Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til trods for at det lysner i horisonten, kradser krisen stadig. Selvom den er på vej er Bøtten er ikke vendt helt endnu. Ledigheden i afdelingen har i 2014 været noget svingende. især de Langtidsledige har haft svært ved at få bidt sig fast i et job. Men til trods for det, har vi heldigvis lidt flere efterspørgsler på malersvende. Den faglige afdeling samarbejder fortsat med a-kassen om at de, der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet, og det har til en hvis grad lykkedes os. Som sidste år finder mange malersvende stadig arbejde udenfor malerfaget, og det er desværre nok nogle kollegaer vi ikke ser vende tilbage til faget igen. Det er især de nyuddannede, der står uden arbejde efter endt læretid. Det er egentlig ikke så overaskende. Har man taget en uddannelse vil man selvfølgelig gerne ud og prøve kræfter med den virkelige verden, men når der ikke er noget at rive i, finder man selvfølgelig noget andet at lave. Det samme gælder for de kollegaer, der er gamle i faget. Er man udsat for ledighed hver vinter, kan man hurtig regne ud, hvornår ens dagpengeperiode udløber sådan som genoptjeningsperioden ser ud i dag. Selvom det har været omsonst, er Regeringen kommet med lappeløsning på lappeløsning oven på et urimeligt dagpengesystem. Man har dog haft mulighed for en smule indtjening. Vi har haft enkelte kollegaer på den særlige arbejdsmarkedsydelse med et forsørgelsesgrundlag på 60 % af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere. Selvom det er bedre end ingenting, har det været hårdt for de der har været så uheldige. Heldigvis er det ganske få kollegaer det er gået ud over, og den faglige afdeling står selvfølgelig stadig til rådighed, både som bisidere ved jobcentrene, og hjælp til ansøgning om nedsat kontingent. Selvom der skulle have været fundet en holdbar løsning for længe siden, så venter vi spændt på dagpenge-kommissionens indstilling. Det burde sådan set ikke være så svært. Løsningen ligger lige til. Halvér genoptjeningsperioden. Lad aktivering og løntilskud tælle med. Og frem for alt satse på opkvalificeringstilbud. Sørg for at stimulere virksomhedernes vilje til at sende folk ud i efteruddannelse i stedet for ledighed. Malerforbundet og Lokalafdelingerne presser løbende på politisk for at der findes en holdbar løsning på dagpengeproblematikken. Antallet af ledige er faldet, men vi er stadig ikke ude over de svære tider. Vi skal sikre, at vi har danske malersvende nok, når der igen kommer fuld tryk på beskæftigelsen. Det kræver en lang række tiltag. Så er det vores kollegaer, der få kvalifikationerne og kompetencerne, og dermed står forrest i jobkøen.

2 Vi har i afdelingen i løbet af 2014 haft et tæt samarbejde med de tekniske skoler i Vejle, Horsens, Silkeborg og Holstebro. I løbet af året har vi afholdt en række fyraftensmøder omhandlende efteruddannelse, både fagrettet og i samarbejde med Netværkslokomotivet omkring opkvalificering af læse/stavning og regning. Digitaliseringen af a-kasserne har for nogen voldt store problemer. Vi er desværre mange, som ikke fik alt det ud af vores skolegang, som man kunne have ønsket sig. Det er derfor vigtigt, at tilbuddene om opkvalificering kommer frem i lyset -og her er Netværkslokomotivet en stor hjælp. Går du eller en kollega og tumler med tal eller bogstaver, kigger vi gerne forbi og får arrangeret et besøg af Netværkslokomotivet. Har man bedre styr på de basale færdigheder, fungere man bedre som menneske, både privat og på arbejde. Afdelingens Ledighed er p.t. på 13,7% Af dem har 4 personer mistet dagpenge retten. Som det ser ud er vinterledigheden kommet for at blive, også de næste par år frem. Det går især ud over de elever der er udlært i december der som oftest står uden arbejde ved endt uddannelse. Af de ledige pt. er 12 nyudlært. Det er ikke den bedste opstart for en ung malersvend. Og en stordel vælger der for at forlade faget, og mange starter andre uddannelser op. ledigheden er dog støt dalet fra 2009 hvor ledigheden var 30% hvor den var 16% - og sidste år hvor den var på 13% Ledigheds procent er stort set uændret til trods for at antallet af ledige er mindre. Det skyldes vores medlems tilbage gang. En del af de der er kommet i arbejde, er overgået til andre fag, som derfor også kan ses på medlemstallet. Lige nu er vi 1195 i forhold til 1260 medlemmer sidste år ved samme tid. Medlemstallet er altså faldet med 5,5%, Det er ikke en holdbar udvikling, og kan kun vendes gennem en fælles indsats alle kollegaer imellem. Som sagt har vi kollegaer der overgår til andet fag grundet arbejdsløshed. Men også en lang række af malere der desværre har valgt at stå uden for vores fællesskab. Det er et problem for vores organisation, når malere fravælger Malernes Fagforening -og dermed bliver skruebrækkere. Sammenholdet er nu en gang vores styrke. Med en finger prikker man ikke særlig hårdt men med fem fingre samlet til en knytnæve kan vi sammen slå vores rettigheder fast. Hvis vi skal bevare vores styrke, både i overenskomstforhandlingerne og i hverdagen, er det vigtigt, at vi hver især tager snakken med vores kollegaer. Så vi kan få sagt fra overfor nasseri og snylten på vores fællesskab. Er det ikke er muligt kan man altid kontakte afdelingen. Vi kommer gerne på besøg og tager en snak omkring organisering. Som fagforening gør vi alt hvad vi kan for at tale kollegaer fra at opsige deres beskyttelse, frasige sig fællesskabet og ikke at nasse på de rettigheder, vi allesammen hver dag betaler til og er en del af. De goder og rettigheder vi har opnået gennem de sidste 150 år er noget vi har kæmpet os til. Måske er problemet, at de rettigheder og goder, vi alle bruger hver dag, er usynlige og desværre også tilfalder de gule skruebrækkere.

3 I sidste ende kan vi konstatere, at de gule skruebrækkere har mistet noget vi andre har - fællesskabet. Men spørgsmålet er, hvor meget de mærker tabet, når de stadig bliver behandlet som om de var en del af sammenholdet. Lad os slå fast, Er du ikke en del af Malernes Fagforening, er du ikke en del af fællesskabet. Skruebrækkeren er måske maler, men så længe der ikke er medlemskab af Malernes Fagforeningen er vedkommende aldrig en kollega. Malernes Fagforening Midtjylland og Malerforbundet i Danmark fører en målbevidst kampagne for at få flere kolleger organiseret. Især mærker vi et hårdt pres fra de gules kundehvervning. Stort set alle vores kolleger deler arbejdsplads med en uorganiseret skruebrækker. Og som jeg sagde før, så er det ikke kun overenskomsten de nasser på. De nasser på alle vores goder. I sidste ende har skruebrækkerne hænderne godt begravet i dine lommer og stjæler af dine kontingentkroner. Det kan lyde som hårde ord, og det er det også, men dermed ikke sagt, at disse folk ikke er velkomne ind i varmen igen. Vi har altid plads til en kollega, der er blevet klogere, og ønsker at vende hjem til fællesskabet. Arbejdet med at fastholde vores organisationsprocent og dermed gøre vores forening stærkere er ikke så lige til. Vi har konstant brug for input fra jer til hvordan og hvor vi kan løse opgaven sammen. Afdelingen har også i 2014 tilsluttet os LO s OK indsats. Vi har i den forbindelse været en hel del på gaden med de lokale LO er og mødtes med kollegaer og folk i andre fag. Vi er alle gangene blevet godt modtaget. Og vi har haft nogle gode samtaler omkring faglige fællesskaber. Organiseringsarbejdet er indimellem op af bakke. Vi møder tit kollegaer, der mener de aldrig har brugt fagforeningen, til trods for at vi alle hver dag bruger overenskomsten; den vigtigste værdi i vores fællesskab. Overenskomsten er ikke almisser vi har fået foræret på grund af mestrenes godhed, eller noget skiftende regeringer har tildelt os. Nej. Det er noget vi i sammenhold har tilkæmpet os. Om ikke andet så viser 2014 overenskomstforhandlinger at SKAL vi fremover have yderlige rettigheder og goder, så skal de endnu engang tvinges ud af arbejdsgivernes kolde hænder. Fællesskabet og solidariteten blomstrede da også op under overenskomstforhandlingerne i foråret 2014, da vi skulle stemme om forligsmandens forslag. Efterfølgende har der været en noget kold luft mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. Hvordan det kom hertil er ingen hemmelighed. Som I nok ved, nægtede vi i Malerforbundet at være med til at skrive de protokollater af, som man havde lavet i Industrien. En af grundene til, vi ikke ville medvirke til den form for overenskomstafskrivning var, at vi mente, og mener, at det nuværende forhandlingssystem har spillet fallit. Det kan næppe kaldes decentrale forhandlinger, når modparten ikke må forhandle andet end det, man var nået til enighed om på Industriens område. Det er med andre ord ikke nemt at danse, når modparten ikke må forlade stolen.

4 Man var ellers enig med Danske Malermestre om, at der skulle gøres noget ved social dumping. Blandt andet gennem et akkordafsavnstillæg, så vi kunne få fagets mindsteløn op på så et højt niveau, at det ikke længere kunne betale sig at beskæftige udenlandsk arbejdskraft. Men inden vi nåede så langt, skulle danske malermestre have afklaret med DA, hvor langt de måtte gå. Det viste sig, at de ikke måtte lave noget, der ville begrænse social dumping. Danske Malermestre mente til gengæld, at vi sammen kunne blive enige om protokollaterne fra industrien. Det var ikke Malerforbundets holdning, og da det kunne konstateres, var der ligesom ikke mere at snakke om. Vi blev derfor omfattet af mæglingsforslaget, og vore satser skulle reguleres herefter. En voldgift fra 1985 lå til grund for at malerfagets overenskomst tilhørte normallønsområdet. Men endnu en gang ville Danske Malermestre ikke anerkende en gammel afgørelse. Derfor måtte overenskomst-spørgsmålet afprøves ved en ny voldgift, som vi så desværre tabte. Det har fået den betydning, at vi må tage til takke med småreguleringer fra mæglingsforslaget, der vedrører minimallønsområdet. Og at vores prisliste ved denne dom ikke får nogen prisstigning. Det vil selvfølgelig gå ud over den samlede indtjening de næste 3 år. Attituden og den manglende vilje til forhandling var ligeledes en af årsagerne til at Malerforbundet og malernes fagforening anbefalede at stemme nej ved Bygningsmaleroverenskomsten Vi kan være stolte af, at vi både i afdelingen og forbundet fik et samlet nej, samt en høj stemmeprocent. Snakken blandt kollegaer har altså virket, og med den har vi vist vores sammenhold. Der er ingen tvivl om, at de kommende år vil blive en kamp for at bevare de bestående rettigheder, der hver dag er under pres fra mestrene. Alt fra løn og feriepenge under sygdom til kørepenge og skurforhold bliver forsøgt omgået. Endnu en grund til det er så forbandet vigtigt at vi er så mange som mulig samlet i vores fagforening. Vi hører stadig hver dag, at disse overenskomstrettigheder ikke er noget vores kollegaer får automatisk. Mange kollegaer må igennem afdelingen for at få udbetalt feriepenge, sh-betaling, barsel, pension, akkordoverskud, overtidsbetaling, sygeløn og især kørepenge. Men vigtigst af alt må vi sige, at det er op til jer, hvis forholdene skal blive bedre. Vi kan ikke køre sager, vi aldrig hører om. Vi står på spring hver dag for at bakke jer op og tage de slåskampe der skal til, for at I hver dag kan gå på arbejde og ikke blive syge, og sikre at I får den løn og goder, I nu en gang har ret til. Men det kræver, at I siger fra over for uretfærdighederne. Er det for svært selv at sige fra overfor mester, eller hører i om andre steder hvor der er et problem, så tag kontakt til afdelingen så vi kan gøre noget ved problemerne sammen. Til trods for vi indimellem har lidt gnidninger på arbejdspladserne, er det alligevel lykkedes os at få oprettet et par værkstedsklubber, få valgt tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Alt i alt har det forgangene år vækket en smule mere aktivitet blandt vores kollegaer og tillidsvalgte. Set fra afdelingen og bestyrelsen side er det fantastisk. Kun gennem aktive kollegaer får vi styrket vores sammenhold. Vi håber, at vi også i 2015 kan få prikket lidt til - både jeres nysgerrighed og lyst til aktivitet. Har i ideer til hvordan vi kan gøre det endnu bedre, så sig endelig til, kun gennem jer, kan vi blive en stærkere organisation.

5 Overenskomstforhandlingerne så noget anderledes ud for Vognmalerne. Her fik vi en nogenlunde aftale igennem. Blandt andet fik vi vores vognmalerkollegaer ind under vores sundhedsordning. Men der er ridser i lakken i autobranchen. FAI, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, indgik ved årsskiftet i en ny arbejdsgiverforening - ABAF - AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Det er ikke bare navnet, der er skiftet -det er indstillingen også. Det er som om alt på ny skal afprøves. Det går ud over vognmalernes løn- og ansættelsesvilkår. Dertil kommer en fuldstændig uhørt arrogance og mangel på respekt overfor vores fagretlige regler. ABAF trækker de faglige sager i langdrag og afviser at deltage i lokale forligs- og mæglingsmøder. Det er en skam, da vi her i afdelingen sætter en ære i at lukke de faglige sager lokalt. Det skal dog siges, at ønsker ABAF tingene på den hårde måde, så går de faglige sekretærer i afdelingen ikke af vejen for at imødekomme deres ønske. Vi skal derfor kraftigt pointere, at det er vigtigere end nogensinde, at vores autolakererkollegaer arbejder efter overenskomsten og laver klare aftaler om lån af virksomhedens værksted, køb af materialer osv. Samt ikke at anerkende fakturaer og krav, der ikke er indgået aftaler om. Igen må vi sige, at det kræver, I siger fra over for uretfærdighederne og kontakter afdelingen, Vi står altid klar med en hjælpende hånd. I oktober afholdte Malerforbundet sin 33. ordinære kongres. Her tog vi afsked med vores tidligere forbundsformand Jørgen Erik, og bød velkommen til vores nye mand ved roret, Kresten Vendelboe. Vi glæder os til samarbejdet, og vi stoler fuldt og fast på, at Kresten kan og vil holde Malerforbundet på den rette kurs. vi vil egentlig ikke sige så meget omkring kongressen som helhed. Afdelingen havde en række forslag med til lovændringer og fremtidige handlingsplaner, Men Det var dog langtfra alle vores forslag, der blev enstemmigt godkendt, men vi fik rejst en god debat og vi er fortrøstningsfulde over, at vores demokrati har talt. Vi har nu har nogle retningslinjer vi kan arbejde videre ud fra. I denne forbindelse, skal vi senere på generalforsamlingen tage stilling til et par vedtægts ændringer. Malerforbundets hovedbestyrelse har i løbet af 2013 og 2014 op til kongressen vedtaget en række tiltag for økonomisk at sikre forbundet i fremtiden. Bl.a. at afdelingerne højst må beskæftige 1 ansat pr 190 fuldt betalende medlemmer. Beslutningen er smittet af, blandt-andet på afdelingens daglige økonomi, og vi har derfor indtil videre måtte afskedige en af vores HK ansatte. Ligeledes fik kongressen en udførlig gennemgang af malerforbundets økonomi, og her er der ingen tvivl. Hvis der ikke bliver skredet drastisk til handling nu, så kan det ikke vare længe, inden vi af økonomiske årsager må lukke og slukke. Det er ikke nogen rar situation at stå i, og vi gør i afdelingen også alt, hvad der er os fysisk muligt for at spare alle de steder, det kan lade sig gøre, uden at det skal gå ud over medlemsservicen. For os at se ligger der to udfordringer. For det første den økonomiske del og for det andet den medlemsmæssige del. Mister vi medlemmer, mister vi vores økonomiske fundament, og mister vi vores økonomiske fundament, kan vi ikke bevare vores høje serviceniveau, og endnu flere vil falde ud af fællesskabet.

6 Med det in mente har forbundet derfor truffet den sørgelige beslutning at afskedige en del ansatte -heriblandt forbundets organisere. Det er derfor med stor ærgrelse, at vi må sige farvel til afdelingens tilknyttede organiser Pernille Nielsen. Pernille har udgjort en stor del af afdelingens daglige kontaktflade til kollegaerne på pladserne og på værkstederne. Pernille har udført et stort stykke arbejde i forhold til serviceringen af tillidsfolk, kontakten til lærlingeklubben og SKP eleverne. Hun har været med til at fastholde en lang række af vores kollegaer, der var på vej ud. Desværre har vi ikke længere hendes ildhu til at fare rundt i marken. Det organiserende arbejde er nu overladt til afdelingens ansatte og bestyrelse. Det er derfor endnu vigtigere at pointere, at skal vi skruebrækkerne til livs, er det er jer kolleger ude på værkstederne og pladserne, der må tage snakken med de gule nasserøve. Det er jer der hver dag står ansigt til ansigt med disse folk, der snylter på vores sammenhold og hårde arbejde. Det er jer, der kan stå sammen og det er jer der kan sige fra. I den kamp, er vi nødt til alle - vognmalere, skilteteknikere, bygningsmalere, tillidsvalgt eller ej - at trække på samme hammel. Vi skal forsvare de kollektive rettigheder, vi har tilkæmpet os og altid huske på, at samlet står vi stærkest. Kun gennem fælles indsats er der også et malerforbund, vi kan overgive til den næste den generation. Vi fortsætter organiseringsindsatsen i 2015, og vi håber, I vores kollegaer og vores tillidsfolk vil være med til at skabe et endnu stærkere sammenhold. I samme ombæring vil vi sige tak for indsatsen til Pernille. Vi ønsker hende alt held og lykke fremover og er samtidig glade for, at hun trods alt stadig er medlem her i afdelingen. Vi ved, hun har en masse at byde ind med og en viden, der aldrig vil gå tabt. I 2015 står vi overfor et folketingsvalg. Man kan have mange meninger om regeringens hidtil førte politik, og det har vi da også kommenteret de andre år. På forringelserne af dagpengeområdet, forringelser på kontanthjælpsområdet og forringelser på flex- og sygedagpengeområdet. Fornøjede vil jeg ikke sige vi er, men enkelte lyspunkter har der dog været. Regeringen har blandt andet indført et forhøjet fradrag for faglige kontingenter på 6000 kr. om året. Fradraget blev fjernet under den tidligere borgerlige regering, og er det er næppe noget vi får lov at beholde, hvis Lars løkke og Co. får lov at sætte sig i statsministeriet. Ligeledes har regeringen lavet en politisk aftale med SF og Enhedslisten om indførsel af et Idkort for byggebranchen. Et Id-kort har i øvrigt været på malerforbundets ønskeliste de sidste mange år. Id-kortet, der så vidt muligt gerne skulle blive implementeret i løbet af sommeren 2015, bliver obligatorisk for alle, og vil indeholde oplysninger om navn, arbejdsgiver, social sikring, obligatorisk arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikringsdækning. Kortet er et stort skridt i den rigtige retning for at dæmme op for social dumpning. I forhold til det kommende folketingsvalg bliver vi nød til at sige, at man skal tænke sig rigtigt godt om, inden man sætter sit kryds. Vigtigst af alt er, at man finder en kandidat, der kan relatere til den hverdag, vi som malere og borgere lever i, og den virkelighed vi oplever hver dag, når vi går på arbejde. Vi er derfor ikke blege for at anbefale, at man stemmer på en kandidat fra et parti til venstre for de radikale.

7 Vi har i 2014 haft en række møder med lokalpolitikere og drøftet muligheder for, ud over de almene sociale og arbejdsklausuler, at få tilføjet nogle paragraffer målrettet vores fag, Bl.a. et krav om tvungen opmålt akkord. De lokalpolitikere vi har talt med, har været meget lydhøre, men det har desværre ikke udmøntet sig i konkrete aftaler. Vi fortsætter selvfølgelig dialogen i Vi håber stadig, at vi igennem sociale klausuler kan komme sociale dumpning til livs - i hvert fald på de kommunale arbejdspladser. Gerne med hjælp for kommunen selv. Det er desværre ikke så lige til, som man skulle tro -selvom bolden ligger lige til højrebenet. Det er især svært at trænge igennem i de kommuner, der ikke har et rødt flertal i lokalbestyrelsen. Som jeg nævnte, kan det til trods for lydhøre politikere være op ad bakke. I Horsens Kommune lagde man i budget 2014 en hensigtserklæring om arbejds- og sociale klausuler, men her i 2015 har det stadig ikke udmøntet sig i noget konkret. Det er en skam, når nu politikerne har så gode intentioner. Men vi må endnu en gang konstatere, at ord uden handling har ingen værdi. Gennem vores arbejde i de lokale LOer er det dog lykkedes, at få rykket nogle hegnspæle. Blandt andet har vi implementeret en udvidet samarbejdsaftale mellem LO og Vejle kommune, med fokus på flere i job, flere praktikpladser og mere efteruddannelse og opkvalificering af ledige. Som malere og bygningshåndværkere kunne man selvfølgelig godt have ønsket sig en langt mere vidtrækkende aftale. Men taget i betragtning at Vejle er en borgerlig domineret kommune syntes vi faktisk, at man i det lokale LO har taget nogle pæne første skridt. Indsatsen mod social dumping kan ikke ligge alene ved arbejds- og sociale klausuler. Vi var i 2014 og vil i 2015 fortsat være en aktiv del af BAT s byggepatruljer. Derudover tjekker vores arbejdsmiljøansvarlige hver uge op på RUT listerne, som vi så selvstændigt opsøger. Udover de pladser vi selv har opsøgt, har vi i løbet af 2014 modtaget en del anmeldelser på udenlandsk arbejdskraft. En del har resulteret i blokader og enkelte af dem i faglige sager. Vi fortsætter indsatsen i 2015 og modtager i den forbindelse gerne anmeldelser -også på pladser hvor det måske ikke lige er malere der går. Vi skal nok sørge for at oplysningerne kommer det rigtige sted hen. Ved vores pladsbesøg er vi også stødt på kolleger, der har gået under uacceptable arbejdsmiljøforhold. Vi ser desværre en hel del, der accepterer forhold, der i nogle grelle tilfælde kan være livsfarlige. Ligeledes ser vi en del kolleger, der går på pladser uden skur og velfærdsforanstaltninger. Det kan ikke være rigtigt at mestrene skal omgå overenskomsten og arbejdsmiljøloven, og vi fører gerne sager, hvis vi bliver kontaktet. Som sagt er kun jer selv der kan sige fra. Til trods for der stadig bygges nyt og males flyttelejligheder, har opmålerkontorerne altid lyst til at skrive flere regninger. Der arbejdes stadig på akkord rundt omkring. Men det opmålte arbejde er nedadgående. Regningerne er langt fra så store som vi kunne have ønsket. Og opmålingerne ligger på ganske få firmaer.

8 Vi ville ønske der kom større arbejder ind og at langt flere af vores kolleger ville måle deres arbejde op. Det er nødvendigt, at vi bruger vores lønsystem, hvis vi også i fremtiden kan bevare en høj løn. Gennemsnitslønnen har det sidste år i vores område været på 229,58 kr. Holstebro: gennemsnit på 254,95 Herning: gennemsnit på 223,14 Silkeborg: gennemsnit på 223,33 Vejle: gennemsnit på 241,82 Fredericia: gennemsnit på 213,03 Horsens: gennemsnit på 221,26 Vi ser gerne, at flere kaster sig over den opmålte akkord. Vores opmålere står altid klar til at hjælpe både med opstart af projekter samt løbende at hjælpe til, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Vi ved godt at langt de fleste mestre er tilbageholdene overfor akkordsystemet, og at det er langt det nemmeste bare at gå på arbejde hver dag uden at skulle debattere og forhandle om evt. ekstra betaling. Men du har rent faktisk ret til at få dit arbejde målt op, og fagforeningen står altid bag dig, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser. Husk på, at alle malersvende på et eller andet plan arbejder på akkord. Alle har en deadline og alle mestre forlanger at der produceres noget i arbejdstiden. Hvorfor så ikke tjene nogen penge, mens man alligevel er der? Når I ikke arbejder på akkord, så afleverer I i princippet en del af sin løn til jeres mester hver dag. Man kan jo spørge, hvorfor mestrene er så bange for akkordarbejde? De kender prisen inden arbejdet starter, og sjakket står alene til ansvar for kvaliteten. Er svaret, at der er for meget besvær ved akkord? Eller i virkeligheden at de overhovedet ingen skrupler har over at hente en stor del af deres profit i Malersvendenes lommer? Hvorom alting er, så har vi rettigheden til opmålt arbejde. Det kræver bare at vi griber den. Vi skal derfor fra bestyrelsens side, endnu engang, opfordre til, at nye som gamle svende kaster sig ud i akkordarbejdet. Vi ved godt, at det er et stort spring, men akkorden sikrer jer rene linjer i forhold til jeres mestre. Som sagt kan vi kun opretholde en høj og velfortjent løn gennem vores overenskomst og prisliste. Husk at hvis der er spørgsmål, så stiller opmålerne gerne op til informationsmøder ude i virksomhederne, på kontorerne, eller kører ud og besøger dig på arbejdspladsen. Som en del af Malerforbundets og Afdelingens organiseringsstrategi, besøger de faglige sekretærer alle holdene på de tekniske skoler i Horsens, Vejle, Silkeborg og Holstebro. Det har været og vil i fremtiden være et rigtigt godt forum at møde fremtidige medlemmer og kollegaer i. Her kan vi forklare om den danske model og vores styrker som fagorganisation. Samtidig får vi fulgt op på overenskomstregler, som også lærlinge er omfattet af. Vi møder så godt som alle eleverne på den ene eller den anden måde og dermed også frustrationerne. Tonen, er helt klart blevet hårdere, og kampen om praktikpladserne er spidset til.

9 i juli søgte unge mennesker elevpladser. Heraf måtte 50% starte deres uddannelse op som SKP elever. Tallet og procentdelen passer meget godt på maleruddannelserne, procentsatserne er dog lavere hos bygningsmalerne end hos vognmalerne, og hos skilteteknikkerne ser praktikpladssituationen helt håbløs ud. I hele landet har vi Pt hos bygningsmalerne 561 SKP-elever. Hos Autolakererne 124 SKP elever Og 193 SKP elever hos skilteteknikkerne. Dertil kommer alle de, der dropper uddannelsen af mangel på ordinære elevpladser. Det er ikke en holdbar situation vi står i. Vi kan se, at der på sigt bliver mangel på faglærte malere, og der skal ikke meget fantasi til for at gætte sig til, hvor jobbene så ryger hen. Så står I i den situation at kunne bruge en læring, så tag fat i den faglige sekretær på uddannelsesområdet, så er jeg sikker på, at vi kan videreformidle kontakten til elever, der er mere end villige til at tage fat. Oven i købet en elev der er organiseret under Malernes Fagforening. Der var og er stadig rigtigt godt gang i vores lærlinge klub, der netop har fået ny bestyrelse. Lærling klubben er en stor del af vores organiserende arbejde i forhold til lærlingene. De unge mennesker gør et stort stykke arbejde, og vi gør alt for at dette fortsætter i årene frem. Vi håber at kunne blive ved med at støtte de unge mennesker, så de fortsat ønsker at lave aktiviteter og fagligt arbejde og dermed sikre vores faglige fundament langt ud i fremtiden. Vi har i 2014 forsøgt at gøre vores digitale nyhedsbrev, lidt mere nærværende og har suppleret mere med vores hjemmeside og Facebook side. Vi vil gerne opfordre til, at flere bruger netop disse -især Facebook. Gennem de sociale medier kan vi hurtigere, nemmere og billigere komme med de nye og gode historier samt den relevante information. Som i har hørt var 2014 et travlt år med overenskomster og Malerkongres. Vi lagde årets aktiviteter ud med en konferencedag for tillidsvalgte i forbindelse med vores Generalforsamling. Her var et pænt fremmøde, og vi fik nogle rigtig gode diskussioner med gode input fra vores oplægsholder fra Malerforbundet. Målet er at afholde sådan en dag hvert år. Så vi kan danne netværk de tillidsvalgte imellem og samtidig styrke vores valgte ude på pladserne og værkstederne. I år foregår det d. 23. april. I april sluttede afstemningen om OK Forinden havde afdelingens valgte, bestyrelsen og vores tillidsfolk arbejdet rigtig hårdt for at få en fornuftig afstemningsprocent. Resultatet kender I, og den samlede stemmeprocent i Malerforbundet blev 55,9% Det er en historisk høj stemmeprocent, som vi alle kan være rigtig stolte af. Vi siger tusind tak til alle, der har lagt en stor indsats bag resultatet samt tusind tak til alle jer kollegaer, der har bakket op om indsatsen ved at afgive jeres stemme. Her i afdelingen var og er vi stolte af at være en del af et fællesskab med så mange aktive kollegaer. Vi deltog som altid i de lokale 1. maj arrangementer, og afholdt morgenmøde på kontoret i vejle og i Horsens med deltagelse fra lærlingeklubben og bestyrelsen, der også deltog i det lokale 1. maj optog, med et stort flot banner. Vi gentager succesen igen i år og håber at se mange flere svende til vores morgenhygge.

10 I maj, var vi på vores årlige rundtur til vores TR og AMR. Det er rigtig godt at få talt under lidt mere løse former og komme ind på de ting hver enkelt slås med i hverdagen. I forbindelse med besøgene vil jeg gerne sige, at vi har en masse hårdtarbejdende og seje tillidsvalgte -tusind tak for jeres indsats. Som altid, gik den sidste lørdag i august på Malernes Fagforening Midtjyllands vanlige sommerudflugt for kollegaer og familie. Denne gang gik turen til FÆNGSLET i Horsens og samtidig var der mulighed for at opleve Europæisk Middelalder Festival. Vi var glade for, at så mange ville bruge en dag sammen med os til fri leg i spændene rammer. Vi håber, at alle havde en fantastisk dag, til trods for en smule regn. Vi glæder os til sommerudflugten i år, og håber at se endnu flere kollegaer. Hvor vi skal hen er endnu ikke lagt fast, men datoen bliver d. 29. august. I oktober var Malernes Fagforening Midtjylland på gaden i Horsens i forbindelse med LO s OK indsats. Her havde kollegaer mulighed for at svinge ind forbi gågaden og få en OK-kage med hjem til familien og en snak om faglige fællesskaber med på vejen. Vi fik en god snak med et par kollegaer og en lang række andre faggrupper, og alle fik en kage og en LO folder med i hånden. I november havde vi i samarbejde med de lokale Malerlaug, Netværkslokomotivet og de tekniske skoler et par rigtig gode fyraftensmøder på teknisk skole i Horsens og silkeborg. Det var dejligt at se en stor flok kollegaer og mestre til et par timer om efteruddannelse, opkvalificering, og sundhed i faget. Vi håber at afholde flere fyraftens møder i løbet af Vi har i december, traditionen tro, omdelt juleposer i hele afdelingen, samt afholdt vores årlige julearrangement i Snejbjerg. Det varmer altid når kollegaerne kigger ind forbi med ungerne for at få en slikpose fra mor eller fars fagforening. Dels skaber det lidt julestemning, men vigtigst af alt skaber vi en bevidsthed om fagbevægelsen -også i den næste generation. Det er vores intention, at fortsætte med vores juletamtam i Snejbjerg og vi er glade for den måde at mødes på, og for at folk stadig syntes, det også kan være hyggeligt at komme og mødes med kollegaer under lidt løsere former. Så tag endelig jeres kolleger under armen til december. Som altid vil vi rigtig gerne høre fra jer, om der er noget i kunne tænke jer, vi lagde vægt på. Afdelingen kan altid kontaktes via tlf. eller mail. I løbet af 2014 har der været en del faglige sager omhandlende fyringer, konkurser, og i særdeleshed lærlingeproblemer og et stadig stigende antal sager omkring psykisk arbejdsmiljø. Det er nogle svære sager at håndtere. Især for de kollegaer, der står med problemerne. Vi gør hvad vi kan for at afhjælpe, inden problemerne giver varige men, men tiden gør desværre, at arbejdet skal udføres hurtigere og billigere og helst afsluttes før det er startet. Det giver nogle stressede situationer og i sidste ende et meget dårligt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi alle værner om vores egen og vores kollegaers helbred og arbejdsliv. Det er kun jer selv, der kan sige fra, og vi står altid klar til at bakke jer op. I 2014 indhentedes der kr ,09 i faglige sager

11 I det forgangene år er 52 bygnings malere, 7 skilteteknikker og 16 vognmalerelever blevet udlært. Vi ønsker tillykke og byder vores nye kolleger velkommen som svende i Malernes Fagforening Midtjylland. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de, der har været aktive i årets løb, og ikke mindst tak til alle kollegaerne, der trods alt er rygraden i vores fællesskab. Som jeg har nævnt flere gange er arbejdet med at fastholde vores organisationsprocent og dermed gøre vores forening stærkere, svært. Vi vil gerne høre hvad I synes er vigtigt, hvordan øger vi medlemstallet og hvordan kan vi gøre fagforeningen mere attraktiv? Hvad gør vi rigtigt og hvad gør vi forkert? Vi har mange udfordringer og vi har brug for indput fra jer til hvordan vi kan løse opgaven sammen. Tak for ordet.

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN

MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN DANSK El-FORBUND MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN DEF Kongres 2014 MUNDTLIG BERETNING FORBUNDSFORMAND JØRGEN JUUL RASMUSSEN Kære venner! Kære kollegaer! Kære elektrikere! Kære delegerede!

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015.

Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Bestyrelsens beretning for 3F Varde-Billund april 2015. Indledning. Endnu et hektisk år er omme for 3F Varde-Billund. I 2014 har vi oplevet en stigende udvikling indenfor industrien og selvom der forsat

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

TL Sydvest Beretning 2014

TL Sydvest Beretning 2014 TL Sydvest Beretning 2014 Indledning Så er 2014 brugt, raketterne er skudt af kransekagen spist og champagnen er drukket. Der er ikke flere dage tilbage og så er det tid til at se tilbage på året der gik.

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010

-nyt. Juletræsfest. Se bagsiden! Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa Årgang 6 nr. 4 Oktober 2010 Juletræsfest Se bagsiden! -nyt oktober 2010 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 1., 6200 Aabenraa Tlf. 70 30 09 16 Ansvarshavende redaktør: Kjeld

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere