Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD"

Transkript

1 Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8

2

3

4 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem Københavns Kommunes socialforvaltning og Gaderummet på Nørrebro opstod i Kommunen mente ikke. at Gaderummet overholdt præmisserne for at modtage penge fra Statens 5atspulje til at drive stedet: Gaderummet havde blandt andet undladt at samarbejde med behandlingspsykiatrien om de sindslidende unge Ihuset. og de havde ikke overholdt kommunens seks påbud til stedet. Gaderummets ledelse mente omvendt. at kommunens krav til bostedet var urimelige. De seks påbud var føjet til en ellers positiv tilsynsrapport fra Gaderummet i Og kommunes påstand om. at sindslidende bebo' ere i huset var blevet frataget deres medicin. var usand. svarede ledelsen. I maj 2007 trak Københavns Kommune sin godkendelse af Gaderummet tilbage. og pengene til driften af bostedet stoppede. Kommunen fortsatte dog med at betale husleje på adressen i Rådmandsgade 60. Senere på året besluttede kommunen at Indsætte organisationerne Askovgården og Missionen blandt Hjemløse til sammen atovertage ledelsen af stedet. Men den nuværende leder Kalle Birck-Madsen er sammen med brugerne blevet i huset og driver stedet for indsamlede midler og fonde. Københavns Kommune bad i marts i år Fogedretten om at afgøre. om de har hjemmel til at smide ledelsen og nuværende brugere på gaden. Fogedretten har behandlet sagen den 23.maJ og deres afgørelse er sat til den 20. juni. De to organisationer. der skal overtage ledelsen. forholder sig afventende. Det er godt middag. Uden for sender den tidlige sommer tiltrængte briser af frisk luft og sol ind i Gaderummets fællesstue, som har været uden varme hele vinteren, fordi Københavns Kommune har Iroldt projektets penge tilbage, I en lille: sofa tæt ved den åbne dør ud til Gaderummets gård sidder 25 årige Jan Voll med en Star pilsner. Det er tilladt ilt ryge hash og drikke øl på Gaderummet. Til gengæld er hårde stoffer forbudt - en regel alle på stede er gode til at håndhæve. "for det gider man ikke rende rundt i': forklarer Jan Val!. - På herbergerne i øbenhavn flyder det med hård narko. piller og heroin, og jeg ved. hvad jeg taler om. for jeg har været på dem alle, siger Jan Yoll, der i et par år rak -ede rundt mellem byens herberger med sin psykisk syge og alkoholiserede mor og sin lillebror, fordi de var smidt på gaden, - Det var ikke rart. Hverken at have min mor med eller være der selv, Mange steder skulle vi være ude klokken syv om morgenen og 'unne først komnr,e ind igen om aftenen. Overa It var der ældre misbrugere ogjunki.er, der sad og åd metadon. Jeg har selv en historie med stofmisbrug. og det er nemt at lade sig friste, når det er så tæt på, Til sidst fik min mor heldigvis en lejliglred i Kolding. og jeg blev henvist til Gaderummet. hvor jeg har boet i perioder det sidste år, når jeg har haft brug ar ikke at komme i problemer, Ol' æller Jan Yol!. Tilbageholdt projektets penge I modsætning til Jan Vollser de lige nu sort ud for Gaderummet. Lederen af stedet, psykolog Kalle Birch'Madsen blev fyret i maj 2007, men er med opbakning fra de unge brugere blevet på stedet. Ifølge kommunen overholder han ikke en række kommunale påbud, men kritiseres især for ikke at ville samarbejde med psykiatrien. det seneste år' har Københavns Kommune tilbageholdt de penge, projektet siden 2005 har modtaget fra Statens Satspulje. De unge i Gaderummet har derfor ikke haft varme. penge til mad eller lønninger, og lige nu er Fogedretten ved at tage stilling til. om Københavns Kommune har hjemmel til at smide ledelsen på gaden. Retten forventes at træffe sin afgø' else den 20 juni - en a'gøreise. der med stor sandsynlighed vil blive anket. Står det til Københavns Kommune skal stedet ikke lukkes, men drives videre af d :'n l ristne institution Askovgården l samarbejde med Missionen blandt Hjemløse, som også står bag Mændenes Hjem. Ret til at være anderledes Men det vil være 1<a astrofalt for de nuværende brugere, mener Preben Brandt, Formand for Rådet for Social Udsatte, Han har kendt Gaderummet længe og har stor respekt for den måde. man arbejder på her, fordi man når en gruppe unge. som andre ikke kan nå. Derfor valgte han sidste ~r at bakke op om stedets fortsat e eksistens ved at gå ind i Gaderummets bestyrelse. - Jeg synes det er utrolig vigtigt. at vi i vores samfund har et frirum til folk, der er anderledes. Gaderummet er et bru' gerstyret tilbud med en høj grad af anarki og et kritisk syn på psykiatrien, som går ud på. at man ikke er imod medicin. men o vendt heller ikke tror. det er den eneste vej til at få det bedre, Institutionen. der skal overtage Gaderummet, r anderledes traditionelt bygget op både i forhold til styring og holdnillg til psykiatri. Og mange af de unge, som kommer i Gaderumme er netop dem, der er blevet afvis t fril den slags tilbud, eller som ikke føler sig tilpas i dem, forklarer Preben Brandt. Han forstår ikke, hvorfor Københavns Kommune ikke har forsøgt at fortsætte samarbejdet med Gaderummet. Og r,an mener. at kommunen stiller større krav 'il Gaderummel. end de gør til andre sociale institutioner og opholdssteder herhjemme. når de vil have sikkerhed'or. at psykis' syge kommer i psykiatrisk i be andiing. - Vi forsøgte at lægge op t il et samarbejde med socialudvalge i Køben avns Kommune. som kunne stille a!le tilfredse. il)en det ønskede de ikke. Og af en eller allden grund stiller kommunen særlig res riktive krav til Gaderumme'. når det gælder psykiatrien. På herbergerne stilles der for eksempel ikke krav til. at psykotiske skal i psykiatrisk behandling. Der findes da heller ingen lov. som siger, at man kan tvinge folk i behandling. siger han. Vll have ny leder øbenhavns Kommunes socialborgmester Mikkel Warrning mener imidlertid ikke, at situationen er holdbar og står fast på. at stedet skal have ny ledelse. - Gaderummet skal for sætte, sorn det oprindeligt var tæn t: Et sted, hvor der er højt til loftet og meget brugerinddragelse og selvtilret elæggelse. r en for Socialudvalge er det et ardinillpunkt at få en ny leder. At vi 'år et sted, hvor der ikke er stærk ledere. og hvor sårbare unge kan komme og være sig selv samtidig med, at de far den behandlirlg, som el) del af dem har brug for, siger Mikkel Warming og henviser her til stedets manglende samarbejde rned psykiatrien. 14 SOCIALRÅDGIVERE 12 I 2008

5 _... "'_.., "..,,"",... ",.. lj ' ;'<>".'_.._,... - ' _...,., ~ '... '" "",.,.,...."... ti',, Oe< " t <, Go_"'I, <1<',;'il...,gi "' r.<.,'''' gtt\v...t<l«,.,...'..1"'_ 8'.-1>0)00""'0 ""&_ol"'" ~'lk,ol,'~ Dot... doe<.,ko ""',., "M" ZOO/ "" Wfor "11'11 _1>01010 "",d lod< "'l. ''8''~ T "'g' "delt, p.o,< d., M,.'"010, k og ø...ct "'1'0.0 for"..." f Ol C~, (,.d..."""'''' - K"I"...,"" '"""SI'8 cg,cm ""ol" d'-"io'" ~r.r t,1,.,.1' 'i".reltl~, G...,"'"""" mi,," Ol /,"'>10" ol.,....oi.' d'l' "'" d.,"o,'', '" Og f", <JO lo..,'d~ ' "."<dol li> Å. t< 1-+],,",11"1" li_.. ~'1 ic pi H,I",,,..dfg." i o>l_.tid I. _..'d"..."'''..,'''' h",/o "9b"o og.,.g... "'''.r,... 11O~'.. ""'I '.""""'"...,.', 1 <"10.10<\ C..d.._l ".c~, pol. Og, ".ri flid '.'~,...,. g ','kor pol,~,..., klo <I'" '1.0<' for, Ol """ IIo<dl, ~ ",lo ~f "'_'Ol ' ""!Ion bl...'. >lod' 'o' p,., ir '"~" t"llb~'...~, II", 13",~'...,,,,,,,200.ro... pi 'O"'""""" og """ OO.~, ".d.t '0.!t<'1. ~.' i~ k,,.,'.. '00: '-, 1<>..""",...,"I' ly' '." ""., ",,".I,tOI 'i" II 1 k""",.14" "';g "g Øf k... '14<lig r" ~ "I ryg""."',","~... ~II',,"1""8ol.'",.ilog'" o". 'P'<l'-'l.u,,,,,.IUI". I" "" rtif'd K,""...f"''''''8'''' ~,. ""'.' " "l!,""..,i:r"ø.f~t<l '<d...' ",e ob"ll"""<g"'i.,1'8' KlSVIH,I.VIlS KOIo4lollJll[S sus PJl.IIUO Til GAOE~UMMET 1 A. dofikl<i~"i""i,_18lloloolo<.. 2. A... >iki', _ "'""pop.."i<lliiioloi_-..;,.yk... ~ _"., oiol... li5 3, A'...1llo ' 1_."""'..., _...-..,., olon;i,...,""i'. dof Ilof I g,,tiibydk_, nø. -...'9.y...,,, At Gtclo<vrowoot "1'",;.,,,, <il., I bo.h...,,1>0, It"--'lU.,...,1,1 """!lo ""1'''- op dllltl'imdqo,_.o.t "dloltl...,."'..,... Dot >Ul...,, ""10..._1"...,._;,.y4uitJioklNl>ondl"'a S AtG~"""'''I''''I.."t>ojclo<o/t''_''Y'II.."...j'...1IIfCklrI_'''.ti<lfl, 6, H.ai''''<Wu&"' _op"o'o...wbtøl<'oo... &nbo incl_oi - rn:. P... 'l IY&l..'l..,_... tøy"".""onltoll-... K_12OOIi fakta O~ GAOUI~ET Et opiioldi'.bo-..'~..."... Io< t~...oi.-r1i&...nl... '".~_I5..35if S.t<lttt..-d,,'-'1W;!5.lOI I._.. a. 150 b<v&...)ij "" j poyloolof;"k-!ns~. ~,Iw 14<".." ,I... I....."... ~!lott S...ttl l u''l'''iifmldlor..,r_lidi~ II..'...

Skal hjemløs svensker dø på gaden? Vred socialarbejder: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008

Skal hjemløs svensker dø på gaden? Vred socialarbejder: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 70 februar 2008 Vred socialarbejder: Skal hjemløs svensker dø på gaden? Hus Forbi opretter nødherberg 2 og 8 Gaderummets

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

~0 I ~ olt. 04 03 02 12:34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip

~0 I ~ olt. 04 03 02 12:34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip 04 03 02 12:34 Page 1 C:\WINDOWS\Temporary Internet Files\Content.lE5\UD2DQHWV\To Copy[11.zip Name Ny start EkstraBl.28.1 01.doe BeskyldningerJP14.1.2002.doe Bo GartnerPolitiken3.3.01.doe Delte meningerjp16.1

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN... Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C 01 07 2009 Vedr. Gaderummet De har i brev af 19. juni 2008 på vegne af Gaderummets brugere klaget til Statsforvaltningen

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

gaden Smidt på rodløse unge svigtes gæld til staten Løsladte presses til ny kriminalitet kommunalt byggestop Ingen skæve boliger til hjemløse

gaden Smidt på rodløse unge svigtes gæld til staten Løsladte presses til ny kriminalitet kommunalt byggestop Ingen skæve boliger til hjemløse h u sfo r bi nr. 7 juli 2010 14. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort rodløse unge svigtes Smidt på gaden gæld til staten Løsladte presses til ny kriminalitet kommunalt

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence

Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Psykoser, brugerstyring og faglig kompetence Udtalelser om Gaderummet vedrørende at få det skidt af behandlingen i Gaderummet, medicinstop, blive psykotisk og smadre sin lejlighed. PDF-udgave. Af Kalle

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Savner Grønland. Hus Forbi-sælger Bjørn og sangerinden Julie: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 72 april 2008

Savner Grønland. Hus Forbi-sælger Bjørn og sangerinden Julie: Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 72 april 2008 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 72 april 2008 Hus Forbi-sælger Bjørn og sangerinden Julie: Savner Grønland Bor under opsyn kontrol eller tryghed? Hjemløse

Læs mere

Vi mangler respekt for maden

Vi mangler respekt for maden Vi mangler respekt for maden Enorme mængder mad bliver årligt kasseret i Danmark. Det sker både i madvareproduktionen, i detailhandelen og hjemme hos forbrugerne. Er vi for sippede, og hænger vi os for

Læs mere

Villa, vovse og. weed

Villa, vovse og. weed Villa, vovse og weed Ved ordet stofmisbrugere tænker de fleste mennesker uvægerligt på kanyler i rendestenen og socialklasse fem. Men der findes også en anden slags stofafhængige, som indtil for få år

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Thorsholm - Undersøgelse af Thorsholm-beboernes oplevelser af livet i alternativ bolig

Thorsholm - Undersøgelse af Thorsholm-beboernes oplevelser af livet i alternativ bolig Thorsholm - Undersøgelse af Thorsholm-beboernes oplevelser af livet i alternativ bolig Høje-Taastrup Kommune Januar 2013 Louise Christensen Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Opsamling 2 4. Beskrivelse

Læs mere