Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Målgrupper Løsningsrum Projektformål Metode til effektmåling Succeskriterier Leverancer Aktiviteter Grænseflader... 8 Bilag 1: Løsningsrum... 9 Pulsoximeter... 9 KOL Plejeplan... 9 Kommunikationsredskab... 9 Bilag 2: Effektmåling Spørgeskema Bilag 3: Undervisningsmateriale Bilag 4: Kommunikationsmateriale

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER Greve Kommune Kontaktperson: Niels Kisku, Velfærdsteknologi- og IT-Projektkonsulent Telefon: Mail: Guldborgsund Kommune Kontaktperson: Didde Hornshøj, Projektkoordinator Telefon: Mail: Holbæk Kommune Kontaktperson: Pia Nørgaard, Hjemmesygeplejerske Telefon: Mail: Kalundborg Kommune Kontaktperson: Inge Jekes, Udviklingssygeplejerske Telefon: Mail: Køge Kommune Kontaktperson: Christina Thanning, Teamleder Telefon: Mail: Lolland Kommune Kontaktperson: Helle Sztuk, Kvalitets- og Udviklingskonsulent Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Ladan Rezai, Konsulent Telefon: Mail: Slagelse Kommune Kontaktperson: Bitten Beyer, Distriktsleder Telefon: Mail: Solrød Kommune Kontaktperson: Kirsten Bjerregaard Andersen, Ældrechef Telefon: Mail: Sorø Kommune Kontaktperson: Bente Kristensen, Projektsygeplejerske Telefon: Mail: Stevns Kommune Kontaktperson: Tine Gylling, Teamleder Telefon: Mail: VelfærdsInnovation Sjælland Kontaktpersoner: Trine Jensen, Projektkonsulent, tlf , Hasse Petersen, Projektleder, tlf , 3

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Dette er en beskrivelse af projektet Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen. Den har til formål at udstikke rammen for gennemførsel af et forløbsstudie af anvendelse af projektets løsningsrum i de deltagende kommuner. Projektbeskrivelsen blev udarbejdet i den indledende planlægningsfase. Resultatet af arbejdet i planlægningsfasen fremgår af bilagene. 2.1 Baggrund for projektet Fælles for alle kommuner i Region Sjælland er, at de arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for KOL området, herunder aktiviteter i forbindelse med KOL-forløbsprogrammet. Igangsættelse af dette projekt bygger på erfaringer fra Solrød Kommune. Solrød Kommune har i en årrække udmærket sig ved at have en relativ lav genindlæggelsesprocent af borgere med KOL sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Hertil kommer, at hjemmesygeplejen i Solrød har oplevet, at anvendelse af pulsoximeter har støttet medarbejderne i opgaven med at berolige borgere i angstsituationer samt medvirket til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i et par enkelte situationer. På baggrund af erfaringerne fra Solrød Kommune blev det i regi af VelfærdsInnovation Sjælland besluttet at invitere de 17 kommuner i Region Sjælland til et tværkommunalt samarbejde omkring opkvalificering af hjemmesygeplejen i situationer, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt. 11 kommuner valgte at indgå i dette samarbejde: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved, Slagelse, Solrød, Sorø og Stevns. 2.2 Målgrupper Medarbejdere Inklusionskriterier: Sygeplejersker SOSU assistenter (hos nogle af de deltagende kommuner) Borgere Inklusionskriterier: Borgere med moderat til meget svær KOL 1 Borgere med KOL, der modtager sygeplejeydelser Eksklusionskriterier: Borgere med KOL samt demens eller anden sygdom som umuliggør deltagelse 1 Moderat: 50 % <FEV1< 80 %, Svær: 30 % <FEV1< 50 %, Meget svær: FEV1< 30 % eller FEV1 <50 % og respirationssvigt (Kilde: Region Sjælland, forløbsprogram KOL) 4

5 2.3 Løsningsrum Projektets løsningsrum blev endeligt defineret på en løsningsworkshop med deltagelse af de 11 kommuner, praktiserende læger, sygeplejersker fra lungeambulatorier, hjemmesygeplejen, KOL sygeplejersker og Danmarks Lungeforening. Løsningsrummet inkluderer: 1. Pulsoximeter som arbejdsredskab til hjemmesygeplejen 2. KOL plejeplan (handle-/plejeplan) for alle borgere med moderat til meget svær KOL, evt. inklusiv behandlingsplan fra praktiserende læge 3. Kommunikationsredskab (eks. ISBAR) til understøttelse af dialog mellem hjemmesygepleje og praktiserende læge/vagtlæge Se Bilag 1 for yderligere oplysninger omkring løsningsrummet. 2.4 Projektformål Projektets overordnede formål er at opkvalificere medarbejdere i hjemmesygeplejen i situationer, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt. Der er blevet arbejdet ud fra følgende tre delmål: 1. Skabe bedre arbejdsvilkår for hjemmesygeplejerske/sosu assistent ved at give medarbejdere bedre handlemuligheder i situationen, hvor en borger med KOL oplever akut forværring 2. Skabe tryghed og serviceforbedring for borgere med moderat til meget svær KOL 3. Skabe besparelse for kommuner gennem reduktion i antallet af uhensigtsmæssige (gen) indlæggelser af borgere med KOL 2.5 Metode til effektmåling Delmål 1: Medarbejdere Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse (kvalitativ evaluering) blandt relevante medarbejdere i hjemmesygeplejen omkring anvendelse af løsningsrummet som led i forløbsstudiet. Spørgeskemaet udsendes i slutningen af forløbsstudiet. I spørgeskemaundersøgelsen skal medarbejderne forholde sig til en række udsagn, herunder: om medarbejderne kan håndtere brugen af pulsoximeter og vurdere og handle på målingen om medarbejderne har en kvalificeret dialog med regionale sundhedsaktører ved anvendelse af løsningsrummet om medarbejdere har sygdomsforståelse for KOL og er i stand til at foretage observationer med henblik på tidlig opsporing af sygdomsforværring hos borgere For yderligere oplysninger omkring indholdet i spørgeskemaundersøgelsen, se Bilag 2. 5

6 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Delmål 2: Borgere Medarbejderes vurderinger af, hvorvidt en borger føler sig tryg, inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen (kvalitativ evaluering), som nævnt ovenfor. I spørgeskemaundersøgelsen skal medarbejderne forholde sig til følgende udsagn: Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne kontakte sygeplejerske/sosu assistent i situationer med akut forværring Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne få foretaget en klinisk vurdering i situationer med akut forværring Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Delmål 3: Skabe besparelse for kommuner Effekten af anvendelse af projektets løsningsrum i forhold til delmål 3 vedrørende besparelse for kommunerne estimeres både ved hjælp af en kvalitativ evaluering (via spørgeskemaundersøgelse) og kvantitativ evaluering. Den kvalitative evaluering inkluderer medarbejderens vurdering af, hvorvidt de med anvendelsen af løsningsrummet i forløbsstudiet har været med til at forbygge (gen)indlæggelser. Spørgsmål herom inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejdere. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere, og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Den kvantitative evaluering foretages ved hjælp af et forløbsstudie i 2013 uden kontrolgruppe: Antallet af KOL-relaterede sygehus-udskrivninger (DJ44, DJ96 og DJ13-18) registreres for inkluderede borgere med KOL i perioden 1/5-1/ Disse data sammenlignes med data for de samme borgere fra perioden 1/5-1/ Borgere som dør, tilflytter/fraflytter i perioden under forløbsstudiet skal ikke medtages i den kvantitative evaluering. Data registreres gennem CPR-nr. og trækkes ud af KØS (Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag). 6

7 2.6 Succeskriterier Succeskriterier for projektet fremgår af nedenstående Figur 1: 1. At 80 % af medarbejderne i projektet vurderer at være kvalificeret i håndtering af pulsoximeter i situationen, hvor borgeren oplever akut forværring af sin KOL 2. At 80 % af medarbejderne vurderer, at løsningsrummet bidrager til at kvalificere dialogen med den praktiserende læge/vagtlægen/sygehuset 3. At 80 % af medarbejderne vurderer, at deres brug af løsningsrummet har skabt tryghed hos borgeren i situationen, hvor denne oplever en akut forværring af sin KOL 4. At 50 % af medarbejderne vurderer, at deres brug af løsningsrummet har medvirket til at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 5. At der er i måleperioden er sket et fald med 4 % i antallet af (gen) indlæggelser for borgere med KOL (afgrænset til aktionsdiagnose DJ44, DJ96 og DJ13-18) Figur 1: Succeskriterier for Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen 2.7 Leverancer De fælles leverancer i dette projekt er: Projektbeskrivelse Undervisningsmateriale, se evt. Bilag 3 Skabelon til KOL plejeplan (handleplan, pleje/handleplan), se evt. Bilag 1 Anbefaling i forhold til indkøb af pulsoximeter, se evt. Bilag 1 Kommunikationsmateriale til relevante interessenter, se evt. Bilag 4 Udbredelsespakke (Projektbeskrivelse, opdateret Business Case, Evalueringsrapport, inklusiv anbefalinger til andre kommuner) De individuelle kommunale leverancer i projektet består af: Planlægning og gennemførelse af undervisning af sygeplejersker og SOSU assistenter Udarbejdelse og anvendelse af KOL plejeplaner (handleplan, pleje/handleplan) Indkøb af pulsoximeter Anvendelse af kommunikationsredskab til dialog med regionale sundhedsaktører (f.eks. ISBAR) Kommunikation til relevante interessenter, herunder regionale samarbejdspartnere Samlet anvendelse af løsningsrummet i hjemmesygeplejen i et 5 måneders forløbsstudie 7

8 2.8 Aktiviteter Opstart Planlægning Indkøb og undervisning Implementering Evaluering og udbredelsespakke Etablere tværkommunalt projektlederforum Etablere lokale projektgrupper Definere projektplan, aktiviteter og leverancer Udarbejde: o Projektbeskrivelse o Kommunikationsmateriale og -plan til samarbejdspartnere (borgere, praktiserende læger, sygehuse og kommuner) o Indkøbsliste o Undervisningsplan (hvornår, hvem) og materiale o Standard plejeplan Definere: o Måleredskaber o Løsningsrum i workshop; pulsoximeter, plejeplaner, ISBAR Afholdelse af workshop med deltagelse af interessenter Indkøbe materiale Udarbejde: Implementeringsplan (hvor, hvordan, hvornår, support, dialog) i hver deltagende kommune Plejeplaner Undervisning af medarbejdere i målgruppen Information og kommunikation med interessenter Aktiviteterne i den enkelte kommune varierer. Der henvises til de lokale projektplaner Evaluering af forløbsstudie i forhold til projektformål og succeskriterier Udarbejde en udbredelsespakke, inkl. Evalueringsrapport med konklusioner og anbefalinger, opdateret Business Case og Projektbeskrivelse 2.9 Grænseflader Sideløbende med dette projekt har kommunerne en række lokale indsatser, herunder aktiviteter under KOL-forløbsprogrammet og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde inden for KOL-området. 8

9 BILAG 1: LØSNINGSRUM Nedenfor fremgår de anbefalinger der er udarbejdet til de enkelte dele af projektets løsningsrum. Pulsoximeter Arbejdsgruppen bag afprøvning/indkøb afprøver forskellige udgaver af pulsoximeter. Der lægges i afprøvningen vægt på pålidelighed og brugervenlighed. På bagrund af afprøvningen udsender arbejdsgruppen anbefalinger til kommunerne omkring indkøb af pulsoximeter. KOL Plejeplan Nedenfor findes et link til skabelonen til KOL plejeplaner, som er udarbejdet af arbejdsgruppen. Denne skabelon anvendes i alle deltagende kommuner, dog laves der i enkelte kommuner småjusteringer i form af terminologi og/eller placering af indhold (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 1 KOL Plejeplan - Pulsoximeterprojektet Kommunikationsredskab Løsningsrummet indebærer ikke anvendelse af et specifikt kommunikationsværktøj. ISBAR anvendes i de fleste af de deltagende kommuner, men andre værktøjer som f.eks. ABCDEmodellen anvendes andre kommuner. 9

10 BILAG 2: EFFEKTMÅLING Spørgeskema Nedenstående spørgeskema udsendes til relevante medarbejdere i hjemmesygeplejen i de deltagende kommuner. Formål: Formålet med dette spørgeskema er at vurdere effekten af undervisning og diverse værktøjer (Pulsoximeter, ISBAR (eller andet kommunikationsværktøj), KOL Plejeplan osv.) indført i forbindelse med Projekt Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen. Metode: Spørgeskemaet skal udfyldes af sygeplejersker/sosu medarbejdere som har deltaget i projektet og som har modtaget undervisning og evt. brugt løsningspakken Indledning: Dette spørgeskema omhandler Projekt Pulsoximeter i hjemmesygeplejen. Gennem dette projekt har hjemmesygeplejersken/sosu assistenten fået nogle værktøjer til rådighed, som gerne skulle give medarbejderen bedre handlemuligheder i en situation, hvor en borger med KOL oplever akut forværring, samt skabe tryghed og serviceforbedring for borgeren. I det følgende: når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når der skrives plejeplan, menes den individuelt udarbejdede KOL plejeplan for borgeren (som også kaldes handleplan eller pleje/handleplan). Spørgsmålene i spørgeskemaet relaterer sig til Projekt Pulsoximeter i din kommune, hvor din kommune har haft fokus på KOL og på brugen af pulsoximeter og andre værktøjer. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. Ny side 10

11 Først vil vi gerne vide lidt om dig og din deltagelse i projektet I hvilken kommune er du ansat? Drop-down med kommunerne Går du fortrinsvis i: Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Hvad er din stilling/funktion? Drop-down med valgmuligheder: Sygeplejerske, SOSU Assistent, SOSU Hjælper Hvilket distrikt arbejder du i? Som en del af Pulsoximeterprojektet har jeg modtaget undervisning (ved klasseundervisning og/eller sidemandsoplæring) i: (Flere svarmuligheder) Drop-down med svarmuligheder (afhængigt af kommunevalg i tidligere spørgsmål). Kalundborg og Guldborgsund ønsker input om distrikt. KOL sygdomsforståelse Brug af pulsoximeter Udarbejdelse af KOL-plejeplaner Har ikke modtaget undervisning Hvor mange KOL-plejeplaner har du været med til at udarbejde inden for de sidste 4/5 måneder? Hvor mange gange har du inden for de sidste 4/5 måneder foretaget en pulsoximetermåling hos en borger? Hvor mange gange har du brugt ISBAR/ Kommunikationsredskabet indenfor de sidste 4/5 måneder? Ingen 1-5 plejeplaner 6-10 plejeplaner plejeplaner Flere end 15 plejeplaner Ingen 1-5 gange 6-10 gange gange Flere end 15 gange Ingen 1-5 gange 6-10 gange gange Flere end 15 gange Ny side Kontakt til læger osv. for KOL-borgere Ja Nej Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med praktiserende læge i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere 11

12 Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med et lunge-ambulatorium i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med vagtlæge i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har brugt Pulsoximeter Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til at anvende pulsoximeter. Når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. Pulsoximeter Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig sikker i anvendelsen af pulsoximeter i en borgers stabile fase Jeg føler mig sikker i anvendelsen af pulsoximeter i situationer hvor en borger oplever en akut forværring Pulsoximeter-målingen er et supplement til observationer af borgerens tilstand/respirations frekvens Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge* Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med lungeambulatoriet* Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med 12

13 Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har brugt ISBAR/komm. Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til at bruge ISBAR/Kommunikationsværktøjet i forhold til KOL borgere. Når du besvarer skal du tænke på brug af principperne i kommunikationsværktøjet, og ikke nødvendigvis brug af selve værktøjet. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. ISBAR/Kommunikationsværktøj Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge * ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med lunge-ambulatoriet* ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med egne kolleger * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har udarbejdet plejeplaner Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til plejeplanen. Når der skrives plejeplan, menes den individuelt udarbejdede KOL plejeplan for borgeren (som også kaldes handleplan eller pleje/handleplan). Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. 13

14 Plejeplan Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge* Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med lunge-ambulatoriet* Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* Plejeplanen bidrager til en mere kvalificeret pleje af KOL Borgeren* Plejeplanen bliver læst/brugt internt i organisationen Plejeplanen er let at anvende i mit daglige arbejde Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog internt i egen organisation * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har udarbejdet plejeplaner, ingen til spørgsmålet om man har brugt pulsoximeter, ingen til spørgsmålet om man har brugt ISBAR og krydset af at man ikke har modtaget undervisning Endelig har vi nogle generelle spørgsmål om din oplevelse af effekten af de indførte værktøjer. Når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet præsenteret i dit daglige arbejde. 14

15 Øvrigt Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Efter undervisning, i eksempelvis KOL sygdomsforståelse og/eller brugen af pulsoximeter og/eller udarbejdelse af plejeplaner kan jeg bedre dæmpe angsten hos borger * Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne kontakte sygeplejersken/assistenten i situationer med akut forværring Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne få foretaget en klinisk vurdering i situationer med akut forværring Jeg har i perioden medvirket til at forebygge (gen) indlæggelser hos borgere med KOL * Vises kun hvis de har svaret at de har modtaget noget undervisning Ny side Kommentarer Har du yderligere kommentarer? Har du nogen yderligere kommentarer til Projekt Pulsoximeter eller til de værktøjer og processer som er blevet præsenteret i dit daglige arbejde i forbindelse med projektet? 15

16 BILAG 3: UNDERVISNINGSMATERIALE Nedenfor fremgår det udarbejdede undervisningsmateriale, der bruges som udgangspunkt for undervisningsforløb i de enkelte kommuner (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 3-1 Disposition til KOL Undervisning Bilag 3-2 KOL Undervisning i Sygeplejen Bilag 3-3 KOL Undervisning målrettet SOSU assistenter og medhjælpere Bilag 3-4 Bilag til KOL Undervisning målrettet SOSU assistenter og medhjælpere Bilag 3-5 Vejledning i brug af saturationsmåler 16

17 BILAG 4: KOMMUNIKATIONSMATERIALE Nedenfor fremgår kommunikationsmateriale der er udarbejdet af arbejdsgruppen for kommunikation, og som anvendes i projektet. Folder og skrivelse er udarbejdet så det kan tilrettes de enkelte kommuners behov (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 4-1 Pulsoximeter folder til borgere Bilag 4-2 Pulsoximeter skrivelse til læger Videoer til forskellige målgrupper hos kommunerne, hhv. kommunal ledelse, praktiserende læger og hjemmesygeplejen: Kirsten Bjerregaard Ældrechef i Solrød Kommune Jette Elbrønd praktiserende læge i Rønnede Hanne Rode KOL Sygeplejerske i Slagelse Kommune 17

VelfærdsInnovation Sjælland

VelfærdsInnovation Sjælland VelfærdsInnovation Sjælland VIS Velfærdsteknologikonference 2015 Sørup Herregård, d. 4. marts 2015 Hasse Petersen, VelfærdsInnovation Sjælland www.vi-s.dk Udvælgelse og implementering af velfærdsteknologi

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse

KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse KOL-kompetencecenter udkast udvidet beskrivelse Baggrund Region Sjælland og regionens kommuner afprøver og implementerer i disse år en række tiltag, som skal forbedre behandlingen af mennesker med kroniske

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning

Fokusområder 2014. 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning Fokusområder 2014 1. Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn 2. Senhjerneskade herunder pensionsreformens betydning 3. Metodeudvikling herunder evidens & effekt med misbrugsområdet og nyspecialisering

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation

Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem. Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business Case: Stort potentiale i SPIS med App tit og TRÆN dig hjem Rikke Bastholm Clausen, Innovationskonsulent, Center for Sundhedsinnovation Business case Implementering på landsplan: hvad ville effekten

Læs mere

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS Spørskema til projekt forflytning i VIS Formål Formålet er at undersø hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau, herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Måling af relationel koordinering

Måling af relationel koordinering Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann kal@teamarbedjsliv.dk; imw@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Forflytning på Plejecentre. Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning

Forflytning på Plejecentre. Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning Forflytning på Plejecentre Anbefalinger Organisering, Standarder og Undervisning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Organisering... 5 2.1 Organisering i forhold til det strategiske... 6 2.2 Organisering

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014

Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014 Status pa sygeplejeklinik i Faaborg 2014 Indledning Sygeplejeklinikken i Faaborg startede op d. 1. december 2013. Det følgende er en status på klinikkens drift gennem de første 9 måneder. Opsamlingen følger

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1

Veteran Innovation Camp. 31. marts 2014. Test af sidefod 1 Veteran Innovation Camp 31. marts 2014 Test af sidefod 1 Hvordan kan offentlige, private og frivillige organisationer i fællesskab skabe gode løsninger for at støtte veteraner med psykiske mén? 2 3 løsningsforslag

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere