VURDERING AF BETA.WWW.TAEKWONDO.DK Udarbejdet på vegne af testgruppen. Handlingsforløb siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING AF BETA.WWW.TAEKWONDO.DK Udarbejdet på vegne af testgruppen. Handlingsforløb siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april."

Transkript

1 VURDERING AF BETA.WWW.TAEKWONDO.DK Udarbejdet på vegne af testgruppen. Handlingsforløb siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april. Involverede: Lars Morild (LM), Ejnar Mikkelsen (EM), Lars Gregersen (LG), Hans Majlinder (HM), Jan Jørgensen (JJ), Jesper Kristensen (JK), testgruppen (TG) og leverandøren. Dato Handling Bemærkning Der indkaldes til møde med testgruppen, repræsentanter for DTaF, repræsentanter for leverandøren. Mødedato sættes til den 25. april i Århus Der oprettes et Trello-board, og der åbnes for beta-sitet igen. Senere fortæller leverandøren, at Frontend driller lidt, men den er lige på trapperne - i dag. Adgang til backend er i første omgang forbeholdt LM, JJ og leverandøren kl. ca. 22 Mødet aflyses. Vel og mærke af leverandøren! LM adviserer JK om morgenen den 25. april, kl Der fremsendes en mail til HB, som anbefaler straks at stoppe løsningen, indtil Umiddelbart ingen reaktion fra HB. Ikke engang et Tak for din mail. rollefordelingen i projektet er klart defineret TG lukkes ude igen En anbefaling sendes til HB, om at pause projektet straks, indtil der foreligger en styring af kommandovejen LM sender svar på anbefaling fra JK Bekræftelsen på anbefalingen var vist havnet mellem to stole JK sendte indtrængende anbefaling til EM JK holdt møde med EM og LG i Uggerhalne I referat af HB-møde 23. april fremgår at HB sætter alle sejl ind for at få første version i luften (citat) I referat af HB-møde 18. maj fremgår at det nye websystem vil være færdigprogrammeret 20. juni, hvis der fortsættes med fuld fart. Dels at systemet kan være klar til at gå live 1. august TG hører ad omveje, at HB har valgt at fortsætte projektet TG sender anbefaling til HB. Jf. bilag 1. I stedet for at bremse op, accelerer HB processen trods indsigelser og aftale på repræsentantskabsmødet. HB fortsætte trods store indsigelser og protester TG har endnu ikke fået adgang til administration af sitet JK modtager Instrukser til test fra leverandøren På trods af flere forespørgsler, er der stadig ikke udleveret adgang til sitet

2 JK fra TG har fået bruger- og admin-adgang til sitet. Resten af TG modtager ikke adgang Møde i Vejle med LM, HM, EM, JK og leverandøren (EM ankommer efter en times tid) JK modtog et udfyldt anbefalingsdokument fra EM, hvor indholdet er en anbefaling om at fortsætte med det nuværende projekt. JK har efterfølgende, uofficielt, delt password med resten af testgruppen. LM starter med en økonomisk konsekvensberegning, men med tal som ikke dokumenteres, hvorfor de ikke kan tages til efterregning. På efterfølgende forespørgsel om at få tilsendt den pågældende opstilling, får JK at vide, at tallene er fortrolige. HM har udarbejdet en omfattende kravsspecifikation for stævnedelen. Denne del er dog ikke implementeret i webløsningen endnu. Der var diskussioner frem og tilbage ang. løsningens soliditet og opsætning og en lettere uenighed mellem JK og leverandøren om opbygningen af kodestrukturen i frontend. JK roste den visuelle opbygning af Mit DTaF og dele af administrationen af backend, dog med forbeholde for ikke at have set database og den bagvedliggende opbygning i php. JK afviser dokumentet, bl.a. med henvisning til mandatet fra rep. møde, hvoraf det udtrykkeligt fremgik, at TG skulle udarbejde en indstilling til HB, ikke en fælles indstilling, udarbejdet af HB og trukket ned over hovedet på TG til 17 JK modtog daglige rykkere fra LM om en fælles anbefaling af projektet TG sender anbefaling til HB. Dette i henhold til aftale fra det ordinære repræsentantskabsmøde om at TG skulle udfærdige anbefaling til HB inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde Telefonmøde med EM og LM ang. fælles anbefaling. Konklusion Nøglen til succes i alle projekter ligger i forberedelsen. TG har pga. de benspænd man har været udsat for, gennem forløbet siden det ordinære rep. møde, kun fået mulighed for at foretage en begrænset og overfladisk analyse af løsningen. Dermed har TG ikke kunnet fremlægge en endelig anbefaling. TG kan derfor ikke for nuværende anbefale løsningen til fortsættelse, før HB åbner fuldstændig op for posen, og giver os ubegrænset adgang til også at se database og serverside koder. Se også bilag 1, som findes på side

3 Frontend Foretaget den 1. juni 2015, suppleret den 16. juni 2015 Som ved sidste evaluering virker sitet ikke på nogen måde færdiggjort. Det bærer præg af et forsøg, udarbejdet uden kravsspecifikation, uden mål eller delmål og helt uden involvering af grafisk uddannede kompetencer. Hovedbestyrelsen har valgt at overhøre testgruppens anbefaling om at sætte et midlertidig stop for processen, indtil en gennemarbejdet analyse af krav og ønsker forefindes. Billederne i headeren er indsat vha. en forkert metode. Uanset hvilket billede der vises, er toppen skåret af. Vidner om manglende teknisk indsigt. Navigationen virker nu bedre end sidst. Der er kommet mere samling, men hvor er menupunktet om bredde-taekwondo? Flere oversigter på forsiden? Hvis der er rulleskakt i begge oversigter, kunne de være samme højde som billederne i midten (card-design), så der ville være plads til mindst to oversigter mere. Events? Er det kalender der menes? Drejer det sig om alle begivenheder i DTaF, eller? Footeren er utydelig. Der mangler kontrast mellem tekst og baggrund. adressen i bunden skal selvfølgelig være fungerende

4 Responsive Manglende responsive design Sitet er på ingen måde responsive. Der er ikke taget højde for visning på tablet eller mobil. SEO: Google vil nedrangere sitet. Googles nyeste algoritme tager med i betragtning, om sitet er opbygget responsive, så i dette tilfælde bliver sitets pagerank reduceret væsentligt. I sitets kodestruktur/opbygning er der andre uheldige metoder som ligeledes har stor virkning på sitets pagerank. Usability: Sitets usability bliver væsentligt dårligere, da bl.a. navigationen slet ikke er optimeret til visning på mobil. Statistikken viser, at mobile browsninger er i stærk stigning. Med den valgte opsætning af front-end, vil det blive meget vanskeligt at gennemføre responsive webdesign på dette site. Pga. manglende semantiske tags, et hav af inline styles, samt det generelle rod i hele htmlstrukturen, vil det være en uoverkommelig opgave, som sitet er skruet sammen for nuværende. Hvis det skal blive et velfungerende, responsive webdesign, skal hele front-end nødvendigvis opbygges på en anden, og langt mere korrekt måde.

5 En tilfældig artikel På undersiderne for de enkelte artikler, er der også store mangler og uhensigtsmæssige virkemåder. 1. Hvor blev den globale navigation af? 2. Header og footer er forsvundet. 3. Langt bedre udnyttelse af siden kunne ønskes. Fx beholde feltet med de seneste nyheder, så brugeren let kan vælge en anden nyhed. 4. Den lokale menu til højre er ikke umiddelbar forståelig. Der mangler forklaring. 5. Url er ikke SEO-optimeret. Den skal vise en tekst som er sigende for nyheden.

6 Kodemæssigt er der ikke sket nogen forbedring i forhold til sidste evaluering. Siderne er stadig fyldt med inline-styles. Problem: Google har unødvendig tung kode at gennemgå. Inline-styles virker kun på det specifikke element, de er vedhæftet det enkelte element, og skal derfor gentages, hvis samme udseende skal bruges igen. Det er med til at forsinke downloadtiden og dermed også Googles gennemgang af siden. Google rangerer bl.a. efter downloadtid Fra linje har vi et stort JavaScript. Hvorfor ligger det ikke i en separat js-fil? Problem: stort set det samme som ovenstående inline-style. Det forsinker den umiddelbare indlæsning af de SEO-vigtige oplysninger. Bør placeres i en separat fil, med link nederst i koden på siden som er berørt af scriptet. Navigationen er ikke udført korrekt. Den er sat op som en script-baseret menustruktur. Problem: accessability fejler. Fx skærmlæsere vil have problemer med at følge denne type link. Ligeledes vil Google. Navigation bør opbygges semantisk korrekt ift. html5 og tage højde for andre enheder. Dokumentets Doctype fortæller, at dokumentet er HTML5, men jeg ser stadig intet i koderne som peger i den retning. Til gengæld ser jeg adskillige metoder, brugt op gennem nullerne. Det skrev jeg også ved første evaluering af sitet. Bl.a. er der ikke brugt de korrekte semantiske tag-navne til de enkelte dele af siderne. Fx <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer> osv. Problem: samme som nævnt tidligere. Aflæsning af sitet vil blive ulogisk, pga. manglende semantisk opbygning. Udsnit af den første del af koderne:

7 SEO (det umiddelbare) <title> er for kort. Udnyt 67 karakterer til at beskrive hver enkelt side. Kan <title> tilpasses hver side? <meta description> med abcd. Udnyt muligheden for at servere en tillokkende tekst på 160 karakterer for hvert resultat Google præsenterer for sitet. Kan <meta > tilpasses hver side? <h1> (det vigtigste SEO-element i den synlige del af en side) eksisterer stadig ikke. Resten af semantikken på siden eksisterer ikke. Der mangler markeringer som fortæller, at teksten er andet end fyld. Fx <h1>, <h2>, <p>, <a>, <ul>, <li> alle de tags som er vigtige i SEO. Link og Url er ikke SEO-optimerede. siger ikke en dyt om, hvad siden indeholder. Url en kunne ændres til Link skal ikke hedde: <div class="topmenu" onclick="document.location.href='/pages/guru.codes?id=18';">, men i stedet: <a href="talent_og_elite" class="topmenu">. Det er et spørgsmål om manglende teknisk indsigt, at link ser ud som de gør nu. SMO (Social Media Optimizing) Så er der link til FB. I hvert fald til siden, men ikke til grupperne. Der bør opstilles en klar mediestrategi, som sikrer en vedholdende kommunikation om forbundets arbejde, projekter, resultater, successer og milepæle. De sociale medier skal bruges langt mere strategisk i forbundets plan mod at genoprette respekten for forbundets arbejde. Ligeledes bør de sociale medier bruges strategisk til at skabe trafik på taekwondo.dk. Læg teasers ud i de sociale medier, med det formål, at trække læseren ind på hovedsitet vha. direkte link til den aktuelle artikel.

8 Mit DTaF Vurderet den 16. juni Velfungerende smart opsætning. Denne side fungerer logisk og gennemtænkt. Spørgsmålet er, om der er de ting der skal være, og om siden senere kan udvides. TAEKWONDOPAS Rigtig godt. God oversigt over medlemmets historie, kompetencer, kontaktoplysninger mv.

9 Profiloplysninger Fornuftig opsætning, med muligheder for at skifte klub, rette adresse mv.

10 Backend (egentlig ikke backend, men administrationsdelen) Vurderet den 16. juni Navigation spredt ud over hele skærmen??? Hvorfor? Det skaber ikke ligefrem overblik. Saml dog elementerne Generelt Almindelig, den har vi set før administration. En del usabilityfejl, som bør rettes. Bl.a. mht. de enkelte formularers opbygning. Label (teksten som fortæller feltets formål) bør ikke se ud som en del af feltet. Brugeren vil klikke på den pågældende tekst, da der ikke er en klar indikation af, hvor feltets grænser er. Hvis en forklarende tekst skal vises i feltet, skal det gøres med en placeholder. Rullefelter bør klart differentiere sig fra tekstfelter, ikke kun vha. en lille trekant i højre side.

11 Beskrivelse Her er alt for mange muligheder. Når der kan vælges skrifttype, størrelse, farver mv. så bliver det brugt, med deraf følgende Tivoli på siden. Dokumenter og filer Så kommer der endnu et navigationselement, langt væk fra de andre. (det var det sidste hjørne der manglede, for at navigationen er fuldkommen spredt tillykke). Klubber At tilføje en klub er relativ nemt. At tilføje et antal brugere, fungerer også, dog er der uklarhed om, hvad der sker, hvis en tilføjet bruger allerede har løst licens. Denne situation er ikke mulig at afprøve. Yderligere test er undladt her, men indeholder mange punkter som ikke er afklaret, eller fejler ved test.

12 KONKLUSION I forhold til sidst, må det konkluderes, at det er blevet en kende bedre, rent visuelt. På mediegrafikeruddannelsen svarer det nu til webdesign, efter de første fem ugers grundforløb. Mht. de vigtige koder bagved, er det stadig på første uges grundforløbsniveau, set ud fra en webintegratoruddannelse. Det faktum, at html ikke er korrekt, koderne ikke er optimeret til søgemaskiner og sitet ikke kan tilpasses til alle platforme, er begrundelse nok til denne vurdering. Testgruppen har gentagende gange påpeget IT-leverandørens manglende IT-kompetencer og understreget at DTaF med det foreløbige fra leverandøren aldrig får et system, der leverer op til nutidige standarder m.v. Det er helt uset at IT-leverandøren ikke selv afdækker de utallige fejl og mangler i det foreløbige system, men at testgruppen skal gøre leverandørens arbejde og fortælle denne, hvorledes et IT-system anno 2015 skal udvikles. Dvs. at anbefalingen fra testgruppen stadig bliver, at projektet stoppes nu, indtil en tilbundsgående analyse har vist, hvordan dette skal udføres.

13 BILAG Anbefaling Den 27. april 2015 På repræsentantskabsmødet, den 19. april 2015, blev det bestemt, at gruppen af beta-testere på DTaFs nye web-portal/it-løsning skulle involveres med henblik på en samlet vurdering og anbefaling til DTaFs hovedbestyrelse og repræsentantskabet ang. den valgte løsning. Pga. forskellige hændelser i forbindelse med den videre test af produktet, ser vi os nødsaget til at anbefale DTaF at stoppe projektet med øjeblikkelig virkning. Den fulde ordlyd af anbefalingen kan læses i dokumentet Anbefaling til Dansk Taekwondo Forbund.docx med tilhørende bilag. Ønskes yderligere dokumentation, kan dette fremsendes på anmodning. Det er vores håb, at Dansk Taekwondo Forbunds hovedbestyrelse vil tage dette til efterretning og skride til handling straks, så repræsentantskabet, klubberne og medlemmerne sikres en web- og IT-løsning, baseret på et professionelt grundlag. Anbefaling (sendt til Ejnar Mikkelsen) Den 5. maj 2015 Som du ser, er det tæt på, at web/it-projektet går i hårdknude. Derfor henvender jeg mig direkte til dig, som formand for DTaF. Jeg ved godt, at det kan se meget tilforladeligt ud, at der sker nogle ændringer på websidens udseende og du får meddelelse om at, nu er vi tæt på, alle kritikpunkter er løst, osv. Men det er bare ikke tilfældet. I dette handlingsforløb vil jeg indtrængende bede dig om at lytte efter gruppen af betatestere, som er sammensat af eksperter på hver deres område. Og denne gruppe siger samstemmende til dig; Dette er ikke professionelt arbejde. Der er så mange fejl, både når Carsten A. Pedersen og jeg ser det med Online Marketing Manager øjne, når vi ser det med søgemaskine-øjne, når vi ser på det med et grafisk blik, og ikke mindst, når vi ser på projektets brugervenlighed. Og det er bare den såkaldte Front-end. Når Claus D. Thomsen, Jan Jørgensen og Michael Iversen ser på Back-end, danner der sig det samme billede, om end værre. Vi skal gerne forklare dig problemerne i dybden, hvis dette måtte ønskes. Men for nu, vil jeg anmode dig om at træde i karakter og stoppe projektet, indtil det hele er gennemanalyseret til en endelig vurdering, med henblik på en udførlig afstemning af krav til funktioner, struktur og kodning, samt udarbejdelse af endeligt layout, (Front-end og Back-end), kontraktlige forhold osv. En analyse, som involverer uvildige og professionelle eksperter på området. Jeg frygter, at hvis HB vælger at overhøre anbefalingen fra testgruppen, vil det på sigt give yderligere omkostninger i form af øget support, manglende præsentation i Google (pga. manglende

14 søgemaskineoptimering), mange fremtidige fejlretninger og tilpasninger af produktet, samt konstante frustrationer fra slutbrugerne af produktet med den deraf følgende effekt, at produktet ikke vil blive brugt i så vid omfang, at det bliver en reel besparelse for forbundet, men derimod endnu en omkostning i form af øget pres på sekretariatet. Så, Ejnar. Stop projektet nu, mens tid er Anbefaling Den 1. juni 2015 Eftersom HB har valgt at overhøre testgruppens anbefaling om et stop den 26. april, må der nødvendigvis straks foretages Damage-control, så produktet kan blive bragt nogenlunde på rette vej igen, og der bliver sat minimumskrav til løsningens tekniske soliditet, som leverandøren nødvendigvis skal leve op til. Betatest igangsættes straks igen, men denne gang på flere samtidige niveauer. 1. Der udføres fem brugertest ( tænk højt test). a. Der udvælges en testleder. b. Der udvælges fem relevante testpersoner blandt forbundets klubber 2. Der udføres en ekspert-test (den eksisterende gruppe). a. TG får straks adgang til den fulde løsning. Dvs. såvel frontend og backend som serverside. b. Frontend testes ift. relevante krav til en frontend år c. Backend testes ift. de krav der er stillet op, samt stilles op ved fornyelse af den grundlæggende analyse af forbundets behov og krav til løsningen. d. Der foretages en kritisk vurdering af løsningens tekniske soliditet. Dette testforløb har som formål, at imødekomme det grundlæggende arbejde, som HB i første omgang undlod at gennemføre, hvorefter projektet er løbet af sporet og endnu ikke har nået selv de mest grundlæggende krav til en rimelig løsning anno Anbefaling Den 17. juni 2015 Ift. det førstnævnte skema over hændelsesforløbet siden det ordinære repræsentantskabsmøde den 19. april 2015, kan anbefalingen kun lyde således: TG kan derfor ikke for nuværende anbefale løsningen til fortsættelse, før HB åbner fuldstændig op for posen, og giver TG ubegrænset adgang til også at se database og serverside koder. Frontend kan slet ikke leve op til det ønskelige, med den opsætning det har nu. Brugerinterfacet i backend ser fornuftig ud, men er behæftet med mange fejl. TG kan ikke vurdere på database og serverside kodning (php), da vi ikke har fået adgang. En stor del af tiden siden sidste rep. møde har flere af TG ikke haft adgang til hverken frontend eller backend og kan derfor ikke give en retvisende analyse af produktet.

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet

Grafisk workflow. Hjemmeside til Bærkompagniet Grafisk workflow Hjemmeside til Bærkompagniet Dokumentation Opgaven Bærkompagniet skulle have designet og programmeret et website, hvor de kunne præsentere deres produkter samt mulige forhandlere kunne

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hjemmeside redesign af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Usability dokumentation Lavet af Sarina, Maria og René MulB-13 22.11.2013 I forbindelse med ekspertvurderingstests udarbejdes som hovedregel altid

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01

ONLINE TILMELDING DTAF TEKNIK STÆVNER Ver01 Dansk Taekwondo Forbund(DTaF) er ved at udvikle et nyt Dansk online tilmelding til Stævnebrug, det er det samme system som allerede nu bruges til kurser og lejre. Stævne tilmelding er baseret på DTaF licens

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby Mødestart: 10.00 Mødeslut: 19.00 (Jesper til kl. 16.45) Deltagere: Jan-Erik, Erik, Søren Herlev Jørgensen(SHJ), David, Mikael, Jan, Tarik, Jesper og Søren(SHK)(referent). Gennemgang af forretningsorden.

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa.

Stilen skulle gerne være feminin og primærfarven rosa. Grafisk design // Grafisk Design Hjemmesideløsning for syerske Sorami er et enmands-firma med mere end 25 års erfaring, som tilbyder omforandring af tøj og tøj syet efter eget design, samt håndlavede smykker.

Læs mere

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION

WORKFLOW & GRAFISK PRODUKTION Opgavebeskrivelse Kunde: Gorm Larsen & Zornig (GLZ) Websitet Social media cheat sheet er en oversigt over forskellige sociale mediers opsætning. Formålet er altså at gøre det nemt at finde de mål, der

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1

3 usability-tests. med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site. Gangstertest. Ekspertvurdering. Kortsortering. Side 1 3 usability-tests Gangstertest Ekspertvurdering Kortsortering med udgangspunkt i Køge Boldklubs web site Side 1 Køge Boldklubs web site Side 2 Gangstertest I gangstertesten har testpersonen fået stillet

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed

Webdesign og webkommunikation. 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Webdesign og webkommunikation 10. april: Søgemaskiner, optimering og tilgængelighed Program Kage næste gang: Lærerne! 10-12 Søgemaskineoptimering Tilgængelighed 13-15 Vejledning Husk: Obligatorisk opgave

Læs mere

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside.

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Grafisk Design Dokumentation Inspiration Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Kort om opgaven Hjemmesiden, skulle være oplysende om produkter og virksomheden, den skulle være enkel

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

KODNING AF RESPONSIV DESIGN

KODNING AF RESPONSIV DESIGN Grafisk Workflow REDEGØRELSE GRAFISK WORKFLOW 39 OPGAVEN Frk. Nielsens rengøringsfirma kom til os for at få lavet ny hjemmeside. Hun var træt af den gamle, da hun ikke kunne rette i indholdet, og valgte

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Frontend v3, primært med fokus på ændringer ift. Frontend v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Frontend v3, primært med fokus på ændringer ift. Frontend v2. SUMOshop Frontend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Frontend v3, primært med fokus på ændringer ift. Frontend v2. Fra foråret 2013 laves alle nye shops og redesigns i v3. Da fuld overgang til v3 kræver

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

NY IDENTITET TIL SCHWARZ

NY IDENTITET TIL SCHWARZ GRAFISK DESIGN NY IDENTITET TIL SCHWARZ Redskaber: Photoshop Illustrator Kundeprofil: Schwarz er en eksklusiv forhandler af senge og tilbehør i topklavlitet. Med deres store sortiment af kvalitetsmærker

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

OUTLOOK 2013. (Office 365)

OUTLOOK 2013. (Office 365) OUTLOOK 2013 (Office 365) Indhold INTRODUKTION TIL OUTLOOK... 2 PROGRAMMETS OPBYGNING.... 2 OPSÆTNING OG INDSTILLINGER... 3 OPSÆTNING AF SKRIFTTYPER... 3 OPSÆTNING AF SIGNATUR... 5 OPSÆTNING AF LÆSERUDER...

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de?

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de? Rediger selv din hjemmeside med få klik Hvor mange besøger din side og hvem er de? Professionel e-mail, som du kan se overalt rediger selv din hjemmeside med få klik + + Få en hjemmeside i et CMS system,

Læs mere

Løsningen er baseret på et såkaldt CMS et Content Management System som også kan anvendes som intranet i din virksomhed eller din institution.

Løsningen er baseret på et såkaldt CMS et Content Management System som også kan anvendes som intranet i din virksomhed eller din institution. Introduktion til CID CID eller Customer Information Display er et enkelt system, der kan anvendes til at vise informationsskærmbilleder i en forhal ved en receptionsskranke eller andre steder, hvor du

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere