Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen

2 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner Projektbeskrivelse Baggrund for projektet Målgrupper Løsningsrum Projektformål Metode til effektmåling Succeskriterier Leverancer Aktiviteter Grænseflader... 8 Bilag 1: Løsningsrum... 9 Pulsoximeter... 9 KOL Plejeplan... 9 Kommunikationsredskab... 9 Bilag 2: Effektmåling Spørgeskema Bilag 3: Undervisningsmateriale Bilag 4: Kommunikationsmateriale

3 1. DELTAGENDE KOMMUNER Greve Kommune Kontaktperson: Niels Kisku, Velfærdsteknologi- og IT-Projektkonsulent Telefon: Mail: Guldborgsund Kommune Kontaktperson: Didde Hornshøj, Projektkoordinator Telefon: Mail: Holbæk Kommune Kontaktperson: Pia Nørgaard, Hjemmesygeplejerske Telefon: Mail: Kalundborg Kommune Kontaktperson: Inge Jekes, Udviklingssygeplejerske Telefon: Mail: Køge Kommune Kontaktperson: Christina Thanning, Teamleder Telefon: Mail: Lolland Kommune Kontaktperson: Helle Sztuk, Kvalitets- og Udviklingskonsulent Telefon: Mail: Næstved Kommune Kontaktperson: Ladan Rezai, Konsulent Telefon: Mail: Slagelse Kommune Kontaktperson: Bitten Beyer, Distriktsleder Telefon: Mail: Solrød Kommune Kontaktperson: Kirsten Bjerregaard Andersen, Ældrechef Telefon: Mail: Sorø Kommune Kontaktperson: Bente Kristensen, Projektsygeplejerske Telefon: Mail: Stevns Kommune Kontaktperson: Tine Gylling, Teamleder Telefon: Mail: VelfærdsInnovation Sjælland Kontaktpersoner: Trine Jensen, Projektkonsulent, tlf , Hasse Petersen, Projektleder, tlf , 3

4 2. PROJEKTBESKRIVELSE Dette er en beskrivelse af projektet Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen. Den har til formål at udstikke rammen for gennemførsel af et forløbsstudie af anvendelse af projektets løsningsrum i de deltagende kommuner. Projektbeskrivelsen blev udarbejdet i den indledende planlægningsfase. Resultatet af arbejdet i planlægningsfasen fremgår af bilagene. 2.1 Baggrund for projektet Fælles for alle kommuner i Region Sjælland er, at de arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for KOL området, herunder aktiviteter i forbindelse med KOL-forløbsprogrammet. Igangsættelse af dette projekt bygger på erfaringer fra Solrød Kommune. Solrød Kommune har i en årrække udmærket sig ved at have en relativ lav genindlæggelsesprocent af borgere med KOL sammenlignet med andre kommuner i Region Sjælland. Hertil kommer, at hjemmesygeplejen i Solrød har oplevet, at anvendelse af pulsoximeter har støttet medarbejderne i opgaven med at berolige borgere i angstsituationer samt medvirket til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i et par enkelte situationer. På baggrund af erfaringerne fra Solrød Kommune blev det i regi af VelfærdsInnovation Sjælland besluttet at invitere de 17 kommuner i Region Sjælland til et tværkommunalt samarbejde omkring opkvalificering af hjemmesygeplejen i situationer, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt. 11 kommuner valgte at indgå i dette samarbejde: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Næstved, Slagelse, Solrød, Sorø og Stevns. 2.2 Målgrupper Medarbejdere Inklusionskriterier: Sygeplejersker SOSU assistenter (hos nogle af de deltagende kommuner) Borgere Inklusionskriterier: Borgere med moderat til meget svær KOL 1 Borgere med KOL, der modtager sygeplejeydelser Eksklusionskriterier: Borgere med KOL samt demens eller anden sygdom som umuliggør deltagelse 1 Moderat: 50 % <FEV1< 80 %, Svær: 30 % <FEV1< 50 %, Meget svær: FEV1< 30 % eller FEV1 <50 % og respirationssvigt (Kilde: Region Sjælland, forløbsprogram KOL) 4

5 2.3 Løsningsrum Projektets løsningsrum blev endeligt defineret på en løsningsworkshop med deltagelse af de 11 kommuner, praktiserende læger, sygeplejersker fra lungeambulatorier, hjemmesygeplejen, KOL sygeplejersker og Danmarks Lungeforening. Løsningsrummet inkluderer: 1. Pulsoximeter som arbejdsredskab til hjemmesygeplejen 2. KOL plejeplan (handle-/plejeplan) for alle borgere med moderat til meget svær KOL, evt. inklusiv behandlingsplan fra praktiserende læge 3. Kommunikationsredskab (eks. ISBAR) til understøttelse af dialog mellem hjemmesygepleje og praktiserende læge/vagtlæge Se Bilag 1 for yderligere oplysninger omkring løsningsrummet. 2.4 Projektformål Projektets overordnede formål er at opkvalificere medarbejdere i hjemmesygeplejen i situationer, hvor en borger med KOL føler sig dårligere end vanligt. Der er blevet arbejdet ud fra følgende tre delmål: 1. Skabe bedre arbejdsvilkår for hjemmesygeplejerske/sosu assistent ved at give medarbejdere bedre handlemuligheder i situationen, hvor en borger med KOL oplever akut forværring 2. Skabe tryghed og serviceforbedring for borgere med moderat til meget svær KOL 3. Skabe besparelse for kommuner gennem reduktion i antallet af uhensigtsmæssige (gen) indlæggelser af borgere med KOL 2.5 Metode til effektmåling Delmål 1: Medarbejdere Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse (kvalitativ evaluering) blandt relevante medarbejdere i hjemmesygeplejen omkring anvendelse af løsningsrummet som led i forløbsstudiet. Spørgeskemaet udsendes i slutningen af forløbsstudiet. I spørgeskemaundersøgelsen skal medarbejderne forholde sig til en række udsagn, herunder: om medarbejderne kan håndtere brugen af pulsoximeter og vurdere og handle på målingen om medarbejderne har en kvalificeret dialog med regionale sundhedsaktører ved anvendelse af løsningsrummet om medarbejdere har sygdomsforståelse for KOL og er i stand til at foretage observationer med henblik på tidlig opsporing af sygdomsforværring hos borgere For yderligere oplysninger omkring indholdet i spørgeskemaundersøgelsen, se Bilag 2. 5

6 Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Delmål 2: Borgere Medarbejderes vurderinger af, hvorvidt en borger føler sig tryg, inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen (kvalitativ evaluering), som nævnt ovenfor. I spørgeskemaundersøgelsen skal medarbejderne forholde sig til følgende udsagn: Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne kontakte sygeplejerske/sosu assistent i situationer med akut forværring Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne få foretaget en klinisk vurdering i situationer med akut forværring Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Delmål 3: Skabe besparelse for kommuner Effekten af anvendelse af projektets løsningsrum i forhold til delmål 3 vedrørende besparelse for kommunerne estimeres både ved hjælp af en kvalitativ evaluering (via spørgeskemaundersøgelse) og kvantitativ evaluering. Den kvalitative evaluering inkluderer medarbejderens vurdering af, hvorvidt de med anvendelsen af løsningsrummet i forløbsstudiet har været med til at forbygge (gen)indlæggelser. Spørgsmål herom inkluderes i spørgeskemaundersøgelsen blandt medarbejdere. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen kvalificeres efterfølgende via interviews med kommunale projektledere, og i nogle tilfælde nøglemedarbejdere i kommunerne. Den kvantitative evaluering foretages ved hjælp af et forløbsstudie i 2013 uden kontrolgruppe: Antallet af KOL-relaterede sygehus-udskrivninger (DJ44, DJ96 og DJ13-18) registreres for inkluderede borgere med KOL i perioden 1/5-1/ Disse data sammenlignes med data for de samme borgere fra perioden 1/5-1/ Borgere som dør, tilflytter/fraflytter i perioden under forløbsstudiet skal ikke medtages i den kvantitative evaluering. Data registreres gennem CPR-nr. og trækkes ud af KØS (Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag). 6

7 2.6 Succeskriterier Succeskriterier for projektet fremgår af nedenstående Figur 1: 1. At 80 % af medarbejderne i projektet vurderer at være kvalificeret i håndtering af pulsoximeter i situationen, hvor borgeren oplever akut forværring af sin KOL 2. At 80 % af medarbejderne vurderer, at løsningsrummet bidrager til at kvalificere dialogen med den praktiserende læge/vagtlægen/sygehuset 3. At 80 % af medarbejderne vurderer, at deres brug af løsningsrummet har skabt tryghed hos borgeren i situationen, hvor denne oplever en akut forværring af sin KOL 4. At 50 % af medarbejderne vurderer, at deres brug af løsningsrummet har medvirket til at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 5. At der er i måleperioden er sket et fald med 4 % i antallet af (gen) indlæggelser for borgere med KOL (afgrænset til aktionsdiagnose DJ44, DJ96 og DJ13-18) Figur 1: Succeskriterier for Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen 2.7 Leverancer De fælles leverancer i dette projekt er: Projektbeskrivelse Undervisningsmateriale, se evt. Bilag 3 Skabelon til KOL plejeplan (handleplan, pleje/handleplan), se evt. Bilag 1 Anbefaling i forhold til indkøb af pulsoximeter, se evt. Bilag 1 Kommunikationsmateriale til relevante interessenter, se evt. Bilag 4 Udbredelsespakke (Projektbeskrivelse, opdateret Business Case, Evalueringsrapport, inklusiv anbefalinger til andre kommuner) De individuelle kommunale leverancer i projektet består af: Planlægning og gennemførelse af undervisning af sygeplejersker og SOSU assistenter Udarbejdelse og anvendelse af KOL plejeplaner (handleplan, pleje/handleplan) Indkøb af pulsoximeter Anvendelse af kommunikationsredskab til dialog med regionale sundhedsaktører (f.eks. ISBAR) Kommunikation til relevante interessenter, herunder regionale samarbejdspartnere Samlet anvendelse af løsningsrummet i hjemmesygeplejen i et 5 måneders forløbsstudie 7

8 2.8 Aktiviteter Opstart Planlægning Indkøb og undervisning Implementering Evaluering og udbredelsespakke Etablere tværkommunalt projektlederforum Etablere lokale projektgrupper Definere projektplan, aktiviteter og leverancer Udarbejde: o Projektbeskrivelse o Kommunikationsmateriale og -plan til samarbejdspartnere (borgere, praktiserende læger, sygehuse og kommuner) o Indkøbsliste o Undervisningsplan (hvornår, hvem) og materiale o Standard plejeplan Definere: o Måleredskaber o Løsningsrum i workshop; pulsoximeter, plejeplaner, ISBAR Afholdelse af workshop med deltagelse af interessenter Indkøbe materiale Udarbejde: Implementeringsplan (hvor, hvordan, hvornår, support, dialog) i hver deltagende kommune Plejeplaner Undervisning af medarbejdere i målgruppen Information og kommunikation med interessenter Aktiviteterne i den enkelte kommune varierer. Der henvises til de lokale projektplaner Evaluering af forløbsstudie i forhold til projektformål og succeskriterier Udarbejde en udbredelsespakke, inkl. Evalueringsrapport med konklusioner og anbefalinger, opdateret Business Case og Projektbeskrivelse 2.9 Grænseflader Sideløbende med dette projekt har kommunerne en række lokale indsatser, herunder aktiviteter under KOL-forløbsprogrammet og styrkelse af det tværsektorielle samarbejde inden for KOL-området. 8

9 BILAG 1: LØSNINGSRUM Nedenfor fremgår de anbefalinger der er udarbejdet til de enkelte dele af projektets løsningsrum. Pulsoximeter Arbejdsgruppen bag afprøvning/indkøb afprøver forskellige udgaver af pulsoximeter. Der lægges i afprøvningen vægt på pålidelighed og brugervenlighed. På bagrund af afprøvningen udsender arbejdsgruppen anbefalinger til kommunerne omkring indkøb af pulsoximeter. KOL Plejeplan Nedenfor findes et link til skabelonen til KOL plejeplaner, som er udarbejdet af arbejdsgruppen. Denne skabelon anvendes i alle deltagende kommuner, dog laves der i enkelte kommuner småjusteringer i form af terminologi og/eller placering af indhold (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 1 KOL Plejeplan - Pulsoximeterprojektet Kommunikationsredskab Løsningsrummet indebærer ikke anvendelse af et specifikt kommunikationsværktøj. ISBAR anvendes i de fleste af de deltagende kommuner, men andre værktøjer som f.eks. ABCDEmodellen anvendes andre kommuner. 9

10 BILAG 2: EFFEKTMÅLING Spørgeskema Nedenstående spørgeskema udsendes til relevante medarbejdere i hjemmesygeplejen i de deltagende kommuner. Formål: Formålet med dette spørgeskema er at vurdere effekten af undervisning og diverse værktøjer (Pulsoximeter, ISBAR (eller andet kommunikationsværktøj), KOL Plejeplan osv.) indført i forbindelse med Projekt Pulsoximeter i Hjemmesygeplejen. Metode: Spørgeskemaet skal udfyldes af sygeplejersker/sosu medarbejdere som har deltaget i projektet og som har modtaget undervisning og evt. brugt løsningspakken Indledning: Dette spørgeskema omhandler Projekt Pulsoximeter i hjemmesygeplejen. Gennem dette projekt har hjemmesygeplejersken/sosu assistenten fået nogle værktøjer til rådighed, som gerne skulle give medarbejderen bedre handlemuligheder i en situation, hvor en borger med KOL oplever akut forværring, samt skabe tryghed og serviceforbedring for borgeren. I det følgende: når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når der skrives plejeplan, menes den individuelt udarbejdede KOL plejeplan for borgeren (som også kaldes handleplan eller pleje/handleplan). Spørgsmålene i spørgeskemaet relaterer sig til Projekt Pulsoximeter i din kommune, hvor din kommune har haft fokus på KOL og på brugen af pulsoximeter og andre værktøjer. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. Ny side 10

11 Først vil vi gerne vide lidt om dig og din deltagelse i projektet I hvilken kommune er du ansat? Drop-down med kommunerne Går du fortrinsvis i: Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Hvad er din stilling/funktion? Drop-down med valgmuligheder: Sygeplejerske, SOSU Assistent, SOSU Hjælper Hvilket distrikt arbejder du i? Som en del af Pulsoximeterprojektet har jeg modtaget undervisning (ved klasseundervisning og/eller sidemandsoplæring) i: (Flere svarmuligheder) Drop-down med svarmuligheder (afhængigt af kommunevalg i tidligere spørgsmål). Kalundborg og Guldborgsund ønsker input om distrikt. KOL sygdomsforståelse Brug af pulsoximeter Udarbejdelse af KOL-plejeplaner Har ikke modtaget undervisning Hvor mange KOL-plejeplaner har du været med til at udarbejde inden for de sidste 4/5 måneder? Hvor mange gange har du inden for de sidste 4/5 måneder foretaget en pulsoximetermåling hos en borger? Hvor mange gange har du brugt ISBAR/ Kommunikationsredskabet indenfor de sidste 4/5 måneder? Ingen 1-5 plejeplaner 6-10 plejeplaner plejeplaner Flere end 15 plejeplaner Ingen 1-5 gange 6-10 gange gange Flere end 15 gange Ingen 1-5 gange 6-10 gange gange Flere end 15 gange Ny side Kontakt til læger osv. for KOL-borgere Ja Nej Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med praktiserende læge i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere 11

12 Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med et lunge-ambulatorium i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere Jeg har, indenfor de sidste 4/5 måneder, været i kontakt med vagtlæge i forbindelse med mit arbejde med en eller flere KOL-borgere Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har brugt Pulsoximeter Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til at anvende pulsoximeter. Når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. Pulsoximeter Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg føler mig sikker i anvendelsen af pulsoximeter i en borgers stabile fase Jeg føler mig sikker i anvendelsen af pulsoximeter i situationer hvor en borger oplever en akut forværring Pulsoximeter-målingen er et supplement til observationer af borgerens tilstand/respirations frekvens Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge* Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med lungeambulatoriet* Pulsoximeter-målingen bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med 12

13 Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har brugt ISBAR/komm. Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til at bruge ISBAR/Kommunikationsværktøjet i forhold til KOL borgere. Når du besvarer skal du tænke på brug af principperne i kommunikationsværktøjet, og ikke nødvendigvis brug af selve værktøjet. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. ISBAR/Kommunikationsværktøj Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge * ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med lunge-ambulatoriet* ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* ISBAR(/kommunikationsværktøjet) bidrager til en kvalificeret dialog med egne kolleger * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har udarbejdet plejeplaner Her vil vi gerne vide lidt om din oplevelse i forhold til plejeplanen. Når der skrives plejeplan, menes den individuelt udarbejdede KOL plejeplan for borgeren (som også kaldes handleplan eller pleje/handleplan). Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet kørt ind i dit daglige arbejde. 13

14 Plejeplan Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med praktiserende læge* Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med lunge-ambulatoriet* Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog med vagtlægen* Plejeplanen bidrager til en mere kvalificeret pleje af KOL Borgeren* Plejeplanen bliver læst/brugt internt i organisationen Plejeplanen er let at anvende i mit daglige arbejde Plejeplanen bidrager til en kvalificeret dialog internt i egen organisation * Vises kun hvis de har svaret ja til spørgsmålet ovenfor om de har været i kontakt med Ny side Denne side vises ikke hvis man har svaret Ingen til spørgsmålet om man har udarbejdet plejeplaner, ingen til spørgsmålet om man har brugt pulsoximeter, ingen til spørgsmålet om man har brugt ISBAR og krydset af at man ikke har modtaget undervisning Endelig har vi nogle generelle spørgsmål om din oplevelse af effekten af de indførte værktøjer. Når der skrives borger, forstås en borger med moderat til meget svær KOL. Når du besvarer spørgeskemaet, så bedes du tænke tilbage på de sidste ca. 4-5 mdr., hvor de nye værktøjer er blevet præsenteret i dit daglige arbejde. 14

15 Øvrigt Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ikke rel. /ved ikke Hvor enig er du i følgende udsagn? Efter undervisning, i eksempelvis KOL sygdomsforståelse og/eller brugen af pulsoximeter og/eller udarbejdelse af plejeplaner kan jeg bedre dæmpe angsten hos borger * Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne kontakte sygeplejersken/assistenten i situationer med akut forværring Borger giver udtryk for, at han/hun oplever tryghed ved at kunne få foretaget en klinisk vurdering i situationer med akut forværring Jeg har i perioden medvirket til at forebygge (gen) indlæggelser hos borgere med KOL * Vises kun hvis de har svaret at de har modtaget noget undervisning Ny side Kommentarer Har du yderligere kommentarer? Har du nogen yderligere kommentarer til Projekt Pulsoximeter eller til de værktøjer og processer som er blevet præsenteret i dit daglige arbejde i forbindelse med projektet? 15

16 BILAG 3: UNDERVISNINGSMATERIALE Nedenfor fremgår det udarbejdede undervisningsmateriale, der bruges som udgangspunkt for undervisningsforløb i de enkelte kommuner (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 3-1 Disposition til KOL Undervisning Bilag 3-2 KOL Undervisning i Sygeplejen Bilag 3-3 KOL Undervisning målrettet SOSU assistenter og medhjælpere Bilag 3-4 Bilag til KOL Undervisning målrettet SOSU assistenter og medhjælpere Bilag 3-5 Vejledning i brug af saturationsmåler 16

17 BILAG 4: KOMMUNIKATIONSMATERIALE Nedenfor fremgår kommunikationsmateriale der er udarbejdet af arbejdsgruppen for kommunikation, og som anvendes i projektet. Folder og skrivelse er udarbejdet så det kan tilrettes de enkelte kommuners behov (alle dokumenter relateret til Projekt Forflytning på Plejecentre kan findes på Bilag 4-1 Pulsoximeter folder til borgere Bilag 4-2 Pulsoximeter skrivelse til læger Videoer til forskellige målgrupper hos kommunerne, hhv. kommunal ledelse, praktiserende læger og hjemmesygeplejen: Kirsten Bjerregaard Ældrechef i Solrød Kommune Jette Elbrønd praktiserende læge i Rønnede Hanne Rode KOL Sygeplejerske i Slagelse Kommune 17

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Laura Emdal Navne, Louise Borst og Martin Sandberg Buch Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Evaluering af projekt

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen 2009... 5 Personalepolitisk messe 2010...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune

Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.04 Evaluering af Udgående Akutafdeling i Kolding Kommune Forebyggelse af akutophold i kommunen og akutte, medicinske indlæggelser på sygehus Marie Brandhøj Wiuff

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere