sundhedsaktører ved anvendelse af løsningsrummet om medarbejdere har sygdomsforståelse for KOL og er i stand til at foretage observationer med henblik på tidlig opsporing af sygdomsforværring hos borgere For yderligere oplysninger omkring indholdet i spørgeskemaundersøgelsen, se Bilag 2. 5

6 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Delmål 2: Borgere Medarbejderes vurderinger af, hvorvidt en borger føler sig tryg, inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen (kvalitativ evaluering), som nævnt ovenfor. I spørgeskemaundersøgelsen skal medarbejderne forholde sig til følgende udsagn: Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne kontakte sygeplejerske/sosu assistent i situationer med akut forværring Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne få foretaget en klinisk vurdering i situationer med akut forværring Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Delmål 3: Skabe besparelse for kommuner Effekten af anvendelse af projektets løsningsrum i forhold til delmål 3 vedrørende besparelse for kommunerne estimeres både ved hjælp af en kvalitativ evaluering (via spørgeskemaundersøgelse) og kvantitativ evaluering. Den kvalitative evaluering inkluderer medarbejderens vurdering af, hvorvidt de med anvendelsen af løsningsrummet i forløbsstudiet har været med til at forbygge (gen)indlæggelser. Spørgsmål herom inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejdere. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere, og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Den kvantitative evaluering foretages ved hjælp af et forløbsstudie i 2013 uden kontrolgruppe: Antallet af KOL-relaterede sygehus-udskrivninger (DJ44, DJ96 og DJ13-18) registreres for inkluderede borgere med KOL i perioden 1/5-1/ Disse data sammenlignes med data for de samme borgere fra perioden 1/5-1/ Borgere som dør, tilflytter/fraflytter i perioden under forløbsstudiet skal ikke medtages i den kvantitative evaluering. Data registreres gennem CPR-nr. og trækkes ud af KØS (Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag). 6

7 2.6 Succeskriterier Succeskriterier for projektet fremgår af nedenstående Figur 1: 1. At 80 % af medarbejderne i projektet vurderer at være kvalificeret i håndtering af pulsoximeter i situationen, hvor borgeren oplever akut forværring af sin KOL 2. At 80 % af medarbejderne vurderer, at løsningsrummet bidrager til at kvalificere dialogen med den praktiserende læge/vagtlægen/sygehuset 3. At 80 % af medarbejderne vurderer, at deres brug af løsningsrummet har skabt tryghed hos borgeren i situationen, hvor denne oplever en akut forværring af sin KOL 4. At 50 % af medarbejderne vurderer, at deres brug af løsningsrummet har medvirket til at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 5. At der er i måleperioden er sket et fald med 4 % i antallet af (gen) indlæggelser for borgere med KOL (afgrænset til aktionsdiagnose DJ44, DJ96 og DJ13-18) Figur 1: Succeskriterier for Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen 2.7 Leverancer De fælles leverancer i dette projekt er: Projektbeskrivelse Undervisningsmateriale, se evt. Bilag 3 Skabelon til KOL plejeplan (handleplan, pleje/handleplan), se evt. Bilag 1 Anbefaling i forhold til indkøb af pulsoximeter, se evt. Bilag 1 Kommunikationsmateriale til relevante interessenter, se evt. Bilag 4 Udbredelsespakke (Projektbeskrivelse, opdateret Business Case, Evalueringsrapport, inklusiv anbefalinger til andre kommuner) De individuelle kommunale leverancer i projektet består af: Planlægning og gennemførelse af undervisning af sygeplejersker og SOSU assistenter Udarbejdelse og anvendelse af KOL plejeplaner (handleplan, pleje/handleplan) Indkøb af pulsoximeter Anvendelse af kommunikationsredskab til dialog med regionale sundhedsaktører (f.eks. ISBAR) Kommunikation til relevante interessenter, herunder regionale samarbejdspartnere Samlet anvendelse af løsningsrummet i hjemmesygeplejen i et 5 måneders forløbsstudie 7

8 2.8 Aktiviteter Opstart Planlægning Indkøb og undervisning Implementering Evaluering og udbredelsespakke Etablere tværkommunalt projektlederforum Etablere lokale projektgrupper Definere projektplan, aktiviteter og leverancer Udarbejde: o Projektbeskrivelse o Kommunikationsmateriale og -plan til samarbejdspartnere (borgere, praktiserende læger, sygehuse og kommuner) o Indkøbsliste o Undervisningsplan (hvornår, hvem) og materiale o Standard plejeplan Definere: o Måleredskaber o Løsningsrum i workshop; pulsoximeter, plejeplaner, ISBAR Afholdelse af workshop med deltagelse af interessenter Indkøbe materiale Udarbejde: Implementeringsplan (hvor, hvordan, hvornår, support, dialog) i hver deltagende kommune Plejeplaner Undervisning af medarbejdere i målgruppen Information og kommunikation med interessenter Aktiviteterne i den enkelte kommune varierer. Der henvises til de lokale projektplaner Evaluering af forløbsstudie i forhold til projektformål og succeskriterier Udarbejde en udbredelsespakke, inkl. Evalueringsrapport med konklusioner og anbefalinger, opdateret Business Case og Projektbeskrivelse 2.9 Grænseflader Sideløbende med dette projekt har kommunerne en række lokale indsatser, herunder aktiviteter under KOL-forløbsprogrammet og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde inden for KOL-området. 8

9 BILAG 1: LØSNINGSRUM Nedenfor fremgår de anbefalinger der er udarbejdet til de enkelte dele af projektets løsningsrum. Pulsoximeter Arbejdsgruppen bag afprøvning/indkøb afprøver forskellige udgaver af pulsoximeter. Der lægges i afprøvningen vægt på pålidelighed og brugervenlighed. På bagrund af afprøvningen udsender arbejdsgruppen anbefalinger til kommunerne omkring indkøb af pulsoximeter. KOL Plejeplan Nedenfor findes et link til skabelonen til KOL plejeplaner, som er udarbejdet af arbejdsgruppen. Denne skabelon anvendes i alle deltagende kommuner, dog laves der i enkelte kommuner småjusteringer i form af terminologi og/eller placering af indhold (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 1 KOL Plejeplan - Pulsoximeterprojektet Kommunikationsredskab Løsningsrummet indebærer ikke anvendelse af et specifikt kommunikationsværktøj. ISBAR anvendes i de fleste af de deltagende kommuner, men andre værktøjer som f.eks. ABCDEmodellen anvendes andre kommuner. 9

10 BILAG 2: EFFEKTMÅLING Spørgeskema Nedenstående spørgeskema udsendes til relevante medarbejdere i hjemmesygeplejen i de deltagende kommuner. Formål: Formålet med dette spørgeskema er at vurdere effekten af undervisning og diverse værktøjer (Pulsoximeter, ISBAR (eller andet kommunikationsværktøj), KOL Plejeplan osv.) indført i forbindelse med Projekt Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen. Metode: Spørgeskemaet skal udfyldes af sygeplejersker/sosu medarbejdere som har deltaget i projektet og som har modtaget undervisning og evt. brugt løsningspakken Indledning: Dette spørgeskema omhandler Projekt Pulsoximeter i hjemmesygeplejen. Gennem dette projekt har hjemmesygeplejersken/sosu assistenten fået nogle værktøjer til rådighed, som gerne skulle give medarbejderen bedre handlemuligheder i en situation, hvor en borger med KOL oplever akut forværring, samt skabe tryghed og serviceforbedring for borgeren. I det følgende: når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når der skrives plejeplan, menes den individuelt udarbejdede KOL plejeplan for borgeren (som også kaldes handleplan eller pleje/handleplan). Spørgsmålene i spørgeskemaet relaterer sig til Projekt Pulsoximeter i din kommune, hvor din kommune har haft fokus på KOL og på brugen af pulsoximeter og andre værktøjer. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. Ny side 10

11 Først vil vi gerne vide lidt om dig og din deltagelse i projektet I hvilken kommune er du ansat? Drop-down med kommunerne Går du fortrinsvis i: Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Hvad er din stilling/funktion? Drop-down med valgmuligheder: Sygeplejerske, SOSU Assistent, SOSU Hjælper Hvilket distrikt arbejder du i? Som en del af Pulsoximeterprojektet har jeg modtaget undervisning (ved klasseundervisning og/eller sidemandsoplæring) i: (Flere svarmuligheder) Drop-down med svarmuligheder (afhængigt af kommunevalg i tidligere spørgsmål). Kalundborg og Guldborgsund ønsker input om distrikt. KOL sygdomsforståelse Brug af pulsoximeter Udarbejdelse af KOL-plejeplaner Har ikke modtaget undervisning Hvor mange KOL-plejeplaner har du været med til at udarbejde inden for de sidste 4/5 måneder? Hvor mange gange har du inden for de sidste 4/5 måneder foretaget en pulsoximetermåling hos en borger? Hvor mange gange har du brugt ISBAR/ Kommunikationsredskabet indenfor de sidste 4/5 måneder? Ingen 1-5 plejeplaner 6-10 plejeplaner plejeplaner Flere end 15 plejeplaner Ingen 1-5 gange 6-10 gange gange Flere end 15 gange Ingen 1-5 gange 6-10 gange gange Flere end 15 gange Ny side Kontakt til læger osv. for KOL-borgere Ja Nej Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med praktiserende læge i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere 11

12 Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med et lunge-ambulatorium i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med vagtlæge i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har brugt Pulsoximeter Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til at anvende pulsoximeter. Når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. Pulsoximeter Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig sikker i anvendelsen af pulsoximeter i en borgers stabile fase Jeg føler mig sikker i anvendelsen af pulsoximeter i situationer hvor en borger oplever en akut forværring Pulsoximeter-målingen er et supplement til observationer af borgerens tilstand/respirations frekvens Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge* Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med lungeambulatoriet* Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med 12

13 Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har brugt ISBAR/komm. Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til at bruge ISBAR/Kommunikationsværktøjet i forhold til KOL borgere. Når du besvarer skal du tænke på brug af principperne i kommunikationsværktøjet, og ikke nødvendigvis brug af selve værktøjet. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. ISBAR/Kommunikationsværktøj Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge * ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med lunge-ambulatoriet* ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med egne kolleger * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har udarbejdet plejeplaner Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til plejeplanen. Når der skrives plejeplan, menes den individuelt udarbejdede KOL plejeplan for borgeren (som også kaldes handleplan eller pleje/handleplan). Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. 13

14 Plejeplan Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge* Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med lunge-ambulatoriet* Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* Plejeplanen bidrager til en mere kvalificeret pleje af KOL Borgeren* Plejeplanen bliver læst/brugt internt i organisationen Plejeplanen er let at anvende i mit daglige arbejde Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog internt i egen organisation * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har udarbejdet plejeplaner, ingen til spørgsmålet om man har brugt pulsoximeter, ingen til spørgsmålet om man har brugt ISBAR og krydset af at man ikke har modtaget undervisning Endelig har vi nogle generelle spørgsmål om din oplevelse af effekten af de indførte værktøjer. Når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet præsenteret i dit daglige arbejde. 14

15 Øvrigt Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Efter undervisning, i eksempelvis KOL sygdomsforståelse og/eller brugen af pulsoximeter og/eller udarbejdelse af plejeplaner kan jeg bedre dæmpe angsten hos borger * Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne kontakte sygeplejersken/assistenten i situationer med akut forværring Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne få foretaget en klinisk vurdering i situationer med akut forværring Jeg har i perioden medvirket til at forebygge (gen) indlæggelser hos borgere med KOL * Vises kun hvis de har svaret at de har modtaget noget undervisning Ny side Kommentarer Har du yderligere kommentarer? Har du nogen yderligere kommentarer til Projekt Pulsoximeter eller til de værktøjer og processer som er blevet præsenteret i dit daglige arbejde i forbindelse med projektet? 15

16 BILAG 3: UNDERVISNINGSMATERIALE Nedenfor fremgår det udarbejdede undervisningsmateriale, der bruges som udgangspunkt for undervisningsforløb i de enkelte kommuner (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 3-1 Disposition til KOL Undervisning Bilag 3-2 KOL Undervisning i Sygeplejen Bilag 3-3 KOL Undervisning målrettet SOSU assistenter og medhjælpere Bilag 3-4 Bilag til KOL Undervisning målrettet SOSU assistenter og medhjælpere Bilag 3-5 Vejledning i brug af saturationsmåler 16

17 BILAG 4: KOMMUNIKATIONSMATERIALE Nedenfor fremgår kommunikationsmateriale der er udarbejdet af arbejdsgruppen for kommunikation, og som anvendes i projektet. Folder og skrivelse er udarbejdet så det kan tilrettes de enkelte kommuners behov (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 4-1 Pulsoximeter folder til borgere Bilag 4-2 Pulsoximeter skrivelse til læger Videoer til forskellige målgrupper hos kommunerne, hhv. kommunal ledelse, praktiserende læger og hjemmesygeplejen: Kirsten Bjerregaard Ældrechef i Solrød Kommune Jette Elbrønd praktiserende læge i Rønnede Hanne Rode KOL Sygeplejerske i Slagelse Kommune 17

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje

Projekt Pulsoximeter i den Kommunale Hjemmesygepleje Sundheds-IT og telemedicin på danske sygehuse - virker det og hvordan får vi patienterne med? Middelfart, d. 17. november 2014 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland Projekt Pulsoximeter i den Kommunale

Læs mere

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Evalueringsrapport. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Evalueringsrapport Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Projektbeskrivelse KiiK

Projektbeskrivelse KiiK Projektbeskrivelse KiiK d. 29. juni 2015, Version 2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende r... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Overordnet formål... 4 2.2.1 Delmål... 4 2.3

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Projektbeskrivelse Apovideo

Projektbeskrivelse Apovideo Projektbeskrivelse Apovideo d. 9. december 2015, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner og Sygehuse... 3 2. Projektbeskrivelse... 5 2.1 Baggrund for projektet... 5 2.2 Overordnet formål...

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP

Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Udskrivningskonference for terapeuter om borgere/patienter med apopleksi i fase 2, som udskrives med en GOP Projekt Apovideo (maj 2014 december 2015) Hasse Petersen, Projektleder VelfærdsInnovation Sjælland

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre

Evalueringsrapport. Forflytning på Plejecentre Evalueringsrapport Forflytning på Plejecentre Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0

Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 Projektbeskrivelse: Apps til hverdagen Version 2.0 1 Baggrund Med afsæt i erfaringerne fra afprøvning af Minplan under døgnindlæggelse afprøves Minplan i tre lokalpsykiatriske teams på Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune

Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Implementering af Tidlig Opsporing i Hedensted Kommune Projektgruppen: Distriktsleder Christina Bjerking Områdeleder Birthe T. Larsen Udviklingssygeplejerske Gunnel Pedersen Koordinerende akutsygeplejerske

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS Spørskema til projekt forflytning i VIS Formål Formålet er at undersø hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau, herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering.

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Forebyggelse og samarbejde. Akut udkørende besøg Triage

Forebyggelse og samarbejde. Akut udkørende besøg Triage Forebyggelse og samarbejde Akut udkørende besøg Triage Akutuddannelse og den akut udkørende funktion Sygeplejen Aalborg Kommune Baggrund Puljemidler fra Den Nationale Handleplan for Den Ældre Medicinske

Læs mere

VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET

VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET VÆRKTØJ TIL TIDLIG OPSPORING I ÆLDREPLEJEN MULIGHEDER F OR EFFEKTMÅLING? CARSTEN KRONBORG BAK, LEKTOR FORSKNINGSGRUPPEN FOR EPIDEMIOLOGI OG FOLKESUNDHED AALBORG UNIVERSITET Målevaluering Hvad er målene

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune

Specialiserede aflastningspladser i Faxe Kommune Formål Formålet med at etablere specialiserede aflastningspladser er At forebygge og reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser At sikre, at der stilles en aflastningsplads til

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling

Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Spørgeskema til effektmåling Projekt KiiK slut-måling Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt KiiK (Kvalitet I In- Kontinenspleje). Projekt

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater

Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Bilag 1 Sammenfattende evaluering af Akutberedskab i Skanderborg Kommune Oversigt over effekt, delmål, succeskriterier og resultater Evalueringen af akutindsatsen er iværksat med henblik på at vurdere,

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER PLANLÆGNING AF FASE 3 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 3 Indhold

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus

(Sub)akutpladser i kommunen. Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus (Sub)akutpladser i kommunen Tine Poulsen, projektleder Geriatrisk afdeling Roskilde Sygehus Baggrund Regeringens satspulje for den ældre medicinske patient: Styrkelse af samarbejde mellem regioner, kommuner

Læs mere

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS

Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Spørgeskema til slut-måling projekt Tab Ud i VIS Formål Formålet er at undersøge effekter af Projekt Tab Ud hos de deltagende kommuner. Spørgeskemaet vil afdække tidsforbruget på de individuelle elementer

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 1 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Dato: 25.09.2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte

Evalueringsrapport. Projekt Virtuel Bostøtte Evalueringsrapport Projekt Virtuel Bostøtte Kontaktpersoner: Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Hasse Petersen mail: haspe@holb.dk telefon: 72 36 74 67 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens. Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Telemedicinsk tilbud til KOL patienter Hospitalsenheden Horsens Ved Anne Friis Jørgensen Tele- KOL Case-manager Hospitalsenheden Horsens lungeteam Tina s dreamteam! ;o) KOL- TEAMET Regionshospitalet Horsens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Der mangler viden gælder alle faggrupper og pårørende, incl. personale på sygehuse og i plejeboliger

Der mangler viden gælder alle faggrupper og pårørende, incl. personale på sygehuse og i plejeboliger Deltagernes refleksion fra Temadagene dec 2013/jan 2014 : Patientgrupper med særlige behov - Forløbsprogram for Demens. Konklusioner og forslag fra grupperne til styregruppen: Hovedkonklusioner vedr. Demens

Læs mere

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud

Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Det tværsektorielle behandlingssamarbejde omkring den voksne psykiatriske patient, der bor på botilbud Janet Johannessen og Anne Otto Hansen 2 Den Tværsektorielle Patientsikkerhedsgruppe Regionens 5 Sygehuse

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center for Sundhedsfremme 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen

Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien. Flemming Witt Udsen Er der penge at spare ved telemedicin? Sundhedsøkonomien Flemming Witt Udsen Formål Fulgt 1225 KOL-borgere i ca. 1 år (14 måneder) Opgjort, hvor meget sundhed man får ekstra for pengene ved TeleCare Nord

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Evalueringsrapport. Apovideo

Evalueringsrapport. Apovideo Evalueringsrapport Apovideo Kontaktpersoner: Inger Helt Poulsen mail: ihp@regionsjaelland.dk telefon: 24 34 97 40 Trine Jensen mail: trij@holb.dk telefon: 72 36 74 66 Evalueringsrapporten er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere