Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet."

Transkript

1 Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Evalueringsforløbet trin for trin Evaluerede psykoterapeutuddannelser pr Evaluering af Evalueringsforløbet Deltagere ved dialogmødet Forberedelsen til dialogmødet Dialogmødets form Dialogmødets indhold Udbytte af dialogmødet Udfordringer og fremadrettet tiltag Konklusion Spørgeskema Reflektor ApS 1

3 1. Indledning Psykoterapeutforeningen og SPUD anmodede i 2007 Reflektor om at påbegynde evaluering af de psykoterapeutuddannelser, der fremsendte ansøgning herom. Evaluering skal dels bidrage til et fagligt løft af private psykoterapeutuddannelser, og dels give borgerne bedre mulighed for at orientere sig om psykoterapeutuddannelserne. For de private psykoterapeutuddannelser betyder evalueringen, at institutterne bliver i stand til at synliggøre kvaliteten af deres psykoterapeutuddannelse og dermed imødekommer behovet for en øget gennemsigtighed af psykoterapeutuddannelserne generelt. Startende i ultimo 2007 og frem til ultimo 2008 har 19 private psykoterapeutinstitutter gennemført en evaluering af deres 4/6-årige psykoterapeutuddannelse. Evalueringsforløbet består af 4 trin 1, samt en opfølgning kaldet dialogmøde. Dialogmødet er det afsluttende møde mellem uddannelsens repræsentanter og evaluator/reflektor. Denne rapport er udarbejdet på grundlag af et spørgeskema, der er blevet udsendt til lederen af psykoterapeutuddannelsen ca. 1 uge efter dialogmødes afholdelse. Rapporten indeholder således de evaluerede psykoterapeutuddannelsers holdninger og opfattelser af evalueringsforløbet. Nærværende rapports opbygning Først kommer en kort beskrivelse af evalueringsforløbet. Derefter følger en oversigt over, hvilke psykoterapeutuddannelser, der er blevet evalueret. Hernæst følger de evaluerede psykoterapeutuddannelsers vurdering af evalueringsforløbet. Dette efterfølges af en diskussion af hvilke ting i evalueringen, der har fungeret godt, og ved hvilke der er rum til forbedring. Som afrunding er der en konklusion. Vedlagt til sidst er desuden det spørgeskema, som psykoterapeutinstitutterne har besvaret i forbindelse med evalueringen af evalueringsforløbet. 2. Evalueringsforløbet trin for trin. Trin. 1. Fælles temadag/introduktionsmøde Temadagen/Introduktionsmødet giver institutterne et indblik i evalueringsforløbets indhold, og hvordan den udføres i praksis. Ydermere bliver psykoterapeutuddannelserne testet første gang med henblik på at danne et overblik over den enkelte uddannelses situation. Ud fra dette overblik bliver det klarlagt, om psykoterapeutuddannelsen er klar til at gå i gang med evalueringen, eller om den skal forberede sig yderligere, inden den er klar til trin 2. Trin.. 2. Prækvalifikation Prækvalificeringen handler om, at det enkelte institut skal kunne dokumentere, at deres psykoterapeutuddannelse efterlever de forhold, som kvalitetskriterierne 1 Trin 1: Temadag/introduktionsmøde. Trin 2: Prækvalifikation. Trin 3: Procesorientering. Trin 4: Selvevaluering. Reflektor ApS 2

4 foreskriver 2. Prækvalifikationen er i høj grad funderet i instituttets egne vurderinger og beskrivelser og skal betragtes som et selv-hjælps-værktøj. Trin. 3. Procesorientering Formålet med procesorienteringen er dels, at Reflektor gennem dialog følger op på institutternes prækvalificering og dels, at orientere instituttet nærmere om den videre proces i evalueringsforløbet. Trin. 4: Selvevaluering Selvevalueringen er den endelige dokumentation vedrørende, om psykoterapeutuddannelsen lever op til kvalitetskriterierne. Selvevalueringen udgør det skriftlige grundlag for den enkelte udannelses senere vurdering og bedømmelse. Selvevalueringen er altså den formelle anmodning om evaluering. Selvevalueringen er således mere udvidet i spørgerammen end prækvalificeringen, idet besvarelserne i højere grad skal uddybes og dokumenteres. Dialogmøde Efter at Reflektor har gennemlæst selvevalueringen afholdes dialogmødet. Formålet med mødet er gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering og derved: 1. Sikre at uddannelsen i praksis efterlever forholdene, som er beskrevet i selvevalueringen. 2. At få belyst eventuelle forbedrings- og problemområder og derved afklare, hvorvidt der er tale om egentlige mangler eller blot forglemmelser i forhold til beskrivelse og dokumentation af de respektive kvalitetskriterier. 3. At give institutionen en supplerende mulighed for at redegøre for, hvordan uddannelsen realiserer kvalitetskriterierne. Endelig selvevaluering Efter dialogmødet vil psykoterapeutinstituttet have mulighed for at udbedre de eventuelle forbedrings- og afvigelsesområder, som er blevet drøftet på dialogmødet. Beskrivelse og dokumentation for udbedringerne indføres i selvevalueringen. Evalueringsrapport Når Reflektor har modtaget den endelige selvevaluering, udarbejdes et udkast til evalueringsrapporten, som efterfølgende drøftes i følgegruppen. Drøftelsen i følgegruppen kan give anledning til et ønske om nogle specifikke uddybninger i forhold til psykoterapeutinstituttets beskrivelser af deres uddannelse. På baggrund af selvevalueringen, evalueringsrapporten og psykoterapeutinstituttets uddybninger modtager psykoterapeutinstituttet en konkret og samlet bedømmelse af uddannelsen, hvori evaluerings udfald og et evalueringscertifikat indgår. Ovenstående evalueringsforløb vil fremadrettet blive effektiviseret og forkortet på baggrund af erfaringerne fra denne første evalueringsrunde. 2 I 2004 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der udarbejdede kvalitetskriterierne, der udgør grundlaget for evalueringen af de private psykoterapeutuddannelser. Reflektor ApS 3

5 3. Evaluerede psykoterapeutuddannelser pr Uddannelsesinstitut Psykoterapeutisk Institut, København Bodynamic International Aps. Psykoterapeutisk Uddannelses Center (PUC) Gestalt Instituttet i Skandinavien GIS International Gråbrødre Instituttet Vedfelt Instituttet Nordisk Gestalt Institut ID Academy CG Jung Instituttet Dansk NLP Institut A/S Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling (UPS) Systemisk Institut for Familieterapi Institut for Gestaltanalyse Essens Hildebrand Instituttet The Kempler Institute of Scandinavia A/S Institut for Kunstterapi Psykoterapeutisk Institut, Århus Københavns Gestalt Institut Uddannelse Den 4-årige uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til krops-terapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til Gestalt psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 6-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til Gestalt psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til ID psykoterapeut Den 6-årige uddannelse til jungiansk analytiker IAAP Den 4-årige uddannelse til NLP psykoterapeut Den 4-årige uddannelse i Integreret Dynamisk Psykoterapi Den 4-årige uddannelse til individuel-,par-,familie-, og gruppeterapeut Den 4½-årige uddannelse i Gestaltanalyse Den 4-årige uddannelse i eksistentiel dynamisk psykoterapi Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til familieterapeut Den 4-årige uddannelse til kunstterapeut Den 4-årige uddannelse til psykoterapeut Den 4-årige uddannelse til gestalt psykoterapeut Rapporten indeholder 18 ud af 19 mulige evalueringer, hvilket vurderes som et validt udtryk for den samlede opfattelse af evalueringsforløbet 3. 3 Nordisk Gestalt Instituts evaluering gik tabt i posten og vil derfor ikke indgår i rapporten. Reflektor ApS 4

6 4. Evaluering af Evalueringsforløbet 4.1. Deltagere ved dialogmødet Tabel viser, at ledelsen har været repræsenteret ved alle dialogmøderne. De næstmest repræsenterede er underviserne, der har deltaget i 72 procent af dialogmøderne. Ved 50 procent af dialogmøderne har andre end ledelsen, underviserne og de studerende deltaget, hvilket dækker over alt fra funktionærer, kontorassistenter, administrative medarbejdere, sekretærer og interne konsulenter. Endelig deltog en eller flere studerende ved 33 % af møderne. Figur Hvem fra uddannelsen deltog på dialogmødet? sæt kryds for de, der deltog i mødet? % 5 33% Ledelsen Undervisere De studerende Andet 4.2. Forberedelsen til dialogmødet Den skriftlige vejledning Inden påbegyndelsen af evalueringen udarbejdede Reflektor en vejledning, som skulle give psykoterapeutuddannelserne et overblik vedrørende evalueringens formål, kriterierne i evalueringen, organiseringen, finansieringen og tidsrammen for evalueringen. Samtlige af de evaluerede psykoterapeutuddannelser har tilkendegivet, at de undervejs i evalueringsforløbet har læst hele vejledningen, og at de har været tilfredse med vejledningen, jf. figur Figur Hvordan synes I vejledningen har fungeret? % 39% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Reflektor ApS 5

7 Arbejdet med selvevalueringsskabelonen Inden dialogmødet har psykoterapeutinstitutterne modtaget en selvevalueringsskabelon, som de udfylder og sender til Reflektor senest 14 dage inden dialogmødet. Efter udfyldelsen udgør den således psykoterapeutuddannelsens selvevaluering. Figur viser, at størstedelen af psykoterapeutuddannelserne har været tilfredse med selvevalueringsskabelonen. Der er dog 11 %, der mener at den har fungeret på utilfredsstillende vis. Figur Hvordan synes I skabelonen til selvevalueringen har fungeret? % Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 11% Sparring Undervejs i evalueringsforløbet har psykoterapeutuddannelserne haft mulighed for at kontakte Reflektor, hvis de har haft spørgsmål angående evalueringen. Figur viser for det første, at alle institutterne har benyttet sig af denne mulighed. For det andet viser den, at hovedparten af psykoterapeutuddannelserne har været meget tilfredse med den sparring, de har modtaget fra Reflektor, imens de resterende har været tilfredse. Figur Hvor tilfredse har I været med den sparring og/eller svar på spørgsmål (telefon eller mail), som I har fået inden dialogmødet? % 22% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har ikke gjort brug heraf Reflektor ApS 6

8 4.3.. Dialogmødets form Som nævnt i afsnit 2, er formålet med dialogmødet gennem dialog at følge op på den fremsendte selvevaluering. Figur viser at næsten tre ud af fire institutter vurdere at dialogmødet fungerede meget tilfredsstillende, imens den resterende fjerdedel betegner det som tilfredsstillende. Figur Hvordan vurderer I dialogmødet som helhed? % 28% Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Tid På forhånd havde Reflektor tiltænkt, at dialogmøderne skulle have en varighed af 2-3 timer. Figur viser, at det i de fleste tilfælde lykkedes, at holde møderne indenfor denne tidsramme. Figur Hvor lang tid varede mødet? % 12% 1-2 timer 2½-3 timer 3½-4 timer Figur viser, at 76 % af psykoterapeutinstitutterne synes, at det var en passende tid, der var afsat til dialogmødet, 12 % at der var for meget tid, og 12 % at der var for lidt tid. Reflektor ApS 7

9 Figur Hvordan vurderer I den tid, der var afsat til dialogmødet? % 12% 12% For meget tid Passende For lidt tid 4.4 Dialogmødets indhold Formidlingsevne Det fremgår af figur 4.4.1, at langt størstedelen af psykoterapeutinstitutterne var meget tilfredse med Reflektors konsulenters formidlingsevne, og at alle som minimum fandt den tilfredsstillende. Figur Hvordan vurderer I Reflektor-konsulenternes formidlingsevne? 10 89% % Meget tilfredsstillende tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende Dialogbaseret tilgang Igennem hele evalueringsforløbet har det været Reflektors mål at kombinere den kontrollerende form, der per automatik indgår i en evaluering af denne kaliber, med en dialogbaseret tilgang. Figur viser, at dette i høj grad er lykkedes til dialogmødet. Reflektor ApS 8

10 Figur I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet var dialogbaseret? 10 94% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Dialogmødets dagsorden Inden dialogmødet fremsender Reflektor en dagsorden, hvorfra det fremgår, hvilke områder der skal belyses, drøftes og evt. fremlægges dokumentation for på mødet. Figur illustrerer, at psykoterapeutinstitutterne vurderer, at den fremsendte dagsorden har været relevant for dialogmødet. Figur Hvor relevant vurderer I den fremsendte dagsorden for dialogmødet? % 41% Meget relevant Relevant Mindre relevant Slet ikke relevant Mulighed for uddybning Et af målene for dialogmødet var, at det skulle give psykoterapeutuddannelserne en mulighed for at uddybe og supplere deres selvevaluering, så det efterfølgende ville være tydeligere, hvordan de efterlever evalueringskriterierne eller evt. hvilke mangler, der skal udbedres. Det fremgår af figur at hovedparten af psykoterapeutinstitutterne, mener at de i høj grad havde mulighed for at uddybe og supplere deres selvevaluering til dialogmødet. Hele 89 % mener dette, imens de resterende 11 % mener, at de i nogen grad havde mulighed herfor. Reflektor ApS 9

11 Figur I hvilken grad oplevede I at have mulighed for at uddybe og supplere jeres selvevaluering på mødet? 10 89% % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Afrundingen af dialogmødet Som afrunding på dialogmødet udleveres og drøftes et ark, hvorpå Reflektors konsulenter kort har opgjort hvilke af de 12 kriterier, der er henholdsvis styrke-, forbedrings- og afvigelsesområde og begrundelserne herfor. Figur viser at lidt under tre fjerdedele af psykoterapeutinstitutterne i høj grad mener, at afrundingen gav overblik over, hvilke områder i deres selvevaluering der var henholdsvis styrke-, forbedrings- og afvigelsesområde. 17 % mener, at de i nogen grad fik overblik, imens 11 % mener, at de kun fik det i mindre grad. Figur I hvilken grad oplevede I, at afrundingen af dialogmødet gav overblik over jeres styrke- forbedrings- og afvigelsesområder i forhold til de 12 kvalitetskriterier? % 17% 11% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4.5 Udbytte af dialogmødet. Det fremgår af figur 4.5.1, at halvdelen af psykoterapeutinstitutterne vurderer, at dialogmødet i høj grad gav anledning til forbedringer af instituttets beskrivelser i selvevalueringen eller af dokumentationen for beskrivelserne. 33 % vurdere at dette var tilfældet i nogen grad, imens de resterende 17 % vurdere, at det skete i mindre grad for dem. Reflektor ApS 10

12 Figur I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet gav anledning til forbedringer af jeres beskrivelser i selvevalueringen og/eller dokumentationen heraf? % 17% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Figur viser, at et klart flertal af psykoterapeutinstitutterne synes, at dialogmødet i høj grad klædte dem på til det videre arbejde med deres selvevaluering. 17 % synes, at det gjorde det i nogen grad, imens 6 % synes, at det gjorde det i mindre grad. Figur I hvor høj grad har dialogmødet klædt jer på til det videre arbejde med den endelige selvevaluering? % % 6% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Reflektor ApS 11

13 5. Udfordringer og fremadrettet tiltag Som evaluator er det Reflektors rolle at foretage en neutral, objektiv og faktuel vurdering af, hvorvidt uddannelsen lever op til de vejledende kriterier. Sammenkoblet med følgegruppens rolle, som består i at kvalitetssikre Reflektors bedømmelse, skal dette sikre en forsvarlig og faglig evaluering af psykoterapeutuddannelserne. Evalueringen er blevet foretaget ud fra følgende principper: Den skal være dialogbaseret. Den skal være lærende for den enkelte uddannelse. Den skal baseres på dokumenterede forhold. Den skal baseres på et antal større eller mindre afvigelser i forhold til de retningsgivende kvalitetskriterier. De 12 angivende kvalitetskriterier skal vægtes lige. Reflektor har fra starten haft et ønske om at gennemføre en grundig og brugbar evaluering af de private psykoterapeutuddannelser i Danmark. De foreløbige tilbagemeldinger, jf. denne rapport, tyder på, at det er lykkedes. Det betyder, at Reflektor også fremadrettet vil have fokus på, hvilke justeringer i modeller, fremtoning, metode osv. der kan medføre en optimering af evaluerings-processen. I nærværende evaluering af evalueringsforløbet er psykoterapeut-institutterne således blevet bedt om både at pege på, hvilke ting de synes, der har fungeret godt, og ved hvilke de synes, at der er rum til forbedring. Flere af psykoterapeutinstitutterne har peget på det positive ved, at Reflektor i rollen som evaluator ikke kun har haft fokus på kontrolaspektet, men også har fungeret som en samarbejdspartner, der igennem dialog søgte at optimere forståelsen og udbyttet af evalueringen for psykoterapeutuddannelserne. Respondenterne sagde blandt andet: Dialogproces - ikke kun som mål, også en realitet. Oplevelse af indflydelse på egen evaluering. I signalerede samarbejde i stedet for kontrol Vi kunne få dialog omkring det, som ikke er fanget ind i socialministeriets kriterier. For mig har det været en lærerig proces - jeg har været meget tilfreds med kontakten med jer undervejs og har følt mig mødt, selv i de lidt pressede situationer. Mange af psykoterapeut-institutterne havde på forhånd gjort sig erfaringer med andre evalueringstilgange med mere fokus på kontrol og mindre på dialog og læring, end hvad de oplevede i denne evalueringsproces. I nærværende evaluering af evalueringsforløbet og igennem den løbende dialog med psykoterapeutinstitutterne, har psykoterapeut-institutterne udtrykt sig meget positivt overfor Reflektors tilgang, der kombinere kontrolaspektet med dialog og læring. Respondenterne sagde blandt andet: Vi har jo allerede været igennem turen en gang før med xxxxxx 4, så vi havde allerede fået ændret og tilføjet forskelligt til vores procedurer og indhold. Den 4 Evaluatoren, som respondenten henviser til, er blevet anonymiseret. Reflektor ApS 12

14 nuværende proces har også medført et par ændringer og tilføjelser, som vi bestemt betragter som positive. Vi synes, at denne proces med jer har været præget af mere gensidig tillid end den foregående. Vi er glade for det fokus, der har været lagt på det læringsbaserede frem for på det ensidigt kontrollerende. Det har været en meget positiv oplevelse at Reflektors fokus har ligget på at det skulle være en læringsproces for os som institut. Den dialogbaserede form, imødekommenhed og professionalisme har gjort arbejdet langt lettere end tidligere erfaringer med evaluering. Vi har også via arbejdet opnået at forbedre vores psykoterapeutiske uddannelse, en udvikling der ellers ville være gået langsommere. Vi vil gerne takke for den positive atmosfære og tillid som vi er blevet mødt med! Selv om evalueringen af evalueringsforløbet langt overvejende har været positiv, er der stadig rum for forbedring. Mange af respondenterne har peget på, at de fremsendte skabeloner til prækvalificeringen og selvevalueringen var svære at arbejde i. Respondenterne sagde blandt andet: Lidt problemer med selve skabelonen. Kasser der flytter sig, men det er sagt. Det er vanskeligt at skrive i jeres elektroniske skemaer. Skemaerne ville jeg personligt have sat pris på havde fungeret bedre, fordi det udover selve processen kræver en del ekstra tid til at gennemgå/læse korrektur flere gange undervejs, for at være sikker på, at noget ikke har rykket sig eller gemt sig i skemaet. Der har været en del problemer med skemaet, som har kostet mange timer. Problemerne med skemaerne har påvirket alle institutter, og skabt unødvendig irritation i udfyldning/besvarelse af disse. Reflektor har på nuværende tidspunkt ændret i opsætningen af skemaerne, så disse problemer ikke opstår fremadrettet. Et andet forbedringsområde er sammenhængen mellem prækvalifikationen og selvevalueringen. Et par af respondenter har peget på, at det kunne være svært at forstå sammenhængen mellem prækvalifikationen og selvevalueringen. Spørgsmålene fra prækvalifikationen var medtaget i selvevalueringen som en slags tjekliste for, om uddannelsen levede op til de enkelte kriterier i selvevalueringen. Men da spørgsmålene fra prækvalifikationen ikke er fyldestgørende for kriterierne i selvevalueringen, virkede dette for nogle af respondenterne snarere forvirrende end opklarende. Respondenterne sagde: mangelfuld sammenhæng mellem dialogmøderne og procesorienteringen. Det virker ulogisk at spørgsmålene til selvevalueringen svarer til spørgsmål der stilles til prækvalifikationen - især fordi de ikke fuldt ud dækker kvalitetskriterierne. Reflektor erkender, at dette ikke virker efter hensigten, og arbejder derfor i øjeblikket på en bedre løsning, som skulle være klar i løbet af januar Reflektor ApS 13

15 6. Konklusion De psykoterapeutinstitutter, der har fået evalueret en psykoterapeutuddannelse, har været meget tilfredse med evalueringsforløbet. De har været glade for Reflektors tilgang, der kombinere kontrolaspektet med et fokus på dialog og læring. Det betyder, at evalueringsforløbet ikke kun har været et kontrolforløb, hvor det eneste mål har været at slippe igennem evalueringen til godkendelse, men at det i høj grad også har været et læringsforløb, hvor målet har været en optimering af udannelsen. På baggrund af de tilbagemeldinger som Reflektor har fået i løbet af første evalueringsrunde, vil evalueringsforløbet primo 2009 blive optimeret. Her tænkes blandt andet på forbedring af skabeloner/skemaer og at skabe bedre sammenhæng mellem de indledende faser af forløbet (prækvalifikationen) og selvevalueringen. Reflektor ApS 14

16 7. Spørgeskema Evaluering af dialogmøde Indledning Navn på uddannelse 1: Hvem fra uddannelsen deltog på dialogmødet? sæt kryds for de, der deltog i mødet? Ledelsen Underviserne De studerende Andre, hvem? Vurdering af forberedelsen til dialogmødet 2: Har I læst vejledningen til evaluering af private psykoterapeutuddannelser? Et og kun et svar! Ja, hele vejledningen gå til spm. 3 Ja, dele af vejledningen gå til spm. 3 Nej, slet ikke gå til spm. 4 3: Hvordan synes I vejledningen fungeret?? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 4: Hvordan synes I skabelonen til selvevalueringen har fungeret?? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende 5: Hvor tilfredse har I været med den sparring og/eller svar på spørgsmål (telefon eller mail), som I har fået inden dialogmødet? - Et og kun et svar! Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Har ikke gjort brug heraf Vurdering af dialogmødets form 6: Hvordan vurderer I dialogmødet som helhed? Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Reflektor ApS 15

17 Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende 6.a: Nævn op til tre ting, som fungerede godt b: Nævn op til tre ting, som ikke fungerede godt : Hvordan vurderer I den tid, der var afsat til dialogmødet? Et og kun et svar! For meget tid Passende For lidt tid 8: Hvor lang tid varede mødet? Et og kun et svar! 1-2 timer 2½-3 timer 3½-4 timer 9: Hvordan vurderer I Reflektor-konsulenternes formidlingsevne? - Et og kun et svar! Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Slet ikke tilfredsstillende 10: I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet var dialogbaseret? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Vurdering af dialogmødets indhold 11: Hvor relevant vurderer I den fremsendte dagsorden for dialogmødet? Et og kun et svar! Meget relevant Relevant Mindre relevant Slet ikke relevant 12: I hvilken grad oplevede I at have mulighed for at uddybe og supplere jeres selvevaluering på mødet? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Reflektor ApS 16

18 13: I hvilken grad oplevede I, at dialogmødet gav anledning til forbedringer af jeres beskrivelser i selvevalueringen og/eller dokumentationen heraf? - Et og kun et svar! I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 14: I hvilken grad oplevede I, at afrundingen af dialogmødet gav overblik over jeres styrke- forbedringsog afvigelsesområder i forhold til de 12 kvalitetskriterier? Et og kun et svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Vurdering af udbytte 15: I hvor høj grad har dialogmødet klædt jer på til det videre arbejde med den endelig selvevaluering? Et og kun et svar I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Eventuelle uddybende kommentarer: Ansvarlig for udfyldelsen af nærværende skema Tak for jeres svar! Reflektor ApS 17

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. maj 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 20. december 2010. Baggrund Der blev i januar 2004 nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udarbejde en række

Læs mere

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012.

Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser - oversigt over evaluerede institutter pr. 15. august 2012. Psykoterapeutisk, København Jorcks Passage opgang B, 3. sal, 1159 København K. www.psykoterapeutiskinstitut.dk

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Evaluering af private psykoterapeutuddannelser vejledning, 3. udgave Januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser...3 Hvad vil det sige at blive evalueret,

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4

Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Selvevaluering 2017 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2017... 4 Formål... 4 Undersøgelsen... 4 Inden skolestart... 6 I løbet af skoleåret... 6 Indplacering

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder

KLAP-evaluering. Survey til virksomheder KLAP-evaluering Survey til virksomheder (Planlagt udsendt til kontaktpersoner ultimo januar 2015) Godkendt dec. 2014 1 Mailtekst virksomhedens kontaktperson [Emne] Spørgsmål vedrørende borgere i skåne

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13

1 Faggruppe? Pædagog 70 Pædagogisk ass./ Pædagogmedhjælp 32 Lærer 191 Sekretær 10 Andre 13 Bilag 1 Evaluering af skolestruktur Ringsted Kommune Kære medarbejdere Dette skoleår har været præget af beslutningen om etablering af ny skolestruktur. Den nye skolestruktur medfører store forandringer

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 9. semester, efterår 2016 Indhold Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016... 1 Modul 8: Verdenspolitik... 2 Modul 10: Pædagogik og samf.

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK: DELFIN VASK [ Tilsynet er udført d.12.-13. september 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på GERIATRISK AFD. G Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg)

Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Evalueringsrapport LFP 10. sem. (Aalborg) Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, LFP 10. semester (Aalborg),

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden.

De samlede kvantitative data, en kort kommentar til evalueringen samt eventuel handleplan offentliggøres på UCL hjemmesiden. Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED Kristina Venø Chef for analyse og evaluering DAGSORDEN Kort om projektet Læringspunkter midtvejs i projektet Pointer om de lediges oplevelser og perspektiver

Læs mere