Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011"

Transkript

1 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Baggrund Formål Oversigt over Sundhedsplejens indsatser Arbejdsgange småbørn Arbejdsgange skolebørn Skabelon til beskrivelse af indsatser Indsatskatalogets tilgængelighed Godkendelse Plan for revision Tilbud til alle børn, unge og deres familier og telefonkonsultationer Åben konsultation Tidligt besøg ved ambulant fødsel Etableringsbesøg måneds opfølgning måneds opfølgning måneders besøg ½ års besøg Aldersbestemte temagrupper (småbørn) Mødregruppe Indskolingsundersøgelse 0. klasse Måling af vægt og højde i 1. klasse Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse Synstest i 6. klasse Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse Supplerende indsatser Graviditetsbesøg Aftalte konsultationer Behovsbesøg Marte Meo Depressionsgruppe Mødregruppe for unge gravide og unge mødre Specialgrupper SOS Sund og stærk (overvægtige småbørn) Undervisningsmoduler Hygiejne (0. 1. klasse) Er det sjovt at være sund? (2-3. klasse) Pubertetsundervisning (5. klasse) Pubertet og følelser (6. klasse) Undervisningsmodul: Dit liv dit valg (7. klasse) Undervisningsmodul: Seksualundervisning (9. klasse) Tilbud til dagtilbud og skoler Konsulentfunktion i dagtilbud og skoler

3 1. Indledning 1.1 Baggrund Sønderborg kommunale sundhedspleje igangsatte i foråret 2009 udviklingsprojektet Sundhedsplejen version 2.0. Projektet har haft til formål at finde nye veje til at realisere sundhedsplejens vision og værdier, herunder at tilrettelægge sundhedsplejens indsatser under hensyntagen til den stigende sociale- og sundhedsmæssige ulighed. Projektets nye veje er fundet via en udviklingsproces med fokus på sundhedsplejens brugere, kreativitet og innovation. Projektet har ført til udarbejdelse af et beslutningsoplæg, der blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni Beslutningsoplægget er skabt i samarbejde med kommunens børnefamilier, sundhedsplejens ansatte, andre faggrupper ansat i kommunen og regionen, forskere og eksterne specialister. Beslutningsoplægget er yderligere blevet kvalificeret efter at have været sendt i høring i Handicaprådet, Integrationsrådet, Børn og Uddannelse, Sundhed og Handicap, Sygehus Sønderjylland (Neonatalafdelingen, Børneafdelingen, Barselsgangen, Jordemødrene) og Apsis (Alment Praktiserende Speciallæger i Sønderborg). Beslutningsoplægget beskriver en videreudvikling af den eksisterende sundhedspleje, hvor der har været fokus på at tilpasse sundhedsplejen til de behov, der kendetegner nutidens børnefamilier, samt at tilbyde sundhedspleje i et sammenhængende forløb fra fødsel til undervisningspligtens ophør. Videreudviklingen er sket med respekt for sundhedsplejens ressourcer ud fra den betragtning, at der kan skabes mere sundhedspleje for de eksisterende ressourcer. Dette indebærer blandt andet at ressourcerne fordeles således, at der tages særligt hensyn til sårbare og udsatte børn og familier, med henblik på at fremme lighed i sundhed. 1.2 Formål På baggrund af beslutningsoplægget er der udarbejdet en kvalitetsstandard for sundhedsplejens indsatser. For at konkretisere indsatserne yderligere er der udarbejdet nærværende indsatskatalog, der udgør en komplet beskrivelse af de indsatser, som sundhedsplejen leverer. Indsatskataloget følger som udgangspunkt opbygningen i akkrediteringsstandarderne for det kommunale område efter Den Danske Kvalitetsmodel, IKAS november I sin opbygning er indsatskataloget sammenligneligt med indsatskataloget for Sønderborg Kommunes Træningsenhed og Rehabiliteringsteam. 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens indsatser Sundhedsplejens indsatser er organiseret i: En række tilbud til alle børn, unge og deres familier En række supplerende indsatser, der tilbydes med baggrund i en faglig vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes motivation. Der prioriteres indsatser som er målrettet gravide, børn og unge med særlige behov samt deres familie En konsulentfunktion til dagtilbud og skoler. 3

4 Oversigten herunder giver et overblik over sundhedsplejens indsatser: Tilbud til alle børn, unge og deres familier og telefonkonsultationer Åbne konsultationer Tidlig besøg ved ambulant fødsel Etableringsbesøg 1-måneds besøg 2-måneders opfølgning 8-måneders besøg 2½ års besøg Aldersbestemte temagrupper (småbørn) Mødregrupper Indskolingsundersøgelse i 0. klasse Højde og vægtmåling i 1.klasse Synstest i 6. klasse Undersøgelse og sundhedssamtale i 4. klasse Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse Supplerende tilbud, der gives efter en faglig vurdering Graviditetsbesøg Aftalte konsultationer Hjemmebesøg Marte Meo forløb Specialgrupper SOS sund og stærk (tidlig indsats overvægt) Undervisningsmoduler (skolebørn) Tilbud til institutioner Konsulentfunktion til dagtilbud og skoler 4

5 1.4 Arbejdsgange småbørn Graviditetsbesøg Forudsætter henvisning fra Familieambulatorium, socialrådgiver eller læge Tidligt hjemmebesøg Forudsætter ambulant fødsel Etableringsbesøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Opfølgningsbesøg i hjemmet (1 måned) Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Opfølgningsbesøg i aftalt konsultation (2 måneder) Opfølgningsbesøg i hjemmet (2 måneder) Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 8-måneders besøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 2½ års besøg Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser 5

6 1.5 Arbejdsgange skolebørn Indskolingsundersøgelse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Højde- og vægtundersøgelse i 1. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Undersøgelse og sundhedssamtale i 4. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Synstest i 6. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Udskolingsundersøgelse i 8. klasse Forudsætter fagligt vurderet behov Åbne tilbud Vurderer behov Supplerende indsatser Afsluttes ved undervisningspligtens ophør 6

7 1.6 Skabelon til beskrivelse af indsatser Samtlige beskrivelser af indsatser er udarbejdet efter samme skabelon. I det følgende beskrives indholdet i de enkelte afsnit i skabelonen. 1. Titel Navnet på indsatsen. 2. Målgruppe Afsnittet beskriver målgruppen for indsatsen. For Sundhedsplejens supplerende indsatser angiver afsnittet kriterierne for henvisning. 3. Formål Afsnittet uddyber formålet med indsatsen, fx hvilket udbytte der forventes. Afsnittet beskriver indsatsens indhold ud fra følgende fire overordnede punkter: - Indhold - Afslutning - Opfølgning - Evaluering 5. Målinger, test og Afsnittet angiver de udvalgte målinger, test og, der anvendes til resultatmåling og monitorering af indsatsen. 6. Praktiske forhold Afsnittet beskriver behovet for lokaler, redskaber, apparatur og personale i forhold til gennemførelse af indsatsen. 7. Implementering Afsnittet beskriver tidsplanen for indsatsens implementering i Revidering Revideres i foråret Indsatskatalogets tilgængelighed Indsatskataloget formidles til borgere, samarbejdspartnere, politikere samt andre interessenter på kommunens hjemmeside Indsatskataloget vil endvidere danne baggrund for informationsmaterialet om kommunens forebyggelsestilbud på Vis-Info-Syd er en fælles informationsplatform for det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, lægepraksis og sygehuse i regionen. 1.8 Godkendelse Indsatskataloget er godkendt af Byrådet den 21. december Plan for revision Fremtidige revisioner af det samlede indsatskatalog foretages ved behov, dog mindst en gang årligt. Ansvaret for at indsatskataloget bliver revideret, ligger hos chefen for Sundhed og Senior. 7

8 2. Tilbud til alle børn, unge og deres familier 2.1 og telefonkonsultationer 1. Titel og telefonkonsultation 2. Målgruppe Forældre, skolebørn og sundhedsplejens samarbejdspartnere 3. Formål At sundhedsplejersken er tilgængelig for brugere og samarbejdspartnere At give information, råd og vejledning Den enkelte sundhedsplejerske er tilgængelig på telefon Den enkelte sundhedsplejerske er tilgængelig på Familier med børn i alderen 0-1 år kan kontakte egen sundhedsplejerske på via Sundhedsvejen Dokumentation i Novax 5. Målinger, test og 6. Praktiske forhold Sundhedsplejerskerne har mobiltelefoner med telefonsvarer. Den enkelte sundhedsplejerske indtaler en velkomsthilsen med besked om at indtale navn og telefonnummer. Sundhedsplejersken vil så vidt muligt ringe tilbage samme dag, hvis beskeden indtales inden kl Ved ferie og fridage henvises til kollega Sundhedsplejen har en Fællestelefon, hvor der på hverdage træffes en sundhedsplejerske kl Telefonen passes på skift af sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejersken, der passer telefonen har adgang til Novax s besvares hurtigst mulig, dog senest efter 5 hverdage Ved ferie og fridage anvendes ikke til stede-assistent 7. Implementering Indsatsen er implementeret. 8. Revidering Revideres i foråret

9 2.2 Åben konsultation 1. Titel Åben konsultation 2. Målgruppe Forældre med småbørn eller skolebørn samt skolebørn uden deres forældre 3. Formål At kunne støtte og vejlede, når børn og unge af egen drift præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel Konsultationerne kan omhandle en bred vifte af temaer, der i vid udstrækning defineres af den person, som henvender sig. Sundhedsplejersken vil på baggrund af en faglig vurdering og under hensyntagen til serviceniveauet, imødekomme familien/ barnet/ den unges behov for støtte og vejledning, eller henvise til andre tilbud eller myndighed. Den åbne konsultation kan, hvis borgeren foretrækker det og udelukkende efterspørger rådgivning og vejledning, være en anonym konsultation. Det vil sige at sundhedsplejersken ikke stiller krav om oplysning af navn eller andre data. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Ved anonym henvendelse registres udelukkende henvendelsen i Novax, der skrives ikke notat i journalen. 6. Praktiske forhold Forældre, børn og unge kan møde op uden tidsbestilling Konsultationssted og tider annonceres på hjemmesiden. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. d Revidering Revideres i foråret

10 2.3 Tidligt besøg ved ambulant fødsel 1. Titel Tidligt besøg ved ambulant fødsel. 2. Målgruppe Alle familier i Sønderborg Kommune der er udskrevet efter ambulant fødsel. 3. Formål At støtte familien i at sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel. At medvirke til tidlig opsporing af særlige behov. Tidligt besøg på dagen ved ambulant fødsel. Vejning af barnet samt Vejledning i amning/flaske. Observation af barnet med henblik på opsporing af icterus eller andre tegn på mistrivsel. Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen eller andre samarbejdspartnere. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Tidligt besøg tilbydes i familiens eget hjem. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Forår

11 2.4 Etableringsbesøg 1. Titel Etableringsbesøg 2. Målgruppe Alle nyfødte hvor forældrene har taget imod tilbud om besøg 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Børneundersøgelse Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje Hygiejne At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Sikkerhed Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af: Graviditet, fødsel, efterfødselsreaktioner Ressourcer, netværk, familiens trivsel Sundhedsplejersketilbud afhængig af behov Udlevering og gennemgang af relevant materiale herunder folder om fødselsdepression og sundhedsplejens åbne tilbud. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles. 6. Praktiske forhold Telefonkontakt hurtigst muligt dog senest 4 hverdage efter fødslen Hjemmebesøg senest 7 hverdage efter udskrivelsen 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres i foråret

12 2.5 1-måneds opfølgning 1. Titel 1 måneds opfølgning 2. Målgruppe Familier med børn i 1 måneds alderen. 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles 6. Praktiske forhold Opfølgningen finder som udgangspunkt sted i hjemmet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres i foråret

13 2.6 2-måneds opfølgning 1. Titel 2 måneds opfølgning 2. Målgruppe Familier med børn i 2 måneders alderen 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel herunder forebyggelse af skæv hovedfacon At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. At sikre tidlig opsporing af evt. fødselsdepression Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Søvn og døgnrytme Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene 5. Målinger, test og Drøftelse af familiens trivsel Screening for fødselsdepression Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper Dokumentation i Novax Vægt, længde og hovedomfang måles Edingburgh Postnatal Depressions Scala (EPDS) laves Registrere hvornår barnet skal starte i dagpleje/vuggestue 6. Praktiske forhold Opfølgningen finder som udgangspunkt sted i aftalt konsultation, men kan ud fra sundhedsplejerskens faglige vurdering, finde sted i hjemmet. 7. Implementering Indsatsen er delvist implementeret Screening for fødselsdepression starter Revidering Revideres i foråret

14 2.7 8-måneders besøg 1. Titel 8-måneders besøg 2. Målgruppe Forældre med børn i ca. 8-måneders alderen 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Sammen med dagplejen sikre et godt match mellem det enkelte barn og tilbuddet om dagpleje 4. Indsatsens indhold Vurdering af: Vægt, længde og hovedomfang Barnets samspil med den voksne Hovedfacon (asymmetri) Motorisk udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Amning / flaskegivning Mad og måltider Helbredsundersøgelser og vaccinationer Kropspleje At støtte barnet i en sund udvikling Sikkerhed Søvn og døgnrytme Tænder Aktuelle problemstillinger og/eller spørgsmål fra forældrene Drøftelse af familiens trivsel For at dagplejepædagogen kan visitere til den rette dagplejer har dagplejepædagogen behov for relevant viden om barn og familie. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Dokumentation 6. Praktiske forhold Dokumentation i Novax Vægt, højde og hovedomfang måles Hjemmebesøg af den sundhedsplejerske, som er tilknyttet familien. For børn der skal i dagpleje, deltager den tilsynsførende dagplejepædagog som udgangspunkt i sidste del af besøget. Familiens mailadresse noteres i Novax til brug ved 2 ½ års besøget. 7. Implementering Indsatsen er delvist implementeret Overdragelse til dagplejen starter august Revidering Forår

15 2.8 2½ års besøg 1. Titel 2½ års besøg 2. Målgruppe 2½-årige børn og deres forældre 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel og på sigt forebygge livsstilssygdomme. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Vurdering af: Vægt og længde (tal fra 2 års besøg hos lægen) Barnets samspil med den voksne Motorisk udvikling Sproglig udvikling Barnets almentilstand Vejledning i: Kost Søvn Renlighed Opdagelse Leg og aktivitet Opstart i børnehave Helbredsundersøgelse og vaccinationer Drøftelse af: Familiens livsstil og trivsel Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax Vægt og længde fra 2 års besøg hos lægen registreres. 6. Praktiske forhold Hjemmebesøg af den sundhedsplejerske, der er tilknyttet familien. Familien tilbydes besøg pr. mail. Familien skal give besked til sundhedsplejersken, hvis de ønsker besøg. 7. Implementering Indsatsen implementeres januar Revidering Revideres forår

16 2.9 Aldersbestemte temagrupper (småbørn) 1. Titel Aldersbestemte temagrupper (småbørn) 2. Målgruppe Gruppetilbud til forældre med børn i alderen: 2-4 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder 1-1½ år 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov i alderen 2-4 måneder, 4-6 måneder, 6-8 måneder og 1-1½ år, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel Dialogbaseret formidling om barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov i alderen 2-4 måneder, 4-6 måneder, 6-8 måneder og 1-1½ år. F.eks. Forældrereaktioner. Barnets motoriske udvikling Kost Sikkerhed Søvn Sproglig udvikling Renlighed Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Registrere hver enkelt deltager Registrere brugeraktivitet 6. Praktiske forhold I alt 3-6 lokaler i henholdsvis Jylland, Als og Sønderborg med plads til mødre med børn, placeret relevante steder i kommunen, gerne lokalt. Rummene bør indeholde: Opkobling til det kommunale net Håndvask Puslefaciliteter. 7. Implementering Temagrupper 2-8 er implementeret. Temagruppe for 1-1½ år implementeres pr Revidering Revideres foråret

17 2.10 Mødregruppe 1. Titel Mødregruppe 2. Målgruppe Mødre der lige har født 3. Formål Øge og styrke mødrenes sociale netværk i lokalområdet. At gruppen bidrager til at udveksle viden og erfaringer om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at mor styrkes i at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. Mødrene henvises af sundhedsplejerske til mødregruppe. Sundhedsplejersken sammensætter gruppen, aftaler første møde og udsender invitation og deltagerliste. 5. Dokumentation Gruppen oprettes i Novax Dokumentation i Novax 6. Praktiske forhold Afholdes i en af gruppedeltagernes hjem Sundhedsplejerske tilbyder at deltage i det første møde Deltagerne aftaler selv kommende møder. 7. Implementering Indsatsen er implementeret 8. Revidering Revideres foråret

18 2.11 Indskolingsundersøgelse 0. klasse 1. Titel Indskolingsundersøgelse 0. klasse 2. Målgruppe Alle elever på 0.klassetrin i Sønderborg Kommunes skoler og privatskoler 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelse: Vægt og højde Synsprøve Høreprøve Funktionsneurologisk undersøgelse: Grovmotorik Finmotorik Balance Koordination Sundhedssamtale med udgangspunkt i det udleverede spørgeskema. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Synsprøve foretages Høreprøve foretages Funktionsneurologisk undersøgelse foretages 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Indskoling finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleven ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2012 (skoleåret 2012/13) 8. Revidering Revideres foråret

19 2.12 Måling af vægt og højde i 1. klasse 1. Titel Måling af vægt og højde i 1. klasse 2. Målgruppe Alle elever på 1. klassetrin i Sønderborg kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At opspore afvigelser i højde/vægtudviklingen 5. Målinger, test og Undersøgelse: Vægt og højde Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles 6. Praktiske forhold Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses på den nærmeste større skole. Information om dato for undersøgelsen gives på skolens intranet eller til læreren 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1 august 2012 (skoleåret 2012/13) 8. Revidering Forår

20 2.13 Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse 1. Titel Undersøgelse og sundhedssamtale 4. klasse. 2. Målgruppe Alle elever på 4. klassetrin i Sønderborg Kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelse: Vægt og højde Syns- og høreprøve ved behov Sundhedssamtale med udgangspunkt i de udleverede sedler med følgende emner: Kost og spisevaner Motion og bevægelse Fritidsinteresser Søvn Trivsel i skolen og hjemmet Helbred Pubertet Generelle spørgsmål og vejledning Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Syns- og høreprøve foretages ved behov 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Revideres foråret

21 2.14 Synstest i 6. klasse 1. Titel Synstest i 6. klasse 2. Målgruppe Alle skolelever på 6. klassetrin i Sønderborg kommunes skoler og privatskoler. 3. Formål At opspore afvigelser i synet. Synsprøve Eventuelt henvisning til optiker eller øjenlæge. 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at eleverne ses på den nærmeste større skole. Information om dato for undersøgelsen gives på skolens intranet ellers til læreren 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Forår

22 2.15 Udskolingssamtale og undersøgelse i 8. klasse 1. Titel Udskolingssamtale og undersøgelse 8. klasse 2. Målgruppe Elever der går i 8. klasse i Sønderborg Kommunes skoler og private skoler. 3. Formål At vurdere elevens helbredstilstand i samarbejde med elev og forældre At støtte elevens forudsætninger for sund levevis og vejlede omkring dette At skabe kontinuitet og overblik over den samlede indsats overfor den enkelte elev Undersøgelsen består af: Vægt og højde Høreprøve 5. Målinger, test og Individuel samtale og rådgivning med udgangspunkt i: De udleverede sedler Den unges egne ønsker og behov Samtalen kan for eksempel indeholde følgende temaer: Generel helbredstilstand Trivsel i skolen, fritiden og hjemme Kostvaner Fritidsinteresser Fritidsjob Kammerater og venner Søvn Hygiejne Pubertetsudvikling Kæreste Alkohol Rygning Rusmidler Prævention Kønssygdomme Hvis der er lavet en motorisk undersøgelse eller konditionstest i forbindelse med undervisningen i 7. klasse, eller i samarbejde med idrætslærer inden samtalen finder sted i 8. klasse, kan erfaringer herfra inddrages i rådgivningen. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. Vægt og højde måles Høreprøve foretages 6. Praktiske forhold Fysiske rammer: Undersøgelsen finder sted på den skole, hvor eleven er tilknyttet. Hvis der ikke er et dertil indrettet lokale, kan det forekomme at ele- 22

23 verne ses i en anden konsultation i lokalområdet. 7. Implementering Indsatsen implementeres pr. 1. august 2011 (skoleåret 2011/12) 8. Revidering Revideres foråret

24 3. Supplerende indsatser 3.1 Graviditetsbesøg 1. Titel Graviditetsbesøg 2. Målgruppe Gravide, der henvises af jordemoder/familieambulatorium, socialrådgiver, læge eller sundhedsplejen. 3. Formål At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn. At medvirke til opsporing af særlige behov og evt. iværksættelse af indsats. Rådgivning og vejledning i: Graviditet Fødsel Amning Efterfødselsreaktioner Forventninger til det at blive forældre. Netværk Erfaringer Praktiske anskaffelser Sikkerhed Livsstil, herunder rygning og alkohol Sundhedsplejens tilbud. Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper 5. Målinger, test og Dokumentation i Novax. Dokumentation på vandrejournalen 6. Praktiske forhold Hjemmebesøg. 7. Implementering Indsatsen er implementeret 8. Revidering Revideres foråret

25 3.2 Aftalte konsultationer 1. Titel Aftalte konsultationer 2. Målgruppe Forældre med børn, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering, har behov for en aftalt konsultation - samt skolebørn efter aftale med forældrene. Amning Ernæring/ trivsel Urolig barn Døgnrytme/søvnproblemer Udvikling Sygdom hos barnet Kontakt/ samspil Sygdomme hos forældre Efterfødselsreaktion Usikkerhed hos forældre Belastninger hos forældre Belastninger hos barnet Tegn på mistrivsel Forældrenes omsorgskapacitet 3. Formål At støtte og vejlede skolebørn (efter aftale med forældre), der præsenterer behov og/eller problemer At bidrage til at børn, unge og forældre får ejerskab til problemet At bidrage til at øge familiens viden om børns fysiske, psykiske og sociale udvikling og behov, således at familien udvikler handlekompetencer til selv at mestre de udfordringer, der er forbundet med det at have børn At sikre barnets udvikling, sundhed og trivsel 5. Målinger, test og Vurdering af barnets vækst. Barnets samspil med den voksne. Vurdering af motorisk udvikling, samt vejledning i at støtte barnet i en sund udvikling. Drøftelse af familiens trivsel. Kost Stillingtagen til det videre forløb herunder evt. henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen samt evt. henvisning til andre faggrupper. Dokumentation i Novax. 6. Praktiske forhold Tilbydes af familiens sundhedsplejerske. Lokaler i nærområdet. Mulighed for at pusle barnet 7. Implementering Indsatsen implementeres pr Revidering Revideres forår

Rubrik. Sundhedspleje. Indsatskatalog. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Indsatskatalog. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Indsatskatalog Godkendt af Byrådet 18. december 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Sønderborg Kommune Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg Helle Kirk Christensen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Skive Kommune er placeret i Kultur- og Familieafdelingen Sundhedsplejen har egen sundhedsplejefaglig

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse Indskoling Mellemgruppe Udskoling Klassetrin 0 0 1 Fleksibelt servicetilbud i skolesundhedstjenesten i Aalborg kommune skoleåret 2011-2012 Undersøgelser/screeninger og sundhedspædagogiske aktiviteter Orientering

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 3 9440 Aabybro Telefon sekretær Inge Knudegaard:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år.

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år. Generel Klinisk Studieplan For modul 6 - Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sundhedsplejen, Skive Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. september 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 89403541 Jour. nr.: Ref.: MBV Styrkelse af den forebyggende

Læs mere

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2

Politikkens 4. mål princippet er, at alle initiativer indenfor de 3 temaer skal kunne hænges op på et eller flere af de 4 mål MÅL 2 Sunde unger hele vejen - Kolding s børne- og ungesundhedspolitik Skabelon til institutionernes sundhedsplan Ifølge politikken skal alle institutioner udarbejde en sundhedsplan for alle tre temaer i skoleåret

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sundhedsplejen forandring og udvikling... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børn- og ungeforvaltningen Odense Kommune Ørbækvej 100 5220 Odense

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Randers Kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder: Anne Lise Buus Tlf.

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune

Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Sundhedstjenesten på skolerne i Egedal Kommune Alle elever inviteres elektronisk via forældreintranettet af den sundhedsplejerske der er tilknyttet skolen. Klassetrin Sundhedsfaglig fokus Bh. Kl. Motorisk

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Trivselsplan Nordbyskolen 2015-2016. Trivselsplan 2015-2016

Trivselsplan Nordbyskolen 2015-2016. Trivselsplan 2015-2016 Trivselsplan 2015-2016 1 Nordbyskolens trivselspolitik Vores trivselspolitik tager udgangspunkt i vores visioner: En tryg skole i et nærværende, anerkendende og autentisk miljø Et fagligt udfordrende læringsmiljø

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Trivselsplan Nordbyskolen 2014-2015. Trivselsplan 2014-2015

Trivselsplan Nordbyskolen 2014-2015. Trivselsplan 2014-2015 Trivselsplan 2014-2015 1 Nordbyskolens trivselspolitik Vores trivselspolitik tager udgangspunkt i vores visioner: En tryg skole i et nærværende, anerkendende og autentisk miljø Et fagligt udfordrende læringsmiljø

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Sundhedspleje dagpleje/vuggestue. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Sundhedspleje dagpleje/vuggestue Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge. Kayerødsgade 46 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning.

Derudover vil der være 2-3 sundhedsplejersker mere tilknyttet projektet, således, at der er geografisk dækning. Juni 2009 Til Sundhedsnetværket, Assens Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud til et Livsstils forebyggelsesprojekt for familier med børn i alderen 3½ -5 år der er overvægtige eller har begyndende overvægt.

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport august 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Sundhed og seksuallære:

Sundhed og seksuallære: Sundhed og seksuallære: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne: udvikle handlestrategier, der forebygger sygdom og fremmer sundhed anvende strategier der fremmer

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Sundhedstjek af anbragte børn

Sundhedstjek af anbragte børn Sundhedstjek af anbragte børn Program 1. Baggrund for at indføre sundhedstjek 2. Opstart (organisering/koordinering) 3. Kontakt forud for sundhedstjek 4. Sundhedstjek i praksis 5. Opfølgning på sundhedstjek

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole

Sundhedspolitik for Dronninglund Skole 2007 Revideret april 2012 Sundhedspolitik for Dronninglund Skole En skole sund og sej med glæde sjov og leg Sundhedspolitik for Dronninglund Skole Formålet med sundhedspolitikken på Dronninglund Skole

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere