Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?"

Transkript

1 - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i Jyllands Posten med spørgsmål om penge. Jeg har nu et spørgsmål om børns penge: Må man bruge sine børns penge? En af mine bekendte har en søn, som er 16 år. Sønnen har for flere år siden over flere år fået en pengegave af sin farfar. Gavebeløbet er nok ca. kr oprindeligt. Gaverne er givet som kontanter og har ikke været bundet på nogen måde. Pengene er løbende indsat på en konto i sønnens navn og investeret på forskellig vis i sønnens navn. Faren har med god/heldig hånd administreret pengene, så der i dag er en værdi på over kr Min bekendte overvejer nu at bruge hovedparten af pengene, og vi har i den forbindelse diskuteret, om han egentlig har lov til det og i givet fald, hvad han må anvende dem til. Man kan forestille sig flere anvendelsesformål: 1. Pengene indgår i familiens daglige forbrug. 2. Pengene anvendes til køb af en ny bil. 3. Pengene bruges til rejser. 4. Pengene hæves som et rentefrit anfordringslån fra søn til far. 5. Pengene overføres til familiens (farens og morens) konto.

2 - 2 Der kan naturligvis være et moralsk aspekt i sagen, men er der juridisk noget til hinder for, at min bekendt kan gennemføre nogen af de 5 alternativer? Det bemærkes, at sønnens forældre er gift, har fælles forældremyndighed, bor sammen og såvel sønnen som moderen er bekendt med farens overvejelser. Jeg håber meget mit spørgsmål kommer i betragtning og ser frem til svaret. Med venlig hilsen Kristensen Svar I helt kort form er svaret på Deres spørgsmål, at der efter loven er meget snævre grænser for, hvad den umyndiges værge, typisk forældrene eller den ene forældre, kan anvende den umyndiges midler til. Overskrides disse grænser, er der tale om en ulovlig anvendelse af barnets midler, og forældrene er som værge for barnet som udgangspunkt erstatningsansvarlige overfor barnet for det tab, som barnet lider ved, at forældrene på uretmæssig måde disponerer over midlerne. I grove tilfælde kan der formentlig tillige blive tale om strafferetlige sanktioner. Mit råd til forældre er derfor altid, at forældrene i enhver henseende bør afstå fra anvende barnets midler, med mindre forældrene kan dokumentere, at brugen af midlerne ligger klart indenfor lovens rammer, jf. nedenfor. Dette gælder, selv om forældrene måtte have haft en dygtig eller heldig hånd ved forvaltningen af midlerne. Er man som forældre i tvivl om, hvad der må anses som en lovlig anvendelse af barnets midler, er det altid muligt at rette henvendelse til statsforvaltningen, herunder at søge en forhåndsgodkendelse til en konkret disposition hos statsforvaltningen. Lidt mere uddybende kan jeg oplyse, at et barn som udgangspunkt ikke selv kan disponere over barnets formue. Værgen har pligt til at tage vare på barnets midler, herunder at sikre, at midlerne kun anvendes indenfor lovens rammer og kun til bedste for barnet.

3 - 3 Forvaltning af barnets midler Om selve forvaltningen af midlerne gælder efter loven, at barnets kontante midler samt værdipapirer i form af aktier, obligationer m.v. som udgangspunkt skal bestyres i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut, som er godkendt af Justitsministeriet til at drive sådan forvaltningsvirksomhed. Værgen skal sørge for, at barnets midler indleveres til forvaltningsafdelingen. Overstiger barnets kontante midler ikke kr., kan midlerne dog forvaltes af barnets værge, dvs. typisk forældrene, men midlerne skal anbringes i et pengeinstitut. Barnets øvrige formue, f.eks. i form af fast ejendom, løsøre mv., samt kontant formue på mindre end kr., forvaltes af barnets værge. Anvendelse af barnets midler Vedrørende anvendelse af barnets midler gælder efter loven følgende udgangspunkt: Værgen skal sørge for, at barnets indtægter anvendes til gavn for barnet. Er det forældrene, der er værger, kan forældrene anvende barnets indtægter til barnets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling. Reglerne skal imidlertid ses i lyset af reglerne om forældres forsørgelsespligt overfor deres børn, der indebærer, at forældrene som udgangspunkt selv skal betale for barnets fornødenheder. Barnets indtægter kan kun indenfor meget begrænsede rammer anvendes til udgifter, der kommer husstanden som sådan - og ikke kun barnet til gavn. Og som det anføres i teorien, kan barnets midler ikke anvendes til at finansiere familiens køb af fjernsyn, stereoanlæg eller faderens fiskeudstyr. I øvrigt gælder som generelt princip, at enhver usædvanlig disposition kræver statsforvaltningens godkendelse. Anvendelse af barnets formue kan i alle tilfælde kun ske med statsforvaltningens godkendelse, og der udvises stor tilbageholdenhed i henseende til at give tilladelse til at anvende formuen. Der gælder dog den regel, at hvis barnets indtægter ikke er tilstrækkelige til bar-

4 - 4 nets underhold, kan forældrene bruge af formuen i passende omfang med statsforvaltningens godkendelse. Gaver og arv For den del af barnets formue, der hidrører fra gaver eller arv, gælder der dog visse særregler. Forbrug af formue, som barnet har modtaget som gave, kræver således kun statsforvaltningens godkendelse, hvis gavegiveren har truffet beslutning om, at der skal gælde et krav om godkendelse. Ønsker man som gavegiver, f.eks. som bedsteforældre, at have den sikkerhed for en legitim anvendelse af midlerne, der ligger i kravet om statsforvaltningens godkendelse til forbrug af formue, skal giveren altså træffe bestemmelse herom på det tidspunkt, hvor gaven gives. Selv om reglerne om statsforvaltningens godkendelse til forbrug af formue ikke skal gælde for en konkret gave til et barn, gælder der fortsat den grundregel, at værgen ved dispositioner over midlerne skal varetage barnets interesser, herunder at barnets formue skal anvendes til gavn for barnet. For nu at vende tilbage til Deres spørgsmål vil jeg bemærke, at en anvendelse af barnets midler til de formål, som De skitserer under pkt. 2 pkt. 5, efter min bedste opfattelse falder udenfor lovens rammer for anvendelse af barnets midler. Om det er muligt at anvende midlerne til formålet som anført i pkt. 1, dvs. til familiens daglige forbrug, kræver en nærmere vurdering af sagen, herunder en nærmere gennemgang af familiens økonomi. Jeg stiller mig dog umiddelbart tvivlende overfor, om nogen væsentlig andel af midlerne kan anvendes til dette formål. Selve den omstændighed, at barnet selv og barnets mor måtte have kendskab til og være indforstået med et forbrug af barnets midler til et af de skitserede formål, har ingen betydning for lovligheden af en anvendelse af midlerne eller måske navnlig manglen på sam-

5 - 5 me. Det umyndige barn kan i sagens natur ikke give et myndigt samtykke til brugen af midlerne. o

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Bekendtgørelse om værgemål

Bekendtgørelse om værgemål Bekendtgørelse nr. 927 af 5. september 2006 Bekendtgørelse om værgemål I medfør af 28-30 og 40 i værgemålsloven, lov nr. 388 af 14. juni 1995, som ændret ved 15 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og i medfør

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab

Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab 1 Regnskabsvejledning for indtægtsregnskab Indtægtsregnskab Det følger af reglerne for værgemål, at værgen hvert år skal udarbejde et indtægtsregnskab for den person, der er under økonomisk værgemål. Se

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere