Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for Malernes Fagforening Midtjylland v. Formand Hans Martin Andersen Der er gået endnu for vores lille forening. Et år der, som de forgangne, stadig har stået i krisens tegn. Til trods for at det lysner i horisonten, kradser krisen stadig. Selvom den er på vej er Bøtten er ikke vendt helt endnu. Ledigheden i afdelingen har i 2014 været noget svingende. især de Langtidsledige har haft svært ved at få bidt sig fast i et job. Men til trods for det, har vi heldigvis lidt flere efterspørgsler på malersvende. Den faglige afdeling samarbejder fortsat med a-kassen om at de, der står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet, og det har til en hvis grad lykkedes os. Som sidste år finder mange malersvende stadig arbejde udenfor malerfaget, og det er desværre nok nogle kollegaer vi ikke ser vende tilbage til faget igen. Det er især de nyuddannede, der står uden arbejde efter endt læretid. Det er egentlig ikke så overaskende. Har man taget en uddannelse vil man selvfølgelig gerne ud og prøve kræfter med den virkelige verden, men når der ikke er noget at rive i, finder man selvfølgelig noget andet at lave. Det samme gælder for de kollegaer, der er gamle i faget. Er man udsat for ledighed hver vinter, kan man hurtig regne ud, hvornår ens dagpengeperiode udløber sådan som genoptjeningsperioden ser ud i dag. Selvom det har været omsonst, er Regeringen kommet med lappeløsning på lappeløsning oven på et urimeligt dagpengesystem. Man har dog haft mulighed for en smule indtjening. Vi har haft enkelte kollegaer på den særlige arbejdsmarkedsydelse med et forsørgelsesgrundlag på 60 % af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere. Selvom det er bedre end ingenting, har det været hårdt for de der har været så uheldige. Heldigvis er det ganske få kollegaer det er gået ud over, og den faglige afdeling står selvfølgelig stadig til rådighed, både som bisidere ved jobcentrene, og hjælp til ansøgning om nedsat kontingent. Selvom der skulle have været fundet en holdbar løsning for længe siden, så venter vi spændt på dagpenge-kommissionens indstilling. Det burde sådan set ikke være så svært. Løsningen ligger lige til. Halvér genoptjeningsperioden. Lad aktivering og løntilskud tælle med. Og frem for alt satse på opkvalificeringstilbud. Sørg for at stimulere virksomhedernes vilje til at sende folk ud i efteruddannelse i stedet for ledighed. Malerforbundet og Lokalafdelingerne presser løbende på politisk for at der findes en holdbar løsning på dagpengeproblematikken. Antallet af ledige er faldet, men vi er stadig ikke ude over de svære tider. Vi skal sikre, at vi har danske malersvende nok, når der igen kommer fuld tryk på beskæftigelsen. Det kræver en lang række tiltag. Så er det vores kollegaer, der få kvalifikationerne og kompetencerne, og dermed står forrest i jobkøen.

2 Vi har i afdelingen i løbet af 2014 haft et tæt samarbejde med de tekniske skoler i Vejle, Horsens, Silkeborg og Holstebro. I løbet af året har vi afholdt en række fyraftensmøder omhandlende efteruddannelse, både fagrettet og i samarbejde med Netværkslokomotivet omkring opkvalificering af læse/stavning og regning. Digitaliseringen af a-kasserne har for nogen voldt store problemer. Vi er desværre mange, som ikke fik alt det ud af vores skolegang, som man kunne have ønsket sig. Det er derfor vigtigt, at tilbuddene om opkvalificering kommer frem i lyset -og her er Netværkslokomotivet en stor hjælp. Går du eller en kollega og tumler med tal eller bogstaver, kigger vi gerne forbi og får arrangeret et besøg af Netværkslokomotivet. Har man bedre styr på de basale færdigheder, fungere man bedre som menneske, både privat og på arbejde. Afdelingens Ledighed er p.t. på 13,7% Af dem har 4 personer mistet dagpenge retten. Som det ser ud er vinterledigheden kommet for at blive, også de næste par år frem. Det går især ud over de elever der er udlært i december der som oftest står uden arbejde ved endt uddannelse. Af de ledige pt. er 12 nyudlært. Det er ikke den bedste opstart for en ung malersvend. Og en stordel vælger der for at forlade faget, og mange starter andre uddannelser op. ledigheden er dog støt dalet fra 2009 hvor ledigheden var 30% hvor den var 16% - og sidste år hvor den var på 13% Ledigheds procent er stort set uændret til trods for at antallet af ledige er mindre. Det skyldes vores medlems tilbage gang. En del af de der er kommet i arbejde, er overgået til andre fag, som derfor også kan ses på medlemstallet. Lige nu er vi 1195 i forhold til 1260 medlemmer sidste år ved samme tid. Medlemstallet er altså faldet med 5,5%, Det er ikke en holdbar udvikling, og kan kun vendes gennem en fælles indsats alle kollegaer imellem. Som sagt har vi kollegaer der overgår til andet fag grundet arbejdsløshed. Men også en lang række af malere der desværre har valgt at stå uden for vores fællesskab. Det er et problem for vores organisation, når malere fravælger Malernes Fagforening -og dermed bliver skruebrækkere. Sammenholdet er nu en gang vores styrke. Med en finger prikker man ikke særlig hårdt men med fem fingre samlet til en knytnæve kan vi sammen slå vores rettigheder fast. Hvis vi skal bevare vores styrke, både i overenskomstforhandlingerne og i hverdagen, er det vigtigt, at vi hver især tager snakken med vores kollegaer. Så vi kan få sagt fra overfor nasseri og snylten på vores fællesskab. Er det ikke er muligt kan man altid kontakte afdelingen. Vi kommer gerne på besøg og tager en snak omkring organisering. Som fagforening gør vi alt hvad vi kan for at tale kollegaer fra at opsige deres beskyttelse, frasige sig fællesskabet og ikke at nasse på de rettigheder, vi allesammen hver dag betaler til og er en del af. De goder og rettigheder vi har opnået gennem de sidste 150 år er noget vi har kæmpet os til. Måske er problemet, at de rettigheder og goder, vi alle bruger hver dag, er usynlige og desværre også tilfalder de gule skruebrækkere.

3 I sidste ende kan vi konstatere, at de gule skruebrækkere har mistet noget vi andre har - fællesskabet. Men spørgsmålet er, hvor meget de mærker tabet, når de stadig bliver behandlet som om de var en del af sammenholdet. Lad os slå fast, Er du ikke en del af Malernes Fagforening, er du ikke en del af fællesskabet. Skruebrækkeren er måske maler, men så længe der ikke er medlemskab af Malernes Fagforeningen er vedkommende aldrig en kollega. Malernes Fagforening Midtjylland og Malerforbundet i Danmark fører en målbevidst kampagne for at få flere kolleger organiseret. Især mærker vi et hårdt pres fra de gules kundehvervning. Stort set alle vores kolleger deler arbejdsplads med en uorganiseret skruebrækker. Og som jeg sagde før, så er det ikke kun overenskomsten de nasser på. De nasser på alle vores goder. I sidste ende har skruebrækkerne hænderne godt begravet i dine lommer og stjæler af dine kontingentkroner. Det kan lyde som hårde ord, og det er det også, men dermed ikke sagt, at disse folk ikke er velkomne ind i varmen igen. Vi har altid plads til en kollega, der er blevet klogere, og ønsker at vende hjem til fællesskabet. Arbejdet med at fastholde vores organisationsprocent og dermed gøre vores forening stærkere er ikke så lige til. Vi har konstant brug for input fra jer til hvordan og hvor vi kan løse opgaven sammen. Afdelingen har også i 2014 tilsluttet os LO s OK indsats. Vi har i den forbindelse været en hel del på gaden med de lokale LO er og mødtes med kollegaer og folk i andre fag. Vi er alle gangene blevet godt modtaget. Og vi har haft nogle gode samtaler omkring faglige fællesskaber. Organiseringsarbejdet er indimellem op af bakke. Vi møder tit kollegaer, der mener de aldrig har brugt fagforeningen, til trods for at vi alle hver dag bruger overenskomsten; den vigtigste værdi i vores fællesskab. Overenskomsten er ikke almisser vi har fået foræret på grund af mestrenes godhed, eller noget skiftende regeringer har tildelt os. Nej. Det er noget vi i sammenhold har tilkæmpet os. Om ikke andet så viser 2014 overenskomstforhandlinger at SKAL vi fremover have yderlige rettigheder og goder, så skal de endnu engang tvinges ud af arbejdsgivernes kolde hænder. Fællesskabet og solidariteten blomstrede da også op under overenskomstforhandlingerne i foråret 2014, da vi skulle stemme om forligsmandens forslag. Efterfølgende har der været en noget kold luft mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. Hvordan det kom hertil er ingen hemmelighed. Som I nok ved, nægtede vi i Malerforbundet at være med til at skrive de protokollater af, som man havde lavet i Industrien. En af grundene til, vi ikke ville medvirke til den form for overenskomstafskrivning var, at vi mente, og mener, at det nuværende forhandlingssystem har spillet fallit. Det kan næppe kaldes decentrale forhandlinger, når modparten ikke må forhandle andet end det, man var nået til enighed om på Industriens område. Det er med andre ord ikke nemt at danse, når modparten ikke må forlade stolen.

4 Man var ellers enig med Danske Malermestre om, at der skulle gøres noget ved social dumping. Blandt andet gennem et akkordafsavnstillæg, så vi kunne få fagets mindsteløn op på så et højt niveau, at det ikke længere kunne betale sig at beskæftige udenlandsk arbejdskraft. Men inden vi nåede så langt, skulle danske malermestre have afklaret med DA, hvor langt de måtte gå. Det viste sig, at de ikke måtte lave noget, der ville begrænse social dumping. Danske Malermestre mente til gengæld, at vi sammen kunne blive enige om protokollaterne fra industrien. Det var ikke Malerforbundets holdning, og da det kunne konstateres, var der ligesom ikke mere at snakke om. Vi blev derfor omfattet af mæglingsforslaget, og vore satser skulle reguleres herefter. En voldgift fra 1985 lå til grund for at malerfagets overenskomst tilhørte normallønsområdet. Men endnu en gang ville Danske Malermestre ikke anerkende en gammel afgørelse. Derfor måtte overenskomst-spørgsmålet afprøves ved en ny voldgift, som vi så desværre tabte. Det har fået den betydning, at vi må tage til takke med småreguleringer fra mæglingsforslaget, der vedrører minimallønsområdet. Og at vores prisliste ved denne dom ikke får nogen prisstigning. Det vil selvfølgelig gå ud over den samlede indtjening de næste 3 år. Attituden og den manglende vilje til forhandling var ligeledes en af årsagerne til at Malerforbundet og malernes fagforening anbefalede at stemme nej ved Bygningsmaleroverenskomsten Vi kan være stolte af, at vi både i afdelingen og forbundet fik et samlet nej, samt en høj stemmeprocent. Snakken blandt kollegaer har altså virket, og med den har vi vist vores sammenhold. Der er ingen tvivl om, at de kommende år vil blive en kamp for at bevare de bestående rettigheder, der hver dag er under pres fra mestrene. Alt fra løn og feriepenge under sygdom til kørepenge og skurforhold bliver forsøgt omgået. Endnu en grund til det er så forbandet vigtigt at vi er så mange som mulig samlet i vores fagforening. Vi hører stadig hver dag, at disse overenskomstrettigheder ikke er noget vores kollegaer får automatisk. Mange kollegaer må igennem afdelingen for at få udbetalt feriepenge, sh-betaling, barsel, pension, akkordoverskud, overtidsbetaling, sygeløn og især kørepenge. Men vigtigst af alt må vi sige, at det er op til jer, hvis forholdene skal blive bedre. Vi kan ikke køre sager, vi aldrig hører om. Vi står på spring hver dag for at bakke jer op og tage de slåskampe der skal til, for at I hver dag kan gå på arbejde og ikke blive syge, og sikre at I får den løn og goder, I nu en gang har ret til. Men det kræver, at I siger fra over for uretfærdighederne. Er det for svært selv at sige fra overfor mester, eller hører i om andre steder hvor der er et problem, så tag kontakt til afdelingen så vi kan gøre noget ved problemerne sammen. Til trods for vi indimellem har lidt gnidninger på arbejdspladserne, er det alligevel lykkedes os at få oprettet et par værkstedsklubber, få valgt tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Alt i alt har det forgangene år vækket en smule mere aktivitet blandt vores kollegaer og tillidsvalgte. Set fra afdelingen og bestyrelsen side er det fantastisk. Kun gennem aktive kollegaer får vi styrket vores sammenhold. Vi håber, at vi også i 2015 kan få prikket lidt til - både jeres nysgerrighed og lyst til aktivitet. Har i ideer til hvordan vi kan gøre det endnu bedre, så sig endelig til, kun gennem jer, kan vi blive en stærkere organisation.

5 Overenskomstforhandlingerne så noget anderledes ud for Vognmalerne. Her fik vi en nogenlunde aftale igennem. Blandt andet fik vi vores vognmalerkollegaer ind under vores sundhedsordning. Men der er ridser i lakken i autobranchen. FAI, Foreningen af Auto- og Industrilakerere, indgik ved årsskiftet i en ny arbejdsgiverforening - ABAF - AutoBranchens ArbejdsgiverForening. Det er ikke bare navnet, der er skiftet -det er indstillingen også. Det er som om alt på ny skal afprøves. Det går ud over vognmalernes løn- og ansættelsesvilkår. Dertil kommer en fuldstændig uhørt arrogance og mangel på respekt overfor vores fagretlige regler. ABAF trækker de faglige sager i langdrag og afviser at deltage i lokale forligs- og mæglingsmøder. Det er en skam, da vi her i afdelingen sætter en ære i at lukke de faglige sager lokalt. Det skal dog siges, at ønsker ABAF tingene på den hårde måde, så går de faglige sekretærer i afdelingen ikke af vejen for at imødekomme deres ønske. Vi skal derfor kraftigt pointere, at det er vigtigere end nogensinde, at vores autolakererkollegaer arbejder efter overenskomsten og laver klare aftaler om lån af virksomhedens værksted, køb af materialer osv. Samt ikke at anerkende fakturaer og krav, der ikke er indgået aftaler om. Igen må vi sige, at det kræver, I siger fra over for uretfærdighederne og kontakter afdelingen, Vi står altid klar med en hjælpende hånd. I oktober afholdte Malerforbundet sin 33. ordinære kongres. Her tog vi afsked med vores tidligere forbundsformand Jørgen Erik, og bød velkommen til vores nye mand ved roret, Kresten Vendelboe. Vi glæder os til samarbejdet, og vi stoler fuldt og fast på, at Kresten kan og vil holde Malerforbundet på den rette kurs. vi vil egentlig ikke sige så meget omkring kongressen som helhed. Afdelingen havde en række forslag med til lovændringer og fremtidige handlingsplaner, Men Det var dog langtfra alle vores forslag, der blev enstemmigt godkendt, men vi fik rejst en god debat og vi er fortrøstningsfulde over, at vores demokrati har talt. Vi har nu har nogle retningslinjer vi kan arbejde videre ud fra. I denne forbindelse, skal vi senere på generalforsamlingen tage stilling til et par vedtægts ændringer. Malerforbundets hovedbestyrelse har i løbet af 2013 og 2014 op til kongressen vedtaget en række tiltag for økonomisk at sikre forbundet i fremtiden. Bl.a. at afdelingerne højst må beskæftige 1 ansat pr 190 fuldt betalende medlemmer. Beslutningen er smittet af, blandt-andet på afdelingens daglige økonomi, og vi har derfor indtil videre måtte afskedige en af vores HK ansatte. Ligeledes fik kongressen en udførlig gennemgang af malerforbundets økonomi, og her er der ingen tvivl. Hvis der ikke bliver skredet drastisk til handling nu, så kan det ikke vare længe, inden vi af økonomiske årsager må lukke og slukke. Det er ikke nogen rar situation at stå i, og vi gør i afdelingen også alt, hvad der er os fysisk muligt for at spare alle de steder, det kan lade sig gøre, uden at det skal gå ud over medlemsservicen. For os at se ligger der to udfordringer. For det første den økonomiske del og for det andet den medlemsmæssige del. Mister vi medlemmer, mister vi vores økonomiske fundament, og mister vi vores økonomiske fundament, kan vi ikke bevare vores høje serviceniveau, og endnu flere vil falde ud af fællesskabet.

6 Med det in mente har forbundet derfor truffet den sørgelige beslutning at afskedige en del ansatte -heriblandt forbundets organisere. Det er derfor med stor ærgrelse, at vi må sige farvel til afdelingens tilknyttede organiser Pernille Nielsen. Pernille har udgjort en stor del af afdelingens daglige kontaktflade til kollegaerne på pladserne og på værkstederne. Pernille har udført et stort stykke arbejde i forhold til serviceringen af tillidsfolk, kontakten til lærlingeklubben og SKP eleverne. Hun har været med til at fastholde en lang række af vores kollegaer, der var på vej ud. Desværre har vi ikke længere hendes ildhu til at fare rundt i marken. Det organiserende arbejde er nu overladt til afdelingens ansatte og bestyrelse. Det er derfor endnu vigtigere at pointere, at skal vi skruebrækkerne til livs, er det er jer kolleger ude på værkstederne og pladserne, der må tage snakken med de gule nasserøve. Det er jer der hver dag står ansigt til ansigt med disse folk, der snylter på vores sammenhold og hårde arbejde. Det er jer, der kan stå sammen og det er jer der kan sige fra. I den kamp, er vi nødt til alle - vognmalere, skilteteknikere, bygningsmalere, tillidsvalgt eller ej - at trække på samme hammel. Vi skal forsvare de kollektive rettigheder, vi har tilkæmpet os og altid huske på, at samlet står vi stærkest. Kun gennem fælles indsats er der også et malerforbund, vi kan overgive til den næste den generation. Vi fortsætter organiseringsindsatsen i 2015, og vi håber, I vores kollegaer og vores tillidsfolk vil være med til at skabe et endnu stærkere sammenhold. I samme ombæring vil vi sige tak for indsatsen til Pernille. Vi ønsker hende alt held og lykke fremover og er samtidig glade for, at hun trods alt stadig er medlem her i afdelingen. Vi ved, hun har en masse at byde ind med og en viden, der aldrig vil gå tabt. I 2015 står vi overfor et folketingsvalg. Man kan have mange meninger om regeringens hidtil førte politik, og det har vi da også kommenteret de andre år. På forringelserne af dagpengeområdet, forringelser på kontanthjælpsområdet og forringelser på flex- og sygedagpengeområdet. Fornøjede vil jeg ikke sige vi er, men enkelte lyspunkter har der dog været. Regeringen har blandt andet indført et forhøjet fradrag for faglige kontingenter på 6000 kr. om året. Fradraget blev fjernet under den tidligere borgerlige regering, og er det er næppe noget vi får lov at beholde, hvis Lars løkke og Co. får lov at sætte sig i statsministeriet. Ligeledes har regeringen lavet en politisk aftale med SF og Enhedslisten om indførsel af et Idkort for byggebranchen. Et Id-kort har i øvrigt været på malerforbundets ønskeliste de sidste mange år. Id-kortet, der så vidt muligt gerne skulle blive implementeret i løbet af sommeren 2015, bliver obligatorisk for alle, og vil indeholde oplysninger om navn, arbejdsgiver, social sikring, obligatorisk arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikringsdækning. Kortet er et stort skridt i den rigtige retning for at dæmme op for social dumpning. I forhold til det kommende folketingsvalg bliver vi nød til at sige, at man skal tænke sig rigtigt godt om, inden man sætter sit kryds. Vigtigst af alt er, at man finder en kandidat, der kan relatere til den hverdag, vi som malere og borgere lever i, og den virkelighed vi oplever hver dag, når vi går på arbejde. Vi er derfor ikke blege for at anbefale, at man stemmer på en kandidat fra et parti til venstre for de radikale.

7 Vi har i 2014 haft en række møder med lokalpolitikere og drøftet muligheder for, ud over de almene sociale og arbejdsklausuler, at få tilføjet nogle paragraffer målrettet vores fag, Bl.a. et krav om tvungen opmålt akkord. De lokalpolitikere vi har talt med, har været meget lydhøre, men det har desværre ikke udmøntet sig i konkrete aftaler. Vi fortsætter selvfølgelig dialogen i Vi håber stadig, at vi igennem sociale klausuler kan komme sociale dumpning til livs - i hvert fald på de kommunale arbejdspladser. Gerne med hjælp for kommunen selv. Det er desværre ikke så lige til, som man skulle tro -selvom bolden ligger lige til højrebenet. Det er især svært at trænge igennem i de kommuner, der ikke har et rødt flertal i lokalbestyrelsen. Som jeg nævnte, kan det til trods for lydhøre politikere være op ad bakke. I Horsens Kommune lagde man i budget 2014 en hensigtserklæring om arbejds- og sociale klausuler, men her i 2015 har det stadig ikke udmøntet sig i noget konkret. Det er en skam, når nu politikerne har så gode intentioner. Men vi må endnu en gang konstatere, at ord uden handling har ingen værdi. Gennem vores arbejde i de lokale LOer er det dog lykkedes, at få rykket nogle hegnspæle. Blandt andet har vi implementeret en udvidet samarbejdsaftale mellem LO og Vejle kommune, med fokus på flere i job, flere praktikpladser og mere efteruddannelse og opkvalificering af ledige. Som malere og bygningshåndværkere kunne man selvfølgelig godt have ønsket sig en langt mere vidtrækkende aftale. Men taget i betragtning at Vejle er en borgerlig domineret kommune syntes vi faktisk, at man i det lokale LO har taget nogle pæne første skridt. Indsatsen mod social dumping kan ikke ligge alene ved arbejds- og sociale klausuler. Vi var i 2014 og vil i 2015 fortsat være en aktiv del af BAT s byggepatruljer. Derudover tjekker vores arbejdsmiljøansvarlige hver uge op på RUT listerne, som vi så selvstændigt opsøger. Udover de pladser vi selv har opsøgt, har vi i løbet af 2014 modtaget en del anmeldelser på udenlandsk arbejdskraft. En del har resulteret i blokader og enkelte af dem i faglige sager. Vi fortsætter indsatsen i 2015 og modtager i den forbindelse gerne anmeldelser -også på pladser hvor det måske ikke lige er malere der går. Vi skal nok sørge for at oplysningerne kommer det rigtige sted hen. Ved vores pladsbesøg er vi også stødt på kolleger, der har gået under uacceptable arbejdsmiljøforhold. Vi ser desværre en hel del, der accepterer forhold, der i nogle grelle tilfælde kan være livsfarlige. Ligeledes ser vi en del kolleger, der går på pladser uden skur og velfærdsforanstaltninger. Det kan ikke være rigtigt at mestrene skal omgå overenskomsten og arbejdsmiljøloven, og vi fører gerne sager, hvis vi bliver kontaktet. Som sagt er kun jer selv der kan sige fra. Til trods for der stadig bygges nyt og males flyttelejligheder, har opmålerkontorerne altid lyst til at skrive flere regninger. Der arbejdes stadig på akkord rundt omkring. Men det opmålte arbejde er nedadgående. Regningerne er langt fra så store som vi kunne have ønsket. Og opmålingerne ligger på ganske få firmaer.

8 Vi ville ønske der kom større arbejder ind og at langt flere af vores kolleger ville måle deres arbejde op. Det er nødvendigt, at vi bruger vores lønsystem, hvis vi også i fremtiden kan bevare en høj løn. Gennemsnitslønnen har det sidste år i vores område været på 229,58 kr. Holstebro: gennemsnit på 254,95 Herning: gennemsnit på 223,14 Silkeborg: gennemsnit på 223,33 Vejle: gennemsnit på 241,82 Fredericia: gennemsnit på 213,03 Horsens: gennemsnit på 221,26 Vi ser gerne, at flere kaster sig over den opmålte akkord. Vores opmålere står altid klar til at hjælpe både med opstart af projekter samt løbende at hjælpe til, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. Vi ved godt at langt de fleste mestre er tilbageholdene overfor akkordsystemet, og at det er langt det nemmeste bare at gå på arbejde hver dag uden at skulle debattere og forhandle om evt. ekstra betaling. Men du har rent faktisk ret til at få dit arbejde målt op, og fagforeningen står altid bag dig, hvis der skulle opstå uoverensstemmelser. Husk på, at alle malersvende på et eller andet plan arbejder på akkord. Alle har en deadline og alle mestre forlanger at der produceres noget i arbejdstiden. Hvorfor så ikke tjene nogen penge, mens man alligevel er der? Når I ikke arbejder på akkord, så afleverer I i princippet en del af sin løn til jeres mester hver dag. Man kan jo spørge, hvorfor mestrene er så bange for akkordarbejde? De kender prisen inden arbejdet starter, og sjakket står alene til ansvar for kvaliteten. Er svaret, at der er for meget besvær ved akkord? Eller i virkeligheden at de overhovedet ingen skrupler har over at hente en stor del af deres profit i Malersvendenes lommer? Hvorom alting er, så har vi rettigheden til opmålt arbejde. Det kræver bare at vi griber den. Vi skal derfor fra bestyrelsens side, endnu engang, opfordre til, at nye som gamle svende kaster sig ud i akkordarbejdet. Vi ved godt, at det er et stort spring, men akkorden sikrer jer rene linjer i forhold til jeres mestre. Som sagt kan vi kun opretholde en høj og velfortjent løn gennem vores overenskomst og prisliste. Husk at hvis der er spørgsmål, så stiller opmålerne gerne op til informationsmøder ude i virksomhederne, på kontorerne, eller kører ud og besøger dig på arbejdspladsen. Som en del af Malerforbundets og Afdelingens organiseringsstrategi, besøger de faglige sekretærer alle holdene på de tekniske skoler i Horsens, Vejle, Silkeborg og Holstebro. Det har været og vil i fremtiden være et rigtigt godt forum at møde fremtidige medlemmer og kollegaer i. Her kan vi forklare om den danske model og vores styrker som fagorganisation. Samtidig får vi fulgt op på overenskomstregler, som også lærlinge er omfattet af. Vi møder så godt som alle eleverne på den ene eller den anden måde og dermed også frustrationerne. Tonen, er helt klart blevet hårdere, og kampen om praktikpladserne er spidset til.

9 i juli søgte unge mennesker elevpladser. Heraf måtte 50% starte deres uddannelse op som SKP elever. Tallet og procentdelen passer meget godt på maleruddannelserne, procentsatserne er dog lavere hos bygningsmalerne end hos vognmalerne, og hos skilteteknikkerne ser praktikpladssituationen helt håbløs ud. I hele landet har vi Pt hos bygningsmalerne 561 SKP-elever. Hos Autolakererne 124 SKP elever Og 193 SKP elever hos skilteteknikkerne. Dertil kommer alle de, der dropper uddannelsen af mangel på ordinære elevpladser. Det er ikke en holdbar situation vi står i. Vi kan se, at der på sigt bliver mangel på faglærte malere, og der skal ikke meget fantasi til for at gætte sig til, hvor jobbene så ryger hen. Så står I i den situation at kunne bruge en læring, så tag fat i den faglige sekretær på uddannelsesområdet, så er jeg sikker på, at vi kan videreformidle kontakten til elever, der er mere end villige til at tage fat. Oven i købet en elev der er organiseret under Malernes Fagforening. Der var og er stadig rigtigt godt gang i vores lærlinge klub, der netop har fået ny bestyrelse. Lærling klubben er en stor del af vores organiserende arbejde i forhold til lærlingene. De unge mennesker gør et stort stykke arbejde, og vi gør alt for at dette fortsætter i årene frem. Vi håber at kunne blive ved med at støtte de unge mennesker, så de fortsat ønsker at lave aktiviteter og fagligt arbejde og dermed sikre vores faglige fundament langt ud i fremtiden. Vi har i 2014 forsøgt at gøre vores digitale nyhedsbrev, lidt mere nærværende og har suppleret mere med vores hjemmeside og Facebook side. Vi vil gerne opfordre til, at flere bruger netop disse -især Facebook. Gennem de sociale medier kan vi hurtigere, nemmere og billigere komme med de nye og gode historier samt den relevante information. Som i har hørt var 2014 et travlt år med overenskomster og Malerkongres. Vi lagde årets aktiviteter ud med en konferencedag for tillidsvalgte i forbindelse med vores Generalforsamling. Her var et pænt fremmøde, og vi fik nogle rigtig gode diskussioner med gode input fra vores oplægsholder fra Malerforbundet. Målet er at afholde sådan en dag hvert år. Så vi kan danne netværk de tillidsvalgte imellem og samtidig styrke vores valgte ude på pladserne og værkstederne. I år foregår det d. 23. april. I april sluttede afstemningen om OK Forinden havde afdelingens valgte, bestyrelsen og vores tillidsfolk arbejdet rigtig hårdt for at få en fornuftig afstemningsprocent. Resultatet kender I, og den samlede stemmeprocent i Malerforbundet blev 55,9% Det er en historisk høj stemmeprocent, som vi alle kan være rigtig stolte af. Vi siger tusind tak til alle, der har lagt en stor indsats bag resultatet samt tusind tak til alle jer kollegaer, der har bakket op om indsatsen ved at afgive jeres stemme. Her i afdelingen var og er vi stolte af at være en del af et fællesskab med så mange aktive kollegaer. Vi deltog som altid i de lokale 1. maj arrangementer, og afholdt morgenmøde på kontoret i vejle og i Horsens med deltagelse fra lærlingeklubben og bestyrelsen, der også deltog i det lokale 1. maj optog, med et stort flot banner. Vi gentager succesen igen i år og håber at se mange flere svende til vores morgenhygge.

10 I maj, var vi på vores årlige rundtur til vores TR og AMR. Det er rigtig godt at få talt under lidt mere løse former og komme ind på de ting hver enkelt slås med i hverdagen. I forbindelse med besøgene vil jeg gerne sige, at vi har en masse hårdtarbejdende og seje tillidsvalgte -tusind tak for jeres indsats. Som altid, gik den sidste lørdag i august på Malernes Fagforening Midtjyllands vanlige sommerudflugt for kollegaer og familie. Denne gang gik turen til FÆNGSLET i Horsens og samtidig var der mulighed for at opleve Europæisk Middelalder Festival. Vi var glade for, at så mange ville bruge en dag sammen med os til fri leg i spændene rammer. Vi håber, at alle havde en fantastisk dag, til trods for en smule regn. Vi glæder os til sommerudflugten i år, og håber at se endnu flere kollegaer. Hvor vi skal hen er endnu ikke lagt fast, men datoen bliver d. 29. august. I oktober var Malernes Fagforening Midtjylland på gaden i Horsens i forbindelse med LO s OK indsats. Her havde kollegaer mulighed for at svinge ind forbi gågaden og få en OK-kage med hjem til familien og en snak om faglige fællesskaber med på vejen. Vi fik en god snak med et par kollegaer og en lang række andre faggrupper, og alle fik en kage og en LO folder med i hånden. I november havde vi i samarbejde med de lokale Malerlaug, Netværkslokomotivet og de tekniske skoler et par rigtig gode fyraftensmøder på teknisk skole i Horsens og silkeborg. Det var dejligt at se en stor flok kollegaer og mestre til et par timer om efteruddannelse, opkvalificering, og sundhed i faget. Vi håber at afholde flere fyraftens møder i løbet af Vi har i december, traditionen tro, omdelt juleposer i hele afdelingen, samt afholdt vores årlige julearrangement i Snejbjerg. Det varmer altid når kollegaerne kigger ind forbi med ungerne for at få en slikpose fra mor eller fars fagforening. Dels skaber det lidt julestemning, men vigtigst af alt skaber vi en bevidsthed om fagbevægelsen -også i den næste generation. Det er vores intention, at fortsætte med vores juletamtam i Snejbjerg og vi er glade for den måde at mødes på, og for at folk stadig syntes, det også kan være hyggeligt at komme og mødes med kollegaer under lidt løsere former. Så tag endelig jeres kolleger under armen til december. Som altid vil vi rigtig gerne høre fra jer, om der er noget i kunne tænke jer, vi lagde vægt på. Afdelingen kan altid kontaktes via tlf. eller mail. I løbet af 2014 har der været en del faglige sager omhandlende fyringer, konkurser, og i særdeleshed lærlingeproblemer og et stadig stigende antal sager omkring psykisk arbejdsmiljø. Det er nogle svære sager at håndtere. Især for de kollegaer, der står med problemerne. Vi gør hvad vi kan for at afhjælpe, inden problemerne giver varige men, men tiden gør desværre, at arbejdet skal udføres hurtigere og billigere og helst afsluttes før det er startet. Det giver nogle stressede situationer og i sidste ende et meget dårligt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi alle værner om vores egen og vores kollegaers helbred og arbejdsliv. Det er kun jer selv, der kan sige fra, og vi står altid klar til at bakke jer op. I 2014 indhentedes der kr ,09 i faglige sager

11 I det forgangene år er 52 bygnings malere, 7 skilteteknikker og 16 vognmalerelever blevet udlært. Vi ønsker tillykke og byder vores nye kolleger velkommen som svende i Malernes Fagforening Midtjylland. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle de, der har været aktive i årets løb, og ikke mindst tak til alle kollegaerne, der trods alt er rygraden i vores fællesskab. Som jeg har nævnt flere gange er arbejdet med at fastholde vores organisationsprocent og dermed gøre vores forening stærkere, svært. Vi vil gerne høre hvad I synes er vigtigt, hvordan øger vi medlemstallet og hvordan kan vi gøre fagforeningen mere attraktiv? Hvad gør vi rigtigt og hvad gør vi forkert? Vi har mange udfordringer og vi har brug for indput fra jer til hvordan vi kan løse opgaven sammen. Tak for ordet.

Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort.

Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort. Lad os først mindes de kollegaer der det forgangne år er gået bort. Jens Edvard Grønbæk Jensen Knud Erik Jørgensen Preben Mølgaard Jensen John Rundstrøm Hansen Erik Schmalz Hans Villy Pedersen Johannes

Læs mere

Beretningen fra generalforsamlingen 2013

Beretningen fra generalforsamlingen 2013 Beretningen fra generalforsamlingen 2013 Endnu et år er gået for vores lille forening, et år der som de forgangne har stået i krisens tegn. Vi får tudet ørene fulde af, at der ingen penge er og at vi alle

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft Kongres 08 Tale af Palle Bisgaard, TIB København 29. september 2008 TIB Kongres 2008 Ålborg. Udenlandsk arbejdskraft: Det der bringer mig på talerstolen er udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Handlingsplan Dansk El-Forbund Ungdom Nyropsgade København V Tlf

Handlingsplan Dansk El-Forbund Ungdom Nyropsgade København V Tlf Handlingsplan 2018 1 Forbundslove/Kongres 1.0 Kontingent overgang FLU skal arbejde for at forbundslovene ændres, da man fra første måned som udlært eller endt SU berettiget uddannelse skal betale fuldt

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side.

Se skabelon til mail om kontaktoplysninger, som du kan sende til dine kolleger nederst på denne side. Tillidsrepræsentant på en konfliktramt arbejdsplads - en guide til dig, der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, der er ramt af strejke eller lock out. Lige nu ser du ind i en helt ny og uvant rolle,

Læs mere

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING 1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING Odense Congres Center dannede 9. december 2013 rammen om en livlig debat om organisering. Mere end 1000 tillidsvalgte 3F ere var samlet for at diskutere, lytte og

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ordnede forhold bliver det andet spor, som trepartsforhandlingerne vil koncentrere sig om.

Ordnede forhold bliver det andet spor, som trepartsforhandlingerne vil koncentrere sig om. INTERVIEW Minister satser på trepartsaftale om uddannelse allerede næste år Af Gitte Redder @GitteRedder Iver Houmark Andersen @IHoumark Fredag den 28. august 2015, 05:00 Del: Beskæftigelsesminister Jørn

Læs mere