POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING"

Transkript

1 POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIO- NELT HJÆLPE- ARBEJDE CAND.PSYCH.AUT., MAPP EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1

2 LÆRINGSMÅL Viden om positiv psykologi anvendt i forbindelse med professionelt hjælpearbejde Mulighed for at stille spørgsmål Inspiration til, hvor du kan lære mere FORVENTNINGER Undervisningen består af en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål og svar, videoklip og små summeaktiviteter Du er velkommen til at stille spørgsmål undervejs Materialet kan downloades fra min hjemmeside: 2

3 PROGRAM Indledning Professionelt hjælpearbejde - positiv psykologi, mål, vejledende principper Pause Professionelt hjælpearbejde værktøjer, resultater Afslutning EBBE LAVENDT Uddannelser Titler Opgaver Arbejdspladser Specialisering Autoriseret psykolog, Københavns Universitet og Master i anvendt positiv psykologi, University of Pennsylvania, intern, McLean Hospital Harvard Medical School Erhvervspsykolog og ph.d.-studerende Center for Positiv Psykologi og Institut for Idræt, Københavns Universitet Coaching, positiv terapi, supervision, rådgivning, undervisning og forskning Positiv psykologi og evidensbaseret coaching 3

4 POSITIV PSYKOLOGI I PROFESSIONELT HJÆLPEARBEJDE POSITIV PSYKOLOGI 4

5 Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion SAMMENLIGNING TRADITIONEL PSYKOLOGI POSITIV PSYKOLOGI Sygdom - raskhed Sundhed - usundhed Behandling Forebyggelse Fejludvikling Udvikling Mistrivsel Trivsel Dysfunktion, normal funktion Optimal funktion, præstation 5

6 PROFESSIONELT HJÆLPEARBEJDE MED FOKUS PÅ POSITIV PSYKOLOGISK COACHING DEFINITIONER AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING I litteraturen findes der en del beskrivelser af positiv psykologisk coaching, men kun ganske få definitioner af begrebet De fleste forfattere fremhæver, at positiv psykologisk coaching er forskningsbaseret Forskningen udvikler sig løbende, og coaches er derfor forpligtede til at holde sig opdateret Forskning, teori, personvurderinger og interventioner fra positiv psykologi føjes til traditionelle coachingteknikker Positiv psykologi kan ikke stå alene, men må nødvendigvis suppleres af coachingteknkker for at blive til positiv psykologisk coaching 6

7 DEFINITION AF POSITIV PSYKOLOGISK COACHING Aktivitet Udøver Metode Målgruppe Problematik Forandring Mål Sammenhæng Individuel positiv psykologisk coaching er en samtale hvor en coach via forskning, teorier, modeller, personvurderinger og/eller interventioner fra positiv psykologi og coaching intentionelt hjælper med at udforske og/eller håndtere en fokuspersons problemer og/eller udfordringer i et forsøg på at udvikle trivsel og/eller optimale præstationer fysisk, mentalt, socialt og/eller institutionelt - i en privat og/eller professional sammenhæng. Fire artikler giver det mest opdaterede overblik over forskningen i positiv psykologi og/eller coaching: Lavendts (2011) annoterede bibliografi over akademisk og praksisbaseret litteratur om positiv psykologi og coaching Grant m.fl. s (2010) teoretiske review over akademisk coachinglitteratur So & Kauffmans (2010b) annoterede bibliografi over styrkecoaching Grants (2010) annoterede bibliografi over akademisk coachinglitteratur OVERBLIK OVER FORSKNING I PO- SITIV PSYKOLOGI OG COACHING 7

8 FORSKNING Forskningen i positiv psykologi og coaching er hidtil blevet udgivet i 31 forskellige tidsskrifter Forskningen består primært af små, korte studier, der ikke siger noget om langtidseffekten Flere studier mangler endda kontrolgrupper og randomisering Der er dog dokumentation for, at coaching kan føre til forskellige positiv psykologiske outcomes Store dele af forskningen kan vurderes som værende af lav kvalitet, og der mangler stadig meget arbejde MÅL 8

9 Styrker og positive følelser beskytter imod belastninger TRIVSEL Tidligere blev lykke (eng. happiness) brugt som overbegreb inden for positiv psykologi I dag er det udskiftet med begrebet trivsel (eng. well-being) Well-being kan oversættes med: Trivsel Velvære Velbefindende 9

10 DYD Det engelske begreb virtue kan oversættes med: Dyd (oldnord. dygᶞ; afledt af du at du til noget; beslægtet med dygtig) Fuldkommen (græsk areté; de kvaliteter der bør findes i det moralsk fuldkomne menneske Mesterlig, virtuos (italiensk virtuoso) Fortrin, brillant, fremragende, fortræffelig (engelsk excellences) God stil Mandighed, tapperhed HVAD KAN POSITIV PSYKOLOGI OMHANDLE? Tilstande Træk Trivsel Positive tanker, følelser, adfærd og kropslige fornemmelser Positive overbevisninger, humør og vaner Optimal funktion Velfungerende krop og sind Præstationsfremmende overbevisninger, humør og vaner Relationer Gode forhold til andre Optimal social funktion Fællesskaber Godt (arbejds-)miljø Velfungerende rammer 10

11 TRIVSEL OG PRÆSTATION TRIVSEL (ENG. WELL-BEING) Hvile på laurbærrene Blomstrende (eng. flourishing) PRÆSTERE DÅRLIGT PRÆSTERE GODT Sygne hen (eng. languishing) Nødlidende, men fungerende (eng. distressed) MISTRIVSEL TILPASSET FRA GRANT & SPENCE 2010 BLOMSTREN Det engelske begreb flourishing kan oversættes med: Blomstren; at blomstre Udfoldelse; at folde sig ud (jf. at træde i karakter med fuld styrke) Flor; at være i flor Overskud; at være overskudsagtig At lykkes ~ Selvrealisering, at realisere sig 11

12 TYPISKE (BEHANDLINGS-)MÅL OMRÅDE Overordnet Kognition Affekt Adfærd Krop Relationer Kontekst EKSEMPLER PÅ MÅL Blomstren dvs. trivsel og optimal funktion Erkendelse Få det bedre (forbedret ratio) Bedre mestring Større fysisk velvære Bedre forhold til andre Forbedrede betingelser SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? HVIS DU SKULLE UDVIKLE DIG, HVAD KUNNE DET SÅ VÆRE? 12

13 VEJLEDENDE PRINCIPPER ANVISNINGER Der er langt fra tilstrækkelig med forskning til at understøtte én bestemt måde at udøve positiv psykologisk coaching på Der kan højest opstilles erfaringsbaserede anvisninger for, hvordan ting kan gøres ikke forskningsbaserede anbefalinger i forhold til, hvordan det bør gøres For øjeblikket er den rette måde at udøve positiv psykologisk coaching på groft sagt, hvad der nu engang virker for den enkelte fokusperson og den enkelte udøver 13

14 "Our findings also suggest that clinicians would do well to deliver positive psychology interventions as individual (versus group) therapy and for relatively longer periods of time." SIN & LYUBOMIRSKY S, 2009 EVIDENSBASERET ARBEJDE Using the best available knowledge from the field Integrating this knowledge with the practitioner s own expertise Adapting it to fit the individual client and the context STOBER, WILDFLOWER & DRAKE,

15 When these three variables are taken into account, interventions will be uniquely customized for each client using a comprehensive and practical framework. STOBER, WILDFLOWER, & DRAKE, 2005 EKSPERT COACHING Den mest dominerende teknik i coaching er at stille spørgsmål, som fokuspersonen skal reflektere over for at kunne svare på Det skaber læring Men det er langt fra den eneste teknik i coaching For veluddannede coaches er det normalt at: Teste fokuspersonen f.eks. med positivitets- og styrketest Introducere fagbegreber f.eks. om positive følelser, styrker mv. Vise modeller og bruge dem til at analysere udfordringer f.eks. CAPPs styrkemodel Forklare teoretiske principper f.eks. at udvikle styrker frem for fejlretning 15

16 EKSPERT COACHING Forklare forskning f.eks. at forskning viser, at negative følelser er mere intense end positive Fortælle anonymt om andre fokuspersoners erfaringer f.eks. hvilke metoder de har haft gode erfaringer med Afprøve værktøjer i sessionen f.eks. tre gode ting øvelsen Give udprint af artikler / kopier af bøger Osv. EKSEMPLER PÅ TEORETISKE PRINCIPPER FRA POSITIV PSYKOLOGI Fokus på det positive Sigte mod optimal funktion - ikke kun normal funktion Øge positive følelser, engagement, mening og gode forhold til andre Øge handlekraft og selvtillid Beskrive træk som ressourcer og styrker Trække på styrker i forbindelse med løsninger Sikre et højdepunkt og en god afslutning Etc. 16

17 VÆR ROLLEMODEL Man behøver ikke selv at være lykkelig, for at kunne arbejde med positiv psykologi Men det virker mere troværdigt, hvis du fremstår som en rollemodel Desuden påvirker du indirekte dem, du prøver at hjælpe: Lykkefølelse / trivsel smitter ud i tredje led Det gælder også fedme og rygeadfærd Energi smitter - jf. styrken gejst, entusiasme og energi; positive energizers [...] positive psychology-based techniques can be woven into the ongoing coaching process as necessary to serve the client's agenda. This approach has yet to be studied scientifically, but experience suggests that these tools can inform coaching questions, reflections, inquiries, or requests. Each coach can use his or her own best practices and determine how to integrate these tools into their coaching approach. KAUFFMAN,

18 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER OG MEKANISMER Der mangler megen forskning i virkningsfulde faktorer og mekanismerne, som får positive interventioner og coaching til at virke Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan konstatere, at visse ting virker, men vi ved dybest set ikke hvorfor For bud på virkningsfulde faktorer se SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? HVAD TROR DU, DER FÅR HJÆLPEARBEJDE TIL AT VIRKE? 18

19 MULIGE VIRKNINGSFULDE FAKTORER HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD, IN PRESS MINDER OM VENSKAB Professionelt hjælpearbejde minder meget om gode samtaler med nære venner Din ven: Kerer sig om dig Viser interesse Er nærværende Er til at stole på Lytter til det, du siger Forsøger at forstå dig Spørger ind Forsøger at hjælpe, så godt han / hun kan Kan holde på en hemmelighed Osv. 19

20 TEKNIK ER SOM KRYDDERI Teknikker og modeller er som krydderier De bidrager kun med 1 % af variansen i resultaterne Forskningsmæssigt har der været et overdrevet fokus på teknikker på bekostning af det, som rent faktisk bidrager til outcome VÆRKTØJER 20

21 MODEL / HUSKELISTE INSPIRERET AF HUBBLE, MILLER, DUNCAN, WAMPOLD MODELLER CAPP,

22 MODELLER Modeller skal forstås som grafiske modeller, fremgangsmåder mv. Ifølge Carol Kauffman (2010) findes der i dag adskillige modeller for coaching Modeller bliver brugt til at: 1. Give et teoretisk overblik 2. Fungere som ramme (eng. framework) for samtaler 3. Udpege samtaleemner 4. Give et sprog 5. Angive en rækkefølge for samtaleemner 6. Fungere som værktøjer 7. Angive principper coachen bør stræbe efter at overholde TEST 22

23 HÅNDGRIBELIGE VÆRKTØJER Til et foredrag i januar 2007 introducerede jeg styrkekort baseret på VIA-styrketesten Det kom sig af, at SHL Danmark, hvor jeg havde arbejdet, havde kompetencekort baseret på en 360 -analyse Styrkekortene var blot tænkt som et øvelsesværktøj, fordi mine kunder efterspurgte værktøjer Styrkekortene blev ret populære, og i dag findes der styrkekort i mange versioner til forskellige formål HANDOUTS 23

24 ØVELSESAKTIVITETER (INTERVENTIONER) MÅLET MED ØVELSEN ER AT ØGE DINE POSI- TIVE FØLELSER TÆNK PÅ TRE GODE TING, DU HAR OPLEVET DET SIDSTE DØGN; SKRIV DEM VENLIGST NED SKRIV OGSÅ, HVORFOR DU BETRAGTER DEM SOM GODE ØVELSEN VARER CA. 3 MINUTTER I ALT Før Efter 24

25 VIDEOKLIP ARTIKLER 25

26 BØGER PÅ DANSK Da jeg lavede portalen blev jeg overrasket over, hvor meget litteratur, der allerede fandtes på dansk om positiv psykologi Marianne Kølle som var den første (eller i hvert fald én af de første) til at introducere positiv psykologi i Danmark driver Forlaget Mindspace Hun står bl.a. bag oversættelser af bøger som: Robert Biswas-Diener, En invitation til positiv psykologi Martin Seligman, At lykkes: En perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel Kennon Sheldon, Motivation Viden og værktøj fra positiv psykologi INFORMATION PÅ NETTET 26

27 MAILINGLISTER SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: HVAD HAR DU HÆFTET DIG VED? HVILKE VÆRKTØJER KENDER DU? 27

28 RESULTATER Coaching fremmer ikke kun målopnåelse, men reducerer også symptomer på angst, depression og stress 28

29 HÅBTEORI Ifølge håbteori afspejler håb individers opfattelser af deres evner til: 1. klart at forestille sig mål 2. udvikle specifikke strategier til at nå målene (pathways thinking) 3. og at skabe og vedligeholde motivationen for at bruge de strategier (agency thinking) LOPEZ, SNYDER, ET AL., 2004 STRATEGIER TIL AT FREMME HÅB Strategier til at fremme håb indebærer typisk at få klienter til at: Forestille sig rimelige mål mere tydeligt Opliste mange veje til at nå målene Samle energi til at blive ved med at forfølge målene Fortolke uoverstigelige forhindringer som udfordringer, der skal håndteres LOPEZ, SNYDER, ET AL.,

30 AFSLUTNING SPØRGSMÅL? 30

31 SUMMEAKTIVITET VEND DIG VENLIGST OM MOD DIN SIDEMAND OG DISKUTER DE TO SPØRGSMÅL: KENDER DU NOGEN, DER HAR BRUG FOR HJÆLP? HVAD KAN / VIL DU GØRE? HVOR KAN DU LÆRE MERE? 31

32 ARTIKLER, BØGER OG RADIO Jensen, Lisbet (april 2012). PERMA: Den nye videnskabelige opskrift på lykken. I Form, 6. Lavendt, Ebbe (2006). Kan du kende forskel på coaching og psykoterapi? [lang version]. Center for Positiv Psykologi. Lavendt, Ebbe (2009). Positiv psykologi - en introduktion til videnskaben om optimal menneskelig funktion. Erhvervspsykologi, 7(4), Lavendt, Ebbe; & Stender, Bjarke (2008). Coaching og positiv psykologi. Coaching på P1. NETVÆRK OG FORENINGER Positiv Psykologi Netværket, Selskab for Evidensbaseret Coaching, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), 32

33 HJEMMESIDER Positiv Psykologi Portalen, Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, Lykkeklinikken og Center for Positiv Psykologis YouTube-Kanal, FOREDRAG, KURSER OG UDDANNELSER 10. december Positiv psykologi: Vejen til bedre trivsel og resultater. Teknologisk Institut, Taastrup Lavendt, Ebbe (29. oktober 2012). Positiv psykologi coaching. Institut for Idræt, Københavns Universitet. Lavendt, Ebbe ( november 2012). Positiv Psykologi: Større arbejdsglæde - mere overskud - fuldt engagement. Mannaz, Hørsholm. Master i Positiv Psykologi, DPU, Århus Universitet, Positiv Psykologisk Coachinguddannelse, 33

34 Ifølge peak-end theory husker vi bedst højdepunkter og afslutninger PEAK-END THEORY Taknemmelighedsøvelse er en måde at afslutte undervisning på med en valuering, hvor det positive fremhæves i modsætning til evaluering, hvor både det gode og det dårlige nævnes TAKNEMMELIGHEDS- ØVELSE HVAD ER DU TAKNEM- MELIG FOR, AT DU HAR LÆRT I DAG? 34

35 NÆSTE GANG Næste gang kommer Frans Ørsted Andersen og fortæller om flow Frans er Mr. Flow herhjemme Det kan I glæde jer til! TAK FOR I AFTEN! Hvis du vil vide mere, så kontakt Ebbe Lavendt på eller 35

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål

06-05-2013. Positiv psykologisk coaching. Læringsmål Positiv psykologisk coaching Ebbe Lavendt Coaching Psychology Unit, NEXS Dias 1 Læringsmål Udvikle dybdegående viden og forståelse for positiv psykologi anvendt i forbindelse med coaching Forholde sig

Læs mere

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI KRITIK Der er problemer og kritisable forhold inden for positiv psykologi Det er derfor helt berettiget at kritisere positiv psykologi og anvendt positiv psykologi Kritik kan

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY

POSITIV PSYKOLOGI. Hvad er POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIVT AF ANDERS MYSZAK OG SIMON NØRBY POSITIV PSYKOLOGI Står arbejdet med problemer og sygdom for højt på dagsordenen, og glemmer psykologien at være fag og profession for mentalt velvære og menneskelige

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Spindet. Er jeg mine tanker? Coaching. På sporet af Sprogpsykologerne.. Mindfulness. Kognition. Det medgørlige sind

Spindet. Er jeg mine tanker? Coaching. På sporet af Sprogpsykologerne.. Mindfulness. Kognition. Det medgørlige sind Spindet 11. årgang, 1 nr. Juni 2011 ISSN 1603 7979 Er jeg mine tanker? Coaching På sporet af Sprogpsykologerne.. Kognition Mindfulness Det medgørlige sind Leder Så er der kommet nye runer i stenen og nye

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Coaching en motivationsskabende metode?

Coaching en motivationsskabende metode? Coaching en motivationsskabende metode? Et casestudie af relationerne mellem motivation og coaching som 5 coachees har oplevet det Kandidatafhandling af Lars Meiner V. Lektor Magnus Larsson, Institut for

Læs mere

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen

Bachelorprojekt Januar 2012. Camilla Britt Jensen Line Hansen Line Mølgaard Mette Eg Jørgensen Bachelorprojekt Januar 2012 VIA UNIVERSITY COLLEGE ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS JEG VIL BARE - Et kvalitativt studie af faktorer, der fremmer eller hæmmer deltagelse i betydningsfulde aktiviteter hos

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF

Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Bacheloropgave i ergoterapi Modul 14 Et innovationsprojekt Ergo-app en applikation til at fremme aktivitetsdeltagelsen for børn med ASF Udarbejdet af: VIA University College Holstebro Vejleder: Tove Ptak

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM

PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM PERSONAL LEADERSHIP PROGRAM-PLP TM Personlig ledelse Talentledelse Coaching Innovation Handlekraft & Indflydelse Stresshåndtering Kommunikation Motivation Målsætning Konflikthåndtering Forhandling Salg

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Sekretærkursus 2014 Hvor skal ungdomsskolen placere sig i en reformtid? COK / www.cok.dk / E: cok@cok.dk Formålet med i dag At orientere om ungdomsskoleledernes arbejde med positionering af ungdomsskolen

Læs mere

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning Afgangsprojekt på sundhedsfaglig diplom, sundhedsformidling og klinisk uddannelse Af Jane Østergård Lundbæk UC Lillebælt, December 2014 Hold 462 Vejleder: Anni Johansen Anslag: 59.914 Søgeord: forventningssamtale,

Læs mere

Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3

Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3 7 23. april 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Reportage fra GF-2010 Vi fastholder billedet af en livlig og velfungerende generalforsamling den 20.-21. marts 2010. Side 3 Leder Det frie valg, eller

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL

ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL ET SPØRGSMÅL OM TRIVSEL - Et kvalitativt studie af trivsel blandt danske iværksættere af Louise Linnea Kron Virksomhedsstudier, CBIT Roskilde Universitet Afleveret: 28. April 2015 Antal anslag: 180127

Læs mere

Kommunikationsanalyse af patientundervisning

Kommunikationsanalyse af patientundervisning D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Mona Holkmann Jacobsen Kommunikationsanalyse af patientundervisning Vejleder: Hanne Ruus Institut:

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere