Atomkraft uden fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Atomkraft uden fremtid"

Transkript

1 Atomkraft uden fremtid I 1985 blev det besluttet, at atomkraft ikke skulle være en del af energiforsyningen i Danmark. Det skete, fordi der var et klart flertal imod atomkraft i den danske befolkning, og fordi problemerne med opbevaring af det højradioaktive affald ikke var løst. Der er stadig et klart flertal imod atomkraft, og problemerne med en sikker opbevaring af højradioaktivt affald er stadig ikke løst. Men mange, og specielt den skrantende atomkraftindustri, vil gerne have os til at tro, at atomkraft i dag er nødvendig for at løse klimaproblemet. Før 1985 argumenterede atomkraftindustrien med, at der ville blive mangel på energi og massearbejdsløshed, hvis vi ikke fik atomkraft. Sådan gik det ikke. I stedet fik vi en blomstrende vindkraftindustri med masser af arbejdspladser og stor eksport. Nu prøver man at bruge klimaproblemet som løftestang. Skal vi nu tro på, at atomkraft er den klimaløsning, vi har brug for. Er atomkraftens problemer løst? Og er der andre og bedre løsninger? NOAHs Forlag

2 Er atomkraftens problemer løst? Atomkraftens brændselskæde I et atomkraftværk spalter man atombrændsel, som regel uran, i en atomreaktor. Processen kaldes fission. Den skaber varme, som udnyttes til at få vand til at blive til damp. Dampen udnyttes i en turbine, som driver en generator lige som i et kulkraftværk. Men processen skaber også radioaktiv stråling og danner store mængder radioaktivt affald. Et atomkraftværk fungerer altså grundlæggende lige som et kulkraftværk, bortset fra, at der ikke dannes CO 2, men i stedet radioaktiv stråling og radioaktivt affald. Men atomkraftens problemer begrænser sig langt fra til de radioaktive atomkraftværker og det højradioaktive affald. Hele vejen igennem det, man kalder for atomkraftens brændselskæde, er der mange og store problemer, problemer som man sjældent hører om. Det gælder både uranminerne, berigningen, atomkraftværkernes daglige drift, det højradioaktive affald og nedrivningen af udtjente atomkraftværker. Store mængder forurenet vand pumpes ud af minerne, og bjerge af giftigt klippeaffald omgiver uranminerne. Her i Australien. Uranminerne, hvor brændslet til atomkraftværkerne hentes, er farlige og sundhedsskadelige arbejdspladser, og minedriften er yderst skadelig for det omgivende miljø. Store mængder forurenet vand pumpes ud af minerne, og bjerge af giftigt klippeaffald omgiver minerne. Bearbejdning af uranmalmen. Når malmen er brudt, knuses den og males til pulver med tilsætning af vand. Uranen udvaskes og koncentreres til et mellemprodukt, der kaldes yellow cake (U 3 O 8 ). Af 1 ton uranmalm fås 1-3 kg yellow cake. Resten efterlades ved minerne som giftige og radioaktive affaldsbjerge, såkaldte tailings. I blæst og tørt vejr kan støvet fra affaldet bringes vidt omkring. Det kan betyde, at huse gøres ubeboelige, og at floder, skove og marker forgiftes. Konvertering til uranhexaflourid. Uran i form af yellowcake bliver transporteret til et anlæg, hvor uranen bliver omdannet til uranhexaflorid (UF 6 ) gennem behandling med saltpetersyre og flussyre. Uranhexaflorid, som kommer i kontakt med vand danner giftige dampe indeholdende flussyre (HF). Derfor må det transporteres i specielle stålbeholdere. Der er sket flere ulykker med sådanne transporter, hvor der er gået hul på stålbeholderen og udviklet flussyre. Fukushima Den 11. marts 2011 udløste et jordskælv ud for Japans kyst en voldsom tsunami, som ødelagde el-transmissionskablerne til seks reaktorer på atomkraftværket Fukushima, og derefter ødelagde 11 af de 12 diesel-nødgeneratorer, som nu forsynede kølevandspumperne med strøm. Mangel på køling fik vandet til at fordampe i reaktorkernerne, som nedsmeltede og udviklede brint. I løbet af de næste dage ødelagde brinteksplosioner tre reaktorbygninger. Til alt held var tre reaktorer lukket ned for vedligehold. Over måtte flygte på grund af atomulykken. Et år efter kæmper man stadig for at stabilisere og sikre de ødelagte atomkraftværker. 2

3 Berigning af uran. Før uranen kan bruges som brændsel, skal koncentrationen af det spaltelige uran 235 øges. Det foregår hos atomvåbenmagterne, som ikke ønsker processen udbredt, da beriget uran kan bruges til fremstilling af atomvåben. Det berigede uran bruges til at lave brændselsstavene til atomkraftværket. Atomkraftværket indeholder meget store mængder radioaktive stoffer. Disse kan spredes i miljøet, enten ved ulykker som på Tjernobylværket, eller ved terrorangreb. Mange lande sjusker med sikkerheden. Selv i et land som Sverige overholdes de gældende sikkerhedsregler ikke. Der er ingen af de fungerende atomkraftværker, som vil kunne holde til, at et stort passagerfly fløj ind i det, som det skete på World Trade Center i Det radioaktive affald. Højradioaktivt affald skal holdes afsondret fra miljøet i mindst et par hundrede tusinde år. Der er stadig ikke fundet en acceptabel løsning på dette problem, og derfor opbevares der store mængder meget radioaktive, brugte brændselsstave på atomkraftværkerne. Kun en mindre mængde brugt affald oparbejdes på de såkaldte oparbejdningsanlæg, hvor plutonium og ubrugt uran udskilles, og det højradioaktive affald bliver tilbage på flydende form. Lav- og mellemradioaktivt affald fra driften af brændselsfabrikker, atomkraftværker, affaldsbehandlingsanlæg og oparbejdningsanlæg indeholder primært kortlivede radioaktive isotoper, der skal isoleres i mindst 200 til 300 år. Hvert år skal der bortskaffes flere tusinde tons af dette affald. Transport af radioaktivt materiale. Da de forskellige led i kæden er spredt over det meste af kloden, sker der en omfattende transport af radioaktive materialer. Dette kræver store sikkerhedsforanstaltninger dels for at undgå udslip til miljøet og dels for at hindre, at de radioaktive materialer falder i hænderne på terrororganisationer. Atomkraft og atomvåben. Den civile udnyttelse af atomkraft er tæt forbundet med muligheden for at lave atomvåben. Flere atomkraftværker i flere lande øger risikoen for spredning af atomvåbenteknologien. Hvem skal bestemme, hvem der må have atomvåben, og hvem der ikke må? Atomkraftens brændselskæde Berigningsanlæg i Iran. Højt beriget uran kan bruges til at fremstille atomvåben. Hvem skal bestemme, hvilke lande, der skal have adgang til atomkraftteknologi og dermed også muligheden for at lave atomvåben? Hvert år skal der bortskaffes flere tusinde ton lavradioaktivt affald NOAH mener, at atomkraftens alvorlige miljø- og sikkerhedsproblemer langt fra er løst, og alene derfor bør vi fortsat afvise atomkraft. 3

4 Kan atomkraft løse klimaproblemet? Der er seks gode grunde til, at vi ikke kan bruge atomkraft til at løse klimaproblemet. 1. Atomkraft kan kun bidrage med en brøkdel af, hvad der er nødvendigt for at bremse den globale opvarmning, og selv det vil kræve en voldsom og langvarig udbygning med atomkraftværker globalt. I øjeblikket dækker atomkraft 5-6 procent af det globale energiforbrug. Skal atomkraftens andel bringes væsentligt op, så den kan bidrage til at bremse den globale opvarmning, vil det kræve en hurtig opførelse af flere tusinde nye værker. Det betragtes af de fleste som helt urealistisk. Der ville også blive store problemer med at finde uran nok til at forsyne alle de nye værker med brændsel. Der kan blive store problemer med at finde uran nok til et stort antal atomkraftværker. 2. Udbygning med atomkraft vil gøre det uøkonomisk at spare på energien. Atomkraftværker er meget dyre at opføre, men forholdsvis billige i drift. Den energi, atomkraftværkerne producerer, skal sælges, så den store investering kan forrentes. Derfor vil det blive urentabelt at sætte energiforbruget ned. Samtidig er det nødvendigt med en stor reservekapacitet, fordi atomkraftværker med regelmæssige mellemrum lukker helt ned, enten på grund af vedligeholdelse, udskiftning af brændselsstave, eller fordi der er driftsproblemer. 3. Politikere snakker ofte om, at vi må bruge alle muligheder, hvis vi skal løse klimaproblemet. Det lyder jo fint, men i den virkelige verden kan man ikke frit sammensætte forskellige energikilder, som man har lyst til. Atomkraftværker er ufleksible. De skal helst køre for fuld kraft hele tiden, medmindre de har uheld eller skal vedligeholdes. Så producerer de slet ikke noget. Det betyder, at de fleste former for vedvarende energi er meget svære at få til at passe sammen med atomkraft. Vælger man atomkraft til, så vælger man samtidig et stort bidrag fra vedvarende energi fra. 4. I langt de fleste fattige lande er elnettet svagt og dårligt udbygget. Her vil en elforsyning baseret på store, centrale anlæg som atomkraftværker oftest kun dække de største byer og industricentre. Bygning af atomkraftværker i disse lande vil kun komme en lille del af befolkningen til gode. En stor udbygning med atomkraftværker vil gøre det urentabelt at sætte energiforbruget ned. Vælger man atomkraft til, vælger man samtidig et stort bidrag fra f.eks. vindenergi fra. 4

5 5. Atomkraft bruges kun til at producere el, fordi atomkraftværker af sikkerhedsmæssige årsager næsten altid placeres så langt fra større byområder, at det ikke kan betale sig at udnytte spildvarmen til fjernvarme. Det betyder, at over halvdelen af den producerede varmeenergi udledes til omgivelserne. 6. Atomkraftværker er en af de løsninger, der giver mindst CO 2 -reduktion for pengene. Energieffektiviseringer kan give en langt større reduktion af drivhusgasser end de 10 %, atomkraften teoretisk kan give. Energieffektiviseringer vil give mellem 5 og 10 gange mere CO 2 -reduktion for pengene end atomkraft - og uden radioaktivt affald. Vedvarende energi giver mindre for pengene end effektiviseringer, men langt mere end atomkraft. Atomkraft er dyr, dårlig og risikabel Der er i øjeblikket mange atomkraftværker på tegnebrættet, men kun ganske få er ved at blive opført, først og fremmest fordi atomkraftværkerne er blevet mere og mere kostbare at bygge. Private investorer og energiselskaber vil kun binde an med at bygge atomkraftværker, hvis staten vil støtte økonomisk. Ellers vil blive en ren underskudsforretning. Energibesparelser giver langt mere CO 2 -reduktion for pengene end atomkraft. I Finland besluttede man i 2005 at bygge et nyt, stort atomkraftværk med en ny generation atomreaktorer. Værket skulle koste 3 milliarder euro og stå færdigt i Det lykkedes ikke. Nu håber man på, at det bliver færdigt i 2012, og prisen løber sandsynligvis op i mindst 6 milliarder euro (48 milliarder kr.). I England regner man også med, at prisen for nye atomkraftværker vil blive på omkring 6 milliarder euro, mens et planlagt atomkraftværk i Bulgarien forventes at komme til at koste ca. 9 milliarder euro (67 milliarder kr.). I Danmark er atomkraft ikke en reel politisk mulighed, selv om der nu er politikere og medier, der igen begynder at tale for det. Skal atomkraften sælges til et lands befolkning, skal den gøres sikker. Men al erfaring viser, at sikkerhed koster penge. Erfaringerne viser også, at hvis økonomien er presset, er sikkerheden det første, det går ud over. I Finland er man ved at bygge et nyt, stort atomkraftværk. Foreløbig ser det ud til at blive dobbelt så dyrt som beregnet. Hvem skal betale? NOAH mener, at atomkraft er en dyr, dårlig og risikabel vej at slå ind på, når vi skal løse klimaproblemerne. Atomkraft vil samtidig hindre en decentral energiforsyning baseret på energieffektivisering og vedvarende energikilder. 5

6 EU og atomkraften Atomkraften har været udnyttet til el-produktion siden 1950 erne. Dengang var der store forhåbninger til, at atomkraften kunne levere al den energi, verden kunne ønske sig, på en ren og sikker måde. Specielt USA havde et stort behov for at vise, at atomkraften kunne udnyttes fredeligt, efter at 2. Verdenskrig blev afsluttet med, at USA kastede to atombomber over Hiroshima og Nagasaki i Japan. Ønsket om at udnytte atomets kraft fredeligt førte i 1957 til oprettelsen af IAEA, Det Internationale Atomagentur, under FN. IAEA s formål var og er at fremme den fredelige udnyttelse af atomkraften på verdensplan. Næsten samtidig blev dette fulgt op af dannelsen af Euratom, EU s Atomenergi Fællesskab, med det formål at fremme atomkraftens udbredelse i Europa. Euratom blev stiftet i 1957 af de seks oprindelige EF-lande, Frankrig, Italien, Vesttyskland, Holland, Belgien og Luxemburg, der i 1957 dannede De Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EØF eller bare EF) med vedtagelsen af Rom-traktaten. Euratomtraktaten er den ene af de tre traktater, der dannede grundlaget for Den Europæiske Union, EU. Danmark blev ikke kun medlem af EF i 1973, men altså også af Euratom. Modsat EF/EU har Euratom næsten ikke været diskuteret i Danmark, selv om vi betaler til forskning og udvikling af atomkraft, og selv om formålet med Euratom har været i strid med dansk energipolitik siden 1985, da Folketinget besluttede, at atomkraft ikke skulle indgå i den danske energiforsyning. I 2008 var Danmarks bidrag til Euratom 84,5 millioner danske kroner (11,3 mio. euro). I perioden forventes det danske bidrag til Euratom-samarbejdet at nå op på i alt ca. 605 millioner kr. Efter 2. Verdenskrig havde specielt USA et stort behov for at vise, at atomets kraft også kunne udnyttes fredeligt. Det Internationale Atomagenturs, IAEA s formål var og er at fremme den fredelige udnyttelse af atomkraften på verdensplan. EU kan ikke beslutte, om et medlemsland skal bruge atomkraft, men det Indre Marked betyder, at enkeltlande ikke kan forhindre salg af el fra atomkraftværker i andre lande. Samtidig har kraftværksselskaber mulighed for at operere i andre lande, og nogle er blevet multinationale. EU støtter altså atomkraft både politisk og økonomisk, og atomkraft er den eneste teknologi, der har sin egen traktat. EU bruger lige så mange penge til forskning i atomkraft som til den samlede energi- Danmark betaler stadig gennem EU til forskning og udvikling af atomkraft. 6

7 forskning på andet end atomkraftområdet. Ud af EU s samlede forskningsbudget går 2,9 mia. euro til energiforskning, og af disse 2,9 mia. euro går kun en lille del til forskning i energieffektivisering og vedvarende energi. Forskning i fissionsenergi (kernespaltning) og fusionsenergi (kernesammensmeltning) har et samlet budget på godt 3 mia. euro. Disse penge er på grund af Euratom-traktaten holdt ude af det almindelige forskningsbudget. Fusionsenergien lægger beslag på over 2 mia. euro på trods af, at denne teknologi endnu kun er på forsøgsstadiet, og at den slet ikke vil kunne nå at erstatte de fossile brændsler hurtigt nok til at bremse den globale opvarmning i tide. Der tilføres altså stadig meget store forskningsmidler til atomkraften på trods af, at atomkraft aldrig vil kunne give os nogen væsentlig reduktion i brugen af fossile brændsler. EU s fortsatte støtte til atomkraften afspejles også i det oplæg til en Energy Strategy for Europe , hvor atomkraften er et væsentligt element i opbygningen af en såkaldt low carbon energiforsyning. I forslaget lægges der også vægt på udbygning af højspændingsforbindelser mellem landene. Det vil øge nogle landes muligheder for eksport af el produceret på atomkraftværker. De europæiske befolkninger vil ikke få nytte af den udbygning af atomkraften, der lægges op til. Modstanden imod atomkraft er stadigvæk også stor i de fleste europæiske lande. Til gengæld har atomkraftindustrien, som bygger, vedligeholder og driver atomkraftværker en meget stor interesse i, at atomkraften bliver holdt i live. De store økonomiske interesser betyder, at atomkraftindustrien laver et stort lobbyarbejde for at sikre, at EU fortsat vil bruge penge på at fremme atomkraften. Selv med de mest optimistiske briller på, vil fusionsenergi først levere energi efter for sent til at afhjælpe klimaændringerne. Modstanden mod atomkraft er stadig stor i de fleste europæiske lande. I Danmark er der ifølge den seneste meningsmåling stadig et absolut flertal imod atomkraft. NOAH mener, at Danmark bør trække sig ud af Euratomsamarbejdet for ikke at bidrage til den fortsatte udbygning af atomkraft i EU. 7

8 Her kan du finde flere oplysninger om atomkraft: Modstandere af atomkraft NOAHs klimasider, Vedvarende Energi, Greenpeace, Nuclear Information and Resource Service (NIRS) www. nirs.org/ Tilhængere af atomkraft The World Nuclear Association, www. world-nuclear.org/ Det Internationale Atomenergiagentur, www. iaea.org/ Euratom, Foratom, Denne publikation er udarbejdet af NOAH Energi og Klima ISBN: ISBN (klassesæt): ISBN (digital udgave): NOAH fører kampagnen Klima SOS for en stærk klimalov i Danmark. kontakt(at)klima-sos.dk Vil du gøre noget aktivt sammen med andre? Kontakt NOAH Miljøbevægelsen NOAH, Friends of the Earth Denmark, Nørrebrogade 39, 2200 København N Tlf.: Giro: noah(at)noah.dk Websted: Denne publikation er støttet økonomisk af Europa-Nævnet og OAK Foundation samt Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler NOAH, december 2010

CCS - kullenes redning?

CCS - kullenes redning? CCS - kullenes redning? CCS Carbon Capture and Storage er en teknologi, som kan opsamle og lagre fra store kraftværker og industrier. I Danmark omtales CCS tit som -lagring. Forskere og industri har længe

Læs mere

Geoengineering Det teknologisk klimafix NOAHs Forlag

Geoengineering Det teknologisk klimafix NOAHs Forlag Geoengineering Det teknologisk klimafix Kunstige træer, der suger CO 2 ud af luften. Gødskning af verdenshavene med jernsulfat, så havet kan optage mere CO 2 fra luften. Spredning af svovlpartikler i atmosfæren,

Læs mere

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Førsteårsprojekt Thoriumreaktor Liquid Fluorid Thorium Reactor Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Termodynamik og projekt Niels Bohr Institutet Københavns

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Handel med klimaet. NOAHs Forlag

Handel med klimaet. NOAHs Forlag Handel med klimaet I 1997 blev den såkaldte Kyoto-protokol vedtaget ved et FN-møde i Kyoto, Japan. Kyoto-protokollen er et sæt regler, som skal sikre, at FN s medlemslande reducerer udledningen af CO2

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/

http://conservationbytes.com/2014/12/15/an-open-letter-to-environmentalists-on-nuclear-energy/ Først vil jeg dele dette åbne brev og hovedstudiet det bygger på. Det er underskrevet af de mennesker her i verden som ved mest om hvordan den fungerer og hænger sammen, altså mennesker der kan se mere

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6

Læsevejledning til dette dokument 3. Principper 4 Om energi 4. Applikationer 15 Installationerne/missionerne 15. Energiens livscyklus 6 Læsevejledning til dette dokument 3 Principper 4 Om energi 4 Energiens livscyklus 6 Energiudvinding og produktion 6 Energilagring 6 Energidistribution og transport 7 Fornyelig og ikke-fornyelig energi

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

NOAHs kommentarer til høring af Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven)

NOAHs kommentarer til høring af Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven) NOAH Friends of the Earth Denmark 15. december 2010 HØRINGSSVAR Miljøbevægelsen NOAH Friends of the Earth Denmark Nørrebrogade 39, 1 DK-2200 København N Tlf. 35 36 12 12 noah@noah.dk www.noah.dk NOAHs

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010.

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010. ÅRSBERETNING 2010 Indhold: Forord... 3 Ingen klimalov på denne side af et valg... 4 CO 2 -lagring = falsk løsning... 5 Vulkanen viste vej... 6 Tjæresand... 7 Store mangler i dansk plan for vedvarende energi...

Læs mere

Bioethanol i et fossilfrit samfund

Bioethanol i et fossilfrit samfund Bioethanol i et fossilfrit samfund Semesterprojekt 2013-18- 12 Udarbejdet af Niclas Højgaard Wandall, Mads Knorborg Pedersen og Kristoffer Wolsing Side 1 af 74 Side 2 af 74 Semester: 5 Projekt titel: Bioethanol

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere