ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT CVR-nr. :

2 ÅRSRAPPORT INDHOLD SIDE Organisationsdiagram... 2 Ledende medarbejdere... 2 Året i hovedtal... 4 Ledelsesberetning Dagrofa-koncernen... 5 Regnskabspraksis Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Resultatopgørelse Balance Koncernpengestrømsopgørelse Noter Resultatopgørelse Balance Noter... 33

3 Organisationsdiagram pr. 31. december 2008 Dagrofa-koncernen Side 2 Dagrofa Detail SuperGros FoodService Dagrofa SuperBest FoodService Danmark (Dagrofa S-Engros) Pisiffik Catering Engros KIWI Danmark Ledende medarbejdere Navn Stilling Selskab / Division Henrik Gundelach Adm. direktør/koncernchef Dagrofa a/s Mogens Haahr Bagger Koncernøkonomidirektør Dagrofa a/s Annette Kreiner Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør Catering Engros A/S - - Adm. direktør Dagrofa S-Engros a.s. Carsten Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s - - Adm. direktør SuperGros a/s Gotfred Christiansen Koncerndirektør Dagrofa a/s Morten Lund Økonomidirektør SuperGros a/s Niels Peter Habekost Økonomidirektør Catering Engros A/S Henrik Clausen Markedsdirektør Catering Engros A/S Allan Nielsen HR-direktør Dagrofa a/s Peter Ryhmer Salgs- & marketingdirektør Dagrofa S-Engros a.s. Arne Jensen Regionsdirektør Øst Dagrofa S-Engros a.s. Peter Thomsen Regionsdirektør Vest Dagrofa S-Engros a.s. Bent Brønd Adm. direktør Dagrofa SuperBest a/s - - Direktør Dreisler Storkøb A/S Anders Mogensen Adm. direktør Dreisler Storkøb A/S - - Direktør Dagrofa SuperBest a/s Bjarne Bak Adm. direktør KIWI Danmark A/S Carsten Lynghøj Adm. direktør Pisiffik A/S

4 Dagrofa a/s Gammelager Brøndby CVR-nr Side 3 BESTYRELSE Direktør Anders Colding Friis, formand Direktør Aksel Gybel, næstformand Direktør Niels Frederiksen Direktør Per Skov Koncernregnskabschef Michael Klitgaard Edb-systemplanlægger Keld Lakshøj-Hansen * Medarbejdervalgt medlem DIREKTION Henrik Gundelach (adm.) Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger * * EJERFORHOLD I overensstemmelse med aktieselskabsloven skal oplyses at følgende aktionærer er registreret som indehavere af mere end 5 % af aktiekapitalen i Dagrofa a/s: Scandinavian Tobacco Group A/S, Søborg ApS KFI-Figros, København A/S KFI-Detail, København Selskabets årsregnskab indgår i koncernregnskabet for Scandinavian Tobacco Group, Gladsaxe, som den mindste koncern, samt i koncernregnskabet for Augustinus Fonden, København, som den største koncern. REVISION PricewaterhouseCoopers SELSKABSOVERSIGT MODERSELSKAB Dagrofa a/s DATTERSELSKABER Hjemsted ASSOCIEREDE SELSKABER Hjemsted SuperGros a/s (53 % ejet) Vejle Det Danske Madhus Holding A/S Thisted FoodService Danmark A/S Hvidovre Dagrofa Bornholm A/S (51 % ejet) Bornholm Catering Engros A/S (51 % ejet) Varde HKI Catering ApS (60 % ejet) Brøndby Madsen Kød ApS (55 % ejet) Slagelse KK Engros I/S (38 % ejet) Nuuk Dagrofa SuperBest a/s Odense Alle datterselskaber er 100 % ejet, hvor intet Dreisler Storkøb A/S Aalborg andet er anført. Herudover ejer Dagrofa a/s en KIWI Danmark A/S (60 % ejet) Vejle række 100 % ejede datterselskaber uden aktivitet. Pisiffik A/S (71,12 % ejet) Sisimiut KK Engros I/S (62 % ejet) Nuuk Fog Anlæg A/S Vordingborg I ovennævnte associerede selskaber overstiger Fog Fødevarer A/S Vordingborg koncernens stemmeberettigede andel ikke 50 %.

5 Side 4 Året i hovedtal Dagrofa-koncernens resultat før skat for perioden 1. juli til 31. december 2008 blev på -37,6 mio. kr. Sidste år udgjorde resultatet før skat 285,6 mio. kr. I sidste års resultat indgik gevinst på 74,3 mio. kr. ved salg af kapitalandele samt indtræden af ny medaktionær i KIWI Danmark. Omsætningen i perioden udgjorde mio. kr. imod mio. kr. i 2007/08. Årets samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver var 383,3 mio. kr. Antallet af fuldtidsansatte medarbejdere i året har i gennemsnit været imod sidste år, hvilket svarer til en stigning på 441. Der er pr. 31. december fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i koncernen. Det er 757 flere end pr. 30. juni Oversigt over 5 års hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: / / / /2005 Resultatopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Res. før skat og minoriteter Res. efter skat og minoriteter Balance Balancesum Dagrofas andel af egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet investeringsaktivitet Heraf invest. i immaterielle og materielle anlægsaktiver finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal Overskudsgrad -0,3 0,9 0,9 1,1 1,0 Afkastningsgrad -1,2 4,6 4,9 6,0 6,0 Soliditetsgrad 17,6 19,0 18,2 17,1 16,5 Forrentning af egenkapital -8,8 17,0 13,1 15,7 22,4

6 Ledelsesberetning Dagrofa-koncernen Side 5 Dagrofa blev etableret i 1983 ved en fusion mellem grossisterne Dagros A/S og Brdr. Justesen A/S, som begge kan føre deres historie langt tilbage - en historie som går næsten 250 år tilbage i tiden til grundlæggelsen af A/S Sophus Nielsen Svendborg i Helt frem til slutningen af 1990 erne var virksomhedens forretningsgrundlag hovedsagelig grossistorienteret med enkelte egne supermarkeder og S-Engros-butikker. Siden har Dagrofa foretaget et radikalt strategiskifte og gennemført en omfattende udvidelse af forretningsområder, således at koncernen i dag fremstår som et moderne handelshus med fokus på butiksdrift inden for dagligvarehandel, støttet op af grossistvirksomheden SuperGros samt Cash & Carry og FoodService. Årsresultat Selskabet har omlagt regnskabsåret til kalenderåret og regnskabsperioden omfatter således 1. juli 2008 til 31. december Der foreligger ikke reviderede sammenligningstal for den tilsvarende periode i Omsætningen udgjorde i perioden mio. kr. og resultat før afskrivninger (EBITDA) udgjorde 132 mio. kr. Koncernresultatet efter skat og minoriteter for perioden blev -38,8 mio. kr. Resultatet, der er påvirket af en række større poster af engangskarakter, er ikke tilfredsstillende. Resultatet skal ses i forhold til den omlæggelse af regnskabsåret, der har fundet sted, og som medfører, at den pludselige tilbagegang i halvårets sidste to måneder rammer med uforholdsmæssig stor kraft. Medarbejdere og ledelsesforhold Pr. 31. december 2008 beskæftigede Dagrofa-koncernen hel- og deltidsansatte medarbejdere. Den 30. november 2008 fratrådte Søren Vadmand som koncernøkonomidirektør. Han blev afløst af Mogens Haahr Bagger, som tiltrådte den 1. december Den 1. december 2008 blev koncerndirektionen udvidet med koncerndirektør Gotfred Christiansen, som herefter har det overordnede ansvar for Dagrofa Detail a/s og Pisiffik A/S. Markedet Markedsforholdene er ændret væsentligt i forhold til de foregående regnskabsår, hvor danskerne var begunstigede af høje rådighedsbeløb, som dog i større omfang har været brugt på hjemmet, rejser, biler end på dagligvarer. Den omfattende internationale økonomiske krise tog for alvor fart i november og december I løbet af perioden kunne man konstatere et fald i forbrugertillidsindikatoren og halvåret var tillige præget af høje energi- og råvarepriser. Fokusområder De ændrede markedsvilkår ændrer imidlertid ikke på, at Dagrofa-koncernen vil fortsætte med at fokusere på følgende områder: vækst, videreudvikling, effektivisering og decentralisering af Dagrofas egne detailbutikker. introduktion, vækst og udvikling af KIWI Minipris til en attraktiv discountkæde.

7 medvirke til at samle og effektivisere købmandssektoren. vækst på foodserviceområdet såvel organisk som ved opkøb. effektivisering af Dagrofa-koncernens logistiksystemer. øge indkøbssamarbejdet i United Nordic. styrke Dagrofa-koncernen som en attraktiv arbejdsplads. Side 6 IT-aktiviteter I 2007 overtog IBM aktiviteterne i Nord Data A/S. Dette har givet store problemer for SuperGros, hvor driftsafviklingen er blevet forringet og systemkonverteringen er blevet dyrere end lovet og forsinket med foreløbig mere end 1 år. Tværgående samarbejde og HR Samarbejdet og dermed synergierne mellem Dagrofa-koncernens enkelte virksomheder sker gennem aktiviteterne i koncernen og de rammeaftaler, som koncernens indkøb i SuperGros forhandler sig frem til. Desuden udveksler vi best practice på tværs af koncernen. Dagrofa Detail a/s og Pisiffik A/S er organisatorisk blevet samlet under én ledelse, og med henblik på at styrke HR-området inden for dette segment refererer koncernens HR-direktør fremover til Gotfred Christiansen. I indeværende periode har vi i Dagrofa University videreudviklet et uddannelsesforløb, som går på tværs af organisationen, således at Dagrofa og koncernens selskaber også i fremtiden bliver en attraktiv arbejdsplads for mennesker, som gerne vil arbejde inden for detail, grossist eller cateringbranchen. Fremtiden I regnskabsåret 2009 forventer koncernen et væsentligt bedre resultat end for den afsluttede regnskabsperiode. SuperGros a/s SuperGros a/s blev etableret den 1. januar 2000 og er i dag Danmarks største grossist inden for dagligvarer. Årets resultat Omsætningen i perioden udgjorde mio. kr. og årets resultat før skat blev 8,7 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Pr. 31. december 2008 beskæftigede SuperGros fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i selskabet, hvilket er på niveau med 30. juni Vigtige begivenheder i årets løb I regnskabsperioden er SuperGros nye tørvarelager i Ringsted blevet færdiggjort, og lageret er pr. 1. januar 2009 taget i brug. ButiksUdvikling har igen haft høj aktivitet. Indretningsafdelingen har været involveret i mange moderniseringer af eksisterende butikker - men også i flere nyopførelser. Økonomiafdelingen har medvirket ved en lang række ejerskifter af både minimarkeder og supermarkeder og bevaret disse i den frie

8 Side 7 sektor. SG-RegnskabsService er stadig en eftertragtet service, hvor SuperGros tilbyder at overtage bogholderistyringen for butikken. Ved regnskabsårets afslutning var 85 butikker tilsluttet ordningen. Et banebrydende sundhedsprojekt om nedslidningsforebyggelse og sundhedsfremme i SuperGros' driftsafsnit fik i det forgangne år 1,5 mio. kr. i støtte fra Forebyggelsesfonden. I november modtog SuperGros prisen for "Årets Nyeste og Mest Kreative Sundhedstiltag". På varesiden blev First Price en lavprisserie i eget mærke lanceret. First Price er en paraplylavprisserie, der er en sammenlægning af alle SuperGros' tidligere lavprisserier. Fremtiden SuperGros har pr. 1. februar 2009 overtaget aktierne i Danske Købmænd A/S, og de butikker, der var tilsluttet Danske Købmænd, er optaget i Spar, SuperBest, Nærkøb eller Letkøb. Samtidig hermed har SuperGros indledt vareleveringerne til disse butikker. I regnskabsåret 2009 forventer SuperGros et væsentligt bedre resultat end for den afsluttede regnskabsperiode. Dagrofa S-Engros a.s. Selskabet blev stiftet den 1. januar 1990 som et selvstændigt aktieselskab via en udskillelse fra Dagrofa a/s og er i dag Danmarks største Cash & Carry-kæde. Årets resultat Omsætningen i perioden udgjorde mio. kr. Årets resultat før skat blev 26,1 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Pr. 31. december 2008 beskæftigede Dagrofa S-Engros 532 fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i selskabet, hvilket er på niveau med 30. juni Vigtige begivenheder I løbet af de senere år har S-Engros foretaget 26 nybygninger/ombygninger, hvilket har bragt kædens standard op på et højt niveau. I løbet af perioden er der etableret 2 nye Dagrofa S-Engros-butikker i Herning og Horsens, begge med et areal på m 2. Alle nye butikker indrettes med store og tidssvarende køle-/frostrum samt nedkølede frugt-/grøntrum. Flere nye butikker har selvstændig slagterafdeling med faguddannet personale samt selvstændigt ishus. På det miljømæssige område er der udarbejdet energirapporter på samtlige butikker, forslag til nedsættelse af vores energiforbrug er implementeret i flere butikker samt i større udstrækning ved nybyggeri. Fremtiden I det kommende år forventes der en øget konkurrence på markedet og S-Engros vil imødegå dette med aggressiv markedsføring. Resultatet for det kommende år forventes at blive bedre end for den afsluttede regnskabsperiode.

9 Side 8 Catering Engros A/S Catering Engros A/S blev etableret den 1. april 2004 som en fusion mellem Ove Juel Catering A/S og Flensted Catering A/S. Cateringvirksomheden ejes i fællesskab af Dagrofa a/s med 51 % og Ole Flensted Holding A/S med 49 % af aktiekapitalen. Årets resultat Catering Engros omsætning blev på 545 mio. kr. Periodens resultat før skat blev på -5,4 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Pr. 31. december 2008 beskæftigede Catering Engros 401 fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i selskabet, hvilket er på niveau med 30. juni Vigtige begivenheder i årets løb Catering Engros har forfulgt sin målsætning om at være en landsdækkende full-serviceleverandør til det danske cateringmarked såvel i den private som offentlige sektor. Hovedaktiviteterne har været koncentreret omkring salgsoptimering og terminaldrift/logistik. Catering Engros sortiment har udviklet sig meget gennem perioden, herunder er handelsmærkeserien Kokkens Catering fortsat styrket, hvilket har medført en stærkere profil i markedet. Catering Engros e-handelssystemer er løbende blevet udvidet med flere funktioner og muligheder for kunderne, hvilket har bevirket, at hovedparten af ordrerne i dag modtages elektronisk. Fremtiden Resultatet for 2009 forventes at blive positivt. Dagrofa SuperBest Dagrofa SuperBest omfatter ISO Supermarked A/S, Dreisler Storkøb A/S, Dagrofa Detail a/s og Fog Anlæg a/s. Årets resultat Omsætningen i perioden udgjorde mio. kr. Årets resultat før skat blev -46,3 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Pr. 31. december 2008 beskæftigede Dagrofa SuperBest fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i selskabet, hvilket er 554 flere end pr. 30. juni Vigtige begivenheder i årets løb Fog Anlæg a/s, som består af 12 SuperBest-supermarkeder, er erhvervet med virkning pr. 1. juli I periodens løb har Dagrofa SuperBest arbejdet meget med butikkernes ferskvareafdelinger samtidig med at flere butikker er blevet moderniseret.

10 Side 9 Fremtiden I regnskabsåret 2009 vil der fortsat fokuseres på moderniseringer af butikkerne. Der forventes et bedre resultat i 2009 end for den afsluttede regnskabsperiode. Pisiffik A/S Pisiffik A/S er etableret med det primære formål at drive virksomhed med detail- og engroshandel i Grønland. Selskabet opererer i 6 byer fra Ilulissat i nord til Qaqortoq i syd. Detailhandelen drives fra ca. 30 butikker og inkluderer ud over Pisiffik-butikkerne butikskoncepter som SPAR, Pisattat (isenkram), Torrak Fashion, Jysk og Idé Møbler. Herudover ejer Pisiffik i samejerskab med Catering Engros engrosselskabet KK Engros, som hovedsalig leverer cateringprodukter til det meste af Grønland. Årets resultat Omsætningen for perioden blev 452 mio. kr. Periodens resultat før skat blev 21,4 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Pr. 31. december 2008 beskæftigede Pisiffik 731 fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i selskabet, hvilket er på niveau med 30. juni Vigtige begivenheder i årets løb De væsentligste investeringer i perioden har været etablering af lager og renovering af butikken i Aasiaat samt udvidelse af butikken i Sisimiut. I efteråret 2008 blev det første hold lederaspiranter færdige. Konceptet er blevet en stor succes og næste hold startes op i efteråret Fremtiden De væsentligste planlagte investeringer i 2009 omfatter udvidelse og ombygning af butikkerne i Sisimiut og i Maniitsoq. Dertil kommer etablering af lager i Pisiffik Nuussuaq samt modernisering i butikshuset i Ilulissat. Der forventes et bedre resultat for regnskabsåret 2009 end for den afsluttede regnskabsperiode. KIWI Danmark A/S Dagrofa a/s købte selskaberne ALTA Discount A/S og Jacodan A/S 1. maj 2007 og den 22. april 2008 skiftede ALTA Discount A/S ejerkreds, således at NorgesGruppen a/s indtrådte som aktionær med 40 % af aktiekapitalen. Samme dato ændrede selskabet navn til KIWI Danmark A/S. Periodens resultat Omsætningen i perioden udgjorde 469 mio. kr. Resultatet før skat blev -53 mio. kr., hvilket var forventet. Pr. 31. december 2008 beskæftigede KIWI fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere i selskabet, hvilken er en stigning på 198 i forhold til 30. juni 2008.

11 Vigtige begivenheder I perioden blev 50 ALTA-butikker konverteret til KIWI minipris. Side 10 Det er målsætningen, at KIWI minipris skal fremstå som en væsentlig lavpriskæde i Danmark med vægt på følgende tillægsværdier: 1. Dobbelt prisgaranti på frugt og grønt. 2. Bleaftale - få hver 4. pakke gratis. 3. Lange åbningstider og grønne og motiverede medarbejdere. Fremtiden Selskabet forventer at åbne en række nye butikker, og som en konsekvens heraf forventes et underskud i 2009.

12 Side 11 Regnskabspraksis REGNSKABSGRUNDLAG Årsrapporten for Dagrofa-koncernen og for moderselskabet Dagrofa a/s er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i den danske årsregnskabslov for store klasse C-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Årsrapporten er aflagt i kr. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, som vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet og dattervirksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af stemmerne. Kapitalandele i virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerne og udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens drift (associerede virksomheder), måles til indre værdi. Den forholdsmæssigt ejede andel af de associerede virksomheders resultat før skat indregnes som en særskilt post i resultatopgørelsen. Skat af resultatandelen indgår i posten skat af årets resultat. Koncernregnskabet aflægges på grundlag af reviderede regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved en sammenlægning af poster af ensartet karakter. Der foretages eliminering af intern samhandel og andre interne driftsposter, interne mellemværender samt interne avancer. Den bogførte værdi af moderselskabets kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Et positivt forskelsbeløb mellem kostprisen for kapitalandele og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet indregnes som goodwill under immaterielle anlægsaktiver og afskrives over den økonomiske brugstid, som er fastsat til maksimalt 10 år.

13 Side 12 Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. Minoritetsinteresser indregnes på grundlag af omvurderingen af overtagne aktiver og forpligtelser til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder. Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra tidspunktet for ændringen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som Andre tilgodehavender henholdsvis Anden kortfristet gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle instrument klassificeres og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig afdækning, jf. nedenfor. Regnskabsmæssig afdækning Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for afdækning af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med de ændringer i dagsværdien af det afdækkede aktiv eller den afdækkede forpligtelse, som kan henføres til den risiko, der er afdækket. Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for afdækning af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så vidt angår den effektive del af afdækningen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den afdækkede transaktion i en indtægt eller en omkostning overføres det beløb som er udskudt under egenkapitalen fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den afdækkede transaktion indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den afdækkede transaktion. RESULTATOPGØRELSEN Omsætning Omsætningen ved salg af handelsvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

14 Side 13 Andre driftsindtægter Posten indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver. Vareforbrug Vareforbrug indeholder det forbrug af varer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt kursregulering på værdipapirer. Selskabsskat og udskudt skat Årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Udskudt skat indregnes efter gældsmetoden og omfatter alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførbare skattemæssige underskud, indregnes i balancen, såfremt det er sandsynligt, at aktivet vil blive udnyttet. Udskudt skat måles efter gældende skatteregler og med den skattesats, der forventes at være gældende, når de midlertidige forskelle udlignes. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Moderselskabet og koncernens danske selskaber er sambeskattet med Chr. Augustinus Fabrikker A/S og dette selskabs danske koncernforbundne virksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i dattervirksomhederne i forhold til disses skattepligtige indkomster. Chr. Augustinus Fabrikker A/S fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst hensættes og betales til Chr. Augustinus Fabrikker A/S. BALANCEN Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, dog maksimalt over: Goodwill/koncerngoodwill Edb-software Varemærkerettighed 5-10 år 3 år 5 år Goodwill vedrørende erhvervelser før 1. juli 2002 er fradraget direkte over egenkapitalen. Større IT-projekter med en kostpris på over 1 mio. kr. til indkøb eller udvikling af edb-software, der forventes at kunne generere fremtidige økonomiske fordele for selskabet, aktiveres og afskrives over tre år. Anden edb-software omkostningsføres. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

15 Side 14 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til ibrugtagning. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til løn, materialer og vedligeholdelse m.v. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider, dog maksimalt : Grunde og bygninger: Bygninger Boliger Installationer Tekniske anlæg og maskiner: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: Lager- og butiksinventar Kontorinventar og -maskiner Indretning af lejede lokaler 33 år 50 år 10 år 3-5 år 5-8 år 3-5 år 10 år Bygningsinvesteringer med en anskaffelsespris under 100 t. kr. og øvrige materielle anlægsaktiver med en anskaffelsespris under 25 t. kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Finansielt leasede aktiver indregnes i balancen og afskrives efter samme retningslinier som ejede aktiver af samme art. Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser. Leasingydelsens rentedel indregnes i resultatopgørelsen under finansielle omkostninger. Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen. Nedskrivning af anlægsaktiver Såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles i moderselskabets regnskab efter den indre værdis metode. I balancen indregnes den forholdsmæssige andel af disse virksomheders regnskabsmæssige indre værdi, reduceret med koncerninterne avancer og med tillæg af goodwill. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af disse virksomheders regnskabsmæssige resultat efter eliminering af koncerninterne fortjenester og med fradrag af afskrivning på goodwill. Varebeholdninger Beholdningen af indkøbte handelsvarer måles til anskaffelsespris, opgjort efter FIFO-princippet, eller til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed og ukurans.

16 Side 15 Tilgodehavender Tilgodehavender måles til den værdi, hvortil de efter en individuel vurdering skønnes at indgå med. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Andre værdipapirer måles til salgsværdi, baseret på beregnet kapitalværdi. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Udbytte Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Egne aktier Erhvervelse, salg og udlodning af egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn på balancedagen over de udgifter, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt likviditeten ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres efter den indirekte metode med udgangspunkt i indtjening før afskrivninger reguleret for ændringer i driftskapitalen, betalinger vedrørende finansielle poster samt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver samt værdipapirer henført under investeringsaktiviteter. Ved køb og salg af virksomheder reguleres pengestrømme for til- og afgange af aktiver og passiver. Anskaffelsessummer opgøres til overtagelsessummen reguleret for overtagne likvider. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af og afdrag på prioritets- og banklån samt betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger, mellemværende vedrørende cash-pool-ordningen, let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer samt kortfristet bankgæld.

17 Side 16 Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Soliditetsgrad = Forrentning af egenkapital = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital

18 Side 17 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli december 2008 for Dagrofa a/s. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 25. marts 2009 DIREKTION: Henrik Gundelach Carsten Christiansen Annette Kreiner Gotfred Christiansen Mogens Haahr Bagger BESTYRELSE: Anders Colding Friis Formand Aksel Gybel Næstformand Niels Jørgen Frederiksen Per Skov Keld Lakshøj-Hansen Michael Klitgaard

19 Side 18 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Dagrofa a/s Vi har revideret årsrapporten for Dagrofa a/s for regnskabsåret 1. juli december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for koncernen såvel som for moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Årsrapporten aflægges efter den danske årsregnskabslov. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli december 2008 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. København, den 25. marts 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Carsten Gerner Statsautoriseret revisor Kjeld Bøgild Statsautoriseret revisor

20 DAGROFA-KONCERNEN Side 19 Resultatopgørelse Note /2008 Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Vareforbrug Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Af- og nedskrivninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andel i associeret virksomheds resultat Indtægter af værdipapirer, der er anlægsaktiver Finansielle indtægter og lignende indtægter Finansielle omkostninger og lign. omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat RESULTAT EFTER SKAT Minoritetsandel ÅRETS RESULTAT

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest...

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest... Årsrapport 09 Indhold Organisation....6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa

Læs mere

Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5. Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...

Indhold. Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5. Organisationsdiagram...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2010 Indhold Centrale Dagrofa-begivenheder i 2010...5 Organisationsdiagram...6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011

SmartGuy A/S. Årsrapport 2010/2011 Årsregnskab 2010/11 CVR-nummer 25286510 Årsrapport 2010/2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. november 2011 Christian Bjerre Kusk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011

AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39 77. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10 36 39

Læs mere

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08

IDdesign A/S. Årsrapport for 2012/13. Damvej 9, 8471 Sabro. CVR-nr. 28 50 51 08 IDdesign A/S Damvej 9, 8471 Sabro CVR-nr. 28 50 51 08 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. september 2013 Som dirigent:... Jesper Aabenhus Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013

AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AKF Holding A/S CVR-nr. 10363977

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas

ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889. we materialize ideas ÅRSRAPPORT 2012/13 1. OKTOBER 2012-30. SEPTEMBER 2013 CVR.NR. 1023 8889 we materialize ideas SELSKABSINFORMATION Navn Stensdal Group A/S Adresse Rentemestervej 14 DK-2400 København NV. Telefon (+45) 33

Læs mere

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011

Lantmännen Schulstad A/S. Årsrapport 2011 95. Regnskabsår Årsrapporten indeholder 29 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Ledelsesberetning 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Indhold: Side. Selskabsoplysninger 1. Hovedtal 4. Koncernstruktur og organisering 5. Ledelsesberetning 6. Hovedbegivenheder i året 7.

Indhold: Side. Selskabsoplysninger 1. Hovedtal 4. Koncernstruktur og organisering 5. Ledelsesberetning 6. Hovedbegivenheder i året 7. Indhold: Side Selskabsoplysninger 1 Hovedtal 4 Koncernstruktur og organisering 5 Ledelsesberetning 6 Hovedbegivenheder i året 7 Ansvarlighed 8 Kæder 9 Risikostyring 11 Forventninger til fremtiden 13 Ledelsespåtegning

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere