Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmagasin UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND"

Transkript

1 UNGE PÅ VEJ I ERHVERVSUDDANNELSE BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

2 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Udarbejdet af: Discus A/S Design og layout: Wanek & Myrner September 2014

3 3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Inspiration 6 Gode råd til jobcenterchefer om unge og erhvervsuddannelse 8 Gode råd til mellemledere om unge og erhvervsuddannelse 10 Gode råd til rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer om unge og erhvervsuddannelse 12 1 TEMA: De unge skal understøttes i at tage ansvar 14 2 TEMA: Uddannelsesparate unge skal være i gang 22 3 TEMA: De unge skal ind i et uddannelsesmiljø 30 4 TEMA: De unge skal ud i virksomhederne 38 5 TEMA: Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats 48

4 4 Indledning Unge har brug for uddannelse, og samfundet har brug for, at de unge uddanner sig. Flere unge kan få en uddannelse, hvis de får den rette hjælp og støtte. Derfor har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland besluttet at udgive dette magasin med gode eksempler fra en række jobcentre, som på forskellig vis har taget fat på denne udfordring. Erfaringerne kan bruges som inspiration for andre jobcentre. Målet om, at flere unge skal have en uddannelse, nås kun, hvis en række udfordringer håndteres unge modtager lige nu uddannelseshjælp (juni 2014). Langt de fleste har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Så de unge har brug for uddannelse, men hovedparten er ikke umiddelbart klar til at påbegynde en uddannelse. Kun godt unge er åbenlyst uddannelsesparate, knap er uddannelsesparate og godt er aktivitetsparate. Unge, der starter i uddannelse fra offentlig forsørgelse, påbegynder oftest en erhvervsuddannelse. Men frafaldet er alt for stort. Generelt er det sådan, at knap halvdelen af alle unge, der starter i erhvervsuddannelse, falder fra, og det tal er endnu større for de, der påbegynder erhvervsuddannelse fra offentlig forsørgelse. Jobcentrene skal hjælpe de unge i uddannelse, og de unge skal selv gøre en indsats for at blive klar til og komme i gang med en uddannelse. Men mange har brug for hjælp til at tage ansvar og nå uddannelsesmålet. Derfor spiller jobcentrene en afgørende rolle. Unges uddannelsesparathed afhænger ikke kun af de unge selv, men også af hvilken støtte jobcentret og andre aktører giver dem. Med den rette støtte kan flere unge klare en uddannelse. Uddannelsesindsatsen for unge er lige nu i rivende udvikling. Der udvikles nye muligheder for at ruste unge til at komme ind i uddannelsesmiljøerne, træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og udvikle de kompetencer, de skal bruge for at kunne tage en uddannelse, i et udviklende ungemiljø. Jobcentrene er allerede - eller er på vej ud - på campusområderne, så de kan støtte de unge både før og under uddannelsen. Nye partnerskaber og uddannelsesrettede forløb udvikles i samarbejde med virksomheder. Tværfagligheden styrkes i nye ungeenheder.

5 5 Hvordan får flere unge en (erhvervs)uddannelse? Der er fem vigtige budskaber: 1 De unge skal understøttes i at tage ansvar 2 Uddannelsesparate unge skal være i gang 3 De unge skal ind i et uddannelsesmiljø 4 De unge skal ud i virksomhederne 5 Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats I Inspirationsmagasinet kan du finde en bred vifte af inspiration til den erhvervsuddannelsesrettede indsats for unge fra andre jobcentre, der er godt i gang. Inspirationsmagasinet rummer tre opslag med gode råd om opmærksomhedsområder til dig som jobcenterchef, som team- eller afdelingsleder eller som medarbejder med direkte kontakt til de unge. Du kan finde inspiration til at udmønte de gode råd i praksis i magasinets fem temaer ét for hvert af de 5 budskaber. I hvert tema finder du artikler, eksempler, opsummerende faktabokse og cases, der viser, hvordan budskabet kan udfoldes i praksis. Vi håber, du finder inspiration til dit fortsatte arbejde. God læselyst! Tak til de medvirkende jobcentre: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Greve, Herlev, Holstebro, Køge, Mariagerfjord, Roskilde, Skive, Slagelse, Thisted og Vejle.

6 6 Gode råd til jobcenterchefer om unge og erhvervsuddannelse Spørgsmål til ledelsen Hvilke tilbud har I til uddannelsesparate unge? Skal jeres tilbudsvifte udvikles? Hvordan sikrer I, at de unge kommer ind i uddannelsesmiljøerne og får hjælp, hvis der opstår problemer? Hvilken hjælp kan de få fra jobcentret? Hvordan sikrer I, at de unge kan komme ud i virksomhederne, og dér kan blive rustet til at tage en erhvervsuddannelse? Hvordan sikrer I, at unge med problemer får en helhedsorienteret indsats, der fra start også er uddannelsesrettet? Hvordan sikrer I, at de unge inddrages, oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både at blive klar til og at tage en uddannelse? På det strategiske niveau har kommuner i dette Inspirationsmagasin... udarbejdet overordnede ungestrategier for hele kommunens ungeindsats, fx: på tværs af jobcenter, grundskoleområdet, familieområdet og det sociale område i tværgående fora på medarbejder- og ledelsesniveau i kommunen med inddragelse af -- uddannelsesinstitutioner især erhvervsskoler, VUC og produktionsskolerne er vigtige -- vejlederfunktioner, primært UU -- erhvervsliv, fx brancheorganisationer, fagforeninger, arbejdsgivere -- frivillige/civilsamfundet -- unge, fx via fokusgruppeinterview Der er arbejdet med en bred fundering af kommunernes nye ungestrategier. FIND INSPIRATION Læs om Paraplyaftale i Vejle og Ungestrategi i Herlev etableret tværgående ungeenheder, fx: samlet UU og jobcentret i en ungeenhed i et uddannelsesmiljø og inviteret samarbejdspartnere ind i den nye ungeenhed (fx uddannelsesinstitutionernes vejlederfunktioner, misbrugskonsulenter, psykiatriområdet) samlet den kommunale ungeindsats i én ungeenhed (fx jobcentret, SSP, UU) FIND INSPIRATION Læs om ungeenheder i Herlev, Holstebro, Roskilde, Slagelse, Vejle, Aalborg, Aarhus

7 7 udviklet samarbejdsflader på ledelsesniveau og givet plads til, at medarbejderne også kan udvikle samarbejdsflader, fx: med kommunale ungeaktører og med uddannelsesinstitutionerne udviklet tilbudsviften og først og fremmest tilbud til unge på erhvervsskoler og/eller i samarbejde med produktionsskoler og VUC FIND INSPIRATION Læs om nye tilbud til unge på uddannelsesinstitutioner i Roskilde, Skive, Holstebro og Vejle sat værdier i den (erhvervs-)uddannelsesrettede indsats for unge på dagsordenen, fx: et klart mål om uddannelse til unge et klart delmål om, at de unge skal ind i uddannelsesmiljøerne og udvikles dér det tværgående samarbejde skal prioriteres de unge har også gavn af at komme ud i virksomhederne JOBCENTRENES ERFARING Ofte er det jobcentret, der må være opsøgende og tage initiativ til samarbejde og afsætte ressourcer til at være tovholder. Opmærksomhedsområder Ungestrategi og handleplaner Dialog med det politiske niveau Organisering af ungeindsatsen Kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling OPMÆRKSOMHEDS - OMRÅDER SOM LEDER Samarbejdsflader og snitflader Tilbudsvifte og behov for nye tilbud. Hvem skal have hvad? Samarbejdsfora på ledelsesplan (strategi og problem løsning)

8 8 Gode råd til mellemledere om unge og erhvervsuddannelse Spørgsmål til team- og afdelingsledelsen Hvordan understøtter I et hurtigt flow for de unge og visitation til aktive forløb i virksomheder og i uddannelsesmiljøer? Skal jeres brug af tilbud udvikles? Hvordan sikrer I, at de unge kommer ind i uddannelsesmiljøerne og får hjælp, hvis der opstår problemer? Hvilken hjælp kan de få fra jobcentret? Hvordan sikrer I, at de unge kommer ud i virksomhederne, og dér kan blive rustet til at tage en erhvervsuddannelse? Hvordan understøtter I det tværgående samarbejde? Og hvordan sikrer I, at jeres medarbejdere arbejder både helhedsorienteret og med et klart mål om uddannelse i indsatsen for de unge? Hvordan udmønter I værdier om medbestemmelse og ejerskab i praksis? Hvordan understøtter I jeres medarbejdere i at inddrage de unge, så de oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både at blive klar til og at tage en uddannelse På det operationelle niveau har kommuner i dette Inspirationsmagasin igangsat udviklingsprocesser, der får ungestrategier udmøntet i praksis, fx: projekter som motor udvikling af kompetencer, tværgående samarbejde og tilbud FIND INSPIRATION Læs om hvordan Herlevs Ungestrategi udmøntes i praksis, hvordan Holstebro udvikler tilbud i samarbejde med erhvervsskolen, hvordan Aarhus udvikler virksomhedsskoler i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitution samt hvordan Slagelse inviterer samarbejdspartnerne ind i det nye ungehus på campus. arbejdet med at skabe rammer for et nyt møde med de unge, fx: i den fysiske indretning af ungeenheder større gennemsigtighed for de unge i, hvad der sker, og hvad de professionelle laver modtagelse af de unge: Velkomstfunktion, værter i stedet for vagter flow, som sikrer, at de unge hurtigt møder den eller de professionelle, de skal i kontakt med at gøre det lettere for de unge, der har det svært. Fx ved at samle de professionelle, de unge skal have kontakt med, ved at følge de unge og forenkle de unges vej FIND INSPIRATION Læs om ungeenheder i Roskilde, Slagelse og Vejle.

9 9 arbejdet med at skabe fælles fodslag mellem forskellige medarbejdergrupper i nye ungeenheder fx via: fælles temadage, projekter og kompetenceudvikling arbejdet med at konkretisere det tværgående samarbejde i kommunen mellem: jobcentret og UU, der har kontakt med de unge allerede i grundskolen jobcentret og børne- og familieområdet, der har ansvar for indsatsen for årige, herunder SSP jobcentret og det sociale område, herunder misbrug, psykiatri, handicap kommunerne arbejder med samarbejde henover alle snitflader arbejdet med at konkretisere det tværgående samarbejde med uddannelsesinstitutioner, fx: samarbejde med erhvervsskolerne samt med VUC og produktionsskolerne, der kan opkvalificere unge til at kunne tage en erhvervsuddannelse samarbejde om helhedsorienteret indsats for den enkelte unge samarbejde om udvikling af nye tilbud til unge, der ikke er helt klar til uddannelse i uddannelsesmiljøerne sat værdier og mål i den uddannelsesrettede indsats for unge på dagsordenen sat fokus på visitation af unge, især til nye tilbud i uddannelsesmiljøer Opmærksomhedsområder Eget ledelses- samarbejde Udmøntning af ungestrategi og handleplaner Konkretisere rammer for ungeindsats Visitation og flow især til nye tilbud i uddannelsesmiljøer Udvikle uddannelsesrettet virksomhedssamarbejde OPMÆRKSOMHEDS- OMRÅDER SOM TEAM- ELLER AFDELINGSLEDER Klar italesættelse af værdier og mål Samarbejde mellem medarbejdergrupper Understøtte samarbejde mellem jobcenter og UU Udvikle samarbejde med erhvervsskole, VUC og produktionsskoler Understøtte tværgående samarbejde i kommunen

10 10 Gode råd til rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer om unge og erhvervsuddannelse Spørgsmål til rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer om unge og erhvervsuddannelse Hvordan finder du, i samarbejde med de unge, de tilbud, de unge kan profitere af, og hvordan understøtter du bedst, at de unge deltager? Hvordan motiverer du de unge til at komme ind i et uddannelsesmiljø og understøtter de unge i uddannelsesmiljøet, hvis der er behov for det? Kan du gøre noget for bedre at klæde de professionelle i uddannelsesmiljøerne på til at rumme de unge, der har det svært i uddannelsessystemet? Hvordan motiverer du de unge til at komme ud i virksomhederne, og hvordan understøtter du dem i virksomhederne, hvis der er brug for det? Hvordan sikrer du, at forløbet i virksomheden ruster de unge til uddannelse, og at virksomhederne kan få den sparring, der kan være brug for, for at rumme unge, der har problemer? Hvordan inddrager du de unge i samtaler og indsatser, så de oplever medbestemmelse og kan tage ansvar for både at blive klar til og at få en uddannelse? Hvordan sikrer du, at unge, der har problemer, får en helhedsorienteret indsats samtidig med, at der arbejdes mod et mål om uddannelse? På det udførende niveau har rådgivere, virksomhedskonsulenter og mentorer i dette Inspirationsmagasin... arbejdet med at gøre samtaler mere ungevenlige og uddannelsesrettede, fx: flyttet samtalen ud af lukkede samtalerum til åbne miljøer i ungeenheden eller ud, hvor de unge er i aktive forløb gjort samtalerne så fleksible og åbne som muligt, så de unge kan være med til at bestemme indholdet i samtalen italesat uddannelse allerede i den første samtale anvendt screeningsskemaer/spørgeskemaer til unge for at fange vigtige temaer, der skal tages op i samtalen arbejdet bevidst med at møde de unge med et smil og med troen på, at de både gerne vil have en uddannelse og godt kan, uanset at der kan være barrierer, der skal overvindes FIND INSPIRATION Læs mere om Ungeindsatsen i Holstebro, om hvordan man tager imod de unge i et nyt Ungehus i Slagelse, og hvordan UU og jobcentrets rådgivere afholder fælles samtaler i Roskildes nye ungeenhed Ungeguiden.

11 11 udviklet nye kompetencer, fx: sat sig ind i andre faggruppers kompetencer og rammerne for deres arbejde, særligt vejledere og faglærere på erhvervsskoler fået større viden om uddannelser haft fokus på at komme ud af jobcentret, fx: mentorer er ude på uddannelsesinstitutionerne og skaber netværk med vejledere og faglærere på skolerne virksomhedskonsulenter er ude på virksomhederne og sparrer med virksomheden, så den kan rumme og fastholde de unge rådgivere følger op ude på uddannelsesinstitutionerne, hvis de unge er i aktive forløb dér FIND INSPIRATION Læs mere om, hvordan fastholdelsesmentorer er kommet ind i uddannelsesmiljøerne i Slagelse og Vejle. haft fokus på at udvikle samarbejdet med andre professionelle, de unge er i kontakt med, fx: med respekt for de andres faglighed med viden om, at sammen kan vi mere Opmærksomhedsområder Ungestrategi og handleplaner Dialog med ledelsen Udvikle samarbejde med UU og erhvervsskoler med flere Egen kompetenceudvikling OPMÆRKSOMHEDS- OMRÅDER SOM RÅDGIVER, MENTOR ELLER KONSULENT Overblik over samarbejdsflader og snitflader Behov for udvikling af ungeindsatsen Overblik over tilbud: Hvem skal have hvad? Opdyrke netværk med andre ungeaktører

12 12 Inspiration 1 TEMA: De unge skal understøttes i at tage ansvar 14 Temaintroduktion. 15 Tværfaglighed. Nyt center samler indsatsen for unge fra folkeskole til job. 16 Forebyggelse. Unges ønske om hjælp til fritidsjob blev hørt. 18 Interview. Ung alenemor fik hjælp til at kunne tage ansvar og få en uddannelse. 20 De vigtigste pointer TEMA: Uddannelsesparate unge skal være i gang 22 Temaintroduktion. 23 Træningsbane. Jobcentre og erhvervsskole udvikler tilbud i uddannelsesmiljø. 24 Uddannelsesvalg. Nyttejob skal kvalificere unges uddannelsesvalg. 26 De vigtigste pointer TEMA: De unge skal ind i et uddannelsesmiljø 30 Temaintroduktion. 31 Uddannelsesvejledning. Ét Study Support Center al uddannelsesvejledning. 32 Ungeenhed på campus. Ungehus åbner for et nyt møde med de unge. 34 Uddannelseshus. Kommunale aktører, UU og uddannelsesinstitutioner samles. 36 De vigtigste pointer TEMA: De unge skal ud i virksomhederne 38 Temaintroduktion. 39 Virksomhedsskoler. Historien om hvorfor skolen skal ud i virkeligheden. 40 Erhvervsliv. Partnerskaber styrker uddannelsesindsatsen. 43 Praktikpladser. Læg jobcentrets og skolens virksomhedsnetværk sammen. 45 Og et portræt af en betondreng. 46 De vigtigste pointer TEMA: Unge med problemer skal have en helhedsorienteret indsats 48 Temaintroduktion. 49 Tværfaglighed. Fra jobcenter til podiehår. Eller historien om, hvordan mentorfunktion, arbejdsmarkedskonsulent og myndighed er samlet i én medarbejder. 50 Mentorer. Jobcentret skal ud på uddannelsesinstitutionerne. 53 De vigtigste pointer. 58

13 13

14 TEMA 1 1

15 15 TEMA 1: De unge skal understøttes i at tage ansvar Temaintroduktion Unge uden uddannelse skal i uddannelse og selv gøre en indsats for, at dette lykkes. Nogle af de unge har brug for en hjælpende hånd og støtte til at tage ansvar for deres eget liv og medejerskab for aktiviteter frem mod uddannelsen. Medejerskab indebærer, at de unge er engagerede i indsatsen og tager ansvar for egen situation. De unge, der skal rustes til at tage ansvar, profiterer af en indsats, hvor jobcentrets samarbejde med den unge er mere coachende, motiverende og anerkendende. Samtidig med at jobcentret klart melder ud hvilke rammer, der er for indsatsen, og jobcentrets forventninger til de unge om at tage ansvar. Der skal skabes en tillidsfuld relation mellem de professionelle og de unge, hvor de unge får støtte til at få overblik over egen situation og hjælp til at benytte de muligheder, der findes for den enkelte. Vejen til de unges medejerskab er, at de får adgang til relevante indsatser på beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområdet. Indsatser, som gør en forskel. TEMA 1 I dette tema: Ungestrategi. Artikel om, hvordan Herlev Kommune udarbejdede en samlet Ungestrategi, samt hvordan strategien er ført ud i livet med dannelsen af en tværgående ungeenhed, kompetenceudvikling af medarbejdere og udviklingsprojekter i ungeenheden. Forebyggelse. Artikel om, hvordan unges ønske om hjælp til fritidsjob blev til et kommunalt fritidsjobkoncept i regi af den tværgående ungeenhed Center for Unge Job og Uddannelse. Interview. Det kan være en stor udfordring for unge forsørgere at tage en uddannelse, især hvis de er alene om forældreopgaven og ikke har et privat netværk, der kan bakke op. Interview med en ung alenemor, der blev ernæringsassistent med støtte fra Ungeindsatsen.

16 Inspirationscases 16 Unge inddrages i udvikling af ungestrategi Visionen for Herlev Kommunes Ungestrategi er at skabe et godt ungdomsliv for alle Herlevs unge og at fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv. Ungestrategien blev til i et samarbejde mellem professionelle, unge, erhvervsliv og aktive i kultur- og fritidslivet. TEMA 1 Hvordan ser en helhedsorientering og koordineret indsats ud? Hvordan sikres et tværfagligt samarbejde i ungeindsatsen? Hvordan kan de unge selv tage ansvar og ejerskab? Herlev Kommune samlede alle de aktører, der skal arbejde sammen, og i fællesskab udviklede de en Ungestrategi som fælles fundament for arbejdet med børn og unge. Medarbejdere og ledere i blandede grupper arbejdede med forskellige temaer, og ved hjælp af oplæg udefra fik de inspiration til at finde fælles fodslag. Mål og konkrete indsatser blev beskrevet. De unge selv blev inddraget på dialogmøder og via fokusgruppeinterviews ud fra læringen, at såfremt de unge ikke inddrages og oplever medbestemmelse, er det vanskeligt at tage ansvar og føle medejerskab. Det har været vigtigt for os at inddrage de unge og få deres ideer og input med. Dialogmøder og fokusgruppeinterviews med unge har derfor været en væsentlig inspirationskilde for strategiens fokus og indhold Borgmester Thomas Gyldal Petersen i Ungestrategiens forord Strategiens mål Ungestrategien skal bidrage til at styrke den helhedsorienterede ungeindsats i samarbejde med alle de aktører i Herlev, der har med unge at gøre, skriver Borgmester Thomas Gyldal Petersen i Ungestrategiens forord. Ungestrategien skal være udgangspunkt for mødet og arbejdet med unge, det tværfaglige samarbejde og den fælles refleksion og dialog, der kan sikre fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne for de unge. Strategiens hovedmål er, at de unge får en uddannelse og er i trivsel. Og det er dét, Unge Job og Uddannelse arbejder med Birgitte Kjeldsen, Centerchef, Unge Job og Uddannelse Strategiens hovedmål er, at alle unge er i trivsel og får en uddannelse. Derfor står der meget om uddannelse, men der er også andre områder, der er i fokus, forklarer Centerchef Birgitte Kjeldsen, da vi besøger Herlevs nye tværgående ungeenhed, Center for Unge Job og Uddannelse. Centerchefen fortsætter: Strategien og enheden passer sammen, for de unge, der kommer i centret, rustes til uddannelse, og tværfagligheden giver gode muligheder for at hjælpe de unge, der ikke trives og har problemer med at komme i gang eller fastholde uddannelse.

17 17 OPERATIONALISERING AF UNGESTRATEGIEN Kompetenceudvikling I Unge Job og Uddannelse var næste skridt at få Professionshøjskolen UCC til at udarbejde et uddannelsesmodul på diplomniveau, der tog udgangspunkt i Ungestrategien. Modulet gav fælles fagligt fodslag mellem de professionelle, der arbejder i Unge Job og Uddannelse, og fordi modulet var tilpasset Unge Job og Uddannelse, blev det samtidig konkretiseret, hvordan ungestrategien skal implementeres. Projektudvikling Step 2 har været at udvikle projekter i Unge Job og Uddannelse med udgangspunkt i Ungestrategien. Det er sket i tværfaglige grupper af medarbejdere og eksterne aktører, fx erhvervsskolen, døgninstitutioner, misbrugsbehandling, opsøgende gadeplansmedarbejdere og fritidstilbud til unge. Kort sagt på tværs af alle de tilbud, der er til unge i Herlev Kommune. I denne fase blev der udarbejdet 7-8 projekter, der skulle få Ungestrategien ud at gå. Værdier Ved siden af de konkrete indsatser er der også blevet lagt vægt på at italesætte værdierne i ungeindsatsen, da forudsætningen for et godt ungeliv er, at de unge får en uddannelse og bliver selvforsørgende, og at vejen derhen er at se på tværs, mener centerchef Birgitte Kjeldsen: Det er derfor, vi har samlet alle her, for det handler ikke kun om at blive vejledt, det handler også om alt det, der er udenom. Jeg tror, det er derfor, vi rykker os. Det at se på tværs og have en bred tilbudsvifte: Hvordan skaber vi sammen et godt ungeliv og får de unge videre. TEMA 1 HERLEV Tværfaglig ungeenhed giver de unge én indgang Center for Unge Job og Uddannelse samler indsatsen for unge fra 15 til 29 år i et tværfagligt center, der sikrer en helhedsorienteret indsats og styrker tværfaglig videndeling og fleksibiliteten i indsatserne. Fakta om Center for Unge Job og Uddannelse Herlev Kommune har samlet ungeindsatsen i én tværgående ungeenhed med egen adresse og økonomi, frem for at have indsatsen spredt i forskellige kommunale forvaltninger. Unge Job og Uddannelse rummer sagsbehandlere fra børne- og kulturforvaltningen, der varetager børne- og familieindsatsen for 15 til 17 årige unge, medarbejderne fra jobcentret, der varetager beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, fra de unge fylder 18, samt SSP, mentorer og UU vejledere.

18 Inspirationscases 18 FOREBYGGELSE FRITIDSJOB baner vejen for uddannelse I Herlev er forebyggelse en vigtig del af ungeindsatsen, og SSP er en del af den tværgående ungeenhed Unge Job og Uddannelse. Fritidsjob får udsatte unge væk fra gademiljøet og ruster dem til uddannelse. De unge kom selv med ønsket om en fritidsjob-indsats. TEMA 1 Da Simon ringer til Marie Kirk Hansen fra SSP i Herlev, er han blevet fyret fra sit fritidsjob i Fakta, fordi hans venner har stjålet fra butikken og presset ham til ikke at sladre. Kan hun hjælpe, spørger han, for han kan ikke selv finde et nyt job, men han har brug for ét. Unges ønsker om fritidsjob matcher kommunens ønsker om forebyggelse Fritidsjob giver udsatte unge succesoplevelser og tro på sig selv. Det giver kendskab til regler og rammer på arbejdsmarkedet, større ansvarsfølelse og lommepenge. Det er med til at bane vejen for, at de unge får en uddannelse, og er et godt eksempel på, hvordan kommunen kan arbejde helhedsorienteret. Det mener Centerchef i Herlev Kommune, Birgitte Kjeldsen, der ser forebyggelse som afgørende for at få succes med den uddannelsesrettede indsats for unge: Vi tror, den forebyggende indsats blandt de årige er meget vigtig for at nå målet om, at flere årige får en uddannelse. Fritidsjob er én måde at komme ind i tankegangen om arbejdsmarkedet, og der er evidens for, at det virker.

19 19 Fritidsjob-konceptet Ideen om en fritidsjob-indsats opstod, da nogle unge i Hjortegården i Herlev, hvor Marie Kirk Hansen er opsøgende SSP-medarbejder, spurgte, om hun kunne hjælpe dem med at få et fritidsjob. Marie Kirk Hansen kontaktede sin chef og gik i gang. Der er kamp om at få fritidsjob hos fiskehandleren, fortæller Marie Kirk Hansen, og forklarer hvorfor: De er både rare og skidegode til at være firkantede om, hvordan tingene er hos dem og ude i verden. Nu får unge, der selv kan finde et job, hjælp til CV og ansøgninger, og de, der ikke kan selv, får hjælp til at finde en jobåbning, hvor, de får de første 2 måneders løn betalt af SSP-midler. Med i konceptet er, at Marie Kirk Hansen skal tale med de unges forældre først, og hun skal følge op på, hvordan det går med jobbet, så længe SSP betaler lønnen. Efter 2 måneder ansættes de unge på almindelige vilkår som ungarbejdere. Kamp om fiskehandleren Muligheden for hjælp til at finde fritidsjob har spredt sig fra mund til mund blandt de unge. Flere og flere spørger om job, når SSP møder dem i klubber, på skoler, gader og biblioteket, eller de ringer på Marie Kirk Hansens mobil. Desuden kontakter hun selv de unge, som politi, sagsbehandlere eller skoler har bedt SSP holde øje med, og taler med dem om fritidsjob. De unge, Marie Kirk Hansen gerne vil have fat i, er unge, der ikke har sunde fritidsinteresser, har en bekymrende vennekreds, har fravær i skolen og måske familieproblemer. Jobbene finder hun hos Fakta, Netto, cykelforhandleren, pizzariaerne, cafeerne, biblioteket, klubberne i Herlev og McDonalds kort sagt en bred kreds af både private og offentlige arbejdspladser, der gerne vil tage et socialt ansvar og gøre en forskel for de unge. Ikke alle unge er klar til fritidsjob Marie Kirk Hansen har formidlet 30 fritidsjob på det første år, og halvdelen af de unge er blevet ansat efterfølgende. I starten eksperimenterede hun med en for tung målgruppe af unge, som var svære at få ansat i virksomhederne, så hun måtte udvikle konceptet. Faresignaler er gentagen kriminalitet, meget stort fravær i skolen, at den unge ikke overholder aftaler eller ikke vil have, hun kontakter forældrene. Såfremt dette er tilfældet, er de ikke klar til et fritidsjob, mener SSP-medarbejderen. De unge bliver ikke afvist. De får hjælp til CV og ansøgninger, men får nænsomt at vide, at de står i kø til jobbene, indtil de er blevet mere klar. Fx via den almindelige SSP indsats, skolen osv. Fritidsjob skaber kontakt til unge i gademiljøet - og deres forældre En sidegevinst ved fritidsjobindsatsen er, at SSP får kontakt til unge, de ikke tidligere havde kontakt til, og de får en god vej ind til de unges familier. Det kan være vanskeligt, da de færreste unge i gademiljøet er begejstrede for, at SSP taler med deres forældre. Fritidsjobkonceptet indleder netværksarbejdet på et positivt grundlag et godt udgangspunkt, hvis SSP-medarbejderne senere må vende tilbage, fordi der er problemer. En ny chance Marie Kirk Hansen finder en butik, der indvilger i at tage Simon til samtale. Simon lægger selv kortene på bordet og fortæller ærligt, hvorfor han blev fyret fra sit tidligere job. Det skaffer ham en ny chance. På én af Simons første vagter kommer vennerne ind i butikken, men denne gang smider Simon dem ud - de skal ikke komme, når han er på arbejde. TEMA 1

20 Inspirationscases 20 INTERVIEW Unge alenemor og snart ernæringsassistent Stine bor i Holstebro. Hun er 27 år, har ADHD og kommer fra en familie med omsorgssvigt. Hun blev tidligt mor til en pige på nu 7 år, som hun er alene med. For Stine har det været en kamp at få en uddannelse, men snart lykkes det, fordi hun har fået hjælp og støtte til at kunne tage ansvar og håndtere både uddannelse, psykisk sårbarhed og privatliv. TEMA 1 Hvorfor var det svært for dig at komme i gang med en uddannelse? Jeg gik i gang med grundforløbet som kok, men kunne ikke finde praktikplads. Jeg var ikke fleksibel nok, fordi jeg var alene med et lille barn og derfor ikke kunne arbejde sent eller i weekenden. Jeg søgte kontanthjælp og kom hen i Ungeindsatsen, og der mødte jeg Susy. Jeg havde ingen anelse om, hvad jeg ville og kom i forskellige praktikker. Jeg er meget svag bogligt, men er god med hænderne, så vi snakkede om, at det var den slags uddannelse, jeg skulle tænke i. Hvordan kom du i gang med uddannelse igen? Susy ville have mig i praktik i et køkken. Først ville jeg ikke, for jeg havde søgt elev-plads og fået afslag fra dem. Men jeg måtte bide i det sure æble og tage derop. Så bestemte jeg mig for ernæringsassistent. Jeg kunne få merit til grundforløbet, og lige før praktikken sluttede, fik jeg elevplads i køkkenet. I sidste uge afleverede jeg mini-svendeprøve. Jeg havde 7 dage til at skrive opgaven, det var virkelig hårdt. Jeg skal både være mor og far, gå i skole og skrive opgave. Men jeg fik 10! Hvad har hjulpet dig? Jeg har hele tiden haft Susy, og det har bare været fedt altid at kunne ringe, hvis jeg havde brug for hjælp og støtte. Jeg har snakket med hende både om uddannelse, om hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, og også om personlige ting. Hun har også været der, når tingene gik galt med mit temperament - lyttet og givet gode råd. Når man ikke har nogen familie, så har man brug for én at snakke med. Det er sved og tårer, man skal igennem for at få en uddannelse. Susy har hele tiden sagt, at jeg godt kunne og bare skulle blive ved. Hun har altid et smil på læben, hun er aldrig sur eller negativ og finder altid noget positivt. Uanset hvilken karakter jeg har fået på skolen, så har hun rost mig. Det er helt vildt fedt - man vokser 10 centimeter. Uden hende havde jeg aldrig fået en uddannelse. Susy har været med hele vejen. Nu har jeg snart min uddannelse, og så skal jeg videre, men det bliver svært at sige farvel. Hvad med virksomhedsforløbene? Virksomhedsforløbene gav mig gejsten til at komme ind på madområdet. Men virksomhederne kunne godt tænke mere på at lære os noget i de forløb, for vi kommer jo ud i virksomhederne for at lære, hvordan det fungerer. Hvor ser du dig selv om et år? Der skulle jeg helst have et arbejde. Jeg vil tage hvad som helst. Mine jobmuligheder er begrænsede, fordi jeg har et barn og er alene om det. Min drøm er at læse videre til ernæringsteknolog på deltid, mens jeg arbejder.

21 21 De vigtigste pointer Medejerskab Unge skal have indflydelse for at de tager ansvar og oplever medejerskab for deres vej i uddannelse. Det kræver, at indsatsen tilrettelægges med den unge som en aktiv medspiller og på den unges præmisser. Den unge skal inddrages hele vejen igennem forløbet og have indflydelse på vigtige beslutninger om indsatsens mål, indhold og tempo. Den unge skal understøttes i at tage ansvar. Hvordan kan jobcentret fremme medejerskab? Vi undersøgte, hvor mange forskellige personer de unge var i kontakt med, fra de trådte ind i jobcentret, til de var i gang med en aktivitet. De kunne møde op til 7 forskellige personer. De blev væk på vejen, og det tog lang tid. Det har vi forenklet. Nu er der én samtale, hvor både jobcentret og UU er med. UU-vejleder i Jobcenter Roskildes nye ungeenhed Vi har sat de unge i fokus og møder dem i øjenhøjde. De er alle sammen glade, når de går. De føler, at de bliver taget pænt imod og behandlet som et menneske, ikke som et nummer. Det er de meget begejstrede for. Vejleder med ansvar for velkomstfunktion i Slagelses nye ungeenhed TEMA 1 Fire opmærksomhedsområder 1. Hvordan møder vi de unge værdier og rammer, indretning og velkomst 2. Hvordan inddrager vi de unge i samtaler og indsatser 3. Hvordan ruster vi de unge til at kunne tage ansvar og træffe de rigtige valg i samtaler og indsatser 4. Hvilke tilbud skal vi have til de unge tilbudsvifte og samarbejdsflader

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 3, december 2014. Officiel indvielse af Ungekontakten. Nyhedsbrev #3 december 2014 1 om Ungekontakten, nr. 3, december 2014 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden

Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden Seniorkonsulent Jesper Pedersen Styregruppemøde, Aalborg, 5/3 2015 Temadag Jesper Pedersen Den tværfaglige

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats

Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Herlev Kommunes helhedsorienterede ungeindsats Mål for ungestrategi: Målet: At fremme en blomstrende ungdomskultur med unge aktive medborgere, der er i stand til at forsørge sig selv Målgruppe: Ungestrategien

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi?

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Oplæg RAR 15.09.16 Ungeenheden i Jammerbugt Etableret januar 2015 Oprindeligt bestod enheden af rådgivere, UU vejledere, 1 administrativ medarbejder og 1 afdelingsleder

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Februar 2017 Det lange, seje træk. Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i job eller uddannelse.

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 Unge på uddannelseshjælp Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 For mange unge er på uddannelseshjælp Forklaring Data: Juli 2016 Målgruppe: Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier)

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Forord. Vi glæder os til at realisere ungestrategien.

Forord. Vi glæder os til at realisere ungestrategien. Ungestrategi 2017 1 Forord Når man er ung, er der mange forventninger og udfordringer at håndtere. Der er de nationale krav om, at flere unge skal hurtigere igennem uddannelsessystemet, der er de unges

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde

Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Ungeindsatsen i Jobcenter Varde Nærværende notat skitserer indsatsen for unge under 30 år i Jobcenter Varde gennem en beskrivelse af den organisatoriske opbygning bag indsatsen samt skildring af tilbud,

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

STATUS PÅ UDDANNELSE TIL ALLE UNGE UDDANNELSE TIL ALLE UNGE STATUS PÅ Omstillingsgrupperne i foråret 2014 Byrådet etablerede i foråret 2014 fire omstillingsgrupper under overskrifterne: Læring og trivsel hos børn og unge Uddannelse til alle unge 15-30 år Alle kan

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen

Uddannelse til alle unge 16-30 år. At være noget for nogen Uddannelse til alle unge 16-30 år At være noget for nogen Indledning Velkommen til omstillingsgruppen Uddannelse til alle unge 16-30 år s anbefalinger til at få flere unge i uddannelse: Omstillingsgruppen

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse? Oplæg på konferencen JAGTEN PÅ 95 PCT. - HVAD VIRKER! Odense Congress Center 22. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvordan får flere unge en ungdomsuddannelse?

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE

UDDANNELSE TIL ALLE UNGE KL UDDANNELSESKONFERENCE NOVEMBER 2016 Holbæk Kommune En stærk medspiller Agenda Om baggrunden - Holbæk i Fællesskab Om organisationen - En stærk medspiller Om kerneopgaven Om at have en politisk uddannelsesdagsorden

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu?

Indhold. Nyhedsbrev. Nyhedsbrev om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015. Så langt så godt. Nyhedsbrev #4 efterår 2015 1. Så langt så godt. Hvad nu? om Ungekontakten, nr. 4, efterår 2015 Nyhedsbrev Ungekontakten Svendborg Kommune A. P. Møllersvej 37, indgang A 5700 Svendborg Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 10-16.30 Fredag kl. 9-14

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST

KVIK. v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST KVIK v/ Anne Louise Hertz, AMK ØST Kort om KVIK KVIK: Koordineret Virksomhedsrettet Indsats for Kontanthjælpsmodtagere Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 (med max 1 ½ år på ydelsen) og matchgruppe

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Fravær på erhvervsskoler og VUC

Fravær på erhvervsskoler og VUC Fravær på erhvervsskoler og VUC Temadag i ESB-netværket 16. april 2012 Hvad fungerer, når fraværet skal ned? 16. april 2012 Kvalitetspatruljen 1 Kvalitetspatruljen Projekt okt. 2010 - dec. 2012 Formål:

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Udvikling gennem bedre uddannelser

Udvikling gennem bedre uddannelser Udvikling gennem bedre uddannelser Udspillet er udarbejdet af Kommunernes Landsforening og udkom i 2013 som et bud på, hvordan uddannelsessystemet samlet set kan få et løft. Resume: Teksten er et udspil

Læs mere

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse

Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Oversigt over indsatser i Jobcenter Varde for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse Nedenstående er en oversigt over de indsatser, som Jobcenter Varde har til unge uden erhvervskompetencegivende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011

Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 Flowanalyse for unge ikke-faglærte ledige i Guld-borgsund Kommune, okt. 2009 apr. 2011 539 (100%) Ledige Ikke faglærte oktober 2009 274 (50,8%) Off. fors. hele perioden 51 (9,5%) 24 (4,5%) Selvforsørget

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere