4. Foreningsrum og grupperum i medicinerhuset forslag fra Varmestueudvalget orientering og diskussion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Foreningsrum og grupperum i medicinerhuset forslag fra Varmestueudvalget orientering og diskussion"

Transkript

1 MR-møde d i frokostuen på Folkesundhed 1. Valg af ordstyrer og referent Kristoffer er ordstyrer, Silje er referent Tilstede: Ane, Kristoffer, Rasmus, Tharsika, Jonatan, Mai-Britt, Peter, Khoa, Agnes, Marie, Julius, Vibeke, Julie, Josephine, Nina R, Christine, Kasper, Nina B, Lise Afbud: Malene, Eirild, Karen, Daniel, Lene, Ellen, Johanna, Lasse 2. Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt 3. Medicinerrådets økonomi orientering og diskussion v. FU FU har sat sig for at få et klarere overblik over MRs økonomi. Undersøgelser omkring bevilling fra de forrige år, samt indsamling af information omkring varmestuekontoen er derfor sat i værk, og på næste møde vil der foreligge en udredning omkring dette. Medicinerrådets økonomi er stabil og der er et overskud af penge som MR kan overveje hvad skal bruges på. Samtidig skal det også overvejes hvorvidt MRs investeringsprofil skal ændres. MRs kommentarer til ovenstående problemstilling: For 4 år siden blev der stemt om investeringsprofilen, så måske den bare skal bevares som den er, når nu den stadig giver overskud osv. Historisk set har MR har villet gemme på pengene til et stort projekt i medicinerhuset, men det er aldrig kommet videre i forhold til hvad dette projekt i så fald skulle være. Man har været påpasselige med ikke bare at klatte pengene væk på kortsigtede løsninger, så derfor er der nu en sum penge som bare står og trækker renter. Det er netop vigtigt at disse penge bruges på noget meningsfuldt, og MR må nu gøre en indsats for at finde ud af hvad dette skal være. Samtidig er det fornuftigt stadig at have en sum penge stående til uforudsete udgifter osv. Konklusion: MR skal overveje de hvad pengene skal bruges på og dette diskuteres og besluttes på de kommende møder. Samtidig skal der overvejes hvorvidt investeringsprofilen skal ændres. 4. Foreningsrum og grupperum i medicinerhuset forslag fra Varmestueudvalget orientering og diskussion

2 Varmestueudvalget har udarbejdet en plan for ombygning af medicinerhuset med særligt fokus på flere grupperum til de studerende. Se vedhæftede plan. Kommentarer til ovenstående forslag: Der er generel enighed om at det er et godt udspil VU har lavet. Angående foreningsrum: MR kontoret kunne blive et mødelokale for alle foreningerne, samtidig med at der er opbevaring. Dette har VU også selv snakket om. IMCC kontoret er (på VU s plan) grupperum fra 8-16, men i stedet kunne man også bare lave det til et rent foreningsrum? Det ville nemlig være en fin gestus over for IMCC at holde det som foreningsrum. Man skal dog passe på ikke at gøre medicinerhuset til et foreningshus - derfor er det en fin ide at foreningsrum også kan bruges som grupperum i dagstimerne. Det ville være frås at have to lokaler som kun var forbeholdt foreninger (dvs. både MR kontoret og IMCC kontoret), når der er et akut behov for grupperum. Man kunne sige at en forening kunne have førsteret til at booke møder i lokalerne, og når der så var ledigt, kunne alle studerende bruge rummene. Man skal dog tænke over om det lade sig gøre at lave grupperum og foreningsrum i ét jf. nogle lavpraktiske ting som fx låsene på dørene skal disse være åbne for alle, eller skal man have aktiveret studiekort for at komme ind, osv. Man kunne også sige at IMCC og MR kunne bruge samme kontor? Angående grupperum generelt: Læsegrupperum efterspørges mere end læsepladser i øjeblikket. Det er et stort problem at folk sidder i varmestuen og holder gruppemøder, så der ikke er plads til at spise der. Dette har VU forsøgt at tage hensyn til ift. ombygningsforslaget. I forhold til at computerrummet og loungen ifølge planen skal gøres til grupperum, kunne der blive et problem med akustikken, da rummene er meget store. Man kunne i den forbindelse, opsætte noget lyddæmpende materiale af en art på loft og vægge, for at imødekomme dette. Man kunne også lave en form for afskærmning, eller opdeling af rummene. Generelt kunne det være dejligt hvis alle rummene var fleksible og multifunktionelle dvs. at fx loungen både kunne fungere som et grupperum, men samtidig også som mødelokale eller hyggekrog. Det gælder bare om, at skabe den rette kultur i forhold til brug af rummene. Angående loungen: Loungen bruges også til bare at slappe af i, så måske er det synd at lave den til grupperum? Der kommer med den nye plan, rigtig mange grupperum andetsteds. Der er måske behov for flere borde i loungen i stedet for sofaerne. Så kunne man også bedre spise i loungen, og dette ville tage noget af presset på varmestuen. Sofaerne i loungen fungerer generelt ikke særligt godt. De er for store og tunge, og meget lidt fleksible ift. at rokere rundt. Det ville være synd helt at sløjfe loungen som et sted man kan hænge ud, så måske MR kunne bruge nogle penge på at købe nye møbler til loungen så den bliver mere anvendelig.

3 Der er generelt også en mangel på store lokaler. Måske, kunne det lille rum og computerrummet laves til ét rum med en skydedør? Angående bogskabe: Det er i perioder at der er behov for bogskabe, og det er meget afhængigt af hvordan læsepresset er fordelt, på de forskellige årgange. Før i tiden var der mere behov for bogskabene på fx 12. semester, fordi der var et større læsepres. Samtidig skifter det også hvor det er populært at læse henne medicinerhuset eller VAB. Spørgsmålet er, om der overhovedet er behov for bogskabene som der var før i tiden? Måske skal MR turde at tage skridtet, og sløjfe bogskabene til fordel for nogle andre tiltag, som kan glæde de studerende? På den anden side, skal man måske bare promovere bogskabene noget mere overfor de studerende? Inddragelse af Stud. Med. Sam: Det er vigtigt at pointere at Varmestueudvalget ikke skal sidde med projektet alene. Man kunne fx inddrage Stud. Med. Sam. i processen. Dog skal man passe på med at inddrage foreningerne for meget, da de netop varetager foreningsinteresser ikke de studerendes interesser. På den anden side kan man sige, at ved netop at støtte op omkring foreningslivet, varetager man de studerendes interesser, da foreningerne i høj grad er med til at skabe liv på medicinstudiet. Det er vigtigt at have Stud. Med Sam. med på høring så de ikke føler at MR går bag om ryggen på dem. De har sikkert også nogle brugbare inputs, som er værd at tage med. Man kunne præsentere de overordnede linjer i VU s forslag for dem fx at der skal være flere grupperum og opbevaring til foreninger på MR kontoret, og så lade Stud. Med. Sam. komme med egne forslag. MR kan herefter kondensere disse forslag og arbejde dem ind i projektet. Hvad skal der ske fremadrettet: Skal MR være mere ambitiøse og foreslå en decideret ombygning/tilbygning til medicinerhuset? Med denne plan er MR i forvejen meget ambitiøse, og det er måske bedre at få sat noget i værk der relativt hurtigt kan implementeres, i forhold til at skulle lave en komplet ombygning, som ville være et projekt hvor resultatet først kunne realiseres, langt ude i fremtiden. Nogle af MRs penge kunne bruges til projektet, og samtidig skal Simone (Arkitekt på AU) hjælpe med at udarbejde en endelig plan samt strukturere udførsel. Konklusion: VU skal indkalde Stud. Med. Sam til et ekstraordinært møde angående medicinerhuset, og fremlægge de overordnede tanker om projektet for dem, hvorefter de selv kan byde ind med yderligere forslag. 5. Nyt fra Studienævnet orientering v. Nina Bjerre Dagsordenen for SN møde i uge 17 er fremsendt. Der er to interessante punkter for MR, som omhandler anatomi og orientering om eksamen på 10. semester.

4 Anatomi: Anatomi er blevet omlagt (al makro ligger på 2. sem. ). De har nu lavet en undervisningsplan som skal godkendes af SN. I denne plan vil de gerne have lov til at flytte nogle introducerende forelæsninger i anatomi, ned til studiestartsforløbet (på 1. semester). De vil bruge dette til at frigive en uge ekstra til de studerende på 2. semester, så de har længere tid til at læse op til eksamen. Kommentarer til ovenstående: Det lyder umiddelbart positivt. Det er til de studerendes gode at man får nogle introducerende forelæsninger. Man skal dog have in mente hvilke konsekvenser det kan have, at det ligger oveni studiestart. Det er afgørende at de rent faktisk kan bruge den info de får. Hvis noget anatomi ligger i studiestart, kan det måske bedre fange de studerendes interesse, fordi der er mere tid, osv. Man er mere tilbøjelig til at droppe makroforelæsningerne, når man er længere henne. 10. semester: Nina Bjerre og Khoa har udarbejdet nye pensumlister til 10. semester. Listerne er godkendt af fagene. Fagene vil dog gerne have, at man for fremtiden ikke må have hjælpemidler med til neurologi + neuro kirurgi eksamen. Før kunne man have den lille grønne + ubeskrevet journalkoncept med. Hvad mener MR om dette? Kommentarer til ovenstående: Der er bred enighed i MR om, at de to eksamener for fremtiden afholdes uden hjælpemidler. Kommentarer til udmelding af eksamener: Det er et problem til nogle eksamener at man efterhånden som eksamenstider bliver offentliggjort, kan regne ud hvem der kommer op i hvad, fordi de bruger et meget let gennemskueligt system, i forhold til fordelingen. Dog er dette et markant mindre problem, end det hidtil har været. Det burde være simpelt nok at få det administrative personale, til at fordele efter et tilfældighedsprincip eller blot lade være med at offentliggøre på lister, men i stedet meddele hver enkelt studerende, eksamenstid og eksamen på selvbetjeningen. Man kunne også sige at de studerende får eksamensdatoen at vide dagen før, frem for 3 dage før, for at sikre at alle læser ordentligt op. Dette kunne evt. tages op i SN. Man skal dog tænke på at det kan blive et pres for de studerende. Måske kunne man i MR se på eksamenerne generelt, og kortlægge hvilke som ikke fungerer. MR kunne gå til prodekanen, som også er med på at stramme op ift. eksamenerne. 6. Dialogmøde med dekan Allan Flyvbjerg orientering v. Mai-Britt og Nina Bjerre

5 Der blev på mødet snakket om: Digitalisering af AU ift. eksamener der arbejdes på højtryk (men det går stadig langsomt). Loft på forskningsår det har ikke været på tale på højere niveauer. Der skal laves en kvalitetssikring af uddannelsen mht. skærpelse ift. eksamenssnyd. MR argumenterede for at det er formen der skal ændres på fx at man ikke sidder i et lille lokale, lige op ad hinanden til eksamen. Fremdriftsreformens konsekvenser: AU har faldende indtægter pga. færre tilmeldinger i dette år, hvilket gør at de ikke får en færdiggørelsesbonus. Det er især et problem ift. medicinstuderende. Christiansborg vil måske løsne op for fremdrift: Har lavet et forslag om at man kan holde en pause mellem bachelor og kandidat. Dette er dog forholdsvist meningsløst ift. de medicinstuderende. Dimensionering er på vej på AU betyder dog ikke så meget på Health da der i forvejen er begrænsning på fx medicin og tandlægestudiet. I Aalborg diskuteres der i øjeblikket om der skal optages flere studerende. I foråret 2016 øges kvote 2 til 20%. Institutionsakkreditering: Får AU godkendt akkreditering skal institutionen selv varetage tjek af uddannelseskvalitet, frem for at der kommer nogle udefra og gør det. Dette kræver et kvalitetsprogram og det er AU ved at lave. SR har holdt kurser om dette. Medicin på KU: de har et semester som fungerer som et form for valgfrit element. Allan synes det er en okay ide. Charlotte vil gerne lave et helt år på studiet på AU, hvor man kan foretage sig noget forskelligt/valgfrit. De ting man mister på fremdrift, kan man få på dette år i stedet. Kommentarer til ovenstående: I forhold til eksamenssnyd er det vigtigt, at man gør mere ud af at fortælle de studerende hvad der egentlig betragtes som eksamenssnyd. Information er vigtig, for fx at undgå det der skete til 11. sem. farmakologi eksamen. 7. Nyt fra UPU-møde v. Nina Rise Der blev på mødet snakket om: Hvorvidt de 7 lægeroller skal spille en større rolle på studiet. FADL vil udvikle deres kurser i forhold til dette, bla. ift. ledelse. Det udvidede retskrav: forslaget om 2 år ml. bachelor og kandidat. Dette kan medicinstuderende ikke bruge til noget. Et politik-papir med UPU s holdninger til dette, er blevet udarbejdet. Ændre kvote 2 i Aarhus med interviews: Lægeforeningen har undersøgt hvordan man laver den bedste kvote 2 optagelse. Bla. har man undersøgt et program i Canada, som havde givet gode resultater. Det indeholdt bla. et omfattende interviewprogram. Yngre Læger har fået indført, at afdelingerne må planlægge 12 timers vagter for ansatte læger. Vagskiftet kan således deles op i to 12 timers vagter. Tiltaget skulle især gavne børnefamilier.

6 FADL er desuden i gang med at lave en national spørgeskemaundersøgelse til de medicinstuderende i Danmark. De vil høre om MR vil sende dette spørgeskema ud til de studerende i Aarhus pr. mail. Kommenterer til ovenstående: MR blev enige om at hjælpe med at sende spørgeskemaet ud, da det er særdeles studierelevant. Evt. kunne det ligges op på facebooksiden også. Konklusion: Mail sendes ud til de studerende. 8. Eventuelt D. 22. og 23. april har MR kampvalg for institutforum for klinisk medicin. Der skal laves plakater og købes ind til valgbod. MR godkender at der må bruges penge til dette. MR i København: De ønsker sig en fælles MR mail-liste hvor man kan tale sammen i forbindelse med holdninger til fx fremdriftsreformen. Denne mailliste ligges op i facebook-gruppen.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 13/2 2014 kl.17.15 i mødelokale 1 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Ok Godkendelse af referat fra sidste RSV-møde: Ok 2. Sekretariatet

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650).

88. møde. Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1. nr. 72 den 17. februar 2011? (Spm. nr. S 1650). Onsdag den 4. maj 2011 (D) 1 88. møde Onsdag den 4. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 Prototype: www.guesswhat.dk/nextgen/ 1 INDLEDNING Køge Bibliotek

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere