Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND"

Transkript

1 UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

2 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udarbejdet af: Discus A/S Design og layout: Wanek & Myrner September 2014

3 3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Inspiration 6 Gode råd til jobcenterchefer om unge og erhvervsuddannelse 8 Gode råd til mellemledere om unge og erhvervsuddannelse 10 Gode råd til rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer om unge og erhvervsuddannelse 12 1 TEMA: De unge skal understøttes i at tage ansvar 14 2 TEMA: Uddannelsesparate unge skal være i gang 22 3 TEMA: De unge skal ind i et uddannelsesmiljø 30 4 TEMA: De unge skal ud i virksomhederne 38 5 TEMA: Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats 48

4 4 Indledning Unge har brug for uddannelse, og samfundet har brug for, at de unge uddanner sig. Flere unge kan få en uddannelse, hvis de får den rette hjælp og støtte. Derfor har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland besluttet at udgive dette magasin med gode eksempler fra en række jobcentre, som på forskellig vis har taget fat på denne udfordring. Erfaringerne kan bruges som inspiration for andre jobcentre. Målet om, at flere unge skal have en uddannelse, nås kun, hvis en række udfordringer håndteres unge modtager lige nu uddannelseshjælp (juni 2014). Langt de fleste har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Så de unge har brug for uddannelse, men hovedparten er ikke umiddelbart klar til at påbegynde en uddannelse. Kun godt unge er åbenlyst uddannelsesparate, knap er uddannelsesparate og godt er aktivitetsparate. Unge, der starter i uddannelse fra offentlig forsørgelse, påbegynder oftest en erhvervsuddannelse. Men frafaldet er alt for stort. Generelt er det sådan, at knap halvdelen af alle unge, der starter i erhvervsuddannelse, falder fra, og det tal er endnu større for de, der påbegynder erhvervsuddannelse fra offentlig forsørgelse. Jobcentrene skal hjælpe de unge i uddannelse, og de unge skal selv gøre en indsats for at blive klar til og komme i gang med en uddannelse. Men mange har brug for hjælp til at tage ansvar og nå uddannelsesmålet. Derfor spiller jobcentrene en afgørende rolle. Unges uddannelsesparathed afhænger ikke kun af de unge selv, men også af hvilken støtte jobcentret og andre aktører giver dem. Med den rette støtte kan flere unge klare en uddannelse. Uddannelsesindsatsen for unge er lige nu i rivende udvikling. Der udvikles nye muligheder for at ruste unge til at komme ind i uddannelsesmiljøerne, træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og udvikle de kompetencer, de skal bruge for at kunne tage en uddannelse, i et udviklende ungemiljø. Jobcentrene er allerede - eller er på vej ud - på campusområderne, så de kan støtte de unge både før og under uddannelsen. Nye partnerskaber og uddannelsesrettede forløb udvikles i samarbejde med virksomheder. Tværfagligheden styrkes i nye ungeenheder.

5 5 Hvordan får flere unge en (erhvervs)uddannelse? Der er fem vigtige budskaber: 1 De unge skal understøttes i at tage ansvar 2 Uddannelsesparate unge skal være i gang 3 De unge skal ind i et uddannelsesmiljø 4 De unge skal ud i virksomhederne 5 Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats I Inspirationsmagasinet kan du finde en bred vifte af inspiration til den erhvervsuddannelsesrettede indsats for unge fra andre jobcentre, der er godt i gang. Inspirationsmagasinet rummer tre opslag med gode råd om opmærksomhedsområder til dig som jobcenterchef, som team- eller afdelingsleder eller som medarbejder med direkte kontakt til de unge. Du kan finde inspiration til at udmønte de gode råd i praksis i magasinets fem temaer ét for hvert af de 5 budskaber. I hvert tema finder du artikler, eksempler, opsummerende faktabokse og cases, der viser, hvordan budskabet kan udfoldes i praksis. Vi håber, du finder inspiration til dit fortsatte arbejde. God læselyst! Tak til de medvirkende jobcentre: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Greve, Herlev, Holstebro, Køge, Mariagerfjord, Roskilde, Skive, Slagelse, Thisted og Vejle.

6 6 Gode råd til jobcenterchefer om unge og erhvervsuddannelse Spørgsmål til ledelsen Hvilke tilbud har I til uddannelsesparate unge? Skal jeres tilbudsvifte udvikles? Hvordan sikrer I, at de unge kommer ind i uddannelsesmiljøerne og får hjælp, hvis der opstår problemer? Hvilken hjælp kan de få fra jobcentret? Hvordan sikrer I, at de unge kan komme ud i virksomhederne, og dér kan blive rustet til at tage en erhvervsuddannelse? Hvordan sikrer I, at unge med problemer får en helhedsorienteret indsats, der fra start også er uddannelsesrettet? Hvordan sikrer I, at de unge inddrages, oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både at blive klar til og at tage en uddannelse? På det strategiske niveau har kommuner i dette Inspirationsmagasin... udarbejdet overordnede ungestrategier for hele kommunens ungeindsats, fx: på tværs af jobcenter, grundskoleområdet, familieområdet og det sociale område i tværgående fora på medarbejder- og ledelsesniveau i kommunen med inddragelse af -- uddannelsesinstitutioner især erhvervsskoler, VUC og produktionsskolerne er vigtige -- vejlederfunktioner, primært UU -- erhvervsliv, fx brancheorganisationer, fagforeninger, arbejdsgivere -- frivillige/civilsamfundet -- unge, fx via fokusgruppeinterview Der er arbejdet med en bred fundering af kommunernes nye ungestrategier. FIND INSPIRATION Læs om Paraplyaftale i Vejle og Ungestrategi i Herlev etableret tværgående ungeenheder, fx: samlet UU og jobcentret i en ungeenhed i et uddannelsesmiljø og inviteret samarbejdspartnere ind i den nye ungeenhed (fx uddannelsesinstitutionernes vejlederfunktioner, misbrugskonsulenter, psykiatriområdet) samlet den kommunale ungeindsats i én ungeenhed (fx jobcentret, SSP, UU) FIND INSPIRATION Læs om ungeenheder i Herlev, Holstebro, Roskilde, Slagelse, Vejle, Aalborg, Aarhus

7 7 udviklet samarbejdsflader på ledelsesniveau og givet plads til, at medarbejderne også kan udvikle samarbejdsflader, fx: med kommunale ungeaktører og med uddannelsesinstitutionerne udviklet tilbudsviften og først og fremmest tilbud til unge på erhvervsskoler og/eller i samarbejde med produktionsskoler og VUC FIND INSPIRATION Læs om nye tilbud til unge på uddannelsesinstitutioner i Roskilde, Skive, Holstebro og Vejle sat værdier i den (erhvervs-)uddannelsesrettede indsats for unge på dagsordenen, fx: et klart mål om uddannelse til unge et klart delmål om, at de unge skal ind i uddannelsesmiljøerne og udvikles dér det tværgående samarbejde skal prioriteres de unge har også gavn af at komme ud i virksomhederne JOBCENTRENES ERFARING Ofte er det jobcentret, der må være opsøgende og tage initiativ til samarbejde og afsætte ressourcer til at være tovholder. Opmærksomhedsområder Ungestrategi og handleplaner Dialog med det politiske niveau Organisering af ungeindsatsen Kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling OPMÆRKSOMHEDS - OMRÅDER SOM LEDER Samarbejdsflader og snitflader Tilbudsvifte og behov for nye tilbud. Hvem skal have hvad? Samarbejdsfora på ledelsesplan (strategi og problem løsning)

8 8 Gode råd til mellemledere om unge og erhvervsuddannelse Spørgsmål til team- og afdelingsledelsen Hvordan understøtter I et hurtigt flow for de unge og visitation til aktive forløb i virksomheder og i uddannelsesmiljøer? Skal jeres brug af tilbud udvikles? Hvordan sikrer I, at de unge kommer ind i uddannelsesmiljøerne og får hjælp, hvis der opstår problemer? Hvilken hjælp kan de få fra jobcentret? Hvordan sikrer I, at de unge kommer ud i virksomhederne, og dér kan blive rustet til at tage en erhvervsuddannelse? Hvordan understøtter I det tværgående samarbejde? Og hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere arbejder både helhedsorienteret og med et klart mål om uddannelse i indsatsen for de unge? Hvordan udmønter I værdier om medbestemmelse og ejerskab i praksis? Hvordan understøtter I jeres medarbejdere i at inddrage de unge, så de oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både at blive klar til og at tage en uddannelse På det operationelle niveau har kommuner i dette Inspirationsmagasin igangsat udviklingsprocesser, der får ungestrategier udmøntet i praksis, fx: projekter som motor udvikling af kompetencer, tværgående samarbejde og tilbud FIND INSPIRATION Læs om hvordan Herlevs Ungestrategi udmøntes i praksis, hvordan Holstebro udvikler tilbud i samarbejde med erhvervsskolen, hvordan Aarhus udvikler virksomhedsskoler i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitution samt hvordan Slagelse inviterer samarbejdspartnerne ind i det nye ungehus på campus. arbejdet med at skabe rammer for et nyt møde med de unge, fx: i den fysiske indretning af ungeenheder større gennemsigtighed for de unge i, hvad der sker, og hvad de professionelle laver modtagelse af de unge: Velkomstfunktion, værter i stedet for vagter flow, som sikrer, at de unge hurtigt møder den eller de professionelle, de skal i kontakt med at gøre det lettere for de unge, der har det svært. Fx ved at samle de professionelle, de unge skal have kontakt med, ved at følge de unge og forenkle de unges vej FIND INSPIRATION Læs om ungeenheder i Roskilde, Slagelse og Vejle.

9 9 arbejdet med at skabe fælles fodslag mellem forskellige medarbejdergrupper i nye ungeenheder fx via: fælles temadage, projekter og kompetenceudvikling arbejdet med at konkretisere det tværgående samarbejde i kommunen mellem: jobcentret og UU, der har kontakt med de unge allerede i grundskolen jobcentret og børne- og familieområdet, der har ansvar for indsatsen for årige, herunder SSP jobcentret og det sociale område, herunder misbrug, psykiatri, handicap kommunerne arbejder med samarbejde henover alle snitflader arbejdet med at konkretisere det tværgående samarbejde med uddannelsesinstitutioner, fx: samarbejde med erhvervsskolerne samt med VUC og produktionsskolerne, der kan opkvalificere unge til at kunne tage en erhvervsuddannelse samarbejde om helhedsorienteret indsats for den enkelte unge samarbejde om udvikling af nye tilbud til unge, der ikke er helt klar til uddannelse i uddannelsesmiljøerne sat værdier og mål i den uddannelsesrettede indsats for unge på dagsordenen sat fokus på visitation af unge, især til nye tilbud i uddannelsesmiljøer Opmærksomhedsområder Eget ledelses- samarbejde Udmøntning af ungestrategi og handleplaner Konkretisere rammer for ungeindsats Visitation og flow især til nye tilbud i uddannelsesmiljøer Udvikle uddannelsesrettet virksomhedssamarbejde OPMÆRKSOMHEDS- OMRÅDER SOM TEAM- ELLER AFDELINGSLEDER Klar italesættelse af værdier og mål Samarbejde mellem medarbejdergrupper Understøtte samarbejde mellem jobcenter og UU Udvikle samarbejde med erhvervsskole, VUC og produktionsskoler Understøtte tværgående samarbejde i kommunen

10 10 Gode råd til rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer om unge og erhvervsuddannelse Spørgsmål til rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer om unge og erhvervsuddannelse Hvordan finder du, i samarbejde med de unge, de tilbud, de unge kan profitere af, og hvordan understøtter du bedst, at de unge deltager? Hvordan motiverer du de unge til at komme ind i et uddannelsesmiljø og understøtter de unge i uddannelsesmiljøet, hvis der er behov for det? Kan du gøre noget for bedre at klæde de professionelle i uddannelsesmiljøerne på til at rumme de unge, der har det svært i uddannelsessystemet? Hvordan motiverer du de unge til at komme ud i virksomhederne, og hvordan understøtter du dem i virksomhederne, hvis der er brug for det? Hvordan sikrer du, at forløbet i virksomheden ruster de unge til uddannelse, og at virksomhederne kan få den sparring, der kan være brug for, for at rumme unge, der har problemer? Hvordan inddrager du de unge i samtaler og indsatser, så de oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både at blive klar til og at få en uddannelse? Hvordan sikrer du, at unge, der har problemer, får en helhedsorienteret indsats samtidig med, at der arbejdes mod et mål om uddannelse? På det udførende niveau har rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer i dette Inspirationsmagasin... arbejdet med at gøre samtaler mere ungevenlige og uddannelsesrettede, fx: flyttet samtalen ud af lukkede samtalerum til åbne miljøer i ungeenheden eller ud, hvor de unge er i aktive forløb gjort samtalerne så fleksible og åbne som muligt, så de unge kan være med til at bestemme indholdet i samtalen italesat uddannelse allerede i den første samtale anvendt screeningsskemaer/spørgeskemaer til unge for at fange vigtige temaer, der skal tages op i samtalen arbejdet bevidst med at møde de unge med et smil og med troen på, at de både gerne vil have en uddannelse og godt kan, uanset at der kan være barrierer, der skal overvindes FIND INSPIRATION Læs mere om Ungeindsatsen i Holstebro, om hvordan man tager imod de unge i et nyt Ungehus i Slagelse, og hvordan UU og jobcentrets rådgivere afholder fælles samtaler i Roskildes nye ungeenhed Ungeguiden.

11 11 udviklet nye kompetencer, fx: sat sig ind i andre faggruppers kompetencer og rammerne for deres arbejde, særligt vejledere og faglærere på erhvervsskoler fået større viden om uddannelser haft fokus på at komme ud af jobcentret, fx: mentorer er ude på uddannelsesinstitutionerne og skaber netværk med vejledere og faglærere på skolerne virksomhedskonsulenter er ude på virksomhederne og sparrer med virksomheden, så den kan rumme og fastholde de unge rådgivere følger op ude på uddannelsesinstitutionerne, hvis de unge er i aktive forløb dér FIND INSPIRATION Læs mere om, hvordan fastholdelsesmentorer er kommet ind i uddannelsesmiljøerne i Slagelse og Vejle. haft fokus på at udvikle samarbejdet med andre professionelle, de unge er i kontakt med, fx: med respekt for de andres faglighed med viden om, at sammen kan vi mere Opmærksomhedsområder Ungestrategi og handleplaner Dialog med ledelsen Udvikle samarbejde med UU og erhvervsskoler med flere Egen kompetenceudvikling OPMÆRKSOMHEDS- OMRÅDER SOM RÅDGIVER, MENTOR ELLER KONSULENT Overblik over samarbejdsflader og snitflader Behov for udvikling af ungeindsatsen Overblik over tilbud: Hvem skal have hvad? Opdyrke netværk med andre ungeaktører

12 12 Inspiration 1 TEMA: De unge skal understøttes i at tage ansvar 14 Temaintroduktion. 15 Tværfaglighed. Nyt center samler indsatsen for unge fra folkeskole til job. 16 Forebyggelse. Unges ønske om hjælp til fritidsjob blev hørt. 18 Interview. Ung alenemor fik hjælp til at kunne tage ansvar og få en uddannelse. 20 De vigtigste pointer TEMA: Uddannelsesparate unge skal være i gang 22 Temaintroduktion. 23 Træningsbane. Jobcentre og erhvervsskole udvikler tilbud i uddannelsesmiljø. 24 Uddannelsesvalg. Nyttejob skal kvalificere unges uddannelsesvalg. 26 De vigtigste pointer TEMA: De unge skal ind i et uddannelsesmiljø 30 Temaintroduktion. 31 Uddannelsesvejledning. Ét Study Support Center al uddannelsesvejledning. 32 Ungeenhed på campus. Ungehus åbner for et nyt møde med de unge. 34 Uddannelseshus. Kommunale aktører, UU og uddannelsesinstitutioner samles. 36 De vigtigste pointer TEMA: De unge skal ud i virksomhederne 38 Temaintroduktion. 39 Virksomhedsskoler. Historien om hvorfor skolen skal ud i virkeligheden. 40 Erhvervsliv. Partnerskaber styrker uddannelsesindsatsen. 43 Praktikpladser. Læg jobcentrets og skolens virksomhedsnetværk sammen. 45 Og et portræt af en betondreng. 46 De vigtigste pointer TEMA: Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats 48 Temaintroduktion. 49 Tværfaglighed. Fra jobcenter til podiehår. Eller historien om, hvordan mentorfunktion, arbejdsmarkedskonsulent og myndighed er samlet i én medarbejder. 50 Mentorer. Jobcentret skal ud på uddannelsesinstitutionerne. 53 De vigtigste pointer. 58

13 13

14 TEMA 1 1

15 15 TEMA 1: De unge skal understøttes i at tage ansvar Temaintroduktion Unge uden uddannelse skal i uddannelse og selv gøre en indsats for, at dette lykkes. Nogle af de unge har brug for en hjælpende hånd og støtte til at tage ansvar for deres eget liv og medejerskab for aktiviteter frem mod uddannelsen. Medejerskab indebærer, at de unge er engagerede i indsatsen og tager ansvar for egen situation. De unge, der skal rustes til at tage ansvar, profiterer af en indsats, hvor jobcentrets samarbejde med den unge er mere coachende, motiverende og anerkendende. Samtidig med at jobcentret klart melder ud hvilke rammer, der er for indsatsen, og jobcentrets forventninger til de unge om at tage ansvar. Der skal skabes en tillidsfuld relation mellem de professionelle og de unge, hvor de unge får støtte til at få overblik over egen situation og hjælp til at benytte de muligheder, der findes for den enkelte. Vejen til de unges medejerskab er, at de får adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Indsatser, som gør en forskel. TEMA 1 I dette tema: Ungestrategi. Artikel om, hvordan Herlev Kommune udarbejdede en samlet Ungestrategi, samt hvordan strategien er ført ud i livet med dannelsen af en tværgående ungeenhed, kompetenceudvikling af medarbejdere og udviklingsprojekter i ungeenheden. Forebyggelse. Artikel om, hvordan unges ønske om hjælp til fritidsjob blev til et kommunalt fritidsjobkoncept i regi af den tværgående ungeenhed Center for Unge Job og Uddannelse. Interview. Det kan være en stor udfordring for unge forsørgere at tage en uddannelse, især hvis de er alene om forældreopgaven og ikke har et privat netværk, der kan bakke op. Interview med en ung alenemor, der blev ernæringsassistent med støtte fra Ungeindsatsen.

16 Inspirationscases 16 Unge inddrages i udvikling af ungestrategi Visionen for Herlev Kommunes Ungestrategi er at skabe et godt ungdomsliv for alle Herlevs unge og at fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv. Ungestrategien blev til i et samarbejde mellem professionelle, unge, erhvervsliv og aktive i kultur- og fritidslivet. TEMA 1 Hvordan ser en helhedsorientering og koordineret indsats ud? Hvordan sikres et tværfagligt samarbejde i ungeindsatsen? Hvordan kan de unge selv tage ansvar og ejerskab? Herlev Kommune samlede alle de aktører, der skal arbejde sammen, og i fællesskab udviklede de en Ungestrategi som fælles fundament for arbejdet med børn og unge. Medarbejdere og ledere i blandede grupper arbejdede med forskellige temaer, og ved hjælp af oplæg udefra fik de inspiration til at finde fælles fodslag. Mål og konkrete indsatser blev beskrevet. De unge selv blev inddraget på dialogmøder og via fokusgruppeinterviews ud fra læringen, at såfremt de unge ikke inddrages og oplever medbestemmelse, er det vanskeligt at tage ansvar og føle medejerskab. Det har været vigtigt for os at inddrage de unge og få deres ideer og input med. Dialogmøder og fokusgruppeinterviews med unge har derfor været en væsentlig inspirationskilde for strategiens fokus og indhold Borgmester Thomas Gyldal Petersen i Ungestrategiens forord Strategiens mål Ungestrategien skal bidrage til at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i samarbejde med alle de aktører i Herlev, der har med unge at gøre, skriver Borgmester Thomas Gyldal Petersen i Ungestrategiens forord. Ungestrategien skal være udgangspunkt for mødet og arbejdet med unge, det tværfaglige samarbejde og den fælles refleksion og dialog, der kan sikre fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne for de unge. Strategiens hovedmål er, at de unge får en uddannelse og er i trivsel. Og det er dét, Unge Job og Uddannelse arbejder med Birgitte Kjeldsen, Centerchef, Unge Job og Uddannelse Strategiens hovedmål er, at alle unge er i trivsel og får en uddannelse. Derfor står der meget om uddannelse, men der er også andre områder, der er i fokus, forklarer Centerchef Birgitte Kjeldsen, da vi besøger Herlevs nye tværgående ungeenhed, Center for Unge Job og Uddannelse. Centerchefen fortsætter: Strategien og enheden passer sammen, for de unge, der kommer i centret, rustes til uddannelse, og tværfagligheden giver gode muligheder for at hjælpe de unge, der ikke trives og har problemer med at komme i gang eller fastholde uddannelse.

17 17 OPERATIONALISERING AF UNGESTRATEGIEN Kompetenceudvikling I Unge Job og Uddannelse var næste skridt at få Professionshøjskolen UCC til at udarbejde et uddannelsesmodul på diplomniveau, der tog udgangspunkt i Ungestrategien. Modulet gav fælles fagligt fodslag mellem de professionelle, der arbejder i Unge Job og Uddannelse, og fordi modulet var tilpasset Unge Job og Uddannelse, blev det samtidig konkretiseret, hvordan ungestrategien skal implementeres. Projektudvikling Step 2 har været at udvikle projekter i Unge Job og Uddannelse med udgangspunkt i Ungestrategien. Det er sket i tværfaglige grupper af medarbejdere og eksterne aktører, fx erhvervsskolen, døgninstitutioner, misbrugsbehandling, opsøgende gadeplansmedarbejdere og fritidstilbud til unge. Kort sagt på tværs af alle de tilbud, der er til unge i Herlev Kommune. I denne fase blev der udarbejdet 7-8 projekter, der skulle få Ungestrategien ud at gå. Værdier Ved siden af de konkrete indsatser er der også blevet lagt vægt på at italesætte værdierne i ungeindsatsen, da forudsætningen for et godt ungeliv er, at de unge får en uddannelse og bliver selvforsørgende, og at vejen derhen er at se på tværs, mener centerchef Birgitte Kjeldsen: Det er derfor, vi har samlet alle her, for det handler ikke kun om at blive vejledt, det handler også om alt det, der er udenom. Jeg tror, det er derfor, vi rykker os. Det at se på tværs og have en bred tilbudsvifte: Hvordan skaber vi sammen et godt ungeliv og får de unge videre. TEMA 1 HERLEV Tværfaglig ungeenhed giver de unge én indgang Center for Unge Job og Uddannelse samler indsatsen for unge fra 15 til 29 år i et tværfagligt center, der sikrer en helhedsorienteret indsats og styrker tværfaglig videndeling og fleksibiliteten i indsatserne. Fakta om Center for Unge Job og Uddannelse Herlev Kommune har samlet ungeindsatsen i én tværgående ungeenhed med egen adresse og økonomi, frem for at have indsatsen spredt i forskellige kommunale forvaltninger. Unge Job og Uddannelse rummer sagsbehandlere fra børne- og kulturforvaltningen, der varetager børne- og familieindsatsen for 15 til 17 årige unge, medarbejderne fra jobcentret, der varetager beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, fra de unge fylder 18, samt SSP, mentorer og UU vejledere.

18 Inspirationscases 18 FOREBYGGELSE FRITIDSJOB baner vejen for uddannelse I Herlev er forebyggelse en vigtig del af ungeindsatsen, og SSP er en del af den tværgående ungeenhed Unge Job og Uddannelse. Fritidsjob får udsatte unge væk fra gademiljøet og ruster dem til uddannelse. De unge kom selv med ønsket om en fritidsjob-indsats. TEMA 1 Da Simon ringer til Marie Kirk Hansen fra SSP i Herlev, er han blevet fyret fra sit fritidsjob i Fakta, fordi hans venner har stjålet fra butikken og presset ham til ikke at sladre. Kan hun hjælpe, spørger han, for han kan ikke selv finde et nyt job, men han har brug for ét. Unges ønsker om fritidsjob matcher kommunens ønsker om forebyggelse Fritidsjob giver udsatte unge succesoplevelser og tro på sig selv. Det giver kendskab til regler og rammer på arbejdsmarkedet, større ansvarsfølelse og lommepenge. Det er med til at bane vejen for, at de unge får en uddannelse, og er et godt eksempel på, hvordan kommunen kan arbejde helhedsorienteret. Det mener Centerchef i Herlev Kommune, Birgitte Kjeldsen, der ser forebyggelse som afgørende for at få succes med den uddannelsesrettede indsats for unge: Vi tror, den forebyggende indsats blandt de årige er meget vigtig for at nå målet om, at flere årige får en uddannelse. Fritidsjob er én måde at komme ind i tankegangen om arbejdsmarkedet, og der er evidens for, at det virker.

19 19 Fritidsjob-konceptet Ideen om en fritidsjob-indsats opstod, da nogle unge i Hjortegården i Herlev, hvor Marie Kirk Hansen er opsøgende SSP-medarbejder, spurgte, om hun kunne hjælpe dem med at få et fritidsjob. Marie Kirk Hansen kontaktede sin chef og gik i gang. Der er kamp om at få fritidsjob hos fiskehandleren, fortæller Marie Kirk Hansen, og forklarer hvorfor: De er både rare og skidegode til at være firkantede om, hvordan tingene er hos dem og ude i verden. Nu får unge, der selv kan finde et job, hjælp til CV og ansøgninger, og de, der ikke kan selv, får hjælp til at finde en jobåbning, hvor, de får de første 2 måneders løn betalt af SSP-midler. Med i konceptet er, at Marie Kirk Hansen skal tale med de unges forældre først, og hun skal følge op på, hvordan det går med jobbet, så længe SSP betaler lønnen. Efter 2 måneder ansættes de unge på almindelige vilkår som ungarbejdere. Kamp om fiskehandleren Muligheden for hjælp til at finde fritidsjob har spredt sig fra mund til mund blandt de unge. Flere og flere spørger om job, når SSP møder dem i klubber, på skoler, gader og biblioteket, eller de ringer på Marie Kirk Hansens mobil. Desuden kontakter hun selv de unge, som politi, sagsbehandlere eller skoler har bedt SSP holde øje med, og taler med dem om fritidsjob. De unge, Marie Kirk Hansen gerne vil have fat i, er unge, der ikke har sunde fritidsinteresser, har en bekymrende vennekreds, har fravær i skolen og måske familieproblemer. Jobbene finder hun hos Fakta, Netto, cykelforhandleren, pizzariaerne, cafeerne, biblioteket, klubberne i Herlev og McDonalds kort sagt en bred kreds af både private og offentlige arbejdspladser, der gerne vil tage et socialt ansvar og gøre en forskel for de unge. Ikke alle unge er klar til fritidsjob Marie Kirk Hansen har formidlet 30 fritidsjob på det første år, og halvdelen af de unge er blevet ansat efterfølgende. I starten eksperimenterede hun med en for tung målgruppe af unge, som var svære at få ansat i virksomhederne, så hun måtte udvikle konceptet. Faresignaler er gentagen kriminalitet, meget stort fravær i skolen, at den unge ikke overholder aftaler eller ikke vil have, hun kontakter forældrene. Såfremt dette er tilfældet, er de ikke klar til et fritidsjob, mener SSP-medarbejderen. De unge bliver ikke afvist. De får hjælp til CV og ansøgninger, men får nænsomt at vide, at de står i kø til jobbene, indtil de er blevet mere klar. Fx via den almindelige SSP indsats, skolen osv. Fritidsjob skaber kontakt til unge i gademiljøet - og deres forældre En sidegevinst ved fritidsjobindsatsen er, at SSP får kontakt til unge, de ikke tidligere havde kontakt til, og de får en god vej ind til de unges familier. Det kan være vanskeligt, da de færreste unge i gademiljøet er begejstrede for, at SSP taler med deres forældre. Fritidsjobkonceptet indleder netværksarbejdet på et positivt grundlag et godt udgangspunkt, hvis SSP-medarbejderne senere må vende tilbage, fordi der er problemer. En ny chance Marie Kirk Hansen finder en butik, der indvilger i at tage Simon til samtale. Simon lægger selv kortene på bordet og fortæller ærligt, hvorfor han blev fyret fra sit tidligere job. Det skaffer ham en ny chance. På én af Simons første vagter kommer vennerne ind i butikken, men denne gang smider Simon dem ud - de skal ikke komme, når han er på arbejde. TEMA 1

20 Inspirationscases 20 INTERVIEW Unge alenemor og snart ernæringsassistent Stine bor i Holstebro. Hun er 27 år, har ADHD og kommer fra en familie med omsorgssvigt. Hun blev tidligt mor til en pige på nu 7 år, som hun er alene med. For Stine har det været en kamp at få en uddannelse, men snart lykkes det, fordi hun har fået hjælp og støtte til at kunne tage ansvar og håndtere både uddannelse, psykisk sårbarhed og privatliv. TEMA 1 Hvorfor var det svært for dig at komme i gang med en uddannelse? Jeg gik i gang med grundforløbet som kok, men kunne ikke finde praktikplads. Jeg var ikke fleksibel nok, fordi jeg var alene med et lille barn og derfor ikke kunne arbejde sent eller i weekenden. Jeg søgte kontanthjælp og kom hen i Ungeindsatsen, og der mødte jeg Susy. Jeg havde ingen anelse om, hvad jeg ville og kom i forskellige praktikker. Jeg er meget svag bogligt, men er god med hænderne, så vi snakkede om, at det var den slags uddannelse, jeg skulle tænke i. Hvordan kom du i gang med uddannelse igen? Susy ville have mig i praktik i et køkken. Først ville jeg ikke, for jeg havde søgt elev-plads og fået afslag fra dem. Men jeg måtte bide i det sure æble og tage derop. Så bestemte jeg mig for ernæringsassistent. Jeg kunne få merit til grundforløbet, og lige før praktikken sluttede, fik jeg elevplads i køkkenet. I sidste uge afleverede jeg mini-svendeprøve. Jeg havde 7 dage til at skrive opgaven, det var virkelig hårdt. Jeg skal både være mor og far, gå i skole og skrive opgave. Men jeg fik 10! Hvad har hjulpet dig? Jeg har hele tiden haft Susy, og det har bare været fedt altid at kunne ringe, hvis jeg havde brug for hjælp og støtte. Jeg har snakket med hende både om uddannelse, om hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, og også om personlige ting. Hun har også været der, når tingene gik galt med mit temperament - lyttet og givet gode råd. Når man ikke har nogen familie, så har man brug for én at snakke med. Det er sved og tårer, man skal igennem for at få en uddannelse. Susy har hele tiden sagt, at jeg godt kunne og bare skulle blive ved. Hun har altid et smil på læben, hun er aldrig sur eller negativ og finder altid noget positivt. Uanset hvilken karakter jeg har fået på skolen, så har hun rost mig. Det er helt vildt fedt - man vokser 10 centimeter. Uden hende havde jeg aldrig fået en uddannelse. Susy har været med hele vejen. Nu har jeg snart min uddannelse, og så skal jeg videre, men det bliver svært at sige farvel. Hvad med virksomhedsforløbene? Virksomhedsforløbene gav mig gejsten til at komme ind på madområdet. Men virksomhederne kunne godt tænke mere på at lære os noget i de forløb, for vi kommer jo ud i virksomhederne for at lære, hvordan det fungerer. Hvor ser du dig selv om et år? Der skulle jeg helst have et arbejde. Jeg vil tage hvad som helst. Mine jobmuligheder er begrænsede, fordi jeg har et barn og er alene om det. Min drøm er at læse videre til ernæringsteknolog på deltid, mens jeg arbejder.

21 21 De vigtigste pointer Medejerskab Unge skal have indflydelse for at de tager ansvar og oplever medejerskab for deres vej i uddannelse. Det kræver, at indsatsen tilrettelægges med den unge som en aktiv medspiller og på den unges præmisser. Den unge skal inddrages hele vejen igennem forløbet og have indflydelse på vigtige beslutninger om indsatsens mål, indhold og tempo. Den unge skal understøttes i at tage ansvar. Hvordan kan jobcentret fremme medejerskab? Vi undersøgte, hvor mange forskellige personer de unge var i kontakt med, fra de trådte ind i jobcentret, til de var i gang med en aktivitet. De kunne møde op til 7 forskellige personer. De blev væk på vejen, og det tog lang tid. Det har vi forenklet. Nu er der én samtale, hvor både jobcentret og UU er med. UU-vejleder i Jobcenter Roskildes nye ungeenhed Vi har sat de unge i fokus og møder dem i øjenhøjde. De er alle sammen glade, når de går. De føler, at de bliver taget pænt imod og behandlet som et menneske, ikke som et nummer. Det er de meget begejstrede for. Vejleder med ansvar for velkomstfunktion i Slagelses nye ungeenhed TEMA 1 Fire opmærksomhedsområder 1. Hvordan møder vi de unge værdier og rammer, indretning og velkomst 2. Hvordan inddrager vi de unge i samtaler og indsatser 3. Hvordan ruster vi de unge til at kunne tage ansvar og træffe de rigtige valg i samtaler og indsatser 4. Hvilke tilbud skal vi have til de unge tilbudsvifte og samarbejdsflader

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt fastholdelse i Kalundborg

Projekt fastholdelse i Kalundborg August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt fastholdelse i Kalundborg INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT

Virksomhedsplan. Arbejdsmarkedscenter MIDT Virksomhedsplan 2012 2013 Arbejdsmarkedscenter MIDT Arbejdsmarkedscenter Midt er et af tre arbejdsmarkedscentre i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning. AmcMidts tilbud er rettet mod unge mellem 16

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Afrapportering Handleplaner vedr. Ungestrategi

Afrapportering Handleplaner vedr. Ungestrategi Afrapportering Handleplaner vedr. Ungestrategi Baggrund og formål Vejen Byråd har i 2015 godkendt en Ungestrategi for Vejen Kommune. Strategien har til formål at sikre, at børn og unge i Vejen Kommune

Læs mere

17½ års samarbejde i Aarhus

17½ års samarbejde i Aarhus 17½ års samarbejde i Aarhus Vi er en stor kommune vi kan ikke bo sammen, så vi må formalisere overgangene. I Jobcentret har vi samlet indsatserne for de unge under 30 år. Organisationsdiagram Jobcenter

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015

Temamøde om uddannelseshjælp. Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Temamøde om uddannelseshjælp Arbejdsmarkedsudvalget, den 13. april 2015 Ungeenheden Rebild Ungeenheden varetager følgende opgaver: Uddannelsesindsats for unge uden uddannelse under 30 år (7 ungerådgivere)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

på alle niveauer Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

på alle niveauer Greve Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektoversigt 2013 Opdateret Greve Virksomhedsindsatsen 204 Greve Inklusion og efteruddannelse 200 Greve EU socialfondsprojekt 203 Greve "Fastholdelsespakken - fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice d. 21.11.2013 Tilbudsvifte Ung På Vej: Følgende aktivitetspakker er en beskrivelse af, hvilke tilbud, der er i projektet, som skal bringe målgruppen tættere på uddannelse. Tilbuddene kan kombineres i pakkeforløb.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse December 2014 RAPPORT Flere unge i uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Resume af undersøgelsens resultat og anbefalinger... 5 3. Anbefalinger til fremtidig indsats... 7 Højere fremmødeprocent...

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010

Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Infomøde om ungepakken Skive 1.11.2010 Dagens program Baggrund Ungepakkens indhold Hidtidige erfaringer i Skive Udmøntning af ungepakken Debat og afslutning Unge-tal Skive Ikke i uddannelse 1.-4.-06 1.-3.-07

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere