Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til trods for at det lysner i horisonten, kradser krisen stadig. Selvom den er på vej er Bøtten er ikke vendt helt endnu. Ledigheden i afdelingen har i 2014 været noget svingende. især de Langtidsledige har haft svært ved at få bidt sig fast i et job. Men til trods for det, har vi heldigvis lidt flere efterspørgsler på malersvende. Den faglige afdeling samarbejder fortsat med a-kassen om at de, der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet, og det har til en hvis grad lykkedes os. Som sidste år finder mange malersvende stadig arbejde udenfor malerfaget, og det er desværre nok nogle kollegaer vi ikke ser vende tilbage til faget igen. Det er især de nyuddannede, der står uden arbejde efter endt læretid. Det er egentlig ikke så overaskende. Har man taget en uddannelse vil man selvfølgelig gerne ud og prøve kræfter med den virkelige verden, men når der ikke er noget at rive i, finder man selvfølgelig noget andet at lave. Det samme gælder for de kollegaer, der er gamle i faget. Er man udsat for ledighed hver vinter, kan man hurtig regne ud, hvornår ens dagpengeperiode udløber sådan som genoptjeningsperioden ser ud i dag. Selvom det har været omsonst, er Regeringen kommet med lappeløsning på lappeløsning oven på et urimeligt dagpengesystem. Man har dog haft mulighed for en smule indtjening. Vi har haft enkelte kollegaer på den særlige arbejdsmarkedsydelse med et forsørgelsesgrundlag på 60 % af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere. Selvom det er bedre end ingenting, har det været hårdt for de der har været så uheldige. Heldigvis er det ganske få kollegaer det er gået ud over, og den faglige afdeling står selvfølgelig stadig til rådighed, både som bisidere ved jobcentrene, og hjælp til ansøgning om nedsat kontingent. Selvom der skulle have været fundet en holdbar løsning for længe siden, så venter vi spændt på dagpenge-kommissionens indstilling. Det burde sådan set ikke være så svært. Løsningen ligger lige til. Halvér genoptjeningsperioden. Lad aktivering og løntilskud tælle med. Og frem for alt satse på opkvalificeringstilbud. Sørg for at stimulere virksomhedernes vilje til at sende folk ud i efteruddannelse i stedet for ledighed. Malerforbundet og Lokalafdelingerne presser løbende på politisk for at der findes en holdbar løsning på dagpengeproblematikken. Antallet af ledige er faldet, men vi er stadig ikke ude over de svære tider. Vi skal sikre, at vi har danske malersvende nok, når der igen kommer fuld tryk på beskæftigelsen. Det kræver en lang række tiltag. Så er det vores kollegaer, der få kvalifikationerne og kompetencerne, og dermed står forrest i jobkøen.

2 Vi har i afdelingen i løbet af 2014 haft et tæt samarbejde med de tekniske skoler i Vejle, Horsens, Silkeborg og Holstebro. I løbet af året har vi afholdt en række fyraftensmøder omhandlende efteruddannelse, både fagrettet og i samarbejde med Netværkslokomotivet omkring opkvalificering af læse/stavning og regning. Digitaliseringen af a-kasserne har for nogen voldt store problemer. Vi er desværre mange, som ikke fik alt det ud af vores skolegang, som man kunne have ønsket sig. Det er derfor vigtigt, at tilbuddene om opkvalificering kommer frem i lyset -og her er Netværkslokomotivet en stor hjælp. Går du eller en kollega og tumler med tal eller bogstaver, kigger vi gerne forbi og får arrangeret et besøg af Netværkslokomotivet. Har man bedre styr på de basale færdigheder, fungere man bedre som menneske, både privat og på arbejde. Afdelingens Ledighed er p.t. på 13,7% Af dem har 4 personer mistet dagpenge retten. Som det ser ud er vinterledigheden kommet for at blive, også de næste par år frem. Det går især ud over de elever der er udlært i december der som oftest står uden arbejde ved endt uddannelse. Af de ledige pt. er 12 nyudlært. Det er ikke den bedste opstart for en ung malersvend. Og en stordel vælger der for at forlade faget, og mange starter andre uddannelser op. ledigheden er dog støt dalet fra 2009 hvor ledigheden var 30% hvor den var 16% - og sidste år hvor den var på 13% Ledigheds procent er stort set uændret til trods for at antallet af ledige er mindre. Det skyldes vores medlems tilbage gang. En del af de der er kommet i arbejde, er overgået til andre fag, som derfor også kan ses på medlemstallet. Lige nu er vi 1195 i forhold til 1260 medlemmer sidste år ved samme tid. Medlemstallet er altså faldet med 5,5%, Det er ikke en holdbar udvikling, og kan kun vendes gennem en fælles indsats alle kollegaer imellem. Som sagt har vi kollegaer der overgår til andet fag grundet arbejdsløshed. Men også en lang række af malere der desværre har valgt at stå uden for vores fællesskab. Det er et problem for vores organisation, når malere fravælger Malernes Fagforening -og dermed bliver skruebrækkere. Sammenholdet er nu en gang vores styrke. Med en finger prikker man ikke særlig hårdt men med fem fingre samlet til en knytnæve kan vi sammen slå vores rettigheder fast. Hvis vi skal bevare vores styrke, både i overenskomstforhandlingerne og i hverdagen, er det vigtigt, at vi hver især tager snakken med vores kollegaer. Så vi kan få sagt fra overfor nasseri og snylten på vores fællesskab. Er det ikke er muligt kan man altid kontakte afdelingen. Vi kommer gerne på besøg og tager en snak omkring organisering. Som fagforening gør vi alt hvad vi kan for at tale kollegaer fra at opsige deres beskyttelse, frasige sig fællesskabet og ikke at nasse på de rettigheder, vi allesammen hver dag betaler til og er en del af. De goder og rettigheder vi har opnået gennem de sidste 150 år er noget vi har kæmpet os til. Måske er problemet, at de rettigheder og goder, vi alle bruger hver dag, er usynlige og desværre også tilfalder de gule skruebrækkere.

3 I sidste ende kan vi konstatere, at de gule skruebrækkere har mistet noget vi andre har - fællesskabet. Men spørgsmålet er, hvor meget de mærker tabet, når de stadig bliver behandlet som om de var en del af sammenholdet. Lad os slå fast, Er du ikke en del af Malernes Fagforening, er du ikke en del af fællesskabet. Skruebrækkeren er måske maler, men så længe der ikke er medlemskab af Malernes Fagforeningen er vedkommende aldrig en kollega. Malernes Fagforening Midtjylland og Malerforbundet i Danmark fører en målbevidst kampagne for at få flere kolleger organiseret. Især mærker vi et hårdt pres fra de gules kundehvervning. Stort set alle vores kolleger deler arbejdsplads med en uorganiseret skruebrækker. Og som jeg sagde før, så er det ikke kun overenskomsten de nasser på. De nasser på alle vores goder. I sidste ende har skruebrækkerne hænderne godt begravet i dine lommer og stjæler af dine kontingentkroner. Det kan lyde som hårde ord, og det er det også, men dermed ikke sagt, at disse folk ikke er velkomne ind i varmen igen. Vi har altid plads til en kollega, der er blevet klogere, og ønsker at vende hjem til fællesskabet. Arbejdet med at fastholde vores organisationsprocent og dermed gøre vores forening stærkere er ikke så lige til. Vi har konstant brug for input fra jer til hvordan og hvor vi kan løse opgaven sammen. Afdelingen har også i 2014 tilsluttet os LO s OK indsats. Vi har i den forbindelse været en hel del på gaden med de lokale LO er og mødtes med kollegaer og folk i andre fag. Vi er alle gangene blevet godt modtaget. Og vi har haft nogle gode samtaler omkring faglige fællesskaber. Organiseringsarbejdet er indimellem op af bakke. Vi møder tit kollegaer, der mener de aldrig har brugt fagforeningen, til trods for at vi alle hver dag bruger overenskomsten; den vigtigste værdi i vores fællesskab. Overenskomsten er ikke almisser vi har fået foræret på grund af mestrenes godhed, eller noget skiftende regeringer har tildelt os. Nej. Det er noget vi i sammenhold har tilkæmpet os. Om ikke andet så viser 2014 overenskomstforhandlinger at SKAL vi fremover have yderlige rettigheder og goder, så skal de endnu engang tvinges ud af arbejdsgivernes kolde hænder. Fællesskabet og solidariteten blomstrede da også op under overenskomstforhandlingerne i foråret 2014, da vi skulle stemme om forligsmandens forslag. Efterfølgende har der været en noget kold luft mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. Hvordan det kom hertil er ingen hemmelighed. Som I nok ved, nægtede vi i Malerforbundet at være med til at skrive de protokollater af, som man havde lavet i Industrien. En af grundene til, vi ikke ville medvirke til den form for overenskomstafskrivning var, at vi mente, og mener, at det nuværende forhandlingssystem har spillet fallit. Det kan næppe kaldes decentrale forhandlinger, når modparten ikke må forhandle andet end det, man var nået til enighed om på Industriens område. Det er med andre ord ikke nemt at danse, når modparten ikke må forlade stolen.

4 Man var ellers enig med Danske Malermestre om, at der skulle gøres noget ved social dumping. Blandt andet gennem et akkordafsavnstillæg, så vi kunne få fagets mindsteløn op på så et højt niveau, at det ikke længere kunne betale sig at beskæftige udenlandsk arbejdskraft. Men inden vi nåede så langt, skulle danske malermestre have afklaret med DA, hvor langt de måtte gå. Det viste sig, at de ikke måtte lave noget, der ville begrænse social dumping. Danske Malermestre mente til gengæld, at vi sammen kunne blive enige om protokollaterne fra industrien. Det var ikke Malerforbundets holdning, og da det kunne konstateres, var der ligesom ikke mere at snakke om. Vi blev derfor omfattet af mæglingsforslaget, og vore satser skulle reguleres herefter. En voldgift fra 1985 lå til grund for at malerfagets overenskomst tilhørte normallønsområdet. Men endnu en gang ville Danske Malermestre ikke anerkende en gammel afgørelse. Derfor måtte overenskomst-spørgsmålet afprøves ved en ny voldgift, som vi så desværre tabte. Det har fået den betydning, at vi må tage til takke med småreguleringer fra mæglingsforslaget, der vedrører minimallønsområdet. Og at vores prisliste ved denne dom ikke får nogen prisstigning. Det vil selvfølgelig gå ud over den samlede indtjening de næste 3 år. Attituden og den manglende vilje til forhandling var ligeledes en af årsagerne til at Malerforbundet og malernes fagforening anbefalede at stemme nej ved Bygningsmaleroverenskomsten Vi kan være stolte af, at vi både i afdelingen og forbundet fik et samlet nej, samt en høj stemmeprocent. Snakken blandt kollegaer har altså virket, og med den har vi vist vores sammenhold. Der er ingen tvivl om, at de kommende år vil blive en kamp for at bevare de bestående rettigheder, der hver dag er under pres fra mestrene. Alt fra løn og feriepenge under sygdom til kørepenge og skurforhold bliver forsøgt omgået. Endnu en grund til det er så forbandet vigtigt at vi er så mange som mulig samlet i vores fagforening. Vi hører stadig hver dag, at disse overenskomstrettigheder ikke er noget vores kollegaer får automatisk. Mange kollegaer må igennem afdelingen for at få udbetalt feriepenge, sh-betaling, barsel, pension, akkordoverskud, overtidsbetaling, sygeløn og især kørepenge. Men vigtigst af alt må vi sige, at det er op til jer, hvis forholdene skal blive bedre. Vi kan ikke køre sager, vi aldrig hører om. Vi står på spring hver dag for at bakke jer op og tage de slåskampe der skal til, for at I hver dag kan gå på arbejde og ikke blive syge, og sikre at I får den løn og goder, I nu en gang har ret til. Men det kræver, at I siger fra over for uretfærdighederne. Er det for svært selv at sige fra overfor mester, eller hører i om andre steder hvor der er et problem, så tag kontakt til afdelingen så vi kan gøre noget ved problemerne sammen. Til trods for vi indimellem har lidt gnidninger på arbejdspladserne, er det alligevel lykkedes os at få oprettet et par værkstedsklubber, få valgt tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Alt i alt har det forgangene år vækket en smule mere aktivitet blandt vores kollegaer og tillidsvalgte. Set fra afdelingen og bestyrelsen side er det fantastisk. Kun gennem aktive kollegaer får vi styrket vores sammenhold. Vi håber, at vi også i 2015 kan få prikket lidt til - både jeres nysgerrighed og lyst til aktivitet. Har i ideer til hvordan vi kan gøre det endnu bedre, så sig endelig til, kun gennem jer, kan vi blive en stærkere organisation.

5 Overenskomstforhandlingerne så noget anderledes ud for Vognmalerne. Her fik vi en nogenlunde aftale igennem. Blandt andet fik vi vores vognmalerkollegaer ind under vores sundhedsordning. Men der er ridser i lakken i autobranchen. FAI, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, indgik ved årsskiftet i en ny arbejdsgiverforening - ABAF - AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Det er ikke bare navnet, der er skiftet -det er indstillingen også. Det er som om alt på ny skal afprøves. Det går ud over vognmalernes løn- og ansættelsesvilkår. Dertil kommer en fuldstændig uhørt arrogance og mangel på respekt overfor vores fagretlige regler. ABAF trækker de faglige sager i langdrag og afviser at deltage i lokale forligs- og mæglingsmøder. Det er en skam, da vi her i afdelingen sætter en ære i at lukke de faglige sager lokalt. Det skal dog siges, at ønsker ABAF tingene på den hårde måde, så går de faglige sekretærer i afdelingen ikke af vejen for at imødekomme deres ønske. Vi skal derfor kraftigt pointere, at det er vigtigere end nogensinde, at vores autolakererkollegaer arbejder efter overenskomsten og laver klare aftaler om lån af virksomhedens værksted, køb af materialer osv. Samt ikke at anerkende fakturaer og krav, der ikke er indgået aftaler om. Igen må vi sige, at det kræver, I siger fra over for uretfærdighederne og kontakter afdelingen, Vi står altid klar med en hjælpende hånd. I oktober afholdte Malerforbundet sin 33. ordinære kongres. Her tog vi afsked med vores tidligere forbundsformand Jørgen Erik, og bød velkommen til vores nye mand ved roret, Kresten Vendelboe. Vi glæder os til samarbejdet, og vi stoler fuldt og fast på, at Kresten kan og vil holde Malerforbundet på den rette kurs. vi vil egentlig ikke sige så meget omkring kongressen som helhed. Afdelingen havde en række forslag med til lovændringer og fremtidige handlingsplaner, Men Det var dog langtfra alle vores forslag, der blev enstemmigt godkendt, men vi fik rejst en god debat og vi er fortrøstningsfulde over, at vores demokrati har talt. Vi har nu har nogle retningslinjer vi kan arbejde videre ud fra. I denne forbindelse, skal vi senere på generalforsamlingen tage stilling til et par vedtægts ændringer. Malerforbundets hovedbestyrelse har i løbet af 2013 og 2014 op til kongressen vedtaget en række tiltag for økonomisk at sikre forbundet i fremtiden. Bl.a. at afdelingerne højst må beskæftige 1 ansat pr 190 fuldt betalende medlemmer. Beslutningen er smittet af, blandt-andet på afdelingens daglige økonomi, og vi har derfor indtil videre måtte afskedige en af vores HK ansatte. Ligeledes fik kongressen en udførlig gennemgang af malerforbundets økonomi, og her er der ingen tvivl. Hvis der ikke bliver skredet drastisk til handling nu, så kan det ikke vare længe, inden vi af økonomiske årsager må lukke og slukke. Det er ikke nogen rar situation at stå i, og vi gør i afdelingen også alt, hvad der er os fysisk muligt for at spare alle de steder, det kan lade sig gøre, uden at det skal gå ud over medlemsservicen. For os at se ligger der to udfordringer. For det første den økonomiske del og for det andet den medlemsmæssige del. Mister vi medlemmer, mister vi vores økonomiske fundament, og mister vi vores økonomiske fundament, kan vi ikke bevare vores høje serviceniveau, og endnu flere vil falde ud af fællesskabet.

6 Med det in mente har forbundet derfor truffet den sørgelige beslutning at afskedige en del ansatte -heriblandt forbundets organisere. Det er derfor med stor ærgrelse, at vi må sige farvel til afdelingens tilknyttede organiser Pernille Nielsen. Pernille har udgjort en stor del af afdelingens daglige kontaktflade til kollegaerne på pladserne og på værkstederne. Pernille har udført et stort stykke arbejde i forhold til serviceringen af tillidsfolk, kontakten til lærlingeklubben og SKP eleverne. Hun har været med til at fastholde en lang række af vores kollegaer, der var på vej ud. Desværre har vi ikke længere hendes ildhu til at fare rundt i marken. Det organiserende arbejde er nu overladt til afdelingens ansatte og bestyrelse. Det er derfor endnu vigtigere at pointere, at skal vi skruebrækkerne til livs, er det er jer kolleger ude på værkstederne og pladserne, der må tage snakken med de gule nasserøve. Det er jer der hver dag står ansigt til ansigt med disse folk, der snylter på vores sammenhold og hårde arbejde. Det er jer, der kan stå sammen og det er jer der kan sige fra. I den kamp, er vi nødt til alle - vognmalere, skilteteknikere, bygningsmalere, tillidsvalgt eller ej - at trække på samme hammel. Vi skal forsvare de kollektive rettigheder, vi har tilkæmpet os og altid huske på, at samlet står vi stærkest. Kun gennem fælles indsats er der også et malerforbund, vi kan overgive til den næste den generation. Vi fortsætter organiseringsindsatsen i 2015, og vi håber, I vores kollegaer og vores tillidsfolk vil være med til at skabe et endnu stærkere sammenhold. I samme ombæring vil vi sige tak for indsatsen til Pernille. Vi ønsker hende alt held og lykke fremover og er samtidig glade for, at hun trods alt stadig er medlem her i afdelingen. Vi ved, hun har en masse at byde ind med og en viden, der aldrig vil gå tabt. I 2015 står vi overfor et folketingsvalg. Man kan have mange meninger om regeringens hidtil førte politik, og det har vi da også kommenteret de andre år. På forringelserne af dagpengeområdet, forringelser på kontanthjælpsområdet og forringelser på flex- og sygedagpengeområdet. Fornøjede vil jeg ikke sige vi er, men enkelte lyspunkter har der dog været. Regeringen har blandt andet indført et forhøjet fradrag for faglige kontingenter på 6000 kr. om året. Fradraget blev fjernet under den tidligere borgerlige regering, og er det er næppe noget vi får lov at beholde, hvis Lars løkke og Co. får lov at sætte sig i statsministeriet. Ligeledes har regeringen lavet en politisk aftale med SF og Enhedslisten om indførsel af et Idkort for byggebranchen. Et Id-kort har i øvrigt været på malerforbundets ønskeliste de sidste mange år. Id-kortet, der så vidt muligt gerne skulle blive implementeret i løbet af sommeren 2015, bliver obligatorisk for alle, og vil indeholde oplysninger om navn, arbejdsgiver, social sikring, obligatorisk arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikringsdækning. Kortet er et stort skridt i den rigtige retning for at dæmme op for social dumpning. I forhold til det kommende folketingsvalg bliver vi nød til at sige, at man skal tænke sig rigtigt godt om, inden man sætter sit kryds. Vigtigst af alt er, at man finder en kandidat, der kan relatere til den hverdag, vi som malere og borgere lever i, og den virkelighed vi oplever hver dag, når vi går på arbejde. Vi er derfor ikke blege for at anbefale, at man stemmer på en kandidat fra et parti til venstre for de radikale.

7 Vi har i 2014 haft en række møder med lokalpolitikere og drøftet muligheder for, ud over de almene sociale og arbejdsklausuler, at få tilføjet nogle paragraffer målrettet vores fag, Bl.a. et krav om tvungen opmålt akkord. De lokalpolitikere vi har talt med, har været meget lydhøre, men det har desværre ikke udmøntet sig i konkrete aftaler. Vi fortsætter selvfølgelig dialogen i Vi håber stadig, at vi igennem sociale klausuler kan komme sociale dumpning til livs - i hvert fald på de kommunale arbejdspladser. Gerne med hjælp for kommunen selv. Det er desværre ikke så lige til, som man skulle tro -selvom bolden ligger lige til højrebenet. Det er især svært at trænge igennem i de kommuner, der ikke har et rødt flertal i lokalbestyrelsen. Som jeg nævnte, kan det til trods for lydhøre politikere være op ad bakke. I Horsens Kommune lagde man i budget 2014 en hensigtserklæring om arbejds- og sociale klausuler, men her i 2015 har det stadig ikke udmøntet sig i noget konkret. Det er en skam, når nu politikerne har så gode intentioner. Men vi må endnu en gang konstatere, at ord uden handling har ingen værdi. Gennem vores arbejde i de lokale LOer er det dog lykkedes, at få rykket nogle hegnspæle. Blandt andet har vi implementeret en udvidet samarbejdsaftale mellem LO og Vejle kommune, med fokus på flere i job, flere praktikpladser og mere efteruddannelse og opkvalificering af ledige. Som malere og bygningshåndværkere kunne man selvfølgelig godt have ønsket sig en langt mere vidtrækkende aftale. Men taget i betragtning at Vejle er en borgerlig domineret kommune syntes vi faktisk, at man i det lokale LO har taget nogle pæne første skridt. Indsatsen mod social dumping kan ikke ligge alene ved arbejds- og sociale klausuler. Vi var i 2014 og vil i 2015 fortsat være en aktiv del af BAT s byggepatruljer. Derudover tjekker vores arbejdsmiljøansvarlige hver uge op på RUT listerne, som vi så selvstændigt opsøger. Udover de pladser vi selv har opsøgt, har vi i løbet af 2014 modtaget en del anmeldelser på udenlandsk arbejdskraft. En del har resulteret i blokader og enkelte af dem i faglige sager. Vi fortsætter indsatsen i 2015 og modtager i den forbindelse gerne anmeldelser -også på pladser hvor det måske ikke lige er malere der går. Vi skal nok sørge for at oplysningerne kommer det rigtige sted hen. Ved vores pladsbesøg er vi også stødt på kolleger, der har gået under uacceptable arbejdsmiljøforhold. Vi ser desværre en hel del, der accepterer forhold, der i nogle grelle tilfælde kan være livsfarlige. Ligeledes ser vi en del kolleger, der går på pladser uden skur og velfærdsforanstaltninger. Det kan ikke være rigtigt at mestrene skal omgå overenskomsten og arbejdsmiljøloven, og vi fører gerne sager, hvis vi bliver kontaktet. Som sagt er kun jer selv der kan sige fra. Til trods for der stadig bygges nyt og males flyttelejligheder, har opmålerkontorerne altid lyst til at skrive flere regninger. Der arbejdes stadig på akkord rundt omkring. Men det opmålte arbejde er nedadgående. Regningerne er langt fra så store som vi kunne have ønsket. Og opmålingerne ligger på ganske få firmaer.

8 Vi ville ønske der kom større arbejder ind og at langt flere af vores kolleger ville måle deres arbejde op. Det er nødvendigt, at vi bruger vores lønsystem, hvis vi også i fremtiden kan bevare en høj løn. Gennemsnitslønnen har det sidste år i vores område været på 229,58 kr. Holstebro: gennemsnit på 254,95 Herning: gennemsnit på 223,14 Silkeborg: gennemsnit på 223,33 Vejle: gennemsnit på 241,82 Fredericia: gennemsnit på 213,03 Horsens: gennemsnit på 221,26 Vi ser gerne, at flere kaster sig over den opmålte akkord. Vores opmålere står altid klar til at hjælpe både med opstart af projekter samt løbende at hjælpe til, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Vi ved godt at langt de fleste mestre er tilbageholdene overfor akkordsystemet, og at det er langt det nemmeste bare at gå på arbejde hver dag uden at skulle debattere og forhandle om evt. ekstra betaling. Men du har rent faktisk ret til at få dit arbejde målt op, og fagforeningen står altid bag dig, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser. Husk på, at alle malersvende på et eller andet plan arbejder på akkord. Alle har en deadline og alle mestre forlanger at der produceres noget i arbejdstiden. Hvorfor så ikke tjene nogen penge, mens man alligevel er der? Når I ikke arbejder på akkord, så afleverer I i princippet en del af sin løn til jeres mester hver dag. Man kan jo spørge, hvorfor mestrene er så bange for akkordarbejde? De kender prisen inden arbejdet starter, og sjakket står alene til ansvar for kvaliteten. Er svaret, at der er for meget besvær ved akkord? Eller i virkeligheden at de overhovedet ingen skrupler har over at hente en stor del af deres profit i Malersvendenes lommer? Hvorom alting er, så har vi rettigheden til opmålt arbejde. Det kræver bare at vi griber den. Vi skal derfor fra bestyrelsens side, endnu engang, opfordre til, at nye som gamle svende kaster sig ud i akkordarbejdet. Vi ved godt, at det er et stort spring, men akkorden sikrer jer rene linjer i forhold til jeres mestre. Som sagt kan vi kun opretholde en høj og velfortjent løn gennem vores overenskomst og prisliste. Husk at hvis der er spørgsmål, så stiller opmålerne gerne op til informationsmøder ude i virksomhederne, på kontorerne, eller kører ud og besøger dig på arbejdspladsen. Som en del af Malerforbundets og Afdelingens organiseringsstrategi, besøger de faglige sekretærer alle holdene på de tekniske skoler i Horsens, Vejle, Silkeborg og Holstebro. Det har været og vil i fremtiden være et rigtigt godt forum at møde fremtidige medlemmer og kollegaer i. Her kan vi forklare om den danske model og vores styrker som fagorganisation. Samtidig får vi fulgt op på overenskomstregler, som også lærlinge er omfattet af. Vi møder så godt som alle eleverne på den ene eller den anden måde og dermed også frustrationerne. Tonen, er helt klart blevet hårdere, og kampen om praktikpladserne er spidset til.

9 i juli søgte unge mennesker elevpladser. Heraf måtte 50% starte deres uddannelse op som SKP elever. Tallet og procentdelen passer meget godt på maleruddannelserne, procentsatserne er dog lavere hos bygningsmalerne end hos vognmalerne, og hos skilteteknikkerne ser praktikpladssituationen helt håbløs ud. I hele landet har vi Pt hos bygningsmalerne 561 SKP-elever. Hos Autolakererne 124 SKP elever Og 193 SKP elever hos skilteteknikkerne. Dertil kommer alle de, der dropper uddannelsen af mangel på ordinære elevpladser. Det er ikke en holdbar situation vi står i. Vi kan se, at der på sigt bliver mangel på faglærte malere, og der skal ikke meget fantasi til for at gætte sig til, hvor jobbene så ryger hen. Så står I i den situation at kunne bruge en læring, så tag fat i den faglige sekretær på uddannelsesområdet, så er jeg sikker på, at vi kan videreformidle kontakten til elever, der er mere end villige til at tage fat. Oven i købet en elev der er organiseret under Malernes Fagforening. Der var og er stadig rigtigt godt gang i vores lærlinge klub, der netop har fået ny bestyrelse. Lærling klubben er en stor del af vores organiserende arbejde i forhold til lærlingene. De unge mennesker gør et stort stykke arbejde, og vi gør alt for at dette fortsætter i årene frem. Vi håber at kunne blive ved med at støtte de unge mennesker, så de fortsat ønsker at lave aktiviteter og fagligt arbejde og dermed sikre vores faglige fundament langt ud i fremtiden. Vi har i 2014 forsøgt at gøre vores digitale nyhedsbrev, lidt mere nærværende og har suppleret mere med vores hjemmeside og Facebook side. Vi vil gerne opfordre til, at flere bruger netop disse -især Facebook. Gennem de sociale medier kan vi hurtigere, nemmere og billigere komme med de nye og gode historier samt den relevante information. Som i har hørt var 2014 et travlt år med overenskomster og Malerkongres. Vi lagde årets aktiviteter ud med en konferencedag for tillidsvalgte i forbindelse med vores Generalforsamling. Her var et pænt fremmøde, og vi fik nogle rigtig gode diskussioner med gode input fra vores oplægsholder fra Malerforbundet. Målet er at afholde sådan en dag hvert år. Så vi kan danne netværk de tillidsvalgte imellem og samtidig styrke vores valgte ude på pladserne og værkstederne. I år foregår det d. 23. april. I april sluttede afstemningen om OK Forinden havde afdelingens valgte, bestyrelsen og vores tillidsfolk arbejdet rigtig hårdt for at få en fornuftig afstemningsprocent. Resultatet kender I, og den samlede stemmeprocent i Malerforbundet blev 55,9% Det er en historisk høj stemmeprocent, som vi alle kan være rigtig stolte af. Vi siger tusind tak til alle, der har lagt en stor indsats bag resultatet samt tusind tak til alle jer kollegaer, der har bakket op om indsatsen ved at afgive jeres stemme. Her i afdelingen var og er vi stolte af at være en del af et fællesskab med så mange aktive kollegaer. Vi deltog som altid i de lokale 1. maj arrangementer, og afholdt morgenmøde på kontoret i vejle og i Horsens med deltagelse fra lærlingeklubben og bestyrelsen, der også deltog i det lokale 1. maj optog, med et stort flot banner. Vi gentager succesen igen i år og håber at se mange flere svende til vores morgenhygge.

10 I maj, var vi på vores årlige rundtur til vores TR og AMR. Det er rigtig godt at få talt under lidt mere løse former og komme ind på de ting hver enkelt slås med i hverdagen. I forbindelse med besøgene vil jeg gerne sige, at vi har en masse hårdtarbejdende og seje tillidsvalgte -tusind tak for jeres indsats. Som altid, gik den sidste lørdag i august på Malernes Fagforening Midtjyllands vanlige sommerudflugt for kollegaer og familie. Denne gang gik turen til FÆNGSLET i Horsens og samtidig var der mulighed for at opleve Europæisk Middelalder Festival. Vi var glade for, at så mange ville bruge en dag sammen med os til fri leg i spændene rammer. Vi håber, at alle havde en fantastisk dag, til trods for en smule regn. Vi glæder os til sommerudflugten i år, og håber at se endnu flere kollegaer. Hvor vi skal hen er endnu ikke lagt fast, men datoen bliver d. 29. august. I oktober var Malernes Fagforening Midtjylland på gaden i Horsens i forbindelse med LO s OK indsats. Her havde kollegaer mulighed for at svinge ind forbi gågaden og få en OK-kage med hjem til familien og en snak om faglige fællesskaber med på vejen. Vi fik en god snak med et par kollegaer og en lang række andre faggrupper, og alle fik en kage og en LO folder med i hånden. I november havde vi i samarbejde med de lokale Malerlaug, Netværkslokomotivet og de tekniske skoler et par rigtig gode fyraftensmøder på teknisk skole i Horsens og silkeborg. Det var dejligt at se en stor flok kollegaer og mestre til et par timer om efteruddannelse, opkvalificering, og sundhed i faget. Vi håber at afholde flere fyraftens møder i løbet af Vi har i december, traditionen tro, omdelt juleposer i hele afdelingen, samt afholdt vores årlige julearrangement i Snejbjerg. Det varmer altid når kollegaerne kigger ind forbi med ungerne for at få en slikpose fra mor eller fars fagforening. Dels skaber det lidt julestemning, men vigtigst af alt skaber vi en bevidsthed om fagbevægelsen -også i den næste generation. Det er vores intention, at fortsætte med vores juletamtam i Snejbjerg og vi er glade for den måde at mødes på, og for at folk stadig syntes, det også kan være hyggeligt at komme og mødes med kollegaer under lidt løsere former. Så tag endelig jeres kolleger under armen til december. Som altid vil vi rigtig gerne høre fra jer, om der er noget i kunne tænke jer, vi lagde vægt på. Afdelingen kan altid kontaktes via tlf. eller mail. I løbet af 2014 har der været en del faglige sager omhandlende fyringer, konkurser, og i særdeleshed lærlingeproblemer og et stadig stigende antal sager omkring psykisk arbejdsmiljø. Det er nogle svære sager at håndtere. Især for de kollegaer, der står med problemerne. Vi gør hvad vi kan for at afhjælpe, inden problemerne giver varige men, men tiden gør desværre, at arbejdet skal udføres hurtigere og billigere og helst afsluttes før det er startet. Det giver nogle stressede situationer og i sidste ende et meget dårligt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi alle værner om vores egen og vores kollegaers helbred og arbejdsliv. Det er kun jer selv, der kan sige fra, og vi står altid klar til at bakke jer op. I 2014 indhentedes der kr ,09 i faglige sager

11 I det forgangene år er 52 bygnings malere, 7 skilteteknikker og 16 vognmalerelever blevet udlært. Vi ønsker tillykke og byder vores nye kolleger velkommen som svende i Malernes Fagforening Midtjylland. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de, der har været aktive i årets løb, og ikke mindst tak til alle kollegaerne, der trods alt er rygraden i vores fællesskab. Som jeg har nævnt flere gange er arbejdet med at fastholde vores organisationsprocent og dermed gøre vores forening stærkere, svært. Vi vil gerne høre hvad I synes er vigtigt, hvordan øger vi medlemstallet og hvordan kan vi gøre fagforeningen mere attraktiv? Hvad gør vi rigtigt og hvad gør vi forkert? Vi har mange udfordringer og vi har brug for indput fra jer til hvordan vi kan løse opgaven sammen. Tak for ordet.

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING 1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING Odense Congres Center dannede 9. december 2013 rammen om en livlig debat om organisering. Mere end 1000 tillidsvalgte 3F ere var samlet for at diskutere, lytte og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2014-2015. Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere