VURDERING AF BETA.WWW.TAEKWONDO.DK Udarbejdet på vegne af testgruppen. Handlingsforløb siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING AF BETA.WWW.TAEKWONDO.DK Udarbejdet på vegne af testgruppen. Handlingsforløb siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april."

Transkript

1 VURDERING AF BETA.WWW.TAEKWONDO.DK Udarbejdet på vegne af testgruppen. Handlingsforløb siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april. Involverede: Lars Morild (LM), Ejnar Mikkelsen (EM), Lars Gregersen (LG), Hans Majlinder (HM), Jan Jørgensen (JJ), Jesper Kristensen (JK), testgruppen (TG) og leverandøren. Dato Handling Bemærkning Der indkaldes til møde med testgruppen, repræsentanter for DTaF, repræsentanter for leverandøren. Mødedato sættes til den 25. april i Århus Der oprettes et Trello-board, og der åbnes for beta-sitet igen. Senere fortæller leverandøren, at Frontend driller lidt, men den er lige på trapperne - i dag. Adgang til backend er i første omgang forbeholdt LM, JJ og leverandøren kl. ca. 22 Mødet aflyses. Vel og mærke af leverandøren! LM adviserer JK om morgenen den 25. april, kl Der fremsendes en mail til HB, som anbefaler straks at stoppe løsningen, indtil Umiddelbart ingen reaktion fra HB. Ikke engang et Tak for din mail. rollefordelingen i projektet er klart defineret TG lukkes ude igen En anbefaling sendes til HB, om at pause projektet straks, indtil der foreligger en styring af kommandovejen LM sender svar på anbefaling fra JK Bekræftelsen på anbefalingen var vist havnet mellem to stole JK sendte indtrængende anbefaling til EM JK holdt møde med EM og LG i Uggerhalne I referat af HB-møde 23. april fremgår at HB sætter alle sejl ind for at få første version i luften (citat) I referat af HB-møde 18. maj fremgår at det nye websystem vil være færdigprogrammeret 20. juni, hvis der fortsættes med fuld fart. Dels at systemet kan være klar til at gå live 1. august TG hører ad omveje, at HB har valgt at fortsætte projektet TG sender anbefaling til HB. Jf. bilag 1. I stedet for at bremse op, accelerer HB processen trods indsigelser og aftale på repræsentantskabsmødet. HB fortsætte trods store indsigelser og protester TG har endnu ikke fået adgang til administration af sitet JK modtager Instrukser til test fra leverandøren På trods af flere forespørgsler, er der stadig ikke udleveret adgang til sitet

2 JK fra TG har fået bruger- og admin-adgang til sitet. Resten af TG modtager ikke adgang Møde i Vejle med LM, HM, EM, JK og leverandøren (EM ankommer efter en times tid) JK modtog et udfyldt anbefalingsdokument fra EM, hvor indholdet er en anbefaling om at fortsætte med det nuværende projekt. JK har efterfølgende, uofficielt, delt password med resten af testgruppen. LM starter med en økonomisk konsekvensberegning, men med tal som ikke dokumenteres, hvorfor de ikke kan tages til efterregning. På efterfølgende forespørgsel om at få tilsendt den pågældende opstilling, får JK at vide, at tallene er fortrolige. HM har udarbejdet en omfattende kravsspecifikation for stævnedelen. Denne del er dog ikke implementeret i webløsningen endnu. Der var diskussioner frem og tilbage ang. løsningens soliditet og opsætning og en lettere uenighed mellem JK og leverandøren om opbygningen af kodestrukturen i frontend. JK roste den visuelle opbygning af Mit DTaF og dele af administrationen af backend, dog med forbeholde for ikke at have set database og den bagvedliggende opbygning i php. JK afviser dokumentet, bl.a. med henvisning til mandatet fra rep. møde, hvoraf det udtrykkeligt fremgik, at TG skulle udarbejde en indstilling til HB, ikke en fælles indstilling, udarbejdet af HB og trukket ned over hovedet på TG til 17 JK modtog daglige rykkere fra LM om en fælles anbefaling af projektet TG sender anbefaling til HB. Dette i henhold til aftale fra det ordinære repræsentantskabsmøde om at TG skulle udfærdige anbefaling til HB inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde Telefonmøde med EM og LM ang. fælles anbefaling. Konklusion Nøglen til succes i alle projekter ligger i forberedelsen. TG har pga. de benspænd man har været udsat for, gennem forløbet siden det ordinære rep. møde, kun fået mulighed for at foretage en begrænset og overfladisk analyse af løsningen. Dermed har TG ikke kunnet fremlægge en endelig anbefaling. TG kan derfor ikke for nuværende anbefale løsningen til fortsættelse, før HB åbner fuldstændig op for posen, og giver os ubegrænset adgang til også at se database og serverside koder. Se også bilag 1, som findes på side

3 Frontend Foretaget den 1. juni 2015, suppleret den 16. juni 2015 Som ved sidste evaluering virker sitet ikke på nogen måde færdiggjort. Det bærer præg af et forsøg, udarbejdet uden kravsspecifikation, uden mål eller delmål og helt uden involvering af grafisk uddannede kompetencer. Hovedbestyrelsen har valgt at overhøre testgruppens anbefaling om at sætte et midlertidig stop for processen, indtil en gennemarbejdet analyse af krav og ønsker forefindes. Billederne i headeren er indsat vha. en forkert metode. Uanset hvilket billede der vises, er toppen skåret af. Vidner om manglende teknisk indsigt. Navigationen virker nu bedre end sidst. Der er kommet mere samling, men hvor er menupunktet om bredde-taekwondo? Flere oversigter på forsiden? Hvis der er rulleskakt i begge oversigter, kunne de være samme højde som billederne i midten (card-design), så der ville være plads til mindst to oversigter mere. Events? Er det kalender der menes? Drejer det sig om alle begivenheder i DTaF, eller? Footeren er utydelig. Der mangler kontrast mellem tekst og baggrund. adressen i bunden skal selvfølgelig være fungerende

4 Responsive Manglende responsive design Sitet er på ingen måde responsive. Der er ikke taget højde for visning på tablet eller mobil. SEO: Google vil nedrangere sitet. Googles nyeste algoritme tager med i betragtning, om sitet er opbygget responsive, så i dette tilfælde bliver sitets pagerank reduceret væsentligt. I sitets kodestruktur/opbygning er der andre uheldige metoder som ligeledes har stor virkning på sitets pagerank. Usability: Sitets usability bliver væsentligt dårligere, da bl.a. navigationen slet ikke er optimeret til visning på mobil. Statistikken viser, at mobile browsninger er i stærk stigning. Med den valgte opsætning af front-end, vil det blive meget vanskeligt at gennemføre responsive webdesign på dette site. Pga. manglende semantiske tags, et hav af inline styles, samt det generelle rod i hele htmlstrukturen, vil det være en uoverkommelig opgave, som sitet er skruet sammen for nuværende. Hvis det skal blive et velfungerende, responsive webdesign, skal hele front-end nødvendigvis opbygges på en anden, og langt mere korrekt måde.

5 En tilfældig artikel På undersiderne for de enkelte artikler, er der også store mangler og uhensigtsmæssige virkemåder. 1. Hvor blev den globale navigation af? 2. Header og footer er forsvundet. 3. Langt bedre udnyttelse af siden kunne ønskes. Fx beholde feltet med de seneste nyheder, så brugeren let kan vælge en anden nyhed. 4. Den lokale menu til højre er ikke umiddelbar forståelig. Der mangler forklaring. 5. Url er ikke SEO-optimeret. Den skal vise en tekst som er sigende for nyheden.

6 Kodemæssigt er der ikke sket nogen forbedring i forhold til sidste evaluering. Siderne er stadig fyldt med inline-styles. Problem: Google har unødvendig tung kode at gennemgå. Inline-styles virker kun på det specifikke element, de er vedhæftet det enkelte element, og skal derfor gentages, hvis samme udseende skal bruges igen. Det er med til at forsinke downloadtiden og dermed også Googles gennemgang af siden. Google rangerer bl.a. efter downloadtid Fra linje har vi et stort JavaScript. Hvorfor ligger det ikke i en separat js-fil? Problem: stort set det samme som ovenstående inline-style. Det forsinker den umiddelbare indlæsning af de SEO-vigtige oplysninger. Bør placeres i en separat fil, med link nederst i koden på siden som er berørt af scriptet. Navigationen er ikke udført korrekt. Den er sat op som en script-baseret menustruktur. Problem: accessability fejler. Fx skærmlæsere vil have problemer med at følge denne type link. Ligeledes vil Google. Navigation bør opbygges semantisk korrekt ift. html5 og tage højde for andre enheder. Dokumentets Doctype fortæller, at dokumentet er HTML5, men jeg ser stadig intet i koderne som peger i den retning. Til gengæld ser jeg adskillige metoder, brugt op gennem nullerne. Det skrev jeg også ved første evaluering af sitet. Bl.a. er der ikke brugt de korrekte semantiske tag-navne til de enkelte dele af siderne. Fx <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> osv. Problem: samme som nævnt tidligere. Aflæsning af sitet vil blive ulogisk, pga. manglende semantisk opbygning. Udsnit af den første del af koderne:

7 SEO (det umiddelbare) <title> er for kort. Udnyt 67 karakterer til at beskrive hver enkelt side. Kan <title> tilpasses hver side? <meta description> med abcd. Udnyt muligheden for at servere en tillokkende tekst på 160 karakterer for hvert resultat Google præsenterer for sitet. Kan <meta > tilpasses hver side? <h1> (det vigtigste SEO-element i den synlige del af en side) eksisterer stadig ikke. Resten af semantikken på siden eksisterer ikke. Der mangler markeringer som fortæller, at teksten er andet end fyld. Fx <h1>, <h2>, <p>, <a>, <ul>, <li> alle de tags som er vigtige i SEO. Link og Url er ikke SEO-optimerede. siger ikke en dyt om, hvad siden indeholder. Url en kunne ændres til Link skal ikke hedde: <div class="topmenu" onclick="document.location.href='/pages/guru.codes?id=18';">, men i stedet: <a href="talent_og_elite" class="topmenu">. Det er et spørgsmål om manglende teknisk indsigt, at link ser ud som de gør nu. SMO (Social Media Optimizing) Så er der link til FB. I hvert fald til siden, men ikke til grupperne. Der bør opstilles en klar mediestrategi, som sikrer en vedholdende kommunikation om forbundets arbejde, projekter, resultater, successer og milepæle. De sociale medier skal bruges langt mere strategisk i forbundets plan mod at genoprette respekten for forbundets arbejde. Ligeledes bør de sociale medier bruges strategisk til at skabe trafik på taekwondo.dk. Læg teasers ud i de sociale medier, med det formål, at trække læseren ind på hovedsitet vha. direkte link til den aktuelle artikel.

8 Mit DTaF Vurderet den 16. juni Velfungerende smart opsætning. Denne side fungerer logisk og gennemtænkt. Spørgsmålet er, om der er de ting der skal være, og om siden senere kan udvides. TAEKWONDOPAS Rigtig godt. God oversigt over medlemmets historie, kompetencer, kontaktoplysninger mv.

9 Profiloplysninger Fornuftig opsætning, med muligheder for at skifte klub, rette adresse mv.

10 Backend (egentlig ikke backend, men administrationsdelen) Vurderet den 16. juni Navigation spredt ud over hele skærmen??? Hvorfor? Det skaber ikke ligefrem overblik. Saml dog elementerne Generelt Almindelig, den har vi set før administration. En del usabilityfejl, som bør rettes. Bl.a. mht. de enkelte formularers opbygning. Label (teksten som fortæller feltets formål) bør ikke se ud som en del af feltet. Brugeren vil klikke på den pågældende tekst, da der ikke er en klar indikation af, hvor feltets grænser er. Hvis en forklarende tekst skal vises i feltet, skal det gøres med en placeholder. Rullefelter bør klart differentiere sig fra tekstfelter, ikke kun vha. en lille trekant i højre side.

11 Beskrivelse Her er alt for mange muligheder. Når der kan vælges skrifttype, størrelse, farver mv. så bliver det brugt, med deraf følgende Tivoli på siden. Dokumenter og filer Så kommer der endnu et navigationselement, langt væk fra de andre. (det var det sidste hjørne der manglede, for at navigationen er fuldkommen spredt tillykke). Klubber At tilføje en klub er relativ nemt. At tilføje et antal brugere, fungerer også, dog er der uklarhed om, hvad der sker, hvis en tilføjet bruger allerede har løst licens. Denne situation er ikke mulig at afprøve. Yderligere test er undladt her, men indeholder mange punkter som ikke er afklaret, eller fejler ved test.

12 KONKLUSION I forhold til sidst, må det konkluderes, at det er blevet en kende bedre, rent visuelt. På mediegrafikeruddannelsen svarer det nu til webdesign, efter de første fem ugers grundforløb. Mht. de vigtige koder bagved, er det stadig på første uges grundforløbsniveau, set ud fra en webintegratoruddannelse. Det faktum, at html ikke er korrekt, koderne ikke er optimeret til søgemaskiner og sitet ikke kan tilpasses til alle platforme, er begrundelse nok til denne vurdering. Testgruppen har gentagende gange påpeget IT-leverandørens manglende IT-kompetencer og understreget at DTaF med det foreløbige fra leverandøren aldrig får et system, der leverer op til nutidige standarder m.v. Det er helt uset at IT-leverandøren ikke selv afdækker de utallige fejl og mangler i det foreløbige system, men at testgruppen skal gøre leverandørens arbejde og fortælle denne, hvorledes et IT-system anno 2015 skal udvikles. Dvs. at anbefalingen fra testgruppen stadig bliver, at projektet stoppes nu, indtil en tilbundsgående analyse har vist, hvordan dette skal udføres.

13 BILAG Anbefaling Den 27. april 2015 På repræsentantskabsmødet, den 19. april 2015, blev det bestemt, at gruppen af beta-testere på DTaFs nye web-portal/it-løsning skulle involveres med henblik på en samlet vurdering og anbefaling til DTaFs hovedbestyrelse og repræsentantskabet ang. den valgte løsning. Pga. forskellige hændelser i forbindelse med den videre test af produktet, ser vi os nødsaget til at anbefale DTaF at stoppe projektet med øjeblikkelig virkning. Den fulde ordlyd af anbefalingen kan læses i dokumentet Anbefaling til Dansk Taekwondo Forbund.docx med tilhørende bilag. Ønskes yderligere dokumentation, kan dette fremsendes på anmodning. Det er vores håb, at Dansk Taekwondo Forbunds hovedbestyrelse vil tage dette til efterretning og skride til handling straks, så repræsentantskabet, klubberne og medlemmerne sikres en web- og IT-løsning, baseret på et professionelt grundlag. Anbefaling (sendt til Ejnar Mikkelsen) Den 5. maj 2015 Som du ser, er det tæt på, at web/it-projektet går i hårdknude. Derfor henvender jeg mig direkte til dig, som formand for DTaF. Jeg ved godt, at det kan se meget tilforladeligt ud, at der sker nogle ændringer på websidens udseende og du får meddelelse om at, nu er vi tæt på, alle kritikpunkter er løst, osv. Men det er bare ikke tilfældet. I dette handlingsforløb vil jeg indtrængende bede dig om at lytte efter gruppen af betatestere, som er sammensat af eksperter på hver deres område. Og denne gruppe siger samstemmende til dig; Dette er ikke professionelt arbejde. Der er så mange fejl, både når Carsten A. Pedersen og jeg ser det med Online Marketing Manager øjne, når vi ser det med søgemaskine-øjne, når vi ser på det med et grafisk blik, og ikke mindst, når vi ser på projektets brugervenlighed. Og det er bare den såkaldte Front-end. Når Claus D. Thomsen, Jan Jørgensen og Michael Iversen ser på Back-end, danner der sig det samme billede, om end værre. Vi skal gerne forklare dig problemerne i dybden, hvis dette måtte ønskes. Men for nu, vil jeg anmode dig om at træde i karakter og stoppe projektet, indtil det hele er gennemanalyseret til en endelig vurdering, med henblik på en udførlig afstemning af krav til funktioner, struktur og kodning, samt udarbejdelse af endeligt layout, (Front-end og Back-end), kontraktlige forhold osv. En analyse, som involverer uvildige og professionelle eksperter på området. Jeg frygter, at hvis HB vælger at overhøre anbefalingen fra testgruppen, vil det på sigt give yderligere omkostninger i form af øget support, manglende præsentation i Google (pga. manglende

14 søgemaskineoptimering), mange fremtidige fejlretninger og tilpasninger af produktet, samt konstante frustrationer fra slutbrugerne af produktet med den deraf følgende effekt, at produktet ikke vil blive brugt i så vid omfang, at det bliver en reel besparelse for forbundet, men derimod endnu en omkostning i form af øget pres på sekretariatet. Så, Ejnar. Stop projektet nu, mens tid er Anbefaling Den 1. juni 2015 Eftersom HB har valgt at overhøre testgruppens anbefaling om et stop den 26. april, må der nødvendigvis straks foretages Damage-control, så produktet kan blive bragt nogenlunde på rette vej igen, og der bliver sat minimumskrav til løsningens tekniske soliditet, som leverandøren nødvendigvis skal leve op til. Betatest igangsættes straks igen, men denne gang på flere samtidige niveauer. 1. Der udføres fem brugertest ( tænk højt test). a. Der udvælges en testleder. b. Der udvælges fem relevante testpersoner blandt forbundets klubber 2. Der udføres en ekspert-test (den eksisterende gruppe). a. TG får straks adgang til den fulde løsning. Dvs. såvel frontend og backend som serverside. b. Frontend testes ift. relevante krav til en frontend år c. Backend testes ift. de krav der er stillet op, samt stilles op ved fornyelse af den grundlæggende analyse af forbundets behov og krav til løsningen. d. Der foretages en kritisk vurdering af løsningens tekniske soliditet. Dette testforløb har som formål, at imødekomme det grundlæggende arbejde, som HB i første omgang undlod at gennemføre, hvorefter projektet er løbet af sporet og endnu ikke har nået selv de mest grundlæggende krav til en rimelig løsning anno Anbefaling Den 17. juni 2015 Ift. det førstnævnte skema over hændelsesforløbet siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april 2015, kan anbefalingen kun lyde således: TG kan derfor ikke for nuværende anbefale løsningen til fortsættelse, før HB åbner fuldstændig op for posen, og giver TG ubegrænset adgang til også at se database og serverside koder. Frontend kan slet ikke leve op til det ønskelige, med den opsætning det har nu. Brugerinterfacet i backend ser fornuftig ud, men er behæftet med mange fejl. TG kan ikke vurdere på database og serverside kodning (php), da vi ikke har fået adgang. En stor del af tiden siden sidste rep. møde har flere af TG ikke haft adgang til hverken frontend eller backend og kan derfor ikke give en retvisende analyse af produktet.

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

DRAKE EKSAMENSPROJEKT

DRAKE EKSAMENSPROJEKT DRAKE EKSAMENSPROJEKT 2. semester - CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/drake/index.php Gruppe 2 Lucas Perch http://www.lucasperch.dk kontakt@lucasperch.dk Niclas Sand http://www.niclassand.dk

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Der findes utallige versioner af CMSer til forskellige styresystemer og databaser.

Der findes utallige versioner af CMSer til forskellige styresystemer og databaser. Indholdsfortegnelse Abstract... 1 Indledning... 2 Hvad er CMS?... 3 Open source CMS vs. closed source CMS... 4 Analyse... 5 Analyse af Joomla (version 1.5.15)... 7 Joomla frontend... 7 Joomla backend...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner

Usability-test af www.praktikpladsen.dk. UNI C Maj 2005 1.0 Af Julia Gardner Usability-test af www.praktikpladsen.dk 1.0 Af Julia Gardner Indhold 1 Sammenfatning...4 1.1 Webstedets anvendelighed og relevans...4 1.2 Webstedets design og opbygning...4 2 Baggrund...6 2.1 Formål med

Læs mere

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS

REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS REDESIGN AF SØREN K S WEBSITE SKREVET AF KARINA MAHMUD OLE SERGIO CLAUS WEBSITE - PROJEKT 3 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner MUL- A 1. semester, 2012 PROJEKT URL http://cph43.webkn.dk/sorenk LÆRERE

Læs mere

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956

Sofie Løndal Dyrlund loendal@ruc.dk - str. Nr. 43956 Det Grønne Hus E n p r a k t ik r a p p o r t - str. Nr. 43956 Indholdsfortegnelse PROLOG 3 PROBLEMFORMULERING 5 TEORI OG PROJEKTDESIGN 6 METODE 7 EMPIRI 8 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 8 NOTATET OG FOLDEREN

Læs mere

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015

Web-guide Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Hvordan arbejder man med Enhedslistens hjemmesider? 1. udgave, 2015 Web-guide Enhedlisten stiller på landsplan et system til redigering og visning af hjemmesider til rådighed for afdelinger og regioner.

Læs mere

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer:

Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Business executive summary Introduktion Snoozeer Brugsscenarier for applikationen: Undersøgelsens opbygning og formål Metode og Testmiljøer: Ekspertvurdering: Spørgeskemaundersøgelse Eye tracking Brugertest

Læs mere

Touch interface til mobilt Borger.dk

Touch interface til mobilt Borger.dk Touch interface til mobilt Borger.dk Touch Gesture Interface for a mobile version of Borger.dk Mads Skøtt Sørensen S083247 Lyngby 2012 IMM-B.Eng.-2012-11 Technical University of Denmark Department of Informatics

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Indledning: Extravagance Værdier, Vision og Mission:

Indledning: Extravagance Værdier, Vision og Mission: Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Extravagance Værdier, Vision og Mission:... 2 Analyse af Crystle.dk:... 3 Afsender:... 3 Målgruppe:... 3 Opbygning og navigation:... 3 Farvebrug og virkemidler:...

Læs mere

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord

Is à Bella E-handel. MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010. Erhvervsakademiet København Nord Erhvervsakademiet København Nord MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Afleveret i 4 eksemplarer d 28. maj kl. 14.00 Is à Bella E-handel Forfatterer: Jakob Christoffersen,

Læs mere

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan 2009-2010 Erhvervsakademiet København Nord link: www.mctc.7effrey.dk Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec. 2009

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4

Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Indholdsfortegnelse Abstract... 3 Indledning... 3 Motivation... 3 Afgrænsning... 4 Metodekatalog... 4 Ordinære interview... 4 Kontekstuelle interviews... 5 Fremtidsværksteds-inspireret gruppeinterview...

Læs mere

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/

Midtvejsprojekt. Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012. URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Midtvejsprojekt Udarbejdelse af portfolio 1. semester 2012 URL: http://webhotel.eamv.dk/mmd270850/portfolio/ Malene Thomsen Erhversakademi Midtvest MMD 1.A 26. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere